1. Dạ Chết Non
 2. Đã Cưới Chủ Phụ Yêu Ta
 3. Dạ Dạ Niệm Nô Kiều
 4. Dạ Dạ Tân Lang
 5. Dã Diễm Truyền Kỳ Lục
 6. Dã Hỏa Thiêu Xuân
 7. Dã Hương Hậu Cung Lục
 8. Đã Kết Hôn Bà Chủ Yêu Mến Ta
 9. Đả Kiếp: Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Dã Kiếp Sắc
 10. Dã Lý Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 11. Dạ Nan Miên
 12. Đả Tạo Tiếu Ngạo Hậu Cung
 13. Dã Thú
 14. Dã Thú Nhân Thê
 15. Dã Thú Người Vợ
 16. Dạ Thương
 17. Dã Tính Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 18. Đa Tình Hậu Cung Đô Thị Diễm Phúc Nhân Sinh
 19. Đa Tình Hoàng Đế
 20. Dã Tính Khó Bỏ
 21. Dã Tính Nan Ky
 22. Đa Tình Nhân Sinh
 23. Dã Tính Nông Dân
 24. Đa Tình Y Tiên
 25. Đã Từng Chúng Ta Cũng Điên Qua
 26. Đa Xuất Lai Đích Hỗn Đản Tứ Bào Thai
 27. Dã Y Diễm Phúc Hậu Cung Truyền
 28. Đặc Biệt Cấp Cho Mập Mờ
 29. Đặc Cảnh Kích Yêu
 30. Đắc Chí Rên Rỉ
 31. Đặc Chủng Thư Đồng
 32. Đặc Công Anh Thư
 33. Đặc Công Phong Lưu Lục
 34. Đặc Công Xuất Ngũ
 35. Đặc Dị Công Năng
 36. Đặc Sắc Tài Nguyên
 37. Đặc Thù Không Gian
 38. Đại Ác Ma Cùng Người Sau Truyện
 39. Đại Ác Ma Đồng Nhân Hậu Truyện
 40. Đại Ẩn
 41. Đài Bắc Danh Hoa
 42. Đại Bảo Hậu Cung Truyền Kỳ
 43. Đại Bảo Hệ Liệt
 44. Đại Bị Đồng Miên
 45. Đại Chiến Thục Nữ Ký
 46. Đại Địa Nguyên Phẫn
 47. Đại Địa Phong Lưu
 48. Đại Địa Phong Vân Truyền Kỳ
 49. Đại Địa Vương Giả
 50. Đại Đế Chuyện Tình Yêu Nhớ
 51. Đại Đường Chi Phi Đao Vấn Tình
 52. Đại Đường Chi Tà Thần Phong Lưu
 53. Đại Đường Diễm Lục
 54. Đại Đường Diễm Tình Lục
 55. Đại Đường Diễm Tình Truyện
 56. Đại Đường Hậu Cung Đoạt Diễm Truyện
 57. Đại Đường Hoàn Khố Công Tử
 58. Đại Đường Lăng Phong Truyện
 59. Đại Đường Liệp Mỹ Hậu Cung Ký
 60. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Lục
 61. Đại Đường Ngự Y
 62. Đại Đường Phong Lưu Hành
 63. Đại Đường Phong Lưu Ký
 64. Đại Đường Phong Vân Hậu Cung Truyền
 65. Đại Đường Quần Phương Lục
 66. Đại Đường Quần Phương Phổ
 67. Đại Đường Săn Mỹ Hậu Cung Ký
 68. Đại Đường Song Long Chi Trọng sinh Biên Bất Phụ
 69. Đại Đường Song Long Đoạt Diễm Ký
 70. Đại Đường Song Long Truyện – Đồng Nhân
 71. Đại Đường Sử Thượng Mạnh Nhất Hậu Cung
 72. Đại Đường Thú Diễm Ký
 73. Đại Đường Thú Phương Lục
 74. Đại Đường Tiêu Dao Hành
 75. Đại Đường Trộm Hương Truyền
 76. Đại Đường Tự Tại Hành
 77. Đại Đường Tửu Đồ
 78. Đại Đường Vẫn Như Cũ
 79. Đại Giang Đi Về Hướng Đông Lãng Đào Tẫn
 80. Đại Hào Môn
 81. Đại Hàng Hải Thời Đại — Lý Hoa Mai Thiên
 82. Đại Hanh
 83. Đại Hiệp Hồn
 84. Đại Hoang Diễm Lữ
 85. Đại Học Chi Đạo
 86. Đại Học Chi Mạn Du Hoa Tùng
 87. Đại Học Chi Tràn Đầy Du Buội Hoa
 88. Đại Học Chuyện Tình Yêu
 89. Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng
 90. Đại Học Diễm Sử
 91. Đại Học Dục Vọng Sử
 92. “Đại Học Khiếu Thú” Đích Dâm Loạn Sinh Hoạt
 93. Đại Học Na Ta Sự Nhi
 94. Đại Học Na Ta Sự Nhi Hậu Tục
 95. Đại Học Những Chuyện Kia Mà
 96. Đại Học Những Chuyện Kia Mà Sau Này
 97. Đại Học Nữ Học Sinh
 98. Đại Học Nữ Sinh Ký Túc Xá Xuân Tình
 99. Đại Kiếm Sư Ngoại Truyện
 100. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
 101. Đại La Dâm Tiên Tại Đô Thị
 102. Đại La Kim Tiên Dị Giới Tiêu Hồn
 103. Đại Lục Diễn Nghệ Quyển Diễm Sử Hệ Liệt
 104. Đại Lục Giải Trí Vòng Diễm Sử Hệ Liệt
 105. Đại Lục Giới Showbiz Tình Yêu Hệ Liệt
 106. Đại Lục Giới Văn Nghệ Chuyện Tình Yêu Hệ Liệt
 107. Đại Luyện Sĩ
 108. Đại Ma Đạo Sư Tình Nô Thí Luyện
 109. Đại Ma Quân Hoàng Rung Động Hồi Ức Lục
 110. Đại Ma Quân Hoàng Liên Y Hồi Ức Lục
 111. Đại Minh
 112. Đại Minh Chi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
 113. Đại Minh Chinh Mỹ Truyện
 114. Đại Minh Cướp Biển
 115. Đại Minh Kỳ Tăng Truyện
 116. Đại Minh Lưu Manh Hoàng Đế
 117. Đại Minh Thiên Hạ
 118. Đại Minh Tinh Chi Lộ
 119. Đại Minh Tinh Đường
 120. Đại Minh Tinh Thêm Sắc Bản
 121. Đại Nãi Nữ Hữu Bạo Lộ Ký Lục
 122. Đại Ngọc Chi Ca
 123. Đại Ngọc Lạc Hồng Ký
 124. Đại Ngọc Rơi Hồng Nhớ
 125. Đại Ngọc Sắp Hót
 126. Đại Điêu Giấc Mộng
 127. Đại Điêu Mộng Tưởng
 128. Đại Điểu Thiếu Niên Hậu Cung
 129. Đại Tần Bá Nghiệp
 130. Đại Thanh Cung Đình Bí Sử Chi Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu Thiên
 131. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Phụ Cuộc Sống
 132. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
 133. Đại Tiểu Mỹ Nữ Ái Thượng Ngã
 134. Đại Tiểu Thư Không Thể Trêu Vào
 135. Đại Tiểu Thư Toàn Chức Bảo Tiêu
 136. Đại Tranh Chi Thế
 137. Đái Trứ Tẩu Tử Khứ Lữ Du Chi Dâm Loạn Bút Tiên Kinh Hồn
 138. Đại Trượng Phu
 139. Đài Truyền Hình Người Chủ Trì DJ
 140. Đại Tùy Hoàng Đế
 141. Dâm Ẩm Ướt Đối Nghịch
 142. Dâm Ấn Thiên Sử
 143. Dâm Bá Vương Truyện Thuyết
 144. Dâm Bé Gái Ngực To Muội
 145. Đàm Cổ Luận Kim Chi Giác Lượng
 146. Dâm Cướp Mê Án
 147. Dâm Dâm Chúng Sinh Kiếp
 148. Dâm Đãng Bạn Gái
 149. Dâm Đãng Bệnh Viện
 150. Dâm Đãng Đích Viên Cảnh Chi Thê
 151. Dâm Đãng Lão Bà Linh Vận
 152. Dâm Đãng Lão Bà Yêu Đương Vụng Trộm Ký
 153. Dâm Đãng Mẫu Cẩu Giao Phối Chứng Thực
 154. Dâm Đãng Mẹ Xinh Đẹp Thân Thể
 155. Dâm Đãng Mụ Mụ Đích Mỹ Lệ Đỗng Thể
 156. Dâm Đãng Nữ Lãnh Đạo
 157. Dâm Đãng Si Nữ Ký
 158. Dâm Đãng Thiếu Phụ Bạch Khiết
 159. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Dị Địa Vẽ Vật Thực
 160. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Gợi Cảm Chân Dung
 161. Dâm Đãng Tình Sử
 162. Dâm Đến Trong Xương Tủy Hoàng Dung Mẹ Con
 163. Dâm Đồ
 164. Dâm Đồ Cũng Tu Tiên
 165. Dâm Đồ Diệc Tu Tiên
 166. Dâm Dục Chuyển Học Sinh
 167. Dâm Dục Học Sinh Chuyển Trường
 168. Dâm Dục Phi Phi
 169. Dâm Duyệt Giả Kỳ
 170. Dâm Duyệt Ngày Nghỉ
 171. Dam Giới Nữ Nhân Hành
 172. Đàm Hà Dục Đích Na Ta Sự Nhi
 173. Dâm Hành Hạ Giang Hồ Chí
 174. Dâm Hồ Ngoại Truyện Chi Của Ta Tất Chân Thục Mẫu Lão Sư
 175. Dâm Huyệt Mỹ Nữ
 176. Dâm Kì Sao Chi Phệ Mộng Người
 177. Dâm Kiếp Mê Án
 178. Dâm Kỳ Hệ Liệt
 179. Dâm Kỳ Sao Chi Xâm Nhập
 180. Dâm Loạn Bí Sử I + II
 181. Dâm Loạn Đại Gia Đình
 182. Dâm Loạn Chi Bạo
 183. Dâm Loạn Cuộc Sống
 184. Dâm Loạn Gia Đình Hệ Liệt
 185. Dâm Loạn Hỏa Khinh Viêm
 186. Dâm Loạn Minh Triều Đích Một Đóa Kỳ Ba: Bát Nhất Bát Kim Bình Mai
 187. Dâm Loạn Mẹ Con Cuộc Sống
 188. Dâm Loạn Phòng Học Chi Sư Bạo
 189. Dâm Loạn Sinh Hoạt
 190. Dâm Loạn Thê Tử
 191. Dâm Loạn Thị Trấn Nhỏ
 192. Dâm Loạn Tiểu Trấn
 193. Dâm Loạn Trấn Nhỏ
 194. Dâm Loạn Trúc Lâu
 195. Dâm Long Trọng Sinh
 196. Dâm Ma Đại Đô Thị
 197. Dâm Ma Ngự Tỷ
 198. Dâm Ma Tái Thế
 199. Dâm Ma Trái Cây Chi Sân Trường Thiên
 200. Dâm Mẫu
 201. Dâm Mẫu Cùng Thiếu Nữ Đẹp Và Gia Đình Lão Sư
 202. Dâm Mẫu Món Đồ Chơi
 203. Đắm Mình Tiểu Kiều Thê
 204. Dâm Mộng Nữ Yêu
 205. Dâm Muốn Đổi Học Sinh
 206. Dâm Nam Loạn Nữ
 207. Dâm Nếu
 208. Dâm Ngôn Dục Sắc
 209. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Chi Xanh Biếc Lữ Giang Hồ
 210. Dâm Ngược Phòng Thí Nghiệm
 211. Dâm Nhạc Hậu Cung Thần Điêu Vương
 212. Dâm Nhũ Hoàng
 213. Dâm Nhũ Khai Quan
 214. Dâm Nhục Bệnh Viện
 215. Dâm Nhục Học Sinh Xuất Sắc
 216. Dâm Nhục Nữ Cảnh
 217. Dâm Nhược
 218. Dâm Nội Cuốn Hút
 219. Dâm Nói Muốn Sắc
 220. Dâm Nữ
 221. Dâm Nữ Bạo Lực SM Câu Chuyện
 222. Dâm Nữ Đại Gia Đình
 223. Dâm Nữ Đạo
 224. Dâm Phụ Thang Gia Lệ
 225. Dâm Phược Giang Hồ
 226. Dâm Sắc Hoàng Đô
 227. Dâm Sinh Ngoại Truyện Hệ Liệt
 228. Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt
 229. Đầm Sông Dụ Cái Kia Chút Ít Công Việc
 230. Đàm Tà Thuyết Đế
 231. Dâm Tặc Võng Du Hành
 232. Dâm Tận Thiên Hạ Hoa
 233. Dâm Thần Dị Vũ Tu Thần Truyện
 234. Dâm Thành Hệ Liệt
 235. Dâm Thấp Tác Đối
 236. Dâm Thê A Mỹ Hệ Liệt
 237. Dâm Thê Tiểu Thuyết Tình Yêu
 238. Dâm Thê Trường Thiên
 239. Dâm Thịt Bệnh Viện
 240. Dâm Thú Ái Chiến Sĩ
 241. Dâm Thú Khế Ước
 242. Dâm Thú Thủy Tinh Cầu
 243. Dâm Thú Yêu Chiến Sĩ
 244. Dâm Thuật Luyện Kim Sĩ
 245. Dâm Tiện Mẹ Hòa Đàng Hoàng Ba Ba
 246. Dâm Trinh Diễm Tham Chi Hồ Điệp Công Ngụ
 247. Dâm Ướt Đối Nghịch
 248. Dâm Vợ A Mỹ Hàng Loạt
 249. Dâm Vợ Cực Hạn
 250. Dâm Xà Thịnh Yến
 251. Đan Cảnh
 252. Dân Công Tội Phạm Chi Lăng Nhục Giả Tĩnh Văn
 253. Đan Dược Đại Hạnh
 254. Dân Gian Dâm Hoàng Diễm Hậu Cung
 255. Dẫn Hoa Miên
 256. Dẫn Lang Nhập Thất Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 257. Dẫn Sói Vào Nhà
 258. Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 259. Đan Thần Phiêu Miểu Lục
 260. Dằng Dặc Phong Hoa Đêm Tuyết Mùa Hè
 261. Đãng Dạng Nữ Hoàng
 262. Đàng Hoàng Nhân Thê Hệ Liệt
 263. Đãng Nguyệt Chinh Diễm Lục
 264. Đãng Thiên Sử
 265. Đáng Thương Mụ Mụ
 266. Đánh Cướp: Mỹ Nữ Tuyệt Sắc Cũng Cướp Sắc
 267. Danh Kỹ Hoàng Dung
 268. Đánh Lén Mụ Mụ
 269. Danh Môn
 270. Danh Môn Diễm Lữ
 271. Danh Nhân Loạn Sự Tình
 272. Danh Phương Phổ
 273. Đạo Ấn
 274. Đảo Chủ Cuộc Sống Hạnh Phúc
 275. Đảo Chủ Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 276. Đạo Chụp Giáo Sư Dạy Kèm Ở Nhà
 277. Đáo Dị Giới Phao Nữu Khứ
 278. Đào Diễm Đô Thị Hoa Y
 279. Đào Hoa Ao Vận Sự
 280. Đào Hoa Đế Quốc Lục
 281. Đào Hoa Hậu Cung
 282. Đạo Hoa Thái Tuế
 283. Đào Hoa Thôn Nữ Nhân
 284. Đào Hoa Thôn Thượng Dã Sắc Đa: Thôn Sắc Vô Biên
 285. Đạo Hỏa Tuyến
 286. Đào Học Uy Long (H Bản)
 287. Đào Lý Tranh Xuân
 288. Đào Sắc Cấm Khu
 289. Đào Sắc Cô Dâu Lệ
 290. Đào Sắc Dụ Hoặc
 291. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ngã Thị Đại Ma Vương
 292. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ta Là Đại Ma Vương
 293. Đào Sắc Tân Nương Lệ
 294. Đào Sắc Thần Y
 295. Đào Sắc Tu Chân Truyện
 296. Đào Sắc Y Hoa
 297. Đào Sắc Y Tiên
 298. Đạo Tiên Phàm
 299. Đào Vận Cuồng Y
 300. Đào Vận Quan Đồ
 301. Đào Vận Thiên Vương
 302. Đào Vận Vô Song
 303. Đạo Vô Chỉ Tẫn
 304. Đào Vong Diễm Lữ
 305. Dập Lửa
 306. Đạp Mộng Giang Hồ
 307. Đạp Mộng Giang Hồ Hành
 308. Đất Hoang Diễm Lữ
 309. Đầu Đội Hào Quang Nữ Nhân
 310. Đấu La Đại Lục
 311. Đấu La Đại Lục H Bản
 312. Đấu Phá Chi Hóa Ma
 313. Đấu Phá Thần Điêu
 314. Đấu Phá Thương Khung
 315. Đấu Phá Thương Khung (NTR Thôi Miên)
 316. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Bản Chi Dục Tông
 317. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Tổng Hợp
 318. Đấu Phá Thương Khung Chi Chuyển Kiếp Luân Hồi
 319. Đấu Phá Thương Khung Chi Dâm Tông Tứ Ngược
 320. Đấu Phá Thương Khung Chi Hoa Tông Bí Sử
 321. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Bổ Sung Lý Lịch
 322. Đấu Phá Thương Khung Thao Phá Trời Cao
 323. Đấu Phá Thương Khung Trọng Sinh Tiêu Viêm
 324. Đầu Tường Có Hạnh
 325. Đầu Xuân Tháng Hai — Thành Phần Tri Thức Mỹ Nhân Hệ Liệt Chi Bốn
 326. Dạy Dỗ
 327. Dạy Dỗ Bách Chi
 328. Dạy Dỗ Bạn Gái
 329. Dạy Dỗ Đại Đường Mỹ Nữ
 330. Dạy Dỗ Địa Cầu
 331. Dạy Dỗ Hương Giang
 332. Dạy Dỗ Hương Thôn
 333. Dạy Dỗ Lão Bản
 334. Dạy Dỗ Mỹ Nữ Lão Sư
 335. Dạy Dỗ Nhà Giàu Mỹ Nữ
 336. Dạy Dỗ Nữ Thần
 337. Dạy Dỗ Thiên Long Muội Muội
 338. Dạy Dỗ Tiên Tử
 339. Dạy Dỗ Trăm Mị
 340. Đáy Quần Hương
 341. Dây Thừng Hoàng
 342. Đầy Tớ Công Chúa Tô Phỉ Á
 343. Đầy Tớ Nữ Cảnh
 344. Đầy Vườn Xuân Sắc Giam Không Được
 345. Đầy Vườn Sắc Xuân Ngắn Tập Trung
 346. DCAT
 347. Đế Đài Xuân
 348. Dễ Dàng Ẩm Ướt Lưu
 349. Đệ Đệ Của Ta Muội Muội Chính Là Như Vậy Đáng Yêu
 350. Đế Dương Thần Công
 351. Đế Hoàng Liệp Diễm Hành
 352. Đế Hoàng Quyết
 353. Đế Lâm Nhị Thứ Nguyên
 354. Đệ Nhất Bí Thư
 355. Đệ Nhất Thiên Hạ Phong Lưu
 356. Đệ Nhất Thiên Hạ Quả Phụ
 357. Đế Quốc Bản Sắc
 358. Đế Quốc Chi Loạn
 359. Đế Quốc Mỹ Nữ
 360. Đế Quốc Thương Khung
 361. Đệ Tam Loại Hạnh Phúc Nhân Sinh
 362. Đế Vương Bản Sắc
 363. Đế Vương Công Hầu Dâm Phong Lục
 364. Đế Vương Dã Sử
 365. Đế Vương Dã Sử Chi Tây Môn Khánh
 366. Đế Vương Liệp Mỹ Lục
 367. Đế Vương Săn Mỹ Lục
 368. Đế Vương Thời Đại
 369. Đề Xe Ôm Anh Hùng Liên Minh Sinh Hoạt
 370. Đêm Chết Yểu
 371. Đêm Dài Đằng Đẵng Nông Làm Bạn Với Vua
 372. Đêm Đông
 373. Đêm Khó Ngủ
 374. Đem Không Người Dám Tiết Độc Mỹ Nữ Phá Cung
 375. Đêm Khuya Trò Chơi Tiết Mục
 376. Đem Làm Nón Xanh Gặp Gỡ Hồng Hạnh
 377. Đêm Như Ca
 378. Đem Quân Lệnh
 379. Đem Tay Vươn Vào Mẫu Thân Váy Ngắn
 380. Đêm Thương
 381. Đêm Tối Chi Lang
 382. Đêm Tối Gian Nan
 383. Đem Yêu Cấp Ba Ba
 384. Đến Chi Mẫu
 385. Đến Dị Giới Tán Gái Hành
 386. Đến Gần Lãnh Đạo Phu Nhân: Quyền Lực Mật Mã
 387. Đen Nhánh Đích Linh Hồn Người Thỉnh Thoảng
 388. Đen Sẫm Hàn Ngu Truyện
 389. Đến Từ Tương Lai
 390. Đẹp Đẽ Bụi Hoa
 391. Đẹp Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ Cùng Nhân
 392. Đều Do Lão Bà Rất Ôn Nhu
 393. Đều Là Ánh Trăng Gây Họa
 394. Desire Program
 395. Dị Chủng Bài Tựa
 396. Dị Chủng Tự Ngôn
 397. Dị Địa Bạn Gái Chi Tình Dục Khó Thu
 398. Dị Đoan Chi Thần
 399. Dị Đoan Kỵ Sĩ
 400. Di Động Tàng Kinh Các
 401. Dị Dục Gia Đinh
 402. Dị Giới Chi Du Hí Giang Hồ
 403. Dị Giới Chi Đường Môn Độc Thánh
 404. Dị Giới Chi Không Gì Làm Không Được
 405. Dị Giới Chi Nghịch Thiên Siêu Thị
 406. Dị Giới Chi Nữ Tính Phúc Âm Sư
 407. Dị Giới Chi Phong Lưu Cả Đời
 408. Dị Giới Chi Tà Long Du Thương Hải
 409. Dị Giới Chi Tam Cung Lục Viện
 410. Dị Giới Chi Tài Sắc Kiêm Thu
 411. Dị Giới Chi Tuyệt Sắc Phong Mang
 412. Dị Giới Cực Phẩm Sắc Lang
 413. Dị Giới Cùng Mỹ Thành Thần
 414. Dị Giới Dược Sư
 415. Dị Giới Hậu Cung Diễm Phúc Ký
 416. Dị giới Hoa Tâm Tà Tôn
 417. Dị Giới Hồi Xuân
 418. Dị Giới Khai Thác Hệ Thống
 419. Dị Giới Linh Vũ Cải Biên Bản
 420. Dị Giới Muối Lậu
 421. Dị Giới Phong Lưu Phách Vương
 422. Dị Giới Phong Lưu Thần Đế
 423. Dị Giới Thương Nghiệp Bá Chủ
 424. Dị Giới Tuyệt Sắc Phổ
 425. Dị Giới Xác Ướp
 426. Dị Giới Xử Nữ Truyền Kỳ
 427. Dị Giới Xuân Về
 428. Đi Làm Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 429. Dị Hiệp
 430. Dị Hiệp (NTR Thôi Miên Loại)
 431. Dĩ Hôn Chủ Phụ Ái Thượng Ngã
 432. Dị Năng Thiên Hạ
 433. Dị Năng Tiêu Diêu Thần Y
 434. Dị Năng Truy Mỹ Ký
 435. Dì Nhỏ Hấp Dẫn
 436. Dì Nhỏ Liễu Hạm Yên
 437. Di Ta Ảo Tưởng
 438. Dị Thế Chi Thâu Hương Thiết Ngọc
 439. Dị Thế Chi Tiêu Diêu Tiểu Vương Gia
 440. Dị Thế Chi Vương
 441. Dị Thế Hậu Cung 3000 Phi
 442. Dị Thế Không Miện Tà Hoàng
 443. Dị Thế Liệp Diễm Hậu Cung Truyện
 444. Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ
 445. Dị Thế Lục Hoàng Lục
 446. Dị Thế Lục Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Quyển Sách
 447. Dị Thế Phong Lưu Sang Thế Thần
 448. Dị Thế Tà Quân
 449. Dị Thế Vô Ưu
 450. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục
 451. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Thiên
 452. Dị Thời Không Thiếu Niên
 453. Di Thôn Con Dâu Đẹp Quá
 454. Dị Tinh Dâm Tình
 455. Di Truyền Con (Tu Chỉnh Bản)
 456. Đi Vào Thâm Uyên Nữ Nhân
 457. Đi Về Hướng Sa Đọa
 458. Đi Vũ Người
 459. Dị Vực Thâm Uyên
 460. Đi Xuyên Qua Rừng Nhiệt Đới
 461. Địa Hạ Phách Mại Sở
 462. Địa Ngục Chi Môn
 463. Địa Ngục Chỗ Sâu Nhất
 464. Địa Ngục Hồng Nhan (Nguyên Bản)
 465. Địa Ngục Môn
 466. Địa Ngục Trường Học
 467. Địa Phủ Lâm Thời Công
 468. Dịch Dung Thuật: Túy Nhập Nữ Nhân Hoài
 469. Diễm Bá Hậu Cung Thiên Hạ
 470. Diễm Chi Thương
 471. Diễm Cơ Mị Hành Cực Nhạc Kiếp Chi Kiếm Tông Tình Oán
 472. Diễm Đãng Hoa Lau Loan
 473. Diễm Đạo Đa Tình Lục
 474. Diễm Đế Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 475. Diễm Đô Lưu Phương
 476. Diễm Dục: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 477. Diễm Dục Thập Nhị Cung
 478. Diễm Dục Vô Song
 479. Diễm Duyên Hiệp Nữ
 480. Diễm Hành Kỳ Dục Đô Thị
 481. Diễm Hành Phong Lưu Hậu Cung Truyền Thuyết
 482. Diễm Hành Phong Trần
 483. Diễm Hiệp Tình Chủng
 484. Diễm Hồn Chú
 485. Diễm Hương Mê Túy
 486. Diễm Kiều Long Dục
 487. Diễm Loạn Đô Thị
 488. Diễm Loạn Mỹ Mẫu
 489. Diễm Luyến Ma Tâm
 490. Diễm Mãn Hạnh Hoa Thôn
 491. Diễm Mãn Sĩ Đồ
 492. Diễm Mãn Sĩ Dục
 493. Điềm Mật Tứ Thiên Kim
 494. Diễm Mẫu Cám Dỗ
 495. Diễm Mẫu Đích Hoang Đường Đổ Ước
 496. Diễm Mẫu Dục Hoặc
 497. Diễm Mẹ Hoang Đường Đánh Cuộc
 498. Diễm Mộng Hậu Cung Nhân Sinh
 499. Diễm Mỹ Đô Thị
 500. Diễm Mỹ Hậu Cung Duyến
 501. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Cầm
 502. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Một Thanh Bắt
 503. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Nhất Bả Trảo
 504. Diễm Ngộ Chi Lữ
 505. Diễm Ngộ Cổ Kim Hậu Cung Truyện
 506. Diễm Ngộ Lộ
 507. Diễm Ngộ Nan Chắn
 508. Diễm Ngộ Phong Lưu Ký
 509. Diễm Ngộ Truyền Thuyết
 510. Diễm Ngộ Tu Chân
 511. Diễm Nguyệt Cuồng Thiên
 512. Diễm Nô Thiên Hương Truyền
 513. Diễm Nói Liêu Trai
 514. Diễm Phách Hậu Cung Thiên Hạ
 515. Diễm Pháp Chiến
 516. Diễm Phúc Bá Chủ
 517. Diễm Phúc Đại Đường
 518. Diễm Phúc Đô Thị Tiêu Dao
 519. Diễm Phúc Dục Vọng Nhân Sinh
 520. Diễm Phúc Nhân Sinh Chi Thông Cật
 521. Diễm Phúc Sâu
 522. Diễm Phúc Tiên Y
 523. Diễm Phúc Tiêu Diêu
 524. Diễm Phượng Truyện Kỳ
 525. Diêm Quân Đô Thị
 526. Diễm Quang Tẫn Lãm
 527. Diễm Quật Huyết Địa Ngục
 528. Diễm Sắc Ký
 529. Diễm Say Mê Hương
 530. Diễm Thú Đô Thị
 531. Diễm Thuyết Đại Đường
 532. Diễm Trạch
 533. Diễm Tu
 534. Diễm Tu Thiên Địa Bất Dung
 535. Diễm Túy Hậu Cung Truyền Thuyết
 536. Diễm Túy Mê Hương
 537. Diễm Túy Mỹ Nữ Hậu Cung Truyền Thuyết
 538. Diễm Tuyệt Nông Thôn
 539. Diêm Vương Trở Về
 540. Diễm Yêu Ma Tâm
 541. Điện Ảnh Và Truyền Hình Anime Hậu Cung Ký
 542. Điên Cuồng Bầu Trời Đêm
 543. Điên Cuồng Đại Gia Tộc
 544. Điên Cuồng Mê Hương Thuật
 545. Điên Cuồng Nội Công
 546. Điên Cuồng Vương Quốc
 547. Điền Dã Hương Hoa
 548. Điền Dã Mùa Xuân
 549. Diễn Du Tìm Tần
 550. Điên Phúc Hỏa Ảnh
 551. Điện Thị Thai Đích Chủ Trì Nhân
 552. Diễn Thịt Nhân Sinh Chi Lăng Nhục
 553. Điền Tụ Cùng Hắn Bọn Đầy Tớ
 554. Điền Viên Phong Quang
 555. Điệp Hải Hoa
 556. Diệp Thanh Cố Sự
 557. Diệp Thị Gia Tộc
 558. Điệp Vũ Đại Đường Xuân
 559. Diệt Chủ Dị Thế
 560. Diệt Chủ Dị Thế Mất Hồn
 561. Điều Giáo
 562. Điều Giáo Bách Chi
 563. Điều Giáo Bách Mị
 564. Điều Giáo Cả Nhà Bạn Gái
 565. Điều Giáo Đại Đường
 566. Điều Giáo Đại Đường Mỹ Nữ
 567. Điều Giáo Địa Cầu
 568. Điều Giáo Hương Giang
 569. Điều Giáo Mỹ Nữ Lão Sư
 570. Điều Giáo Nữ Thần
 571. Điều Giáo Sau Ly Hôn
 572. Điều Giáo Thần Điêu Chúng Nữ
 573. Điều Giáo Thiên Long Muội Muội
 574. Điều Hương Thánh Thủ
 575. Điều Khiển Kiếp Sống
 576. Diệu Mỹ Nhân
 577. Diệu Thủ Loạn Xuân
 578. Diệu Thủ Thần Chức
 579. Diệu Thủ Thôi Hoa
 580. Điểu
 581. Điểu Ti Đích YY Nhân Sinh
 582. Điệu Tiến Mỹ Nhân Oa
 583. Đỉnh Cấp Bại Hoại
 584. Đỉnh Cấp Lang Thang Cuồng Đồ
 585. Đỉnh Cấp Lưu Manh
 586. Đỉnh Cấp Người Mẫu Bạn Gái Chi Nhật Bản Du
 587. Đính Cấp Phôi Đản
 588. Đình Đời Phách Diễm
 589. Định Nhan Châu
 590. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh
 591. Đỉnh Phong Hành Trình
 592. DLP Quần Áo Lụa Là Tổng Tài
 593. Đồ Cấm Loạn Dục
 594. Đồ Mạt Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 595. Đỏ Thẫm Thiếu Nữ (Scarlet Girls)
 596. Đô Thành Phong Nguyệt
 597. Đô Thị Bách Mỹ Lục
 598. Đô Thị Bách Mỹ Lục – TCB
 599. Đô Thị Bầy Mỹ Truyện
 600. Đô Thị Bộ Đội Đặc Chủng
 601. Đô Thị Bụi Hoa Lục
 602. Đô Thị Cảnh Xuân
 603. Đô Thị Chi Cẩu Thả Bụi Hoa
 604. Đô Thị Chi Sân Trường Săn Dục
 605. Đô Thị Chi Súng Thần
 606. Đô Thị Chi Thương Thần
 607. Đô Thị Chi Vương Giả Trở Về
 608. Đô Thị Chúng Sinh Tương
 609. Đô Thị Chuyện Tình Yêu
 610. Đô Thị Chuyện Tình Yêu Lục
 611. Đô Thị Cực Nhạc Hậu Cung
 612. Đô Thị Đại Vu
 613. Đô Thị Đặc Chủng Binh
 614. Đô Thị Dâm Hồ Truyện
 615. Đô Thị Dâm Hồ Truyền Chi Tần Băng Thiên
 616. Đô Thị Đào Hoa Vận
 617. Đô Thị Di Hồn Khúc
 618. Đô Thị Dị Tưởng Hậu Cung Lục
 619. Đô Thị Diễm Đế
 620. Đô Thị Diễm Đi
 621. Đô Thị Diễm Lục
 622. Đô Thị Diễm Mộng Hậu Cung Truyện
 623. Đô Thị Diễm Ngộ
 624. Đô Thị Diễm Ngộ Chỉ Nam
 625. Đô Thị Diễm Phụ
 626. Đô Thị Diễm Sử Lục
 627. Đô Thị Điên Thần Bảng
 628. Đô Thị Du Long
 629. Đô Thị Dục Sắc
 630. Đô Thị Dục Thần
 631. Đô Thị Dục Túng Hậu Cung
 632. Đô Thị Dục Vọng Sân Trường
 633. Đô Thị Dục Vọng: Phong Cuồng Đích Triền + Miên
 634. Đô Thị Duyệt Nữ Hậu Cung Truyện
 635. Đô Thị Ghi Việc
 636. Đô Thị Giai Nhân
 637. Đô Thị Gió Trăng
 638. Đô Thị Gió Trăng Kỳ Đàm
 639. Đô Thị Hậu Cung Dục Vọng Truyền Kỳ
 640. Đô Thị Hậu Cung Lục
 641. Đô Thị Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 642. Đô Thị Hậu Cung Quan Trường Lục
 643. Đô Thị Hậu Hoa Viên
 644. Đô Thị Hoa Đạo
 645. Đô Thị Hoa Duyến Mộng
 646. Đô Thị Hoa Ngữ
 647. Đô Thị Hoa Tùng Lục
 648. Đô Thị Hoàng Cung
 649. Đô Thị Hồng Nhan Hậu Cung Truyền
 650. Đô Thị Hương Ngọc
 651. Đô Thị Huyền Huyễn: Dục Chi Trầm Luân
 652. Đô Thị Kì Duyên
 653. Đô Thị Kiều Thê Chi Mỹ Nữ Hậu Cung
 654. Đô Thị Kỳ Ma
 655. Đô Thị Ký Sự
 656. Đô Thị Lăng Hoa Ký
 657. Đô Thị Lãng Hương Lục
 658. Đô Thị Lệ Nhân Chi Mỹ Diễm Nhân Thê Tiếu Bí Thư
 659. Đô Thị Liệp Diễm: Thiếu Phụ Câu Lạc Bộ
 660. Đô Thị Long Du
 661. Đô Thị Mê Hương Ký
 662. Đô Thị Mỗi Người Một Vẻ
 663. Đô Thị Mỹ Diễm Hậu Cung
 664. Đô Thị Mỹ Nhân Sinh Hoạt Ký
 665. Đô Thị Mỹ Phụ
 666. Đô Thị Nghịch Long
 667. Đô Thị Nghiệt Duyến Long Hấp Thủy
 668. Đô Thị Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa
 669. Đô Thị Nón Xanh Anh Hùng Truyện
 670. Đô Thị Ở Chung Vật Ngữ
 671. Đô Thị Phẩm Hương Lục
 672. Đô Thị Phong Lưu
 673. Đô Thị Phong Lưu Đế Vương
 674. Đô Thị Phong Lưu Sử
 675. Đô Thị Phong Lưu Tà Thiếu
 676. Đô Thị Phong Lưu Truyện
 677. Đô Thị Phong Lưu Vương
 678. Đô Thị Phong Nguyệt
 679. Đô Thị Phong Nguyệt Kỳ Đàm
 680. Đô Thị Quy Tắc Ngầm
 681. Đô Thị Rừng Rậm
 682. Đô Thị Sắc Thần Hành
 683. Đô Thị Sau Vườn Hoa
 684. Đô Thị Song Tu Ký
 685. Đô Thị Tà Ác Đế Vương
 686. Đô Thị Tà Đồng
 687. Đô Thị Tà Tu
 688. Đô Thị Tầm Diễm Lục
 689. Đô Thị Tầm Hoa Lục
 690. Đô Thị Tầm Hoan
 691. Đô Thị Tàng Kiều
 692. Đô Thị Thiên Long
 693. Đô Thị Thiếu Soái
 694. Đô Thị Thôi Miên Truyền Kỳ
 695. Đô Thị Thuật Thần
 696. Đô Thị Tiềm Long
 697. Đô Thị Tiểu Cương Pháo
 698. Đô Thị Tiêu Dao
 699. Đô Thị Tiêu Dao Truyện
 700. Đô Thị Tiêu Dao Hiệp
 701. Đô Thị Tiêu Dao Ký
 702. Đô Thị Tiêu Dao Phong Lưu Ký
 703. Đô Thị Tiêu Dao Tu Thần
 704. Đô Thị Tiêu Diêu
 705. Đô Thị Tiêu Diêu Truyện
 706. Đô Thị Tiểu Tử Liệp Diễm Thực Lục
 707. Đô Thị Tiểu Tử Thải Hoa Thực Lục
 708. Đô Thị Tìm Diễm Lục
 709. Đô Thị Tìm Vui Mừng
 710. Đô Thị Tình Duyên
 711. Đô Thị Tình Hiệp Phong Vân Lục
 712. Đô Thị Tình Sắc
 713. Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư
 714. Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống
 715. Đô Thị Trăm Mỹ Lục
 716. Đô Thị Truyền Thuyết
 717. Đô Thị Túng Diễm Hành
 718. Đô Thị Tung Hoành Mỹ Nữ Truyện
 719. Đô Thị Tùng Lâm
 720. Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
 721. Đô Thị Vương Triều
 722. Đô Thị Xinh Đẹp Hậu Cung
 723. Đô Thị Xuân Triều
 724. Đở Nàng Dãy Núi
 725. Dò Xét Thừa Tướng Phủ
 726. Đọa Lạc Chi Vương
 727. Đọa Lạc Đích Hôi Trần
 728. Đọa Lạc Đích Tro Bụi
 729. Đọa Lạc Nhân Sinh
 730. Đọa Lạc Thiên Sứ Nguyền Rủa
 731. Đọa Nhập Thâm Uyên Đích Mỹ Diễm Thục Phụ
 732. Đoàn Gia Nữ Tướng
 733. Đoản Thiên Tác Phẩm
 734. Đoạn Tình Khúc
 735. Đoạn Tội Ma Nữ
 736. Đoan Trang Thượng Hải Nhạc Mẫu
 737. Đoàn Tụ Cung Ký Sự Bộ 2
 738. Đoàn Tụ Sum Vầy
 739. Đoạt Tình Bá Yêu
 740. Đoạt Tình Phách Ái
 741. Độc Bộ Tiên Trần
 742. Độc Chiếm
 743. Độc Chiếm Đông Chu Hoa Thơm Cỏ Lạ
 744. Độc Chiêm Đông Chu Quần Phương
 745. Độc Chiếm Quần Phương
 746. Độc Gió Kiếm Lưu
 747. Độc Kiếm Phong Lưu
 748. Độc Tâm Tiểu Tử Hỗn Quan Tràng
 749. Độc Thoại
 750. Độc Tôn Phẩm Hương Lục
 751. Độc Tôn Tinh Hà
 752. Dog Girl
 753. Đôi Câu Vài Lời
 754. Đốt Mắt Chi Nguyên Tội Rớt Xuống
 755. Đời Nhà Thanh Cung Đình Chuyện Tình Yêu
 756. Đổi Phụ Ký
 757. Đổi Thê
 758. Dời Thích — Ta Cùng Con Trai Chuyện Xưa Không Thể Nói
 759. Đổi Trứng Kỳ Công
 760. Đổi Yêu Hoàng Tiểu Lan
 761. Dòm Dục Kỳ Duyên
 762. Dồn Chúng Ta Chung Đem Chết Đi Thanh Xuân
 763. Đơn Giản Dục Vọng
 764. Đông Bắc Đại Kháng
 765. Đông Bắc Ký Sự Chi Dục Tình
 766. Đông Bắc Nông Thôn Tình Dục Trường Thiên: Hắc Đất
 767. Đồng Cư Vạn Tuế
 768. Đóng Cửa Lại Kéo Lên Cửa Sổ
 769. Đông Cung Hỗn Loạn
 770. Đông Hải Kỳ Dị Du Ký
 771. Đông Hán Bá Vương Truyện
 772. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Cùng Chị Dâu Ở Chung Thời Gian
 773. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Hòa Tẩu Tử Đồng Cư Đích Nhật Tử
 774. Đông Hoàn Lệ Nhân
 775. Đồng Học Chi Mẫu Ngã Đích Thê
 776. Đồng Học Mụ Mụ
 777. Đồng Học Mụ Mụ Dâm Loạn
 778. Đông Kinh Phong Nguyệt
 779. Đông Kinh Phong Tình Lục
 780. Động Mạn Chi Hậu Cung Chi Lữ
 781. Động Mạn Chi Toàn Thu Ma Vương
 782. Động Mạn Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 783. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Đãi Chúc Đích Tẫn Khuyển
 784. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Mộng Huyễn Câu Nhạc Bộ
 785. Động Mạn Thế Giới Lý Đích Thôi Thổ Ky
 786. Động Tràn Đầy Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 787. Đồng Nghiệp Lăng Nhục Hệ Liệt
 788. Đồng Phi Dưỡng Thành Dâm Ký
 789. Đông Phách Hán Vương Truyền
 790. Đông Phong Truyền Kỳ
 791. Đông Phong Truyền Kỳ – Thanh Phương Truyền Kỳ
 792. Đông Phương Bất Bại
 793. Đông Phương Đệ Nhất Kiếm
 794. Đông Phương Truyền Kỳ Chi Bạch Tố
 795. Đông Phương Vân Mộng Đàm
 796. Đồng Sự
 797. Đồng Sự Ngả Linh
 798. Đồng Thời Khoái Cảm
 799. Động Tình Tam Quốc
 800. Động Tình Thiên Hạ
 801. Đổng Trác Phách Tam Quốc
 802. Doraemon H Bản
 803. Dota Chi Thần Truyền Thuyết
 804. Dữ Ái Đồng Hành
 805. Dụ Dỗ Mê Đều
 806. Dụ Dỗ Quấn Thân
 807. Du Du Phong Hoa Tuyết Dạ Hạ Thiên
 808. Dữ Hạm Nương Tại Dị Thứ Nguyên Đích Nhật Tử
 809. Du Hí Lý Đích Chân Cảm Tình
 810. Du Hí Nhân Sinh
 811. Dụ Hoặc
 812. Dụ Hoặc Học Viện Chi Tuyệt Sắc Vật Ngữ
 813. Dụ Hồng Lâu
 814. Du Long Diễn Phượng
 815. Du Long Hí Phượng (Quy Lộ + Long Đằng Thiên Lý)
 816. Du Long Thần Điêu
 817. Du Long Truyện
 818. Dụ Mẫu Toàn Công Lược
 819. Dữ Mỹ Đồng Cư
 820. Dự Ngôn Sư
 821. Đùa Du Bụi Hoa
 822. Đưa Hàng Trên Giường
 823. Đùa Mỹ Đồ
 824. Đưa Tới Cửa Con Dâu Nuôi Từ Bé
 825. Dục Bá Ỷ Thiên Hậu Cung
 826. Dục Bãi Bất Năng
 827. Dục Bãi Bất Năng’
 828. Dục Bổng Hương Chinh
 829. Dục Chi Chinh Phục
 830. Dục Chi Không Vui
 831. Dục Chi Quả Hoan
 832. Dục Chi Trầm Luân
 833. Dục Diễm Chuyện Cũ
 834. Dục Diễm Hậu Cung Đô Thị Hành
 835. Dục Diễm Hoa Viên
 836. Dục Diễm Hoặc Luyến
 837. Dục Diễm Phí Đằng
 838. Dục Diễm Phòng Học
 839. Dục Diễm Phong Lưu
 840. Dục Đồ Di Quyển – Đồng Duyên
 841. Dục Đô Hậu Cung Truyện
 842. Dục Đồ Quyển Tông
 843. Dục Dòm Đường Đi
 844. Dục Dữ Mộng: Nữ Bác Sĩ Hòa Nữ Cảnh Hoa
 845. Dục Hà
 846. Dục Hải Quan Môn
 847. Dục Hải Tiêu Diêu
 848. Dục Hải Trầm Luân: Nhất Cá Hoán Thê Kinh Lịch Giả Đích Lương Tâm Sám Hối
 849. Dục Hải Trầm Luân Chi Na Na
 850. Dục Hải Túng Tình
 851. Dục Hỏa Đốt Người: Phong Lưu Tẩu Tử
 852. Dục Hỏa Luân Hồi
 853. Dục Hỏa Luân Hồi’
 854. Dục Hỏa Luân Hồi Chi Thiên Long: Mẹ Con Toàn Bộ Thu
 855. Dục Hỏa Nan Miên
 856. Dục Hoàng Loạn Hậu Cung
 857. Dục Hoàng Nhũ Ma
 858. Dục Khuy Lữ Đồ
 859. Dục Kỳ Sao Yêu Tử
 860. Dục Lãng Tình Thiêu
 861. Dục Linh
 862. Dục Loạn Mê Tình
 863. Dục Loạn Muội Muội
 864. Dục Loạn Mỹ Nhân Nương Chi A Phương Chuyện Xưa
 865. Dục Loạn Xuân Tâm
 866. Dục Loạn Ưu Đẳng Sinh
 867. Dục Lửa Khó Ngủ
 868. Dục Luân Diễm Kí
 869. Dục Ma Chuyện Tình Yêu
 870. Dục Ma Diễm Đế
 871. Dục Ma Diễm Sử
 872. Dục Ma Tươi Đẹp Đế
 873. Dục Mãn Hoa Đô
 874. Dục Mẫu Mê Tình
 875. Dục Nghiệt
 876. Dục Nhục Cuồng Long
 877. Dục Niệm Túng Sinh
 878. Dục Nữ Giai Di
 879. Dục Nữ Liệp Lang Ký
 880. Dục Nữ Săn Lang Ký
 881. Dục Sắc: Những Thứ Kia Giáo Hội Ngươi Ân Ái Đích Nữ Nhân
 882. Dục Sắc Chi Mê Dục Nữ Nhân
 883. Dục Sắc Hoàng Đô
 884. Dục Sông
 885. Dục Thủ Đô Lâm Thời Thành Phố
 886. Dục Tiên Dục Tử
 887. Dục Truy Đuổi
 888. Dục Vọng
 889. Dục Vọng Chi Bên Ngoài… Mụ Mụ
 890. Dục Vọng Chi Ca
 891. Dục Vọng Chi Chủ Thân Hữu Thiên
 892. Dục Vọng Chi Đảo
 893. Dục Vọng Chi Đồng Truyền Thuyết
 894. Dục Vọng Chi Môn
 895. Dục Vọng Chi Môn’
 896. Dục Vọng Chi Xuất Quỹ Đích Mụ Mụ
 897. Dục Vọng Chinh Chiến Sử
 898. Dục Vọng Chinh Phục
 899. Dục Vọng Của Ta CuộC Sống
 900. Dục Vọng Của Ta Kiếp Sống
 901. Dục Vọng Đêm
 902. Dục Vọng Đều Đảo
 903. Dục Vọng Đích Hoang Dã
 904. Dục Vọng Đô Thị
 905. Dục Vọng Đô Thị’
 906. Dục Vọng Đô Thị Hệ Liệt
 907. Dục Vọng Đọa Lạc Luân Hồi
 908. Dục Vọng Đường
 909. Dục Vọng Đứng Đầu Thân Hữu Thiên
 910. Dục Vọng Giang Hồ
 911. Dục Vọng Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 912. Dục Vọng Hồng Hạnh
 913. Dục Vọng Lao Tù
 914. Dục Vọng Năng Lượng
 915. Dục Vọng Ngân Hà
 916. Dục Vọng Nhân Sinh Hậu Cung
 917. Dục Vọng Như Triều Nữ Nhân Như Thuỷ
 918. Dục Vọng Phong Lưu
 919. Dục Vọng Rừng Rậm
 920. Dục Vọng Thản Bào
 921. Dục Vọng Tháp
 922. Dục Vọng Thiên Kiêu
 923. Dục Vọng Thiếu Niên Hậu Cung Hành
 924. Dục Vọng Thôn Trang
 925. Dục Vọng Tổng Thống
 926. Dục Vọng Trò Chơi
 927. Dục Vọng Trung Đích Thành Phố
 928. Dục Vọng Vô Giới
 929. Dục Y Sám Hối Lục
 930. Dục Yêu Cố Mộng
 931. Đùi Đẹp Rên Rỉ
 932. Đùi Đẹp Y Mẫu
 933. Đui Mù Lưu Thiên Hạ
 934. Đứng Đầu Một Nhà
 935. Đúng Dịp Mẹ
 936. Dung Dung
 937. Dũng Giả Cấm Lục
 938. Đúng Là Mật Đào Thành Thục Khi
 939. Đứng Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh
 940. Đừng Yêu 1
 941. Đuổi Bắt
 942. Dưới Bóng Đêm Bến Thượng Hải
 943. Dưới Bóng Đêm Phía Sau Màn Giao Dịch: Đổi Yêu
 944. Dưới Cái Nóng Mùa Hè Sau Đích Tuyết Trắng
 945. Dưới Mặt Đất Đấu Giá Chỗ
 946. Dưới Váy Hương
 947. Đường Bá Hổ Dâm Truyện Đặc Huấn Tuyên Thệ Trước Khi Xuất Quân
 948. Đường Bá Hổ Hiện Đại Tầm Phương Ký
 949. Đường Bá Hổ Ngoại Truyện
 950. Đường Chuyên
 951. Dương Dã Độc Chiếm Hệ Liệt
 952. Dương Dã Hệ Liệt
 953. Dương Dã Phong Lưu
 954. Dương Dã Phong Lưu Hậu Cung Hệ Liệt
 955. Đường Dần Phong Lưu Truyện
 956. Dương Gia Đem
 957. Dương Gia Nữ Kiều Nương
 958. Dương Gia Oa Tình Sự
 959. Dương Gia Tướng Chi Phong Lưu Bát Thiểu
 960. Dương Gia Tướng Chinh Mỹ Truyện
 961. Dương Gia Tướng Ngoại (Oai) Truyền
 962. Dương Lục Lang Tân Truyện
 963. Đương Lục Mạo Ngộ Thượng Hồng Hạnh
 964. Dưỡng Mẫu Đích Tưởng Lệ
 965. Dương Môn Nữ Tướng
 966. Đường Say
 967. Đương Thì Minh Nguyệt Tại
 968. Dương Tiểu Năm Thăng Quan Ký
 969. Dương Vật Trải Qua Nguy Hiểm Ký
 970. Duy Ta Độc Tôn
 971. Duyến Khởi Duyến Diệt
 972. Duyên Tới Duyên Đi
 973. Duyệt Mỹ Đô Thị Lục
 974. Duyệt Nhạc Học Viện
 975. Duyệt Nữ Đô Thị Hậu Cung Truyện
 976. Duyệt Tẫn Hồng Nhan

One thought on “Tàng Thư Các – D

Add Comment