Thất Tinh Linh Vật Ngữ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C004)
Tên tiếng trung: 七精灵物语

Tác giả: Tử Kinh Đích Laphin (紫荆的laphin)
Text: Cuong Nguyen
Convert: Tieu Dao

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Thất Tinh Linh Vật Ngữ

Add Comment