Thanh toán bằng THẺ CÀO điện thoại

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP
  • Tỷ lệ quy đổi

10.000 (đ) = 1.510 (Hắc Tệ)
20.000 (đ) = 3.020 (Hắc Tệ)
50.000 (đ) = 7.550 (Hắc Tệ)
100.000 (đ) = 16.610 (Hắc Tệ) Khuyến mãi 10%
200.000 (đ) = 36.240 (Hắc Tệ) Khuyến mãi 20%
500.000 (đ) = 113.250 (Hắc Tệ)  Khuyến mãi 50%
1.000.000 (đ) = 302.000 (Hắc Tệ)  Khuyến mãi 100%

  • Cách giao dịch

– Thanh toán trực tiếp trên hệ thống MUA HẮC TỆ của Web

– Có lỗi phát sinh hoặc chưa rõ điều gì thì các lão pm qua FB (https://www.facebook.com/lang.sac.90) hoặc email ([email protected]) cho ta

Thanh toán bằng THẺ CÀO điện thoại
Xếp hạng: 6.7/10 (6 đạo hữu đánh giá)

21 thoughts on “Thanh toán bằng THẺ CÀO điện thoại

    1. Avatar

      Fb hay mail đều được hay gọi trực tiếp cho add 0944412310
      Tôi thì gửi mã thẻ,loại thẻ,tên user qua sms 0944412310 add set trực tiếp hắc tệ

Add Comment