1. Dạ Chết Non
 2. Đả Công Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 3. Đã Cưới Chủ Phụ Yêu Ta
 4. Dạ Dạ Dạ Xuân Tiêu
 5. Dạ Dạ Niệm Nô Kiều
 6. Dạ Dạ Tân Lang
 7. Dã Diễm Truyền Kỳ Lục
 8. Dã Hỏa Thiêu Xuân
 9. Dã Hương Hậu Cung Lục
 10. Đã Kết Hôn Bà Chủ Yêu Mến Ta
 11. Đả Kiếp: Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Dã Kiếp Sắc
 12. Dã Lý Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 13. Dạ Nan Miên
 14. Đả Tạo Tiếu Ngạo Hậu Cung
 15. Dã Thú
 16. Dã Thú Nhân Thê
 17. Dã Thú Người Vợ
 18. Dạ Thương
 19. Dã Tính Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 20. Đa Tình Dương Quá
 21. Đa Tình Hậu Cung Đô Thị Diễm Phúc Nhân Sinh
 22. Đa Tình Hoàng Đế
 23. Dã Tính Khó Bỏ
 24. Dã Tính Nan Ky
 25. Đa Tình Nhân Sinh
 26. Đa Tình Nhân Sinh’
 27. Dã Tính Nông Dân
 28. Đa Tình Y Tiên
 29. Đã Từng Chúng Ta Cũng Điên Qua
 30. Đa Xuất Lai Đích Hỗn Đản Tứ Bào Thai
 31. Dã Y Diễm Phúc Hậu Cung Truyền
 32. Đặc Biệt Cấp Cho Mập Mờ
 33. Đặc Cảnh Anh Thư
 34. Đặc Cảnh Kích Yêu
 35. Đắc Chí Rên Rỉ
 36. Đặc Chủng Binh Học Giáo Mật Sự
 37. Đặc Chủng Thư Đồng
 38. Đặc Công Anh Thư
 39. Đặc Công Phong Lưu Lục
 40. Đặc Công Xuất Ngũ
 41. Đặc Dị Công Năng
 42. Đặc Sắc Tài Nguyên
 43. Đặc Thù Không Gian
 44. Đại Ác Ma Cùng Người Sau Truyện
 45. Đại Ác Ma Đồng Nhân Hậu Truyện
 46. Đại Ẩn
 47. Đài Bắc Danh Hoa
 48. Đại Bảo Hậu Cung Truyền Kỳ
 49. Đại Bảo Hệ Liệt
 50. Đại Bị Đồng Miên
 51. Đại Chiến Thục Nữ Ký
 52. Đại Chúa Tể
 53. Đại Cứu Vớt Thế Giới võ Hiệp
 54. Đại Đạo Chủ
 55. Đại Địa Nguyên Phẫn
 56. Đại Địa Phong Lưu
 57. Đại Địa Phong Vân Truyện
 58. Đại Địa Phong Vân Truyền Kỳ
 59. Đại Địa Vương Giả
 60. Đại Điêu Giấc Mộng
 61. Đại Điêu Mộng Tưởng
 62. Đại Điểu Thiếu Niên Hậu Cung
 63. Đại Đế Chuyện Tình Yêu Nhớ
 64. Đại Đường Chi Phi Đao Vấn Tình
 65. Đại Đường Chi Tà Thần Phong Lưu
 66. Đại Đường Dâm Du Ký
 67. Đại Đường Diễm Lục
 68. Đại Đường Diễm Tình Lục
 69. Đại Đường Diễm Tình Truyện
 70. Đại Đường Hậu Cung Đoạt Diễm Truyện
 71. Đại Đường Hoàn Khố Công Tử
 72. Đại Đường Lăng Phong Truyện
 73. Đại Đường Liệp Mỹ Hậu Cung Ký
 74. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Ghi Chép
 75. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Lục
 76. Đại Đường Mỹ Nữ Gặp Bi Thảm Tao Ngộ
 77. Đại Đường Ngự Y
 78. Đại Đường Phong Lưu Hành
 79. Đại Đường Phong Lưu Ký
 80. Đại Đường Phong Vân Hậu Cung Truyền
 81. Đại Đường Quần Phương Lục
 82. Đại Đường Quần Phương Phổ
 83. Đại Đường Săn Mỹ Hậu Cung Ký
 84. Đại Đường Song Long Chi Trọng sinh Biên Bất Phụ
 85. Đại Đường Song Long Đoạt Diễm Ký
 86. Đại Đường Song Long Truyện – Đồng Nhân
 87. Đại Đường Sử Thượng Mạnh Nhất Hậu Cung
 88. Đại Đường Thú Diễm Ký
 89. Đại Đường Thú Phương Lục
 90. Đại Đường Tiêu Dao Hành
 91. Đại Đường Trộm Hương Truyền
 92. Đại Đường Tự Tại Hành
 93. Đại Đường Tửu Đồ
 94. Đại Đường Vẫn Như Cũ
 95. Đại Giang Đi Về Hướng Đông Lãng Đào Tẫn
 96. Đại Giang Hồ Chi Ngân Diện Độc Thủ
 97. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Chi Công Tử Vô Tâm
 98. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Chi Hồng Diệp Thư Sinh
 99. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Kiếm Ma
 100. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Trường Sinh Kinh
 101. Đại Hào Môn
 102. Đại Hàng Hải Thời Đại — Lý Hoa Mai Thiên
 103. Đại Hanh
 104. Đại Hiệp Hồn
 105. Đại Hoang Diễm Lữ
 106. Đại Học Bạn Gái 28 Thiên Kịch Biến
 107. Đai Học Bảo Vệ Cửa Lão Đổng
 108. Đại Học Chi Đạo
 109. Đại Học Chi Mạn Du Hoa Tùng
 110. Đại Học Chi Tràn Đầy Du Buội Hoa
 111. Đại Học Chuyện Tình Yêu
 112. Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng
 113. Đại Học Diễm Sử
 114. Đại Học Dục Vọng Sử
 115. “Đại Học Khiếu Thú” Đích Dâm Loạn Sinh Hoạt
 116. Đại Học Na Ta Sự Nhi
 117. Đại Học Na Ta Sự Nhi Hậu Tục
 118. Đại Học Những Chuyện Kia Mà
 119. Đại Học Những Chuyện Kia Mà Sau Này
 120. Đại Học Nữ Học Sinh
 121. Đại Học Nữ Sinh Ký Túc Xá Xuân Tình
 122. Đại Hội Đấu Phá Trời Cao – Hắc Ám Nô Lệ Bán Đấu Giá Đại Hội
 123. Đại Kiếm Sư Ngoại Truyện
 124. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
 125. Đại Kiếm Thần
 126. Đại La Dâm Tiên Tại Đô Thị
 127. Đại La Kim Tiên Dị Giới Tiêu Hồn
 128. Đại Lộ: Bắt Được Mỹ Nhân Tâm
 129. Đại Lục Diễn Nghệ Quyển Diễm Sử Hệ Liệt
 130. Đại Lục Giải Trí Vòng Diễm Sử Hệ Liệt
 131. Đại Lục Giới Showbiz Tình Yêu Hệ Liệt
 132. Đại Lục Giới Văn Nghệ Chuyện Tình Yêu Hệ Liệt
 133. Đại Luyện Sĩ
 134. Đại Ma Đạo Sư Tình Nô Thí Luyện
 135. Đại Ma Quân Hoàng Rung Động Hồi Ức Lục
 136. Đại Ma Quân Hoàng Liên Y Hồi Ức Lục
 137. Đại Minh
 138. Đại Minh Chi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
 139. Đại Minh Chinh Mỹ Truyện
 140. Đại Minh Cướp Biển
 141. Đại Minh Kỳ Tăng Truyện
 142. Đại Minh Lưu Manh Hoàng Đế
 143. Đại Minh Thiên Hạ
 144. Đại Minh Thiên Hạ (Tu Chỉnh Bản)
 145. Đại Minh Tinh Chi Lộ
 146. Đại Minh Tinh Đường
 147. Đại Minh Tinh Thêm Sắc Bản
 148. Đại Nãi Nữ Hữu Bạo Lộ Ký Lục
 149. Đại Ngọc Chi Ca
 150. Đại Ngọc Lạc Hồng Ký
 151. Đại Ngọc Rơi Hồng Nhớ
 152. Đại Ngọc Sắp Hót
 153. Đại Nữ Nhi Gả Tuần Trăng Mật Phong Ba
 154. Đại Nữ Nhi Giá Đích Mật Nguyệt Phong Ba
 155. Đại Quản Gia Hệ Liệt
 156. Đại Tần Bá Nghiệp
 157. Đại Thám Tử Mori Kogoro
 158. Đại Thanh Cung Đình Bí Sử Chi Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu Thiên
 159. Đại Thoại Thiên Nga Hồ
 160. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Phụ Cuộc Sống
 161. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
 162. Đại Tiểu Mỹ Nữ Ái Thượng Ngã
 163. Đại Tiểu Thư Không Thể Trêu Vào
 164. Đại Tiểu Thư Toàn Chức Bảo Tiêu
 165. Đại Tranh Chi Thế
 166. Đái Trứ Tẩu Tử Khứ Lữ Du Chi Dâm Loạn Bút Tiên Kinh Hồn
 167. Đại Trượng Phu
 168. Đài Truyền Hình Người Chủ Trì DJ
 169. Đại Tùy Hoàng Đế
 170. Dâm Ẩm Ướt Đối Nghịch
 171. Dâm Ấn Thiên Sử
 172. Dâm Bá Vương Truyện Thuyết
 173. Dâm Bé Gái Ngực To Muội
 174. Đàm Cổ Luận Kim Chi Giác Lượng
 175. Dâm Côn Tam Huynh Đệ
 176. Dâm Cướp Mê Án
 177. Dâm Dâm Chúng Sinh Kiếp
 178. Dâm Đãng Bạn Gái
 179. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 1
 180. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 2
 181. Dâm Đãng Bệnh Viện
 182. Dâm Đãng Đệ Tử Muội
 183. Dâm Đãng Đích Viên Cảnh Chi Thê
 184. Dâm Đãng Lão Bà Linh Vận
 185. Dâm Đãng Lão Bà Yêu Đương Vụng Trộm Ký
 186. Dâm Đãng Mẫu Cẩu Giao Phối Chứng Thực
 187. Dâm Đãng Mẹ Xinh Đẹp Thân Thể
 188. Dâm Đãng Mụ Mụ Đích Mỹ Lệ Đỗng Thể
 189. Dâm Đãng Mụ Mụ Tao Tỷ Tỷ
 190. Dâm Đãng Mỹ Phụ Tố Cầm
 191. Dâm Đãng Gia Đình Nhà Gái Giáo
 192. Dâm Đãng Nữ Lãnh Đạo
 193. Dâm Đãng Si Nữ Ký
 194. Dâm Đãng Thiếu Phụ Đường Tử Ngọc
 195. Dâm Đãng Thiếu Phụ Bạch Khiết
 196. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Dị Địa Vẽ Vật Thực
 197. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Gợi Cảm Chân Dung
 198. Dâm Đãng Thiếu Phụ Thủy Mạn Chi Dị Địa Tả Sinh
 199. Dâm Đãng Thiếu Phụ Tôn Thiến
 200. Dâm Đãng Tình Sử
 201. Dâm Đế Phục Thù
 202. Dâm Đến Trong Xương Tủy Hoàng Dung Mẹ Con
 203. Dâm Đồ
 204. Dâm Đồ Cũng Tu Tiên
 205. Dâm Đồ Diệc Tu Tiên
 206. Dâm Đọa Nữ Võ Thần
 207. Dâm Dục Chuyển Học Sinh
 208. Dâm Dục Học Sinh Chuyển Trường
 209. Dâm Dục Phi Phi
 210. Dâm Duyệt Giả Kỳ
 211. Dâm Duyệt Ngày Nghỉ
 212. Dâm Duyệt Nhị Thứ Nguyên
 213. Dam Giới Nữ Nhân Hành
 214. Đàm Hà Dục Đích Na Ta Sự Nhi
 215. Dâm Hành Hạ Giang Hồ Chí
 216. Dâm Hồ Ngoại Truyện Chi Của Ta Tất Chân Thục Mẫu Lão Sư
 217. Dâm Huyệt Mỹ Nữ
 218. Dâm Khắp Thiên Hạ Tiểu Lưu Manh
 219. Dâm Kì Sao Chi Phệ Mộng Người
 220. Dâm Kiếp Mê Án
 221. Dâm Kỳ Hệ Liệt
 222. Dâm Kỳ Sao Chi Xâm Nhập
 223. Dâm Loạn Bí Sử
 224. Dâm Loạn Đại Gia Đình
 225. Dâm Loạn Chi Bạo
 226. Dâm Loạn Cuộc Sống
 227. Dâm Loạn Gia Đình Hệ Liệt
 228. Dâm Loạn Giang Hồ
 229. Dâm Loạn Hạnh Phúc Gia Đình
 230. Dâm Loạn Hỏa Khinh Viêm
 231. Dâm Loạn Minh Triều Đích Một Đóa Kỳ Ba: Bát Nhất Bát Kim Bình Mai
 232. Dâm Loạn Mẹ Con Cuộc Sống
 233. Dâm Loạn Một Nhà Thân
 234. Dâm Loạn Phòng Học Chi Sư Bạo
 235. Dâm Loạn Sinh Hoạt
 236. Dâm Loạn Thê Tử
 237. Dâm Loạn Thị Trấn Nhỏ
 238. Dâm Loạn Tiểu Trấn
 239. Dâm Loạn Trấn Nhỏ
 240. Dâm Loạn Trúc Lâu
 241. Dâm Long Trọng Sinh
 242. Dâm Ma Đại Đô Thị
 243. Dâm Ma Đạo
 244. Dâm Ma Giáo Sư
 245. Dâm Ma Ngự Tỷ
 246. Dâm Ma Tái Thế
 247. Dâm Ma Trái Cây Chi Sân Trường Thiên
 248. Dâm Mẫu
 249. Dâm Mẫu Cùng Thiếu Nữ Đẹp Và Gia Đình Lão Sư
 250. Dâm Mẫu Món Đồ Chơi
 251. Dâm Mẫu Tính Diễn
 252. Dâm Mẫu Tính Diễn Tiền Truyện
 253. Đắm Mình Truỵ Lạc Tiểu Kiều Thê
 254. Dâm Mộng Nữ Yêu
 255. Dâm Muốn Đổi Học Sinh
 256. Dâm Mỹ Cám Dỗ
 257. Dâm Nam Loạn Nữ
 258. Dâm Nếu
 259. Dâm Ngôn Dục Sắc
 260. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Chi Xanh Biếc Lữ Giang Hồ
 261. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Hệ Liệt
 262. Dâm Ngược Phòng Thí Nghiệm
 263. Dâm Nhạc Hậu Cung Thần Điêu Vương
 264. Đam Nhậm Lĩnh Đạo Đích Hảo Xử
 265. Đảm Nhiệm Lãnh Đạo Chỗ Tốt
 266. Dâm Nhũ Hoàng
 267. Dâm Nhũ Khai Quan
 268. Dâm Nhục Bệnh Viện
 269. Dâm Nhục Học Sinh Xuất Sắc
 270. Dâm Nhục Nữ Cảnh
 271. Dâm Nhược
 272. Dâm Nội Cuốn Hút
 273. Dâm Nói Muốn Sắc
 274. Dâm Nữ
 275. Dâm Nữ Bạo Lực SM Câu Chuyện
 276. Dâm Nữ Đại Gia Đình
 277. Dâm Nữ Đạo
 278. Dâm Nữ Liệt Truyện Hệ Liệt
 279. Dâm Nữ Tu Tiên Truyện
 280. Dâm Ô Khả Khả
 281. Dâm Phụ Bút Ký
 282. Dâm Phụ Người Chế Tạo
 283. Dâm Phụ Nữ Giáo Sư Tiểu Hạnh
 284. Dâm Phụ Quản Lí Tư Nhật Kí
 285. Dâm Phụ Thang Gia Lệ
 286. Dâm Phụ Tự Bạch
 287. Dâm Phược Giang Hồ
 288. Dâm Sắc Hoàng Đô
 289. Dâm Sinh Ngoại Chuyển Nhỏ Xinh Đẹp Thứ Bảy
 290. Dâm Sinh Ngoại Truyện Hệ Liệt
 291. Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt
 292. Đầm Sông Dụ Cái Kia Chút Ít Công Việc
 293. Đàm Tà Thuyết Đế
 294. Dâm Tặc Võng Du Hành
 295. Dâm Tại Bệnh Viện
 296. Dâm Tận Thiên Hạ Hoa
 297. Dâm Thần Dị Chữ Tu Thần Truyền
 298. Dâm Thần Dị Vũ Tu Thần Truyện
 299. Dâm Thần Liệp Diễm Dị Giới
 300. Dâm Thành Cảnh Sự
 301. Dâm Thành Hệ Liệt
 302. Dâm Thấp Tác Đối
 303. Dâm Thê A Mỹ Hệ Liệt
 304. Dâm Thê Bị Động Tiến Hành Khi
 305. Dâm Thê Bổn Lang
 306. Dâm Thê Cực Hạn
 307. Dâm Thế Mị Ma Truyện
 308. Dâm Thê Tiểu Thuyết Tình Yêu
 309. Dâm Thê Trường Thiên
 310. Dâm Thịt Bệnh Viện
 311. Dâm Thú Ái Chiến Sĩ
 312. Dâm Thú Khế Ước
 313. Dâm Thú Thủy Tinh Cầu
 314. Dâm Thú Yêu Chiến Sĩ
 315. Dâm Thuật Luyện Kim Sĩ
 316. Dâm Tiện Mẹ Hòa Đàng Hoàng Ba Ba
 317. Dâm Tội Đặc Trinh
 318. Dâm Trinh Diễm Tham Chi Hồ Điệp Công Ngụ
 319. Dâm Tu
 320. Dâm Ướt Đối Nghịch
 321. Dâm Vợ A Mỹ Hàng Loạt
 322. Dâm Vợ Cực Hạn
 323. Dâm Vợ Trường Thiên
 324. Dâm Xà Chuyển Sinh
 325. Dâm Xà Thịnh Yến
 326. Đan Cảnh
 327. Dân Công Tội Phạm Chi Lăng Nhục Giả Tĩnh Văn
 328. Đan Đỉnh Tu Diễm Lục
 329. Đan Dược Đại Hạnh
 330. Đan Dược Trùm
 331. Dân Gian Dâm Hoàng Diễm Hậu Cung
 332. Dẫn Hoa Miên
 333. Dẫn Lang Nhập Thất
 334. Dẫn Lang Nhập Thất Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 335. Dân Quốc Hào Phóng Nữ
 336. Dân Quốc Lãng Đãng Tử
 337. Dân Quốc Phong Lưu Sử
 338. Dân Quốc Tay Ăn Chơi
 339. Dẫn Sói Vào Nhà
 340. Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 341. Đan Thần Phiêu Miểu Lục
 342. Dằng Dặc Phong Hoa Đêm Tuyết Mùa Hè
 343. Đãng Dạng Nữ Hoàng
 344. Đàng Hoàng Nhân Thê Hệ Liệt
 345. Đang Muội Thợ Săn
 346. Đãng Nguyệt Chinh Diễm Lục
 347. Đãng Phụ Bút Ký
 348. Đãng Thiên Sử
 349. Đáng Thương Mụ Mụ
 350. Đánh Cướp: Mỹ Nữ Tuyệt Sắc Cũng Cướp Sắc
 351. Danh Giáo Người Trong Sắp Thứ Tự
 352. Danh Kỹ Hoàng Dung
 353. Đánh Lén Mụ Mụ
 354. Danh Môn
 355. Danh Môn Diễm Lữ
 356. Danh Nhân Loạn Sự Tình
 357. Danh Phương Phổ
 358. Đạo Ấn
 359. Đảo Chủ Cuộc Sống Hạnh Phúc
 360. Đảo Chủ Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 361. Đạo Chụp Giáo Sư Dạy Kèm Ở Nhà
 362. Đáo Dị Giới Phao Nữu Khứ
 363. Đào Diễm Đô Thị Hoa Y
 364. Đào Hoa Ao Vận Sự
 365. Đào Hoa Đế Quốc Lục
 366. Đào Hoa Hậu Cung
 367. Đạo Hoa Thái Tuế
 368. Đào Hoa Thôn Nữ Nhân
 369. Đào Hoa Thôn Thượng Dã Sắc Đa: Thôn Sắc Vô Biên
 370. Đào Hoa Thôn Tình Sự
 371. Đạo Hỏa Tuyến
 372. Đào Học Uy Long (H Bản)
 373. Đạo Hương I + II
 374. Đào Lý Tranh Xuân
 375. Đào Ngẫu Diễm Dục
 376. Đào Ngẫu Tươi Đẹp Muốn
 377. Đảo Ngọc Đài
 378. Đào Sắc Bảo Giám
 379. Đào Sắc Cấm Khu
 380. Đào Sắc Cô Dâu Lệ
 381. Đào Sắc Đế Quốc
 382. Đào Sắc Dụ Hoặc
 383. Đào Sắc Dục Vọng
 384. Đào Sắc Hoa Y
 385. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ngã Thị Đại Ma Vương
 386. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ta Là Đại Ma Vương
 387. Đào Sắc Kỳ Hiệp Truyền
 388. Đào Sắc Tân Nương Lệ
 389. Đào Sắc Thần Y
 390. Đào Sắc Tu Chân Truyện
 391. Đào Sắc Y Tiên
 392. Đạo Sĩ Xuống Núi Sóng Giang Hồ
 393. Đạo Sĩ Hạ Sơn Lãng Giang Hồ
 394. Đạo Tiên Phàm
 395. Đào Vận Cuồng Y
 396. Đào Vận Quan Đồ
 397. Đào Vận Thiên Vương
 398. Đào Vận Vô Song
 399. Đạo Vô Chỉ Tẫn
 400. Đào Vong Diễm Lữ
 401. Dập Dờn Nữ Hoàng
 402. Dập Lửa
 403. Đạp Mộng Giang Hồ
 404. Đạp Mộng Giang Hồ Hành
 405. Đất Của Ta, Ta Làm Chủ!
 406. Đất Hoang Diễm Lữ
 407. Đầu Có Động Hệ Liệt — Squeez Học Vườn
 408. Đầu Đội Hào Quang Nữ Nhân
 409. Đấu La Đại Lục
 410. Đấu La Đại Lục H Bản
 411. Đấu La Đại Lục – Đọa Hồn Loạn Vũ
 412. Đẩu M Muội
 413. Đấu Phá Chi Hóa Ma
 414. Đấu Phá Chi Ta Liền Mù Chi Viết Viết
 415. Đấu Phá Thần Điêu
 416. Đấu Phá Thương Khung
 417. Đấu Phá Thương Khung – Hắc Ám Nô Lệ Phách Mại
 418. Đấu Phá Thương Khung (NTR Thôi Miên)
 419. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Bản Chi Dục Tông
 420. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Tổng Hợp
 421. Đấu Phá Thương Khung Chi Chuyển Kiếp Luân Hồi
 422. Đấu Phá Thương Khung Chi Dâm Tông Tứ Ngược
 423. Đấu Phá Thương Khung Chi Hoa Tông Bí Sử
 424. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Bổ Sung Lý Lịch
 425. Đấu Phá Thương Khung Thao Phá Trời Cao
 426. Đấu Phá Thương Khung Trọng Sinh Tiêu Viêm
 427. Đầu Tường Có Hạnh
 428. Đầu Xuân Tháng Hai — Thành Phần Tri Thức Mỹ Nhân Hệ Liệt Chi Bốn
 429. Dạy Dỗ
 430. Dạy Dỗ Bách Chi
 431. Dạy Dỗ Bạn Gái
 432. Dạy Dỗ Đại Đường Mỹ Nữ
 433. Dạy Dỗ Địa Cầu
 434. Dạy Dỗ Hương Giang
 435. Dạy Dỗ Hương Thôn
 436. Dạy Dỗ Lão Bản
 437. Dạy Dỗ Mỹ Nữ Lão Sư
 438. Dạy Dỗ Nhà Giàu Mỹ Nữ
 439. Dạy Dỗ Nữ Thần
 440. Dạy Dỗ Thanh Thuần Lão Bà Năm Năm Có Cảm
 441. Dạy Dỗ Thiên Kim
 442. Dạy Dỗ Thiên Long Muội Muội
 443. Dạy Dỗ Tiên Tử
 444. Dạy Dỗ Trăm Mị
 445. Đáy Quần Hương
 446. Dây Thừng Hoàng
 447. Đầy Tớ Công Chúa Tô Phỉ Á
 448. Đầy Tớ Nữ Cảnh
 449. Đầy Vườn Xuân Sắc Giam Không Được
 450. Đầy Vườn Sắc Xuân Ngắn Tập Trung
 451. DCAT
 452. Đế Bá
 453. Đế Bá – Lý Bát Dạ
 454. Đế Đài Xuân
 455. Dễ Dàng Ẩm Ướt Lưu
 456. Đệ Đệ Của Ta Muội Muội Chính Là Như Vậy Đáng Yêu
 457. Đê Điều Đích Hoa Lệ
 458. Đế Dương Thần Công
 459. Đế Hoàng Liệp Diễm Hành
 460. Đế Hoàng Quyết
 461. Đế Lâm Nhị Thứ Nguyên
 462. Đệ Nhất Bí Thư
 463. Đệ Nhất Thiên Hạ Phong Lưu
 464. Đệ Nhất Thiên Hạ Quả Phụ
 465. Đệ Nhất Thứ Mộng
 466. Đế Quốc Bản Sắc
 467. Đế Quốc Chi Loạn
 468. Đế Quốc Mỹ Nữ
 469. Đế Quốc Thương Khung
 470. Đệ Tam Loại Hạnh Phúc Nhân Sinh
 471. Đế Vương Bản Sắc
 472. Đế Vương Công Hầu Dâm Phong Lục
 473. Đế Vương Dã Sử
 474. Đế Vương Dã Sử Chi Tây Môn Khánh
 475. Đế Vương Liệp Mỹ Lục
 476. Đế Vương Săn Mỹ Lục
 477. Đế Vương Thời Đại
 478. Đế Vương Yến
 479. Đề Xe Ôm Anh Hùng Liên Minh Sinh Hoạt
 480. Đêm Chết Yểu
 481. Đêm Dài Đằng Đẵng Nông Làm Bạn Với Vua
 482. Đêm Đông
 483. Đêm Khó Ngủ
 484. Đem Không Người Dám Tiết Độc Mỹ Nữ Phá Cung
 485. Đêm Khuya Trò Chơi Tiết Mục
 486. Đem Làm Nón Xanh Gặp Gỡ Hồng Hạnh
 487. Đêm Như Ca
 488. Đem Quân Lệnh
 489. Đem Tay Vươn Vào Mẫu Thân Váy Ngắn
 490. Đêm Tham Phủ Thừa Tướng Thừa Tướng Tù Thiếp – Hoàng Dung
 491. Đêm Thương
 492. Đêm Tối Chi Lang
 493. Đêm Tối Gian Nan
 494. Đem Yêu Cấp Ba Ba
 495. Đến Chi Mẫu
 496. Đến Dị Giới Tán Gái Hành
 497. Đến Gần Lãnh Đạo Phu Nhân: Quyền Lực Mật Mã
 498. Đen Nhánh Đích Linh Hồn Người Thỉnh Thoảng
 499. Đen Sẫm Hàn Ngu Truyện
 500. Đến Từ Tương Lai
 501. Đẹp Bang Cao Giai Quản Lý Bất Luân
 502. Đẹp Đẽ Bụi Hoa
 503. Đẹp Nhất Thị Trưởng Dương Ngưng Băng
 504. Đẹp Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ Cùng Nhân
 505. Đẹp Trai Đẹp Trai Tiểu Tử Chi Thiên Kiều Bá Mị
 506. Đều Do Lão Bà Rất Ôn Nhu
 507. Đều Là Ánh Trăng Gây Họa
 508. Đều Là Công Công Gây Họa
 509. Đều Là Tất Chân Gây Họa
 510. Desire Program
 511. Dị Chủng Bài Tựa
 512. Dị Chủng Tự Ngôn
 513. Dị Địa Bạn Gái Chi Tình Dục Khó Thu
 514. Dị Đoan Chi Thần
 515. Dị Đoan Kỵ Sĩ
 516. Di Động Tàng Kinh Các
 517. Dị Dục Gia Đinh
 518. Dị Giới Chi Du Hí Giang Hồ
 519. Dị Giới Chi Đường Môn Độc Thánh
 520. Dị Giới Chi Không Gì Làm Không Được
 521. Dị Giới Chi Nghịch Thiên Siêu Thị
 522. Dị Giới Chi Nữ Minh Tinh Hậu Cung
 523. Dị Giới Chi Nữ Tính Phúc Âm Sư
 524. Dị Giới Chi Phong Lưu Cả Đời
 525. Dị Giới Chi Tà Long Du Thương Hải
 526. Dị Giới Chi Tam Cung Lục Viện
 527. Dị Giới Chi Tài Sắc Kiêm Thu
 528. Dị Giới Chi Tuyệt Sắc Phong Mang
 529. Dị Giới Cực Phẩm Sắc Lang
 530. Dị Giới Cùng Mỹ Thành Thần
 531. Dị Giới Đạo Sư
 532. Dị Giới Dược Sư
 533. Dị Giới Ngược Duyến
 534. Dị Giới Hành Hạ Duyến
 535. Dị Giới Hậu Cung Diễm Phúc Ký
 536. Dị giới Hoa Tâm Tà Tôn
 537. Dị Giới Hồi Xuân
 538. Dị Giới Khai Thác Hệ Thống
 539. Dị Giới Linh Vũ Cải Biên Bản
 540. Dị Giới Mị Ảnh Tiêu Dao
 541. Dị Giới Muối Lậu
 542. Dị Giới Phong Lưu Phách Vương
 543. Dị Giới Phong Lưu Thần Đế
 544. Dị Giới Thương Nghiệp Bá Chủ
 545. Dị Giới Truy Mỹ Ký
 546. Dị Giới Tuyệt Sắc Phổ
 547. Dị Giới Xác Ướp
 548. Dị Giới Xử Nữ Truyền Kỳ
 549. Dị Giới Xuân Về
 550. Đi Làm Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 551. Dĩ Hậu Đích Thời Đại
 552. Dị Hiệp
 553. Dị Hiệp (NTR Thôi Miên Loại)
 554. Dĩ Hôn Chủ Phụ Ái Thượng Ngã
 555. Đi Hướng Nón Xanh Vực Sâu
 556. Dị Năng Thiên Hạ
 557. Dị Năng Tiêu Diêu Thần Y
 558. Dị Năng Truy Mỹ Ký
 559. Dì Nhỏ Hấp Dẫn
 560. Dì Nhỏ Liễu Hạm Yên
 561. Đi Quang Đích Mụ Mụ
 562. Di Ta Ảo Tưởng
 563. Dị Thế Chi Thâu Hương Thiết Ngọc
 564. Dị Thế Chi Tiêu Diêu Tiểu Vương Gia
 565. Dị Thế Chi Vương
 566. Dị Thế Hậu Cung 3000 Phi
 567. Dị Thế Không Miện Tà Hoàng
 568. Dị Thế Liệp Diễm Hậu Cung Truyện
 569. Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ
 570. Dị Thế Long Tiêu Dao
 571. Dị Thế Lục Hoàng Lục
 572. Dị Thế Lục Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Quyển Sách
 573. Dị Thế Phong Lưu Sang Thế Thần
 574. Dị Thế Tà Quân
 575. Dị Thế Vô Ưu
 576. Dị Thế Vua
 577. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục
 578. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Thiên
 579. Dị Thời Không Thiếu Niên
 580. Di Thôn Con Dâu Đẹp Quá
 581. Dị Tinh Dâm Tình
 582. Di Truyền Con (Tu Chỉnh Bản)
 583. Đi Vào Thâm Uyên Nữ Nhân
 584. Đi Về Hướng Sa Đọa
 585. Đi Vũ Người
 586. Dị Vực Thâm Uyên
 587. Đi Xuyên Qua Rừng Nhiệt Đới
 588. Địa Bàn Của Ta Ta Tác Chủ!
 589. Địa Cầu Thượng Tối Ngưu Bức Đích Nam Nhân
 590. Địa Hạ Phách Mại Sở
 591. Địa Ngục Chi Môn
 592. Địa Ngục Chỗ Sâu Nhất
 593. Địa Ngục Còn Là Thiên Đường
 594. Địa Ngục Hay Là Thiên Đường
 595. Địa Ngục Hoàn Thị Thiên Đường
 596. Địa Ngục Hồng Nhan (Nguyên Bản)
 597. Địa Ngục Môn
 598. Địa Ngục Trường Học
 599. Địa Phủ Lâm Thời Công
 600. Dịch Dung Thuật: Túy Nhập Nữ Nhân Hoài
 601. Diễm Bá Hậu Cung Thiên Hạ
 602. Diễm Chi Thương
 603. Diễm Cơ Mị Hành Cực Nhạc Kiếp Chi Kiếm Tông Tình Oán
 604. Diễm Đãng Hoa Lau Loan
 605. Diễm Đạo Đa Tình Lục
 606. Diễm Đế Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 607. Diễm Đô Lưu Phương
 608. Diễm Dục: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 609. Diễm Dục Thập Nhị Cung
 610. Diễm Dục Thiên Hạ
 611. Diễm Dục Vô Song
 612. Diễm Duyên Hiệp Nữ
 613. Diễm Hành Kỳ Dục Đô Thị
 614. Diễm Hành Phong Lưu Hậu Cung Truyền Thuyết
 615. Diễm Hành Phong Trần
 616. Diễm Hiệp Tình Chủng
 617. Diễm Hồn Chú
 618. Diễm Hương Mê Túy
 619. Diễm Hương Mê Túy’
 620. Diễm Kiều Long Dục
 621. Diễm Loạn Đô Thị
 622. Diễm Loạn Mỹ Mẫu
 623. Diễm Luyến Ma Tâm
 624. Diễm Mãn Hạnh Hoa Thôn
 625. Diễm Mãn Sĩ Đồ
 626. Diễm Mãn Sĩ Dục
 627. Điềm Mật Tứ Thiên Kim
 628. Diễm Mẫu Cám Dỗ
 629. Diễm Mẫu Đích Hoang Đường Đổ Ước
 630. Diễm Mẫu Dục Hoặc
 631. Diễm Mẹ Hoang Đường Đánh Cuộc
 632. Diễm Mộng Hậu Cung Nhân Sinh
 633. Diễm Muốn Thiên Hạ
 634. Diễm Mỹ Đô Thị
 635. Diễm Mỹ Hậu Cung Duyến
 636. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Cầm
 637. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Một Thanh Bắt
 638. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Nhất Bả Trảo
 639. Diễm Ngộ Chi Lữ
 640. Diễm Ngộ Cổ Kim Hậu Cung Truyện
 641. Diễm Ngộ Lộ
 642. Diễm Ngộ Nan Chắn
 643. Diễm Ngộ Nhân Sinh
 644. Diễm Ngộ Phong Lưu Ký
 645. Diễm Ngộ Truyền Thuyết
 646. Diễm Ngộ Tu Chân
 647. Diễm Nguyệt Cuồng Thiên
 648. Diễm Nô Thiên Hương Truyền
 649. Diễm Nói Liêu Trai
 650. Diễm Phách Hậu Cung Thiên Hạ
 651. Diễm Pháp Chiến
 652. Diễm Phúc Bá Chủ
 653. Diễm Phúc Đại Đường
 654. Diễm Phúc Đô Thị Tiêu Dao
 655. Diễm Phúc Dục Vọng Nhân Sinh
 656. Diễm Phúc Nhân Sinh Chi Thông Cật
 657. Diễm Phúc Sâu
 658. Diễm Phúc Tiên Y
 659. Diễm Phúc Tiêu Dao
 660. Diễm Phúc Tiêu Diêu
 661. Diễm Phượng Truyện Kỳ
 662. Diêm Quân Đô Thị
 663. Diễm Quang Tẫn Lãm
 664. Diễm Quật Huyết Địa Ngục
 665. Diễm Sắc Ký
 666. Diễm Say Mê Hương
 667. Diễm Thú Đô Thị
 668. Diễm Thuyết Đại Đường
 669. Diễm Trạch
 670. Diễm Tu
 671. Diễm Tu Thiên Địa Bất Dung
 672. Diễm Túy Hậu Cung Truyền Thuyết
 673. Diễm Túy Mê Hương
 674. Diễm Túy Mỹ Nữ Hậu Cung Truyền Thuyết
 675. Diễm Tuyệt Nông Thôn
 676. Diêm Vương Trở Về
 677. Diễm Yêu Ma Tâm
 678. Điện Ảnh Và Truyền Hình Anime Hậu Cung Ký
 679. Điên Cuồng Bầu Trời Đêm
 680. Điên Cuồng Đại Gia Tộc
 681. Điên Cuồng Mê Hương Thuật
 682. Điên Cuồng Nội Công
 683. Điên Cuồng Vương Quốc
 684. Điền Dã Hương Hoa
 685. Điền Dã Mùa Xuân
 686. Điên Đảo Sơn Tình Sự – Mỗi Dạ Chinh Phục Nhất Cá Nữ Nhân
 687. Diễn Du Tìm Tần
 688. Điên Phong Bảo Giám
 689. Điên Phúc Hỏa Ảnh
 690. Điện Thị Thai Đích Chủ Trì Nhân
 691. Diễn Thịt Nhân Sinh Chi Lăng Nhục
 692. Điền Tụ Cùng Hắn Bọn Đầy Tớ
 693. Điền Viên Phong Quang
 694. Điệp Biển Hoa
 695. Điệp Hải Hoa
 696. Điệp Mộng Hồng Hoa
 697. Diệp Thanh Cố Sự
 698. Diệp Thị Gia Tộc
 699. Điệp Vũ Đại Đường Xuân
 700. Diệt Chủ Dị Thế
 701. Diệt Chủ Dị Thế Mất Hồn
 702. Điểu
 703. Điều Giáo
 704. Điều Giáo Bách Chi
 705. Điều Giáo Bách Mị
 706. Điều Giáo Cả Nhà Bạn Gái
 707. Điều Giáo Đại Đường
 708. Điều Giáo Đại Đường Mỹ Nữ
 709. Điều Giáo Địa Cầu
 710. Điều Giáo Hương Giang
 711. Điều Giáo Hương Thôn
 712. Điều Giáo Lão Bản
 713. Điều Giáo Mỹ Nữ Lão Sư
 714. Điều Giáo Nữ Thần
 715. Điều Giáo Sau Ly Hôn
 716. Điều Giáo Thần Điêu Chúng Nữ
 717. Điều Giáo Thanh Thuần Lão Bà Ngũ Niên Hữu Cảm
 718. Điều Giáo Thiên Long Muội Muội
 719. Điều Hương Thánh Thủ
 720. Điều Khiển Kiếp Sống
 721. Diệu Mỹ Nhân
 722. Điểu Phá Thương Khung
 723. Điểu Phá Trời Cao
 724. Điểu Rách Trời Cao
 725. Điệu Thấp Hoa Lệ
 726. Diệu Thủ Loạn Xuân
 727. Diệu Thủ Thần Chức
 728. Diệu Thủ Thôi Hoa
 729. Điểu Ti Đích YY Nhân Sinh
 730. Điểu Ti Ngày Trung Thiên Đích Sân Trường Nghịch Tập Nhân Sinh
 731. Điểu Ti Nhật Trung Thiên Đích Giáo Viên Nghịch Tập Nhân Sinh
 732. Điệu Tiến Mỹ Nhân Oa
 733. Đỉnh Bảo Giám
 734. Đỉnh Cấp Bại Hoại
 735. Đỉnh Cấp Lang Thang Cuồng Đồ
 736. Đỉnh Cấp Lưu Manh
 737. Đỉnh Cấp Người Mẫu Bạn Gái Chi Nhật Bản Du
 738. Đính Cấp Phôi Đản
 739. Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống
 740. Đình Đời Phách Diễm
 741. Đinh Gia Mây Mưa
 742. Đinh Gia Vân Vũ
 743. Định Nhan Châu
 744. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh
 745. Đỉnh Phong Bảo Giám
 746. Đỉnh Phong Hành Trình
 747. DLP Quần Áo Lụa Là Tổng Tài
 748. Đồ Cấm Loạn Dục
 749. Đồ Đê Tiện Mẫu Thân
 750. Đồ Mạt Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 751. Đỏ Thẫm Thiếu Nữ (Scarlet Girls)
 752. Đô Thành Phong Nguyệt
 753. Đô Thị Bách Mỹ Lục
 754. Đô Thị Bách Mỹ Lục – TCB
 755. Đô Thị Bảo Phiêu Kỳ Ngộ Ký
 756. Đô Thị Bảo Tiêu Kỳ Ngộ Nhớ
 757. Đô Thị Bầy Mỹ Truyện
 758. Đô Thị Bộ Đội Đặc Chủng
 759. Đô Thị Bụi Hoa Lục
 760. Đô Thị Cảnh Xuân
 761. Đô Thị Chi Cẩu Thả Bụi Hoa
 762. Đô Thị Chi Sân Trường Săn Dục
 763. Đô Thị Chi Súng Thần
 764. Đô Thị Chi Thương Thần
 765. Đô Thị Chi Vương Giả Trở Về
 766. Đô Thị Chúng Sinh Tương
 767. Đô Thị Chuyện Tình Yêu
 768. Đô Thị Chuyện Tình Yêu Lục
 769. Đô Thị Cực Lạc Hậu Cung
 770. Đô Thị Cực Nhạc Hậu Cung
 771. Đô Thị Đại Thiếu
 772. Đô Thị Đại Vu
 773. Đô Thị Đặc Chủng Binh
 774. Đô Thị Dâm Hồ Truyện
 775. Đô Thị Dâm Hồ Truyền Chi Tần Băng Thiên
 776. Đô Thị Dâm Loạn Gia Tộc
 777. Đô Thị Đào Hoa Truyện
 778. Đô Thị Đào Hoa Vận
 779. Đô Thị Di Hồn Khúc
 780. Đô Thị Dị Tưởng Hậu Cung Lục
 781. Đô Thị Diễm Đế
 782. Đô Thị Diễm Đi
 783. Đô Thị Diễm Lục
 784. Đô Thị Diễm Mộng Hậu Cung Truyện
 785. Đô Thị Diễm Ngộ
 786. Đô Thị Diễm Ngộ Chỉ Nam
 787. Đô Thị Diễm Ngọc Ký
 788. Đô Thị Diễm Phụ
 789. Đô Thị Diễm Sử Lục
 790. Đô Thị Điên Thần Bảng
 791. Đô Thị Du Long
 792. Đô Thị Dục Sắc
 793. Đô Thị Dục Thần
 794. Đô Thị Dục Túng Hậu Cung
 795. Đô Thị Dục Vọng Sân Trường
 796. Đô Thị Dục Vọng: Phong Cuồng Đích Triền + Miên
 797. Đô Thị Duyệt Nữ Hậu Cung Truyện
 798. Đô Thị Ghi Việc
 799. Đô Thị Giai Nhân
 800. Đô Thị Gió Trăng
 801. Đô Thị Gió Trăng Kỳ Đàm
 802. Đô Thị Hậu Cung Dục Vọng Truyền Kỳ
 803. Đô Thị Hậu Cung Lục
 804. Đô Thị Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 805. Đô Thị Hậu Cung Quan Trường Lục
 806. Đô Thị Hậu Hoa Viên
 807. Đô Thị Hoa Đạo
 808. Đô Thị Hoa Duyến Mộng
 809. Đô Thị Hoa Ngữ
 810. Đô Thị Hoa Tùng Lục
 811. Đô Thị Hoàng Cung
 812. Đô Thị Hỏi Tình
 813. Đô Thị Hồng Nhan Hậu Cung Truyền
 814. Đô Thị Hồng Nhan Phổ
 815. Đô Thị Hương Ngọc
 816. Đô Thị Huyền Huyễn: Dục Chi Trầm Luân
 817. Đô Thị Kì Duyên
 818. Đô Thị Kiều Thê Chi Mỹ Nữ Hậu Cung
 819. Đô Thị Kỳ Ma
 820. Đô Thị Ký Sự
 821. Đô Thị Lăng Hoa Ký
 822. Đô Thị Lãng Hương Lục
 823. Đô Thị Lệ Nhân Chi Mỹ Diễm Nhân Thê Tiếu Bí Thư
 824. Đô Thị Liệp Diễm: Thiếu Phụ Câu Lạc Bộ
 825. Đô Thị Long Du
 826. Đô Thị Mất Hồn Hành
 827. Đô Thị Mê Hương Ký
 828. Đô Thị Minh Tinh Hậu Cung Lục
 829. Đô Thị Mỗi Người Một Vẻ
 830. Đô Thị Mỹ Diễm Hậu Cung
 831. Đô Thị Mỹ Nhân Sinh Hoạt Ký
 832. Đô Thị Mỹ Phụ
 833. Đô Thị Nghịch Long
 834. Đô Thị Nghiệt Duyến Long Hấp Thủy
 835. Đô Thị Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa
 836. Đô Thị Nón Xanh Anh Hùng Truyện
 837. Đô Thị Nữ Thần Đích Ngoại Ngộ
 838. Đô Thị Nữ Thần Ngoại Tình
 839. Đô Thị Ở Chung Vật Ngữ
 840. Đô Thị Phẩm Hương Lục
 841. Đô Thị Phong Lưu
 842. Đô Thị Phong Lưu Đế Vương
 843. Đô Thị Phong Lưu Sử
 844. Đô Thị Phong Lưu Tà Thiếu
 845. Đô Thị Phong Lưu Truyện
 846. Đô Thị Phong Lưu Vương
 847. Đô Thị Phong Nguyệt
 848. Đô Thị Phong Nguyệt Kỳ Đàm
 849. Đô Thị Quy Tắc Ngầm
 850. Đô Thị Rừng Rậm
 851. Đô Thị Sắc Thần Hành
 852. Đô Thị Sau Khi Chợt Giàu
 853. Đô Thị Sau Vườn Hoa
 854. Đô Thị Song Tu Ký
 855. Đô Thị Tà Ác Đế Vương
 856. Đô Thị Tà Đồng
 857. Đô Thị Tà Tu
 858. Đô Thị Tầm Diễm Lục
 859. Đô Thị Tầm Hoa Lục
 860. Đô Thị Tầm Hoan
 861. Đô Thị Tàng Kiều
 862. Đô Thị Thiên Long
 863. Đô Thị Thiếu Long Diễm Truyền
 864. Đô Thị Thiếu Phụ Trầm Luân
 865. Đô Thị Thiếu Phụ: Của Ta Độc Thân Mẹ Kế
 866. Đô Thị Thiếu Soái
 867. Đô Thị Thôi Miên Truyền Kỳ
 868. Đô Thị Thuật Thần
 869. Đô Thị Tiềm Long
 870. Đô Thị Tiểu Cương Pháo
 871. Đô Thị Tiêu Dao
 872. Đô Thị Tiêu Dao Truyện
 873. Đô Thị Tiêu Dao Hiệp
 874. Đô Thị Tiêu Dao Ký
 875. Đô Thị Tiêu Dao Phong Lưu Ký
 876. Đô Thị Tiêu Dao Tu Thần
 877. Đô Thị Tiêu Diêu
 878. Đô Thị Tiêu Diêu Truyện
 879. Đô Thị Tiểu Tử Liệp Diễm Thực Lục
 880. Đô Thị Tiểu Tử Thải Hoa Thực Lục
 881. Đô Thị Tìm Diễm Lục
 882. Đô Thị Tìm Vui Mừng
 883. Đô Thị Tình Duyên
 884. Đô Thị Tình Hiệp Phong Vân Lục
 885. Đô Thị Tình Sắc
 886. Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư
 887. Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống
 888. Đô Thị Trăm Mỹ Lục
 889. Đô Thị Trần Dục Thú Diễm
 890. Đô Thị Trộm Hương Tặc
 891. Đô Thị Truyền Thuyết
 892. Đô Thị Túng Diễm Hành
 893. Đô Thị Tung Hoành Mỹ Nữ Truyện
 894. Đô Thị Tùng Lâm
 895. Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
 896. Đô Thị Vấn Tình
 897. Đô Thị Vương Triều
 898. Đô Thị Xinh Đẹp Hậu Cung
 899. Đô Thị Xuân Triều
 900. Đở Nàng Dãy Núi
 901. Dò Xét Thừa Tướng Phủ
 902. Đọa
 903. Đọa Lạc Chi Vương
 904. Đọa Lạc Đích Hôi Trần
 905. Đọa Lạc Đích Tro Bụi
 906. Đọa Lạc Nhân Sinh
 907. Đọa Lạc Thiên Sứ Nguyền Rủa
 908. Đọa Mẫu
 909. Đọa Nhập Thâm Uyên Đích Mỹ Diễm Thục Phụ
 910. Đoàn Gia Nữ Đem Tục (Đế Quốc)
 911. Đoàn Gia Nữ Tướng
 912. Đoạn Gia Nữ Tương Tục (Đế Quốc)
 913. Đoản Thiên Tác Phẩm
 914. Đoạn Tình Khúc
 915. Đoạn Tội Ma Nữ
 916. Đoan Trang Thượng Hải Nhạc Mẫu
 917. Đoàn Tụ Cung Ký Sự Bộ 2
 918. Đoàn Tụ Sum Vầy
 919. Đoạt Thê: Thực Cốt Nhu Tình
 920. Đoạt Tình Bá Yêu
 921. Đoạt Tình Phách Ái
 922. Đoạt Vợ
 923. Đoạt Vợ: Thực Cốt Nhu Tình
 924. Độc Bộ Tiên Trần
 925. Độc Chiếm
 926. Độc Chiếm Đông Chu Hoa Thơm Cỏ Lạ
 927. Độc Chiêm Đông Chu Quần Phương
 928. Độc Chiếm Quần Phương
 929. Độc Dược Giải Dược Quần Thể Tổ Đội 18 Cấm Hạn
 930. Độc Gió Kiếm Lưu
 931. Độc Kiếm Phong Lưu
 932. Độc Tâm Tiểu Tử Hỗn Quan Tràng
 933. Độc Thoại
 934. Độc Tôn Phẩm Hương Lục
 935. Độc Tôn Tinh Hà
 936. Dog Girl
 937. Đời Cha Dư Âm
 938. Đôi Câu Vài Lời
 939. Đội Mũ Xanh: Cùng Chung Kiều Thê
 940. Đời Nhà Thanh Cung Đình Chuyện Tình Yêu
 941. Đội Nón Xanh: Cộng Hưởng Kiều Thê
 942. Đổi Phụ Ký
 943. Đổi Thê
 944. Dời Thích — Ta Cùng Con Trai Chuyện Xưa Không Thể Nói
 945. Đổi Trứng Kỳ Công
 946. Đổi Yêu Hoàng Tiểu Lan
 947. Dòm Bí: Thành Nhân Nãi Mụ Hành Nghiệp Tiềm Quy Tắc 
 948. Dòm Dục Kỳ Duyên
 949. Dồn Chúng Ta Chung Đem Chết Đi Thanh Xuân
 950. Đơn Giản Dục Vọng
 951. Đông Bắc Đại Kháng
 952. Đông Bắc Ký Sự Chi Dục Tình
 953. Đông Bắc Nông Thôn Tình Dục Trường Thiên: Hắc Đất
 954. Đồng Cư Vạn Tuế
 955. Đóng Cửa Lại Kéo Lên Cửa Sổ
 956. Đông Cung Hỗn Loạn
 957. Đông Hải Huề Mỹ Phong Lưu Hành
 958. Đông Hải Kỳ Dị Du Ký
 959. Đông Hán Bá Vương Truyện
 960. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Cùng Chị Dâu Ở Chung Thời Gian
 961. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Hòa Tẩu Tử Đồng Cư Đích Nhật Tử
 962. Đông Hoàn Lệ Nhân
 963. Đồng Học Chi Mẫu Ngã Đích Thê
 964. Đồng Học Mụ Mụ
 965. Đồng Học Mụ Mụ Dâm Loạn
 966. Đông Kinh Phong Nguyệt
 967. Đông Kinh Phong Tình Lục
 968. Động Mạn Chi Hậu Cung Chi Lữ
 969. Động Mạn Chi Toàn Thu Ma Vương
 970. Động Mạn Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 971. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Đãi Chúc Đích Tẫn Khuyển
 972. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Mộng Huyễn Câu Nhạc Bộ
 973. Động Mạn Thế Giới Lý Đích Thôi Thổ Ky
 974. Động Tràn Đầy Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 975. Đồng Nghiệp Lăng Nhục Hệ Liệt
 976. Đồng Nhân Hệ Liệt
 977. Đồng Phi Dưỡng Thành Dâm Ký
 978. Đông Phách Hán Vương Truyền
 979. Đông Phong Truyền Kỳ
 980. Đông Phong Truyền Kỳ – Thanh Phương Truyền Kỳ
 981. Đông Phương Bất Bại
 982. Đông Phương Đệ Nhất Kiếm
 983. Đông Phương Truyền Kỳ Chi Bạch Tố
 984. Đông Phương Vân Mộng Đàm
 985. Đồng Sự
 986. Đồng Sự Ngả Linh
 987. Đồng Thời Khoái Cảm
 988. Động Tình Tam Quốc
 989. Động Tình Thiên Hạ
 990. Đổng Trác Phách Tam Quốc
 991. Doraemon H Bản
 992. Đốt Mắt Chi Nguyên Tội Rớt Xuống
 993. Đốt Yêu Lục
 994. Dota Chi Thần Truyền Thuyết
 995. Dragon World
 996. Dữ Ái Đồng Hành
 997. Dụ Dỗ Mê Đều
 998. Dụ Dỗ Quấn Thân
 999. Dụ Dỗ Thánh Nữ
 1000. Du Du Phong Hoa Tuyết Dạ Hạ Thiên
 1001. Dữ Hạm Nương Tại Dị Thứ Nguyên Đích Nhật Tử
 1002. Du Hí Lý Đích Chân Cảm Tình
 1003. Du Hí Nhân Sinh
 1004. Dụ Hoặc
 1005. Dụ Hoặc Học Viện Chi Tuyệt Sắc Vật Ngữ
 1006. Dụ Hồng Lâu
 1007. Dụ Hương Cổ Hoàng
 1008. Dữ Lão Mụ Đích Cố Sự
 1009. Du Long Diễn Phượng
 1010. Du Long Hí Phượng (Quy Lộ + Long Đằng Thiên Lý)
 1011. Du Long Thần Điêu
 1012. Du Long Truyện
 1013. Dụ Mẫu Toàn Công Lược
 1014. Dữ Mỹ Đồng Cư
 1015. Dự Ngôn Sư
 1016. Dữ Nhạc Phụ Nhạc Mẫu Cộng Đồng Trụ Tại Nhất Khởi Đích Nhật Tử
 1017. Dữ Thế Vô Tranh
 1018. Đùa Du Bụi Hoa
 1019. Đưa Hàng Trên Giường
 1020. Đùa Mỹ Đồ
 1021. Đưa Nón Xanh Cấp Bạn Trai!
