Thế Giới Điều Chế Hình Thức

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q05) + Ngoại Thiên (C013) + Đặc Biệt Thiên (C005) + Kỳ Tưởng Thiên (F) + Tân Thiên (C002) + Đồng Nhân Ngoại Thiên (C001)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: cmhdth
pk520beyond

Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Nhân vật chính bị Lưu Tinh đập trúng đầu, lại thần kỳ có “Thế giới điều chế hệ thống”, cho là trở thành thần mà tồn tại, thế giới này tùy ý hắn khống chế đùa bỡn…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Thế Giới Điều Chế Hình Thức
Xếp hạng: 7.5/10 (4 đạo hữu đánh giá)

3 thoughts on “Thế Giới Điều Chế Hình Thức

Add Comment