1. Dạ Chết Non
 2. Đã Cưới Chủ Phụ Yêu Ta
 3. Dạ Dạ Niệm Nô Kiều
 4. Dạ Dạ Tân Lang
 5. Dã Diễm Truyền Kỳ Lục
 6. Dã Hỏa Thiêu Xuân
 7. Dã Hương Hậu Cung Lục
 8. Đã Kết Hôn Bà Chủ Yêu Mến Ta
 9. Đả Kiếp: Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Dã Kiếp Sắc
 10. Dã Lý Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 11. Dạ Nan Miên
 12. Đả Tạo Tiếu Ngạo Hậu Cung
 13. Dã Thú
 14. Dã Thú Nhân Thê
 15. Dã Thú Người Vợ
 16. Dạ Thương
 17. Dã Tính Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 18. Đa Tình Hậu Cung Đô Thị Diễm Phúc Nhân Sinh
 19. Đa Tình Hoàng Đế
 20. Dã Tính Khó Bỏ
 21. Dã Tính Nan Ky
 22. Đa Tình Nhân Sinh
 23. Dã Tính Nông Dân
 24. Đa Tình Y Tiên
 25. Đa Xuất Lai Đích Hỗn Đản Tứ Bào Thai
 26. Dã Y Diễm Phúc Hậu Cung Truyền
 27. Đặc Biệt Cấp Cho Mập Mờ
 28. Đặc Cảnh Kích Yêu
 29. Đắc Chí Rên Rỉ
 30. Đặc Chủng Thư Đồng
 31. Đặc Công Anh Thư
 32. Đặc Công Phong Lưu Lục
 33. Đặc Công Xuất Ngũ
 34. Đặc Dị Công Năng
 35. Đặc Sắc Tài Nguyên
 36. Đặc Thù Không Gian
 37. Đại Ác Ma Cùng Người Sau Truyện
 38. Đại Ác Ma Đồng Nhân Hậu Truyện
 39. Đại Ẩn
 40. Đài Bắc Danh Hoa
 41. Đại Bảo Hậu Cung Truyền Kỳ
 42. Đại Bảo Hệ Liệt
 43. Đại Bị Đồng Miên
 44. Đại Chiến Thục Nữ Ký
 45. Đại Địa Nguyên Phẫn
 46. Đại Địa Phong Lưu
 47. Đại Địa Phong Vân Truyền Kỳ
 48. Đại Địa Vương Giả
 49. Đại Đế Chuyện Tình Yêu Nhớ
 50. Đại Đường Chi Phi Đao Vấn Tình
 51. Đại Đường Chi Tà Thần Phong Lưu
 52. Đại Đường Diễm Lục
 53. Đại Đường Diễm Tình Lục
 54. Đại Đường Diễm Tình Truyện
 55. Đại Đường Hậu Cung Đoạt Diễm Truyện
 56. Đại Đường Hoàn Khố Công Tử
 57. Đại Đường Lăng Phong Truyện
 58. Đại Đường Liệp Mỹ Hậu Cung Ký
 59. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Lục
 60. Đại Đường Ngự Y
 61. Đại Đường Phong Lưu Hành
 62. Đại Đường Phong Lưu Ký
 63. Đại Đường Phong Vân Hậu Cung Truyền
 64. Đại Đường Quần Phương Lục
 65. Đại Đường Quần Phương Phổ
 66. Đại Đường Săn Mỹ Hậu Cung Ký
 67. Đại Đường Song Long Chi Trọng sinh Biên Bất Phụ
 68. Đại Đường Song Long Đoạt Diễm Ký
 69. Đại Đường Song Long Truyện – Đồng Nhân
 70. Đại Đường Sử Thượng Mạnh Nhất Hậu Cung
 71. Đại Đường Thú Diễm Ký
 72. Đại Đường Thú Phương Lục
 73. Đại Đường Tiêu Dao Hành
 74. Đại Đường Tự Tại Hành
 75. Đại Đường Tửu Đồ
 76. Đại Đường Vẫn Như Cũ
 77. Đại Giang Đi Về Hướng Đông Lãng Đào Tẫn
 78. Đại Hào Môn
 79. Đại Hàng Hải Thời Đại — Lý Hoa Mai Thiên
 80. Đại Hanh
 81. Đại Hiệp Hồn
 82. Đại Hoang Diễm Lữ
 83. Đại Học Chi Đạo
 84. Đại Học Chi Mạn Du Hoa Tùng
 85. Đại Học Chi Tràn Đầy Du Buội Hoa
 86. Đại Học Chuyện Tình Yêu
 87. Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng
 88. Đại Học Diễm Sử
 89. Đại Học Dục Vọng Sử
 90. “Đại Học Khiếu Thú” Đích Dâm Loạn Sinh Hoạt
 91. Đại Học Na Ta Sự Nhi
 92. Đại Học Na Ta Sự Nhi Hậu Tục
 93. Đại Học Những Chuyện Kia Mà
 94. Đại Học Những Chuyện Kia Mà Sau Này
 95. Đại Học Nữ Học Sinh
 96. Đại Học Nữ Sinh Ký Túc Xá Xuân Tình
 97. Đại Kiếm Sư Ngoại Truyện
 98. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
 99. Đại La Dâm Tiên Tại Đô Thị
 100. Đại La Kim Tiên Dị Giới Tiêu Hồn
 101. Đại Lục Diễn Nghệ Quyển Diễm Sử Hệ Liệt
 102. Đại Lục Giải Trí Vòng Diễm Sử Hệ Liệt
 103. Đại Lục Giới Showbiz Tình Yêu Hệ Liệt
 104. Đại Lục Giới Văn Nghệ Chuyện Tình Yêu Hệ Liệt
 105. Đại Luyện Sĩ
 106. Đại Ma Đạo Sư Tình Nô Thí Luyện
 107. Đại Ma Quân Hoàng Rung Động Hồi Ức Lục
 108. Đại Ma Quân Hoàng Liên Y Hồi Ức Lục
 109. Đại Minh
 110. Đại Minh Chi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
 111. Đại Minh Chinh Mỹ Truyện
 112. Đại Minh Cướp Biển
 113. Đại Minh Kỳ Tăng Truyện
 114. Đại Minh Lưu Manh Hoàng Đế
 115. Đại Minh Thiên Hạ
 116. Đại Minh Tinh Chi Lộ
 117. Đại Minh Tinh Đường
 118. Đại Minh Tinh Thêm Sắc Bản
 119. Đại Nãi Nữ Hữu Bạo Lộ Ký Lục
 120. Đại Ngọc Chi Ca
 121. Đại Ngọc Lạc Hồng Ký
 122. Đại Ngọc Rơi Hồng Nhớ
 123. Đại Ngọc Sắp Hót
 124. Đại Điêu Giấc Mộng
 125. Đại Điêu Mộng Tưởng
 126. Đại Điểu Thiếu Niên Hậu Cung
 127. Đại Tần Bá Nghiệp
 128. Đại Thanh Cung Đình Bí Sử Chi Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu Thiên
 129. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Phụ Cuộc Sống
 130. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
 131. Đại Tiểu Mỹ Nữ Ái Thượng Ngã
 132. Đại Tiểu Thư Không Thể Trêu Vào
 133. Đại Tiểu Thư Toàn Chức Bảo Tiêu
 134. Đại Tranh Chi Thế
 135. Đái Trứ Tẩu Tử Khứ Lữ Du Chi Dâm Loạn Bút Tiên Kinh Hồn
 136. Đại Trượng Phu
 137. Đài Truyền Hình Người Chủ Trì DJ
 138. Đại Tùy Hoàng Đế
 139. Dâm Ẩm Ướt Đối Nghịch
 140. Dâm Ấn Thiên Sử
 141. Dâm Bá Vương Truyện Thuyết
 142. Dâm Bé Gái Ngực To Muội
 143. Đàm Cổ Luận Kim Chi Giác Lượng
 144. Dâm Cướp Mê Án
 145. Dâm Dâm Chúng Sinh Kiếp
 146. Dâm Đãng Bạn Gái
 147. Dâm Đãng Bệnh Viện
 148. Dâm Đãng Đích Viên Cảnh Chi Thê
 149. Dâm Đãng Lão Bà Linh Vận
 150. Dâm Đãng Lão Bà Yêu Đương Vụng Trộm Ký
 151. Dâm Đãng Mẫu Cẩu Giao Phối Chứng Thực
 152. Dâm Đãng Mẹ Xinh Đẹp Thân Thể
 153. Dâm Đãng Mụ Mụ Đích Mỹ Lệ Đỗng Thể
 154. Dâm Đãng Nữ Lãnh Đạo
 155. Dâm Đãng Si Nữ Ký
 156. Dâm Đãng Thiếu Phụ Bạch Khiết
 157. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Dị Địa Vẽ Vật Thực
 158. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Gợi Cảm Chân Dung
 159. Dâm Đến Trong Xương Tủy Hoàng Dung Mẹ Con
 160. Dâm Đồ
 161. Dâm Đồ Cũng Tu Tiên
 162. Dâm Đồ Diệc Tu Tiên
 163. Dâm Dục Chuyển Học Sinh
 164. Dâm Dục Học Sinh Chuyển Trường
 165. Dâm Dục Phi Phi
 166. Dâm Duyệt Giả Kỳ
 167. Dâm Duyệt Ngày Nghỉ
 168. Dam Giới Nữ Nhân Hành
 169. Đàm Hà Dục Đích Na Ta Sự Nhi
 170. Dâm Hành Hạ Giang Hồ Chí
 171. Dâm Hồ Ngoại Truyện Chi Của Ta Tất Chân Thục Mẫu Lão Sư
 172. Dâm Huyệt Mỹ Nữ
 173. Dâm Kì Sao Chi Phệ Mộng Người
 174. Dâm Kiếp Mê Án
 175. Dâm Kỳ Hệ Liệt
 176. Dâm Kỳ Sao Chi Xâm Nhập
 177. Dâm Loạn Bí Sử I + II
 178. Dâm Loạn Đại Gia Đình
 179. Dâm Loạn Chi Bạo
 180. Dâm Loạn Cuộc Sống
 181. Dâm Loạn Hỏa Khinh Viêm
 182. Dâm Loạn Minh Triều Đích Một Đóa Kỳ Ba: Bát Nhất Bát Kim Bình Mai
 183. Dâm Loạn Mẹ Con Cuộc Sống
 184. Dâm Loạn Phòng Học Chi Sư Bạo
 185. Dâm Loạn Sinh Hoạt
 186. Dâm Loạn Thê Tử
 187. Dâm Loạn Trúc Lâu
 188. Dâm Long Trọng Sinh
 189. Dâm Ma Đại Đô Thị
 190. Dâm Ma Ngự Tỷ
 191. Dâm Ma Tái Thế
 192. Dâm Ma Trái Cây Chi Sân Trường Thiên
 193. Dâm Mẫu
 194. Dâm Mẫu Cùng Thiếu Nữ Đẹp Và Gia Đình Lão Sư
 195. Dâm Mẫu Món Đồ Chơi
 196. Đắm Mình Tiểu Kiều Thê
 197. Dâm Mộng Nữ Yêu
 198. Dâm Muốn Đổi Học Sinh
 199. Dâm Nam Loạn Nữ
 200. Dâm Nếu
 201. Dâm Ngôn Dục Sắc
 202. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Chi Xanh Biếc Lữ Giang Hồ
 203. Dâm Ngược Phòng Thí Nghiệm
 204. Dâm Nhạc Hậu Cung Thần Điêu Vương
 205. Dâm Nhũ Hoàng
 206. Dâm Nhũ Khai Quan
 207. Dâm Nhục Bệnh Viện
 208. Dâm Nhục Học Sinh Xuất Sắc
 209. Dâm Nhục Nữ Cảnh
 210. Dâm Nhược
 211. Dâm Nội Cuốn Hút
 212. Dâm Nói Muốn Sắc
 213. Dâm Nữ
 214. Dâm Nữ Bạo Lực SM Câu Chuyện
 215. Dâm Nữ Đại Gia Đình
 216. Dâm Nữ Đạo
 217. Dâm Phụ Thang Gia Lệ
 218. Dâm Phược Giang Hồ
 219. Dâm Sắc Hoàng Đô
 220. Dâm Sinh Ngoại Truyện Hệ Liệt
 221. Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt
 222. Đầm Sông Dụ Cái Kia Chút Ít Công Việc
 223. Đàm Tà Thuyết Đế
 224. Dâm Tặc Võng Du Hành
 225. Dâm Tận Thiên Hạ Hoa
 226. Dâm Thần Dị Vũ Tu Thần Truyện
 227. Dâm Thành Hệ Liệt
 228. Dâm Thấp Tác Đối
 229. Dâm Thê A Mỹ Hệ Liệt
 230. Dâm Thê Tiểu Thuyết Tình Yêu
 231. Dâm Thê Trường Thiên
 232. Dâm Thịt Bệnh Viện
