Thấu Thị Thiên Nhãn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Nhìn Thấu Thiên Nhãn
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 透视天眼

Tác giả: Quan Tài Lý Đích Tiếu Thanh (棺材里的笑声)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Từ nhỏ cùng dì nhỏ sống nương tựa lẫn nhau lâm phi, tại làm công lúc nhất thời lỗ mãng sai lầm dẫn để nổ rồi thuốc nổ nổ tung một loại quỷ dị không mộ, thần kỳ gặp gỡ bởi vậy triển khai.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment