Thập Nhị Phiến Song

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Mười Hai Phiến Cửa Sổ
Tình trạng: Nguyên Bản (C041)
Tên tiếng trung: 十二扇窗

Tác giả: Ba Ba (波波)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment