Thanh Đế

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C747)
Tên tiếng trung: 青帝

Tác giả: Kinh Kha thủ (荆柯守)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Đại kiếp nạn sát cơ, độc hành lữ khách  coi như là tại tiên đạo thịnh thế, như trước ra sức đi về phía trước  thanh, là một loại đạo…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment