1. Dạ Chết Non
 2. Đả Công Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 3. Đã Cưới Chủ Phụ Yêu Ta
 4. Dạ Dạ Niệm Nô Kiều
 5. Dạ Dạ Tân Lang
 6. Dã Diễm Truyền Kỳ Lục
 7. Dã Hỏa Thiêu Xuân
 8. Dã Hương Hậu Cung Lục
 9. Đã Kết Hôn Bà Chủ Yêu Mến Ta
 10. Đả Kiếp: Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Dã Kiếp Sắc
 11. Dã Lý Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 12. Dạ Nan Miên
 13. Đả Tạo Tiếu Ngạo Hậu Cung
 14. Dã Thú
 15. Dã Thú Nhân Thê
 16. Dã Thú Người Vợ
 17. Dạ Thương
 18. Dã Tính Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 19. Đa Tình Dương Quá
 20. Đa Tình Hậu Cung Đô Thị Diễm Phúc Nhân Sinh
 21. Đa Tình Hoàng Đế
 22. Dã Tính Khó Bỏ
 23. Dã Tính Nan Ky
 24. Đa Tình Nhân Sinh
 25. Dã Tính Nông Dân
 26. Đa Tình Y Tiên
 27. Đã Từng Chúng Ta Cũng Điên Qua
 28. Đa Xuất Lai Đích Hỗn Đản Tứ Bào Thai
 29. Dã Y Diễm Phúc Hậu Cung Truyền
 30. Đặc Biệt Cấp Cho Mập Mờ
 31. Đặc Cảnh Kích Yêu
 32. Đắc Chí Rên Rỉ
 33. Đặc Chủng Binh Học Giáo Mật Sự
 34. Đặc Chủng Thư Đồng
 35. Đặc Công Anh Thư
 36. Đặc Công Phong Lưu Lục
 37. Đặc Công Xuất Ngũ
 38. Đặc Dị Công Năng
 39. Đặc Sắc Tài Nguyên
 40. Đặc Thù Không Gian
 41. Đại Ác Ma Cùng Người Sau Truyện
 42. Đại Ác Ma Đồng Nhân Hậu Truyện
 43. Đại Ẩn
 44. Đài Bắc Danh Hoa
 45. Đại Bảo Hậu Cung Truyền Kỳ
 46. Đại Bảo Hệ Liệt
 47. Đại Bị Đồng Miên
 48. Đại Chiến Thục Nữ Ký
 49. Đại Địa Nguyên Phẫn
 50. Đại Địa Phong Lưu
 51. Đại Địa Phong Vân Truyền Kỳ
 52. Đại Địa Vương Giả
 53. Đại Đế Chuyện Tình Yêu Nhớ
 54. Đại Đường Chi Phi Đao Vấn Tình
 55. Đại Đường Chi Tà Thần Phong Lưu
 56. Đại Đường Diễm Lục
 57. Đại Đường Diễm Tình Lục
 58. Đại Đường Diễm Tình Truyện
 59. Đại Đường Hậu Cung Đoạt Diễm Truyện
 60. Đại Đường Hoàn Khố Công Tử
 61. Đại Đường Lăng Phong Truyện
 62. Đại Đường Liệp Mỹ Hậu Cung Ký
 63. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Lục
 64. Đại Đường Mỹ Nữ Gặp Bi Thảm Tao Ngộ
 65. Đại Đường Ngự Y
 66. Đại Đường Phong Lưu Hành
 67. Đại Đường Phong Lưu Ký
 68. Đại Đường Phong Vân Hậu Cung Truyền
 69. Đại Đường Quần Phương Lục
 70. Đại Đường Quần Phương Phổ
 71. Đại Đường Săn Mỹ Hậu Cung Ký
 72. Đại Đường Song Long Chi Trọng sinh Biên Bất Phụ
 73. Đại Đường Song Long Đoạt Diễm Ký
 74. Đại Đường Song Long Truyện – Đồng Nhân
 75. Đại Đường Sử Thượng Mạnh Nhất Hậu Cung
 76. Đại Đường Thú Diễm Ký
 77. Đại Đường Thú Phương Lục
 78. Đại Đường Tiêu Dao Hành
 79. Đại Đường Trộm Hương Truyền
 80. Đại Đường Tự Tại Hành
 81. Đại Đường Tửu Đồ
 82. Đại Đường Vẫn Như Cũ
 83. Đại Giang Đi Về Hướng Đông Lãng Đào Tẫn
 84. Đại Hào Môn
 85. Đại Hàng Hải Thời Đại — Lý Hoa Mai Thiên
 86. Đại Hanh
 87. Đại Hiệp Hồn
 88. Đại Hoang Diễm Lữ
 89. Đại Học Bạn Gái 28 Thiên Kịch Biến
 90. Đai Học Bảo Vệ Cửa Lão Đổng
 91. Đại Học Chi Đạo
 92. Đại Học Chi Mạn Du Hoa Tùng
 93. Đại Học Chi Tràn Đầy Du Buội Hoa
 94. Đại Học Chuyện Tình Yêu
 95. Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng
 96. Đại Học Diễm Sử
 97. Đại Học Dục Vọng Sử
 98. “Đại Học Khiếu Thú” Đích Dâm Loạn Sinh Hoạt
 99. Đại Học Na Ta Sự Nhi
 100. Đại Học Na Ta Sự Nhi Hậu Tục
 101. Đại Học Những Chuyện Kia Mà
 102. Đại Học Những Chuyện Kia Mà Sau Này
 103. Đại Học Nữ Học Sinh
 104. Đại Học Nữ Sinh Ký Túc Xá Xuân Tình
 105. Đại Kiếm Sư Ngoại Truyện
 106. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
 107. Đại La Dâm Tiên Tại Đô Thị
 108. Đại La Kim Tiên Dị Giới Tiêu Hồn
 109. Đại Lục Diễn Nghệ Quyển Diễm Sử Hệ Liệt
 110. Đại Lục Giải Trí Vòng Diễm Sử Hệ Liệt
 111. Đại Lục Giới Showbiz Tình Yêu Hệ Liệt
 112. Đại Lục Giới Văn Nghệ Chuyện Tình Yêu Hệ Liệt
 113. Đại Luyện Sĩ
 114. Đại Ma Đạo Sư Tình Nô Thí Luyện
 115. Đại Ma Quân Hoàng Rung Động Hồi Ức Lục
 116. Đại Ma Quân Hoàng Liên Y Hồi Ức Lục
 117. Đại Minh
 118. Đại Minh Chi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
 119. Đại Minh Chinh Mỹ Truyện
 120. Đại Minh Cướp Biển
 121. Đại Minh Kỳ Tăng Truyện
 122. Đại Minh Lưu Manh Hoàng Đế
 123. Đại Minh Thiên Hạ
 124. Đại Minh Tinh Chi Lộ
 125. Đại Minh Tinh Đường
 126. Đại Minh Tinh Thêm Sắc Bản
 127. Đại Nãi Nữ Hữu Bạo Lộ Ký Lục
 128. Đại Ngọc Chi Ca
 129. Đại Ngọc Lạc Hồng Ký
 130. Đại Ngọc Rơi Hồng Nhớ
 131. Đại Ngọc Sắp Hót
 132. Đại Điêu Giấc Mộng
 133. Đại Điêu Mộng Tưởng
 134. Đại Điểu Thiếu Niên Hậu Cung
 135. Đại Tần Bá Nghiệp
 136. Đại Thanh Cung Đình Bí Sử Chi Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu Thiên
 137. Đại Thoại Thiên Nga Hồ
 138. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Phụ Cuộc Sống
 139. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
 140. Đại Tiểu Mỹ Nữ Ái Thượng Ngã
 141. Đại Tiểu Thư Không Thể Trêu Vào
 142. Đại Tiểu Thư Toàn Chức Bảo Tiêu
 143. Đại Tranh Chi Thế
 144. Đái Trứ Tẩu Tử Khứ Lữ Du Chi Dâm Loạn Bút Tiên Kinh Hồn
 145. Đại Trượng Phu
 146. Đài Truyền Hình Người Chủ Trì DJ
 147. Đại Tùy Hoàng Đế
 148. Dâm Ẩm Ướt Đối Nghịch
 149. Dâm Ấn Thiên Sử
 150. Dâm Bá Vương Truyện Thuyết
 151. Dâm Bé Gái Ngực To Muội
 152. Đàm Cổ Luận Kim Chi Giác Lượng
 153. Dâm Cướp Mê Án
 154. Dâm Dâm Chúng Sinh Kiếp
 155. Dâm Đãng Bạn Gái
 156. Dâm Đãng Bệnh Viện
 157. Dâm Đãng Đích Viên Cảnh Chi Thê
 158. Dâm Đãng Lão Bà Linh Vận
 159. Dâm Đãng Lão Bà Yêu Đương Vụng Trộm Ký
 160. Dâm Đãng Mẫu Cẩu Giao Phối Chứng Thực
 161. Dâm Đãng Mẹ Xinh Đẹp Thân Thể
 162. Dâm Đãng Mụ Mụ Đích Mỹ Lệ Đỗng Thể
 163. Dâm Đãng Nữ Lãnh Đạo
 164. Dâm Đãng Si Nữ Ký
 165. Dâm Đãng Thiếu Phụ Bạch Khiết
 166. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Dị Địa Vẽ Vật Thực
 167. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Gợi Cảm Chân Dung
 168. Dâm Đãng Tình Sử
 169. Dâm Đến Trong Xương Tủy Hoàng Dung Mẹ Con
 170. Dâm Đồ
 171. Dâm Đồ Cũng Tu Tiên
 172. Dâm Đồ Diệc Tu Tiên
 173. Dâm Đọa Nữ Võ Thần
 174. Dâm Dục Chuyển Học Sinh
 175. Dâm Dục Học Sinh Chuyển Trường
 176. Dâm Dục Phi Phi
 177. Dâm Duyệt Giả Kỳ
 178. Dâm Duyệt Ngày Nghỉ
 179. Dam Giới Nữ Nhân Hành
 180. Đàm Hà Dục Đích Na Ta Sự Nhi
 181. Dâm Hành Hạ Giang Hồ Chí
 182. Dâm Hồ Ngoại Truyện Chi Của Ta Tất Chân Thục Mẫu Lão Sư
 183. Dâm Huyệt Mỹ Nữ
