Thập Đa Niên Lai Đích Phao Nữu Kinh Lịch

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hơn Mười Năm Qua Đích Tán Gái Trải Qua
Mười Mấy Năm Qua Tán Gái Kinh Nghiệm

Tình trạng: Nguyên Bản (C020)
Tên tiếng trung: 十多年来的泡妞经历

Tác giả: Will72014
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Cho tới nay đều đang nhìn lang hữu nhóm bọn họ ghi đồ vật, hiện tại cũng muốn đem mình chân thật kinh nghiệm viết xuống ra, dùng tư kỷ niệm chính mình mười mấy năm qua con đường trải qua, ghi không rất muốn gặp cười.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment