Thâu Diễm Hương Thôn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C420)
Tên tiếng trung: 偷艳乡村

Tác giả: Kim Bằng (金鹏)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Nội thành đại học suốt đời Trương Chấn, bị phái đến một cái khốn cùng sơn thôn làm lão sư, tùy theo mà đến một loạt diễm ngộ, lại làm cho Trương Chấn phát hiện một đầu đi ra nông thôn Quang Minh đại đạo.

Tong trường học, đẹp đẽ nữ lão sư, sùng bái hắn, thầm mến hắn; sơn thôn ở bên trong, thành thục phụ nữ cùng đợi gả cô nương, đối với hắn ưu ái có gia; mà ngay cả trưởng trấn con dâu, giới kinh doanh phu nhân, trước kia bạn học cũ, cũng câu dẫn hắn…

Vì vậy, liên tiếp quan hệ mập mờ phía dưới, trương chấn trở thành đối phó nữ nhân cao thủ. Hắn quần nhau tại các loại nữ nhân tầm đó, đã bắt đầu một đoạn do nông thôn liệp diễm đến lớn đô thị truyền kỳ câu chuyện…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Thâu Diễm Hương Thôn
Xếp hạng: 8/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment