Thánh Võ Sĩ Cùng Ma Vật Nương Môn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C011) + Ngoại Thiên (C001)
Tên tiếng trung: 圣武士与魔物娘们

Tác giả: Worm2567
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Bổn thiên linh cảm cùng hình tượng đến từ khỏe mạnh lão sư ma vật mẹ Collections, nhưng vì sáng tác thuận tiện cùng nội dung cốt truyện nhu cầu, có chút thiết lập hội sẽ tiến hành điều chỉnh.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment