Thất Khống

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Mất Khống Chế
Không Khống Chế Được

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 失控

Tác giả: Ba Thái Chúc (菠菜粥)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment