1. Đã Cưới Chủ Phụ Yêu Ta
 2. Dạ Dạ Niệm Nô Kiều
 3. Dạ Dạ Tân Lang
 4. Dã Diễm Truyền Kỳ Lục
 5. Dã Hỏa Thiêu Xuân
 6. Dã Hương Hậu Cung Lục
 7. Đã Kết Hôn Bà Chủ Yêu Mến Ta
 8. Đả Kiếp: Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Dã Kiếp Sắc
 9. Dạ Nan Miên
 10. Đả Tạo Tiếu Ngạo Hậu Cung
 11. Dã Thú
 12. Dã Tính Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 13. Đa Tình Hậu Cung Đô Thị Diễm Phúc Nhân Sinh
 14. Đa Tình Hoàng Đế
 15. Dã Tính Khó Bỏ
 16. Dã Tính Nan Ky
 17. Đa Tình Nhân Sinh
 18. Dã Tính Nông Dân
 19. Đa Tình Y Tiên
 20. Đa Xuất Lai Đích Hỗn Đản Tứ Bào Thai
 21. Dã Y Diễm Phúc Hậu Cung Truyền
 22. Đặc Biệt Cấp Cho Mập Mờ
 23. Đặc Cảnh Kích Yêu
 24. Đắc Chí Rên Rỉ
 25. Đặc Chủng Thư Đồng
 26. Đặc Công Anh Thư
 27. Đặc Công Phong Lưu Lục
 28. Đặc Công Xuất Ngũ
 29. Đặc Dị Công Năng
 30. Đặc Sắc Tài Nguyên
 31. Đặc Thù Không Gian
 32. Đại Ác Ma Đồng Nhân Hậu Truyện
 33. Đại Ẩn
 34. Đài Bắc Danh Hoa
 35. Đại Bảo Hậu Cung Truyền Kỳ
 36. Đại Bảo Hệ Liệt
 37. Đại Bị Đồng Miên
 38. Đại Chiến Thục Nữ Ký
 39. Đại Địa Nguyên Phẫn
 40. Đại Địa Phong Lưu
 41. Đại Địa Phong Vân Truyền Kỳ
 42. Đại Địa Vương Giả
 43. Đại Đế Chuyện Tình Yêu Nhớ
 44. Đại Đường Chi Phi Đao Vấn Tình
 45. Đại Đường Chi Tà Thần Phong Lưu
 46. Đại Đường Diễm Lục
 47. Đại Đường Diễm Tình Lục
 48. Đại Đường Diễm Tình Truyện
 49. Đại Đường Hậu Cung Đoạt Diễm Truyện
 50. Đại Đường Hoàn Khố Công Tử
 51. Đại Đường Lăng Phong Truyện
 52. Đại Đường Liệp Mỹ Hậu Cung Ký
 53. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Lục
 54. Đại Đường Ngự Y
 55. Đại Đường Phong Lưu Hành
 56. Đại Đường Phong Lưu Ký
 57. Đại Đường Phong Vân Hậu Cung Truyền
 58. Đại Đường Quần Phương Lục
 59. Đại Đường Quần Phương Phổ
 60. Đại Đường Săn Mỹ Hậu Cung Ký
 61. Đại Đường Song Long Chi Trọng sinh Biên Bất Phụ
 62. Đại Đường Song Long Đoạt Diễm Ký
 63. Đại Đường Song Long Truyện – Đồng Nhân
 64. Đại Đường Sử Thượng Mạnh Nhất Hậu Cung
 65. Đại Đường Thú Diễm Ký
 66. Đại Đường Thú Phương Lục
 67. Đại Đường Tiêu Dao Hành
 68. Đại Đường Tự Tại Hành
 69. Đại Đường Tửu Đồ
 70. Đại Đường Vẫn Như Cũ
 71. Đại Giang Đi Về Hướng Đông Lãng Đào Tẫn
 72. Đại Hào Môn
 73. Đại Hàng Hải Thời Đại — Lý Hoa Mai Thiên
 74. Đại Hiệp Hồn
 75. Đại Hoang Diễm Lữ
 76. Đại Học Chi Đạo
 77. Đại Học Chi Mạn Du Hoa Tùng
 78. Đại Học Chi Tràn Đầy Du Buội Hoa
 79. Đại Học Chuyện Tình Yêu
 80. Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng
 81. Đại Học Diễm Sử
 82. Đại Học Dục Vọng Sử
 83. “Đại Học Khiếu Thú” Đích Dâm Loạn Sinh Hoạt
 84. Đại Học Na Ta Sự Nhi
 85. Đại Học Na Ta Sự Nhi Hậu Tục
 86. Đại Học Những Chuyện Kia Mà
 87. Đại Học Những Chuyện Kia Mà Sau Này
 88. Đại Học Nữ Học Sinh
 89. Đại Học Nữ Sinh Ký Túc Xá Xuân Tình
 90. Đại Kiếm Sư Ngoại Truyện
 91. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
 92. Đại La Dâm Tiên Tại Đô Thị
 93. Đại La Kim Tiên Dị Giới Tiêu Hồn
 94. Đại Lục Diễn Nghệ Quyển Diễm Sử Hệ Liệt
 95. Đại Lục Giải Trí Vòng Diễm Sử Hệ Liệt
 96. Đại Lục Giới Showbiz Tình Yêu Hệ Liệt
 97. Đại Lục Giới Văn Nghệ Chuyện Tình Yêu Hệ Liệt
 98. Đại Ma Đạo Sư Tình Nô Thí Luyện
 99. Đại Ma Quân Hoàng Rung Động Hồi Ức Lục
 100. Đại Ma Quân Hoàng Liên Y Hồi Ức Lục
 101. Đại Minh
 102. Đại Minh Chi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
 103. Đại Minh Chinh Mỹ Truyện
 104. Đại Minh Cướp Biển
 105. Đại Minh Kỳ Tăng Truyện
 106. Đại Minh Lưu Manh Hoàng Đế
 107. Đại Minh Thiên Hạ
 108. Đại Minh Tinh Thêm Sắc Bản
 109. Đại Nãi Nữ Hữu Bạo Lộ Ký Lục
 110. Đại Ngọc Chi Ca
 111. Đại Ngọc Lạc Hồng Ký
 112. Đại Ngọc Rơi Hồng Nhớ
 113. Đại Ngọc Sắp Hót
 114. Đại Điêu Giấc Mộng
 115. Đại Điêu Mộng Tưởng
 116. Đại Điểu Thiếu Niên Hậu Cung
 117. Đại Tần Bá Nghiệp
 118. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Phụ Cuộc Sống
 119. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
 120. Đại Tiểu Mỹ Nữ Ái Thượng Ngã
 121. Đại Tiểu Thư Không Thể Trêu Vào
 122. Đại Tiểu Thư Toàn Chức Bảo Tiêu
 123. Đại Tranh Chi Thế
 124. Đái Trứ Tẩu Tử Khứ Lữ Du Chi Dâm Loạn Bút Tiên Kinh Hồn
 125. Đại Trượng Phu
 126. Đài Truyền Hình Người Chủ Trì DJ
 127. Đại Tùy Hoàng Đế
 128. Dâm Ấn Thiên Sử
 129. Dâm Bá Vương Truyện Thuyết
 130. Dâm Bé Gái Ngực To Muội
 131. Đàm Cổ Luận Kim Chi Giác Lượng
 132. Dâm Cướp Mê Án
 133. Dâm Dâm Chúng Sinh Kiếp
 134. Dâm Đãng Bạn Gái
 135. Dâm Đãng Bệnh Viện
 136. Dâm Đãng Đích Viên Cảnh Chi Thê
 137. Dâm Đãng Lão Bà Linh Vận
 138. Dâm Đãng Lão Bà Yêu Đương Vụng Trộm Ký
 139. Dâm Đãng Mẫu Cẩu Giao Phối Chứng Thực
 140. Dâm Đãng Mẹ Xinh Đẹp Thân Thể
 141. Dâm Đãng Mụ Mụ Đích Mỹ Lệ Đỗng Thể
 142. Dâm Đãng Nữ Lãnh Đạo
 143. Dâm Đãng Si Nữ Ký
 144. Dâm Đãng Thiếu Phụ Bạch Khiết
 145. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Dị Địa Vẽ Vật Thực
 146. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Gợi Cảm Chân Dung
 147. Dâm Đến Trong Xương Tủy Hoàng Dung Mẹ Con
 148. Dâm Đồ
 149. Dâm Đồ Cũng Tu Tiên
 150. Dâm Đồ Diệc Tu Tiên
 151. Dâm Dục Học Sinh Chuyển Trường
 152. Dâm Dục Phi Phi
 153. Dâm Duyệt Giả Kỳ
 154. Dam Giới Nữ Nhân Hành
 155. Đàm Hà Dục Đích Na Ta Sự Nhi
 156. Dâm Hành Hạ Giang Hồ Chí
 157. Dâm Hồ Ngoại Truyện Chi Của Ta Tất Chân Thục Mẫu Lão Sư
 158. Dâm Huyệt Mỹ Nữ
 159. Dâm Kì Sao Chi Phệ Mộng Người
 160. Dâm Kiếp Mê Án
 161. Dâm Kỳ Hệ Liệt
 162. Dâm Kỳ Sao Chi Xâm Nhập
 163. Dâm Loạn Bí Sử I + II
 164. Dâm Loạn Đại Gia Đình
 165. Dâm Loạn Chi Bạo
 166. Dâm Loạn Cuộc Sống
 167. Dâm Loạn Hỏa Khinh Viêm
 168. Dâm Loạn Minh Triều Đích Một Đóa Kỳ Ba: Bát Nhất Bát Kim Bình Mai
 169. Dâm Loạn Mẹ Con Cuộc Sống
 170. Dâm Loạn Phòng Học Chi Sư Bạo
 171. Dâm Loạn Sinh Hoạt
 172. Dâm Loạn Thê Tử
 173. Dâm Loạn Trúc Lâu
 174. Dâm Long Trọng Sinh
 175. Dâm Ma Đại Đô Thị
 176. Dâm Ma Ngự Tỷ
 177. Dâm Ma Trái Cây Chi Sân Trường Thiên
 178. Dâm Mẫu
 179. Dâm Mẫu Cùng Thiếu Nữ Đẹp Và Gia Đình Lão Sư
 180. Dâm Mẫu Món Đồ Chơi
 181. Đắm Mình Tiểu Kiều Thê
 182. Dâm Mộng Nữ Yêu
 183. Dâm Nam Loạn Nữ
 184. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Chi Xanh Biếc Lữ Giang Hồ
 185. Dâm Ngược Phòng Thí Nghiệm
 186. Dâm Nhạc Hậu Cung Thần Điêu Vương
 187. Dâm Nhũ Hoàng
 188. Dâm Nhũ Khai Quan
 189. Dâm Nhục Bệnh Viện
 190. Dâm Nhục Học Sinh Xuất Sắc
 191. Dâm Nhục Nữ Cảnh
 192. Dâm Nhược
 193. Dâm Nội Cuốn Hút
 194. Dâm Nữ Bạo Lực SM Câu Chuyện
 195. Dâm Nữ Đại Gia Đình
 196. Dâm Nữ Đạo
 197. Dâm Phụ Thang Gia Lệ
 198. Dâm Phược Giang Hồ
 199. Dâm Sắc Hoàng Đô
 200. Dâm Sinh Ngoại Truyện Hệ Liệt
 201. Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt
 202. Đầm Sông Dụ Cái Kia Chút Ít Công Việc
 203. Đàm Tà Thuyết Đế
 204. Dâm Tặc Võng Du Hành
 205. Dâm Tận Thiên Hạ Hoa
 206. Dâm Thần Dị Vũ Tu Thần Truyện
 207. Dâm Thành Hệ Liệt
 208. Dâm Thê A Mỹ Hệ Liệt
 209. Dâm Thê Tiểu Thuyết Tình Yêu
 210. Dâm Thê Trường Thiên
 211. Dâm Thịt Bệnh Viện
 212. Dâm Thú Khế Ước
 213. Dâm Thú Thủy Tinh Cầu
 214. Dâm Thuật Luyện Kim Sĩ
 215. Dâm Tiện Mẹ Hòa Đàng Hoàng Ba Ba
 216. Dâm Trinh Diễm Tham Chi Hồ Điệp Công Ngụ
 217. Dâm Vợ A Mỹ Hàng Loạt
 218. Dâm Vợ Cực Hạn
 219. Dâm Xà Thịnh Yến
 220. Đan Cảnh
 221. Dân Công Tội Phạm Chi Lăng Nhục Giả Tĩnh Văn
 222. Đan Dược Đại Hạnh
 223. Dân Gian Dâm Hoàng Diễm Hậu Cung
 224. Dẫn Hoa Miên
 225. Dẫn Lang Nhập Thất Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 226. Dẫn Sói Vào Nhà
 227. Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 228. Đan Thần Phiêu Miểu Lục
 229. Dằng Dặc Phong Hoa Đêm Tuyết Mùa Hè
 230. Đãng Dạng Nữ Hoàng
 231. Đàng Hoàng Nhân Thê Hệ Liệt
 232. Đãng Nguyệt Chinh Diễm Lục
 233. Đãng Thiên Sử
 234. Đáng Thương Mụ Mụ
 235. Đánh Cướp: Mỹ Nữ Tuyệt Sắc Cũng Cướp Sắc
 236. Danh Kỹ Hoàng Dung
 237. Đánh Lén Mụ Mụ
 238. Danh Môn
 239. Danh Môn Diễm Lữ
 240. Danh Nhân Loạn Sự Tình
 241. Danh Phương Phổ
 242. Đạo Ấn
 243. Đảo Chủ Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 244. Đạo Chụp Giáo Sư Dạy Kèm Ở Nhà
 245. Đáo Dị Giới Phao Nữu Khứ
 246. Đào Diễm Đô Thị Hoa Y
 247. Đào Hoa Ao Vận Sự
 248. Đào Hoa Đế Quốc Lục
 249. Đào Hoa Hậu Cung
 250. Đạo Hoa Thái Tuế
 251. Đào Hoa Thôn Nữ Nhân
 252. Đào Hoa Thôn Thượng Dã Sắc Đa: Thôn Sắc Vô Biên
 253. Đạo Hỏa Tuyến
 254. Đào Học Uy Long (H Bản)
 255. Đào Lý Tranh Xuân
 256. Đào Sắc Cấm Khu
 257. Đào Sắc Dụ Hoặc
 258. Đào Sắc Thần Y
 259. Đào Sắc Tu Chân Truyện
 260. Đào Sắc Y Hoa
 261. Đào Sắc Y Tiên
 262. Đạo Tiên Phàm
 263. Đào Vận Cuồng Y
 264. Đào Vận Quan Đồ
 265. Đào Vận Thiên Vương
 266. Đào Vận Vô Song
 267. Đạo Vô Chỉ Tẫn
 268. Đào Vong Diễm Lữ
 269. Đạp Mộng Giang Hồ
 270. Đạp Mộng Giang Hồ Hành
 271. Đất Hoang Diễm Lữ
 272. Đầu Đội Hào Quang Nữ Nhân
 273. Đấu La Đại Lục
 274. Đấu La Đại Lục H Bản
 275. Đấu Phá Chi Hóa Ma
 276. Đấu Phá Thần Điêu
 277. Đấu Phá Thương Khung
 278. Đấu Phá Thương Khung (NTR Thôi Miên)
 279. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Bản Chi Dục Tông
 280. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Tổng Hợp
 281. Đấu Phá Thương Khung Chi Chuyển Kiếp Luân Hồi
 282. Đấu Phá Thương Khung Chi Dâm Tông Tứ Ngược
 283. Đấu Phá Thương Khung Chi Hoa Tông Bí Sử
 284. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Bổ Sung Lý Lịch
 285. Đấu Phá Thương Khung Thao Phá Trời Cao
 286. Đấu Phá Thương Khung Trọng Sinh Tiêu Viêm
 287. Đầu Tường Có Hạnh
 288. Đầu Xuân Tháng Hai — Thành Phần Tri Thức Mỹ Nhân Hệ Liệt Chi Bốn
 289. Dạy Dỗ
 290. Dạy Dỗ Bạn Gái
 291. Dạy Dỗ Đại Đường Mỹ Nữ
 292. Dạy Dỗ Địa Cầu
 293. Dạy Dỗ Hương Giang
 294. Dạy Dỗ Hương Thôn
 295. Dạy Dỗ Lão Bản
 296. Dạy Dỗ Mỹ Nữ Lão Sư
 297. Dạy Dỗ Nhà Giàu Mỹ Nữ
 298. Dạy Dỗ Nữ Thần
 299. Dạy Dỗ Thiên Long Muội Muội
 300. Dạy Dỗ Tiên Tử
 301. Dạy Dỗ Trăm Mị
 302. Đáy Quần Hương
 303. Dây Thừng Hoàng
 304. Đầy Tớ Công Chúa Tô Phỉ Á
 305. Đầy Tớ Nữ Cảnh
 306. Đầy Vườn Xuân Sắc Giam Không Được
 307. Đầy Vườn Sắc Xuân Ngắn Tập Trung
 308. DCAT
 309. Đế Đài Xuân
 310. Dễ Dàng Ẩm Ướt Lưu
 311. Đệ Đệ Của Ta Muội Muội Chính Là Như Vậy Đáng Yêu
 312. Đế Hoàng Liệp Diễm Hành
 313. Đế Hoàng Quyết
 314. Đế Lâm Nhị Thứ Nguyên
 315. Đệ Nhất Bí Thư
 316. Đệ Nhất Thiên Hạ Phong Lưu
 317. Đệ Nhất Thiên Hạ Quả Phụ
 318. Đế Quốc Bản Sắc
 319. Đế Quốc Chi Loạn
 320. Đế Quốc Mỹ Nữ
 321. Đế Quốc Thương Khung
 322. Đệ Tam Loại Hạnh Phúc Nhân Sinh
 323. Đế Vương Bản Sắc
 324. Đế Vương Công Hầu Dâm Phong Lục
 325. Đế Vương Dã Sử
 326. Đế Vương Dã Sử Chi Tây Môn Khánh
 327. Đế Vương Liệp Mỹ Lục
 328. Đế Vương Săn Mỹ Lục
 329. Đế Vương Thời Đại
 330. Đề Xe Ôm Anh Hùng Liên Minh Sinh Hoạt
 331. Đêm Chết Yểu
 332. Đêm Đông
 333. Đêm Khó Ngủ
 334. Đem Không Người Dám Tiết Độc Mỹ Nữ Phá Cung
 335. Đêm Khuya Trò Chơi Tiết Mục
 336. Đem Làm Nón Xanh Gặp Gỡ Hồng Hạnh
 337. Đêm Như Ca
 338. Đem Quân Lệnh
 339. Đem Tay Vươn Vào Mẫu Thân Váy Ngắn
 340. Đêm Tối Chi Lang
 341. Đêm Tối Gian Nan
 342. Đem Yêu Cấp Ba Ba
 343. Đến Chi Mẫu
 344. Đến Dị Giới Tán Gái Hành
 345. Đến Gần Lãnh Đạo Phu Nhân: Quyền Lực Mật Mã
 346. Đến Từ Tương Lai
 347. Đẹp Đẽ Bụi Hoa
 348. Đẹp Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ Cùng Nhân
 349. Đều Do Lão Bà Rất Ôn Nhu
 350. Đều Là Ánh Trăng Gây Họa
 351. Desire Program
 352. Dị Chủng Bài Tựa
 353. Dị Chủng Tự Ngôn
 354. Dị Địa Bạn Gái Chi Tình Dục Khó Thu
 355. Dị Đoan Kỵ Sĩ
 356. Di Động Tàng Kinh Các
 357. Dị Dục Gia Đinh
 358. Dị Giới Chi Du Hí Giang Hồ
 359. Dị Giới Chi Đường Môn Độc Thánh
 360. Dị Giới Chi Không Gì Làm Không Được
 361. Dị Giới Chi Nghịch Thiên Siêu Thị
 362. Dị Giới Chi Nữ Tính Phúc Âm Sư
 363. Dị Giới Chi Phong Lưu Cả Đời
 364. Dị Giới Chi Tà Long Du Thương Hải
 365. Dị Giới Chi Tam Cung Lục Viện
 366. Dị Giới Chi Tài Sắc Kiêm Thu
 367. Dị Giới Chi Tuyệt Sắc Phong Mang
 368. Dị Giới Cực Phẩm Sắc Lang
 369. Dị Giới Cùng Mỹ Thành Thần
 370. Dị Giới Dược Sư
 371. Dị Giới Hậu Cung Diễm Phúc Ký
 372. Dị giới Hoa Tâm Tà Tôn
 373. Dị Giới Hồi Xuân
 374. Dị Giới Khai Thác Hệ Thống
 375. Dị Giới Linh Vũ Cải Biên Bản
 376. Dị Giới Muối Lậu
 377. Dị Giới Phong Lưu Phách Vương
 378. Dị Giới Phong Lưu Thần Đế
 379. Dị Giới Thương Nghiệp Bá Chủ
 380. Dị Giới Tuyệt Sắc Phổ
 381. Dị Giới Xác Ướp
 382. Dị Giới Xử Nữ Truyền Kỳ
 383. Dị Giới Xuân Về
 384. Đi Làm Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 385. Dị Hiệp
 386. Dị Hiệp (NTR Thôi Miên Loại)
 387. Dĩ Hôn Chủ Phụ Ái Thượng Ngã
 388. Dị Năng Thiên Hạ
 389. Dị Năng Tiêu Diêu Thần Y
 390. Dị Năng Truy Mỹ Ký
 391. Dì Nhỏ Hấp Dẫn
 392. Dì Nhỏ Liễu Hạm Yên
 393. Di Ta Ảo Tưởng
 394. Dị Thế Chi Thâu Hương Thiết Ngọc
 395. Dị Thế Chi Tiêu Diêu Tiểu Vương Gia
 396. Dị Thế Chi Vương
 397. Dị Thế Hậu Cung 3000 Phi
 398. Dị Thế Không Miện Tà Hoàng
 399. Dị Thế Liệp Diễm Hậu Cung Truyện
 400. Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ
 401. Dị Thế Lục Hoàng Lục
 402. Dị Thế Lục Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Quyển Sách
 403. Dị Thế Phong Lưu Sang Thế Thần
 404. Dị Thế Tà Quân
 405. Dị Thế Vô Ưu
 406. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục
 407. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Thiên
 408. Dị Thời Không Thiếu Niên
 409. Di Thôn Con Dâu Đẹp Quá
 410. Dị Tinh Dâm Tình
 411. Di Truyền Con (Tu Chỉnh Bản)
 412. Đi Vào Thâm Uyên Nữ Nhân
 413. Đi Về Hướng Sa Đọa
 414. Đi Vũ Người
 415. Dị Vực Thâm Uyên
 416. Đi Xuyên Qua Rừng Nhiệt Đới
 417. Địa Hạ Phách Mại Sở
 418. Địa Ngục Chi Môn
 419. Địa Ngục Chỗ Sâu Nhất
 420. Địa Ngục Hồng Nhan (Nguyên Bản)
 421. Địa Ngục Môn
 422. Địa Ngục Trường Học
 423. Địa Phủ Lâm Thời Công
 424. Dịch Dung Thuật: Túy Nhập Nữ Nhân Hoài
 425. Diễm Chi Thương
 426. Diễm Cơ Mị Hành Cực Nhạc Kiếp Chi Kiếm Tông Tình Oán
 427. Diễm Đãng Hoa Lau Loan
 428. Diễm Đạo Đa Tình Lục
 429. Diễm Đế Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 430. Diễm Đô Lưu Phương
 431. Diễm Dục: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 432. Diễm Dục Thập Nhị Cung
 433. Diễm Dục Vô Song
 434. Diễm Duyên Hiệp Nữ
 435. Diễm Hành Kỳ Dục Đô Thị
 436. Diễm Hành Phong Lưu Hậu Cung Truyền Thuyết
 437. Diễm Hành Phong Trần
 438. Diễm Hiệp Tình Chủng
 439. Diễm Hồn Chú
 440. Diễm Hương Mê Túy
 441. Diễm Kiều Long Dục
 442. Diễm Loạn Đô Thị
 443. Diễm Loạn Mỹ Mẫu
 444. Diễm Luyến Ma Tâm
 445. Diễm Mãn Hạnh Hoa Thôn
 446. Diễm Mãn Sĩ Đồ
 447. Diễm Mãn Sĩ Dục
 448. Điềm Mật Tứ Thiên Kim
 449. Diễm Mẫu Cám Dỗ
 450. Diễm Mẫu Đích Hoang Đường Đổ Ước
 451. Diễm Mẫu Dục Hoặc
 452. Diễm Mẹ Hoang Đường Đánh Cuộc
 453. Diễm Mộng Hậu Cung Nhân Sinh
 454. Diễm Mỹ Đô Thị
 455. Diễm Mỹ Hậu Cung Duyến
 456. Diễm Ngộ Chi Lữ
 457. Diễm Ngộ Cổ Kim Hậu Cung Truyện
 458. Diễm Ngộ Lộ
 459. Diễm Ngộ Nan Chắn
 460. Diễm Ngộ Phong Lưu Ký
 461. Diễm Ngộ Truyền Thuyết
 462. Diễm Nguyệt Cuồng Thiên
 463. Diễm Nô Thiên Hương Truyền
 464. Diễm Nói Liêu Trai
 465. Diễm Phách Hậu Cung Thiên Hạ
 466. Diễm Pháp Chiến
 467. Diễm Phúc Bá Chủ
 468. Diễm Phúc Đại Đường
 469. Diễm Phúc Đô Thị Tiêu Dao
 470. Diễm Phúc Dục Vọng Nhân Sinh
 471. Diễm Phúc Nhân Sinh Chi Thông Cật
 472. Diễm Phúc Sâu
 473. Diễm Phúc Tiên Y
 474. Diễm Phúc Tiêu Diêu
 475. Diễm Phượng Truyện Kỳ
 476. Diêm Quân Đô Thị
 477. Diễm Quang Tẫn Lãm
 478. Diễm Quật Huyết Địa Ngục
 479. Diễm Sắc Ký
 480. Diễm Say Mê Hương
 481. Diễm Thú Đô Thị
 482. Diễm Thuyết Đại Đường
 483. Diễm Trạch
 484. Diễm Tu
 485. Diễm Tu Thiên Địa Bất Dung
 486. Diễm Túy Hậu Cung Truyền Thuyết
 487. Diễm Túy Mê Hương
 488. Diễm Túy Mỹ Nữ Hậu Cung Truyền Thuyết
 489. Diễm Tuyệt Nông Thôn
 490. Diêm Vương Trở Về
 491. Diễm Yêu Ma Tâm
 492. Điện Ảnh Và Truyền Hình Anime Hậu Cung Ký
 493. Điên Cuồng Bầu Trời Đêm
 494. Điên Cuồng Đại Gia Tộc
 495. Điên Cuồng Mê Hương Thuật
 496. Điên Cuồng Nội Công
 497. Điên Cuồng Vương Quốc
 498. Điền Dã Hương Hoa
 499. Điền Dã Mùa Xuân
 500. Điện Thị Thai Đích Chủ Trì Nhân
 501. Diễn Thịt Nhân Sinh Chi Lăng Nhục
 502. Điền Tụ Cùng Hắn Bọn Đầy Tớ
 503. Điền Viên Phong Quang
 504. Điệp Hải Hoa
 505. Diệp Thanh Cố Sự
 506. Điệp Vũ Đại Đường Xuân
 507. Diệt Chủ Dị Thế
 508. Diệt Chủ Dị Thế Mất Hồn
 509. Điều Giáo
 510. Điều Giáo Bách Mị
 511. Điều Giáo Cả Nhà Bạn Gái
 512. Điều Giáo Đại Đường
 513. Điều Giáo Đại Đường Mỹ Nữ
 514. Điều Giáo Địa Cầu
 515. Điều Giáo Hương Giang
 516. Điều Giáo Mỹ Nữ Lão Sư
 517. Điều Giáo Nữ Thần
 518. Điều Giáo Sau Ly Hôn
 519. Điều Giáo Thần Điêu Chúng Nữ
 520. Điều Giáo Thiên Long Muội Muội
 521. Điều Hương Thánh Thủ
 522. Điều Khiển Kiếp Sống
 523. Diệu Mỹ Nhân
 524. Diệu Thủ Loạn Xuân
 525. Diệu Thủ Thần Chức
 526. Diệu Thủ Thôi Hoa
 527. Điểu
 528. Điểu Ti Đích YY Nhân Sinh
 529. Điệu Tiến Mỹ Nhân Oa
 530. Đỉnh Cấp Bại Hoại
 531. Đỉnh Cấp Lang Thang Cuồng Đồ
 532. Đỉnh Cấp Lưu Manh
 533. Đỉnh Cấp Người Mẫu Bạn Gái Chi Nhật Bản Du
 534. Đính Cấp Phôi Đản
 535. Đình Đời Phách Diễm
 536. Định Nhan Châu
 537. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh
 538. Đỉnh Phong Hành Trình
 539. DLP Quần Áo Lụa Là Tổng Tài
 540. Đồ Cấm Loạn Dục
 541. Đồ Mạt Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 542. Đỏ Thẫm Thiếu Nữ (Scarlet Girls)
 543. Đô Thành Phong Nguyệt
 544. Đô Thị Bầy Mỹ Truyện
 545. Đô Thị Bộ Đội Đặc Chủng
 546. Đô Thị Bụi Hoa Lục
 547. Đô Thị Cảnh Xuân
 548. Đô Thị Chi Cẩu Thả Bụi Hoa
 549. Đô Thị Chi Sân Trường Săn Dục
 550. Đô Thị Chi Súng Thần
 551. Đô Thị Chi Thương Thần
 552. Đô Thị Chi Vương Giả Trở Về
 553. Đô Thị Chúng Sinh Tương
 554. Đô Thị Chuyện Tình Yêu
 555. Đô Thị Chuyện Tình Yêu Lục
 556. Đô Thị Cực Nhạc Hậu Cung
 557. Đô Thị Đại Vu
 558. Đô Thị Đặc Chủng Binh
 559. Đô Thị Dâm Hồ Truyện
 560. Đô Thị Dâm Hồ Truyền Chi Tần Băng Thiên
 561. Đô Thị Đào Hoa Vận
 562. Đô Thị Di Hồn Khúc
 563. Đô Thị Dị Tưởng Hậu Cung Lục
 564. Đô Thị Diễm Đế
 565. Đô Thị Diễm Đi
 566. Đô Thị Diễm Lục
 567. Đô Thị Diễm Mộng Hậu Cung Truyện
 568. Đô Thị Diễm Ngộ
 569. Đô Thị Diễm Ngộ Chỉ Nam
 570. Đô Thị Diễm Phụ
 571. Đô Thị Diễm Sử Lục
 572. Đô Thị Điên Thần Bảng
 573. Đô Thị Du Long
 574. Đô Thị Dục Sắc
 575. Đô Thị Dục Thần
 576. Đô Thị Dục Túng Hậu Cung
 577. Đô Thị Dục Vọng Sân Trường
 578. Đô Thị Dục Vọng: Phong Cuồng Đích Triền + Miên
 579. Đô Thị Duyệt Nữ Hậu Cung Truyện
 580. Đô Thị Ghi Việc
 581. Đô Thị Giai Nhân
 582. Đô Thị Gió Trăng
 583. Đô Thị Gió Trăng Kỳ Đàm
 584. Đô Thị Hậu Cung Dục Vọng Truyền Kỳ
 585. Đô Thị Hậu Cung Lục
 586. Đô Thị Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 587. Đô Thị Hậu Hoa Viên
 588. Đô Thị Hoa Đạo
 589. Đô Thị Hoa Duyến Mộng
 590. Đô Thị Hoa Ngữ
 591. Đô Thị Hoa Tùng Lục
 592. Đô Thị Hoàng Cung
 593. Đô Thị Hồng Nhan Hậu Cung Truyền
 594. Đô Thị Hương Ngọc
 595. Đô Thị Huyền Huyễn: Dục Chi Trầm Luân
 596. Đô Thị Kì Duyên
 597. Đô Thị Kiều Thê Chi Mỹ Nữ Hậu Cung
 598. Đô Thị Kỳ Ma
 599. Đô Thị Ký Sự
 600. Đô Thị Lăng Hoa Ký
 601. Đô Thị Lãng Hương Lục
 602. Đô Thị Lệ Nhân Chi Mỹ Diễm Nhân Thê Tiếu Bí Thư
 603. Đô Thị Liệp Diễm: Thiếu Phụ Câu Lạc Bộ
 604. Đô Thị Long Du
 605. Đô Thị Mê Hương Ký
 606. Đô Thị Mỗi Người Một Vẻ
 607. Đô Thị Mỹ Diễm Hậu Cung
 608. Đô Thị Mỹ Nhân Sinh Hoạt Ký
 609. Đô Thị Mỹ Phụ
 610. Đô Thị Nghịch Long
 611. Đô Thị Nghiệt Duyến Long Hấp Thủy
 612. Đô Thị Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa
 613. Đô Thị Nón Xanh Anh Hùng Truyện
 614. Đô Thị Ở Chung Vật Ngữ
 615. Đô Thị Phẩm Hương Lục
 616. Đô Thị Phong Lưu
 617. Đô Thị Phong Lưu Đế Vương
 618. Đô Thị Phong Lưu Sử
 619. Đô Thị Phong Lưu Tà Thiếu
 620. Đô Thị Phong Lưu Truyện
 621. Đô Thị Phong Lưu Vương
 622. Đô Thị Phong Nguyệt
 623. Đô Thị Phong Nguyệt Kỳ Đàm
 624. Đô Thị Quy Tắc Ngầm
 625. Đô Thị Rừng Rậm
 626. Đô Thị Sắc Thần Hành
 627. Đô Thị Sau Vườn Hoa
 628. Đô Thị Song Tu Ký
 629. Đô Thị Tà Ác Đế Vương
 630. Đô Thị Tà Đồng
 631. Đô Thị Tà Tu
 632. Đô Thị Tầm Diễm Lục
 633. Đô Thị Tầm Hoa Lục
 634. Đô Thị Tầm Hoan
 635. Đô Thị Tàng Kiều
 636. Đô Thị Thiên Long
 637. Đô Thị Thiếu Soái
 638. Đô Thị Thôi Miên Truyền Kỳ
 639. Đô Thị Thuật Thần
 640. Đô Thị Tiềm Long
 641. Đô Thị Tiểu Cương Pháo
 642. Đô Thị Tiêu Dao
 643. Đô Thị Tiêu Dao Truyện
 644. Đô Thị Tiêu Dao Hiệp
 645. Đô Thị Tiêu Dao Ký
 646. Đô Thị Tiêu Dao Phong Lưu Ký
 647. Đô Thị Tiêu Dao Tu Thần
 648. Đô Thị Tiêu Diêu
 649. Đô Thị Tiêu Diêu Truyện
 650. Đô Thị Tiểu Tử Liệp Diễm Thực Lục
 651. Đô Thị Tiểu Tử Thải Hoa Thực Lục
 652. Đô Thị Tìm Diễm Lục
 653. Đô Thị Tìm Vui Mừng
 654. Đô Thị Tình Duyên
 655. Đô Thị Tình Hiệp Phong Vân Lục
 656. Đô Thị Tình Sắc
 657. Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư
 658. Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống
 659. Đô Thị Truyền Thuyết
 660. Đô Thị Túng Diễm Hành
 661. Đô Thị Tung Hoành Mỹ Nữ Truyện
 662. Đô Thị Tùng Lâm
 663. Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
 664. Đô Thị Vương Triều
 665. Đô Thị Xinh Đẹp Hậu Cung
 666. Đô Thị Xuân Triều
 667. Đở Nàng Dãy Núi
 668. Dò Xét Thừa Tướng Phủ
 669. Đọa Lạc Chi Vương
 670. Đọa Lạc Đích Hôi Trần
 671. Đọa Lạc Đích Tro Bụi
 672. Đọa Lạc Nhân Sinh
 673. Đọa Lạc Thiên Sứ Nguyền Rủa
 674. Đọa Nhập Thâm Uyên Đích Mỹ Diễm Thục Phụ
 675. Đoàn Gia Nữ Tướng
 676. Đoản Thiên Tác Phẩm
 677. Đoạn Tình Khúc
 678. Đoạn Tội Ma Nữ
 679. Đoan Trang Thượng Hải Nhạc Mẫu
 680. Đoàn Tụ Cung Ký Sự Bộ 2
 681. Đoàn Tụ Sum Vầy
 682. Đoạt Tình Bá Yêu
 683. Đoạt Tình Phách Ái
 684. Độc Bộ Tiên Trần
 685. Độc Chiếm
 686. Độc Chiếm Đông Chu Hoa Thơm Cỏ Lạ
 687. Độc Chiêm Đông Chu Quần Phương
 688. Độc Chiếm Quần Phương
 689. Độc Gió Kiếm Lưu
 690. Độc Kiếm Phong Lưu
 691. Độc Tâm Tiểu Tử Hỗn Quan Tràng
 692. Độc Thoại
 693. Độc Tôn Phẩm Hương Lục
 694. Độc Tôn Tinh Hà
 695. Dog Girl
 696. Đôi Câu Vài Lời
 697. Đốt Mắt Chi Nguyên Tội Rớt Xuống
 698. Đời Nhà Thanh Cung Đình Chuyện Tình Yêu
 699. Đổi Phụ Ký
 700. Đổi Thê
 701. Dời Thích — Ta Cùng Con Trai Chuyện Xưa Không Thể Nói
 702. Đổi Trứng Kỳ Công
 703. Đổi Yêu Hoàng Tiểu Lan
 704. Dòm Dục Kỳ Duyên
 705. Dồn Chúng Ta Chung Đem Chết Đi Thanh Xuân
 706. Đơn Giản Dục Vọng
 707. Đông Bắc Đại Kháng
 708. Đông Bắc Ký Sự Chi Dục Tình
 709. Đông Bắc Nông Thôn Tình Dục Trường Thiên: Hắc Đất
 710. Đồng Cư Vạn Tuế
 711. Đóng Cửa Lại Kéo Lên Cửa Sổ
 712. Đông Cung Hỗn Loạn
 713. Đông Hải Kỳ Dị Du Ký
 714. Đông Hán Bá Vương Truyện
 715. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Cùng Chị Dâu Ở Chung Thời Gian
 716. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Hòa Tẩu Tử Đồng Cư Đích Nhật Tử
 717. Đông Hoàn Lệ Nhân
 718. Đồng Học Chi Mẫu Ngã Đích Thê
 719. Đồng Học Mụ Mụ
 720. Đông Kinh Phong Nguyệt
 721. Đông Kinh Phong Tình Lục
 722. Động Mạn Chi Hậu Cung Chi Lữ
 723. Động Mạn Chi Toàn Thu Ma Vương
 724. Động Mạn Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 725. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Đãi Chúc Đích Tẫn Khuyển
 726. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Mộng Huyễn Câu Nhạc Bộ
 727. Động Mạn Thế Giới Lý Đích Thôi Thổ Ky
 728. Động Tràn Đầy Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 729. Đồng Nghiệp Lăng Nhục Hệ Liệt
 730. Đồng Phi Dưỡng Thành Dâm Ký
 731. Đông Phách Hán Vương Truyền
 732. Đông Phong Truyền Kỳ
 733. Đông Phong Truyền Kỳ – Thanh Phương Truyền Kỳ
 734. Đông Phương Bất Bại
 735. Đông Phương Đệ Nhất Kiếm
 736. Đông Phương Truyền Kỳ Chi Bạch Tố
 737. Đông Phương Vân Mộng Đàm
 738. Đồng Sự
 739. Đồng Sự Ngả Linh
 740. Đồng Thời Khoái Cảm
 741. Động Tình Tam Quốc
 742. Động Tình Thiên Hạ
 743. Đổng Trác Phách Tam Quốc
 744. Doraemon H Bản
 745. Dota Chi Thần Truyền Thuyết
 746. Dữ Ái Đồng Hành
 747. Dụ Dỗ Mê Đều
 748. Dụ Dỗ Quấn Thân
 749. Du Du Phong Hoa Tuyết Dạ Hạ Thiên
 750. Dữ Hạm Nương Tại Dị Thứ Nguyên Đích Nhật Tử
 751. Du Hí Lý Đích Chân Cảm Tình
 752. Du Hí Nhân Sinh
 753. Dụ Hoặc
 754. Dụ Hoặc Học Viện Chi Tuyệt Sắc Vật Ngữ
 755. Dụ Hồng Lâu
 756. Du Long Diễn Phượng
 757. Du Long Hí Phượng (Quy Lộ + Long Đằng Thiên Lý)
 758. Du Long Thần Điêu
 759. Du Long Truyện
 760. Dụ Mẫu Toàn Công Lược
 761. Dữ Mỹ Đồng Cư
 762. Dự Ngôn Sư
 763. Đùa Du Bụi Hoa
 764. Đưa Hàng Trên Giường
 765. Đùa Mỹ Đồ
 766. Đưa Tới Cửa Con Dâu Nuôi Từ Bé
 767. Dục Bá Ỷ Thiên Hậu Cung
 768. Dục Bãi Bất Năng
 769. Dục Bãi Bất Năng’
 770. Dục Bổng Hương Chinh
 771. Dục Chi Chinh Phục
 772. Dục Chi Không Vui
 773. Dục Chi Quả Hoan
 774. Dục Chi Trầm Luân
 775. Dục Diễm Chuyện Cũ
 776. Dục Diễm Hậu Cung Đô Thị Hành
 777. Dục Diễm Hoa Viên
 778. Dục Diễm Phí Đằng
 779. Dục Diễm Phòng Học
 780. Dục Diễm Phong Lưu
 781. Dục Đồ Di Quyển – Đồng Duyên
 782. Dục Đô Hậu Cung Truyện
 783. Dục Đồ Quyển Tông
 784. Dục Dòm Đường Đi
 785. Dục Dữ Mộng: Nữ Bác Sĩ Hòa Nữ Cảnh Hoa
 786. Dục Hà
 787. Dục Hải Tiêu Diêu
 788. Dục Hải Trầm Luân : Nhất Cá Hoán Thê Kinh Lịch Giả Đích Lương Tâm Sám Hối
 789. Dục Hải Túng Tình
 790. Dục Hỏa Đốt Người: Phong Lưu Tẩu Tử
 791. Dục Hỏa Luân Hồi
 792. Dục Hỏa Luân Hồi’
 793. Dục Hỏa Luân Hồi Chi Thiên Long: Mẹ Con Toàn Bộ Thu
 794. Dục Hỏa Nan Miên
 795. Dục Hoàng Loạn Hậu Cung
 796. Dục Hoàng Nhũ Ma
 797. Dục Khuy Lữ Đồ
 798. Dục Kỳ Sao Yêu Tử
 799. Dục Lãng Tình Thiêu
 800. Dục Linh
 801. Dục Loạn Mê Tình
 802. Dục Loạn Muội Muội
 803. Dục Loạn Mỹ Nhân Nương Chi A Phương Chuyện Xưa
 804. Dục Loạn Xuân Tâm
 805. Dục Loạn Ưu Đẳng Sinh
 806. Dục Lửa Khó Ngủ
 807. Dục Luân Diễm Kí
 808. Dục Ma Chuyện Tình Yêu
 809. Dục Ma Diễm Sử
 810. Dục Mãn Hoa Đô
 811. Dục Mẫu Mê Tình
 812. Dục Nghiệt
 813. Dục Nhục Cuồng Long
 814. Dục Niệm Túng Sinh
 815. Dục Nữ Giai Di
 816. Dục Nữ Liệp Lang Ký
 817. Dục Nữ Săn Lang Ký
 818. Dục Sắc: Những Thứ Kia Giáo Hội Ngươi Ân Ái Đích Nữ Nhân
 819. Dục Sắc Chi Mê Dục Nữ Nhân
 820. Dục Sắc Hoàng Đô
 821. Dục Thủ Đô Lâm Thời Thành Phố
 822. Dục Tiên Dục Tử
 823. Dục Truy Đuổi
 824. Dục Vọng
 825. Dục Vọng Chi Bên Ngoài… Mụ Mụ
 826. Dục Vọng Chi Ca
 827. Dục Vọng Chi Đảo
 828. Dục Vọng Chi Đồng Truyền Thuyết
 829. Dục Vọng Chi Môn
 830. Dục Vọng Chi Môn’
 831. Dục Vọng Chi Xuất Quỹ Đích Mụ Mụ
 832. Dục Vọng Chinh Chiến Sử
 833. Dục Vọng Chinh Phục
 834. Dục Vọng Của Ta CuộC Sống
 835. Dục Vọng Đêm
 836. Dục Vọng Đều Đảo
 837. Dục Vọng Đích Hoang Dã
 838. Dục Vọng Đô Thị
 839. Dục Vọng Đô Thị’
 840. Dục Vọng Đô Thị Hệ Liệt
 841. Dục Vọng Đọa Lạc Luân Hồi
 842. Dục Vọng Đường
 843. Dục Vọng Giang Hồ
 844. Dục Vọng Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 845. Dục Vọng Hồng Hạnh
 846. Dục Vọng Lao Tù
 847. Dục Vọng Năng Lượng
 848. Dục Vọng Ngân Hà
 849. Dục Vọng Nhân Sinh Hậu Cung
 850. Dục Vọng Như Triều Nữ Nhân Như Thuỷ
 851. Dục Vọng Phong Lưu
 852. Dục Vọng Rừng Rậm
 853. Dục Vọng Thản Bào
 854. Dục Vọng Tháp
 855. Dục Vọng Thiên Kiêu
 856. Dục Vọng Thôn Trang
 857. Dục Vọng Tổng Thống
 858. Dục Vọng Trò Chơi
 859. Dục Vọng Trung Đích Thành Phố
 860. Dục Vọng Vô Giới
 861. Dục Y Sám Hối Lục
 862. Dục Yêu Cố Mộng
 863. Đùi Đẹp Rên Rỉ
 864. Đùi Đẹp Y Mẫu
 865. Đui Mù Lưu Thiên Hạ
 866. Đứng Đầu Một Nhà
 867. Dung Dung
 868. Dũng Giả Cấm Lục
 869. Đứng Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh
 870. Đừng Yêu 1
 871. Đuổi Bắt
 872. Dưới Bóng Đêm Bến Thượng Hải
 873. Dưới Bóng Đêm Phía Sau Màn Giao Dịch: Đổi Yêu
 874. Dưới Cái Nóng Mùa Hè Sau Đích Tuyết Trắng
 875. Dưới Mặt Đất Đấu Giá Chỗ
 876. Dưới Váy Hương
 877. Đường Bá Hổ Dâm Truyện Đặc Huấn Tuyên Thệ Trước Khi Xuất Quân
 878. Đường Bá Hổ Hiện Đại Tầm Phương Ký
 879. Đường Bá Hổ Ngoại Truyện
 880. Đường Chuyên
 881. Dương Dã Độc Chiếm Hệ Liệt
 882. Dương Dã Hệ Liệt
 883. Dương Dã Phong Lưu
 884. Dương Dã Phong Lưu Hậu Cung Hệ Liệt
 885. Đường Dần Phong Lưu Truyện
 886. Dương Gia Đem
 887. Dương Gia Nữ Kiều Nương
 888. Dương Gia Oa Tình Sự
 889. Dương Gia Tướng Chi Phong Lưu Bát Thiểu
 890. Dương Gia Tướng Chinh Mỹ Truyện
 891. Dương Gia Tướng Ngoại (Oai) Truyền
 892. Đương Lục Mạo Ngộ Thượng Hồng Hạnh
 893. Dưỡng Mẫu Đích Tưởng Lệ
 894. Dương Môn Nữ Tướng
 895. Đường Say
 896. Đương Thì Minh Nguyệt Tại
 897. Dương Tiểu Năm Thăng Quan Ký
 898. Duy Ta Độc Tôn
 899. Duyến Khởi Duyến Diệt
 900. Duyên Tới Duyên Đi
 901. Duyệt Mỹ Đô Thị Lục
 902. Duyệt Nhạc Học Viện
 903. Duyệt Nữ Đô Thị Hậu Cung Truyện
 904. Duyệt Tẫn Hồng Nhan

Add Comment