Thập Kiếm Khiếu Cửu Thiên

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 十剑啸九天

Tác giả: Ảnh Thiểm Ảnh Tịnh (影闪影靓)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đạp Phong Vân; vũ mười kiếm! Lăng trời xanh; ngạo vũ hoàn!

Cười cười Phong lôi động! Giận dữ trời xanh rung động! Một kiếm chỉ Trường Thiên! Liếc miểu muôn dân trăm họ!

Viêm Hoàng đàn ông, ứng đỉnh thiên lập địa, dám làm dám chịu! Viêm Hoàng đàn ông, ứng Thiết Huyết cường tráng ca, không sợ vạn địch!

Ta như cười, Đấu Chuyển Tinh Di; ta như hoan, khắp chốn mừng vui! Ta như bi, biển cả rùng mình!

Ta như giết, Phong Vân ngày nguyệt đều biến sắc, Thiên Băng Địa Liệt; Càn Khôn đảo ngược; thần quỷ đều sợ!

Viêm Hoàng đàn ông, mênh mông hoàn vũ, Duy Ngã Độc Tôn! Viêm Hoàng đàn ông, nên chưa từng có từ trước đến nay, ngạo khí trường ca, Kiếm Khiếu Cửu Thiên!!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Thập Kiếm Khiếu Cửu Thiên
Xếp hạng: 5/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment