1. Dạ Chết Non
 2. Đả Công Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 3. Đã Cưới Chủ Phụ Yêu Ta
 4. Dạ Dạ Niệm Nô Kiều
 5. Dạ Dạ Tân Lang
 6. Dã Diễm Truyền Kỳ Lục
 7. Dã Hỏa Thiêu Xuân
 8. Dã Hương Hậu Cung Lục
 9. Đã Kết Hôn Bà Chủ Yêu Mến Ta
 10. Đả Kiếp: Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Dã Kiếp Sắc
 11. Dã Lý Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 12. Dạ Nan Miên
 13. Đả Tạo Tiếu Ngạo Hậu Cung
 14. Dã Thú
 15. Dã Thú Nhân Thê
 16. Dã Thú Người Vợ
 17. Dạ Thương
 18. Dã Tính Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 19. Đa Tình Dương Quá
 20. Đa Tình Hậu Cung Đô Thị Diễm Phúc Nhân Sinh
 21. Đa Tình Hoàng Đế
 22. Dã Tính Khó Bỏ
 23. Dã Tính Nan Ky
 24. Đa Tình Nhân Sinh
 25. Dã Tính Nông Dân
 26. Đa Tình Y Tiên
 27. Đã Từng Chúng Ta Cũng Điên Qua
 28. Đa Xuất Lai Đích Hỗn Đản Tứ Bào Thai
 29. Dã Y Diễm Phúc Hậu Cung Truyền
 30. Đặc Biệt Cấp Cho Mập Mờ
 31. Đặc Cảnh Kích Yêu
 32. Đắc Chí Rên Rỉ
 33. Đặc Chủng Binh Học Giáo Mật Sự
 34. Đặc Chủng Thư Đồng
 35. Đặc Công Anh Thư
 36. Đặc Công Phong Lưu Lục
 37. Đặc Công Xuất Ngũ
 38. Đặc Dị Công Năng
 39. Đặc Sắc Tài Nguyên
 40. Đặc Thù Không Gian
 41. Đại Ác Ma Cùng Người Sau Truyện
 42. Đại Ác Ma Đồng Nhân Hậu Truyện
 43. Đại Ẩn
 44. Đài Bắc Danh Hoa
 45. Đại Bảo Hậu Cung Truyền Kỳ
 46. Đại Bảo Hệ Liệt
 47. Đại Bị Đồng Miên
 48. Đại Chiến Thục Nữ Ký
 49. Đại Địa Nguyên Phẫn
 50. Đại Địa Phong Lưu
 51. Đại Địa Phong Vân Truyện
 52. Đại Địa Phong Vân Truyền Kỳ
 53. Đại Địa Vương Giả
 54. Đại Đế Chuyện Tình Yêu Nhớ
 55. Đại Đường Chi Phi Đao Vấn Tình
 56. Đại Đường Chi Tà Thần Phong Lưu
 57. Đại Đường Diễm Lục
 58. Đại Đường Diễm Tình Lục
 59. Đại Đường Diễm Tình Truyện
 60. Đại Đường Hậu Cung Đoạt Diễm Truyện
 61. Đại Đường Hoàn Khố Công Tử
 62. Đại Đường Lăng Phong Truyện
 63. Đại Đường Liệp Mỹ Hậu Cung Ký
 64. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Lục
 65. Đại Đường Mỹ Nữ Gặp Bi Thảm Tao Ngộ
 66. Đại Đường Ngự Y
 67. Đại Đường Phong Lưu Hành
 68. Đại Đường Phong Lưu Ký
 69. Đại Đường Phong Vân Hậu Cung Truyền
 70. Đại Đường Quần Phương Lục
 71. Đại Đường Quần Phương Phổ
 72. Đại Đường Săn Mỹ Hậu Cung Ký
 73. Đại Đường Song Long Chi Trọng sinh Biên Bất Phụ
 74. Đại Đường Song Long Đoạt Diễm Ký
 75. Đại Đường Song Long Truyện – Đồng Nhân
 76. Đại Đường Sử Thượng Mạnh Nhất Hậu Cung
 77. Đại Đường Thú Diễm Ký
 78. Đại Đường Thú Phương Lục
 79. Đại Đường Tiêu Dao Hành
 80. Đại Đường Trộm Hương Truyền
 81. Đại Đường Tự Tại Hành
 82. Đại Đường Tửu Đồ
 83. Đại Đường Vẫn Như Cũ
 84. Đại Giang Đi Về Hướng Đông Lãng Đào Tẫn
 85. Đại Hào Môn
 86. Đại Hàng Hải Thời Đại — Lý Hoa Mai Thiên
 87. Đại Hanh
 88. Đại Hiệp Hồn
 89. Đại Hoang Diễm Lữ
 90. Đại Học Bạn Gái 28 Thiên Kịch Biến
 91. Đai Học Bảo Vệ Cửa Lão Đổng
 92. Đại Học Chi Đạo
 93. Đại Học Chi Mạn Du Hoa Tùng
 94. Đại Học Chi Tràn Đầy Du Buội Hoa
 95. Đại Học Chuyện Tình Yêu
 96. Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng
 97. Đại Học Diễm Sử
 98. Đại Học Dục Vọng Sử
 99. “Đại Học Khiếu Thú” Đích Dâm Loạn Sinh Hoạt
 100. Đại Học Na Ta Sự Nhi
 101. Đại Học Na Ta Sự Nhi Hậu Tục
 102. Đại Học Những Chuyện Kia Mà
 103. Đại Học Những Chuyện Kia Mà Sau Này
 104. Đại Học Nữ Học Sinh
 105. Đại Học Nữ Sinh Ký Túc Xá Xuân Tình
 106. Đại Kiếm Sư Ngoại Truyện
 107. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
 108. Đại La Dâm Tiên Tại Đô Thị
 109. Đại La Kim Tiên Dị Giới Tiêu Hồn
 110. Đại Lục Diễn Nghệ Quyển Diễm Sử Hệ Liệt
 111. Đại Lục Giải Trí Vòng Diễm Sử Hệ Liệt
 112. Đại Lục Giới Showbiz Tình Yêu Hệ Liệt
 113. Đại Lục Giới Văn Nghệ Chuyện Tình Yêu Hệ Liệt
 114. Đại Luyện Sĩ
 115. Đại Ma Đạo Sư Tình Nô Thí Luyện
 116. Đại Ma Quân Hoàng Rung Động Hồi Ức Lục
 117. Đại Ma Quân Hoàng Liên Y Hồi Ức Lục
 118. Đại Minh
 119. Đại Minh Chi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
 120. Đại Minh Chinh Mỹ Truyện
 121. Đại Minh Cướp Biển
 122. Đại Minh Kỳ Tăng Truyện
 123. Đại Minh Lưu Manh Hoàng Đế
 124. Đại Minh Thiên Hạ
 125. Đại Minh Tinh Chi Lộ
 126. Đại Minh Tinh Đường
 127. Đại Minh Tinh Thêm Sắc Bản
 128. Đại Nãi Nữ Hữu Bạo Lộ Ký Lục
 129. Đại Ngọc Chi Ca
 130. Đại Ngọc Lạc Hồng Ký
 131. Đại Ngọc Rơi Hồng Nhớ
 132. Đại Ngọc Sắp Hót
 133. Đại Điêu Giấc Mộng
 134. Đại Điêu Mộng Tưởng
 135. Đại Điểu Thiếu Niên Hậu Cung
 136. Đại Tần Bá Nghiệp
 137. Đại Thanh Cung Đình Bí Sử Chi Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu Thiên
 138. Đại Thoại Thiên Nga Hồ
 139. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Phụ Cuộc Sống
 140. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
 141. Đại Tiểu Mỹ Nữ Ái Thượng Ngã
 142. Đại Tiểu Thư Không Thể Trêu Vào
 143. Đại Tiểu Thư Toàn Chức Bảo Tiêu
 144. Đại Tranh Chi Thế
 145. Đái Trứ Tẩu Tử Khứ Lữ Du Chi Dâm Loạn Bút Tiên Kinh Hồn
 146. Đại Trượng Phu
 147. Đài Truyền Hình Người Chủ Trì DJ
 148. Đại Tùy Hoàng Đế
 149. Dâm Ẩm Ướt Đối Nghịch
 150. Dâm Ấn Thiên Sử
 151. Dâm Bá Vương Truyện Thuyết
 152. Dâm Bé Gái Ngực To Muội
 153. Đàm Cổ Luận Kim Chi Giác Lượng
 154. Dâm Cướp Mê Án
 155. Dâm Dâm Chúng Sinh Kiếp
 156. Dâm Đãng Bạn Gái
 157. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 1
 158. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 2
 159. Dâm Đãng Bệnh Viện
 160. Dâm Đãng Đích Viên Cảnh Chi Thê
 161. Dâm Đãng Lão Bà Linh Vận
 162. Dâm Đãng Lão Bà Yêu Đương Vụng Trộm Ký
 163. Dâm Đãng Mẫu Cẩu Giao Phối Chứng Thực
 164. Dâm Đãng Mẹ Xinh Đẹp Thân Thể
 165. Dâm Đãng Mụ Mụ Đích Mỹ Lệ Đỗng Thể
 166. Dâm Đãng Mụ Mụ Tao Tỷ Tỷ
 167. Dâm Đãng Gia Đình Nhà Gái Giáo
 168. Dâm Đãng Nữ Lãnh Đạo
 169. Dâm Đãng Si Nữ Ký
 170. Dâm Đãng Thiếu Phụ Bạch Khiết
 171. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Dị Địa Vẽ Vật Thực
 172. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Gợi Cảm Chân Dung
 173. Dâm Đãng Tình Sử
 174. Dâm Đến Trong Xương Tủy Hoàng Dung Mẹ Con
 175. Dâm Đồ
 176. Dâm Đồ Cũng Tu Tiên
 177. Dâm Đồ Diệc Tu Tiên
 178. Dâm Đọa Nữ Võ Thần
 179. Dâm Dục Chuyển Học Sinh
 180. Dâm Dục Học Sinh Chuyển Trường
 181. Dâm Dục Phi Phi
 182. Dâm Duyệt Giả Kỳ
 183. Dâm Duyệt Ngày Nghỉ
 184. Dam Giới Nữ Nhân Hành
 185. Đàm Hà Dục Đích Na Ta Sự Nhi
 186. Dâm Hành Hạ Giang Hồ Chí
 187. Dâm Hồ Ngoại Truyện Chi Của Ta Tất Chân Thục Mẫu Lão Sư
 188. Dâm Huyệt Mỹ Nữ
 189. Dâm Kì Sao Chi Phệ Mộng Người
 190. Dâm Kiếp Mê Án
 191. Dâm Kỳ Hệ Liệt
 192. Dâm Kỳ Sao Chi Xâm Nhập
 193. Dâm Loạn Bí Sử I + II
 194. Dâm Loạn Đại Gia Đình
 195. Dâm Loạn Chi Bạo
 196. Dâm Loạn Cuộc Sống
 197. Dâm Loạn Gia Đình Hệ Liệt
 198. Dâm Loạn Hỏa Khinh Viêm
 199. Dâm Loạn Minh Triều Đích Một Đóa Kỳ Ba: Bát Nhất Bát Kim Bình Mai
 200. Dâm Loạn Mẹ Con Cuộc Sống
 201. Dâm Loạn Phòng Học Chi Sư Bạo
 202. Dâm Loạn Sinh Hoạt
 203. Dâm Loạn Thê Tử
 204. Dâm Loạn Thị Trấn Nhỏ
 205. Dâm Loạn Tiểu Trấn
 206. Dâm Loạn Trấn Nhỏ
 207. Dâm Loạn Trúc Lâu
 208. Dâm Long Trọng Sinh
 209. Dâm Ma Đại Đô Thị
 210. Dâm Ma Ngự Tỷ
 211. Dâm Ma Tái Thế
 212. Dâm Ma Trái Cây Chi Sân Trường Thiên
 213. Dâm Mẫu
 214. Dâm Mẫu Cùng Thiếu Nữ Đẹp Và Gia Đình Lão Sư
 215. Dâm Mẫu Món Đồ Chơi
 216. Dâm Mẫu Tính Diễn
 217. Dâm Mẫu Tính Diễn Tiền Truyện
 218. Đắm Mình Tiểu Kiều Thê
 219. Dâm Mộng Nữ Yêu
 220. Dâm Muốn Đổi Học Sinh
 221. Dâm Nam Loạn Nữ
 222. Dâm Nếu
 223. Dâm Ngôn Dục Sắc
 224. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Chi Xanh Biếc Lữ Giang Hồ
 225. Dâm Ngược Phòng Thí Nghiệm
 226. Dâm Nhạc Hậu Cung Thần Điêu Vương
 227. Dâm Nhũ Hoàng
 228. Dâm Nhũ Khai Quan
 229. Dâm Nhục Bệnh Viện
 230. Dâm Nhục Học Sinh Xuất Sắc
 231. Dâm Nhục Nữ Cảnh
 232. Dâm Nhược
 233. Dâm Nội Cuốn Hút
 234. Dâm Nói Muốn Sắc
 235. Dâm Nữ
 236. Dâm Nữ Bạo Lực SM Câu Chuyện
 237. Dâm Nữ Đại Gia Đình
 238. Dâm Nữ Đạo
 239. Dâm Nữ Liệt Truyện Hệ Liệt
 240. Dâm Nữ Tu Tiên Truyện
 241. Dâm Phụ Thang Gia Lệ
 242. Dâm Phược Giang Hồ
 243. Dâm Sắc Hoàng Đô
 244. Dâm Sinh Ngoại Truyện Hệ Liệt
 245. Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt
 246. Đầm Sông Dụ Cái Kia Chút Ít Công Việc
 247. Đàm Tà Thuyết Đế
 248. Dâm Tặc Võng Du Hành
 249. Dâm Tận Thiên Hạ Hoa
 250. Dâm Thần Dị Chữ Tu Thần Truyền
 251. Dâm Thần Dị Vũ Tu Thần Truyện
 252. Dâm Thần Liệp Diễm Dị Giới
 253. Dâm Thành Hệ Liệt
 254. Dâm Thấp Tác Đối
 255. Dâm Thê A Mỹ Hệ Liệt
 256. Dâm Thê Bị Động Tiến Hành Khi
 257. Dâm Thê Bổn Lang
 258. Dâm Thế Mị Ma Truyện
 259. Dâm Thê Tiểu Thuyết Tình Yêu
 260. Dâm Thê Trường Thiên
 261. Dâm Thịt Bệnh Viện
 262. Dâm Thú Ái Chiến Sĩ
 263. Dâm Thú Khế Ước
 264. Dâm Thú Thủy Tinh Cầu
 265. Dâm Thú Yêu Chiến Sĩ
 266. Dâm Thuật Luyện Kim Sĩ
 267. Dâm Tiện Mẹ Hòa Đàng Hoàng Ba Ba
 268. Dâm Trinh Diễm Tham Chi Hồ Điệp Công Ngụ
 269. Dâm Ướt Đối Nghịch
 270. Dâm Vợ A Mỹ Hàng Loạt
 271. Dâm Vợ Cực Hạn
 272. Dâm Vợ Trường Thiên
 273. Dâm Xà Chuyển Sinh
 274. Dâm Xà Thịnh Yến
 275. Đan Cảnh
 276. Dân Công Tội Phạm Chi Lăng Nhục Giả Tĩnh Văn
 277. Đan Dược Đại Hạnh
 278. Dân Gian Dâm Hoàng Diễm Hậu Cung
 279. Dẫn Hoa Miên
 280. Dẫn Lang Nhập Thất Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 281. Dân Quốc Lãng Đãng Tử
 282. Dân Quốc Tay Ăn Chơi
 283. Dẫn Sói Vào Nhà
 284. Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 285. Đan Thần Phiêu Miểu Lục
 286. Dằng Dặc Phong Hoa Đêm Tuyết Mùa Hè
 287. Đãng Dạng Nữ Hoàng
 288. Đàng Hoàng Nhân Thê Hệ Liệt
 289. Đang Muội Thợ Săn
 290. Đãng Nguyệt Chinh Diễm Lục
 291. Đãng Thiên Sử
 292. Đáng Thương Mụ Mụ
 293. Đánh Cướp: Mỹ Nữ Tuyệt Sắc Cũng Cướp Sắc
 294. Danh Giáo Người Trong Sắp Thứ Tự
 295. Danh Kỹ Hoàng Dung
 296. Đánh Lén Mụ Mụ
 297. Danh Môn
 298. Danh Môn Diễm Lữ
 299. Danh Nhân Loạn Sự Tình
 300. Danh Phương Phổ
 301. Đạo Ấn
 302. Đảo Chủ Cuộc Sống Hạnh Phúc
 303. Đảo Chủ Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 304. Đạo Chụp Giáo Sư Dạy Kèm Ở Nhà
 305. Đáo Dị Giới Phao Nữu Khứ
 306. Đào Diễm Đô Thị Hoa Y
 307. Đào Hoa Ao Vận Sự
 308. Đào Hoa Đế Quốc Lục
 309. Đào Hoa Hậu Cung
 310. Đạo Hoa Thái Tuế
 311. Đào Hoa Thôn Nữ Nhân
 312. Đào Hoa Thôn Thượng Dã Sắc Đa: Thôn Sắc Vô Biên
 313. Đào Hoa Thôn Tình Sự
 314. Đạo Hỏa Tuyến
 315. Đào Học Uy Long (H Bản)
 316. Đào Lý Tranh Xuân
 317. Đào Sắc Bảo Giám
 318. Đào Sắc Cấm Khu
 319. Đào Sắc Cô Dâu Lệ
 320. Đào Sắc Đế Quốc
 321. Đào Sắc Dụ Hoặc
 322. Đào Sắc Dục Vọng
 323. Đào Sắc Hoa Y
 324. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ngã Thị Đại Ma Vương
 325. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ta Là Đại Ma Vương
 326. Đào Sắc Tân Nương Lệ
 327. Đào Sắc Thần Y
 328. Đào Sắc Tu Chân Truyện
 329. Đào Sắc Y Tiên
 330. Đạo Tiên Phàm
 331. Đào Vận Cuồng Y
 332. Đào Vận Quan Đồ
 333. Đào Vận Thiên Vương
 334. Đào Vận Vô Song
 335. Đạo Vô Chỉ Tẫn
 336. Đào Vong Diễm Lữ
 337. Dập Lửa
 338. Đạp Mộng Giang Hồ
 339. Đạp Mộng Giang Hồ Hành
 340. Đất Hoang Diễm Lữ
 341. Đầu Có Động Hệ Liệt — Squeez Học Vườn
 342. Đầu Đội Hào Quang Nữ Nhân
 343. Đấu La Đại Lục
 344. Đấu La Đại Lục H Bản
 345. Đấu Phá Chi Hóa Ma
 346. Đấu Phá Thần Điêu
 347. Đấu Phá Thương Khung
 348. Đấu Phá Thương Khung (NTR Thôi Miên)
 349. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Bản Chi Dục Tông
 350. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Tổng Hợp
 351. Đấu Phá Thương Khung Chi Chuyển Kiếp Luân Hồi
 352. Đấu Phá Thương Khung Chi Dâm Tông Tứ Ngược
 353. Đấu Phá Thương Khung Chi Hoa Tông Bí Sử
 354. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Bổ Sung Lý Lịch
 355. Đấu Phá Thương Khung Thao Phá Trời Cao
 356. Đấu Phá Thương Khung Trọng Sinh Tiêu Viêm
 357. Đầu Tường Có Hạnh
 358. Đầu Xuân Tháng Hai — Thành Phần Tri Thức Mỹ Nhân Hệ Liệt Chi Bốn
 359. Dạy Dỗ
 360. Dạy Dỗ Bách Chi
 361. Dạy Dỗ Bạn Gái
 362. Dạy Dỗ Đại Đường Mỹ Nữ
 363. Dạy Dỗ Địa Cầu
 364. Dạy Dỗ Hương Giang
 365. Dạy Dỗ Hương Thôn
 366. Dạy Dỗ Lão Bản
 367. Dạy Dỗ Mỹ Nữ Lão Sư
 368. Dạy Dỗ Nhà Giàu Mỹ Nữ
 369. Dạy Dỗ Nữ Thần
 370. Dạy Dỗ Thiên Kim
 371. Dạy Dỗ Thiên Long Muội Muội
 372. Dạy Dỗ Tiên Tử
 373. Dạy Dỗ Trăm Mị
 374. Đáy Quần Hương
 375. Dây Thừng Hoàng
 376. Đầy Tớ Công Chúa Tô Phỉ Á
 377. Đầy Tớ Nữ Cảnh
 378. Đầy Vườn Xuân Sắc Giam Không Được
 379. Đầy Vườn Sắc Xuân Ngắn Tập Trung
 380. DCAT
 381. Đế Đài Xuân
 382. Dễ Dàng Ẩm Ướt Lưu
 383. Đệ Đệ Của Ta Muội Muội Chính Là Như Vậy Đáng Yêu
 384. Đê Điều Đích Hoa Lệ
 385. Đế Dương Thần Công
 386. Đế Hoàng Liệp Diễm Hành
 387. Đế Hoàng Quyết
 388. Đế Lâm Nhị Thứ Nguyên
 389. Đệ Nhất Bí Thư
 390. Đệ Nhất Thiên Hạ Phong Lưu
 391. Đệ Nhất Thiên Hạ Quả Phụ
 392. Đệ Nhất Thứ Mộng
 393. Đế Quốc Bản Sắc
 394. Đế Quốc Chi Loạn
 395. Đế Quốc Mỹ Nữ
 396. Đế Quốc Thương Khung
 397. Đệ Tam Loại Hạnh Phúc Nhân Sinh
 398. Đế Vương Bản Sắc
 399. Đế Vương Công Hầu Dâm Phong Lục
 400. Đế Vương Dã Sử
 401. Đế Vương Dã Sử Chi Tây Môn Khánh
 402. Đế Vương Liệp Mỹ Lục
 403. Đế Vương Săn Mỹ Lục
 404. Đế Vương Thời Đại
 405. Đế Vương Yến
 406. Đề Xe Ôm Anh Hùng Liên Minh Sinh Hoạt
 407. Đêm Chết Yểu
 408. Đêm Dài Đằng Đẵng Nông Làm Bạn Với Vua
 409. Đêm Đông
 410. Đêm Khó Ngủ
 411. Đem Không Người Dám Tiết Độc Mỹ Nữ Phá Cung
 412. Đêm Khuya Trò Chơi Tiết Mục
 413. Đem Làm Nón Xanh Gặp Gỡ Hồng Hạnh
 414. Đêm Như Ca
 415. Đem Quân Lệnh
 416. Đem Tay Vươn Vào Mẫu Thân Váy Ngắn
 417. Đêm Thương
 418. Đêm Tối Chi Lang
 419. Đêm Tối Gian Nan
 420. Đem Yêu Cấp Ba Ba
 421. Đến Chi Mẫu
 422. Đến Dị Giới Tán Gái Hành
 423. Đến Gần Lãnh Đạo Phu Nhân: Quyền Lực Mật Mã
 424. Đen Nhánh Đích Linh Hồn Người Thỉnh Thoảng
 425. Đen Sẫm Hàn Ngu Truyện
 426. Đến Từ Tương Lai
 427. Đẹp Đẽ Bụi Hoa
 428. Đẹp Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ Cùng Nhân
 429. Đều Do Lão Bà Rất Ôn Nhu
 430. Đều Là Ánh Trăng Gây Họa
 431. Desire Program
 432. Dị Chủng Bài Tựa
 433. Dị Chủng Tự Ngôn
 434. Dị Địa Bạn Gái Chi Tình Dục Khó Thu
 435. Dị Đoan Chi Thần
 436. Dị Đoan Kỵ Sĩ
 437. Di Động Tàng Kinh Các
 438. Dị Dục Gia Đinh
 439. Dị Giới Chi Du Hí Giang Hồ
 440. Dị Giới Chi Đường Môn Độc Thánh
 441. Dị Giới Chi Không Gì Làm Không Được
 442. Dị Giới Chi Nghịch Thiên Siêu Thị
 443. Dị Giới Chi Nữ Minh Tinh Hậu Cung
 444. Dị Giới Chi Nữ Tính Phúc Âm Sư
 445. Dị Giới Chi Phong Lưu Cả Đời
 446. Dị Giới Chi Tà Long Du Thương Hải
 447. Dị Giới Chi Tam Cung Lục Viện
 448. Dị Giới Chi Tài Sắc Kiêm Thu
 449. Dị Giới Chi Tuyệt Sắc Phong Mang
 450. Dị Giới Cực Phẩm Sắc Lang
 451. Dị Giới Cùng Mỹ Thành Thần
 452. Dị Giới Đạo Sư
 453. Dị Giới Dược Sư
 454. Dị Giới Ngược Duyến
 455. Dị Giới Hành Hạ Duyến
 456. Dị Giới Hậu Cung Diễm Phúc Ký
 457. Dị giới Hoa Tâm Tà Tôn
 458. Dị Giới Hồi Xuân
 459. Dị Giới Khai Thác Hệ Thống
 460. Dị Giới Linh Vũ Cải Biên Bản
 461. Dị Giới Muối Lậu
 462. Dị Giới Phong Lưu Phách Vương
 463. Dị Giới Phong Lưu Thần Đế
 464. Dị Giới Thương Nghiệp Bá Chủ
 465. Dị Giới Tuyệt Sắc Phổ
 466. Dị Giới Xác Ướp
 467. Dị Giới Xử Nữ Truyền Kỳ
 468. Dị Giới Xuân Về
 469. Đi Làm Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 470. Dị Hiệp
 471. Dị Hiệp (NTR Thôi Miên Loại)
 472. Dĩ Hôn Chủ Phụ Ái Thượng Ngã
 473. Dị Năng Thiên Hạ
 474. Dị Năng Tiêu Diêu Thần Y
 475. Dị Năng Truy Mỹ Ký
 476. Dì Nhỏ Hấp Dẫn
 477. Dì Nhỏ Liễu Hạm Yên
 478. Di Ta Ảo Tưởng
 479. Dị Thế Chi Thâu Hương Thiết Ngọc
 480. Dị Thế Chi Tiêu Diêu Tiểu Vương Gia
 481. Dị Thế Chi Vương
 482. Dị Thế Hậu Cung 3000 Phi
 483. Dị Thế Không Miện Tà Hoàng
 484. Dị Thế Liệp Diễm Hậu Cung Truyện
 485. Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ
 486. Dị Thế Lục Hoàng Lục
 487. Dị Thế Lục Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Quyển Sách
 488. Dị Thế Phong Lưu Sang Thế Thần
 489. Dị Thế Tà Quân
 490. Dị Thế Vô Ưu
 491. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục
 492. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Thiên
 493. Dị Thời Không Thiếu Niên
 494. Di Thôn Con Dâu Đẹp Quá
 495. Dị Tinh Dâm Tình
 496. Di Truyền Con (Tu Chỉnh Bản)
 497. Đi Vào Thâm Uyên Nữ Nhân
 498. Đi Về Hướng Sa Đọa
 499. Đi Vũ Người
 500. Dị Vực Thâm Uyên
 501. Đi Xuyên Qua Rừng Nhiệt Đới
 502. Địa Hạ Phách Mại Sở
 503. Địa Ngục Chi Môn
 504. Địa Ngục Chỗ Sâu Nhất
 505. Địa Ngục Hồng Nhan (Nguyên Bản)
 506. Địa Ngục Môn
 507. Địa Ngục Trường Học
 508. Địa Phủ Lâm Thời Công
 509. Dịch Dung Thuật: Túy Nhập Nữ Nhân Hoài
 510. Diễm Bá Hậu Cung Thiên Hạ
 511. Diễm Chi Thương
 512. Diễm Cơ Mị Hành Cực Nhạc Kiếp Chi Kiếm Tông Tình Oán
 513. Diễm Đãng Hoa Lau Loan
 514. Diễm Đạo Đa Tình Lục
 515. Diễm Đế Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 516. Diễm Đô Lưu Phương
 517. Diễm Dục: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 518. Diễm Dục Thập Nhị Cung
 519. Diễm Dục Vô Song
 520. Diễm Duyên Hiệp Nữ
 521. Diễm Hành Kỳ Dục Đô Thị
 522. Diễm Hành Phong Lưu Hậu Cung Truyền Thuyết
 523. Diễm Hành Phong Trần
 524. Diễm Hiệp Tình Chủng
 525. Diễm Hồn Chú
 526. Diễm Hương Mê Túy
 527. Diễm Hương Mê Túy’
 528. Diễm Kiều Long Dục
 529. Diễm Loạn Đô Thị
 530. Diễm Loạn Mỹ Mẫu
 531. Diễm Luyến Ma Tâm
 532. Diễm Mãn Hạnh Hoa Thôn
 533. Diễm Mãn Sĩ Đồ
 534. Diễm Mãn Sĩ Dục
 535. Điềm Mật Tứ Thiên Kim
 536. Diễm Mẫu Cám Dỗ
 537. Diễm Mẫu Đích Hoang Đường Đổ Ước
 538. Diễm Mẫu Dục Hoặc
 539. Diễm Mẹ Hoang Đường Đánh Cuộc
 540. Diễm Mộng Hậu Cung Nhân Sinh
 541. Diễm Mỹ Đô Thị
 542. Diễm Mỹ Hậu Cung Duyến
 543. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Cầm
 544. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Một Thanh Bắt
 545. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Nhất Bả Trảo
 546. Diễm Ngộ Chi Lữ
 547. Diễm Ngộ Cổ Kim Hậu Cung Truyện
 548. Diễm Ngộ Lộ
 549. Diễm Ngộ Nan Chắn
 550. Diễm Ngộ Phong Lưu Ký
 551. Diễm Ngộ Truyền Thuyết
 552. Diễm Ngộ Tu Chân
 553. Diễm Nguyệt Cuồng Thiên
 554. Diễm Nô Thiên Hương Truyền
 555. Diễm Nói Liêu Trai
 556. Diễm Phách Hậu Cung Thiên Hạ
 557. Diễm Pháp Chiến
 558. Diễm Phúc Bá Chủ
 559. Diễm Phúc Đại Đường
 560. Diễm Phúc Đô Thị Tiêu Dao
 561. Diễm Phúc Dục Vọng Nhân Sinh
 562. Diễm Phúc Nhân Sinh Chi Thông Cật
 563. Diễm Phúc Sâu
 564. Diễm Phúc Tiên Y
 565. Diễm Phúc Tiêu Dao
 566. Diễm Phúc Tiêu Diêu
 567. Diễm Phượng Truyện Kỳ
 568. Diêm Quân Đô Thị
 569. Diễm Quang Tẫn Lãm
 570. Diễm Quật Huyết Địa Ngục
 571. Diễm Sắc Ký
 572. Diễm Say Mê Hương
 573. Diễm Thú Đô Thị
 574. Diễm Thuyết Đại Đường
 575. Diễm Trạch
 576. Diễm Tu
 577. Diễm Tu Thiên Địa Bất Dung
 578. Diễm Túy Hậu Cung Truyền Thuyết
 579. Diễm Túy Mê Hương
 580. Diễm Túy Mỹ Nữ Hậu Cung Truyền Thuyết
 581. Diễm Tuyệt Nông Thôn
 582. Diêm Vương Trở Về
 583. Diễm Yêu Ma Tâm
 584. Điện Ảnh Và Truyền Hình Anime Hậu Cung Ký
 585. Điên Cuồng Bầu Trời Đêm
 586. Điên Cuồng Đại Gia Tộc
 587. Điên Cuồng Mê Hương Thuật
 588. Điên Cuồng Nội Công
 589. Điên Cuồng Vương Quốc
 590. Điền Dã Hương Hoa
 591. Điền Dã Mùa Xuân
 592. Diễn Du Tìm Tần
 593. Điên Phúc Hỏa Ảnh
 594. Điện Thị Thai Đích Chủ Trì Nhân
 595. Diễn Thịt Nhân Sinh Chi Lăng Nhục
 596. Điền Tụ Cùng Hắn Bọn Đầy Tớ
 597. Điền Viên Phong Quang
 598. Điệp Hải Hoa
 599. Diệp Thanh Cố Sự
 600. Diệp Thị Gia Tộc
 601. Điệp Vũ Đại Đường Xuân
 602. Diệt Chủ Dị Thế
 603. Diệt Chủ Dị Thế Mất Hồn
 604. Điểu
 605. Điều Giáo
 606. Điều Giáo Bách Chi
 607. Điều Giáo Bách Mị
 608. Điều Giáo Cả Nhà Bạn Gái
 609. Điều Giáo Đại Đường
 610. Điều Giáo Đại Đường Mỹ Nữ
 611. Điều Giáo Địa Cầu
 612. Điều Giáo Hương Giang
 613. Điều Giáo Lão Bản
 614. Điều Giáo Mỹ Nữ Lão Sư
 615. Điều Giáo Nữ Thần
 616. Điều Giáo Sau Ly Hôn
 617. Điều Giáo Thần Điêu Chúng Nữ
 618. Điều Giáo Thiên Long Muội Muội
 619. Điều Hương Thánh Thủ
 620. Điều Khiển Kiếp Sống
 621. Diệu Mỹ Nhân
 622. Điệu Thấp Hoa Lệ
 623. Diệu Thủ Loạn Xuân
 624. Diệu Thủ Thần Chức
 625. Diệu Thủ Thôi Hoa
 626. Điểu Ti Đích YY Nhân Sinh
 627. Điểu Ti Ngày Trung Thiên Đích Sân Trường Nghịch Tập Nhân Sinh
 628. Điểu Ti Nhật Trung Thiên Đích Giáo Viên Nghịch Tập Nhân Sinh
 629. Điệu Tiến Mỹ Nhân Oa
 630. Đỉnh Cấp Bại Hoại
 631. Đỉnh Cấp Lang Thang Cuồng Đồ
 632. Đỉnh Cấp Lưu Manh
 633. Đỉnh Cấp Người Mẫu Bạn Gái Chi Nhật Bản Du
 634. Đính Cấp Phôi Đản
 635. Đình Đời Phách Diễm
 636. Định Nhan Châu
 637. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh
 638. Đỉnh Phong Hành Trình
 639. DLP Quần Áo Lụa Là Tổng Tài
 640. Đồ Cấm Loạn Dục
 641. Đồ Mạt Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 642. Đỏ Thẫm Thiếu Nữ (Scarlet Girls)
 643. Đô Thành Phong Nguyệt
 644. Đô Thị Bách Mỹ Lục
 645. Đô Thị Bách Mỹ Lục – TCB
 646. Đô Thị Bảo Phiêu Kỳ Ngộ Ký
 647. Đô Thị Bảo Tiêu Kỳ Ngộ Nhớ
 648. Đô Thị Bầy Mỹ Truyện
 649. Đô Thị Bộ Đội Đặc Chủng
 650. Đô Thị Bụi Hoa Lục
 651. Đô Thị Cảnh Xuân
 652. Đô Thị Chi Cẩu Thả Bụi Hoa
 653. Đô Thị Chi Sân Trường Săn Dục
 654. Đô Thị Chi Súng Thần
 655. Đô Thị Chi Thương Thần
 656. Đô Thị Chi Vương Giả Trở Về
 657. Đô Thị Chúng Sinh Tương
 658. Đô Thị Chuyện Tình Yêu
 659. Đô Thị Chuyện Tình Yêu Lục
 660. Đô Thị Cực Nhạc Hậu Cung
 661. Đô Thị Đại Vu
 662. Đô Thị Đặc Chủng Binh
 663. Đô Thị Dâm Hồ Truyện
 664. Đô Thị Dâm Hồ Truyền Chi Tần Băng Thiên
 665. Đô Thị Dâm Loạn Gia Tộc
 666. Đô Thị Đào Hoa Vận
 667. Đô Thị Di Hồn Khúc
 668. Đô Thị Dị Tưởng Hậu Cung Lục
 669. Đô Thị Diễm Đế
 670. Đô Thị Diễm Đi
 671. Đô Thị Diễm Lục
 672. Đô Thị Diễm Mộng Hậu Cung Truyện
 673. Đô Thị Diễm Ngộ
 674. Đô Thị Diễm Ngộ Chỉ Nam
 675. Đô Thị Diễm Phụ
 676. Đô Thị Diễm Sử Lục
 677. Đô Thị Điên Thần Bảng
 678. Đô Thị Du Long
 679. Đô Thị Dục Sắc
 680. Đô Thị Dục Thần
 681. Đô Thị Dục Túng Hậu Cung
 682. Đô Thị Dục Vọng Sân Trường
 683. Đô Thị Dục Vọng: Phong Cuồng Đích Triền + Miên
 684. Đô Thị Duyệt Nữ Hậu Cung Truyện
 685. Đô Thị Ghi Việc
 686. Đô Thị Giai Nhân
 687. Đô Thị Gió Trăng
 688. Đô Thị Gió Trăng Kỳ Đàm
 689. Đô Thị Hậu Cung Dục Vọng Truyền Kỳ
 690. Đô Thị Hậu Cung Lục
 691. Đô Thị Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 692. Đô Thị Hậu Cung Quan Trường Lục
 693. Đô Thị Hậu Hoa Viên
 694. Đô Thị Hoa Đạo
 695. Đô Thị Hoa Duyến Mộng
 696. Đô Thị Hoa Ngữ
 697. Đô Thị Hoa Tùng Lục
 698. Đô Thị Hoàng Cung
 699. Đô Thị Hồng Nhan Hậu Cung Truyền
 700. Đô Thị Hương Ngọc
 701. Đô Thị Huyền Huyễn: Dục Chi Trầm Luân
 702. Đô Thị Kì Duyên
 703. Đô Thị Kiều Thê Chi Mỹ Nữ Hậu Cung
 704. Đô Thị Kỳ Ma
 705. Đô Thị Ký Sự
 706. Đô Thị Lăng Hoa Ký
 707. Đô Thị Lãng Hương Lục
 708. Đô Thị Lệ Nhân Chi Mỹ Diễm Nhân Thê Tiếu Bí Thư
 709. Đô Thị Liệp Diễm: Thiếu Phụ Câu Lạc Bộ
 710. Đô Thị Long Du
 711. Đô Thị Mê Hương Ký
 712. Đô Thị Mỗi Người Một Vẻ
 713. Đô Thị Mỹ Diễm Hậu Cung
 714. Đô Thị Mỹ Nhân Sinh Hoạt Ký
 715. Đô Thị Mỹ Phụ
 716. Đô Thị Nghịch Long
 717. Đô Thị Nghiệt Duyến Long Hấp Thủy
 718. Đô Thị Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa
 719. Đô Thị Nón Xanh Anh Hùng Truyện
 720. Đô Thị Ở Chung Vật Ngữ
 721. Đô Thị Phẩm Hương Lục
 722. Đô Thị Phong Lưu
 723. Đô Thị Phong Lưu Đế Vương
 724. Đô Thị Phong Lưu Sử
 725. Đô Thị Phong Lưu Tà Thiếu
 726. Đô Thị Phong Lưu Truyện
 727. Đô Thị Phong Lưu Vương
 728. Đô Thị Phong Nguyệt
 729. Đô Thị Phong Nguyệt Kỳ Đàm
 730. Đô Thị Quy Tắc Ngầm
 731. Đô Thị Rừng Rậm
 732. Đô Thị Sắc Thần Hành
 733. Đô Thị Sau Vườn Hoa
 734. Đô Thị Song Tu Ký
 735. Đô Thị Tà Ác Đế Vương
 736. Đô Thị Tà Đồng
 737. Đô Thị Tà Tu
 738. Đô Thị Tầm Diễm Lục
 739. Đô Thị Tầm Hoa Lục
 740. Đô Thị Tầm Hoan
 741. Đô Thị Tàng Kiều
 742. Đô Thị Thiên Long
 743. Đô Thị Thiếu Phụ Trầm Luân
 744. Đô Thị Thiếu Soái
 745. Đô Thị Thôi Miên Truyền Kỳ
 746. Đô Thị Thuật Thần
 747. Đô Thị Tiềm Long
 748. Đô Thị Tiểu Cương Pháo
 749. Đô Thị Tiêu Dao
 750. Đô Thị Tiêu Dao Truyện
 751. Đô Thị Tiêu Dao Hiệp
 752. Đô Thị Tiêu Dao Ký
 753. Đô Thị Tiêu Dao Phong Lưu Ký
 754. Đô Thị Tiêu Dao Tu Thần
 755. Đô Thị Tiêu Diêu
 756. Đô Thị Tiêu Diêu Truyện
 757. Đô Thị Tiểu Tử Liệp Diễm Thực Lục
 758. Đô Thị Tiểu Tử Thải Hoa Thực Lục
 759. Đô Thị Tìm Diễm Lục
 760. Đô Thị Tìm Vui Mừng
 761. Đô Thị Tình Duyên
 762. Đô Thị Tình Hiệp Phong Vân Lục
 763. Đô Thị Tình Sắc
 764. Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư
 765. Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống
 766. Đô Thị Trăm Mỹ Lục
 767. Đô Thị Trần Dục Thú Diễm
 768. Đô Thị Truyền Thuyết
 769. Đô Thị Túng Diễm Hành
 770. Đô Thị Tung Hoành Mỹ Nữ Truyện
 771. Đô Thị Tùng Lâm
 772. Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
 773. Đô Thị Vương Triều
 774. Đô Thị Xinh Đẹp Hậu Cung
 775. Đô Thị Xuân Triều
 776. Đở Nàng Dãy Núi
 777. Dò Xét Thừa Tướng Phủ
 778. Đọa Lạc Chi Vương
 779. Đọa Lạc Đích Hôi Trần
 780. Đọa Lạc Đích Tro Bụi
 781. Đọa Lạc Nhân Sinh
 782. Đọa Lạc Thiên Sứ Nguyền Rủa
 783. Đọa Nhập Thâm Uyên Đích Mỹ Diễm Thục Phụ
 784. Đoàn Gia Nữ Đem Tục (Đế Quốc)
 785. Đoàn Gia Nữ Tướng
 786. Đoạn Gia Nữ Tương Tục (Đế Quốc)
 787. Đoản Thiên Tác Phẩm
 788. Đoạn Tình Khúc
 789. Đoạn Tội Ma Nữ
 790. Đoan Trang Thượng Hải Nhạc Mẫu
 791. Đoàn Tụ Cung Ký Sự Bộ 2
 792. Đoàn Tụ Sum Vầy
 793. Đoạt Thê: Thực Cốt Nhu Tình
 794. Đoạt Tình Bá Yêu
 795. Đoạt Tình Phách Ái
 796. Đoạt Vợ
 797. Đoạt Vợ: Thực Cốt Nhu Tình
 798. Độc Bộ Tiên Trần
 799. Độc Chiếm
 800. Độc Chiếm Đông Chu Hoa Thơm Cỏ Lạ
 801. Độc Chiêm Đông Chu Quần Phương
 802. Độc Chiếm Quần Phương
 803. Độc Gió Kiếm Lưu
 804. Độc Kiếm Phong Lưu
 805. Độc Tâm Tiểu Tử Hỗn Quan Tràng
 806. Độc Thoại
 807. Độc Tôn Phẩm Hương Lục
 808. Độc Tôn Tinh Hà
 809. Dog Girl
 810. Đôi Câu Vài Lời
 811. Đời Nhà Thanh Cung Đình Chuyện Tình Yêu
 812. Đội Nón Xanh: Cộng Hưởng Kiều Thê
 813. Đổi Phụ Ký
 814. Đổi Thê
 815. Dời Thích — Ta Cùng Con Trai Chuyện Xưa Không Thể Nói
 816. Đổi Trứng Kỳ Công
 817. Đổi Yêu Hoàng Tiểu Lan
 818. Dòm Dục Kỳ Duyên
 819. Dồn Chúng Ta Chung Đem Chết Đi Thanh Xuân
 820. Đơn Giản Dục Vọng
 821. Đông Bắc Đại Kháng
 822. Đông Bắc Ký Sự Chi Dục Tình
 823. Đông Bắc Nông Thôn Tình Dục Trường Thiên: Hắc Đất
 824. Đồng Cư Vạn Tuế
 825. Đóng Cửa Lại Kéo Lên Cửa Sổ
 826. Đông Cung Hỗn Loạn
 827. Đông Hải Kỳ Dị Du Ký
 828. Đông Hán Bá Vương Truyện
 829. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Cùng Chị Dâu Ở Chung Thời Gian
 830. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Hòa Tẩu Tử Đồng Cư Đích Nhật Tử
 831. Đông Hoàn Lệ Nhân
 832. Đồng Học Chi Mẫu Ngã Đích Thê
 833. Đồng Học Mụ Mụ
 834. Đồng Học Mụ Mụ Dâm Loạn
 835. Đông Kinh Phong Nguyệt
 836. Đông Kinh Phong Tình Lục
 837. Động Mạn Chi Hậu Cung Chi Lữ
 838. Động Mạn Chi Toàn Thu Ma Vương
 839. Động Mạn Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 840. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Đãi Chúc Đích Tẫn Khuyển
 841. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Mộng Huyễn Câu Nhạc Bộ
 842. Động Mạn Thế Giới Lý Đích Thôi Thổ Ky
 843. Động Tràn Đầy Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 844. Đồng Nghiệp Lăng Nhục Hệ Liệt
 845. Đồng Phi Dưỡng Thành Dâm Ký
 846. Đông Phách Hán Vương Truyền
 847. Đông Phong Truyền Kỳ
 848. Đông Phong Truyền Kỳ – Thanh Phương Truyền Kỳ
 849. Đông Phương Bất Bại
 850. Đông Phương Đệ Nhất Kiếm
 851. Đông Phương Truyền Kỳ Chi Bạch Tố
 852. Đông Phương Vân Mộng Đàm
 853. Đồng Sự
 854. Đồng Sự Ngả Linh
 855. Đồng Thời Khoái Cảm
 856. Động Tình Tam Quốc
 857. Động Tình Thiên Hạ
 858. Đổng Trác Phách Tam Quốc
 859. Doraemon H Bản
 860. Đốt Mắt Chi Nguyên Tội Rớt Xuống
 861. Đốt Yêu Lục
 862. Dota Chi Thần Truyền Thuyết
 863. Dữ Ái Đồng Hành
 864. Dụ Dỗ Mê Đều
 865. Dụ Dỗ Quấn Thân
 866. Du Du Phong Hoa Tuyết Dạ Hạ Thiên
 867. Dữ Hạm Nương Tại Dị Thứ Nguyên Đích Nhật Tử
 868. Du Hí Lý Đích Chân Cảm Tình
 869. Du Hí Nhân Sinh
 870. Dụ Hoặc
 871. Dụ Hoặc Học Viện Chi Tuyệt Sắc Vật Ngữ
 872. Dụ Hồng Lâu
 873. Dữ Lão Mụ Đích Cố Sự
 874. Du Long Diễn Phượng
 875. Du Long Hí Phượng (Quy Lộ + Long Đằng Thiên Lý)
 876. Du Long Thần Điêu
 877. Du Long Truyện
 878. Dụ Mẫu Toàn Công Lược
 879. Dữ Mỹ Đồng Cư
 880. Dự Ngôn Sư
 881. Dữ Nhạc Phụ Nhạc Mẫu Cộng Đồng Trụ Tại Nhất Khởi Đích Nhật Tử
 882. Dữ Thế Vô Tranh
 883. Đùa Du Bụi Hoa
 884. Đưa Hàng Trên Giường
 885. Đùa Mỹ Đồ
 886. Đưa Tới Cửa Con Dâu Nuôi Từ Bé
 887. Dục Ái Di Tình
 888. Dục Bá Ỷ Thiên Hậu Cung
 889. Dục Bãi Bất Năng
 890. Dục Bãi Bất Năng’
 891. Dục Bổng Hương Chinh
 892. Dục Chi Chinh Phục
 893. Dục Chi Không Vui
 894. Dục Chi Quả Hoan
 895. Dục Chi Trầm Luân
 896. Dục Diễm Chuyện Cũ
 897. Dục Diễm Hậu Cung Đô Thị Hành
 898. Dục Diễm Hoa Viên
 899. Dục Diễm Hoặc Luyến
 900. Dục Diễm Phí Đằng
 901. Dục Diễm Phòng Học
 902. Dục Diễm Phong Lưu
 903. Dục Đồ Di Quyển – Đồng Duyên
 904. Dục Đô Hậu Cung Truyện
 905. Dục Đồ Quyển Tông
 906. Dục Dòm Đường Đi
 907. Dục Dữ Mộng: Nữ Bác Sĩ Hòa Nữ Cảnh Hoa
 908. Dục Hà
 909. Dục Hải Quan Môn
 910. Dục Hải Tiêu Diêu
 911. Dục Hải Trầm Luân: Nhất Cá Hoán Thê Kinh Lịch Giả Đích Lương Tâm Sám Hối
 912. Dục Hải Trầm Luân Chi Na Na
 913. Dục Hải Túng Tình
 914. Dục Hỏa Đốt Người: Phong Lưu Tẩu Tử
 915. Dục Hỏa Luân Hồi
 916. Dục Hỏa Luân Hồi’
 917. Dục Hỏa Luân Hồi Chi Thiên Long: Mẹ Con Toàn Bộ Thu
 918. Dục Hỏa Mà Sinh
 919. Dục Hỏa Nan Miên
 920. Dục Hỏa Nhi Sinh
 921. Dục Hoàng Loạn Hậu Cung
 922. Dục Hoàng Nhũ Ma
 923. Dục Khuy Lữ Đồ
 924. Dục Kỳ Sao Yêu Tử
 925. Dục Lãng Tình Thiêu
 926. Dục Linh
 927. Dục Loạn Mê Tình
 928. Dục Loạn Muội Muội
 929. Dục Loạn Mỹ Nhân Nương Chi A Phương Chuyện Xưa
 930. Dục Loạn Phồn Quang
 931. Dục Loạn Xuân Tâm
 932. Dục Loạn Ưu Đẳng Sinh
 933. Dục Long Liệp Diễm
 934. Dục Lửa Khó Ngủ
 935. Dục Luân Diễm Kí
 936. Dục Ma Chuyện Tình Yêu
 937. Dục Ma Diễm Đế
 938. Dục Ma Diễm Sử
 939. Dục Ma Tươi Đẹp Đế
 940. Dục Mãn Hoa Đô
 941. Dục Mẫu Mê Tình
 942. Dục Nghiệt
 943. Dục Nhục Cuồng Long
 944. Dục Niệm Túng Sinh
 945. Dục Nữ Giai Di
 946. Dục Nữ Liệp Lang Ký
 947. Dục Nữ Săn Lang Ký
 948. Dục Sắc: Những Thứ Kia Giáo Hội Ngươi Ân Ái Đích Nữ Nhân
 949. Dục Sắc Chi Mê Dục Nữ Nhân
 950. Dục Sắc Hoàng Đô
 951. Dục Sông
 952. Dục Thủ Đô Lâm Thời Thành Phố
 953. Dục Tiên Dục Tử
 954. Dục Truy Đuổi
 955. Dục Vọng
 956. Dục Vọng Chi Bên Ngoài… Mụ Mụ
 957. Dục Vọng Chi Ca
 958. Dục Vọng Chi Chủ Thân Hữu Thiên
 959. Dục Vọng Chi Đảo
 960. Dục Vọng Chi Đồng Truyền Thuyết
 961. Dục Vọng Chi Hải
 962. Dục Vọng Chi Môn
 963. Dục Vọng Chi Môn’
 964. Dục Vọng Chi Xuất Quỹ Đích Mụ Mụ
 965. Dục Vọng Chinh Chiến Sử
 966. Dục Vọng Chinh Phục
 967. Dục Vọng Của Ta CuộC Sống
 968. Dục Vọng Của Ta Kiếp Sống
 969. Dục Vọng Đêm
 970. Dục Vọng Đều Đảo
 971. Dục Vọng Đích Hoang Dã
 972. Dục Vọng Đô Thị
 973. Dục Vọng Đô Thị’
 974. Dục Vọng Đô Thị Hệ Liệt
 975. Dục Vọng Đọa Lạc Luân Hồi
 976. Dục Vọng Đường
 977. Dục Vọng Đứng Đầu Thân Hữu Thiên
 978. Dục Vọng Giang Hồ
 979. Dục Vọng Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 980. Dục Vọng Hồng Hạnh
 981. Dục Vọng Lao Tù
 982. Dục Vọng Năng Lượng
 983. Dục Vọng Ngân Hà
 984. Dục Vọng Nhân Sinh Hậu Cung
 985. Dục Vọng Như Triều Nữ Nhân Như Thuỷ
 986. Dục Vọng Phong Lưu
 987. Dục Vọng Rừng Rậm
 988. Dục Vọng Thản Bào
 989. Dục Vọng Tháp
 990. Dục Vọng Thiên Kiêu
 991. Dục Vọng Thiếu Niên Hậu Cung Hành
 992. Dục Vọng Thôn Trang
 993. Dục Vọng Tổng Thống
 994. Dục Vọng Trò Chơi
 995. Dục Vọng Trung Đích Thành Phố
 996. Dục Vọng Vô Giới
 997. Dục Y Sám Hối Lục
 998. Dục Yêu Cố Mộng
 999. Dục Yêu Di Tình
 1000. Đùi Đẹp Rên Rỉ
 1001. Đùi Đẹp Y Mẫu
 1002. Đui Mù Lưu Thiên Hạ
 1003. Đứng Đầu Một Nhà
 1004. Đúng Dịp Mẹ
 1005. Dung Dung
 1006. Dũng Giả Cấm Lục
 1007. Đúng Là Mật Đào Thành Thục Khi
 1008. Đứng Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh
 1009. Đừng Yêu 1
 1010. Đuổi Bắt
 1011. Dưới Bóng Đêm Bến Thượng Hải
 1012. Dưới Bóng Đêm Phía Sau Màn Giao Dịch: Đổi Yêu
 1013. Dưới Cái Nóng Mùa Hè Sau Đích Tuyết Trắng
 1014. Dưới Mặt Đất Đấu Giá Chỗ
 1015. Dưới Váy Hương
 1016. Đường Bá Hổ Dâm Truyện Đặc Huấn Tuyên Thệ Trước Khi Xuất Quân
 1017. Đường Bá Hổ Hiện Đại Tầm Phương Ký
 1018. Đường Bá Hổ Ngoại Truyện
 1019. Đường Chuyên
 1020. Dương Dã Độc Chiếm Hệ Liệt
 1021. Dương Dã Hệ Liệt
 1022. Dương Dã Phong Lưu
 1023. Dương Dã Phong Lưu Hậu Cung Hệ Liệt
 1024. Đường Dần Phong Lưu Truyện
 1025. Dương Gia Đem
 1026. Dương Gia Nữ Kiều Nương
 1027. Dương Gia Oa Tình Sự
 1028. Dương Gia Tướng Chi Phong Lưu Bát Thiểu
 1029. Dương Gia Tướng Chinh Mỹ Truyện
 1030. Dương Gia Tướng Ngoại (Oai) Truyền
 1031. Dương Lục Lang Tân Truyện
 1032. Đương Lục Mạo Ngộ Thượng Hồng Hạnh
 1033. Dưỡng Mẫu Ban Thưởng
 1034. Dưỡng Mẫu Đích Tưởng Lệ
 1035. Dưỡng Mẫu Khen Thưởng
 1036. Dương Môn Nữ Tướng
 1037. Dương Môn Nữ Tướng Mộc Quế Anh Bổ Sung Lý Lịch
 1038. Dương Môn Nữ Tương Mục Quế Anh Biệt Truyện
 1039. Đường Say
 1040. Đương Thì Minh Nguyệt Tại
 1041. Dương Tiểu Năm Thăng Quan Ký
 1042. Đường Triều Bộ Dạng Thùy Mị
 1043. Đường Triều Phong Vận
 1044. Dương Vật Trải Qua Nguy Hiểm Ký
 1045. Duy Ta Độc Tôn
 1046. Duyến Khởi Duyến Diệt
 1047. Duyên Tới Duyên Đi
 1048. Duyệt Mỹ Đô Thị Lục
 1049. Duyệt Nhạc Học Viện
 1050. Duyệt Nữ Đô Thị Hậu Cung Truyện
 1051. Duyệt Tẫn Hồng Nhan

One thought on “Tàng Thư Các – D

Add Comment