 184. Dâm Kì Sao Chi Phệ Mộng Người
 185. Dâm Kiếp Mê Án
 186. Dâm Kỳ Hệ Liệt
 187. Dâm Kỳ Sao Chi Xâm Nhập
 188. Dâm Loạn Bí Sử I + II
 189. Dâm Loạn Đại Gia Đình
 190. Dâm Loạn Chi Bạo
 191. Dâm Loạn Cuộc Sống
 192. Dâm Loạn Gia Đình Hệ Liệt
 193. Dâm Loạn Hỏa Khinh Viêm
 194. Dâm Loạn Minh Triều Đích Một Đóa Kỳ Ba: Bát Nhất Bát Kim Bình Mai
 195. Dâm Loạn Mẹ Con Cuộc Sống
 196. Dâm Loạn Phòng Học Chi Sư Bạo
 197. Dâm Loạn Sinh Hoạt
 198. Dâm Loạn Thê Tử
 199. Dâm Loạn Thị Trấn Nhỏ
 200. Dâm Loạn Tiểu Trấn
 201. Dâm Loạn Trấn Nhỏ
 202. Dâm Loạn Trúc Lâu
 203. Dâm Long Trọng Sinh
 204. Dâm Ma Đại Đô Thị
 205. Dâm Ma Ngự Tỷ
 206. Dâm Ma Tái Thế
 207. Dâm Ma Trái Cây Chi Sân Trường Thiên
 208. Dâm Mẫu
 209. Dâm Mẫu Cùng Thiếu Nữ Đẹp Và Gia Đình Lão Sư
 210. Dâm Mẫu Món Đồ Chơi
 211. Dâm Mẫu Tính Diễn
 212. Dâm Mẫu Tính Diễn Tiền Truyện
 213. Đắm Mình Tiểu Kiều Thê
 214. Dâm Mộng Nữ Yêu
 215. Dâm Muốn Đổi Học Sinh
 216. Dâm Nam Loạn Nữ
 217. Dâm Nếu
 218. Dâm Ngôn Dục Sắc
 219. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Chi Xanh Biếc Lữ Giang Hồ
 220. Dâm Ngược Phòng Thí Nghiệm
 221. Dâm Nhạc Hậu Cung Thần Điêu Vương
 222. Dâm Nhũ Hoàng
 223. Dâm Nhũ Khai Quan
 224. Dâm Nhục Bệnh Viện
 225. Dâm Nhục Học Sinh Xuất Sắc
 226. Dâm Nhục Nữ Cảnh
 227. Dâm Nhược
 228. Dâm Nội Cuốn Hút
 229. Dâm Nói Muốn Sắc
 230. Dâm Nữ
 231. Dâm Nữ Bạo Lực SM Câu Chuyện
 232. Dâm Nữ Đại Gia Đình
 233. Dâm Nữ Đạo
 234. Dâm Nữ Liệt Truyện Hệ Liệt
 235. Dâm Nữ Tu Tiên Truyện
 236. Dâm Phụ Thang Gia Lệ
 237. Dâm Phược Giang Hồ
 238. Dâm Sắc Hoàng Đô
 239. Dâm Sinh Ngoại Truyện Hệ Liệt
 240. Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt
 241. Đầm Sông Dụ Cái Kia Chút Ít Công Việc
 242. Đàm Tà Thuyết Đế
 243. Dâm Tặc Võng Du Hành
 244. Dâm Tận Thiên Hạ Hoa
 245. Dâm Thần Dị Chữ Tu Thần Truyền
 246. Dâm Thần Dị Vũ Tu Thần Truyện
 247. Dâm Thần Liệp Diễm Dị Giới
 248. Dâm Thành Hệ Liệt
 249. Dâm Thấp Tác Đối
 250. Dâm Thê A Mỹ Hệ Liệt
 251. Dâm Thê Bổn Lang
 252. Dâm Thê Tiểu Thuyết Tình Yêu
 253. Dâm Thê Trường Thiên
 254. Dâm Thịt Bệnh Viện
 255. Dâm Thú Ái Chiến Sĩ
 256. Dâm Thú Khế Ước
 257. Dâm Thú Thủy Tinh Cầu
 258. Dâm Thú Yêu Chiến Sĩ
 259. Dâm Thuật Luyện Kim Sĩ
 260. Dâm Tiện Mẹ Hòa Đàng Hoàng Ba Ba
 261. Dâm Trinh Diễm Tham Chi Hồ Điệp Công Ngụ
 262. Dâm Ướt Đối Nghịch
 263. Dâm Vợ A Mỹ Hàng Loạt
 264. Dâm Vợ Cực Hạn
 265. Dâm Vợ Trường Thiên
 266. Dâm Xà Chuyển Sinh
 267. Dâm Xà Thịnh Yến
 268. Đan Cảnh
 269. Dân Công Tội Phạm Chi Lăng Nhục Giả Tĩnh Văn
 270. Đan Dược Đại Hạnh
 271. Dân Gian Dâm Hoàng Diễm Hậu Cung
 272. Dẫn Hoa Miên
 273. Dẫn Lang Nhập Thất Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 274. Dẫn Sói Vào Nhà
 275. Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 276. Đan Thần Phiêu Miểu Lục
 277. Dằng Dặc Phong Hoa Đêm Tuyết Mùa Hè
 278. Đãng Dạng Nữ Hoàng
 279. Đàng Hoàng Nhân Thê Hệ Liệt
 280. Đang Muội Thợ Săn
 281. Đãng Nguyệt Chinh Diễm Lục
 282. Đãng Thiên Sử
 283. Đáng Thương Mụ Mụ
 284. Đánh Cướp: Mỹ Nữ Tuyệt Sắc Cũng Cướp Sắc
 285. Danh Kỹ Hoàng Dung
 286. Đánh Lén Mụ Mụ
 287. Danh Môn
 288. Danh Môn Diễm Lữ
 289. Danh Nhân Loạn Sự Tình
 290. Danh Phương Phổ
 291. Đạo Ấn
 292. Đảo Chủ Cuộc Sống Hạnh Phúc
 293. Đảo Chủ Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 294. Đạo Chụp Giáo Sư Dạy Kèm Ở Nhà
 295. Đáo Dị Giới Phao Nữu Khứ
 296. Đào Diễm Đô Thị Hoa Y
 297. Đào Hoa Ao Vận Sự
 298. Đào Hoa Đế Quốc Lục
 299. Đào Hoa Hậu Cung
 300. Đạo Hoa Thái Tuế
 301. Đào Hoa Thôn Nữ Nhân
 302. Đào Hoa Thôn Thượng Dã Sắc Đa: Thôn Sắc Vô Biên
 303. Đào Hoa Thôn Tình Sự
 304. Đạo Hỏa Tuyến
 305. Đào Học Uy Long (H Bản)
 306. Đào Lý Tranh Xuân
 307. Đào Sắc Cấm Khu
 308. Đào Sắc Cô Dâu Lệ
 309. Đào Sắc Dụ Hoặc
 310. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ngã Thị Đại Ma Vương
 311. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ta Là Đại Ma Vương
 312. Đào Sắc Tân Nương Lệ
 313. Đào Sắc Thần Y
 314. Đào Sắc Tu Chân Truyện
 315. Đào Sắc Y Hoa
 316. Đào Sắc Y Tiên
 317. Đạo Tiên Phàm
 318. Đào Vận Cuồng Y
 319. Đào Vận Quan Đồ
 320. Đào Vận Thiên Vương
 321. Đào Vận Vô Song
 322. Đạo Vô Chỉ Tẫn
 323. Đào Vong Diễm Lữ
 324. Dập Lửa
 325. Đạp Mộng Giang Hồ
 326. Đạp Mộng Giang Hồ Hành
 327. Đất Hoang Diễm Lữ
 328. Đầu Đội Hào Quang Nữ Nhân
 329. Đấu La Đại Lục
 330. Đấu La Đại Lục H Bản
 331. Đấu Phá Chi Hóa Ma
 332. Đấu Phá Thần Điêu
 333. Đấu Phá Thương Khung
 334. Đấu Phá Thương Khung (NTR Thôi Miên)
 335. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Bản Chi Dục Tông
 336. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Tổng Hợp
 337. Đấu Phá Thương Khung Chi Chuyển Kiếp Luân Hồi
 338. Đấu Phá Thương Khung Chi Dâm Tông Tứ Ngược
 339. Đấu Phá Thương Khung Chi Hoa Tông Bí Sử
 340. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Bổ Sung Lý Lịch
 341. Đấu Phá Thương Khung Thao Phá Trời Cao
 342. Đấu Phá Thương Khung Trọng Sinh Tiêu Viêm
 343. Đầu Tường Có Hạnh
 344. Đầu Xuân Tháng Hai — Thành Phần Tri Thức Mỹ Nhân Hệ Liệt Chi Bốn
 345. Dạy Dỗ
 346. Dạy Dỗ Bách Chi
 347. Dạy Dỗ Bạn Gái
 348. Dạy Dỗ Đại Đường Mỹ Nữ
 349. Dạy Dỗ Địa Cầu
 350. Dạy Dỗ Hương Giang
 351. Dạy Dỗ Hương Thôn
 352. Dạy Dỗ Lão Bản
 353. Dạy Dỗ Mỹ Nữ Lão Sư
 354. Dạy Dỗ Nhà Giàu Mỹ Nữ
 355. Dạy Dỗ Nữ Thần
 356. Dạy Dỗ Thiên Long Muội Muội
 357. Dạy Dỗ Tiên Tử
 358. Dạy Dỗ Trăm Mị
 359. Đáy Quần Hương
 360. Dây Thừng Hoàng
 361. Đầy Tớ Công Chúa Tô Phỉ Á
 362. Đầy Tớ Nữ Cảnh
 363. Đầy Vườn Xuân Sắc Giam Không Được
 364. Đầy Vườn Sắc Xuân Ngắn Tập Trung
 365. DCAT
 366. Đế Đài Xuân
 367. Dễ Dàng Ẩm Ướt Lưu
 368. Đệ Đệ Của Ta Muội Muội Chính Là Như Vậy Đáng Yêu
 369. Đế Dương Thần Công
 370. Đế Hoàng Liệp Diễm Hành
 371. Đế Hoàng Quyết
 372. Đế Lâm Nhị Thứ Nguyên
 373. Đệ Nhất Bí Thư
 374. Đệ Nhất Thiên Hạ Phong Lưu
 375. Đệ Nhất Thiên Hạ Quả Phụ
 376. Đế Quốc Bản Sắc
 377. Đế Quốc Chi Loạn
 378. Đế Quốc Mỹ Nữ
 379. Đế Quốc Thương Khung
 380. Đệ Tam Loại Hạnh Phúc Nhân Sinh
 381. Đế Vương Bản Sắc
 382. Đế Vương Công Hầu Dâm Phong Lục
 383. Đế Vương Dã Sử
 384. Đế Vương Dã Sử Chi Tây Môn Khánh
 385. Đế Vương Liệp Mỹ Lục
 386. Đế Vương Săn Mỹ Lục
 387. Đế Vương Thời Đại
 388. Đề Xe Ôm Anh Hùng Liên Minh Sinh Hoạt
 389. Đêm Chết Yểu
 390. Đêm Dài Đằng Đẵng Nông Làm Bạn Với Vua
 391. Đêm Đông
 392. Đêm Khó Ngủ
 393. Đem Không Người Dám Tiết Độc Mỹ Nữ Phá Cung
 394. Đêm Khuya Trò Chơi Tiết Mục
 395. Đem Làm Nón Xanh Gặp Gỡ Hồng Hạnh
 396. Đêm Như Ca
 397. Đem Quân Lệnh
 398. Đem Tay Vươn Vào Mẫu Thân Váy Ngắn
 399. Đêm Thương
 400. Đêm Tối Chi Lang
 401. Đêm Tối Gian Nan
 402. Đem Yêu Cấp Ba Ba
 403. Đến Chi Mẫu
 404. Đến Dị Giới Tán Gái Hành
 405. Đến Gần Lãnh Đạo Phu Nhân: Quyền Lực Mật Mã
 406. Đen Nhánh Đích Linh Hồn Người Thỉnh Thoảng
 407. Đen Sẫm Hàn Ngu Truyện
 408. Đến Từ Tương Lai
 409. Đẹp Đẽ Bụi Hoa
 410. Đẹp Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ Cùng Nhân
 411. Đều Do Lão Bà Rất Ôn Nhu
 412. Đều Là Ánh Trăng Gây Họa
 413. Desire Program
 414. Dị Chủng Bài Tựa
 415. Dị Chủng Tự Ngôn
 416. Dị Địa Bạn Gái Chi Tình Dục Khó Thu
 417. Dị Đoan Chi Thần
 418. Dị Đoan Kỵ Sĩ
 419. Di Động Tàng Kinh Các
 420. Dị Dục Gia Đinh
 421. Dị Giới Chi Du Hí Giang Hồ
 422. Dị Giới Chi Đường Môn Độc Thánh
 423. Dị Giới Chi Không Gì Làm Không Được
 424. Dị Giới Chi Nghịch Thiên Siêu Thị
 425. Dị Giới Chi Nữ Tính Phúc Âm Sư
 426. Dị Giới Chi Phong Lưu Cả Đời
 427. Dị Giới Chi Tà Long Du Thương Hải
 428. Dị Giới Chi Tam Cung Lục Viện
 429. Dị Giới Chi Tài Sắc Kiêm Thu
 430. Dị Giới Chi Tuyệt Sắc Phong Mang
 431. Dị Giới Cực Phẩm Sắc Lang
 432. Dị Giới Cùng Mỹ Thành Thần
 433. Dị Giới Đạo Sư
 434. Dị Giới Dược Sư
 435. Dị Giới Ngược Duyến
 436. Dị Giới Hành Hạ Duyến
 437. Dị Giới Hậu Cung Diễm Phúc Ký
 438. Dị giới Hoa Tâm Tà Tôn
 439. Dị Giới Hồi Xuân
 440. Dị Giới Khai Thác Hệ Thống
 441. Dị Giới Linh Vũ Cải Biên Bản
 442. Dị Giới Muối Lậu
 443. Dị Giới Phong Lưu Phách Vương
 444. Dị Giới Phong Lưu Thần Đế
 445. Dị Giới Thương Nghiệp Bá Chủ
 446. Dị Giới Tuyệt Sắc Phổ
 447. Dị Giới Xác Ướp
 448. Dị Giới Xử Nữ Truyền Kỳ
 449. Dị Giới Xuân Về
 450. Đi Làm Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 451. Dị Hiệp
 452. Dị Hiệp (NTR Thôi Miên Loại)
 453. Dĩ Hôn Chủ Phụ Ái Thượng Ngã
 454. Dị Năng Thiên Hạ
 455. Dị Năng Tiêu Diêu Thần Y
 456. Dị Năng Truy Mỹ Ký
 457. Dì Nhỏ Hấp Dẫn
 458. Dì Nhỏ Liễu Hạm Yên
 459. Di Ta Ảo Tưởng
 460. Dị Thế Chi Thâu Hương Thiết Ngọc
 461. Dị Thế Chi Tiêu Diêu Tiểu Vương Gia
 462. Dị Thế Chi Vương
 463. Dị Thế Hậu Cung 3000 Phi
 464. Dị Thế Không Miện Tà Hoàng
 465. Dị Thế Liệp Diễm Hậu Cung Truyện
 466. Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ
 467. Dị Thế Lục Hoàng Lục
 468. Dị Thế Lục Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Quyển Sách
 469. Dị Thế Phong Lưu Sang Thế Thần
 470. Dị Thế Tà Quân
 471. Dị Thế Vô Ưu
 472. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục
 473. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Thiên
 474. Dị Thời Không Thiếu Niên
 475. Di Thôn Con Dâu Đẹp Quá
 476. Dị Tinh Dâm Tình
 477. Di Truyền Con (Tu Chỉnh Bản)
 478. Đi Vào Thâm Uyên Nữ Nhân
 479. Đi Về Hướng Sa Đọa
 480. Đi Vũ Người
 481. Dị Vực Thâm Uyên
 482. Đi Xuyên Qua Rừng Nhiệt Đới
 483. Địa Hạ Phách Mại Sở
 484. Địa Ngục Chi Môn
 485. Địa Ngục Chỗ Sâu Nhất
 486. Địa Ngục Hồng Nhan (Nguyên Bản)
 487. Địa Ngục Môn
 488. Địa Ngục Trường Học
 489. Địa Phủ Lâm Thời Công
 490. Dịch Dung Thuật: Túy Nhập Nữ Nhân Hoài
 491. Diễm Bá Hậu Cung Thiên Hạ
 492. Diễm Chi Thương
 493. Diễm Cơ Mị Hành Cực Nhạc Kiếp Chi Kiếm Tông Tình Oán
 494. Diễm Đãng Hoa Lau Loan
 495. Diễm Đạo Đa Tình Lục
 496. Diễm Đế Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 497. Diễm Đô Lưu Phương
 498. Diễm Dục: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 499. Diễm Dục Thập Nhị Cung
 500. Diễm Dục Vô Song
 501. Diễm Duyên Hiệp Nữ
 502. Diễm Hành Kỳ Dục Đô Thị
 503. Diễm Hành Phong Lưu Hậu Cung Truyền Thuyết
 504. Diễm Hành Phong Trần
 505. Diễm Hiệp Tình Chủng
 506. Diễm Hồn Chú
 507. Diễm Hương Mê Túy
 508. Diễm Hương Mê Túy’
 509. Diễm Kiều Long Dục
 510. Diễm Loạn Đô Thị
 511. Diễm Loạn Mỹ Mẫu
 512. Diễm Luyến Ma Tâm
 513. Diễm Mãn Hạnh Hoa Thôn
 514. Diễm Mãn Sĩ Đồ
 515. Diễm Mãn Sĩ Dục
 516. Điềm Mật Tứ Thiên Kim
 517. Diễm Mẫu Cám Dỗ
 518. Diễm Mẫu Đích Hoang Đường Đổ Ước
 519. Diễm Mẫu Dục Hoặc
 520. Diễm Mẹ Hoang Đường Đánh Cuộc
 521. Diễm Mộng Hậu Cung Nhân Sinh
 522. Diễm Mỹ Đô Thị
 523. Diễm Mỹ Hậu Cung Duyến
 524. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Cầm
 525. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Một Thanh Bắt
 526. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Nhất Bả Trảo
 527. Diễm Ngộ Chi Lữ
 528. Diễm Ngộ Cổ Kim Hậu Cung Truyện
 529. Diễm Ngộ Lộ
 530. Diễm Ngộ Nan Chắn
 531. Diễm Ngộ Phong Lưu Ký
 532. Diễm Ngộ Truyền Thuyết
 533. Diễm Ngộ Tu Chân
 534. Diễm Nguyệt Cuồng Thiên
 535. Diễm Nô Thiên Hương Truyền
 536. Diễm Nói Liêu Trai
 537. Diễm Phách Hậu Cung Thiên Hạ
 538. Diễm Pháp Chiến
 539. Diễm Phúc Bá Chủ
 540. Diễm Phúc Đại Đường
 541. Diễm Phúc Đô Thị Tiêu Dao
 542. Diễm Phúc Dục Vọng Nhân Sinh
 543. Diễm Phúc Nhân Sinh Chi Thông Cật
 544. Diễm Phúc Sâu
 545. Diễm Phúc Tiên Y
 546. Diễm Phúc Tiêu Diêu
 547. Diễm Phượng Truyện Kỳ
 548. Diêm Quân Đô Thị
 549. Diễm Quang Tẫn Lãm
 550. Diễm Quật Huyết Địa Ngục
 551. Diễm Sắc Ký
 552. Diễm Say Mê Hương
 553. Diễm Thú Đô Thị
 554. Diễm Thuyết Đại Đường
 555. Diễm Trạch
 556. Diễm Tu
 557. Diễm Tu Thiên Địa Bất Dung
 558. Diễm Túy Hậu Cung Truyền Thuyết
 559. Diễm Túy Mê Hương
 560. Diễm Túy Mỹ Nữ Hậu Cung Truyền Thuyết
 561. Diễm Tuyệt Nông Thôn
 562. Diêm Vương Trở Về
 563. Diễm Yêu Ma Tâm
 564. Điện Ảnh Và Truyền Hình Anime Hậu Cung Ký
 565. Điên Cuồng Bầu Trời Đêm
 566. Điên Cuồng Đại Gia Tộc
 567. Điên Cuồng Mê Hương Thuật
 568. Điên Cuồng Nội Công
 569. Điên Cuồng Vương Quốc
 570. Điền Dã Hương Hoa
 571. Điền Dã Mùa Xuân
 572. Diễn Du Tìm Tần
 573. Điên Phúc Hỏa Ảnh
 574. Điện Thị Thai Đích Chủ Trì Nhân
 575. Diễn Thịt Nhân Sinh Chi Lăng Nhục
 576. Điền Tụ Cùng Hắn Bọn Đầy Tớ
 577. Điền Viên Phong Quang
 578. Điệp Hải Hoa
 579. Diệp Thanh Cố Sự
 580. Diệp Thị Gia Tộc
 581. Điệp Vũ Đại Đường Xuân
 582. Diệt Chủ Dị Thế
 583. Diệt Chủ Dị Thế Mất Hồn
 584. Điểu
 585. Điều Giáo
 586. Điều Giáo Bách Chi
 587. Điều Giáo Bách Mị
 588. Điều Giáo Cả Nhà Bạn Gái
 589. Điều Giáo Đại Đường
 590. Điều Giáo Đại Đường Mỹ Nữ
 591. Điều Giáo Địa Cầu
 592. Điều Giáo Hương Giang
 593. Điều Giáo Lão Bản
 594. Điều Giáo Mỹ Nữ Lão Sư
 595. Điều Giáo Nữ Thần
 596. Điều Giáo Sau Ly Hôn
 597. Điều Giáo Thần Điêu Chúng Nữ
 598. Điều Giáo Thiên Long Muội Muội
 599. Điều Hương Thánh Thủ
 600. Điều Khiển Kiếp Sống
 601. Diệu Mỹ Nhân
 602. Diệu Thủ Loạn Xuân
 603. Diệu Thủ Thần Chức
 604. Diệu Thủ Thôi Hoa
 605. Điểu Ti Đích YY Nhân Sinh
 606. Điểu Ti Ngày Trung Thiên Đích Sân Trường Nghịch Tập Nhân Sinh
 607. Điểu Ti Nhật Trung Thiên Đích Giáo Viên Nghịch Tập Nhân Sinh
 608. Điệu Tiến Mỹ Nhân Oa
 609. Đỉnh Cấp Bại Hoại
 610. Đỉnh Cấp Lang Thang Cuồng Đồ
 611. Đỉnh Cấp Lưu Manh
 612. Đỉnh Cấp Người Mẫu Bạn Gái Chi Nhật Bản Du
 613. Đính Cấp Phôi Đản
 614. Đình Đời Phách Diễm
 615. Định Nhan Châu
 616. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh
 617. Đỉnh Phong Hành Trình
 618. DLP Quần Áo Lụa Là Tổng Tài
 619. Đồ Cấm Loạn Dục
 620. Đồ Mạt Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 621. Đỏ Thẫm Thiếu Nữ (Scarlet Girls)
 622. Đô Thành Phong Nguyệt
 623. Đô Thị Bách Mỹ Lục
 624. Đô Thị Bách Mỹ Lục – TCB
 625. Đô Thị Bầy Mỹ Truyện
 626. Đô Thị Bộ Đội Đặc Chủng
 627. Đô Thị Bụi Hoa Lục
 628. Đô Thị Cảnh Xuân
 629. Đô Thị Chi Cẩu Thả Bụi Hoa
 630. Đô Thị Chi Sân Trường Săn Dục
 631. Đô Thị Chi Súng Thần
 632. Đô Thị Chi Thương Thần
 633. Đô Thị Chi Vương Giả Trở Về
 634. Đô Thị Chúng Sinh Tương
 635. Đô Thị Chuyện Tình Yêu
 636. Đô Thị Chuyện Tình Yêu Lục
 637. Đô Thị Cực Nhạc Hậu Cung
 638. Đô Thị Đại Vu
 639. Đô Thị Đặc Chủng Binh
 640. Đô Thị Dâm Hồ Truyện
 641. Đô Thị Dâm Hồ Truyền Chi Tần Băng Thiên
 642. Đô Thị Dâm Loạn Gia Tộc
 643. Đô Thị Đào Hoa Vận
 644. Đô Thị Di Hồn Khúc
 645. Đô Thị Dị Tưởng Hậu Cung Lục
 646. Đô Thị Diễm Đế
 647. Đô Thị Diễm Đi
 648. Đô Thị Diễm Lục
 649. Đô Thị Diễm Mộng Hậu Cung Truyện
 650. Đô Thị Diễm Ngộ
 651. Đô Thị Diễm Ngộ Chỉ Nam
 652. Đô Thị Diễm Phụ
 653. Đô Thị Diễm Sử Lục
 654. Đô Thị Điên Thần Bảng
 655. Đô Thị Du Long
 656. Đô Thị Dục Sắc
 657. Đô Thị Dục Thần
 658. Đô Thị Dục Túng Hậu Cung
 659. Đô Thị Dục Vọng Sân Trường
 660. Đô Thị Dục Vọng: Phong Cuồng Đích Triền + Miên
 661. Đô Thị Duyệt Nữ Hậu Cung Truyện
 662. Đô Thị Ghi Việc
 663. Đô Thị Giai Nhân
 664. Đô Thị Gió Trăng
 665. Đô Thị Gió Trăng Kỳ Đàm
 666. Đô Thị Hậu Cung Dục Vọng Truyền Kỳ
 667. Đô Thị Hậu Cung Lục
 668. Đô Thị Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 669. Đô Thị Hậu Cung Quan Trường Lục
 670. Đô Thị Hậu Hoa Viên
 671. Đô Thị Hoa Đạo
 672. Đô Thị Hoa Duyến Mộng
 673. Đô Thị Hoa Ngữ
 674. Đô Thị Hoa Tùng Lục
 675. Đô Thị Hoàng Cung
 676. Đô Thị Hồng Nhan Hậu Cung Truyền
 677. Đô Thị Hương Ngọc
 678. Đô Thị Huyền Huyễn: Dục Chi Trầm Luân