 1022. Đưa Tới Cửa Con Dâu Nuôi Từ Bé
 1023. Dục Ái Di Tình
 1024. Dục Bá Ỷ Thiên Hậu Cung
 1025. Dục Bãi Bất Năng
 1026. Dục Bãi Bất Năng’
 1027. Dục Bất Tử
 1028. Dục Bổng Hương Chinh
 1029. Dục Chi Chinh Phục
 1030. Dục Chi Không Vui
 1031. Dục Chi Quả Hoan
 1032. Dục Chi Trầm Luân
 1033. Dục Cùng Mộng: Nữ Tiến Sĩ Cùng Nữ Cảnh Hoa
 1034. Dục Diễm Chuyện Cũ
 1035. Dục Diễm Hậu Cung Đô Thị Hành
 1036. Dục Diễm Hoa Viên
 1037. Dục Diễm Hoặc Luyến
 1038. Dục Diễm Phí Đằng
 1039. Dục Diễm Phòng Học
 1040. Dục Diễm Phong Lưu
 1041. Dục Đều Hậu Cung Truyền
 1042. Dục Đồ Di Quyển – Đồng Duyên
 1043. Dục Đô Hậu Cung Truyện
 1044. Dục Đồ Quyển Tông
 1045. Dục Dòm Đường Đi
 1046. Dục Dữ Mộng: Nữ Bác Sĩ Hòa Nữ Cảnh Hoa
 1047. Dục Hà
 1048. Dục Hải Quan Môn
 1049. Dục Hải Tiêu Diêu
 1050. Dục Hải Tiêu Diêu (Tu Cải Bản)
 1051. Dục Hải Trầm Luân: Nhất Cá Hoán Thê Kinh Lịch Giả Đích Lương Tâm Sám Hối
 1052. Dục Hải Trầm Luân Chi Na Na
 1053. Dục Hải Túng Tình
 1054. Dục Hải Y Sư
 1055. Dục Hỏa Đốt Người: Phong Lưu Tẩu Tử
 1056. Dục Hỏa Luân Hồi
 1057. Dục Hỏa Mà Sinh
 1058. Dục Hỏa Nan Miên
 1059. Dục Hỏa Nhi Sinh
 1060. Dục Hoàng Loạn Hậu Cung
 1061. Dục Hoàng Nhũ Ma
 1062. Dục Khuy Lữ Đồ
 1063. Dục Kỳ Sao Yêu Tử
 1064. Dục Lãng Tình Thiêu
 1065. Dục Linh
 1066. Dục Loạn Mê Tình
 1067. Dục Loạn Muội Muội
 1068. Dục Loạn Mỹ Nhân Nương Chi A Phương Chuyện Xưa
 1069. Dục Loạn Phồn Quang
 1070. Dục Loạn Xuân Tâm
 1071. Dục Loạn Ưu Đẳng Sinh
 1072. Dục Long Liệp Diễm
 1073. Dục Lửa Khó Ngủ
 1074. Dục Luân Diễm Kí
 1075. Dục Ma Chuyện Tình Yêu
 1076. Dục Ma Diễm Đế
 1077. Dục Ma Diễm Sử
 1078. Dục Ma Tươi Đẹp Đế
 1079. Dục Mãn Hoa Đô
 1080. Dục Mẫu Mê Tình
 1081. Dục Nghiệt
 1082. Dục Nhục Cuồng Long
 1083. Dục Niệm Thân
 1084. Dục Niệm Túng Sinh
 1085. Dục Nô Huấn Luyện Học Vườn
 1086. Dục Nữ Giai Di
 1087. Dục Nữ Liệp Lang Ký
 1088. Dục Nữ Săn Lang Ký
 1089. Dục Sắc: Những Thứ Kia Giáo Hội Ngươi Ân Ái Đích Nữ Nhân
 1090. Dục Sắc Chi Mê Dục Nữ Nhân
 1091. Dục Sắc Hoàng Đô
 1092. Dục Sông
 1093. Dục Thủ Đô Lâm Thời Thành Phố
 1094. Dục Tiên Dục Tử
 1095. Dục Truy Đuổi
 1096. Dục Vọng
 1097. Dục Vọng Bay Lên
 1098. Dục Vọng Chi Bên Ngoài… Mụ Mụ
 1099. Dục Vọng Chi Ca
 1100. Dục Vọng Chi Chủ Thân Hữu Thiên
 1101. Dục Vọng Chi Đảo
 1102. Dục Vọng Chi Đồng Truyền Thuyết
 1103. Dục Vọng Chi Dực
 1104. Dục Vọng Chi Hải
 1105. Dục Vọng Chi Môn
 1106. Dục Vọng Chi Môn’
 1107. Dục Vọng Chi Xuất Quỹ Đích Mụ Mụ
 1108. Dục Vọng Chinh Chiến Sử
 1109. Dục Vọng Chinh Phục
 1110. Dục Vọng Của Ta CuộC Sống
 1111. Dục Vọng Của Ta Kiếp Sống
 1112. Dục Vọng Đêm
 1113. Dục Vọng Đều Đảo
 1114. Dục Vọng Đích Hoang Dã
 1115. Dục Vọng Đô Thị
 1116. Dục Vọng Đô Thị’
 1117. Dục Vọng Đô Thị Chi Bội Luân Nghiệt Yêu
 1118. Dục Vọng Đô Thị Hệ Liệt
 1119. Dục Vọng Đọa Lạc Luân Hồi
 1120. Dục Vọng Đường
 1121. Dục Vọng Đứng Đầu Thân Hữu Thiên
 1122. Dục Vọng Giang Hồ
 1123. Dục Vọng Hắc Mãng
 1124. Dục Vọng Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 1125. Dục Vọng Hồng Hạnh
 1126. Dục Vọng Lao Tù
 1127. Dục Vọng Ma Đô
 1128. Dục Vọng Năng Lượng
 1129. Dục Vọng Ngân Hà
 1130. Dục Vọng Nhân Sinh
 1131. Dục Vọng Nhân Sinh Hậu Cung
 1132. Dục Vọng Như Triều Nữ Nhân Như Thuỷ
 1133. Dục Vọng Phong Lưu
 1134. Dục Vọng Rừng Rậm
 1135. Dục Vọng Sa Đọa Luân Hồi
 1136. Dục Vọng Thản Bào
 1137. Dục Vọng Thành Thị Chi Mười Dặm Dương Ruột
 1138. Dục Vọng Thành Thị Chi Thập Lý Dương Tràng
 1139. Dục Vọng Tháp
 1140. Dục Vọng Thiên Kiêu
 1141. Dục Vọng Thiếu Niên Hậu Cung Hành
 1142. Dục Vọng Thôn Trang
 1143. Dục Vọng Tổng Thống
 1144. Dục Vọng Trò Chơi
 1145. Dục Vọng Trung Đích Thành Phố
 1146. Dục Vọng Vô Giới
 1147. Dục Vọng Yêu Mẫu
 1148. Dục Y Sám Hối Lục
 1149. Dục Yêu Cố Mộng
 1150. Dục Yêu Di Tình
 1151. Đùi Đẹp Rên Rỉ
 1152. Đùi Đẹp Y Mẫu
 1153. Đui Mù Lưu Thiên Hạ
 1154. Đứng Đầu Một Nhà
 1155. Đúng Dịp Mẹ
 1156. Dung Dung
 1157. Dũng Giả Cấm Lục
 1158. Đúng Là Mật Đào Thành Thục Khi
 1159. Đứng Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh
 1160. Đừng Yêu 1
 1161. Dược Thần
 1162. Đuổi Bắt
 1163. Dưới Bóng Đêm Bến Thượng Hải
 1164. Dưới Bóng Đêm Phía Sau Màn Giao Dịch: Đổi Yêu
 1165. Dưới Cái Nóng Mùa Hè Sau Đích Tuyết Trắng
 1166. Dưới Giường Nam Nhân: Kiều Thê Nói Dối
 1167. Dưới Mặt Đất Đấu Giá Chỗ
 1168. Duỗi Nhập Mụ Mụ Váy Ngắn
 1169. Dưới Váy Hương
 1170. Đường Bá Hổ Dâm Truyện Đặc Huấn Tuyên Thệ Trước Khi Xuất Quân
 1171. Đường Bá Hổ Hiện Đại Tầm Phương Ký
 1172. Đường Bá Hổ Ngoại Truyện
 1173. Đường Chuyên
 1174. Dương Dã Độc Chiếm Hệ Liệt
 1175. Dương Dã Hệ Liệt
 1176. Dương Dã Phong Lưu
 1177. Dương Dã Phong Lưu Hậu Cung Hệ Liệt
 1178. Đường Dần Phong Lưu Truyện
 1179. Dương Gia Đem
 1180. Dương Gia Nữ Kiều Nương
 1181. Dương Gia Oa Tình Sự
 1182. Dương Gia Tướng Chi Phong Lưu Bát Thiểu
 1183. Dương Gia Tướng Chinh Mỹ Truyện
 1184. Dương Gia Tướng Ngoại (Oai) Truyền
 1185. Dương Lục Lang Tân Truyện
 1186. Đương Lục Mạo Ngộ Thượng Hồng Hạnh
 1187. Dưỡng Mẫu Ban Thưởng
 1188. Dưỡng Mẫu Đích Tưởng Lệ
 1189. Dưỡng Mẫu Khen Thưởng
 1190. Dương Môn Nữ Tướng
 1191. Dương Môn Nữ Tướng Mộc Quế Anh Bổ Sung Lý Lịch
 1192. Dương Môn Nữ Tương Mục Quế Anh Biệt Truyện
 1193. Đường Phố Bá Đồng Nhân Nữ Cảnh Sát Xuân Lệ
 1194. Đường Say
 1195. Đương Thì Minh Nguyệt Tại
 1196. Dương Tiểu Năm Thăng Quan Ký
 1197. Dương Tiểu Thanh Tự Bạch
 1198. Đường Triều Bộ Dạng Thùy Mị
 1199. Đường Triều Phong Vận
 1200. Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
 1201. Dương Vật Trải Qua Nguy Hiểm Ký
 1202. Duy Ta Độc Tôn
 1203. Duyến Dục Đô Thị Hành
 1204. Duyến Khởi Duyến Diệt
 1205. Duyên Tới Duyên Đi
 1206. Duyệt Mỹ Đô Thị Lục
 1207. Duyệt Nhạc Học Viện
 1208. Duyệt Nữ Đô Thị Hậu Cung Truyện
 1209. Duyệt Tẫn Hồng Nhan

One thought on “Tàng Thư Các – D

Add Comment