Thâu Hương Liệp Nhân

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 偷香猎人

Tác giả: Thỉnh Khiếu Ngã Lưu Manh (请叫我流氓)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Làm tiểu thâu, phải có đặc sắc, huynh đệ gì cũng không trộm, chuyên trộm nữ nhân nội y thêm hồng hoàn; làm lưu manh, muốn có cá tính, huynh đệ theo không cưỡng gian, chỉ chờ nữ nhân chủ động đẩy ngã; gì?

Tình cảm mãnh liệt điện thoại?

Tiểu bạch tài cán; tình cảm mãnh liệt xem bình?

Lại sờ không được!

Ân ái là huynh đệ yêu thích, đẩy ngã là huynh đệ sở trường đặc biệt; không sai, ta chính là trong truyền thuyết hái hoa tặc, vô luận khuê phòng oán phụ, hắc đạo đại tỷ, nhà giàu tiểu thư, mỹ nữ cảnh hoa, không có người có thể đào thoát ma trảo của ta…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment