Thê Thiếp Quần phương II

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Thê Thiếp Thành Đàn II
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 妻妾群芳

Tác giả: Đông Môn Xuy Ngưu (东门吹牛)
Text: Duy Linh
Convert: Duy Linh

Ebook: Duy Linh

Nội dung: Đại đường Khai Nguyên thịnh thế, thiên cổ vừa hiện, trung hoa trong lịch sử tuyệt vô cận hữu niên đại, không tiền khoáng hậu thịnh thế, nhiều ít văn nhân mặc khách ra hiện tại cái này một khi, thi tiên Lý Bạch, thi thánh Đỗ Phủ, thơ Phật Vương Duy, thảo thánh trương húc, Kiếm Thánh Bùi mân, Họa Thánh Ngô Đạo tử, ca thánh lý quy năm, Nhan Chân Khanh, Trương Cửu Linh… Danh nhân nhiều không kể xiết.

Thịnh Đường đi về hướng hoàng hôn, trung hoa không tiếp tục thịnh thế, hết thảy thủy tại Dương Quốc Trung gian tướng giữa đường, nguyên ở an sử chi loạn.

Dương Vân Phong tai nạn xe cộ sau đã trở thành huyền tông thời kì không phát tích lúc Dương Quốc Trung, đây hết thảy có hay không có thể thay đổi?

Mỹ nữ, quyền lợi, địa vị đều ở trong tay ta, thanh danh cũng trọng yếu, sửa gian tướng nhân sinh, chế tạo thiên cổ danh cùng!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Thê Thiếp Quần phương II
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment