1. Dạ Chết Non
 2. Đả Công Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 3. Đã Cưới Chủ Phụ Yêu Ta
 4. Dạ Dạ Dạ Xuân Tiêu
 5. Dạ Dạ Niệm Nô Kiều
 6. Dạ Dạ Tân Lang
 7. Dã Diễm Truyền Kỳ Lục
 8. Dã Hỏa Thiêu Xuân
 9. Dã Hương Hậu Cung Lục
 10. Đã Kết Hôn Bà Chủ Yêu Mến Ta
 11. Đả Kiếp: Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Dã Kiếp Sắc
 12. Dã Lý Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 13. Dạ Nan Miên
 14. Đả Tạo Tiếu Ngạo Hậu Cung
 15. Dã Thú
 16. Dã Thú Nhân Thê
 17. Dã Thú Người Vợ
 18. Dạ Thương
 19. Dã Tính Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 20. Đa Tình Dương Quá
 21. Đa Tình Hậu Cung Đô Thị Diễm Phúc Nhân Sinh
 22. Đa Tình Hoàng Đế
 23. Dã Tính Khó Bỏ
 24. Dã Tính Nan Ky
 25. Đa Tình Nhân Sinh
 26. Đa Tình Nhân Sinh’
 27. Dã Tính Nông Dân
 28. Đa Tình Y Tiên
 29. Đã Từng Chúng Ta Cũng Điên Qua
 30. Đa Xuất Lai Đích Hỗn Đản Tứ Bào Thai
 31. Dã Y Diễm Phúc Hậu Cung Truyền
 32. Đặc Biệt Cấp Cho Mập Mờ
 33. Đặc Cảnh Anh Thư
 34. Đặc Cảnh Kích Yêu
 35. Đắc Chí Rên Rỉ
 36. Đặc Chủng Binh Học Giáo Mật Sự
 37. Đặc Chủng Thư Đồng
 38. Đặc Công Anh Thư
 39. Đặc Công Phong Lưu Lục
 40. Đặc Công Xuất Ngũ
 41. Đặc Dị Công Năng
 42. Đặc Quyền Của Thần Hào
 43. Đặc Sắc Tài Nguyên
 44. Đặc Thù Không Gian
 45. Đại Ác Ma Cùng Người Sau Truyện
 46. Đại Ác Ma Đồng Nhân Hậu Truyện
 47. Đại Ẩn
 48. Đài Bắc Danh Hoa
 49. Đại Bảo Hậu Cung Truyền Kỳ
 50. Đại Bảo Hệ Liệt
 51. Đại Bị Đồng Miên
 52. Đại Chiến Thục Nữ Ký
 53. Đại Chúa Tể
 54. Đại Cứu Vớt Thế Giới võ Hiệp
 55. Đại Đạo Chủ
 56. Đại Địa Nguyên Phẫn
 57. Đại Địa Phong Lưu
 58. Đại Địa Phong Vân Truyện
 59. Đại Địa Phong Vân Truyền Kỳ
 60. Đại Địa Vương Giả
 61. Đại Điêu Giấc Mộng
 62. Đại Điêu Mộng Tưởng
 63. Đại Điểu Thiếu Niên Hậu Cung
 64. Đại Đế Chuyện Tình Yêu Nhớ
 65. Đại Đường Chi Phi Đao Vấn Tình
 66. Đại Đường Chi Tà Thần Phong Lưu
 67. Đại Đường Dâm Du Ký
 68. Đại Đường Diễm Lục
 69. Đại Đường Diễm Tình Lục
 70. Đại Đường Diễm Tình Truyện
 71. Đại Đường Hậu Cung Đoạt Diễm Truyện
 72. Đại Đường Hoàn Khố Công Tử
 73. Đại Đường Lăng Phong Truyện
 74. Đại Đường Liệp Mỹ Hậu Cung Ký
 75. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Ghi Chép
 76. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Lục
 77. Đại Đường Mỹ Nữ Gặp Bi Thảm Tao Ngộ
 78. Đại Đường Ngự Y
 79. Đại Đường Phong Lưu Hành
 80. Đại Đường Phong Lưu Ký
 81. Đại Đường Phong Vân Hậu Cung Truyền
 82. Đại Đường Quần Phương Lục
 83. Đại Đường Quần Phương Phổ
 84. Đại Đường Săn Mỹ Hậu Cung Ký
 85. Đại Đường Song Long Chi Trọng sinh Biên Bất Phụ
 86. Đại Đường Song Long Đoạt Diễm Ký
 87. Đại Đường Song Long Truyện – Đồng Nhân
 88. Đại Đường Sử Thượng Mạnh Nhất Hậu Cung
 89. Đại Đường Thú Diễm Ký
 90. Đại Đường Thú Phương Lục
 91. Đại Đường Tiêu Dao Hành
 92. Đại Đường Trộm Hương Truyền
 93. Đại Đường Tự Tại Hành
 94. Đại Đường Tửu Đồ
 95. Đại Đường Vẫn Như Cũ
 96. Đại Giang Đi Về Hướng Đông Lãng Đào Tẫn
 97. Đại Giang Hồ Chi Ngân Diện Độc Thủ
 98. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Chi Công Tử Vô Tâm
 99. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Chi Hồng Diệp Thư Sinh
 100. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Kiếm Ma
 101. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Trường Sinh Kinh
 102. Đại Hào Môn
 103. Đại Hàng Hải Thời Đại — Lý Hoa Mai Thiên
 104. Đại Hanh
 105. Đại Hiệp Hồn
 106. Đại Hoang Diễm Lữ
 107. Đại Học Bạn Gái 28 Thiên Kịch Biến
 108. Đai Học Bảo Vệ Cửa Lão Đổng
 109. Đại Học Chi Đạo
 110. Đại Học Chi Mạn Du Hoa Tùng
 111. Đại Học Chi Tràn Đầy Du Buội Hoa
 112. Đại Học Chuyện Tình Yêu
 113. Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng
 114. Đại Học Diễm Sử
 115. Đại Học Dục Vọng Sử
 116. “Đại Học Khiếu Thú” Đích Dâm Loạn Sinh Hoạt
 117. Đại Học Na Ta Sự Nhi
 118. Đại Học Na Ta Sự Nhi Hậu Tục
 119. Đại Học Những Chuyện Kia Mà
 120. Đại Học Những Chuyện Kia Mà Sau Này
 121. Đại Học Nữ Học Sinh
 122. Đại Học Nữ Sinh Ký Túc Xá Xuân Tình
 123. Đại Hội Đấu Phá Trời Cao – Hắc Ám Nô Lệ Bán Đấu Giá Đại Hội
 124. Đại Kiếm Sư Ngoại Truyện
 125. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
 126. Đại Kiếm Thần
 127. Đại La Dâm Tiên Tại Đô Thị
 128. Đại La Kim Tiên Dị Giới Tiêu Hồn
 129. Đại Lộ: Bắt Được Mỹ Nhân Tâm
 130. Đại Lục Diễn Nghệ Quyển Diễm Sử Hệ Liệt
 131. Đại Lục Giải Trí Vòng Diễm Sử Hệ Liệt
 132. Đại Lục Giới Showbiz Tình Yêu Hệ Liệt
 133. Đại Lục Giới Văn Nghệ Chuyện Tình Yêu Hệ Liệt
 134. Đại Luyện Sĩ
 135. Đại Ma Đạo Sư Tình Nô Thí Luyện
 136. Đại Ma Quân Hoàng Rung Động Hồi Ức Lục
 137. Đại Ma Quân Hoàng Liên Y Hồi Ức Lục
 138. Đại Minh
 139. Đại Minh Anh Liệt Dâm Hương Lục
 140. Đại Minh Chi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
 141. Đại Minh Chinh Mỹ Truyện
 142. Đại Minh Cướp Biển
 143. Đại Minh Kỳ Tăng Truyện
 144. Đại Minh Lưu Manh Hoàng Đế
 145. Đại Minh Thiên Hạ
 146. Đại Minh Thiên Hạ (Tu Chỉnh Bản)
 147. Đại Minh Tinh Chi Lộ
 148. Đại Minh Tinh Đường
 149. Đại Minh Tinh Thêm Sắc Bản
 150. Đại Nãi Nữ Hữu Bạo Lộ Ký Lục
 151. Đại Ngọc Chi Ca
 152. Đại Ngọc Lạc Hồng Ký
 153. Đại Ngọc Rơi Hồng Nhớ
 154. Đại Ngọc Sắp Hót
 155. Đại Nữ Nhi Gả Tuần Trăng Mật Phong Ba
 156. Đại Nữ Nhi Giá Đích Mật Nguyệt Phong Ba
 157. Đại Quản Gia Hệ Liệt
 158. Đại Tần Bá Nghiệp
 159. Đại Thám Tử Mori Kogoro
 160. Đại Thanh Cung Đình Bí Sử Chi Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu Thiên
 161. Đại Thế Ba Ba Nhượng Mụ Mụ Hài Lòng
 162. Đại Thoại Thiên Nga Hồ
 163. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Phụ Cuộc Sống
 164. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
 165. Đại Tiểu Mỹ Nữ Ái Thượng Ngã
 166. Đại Tiểu Thư Không Thể Trêu Vào
 167. Đại Tiểu Thư Toàn Chức Bảo Tiêu
 168. Đại Tranh Chi Thế
 169. Đái Trứ Tẩu Tử Khứ Lữ Du Chi Dâm Loạn Bút Tiên Kinh Hồn
 170. Đại Trượng Phu
 171. Đài Truyền Hình Người Chủ Trì DJ
 172. Đại Tùy Hoàng Đế
 173. Dâm Ẩm Ướt Đối Nghịch
 174. Dâm Ấn Thiên Sử
 175. Dâm Bá Vương Truyện Thuyết
 176. Dâm Bé Gái Ngực To Muội
 177. Đấm Bóp Sau Ta Cuồng Sấp Mẫu Thân Và Tỷ Tỷ
 178. Đàm Cổ Luận Kim Chi Giác Lượng
 179. Dâm Côn Tam Huynh Đệ
 180. Dâm Cướp Mê Án
 181. Dâm Dâm Chúng Sinh Kiếp
 182. Dâm Đãng Bạn Gái
 183. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 1
 184. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 2
 185. Dâm Đãng Bệnh Viện
 186. Dâm Đãng Đệ Tử Muội
 187. Dâm Đãng Đích Viên Cảnh Chi Thê
 188. Dâm Đãng Lão Bà Linh Vận
 189. Dâm Đãng Lão Bà Yêu Đương Vụng Trộm Ký
 190. Dâm Đãng Mẫu Cẩu Giao Phối Chứng Thực
 191. Dâm Đãng Mẹ Xinh Đẹp Thân Thể
 192. Dâm Đãng Mụ Mụ Đích Mỹ Lệ Đỗng Thể
 193. Dâm Đãng Mụ Mụ Tao Tỷ Tỷ
 194. Dâm Đãng Mỹ Phụ Tố Cầm
 195. Dâm Đãng Gia Đình Nhà Gái Giáo
 196. Dâm Đãng Nữ Lãnh Đạo
 197. Dâm Đãng Si Nữ Ký
 198. Dâm Đãng Thiếu Phụ Đường Tử Ngọc
 199. Dâm Đãng Thiếu Phụ Bạch Khiết
 200. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Dị Địa Vẽ Vật Thực
 201. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Gợi Cảm Chân Dung
 202. Dâm Đãng Thiếu Phụ Thủy Mạn Chi Dị Địa Tả Sinh
 203. Dâm Đãng Thiếu Phụ Tôn Thiến
 204. Dâm Đãng Tình Sử
 205. Dâm Đế Phục Thù
 206. Dâm Đến Trong Xương Tủy Hoàng Dung Mẹ Con
 207. Dâm Đồ
 208. Dâm Đồ Cũng Tu Tiên
 209. Dâm Đồ Diệc Tu Tiên
 210. Dâm Đọa Nữ Võ Thần
 211. Dâm Dục Chuyển Học Sinh
 212. Dâm Dục Học Sinh Chuyển Trường
 213. Dâm Dục Phi Phi
 214. Dâm Duyệt Giả Kỳ
 215. Dâm Duyệt Ngày Nghỉ
 216. Dâm Duyệt Nhị Thứ Nguyên
 217. Dam Giới Nữ Nhân Hành
 218. Đàm Hà Dục Đích Na Ta Sự Nhi
 219. Dâm Hành Hạ Giang Hồ Chí
 220. Dâm Hồ Ngoại Truyện Chi Của Ta Tất Chân Thục Mẫu Lão Sư
 221. Dâm Huyệt Mỹ Nữ
 222. Dâm Khắp Thiên Hạ Tiểu Lưu Manh
 223. Dâm Kì Sao Chi Phệ Mộng Người
 224. Dâm Kiếp Mê Án
 225. Dâm Kỳ Hệ Liệt
 226. Dâm Kỳ Sao Chi Xâm Nhập
 227. Dâm Loạn Bí Sử
 228. Dâm Loạn Đại Gia Đình
 229. Dâm Loạn Chi Bạo
 230. Dâm Loạn Cuộc Sống
 231. Dâm Loạn Gia Đình Hệ Liệt
 232. Dâm Loạn Giang Hồ
 233. Dâm Loạn Hạnh Phúc Gia Đình
 234. Dâm Loạn Hỏa Khinh Viêm
 235. Dâm Loạn Minh Triều Đích Một Đóa Kỳ Ba: Bát Nhất Bát Kim Bình Mai
 236. Dâm Loạn Mẹ Con Cuộc Sống
 237. Dâm Loạn Một Nhà Thân
 238. Dâm Loạn Phòng Học Chi Sư Bạo
 239. Dâm Loạn Sinh Hoạt
 240. Dâm Loạn Thê Tử
 241. Dâm Loạn Thị Trấn Nhỏ
 242. Dâm Loạn Tiểu Trấn
 243. Dâm Loạn Trấn Nhỏ
 244. Dâm Loạn Trúc Lâu
 245. Dâm Long Trọng Sinh
 246. Dâm Ma Đại Đô Thị
 247. Dâm Ma Đạo
 248. Dâm Ma Giáo Sư
 249. Dâm Ma Ngự Tỷ
 250. Dâm Ma Tái Thế
 251. Dâm Ma Trái Cây Chi Sân Trường Thiên
 252. Dâm Mẫu
 253. Dâm Mẫu Cùng Thiếu Nữ Đẹp Và Gia Đình Lão Sư
 254. Dâm Mẫu Món Đồ Chơi
 255. Dâm Mẫu Tính Diễn
 256. Dâm Mẫu Tính Diễn Tiền Truyện
 257. Đắm Mình Truỵ Lạc Tiểu Kiều Thê
 258. Dâm Mộng Nữ Yêu
 259. Dâm Muốn Đổi Học Sinh
 260. Dâm Mỹ Cám Dỗ
 261. Dâm Nam Loạn Nữ
 262. Dâm Nếu
 263. Dâm Ngôn Dục Sắc
 264. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Chi Xanh Biếc Lữ Giang Hồ
 265. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Hệ Liệt
 266. Dâm Ngược Phòng Thí Nghiệm
 267. Dâm Nhạc Hậu Cung Thần Điêu Vương
 268. Đam Nhậm Lĩnh Đạo Đích Hảo Xử
 269. Đảm Nhiệm Lãnh Đạo Chỗ Tốt
 270. Dâm Nhũ Hoàng
 271. Dâm Nhũ Khai Quan
 272. Dâm Nhục Bệnh Viện
 273. Dâm Nhục Học Sinh Xuất Sắc
 274. Dâm Nhục Nữ Cảnh
 275. Dâm Nhược
 276. Dâm Nội Cuốn Hút
 277. Dâm Nói Muốn Sắc
 278. Dâm Nữ
 279. Dâm Nữ Bạo Lực SM Câu Chuyện
 280. Dâm Nữ Đại Gia Đình
 281. Dâm Nữ Đạo
 282. Dâm Nữ Liệt Truyện Hệ Liệt
 283. Dâm Nữ Tu Tiên Truyện
 284. Dâm Ô Khả Khả
 285. Dâm Phụ Bút Ký
 286. Dâm Phụ Maggie
 287. Dâm Phụ Người Chế Tạo
 288. Dâm Phụ Nữ Giáo Sư Tiểu Hạnh
 289. Dâm Phụ Quản Lí Tư Nhật Kí
 290. Dâm Phụ Thang Gia Lệ
 291. Dâm Phụ Tự Bạch
 292. Dâm Phược Giang Hồ
 293. Dâm Sắc Hoàng Đô
 294. Dâm Sinh Ngoại Chuyển Nhỏ Xinh Đẹp Thứ Bảy
 295. Dâm Sinh Ngoại Truyện Hệ Liệt
 296. Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt
 297. Đầm Sông Dụ Cái Kia Chút Ít Công Việc
 298. Đàm Tà Thuyết Đế
 299. Dâm Tặc Võng Du Hành
 300. Dâm Tại Bệnh Viện
 301. Dâm Tận Thiên Hạ Hoa
 302. Dâm Thần Dị Chữ Tu Thần Truyền
 303. Dâm Thần Dị Vũ Tu Thần Truyện
 304. Dâm Thần Liệp Diễm Dị Giới
 305. Dâm Thành Cảnh Sự
 306. Dâm Thành Hệ Liệt
 307. Dâm Thấp Tác Đối
 308. Dâm Thê A Mỹ Hệ Liệt
 309. Dâm Thê Bị Động Tiến Hành Khi
 310. Dâm Thê Bổn Lang
 311. Dâm Thê Cực Hạn
 312. Dâm Thê La Mạn Sử
 313. Dâm Thế Mị Ma Truyện
 314. Dâm Thê Tiểu Thuyết Tình Yêu
 315. Dâm Thê Trường Thiên
 316. Dâm Thịt Bệnh Viện
 317. Dâm Thú Ái Chiến Sĩ
 318. Dâm Thú Khế Ước
 319. Dâm Thú Thủy Tinh Cầu
 320. Dâm Thú Yêu Chiến Sĩ
 321. Dâm Thuật Luyện Kim Sĩ
 322. Dâm Tiện Đến Trong Khung Thê Tử Của Ta
 323. Dâm Tiện Mẹ Hòa Đàng Hoàng Ba Ba
 324. Dâm Tội Đặc Trinh
 325. Dâm Trinh Diễm Tham Chi Hồ Điệp Công Ngụ
 326. Dâm Tu
 327. Dâm Ướt Đối Nghịch
 328. Dâm Vợ A Mỹ Hàng Loạt
 329. Dâm Vợ Cực Hạn
 330. Dâm Vợ Trường Thiên
 331. Dâm Xà Chuyển Sinh
 332. Dâm Xà Thịnh Yến
 333. Đan Cảnh
 334. Dân Công Tội Phạm Chi Lăng Nhục Giả Tĩnh Văn
 335. Đan Đỉnh Tu Diễm Lục
 336. Đan Dược Đại Hạnh
 337. Đan Dược Trùm
 338. Dân Gian Dâm Hoàng Diễm Hậu Cung
 339. Dẫn Hoa Miên
 340. Dẫn Lang Nhập Thất
 341. Dẫn Lang Nhập Thất Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 342. Dân Quốc Hào Phóng Nữ
 343. Dân Quốc Lãng Đãng Tử
 344. Dân Quốc Phong Lưu Sử
 345. Dân Quốc Tay Ăn Chơi
 346. Dẫn Sói Vào Nhà
 347. Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 348. Đản Tẫn Lương Tuyệt
 349. Đan Thần Phiêu Miểu Lục
 350. Dằng Dặc Phong Hoa Đêm Tuyết Mùa Hè
 351. Đãng Dạng Nữ Hoàng
 352. Đàng Hoàng Nhân Thê Hệ Liệt
 353. Đang Muội Thợ Săn
 354. Đãng Nguyệt Chinh Diễm Lục
 355. Đãng Phụ Bút Ký
 356. Đãng Thiên Sử
 357. Đáng Thương Mụ Mụ
 358. Đánh Cướp: Mỹ Nữ Tuyệt Sắc Cũng Cướp Sắc
 359. Danh Giáo Người Trong Sắp Thứ Tự
 360. Danh Kỹ Hoàng Dung
 361. Đánh Lén Mụ Mụ
 362. Danh Môn
 363. Danh Môn Diễm Lữ
 364. Danh Nhân Loạn Sự Tình
 365. Danh Phương Phổ
 366. Đạo Ấn
 367. Đảo Chủ Cuộc Sống Hạnh Phúc
 368. Đảo Chủ Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 369. Đạo Chụp Giáo Sư Dạy Kèm Ở Nhà
 370. Đáo Dị Giới Phao Nữu Khứ
 371. Đào Diễm Đô Thị Hoa Y
 372. Đào Hoa Ao Vận Sự
 373. Đào Hoa Bảo Điển
 374. Đào Hoa Đế Quốc Lục
 375. Đào Hoa Hậu Cung
 376. Đạo Hoa Thái Tuế
 377. Đào Hoa Thôn Nữ Nhân
 378. Đào Hoa Thôn Thượng Dã Sắc Đa: Thôn Sắc Vô Biên
 379. Đào Hoa Thôn Tình Sự
 380. Đạo Hỏa Tuyến
 381. Đào Học Uy Long (H Bản)
 382. Đạo Hương I + II
 383. Đào Lý Tranh Xuân
 384. Đào Ngẫu Diễm Dục
 385. Đào Ngẫu Tươi Đẹp Muốn
 386. Đảo Ngọc Đài
 387. Đào Sắc Bảo Giám
 388. Đào Sắc Cấm Khu
 389. Đào Sắc Cô Dâu Lệ
 390. Đào Sắc Đế Quốc
 391. Đào Sắc Dụ Hoặc
 392. Đào Sắc Dục Vọng
 393. Đào Sắc Hoa Y
 394. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ngã Thị Đại Ma Vương
 395. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ta Là Đại Ma Vương
 396. Đào Sắc Kỳ Hiệp Truyền
 397. Đào Sắc Tân Nương Lệ
 398. Đào Sắc Thần Y
 399. Đào Sắc Tu Chân Truyện
 400. Đào Sắc Y Tiên
 401. Đạo Sĩ Xuống Núi Sóng Giang Hồ
 402. Đạo Sĩ Hạ Sơn Lãng Giang Hồ
 403. Đạo Tiên Phàm
 404. Đào Vận Cuồng Y
 405. Đào Vận Quan Đồ
 406. Đào Vận Thiên Vương
 407. Đào Vận Vô Song
 408. Đạo Vô Chỉ Tẫn
 409. Đào Vong Diễm Lữ
 410. Dập Dờn Nữ Hoàng
 411. Dập Lửa
 412. Đạp Mộng Giang Hồ
 413. Đạp Mộng Giang Hồ Hành
 414. Đất Cao Lương Dã Đầu Giường Đặt Gần Lò Sưởi Mà
 415. Đất Của Ta, Ta Làm Chủ!
 416. Đất Hoang Diễm Lữ
 417. Đầu Có Động Hệ Liệt — Squeez Học Vườn
 418. Đầu Đội Hào Quang Nữ Nhân
 419. Đấu La Đại Lục
 420. Đấu La Đại Lục H Bản
 421. Đấu La Đại Lục – Đọa Hồn Loạn Vũ
 422. Đẩu M Muội
 423. Đấu Phá Chi Hóa Ma
 424. Đấu Phá Chi Ta Liền Mù Chi Viết Viết
 425. Đấu Phá Thần Điêu
 426. Đấu Phá Thương Khung
 427. Đấu Phá Thương Khung – Hắc Ám Nô Lệ Phách Mại
 428. Đấu Phá Thương Khung (NTR Thôi Miên)
 429. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Bản Chi Dục Tông
 430. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Tổng Hợp
 431. Đấu Phá Thương Khung Chi Chuyển Kiếp Luân Hồi
 432. Đấu Phá Thương Khung Chi Dâm Tông Tứ Ngược
 433. Đấu Phá Thương Khung Chi Hoa Tông Bí Sử
 434. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Bổ Sung Lý Lịch
 435. Đấu Phá Thương Khung Thao Phá Trời Cao
 436. Đấu Phá Thương Khung Trọng Sinh Tiêu Viêm
 437. Đầu Tường Có Hạnh
 438. Đầu Xuân Tháng Hai — Thành Phần Tri Thức Mỹ Nhân Hệ Liệt Chi Bốn
 439. Dạy Dỗ
 440. Dạy Dỗ Bách Chi
 441. Dạy Dỗ Bạn Gái
 442. Dạy Dỗ Cơ Bắp Tập Thể Hình Giáo Luyện
 443. Dạy Dỗ Đại Đường Mỹ Nữ
 444. Dạy Dỗ Địa Cầu
 445. Dạy Dỗ Hương Giang
 446. Dạy Dỗ Hương Thôn
 447. Dạy Dỗ Lão Bản
 448. Dạy Dỗ Mỹ Nữ Lão Sư
 449. Dạy Dỗ Nhà Giàu Mỹ Nữ
 450. Dạy Dỗ Nữ Thần
 451. Dạy Dỗ Thanh Thuần Lão Bà Năm Năm Có Cảm
 452. Dạy Dỗ Thiên Kim
 453. Dạy Dỗ Thiên Long Muội Muội
 454. Dạy Dỗ Tiên Tử
 455. Dạy Dỗ Trăm Mị
 456. Đáy Quần Hương
 457. Dây Thừng Hoàng
 458. Đầy Tớ Công Chúa Tô Phỉ Á
 459. Đầy Tớ Nữ Cảnh
 460. Đầy Vườn Xuân Sắc Giam Không Được
 461. Đầy Vườn Sắc Xuân Ngắn Tập Trung
 462. DCAT
 463. Đế Bá
 464. Đế Bá – Lý Bát Dạ
 465. Đế Đài Xuân
 466. Dễ Dàng Ẩm Ướt Lưu
 467. Đệ Đệ Của Ta Muội Muội Chính Là Như Vậy Đáng Yêu
 468. Đê Điều Đích Hoa Lệ
 469. Đế Dương Thần Công
 470. Đế Hoàng Liệp Diễm Hành
 471. Đế Hoàng Quyết
 472. Đế Lâm Nhị Thứ Nguyên
 473. Đệ Nhất Bí Thư
 474. Đệ Nhất Thiên Hạ Phong Lưu
 475. Đệ Nhất Thiên Hạ Quả Phụ
 476. Đệ Nhất Thứ Mộng
 477. Đế Quốc Bản Sắc
 478. Đế Quốc Chi Loạn
 479. Đế Quốc Mỹ Nữ
 480. Đế Quốc Thương Khung
 481. Đệ Tam Loại Hạnh Phúc Nhân Sinh
 482. Đế Vương Bản Sắc
 483. Đế Vương Công Hầu Dâm Phong Lục
 484. Đế Vương Dã Sử
 485. Đế Vương Dã Sử Chi Tây Môn Khánh
 486. Đế Vương Liệp Mỹ Lục
 487. Đế Vương Săn Mỹ Lục
 488. Đế Vương Thời Đại
 489. Đế Vương Yến
 490. Đề Xe Ôm Anh Hùng Liên Minh Sinh Hoạt
 491. Đêm Chết Yểu
 492. Đêm Dài Đằng Đẵng Nông Làm Bạn Với Vua
 493. Đêm Đông
 494. Đêm Khó Ngủ
 495. Đem Không Người Dám Tiết Độc Mỹ Nữ Phá Cung
 496. Đêm Khuya Trò Chơi Tiết Mục
 497. Đem Làm Nón Xanh Gặp Gỡ Hồng Hạnh
 498. Đêm Như Ca
 499. Đem Quân Lệnh
 500. Đem Tay Vươn Vào Mẫu Thân Váy Ngắn
 501. Đêm Tham Phủ Thừa Tướng Thừa Tướng Tù Thiếp – Hoàng Dung
 502. Đêm Thương
 503. Đêm Tối Chi Lang
 504. Đêm Tối Gian Nan
 505. Đem Yêu Cấp Ba Ba
 506. Đến Chi Mẫu
 507. Đến Dị Giới Tán Gái Hành
 508. Đến Gần Lãnh Đạo Phu Nhân: Quyền Lực Mật Mã
 509. Đen Nhánh Đích Linh Hồn Người Thỉnh Thoảng
 510. Đen Sẫm Hàn Ngu Truyện
 511. Đến Từ Tương Lai
 512. Đẹp Bang Cao Giai Quản Lý Bất Luân
 513. Đẹp Đẽ Bụi Hoa
 514. Đẹp Nhất Thị Trưởng Dương Ngưng Băng
 515. Đẹp Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ Cùng Nhân
 516. Đẹp Trai Đẹp Trai Tiểu Tử Chi Thiên Kiều Bá Mị
 517. Đều Do Lão Bà Rất Ôn Nhu
 518. Đều Là Ánh Trăng Gây Họa
 519. Đều Là Công Công Gây Họa
 520. Đều Là Tất Chân Gây Họa
 521. Desire Program
 522. Dị Chủng Bài Tựa
 523. Dị Chủng Tự Ngôn
 524. Dị Địa Bạn Gái Chi Tình Dục Khó Thu
 525. Dị Đoan Chi Thần
 526. Dị Đoan Kỵ Sĩ
 527. Di Động Tàng Kinh Các
 528. Dị Dục Gia Đinh
 529. Dị Giới Chi Du Hí Giang Hồ
 530. Dị Giới Chi Đường Môn Độc Thánh
 531. Dị Giới Chi Không Gì Làm Không Được
 532. Dị Giới Chi Nghịch Thiên Siêu Thị
 533. Dị Giới Chi Nữ Minh Tinh Hậu Cung
 534. Dị Giới Chi Nữ Tính Phúc Âm Sư
 535. Dị Giới Chi Phong Lưu Cả Đời
 536. Dị Giới Chi Tà Long Du Thương Hải
 537. Dị Giới Chi Tam Cung Lục Viện
 538. Dị Giới Chi Tài Sắc Kiêm Thu
 539. Dị Giới Chi Tuyệt Sắc Phong Mang
 540. Dị Giới Cực Phẩm Sắc Lang
 541. Dị Giới Cùng Mỹ Thành Thần
 542. Dị Giới Đạo Sư
 543. Dị Giới Dược Sư
 544. Dị Giới Ngược Duyến
 545. Dị Giới Hành Hạ Duyến
 546. Dị Giới Hậu Cung Diễm Phúc Ký
 547. Dị giới Hoa Tâm Tà Tôn
 548. Dị Giới Hồi Xuân
 549. Dị Giới Khai Thác Hệ Thống
 550. Dị Giới Linh Vũ Cải Biên Bản
 551. Dị Giới Mị Ảnh Tiêu Dao
 552. Dị Giới Muối Lậu
 553. Dị Giới Phong Lưu Phách Vương
 554. Dị Giới Phong Lưu Thần Đế
 555. Dị Giới Thương Nghiệp Bá Chủ
 556. Dị Giới Truy Mỹ Ký
 557. Dị Giới Tuyệt Sắc Phổ
 558. Dị Giới Xác Ướp
 559. Dị Giới Xử Nữ Truyền Kỳ
 560. Dị Giới Xuân Về
 561. Đi Làm Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 562. Dĩ Hậu Đích Thời Đại
 563. Dị Hiệp
 564. Dị Hiệp (NTR Thôi Miên Loại)
 565. Dĩ Hôn Chủ Phụ Ái Thượng Ngã
 566. Đi Hướng Nón Xanh Vực Sâu
 567. Dị Năng Giới Hệ Thống
 568. Dị Năng Thiên Hạ
 569. Dị Năng Tiêu Diêu Thần Y
 570. Dị Năng Truy Mỹ Ký
 571. Dì Nhỏ Hấp Dẫn
 572. Dì Nhỏ Liễu Hạm Yên
 573. Đi Quang Đích Mụ Mụ
 574. Di Ta Ảo Tưởng
 575. Dị Thế Chi Thâu Hương Thiết Ngọc
 576. Dị Thế Chi Tiêu Diêu Tiểu Vương Gia
 577. Dị Thế Chi Vương
 578. Dị Thế Hậu Cung 3000 Phi
 579. Dị Thế Không Miện Tà Hoàng
 580. Dị Thế Liệp Diễm Hậu Cung Truyện
 581. Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ
 582. Dị Thế Long Tiêu Dao
 583. Dị Thế Lục Hoàng Lục
 584. Dị Thế Lục Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Quyển Sách
 585. Dị Thế Ma Hoàng
 586. Dị Thế Phong Lưu Sang Thế Thần
 587. Dị Thế Tà Quân
 588. Dị Thế Vô Ưu
 589. Dị Thế Vua
 590. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục
 591. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Thiên
 592. Dị Thời Không Thiếu Niên
 593. Di Thôn Con Dâu Đẹp Quá
 594. Dị Tinh Dâm Tình
 595. Di Truyền Con (Tu Chỉnh Bản)
 596. Đi Vào Thâm Uyên Nữ Nhân
 597. Đi Về Hướng Sa Đọa
 598. Đi Vũ Người
 599. Dị Vực Thâm Uyên
 600. Đi Xuyên Qua Rừng Nhiệt Đới
 601. Địa Bàn Của Ta Ta Tác Chủ!
 602. Địa Cầu Thượng Tối Ngưu Bức Đích Nam Nhân
 603. Địa Hạ Phách Mại Sở
 604. Địa Ngục Chi Môn
 605. Địa Ngục Chỗ Sâu Nhất
 606. Địa Ngục Còn Là Thiên Đường
 607. Địa Ngục Hay Là Thiên Đường
 608. Địa Ngục Hoàn Thị Thiên Đường
 609. Địa Ngục Hồng Nhan (Nguyên Bản)
 610. Địa Ngục Môn
 611. Địa Ngục Trường Học
 612. Địa Phủ Lâm Thời Công
 613. Dịch Dung Thuật: Túy Nhập Nữ Nhân Hoài
 614. Diễm Bá Hậu Cung Thiên Hạ
 615. Diễm Chi Thương
 616. Diễm Cơ Mị Hành Cực Nhạc Kiếp Chi Kiếm Tông Tình Oán
 617. Diễm Đãng Hoa Lau Loan
 618. Diễm Đạo Đa Tình Lục
 619. Diễm Đế Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 620. Diễm Đô Lưu Phương
 621. Diễm Dục: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 622. Diễm Dục Thập Nhị Cung
 623. Diễm Dục Thiên Hạ
 624. Diễm Dục Vô Song
 625. Diễm Duyên Hiệp Nữ
 626. Diễm Hành Kỳ Dục Đô Thị
 627. Diễm Hành Phong Lưu Hậu Cung Truyền Thuyết
 628. Diễm Hành Phong Trần
 629. Diễm Hiệp Tình Chủng
 630. Diễm Hồn Chú
 631. Diễm Hương Mê Túy
 632. Diễm Hương Mê Túy’
 633. Diễm Kiều Long Dục
 634. Diễm Loạn Đô Thị
 635. Diễm Loạn Mỹ Mẫu
 636. Diễm Luyến Ma Tâm
 637. Diễm Mãn Hạnh Hoa Thôn
 638. Diễm Mãn Sĩ Đồ
 639. Diễm Mãn Sĩ Dục
 640. Điềm Mật Tứ Thiên Kim
 641. Diễm Mẫu Cám Dỗ
 642. Diễm Mẫu Đích Hoang Đường Đổ Ước
 643. Diễm Mẫu Dục Hoặc
 644. Diễm Mẹ Hoang Đường Đánh Cuộc
 645. Diễm Mộng Hậu Cung Nhân Sinh
 646. Diễm Muốn: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 647. Diễm Muốn Thiên Hạ
 648. Diễm Mỹ Đô Thị
 649. Diễm Mỹ Hậu Cung Duyến
 650. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Cầm
 651. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Một Thanh Bắt
 652. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Nhất Bả Trảo
 653. Diễm Ngộ Chi Lữ
 654. Diễm Ngộ Cổ Kim Hậu Cung Truyện
 655. Diễm Ngộ Lộ
 656. Diễm Ngộ Nan Chắn
 657. Diễm Ngộ Nhân Sinh
 658. Diễm Ngộ Phong Lưu Ký
 659. Diễm Ngộ Truyền Thuyết
 660. Diễm Ngộ Tu Chân
 661. Diễm Nguyệt Cuồng Thiên
 662. Diễm Nô Thiên Hương Truyền
 663. Diễm Nói Liêu Trai
 664. Diễm Nữ Hương Hồn Y Tá Nữ Tù Mất Hồn Lệ
 665. Diễm Nữ Kỳ Lân Tiếu Thiếu Nữ Xinh Đẹp
 666. Diễm Nữ Mất Hồn Lệ
 667. Diễm Phách Hậu Cung Thiên Hạ
 668. Diễm Pháp Chiến
 669. Diễm Phúc Bá Chủ
 670. Diễm Phúc Đại Đường
 671. Diễm Phúc Đô Thị Tiêu Dao
 672. Diễm Phúc Dục Vọng Nhân Sinh
 673. Diễm Phúc Nhân Sinh Chi Thông Cật
 674. Diễm Phúc Sâu
 675. Diễm Phúc Tiên Y
 676. Diễm Phúc Tiêu Dao
 677. Diễm Phúc Tiêu Diêu
 678. Diễm Phượng Truyện Kỳ
 679. Diêm Quân Đô Thị
 680. Diễm Quang Tẫn Lãm
 681. Diễm Quật Huyết Địa Ngục
 682. Diễm Sắc Ký
 683. Diễm Say Mê Hương
 684. Diễm Thú Đô Thị
 685. Diễm Thuyết Đại Đường
 686. Diễm Trạch
 687. Diễm Tu
 688. Diễm Tu Thiên Địa Bất Dung
 689. Diễm Túy Hậu Cung Truyền Thuyết
 690. Diễm Túy Mê Hương
 691. Diễm Túy Mỹ Nữ Hậu Cung Truyền Thuyết
 692. Diễm Tuyệt Nông Thôn
 693. Diêm Vương Trở Về
 694. Diễm Yêu Ma Tâm
 695. Điện Ảnh Và Truyền Hình Anime Hậu Cung Ký
 696. Điên Cuồng Bầu Trời Đêm
 697. Điên Cuồng Đại Gia Tộc
 698. Điên Cuồng Mê Hương Thuật
 699. Điên Cuồng Nội Công
 700. Điên Cuồng Vương Quốc
 701. Điền Dã Hương Hoa
 702. Điền Dã Mùa Xuân
 703. Điền Dã Mùi Hoa
 704. Điên Đảo Sơn Tình Sự – Mỗi Dạ Chinh Phục Nhất Cá Nữ Nhân
 705. Diễn Du Tìm Tần
 706. Điên Phong Bảo Giám
 707. Điên Phúc Hỏa Ảnh
 708. Điện Thị Thai Đích Chủ Trì Nhân
 709. Diễn Thịt Nhân Sinh Chi Lăng Nhục
 710. Điền Tụ Cùng Hắn Bọn Đầy Tớ
 711. Điền Viên Phong Quang
 712. Điệp Biển Hoa
 713. Điệp Hải Hoa
 714. Điệp Mộng Hồng Hoa
 715. Diệp Thanh Cố Sự
 716. Diệp Thị Gia Tộc
 717. Điệp Vũ Đại Đường Xuân
 718. Diệt Chủ Dị Thế
 719. Diệt Chủ Dị Thế Mất Hồn
 720. Điểu
 721. Điều Giáo
 722. Điều Giáo Bách Chi
 723. Điều Giáo Bách Mị
 724. Điều Giáo Cả Nhà Bạn Gái
 725. Điều Giáo Đại Đường
 726. Điều Giáo Đại Đường Mỹ Nữ
 727. Điều Giáo Địa Cầu
 728. Điều Giáo Hương Giang
 729. Điều Giáo Hương Thôn
 730. Điều Giáo Lão Bản
 731. Điều Giáo Mỹ Nữ Lão Sư
 732. Điều Giáo Nữ Thần
 733. Điều Giáo Sau Ly Hôn
 734. Điều Giáo Thần Điêu Chúng Nữ
 735. Điều Giáo Thanh Thuần Lão Bà Ngũ Niên Hữu Cảm
 736. Điều Giáo Thiên Long Muội Muội
 737. Điều Hương Thánh Thủ
 738. Điều Khiển Kiếp Sống
 739. Diệu Mỹ Nhân
 740. Điểu Phá Thương Khung
 741. Điểu Phá Trời Cao
 742. Điểu Rách Trời Cao
 743. Điệu Thấp Hoa Lệ
 744. Diệu Thủ Loạn Xuân
 745. Diệu Thủ Thần Chức
 746. Diệu Thủ Thôi Hoa
 747. Điểu Ti Đích YY Nhân Sinh
 748. Điểu Ti Ngày Trung Thiên Đích Sân Trường Nghịch Tập Nhân Sinh
 749. Điểu Ti Nhật Trung Thiên Đích Giáo Viên Nghịch Tập Nhân Sinh
 750. Điệu Tiến Mỹ Nhân Oa
 751. Đỉnh Bảo Giám
 752. Đỉnh Cấp Bại Hoại
 753. Đỉnh Cấp Lang Thang Cuồng Đồ
 754. Đỉnh Cấp Lưu Manh
 755. Đỉnh Cấp Người Mẫu Bạn Gái Chi Nhật Bản Du
 756. Đính Cấp Phôi Đản
 757. Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống
 758. Đình Đời Phách Diễm
 759. Đinh Gia Mây Mưa
 760. Đinh Gia Vân Vũ
 761. Định Nhan Châu
 762. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh
 763. Đỉnh Phong Bảo Giám
 764. Đỉnh Phong Hành Trình
 765. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân
 766. DLP Quần Áo Lụa Là Tổng Tài
 767. Đồ Cấm Loạn Dục
 768. Đồ Đê Tiện Mẫu Thân
 769. Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)
 770. Đồ Mạt Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 771. Đỏ Thẫm Thiếu Nữ (Scarlet Girls)
 772. Đô Thành Phong Nguyệt
 773. Đô Thị Bách Mỹ Lục
 774. Đô Thị Bách Mỹ Lục – TCB
 775. Đô Thị Bảo Phiêu Kỳ Ngộ Ký
 776. Đô Thị Bảo Tiêu Kỳ Ngộ Nhớ
 777. Đô Thị Bầy Mỹ Truyện
 778. Đô Thị Bộ Đội Đặc Chủng
 779. Đô Thị Bụi Hoa Lục
 780. Đô Thị Cảnh Xuân
 781. Đô Thị Chi Cẩu Thả Bụi Hoa
 782. Đô Thị Chi Dục Kính Hoa Duyến
 783. Đô Thị Chi Sân Trường Săn Dục
 784. Đô Thị Chi Súng Thần
 785. Đô Thị Chi Thương Thần
 786. Đô Thị Chi Vương Giả Trở Về
 787. Đô Thị Chúng Sinh Tương
 788. Đô Thị Chuyện Tình Yêu
 789. Đô Thị Chuyện Tình Yêu Lục
 790. Đô Thị Cực Lạc Hậu Cung
 791. Đô Thị Cực Nhạc Hậu Cung
 792. Đô Thị Đại Thiếu
 793. Đô Thị Đại Vu
 794. Đô Thị Đặc Chủng Binh
 795. Đô Thị Dâm Hồ Truyện
 796. Đô Thị Dâm Hồ Truyền Chi Tần Băng Thiên
 797. Đô Thị Dâm Loạn Gia Tộc
 798. Đô Thị Đào Hoa Truyện
 799. Đô Thị Đào Hoa Vận
 800. Đô Thị Di Hồn Khúc
 801. Đô Thị Dị Tưởng Hậu Cung Lục
 802. Đô Thị Diễm Đế
 803. Đô Thị Diễm Đi
 804. Đô Thị Diễm Lục
 805. Đô Thị Diễm Mộng Hậu Cung Truyện
 806. Đô Thị Diễm Ngộ
 807. Đô Thị Diễm Ngộ Chỉ Nam
 808. Đô Thị Diễm Ngọc Ký
 809. Đô Thị Diễm Phụ
 810. Đô Thị Diễm Sử Lục
 811. Đô Thị Điên Thần Bảng
 812. Đô Thị Du Long
 813. Đô Thị Dục Sắc
 814. Đô Thị Dục Thần
 815. Đô Thị Dục Túng Hậu Cung
 816. Đô Thị Dục Vọng Sân Trường
 817. Đô Thị Dục Vọng: Phong Cuồng Đích Triền + Miên
 818. Đô Thị Duyệt Nữ Hậu Cung Truyện
 819. Đô Thị Ghi Việc
 820. Đô Thị Giai Nhân
 821. Đô Thị Gió Trăng
 822. Đô Thị Gió Trăng Kỳ Đàm
 823. Đô Thị Hậu Cung Dục Vọng Truyền Kỳ
 824. Đô Thị Hậu Cung Lục
 825. Đô Thị Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 826. Đô Thị Hậu Cung Quan Trường Lục
 827. Đô Thị Hậu Hoa Viên
 828. Đô Thị Hoa Đạo
 829. Đô Thị Hoa Duyến Mộng
 830. Đô Thị Hoa Ngữ
 831. Đô Thị Hoa Tùng Lục
 832. Đô Thị Hoàng Cung
 833. Đô Thị Hỏi Tình
 834. Đô Thị Hồng Nhan Hậu Cung Truyền
 835. Đô Thị Hồng Nhan Phổ
 836. Đô Thị Hương Ngọc
 837. Đô Thị Huyền Huyễn: Dục Chi Trầm Luân
 838. Đô Thị Kì Duyên
 839. Đô Thị Kiều Thê Chi Mỹ Nữ Hậu Cung
 840. Đô Thị Kỳ Ma
 841. Đô Thị Ký Sự
 842. Đô Thị Lăng Hoa Ký
 843. Đô Thị Lãng Hương Lục
 844. Đô Thị Lệ Nhân Chi Mỹ Diễm Nhân Thê Tiếu Bí Thư
 845. Đô Thị Liệp Diễm: Thiếu Phụ Câu Lạc Bộ
 846. Đô Thị Long Du
 847. Đô Thị Mất Hồn Hành
 848. Đô Thị Mê Hương Ký
 849. Đô Thị Minh Tinh Hậu Cung Lục
 850. Đô Thị Mỗi Người Một Vẻ
 851. Đô Thị Mỹ Diễm Hậu Cung
 852. Đô Thị Mỹ Nhân Sinh Hoạt Ký
 853. Đô Thị Mỹ Phụ
 854. Đô Thị Nghịch Long
 855. Đô Thị Nghiệt Duyến Long Hấp Thủy
 856. Đô Thị Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa
 857. Đô Thị Nón Xanh Anh Hùng Truyện
 858. Đô Thị Nữ Thần Đích Ngoại Ngộ
 859. Đô Thị Nữ Thần Ngoại Tình
 860. Đô Thị Ở Chung Vật Ngữ
 861. Đô Thị Phẩm Hương Lục
 862. Đô Thị Phong Lưu
 863. Đô Thị Phong Lưu Đế Vương
 864. Đô Thị Phong Lưu Sử
 865. Đô Thị Phong Lưu Tà Thiếu
 866. Đô Thị Phong Lưu Truyện
 867. Đô Thị Phong Lưu Vương
 868. Đô Thị Phong Nguyệt
 869. Đô Thị Phong Nguyệt Kỳ Đàm
 870. Đô Thị Quy Tắc Ngầm
 871. Đô Thị Rừng Rậm
 872. Đô Thị Sắc Thần Hành
 873. Đô Thị Sau Khi Chợt Giàu
 874. Đô Thị Sau Vườn Hoa
 875. Đô Thị Siêu Cấp Thiếu Niên
 876. Đô Thị Song Tu Ký
 877. Đô Thị Tà Ác Đế Vương
 878. Đô Thị Tà Đồng
 879. Đô Thị Tà Tu
 880. Đô Thị Tầm Diễm Lục
 881. Đô Thị Tầm Hoa Lục
 882. Đô Thị Tầm Hoan
 883. Đô Thị Tầm Mỹ Ký
 884. Đô Thị Tàng Kiều
 885. Đô Thị Thiên Long
 886. Đô Thị Thiếu Long Diễm Truyền
 887. Đô Thị Thiếu Phụ Trầm Luân
 888. Đô Thị Thiếu Phụ: Của Ta Độc Thân Mẹ Kế
 889. Đô Thị Thiếu Soái
 890. Đô Thị Thôi Miên Truyền Kỳ
 891. Đô Thị Thuật Thần
 892. Đô Thị Tiềm Long
 893. Đô Thị Tiểu Cương Pháo
 894. Đô Thị Tiêu Dao
 895. Đô Thị Tiêu Dao Truyện
 896. Đô Thị Tiêu Dao Hiệp
 897. Đô Thị Tiêu Dao Ký
 898. Đô Thị Tiêu Dao Phong Lưu Ký
 899. Đô Thị Tiêu Dao Tu Thần
 900. Đô Thị Tiêu Diêu
 901. Đô Thị Tiêu Diêu Truyện
 902. Đô Thị Tiểu Tử Liệp Diễm Thực Lục
 903. Đô Thị Tiểu Tử Thải Hoa Thực Lục
 904. Đô Thị Tìm Diễm Lục
 905. Đô Thị Tìm Vui Mừng
 906. Đô Thị Tình Duyên
 907. Đô Thị Tình Hiệp Phong Vân Lục
 908. Đô Thị Tình Sắc
 909. Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư
 910. Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống
 911. Đô Thị Trăm Mỹ Lục
 912. Đô Thị Trần Dục Thú Diễm
 913. Đô Thị Trộm Hương Tặc
 914. Đô Thị Truyền Thuyết
 915. Đô Thị Túng Diễm Hành
 916. Đô Thị Tung Hoành Mỹ Nữ Truyện
 917. Đô Thị Tùng Lâm
 918. Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
 919. Đô Thị Vấn Tình
 920. Đô Thị Vương Triều
 921. Đô Thị Xinh Đẹp Hậu Cung
 922. Đô Thị Xuân Triều
 923. Đở Nàng Dãy Núi
 924. Dò Xét Thừa Tướng Phủ
 925. Đọa
 926. Đọa Lạc Chi Vương
 927. Đọa Lạc Đích Hôi Trần
 928. Đọa Lạc Đích Tro Bụi
 929. Đọa Lạc Nhân Sinh
 930. Đọa Lạc Thiên Sứ Nguyền Rủa
 931. Đọa Mẫu
 932. Đọa Nhập Thâm Uyên Đích Mỹ Diễm Thục Phụ
 933. Đoàn Gia Nữ Đem Tục (Đế Quốc)
 934. Đoàn Gia Nữ Tướng
 935. Đoạn Gia Nữ Tương Tục (Đế Quốc)
 936. Đoản Thiên Tác Phẩm
 937. Đoạn Tình Khúc
 938. Đoạn Tội Ma Nữ
 939. Đoan Trang Thượng Hải Nhạc Mẫu
 940. Đoàn Tụ Cung Ký Sự Bộ 2
 941. Đoàn Tụ Sum Vầy
 942. Đoạt Thê: Thực Cốt Nhu Tình
 943. Đoạt Tình Bá Yêu
 944. Đoạt Tình Phách Ái
 945. Đoạt Vợ
 946. Đoạt Vợ: Thực Cốt Nhu Tình
 947. Độc Bộ Tiên Trần
 948. Độc Chiếm
 949. Độc Chiếm Đông Chu Hoa Thơm Cỏ Lạ
 950. Độc Chiêm Đông Chu Quần Phương
 951. Độc Chiếm Quần Phương
 952. Độc Dược Giải Dược Quần Thể Tổ Đội 18 Cấm Hạn
 953. Độc Gió Kiếm Lưu
 954. Độc Kiếm Phong Lưu
 955. Độc Tâm Tiểu Tử Hỗn Quan Tràng
 956. Độc Thoại
 957. Độc Tôn Phẩm Hương Lục
 958. Độc Tôn Tinh Hà
 959. Dog Girl
 960. Đời Cha Dư Âm
 961. Đôi Câu Vài Lời
 962. Đói Khát Nhạc Mẫu
 963. Đội Mũ Xanh: Cùng Chung Kiều Thê
 964. Đời Nhà Thanh Cung Đình Chuyện Tình Yêu
 965. Đội Nón Xanh: Cộng Hưởng Kiều Thê
 966. Đổi Phụ Ký
 967. Đổi Thê
 968. Dời Thích — Ta Cùng Con Trai Chuyện Xưa Không Thể Nói
 969. Đổi Trứng Kỳ Công
 970. Đổi Yêu Hoàng Tiểu Lan
 971. Dòm Bí: Thành Nhân Nãi Mụ Hành Nghiệp Tiềm Quy Tắc 
 972. Dòm Dục Kỳ Duyên
 973. Dồn Chúng Ta Cuối Cùng Đem Chết Đi Đích Thanh Xuân
 974. Đơn Giản Dục Vọng
 975. Đông Bắc Đại Kháng
 976. Đông Bắc Ký Sự Chi Dục Tình
 977. Đông Bắc Nông Thôn Tình Dục Trường Thiên: Hắc Đất
 978. Đồng Cư Vạn Tuế
 979. Đóng Cửa Lại Kéo Lên Cửa Sổ
 980. Đông Cung Hỗn Loạn
 981. Đông Hải Huề Mỹ Phong Lưu Hành
 982. Đông Hải Kỳ Dị Du Ký
 983. Đông Hán Bá Vương Truyện
 984. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Cùng Chị Dâu Ở Chung Thời Gian
 985. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Hòa Tẩu Tử Đồng Cư Đích Nhật Tử
 986. Đông Hoàn Lệ Nhân
 987. Đồng Học Chi Mẫu Ngã Đích Thê
 988. Đồng Học Mụ Mụ
 989. Đồng Học Mụ Mụ Dâm Loạn
 990. Đông Kinh Phong Nguyệt
 991. Đông Kinh Phong Tình Lục
 992. Động Mạn Chi Hậu Cung Chi Lữ
 993. Động Mạn Chi Toàn Thu Ma Vương
 994. Động Mạn Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 995. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Đãi Chúc Đích Tẫn Khuyển
 996. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Mộng Huyễn Câu Nhạc Bộ
 997. Động Mạn Thế Giới Lý Đích Thôi Thổ Ky
 998. Động Tràn Đầy Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 999. Đồng Nghiệp Lăng Nhục Hệ Liệt
 1000. Đồng Nhân Hệ Liệt
 1001. Đồng Niên
 1002. Đồng Phi Dưỡng Thành Dâm Ký
 1003. Đông Phách Hán Vương Truyền
 1004. Đông Phong Truyền Kỳ
 1005. Đông Phong Truyền Kỳ – Thanh Phương Truyền Kỳ
 1006. Đông Phương Bất Bại
 1007. Đông Phương Đệ Nhất Kiếm
 1008. Đông Phương Truyền Kỳ Chi Bạch Tố
 1009. Đông Phương Vân Mộng Đàm
 1010. Đồng Sự
 1011. Đồng Sự Ngả Linh
 1012. Đồng Thời Khoái Cảm
 1013. Động Tình Tam Quốc
 1014. Động Tình Thiên Hạ
 1015. Đổng Trác Phách Tam Quốc
 1016. Doraemon H Bản
 1017. Đốt Mắt Chi Nguyên Tội Rớt Xuống
 1018. Đốt Yêu Lục
 1019. Dota Chi Thần Truyền Thuyết
 1020. Dragon World
 1021. Dữ Ái Đồng Hành
 1022. Dụ Dỗ Mê Đều
 1023. Dụ Dỗ Quấn Thân
 1024. Dụ Dỗ Thánh Nữ
 1025. Du Du Phong Hoa Tuyết Dạ Hạ Thiên
 1026. Dữ Hạm Nương Tại Dị Thứ Nguyên Đích Nhật Tử
 1027. Du Hí Lý Đích Chân Cảm Tình
 1028. Du Hí Nhân Sinh
 1029. Dụ Hoặc
 1030. Dụ Hoặc Học Viện Chi Tuyệt Sắc Vật Ngữ
 1031. Du Học Sinh Tô Tịnh Tại Tính Dục Trung Sa Đọa
 1032. Dụ Hồng Lâu
 1033. Dụ Hương Cổ Hoàng
 1034. Dữ Lão Mụ Đích Cố Sự
 1035. Du Long Diễn Phượng
 1036. Du Long Hí Phượng (Quy Lộ + Long Đằng Thiên Lý)
 1037. Du Long Thần Điêu
 1038. Du Long Truyện
 1039. Dụ Mẫu Toàn Công Lược
 1040. Dữ Mỹ Đồng Cư
 1041. Dự Ngôn Sư
 1042. Dữ Nhạc Phụ Nhạc Mẫu Cộng Đồng Trụ Tại Nhất Khởi Đích Nhật Tử
 1043. Dữ Thế Vô Tranh
 1044. Đùa Du Bụi Hoa
 1045. Đưa Hàng Trên Giường
 1046. Đùa Mỹ Đồ
 1047. Đưa Nón Xanh Cấp Bạn Trai!
 1048. Đưa Tới Cửa Con Dâu Nuôi Từ Bé
 1049. Dục Ái Di Tình
 1050. Dục Bá Ỷ Thiên Hậu Cung
 1051. Dục Bãi Bất Năng
 1052. Dục Bãi Bất Năng’
 1053. Dục Bất Tử
 1054. Dục Bổng Hương Chinh
 1055. Dục Chi Chinh Phục
 1056. Dục Chi Không Vui
 1057. Dục Chi Quả Hoan
 1058. Dục Chi Trầm Luân
 1059. Dục Cùng Mộng: Nữ Tiến Sĩ Cùng Nữ Cảnh Hoa
 1060. Dục Diễm Chuyện Cũ
 1061. Dục Diễm Hậu Cung Đô Thị Hành
 1062. Dục Diễm Hoa Viên
 1063. Dục Diễm Hoặc Luyến
 1064. Dục Diễm Phí Đằng
 1065. Dục Diễm Phòng Học
 1066. Dục Diễm Phong Lưu
 1067. Dục Đều Hậu Cung Truyền
 1068. Dục Đồ Di Quyển – Đồng Duyên
 1069. Dục Đô Hậu Cung Truyện
 1070. Dục Đồ Quyển Tông
 1071. Dục Dòm Đường Đi
 1072. Dục Dữ Mộng: Nữ Bác Sĩ Hòa Nữ Cảnh Hoa
 1073. Dục Hà
 1074. Dục Hải Quan Môn
 1075. Dục Hải Tiêu Diêu
 1076. Dục Hải Tiêu Diêu (Tu Cải Bản)
 1077. Dục Hải Trầm Luân: Nhất Cá Hoán Thê Kinh Lịch Giả Đích Lương Tâm Sám Hối
 1078. Dục Hải Trầm Luân Chi Na Na
 1079. Dục Hải Túng Tình
 1080. Dục Hải Y Sư
 1081. Dục Hành Đô Thị
 1082. Dục Hỏa Đốt Người: Phong Lưu Tẩu Tử
 1083. Dục Hỏa Luân Hồi
 1084. Dục Hỏa Mà Sinh
 1085. Dục Hỏa Nan Miên
 1086. Dục Hỏa Nhi Sinh
 1087. Dục Hoàng Loạn Hậu Cung
 1088. Dục Hoàng Nhũ Ma
 1089. Dục Khuy Lữ Đồ
 1090. Dục Kỳ Sao Yêu Tử
 1091. Dục Lãng Tình Thiêu
 1092. Dục Linh
 1093. Dục Linh Thiên Hạ
 1094. Dục Loạn Mê Tình
 1095. Dục Loạn Muội Muội
 1096. Dục Loạn Mỹ Nhân Nương Chi A Phương Chuyện Xưa
 1097. Dục Loạn Phồn Quang
 1098. Dục Loạn Xuân Tâm
 1099. Dục Loạn Ưu Đẳng Sinh
 1100. Dục Long Liệp Diễm
 1101. Dục Lửa Khó Ngủ
 1102. Dục Luân Diễm Kí
 1103. Dục Ma Chuyện Tình Yêu
 1104. Dục Ma Diễm Đế
 1105. Dục Ma Diễm Sử
 1106. Dục Ma Tươi Đẹp Đế
 1107. Dục Mãn Hoa Đô
 1108. Dục Mẫu Mê Tình
 1109. Dục Nghiệt
 1110. Dục Nhục Cuồng Long
 1111. Dục Niệm Thân
 1112. Dục Niệm Túng Sinh
 1113. Dục Nô Huấn Luyện Học Vườn
 1114. Dục Nữ Giai Di
 1115. Dục Nữ Liệp Lang Ký
 1116. Dục Nữ Săn Lang Ký
 1117. Dục Sắc: Những Thứ Kia Giáo Hội Ngươi Ân Ái Đích Nữ Nhân
 1118. Dục Sắc Chi Mê Dục Nữ Nhân
 1119. Dục Sắc Hoàng Đô
 1120. Dục Sông
 1121. Dục Thủ Đô Lâm Thời Thành Phố
 1122. Dục Tiên Dục Tử
 1123. Dục Truy Đuổi
 1124. Dục Vọng
 1125. Dục Vọng Bay Lên
 1126. Dục Vọng Chi Bên Ngoài… Mụ Mụ
 1127. Dục Vọng Chi Ca
 1128. Dục Vọng Chi Chủ Thân Hữu Thiên
 1129. Dục Vọng Chi Đảo
 1130. Dục Vọng Chi Đồng Truyền Thuyết
 1131. Dục Vọng Chi Dực
 1132. Dục Vọng Chi Hải
 1133. Dục Vọng Chi Môn
 1134. Dục Vọng Chi Môn’
 1135. Dục Vọng Chi Xuất Quỹ Đích Mụ Mụ
 1136. Dục Vọng Chinh Chiến Sử
 1137. Dục Vọng Chinh Phục
 1138. Dục Vọng Của Ta CuộC Sống
 1139. Dục Vọng Của Ta Kiếp Sống
 1140. Dục Vọng Đêm
 1141. Dục Vọng Đều Đảo
 1142. Dục Vọng Đích Hoang Dã
 1143. Dục Vọng Đô Thị
 1144. Dục Vọng Đô Thị’
 1145. Dục Vọng Đô Thị Chi Bội Luân Nghiệt Yêu
 1146. Dục Vọng Đô Thị Hệ Liệt
 1147. Dục Vọng Đọa Lạc Luân Hồi
 1148. Dục Vọng Đường
 1149. Dục Vọng Đứng Đầu Thân Hữu Thiên
 1150. Dục Vọng Giang Hồ
 1151. Dục Vọng Hắc Mãng
 1152. Dục Vọng Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 1153. Dục Vọng Hồng Hạnh
 1154. Dục Vọng Lao Tù
 1155. Dục Vọng Ma Đô
 1156. Dục Vọng Năng Lượng
 1157. Dục Vọng Ngân Hà
 1158. Dục Vọng Nhà Trọ ~ Cấm Kỵ Bí Mật Hoa Viên
 1159. Dục Vọng Nhân Sinh
 1160. Dục Vọng Nhân Sinh Hậu Cung
 1161. Dục Vọng Như Triều Nữ Nhân Như Thuỷ
 1162. Dục Vọng Phong Lưu
 1163. Dục Vọng Rừng Rậm
 1164. Dục Vọng Sa Đọa Luân Hồi
 1165. Dục Vọng Thản Bào
 1166. Dục Vọng Thành Thị Chi Mười Dặm Dương Ruột
 1167. Dục Vọng Thành Thị Chi Thập Lý Dương Tràng
 1168. Dục Vọng Tháp
 1169. Dục Vọng Thiên Kiêu
 1170. Dục Vọng Thiếu Niên Hậu Cung Hành
 1171. Dục Vọng Thôn Trang
 1172. Dục Vọng Tổng Thống
 1173. Dục Vọng Trò Chơi
 1174. Dục Vọng Trung Đích Thành Phố
 1175. Dục Vọng Vô Giới
 1176. Dục Vọng Yêu Mẫu
 1177. Dục Y Sám Hối Lục
 1178. Dục Yêu Cố Mộng
 1179. Dục Yêu Di Tình
 1180. Đùi Đẹp Rên Rỉ
 1181. Đùi Đẹp Y Mẫu
 1182. Đui Mù Lưu Thiên Hạ
 1183. Đừng Bắt Tôi Yêu Em
 1184. Đứng Đầu Một Nhà
 1185. Đúng Dịp Mẹ
 1186. Dung Dung
 1187. Dũng Giả Cấm Lục
 1188. Dũng Giả Trở Thành Ma Vương
 1189. Đúng Là Mật Đào Thành Thục Khi
 1190. Đứng Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh
 1191. Đừng Yêu 1
 1192. Dược Thần
 1193. Đuổi Bắt
 1194. Dưới Bóng Đêm Bến Thượng Hải
 1195. Dưới Bóng Đêm Phía Sau Màn Giao Dịch: Đổi Yêu
 1196. Dưới Cái Nóng Mùa Hè Sau Đích Tuyết Trắng
 1197. Dưới Giường Nam Nhân: Kiều Thê Nói Dối
 1198. Dưới Mặt Đất Đấu Giá Chỗ
 1199. Duỗi Nhập Mụ Mụ Váy Ngắn
 1200. Dưới Váy Hương
 1201. Đường Bá Hổ Dâm Truyện Đặc Huấn Tuyên Thệ Trước Khi Xuất Quân
 1202. Đường Bá Hổ Hiện Đại Tầm Phương Ký
 1203. Đường Bá Hổ Ngoại Truyện
 1204. Đường Chuyên
 1205. Dương Dã Độc Chiếm Hệ Liệt
 1206. Dương Dã Hệ Liệt
 1207. Dương Dã Phong Lưu
 1208. Dương Dã Phong Lưu Hậu Cung Hệ Liệt
 1209. Đường Dần Phong Lưu Truyện
 1210. Dương Gia Đem
 1211. Dương Gia Nữ Kiều Nương
 1212. Dương Gia Oa Tình Sự
 1213. Dương Gia Tướng Chi Phong Lưu Bát Thiểu
 1214. Dương Gia Tướng Chinh Mỹ Truyện
 1215. Dương Gia Tướng Ngoại (Oai) Truyền
 1216. Dương Lục Lang Tân Truyện
 1217. Đương Lục Mạo Ngộ Thượng Hồng Hạnh
 1218. Dưỡng Mẫu Ban Thưởng
 1219. Dưỡng Mẫu Đích Tưởng Lệ
 1220. Dưỡng Mẫu Khen Thưởng
 1221. Dương Môn Nữ Tướng
 1222. Dương Môn Nữ Tướng Mộc Quế Anh Bổ Sung Lý Lịch
 1223. Dương Môn Nữ Tương Mục Quế Anh Biệt Truyện
 1224. Đường Phố Bá Đồng Nhân Nữ Cảnh Sát Xuân Lệ
 1225. Đường Say
 1226. Đường Tăng Thịt (NP)
 1227. Đương Thì Minh Nguyệt Tại
 1228. Dương Tiểu Năm Thăng Quan Ký
 1229. Dương Tiểu Thanh Tự Bạch
 1230. Đường Triều Bộ Dạng Thùy Mị
 1231. Đường Triều Phong Vận
 1232. Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
 1233. Dương Vật Trải Qua Nguy Hiểm Ký
 1234. Duy Ta Độc Tôn
 1235. Duyến Dục Đô Thị Hành
 1236. Duyến Khởi Duyến Diệt
 1237. Duyên Tới Duyên Đi
 1238. Duyệt Mỹ Đô Thị Lục
 1239. Duyệt Nhạc Học Viện
 1240. Duyệt Nữ Đô Thị Hậu Cung Truyện
 1241. Duyệt Nữ Ngô Huyền
 1242. Duyệt Tẫn Hồng Nhan

One thought on “Tàng Thư Các – D

Add Comment