Thanh toán qua PAYPAL

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP
  • Tỷ lệ quy đổi

1 ($) = 3.938 (Hắc Tệ)
5 ($) = 21.659 (Hắc Tệ) Khuyến mãi 10%
10 ($) = 47.256 (Hắc Tệ) Khuyến mãi 20%
24 ($) = 141.768 (Hắc Tệ) Khuyến mãi 50%
48 ($) = 378.048 (Hắc Tệ) Khuyến mãi 100%

  • Cách giao dịch

– Thanh toán qua tài khoản Paypal (Người nhận: [email protected])

– Sau đó pm cho ta qua FB (https://www.facebook.com/lang.sac.90) hoặc email ([email protected]), ta sẽ kiểm tra TÀI KHOẢN PAYPAL và cộng Hắc Tệ vào tài khoản cho các lão.

5 thoughts on “Thanh toán qua PAYPAL

Add Comment