Thằng Sư

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F) (Thiếu Q06)
Tên tiếng trung: 绳师

Tác giả: Phược Tâm Nhân (缚心人)
Text: Ẩn (Hoa Nguyệt Tao Đàn)
Convert: Ẩn

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết. 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment