1. Dạ Chết Non
 2. Đả Công Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 3. Đã Cưới Chủ Phụ Yêu Ta
 4. Dạ Dạ Dạ Xuân Tiêu
 5. Dạ Dạ Niệm Nô Kiều
 6. Dạ Dạ Tân Lang
 7. Dã Diễm Truyền Kỳ Lục
 8. Dã Hỏa Thiêu Xuân
 9. Dã Hương Hậu Cung Lục
 10. Đã Kết Hôn Bà Chủ Yêu Mến Ta
 11. Đả Kiếp: Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Dã Kiếp Sắc
 12. Dã Lý Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 13. Dạ Nan Miên
 14. Đả Tạo Tiếu Ngạo Hậu Cung
 15. Dã Thú
 16. Dã Thú Nhân Thê
 17. Dã Thú Người Vợ
 18. Dạ Thương
 19. Dã Tính Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 20. Đa Tình Dương Quá
 21. Đa Tình Hậu Cung Đô Thị Diễm Phúc Nhân Sinh
 22. Đa Tình Hoàng Đế
 23. Dã Tính Khó Bỏ
 24. Dã Tính Nan Ky
 25. Đa Tình Nhân Sinh
 26. Dã Tính Nông Dân
 27. Đa Tình Y Tiên
 28. Đã Từng Chúng Ta Cũng Điên Qua
 29. Đa Xuất Lai Đích Hỗn Đản Tứ Bào Thai
 30. Dã Y Diễm Phúc Hậu Cung Truyền
 31. Đặc Biệt Cấp Cho Mập Mờ
 32. Đặc Cảnh Kích Yêu
 33. Đắc Chí Rên Rỉ
 34. Đặc Chủng Binh Học Giáo Mật Sự
 35. Đặc Chủng Thư Đồng
 36. Đặc Công Anh Thư
 37. Đặc Công Phong Lưu Lục
 38. Đặc Công Xuất Ngũ
 39. Đặc Dị Công Năng
 40. Đặc Sắc Tài Nguyên
 41. Đặc Thù Không Gian
 42. Đại Ác Ma Cùng Người Sau Truyện
 43. Đại Ác Ma Đồng Nhân Hậu Truyện
 44. Đại Ẩn
 45. Đài Bắc Danh Hoa
 46. Đại Bảo Hậu Cung Truyền Kỳ
 47. Đại Bảo Hệ Liệt
 48. Đại Bị Đồng Miên
 49. Đại Chiến Thục Nữ Ký
 50. Đại Cứu Vớt Thế Giới võ Hiệp
 51. Đại Đạo Chủ
 52. Đại Địa Nguyên Phẫn
 53. Đại Địa Phong Lưu
 54. Đại Địa Phong Vân Truyện
 55. Đại Địa Phong Vân Truyền Kỳ
 56. Đại Địa Vương Giả
 57. Đại Đế Chuyện Tình Yêu Nhớ
 58. Đại Đường Chi Phi Đao Vấn Tình
 59. Đại Đường Chi Tà Thần Phong Lưu
 60. Đại Đường Diễm Lục
 61. Đại Đường Diễm Tình Lục
 62. Đại Đường Diễm Tình Truyện
 63. Đại Đường Hậu Cung Đoạt Diễm Truyện
 64. Đại Đường Hoàn Khố Công Tử
 65. Đại Đường Lăng Phong Truyện
 66. Đại Đường Liệp Mỹ Hậu Cung Ký
 67. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Lục
 68. Đại Đường Mỹ Nữ Gặp Bi Thảm Tao Ngộ
 69. Đại Đường Ngự Y
 70. Đại Đường Phong Lưu Hành
 71. Đại Đường Phong Lưu Ký
 72. Đại Đường Phong Vân Hậu Cung Truyền
 73. Đại Đường Quần Phương Lục
 74. Đại Đường Quần Phương Phổ
 75. Đại Đường Săn Mỹ Hậu Cung Ký
 76. Đại Đường Song Long Chi Trọng sinh Biên Bất Phụ
 77. Đại Đường Song Long Đoạt Diễm Ký
 78. Đại Đường Song Long Truyện – Đồng Nhân
 79. Đại Đường Sử Thượng Mạnh Nhất Hậu Cung
 80. Đại Đường Thú Diễm Ký
 81. Đại Đường Thú Phương Lục
 82. Đại Đường Tiêu Dao Hành
 83. Đại Đường Trộm Hương Truyền
 84. Đại Đường Tự Tại Hành
 85. Đại Đường Tửu Đồ
 86. Đại Đường Vẫn Như Cũ
 87. Đại Giang Đi Về Hướng Đông Lãng Đào Tẫn
 88. Đại Hào Môn
 89. Đại Hàng Hải Thời Đại — Lý Hoa Mai Thiên
 90. Đại Hanh
 91. Đại Hiệp Hồn
 92. Đại Hoang Diễm Lữ
 93. Đại Học Bạn Gái 28 Thiên Kịch Biến
 94. Đai Học Bảo Vệ Cửa Lão Đổng
 95. Đại Học Chi Đạo
 96. Đại Học Chi Mạn Du Hoa Tùng
 97. Đại Học Chi Tràn Đầy Du Buội Hoa
 98. Đại Học Chuyện Tình Yêu
 99. Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng
 100. Đại Học Diễm Sử
 101. Đại Học Dục Vọng Sử
 102. “Đại Học Khiếu Thú” Đích Dâm Loạn Sinh Hoạt
 103. Đại Học Na Ta Sự Nhi
 104. Đại Học Na Ta Sự Nhi Hậu Tục
 105. Đại Học Những Chuyện Kia Mà
 106. Đại Học Những Chuyện Kia Mà Sau Này
 107. Đại Học Nữ Học Sinh
 108. Đại Học Nữ Sinh Ký Túc Xá Xuân Tình
 109. Đại Kiếm Sư Ngoại Truyện
 110. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
 111. Đại Kiếm Thần
 112. Đại La Dâm Tiên Tại Đô Thị
 113. Đại La Kim Tiên Dị Giới Tiêu Hồn
 114. Đại Lục Diễn Nghệ Quyển Diễm Sử Hệ Liệt
 115. Đại Lục Giải Trí Vòng Diễm Sử Hệ Liệt
 116. Đại Lục Giới Showbiz Tình Yêu Hệ Liệt
 117. Đại Lục Giới Văn Nghệ Chuyện Tình Yêu Hệ Liệt
 118. Đại Luyện Sĩ
 119. Đại Ma Đạo Sư Tình Nô Thí Luyện
 120. Đại Ma Quân Hoàng Rung Động Hồi Ức Lục
 121. Đại Ma Quân Hoàng Liên Y Hồi Ức Lục
 122. Đại Minh
 123. Đại Minh Chi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
 124. Đại Minh Chinh Mỹ Truyện
 125. Đại Minh Cướp Biển
 126. Đại Minh Kỳ Tăng Truyện
 127. Đại Minh Lưu Manh Hoàng Đế
 128. Đại Minh Thiên Hạ
 129. Đại Minh Tinh Chi Lộ
 130. Đại Minh Tinh Đường
 131. Đại Minh Tinh Thêm Sắc Bản
 132. Đại Nãi Nữ Hữu Bạo Lộ Ký Lục
 133. Đại Ngọc Chi Ca
 134. Đại Ngọc Lạc Hồng Ký
 135. Đại Ngọc Rơi Hồng Nhớ
 136. Đại Ngọc Sắp Hót
 137. Đại Điêu Giấc Mộng
 138. Đại Điêu Mộng Tưởng
 139. Đại Điểu Thiếu Niên Hậu Cung
 140. Đại Tần Bá Nghiệp
 141. Đại Thanh Cung Đình Bí Sử Chi Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu Thiên
 142. Đại Thoại Thiên Nga Hồ
 143. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Phụ Cuộc Sống
 144. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
 145. Đại Tiểu Mỹ Nữ Ái Thượng Ngã
 146. Đại Tiểu Thư Không Thể Trêu Vào
 147. Đại Tiểu Thư Toàn Chức Bảo Tiêu
 148. Đại Tranh Chi Thế
 149. Đái Trứ Tẩu Tử Khứ Lữ Du Chi Dâm Loạn Bút Tiên Kinh Hồn
 150. Đại Trượng Phu
 151. Đài Truyền Hình Người Chủ Trì DJ
 152. Đại Tùy Hoàng Đế
 153. Dâm Ẩm Ướt Đối Nghịch
 154. Dâm Ấn Thiên Sử
 155. Dâm Bá Vương Truyện Thuyết
 156. Dâm Bé Gái Ngực To Muội
 157. Đàm Cổ Luận Kim Chi Giác Lượng
 158. Dâm Cướp Mê Án
 159. Dâm Dâm Chúng Sinh Kiếp
 160. Dâm Đãng Bạn Gái
 161. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 1
 162. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 2
 163. Dâm Đãng Bệnh Viện
 164. Dâm Đãng Đích Viên Cảnh Chi Thê
 165. Dâm Đãng Lão Bà Linh Vận
 166. Dâm Đãng Lão Bà Yêu Đương Vụng Trộm Ký
 167. Dâm Đãng Mẫu Cẩu Giao Phối Chứng Thực
 168. Dâm Đãng Mẹ Xinh Đẹp Thân Thể
 169. Dâm Đãng Mụ Mụ Đích Mỹ Lệ Đỗng Thể
 170. Dâm Đãng Mụ Mụ Tao Tỷ Tỷ
 171. Dâm Đãng Gia Đình Nhà Gái Giáo
 172. Dâm Đãng Nữ Lãnh Đạo
 173. Dâm Đãng Si Nữ Ký
 174. Dâm Đãng Thiếu Phụ Bạch Khiết
 175. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Dị Địa Vẽ Vật Thực
 176. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Gợi Cảm Chân Dung
 177. Dâm Đãng Tình Sử
 178. Dâm Đến Trong Xương Tủy Hoàng Dung Mẹ Con
 179. Dâm Đồ
 180. Dâm Đồ Cũng Tu Tiên
 181. Dâm Đồ Diệc Tu Tiên
 182. Dâm Đọa Nữ Võ Thần
 183. Dâm Dục Chuyển Học Sinh
 184. Dâm Dục Học Sinh Chuyển Trường
 185. Dâm Dục Phi Phi
 186. Dâm Duyệt Giả Kỳ
 187. Dâm Duyệt Ngày Nghỉ
 188. Dam Giới Nữ Nhân Hành
 189. Đàm Hà Dục Đích Na Ta Sự Nhi
 190. Dâm Hành Hạ Giang Hồ Chí
 191. Dâm Hồ Ngoại Truyện Chi Của Ta Tất Chân Thục Mẫu Lão Sư
 192. Dâm Huyệt Mỹ Nữ
 193. Dâm Kì Sao Chi Phệ Mộng Người
 194. Dâm Kiếp Mê Án
 195. Dâm Kỳ Hệ Liệt
 196. Dâm Kỳ Sao Chi Xâm Nhập
 197. Dâm Loạn Bí Sử I + II
 198. Dâm Loạn Đại Gia Đình
 199. Dâm Loạn Chi Bạo
 200. Dâm Loạn Cuộc Sống
 201. Dâm Loạn Gia Đình Hệ Liệt
 202. Dâm Loạn Giang Hồ
 203. Dâm Loạn Hỏa Khinh Viêm
 204. Dâm Loạn Minh Triều Đích Một Đóa Kỳ Ba: Bát Nhất Bát Kim Bình Mai
 205. Dâm Loạn Mẹ Con Cuộc Sống
 206. Dâm Loạn Phòng Học Chi Sư Bạo
 207. Dâm Loạn Sinh Hoạt
 208. Dâm Loạn Thê Tử
 209. Dâm Loạn Thị Trấn Nhỏ
 210. Dâm Loạn Tiểu Trấn
 211. Dâm Loạn Trấn Nhỏ
 212. Dâm Loạn Trúc Lâu
 213. Dâm Long Trọng Sinh
 214. Dâm Ma Đại Đô Thị
 215. Dâm Ma Đạo
 216. Dâm Ma Ngự Tỷ
 217. Dâm Ma Tái Thế
 218. Dâm Ma Trái Cây Chi Sân Trường Thiên
 219. Dâm Mẫu
 220. Dâm Mẫu Cùng Thiếu Nữ Đẹp Và Gia Đình Lão Sư
 221. Dâm Mẫu Món Đồ Chơi
 222. Dâm Mẫu Tính Diễn
 223. Dâm Mẫu Tính Diễn Tiền Truyện
 224. Đắm Mình Truỵ Lạc Tiểu Kiều Thê
 225. Dâm Mộng Nữ Yêu
 226. Dâm Muốn Đổi Học Sinh
 227. Dâm Nam Loạn Nữ
 228. Dâm Nếu
 229. Dâm Ngôn Dục Sắc
 230. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Chi Xanh Biếc Lữ Giang Hồ
 231. Dâm Ngược Phòng Thí Nghiệm
 232. Dâm Nhạc Hậu Cung Thần Điêu Vương
 233. Dâm Nhũ Hoàng
 234. Dâm Nhũ Khai Quan
 235. Dâm Nhục Bệnh Viện
 236. Dâm Nhục Học Sinh Xuất Sắc
 237. Dâm Nhục Nữ Cảnh
 238. Dâm Nhược
 239. Dâm Nội Cuốn Hút
 240. Dâm Nói Muốn Sắc
 241. Dâm Nữ
 242. Dâm Nữ Bạo Lực SM Câu Chuyện
 243. Dâm Nữ Đại Gia Đình
 244. Dâm Nữ Đạo
 245. Dâm Nữ Liệt Truyện Hệ Liệt
 246. Dâm Nữ Tu Tiên Truyện
 247. Dâm Phụ Thang Gia Lệ
 248. Dâm Phược Giang Hồ
 249. Dâm Sắc Hoàng Đô
 250. Dâm Sinh Ngoại Truyện Hệ Liệt
 251. Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt
 252. Đầm Sông Dụ Cái Kia Chút Ít Công Việc
 253. Đàm Tà Thuyết Đế
 254. Dâm Tặc Võng Du Hành
 255. Dâm Tận Thiên Hạ Hoa
 256. Dâm Thần Dị Chữ Tu Thần Truyền
 257. Dâm Thần Dị Vũ Tu Thần Truyện
 258. Dâm Thần Liệp Diễm Dị Giới
 259. Dâm Thành Hệ Liệt
 260. Dâm Thấp Tác Đối
 261. Dâm Thê A Mỹ Hệ Liệt
 262. Dâm Thê Bị Động Tiến Hành Khi
 263. Dâm Thê Bổn Lang
 264. Dâm Thế Mị Ma Truyện
 265. Dâm Thê Tiểu Thuyết Tình Yêu
 266. Dâm Thê Trường Thiên
 267. Dâm Thịt Bệnh Viện
 268. Dâm Thú Ái Chiến Sĩ
 269. Dâm Thú Khế Ước
 270. Dâm Thú Thủy Tinh Cầu
 271. Dâm Thú Yêu Chiến Sĩ
 272. Dâm Thuật Luyện Kim Sĩ
 273. Dâm Tiện Mẹ Hòa Đàng Hoàng Ba Ba
 274. Dâm Trinh Diễm Tham Chi Hồ Điệp Công Ngụ
 275. Dâm Ướt Đối Nghịch
 276. Dâm Vợ A Mỹ Hàng Loạt
 277. Dâm Vợ Cực Hạn
 278. Dâm Vợ Trường Thiên
 279. Dâm Xà Chuyển Sinh
 280. Dâm Xà Thịnh Yến
 281. Đan Cảnh
 282. Dân Công Tội Phạm Chi Lăng Nhục Giả Tĩnh Văn
 283. Đan Dược Đại Hạnh
 284. Đan Dược Trùm
 285. Dân Gian Dâm Hoàng Diễm Hậu Cung
 286. Dẫn Hoa Miên
 287. Dẫn Lang Nhập Thất
 288. Dẫn Lang Nhập Thất Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 289. Dân Quốc Lãng Đãng Tử
 290. Dân Quốc Tay Ăn Chơi
 291. Dẫn Sói Vào Nhà
 292. Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 293. Đan Thần Phiêu Miểu Lục
 294. Dằng Dặc Phong Hoa Đêm Tuyết Mùa Hè
 295. Đãng Dạng Nữ Hoàng
 296. Đàng Hoàng Nhân Thê Hệ Liệt
 297. Đang Muội Thợ Săn
 298. Đãng Nguyệt Chinh Diễm Lục
 299. Đãng Thiên Sử
 300. Đáng Thương Mụ Mụ
 301. Đánh Cướp: Mỹ Nữ Tuyệt Sắc Cũng Cướp Sắc
 302. Danh Giáo Người Trong Sắp Thứ Tự
 303. Danh Kỹ Hoàng Dung
 304. Đánh Lén Mụ Mụ
 305. Danh Môn
 306. Danh Môn Diễm Lữ
 307. Danh Nhân Loạn Sự Tình
 308. Danh Phương Phổ
 309. Đạo Ấn
 310. Đảo Chủ Cuộc Sống Hạnh Phúc
 311. Đảo Chủ Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 312. Đạo Chụp Giáo Sư Dạy Kèm Ở Nhà
 313. Đáo Dị Giới Phao Nữu Khứ
 314. Đào Diễm Đô Thị Hoa Y
 315. Đào Hoa Ao Vận Sự
 316. Đào Hoa Đế Quốc Lục
 317. Đào Hoa Hậu Cung
 318. Đạo Hoa Thái Tuế
 319. Đào Hoa Thôn Nữ Nhân
 320. Đào Hoa Thôn Thượng Dã Sắc Đa: Thôn Sắc Vô Biên
 321. Đào Hoa Thôn Tình Sự
 322. Đạo Hỏa Tuyến
 323. Đào Học Uy Long (H Bản)
 324. Đạo Hương I + II
 325. Đào Lý Tranh Xuân
 326. Đào Sắc Bảo Giám
 327. Đào Sắc Cấm Khu
 328. Đào Sắc Cô Dâu Lệ
 329. Đào Sắc Đế Quốc
 330. Đào Sắc Dụ Hoặc
 331. Đào Sắc Dục Vọng
 332. Đào Sắc Hoa Y
 333. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ngã Thị Đại Ma Vương
 334. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ta Là Đại Ma Vương
 335. Đào Sắc Tân Nương Lệ
 336. Đào Sắc Thần Y
 337. Đào Sắc Tu Chân Truyện
 338. Đào Sắc Y Tiên
 339. Đạo Tiên Phàm
 340. Đào Vận Cuồng Y
 341. Đào Vận Quan Đồ
 342. Đào Vận Thiên Vương
 343. Đào Vận Vô Song
 344. Đạo Vô Chỉ Tẫn
 345. Đào Vong Diễm Lữ
 346. Dập Lửa
 347. Đạp Mộng Giang Hồ
 348. Đạp Mộng Giang Hồ Hành
 349. Đất Hoang Diễm Lữ
 350. Đầu Có Động Hệ Liệt — Squeez Học Vườn
 351. Đầu Đội Hào Quang Nữ Nhân
 352. Đấu La Đại Lục
 353. Đấu La Đại Lục H Bản
 354. Đấu Phá Chi Hóa Ma
 355. Đấu Phá Thần Điêu
 356. Đấu Phá Thương Khung
 357. Đấu Phá Thương Khung (NTR Thôi Miên)
 358. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Bản Chi Dục Tông
 359. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Tổng Hợp
 360. Đấu Phá Thương Khung Chi Chuyển Kiếp Luân Hồi
 361. Đấu Phá Thương Khung Chi Dâm Tông Tứ Ngược
 362. Đấu Phá Thương Khung Chi Hoa Tông Bí Sử
 363. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Bổ Sung Lý Lịch
 364. Đấu Phá Thương Khung Thao Phá Trời Cao
 365. Đấu Phá Thương Khung Trọng Sinh Tiêu Viêm
 366. Đầu Tường Có Hạnh
 367. Đầu Xuân Tháng Hai — Thành Phần Tri Thức Mỹ Nhân Hệ Liệt Chi Bốn
 368. Dạy Dỗ
 369. Dạy Dỗ Bách Chi
 370. Dạy Dỗ Bạn Gái
 371. Dạy Dỗ Đại Đường Mỹ Nữ
 372. Dạy Dỗ Địa Cầu
 373. Dạy Dỗ Hương Giang
 374. Dạy Dỗ Hương Thôn
 375. Dạy Dỗ Lão Bản
 376. Dạy Dỗ Mỹ Nữ Lão Sư
 377. Dạy Dỗ Nhà Giàu Mỹ Nữ
 378. Dạy Dỗ Nữ Thần
 379. Dạy Dỗ Thiên Kim
 380. Dạy Dỗ Thiên Long Muội Muội
 381. Dạy Dỗ Tiên Tử
 382. Dạy Dỗ Trăm Mị
 383. Đáy Quần Hương
 384. Dây Thừng Hoàng
 385. Đầy Tớ Công Chúa Tô Phỉ Á
 386. Đầy Tớ Nữ Cảnh
 387. Đầy Vườn Xuân Sắc Giam Không Được
 388. Đầy Vườn Sắc Xuân Ngắn Tập Trung
 389. DCAT
 390. Đế Đài Xuân
 391. Dễ Dàng Ẩm Ướt Lưu
 392. Đệ Đệ Của Ta Muội Muội Chính Là Như Vậy Đáng Yêu
 393. Đê Điều Đích Hoa Lệ
 394. Đế Dương Thần Công
 395. Đế Hoàng Liệp Diễm Hành
 396. Đế Hoàng Quyết
 397. Đế Lâm Nhị Thứ Nguyên
 398. Đệ Nhất Bí Thư
 399. Đệ Nhất Thiên Hạ Phong Lưu
 400. Đệ Nhất Thiên Hạ Quả Phụ
 401. Đệ Nhất Thứ Mộng
 402. Đế Quốc Bản Sắc
 403. Đế Quốc Chi Loạn
 404. Đế Quốc Mỹ Nữ
 405. Đế Quốc Thương Khung
 406. Đệ Tam Loại Hạnh Phúc Nhân Sinh
 407. Đế Vương Bản Sắc
 408. Đế Vương Công Hầu Dâm Phong Lục
 409. Đế Vương Dã Sử
 410. Đế Vương Dã Sử Chi Tây Môn Khánh
 411. Đế Vương Liệp Mỹ Lục
 412. Đế Vương Săn Mỹ Lục
 413. Đế Vương Thời Đại
 414. Đế Vương Yến
 415. Đề Xe Ôm Anh Hùng Liên Minh Sinh Hoạt
 416. Đêm Chết Yểu
 417. Đêm Dài Đằng Đẵng Nông Làm Bạn Với Vua
 418. Đêm Đông
 419. Đêm Khó Ngủ
 420. Đem Không Người Dám Tiết Độc Mỹ Nữ Phá Cung
 421. Đêm Khuya Trò Chơi Tiết Mục
 422. Đem Làm Nón Xanh Gặp Gỡ Hồng Hạnh
 423. Đêm Như Ca
 424. Đem Quân Lệnh
 425. Đem Tay Vươn Vào Mẫu Thân Váy Ngắn
 426. Đêm Thương
 427. Đêm Tối Chi Lang
 428. Đêm Tối Gian Nan
 429. Đem Yêu Cấp Ba Ba
 430. Đến Chi Mẫu
 431. Đến Dị Giới Tán Gái Hành
 432. Đến Gần Lãnh Đạo Phu Nhân: Quyền Lực Mật Mã
 433. Đen Nhánh Đích Linh Hồn Người Thỉnh Thoảng
 434. Đen Sẫm Hàn Ngu Truyện
 435. Đến Từ Tương Lai
 436. Đẹp Đẽ Bụi Hoa
 437. Đẹp Nhất Thị Trưởng Dương Ngưng Băng
 438. Đẹp Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ Cùng Nhân
 439. Đều Do Lão Bà Rất Ôn Nhu
 440. Đều Là Ánh Trăng Gây Họa
 441. Desire Program
 442. Dị Chủng Bài Tựa
 443. Dị Chủng Tự Ngôn
 444. Dị Địa Bạn Gái Chi Tình Dục Khó Thu
 445. Dị Đoan Chi Thần
 446. Dị Đoan Kỵ Sĩ
 447. Di Động Tàng Kinh Các
 448. Dị Dục Gia Đinh
 449. Dị Giới Chi Du Hí Giang Hồ
 450. Dị Giới Chi Đường Môn Độc Thánh
 451. Dị Giới Chi Không Gì Làm Không Được
 452. Dị Giới Chi Nghịch Thiên Siêu Thị
 453. Dị Giới Chi Nữ Minh Tinh Hậu Cung
 454. Dị Giới Chi Nữ Tính Phúc Âm Sư
 455. Dị Giới Chi Phong Lưu Cả Đời
 456. Dị Giới Chi Tà Long Du Thương Hải
 457. Dị Giới Chi Tam Cung Lục Viện
 458. Dị Giới Chi Tài Sắc Kiêm Thu
 459. Dị Giới Chi Tuyệt Sắc Phong Mang
 460. Dị Giới Cực Phẩm Sắc Lang
 461. Dị Giới Cùng Mỹ Thành Thần
 462. Dị Giới Đạo Sư
 463. Dị Giới Dược Sư
 464. Dị Giới Ngược Duyến
 465. Dị Giới Hành Hạ Duyến
 466. Dị Giới Hậu Cung Diễm Phúc Ký
 467. Dị giới Hoa Tâm Tà Tôn
 468. Dị Giới Hồi Xuân
 469. Dị Giới Khai Thác Hệ Thống
 470. Dị Giới Linh Vũ Cải Biên Bản
 471. Dị Giới Muối Lậu
 472. Dị Giới Phong Lưu Phách Vương
 473. Dị Giới Phong Lưu Thần Đế
 474. Dị Giới Thương Nghiệp Bá Chủ
 475. Dị Giới Tuyệt Sắc Phổ
 476. Dị Giới Xác Ướp
 477. Dị Giới Xử Nữ Truyền Kỳ
 478. Dị Giới Xuân Về
 479. Đi Làm Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 480. Dĩ Hậu Đích Thời Đại
 481. Dị Hiệp
 482. Dị Hiệp (NTR Thôi Miên Loại)
 483. Dĩ Hôn Chủ Phụ Ái Thượng Ngã
 484. Dị Năng Thiên Hạ
 485. Dị Năng Tiêu Diêu Thần Y
 486. Dị Năng Truy Mỹ Ký
 487. Dì Nhỏ Hấp Dẫn
 488. Dì Nhỏ Liễu Hạm Yên
 489. Di Ta Ảo Tưởng
 490. Dị Thế Chi Thâu Hương Thiết Ngọc
 491. Dị Thế Chi Tiêu Diêu Tiểu Vương Gia
 492. Dị Thế Chi Vương
 493. Dị Thế Hậu Cung 3000 Phi
 494. Dị Thế Không Miện Tà Hoàng
 495. Dị Thế Liệp Diễm Hậu Cung Truyện
 496. Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ
 497. Dị Thế Long Tiêu Dao
 498. Dị Thế Lục Hoàng Lục
 499. Dị Thế Lục Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Quyển Sách
 500. Dị Thế Phong Lưu Sang Thế Thần
 501. Dị Thế Tà Quân
 502. Dị Thế Vô Ưu
 503. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục
 504. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Thiên
 505. Dị Thời Không Thiếu Niên
 506. Di Thôn Con Dâu Đẹp Quá
 507. Dị Tinh Dâm Tình
 508. Di Truyền Con (Tu Chỉnh Bản)
 509. Đi Vào Thâm Uyên Nữ Nhân
 510. Đi Về Hướng Sa Đọa
 511. Đi Vũ Người
 512. Dị Vực Thâm Uyên
 513. Đi Xuyên Qua Rừng Nhiệt Đới
 514. Địa Cầu Thượng Tối Ngưu Bức Đích Nam Nhân
 515. Địa Hạ Phách Mại Sở
 516. Địa Ngục Chi Môn
 517. Địa Ngục Chỗ Sâu Nhất
 518. Địa Ngục Hồng Nhan (Nguyên Bản)
 519. Địa Ngục Môn
 520. Địa Ngục Trường Học
 521. Địa Phủ Lâm Thời Công
 522. Dịch Dung Thuật: Túy Nhập Nữ Nhân Hoài
 523. Diễm Bá Hậu Cung Thiên Hạ
 524. Diễm Chi Thương
 525. Diễm Cơ Mị Hành Cực Nhạc Kiếp Chi Kiếm Tông Tình Oán
 526. Diễm Đãng Hoa Lau Loan
 527. Diễm Đạo Đa Tình Lục
 528. Diễm Đế Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 529. Diễm Đô Lưu Phương
 530. Diễm Dục: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 531. Diễm Dục Thập Nhị Cung
 532. Diễm Dục Vô Song
 533. Diễm Duyên Hiệp Nữ
 534. Diễm Hành Kỳ Dục Đô Thị
 535. Diễm Hành Phong Lưu Hậu Cung Truyền Thuyết
 536. Diễm Hành Phong Trần
 537. Diễm Hiệp Tình Chủng
 538. Diễm Hồn Chú
 539. Diễm Hương Mê Túy
 540. Diễm Hương Mê Túy’
 541. Diễm Kiều Long Dục
 542. Diễm Loạn Đô Thị
 543. Diễm Loạn Mỹ Mẫu
 544. Diễm Luyến Ma Tâm
 545. Diễm Mãn Hạnh Hoa Thôn
 546. Diễm Mãn Sĩ Đồ
 547. Diễm Mãn Sĩ Dục
 548. Điềm Mật Tứ Thiên Kim
 549. Diễm Mẫu Cám Dỗ
 550. Diễm Mẫu Đích Hoang Đường Đổ Ước
 551. Diễm Mẫu Dục Hoặc
 552. Diễm Mẹ Hoang Đường Đánh Cuộc
 553. Diễm Mộng Hậu Cung Nhân Sinh
 554. Diễm Mỹ Đô Thị
 555. Diễm Mỹ Hậu Cung Duyến
 556. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Cầm
 557. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Một Thanh Bắt
 558. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Nhất Bả Trảo
 559. Diễm Ngộ Chi Lữ
 560. Diễm Ngộ Cổ Kim Hậu Cung Truyện
 561. Diễm Ngộ Lộ
 562. Diễm Ngộ Nan Chắn
 563. Diễm Ngộ Phong Lưu Ký
 564. Diễm Ngộ Truyền Thuyết
 565. Diễm Ngộ Tu Chân
 566. Diễm Nguyệt Cuồng Thiên
 567. Diễm Nô Thiên Hương Truyền
 568. Diễm Nói Liêu Trai
 569. Diễm Phách Hậu Cung Thiên Hạ
 570. Diễm Pháp Chiến
 571. Diễm Phúc Bá Chủ
 572. Diễm Phúc Đại Đường
 573. Diễm Phúc Đô Thị Tiêu Dao
 574. Diễm Phúc Dục Vọng Nhân Sinh
 575. Diễm Phúc Nhân Sinh Chi Thông Cật
 576. Diễm Phúc Sâu
 577. Diễm Phúc Tiên Y
 578. Diễm Phúc Tiêu Dao
 579. Diễm Phúc Tiêu Diêu
 580. Diễm Phượng Truyện Kỳ
 581. Diêm Quân Đô Thị
 582. Diễm Quang Tẫn Lãm
 583. Diễm Quật Huyết Địa Ngục
 584. Diễm Sắc Ký
 585. Diễm Say Mê Hương
 586. Diễm Thú Đô Thị
 587. Diễm Thuyết Đại Đường
 588. Diễm Trạch
 589. Diễm Tu
 590. Diễm Tu Thiên Địa Bất Dung
 591. Diễm Túy Hậu Cung Truyền Thuyết
 592. Diễm Túy Mê Hương
 593. Diễm Túy Mỹ Nữ Hậu Cung Truyền Thuyết
 594. Diễm Tuyệt Nông Thôn
 595. Diêm Vương Trở Về
 596. Diễm Yêu Ma Tâm
 597. Điện Ảnh Và Truyền Hình Anime Hậu Cung Ký
 598. Điên Cuồng Bầu Trời Đêm
 599. Điên Cuồng Đại Gia Tộc
 600. Điên Cuồng Mê Hương Thuật
 601. Điên Cuồng Nội Công
 602. Điên Cuồng Vương Quốc
 603. Điền Dã Hương Hoa
 604. Điền Dã Mùa Xuân
 605. Diễn Du Tìm Tần
 606. Điên Phong Bảo Giám
 607. Điên Phúc Hỏa Ảnh
 608. Điện Thị Thai Đích Chủ Trì Nhân
 609. Diễn Thịt Nhân Sinh Chi Lăng Nhục
 610. Điền Tụ Cùng Hắn Bọn Đầy Tớ
 611. Điền Viên Phong Quang
 612. Điệp Hải Hoa
 613. Diệp Thanh Cố Sự
 614. Diệp Thị Gia Tộc
 615. Điệp Vũ Đại Đường Xuân
 616. Diệt Chủ Dị Thế
 617. Diệt Chủ Dị Thế Mất Hồn
 618. Điểu
 619. Điều Giáo
 620. Điều Giáo Bách Chi
 621. Điều Giáo Bách Mị
 622. Điều Giáo Cả Nhà Bạn Gái
 623. Điều Giáo Đại Đường
 624. Điều Giáo Đại Đường Mỹ Nữ
 625. Điều Giáo Địa Cầu
 626. Điều Giáo Hương Giang
 627. Điều Giáo Lão Bản
 628. Điều Giáo Mỹ Nữ Lão Sư
 629. Điều Giáo Nữ Thần
 630. Điều Giáo Sau Ly Hôn
 631. Điều Giáo Thần Điêu Chúng Nữ
 632. Điều Giáo Thiên Long Muội Muội
 633. Điều Hương Thánh Thủ
 634. Điều Khiển Kiếp Sống
 635. Diệu Mỹ Nhân
 636. Điệu Thấp Hoa Lệ
 637. Diệu Thủ Loạn Xuân
 638. Diệu Thủ Thần Chức
 639. Diệu Thủ Thôi Hoa
 640. Điểu Ti Đích YY Nhân Sinh
 641. Điểu Ti Ngày Trung Thiên Đích Sân Trường Nghịch Tập Nhân Sinh
 642. Điểu Ti Nhật Trung Thiên Đích Giáo Viên Nghịch Tập Nhân Sinh
 643. Điệu Tiến Mỹ Nhân Oa
 644. Đỉnh Bảo Giám
 645. Đỉnh Cấp Bại Hoại
 646. Đỉnh Cấp Lang Thang Cuồng Đồ
 647. Đỉnh Cấp Lưu Manh
 648. Đỉnh Cấp Người Mẫu Bạn Gái Chi Nhật Bản Du
 649. Đính Cấp Phôi Đản
 650. Đình Đời Phách Diễm
 651. Định Nhan Châu
 652. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh
 653. Đỉnh Phong Bảo Giám
 654. Đỉnh Phong Hành Trình
 655. DLP Quần Áo Lụa Là Tổng Tài
 656. Đồ Cấm Loạn Dục
 657. Đồ Mạt Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 658. Đỏ Thẫm Thiếu Nữ (Scarlet Girls)
 659. Đô Thành Phong Nguyệt
 660. Đô Thị Bách Mỹ Lục
 661. Đô Thị Bách Mỹ Lục – TCB
 662. Đô Thị Bảo Phiêu Kỳ Ngộ Ký
 663. Đô Thị Bảo Tiêu Kỳ Ngộ Nhớ
 664. Đô Thị Bầy Mỹ Truyện
 665. Đô Thị Bộ Đội Đặc Chủng
 666. Đô Thị Bụi Hoa Lục
 667. Đô Thị Cảnh Xuân
 668. Đô Thị Chi Cẩu Thả Bụi Hoa
 669. Đô Thị Chi Sân Trường Săn Dục
 670. Đô Thị Chi Súng Thần
 671. Đô Thị Chi Thương Thần
 672. Đô Thị Chi Vương Giả Trở Về
 673. Đô Thị Chúng Sinh Tương
 674. Đô Thị Chuyện Tình Yêu
 675. Đô Thị Chuyện Tình Yêu Lục
 676. Đô Thị Cực Nhạc Hậu Cung
 677. Đô Thị Đại Vu
 678. Đô Thị Đặc Chủng Binh
 679. Đô Thị Dâm Hồ Truyện
 680. Đô Thị Dâm Hồ Truyền Chi Tần Băng Thiên
 681. Đô Thị Dâm Loạn Gia Tộc
 682. Đô Thị Đào Hoa Vận
 683. Đô Thị Di Hồn Khúc
 684. Đô Thị Dị Tưởng Hậu Cung Lục
 685. Đô Thị Diễm Đế
 686. Đô Thị Diễm Đi
 687. Đô Thị Diễm Lục
 688. Đô Thị Diễm Mộng Hậu Cung Truyện
 689. Đô Thị Diễm Ngộ
 690. Đô Thị Diễm Ngộ Chỉ Nam
 691. Đô Thị Diễm Phụ
 692. Đô Thị Diễm Sử Lục
 693. Đô Thị Điên Thần Bảng
 694. Đô Thị Du Long
 695. Đô Thị Dục Sắc
 696. Đô Thị Dục Thần
 697. Đô Thị Dục Túng Hậu Cung
 698. Đô Thị Dục Vọng Sân Trường
 699. Đô Thị Dục Vọng: Phong Cuồng Đích Triền + Miên
 700. Đô Thị Duyệt Nữ Hậu Cung Truyện
 701. Đô Thị Ghi Việc
 702. Đô Thị Giai Nhân
 703. Đô Thị Gió Trăng
 704. Đô Thị Gió Trăng Kỳ Đàm
 705. Đô Thị Hậu Cung Dục Vọng Truyền Kỳ
 706. Đô Thị Hậu Cung Lục
 707. Đô Thị Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 708. Đô Thị Hậu Cung Quan Trường Lục
 709. Đô Thị Hậu Hoa Viên
 710. Đô Thị Hoa Đạo
 711. Đô Thị Hoa Duyến Mộng
 712. Đô Thị Hoa Ngữ
 713. Đô Thị Hoa Tùng Lục
 714. Đô Thị Hoàng Cung
 715. Đô Thị Hỏi Tình
 716. Đô Thị Hồng Nhan Hậu Cung Truyền
 717. Đô Thị Hương Ngọc
 718. Đô Thị Huyền Huyễn: Dục Chi Trầm Luân
 719. Đô Thị Kì Duyên
 720. Đô Thị Kiều Thê Chi Mỹ Nữ Hậu Cung
 721. Đô Thị Kỳ Ma
 722. Đô Thị Ký Sự
 723. Đô Thị Lăng Hoa Ký
 724. Đô Thị Lãng Hương Lục
 725. Đô Thị Lệ Nhân Chi Mỹ Diễm Nhân Thê Tiếu Bí Thư
 726. Đô Thị Liệp Diễm: Thiếu Phụ Câu Lạc Bộ
 727. Đô Thị Long Du
 728. Đô Thị Mê Hương Ký
 729. Đô Thị Mỗi Người Một Vẻ
 730. Đô Thị Mỹ Diễm Hậu Cung
 731. Đô Thị Mỹ Nhân Sinh Hoạt Ký
 732. Đô Thị Mỹ Phụ
 733. Đô Thị Nghịch Long
 734. Đô Thị Nghiệt Duyến Long Hấp Thủy
 735. Đô Thị Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa
 736. Đô Thị Nón Xanh Anh Hùng Truyện
 737. Đô Thị Ở Chung Vật Ngữ
 738. Đô Thị Phẩm Hương Lục
 739. Đô Thị Phong Lưu
 740. Đô Thị Phong Lưu Đế Vương
 741. Đô Thị Phong Lưu Sử
 742. Đô Thị Phong Lưu Tà Thiếu
 743. Đô Thị Phong Lưu Truyện
 744. Đô Thị Phong Lưu Vương
 745. Đô Thị Phong Nguyệt
 746. Đô Thị Phong Nguyệt Kỳ Đàm
 747. Đô Thị Quy Tắc Ngầm
 748. Đô Thị Rừng Rậm
 749. Đô Thị Sắc Thần Hành
 750. Đô Thị Sau Vườn Hoa
 751. Đô Thị Song Tu Ký
 752. Đô Thị Tà Ác Đế Vương
 753. Đô Thị Tà Đồng
 754. Đô Thị Tà Tu
 755. Đô Thị Tầm Diễm Lục
 756. Đô Thị Tầm Hoa Lục
 757. Đô Thị Tầm Hoan
 758. Đô Thị Tàng Kiều
 759. Đô Thị Thiên Long
 760. Đô Thị Thiếu Phụ Trầm Luân
 761. Đô Thị Thiếu Soái
 762. Đô Thị Thôi Miên Truyền Kỳ
 763. Đô Thị Thuật Thần
 764. Đô Thị Tiềm Long
 765. Đô Thị Tiểu Cương Pháo
 766. Đô Thị Tiêu Dao
 767. Đô Thị Tiêu Dao Truyện
 768. Đô Thị Tiêu Dao Hiệp
 769. Đô Thị Tiêu Dao Ký
 770. Đô Thị Tiêu Dao Phong Lưu Ký
 771. Đô Thị Tiêu Dao Tu Thần
 772. Đô Thị Tiêu Diêu
 773. Đô Thị Tiêu Diêu Truyện
 774. Đô Thị Tiểu Tử Liệp Diễm Thực Lục
 775. Đô Thị Tiểu Tử Thải Hoa Thực Lục
 776. Đô Thị Tìm Diễm Lục
 777. Đô Thị Tìm Vui Mừng
 778. Đô Thị Tình Duyên
 779. Đô Thị Tình Hiệp Phong Vân Lục
 780. Đô Thị Tình Sắc
 781. Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư
 782. Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống
 783. Đô Thị Trăm Mỹ Lục
 784. Đô Thị Trần Dục Thú Diễm
 785. Đô Thị Truyền Thuyết
 786. Đô Thị Túng Diễm Hành
 787. Đô Thị Tung Hoành Mỹ Nữ Truyện
 788. Đô Thị Tùng Lâm
 789. Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
 790. Đô Thị Vấn Tình
 791. Đô Thị Vương Triều
 792. Đô Thị Xinh Đẹp Hậu Cung
 793. Đô Thị Xuân Triều
 794. Đở Nàng Dãy Núi
 795. Dò Xét Thừa Tướng Phủ
 796. Đọa Lạc Chi Vương
 797. Đọa Lạc Đích Hôi Trần
 798. Đọa Lạc Đích Tro Bụi
 799. Đọa Lạc Nhân Sinh
 800. Đọa Lạc Thiên Sứ Nguyền Rủa
 801. Đọa Nhập Thâm Uyên Đích Mỹ Diễm Thục Phụ
 802. Đoàn Gia Nữ Đem Tục (Đế Quốc)
 803. Đoàn Gia Nữ Tướng
 804. Đoạn Gia Nữ Tương Tục (Đế Quốc)
 805. Đoản Thiên Tác Phẩm
 806. Đoạn Tình Khúc
 807. Đoạn Tội Ma Nữ
 808. Đoan Trang Thượng Hải Nhạc Mẫu
 809. Đoàn Tụ Cung Ký Sự Bộ 2
 810. Đoàn Tụ Sum Vầy
 811. Đoạt Thê: Thực Cốt Nhu Tình
 812. Đoạt Tình Bá Yêu
 813. Đoạt Tình Phách Ái
 814. Đoạt Vợ
 815. Đoạt Vợ: Thực Cốt Nhu Tình
 816. Độc Bộ Tiên Trần
 817. Độc Chiếm
 818. Độc Chiếm Đông Chu Hoa Thơm Cỏ Lạ
 819. Độc Chiêm Đông Chu Quần Phương
 820. Độc Chiếm Quần Phương
 821. Độc Gió Kiếm Lưu
 822. Độc Kiếm Phong Lưu
 823. Độc Tâm Tiểu Tử Hỗn Quan Tràng
 824. Độc Thoại
 825. Độc Tôn Phẩm Hương Lục
 826. Độc Tôn Tinh Hà
 827. Dog Girl
 828. Đôi Câu Vài Lời
 829. Đời Nhà Thanh Cung Đình Chuyện Tình Yêu
 830. Đội Nón Xanh: Cộng Hưởng Kiều Thê
 831. Đổi Phụ Ký
 832. Đổi Thê
 833. Dời Thích — Ta Cùng Con Trai Chuyện Xưa Không Thể Nói
 834. Đổi Trứng Kỳ Công
 835. Đổi Yêu Hoàng Tiểu Lan
 836. Dòm Dục Kỳ Duyên
 837. Dồn Chúng Ta Chung Đem Chết Đi Thanh Xuân
 838. Đơn Giản Dục Vọng
 839. Đông Bắc Đại Kháng
 840. Đông Bắc Ký Sự Chi Dục Tình
 841. Đông Bắc Nông Thôn Tình Dục Trường Thiên: Hắc Đất
 842. Đồng Cư Vạn Tuế
 843. Đóng Cửa Lại Kéo Lên Cửa Sổ
 844. Đông Cung Hỗn Loạn
 845. Đông Hải Huề Mỹ Phong Lưu Hành
 846. Đông Hải Kỳ Dị Du Ký
 847. Đông Hán Bá Vương Truyện
 848. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Cùng Chị Dâu Ở Chung Thời Gian
 849. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Hòa Tẩu Tử Đồng Cư Đích Nhật Tử
 850. Đông Hoàn Lệ Nhân
 851. Đồng Học Chi Mẫu Ngã Đích Thê
 852. Đồng Học Mụ Mụ
 853. Đồng Học Mụ Mụ Dâm Loạn
 854. Đông Kinh Phong Nguyệt
 855. Đông Kinh Phong Tình Lục
 856. Động Mạn Chi Hậu Cung Chi Lữ
 857. Động Mạn Chi Toàn Thu Ma Vương
 858. Động Mạn Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 859. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Đãi Chúc Đích Tẫn Khuyển
 860. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Mộng Huyễn Câu Nhạc Bộ
 861. Động Mạn Thế Giới Lý Đích Thôi Thổ Ky
 862. Động Tràn Đầy Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 863. Đồng Nghiệp Lăng Nhục Hệ Liệt
 864. Đồng Phi Dưỡng Thành Dâm Ký
 865. Đông Phách Hán Vương Truyền
 866. Đông Phong Truyền Kỳ
 867. Đông Phong Truyền Kỳ – Thanh Phương Truyền Kỳ
 868. Đông Phương Bất Bại
 869. Đông Phương Đệ Nhất Kiếm
 870. Đông Phương Truyền Kỳ Chi Bạch Tố
 871. Đông Phương Vân Mộng Đàm
 872. Đồng Sự
 873. Đồng Sự Ngả Linh
 874. Đồng Thời Khoái Cảm
 875. Động Tình Tam Quốc
 876. Động Tình Thiên Hạ
 877. Đổng Trác Phách Tam Quốc
 878. Doraemon H Bản
 879. Đốt Mắt Chi Nguyên Tội Rớt Xuống
 880. Đốt Yêu Lục
 881. Dota Chi Thần Truyền Thuyết
 882. Dữ Ái Đồng Hành
 883. Dụ Dỗ Mê Đều
 884. Dụ Dỗ Quấn Thân
 885. Du Du Phong Hoa Tuyết Dạ Hạ Thiên
 886. Dữ Hạm Nương Tại Dị Thứ Nguyên Đích Nhật Tử
 887. Du Hí Lý Đích Chân Cảm Tình
 888. Du Hí Nhân Sinh
 889. Dụ Hoặc
 890. Dụ Hoặc Học Viện Chi Tuyệt Sắc Vật Ngữ
 891. Dụ Hồng Lâu
 892. Dữ Lão Mụ Đích Cố Sự
 893. Du Long Diễn Phượng
 894. Du Long Hí Phượng (Quy Lộ + Long Đằng Thiên Lý)
 895. Du Long Thần Điêu
 896. Du Long Truyện
 897. Dụ Mẫu Toàn Công Lược
 898. Dữ Mỹ Đồng Cư
 899. Dự Ngôn Sư
 900. Dữ Nhạc Phụ Nhạc Mẫu Cộng Đồng Trụ Tại Nhất Khởi Đích Nhật Tử
 901. Dữ Thế Vô Tranh
 902. Đùa Du Bụi Hoa
 903. Đưa Hàng Trên Giường
 904. Đùa Mỹ Đồ
 905. Đưa Tới Cửa Con Dâu Nuôi Từ Bé
 906. Dục Ái Di Tình
 907. Dục Bá Ỷ Thiên Hậu Cung
 908. Dục Bãi Bất Năng
 909. Dục Bãi Bất Năng’
 910. Dục Bổng Hương Chinh
 911. Dục Chi Chinh Phục
 912. Dục Chi Không Vui
 913. Dục Chi Quả Hoan
 914. Dục Chi Trầm Luân
 915. Dục Cùng Mộng: Nữ Tiến Sĩ Cùng Nữ Cảnh Hoa
 916. Dục Diễm Chuyện Cũ
 917. Dục Diễm Hậu Cung Đô Thị Hành
 918. Dục Diễm Hoa Viên
 919. Dục Diễm Hoặc Luyến
 920. Dục Diễm Phí Đằng
 921. Dục Diễm Phòng Học
 922. Dục Diễm Phong Lưu
 923. Dục Đều Hậu Cung Truyền
 924. Dục Đồ Di Quyển – Đồng Duyên
 925. Dục Đô Hậu Cung Truyện
 926. Dục Đồ Quyển Tông
 927. Dục Dòm Đường Đi
 928. Dục Dữ Mộng: Nữ Bác Sĩ Hòa Nữ Cảnh Hoa
 929. Dục Hà
 930. Dục Hải Quan Môn
 931. Dục Hải Tiêu Diêu
 932. Dục Hải Tiêu Diêu (Tu Cải Bản)
 933. Dục Hải Trầm Luân: Nhất Cá Hoán Thê Kinh Lịch Giả Đích Lương Tâm Sám Hối
 934. Dục Hải Trầm Luân Chi Na Na
 935. Dục Hải Túng Tình
 936. Dục Hải Y Sư
 937. Dục Hỏa Đốt Người: Phong Lưu Tẩu Tử
 938. Dục Hỏa Luân Hồi
 939. Dục Hỏa Mà Sinh
 940. Dục Hỏa Nan Miên
 941. Dục Hỏa Nhi Sinh
 942. Dục Hoàng Loạn Hậu Cung
 943. Dục Hoàng Nhũ Ma
 944. Dục Khuy Lữ Đồ
 945. Dục Kỳ Sao Yêu Tử
 946. Dục Lãng Tình Thiêu
 947. Dục Linh
 948. Dục Loạn Mê Tình
 949. Dục Loạn Muội Muội
 950. Dục Loạn Mỹ Nhân Nương Chi A Phương Chuyện Xưa
 951. Dục Loạn Phồn Quang
 952. Dục Loạn Xuân Tâm
 953. Dục Loạn Ưu Đẳng Sinh
 954. Dục Long Liệp Diễm
 955. Dục Lửa Khó Ngủ
 956. Dục Luân Diễm Kí
 957. Dục Ma Chuyện Tình Yêu
 958. Dục Ma Diễm Đế
 959. Dục Ma Diễm Sử
 960. Dục Ma Tươi Đẹp Đế
 961. Dục Mãn Hoa Đô
 962. Dục Mẫu Mê Tình
 963. Dục Nghiệt
 964. Dục Nhục Cuồng Long
 965. Dục Niệm Túng Sinh
 966. Dục Nữ Giai Di
 967. Dục Nữ Liệp Lang Ký
 968. Dục Nữ Săn Lang Ký
 969. Dục Sắc: Những Thứ Kia Giáo Hội Ngươi Ân Ái Đích Nữ Nhân
 970. Dục Sắc Chi Mê Dục Nữ Nhân
 971. Dục Sắc Hoàng Đô
 972. Dục Sông
 973. Dục Thủ Đô Lâm Thời Thành Phố
 974. Dục Tiên Dục Tử
 975. Dục Truy Đuổi
 976. Dục Vọng
 977. Dục Vọng Chi Bên Ngoài… Mụ Mụ
 978. Dục Vọng Chi Ca
 979. Dục Vọng Chi Chủ Thân Hữu Thiên
 980. Dục Vọng Chi Đảo
 981. Dục Vọng Chi Đồng Truyền Thuyết
 982. Dục Vọng Chi Hải
 983. Dục Vọng Chi Môn
 984. Dục Vọng Chi Môn’
 985. Dục Vọng Chi Xuất Quỹ Đích Mụ Mụ
 986. Dục Vọng Chinh Chiến Sử
 987. Dục Vọng Chinh Phục
 988. Dục Vọng Của Ta CuộC Sống
 989. Dục Vọng Của Ta Kiếp Sống
 990. Dục Vọng Đêm
 991. Dục Vọng Đều Đảo
 992. Dục Vọng Đích Hoang Dã
 993. Dục Vọng Đô Thị
 994. Dục Vọng Đô Thị’
 995. Dục Vọng Đô Thị Hệ Liệt
 996. Dục Vọng Đọa Lạc Luân Hồi
 997. Dục Vọng Đường
 998. Dục Vọng Đứng Đầu Thân Hữu Thiên
 999. Dục Vọng Giang Hồ
 1000. Dục Vọng Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 1001. Dục Vọng Hồng Hạnh
 1002. Dục Vọng Lao Tù
 1003. Dục Vọng Năng Lượng
 1004. Dục Vọng Ngân Hà
 1005. Dục Vọng Nhân Sinh Hậu Cung
 1006. Dục Vọng Như Triều Nữ Nhân Như Thuỷ
 1007. Dục Vọng Phong Lưu
 1008. Dục Vọng Rừng Rậm
 1009. Dục Vọng Sa Đọa Luân Hồi
 1010. Dục Vọng Thản Bào
 1011. Dục Vọng Tháp
 1012. Dục Vọng Thiên Kiêu
 1013. Dục Vọng Thiếu Niên Hậu Cung Hành
 1014. Dục Vọng Thôn Trang
 1015. Dục Vọng Tổng Thống
 1016. Dục Vọng Trò Chơi
 1017. Dục Vọng Trung Đích Thành Phố
 1018. Dục Vọng Vô Giới
 1019. Dục Y Sám Hối Lục
 1020. Dục Yêu Cố Mộng
 1021. Dục Yêu Di Tình
 1022. Đùi Đẹp Rên Rỉ
 1023. Đùi Đẹp Y Mẫu
 1024. Đui Mù Lưu Thiên Hạ
 1025. Đứng Đầu Một Nhà
 1026. Đúng Dịp Mẹ
 1027. Dung Dung
 1028. Dũng Giả Cấm Lục
 1029. Đúng Là Mật Đào Thành Thục Khi
 1030. Đứng Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh
 1031. Đừng Yêu 1
 1032. Đuổi Bắt
 1033. Dưới Bóng Đêm Bến Thượng Hải
 1034. Dưới Bóng Đêm Phía Sau Màn Giao Dịch: Đổi Yêu
 1035. Dưới Cái Nóng Mùa Hè Sau Đích Tuyết Trắng
 1036. Dưới Mặt Đất Đấu Giá Chỗ
 1037. Duỗi Nhập Mụ Mụ Váy Ngắn
 1038. Dưới Váy Hương
 1039. Đường Bá Hổ Dâm Truyện Đặc Huấn Tuyên Thệ Trước Khi Xuất Quân
 1040. Đường Bá Hổ Hiện Đại Tầm Phương Ký
 1041. Đường Bá Hổ Ngoại Truyện
 1042. Đường Chuyên
 1043. Dương Dã Độc Chiếm Hệ Liệt
 1044. Dương Dã Hệ Liệt
 1045. Dương Dã Phong Lưu
 1046. Dương Dã Phong Lưu Hậu Cung Hệ Liệt
 1047. Đường Dần Phong Lưu Truyện
 1048. Dương Gia Đem
 1049. Dương Gia Nữ Kiều Nương
 1050. Dương Gia Oa Tình Sự
 1051. Dương Gia Tướng Chi Phong Lưu Bát Thiểu
 1052. Dương Gia Tướng Chinh Mỹ Truyện
 1053. Dương Gia Tướng Ngoại (Oai) Truyền
 1054. Dương Lục Lang Tân Truyện
 1055. Đương Lục Mạo Ngộ Thượng Hồng Hạnh
 1056. Dưỡng Mẫu Ban Thưởng
 1057. Dưỡng Mẫu Đích Tưởng Lệ
 1058. Dưỡng Mẫu Khen Thưởng
 1059. Dương Môn Nữ Tướng
 1060. Dương Môn Nữ Tướng Mộc Quế Anh Bổ Sung Lý Lịch
 1061. Dương Môn Nữ Tương Mục Quế Anh Biệt Truyện
 1062. Đường Say
 1063. Đương Thì Minh Nguyệt Tại
 1064. Dương Tiểu Năm Thăng Quan Ký
 1065. Đường Triều Bộ Dạng Thùy Mị
 1066. Đường Triều Phong Vận
 1067. Dương Vật Trải Qua Nguy Hiểm Ký
 1068. Duy Ta Độc Tôn
 1069. Duyến Khởi Duyến Diệt
 1070. Duyên Tới Duyên Đi
 1071. Duyệt Mỹ Đô Thị Lục
 1072. Duyệt Nhạc Học Viện
 1073. Duyệt Nữ Đô Thị Hậu Cung Truyện
 1074. Duyệt Tẫn Hồng Nhan

2 thoughts on “Tàng Thư Các – D

 1. Pingback: Tàng Thư Các (Mục lục A – Z) | Hắc Động

Add Comment