1. Dạ Chết Non
 2. Đả Công Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 3. Đã Cưới Chủ Phụ Yêu Ta
 4. Dạ Dạ Dạ Xuân Tiêu
 5. Dạ Dạ Niệm Nô Kiều
 6. Dạ Dạ Tân Lang
 7. Dã Diễm Truyền Kỳ Lục
 8. Dã Hỏa Thiêu Xuân
 9. Dã Hương Hậu Cung Lục
 10. Đã Kết Hôn Bà Chủ Yêu Mến Ta
 11. Đả Kiếp: Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Dã Kiếp Sắc
 12. Dã Lý Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 13. Dạ Nan Miên
 14. Đả Tạo Tiếu Ngạo Hậu Cung
 15. Dã Thú
 16. Dã Thú Nhân Thê
 17. Dã Thú Người Vợ
 18. Dạ Thương
 19. Dã Tính Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 20. Đa Tình Dương Quá
 21. Đa Tình Hậu Cung Đô Thị Diễm Phúc Nhân Sinh
 22. Đa Tình Hoàng Đế
 23. Dã Tính Khó Bỏ
 24. Dã Tính Nan Ky
 25. Đa Tình Nhân Sinh
 26. Dã Tính Nông Dân
 27. Đa Tình Y Tiên
 28. Đã Từng Chúng Ta Cũng Điên Qua
 29. Đa Xuất Lai Đích Hỗn Đản Tứ Bào Thai
 30. Dã Y Diễm Phúc Hậu Cung Truyền
 31. Đặc Biệt Cấp Cho Mập Mờ
 32. Đặc Cảnh Kích Yêu
 33. Đắc Chí Rên Rỉ
 34. Đặc Chủng Binh Học Giáo Mật Sự
 35. Đặc Chủng Thư Đồng
 36. Đặc Công Anh Thư
 37. Đặc Công Phong Lưu Lục
 38. Đặc Công Xuất Ngũ
 39. Đặc Dị Công Năng
 40. Đặc Sắc Tài Nguyên
 41. Đặc Thù Không Gian
 42. Đại Ác Ma Cùng Người Sau Truyện
 43. Đại Ác Ma Đồng Nhân Hậu Truyện
 44. Đại Ẩn
 45. Đài Bắc Danh Hoa
 46. Đại Bảo Hậu Cung Truyền Kỳ
 47. Đại Bảo Hệ Liệt
 48. Đại Bị Đồng Miên
 49. Đại Chiến Thục Nữ Ký
 50. Đại Cứu Vớt Thế Giới võ Hiệp
 51. Đại Đạo Chủ
 52. Đại Địa Nguyên Phẫn
 53. Đại Địa Phong Lưu
 54. Đại Địa Phong Vân Truyện
 55. Đại Địa Phong Vân Truyền Kỳ
 56. Đại Địa Vương Giả
 57. Đại Điêu Giấc Mộng
 58. Đại Điêu Mộng Tưởng
 59. Đại Điểu Thiếu Niên Hậu Cung
 60. Đại Đế Chuyện Tình Yêu Nhớ
 61. Đại Đường Chi Phi Đao Vấn Tình
 62. Đại Đường Chi Tà Thần Phong Lưu
 63. Đại Đường Dâm Du Ký
 64. Đại Đường Diễm Lục
 65. Đại Đường Diễm Tình Lục
 66. Đại Đường Diễm Tình Truyện
 67. Đại Đường Hậu Cung Đoạt Diễm Truyện
 68. Đại Đường Hoàn Khố Công Tử
 69. Đại Đường Lăng Phong Truyện
 70. Đại Đường Liệp Mỹ Hậu Cung Ký
 71. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Ghi Chép
 72. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Lục
 73. Đại Đường Mỹ Nữ Gặp Bi Thảm Tao Ngộ
 74. Đại Đường Ngự Y
 75. Đại Đường Phong Lưu Hành
 76. Đại Đường Phong Lưu Ký
 77. Đại Đường Phong Vân Hậu Cung Truyền
 78. Đại Đường Quần Phương Lục
 79. Đại Đường Quần Phương Phổ
 80. Đại Đường Săn Mỹ Hậu Cung Ký
 81. Đại Đường Song Long Chi Trọng sinh Biên Bất Phụ
 82. Đại Đường Song Long Đoạt Diễm Ký
 83. Đại Đường Song Long Truyện – Đồng Nhân
 84. Đại Đường Sử Thượng Mạnh Nhất Hậu Cung
 85. Đại Đường Thú Diễm Ký
 86. Đại Đường Thú Phương Lục
 87. Đại Đường Tiêu Dao Hành
 88. Đại Đường Trộm Hương Truyền
 89. Đại Đường Tự Tại Hành
 90. Đại Đường Tửu Đồ
 91. Đại Đường Vẫn Như Cũ
 92. Đại Giang Đi Về Hướng Đông Lãng Đào Tẫn
 93. Đại Hào Môn
 94. Đại Hàng Hải Thời Đại — Lý Hoa Mai Thiên
 95. Đại Hanh
 96. Đại Hiệp Hồn
 97. Đại Hoang Diễm Lữ
 98. Đại Học Bạn Gái 28 Thiên Kịch Biến
 99. Đai Học Bảo Vệ Cửa Lão Đổng
 100. Đại Học Chi Đạo
 101. Đại Học Chi Mạn Du Hoa Tùng
 102. Đại Học Chi Tràn Đầy Du Buội Hoa
 103. Đại Học Chuyện Tình Yêu
 104. Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng
 105. Đại Học Diễm Sử
 106. Đại Học Dục Vọng Sử
 107. “Đại Học Khiếu Thú” Đích Dâm Loạn Sinh Hoạt
 108. Đại Học Na Ta Sự Nhi
 109. Đại Học Na Ta Sự Nhi Hậu Tục
 110. Đại Học Những Chuyện Kia Mà
 111. Đại Học Những Chuyện Kia Mà Sau Này
 112. Đại Học Nữ Học Sinh
 113. Đại Học Nữ Sinh Ký Túc Xá Xuân Tình
 114. Đại Kiếm Sư Ngoại Truyện
 115. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
 116. Đại Kiếm Thần
 117. Đại La Dâm Tiên Tại Đô Thị
 118. Đại La Kim Tiên Dị Giới Tiêu Hồn
 119. Đại Lục Diễn Nghệ Quyển Diễm Sử Hệ Liệt
 120. Đại Lục Giải Trí Vòng Diễm Sử Hệ Liệt
 121. Đại Lục Giới Showbiz Tình Yêu Hệ Liệt
 122. Đại Lục Giới Văn Nghệ Chuyện Tình Yêu Hệ Liệt
 123. Đại Luyện Sĩ
 124. Đại Ma Đạo Sư Tình Nô Thí Luyện
 125. Đại Ma Quân Hoàng Rung Động Hồi Ức Lục
 126. Đại Ma Quân Hoàng Liên Y Hồi Ức Lục
 127. Đại Minh
 128. Đại Minh Chi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
 129. Đại Minh Chinh Mỹ Truyện
 130. Đại Minh Cướp Biển
 131. Đại Minh Kỳ Tăng Truyện
 132. Đại Minh Lưu Manh Hoàng Đế
 133. Đại Minh Thiên Hạ
 134. Đại Minh Tinh Chi Lộ
 135. Đại Minh Tinh Đường
 136. Đại Minh Tinh Thêm Sắc Bản
 137. Đại Nãi Nữ Hữu Bạo Lộ Ký Lục
 138. Đại Ngọc Chi Ca
 139. Đại Ngọc Lạc Hồng Ký
 140. Đại Ngọc Rơi Hồng Nhớ
 141. Đại Ngọc Sắp Hót
 142. Đại Quản Gia Hệ Liệt
 143. Đại Tần Bá Nghiệp
 144. Đại Thanh Cung Đình Bí Sử Chi Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu Thiên
 145. Đại Thoại Thiên Nga Hồ
 146. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Phụ Cuộc Sống
 147. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
 148. Đại Tiểu Mỹ Nữ Ái Thượng Ngã
 149. Đại Tiểu Thư Không Thể Trêu Vào
 150. Đại Tiểu Thư Toàn Chức Bảo Tiêu
 151. Đại Tranh Chi Thế
 152. Đái Trứ Tẩu Tử Khứ Lữ Du Chi Dâm Loạn Bút Tiên Kinh Hồn
 153. Đại Trượng Phu
 154. Đài Truyền Hình Người Chủ Trì DJ
 155. Đại Tùy Hoàng Đế
 156. Dâm Ẩm Ướt Đối Nghịch
 157. Dâm Ấn Thiên Sử
 158. Dâm Bá Vương Truyện Thuyết
 159. Dâm Bé Gái Ngực To Muội
 160. Đàm Cổ Luận Kim Chi Giác Lượng
 161. Dâm Cướp Mê Án
 162. Dâm Dâm Chúng Sinh Kiếp
 163. Dâm Đãng Bạn Gái
 164. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 1
 165. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 2
 166. Dâm Đãng Bệnh Viện
 167. Dâm Đãng Đích Viên Cảnh Chi Thê
 168. Dâm Đãng Lão Bà Linh Vận
 169. Dâm Đãng Lão Bà Yêu Đương Vụng Trộm Ký
 170. Dâm Đãng Mẫu Cẩu Giao Phối Chứng Thực
 171. Dâm Đãng Mẹ Xinh Đẹp Thân Thể
 172. Dâm Đãng Mụ Mụ Đích Mỹ Lệ Đỗng Thể
 173. Dâm Đãng Mụ Mụ Tao Tỷ Tỷ
 174. Dâm Đãng Gia Đình Nhà Gái Giáo
 175. Dâm Đãng Nữ Lãnh Đạo
 176. Dâm Đãng Si Nữ Ký
 177. Dâm Đãng Thiếu Phụ Bạch Khiết
 178. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Dị Địa Vẽ Vật Thực
 179. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Gợi Cảm Chân Dung
 180. Dâm Đãng Tình Sử
 181. Dâm Đến Trong Xương Tủy Hoàng Dung Mẹ Con
 182. Dâm Đồ
 183. Dâm Đồ Cũng Tu Tiên
 184. Dâm Đồ Diệc Tu Tiên
 185. Dâm Đọa Nữ Võ Thần
 186. Dâm Dục Chuyển Học Sinh
 187. Dâm Dục Học Sinh Chuyển Trường
 188. Dâm Dục Phi Phi
 189. Dâm Duyệt Giả Kỳ
 190. Dâm Duyệt Ngày Nghỉ
 191. Dam Giới Nữ Nhân Hành
 192. Đàm Hà Dục Đích Na Ta Sự Nhi
 193. Dâm Hành Hạ Giang Hồ Chí
 194. Dâm Hồ Ngoại Truyện Chi Của Ta Tất Chân Thục Mẫu Lão Sư
 195. Dâm Huyệt Mỹ Nữ
 196. Dâm Kì Sao Chi Phệ Mộng Người
 197. Dâm Kiếp Mê Án
 198. Dâm Kỳ Hệ Liệt
 199. Dâm Kỳ Sao Chi Xâm Nhập
 200. Dâm Loạn Bí Sử I + II
 201. Dâm Loạn Đại Gia Đình
 202. Dâm Loạn Chi Bạo
 203. Dâm Loạn Cuộc Sống
 204. Dâm Loạn Gia Đình Hệ Liệt
 205. Dâm Loạn Giang Hồ
 206. Dâm Loạn Hỏa Khinh Viêm
 207. Dâm Loạn Minh Triều Đích Một Đóa Kỳ Ba: Bát Nhất Bát Kim Bình Mai
 208. Dâm Loạn Mẹ Con Cuộc Sống
 209. Dâm Loạn Phòng Học Chi Sư Bạo
 210. Dâm Loạn Sinh Hoạt
 211. Dâm Loạn Thê Tử
 212. Dâm Loạn Thị Trấn Nhỏ
 213. Dâm Loạn Tiểu Trấn
 214. Dâm Loạn Trấn Nhỏ
 215. Dâm Loạn Trúc Lâu
 216. Dâm Long Trọng Sinh
 217. Dâm Ma Đại Đô Thị
 218. Dâm Ma Đạo
 219. Dâm Ma Ngự Tỷ
 220. Dâm Ma Tái Thế
 221. Dâm Ma Trái Cây Chi Sân Trường Thiên
 222. Dâm Mẫu
 223. Dâm Mẫu Cùng Thiếu Nữ Đẹp Và Gia Đình Lão Sư
 224. Dâm Mẫu Món Đồ Chơi
 225. Dâm Mẫu Tính Diễn
 226. Dâm Mẫu Tính Diễn Tiền Truyện
 227. Đắm Mình Truỵ Lạc Tiểu Kiều Thê
 228. Dâm Mộng Nữ Yêu
 229. Dâm Muốn Đổi Học Sinh
 230. Dâm Nam Loạn Nữ
 231. Dâm Nếu
 232. Dâm Ngôn Dục Sắc
 233. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Chi Xanh Biếc Lữ Giang Hồ
 234. Dâm Ngược Phòng Thí Nghiệm
 235. Dâm Nhạc Hậu Cung Thần Điêu Vương
 236. Đam Nhậm Lĩnh Đạo Đích Hảo Xử
 237. Đảm Nhiệm Lãnh Đạo Chỗ Tốt
 238. Dâm Nhũ Hoàng
 239. Dâm Nhũ Khai Quan
 240. Dâm Nhục Bệnh Viện
 241. Dâm Nhục Học Sinh Xuất Sắc
 242. Dâm Nhục Nữ Cảnh
 243. Dâm Nhược
 244. Dâm Nội Cuốn Hút
 245. Dâm Nói Muốn Sắc
 246. Dâm Nữ
 247. Dâm Nữ Bạo Lực SM Câu Chuyện
 248. Dâm Nữ Đại Gia Đình
 249. Dâm Nữ Đạo
 250. Dâm Nữ Liệt Truyện Hệ Liệt
 251. Dâm Nữ Tu Tiên Truyện
 252. Dâm Phụ Thang Gia Lệ
 253. Dâm Phược Giang Hồ
 254. Dâm Sắc Hoàng Đô
 255. Dâm Sinh Ngoại Truyện Hệ Liệt
 256. Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt
 257. Đầm Sông Dụ Cái Kia Chút Ít Công Việc
 258. Đàm Tà Thuyết Đế
 259. Dâm Tặc Võng Du Hành
 260. Dâm Tận Thiên Hạ Hoa
 261. Dâm Thần Dị Chữ Tu Thần Truyền
 262. Dâm Thần Dị Vũ Tu Thần Truyện
 263. Dâm Thần Liệp Diễm Dị Giới
 264. Dâm Thành Hệ Liệt
 265. Dâm Thấp Tác Đối
 266. Dâm Thê A Mỹ Hệ Liệt
 267. Dâm Thê Bị Động Tiến Hành Khi
 268. Dâm Thê Bổn Lang
 269. Dâm Thế Mị Ma Truyện
 270. Dâm Thê Tiểu Thuyết Tình Yêu
 271. Dâm Thê Trường Thiên
 272. Dâm Thịt Bệnh Viện
 273. Dâm Thú Ái Chiến Sĩ
 274. Dâm Thú Khế Ước
 275. Dâm Thú Thủy Tinh Cầu
 276. Dâm Thú Yêu Chiến Sĩ
 277. Dâm Thuật Luyện Kim Sĩ
 278. Dâm Tiện Mẹ Hòa Đàng Hoàng Ba Ba
 279. Dâm Trinh Diễm Tham Chi Hồ Điệp Công Ngụ
 280. Dâm Ướt Đối Nghịch
 281. Dâm Vợ A Mỹ Hàng Loạt
 282. Dâm Vợ Cực Hạn
 283. Dâm Vợ Trường Thiên
 284. Dâm Xà Chuyển Sinh
 285. Dâm Xà Thịnh Yến
 286. Đan Cảnh
 287. Dân Công Tội Phạm Chi Lăng Nhục Giả Tĩnh Văn
 288. Đan Dược Đại Hạnh
 289. Đan Dược Trùm
 290. Dân Gian Dâm Hoàng Diễm Hậu Cung
 291. Dẫn Hoa Miên
 292. Dẫn Lang Nhập Thất
 293. Dẫn Lang Nhập Thất Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 294. Dân Quốc Lãng Đãng Tử
 295. Dân Quốc Tay Ăn Chơi
 296. Dẫn Sói Vào Nhà
 297. Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 298. Đan Thần Phiêu Miểu Lục
 299. Dằng Dặc Phong Hoa Đêm Tuyết Mùa Hè
 300. Đãng Dạng Nữ Hoàng
 301. Đàng Hoàng Nhân Thê Hệ Liệt
 302. Đang Muội Thợ Săn
 303. Đãng Nguyệt Chinh Diễm Lục
 304. Đãng Thiên Sử
 305. Đáng Thương Mụ Mụ
 306. Đánh Cướp: Mỹ Nữ Tuyệt Sắc Cũng Cướp Sắc
 307. Danh Giáo Người Trong Sắp Thứ Tự
 308. Danh Kỹ Hoàng Dung
 309. Đánh Lén Mụ Mụ
 310. Danh Môn
 311. Danh Môn Diễm Lữ
 312. Danh Nhân Loạn Sự Tình
 313. Danh Phương Phổ
 314. Đạo Ấn
 315. Đảo Chủ Cuộc Sống Hạnh Phúc
 316. Đảo Chủ Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 317. Đạo Chụp Giáo Sư Dạy Kèm Ở Nhà
 318. Đáo Dị Giới Phao Nữu Khứ
 319. Đào Diễm Đô Thị Hoa Y
 320. Đào Hoa Ao Vận Sự
 321. Đào Hoa Đế Quốc Lục
 322. Đào Hoa Hậu Cung
 323. Đạo Hoa Thái Tuế
 324. Đào Hoa Thôn Nữ Nhân
 325. Đào Hoa Thôn Thượng Dã Sắc Đa: Thôn Sắc Vô Biên
 326. Đào Hoa Thôn Tình Sự
 327. Đạo Hỏa Tuyến
 328. Đào Học Uy Long (H Bản)
 329. Đạo Hương I + II
 330. Đào Lý Tranh Xuân
 331. Đảo Ngọc Đài
 332. Đào Sắc Bảo Giám
 333. Đào Sắc Cấm Khu
 334. Đào Sắc Cô Dâu Lệ
 335. Đào Sắc Đế Quốc
 336. Đào Sắc Dụ Hoặc
 337. Đào Sắc Dục Vọng
 338. Đào Sắc Hoa Y
 339. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ngã Thị Đại Ma Vương
 340. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ta Là Đại Ma Vương
 341. Đào Sắc Tân Nương Lệ
 342. Đào Sắc Thần Y
 343. Đào Sắc Tu Chân Truyện
 344. Đào Sắc Y Tiên
 345. Đạo Tiên Phàm
 346. Đào Vận Cuồng Y
 347. Đào Vận Quan Đồ
 348. Đào Vận Thiên Vương
 349. Đào Vận Vô Song
 350. Đạo Vô Chỉ Tẫn
 351. Đào Vong Diễm Lữ
 352. Dập Lửa
 353. Đạp Mộng Giang Hồ
 354. Đạp Mộng Giang Hồ Hành
 355. Đất Hoang Diễm Lữ
 356. Đầu Có Động Hệ Liệt — Squeez Học Vườn
 357. Đầu Đội Hào Quang Nữ Nhân
 358. Đấu La Đại Lục
 359. Đấu La Đại Lục H Bản
 360. Đấu Phá Chi Hóa Ma
 361. Đấu Phá Thần Điêu
 362. Đấu Phá Thương Khung
 363. Đấu Phá Thương Khung (NTR Thôi Miên)
 364. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Bản Chi Dục Tông
 365. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Tổng Hợp
 366. Đấu Phá Thương Khung Chi Chuyển Kiếp Luân Hồi
 367. Đấu Phá Thương Khung Chi Dâm Tông Tứ Ngược
 368. Đấu Phá Thương Khung Chi Hoa Tông Bí Sử
 369. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Bổ Sung Lý Lịch
 370. Đấu Phá Thương Khung Thao Phá Trời Cao
 371. Đấu Phá Thương Khung Trọng Sinh Tiêu Viêm
 372. Đầu Tường Có Hạnh
 373. Đầu Xuân Tháng Hai — Thành Phần Tri Thức Mỹ Nhân Hệ Liệt Chi Bốn
 374. Dạy Dỗ
 375. Dạy Dỗ Bách Chi
 376. Dạy Dỗ Bạn Gái
 377. Dạy Dỗ Đại Đường Mỹ Nữ
 378. Dạy Dỗ Địa Cầu
 379. Dạy Dỗ Hương Giang
 380. Dạy Dỗ Hương Thôn
 381. Dạy Dỗ Lão Bản
 382. Dạy Dỗ Mỹ Nữ Lão Sư
 383. Dạy Dỗ Nhà Giàu Mỹ Nữ
 384. Dạy Dỗ Nữ Thần
 385. Dạy Dỗ Thiên Kim
 386. Dạy Dỗ Thiên Long Muội Muội
 387. Dạy Dỗ Tiên Tử
 388. Dạy Dỗ Trăm Mị
 389. Đáy Quần Hương
 390. Dây Thừng Hoàng
 391. Đầy Tớ Công Chúa Tô Phỉ Á
 392. Đầy Tớ Nữ Cảnh
 393. Đầy Vườn Xuân Sắc Giam Không Được
 394. Đầy Vườn Sắc Xuân Ngắn Tập Trung
 395. DCAT
 396. Đế Đài Xuân
 397. Dễ Dàng Ẩm Ướt Lưu
 398. Đệ Đệ Của Ta Muội Muội Chính Là Như Vậy Đáng Yêu
 399. Đê Điều Đích Hoa Lệ
 400. Đế Dương Thần Công
 401. Đế Hoàng Liệp Diễm Hành
 402. Đế Hoàng Quyết
 403. Đế Lâm Nhị Thứ Nguyên
 404. Đệ Nhất Bí Thư
 405. Đệ Nhất Thiên Hạ Phong Lưu
 406. Đệ Nhất Thiên Hạ Quả Phụ
 407. Đệ Nhất Thứ Mộng
 408. Đế Quốc Bản Sắc
 409. Đế Quốc Chi Loạn
 410. Đế Quốc Mỹ Nữ
 411. Đế Quốc Thương Khung
 412. Đệ Tam Loại Hạnh Phúc Nhân Sinh
 413. Đế Vương Bản Sắc
 414. Đế Vương Công Hầu Dâm Phong Lục
 415. Đế Vương Dã Sử
 416. Đế Vương Dã Sử Chi Tây Môn Khánh
 417. Đế Vương Liệp Mỹ Lục
 418. Đế Vương Săn Mỹ Lục
 419. Đế Vương Thời Đại
 420. Đế Vương Yến
 421. Đề Xe Ôm Anh Hùng Liên Minh Sinh Hoạt
 422. Đêm Chết Yểu
 423. Đêm Dài Đằng Đẵng Nông Làm Bạn Với Vua
 424. Đêm Đông
 425. Đêm Khó Ngủ
 426. Đem Không Người Dám Tiết Độc Mỹ Nữ Phá Cung
 427. Đêm Khuya Trò Chơi Tiết Mục
 428. Đem Làm Nón Xanh Gặp Gỡ Hồng Hạnh
 429. Đêm Như Ca
 430. Đem Quân Lệnh
 431. Đem Tay Vươn Vào Mẫu Thân Váy Ngắn
 432. Đêm Thương
 433. Đêm Tối Chi Lang
 434. Đêm Tối Gian Nan
 435. Đem Yêu Cấp Ba Ba
 436. Đến Chi Mẫu
 437. Đến Dị Giới Tán Gái Hành
 438. Đến Gần Lãnh Đạo Phu Nhân: Quyền Lực Mật Mã
 439. Đen Nhánh Đích Linh Hồn Người Thỉnh Thoảng
 440. Đen Sẫm Hàn Ngu Truyện
 441. Đến Từ Tương Lai
 442. Đẹp Đẽ Bụi Hoa
 443. Đẹp Nhất Thị Trưởng Dương Ngưng Băng
 444. Đẹp Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ Cùng Nhân
 445. Đều Do Lão Bà Rất Ôn Nhu
 446. Đều Là Ánh Trăng Gây Họa
 447. Desire Program
 448. Dị Chủng Bài Tựa
 449. Dị Chủng Tự Ngôn
 450. Dị Địa Bạn Gái Chi Tình Dục Khó Thu
 451. Dị Đoan Chi Thần
 452. Dị Đoan Kỵ Sĩ
 453. Di Động Tàng Kinh Các
 454. Dị Dục Gia Đinh
 455. Dị Giới Chi Du Hí Giang Hồ
 456. Dị Giới Chi Đường Môn Độc Thánh
 457. Dị Giới Chi Không Gì Làm Không Được
 458. Dị Giới Chi Nghịch Thiên Siêu Thị
 459. Dị Giới Chi Nữ Minh Tinh Hậu Cung
 460. Dị Giới Chi Nữ Tính Phúc Âm Sư
 461. Dị Giới Chi Phong Lưu Cả Đời
 462. Dị Giới Chi Tà Long Du Thương Hải
 463. Dị Giới Chi Tam Cung Lục Viện
 464. Dị Giới Chi Tài Sắc Kiêm Thu
 465. Dị Giới Chi Tuyệt Sắc Phong Mang
 466. Dị Giới Cực Phẩm Sắc Lang
 467. Dị Giới Cùng Mỹ Thành Thần
 468. Dị Giới Đạo Sư
 469. Dị Giới Dược Sư
 470. Dị Giới Ngược Duyến
 471. Dị Giới Hành Hạ Duyến
 472. Dị Giới Hậu Cung Diễm Phúc Ký
 473. Dị giới Hoa Tâm Tà Tôn
 474. Dị Giới Hồi Xuân
 475. Dị Giới Khai Thác Hệ Thống
 476. Dị Giới Linh Vũ Cải Biên Bản
 477. Dị Giới Mị Ảnh Tiêu Dao
 478. Dị Giới Muối Lậu
 479. Dị Giới Phong Lưu Phách Vương
 480. Dị Giới Phong Lưu Thần Đế
 481. Dị Giới Thương Nghiệp Bá Chủ
 482. Dị Giới Tuyệt Sắc Phổ
 483. Dị Giới Xác Ướp
 484. Dị Giới Xử Nữ Truyền Kỳ
 485. Dị Giới Xuân Về
 486. Đi Làm Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 487. Dĩ Hậu Đích Thời Đại
 488. Dị Hiệp
 489. Dị Hiệp (NTR Thôi Miên Loại)
 490. Dĩ Hôn Chủ Phụ Ái Thượng Ngã
 491. Dị Năng Thiên Hạ
 492. Dị Năng Tiêu Diêu Thần Y
 493. Dị Năng Truy Mỹ Ký
 494. Dì Nhỏ Hấp Dẫn
 495. Dì Nhỏ Liễu Hạm Yên
 496. Di Ta Ảo Tưởng
 497. Dị Thế Chi Thâu Hương Thiết Ngọc
 498. Dị Thế Chi Tiêu Diêu Tiểu Vương Gia
 499. Dị Thế Chi Vương
 500. Dị Thế Hậu Cung 3000 Phi
 501. Dị Thế Không Miện Tà Hoàng
 502. Dị Thế Liệp Diễm Hậu Cung Truyện
 503. Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ
 504. Dị Thế Long Tiêu Dao
 505. Dị Thế Lục Hoàng Lục
 506. Dị Thế Lục Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Quyển Sách
 507. Dị Thế Phong Lưu Sang Thế Thần
 508. Dị Thế Tà Quân
 509. Dị Thế Vô Ưu
 510. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục
 511. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Thiên
 512. Dị Thời Không Thiếu Niên
 513. Di Thôn Con Dâu Đẹp Quá
 514. Dị Tinh Dâm Tình
 515. Di Truyền Con (Tu Chỉnh Bản)
 516. Đi Vào Thâm Uyên Nữ Nhân
 517. Đi Về Hướng Sa Đọa
 518. Đi Vũ Người
 519. Dị Vực Thâm Uyên
 520. Đi Xuyên Qua Rừng Nhiệt Đới
 521. Địa Cầu Thượng Tối Ngưu Bức Đích Nam Nhân
 522. Địa Hạ Phách Mại Sở
 523. Địa Ngục Chi Môn
 524. Địa Ngục Chỗ Sâu Nhất
 525. Địa Ngục Hồng Nhan (Nguyên Bản)
 526. Địa Ngục Môn
 527. Địa Ngục Trường Học
 528. Địa Phủ Lâm Thời Công
 529. Dịch Dung Thuật: Túy Nhập Nữ Nhân Hoài
 530. Diễm Bá Hậu Cung Thiên Hạ
 531. Diễm Chi Thương
 532. Diễm Cơ Mị Hành Cực Nhạc Kiếp Chi Kiếm Tông Tình Oán
 533. Diễm Đãng Hoa Lau Loan
 534. Diễm Đạo Đa Tình Lục
 535. Diễm Đế Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 536. Diễm Đô Lưu Phương
 537. Diễm Dục: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 538. Diễm Dục Thập Nhị Cung
 539. Diễm Dục Vô Song
 540. Diễm Duyên Hiệp Nữ
 541. Diễm Hành Kỳ Dục Đô Thị
 542. Diễm Hành Phong Lưu Hậu Cung Truyền Thuyết
 543. Diễm Hành Phong Trần
 544. Diễm Hiệp Tình Chủng
 545. Diễm Hồn Chú
 546. Diễm Hương Mê Túy
 547. Diễm Hương Mê Túy’
 548. Diễm Kiều Long Dục
 549. Diễm Loạn Đô Thị
 550. Diễm Loạn Mỹ Mẫu
 551. Diễm Luyến Ma Tâm
 552. Diễm Mãn Hạnh Hoa Thôn
 553. Diễm Mãn Sĩ Đồ
 554. Diễm Mãn Sĩ Dục
 555. Điềm Mật Tứ Thiên Kim
 556. Diễm Mẫu Cám Dỗ
 557. Diễm Mẫu Đích Hoang Đường Đổ Ước
 558. Diễm Mẫu Dục Hoặc
 559. Diễm Mẹ Hoang Đường Đánh Cuộc
 560. Diễm Mộng Hậu Cung Nhân Sinh
 561. Diễm Mỹ Đô Thị
 562. Diễm Mỹ Hậu Cung Duyến
 563. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Cầm
 564. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Một Thanh Bắt
 565. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Nhất Bả Trảo
 566. Diễm Ngộ Chi Lữ
 567. Diễm Ngộ Cổ Kim Hậu Cung Truyện
 568. Diễm Ngộ Lộ
 569. Diễm Ngộ Nan Chắn
 570. Diễm Ngộ Phong Lưu Ký
 571. Diễm Ngộ Truyền Thuyết
 572. Diễm Ngộ Tu Chân
 573. Diễm Nguyệt Cuồng Thiên
 574. Diễm Nô Thiên Hương Truyền
 575. Diễm Nói Liêu Trai
 576. Diễm Phách Hậu Cung Thiên Hạ
 577. Diễm Pháp Chiến
 578. Diễm Phúc Bá Chủ
 579. Diễm Phúc Đại Đường
 580. Diễm Phúc Đô Thị Tiêu Dao
 581. Diễm Phúc Dục Vọng Nhân Sinh
 582. Diễm Phúc Nhân Sinh Chi Thông Cật
 583. Diễm Phúc Sâu
 584. Diễm Phúc Tiên Y
 585. Diễm Phúc Tiêu Dao
 586. Diễm Phúc Tiêu Diêu
 587. Diễm Phượng Truyện Kỳ
 588. Diêm Quân Đô Thị
 589. Diễm Quang Tẫn Lãm
 590. Diễm Quật Huyết Địa Ngục
 591. Diễm Sắc Ký
 592. Diễm Say Mê Hương
 593. Diễm Thú Đô Thị
 594. Diễm Thuyết Đại Đường
 595. Diễm Trạch
 596. Diễm Tu
 597. Diễm Tu Thiên Địa Bất Dung
 598. Diễm Túy Hậu Cung Truyền Thuyết
 599. Diễm Túy Mê Hương
 600. Diễm Túy Mỹ Nữ Hậu Cung Truyền Thuyết
 601. Diễm Tuyệt Nông Thôn
 602. Diêm Vương Trở Về
 603. Diễm Yêu Ma Tâm
 604. Điện Ảnh Và Truyền Hình Anime Hậu Cung Ký
 605. Điên Cuồng Bầu Trời Đêm
 606. Điên Cuồng Đại Gia Tộc
 607. Điên Cuồng Mê Hương Thuật
 608. Điên Cuồng Nội Công
 609. Điên Cuồng Vương Quốc
 610. Điền Dã Hương Hoa
 611. Điền Dã Mùa Xuân
 612. Diễn Du Tìm Tần
 613. Điên Phong Bảo Giám
 614. Điên Phúc Hỏa Ảnh
 615. Điện Thị Thai Đích Chủ Trì Nhân
 616. Diễn Thịt Nhân Sinh Chi Lăng Nhục
 617. Điền Tụ Cùng Hắn Bọn Đầy Tớ
 618. Điền Viên Phong Quang
 619. Điệp Hải Hoa
 620. Diệp Thanh Cố Sự
 621. Diệp Thị Gia Tộc
 622. Điệp Vũ Đại Đường Xuân
 623. Diệt Chủ Dị Thế
 624. Diệt Chủ Dị Thế Mất Hồn
 625. Điểu
 626. Điều Giáo
 627. Điều Giáo Bách Chi
 628. Điều Giáo Bách Mị
 629. Điều Giáo Cả Nhà Bạn Gái
 630. Điều Giáo Đại Đường
 631. Điều Giáo Đại Đường Mỹ Nữ
 632. Điều Giáo Địa Cầu
 633. Điều Giáo Hương Giang
 634. Điều Giáo Lão Bản
 635. Điều Giáo Mỹ Nữ Lão Sư
 636. Điều Giáo Nữ Thần
 637. Điều Giáo Sau Ly Hôn
 638. Điều Giáo Thần Điêu Chúng Nữ
 639. Điều Giáo Thiên Long Muội Muội
 640. Điều Hương Thánh Thủ
 641. Điều Khiển Kiếp Sống
 642. Diệu Mỹ Nhân
 643. Điệu Thấp Hoa Lệ
 644. Diệu Thủ Loạn Xuân
 645. Diệu Thủ Thần Chức
 646. Diệu Thủ Thôi Hoa
 647. Điểu Ti Đích YY Nhân Sinh
 648. Điểu Ti Ngày Trung Thiên Đích Sân Trường Nghịch Tập Nhân Sinh
 649. Điểu Ti Nhật Trung Thiên Đích Giáo Viên Nghịch Tập Nhân Sinh
 650. Điệu Tiến Mỹ Nhân Oa
 651. Đỉnh Bảo Giám
 652. Đỉnh Cấp Bại Hoại
 653. Đỉnh Cấp Lang Thang Cuồng Đồ
 654. Đỉnh Cấp Lưu Manh
 655. Đỉnh Cấp Người Mẫu Bạn Gái Chi Nhật Bản Du
 656. Đính Cấp Phôi Đản
 657. Đình Đời Phách Diễm
 658. Đinh Gia Mây Mưa
 659. Đinh Gia Vân Vũ
 660. Định Nhan Châu
 661. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh
 662. Đỉnh Phong Bảo Giám
 663. Đỉnh Phong Hành Trình
 664. DLP Quần Áo Lụa Là Tổng Tài
 665. Đồ Cấm Loạn Dục
 666. Đồ Mạt Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 667. Đỏ Thẫm Thiếu Nữ (Scarlet Girls)
 668. Đô Thành Phong Nguyệt
 669. Đô Thị Bách Mỹ Lục
 670. Đô Thị Bách Mỹ Lục – TCB
 671. Đô Thị Bảo Phiêu Kỳ Ngộ Ký
 672. Đô Thị Bảo Tiêu Kỳ Ngộ Nhớ
 673. Đô Thị Bầy Mỹ Truyện
 674. Đô Thị Bộ Đội Đặc Chủng
 675. Đô Thị Bụi Hoa Lục
 676. Đô Thị Cảnh Xuân
 677. Đô Thị Chi Cẩu Thả Bụi Hoa
 678. Đô Thị Chi Sân Trường Săn Dục
 679. Đô Thị Chi Súng Thần
 680. Đô Thị Chi Thương Thần
 681. Đô Thị Chi Vương Giả Trở Về
 682. Đô Thị Chúng Sinh Tương
 683. Đô Thị Chuyện Tình Yêu
 684. Đô Thị Chuyện Tình Yêu Lục
 685. Đô Thị Cực Nhạc Hậu Cung
 686. Đô Thị Đại Vu
 687. Đô Thị Đặc Chủng Binh
 688. Đô Thị Dâm Hồ Truyện
 689. Đô Thị Dâm Hồ Truyền Chi Tần Băng Thiên
 690. Đô Thị Dâm Loạn Gia Tộc
 691. Đô Thị Đào Hoa Vận
 692. Đô Thị Di Hồn Khúc
 693. Đô Thị Dị Tưởng Hậu Cung Lục
 694. Đô Thị Diễm Đế
 695. Đô Thị Diễm Đi
 696. Đô Thị Diễm Lục
 697. Đô Thị Diễm Mộng Hậu Cung Truyện
 698. Đô Thị Diễm Ngộ
 699. Đô Thị Diễm Ngộ Chỉ Nam
 700. Đô Thị Diễm Phụ
 701. Đô Thị Diễm Sử Lục
 702. Đô Thị Điên Thần Bảng
 703. Đô Thị Du Long
 704. Đô Thị Dục Sắc
 705. Đô Thị Dục Thần
 706. Đô Thị Dục Túng Hậu Cung
 707. Đô Thị Dục Vọng Sân Trường
 708. Đô Thị Dục Vọng: Phong Cuồng Đích Triền + Miên
 709. Đô Thị Duyệt Nữ Hậu Cung Truyện
 710. Đô Thị Ghi Việc
 711. Đô Thị Giai Nhân
 712. Đô Thị Gió Trăng
 713. Đô Thị Gió Trăng Kỳ Đàm
 714. Đô Thị Hậu Cung Dục Vọng Truyền Kỳ
 715. Đô Thị Hậu Cung Lục
 716. Đô Thị Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 717. Đô Thị Hậu Cung Quan Trường Lục
 718. Đô Thị Hậu Hoa Viên
 719. Đô Thị Hoa Đạo
 720. Đô Thị Hoa Duyến Mộng
 721. Đô Thị Hoa Ngữ
 722. Đô Thị Hoa Tùng Lục
 723. Đô Thị Hoàng Cung
 724. Đô Thị Hỏi Tình
 725. Đô Thị Hồng Nhan Hậu Cung Truyền
 726. Đô Thị Hương Ngọc
 727. Đô Thị Huyền Huyễn: Dục Chi Trầm Luân
 728. Đô Thị Kì Duyên
 729. Đô Thị Kiều Thê Chi Mỹ Nữ Hậu Cung
 730. Đô Thị Kỳ Ma
 731. Đô Thị Ký Sự
 732. Đô Thị Lăng Hoa Ký
 733. Đô Thị Lãng Hương Lục
 734. Đô Thị Lệ Nhân Chi Mỹ Diễm Nhân Thê Tiếu Bí Thư
 735. Đô Thị Liệp Diễm: Thiếu Phụ Câu Lạc Bộ
 736. Đô Thị Long Du
 737. Đô Thị Mê Hương Ký
 738. Đô Thị Mỗi Người Một Vẻ
 739. Đô Thị Mỹ Diễm Hậu Cung
 740. Đô Thị Mỹ Nhân Sinh Hoạt Ký
 741. Đô Thị Mỹ Phụ
 742. Đô Thị Nghịch Long
 743. Đô Thị Nghiệt Duyến Long Hấp Thủy
 744. Đô Thị Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa
 745. Đô Thị Nón Xanh Anh Hùng Truyện
 746. Đô Thị Ở Chung Vật Ngữ
 747. Đô Thị Phẩm Hương Lục
 748. Đô Thị Phong Lưu
 749. Đô Thị Phong Lưu Đế Vương
 750. Đô Thị Phong Lưu Sử
 751. Đô Thị Phong Lưu Tà Thiếu
 752. Đô Thị Phong Lưu Truyện
 753. Đô Thị Phong Lưu Vương
 754. Đô Thị Phong Nguyệt
 755. Đô Thị Phong Nguyệt Kỳ Đàm
 756. Đô Thị Quy Tắc Ngầm
 757. Đô Thị Rừng Rậm
 758. Đô Thị Sắc Thần Hành
 759. Đô Thị Sau Vườn Hoa
 760. Đô Thị Song Tu Ký
 761. Đô Thị Tà Ác Đế Vương
 762. Đô Thị Tà Đồng
 763. Đô Thị Tà Tu
 764. Đô Thị Tầm Diễm Lục
 765. Đô Thị Tầm Hoa Lục
 766. Đô Thị Tầm Hoan
 767. Đô Thị Tàng Kiều
 768. Đô Thị Thiên Long
 769. Đô Thị Thiếu Phụ Trầm Luân
 770. Đô Thị Thiếu Soái
 771. Đô Thị Thôi Miên Truyền Kỳ
 772. Đô Thị Thuật Thần
 773. Đô Thị Tiềm Long
 774. Đô Thị Tiểu Cương Pháo
 775. Đô Thị Tiêu Dao
 776. Đô Thị Tiêu Dao Truyện
 777. Đô Thị Tiêu Dao Hiệp
 778. Đô Thị Tiêu Dao Ký
 779. Đô Thị Tiêu Dao Phong Lưu Ký
 780. Đô Thị Tiêu Dao Tu Thần
 781. Đô Thị Tiêu Diêu
 782. Đô Thị Tiêu Diêu Truyện
 783. Đô Thị Tiểu Tử Liệp Diễm Thực Lục
 784. Đô Thị Tiểu Tử Thải Hoa Thực Lục
 785. Đô Thị Tìm Diễm Lục
 786. Đô Thị Tìm Vui Mừng
 787. Đô Thị Tình Duyên
 788. Đô Thị Tình Hiệp Phong Vân Lục
 789. Đô Thị Tình Sắc
 790. Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư
 791. Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống
 792. Đô Thị Trăm Mỹ Lục
 793. Đô Thị Trần Dục Thú Diễm
 794. Đô Thị Truyền Thuyết
 795. Đô Thị Túng Diễm Hành
 796. Đô Thị Tung Hoành Mỹ Nữ Truyện
 797. Đô Thị Tùng Lâm
 798. Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
 799. Đô Thị Vấn Tình
 800. Đô Thị Vương Triều
 801. Đô Thị Xinh Đẹp Hậu Cung
 802. Đô Thị Xuân Triều
 803. Đở Nàng Dãy Núi
 804. Dò Xét Thừa Tướng Phủ
 805. Đọa Lạc Chi Vương
 806. Đọa Lạc Đích Hôi Trần
 807. Đọa Lạc Đích Tro Bụi
 808. Đọa Lạc Nhân Sinh
 809. Đọa Lạc Thiên Sứ Nguyền Rủa
 810. Đọa Nhập Thâm Uyên Đích Mỹ Diễm Thục Phụ
 811. Đoàn Gia Nữ Đem Tục (Đế Quốc)
 812. Đoàn Gia Nữ Tướng
 813. Đoạn Gia Nữ Tương Tục (Đế Quốc)
 814. Đoản Thiên Tác Phẩm
 815. Đoạn Tình Khúc
 816. Đoạn Tội Ma Nữ
 817. Đoan Trang Thượng Hải Nhạc Mẫu
 818. Đoàn Tụ Cung Ký Sự Bộ 2
 819. Đoàn Tụ Sum Vầy
 820. Đoạt Thê: Thực Cốt Nhu Tình
 821. Đoạt Tình Bá Yêu
 822. Đoạt Tình Phách Ái
 823. Đoạt Vợ
 824. Đoạt Vợ: Thực Cốt Nhu Tình
 825. Độc Bộ Tiên Trần
 826. Độc Chiếm
 827. Độc Chiếm Đông Chu Hoa Thơm Cỏ Lạ
 828. Độc Chiêm Đông Chu Quần Phương
 829. Độc Chiếm Quần Phương
 830. Độc Gió Kiếm Lưu
 831. Độc Kiếm Phong Lưu
 832. Độc Tâm Tiểu Tử Hỗn Quan Tràng
 833. Độc Thoại
 834. Độc Tôn Phẩm Hương Lục
 835. Độc Tôn Tinh Hà
 836. Dog Girl
 837. Đôi Câu Vài Lời
 838. Đời Nhà Thanh Cung Đình Chuyện Tình Yêu
 839. Đội Nón Xanh: Cộng Hưởng Kiều Thê
 840. Đổi Phụ Ký
 841. Đổi Thê
 842. Dời Thích — Ta Cùng Con Trai Chuyện Xưa Không Thể Nói
 843. Đổi Trứng Kỳ Công
 844. Đổi Yêu Hoàng Tiểu Lan
 845. Dòm Dục Kỳ Duyên
 846. Dồn Chúng Ta Chung Đem Chết Đi Thanh Xuân
 847. Đơn Giản Dục Vọng
 848. Đông Bắc Đại Kháng
 849. Đông Bắc Ký Sự Chi Dục Tình
 850. Đông Bắc Nông Thôn Tình Dục Trường Thiên: Hắc Đất
 851. Đồng Cư Vạn Tuế
 852. Đóng Cửa Lại Kéo Lên Cửa Sổ
 853. Đông Cung Hỗn Loạn
 854. Đông Hải Huề Mỹ Phong Lưu Hành
 855. Đông Hải Kỳ Dị Du Ký
 856. Đông Hán Bá Vương Truyện
 857. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Cùng Chị Dâu Ở Chung Thời Gian
 858. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Hòa Tẩu Tử Đồng Cư Đích Nhật Tử
 859. Đông Hoàn Lệ Nhân
 860. Đồng Học Chi Mẫu Ngã Đích Thê
 861. Đồng Học Mụ Mụ
 862. Đồng Học Mụ Mụ Dâm Loạn
 863. Đông Kinh Phong Nguyệt
 864. Đông Kinh Phong Tình Lục
 865. Động Mạn Chi Hậu Cung Chi Lữ
 866. Động Mạn Chi Toàn Thu Ma Vương
 867. Động Mạn Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 868. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Đãi Chúc Đích Tẫn Khuyển
 869. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Mộng Huyễn Câu Nhạc Bộ
 870. Động Mạn Thế Giới Lý Đích Thôi Thổ Ky
 871. Động Tràn Đầy Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 872. Đồng Nghiệp Lăng Nhục Hệ Liệt
 873. Đồng Phi Dưỡng Thành Dâm Ký
 874. Đông Phách Hán Vương Truyền
 875. Đông Phong Truyền Kỳ
 876. Đông Phong Truyền Kỳ – Thanh Phương Truyền Kỳ
 877. Đông Phương Bất Bại
 878. Đông Phương Đệ Nhất Kiếm
 879. Đông Phương Truyền Kỳ Chi Bạch Tố
 880. Đông Phương Vân Mộng Đàm
 881. Đồng Sự
 882. Đồng Sự Ngả Linh
 883. Đồng Thời Khoái Cảm
 884. Động Tình Tam Quốc
 885. Động Tình Thiên Hạ
 886. Đổng Trác Phách Tam Quốc
 887. Doraemon H Bản
 888. Đốt Mắt Chi Nguyên Tội Rớt Xuống
 889. Đốt Yêu Lục
 890. Dota Chi Thần Truyền Thuyết
 891. Dữ Ái Đồng Hành
 892. Dụ Dỗ Mê Đều
 893. Dụ Dỗ Quấn Thân
 894. Du Du Phong Hoa Tuyết Dạ Hạ Thiên
 895. Dữ Hạm Nương Tại Dị Thứ Nguyên Đích Nhật Tử
 896. Du Hí Lý Đích Chân Cảm Tình
 897. Du Hí Nhân Sinh
 898. Dụ Hoặc
 899. Dụ Hoặc Học Viện Chi Tuyệt Sắc Vật Ngữ
 900. Dụ Hồng Lâu
 901. Dữ Lão Mụ Đích Cố Sự
 902. Du Long Diễn Phượng
 903. Du Long Hí Phượng (Quy Lộ + Long Đằng Thiên Lý)
 904. Du Long Thần Điêu
 905. Du Long Truyện
 906. Dụ Mẫu Toàn Công Lược
 907. Dữ Mỹ Đồng Cư
 908. Dự Ngôn Sư
 909. Dữ Nhạc Phụ Nhạc Mẫu Cộng Đồng Trụ Tại Nhất Khởi Đích Nhật Tử
 910. Dữ Thế Vô Tranh
 911. Đùa Du Bụi Hoa
 912. Đưa Hàng Trên Giường
 913. Đùa Mỹ Đồ
 914. Đưa Tới Cửa Con Dâu Nuôi Từ Bé
 915. Dục Ái Di Tình
 916. Dục Bá Ỷ Thiên Hậu Cung
 917. Dục Bãi Bất Năng
 918. Dục Bãi Bất Năng’
 919. Dục Bổng Hương Chinh
 920. Dục Chi Chinh Phục
 921. Dục Chi Không Vui
 922. Dục Chi Quả Hoan
 923. Dục Chi Trầm Luân
 924. Dục Cùng Mộng: Nữ Tiến Sĩ Cùng Nữ Cảnh Hoa
 925. Dục Diễm Chuyện Cũ
 926. Dục Diễm Hậu Cung Đô Thị Hành
 927. Dục Diễm Hoa Viên
 928. Dục Diễm Hoặc Luyến
 929. Dục Diễm Phí Đằng
 930. Dục Diễm Phòng Học
 931. Dục Diễm Phong Lưu
 932. Dục Đều Hậu Cung Truyền
 933. Dục Đồ Di Quyển – Đồng Duyên
 934. Dục Đô Hậu Cung Truyện
 935. Dục Đồ Quyển Tông
 936. Dục Dòm Đường Đi
 937. Dục Dữ Mộng: Nữ Bác Sĩ Hòa Nữ Cảnh Hoa
 938. Dục Hà
 939. Dục Hải Quan Môn
 940. Dục Hải Tiêu Diêu
 941. Dục Hải Tiêu Diêu (Tu Cải Bản)
 942. Dục Hải Trầm Luân: Nhất Cá Hoán Thê Kinh Lịch Giả Đích Lương Tâm Sám Hối
 943. Dục Hải Trầm Luân Chi Na Na
 944. Dục Hải Túng Tình
 945. Dục Hải Y Sư
 946. Dục Hỏa Đốt Người: Phong Lưu Tẩu Tử
 947. Dục Hỏa Luân Hồi
 948. Dục Hỏa Mà Sinh
 949. Dục Hỏa Nan Miên
 950. Dục Hỏa Nhi Sinh
 951. Dục Hoàng Loạn Hậu Cung
 952. Dục Hoàng Nhũ Ma
 953. Dục Khuy Lữ Đồ
 954. Dục Kỳ Sao Yêu Tử
 955. Dục Lãng Tình Thiêu
 956. Dục Linh
 957. Dục Loạn Mê Tình
 958. Dục Loạn Muội Muội
 959. Dục Loạn Mỹ Nhân Nương Chi A Phương Chuyện Xưa
 960. Dục Loạn Phồn Quang
 961. Dục Loạn Xuân Tâm
 962. Dục Loạn Ưu Đẳng Sinh
 963. Dục Long Liệp Diễm
 964. Dục Lửa Khó Ngủ
 965. Dục Luân Diễm Kí
 966. Dục Ma Chuyện Tình Yêu
 967. Dục Ma Diễm Đế
 968. Dục Ma Diễm Sử
 969. Dục Ma Tươi Đẹp Đế
 970. Dục Mãn Hoa Đô
 971. Dục Mẫu Mê Tình
 972. Dục Nghiệt
 973. Dục Nhục Cuồng Long
 974. Dục Niệm Túng Sinh
 975. Dục Nữ Giai Di
 976. Dục Nữ Liệp Lang Ký
 977. Dục Nữ Săn Lang Ký
 978. Dục Sắc: Những Thứ Kia Giáo Hội Ngươi Ân Ái Đích Nữ Nhân
 979. Dục Sắc Chi Mê Dục Nữ Nhân
 980. Dục Sắc Hoàng Đô
 981. Dục Sông
 982. Dục Thủ Đô Lâm Thời Thành Phố
 983. Dục Tiên Dục Tử
 984. Dục Truy Đuổi
 985. Dục Vọng
 986. Dục Vọng Chi Bên Ngoài… Mụ Mụ
 987. Dục Vọng Chi Ca
 988. Dục Vọng Chi Chủ Thân Hữu Thiên
 989. Dục Vọng Chi Đảo
 990. Dục Vọng Chi Đồng Truyền Thuyết
 991. Dục Vọng Chi Hải
 992. Dục Vọng Chi Môn
 993. Dục Vọng Chi Môn’
 994. Dục Vọng Chi Xuất Quỹ Đích Mụ Mụ
 995. Dục Vọng Chinh Chiến Sử
 996. Dục Vọng Chinh Phục
 997. Dục Vọng Của Ta CuộC Sống
 998. Dục Vọng Của Ta Kiếp Sống
 999. Dục Vọng Đêm
 1000. Dục Vọng Đều Đảo
 1001. Dục Vọng Đích Hoang Dã
 1002. Dục Vọng Đô Thị
 1003. Dục Vọng Đô Thị’
 1004. Dục Vọng Đô Thị Hệ Liệt
 1005. Dục Vọng Đọa Lạc Luân Hồi
 1006. Dục Vọng Đường
 1007. Dục Vọng Đứng Đầu Thân Hữu Thiên
 1008. Dục Vọng Giang Hồ
 1009. Dục Vọng Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 1010. Dục Vọng Hồng Hạnh
 1011. Dục Vọng Lao Tù
 1012. Dục Vọng Năng Lượng
 1013. Dục Vọng Ngân Hà
 1014. Dục Vọng Nhân Sinh Hậu Cung
 1015. Dục Vọng Như Triều Nữ Nhân Như Thuỷ
 1016. Dục Vọng Phong Lưu
 1017. Dục Vọng Rừng Rậm
 1018. Dục Vọng Sa Đọa Luân Hồi
 1019. Dục Vọng Thản Bào
 1020. Dục Vọng Tháp
 1021. Dục Vọng Thiên Kiêu
 1022. Dục Vọng Thiếu Niên Hậu Cung Hành
 1023. Dục Vọng Thôn Trang
 1024. Dục Vọng Tổng Thống
 1025. Dục Vọng Trò Chơi
 1026. Dục Vọng Trung Đích Thành Phố
 1027. Dục Vọng Vô Giới
 1028. Dục Y Sám Hối Lục
 1029. Dục Yêu Cố Mộng
 1030. Dục Yêu Di Tình
 1031. Đùi Đẹp Rên Rỉ
 1032. Đùi Đẹp Y Mẫu
 1033. Đui Mù Lưu Thiên Hạ
 1034. Đứng Đầu Một Nhà
 1035. Đúng Dịp Mẹ
 1036. Dung Dung
 1037. Dũng Giả Cấm Lục
 1038. Đúng Là Mật Đào Thành Thục Khi
 1039. Đứng Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh
 1040. Đừng Yêu 1
 1041. Đuổi Bắt
 1042. Dưới Bóng Đêm Bến Thượng Hải
 1043. Dưới Bóng Đêm Phía Sau Màn Giao Dịch: Đổi Yêu
 1044. Dưới Cái Nóng Mùa Hè Sau Đích Tuyết Trắng
 1045. Dưới Mặt Đất Đấu Giá Chỗ
 1046. Duỗi Nhập Mụ Mụ Váy Ngắn
 1047. Dưới Váy Hương
 1048. Đường Bá Hổ Dâm Truyện Đặc Huấn Tuyên Thệ Trước Khi Xuất Quân
 1049. Đường Bá Hổ Hiện Đại Tầm Phương Ký
 1050. Đường Bá Hổ Ngoại Truyện
 1051. Đường Chuyên
 1052. Dương Dã Độc Chiếm Hệ Liệt
 1053. Dương Dã Hệ Liệt
 1054. Dương Dã Phong Lưu
 1055. Dương Dã Phong Lưu Hậu Cung Hệ Liệt
 1056. Đường Dần Phong Lưu Truyện
 1057. Dương Gia Đem
 1058. Dương Gia Nữ Kiều Nương
 1059. Dương Gia Oa Tình Sự
 1060. Dương Gia Tướng Chi Phong Lưu Bát Thiểu
 1061. Dương Gia Tướng Chinh Mỹ Truyện
 1062. Dương Gia Tướng Ngoại (Oai) Truyền
 1063. Dương Lục Lang Tân Truyện
 1064. Đương Lục Mạo Ngộ Thượng Hồng Hạnh
 1065. Dưỡng Mẫu Ban Thưởng
 1066. Dưỡng Mẫu Đích Tưởng Lệ
 1067. Dưỡng Mẫu Khen Thưởng
 1068. Dương Môn Nữ Tướng
 1069. Dương Môn Nữ Tướng Mộc Quế Anh Bổ Sung Lý Lịch
 1070. Dương Môn Nữ Tương Mục Quế Anh Biệt Truyện
 1071. Đường Say
 1072. Đương Thì Minh Nguyệt Tại
 1073. Dương Tiểu Năm Thăng Quan Ký
 1074. Đường Triều Bộ Dạng Thùy Mị
 1075. Đường Triều Phong Vận
 1076. Dương Vật Trải Qua Nguy Hiểm Ký
 1077. Duy Ta Độc Tôn
 1078. Duyến Dục Đô Thị Hành
 1079. Duyến Khởi Duyến Diệt
 1080. Duyên Tới Duyên Đi
 1081. Duyệt Mỹ Đô Thị Lục
 1082. Duyệt Nhạc Học Viện
 1083. Duyệt Nữ Đô Thị Hậu Cung Truyện
 1084. Duyệt Tẫn Hồng Nhan

2 thoughts on “Tàng Thư Các – D

 1. Pingback: Tàng Thư Các (Mục lục A – Z) | Hắc Động

Add Comment