Thâu Hương Thiết Ngọc

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 偷香窃玉

Tác giả: Hát Tửu Đích Phách Vương (喝酒的霸王)
Text: Nhguyen Nguyen
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Bốn năm ngục giam kiếp sống, đổi được một thân tuyệt kỹ.

Tiềm Long tại uyên, vương giả trở về.

Yêu nghiệt trí lực, không thuộc mình thể chất, vô cùng tiền tài, vô biên thế lực, vô tận mỹ nữ, một thân tuyệt kỹ, tiếu ngạo hoa đô!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment