Thất Tinh Linh Vật Ngữ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C004)
Tên tiếng trung: 七精灵物语

Tác giả: Tử Kinh Đích Laphin (紫荆的laphin)
Text: Cuong Nguyen
Convert: Tieu Dao

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Thất Tinh Linh Vật Ngữ
Xếp hạng: 6/10 (1 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Thất Tinh Linh Vật Ngữ

Add Comment