 233. Dâm Thú Ái Chiến Sĩ
 234. Dâm Thú Khế Ước
 235. Dâm Thú Thủy Tinh Cầu
 236. Dâm Thú Yêu Chiến Sĩ
 237. Dâm Thuật Luyện Kim Sĩ
 238. Dâm Tiện Mẹ Hòa Đàng Hoàng Ba Ba
 239. Dâm Trinh Diễm Tham Chi Hồ Điệp Công Ngụ
 240. Dâm Ướt Đối Nghịch
 241. Dâm Vợ A Mỹ Hàng Loạt
 242. Dâm Vợ Cực Hạn
 243. Dâm Xà Thịnh Yến
 244. Đan Cảnh
 245. Dân Công Tội Phạm Chi Lăng Nhục Giả Tĩnh Văn
 246. Đan Dược Đại Hạnh
 247. Dân Gian Dâm Hoàng Diễm Hậu Cung
 248. Dẫn Hoa Miên
 249. Dẫn Lang Nhập Thất Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 250. Dẫn Sói Vào Nhà
 251. Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 252. Đan Thần Phiêu Miểu Lục
 253. Dằng Dặc Phong Hoa Đêm Tuyết Mùa Hè
 254. Đãng Dạng Nữ Hoàng
 255. Đàng Hoàng Nhân Thê Hệ Liệt
 256. Đãng Nguyệt Chinh Diễm Lục
 257. Đãng Thiên Sử
 258. Đáng Thương Mụ Mụ
 259. Đánh Cướp: Mỹ Nữ Tuyệt Sắc Cũng Cướp Sắc
 260. Danh Kỹ Hoàng Dung
 261. Đánh Lén Mụ Mụ
 262. Danh Môn
 263. Danh Môn Diễm Lữ
 264. Danh Nhân Loạn Sự Tình
 265. Danh Phương Phổ
 266. Đạo Ấn
 267. Đảo Chủ Cuộc Sống Hạnh Phúc
 268. Đảo Chủ Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 269. Đạo Chụp Giáo Sư Dạy Kèm Ở Nhà
 270. Đáo Dị Giới Phao Nữu Khứ
 271. Đào Diễm Đô Thị Hoa Y
 272. Đào Hoa Ao Vận Sự
 273. Đào Hoa Đế Quốc Lục
 274. Đào Hoa Hậu Cung
 275. Đạo Hoa Thái Tuế
 276. Đào Hoa Thôn Nữ Nhân
 277. Đào Hoa Thôn Thượng Dã Sắc Đa: Thôn Sắc Vô Biên
 278. Đạo Hỏa Tuyến
 279. Đào Học Uy Long (H Bản)
 280. Đào Lý Tranh Xuân
 281. Đào Sắc Cấm Khu
 282. Đào Sắc Dụ Hoặc
 283. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ngã Thị Đại Ma Vương
 284. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ta Là Đại Ma Vương
 285. Đào Sắc Thần Y
 286. Đào Sắc Tu Chân Truyện
 287. Đào Sắc Y Hoa
 288. Đào Sắc Y Tiên
 289. Đạo Tiên Phàm
 290. Đào Vận Cuồng Y
 291. Đào Vận Quan Đồ
 292. Đào Vận Thiên Vương
 293. Đào Vận Vô Song
 294. Đạo Vô Chỉ Tẫn
 295. Đào Vong Diễm Lữ
 296. Dập Lửa
 297. Đạp Mộng Giang Hồ
 298. Đạp Mộng Giang Hồ Hành
 299. Đất Hoang Diễm Lữ
 300. Đầu Đội Hào Quang Nữ Nhân
 301. Đấu La Đại Lục
 302. Đấu La Đại Lục H Bản
 303. Đấu Phá Chi Hóa Ma
 304. Đấu Phá Thần Điêu
 305. Đấu Phá Thương Khung
 306. Đấu Phá Thương Khung (NTR Thôi Miên)
 307. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Bản Chi Dục Tông
 308. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Tổng Hợp
 309. Đấu Phá Thương Khung Chi Chuyển Kiếp Luân Hồi
 310. Đấu Phá Thương Khung Chi Dâm Tông Tứ Ngược
 311. Đấu Phá Thương Khung Chi Hoa Tông Bí Sử
 312. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Bổ Sung Lý Lịch
 313. Đấu Phá Thương Khung Thao Phá Trời Cao
 314. Đấu Phá Thương Khung Trọng Sinh Tiêu Viêm
 315. Đầu Tường Có Hạnh
 316. Đầu Xuân Tháng Hai — Thành Phần Tri Thức Mỹ Nhân Hệ Liệt Chi Bốn
 317. Dạy Dỗ
 318. Dạy Dỗ Bách Chi
 319. Dạy Dỗ Bạn Gái
 320. Dạy Dỗ Đại Đường Mỹ Nữ
 321. Dạy Dỗ Địa Cầu
 322. Dạy Dỗ Hương Giang
 323. Dạy Dỗ Hương Thôn
 324. Dạy Dỗ Lão Bản
 325. Dạy Dỗ Mỹ Nữ Lão Sư
 326. Dạy Dỗ Nhà Giàu Mỹ Nữ
 327. Dạy Dỗ Nữ Thần
 328. Dạy Dỗ Thiên Long Muội Muội
 329. Dạy Dỗ Tiên Tử
 330. Dạy Dỗ Trăm Mị
 331. Đáy Quần Hương
 332. Dây Thừng Hoàng
 333. Đầy Tớ Công Chúa Tô Phỉ Á
 334. Đầy Tớ Nữ Cảnh
 335. Đầy Vườn Xuân Sắc Giam Không Được
 336. Đầy Vườn Sắc Xuân Ngắn Tập Trung
 337. DCAT
 338. Đế Đài Xuân
 339. Dễ Dàng Ẩm Ướt Lưu
 340. Đệ Đệ Của Ta Muội Muội Chính Là Như Vậy Đáng Yêu
 341. Đế Dương Thần Công
 342. Đế Hoàng Liệp Diễm Hành
 343. Đế Hoàng Quyết
 344. Đế Lâm Nhị Thứ Nguyên
 345. Đệ Nhất Bí Thư
 346. Đệ Nhất Thiên Hạ Phong Lưu
 347. Đệ Nhất Thiên Hạ Quả Phụ
 348. Đế Quốc Bản Sắc
 349. Đế Quốc Chi Loạn
 350. Đế Quốc Mỹ Nữ
 351. Đế Quốc Thương Khung
 352. Đệ Tam Loại Hạnh Phúc Nhân Sinh
 353. Đế Vương Bản Sắc
 354. Đế Vương Công Hầu Dâm Phong Lục
 355. Đế Vương Dã Sử
 356. Đế Vương Dã Sử Chi Tây Môn Khánh
 357. Đế Vương Liệp Mỹ Lục
 358. Đế Vương Săn Mỹ Lục
 359. Đế Vương Thời Đại
 360. Đề Xe Ôm Anh Hùng Liên Minh Sinh Hoạt
 361. Đêm Chết Yểu
 362. Đêm Đông
 363. Đêm Khó Ngủ
 364. Đem Không Người Dám Tiết Độc Mỹ Nữ Phá Cung
 365. Đêm Khuya Trò Chơi Tiết Mục
 366. Đem Làm Nón Xanh Gặp Gỡ Hồng Hạnh
 367. Đêm Như Ca
 368. Đem Quân Lệnh
 369. Đem Tay Vươn Vào Mẫu Thân Váy Ngắn
 370. Đêm Thương
 371. Đêm Tối Chi Lang
 372. Đêm Tối Gian Nan
 373. Đem Yêu Cấp Ba Ba
 374. Đến Chi Mẫu
 375. Đến Dị Giới Tán Gái Hành
 376. Đến Gần Lãnh Đạo Phu Nhân: Quyền Lực Mật Mã
 377. Đen Nhánh Đích Linh Hồn Người Thỉnh Thoảng
 378. Đen Sẫm Hàn Ngu Truyện
 379. Đến Từ Tương Lai
 380. Đẹp Đẽ Bụi Hoa
 381. Đẹp Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ Cùng Nhân
 382. Đều Do Lão Bà Rất Ôn Nhu
 383. Đều Là Ánh Trăng Gây Họa
 384. Desire Program
 385. Dị Chủng Bài Tựa
 386. Dị Chủng Tự Ngôn
 387. Dị Địa Bạn Gái Chi Tình Dục Khó Thu
 388. Dị Đoan Chi Thần
 389. Dị Đoan Kỵ Sĩ
 390. Di Động Tàng Kinh Các
 391. Dị Dục Gia Đinh
 392. Dị Giới Chi Du Hí Giang Hồ
 393. Dị Giới Chi Đường Môn Độc Thánh
 394. Dị Giới Chi Không Gì Làm Không Được
 395. Dị Giới Chi Nghịch Thiên Siêu Thị
 396. Dị Giới Chi Nữ Tính Phúc Âm Sư
 397. Dị Giới Chi Phong Lưu Cả Đời
 398. Dị Giới Chi Tà Long Du Thương Hải
 399. Dị Giới Chi Tam Cung Lục Viện
 400. Dị Giới Chi Tài Sắc Kiêm Thu
 401. Dị Giới Chi Tuyệt Sắc Phong Mang
 402. Dị Giới Cực Phẩm Sắc Lang
 403. Dị Giới Cùng Mỹ Thành Thần
 404. Dị Giới Dược Sư
 405. Dị Giới Hậu Cung Diễm Phúc Ký
 406. Dị giới Hoa Tâm Tà Tôn
 407. Dị Giới Hồi Xuân
 408. Dị Giới Khai Thác Hệ Thống
 409. Dị Giới Linh Vũ Cải Biên Bản
 410. Dị Giới Muối Lậu
 411. Dị Giới Phong Lưu Phách Vương
 412. Dị Giới Phong Lưu Thần Đế
 413. Dị Giới Thương Nghiệp Bá Chủ
 414. Dị Giới Tuyệt Sắc Phổ
 415. Dị Giới Xác Ướp
 416. Dị Giới Xử Nữ Truyền Kỳ
 417. Dị Giới Xuân Về
 418. Đi Làm Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 419. Dị Hiệp
 420. Dị Hiệp (NTR Thôi Miên Loại)
 421. Dĩ Hôn Chủ Phụ Ái Thượng Ngã
 422. Dị Năng Thiên Hạ
 423. Dị Năng Tiêu Diêu Thần Y
 424. Dị Năng Truy Mỹ Ký
 425. Dì Nhỏ Hấp Dẫn
 426. Dì Nhỏ Liễu Hạm Yên
 427. Di Ta Ảo Tưởng
 428. Dị Thế Chi Thâu Hương Thiết Ngọc
 429. Dị Thế Chi Tiêu Diêu Tiểu Vương Gia
 430. Dị Thế Chi Vương
 431. Dị Thế Hậu Cung 3000 Phi
 432. Dị Thế Không Miện Tà Hoàng
 433. Dị Thế Liệp Diễm Hậu Cung Truyện
 434. Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ
 435. Dị Thế Lục Hoàng Lục
 436. Dị Thế Lục Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Quyển Sách
 437. Dị Thế Phong Lưu Sang Thế Thần
 438. Dị Thế Tà Quân
 439. Dị Thế Vô Ưu
 440. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục
 441. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Thiên
 442. Dị Thời Không Thiếu Niên
 443. Di Thôn Con Dâu Đẹp Quá
 444. Dị Tinh Dâm Tình
 445. Di Truyền Con (Tu Chỉnh Bản)
 446. Đi Vào Thâm Uyên Nữ Nhân
 447. Đi Về Hướng Sa Đọa
 448. Đi Vũ Người
 449. Dị Vực Thâm Uyên
 450. Đi Xuyên Qua Rừng Nhiệt Đới
 451. Địa Hạ Phách Mại Sở
 452. Địa Ngục Chi Môn
 453. Địa Ngục Chỗ Sâu Nhất
 454. Địa Ngục Hồng Nhan (Nguyên Bản)
 455. Địa Ngục Môn
 456. Địa Ngục Trường Học
 457. Địa Phủ Lâm Thời Công
 458. Dịch Dung Thuật: Túy Nhập Nữ Nhân Hoài
 459. Diễm Bá Hậu Cung Thiên Hạ
 460. Diễm Chi Thương
 461. Diễm Cơ Mị Hành Cực Nhạc Kiếp Chi Kiếm Tông Tình Oán
 462. Diễm Đãng Hoa Lau Loan
 463. Diễm Đạo Đa Tình Lục
 464. Diễm Đế Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 465. Diễm Đô Lưu Phương
 466. Diễm Dục: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 467. Diễm Dục Thập Nhị Cung
 468. Diễm Dục Vô Song
 469. Diễm Duyên Hiệp Nữ
 470. Diễm Hành Kỳ Dục Đô Thị
 471. Diễm Hành Phong Lưu Hậu Cung Truyền Thuyết
 472. Diễm Hành Phong Trần
 473. Diễm Hiệp Tình Chủng
 474. Diễm Hồn Chú
 475. Diễm Hương Mê Túy
 476. Diễm Kiều Long Dục
 477. Diễm Loạn Đô Thị
 478. Diễm Loạn Mỹ Mẫu
 479. Diễm Luyến Ma Tâm
 480. Diễm Mãn Hạnh Hoa Thôn
 481. Diễm Mãn Sĩ Đồ
 482. Diễm Mãn Sĩ Dục
 483. Điềm Mật Tứ Thiên Kim
 484. Diễm Mẫu Cám Dỗ
 485. Diễm Mẫu Đích Hoang Đường Đổ Ước
 486. Diễm Mẫu Dục Hoặc
 487. Diễm Mẹ Hoang Đường Đánh Cuộc
 488. Diễm Mộng Hậu Cung Nhân Sinh
 489. Diễm Mỹ Đô Thị
 490. Diễm Mỹ Hậu Cung Duyến
 491. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Cầm
 492. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Một Thanh Bắt
 493. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Nhất Bả Trảo
 494. Diễm Ngộ Chi Lữ
 495. Diễm Ngộ Cổ Kim Hậu Cung Truyện
 496. Diễm Ngộ Lộ
 497. Diễm Ngộ Nan Chắn
 498. Diễm Ngộ Phong Lưu Ký
 499. Diễm Ngộ Truyền Thuyết
 500. Diễm Ngộ Tu Chân
 501. Diễm Nguyệt Cuồng Thiên
 502. Diễm Nô Thiên Hương Truyền
 503. Diễm Nói Liêu Trai
 504. Diễm Phách Hậu Cung Thiên Hạ
 505. Diễm Pháp Chiến
 506. Diễm Phúc Bá Chủ
 507. Diễm Phúc Đại Đường
 508. Diễm Phúc Đô Thị Tiêu Dao
 509. Diễm Phúc Dục Vọng Nhân Sinh
 510. Diễm Phúc Nhân Sinh Chi Thông Cật
 511. Diễm Phúc Sâu
 512. Diễm Phúc Tiên Y
 513. Diễm Phúc Tiêu Diêu
 514. Diễm Phượng Truyện Kỳ
 515. Diêm Quân Đô Thị
 516. Diễm Quang Tẫn Lãm
 517. Diễm Quật Huyết Địa Ngục
 518. Diễm Sắc Ký
 519. Diễm Say Mê Hương
 520. Diễm Thú Đô Thị
 521. Diễm Thuyết Đại Đường
 522. Diễm Trạch
 523. Diễm Tu
 524. Diễm Tu Thiên Địa Bất Dung
 525. Diễm Túy Hậu Cung Truyền Thuyết
 526. Diễm Túy Mê Hương
 527. Diễm Túy Mỹ Nữ Hậu Cung Truyền Thuyết
 528. Diễm Tuyệt Nông Thôn
 529. Diêm Vương Trở Về
 530. Diễm Yêu Ma Tâm
 531. Điện Ảnh Và Truyền Hình Anime Hậu Cung Ký
 532. Điên Cuồng Bầu Trời Đêm
 533. Điên Cuồng Đại Gia Tộc
 534. Điên Cuồng Mê Hương Thuật
 535. Điên Cuồng Nội Công
 536. Điên Cuồng Vương Quốc
 537. Điền Dã Hương Hoa
 538. Điền Dã Mùa Xuân
 539. Diễn Du Tìm Tần
 540. Điện Thị Thai Đích Chủ Trì Nhân
 541. Diễn Thịt Nhân Sinh Chi Lăng Nhục
 542. Điền Tụ Cùng Hắn Bọn Đầy Tớ
 543. Điền Viên Phong Quang
 544. Điệp Hải Hoa
 545. Diệp Thanh Cố Sự
 546. Điệp Vũ Đại Đường Xuân
 547. Diệt Chủ Dị Thế
 548. Diệt Chủ Dị Thế Mất Hồn
 549. Điều Giáo
 550. Điều Giáo Bách Chi
 551. Điều Giáo Bách Mị
 552. Điều Giáo Cả Nhà Bạn Gái
 553. Điều Giáo Đại Đường
 554. Điều Giáo Đại Đường Mỹ Nữ
 555. Điều Giáo Địa Cầu
 556. Điều Giáo Hương Giang
 557. Điều Giáo Mỹ Nữ Lão Sư
 558. Điều Giáo Nữ Thần
 559. Điều Giáo Sau Ly Hôn
 560. Điều Giáo Thần Điêu Chúng Nữ
 561. Điều Giáo Thiên Long Muội Muội
 562. Điều Hương Thánh Thủ
 563. Điều Khiển Kiếp Sống
 564. Diệu Mỹ Nhân
 565. Diệu Thủ Loạn Xuân
 566. Diệu Thủ Thần Chức
 567. Diệu Thủ Thôi Hoa
 568. Điểu
 569. Điểu Ti Đích YY Nhân Sinh
 570. Điệu Tiến Mỹ Nhân Oa
 571. Đỉnh Cấp Bại Hoại
 572. Đỉnh Cấp Lang Thang Cuồng Đồ
 573. Đỉnh Cấp Lưu Manh
 574. Đỉnh Cấp Người Mẫu Bạn Gái Chi Nhật Bản Du
 575. Đính Cấp Phôi Đản
 576. Đình Đời Phách Diễm
 577. Định Nhan Châu
 578. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh
 579. Đỉnh Phong Hành Trình
 580. DLP Quần Áo Lụa Là Tổng Tài
 581. Đồ Cấm Loạn Dục
 582. Đồ Mạt Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 583. Đỏ Thẫm Thiếu Nữ (Scarlet Girls)
 584. Đô Thành Phong Nguyệt
 585. Đô Thị Bách Mỹ Lục
 586. Đô Thị Bầy Mỹ Truyện
 587. Đô Thị Bộ Đội Đặc Chủng
 588. Đô Thị Bụi Hoa Lục
 589. Đô Thị Cảnh Xuân
 590. Đô Thị Chi Cẩu Thả Bụi Hoa
 591. Đô Thị Chi Sân Trường Săn Dục
 592. Đô Thị Chi Súng Thần
 593. Đô Thị Chi Thương Thần
 594. Đô Thị Chi Vương Giả Trở Về
 595. Đô Thị Chúng Sinh Tương
 596. Đô Thị Chuyện Tình Yêu
 597. Đô Thị Chuyện Tình Yêu Lục
 598. Đô Thị Cực Nhạc Hậu Cung
 599. Đô Thị Đại Vu
 600. Đô Thị Đặc Chủng Binh
 601. Đô Thị Dâm Hồ Truyện
 602. Đô Thị Dâm Hồ Truyền Chi Tần Băng Thiên
 603. Đô Thị Đào Hoa Vận
 604. Đô Thị Di Hồn Khúc
 605. Đô Thị Dị Tưởng Hậu Cung Lục
 606. Đô Thị Diễm Đế
 607. Đô Thị Diễm Đi
 608. Đô Thị Diễm Lục
 609. Đô Thị Diễm Mộng Hậu Cung Truyện
 610. Đô Thị Diễm Ngộ
 611. Đô Thị Diễm Ngộ Chỉ Nam
 612. Đô Thị Diễm Phụ
 613. Đô Thị Diễm Sử Lục
 614. Đô Thị Điên Thần Bảng
 615. Đô Thị Du Long
 616. Đô Thị Dục Sắc
 617. Đô Thị Dục Thần
 618. Đô Thị Dục Túng Hậu Cung
 619. Đô Thị Dục Vọng Sân Trường
 620. Đô Thị Dục Vọng: Phong Cuồng Đích Triền + Miên
 621. Đô Thị Duyệt Nữ Hậu Cung Truyện
 622. Đô Thị Ghi Việc
 623. Đô Thị Giai Nhân
 624. Đô Thị Gió Trăng
 625. Đô Thị Gió Trăng Kỳ Đàm
 626. Đô Thị Hậu Cung Dục Vọng Truyền Kỳ
 627. Đô Thị Hậu Cung Lục
 628. Đô Thị Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 629. Đô Thị Hậu Hoa Viên
 630. Đô Thị Hoa Đạo
 631. Đô Thị Hoa Duyến Mộng
 632. Đô Thị Hoa Ngữ
 633. Đô Thị Hoa Tùng Lục
 634. Đô Thị Hoàng Cung
 635. Đô Thị Hồng Nhan Hậu Cung Truyền
 636. Đô Thị Hương Ngọc
 637. Đô Thị Huyền Huyễn: Dục Chi Trầm Luân
 638. Đô Thị Kì Duyên
 639. Đô Thị Kiều Thê Chi Mỹ Nữ Hậu Cung
 640. Đô Thị Kỳ Ma
 641. Đô Thị Ký Sự
 642. Đô Thị Lăng Hoa Ký
 643. Đô Thị Lãng Hương Lục
 644. Đô Thị Lệ Nhân Chi Mỹ Diễm Nhân Thê Tiếu Bí Thư
 645. Đô Thị Liệp Diễm: Thiếu Phụ Câu Lạc Bộ
 646. Đô Thị Long Du
 647. Đô Thị Mê Hương Ký
 648. Đô Thị Mỗi Người Một Vẻ
 649. Đô Thị Mỹ Diễm Hậu Cung
 650. Đô Thị Mỹ Nhân Sinh Hoạt Ký
 651. Đô Thị Mỹ Phụ
 652. Đô Thị Nghịch Long
 653. Đô Thị Nghiệt Duyến Long Hấp Thủy
 654. Đô Thị Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa
 655. Đô Thị Nón Xanh Anh Hùng Truyện
 656. Đô Thị Ở Chung Vật Ngữ
 657. Đô Thị Phẩm Hương Lục
 658. Đô Thị Phong Lưu
 659. Đô Thị Phong Lưu Đế Vương
 660. Đô Thị Phong Lưu Sử
 661. Đô Thị Phong Lưu Tà Thiếu
 662. Đô Thị Phong Lưu Truyện
 663. Đô Thị Phong Lưu Vương
 664. Đô Thị Phong Nguyệt
 665. Đô Thị Phong Nguyệt Kỳ Đàm
 666. Đô Thị Quy Tắc Ngầm
 667. Đô Thị Rừng Rậm
 668. Đô Thị Sắc Thần Hành
 669. Đô Thị Sau Vườn Hoa
 670. Đô Thị Song Tu Ký
 671. Đô Thị Tà Ác Đế Vương
 672. Đô Thị Tà Đồng
 673. Đô Thị Tà Tu
 674. Đô Thị Tầm Diễm Lục
 675. Đô Thị Tầm Hoa Lục
 676. Đô Thị Tầm Hoan
 677. Đô Thị Tàng Kiều
 678. Đô Thị Thiên Long
 679. Đô Thị Thiếu Soái
 680. Đô Thị Thôi Miên Truyền Kỳ
 681. Đô Thị Thuật Thần
 682. Đô Thị Tiềm Long
 683. Đô Thị Tiểu Cương Pháo
 684. Đô Thị Tiêu Dao
 685. Đô Thị Tiêu Dao Truyện
 686. Đô Thị Tiêu Dao Hiệp
 687. Đô Thị Tiêu Dao Ký
 688. Đô Thị Tiêu Dao Phong Lưu Ký
 689. Đô Thị Tiêu Dao Tu Thần
 690. Đô Thị Tiêu Diêu
 691. Đô Thị Tiêu Diêu Truyện
 692. Đô Thị Tiểu Tử Liệp Diễm Thực Lục
 693. Đô Thị Tiểu Tử Thải Hoa Thực Lục
 694. Đô Thị Tìm Diễm Lục
 695. Đô Thị Tìm Vui Mừng
 696. Đô Thị Tình Duyên
 697. Đô Thị Tình Hiệp Phong Vân Lục
 698. Đô Thị Tình Sắc
 699. Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư
 700. Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống
 701. Đô Thị Trăm Mỹ Lục
 702. Đô Thị Truyền Thuyết
 703. Đô Thị Túng Diễm Hành
 704. Đô Thị Tung Hoành Mỹ Nữ Truyện
 705. Đô Thị Tùng Lâm
 706. Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
 707. Đô Thị Vương Triều
 708. Đô Thị Xinh Đẹp Hậu Cung
 709. Đô Thị Xuân Triều
 710. Đở Nàng Dãy Núi
 711. Dò Xét Thừa Tướng Phủ
 712. Đọa Lạc Chi Vương
 713. Đọa Lạc Đích Hôi Trần
 714. Đọa Lạc Đích Tro Bụi
 715. Đọa Lạc Nhân Sinh
 716. Đọa Lạc Thiên Sứ Nguyền Rủa
 717. Đọa Nhập Thâm Uyên Đích Mỹ Diễm Thục Phụ
 718. Đoàn Gia Nữ Tướng
 719. Đoản Thiên Tác Phẩm
 720. Đoạn Tình Khúc
 721. Đoạn Tội Ma Nữ
 722. Đoan Trang Thượng Hải Nhạc Mẫu
 723. Đoàn Tụ Cung Ký Sự Bộ 2
 724. Đoàn Tụ Sum Vầy
 725. Đoạt Tình Bá Yêu
 726. Đoạt Tình Phách Ái
 727. Độc Bộ Tiên Trần
 728. Độc Chiếm
 729. Độc Chiếm Đông Chu Hoa Thơm Cỏ Lạ
 730. Độc Chiêm Đông Chu Quần Phương
 731. Độc Chiếm Quần Phương
 732. Độc Gió Kiếm Lưu
 733. Độc Kiếm Phong Lưu
 734. Độc Tâm Tiểu Tử Hỗn Quan Tràng
 735. Độc Thoại
 736. Độc Tôn Phẩm Hương Lục
 737. Độc Tôn Tinh Hà
 738. Dog Girl
 739. Đôi Câu Vài Lời
 740. Đốt Mắt Chi Nguyên Tội Rớt Xuống
 741. Đời Nhà Thanh Cung Đình Chuyện Tình Yêu
 742. Đổi Phụ Ký
 743. Đổi Thê
 744. Dời Thích — Ta Cùng Con Trai Chuyện Xưa Không Thể Nói
 745. Đổi Trứng Kỳ Công
 746. Đổi Yêu Hoàng Tiểu Lan
 747. Dòm Dục Kỳ Duyên
 748. Dồn Chúng Ta Chung Đem Chết Đi Thanh Xuân
 749. Đơn Giản Dục Vọng
 750. Đông Bắc Đại Kháng
 751. Đông Bắc Ký Sự Chi Dục Tình
 752. Đông Bắc Nông Thôn Tình Dục Trường Thiên: Hắc Đất
 753. Đồng Cư Vạn Tuế
 754. Đóng Cửa Lại Kéo Lên Cửa Sổ
 755. Đông Cung Hỗn Loạn
 756. Đông Hải Kỳ Dị Du Ký
 757. Đông Hán Bá Vương Truyện
 758. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Cùng Chị Dâu Ở Chung Thời Gian
 759. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Hòa Tẩu Tử Đồng Cư Đích Nhật Tử
 760. Đông Hoàn Lệ Nhân
 761. Đồng Học Chi Mẫu Ngã Đích Thê
 762. Đồng Học Mụ Mụ
 763. Đồng Học Mụ Mụ Dâm Loạn
 764. Đông Kinh Phong Nguyệt
 765. Đông Kinh Phong Tình Lục
 766. Động Mạn Chi Hậu Cung Chi Lữ
 767. Động Mạn Chi Toàn Thu Ma Vương
 768. Động Mạn Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 769. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Đãi Chúc Đích Tẫn Khuyển
 770. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Mộng Huyễn Câu Nhạc Bộ
 771. Động Mạn Thế Giới Lý Đích Thôi Thổ Ky
 772. Động Tràn Đầy Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 773. Đồng Nghiệp Lăng Nhục Hệ Liệt
 774. Đồng Phi Dưỡng Thành Dâm Ký
 775. Đông Phách Hán Vương Truyền
 776. Đông Phong Truyền Kỳ
 777. Đông Phong Truyền Kỳ – Thanh Phương Truyền Kỳ
 778. Đông Phương Bất Bại
 779. Đông Phương Đệ Nhất Kiếm
 780. Đông Phương Truyền Kỳ Chi Bạch Tố
 781. Đông Phương Vân Mộng Đàm
 782. Đồng Sự
 783. Đồng Sự Ngả Linh
 784. Đồng Thời Khoái Cảm
 785. Động Tình Tam Quốc
 786. Động Tình Thiên Hạ
 787. Đổng Trác Phách Tam Quốc
 788. Doraemon H Bản
 789. Dota Chi Thần Truyền Thuyết
 790. Dữ Ái Đồng Hành
 791. Dụ Dỗ Mê Đều
 792. Dụ Dỗ Quấn Thân
 793. Du Du Phong Hoa Tuyết Dạ Hạ Thiên
 794. Dữ Hạm Nương Tại Dị Thứ Nguyên Đích Nhật Tử
 795. Du Hí Lý Đích Chân Cảm Tình
 796. Du Hí Nhân Sinh
 797. Dụ Hoặc
 798. Dụ Hoặc Học Viện Chi Tuyệt Sắc Vật Ngữ
 799. Dụ Hồng Lâu
 800. Du Long Diễn Phượng
 801. Du Long Hí Phượng (Quy Lộ + Long Đằng Thiên Lý)
 802. Du Long Thần Điêu
 803. Du Long Truyện
 804. Dụ Mẫu Toàn Công Lược
 805. Dữ Mỹ Đồng Cư
 806. Dự Ngôn Sư
 807. Đùa Du Bụi Hoa
 808. Đưa Hàng Trên Giường
 809. Đùa Mỹ Đồ
 810. Đưa Tới Cửa Con Dâu Nuôi Từ Bé
 811. Dục Bá Ỷ Thiên Hậu Cung
 812. Dục Bãi Bất Năng
 813. Dục Bãi Bất Năng’
 814. Dục Bổng Hương Chinh
 815. Dục Chi Chinh Phục
 816. Dục Chi Không Vui
 817. Dục Chi Quả Hoan
 818. Dục Chi Trầm Luân
 819. Dục Diễm Chuyện Cũ
 820. Dục Diễm Hậu Cung Đô Thị Hành
 821. Dục Diễm Hoa Viên
 822. Dục Diễm Phí Đằng
 823. Dục Diễm Phòng Học
 824. Dục Diễm Phong Lưu
 825. Dục Đồ Di Quyển – Đồng Duyên
 826. Dục Đô Hậu Cung Truyện
 827. Dục Đồ Quyển Tông
 828. Dục Dòm Đường Đi
 829. Dục Dữ Mộng: Nữ Bác Sĩ Hòa Nữ Cảnh Hoa
 830. Dục Hà
 831. Dục Hải Tiêu Diêu
 832. Dục Hải Trầm Luân : Nhất Cá Hoán Thê Kinh Lịch Giả Đích Lương Tâm Sám Hối
 833. Dục Hải Túng Tình
 834. Dục Hỏa Đốt Người: Phong Lưu Tẩu Tử
 835. Dục Hỏa Luân Hồi
 836. Dục Hỏa Luân Hồi’
 837. Dục Hỏa Luân Hồi Chi Thiên Long: Mẹ Con Toàn Bộ Thu
 838. Dục Hỏa Nan Miên
 839. Dục Hoàng Loạn Hậu Cung
 840. Dục Hoàng Nhũ Ma
 841. Dục Khuy Lữ Đồ
 842. Dục Kỳ Sao Yêu Tử
 843. Dục Lãng Tình Thiêu
 844. Dục Linh
 845. Dục Loạn Mê Tình
 846. Dục Loạn Muội Muội
 847. Dục Loạn Mỹ Nhân Nương Chi A Phương Chuyện Xưa
 848. Dục Loạn Xuân Tâm
 849. Dục Loạn Ưu Đẳng Sinh
 850. Dục Lửa Khó Ngủ
 851. Dục Luân Diễm Kí
 852. Dục Ma Chuyện Tình Yêu
 853. Dục Ma Diễm Đế
 854. Dục Ma Diễm Sử
 855. Dục Ma Tươi Đẹp Đế
 856. Dục Mãn Hoa Đô
 857. Dục Mẫu Mê Tình
 858. Dục Nghiệt
 859. Dục Nhục Cuồng Long
 860. Dục Niệm Túng Sinh
 861. Dục Nữ Giai Di
 862. Dục Nữ Liệp Lang Ký
 863. Dục Nữ Săn Lang Ký
 864. Dục Sắc: Những Thứ Kia Giáo Hội Ngươi Ân Ái Đích Nữ Nhân
 865. Dục Sắc Chi Mê Dục Nữ Nhân
 866. Dục Sắc Hoàng Đô
 867. Dục Sông
 868. Dục Thủ Đô Lâm Thời Thành Phố
 869. Dục Tiên Dục Tử
 870. Dục Truy Đuổi
 871. Dục Vọng
 872. Dục Vọng Chi Bên Ngoài… Mụ Mụ
 873. Dục Vọng Chi Ca
 874. Dục Vọng Chi Chủ Thân Hữu Thiên
 875. Dục Vọng Chi Đảo
 876. Dục Vọng Chi Đồng Truyền Thuyết
 877. Dục Vọng Chi Môn
 878. Dục Vọng Chi Môn’
 879. Dục Vọng Chi Xuất Quỹ Đích Mụ Mụ
 880. Dục Vọng Chinh Chiến Sử
 881. Dục Vọng Chinh Phục
 882. Dục Vọng Của Ta CuộC Sống
 883. Dục Vọng Của Ta Kiếp Sống
 884. Dục Vọng Đêm
 885. Dục Vọng Đều Đảo
 886. Dục Vọng Đích Hoang Dã
 887. Dục Vọng Đô Thị
 888. Dục Vọng Đô Thị’
 889. Dục Vọng Đô Thị Hệ Liệt
 890. Dục Vọng Đọa Lạc Luân Hồi
 891. Dục Vọng Đường
 892. Dục Vọng Đứng Đầu Thân Hữu Thiên
 893. Dục Vọng Giang Hồ
 894. Dục Vọng Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 895. Dục Vọng Hồng Hạnh
 896. Dục Vọng Lao Tù
 897. Dục Vọng Năng Lượng
 898. Dục Vọng Ngân Hà
 899. Dục Vọng Nhân Sinh Hậu Cung
 900. Dục Vọng Như Triều Nữ Nhân Như Thuỷ
 901. Dục Vọng Phong Lưu
 902. Dục Vọng Rừng Rậm
 903. Dục Vọng Thản Bào
 904. Dục Vọng Tháp
 905. Dục Vọng Thiên Kiêu
 906. Dục Vọng Thiếu Niên Hậu Cung Hành
 907. Dục Vọng Thôn Trang
 908. Dục Vọng Tổng Thống
 909. Dục Vọng Trò Chơi
 910. Dục Vọng Trung Đích Thành Phố
 911. Dục Vọng Vô Giới
 912. Dục Y Sám Hối Lục
 913. Dục Yêu Cố Mộng
 914. Đùi Đẹp Rên Rỉ
 915. Đùi Đẹp Y Mẫu
 916. Đui Mù Lưu Thiên Hạ
 917. Đứng Đầu Một Nhà
 918. Đúng Dịp Mẹ
 919. Dung Dung
 920. Dũng Giả Cấm Lục
 921. Đúng Là Mật Đào Thành Thục Khi
 922. Đứng Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh
 923. Đừng Yêu 1
 924. Đuổi Bắt
 925. Dưới Bóng Đêm Bến Thượng Hải
 926. Dưới Bóng Đêm Phía Sau Màn Giao Dịch: Đổi Yêu
 927. Dưới Cái Nóng Mùa Hè Sau Đích Tuyết Trắng
 928. Dưới Mặt Đất Đấu Giá Chỗ
 929. Dưới Váy Hương
 930. Đường Bá Hổ Dâm Truyện Đặc Huấn Tuyên Thệ Trước Khi Xuất Quân
 931. Đường Bá Hổ Hiện Đại Tầm Phương Ký
 932. Đường Bá Hổ Ngoại Truyện
 933. Đường Chuyên
 934. Dương Dã Độc Chiếm Hệ Liệt
 935. Dương Dã Hệ Liệt
 936. Dương Dã Phong Lưu
 937. Dương Dã Phong Lưu Hậu Cung Hệ Liệt
 938. Đường Dần Phong Lưu Truyện
 939. Dương Gia Đem
 940. Dương Gia Nữ Kiều Nương
 941. Dương Gia Oa Tình Sự
 942. Dương Gia Tướng Chi Phong Lưu Bát Thiểu
 943. Dương Gia Tướng Chinh Mỹ Truyện
 944. Dương Gia Tướng Ngoại (Oai) Truyền
 945. Đương Lục Mạo Ngộ Thượng Hồng Hạnh
 946. Dưỡng Mẫu Đích Tưởng Lệ
 947. Dương Môn Nữ Tướng
 948. Đường Say
 949. Đương Thì Minh Nguyệt Tại
 950. Dương Tiểu Năm Thăng Quan Ký
 951. Dương Vật Trải Qua Nguy Hiểm Ký
 952. Duy Ta Độc Tôn
 953. Duyến Khởi Duyến Diệt
 954. Duyên Tới Duyên Đi
 955. Duyệt Mỹ Đô Thị Lục
 956. Duyệt Nhạc Học Viện
 957. Duyệt Nữ Đô Thị Hậu Cung Truyện
 958. Duyệt Tẫn Hồng Nhan

One thought on “Tàng Thư Các – D

Add Comment