Thê Dục: Nhân Thê Câu Lạc Bộ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Vợ Dục: Vợ Người Khác Câu Lạc Bộ
Thê Muốn: Người Thê Câu Lạc Bộ

Tình trạng: Nguyên Bản (C225)
Tên tiếng trung: 妻欲:人妻俱乐部

Tác giả: Quân Thiếu (君少)
Text: 
Convert: 

Ebook: 

Nội dung: Quân nhân Trương Phàm mới từ bộ đội phục viên, liền bị phân phối đến kiến thiết cục hạ di dời xử lý làm cái Tiểu Khoa viên, lại không nghĩ rằng chơi gái tựu chơi gái a, vậy mà ngộ nhập một cái quyền sắc chuyên chúc, màu da thơm ngát “Vợ người khác” câu lạc bộ, dục vọng vợ người khác 300 sáu, muôn hình muôn vẻ không giống nhau.

Phàm ca còn là một cái mưa bom bão đạn bên trong năm năm thủ thân như ngọc tiểu xử nam, Phàm ca chỉ là muốn thể nghiệm thoáng một phát xử nam kiểu xoa bóp sơ thể nghiệm, Phàm ca không phải là so người khác nhiều thận nha…

Nhiều như vậy tư mật vợ người khác a, ngươi gọi Phàm ca như thế nào bình tĩnh!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Thê Dục: Nhân Thê Câu Lạc Bộ
Xếp hạng: 6.4/10 (5 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Thê Dục: Nhân Thê Câu Lạc Bộ

Add Comment