Thanh toán qua MoMo, Zalopay, Airpay, Bảo Kim, Ngân Lượng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP
  • Tỷ lệ quy đổi

10.000 (đ) = 1.510 (Hắc Tệ)
20.000 (đ) = 3.020 (Hắc Tệ)
50.000 (đ) = 7.550 (Hắc Tệ)
100.000 (đ) = 16.610 (Hắc Tệ) Khuyến mãi 10%
200.000 (đ) = 36.240 (Hắc Tệ) Khuyến mãi 20%
500.000 (đ) = 113.250 (Hắc Tệ)  Khuyến mãi 50%
1.000.000 (đ) = 302.000 (Hắc Tệ)  Khuyến mãi 100%

  • Cách giao dịch

– Thanh toán chuyển tiền cho sđt: 0944412310

– Ta sẽ kiểm tra thực tế số tiền nhận đc và set Hắc Tệ vào tài khoản cho các lão

– Có lỗi phát sinh hoặc chưa rõ điều gì thì các lão pm qua FB (https://www.facebook.com/lang.sac.90) hoặc email ([email protected]) cho ta

246 thoughts on “Thanh toán qua MoMo, Zalopay, Airpay, Bảo Kim, Ngân Lượng

    1. Avatar

      Tui đã chuyển qua momo 20k rồi vui lòng kiểm tra giúp cái lão

Add Comment