Thanh toán qua NGÂN HÀNG (Chuyển khoản trực tiếp vào VCB)

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP
  • Tỷ lệ quy đổi

10.000 (đ) = 2.000 (Hắc Tệ)
20.000 (đ) = 4.000 (Hắc Tệ)
50.000 (đ) = 10.000 (Hắc Tệ)
100.000 (đ) = 22.000 (Hắc Tệ) Khuyến mãi 10%
200.000 (đ) = 48.000 (Hắc Tệ) Khuyến mãi 20%
500.000 (đ) = 150.000 (Hắc Tệ)  Khuyến mãi 50%
1.000.000 (đ) = 400.000 (Hắc Tệ)  Khuyến mãi 100%

  • Cách giao dịch

– Ngân hàng nhận: Vietcombank

– Chi tiết người nhận, các lão pm qua FB (https://www.facebook.com/lang.sac.90) hoặc email (saclanghacdong@gmail.com) cho ta

– Ta sẽ kiểm tra thực tế số tiền nhận đc và set Hắc Tệ vào tài khoản cho các lão

Thanh toán qua NGÂN HÀNG (Chuyển khoản trực tiếp vào VCB)
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Thanh toán qua NGÂN HÀNG (Chuyển khoản trực tiếp vào VCB)

Add Comment