Thanh Sắc Đại Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 青色大陸

Tác giả: Tường Trần (翔塵)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái hiện đại đô thị bình thường sinh viên, vài năm thời gian lại bị các loại nữ sinh vung qua 99 lần, tại hắn nhân sinh một trăm lần đích cuộc hẹn ở bên trong, lại ngoài ý muốn cải biến nhân sinh của hắn.

Đi vào một cái tràn ngập kích tình hấp dẫn, gợi cảm ngàn vạn Thanh sắc đại lục.

Tại đây chỉ có ngươi không thể tưởng được khoái hoạt thể nghiệm, để cho chúng ta cùng một chỗ tại hưởng thụ run rẩy…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment