Thành Long Kí

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 成龙 记

Tác giả: Thất Lạc (失落)
Text: Ẩn (Hoa Nguyệt Tao Đàn)
Convert: Ẩn

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Hồng Liên giáo yêu ngôn hoặc chúng, hiền vương Chu Nghĩa vì bài trừ nó giả tượng, xuất binh diệt trừ nó phân đàn, bắt sứ giả Thu Cúc.

Vì hỏi ra nhiều bí mật hơn chấm dứt nó giáo phái, Chu Nghĩa không chút nào nhuyễn thủ thi xuất thủ đoạn tàn khốc đối phó Thu Cúc.

Mặt ngoài thuận theo hoàng tâm, cần kiệm kiềm chế tình cảm sinh hoạt, kỳ thật bất quá là cái biểu tượng, kiềm chế tại cường kiện trong thân thể dục hỏa, ở trước mắt bắt Hồng Liên yêu nữ trước, cũng không cần giấu diếm…

Biên thuỳ sắc độc sinh loạn, tại thụ mệnh xuất binh trước đó, lại là có một đoàn người trước Chu Nghĩa mà tới. Sắc độc công chúa An Toa tự tin kỳ mỹ sắc vô song, tuyệt có thể thuyết phục Chu Nghĩa không phát binh.

Trước mắt mỹ nhân kế Phong Hỏa đánh tới, Chu Nghĩa phải chăng có thể thuận lợi hoàn thành bình định sắc độc nhiệm vụ? Từng bước một đạp vào thành long chi đường!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment