1. Dạ Chết Non
 2. Đả Công Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 3. Đã Cưới Chủ Phụ Yêu Ta
 4. Dạ Dạ Dạ Xuân Tiêu
 5. Dạ Dạ Niệm Nô Kiều
 6. Dạ Dạ Tân Lang
 7. Dã Diễm Truyền Kỳ Lục
 8. Dã Hỏa Thiêu Xuân
 9. Dã Hương Hậu Cung Lục
 10. Đã Kết Hôn Bà Chủ Yêu Mến Ta
 11. Đả Kiếp: Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Dã Kiếp Sắc
 12. Dã Lý Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 13. Dạ Nan Miên
 14. Đả Tạo Tiếu Ngạo Hậu Cung
 15. Dã Thú
 16. Dã Thú Nhân Thê
 17. Dã Thú Người Vợ
 18. Dạ Thương
 19. Dã Tính Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 20. Đa Tình Dương Quá
 21. Đa Tình Hậu Cung Đô Thị Diễm Phúc Nhân Sinh
 22. Đa Tình Hoàng Đế
 23. Dã Tính Khó Bỏ
 24. Dã Tính Nan Ky
 25. Đa Tình Nhân Sinh
 26. Đa Tình Nhân Sinh’
 27. Dã Tính Nông Dân
 28. Đa Tình Y Tiên
 29. Đã Từng Chúng Ta Cũng Điên Qua
 30. Đa Xuất Lai Đích Hỗn Đản Tứ Bào Thai
 31. Dã Y Diễm Phúc Hậu Cung Truyền
 32. Đặc Biệt Cấp Cho Mập Mờ
 33. Đặc Cảnh Anh Thư
 34. Đặc Cảnh Kích Yêu
 35. Đắc Chí Rên Rỉ
 36. Đặc Chủng Binh Học Giáo Mật Sự
 37. Đặc Chủng Binh Xuyên Việt Dữ Mỹ Nữ Song Tu: Tiên Gia
 38. Đặc Chủng Thư Đồng
 39. Đặc Công Anh Thư
 40. Đặc Công Phong Lưu Lục
 41. Đặc Công Xuất Ngũ
 42. Đặc Dị Công Năng
 43. Đặc Quyền Của Thần Hào
 44. Đặc Sắc Tài Nguyên
 45. Đặc Thù Không Gian
 46. Đại Ác Ma Cùng Người Sau Truyện
 47. Đại Ác Ma Đồng Nhân Hậu Truyện
 48. Đại Ẩn
 49. Đài Bắc Danh Hoa
 50. Đại Bảo Hậu Cung Truyền Kỳ
 51. Đại Bảo Hệ Liệt
 52. Đại Bị Đồng Miên
 53. Đại Chiến Thục Nữ Ký
 54. Đại Chúa Tể
 55. Đại Chúa Tể Lão Khất Cái Quật Khởi
 56. Đại Cứu Vớt Thế Giới võ Hiệp
 57. Đại Đạo Chủ
 58. Đại Địa Nguyên Phẫn
 59. Đại Địa Phong Lưu
 60. Đại Địa Phong Vân Truyện
 61. Đại Địa Phong Vân Truyền Kỳ
 62. Đại Địa Vương Giả
 63. Đại Điêu Giấc Mộng
 64. Đại Điêu Mộng Tưởng
 65. Đại Điểu Thiếu Niên Hậu Cung
 66. Đại Đế Chuyện Tình Yêu Nhớ
 67. Đại Đường Chi Phi Đao Vấn Tình
 68. Đại Đường Chi Tà Thần Phong Lưu
 69. Đại Đường Dâm Du Ký
 70. Đại Đường Diễm Lục
 71. Đại Đường Diễm Tình Lục
 72. Đại Đường Diễm Tình Truyện
 73. Đại Đường Hậu Cung Đoạt Diễm Truyện
 74. Đại Đường Hoàn Khố Công Tử
 75. Đại Đường Lăng Phong Truyện
 76. Đại Đường Liệp Mỹ Hậu Cung Ký
 77. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Ghi Chép
 78. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Lục
 79. Đại Đường Mỹ Nữ Gặp Bi Thảm Tao Ngộ
 80. Đại Đường Ngự Y
 81. Đại Đường Phong Lưu Hành
 82. Đại Đường Phong Lưu Ký
 83. Đại Đường Phong Vân Hậu Cung Truyền
 84. Đại Đường Quần Phương Lục
 85. Đại Đường Quần Phương Phổ
 86. Đại Đường Săn Mỹ Hậu Cung Ký
 87. Đại Đường Song Long Chi Trọng sinh Biên Bất Phụ
 88. Đại Đường Song Long Đoạt Diễm Ký
 89. Đại Đường Song Long Truyện – Đồng Nhân
 90. Đại Đường Sử Thượng Mạnh Nhất Hậu Cung
 91. Đại Đường Thú Diễm Ký
 92. Đại Đường Thú Phương Lục
 93. Đại Đường Tiêu Dao Hành
 94. Đại Đường Trộm Hương Truyền
 95. Đại Đường Tự Tại Hành
 96. Đại Đường Tửu Đồ
 97. Đại Đường Vẫn Như Cũ
 98. Đại Giang Đi Về Hướng Đông Lãng Đào Tẫn
 99. Đại Giang Hồ Chi Ngân Diện Độc Thủ
 100. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Chi Công Tử Vô Tâm
 101. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Chi Hồng Diệp Thư Sinh
 102. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Kiếm Ma
 103. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Trường Sinh Kinh
 104. Đại Hào Môn
 105. Đại Hàng Hải Thời Đại — Lý Hoa Mai Thiên
 106. Đại Hanh
 107. Đại Hiệp Hồn
 108. Đại Hoang Diễm Lữ
 109. Đại Học Bạn Gái 28 Thiên Kịch Biến
 110. Đai Học Bảo Vệ Cửa Lão Đổng
 111. Đại Học Chi Đạo
 112. Đại Học Chi Mạn Du Hoa Tùng
 113. Đại Học Chi Tràn Đầy Du Buội Hoa
 114. Đại Học Chuyện Tình Yêu
 115. Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng
 116. Đại Học Diễm Sử
 117. Đại Học Dục Vọng Sử
 118. Đại Học Hình Pháp Khóa
 119. “Đại Học Khiếu Thú” Đích Dâm Loạn Sinh Hoạt
 120. Đại Học Na Ta Sự Nhi
 121. Đại Học Na Ta Sự Nhi Hậu Tục
 122. Đại Học Những Chuyện Kia Mà
 123. Đại Học Những Chuyện Kia Mà Sau Này
 124. Đại Học Nữ Học Sinh
 125. Đại Học Nữ Sinh Ký Túc Xá Xuân Tình
 126. Đại Hội Đấu Phá Trời Cao – Hắc Ám Nô Lệ Bán Đấu Giá Đại Hội
 127. Đại Kiếm Sư Ngoại Truyện
 128. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
 129. Đại Kiếm Thần
 130. Đại La Dâm Tiên Tại Đô Thị
 131. Đại La Kim Tiên Dị Giới Tiêu Hồn
 132. Đại Lộ: Bắt Được Mỹ Nhân Tâm
 133. Đại Lục Diễn Nghệ Quyển Diễm Sử Hệ Liệt
 134. Đại Lục Giải Trí Vòng Diễm Sử Hệ Liệt
 135. Đại Lục Giới Showbiz Tình Yêu Hệ Liệt
 136. Đại Lục Giới Văn Nghệ Chuyện Tình Yêu Hệ Liệt
 137. Đại Luyện Sĩ
 138. Đại Ma Đạo Sư Tình Nô Thí Luyện
 139. Đại Ma Quân Hoàng Rung Động Hồi Ức Lục
 140. Đại Ma Quân Hoàng Liên Y Hồi Ức Lục
 141. Đại Minh
 142. Đại Minh Anh Liệt Dâm Hương Lục
 143. Đại Minh Chi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
 144. Đại Minh Chinh Mỹ Truyện
 145. Đại Minh Cướp Biển
 146. Đại Minh Kỳ Tăng Truyện
 147. Đại Minh Lưu Manh Hoàng Đế
 148. Đại Minh Thiên Hạ
 149. Đại Minh Thiên Hạ (Tu Chỉnh Bản)
 150. Đại Minh Tinh (Đồng Nhân) Tinh Tu Bản
 151. Đại Minh Tinh Chi Lộ
 152. Đại Minh Tinh Đường
 153. Đại Minh Tinh Thêm Sắc Bản
 154. Đại Nãi Nữ Hữu Bạo Lộ Ký Lục
 155. Đại Ngọc Chi Ca
 156. Đại Ngọc Lạc Hồng Ký
 157. Đại Ngọc Rơi Hồng Nhớ
 158. Đại Ngọc Sắp Hót
 159. Đại Nữ Nhi Gả Tuần Trăng Mật Phong Ba
 160. Đại Nữ Nhi Giá Đích Mật Nguyệt Phong Ba
 161. Đại Quản Gia Hệ Liệt
 162. Đại Tần Bá Nghiệp
 163. Đại Thám Tử Mori Kogoro
 164. Đại Thanh Cung Đình Bí Sử Chi Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu Thiên
 165. Đại Thế Ba Ba Nhượng Mụ Mụ Hài Lòng
 166. Đại Thoại Thiên Nga Hồ
 167. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Phụ Cuộc Sống
 168. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
 169. Đại Tiểu Mỹ Nữ Ái Thượng Ngã
 170. Đại Tiểu Thư Không Thể Trêu Vào
 171. Đại Tiểu Thư Toàn Chức Bảo Tiêu
 172. Đại Tranh Chi Thế
 173. Đái Trứ Tẩu Tử Khứ Lữ Du Chi Dâm Loạn Bút Tiên Kinh Hồn
 174. Đại Trượng Phu
 175. Đài Truyền Hình Người Chủ Trì DJ
 176. Đại Tùy Hoàng Đế
 177. Dâm Ẩm Ướt Đối Nghịch
 178. Dâm Ấn Thiên Sử
 179. Dâm Bá Vương Truyện Thuyết
 180. Dâm Bé Gái Ngực To Muội
 181. Đấm Bóp Sau Ta Cuồng Sấp Mẫu Thân Và Tỷ Tỷ
 182. Đàm Cổ Luận Kim Chi Giác Lượng
 183. Dâm Côn Tam Huynh Đệ
 184. Dâm Cướp Mê Án
 185. Dâm Dâm Chúng Sinh Kiếp
 186. Dâm Đãng Bạn Gái
 187. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 1
 188. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 2
 189. Dâm Đãng Bệnh Viện
 190. Dâm Đãng Đệ Tử Muội
 191. Dâm Đãng Đích Viên Cảnh Chi Thê
 192. Dâm Đãng Lão Bà Linh Vận
 193. Dâm Đãng Lão Bà Yêu Đương Vụng Trộm Ký
 194. Dâm Đãng Mẫu Cẩu Giao Phối Chứng Thực
 195. Dâm Đãng Mẹ Xinh Đẹp Thân Thể
 196. Dâm Đãng Mụ Mụ Đích Mỹ Lệ Đỗng Thể
 197. Dâm Đãng Mụ Mụ Tao Tỷ Tỷ
 198. Dâm Đãng Mỹ Phụ Tố Cầm
 199. Dâm Đãng Gia Đình Nhà Gái Giáo
 200. Dâm Đãng Nữ Lãnh Đạo
 201. Dâm Đãng Si Nữ Ký
 202. Dâm Đãng Thiếu Phụ Đường Tử Ngọc
 203. Dâm Đãng Thiếu Phụ Bạch Khiết
 204. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Dị Địa Vẽ Vật Thực
 205. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Gợi Cảm Chân Dung
 206. Dâm Đãng Thiếu Phụ Thủy Mạn Chi Dị Địa Tả Sinh
 207. Dâm Đãng Thiếu Phụ Tôn Thiến
 208. Dâm Đãng Tình Sử
 209. Dâm Đế Gia Tộc
 210. Dâm Đế Phục Thù
 211. Dâm Đến Trong Xương Tủy Hoàng Dung Mẹ Con
 212. Dâm Đồ
 213. Dâm Đồ Cũng Tu Tiên
 214. Dâm Đồ Diệc Tu Tiên
 215. Dâm Đọa Đích Nữ Vũ Thần
 216. Dâm Đọa Nữ Võ Thần
 217. Dâm Dục Chuyển Học Sinh
 218. Dâm Dục Học Sinh Chuyển Trường
 219. Dâm Dục Phi Phi
 220. Dâm Duyệt Giả Kỳ
 221. Dâm Duyệt Ngày Nghỉ
 222. Dâm Duyệt Nhị Thứ Nguyên
 223. Dam Giới Nữ Nhân Hành
 224. Đàm Hà Dục Đích Na Ta Sự Nhi
 225. Dâm Hành Hạ Giang Hồ Chí
 226. Dâm Hồ Ngoại Truyện Chi Của Ta Tất Chân Thục Mẫu Lão Sư
 227. Dâm Huyệt Mỹ Nữ
 228. Dâm Khắp Thiên Hạ Tiểu Lưu Manh
 229. Dâm Kì Sao Chi Phệ Mộng Người
 230. Dâm Kiếp Mê Án
 231. Dâm Kỳ Hệ Liệt
 232. Dâm Kỳ Sao Chi Xâm Nhập
 233. Dâm Loạn Bí Sử
 234. Dâm Loạn Đại Gia Đình
 235. Dâm Loạn Chi Bạo
 236. Dâm Loạn Cuộc Sống
 237. Dâm Loạn Gia Đình Hệ Liệt
 238. Dâm Loạn Giang Hồ
 239. Dâm Loạn Hạnh Phúc Gia Đình
 240. Dâm Loạn Hỏa Khinh Viêm
 241. Dâm Loạn Minh Triều Đích Một Đóa Kỳ Ba: Bát Nhất Bát Kim Bình Mai
 242. Dâm Loạn Mẹ Con Cuộc Sống
 243. Dâm Loạn Một Nhà Thân
 244. Dâm Loạn Phòng Học Chi Sư Bạo
 245. Dâm Loạn Sinh Hoạt
 246. Dâm Loạn Thê Tử
 247. Dâm Loạn Thị Trấn Nhỏ
 248. Dâm Loạn Tiểu Trấn
 249. Dâm Loạn Trấn Nhỏ
 250. Dâm Loạn Trúc Lâu
 251. Dâm Long Đãng Phượng
 252. Dâm Long Trọng Sinh
 253. Dâm Ma Đại Đô Thị
 254. Dâm Ma Đạo
 255. Dâm Ma Giáo Sư
 256. Dâm Ma Hoàng Gian Dâm Mỹ Nữ Ký
 257. Dâm Ma Ngự Tỷ
 258. Dâm Ma Tái Thế
 259. Dâm Ma Thánh Vương Truyện
 260. Dâm Ma Trái Cây Chi Sân Trường Thiên
 261. Dâm Mẫu
 262. Dâm Mẫu Cùng Thiếu Nữ Đẹp Và Gia Đình Lão Sư
 263. Dâm Mẫu Món Đồ Chơi
 264. Dâm Mẫu Mỹ Huyệt
 265. Dâm Mẫu Tính Diễn
 266. Dâm Mẫu Tính Diễn Tiền Truyện
 267. Đắm Mình Truỵ Lạc Tiểu Kiều Thê
 268. Dâm Mộng Nữ Yêu
 269. Dâm Muốn Đổi Học Sinh
 270. Dâm Mỹ Cám Dỗ
 271. Dâm Nam Loạn Nữ
 272. Dâm Nếu
 273. Dâm Ngôn Dục Sắc
 274. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Chi Xanh Biếc Lữ Giang Hồ
 275. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Hệ Liệt
 276. Dâm Ngược Phòng Thí Nghiệm
 277. Dâm Nhạc Hậu Cung Thần Điêu Vương
 278. Đam Nhậm Lĩnh Đạo Đích Hảo Xử
 279. Đảm Nhiệm Lãnh Đạo Chỗ Tốt
 280. Dâm Nhũ Hoàng
 281. Dâm Nhũ Khai Quan
 282. Dâm Nhục Bệnh Viện
 283. Dâm Nhục Học Sinh Xuất Sắc
 284. Dâm Nhục Nữ Cảnh
 285. Dâm Nhược
 286. Dâm Nội Cuốn Hút
 287. Dâm Nói Muốn Sắc
 288. Dâm Nữ
 289. Dâm Nữ Bạo Lực SM Câu Chuyện
 290. Dâm Nữ Đại Gia Đình
 291. Dâm Nữ Đạo
 292. Dâm Nữ Liệt Truyện Hệ Liệt
 293. Dâm Nữ Tu Tiên Truyện
 294. Dâm Ô Khả Khả
 295. Dâm Phụ Bút Ký
 296. Dâm Phụ Maggie
 297. Dâm Phụ Người Chế Tạo
 298. Dâm Phụ Nữ Giáo Sư Tiểu Hạnh
 299. Dâm Phụ Quản Lí Tư Nhật Kí
 300. Dâm Phụ Thang Gia Lệ
 301. Dâm Phụ Tự Bạch
 302. Dâm Phược Giang Hồ
 303. Dâm Sắc Hoàng Đô
 304. Dâm Sinh Ngoại Chuyển Nhỏ Xinh Đẹp Thứ Bảy
 305. Dâm Sinh Ngoại Truyện Hệ Liệt
 306. Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt
 307. Đầm Sông Dụ Cái Kia Chút Ít Công Việc
 308. Đàm Tà Thuyết Đế
 309. Dâm Tặc Võng Du Hành
 310. Dâm Tại Bệnh Viện
 311. Dâm Tận Thiên Hạ Hoa
 312. Dâm Thần Dị Chữ Tu Thần Truyền
 313. Dâm Thần Dị Vũ Tu Thần Truyện
 314. Dâm Thần Liệp Diễm Dị Giới
 315. Dâm Thành Cảnh Sự
 316. Dâm Thành Hệ Liệt
 317. Dâm Thấp Tác Đối
 318. Dâm Thê A Mỹ Hệ Liệt
 319. Dâm Thê Bị Động Tiến Hành Khi
 320. Dâm Thê Bổn Lang
 321. Dâm Thê Cực Hạn
 322. Dâm Thê La Mạn Sử
 323. Dâm Thế Mị Ma Truyện
 324. Dâm Thê Tiểu Thuyết Tình Yêu
 325. Dâm Thê Trường Thiên
 326. Dâm Thịt Bệnh Viện
 327. Dâm Thú Ái Chiến Sĩ
 328. Dâm Thú Dạy Dỗ
 329. Dâm Thú Khế Ước
 330. Dâm Thú Thủy Tinh Cầu
 331. Dâm Thú Yêu Chiến Sĩ
 332. Dâm Thuật Luyện Kim Sĩ
 333. Dâm Tiện Đến Trong Khung Thê Tử Của Ta
 334. Dâm Tiện Mẹ Hòa Đàng Hoàng Ba Ba
 335. Dâm Tội Đặc Trinh
 336. Dâm Tội Gia Tộc
 337. Dâm Trinh Diễm Tham Chi Hồ Điệp Công Ngụ
 338. Dâm Tu
 339. Dâm Ướt Đối Nghịch
 340. Dâm Vợ A Mỹ Hàng Loạt
 341. Dâm Vợ Cực Hạn
 342. Dâm Vợ Trường Thiên
 343. Dâm Xà Chuyển Sinh
 344. Dâm Xà Thịnh Yến
 345. Đan Cảnh
 346. Dân Công Tội Phạm Chi Lăng Nhục Giả Tĩnh Văn
 347. Đan Đỉnh Tu Diễm Lục
 348. Đan Dược Đại Hạnh
 349. Đan Dược Trùm
 350. Dân Gian Dâm Hoàng Diễm Hậu Cung
 351. Dẫn Hoa Miên
 352. Dẫn Lang Nhập Thất
 353. Dẫn Lang Nhập Thất Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 354. Dân Quốc Hào Phóng Nữ
 355. Dân Quốc Lãng Đãng Tử
 356. Dân Quốc Phong Lưu Sử
 357. Dân Quốc Tay Ăn Chơi
 358. Dẫn Sói Vào Nhà
 359. Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 360. Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Kí Cải Biên Bản Chi Lâm Tư Kiến Thị Giác
 361. Đản Tẫn Lương Tuyệt
 362. Đan Thần Phiêu Miểu Lục
 363. Dằng Dặc Phong Hoa Đêm Tuyết Mùa Hè
 364. Đãng Dạng Nữ Hoàng
 365. Đàng Hoàng Nhân Thê Hệ Liệt
 366. Đang Muội Thợ Săn
 367. Đãng Nguyệt Chinh Diễm Lục
 368. Đãng Phụ Bút Ký
 369. Đãng Thiên Sử
 370. Đáng Thương Mụ Mụ
 371. Đánh Cướp: Mỹ Nữ Tuyệt Sắc Cũng Cướp Sắc
 372. Danh Giáo Người Trong Sắp Thứ Tự
 373. Danh Kỹ Hoàng Dung
 374. Danh Kỹ Tô Uyển Uyển
 375. Đánh Lén Mụ Mụ
 376. Danh Môn
 377. Danh Môn Diễm Lữ
 378. Danh Nhân Loạn Sự Tình
 379. Danh Phương Phổ
 380. Đạo Ấn
 381. Đảo Chủ Cuộc Sống Hạnh Phúc
 382. Đảo Chủ Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 383. Đạo Chụp Giáo Sư Dạy Kèm Ở Nhà
 384. Đáo Dị Giới Phao Nữu Khứ
 385. Đào Diễm Đô Thị Hoa Y
 386. Đào Hoa Ao Vận Sự
 387. Đào Hoa Bảo Điển
 388. Đào Hoa Đế Quốc Lục
 389. Đào Hoa Hậu Cung
 390. Đạo Hoa Thái Tuế
 391. Đào Hoa Thôn Nữ Nhân
 392. Đào Hoa Thôn Thượng Dã Sắc Đa: Thôn Sắc Vô Biên
 393. Đào Hoa Thôn Tình Sự
 394. Đạo Hỏa Tuyến
 395. Đào Học Uy Long (H Bản)
 396. Đạo Hương I + II
 397. Đào Lý Tranh Xuân
 398. Đào Ngẫu Diễm Dục
 399. Đào Ngẫu Tươi Đẹp Muốn
 400. Đảo Ngọc Đài
 401. Đào Sắc Bảo Giám
 402. Đào Sắc Cấm Khu
 403. Đào Sắc Cô Dâu Lệ
 404. Đào Sắc Đế Quốc
 405. Đào Sắc Dụ Hoặc
 406. Đào Sắc Dục Vọng
 407. Đào Sắc Hoa Y
 408. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ngã Thị Đại Ma Vương
 409. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ta Là Đại Ma Vương
 410. Đào Sắc Kỳ Hiệp Truyền
 411. Đào Sắc Tân Nương Lệ
 412. Đào Sắc Thần Y
 413. Đào Sắc Tu Chân Truyện
 414. Đào Sắc Y Tiên
 415. Đạo Sĩ Xuống Núi Sóng Giang Hồ
 416. Đạo Sĩ Hạ Sơn Lãng Giang Hồ
 417. Đạo Tiên Phàm
 418. Đào Vận Cuồng Y
 419. Đào Vận Quan Đồ
 420. Đào Vận Thiên Vương
 421. Đào Vận Vô Song
 422. Đạo Vô Chỉ Tẫn
 423. Đào Vong Diễm Lữ
 424. Dập Dờn Nữ Hoàng
 425. Dập Lửa
 426. Đạp Mộng Giang Hồ
 427. Đạp Mộng Giang Hồ Hành
 428. Đất Cao Lương Dã Đầu Giường Đặt Gần Lò Sưởi Mà
 429. Đất Của Ta, Ta Làm Chủ!
 430. Đất Hoang Diễm Lữ
 431. Đầu Có Động Hệ Liệt — Squeez Học Vườn
 432. Đầu Đội Hào Quang Nữ Nhân
 433. Đấu La Đại Lục
 434. Đấu La Đại Lục H Bản
 435. Đấu La Đại Lục – Đọa Hồn Loạn Vũ
 436. Đẩu M Muội
 437. Đấu Phá Chi Hóa Ma
 438. Đấu Phá Chi Ta Liền Mù Chi Viết Viết
 439. Đấu Phá Thần Điêu
 440. Đấu Phá Tiêu Huân Nhi Biệt Truyện
 441. Đấu Phá Thương Khung
 442. Đấu Phá Thương Khung – Hắc Ám Nô Lệ Phách Mại
 443. Đấu Phá Thương Khung (NTR Thôi Miên)
 444. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Bản Chi Dục Tông
 445. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Tổng Hợp
 446. Đấu Phá Thương Khung Chi Chuyển Kiếp Luân Hồi
 447. Đấu Phá Thương Khung Chi Dâm Tông Tứ Ngược
 448. Đấu Phá Thương Khung Chi Hoa Tông Bí Sử
 449. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Bổ Sung Lý Lịch
 450. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Hành Trình
 451. Đấu Phá Thương Khung Thao Phá Trời Cao
 452. Đấu Phá Thương Khung Trọng Sinh Tiêu Viêm
 453. Đầu Tường Có Hạnh
 454. Đầu Xuân Tháng Hai — Thành Phần Tri Thức Mỹ Nhân Hệ Liệt Chi Bốn
 455. Dạy Dỗ
 456. Dạy Dỗ Bách Chi
 457. Dạy Dỗ Bạn Gái
 458. Dạy Dỗ Cơ Bắp Tập Thể Hình Giáo Luyện
 459. Dạy Dỗ Đại Đường Mỹ Nữ
 460. Dạy Dỗ Địa Cầu
 461. Dạy Dỗ Hương Giang
 462. Dạy Dỗ Hương Thôn
 463. Dạy Dỗ Lão Bản
 464. Dạy Dỗ Mỹ Nữ Lão Sư
 465. Dạy Dỗ Nhà Giàu Mỹ Nữ
 466. Dạy Dỗ Nữ Thần
 467. Dạy Dỗ Thanh Thuần Lão Bà Năm Năm Có Cảm
 468. Dạy Dỗ Thiên Kim
 469. Dạy Dỗ Thiên Long Muội Muội
 470. Dạy Dỗ Tiên Tử
 471. Dạy Dỗ Trăm Mị
 472. Đáy Quần Hương
 473. Dây Thừng Hoàng
 474. Dây Thừng Trói Thiếu Nữ Đẹp
 475. Đầy Tớ Công Chúa Tô Phỉ Á
 476. Đầy Tớ Nữ Cảnh
 477. Đầy Vườn Xuân Sắc Giam Không Được
 478. Đầy Vườn Sắc Xuân Ngắn Tập Trung
 479. DCAT
 480. Đế Bá
 481. Đế Bá – Lý Bát Dạ
 482. Đế Đài Xuân
 483. Dễ Dàng Ẩm Ướt Lưu
 484. Đệ Đệ Của Ta Muội Muội Chính Là Như Vậy Đáng Yêu
 485. Đê Điều Đích Hoa Lệ
 486. Đế Dương Thần Công
 487. Đế Hoàng Liệp Diễm Hành
 488. Đế Hoàng Quyết
 489. Đế Lâm Nhị Thứ Nguyên
 490. Đệ Nhất Bí Thư
 491. Đệ Nhất Thiên Hạ Phong Lưu
 492. Đệ Nhất Thiên Hạ Quả Phụ
 493. Đệ Nhất Thứ Mộng
 494. Đế Quốc Bản Sắc
 495. Đế Quốc Chi Loạn
 496. Đế Quốc Mỹ Nữ
 497. Đế Quốc Thương Khung
 498. Đệ Tam Loại Hạnh Phúc Nhân Sinh
 499. Đế Vương Bản Sắc
 500. Đế Vương Công Hầu Dâm Phong Lục
 501. Đế Vương Dã Sử
 502. Đế Vương Dã Sử Chi Tây Môn Khánh
 503. Đế Vương Liệp Mỹ Lục
 504. Đế Vương Săn Mỹ Lục
 505. Đế Vương Thời Đại
 506. Đế Vương Yến
 507. Đề Xe Ôm Anh Hùng Liên Minh Sinh Hoạt
 508. Đêm Chết Yểu
 509. Đêm Dài Đằng Đẵng Nông Làm Bạn Với Vua
 510. Đêm Đông
 511. Đêm Khó Ngủ
 512. Đem Không Người Dám Tiết Độc Mỹ Nữ Phá Cung
 513. Đêm Khuya Trò Chơi Tiết Mục
 514. Đem Làm Nón Xanh Gặp Gỡ Hồng Hạnh
 515. Đêm Như Ca
 516. Đem Quân Lệnh
 517. Đem Tay Vươn Vào Mẫu Thân Váy Ngắn
 518. Đêm Tham Phủ Thừa Tướng Thừa Tướng Tù Thiếp – Hoàng Dung
 519. Đêm Thương
 520. Đêm Tối Chi Lang
 521. Đêm Tối Gian Nan
 522. Đem Yêu Cấp Ba Ba
 523. Đến Chi Mẫu
 524. Đến Dị Giới Tán Gái Hành
 525. Đến Gần Lãnh Đạo Phu Nhân: Quyền Lực Mật Mã
 526. Đen Nhánh Đích Linh Hồn Người Thỉnh Thoảng
 527. Đen Sẫm Hàn Ngu Truyện
 528. Đến Từ Tương Lai
 529. Đen Viền Ren Hệ Liệt Tập Hợp
 530. Đẹp Bang Cao Giai Quản Lý Bất Luân
 531. Đẹp Đẽ Bụi Hoa
 532. Đẹp Nhất Thị Trưởng Dương Ngưng Băng
 533. Đẹp Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ Cùng Nhân
 534. Đẹp Trai Đẹp Trai Tiểu Tử Chi Thiên Kiều Bá Mị
 535. Đều Do Lão Bà Rất Ôn Nhu
 536. Đều Là Ánh Trăng Gây Họa
 537. Đều Là Công Công Gây Họa
 538. Đều Là Tất Chân Gây Họa
 539. Desire Program
 540. Dị Chủng Bài Tựa
 541. Dị Chủng Tự Ngôn
 542. Dị Địa Bạn Gái Chi Tình Dục Khó Thu
 543. Dị Đoan Chi Thần
 544. Dị Đoan Kỵ Sĩ
 545. Di Động Tàng Kinh Các
 546. Dị Dục Gia Đinh
 547. Dị Giới Chi Cực Phẩm Nãi Ba
 548. Dị Giới Chi Du Hí Giang Hồ
 549. Dị Giới Chi Đường Môn Độc Thánh
 550. Dị Giới Chi Không Gì Làm Không Được
 551. Dị Giới Chi Nghịch Thiên Siêu Thị
 552. Dị Giới Chi Nữ Minh Tinh Hậu Cung
 553. Dị Giới Chi Nữ Tính Phúc Âm Sư
 554. Dị Giới Chi Phong Lưu Cả Đời
 555. Dị Giới Chi Tà Long Du Thương Hải
 556. Dị Giới Chi Tam Cung Lục Viện
 557. Dị Giới Chi Tài Sắc Kiêm Thu
 558. Dị Giới Chi Tuyệt Sắc Phong Mang
 559. Dị Giới Cực Phẩm Sắc Lang
 560. Dị Giới Cực Phẩm Vú Em
 561. Dị Giới Cùng Mỹ Thành Thần
 562. Dị Giới Đạo Sư
 563. Dị Giới Dược Sư
 564. Dị Giới Ngược Duyến
 565. Dị Giới Nhân Sinh
 566. Dị Giới Hành Hạ Duyến
 567. Dị Giới Hậu Cung Diễm Phúc Ký
 568. Dị giới Hoa Tâm Tà Tôn
 569. Dị Giới Hồi Xuân
 570. Dị Giới Khai Thác Hệ Thống
 571. Dị Giới Linh Vũ Cải Biên Bản
 572. Dị Giới Mị Ảnh Tiêu Dao
 573. Dị Giới Muối Lậu
 574. Dị Giới Phong Lưu Phách Vương
 575. Dị Giới Phong Lưu Thần Đế
 576. Dị Giới Thương Nghiệp Bá Chủ
 577. Dị Giới Truy Mỹ Ký
 578. Dị Giới Tuyệt Sắc Phổ
 579. Dị Giới Xác Ướp
 580. Dị Giới Xử Nữ Truyền Kỳ
 581. Dị Giới Xuân Về
 582. Đi Làm Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 583. Dĩ Hậu Đích Thời Đại
 584. Dị Hiệp
 585. Dị Hiệp (NTR Thôi Miên Loại)
 586. Dĩ Hôn Chủ Phụ Ái Thượng Ngã
 587. Đi Hướng Nón Xanh Vực Sâu
 588. Dị Năng Giới Hệ Thống
 589. Dị Năng Thiên Hạ
 590. Dị Năng Tiêu Diêu Thần Y
 591. Dị Năng Truy Mỹ Ký
 592. Dì Nhỏ Hấp Dẫn
 593. Dì Nhỏ Liễu Hạm Yên
 594. Đi Quang Đích Mụ Mụ
 595. Di Ta Ảo Tưởng
 596. Dị Thế Chi Thâu Hương Thiết Ngọc
 597. Dị Thế Chi Tiêu Diêu Tiểu Vương Gia
 598. Dị Thế Chi Vương
 599. Dị Thế Đọa Lạc Thiên Tài
 600. Dị Thế Hậu Cung 3000 Phi
 601. Dị Thế Không Miện Tà Hoàng
 602. Dị Thế Liệp Diễm Hậu Cung Truyện
 603. Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ
 604. Dị Thế Long Tiêu Dao
 605. Dị Thế Lục Hoàng Lục
 606. Dị Thế Lục Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Quyển Sách
 607. Dị Thế Ma Hoàng
 608. Dị Thế Phong Lưu Sang Thế Thần
 609. Dị Thế Tà Quân
 610. Dị Thế Vô Ưu
 611. Dị Thế Vua
 612. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục
 613. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Thiên
 614. Dị Thời Không Thiếu Niên
 615. Di Thôn Con Dâu Đẹp Quá
 616. Dị Tinh Dâm Tình
 617. Di Truyền Con (Tu Chỉnh Bản)
 618. Đi Vào Thâm Uyên Nữ Nhân
 619. Đi Về Hướng Sa Đọa
 620. Đi Vũ Người
 621. Dị Vực Thâm Uyên
 622. Đi Xuyên Qua Rừng Nhiệt Đới
 623. Địa Bàn Của Ta Ta Tác Chủ!
 624. Địa Cầu Thượng Tối Ngưu Bức Đích Nam Nhân
 625. Địa Hạ Phách Mại Sở
 626. Địa Hạ Thất Đích Xuân Ngâm
 627. Địa Ngục Chi Môn
 628. Địa Ngục Chỗ Sâu Nhất
 629. Địa Ngục Còn Là Thiên Đường
 630. Địa Ngục Hay Là Thiên Đường
 631. Địa Ngục Hoàn Thị Thiên Đường
 632. Địa Ngục Hồng Nhan (Nguyên Bản)
 633. Địa Ngục Là Thiên Đường
 634. Địa Ngục Môn
 635. Địa Ngục Trường Học
 636. Địa Phủ Lâm Thời Công
 637. Địa Thiết Tình Duyên
 638. Dịch Dung Thuật: Túy Nhập Nữ Nhân Hoài
 639. Diễm Bá Hậu Cung Thiên Hạ
 640. Diễm Chi Thương
 641. Diễm Cơ Mị Hành Cực Nhạc Kiếp Chi Kiếm Tông Tình Oán
 642. Diễm Đãng Hoa Lau Loan
 643. Diễm Đạo Đa Tình Lục
 644. Diễm Đế Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 645. Diễm Đô Lưu Phương
 646. Diễm Dục: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 647. Diễm Dục Thập Nhị Cung
 648. Diễm Dục Thiên Hạ
 649. Diễm Dục Vô Song
 650. Diễm Duyên Hiệp Nữ
 651. Diễm Hành Kỳ Dục Đô Thị
 652. Diễm Hành Phong Lưu Hậu Cung Truyền Thuyết
 653. Diễm Hành Phong Trần
 654. Diễm Hiệp Tình Chủng
 655. Diễm Hiệp Tình Loại (Võ Lâm Chuyện Tình Yêu Phần Tiếp Theo)
 656. Diễm Hồn Chú
 657. Diễm Hương Mê Túy
 658. Diễm Hương Mê Túy’
 659. Diễm Kiều Long Dục
 660. Diễm Loạn Đô Thị
 661. Diễm Loạn Mỹ Mẫu
 662. Diễm Luyến Ma Tâm
 663. Diễm Mãn Hạnh Hoa Thôn
 664. Diễm Mãn Sĩ Đồ
 665. Diễm Mãn Sĩ Dục
 666. Điềm Mật Tứ Thiên Kim
 667. Diễm Mẫu Cám Dỗ
 668. Diễm Mẫu Đích Hoang Đường Đổ Ước
 669. Diễm Mẫu Dục Hoặc
 670. Diễm Mẫu Hiến Thân Ký
 671. Diễm Mẫu Hiến Thân Ký (Không Xanh Biếc)
 672. Diễm Mẫu Hiến Thân Ký (Sửa Chữa Không Nón Xanh)
 673. Diễm Mẫu Hiến Thân Ký Cái Nhân Cải Biên Không Xanh Biếc Bản
 674. Diễm Mẫu Hoang Đường Đánh Cuộc Vô Xanh Biếc Bản
 675. Diễm Mẹ Hoang Đường Đánh Cuộc
 676. Diễm Mộng Hậu Cung Nhân Sinh
 677. Diễm Muốn: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 678. Diễm Muốn Thiên Hạ
 679. Diễm Mỹ Đô Thị
 680. Diễm Mỹ Hậu Cung Duyến
 681. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Cầm
 682. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Một Thanh Bắt
 683. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Nhất Bả Trảo
 684. Diễm Ngộ Chi Lữ
 685. Diễm Ngộ Cổ Kim Hậu Cung Truyện
 686. Diễm Ngộ Lộ
 687. Diễm Ngộ Nan Chắn
 688. Diễm Ngộ Nhân Sinh
 689. Diễm Ngộ Phong Lưu Ký
 690. Diễm Ngộ Truyền Thuyết
 691. Diễm Ngộ Tu Chân
 692. Diễm Nguyệt Cuồng Thiên
 693. Diễm Nô Thiên Hương Truyền
 694. Diễm Nói Đại Đường
 695. Diễm Nói Liêu Trai
 696. Diễm Nữ Hương Hồn Y Tá Nữ Tù Mất Hồn Lệ
 697. Diễm Nữ Kỳ Lân Tiếu Thiếu Nữ Xinh Đẹp
 698. Diễm Nữ Mất Hồn Lệ
 699. Diễm Phách Hậu Cung Thiên Hạ
 700. Diễm Pháp Chiến
 701. Diễm Phúc Bá Chủ
 702. Diễm Phúc Đại Đường
 703. Diễm Phúc Đô Thị Tiêu Dao
 704. Diễm Phúc Dục Vọng Nhân Sinh
 705. Diễm Phúc Nhân Sinh Chi Thông Cật
 706. Diễm Phúc Sâu
 707. Diễm Phúc Tiên Y
 708. Diễm Phúc Tiêu Dao
 709. Diễm Phúc Tiêu Diêu
 710. Diễm Phượng Truyện Kỳ
 711. Diêm Quân Đô Thị
 712. Diễm Quang Tẫn Lãm
 713. Diễm Quật Huyết Địa Ngục
 714. Diễm Sắc Ký
 715. Diễm Say Mê Hương
 716. Diễm Thú Đô Thị
 717. Diễm Thuyết Đại Đường
 718. Diễm Trạch
 719. Diễm Tu
 720. Diễm Tu Thiên Địa Bất Dung
 721. Diễm Túy Hậu Cung Truyền Thuyết
 722. Diễm Túy Mê Hương
 723. Diễm Túy Mỹ Nữ Hậu Cung Truyền Thuyết
 724. Diễm Tuyệt Nông Thôn
 725. Diêm Vương Trở Về
 726. Diễm Yêu Ma Tâm
 727. Điện Ảnh Và Truyền Hình Anime Hậu Cung Ký
 728. Điên Cuồng Bầu Trời Đêm
 729. Điên Cuồng Đại Gia Tộc
 730. Điên Cuồng Mê Hương Thuật
 731. Điên Cuồng Nội Công
 732. Điên Cuồng Vương Quốc
 733. Điền Dã Hương Hoa
 734. Điền Dã Mùa Xuân
 735. Điền Dã Mùi Hoa
 736. Điên Đảo Sơn Tình Sự – Mỗi Dạ Chinh Phục Nhất Cá Nữ Nhân
 737. Diễn Du Tìm Tần
 738. Điên Phong Bảo Giám
 739. Điên Phong Chinh Đồ
 740. Điên Phúc Hỏa Ảnh
 741. Điện Thị Thai Đích Chủ Trì Nhân
 742. Diễn Thịt Nhân Sinh Chi Lăng Nhục
 743. Điền Tụ Cùng Hắn Bọn Đầy Tớ
 744. Điền Viên Phong Quang
 745. Điệp Biển Hoa
 746. Điệp Hải Hoa
 747. Điệp Mộng Hồng Hoa
 748. Diệp Thần Phong Lưu
 749. Diệp Thần Truyền Kỳ
 750. Diệp Thần Truyền Thuyết
 751. Diệp Thanh Cố Sự
 752. Diệp Thị Gia Tộc
 753. Điệp Vũ Đại Đường Xuân
 754. Diệt Chủ Dị Thế
 755. Diệt Chủ Dị Thế Mất Hồn
 756. Điểu
 757. Điều Giáo
 758. Điều Giáo Bách Chi
 759. Điều Giáo Bách Mị
 760. Điều Giáo Cả Nhà Bạn Gái
 761. Điều Giáo Đại Đường
 762. Điều Giáo Đại Đường Mỹ Nữ
 763. Điều Giáo Địa Cầu
 764. Điều Giáo Hương Giang
 765. Điều Giáo Hương Thôn
 766. Điều Giáo Lão Bản
 767. Điều Giáo Mụ Mụ Thiên
 768. Điều Giáo Mỹ Nữ Lão Sư
 769. Điều Giáo Nữ Thần
 770. Điều Giáo Sau Ly Hôn
 771. Điều Giáo Thần Điêu Chúng Nữ
 772. Điều Giáo Thanh Thuần Lão Bà Ngũ Niên Hữu Cảm
 773. Điều Giáo Thiên Long Muội Muội
 774. Điều Hương Thánh Thủ
 775. Điều Khiển Kiếp Sống
 776. Diệu Mỹ Nhân
 777. Điểu Phá Thương Khung
 778. Điểu Phá Trời Cao
 779. Điểu Rách Trời Cao
 780. Điệu Thấp Hoa Lệ
 781. Diệu Thủ Loạn Xuân
 782. Diệu Thủ Thần Chức
 783. Diệu Thủ Thôi Hoa
 784. Điểu Ti Đích YY Nhân Sinh
 785. Điểu Ti Ngày Trung Thiên Đích Sân Trường Nghịch Tập Nhân Sinh
 786. Điểu Ti Nhật Trung Thiên Đích Giáo Viên Nghịch Tập Nhân Sinh
 787. Điệu Tiến Mỹ Nhân Oa
 788. Đỉnh Bảo Giám
 789. Đỉnh Cấp Bại Hoại
 790. Đỉnh Cấp Lang Thang Cuồng Đồ
 791. Đỉnh Cấp Lưu Manh
 792. Đỉnh Cấp Người Mẫu Bạn Gái Chi Nhật Bản Du
 793. Đính Cấp Phôi Đản
 794. Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống
 795. Đình Đời Phách Diễm
 796. Đinh Gia Mây Mưa
 797. Đinh Gia Vân Vũ
 798. Định Nhan Châu
 799. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh
 800. Đỉnh Phong Bảo Giám
 801. Đỉnh Phong Hành Trình
 802. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân
 803. DLP Quần Áo Lụa Là Tổng Tài
 804. Đồ Cấm Loạn Dục
 805. Đồ Đê Tiện Mẫu Thân
 806. Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)
 807. Đồ Mạt Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 808. Đỏ Thẫm Thiếu Nữ (Scarlet Girls)
 809. Đô Thành Phong Nguyệt
 810. Đô Thị Bách Mỹ Lục
 811. Đô Thị Bách Mỹ Lục – TCB
 812. Đô Thị Bảo Phiêu Kỳ Ngộ Ký
 813. Đô Thị Bảo Tiêu Kỳ Ngộ Nhớ
 814. Đô Thị Bầy Mỹ Truyện
 815. Đô Thị Bộ Đội Đặc Chủng
 816. Đô Thị Bụi Hoa Lục
 817. Đô Thị Cảnh Xuân
 818. Đô Thị Chi Cẩu Thả Bụi Hoa
 819. Đô Thị Chi Dục Kính Hoa Duyến
 820. Đô Thị Chi Nón Xanh Tiên Tôn
 821. Đô Thị Chi Nữ Thần Trò Chơi
 822. Đô Thị Chi Sân Trường Săn Dục
 823. Đô Thị Chi Súng Thần
 824. Đô Thị Chi Thương Thần
 825. Đô Thị Chi Vương Giả Trở Về
 826. Đô Thị Chúng Sinh Tương
 827. Đô Thị Chuyện Tình Yêu
 828. Đô Thị Chuyện Tình Yêu Lục
 829. Đô Thị Cực Lạc Hậu Cung
 830. Đô Thị Cực Nhạc Hậu Cung
 831. Đô Thị Cực Phẩm Thiên Sư
 832. Đô Thị Đại Thiếu
 833. Đô Thị Đại Vu
 834. Đô Thị Đặc Chủng Binh
 835. Đô Thị Dâm Hồ Truyện
 836. Đô Thị Dâm Hồ Truyền Chi Tần Băng Thiên
 837. Đô Thị Dâm Loạn Gia Tộc
 838. Đô Thị Đào Hoa Truyện
 839. Đô Thị Đào Hoa Vận
 840. Đô Thị Di Hồn Khúc
 841. Đô Thị Dị Tưởng Hậu Cung Lục
 842. Đô Thị Diễm Đế
 843. Đô Thị Diễm Đi
 844. Đô Thị Diễm Lục
 845. Đô Thị Diễm Mộng Hậu Cung Truyện
 846. Đô Thị Diễm Ngộ
 847. Đô Thị Diễm Ngộ Chỉ Nam
 848. Đô Thị Diễm Ngọc Ký
 849. Đô Thị Diễm Phụ
 850. Đô Thị Diễm Sử Lục
 851. Đô Thị Điên Thần Bảng
 852. Đô Thị Du Long
 853. Đô Thị Dục Sắc
 854. Đô Thị Dục Thần
 855. Đô Thị Dục Túng Hậu Cung
 856. Đô Thị Dục Vọng Sân Trường
 857. Đô Thị Dục Vọng: Phong Cuồng Đích Triền + Miên
 858. Đô Thị Duyệt Nữ Hậu Cung Truyện
 859. Đô Thị Ghi Việc
 860. Đô Thị Giai Nhân
 861. Đô Thị Gió Trăng
 862. Đô Thị Gió Trăng Kỳ Đàm
 863. Đô Thị Hậu Cung Dục Vọng Truyền Kỳ
 864. Đô Thị Hậu Cung Lục
 865. Đô Thị Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 866. Đô Thị Hậu Cung Quan Trường Lục
 867. Đô Thị Hậu Hoa Viên
 868. Đô Thị Hoa Đạo
 869. Đô Thị Hoa Duyến Mộng
 870. Đô Thị Hoa Ngữ
 871. Đô Thị Hoa Tùng Lục
 872. Đô Thị Hoàng Cung
 873. Đô Thị Hỏi Tình
 874. Đô Thị Hồng Nhan Hậu Cung Truyền
 875. Đô Thị Hồng Nhan Phổ
 876. Đô Thị Hương Ngọc
 877. Đô Thị Huyền Huyễn: Dục Chi Trầm Luân
 878. Đô Thị Kì Duyên
 879. Đô Thị Kiều Thê Chi Mỹ Nữ Hậu Cung
 880. Đô Thị Kỳ Ma
 881. Đô Thị Ký Sự
 882. Đô Thị Lăng Hoa Ký
 883. Đô Thị Lãng Hương Lục
 884. Đô Thị Lệ Nhân Chi Mỹ Diễm Nhân Thê Tiếu Bí Thư
 885. Đô Thị Liệp Diễm: Thiếu Phụ Câu Lạc Bộ
 886. Đô Thị Long Du
 887. Đô Thị Mất Hồn Hành
 888. Đô Thị Mê Hương Ký
 889. Đô Thị Minh Tinh Hậu Cung Lục
 890. Đô Thị Mỗi Người Một Vẻ
 891. Đô Thị Mỹ Diễm Hậu Cung
 892. Đô Thị Mỹ Nhân Sinh Hoạt Ký
 893. Đô Thị Mỹ Phụ
 894. Đô Thị Nghịch Long
 895. Đô Thị Nghiệt Duyến Long Hấp Thủy
 896. Đô Thị Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa
 897. Đô Thị Nón Xanh Anh Hùng Truyện
 898. Đô Thị Nữ Thần Đích Ngoại Ngộ
 899. Đô Thị Nữ Thần Ngoại Tình
 900. Đô Thị Ở Chung Vật Ngữ
 901. Đô Thị Phẩm Hương Lục
 902. Đô Thị Phong Lưu
 903. Đô Thị Phong Lưu Đế Vương
 904. Đô Thị Phong Lưu Sử
 905. Đô Thị Phong Lưu Tà Thiếu
 906. Đô Thị Phong Lưu Truyện
 907. Đô Thị Phong Lưu Vương
 908. Đô Thị Phong Nguyệt
 909. Đô Thị Phong Nguyệt Kỳ Đàm
 910. Đô Thị Quy Tắc Ngầm
 911. Đô Thị Rừng Rậm
 912. Đô Thị Sắc Thần Hành
 913. Đô Thị Sau Khi Chợt Giàu
 914. Đô Thị Sau Vườn Hoa
 915. Đô Thị Siêu Cấp Thiếu Niên
 916. Đô Thị Song Tu Ký
 917. Đô Thị Tà Ác Đế Vương
 918. Đô Thị Tà Đồng
 919. Đô Thị Tà Tu
 920. Đô Thị Tầm Diễm Lục
 921. Đô Thị Tầm Hoa Lục
 922. Đô Thị Tầm Hoan
 923. Đô Thị Tầm Mỹ Ký
 924. Đô Thị Tàng Kiều
 925. Đô Thị Thâu Hương Tặc
 926. Đô Thị Thâu Tâm Long Trảo Thủ
 927. Đô Thị Thiên Long
 928. Đô Thị Thiếu Long Diễm Truyền
 929. Đô Thị Thiếu Phụ Trầm Luân
 930. Đô Thị Thiếu Phụ: Của Ta Độc Thân Mẹ Kế
 931. Đô Thị Thiếu Soái
 932. Đô Thị Thôi Miên Truyền Kỳ
 933. Đô Thị Thuật Thần
 934. Đô Thị Tiềm Long
 935. Đô Thị Tiểu Cương Pháo
 936. Đô Thị Tiêu Dao
 937. Đô Thị Tiêu Dao Truyện
 938. Đô Thị Tiêu Dao Hiệp
 939. Đô Thị Tiêu Dao Ký
 940. Đô Thị Tiêu Dao Phong Lưu Ký
 941. Đô Thị Tiêu Dao Tu Thần
 942. Đô Thị Tiêu Diêu
 943. Đô Thị Tiêu Diêu Truyện
 944. Đô Thị Tiểu Tử Liệp Diễm Thực Lục
 945. Đô Thị Tiểu Tử Thải Hoa Thực Lục
 946. Đô Thị Tìm Diễm Lục
 947. Đô Thị Tìm Vui Mừng
 948. Đô Thị Tình Duyên
 949. Đô Thị Tình Hiệp Phong Vân Lục
 950. Đô Thị Tình Sắc
 951. Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư
 952. Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống
 953. Đô Thị Trăm Mỹ Lục
 954. Đô Thị Trần Dục Thú Diễm
 955. Đô Thị Trộm Hương Tặc
 956. Đô Thị Trộm Tâm Long Trảo Thủ
 957. Đô Thị Truyền Thuyết
 958. Đô Thị Túng Diễm Hành
 959. Đô Thị Tung Hoành Mỹ Nữ Truyện
 960. Đô Thị Tùng Lâm
 961. Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
 962. Đô Thị Vấn Tình
 963. Đô Thị Vương Triều
 964. Đô Thị Xinh Đẹp Hậu Cung
 965. Đô Thị Xuân Triều
 966. Đở Nàng Dãy Núi
 967. Dò Xét Thừa Tướng Phủ
 968. Đọa
 969. Đọa Dục Nữ Võ Thần
 970. Đọa Lạc Chi Vương
 971. Đọa Lạc Đích Hôi Trần
 972. Đọa Lạc Đích Tro Bụi
 973. Đọa Lạc Nhân Sinh
 974. Đọa Lạc Thiên Sứ Chi Yêu Mẫu Không Đường Về
 975. Đọa Lạc Thiên Sứ Nguyền Rủa
 976. Đọa Mẫu
 977. Đọa Nhập Thâm Uyên Đích Mỹ Diễm Thục Phụ
 978. Đoạn Điểu
 979. Đoàn Gia Nữ Đem Tục (Đế Quốc)
 980. Đoàn Gia Nữ Tướng
 981. Đoạn Gia Nữ Tương Tục (Đế Quốc)
 982. Đoản Thiên Tác Phẩm
 983. Đoạn Tình Khúc
 984. Đoạn Tội Ma Nữ
 985. Đoan Trang Thượng Hải Nhạc Mẫu
 986. Đoàn Tụ Cung Ký Sự Bộ 2
 987. Đoàn Tụ Sum Vầy
 988. Đoạt Thê: Thực Cốt Nhu Tình
 989. Đoạt Tình Bá Yêu
 990. Đoạt Tình Phách Ái
 991. Đoạt Vợ
 992. Đoạt Vợ: Thực Cốt Nhu Tình
 993. Độc Bộ Tiên Trần
 994. Độc Chiếm
 995. Độc Chiếm Đông Chu Hoa Thơm Cỏ Lạ
 996. Độc Chiêm Đông Chu Quần Phương
 997. Độc Chiếm Quần Phương
 998. Độc Dược Giải Dược Quần Thể Tổ Đội 18 Cấm Hạn
 999. Độc Gió Kiếm Lưu
 1000. Độc Kiếm Phong Lưu
 1001. Độc Tâm Tiểu Tử Hỗn Quan Tràng
 1002. Độc Thoại
 1003. Độc Tôn Phẩm Hương Lục
 1004. Độc Tôn Tinh Hà
 1005. Dog Girl
 1006. Đời Cha Dư Âm
 1007. Đôi Câu Vài Lời
 1008. Đói Khát Nhạc Mẫu
 1009. Đội Mũ Xanh: Cùng Chung Kiều Thê
 1010. Đời Nhà Thanh Cung Đình Chuyện Tình Yêu
 1011. Đội Nón Xanh: Cộng Hưởng Kiều Thê
 1012. Đổi Phụ Ký
 1013. Đổi Thê
 1014. Dời Thích — Ta Cùng Con Trai Chuyện Xưa Không Thể Nói
 1015. Đổi Trứng Kỳ Công
 1016. Đổi Yêu Hoàng Tiểu Lan
 1017. Dòm Bí: Thành Nhân Nãi Mụ Hành Nghiệp Tiềm Quy Tắc 
 1018. Dòm Dục Kỳ Duyên
 1019. Dồn Chúng Ta Cuối Cùng Đem Chết Đi Đích Thanh Xuân
 1020. Đơn Giản Dục Vọng
 1021. Đông Bắc Đại Kháng
 1022. Đông Bắc Ký Sự Chi Dục Tình
 1023. Đông Bắc Nông Thôn Tình Dục Trường Thiên: Hắc Đất
 1024. Đồng Cư Vạn Tuế
 1025. Đóng Cửa Lại Kéo Lên Cửa Sổ
 1026. Đóng Cửa Một Nhà Thân
 1027. Đông Cung Hỗn Loạn
 1028. Đông Hải Huề Mỹ Phong Lưu Hành
 1029. Đông Hải Kỳ Dị Du Ký
 1030. Đông Hán Bá Vương Truyện
 1031. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Cùng Chị Dâu Ở Chung Thời Gian
 1032. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Hòa Tẩu Tử Đồng Cư Đích Nhật Tử
 1033. Đông Hoàn Lệ Nhân
 1034. Đồng Học Chi Mẫu Ngã Đích Thê
 1035. Đồng Học Mụ Mụ
 1036. Đồng Học Mụ Mụ Dâm Loạn
 1037. Đông Kinh Phong Nguyệt
 1038. Đông Kinh Phong Tình Lục
 1039. Động Mạn Chi Hậu Cung Chi Lữ
 1040. Động Mạn Chi Toàn Thu Ma Vương
 1041. Động Mạn Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 1042. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Đãi Chúc Đích Tẫn Khuyển
 1043. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Mộng Huyễn Câu Nhạc Bộ
 1044. Động Mạn Thế Giới Lý Đích Thôi Thổ Ky
 1045. Đồng Nghiệp Lăng Nhục Hệ Liệt
 1046. Đồng Nghiệp Thông Dâm Ngày
 1047. Đồng Nhân Hệ Liệt
 1048. Đồng Nhân Lăng Nhục Hệ Liệt
 1049. Đồng Niên
 1050. Đồng Phi Dưỡng Thành Dâm Ký
 1051. Đông Phách Hán Vương Truyền
 1052. Đông Phong Truyền Kỳ
 1053. Đông Phong Truyền Kỳ – Thanh Phương Truyền Kỳ
 1054. Đông Phương Bất Bại
 1055. Đông Phương Đệ Nhất Kiếm
 1056. Đông Phương Truyền Kỳ Chi Bạch Tố
 1057. Đông Phương Vân Mộng Đàm
 1058. Đồng Sự
 1059. Đồng Sự Ngả Linh
 1060. Đồng Thời Khoái Cảm
 1061. Động Tình Tam Quốc
 1062. Động Tình Thiên Hạ
 1063. Đổng Trác Phách Tam Quốc
 1064. Động Tràn Đầy Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 1065. Đông Tuyết Hồi Ký
 1066. Đông Tuyết Hồi Ức Lục
 1067. Đông Tuyết Nhớ Lại Tam Bộ Khúc
 1068. Doraemon H Bản
 1069. Đốt Mắt Chi Nguyên Tội Rớt Xuống
 1070. Đốt Yêu Lục
 1071. Dota Chi Thần Truyền Thuyết
 1072. Dragon World
 1073. Dữ Ái Đồng Hành
 1074. Dụ Dỗ Mê Đều
 1075. Dụ Dỗ Quấn Thân
 1076. Dụ Dỗ Thánh Nữ
 1077. Du Du Phong Hoa Tuyết Dạ Hạ Thiên
 1078. Dữ Hạm Nương Tại Dị Thứ Nguyên Đích Nhật Tử
 1079. Du Hí Lý Đích Chân Cảm Tình
 1080. Du Hí Nhân Sinh
 1081. Dụ Hoặc
 1082. Dụ Hoặc Học Viện Chi Tuyệt Sắc Vật Ngữ
 1083. Du Học Sinh Tô Tịnh Tại Tính Dục Trung Sa Đọa
 1084. Dụ Hồng Lâu
 1085. Dụ Hương Cổ Hoàng
 1086. Dữ Lão Mụ Đích Cố Sự
 1087. Du Lịch Long Phinh Xuân
 1088. Du Long Diễn Phượng
 1089. Du Long Diễn Xuân
 1090. Du Long Hí Phượng (Quy Lộ + Long Đằng Thiên Lý)
 1091. Du Long Hi Xuân
 1092. Du Long Thần Điêu
 1093. Du Long Truyện
 1094. Dụ Mẫu Toàn Công Lược
 1095. Dữ Mỹ Đồng Cư
 1096. Dữ Mỹ Nữ Lão Tổng Đích Ái Muội Sinh Hoạt
 1097. Dự Ngôn Sư
 1098. Dữ Nhạc Phụ Nhạc Mẫu Cộng Đồng Trụ Tại Nhất Khởi Đích Nhật Tử
 1099. Dữ Thế Vô Tranh
 1100. Đùa Du Bụi Hoa
 1101. Đưa Hàng Trên Giường
 1102. Đùa Mỹ Đồ
 1103. Đưa Nón Xanh Cấp Bạn Trai!
 1104. Đưa Tới Cửa Con Dâu Nuôi Từ Bé
 1105. Dục Ái Di Tình
 1106. Dục Ấn
 1107. Dục Bá Ỷ Thiên Hậu Cung
 1108. Dục Bãi Bất Năng
 1109. Dục Bãi Bất Năng’
 1110. Dục Bất Tử
 1111. Dục Bổng Hương Chinh
 1112. Dục Chi Chinh Phục
 1113. Dục Chi Không Vui
 1114. Dục Chi Quả Hoan
 1115. Dục Chi Trầm Luân
 1116. Dục Cùng Mộng: Nữ Tiến Sĩ Cùng Nữ Cảnh Hoa
 1117. Dục Diễm Chuyện Cũ
 1118. Dục Diễm Hậu Cung Đô Thị Hành
 1119. Dục Diễm Hoa Viên
 1120. Dục Diễm Hoặc Luyến
 1121. Dục Diễm Phí Đằng
 1122. Dục Diễm Phòng Học
 1123. Dục Diễm Phong Lưu
 1124. Dục Đều Hậu Cung Truyền
 1125. Dục Đồ Di Quyển – Đồng Duyên
 1126. Dục Đô Hậu Cung Truyện
 1127. Dục Đồ Quyển Tông
 1128. Dục Dòm Đường Đi
 1129. Dục Dữ Mộng: Nữ Bác Sĩ Hòa Nữ Cảnh Hoa
 1130. Dục Hà
 1131. Dục Hải Lộng Triều
 1132. Dục Hải Nan Bình: Đọa Lạc Đích Nữ Thần
 1133. Dục Hải Quan Môn
 1134. Dục Hải Thần Long
 1135. Dục Hải Tiêu Diêu
 1136. Dục Hải Tiêu Diêu (Tu Cải Bản)
 1137. Dục Hải Trầm Luân: Nhất Cá Hoán Thê Kinh Lịch Giả Đích Lương Tâm Sám Hối
 1138. Dục Hải Trầm Luân Chi Na Na
 1139. Dục Hải Túng Tình
 1140. Dục Hải Y Sư
 1141. Dục Hải Y Tâm
 1142. Dục Hải Yin Thê
 1143. Dục Hành Đô Thị
 1144. Dục Hỏa Đốt Người: Phong Lưu Tẩu Tử
 1145. Dục Hỏa Luân Hồi
 1146. Dục Hỏa Mà Sinh
 1147. Dục Hỏa Nan Miên
 1148. Dục Hỏa Nhi Sinh
 1149. Dục Hoàng Loạn Hậu Cung
 1150. Dục Hoàng Nhũ Ma
 1151. Dục Khuy Lữ Đồ
 1152. Dục Kỳ Sao Yêu Tử
 1153. Dục Lãng Tình Thiêu
 1154. Dục Linh
 1155. Dục Linh Thiên Hạ
 1156. Dục Loạn Mê Tình
 1157. Dục Loạn Muội Muội
 1158. Dục Loạn Mỹ Nhân Nương Chi A Phương Chuyện Xưa
 1159. Dục Loạn Phồn Quang
 1160. Dục Loạn Xuân Tâm
 1161. Dục Loạn Ưu Đẳng Sinh
 1162. Dục Long Liệp Diễm
 1163. Dục Lửa Khó Ngủ
 1164. Dục Luân Diễm Kí
 1165. Dục Ma Chuyện Tình Yêu
 1166. Dục Ma Diễm Đế
 1167. Dục Ma Diễm Sử
 1168. Dục Ma Tươi Đẹp Đế
 1169. Dục Mãn Hoa Đô
 1170. Dục Mẫu Mê Tình
 1171. Dục Mộng Mê Điệp
 1172. Dục Nghiệt
 1173. Dục Nhục Cuồng Long
 1174. Dục Niệm Thân
 1175. Dục Niệm Túng Sinh
 1176. Dục Nô Huấn Luyện Học Vườn
 1177. Dục Nữ Giai Di
 1178. Dục Nữ Liệp Lang Ký
 1179. Dục Nữ Săn Lang Ký
 1180. Dục Sắc: Những Thứ Kia Giáo Hội Ngươi Ân Ái Đích Nữ Nhân
 1181. Dục Sắc Chi Mê Dục Nữ Nhân
 1182. Dục Sắc Hoàng Đô
 1183. Dục Sông
 1184. Dục Thê Bổn Lang
 1185. Dục Thủ Đô Lâm Thời Thành Phố
 1186. Dục Tiên Dục Tử
 1187. Dục Truy Đuổi
 1188. Dục Vọng
 1189. Dục Vọng Bay Lên
 1190. Dục Vọng Chi Bên Ngoài… Mụ Mụ
 1191. Dục Vọng Chi Ca
 1192. Dục Vọng Chi Chủ Thân Hữu Thiên
 1193. Dục Vọng Chi Đảo
 1194. Dục Vọng Chi Đồng Truyền Thuyết
 1195. Dục Vọng Chi Dực
 1196. Dục Vọng Chi Hải
 1197. Dục Vọng Chi Môn
 1198. Dục Vọng Chi Môn’
 1199. Dục Vọng Chi Xuất Quỹ Đích Mụ Mụ
 1200. Dục Vọng Chinh Chiến Sử
 1201. Dục Vọng Chinh Phục
 1202. Dục Vọng Của Ta CuộC Sống
 1203. Dục Vọng Của Ta Kiếp Sống
 1204. Dục Vọng Danh Sách
 1205. Dục Vọng Đêm
 1206. Dục Vọng Đều Đảo
 1207. Dục Vọng Đích Hoang Dã
 1208. Dục Vọng Đô Thị
 1209. Dục Vọng Đô Thị’
 1210. Dục Vọng Đô Thị Chi Bội Luân Nghiệt Yêu
 1211. Dục Vọng Đô Thị Hệ Liệt
 1212. Dục Vọng Đọa Lạc Luân Hồi
 1213. Dục Vọng Đường
 1214. Dục Vọng Đường Tinh
 1215. Dục Vọng Đứng Đầu Thân Hữu Thiên
 1216. Dục Vọng Giang Hồ
 1217. Dục Vọng Hắc Mãng
 1218. Dục Vọng Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 1219. Dục Vọng Hồng Hạnh
 1220. Dục Vọng Lao Tù
 1221. Dục Vọng Ma Đô
 1222. Dục Vọng Năng Lượng
 1223. Dục Vọng Ngân Hà
 1224. Dục Vọng Nhà Trọ ~ Cấm Kỵ Bí Mật Hoa Viên
 1225. Dục Vọng Nhân Sinh
 1226. Dục Vọng Nhân Sinh Hậu Cung
 1227. Dục Vọng Như Triều Nữ Nhân Như Thuỷ
 1228. Dục Vọng Phong Lưu
 1229. Dục Vọng Rừng Rậm
 1230. Dục Vọng Sa Đọa Luân Hồi
 1231. Dục Vọng Thản Bào
 1232. Dục Vọng Thành Thị Chi Mười Dặm Dương Ruột
 1233. Dục Vọng Thành Thị Chi Thập Lý Dương Tràng
 1234. Dục Vọng Tháp
 1235. Dục Vọng Thiên Kiêu
 1236. Dục Vọng Thiếu Niên Hậu Cung Hành
 1237. Dục Vọng Thôn Trang
 1238. Dục Vọng Tổng Thống
 1239. Dục Vọng Trò Chơi
 1240. Dục Vọng Trung Đích Thành Phố
 1241. Dục Vọng Vô Giới
 1242. Dục Vọng Yêu Mẫu
 1243. Dục Y Sám Hối Lục
 1244. Dục Yêu Cố Mộng
 1245. Dục Yêu Di Tình
 1246. Đùi Đẹp Rên Rỉ
 1247. Đùi Đẹp Y Mẫu
 1248. Đui Mù Lưu Thiên Hạ
 1249. Đừng Bắt Tôi Yêu Em
 1250. Đứng Đầu Một Nhà
 1251. Đúng Dịp Mẹ
 1252. Dung Dung
 1253. Dũng Giả Cấm Lục
 1254. Dũng Giả Trở Thành Ma Vương
 1255. Đúng Là Mật Đào Thành Thục Khi
 1256. Đứng Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh
 1257. Dung Yêu
 1258. Đừng Yêu 1
 1259. Dược Thần
 1260. Đuổi Bắt
 1261. Dưới Bóng Đêm Bến Thượng Hải
 1262. Dưới Bóng Đêm Phía Sau Màn Giao Dịch: Đổi Yêu
 1263. Dưới Cái Nóng Mùa Hè Sau Đích Tuyết Trắng
 1264. Dưới Giường Nam Nhân: Kiều Thê Nói Dối
 1265. Dưới Mặt Đất Đấu Giá Chỗ
 1266. Duỗi Nhập Mụ Mụ Váy Ngắn
 1267. Dưới Váy Hương
 1268. Đường Bá Hổ Dâm Truyện Đặc Huấn Tuyên Thệ Trước Khi Xuất Quân
 1269. Đường Bá Hổ Hiện Đại Tầm Phương Ký
 1270. Đường Bá Hổ Ngoại Truyện
 1271. Đường Chuyên
 1272. Dương Dã Độc Chiếm Hệ Liệt
 1273. Dương Dã Hệ Liệt
 1274. Dương Dã Phong Lưu
 1275. Dương Dã Phong Lưu Hậu Cung Hệ Liệt
 1276. Đường Dần Phong Lưu Truyện
 1277. Dương Gia Đem
 1278. Dương Gia Nữ Kiều Nương
 1279. Dương Gia Oa Tình Sự
 1280. Dương Gia Tướng Chi Phong Lưu Bát Thiểu
 1281. Dương Gia Tướng Chinh Mỹ Truyện
 1282. Dương Gia Tướng Ngoại (Oai) Truyền
 1283. Dương Lục Lang Tân Truyện
 1284. Đương Lục Mạo Ngộ Thượng Hồng Hạnh
 1285. Dưỡng Mẫu Ban Thưởng
 1286. Dưỡng Mẫu Đích Tưởng Lệ
 1287. Dưỡng Mẫu Khen Thưởng
 1288. Dương Mịch · Mịch Việc (Bản Đầy Đủ)
 1289. Dương Môn Nữ Tướng
 1290. Dương Môn Nữ Tướng Mộc Quế Anh Bổ Sung Lý Lịch
 1291. Dương Môn Nữ Tương Mục Quế Anh Biệt Truyện
 1292. Đường Phố Bá Đồng Nhân Nữ Cảnh Sát Xuân Lệ
 1293. Đường Say
 1294. Đường Tăng Thịt (NP)
 1295. Đương Thợ Sửa Chữa Ngày
 1296. Đương Thì Minh Nguyệt Tại
 1297. Dương Tiểu Năm Thăng Quan Ký
 1298. Dương Tiểu Thanh Tự Bạch
 1299. Đường Triều Bộ Dạng Thùy Mị
 1300. Đường Triều Phong Vận
 1301. Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
 1302. Dương Vật Trải Qua Nguy Hiểm Ký
 1303. Duy Ta Độc Tôn
 1304. Duyến Dục Đô Thị Hành
 1305. Duyến Khởi Duyến Diệt
 1306. Duyên Tới Duyên Đi
 1307. Duyệt Mỹ Đô Thị Lục
 1308. Duyệt Nhạc Học Viện
 1309. Duyệt Nữ Đô Thị Hậu Cung Truyện
 1310. Duyệt Nữ Ngô Huyền
 1311. Duyệt Tẫn Hồng Nhan

One thought on “Tàng Thư Các – D

Add Comment