 679. Đô Thị Kì Duyên
 680. Đô Thị Kiều Thê Chi Mỹ Nữ Hậu Cung
 681. Đô Thị Kỳ Ma
 682. Đô Thị Ký Sự
 683. Đô Thị Lăng Hoa Ký
 684. Đô Thị Lãng Hương Lục
 685. Đô Thị Lệ Nhân Chi Mỹ Diễm Nhân Thê Tiếu Bí Thư
 686. Đô Thị Liệp Diễm: Thiếu Phụ Câu Lạc Bộ
 687. Đô Thị Long Du
 688. Đô Thị Mê Hương Ký
 689. Đô Thị Mỗi Người Một Vẻ
 690. Đô Thị Mỹ Diễm Hậu Cung
 691. Đô Thị Mỹ Nhân Sinh Hoạt Ký
 692. Đô Thị Mỹ Phụ
 693. Đô Thị Nghịch Long
 694. Đô Thị Nghiệt Duyến Long Hấp Thủy
 695. Đô Thị Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa
 696. Đô Thị Nón Xanh Anh Hùng Truyện
 697. Đô Thị Ở Chung Vật Ngữ
 698. Đô Thị Phẩm Hương Lục
 699. Đô Thị Phong Lưu
 700. Đô Thị Phong Lưu Đế Vương
 701. Đô Thị Phong Lưu Sử
 702. Đô Thị Phong Lưu Tà Thiếu
 703. Đô Thị Phong Lưu Truyện
 704. Đô Thị Phong Lưu Vương
 705. Đô Thị Phong Nguyệt
 706. Đô Thị Phong Nguyệt Kỳ Đàm
 707. Đô Thị Quy Tắc Ngầm
 708. Đô Thị Rừng Rậm
 709. Đô Thị Sắc Thần Hành
 710. Đô Thị Sau Vườn Hoa
 711. Đô Thị Song Tu Ký
 712. Đô Thị Tà Ác Đế Vương
 713. Đô Thị Tà Đồng
 714. Đô Thị Tà Tu
 715. Đô Thị Tầm Diễm Lục
 716. Đô Thị Tầm Hoa Lục
 717. Đô Thị Tầm Hoan
 718. Đô Thị Tàng Kiều
 719. Đô Thị Thiên Long
 720. Đô Thị Thiếu Phụ Trầm Luân
 721. Đô Thị Thiếu Soái
 722. Đô Thị Thôi Miên Truyền Kỳ
 723. Đô Thị Thuật Thần
 724. Đô Thị Tiềm Long
 725. Đô Thị Tiểu Cương Pháo
 726. Đô Thị Tiêu Dao
 727. Đô Thị Tiêu Dao Truyện
 728. Đô Thị Tiêu Dao Hiệp
 729. Đô Thị Tiêu Dao Ký
 730. Đô Thị Tiêu Dao Phong Lưu Ký
 731. Đô Thị Tiêu Dao Tu Thần
 732. Đô Thị Tiêu Diêu
 733. Đô Thị Tiêu Diêu Truyện
 734. Đô Thị Tiểu Tử Liệp Diễm Thực Lục
 735. Đô Thị Tiểu Tử Thải Hoa Thực Lục
 736. Đô Thị Tìm Diễm Lục
 737. Đô Thị Tìm Vui Mừng
 738. Đô Thị Tình Duyên
 739. Đô Thị Tình Hiệp Phong Vân Lục
 740. Đô Thị Tình Sắc
 741. Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư
 742. Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống
 743. Đô Thị Trăm Mỹ Lục
 744. Đô Thị Truyền Thuyết
 745. Đô Thị Túng Diễm Hành
 746. Đô Thị Tung Hoành Mỹ Nữ Truyện
 747. Đô Thị Tùng Lâm
 748. Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
 749. Đô Thị Vương Triều
 750. Đô Thị Xinh Đẹp Hậu Cung
 751. Đô Thị Xuân Triều
 752. Đở Nàng Dãy Núi
 753. Dò Xét Thừa Tướng Phủ
 754. Đọa Lạc Chi Vương
 755. Đọa Lạc Đích Hôi Trần
 756. Đọa Lạc Đích Tro Bụi
 757. Đọa Lạc Nhân Sinh
 758. Đọa Lạc Thiên Sứ Nguyền Rủa
 759. Đọa Nhập Thâm Uyên Đích Mỹ Diễm Thục Phụ
 760. Đoàn Gia Nữ Tướng
 761. Đoản Thiên Tác Phẩm
 762. Đoạn Tình Khúc
 763. Đoạn Tội Ma Nữ
 764. Đoan Trang Thượng Hải Nhạc Mẫu
 765. Đoàn Tụ Cung Ký Sự Bộ 2
 766. Đoàn Tụ Sum Vầy
 767. Đoạt Thê: Thực Cốt Nhu Tình
 768. Đoạt Tình Bá Yêu
 769. Đoạt Tình Phách Ái
 770. Đoạt Vợ
 771. Đoạt Vợ: Thực Cốt Nhu Tình
 772. Độc Bộ Tiên Trần
 773. Độc Chiếm
 774. Độc Chiếm Đông Chu Hoa Thơm Cỏ Lạ
 775. Độc Chiêm Đông Chu Quần Phương
 776. Độc Chiếm Quần Phương
 777. Độc Gió Kiếm Lưu
 778. Độc Kiếm Phong Lưu
 779. Độc Tâm Tiểu Tử Hỗn Quan Tràng
 780. Độc Thoại
 781. Độc Tôn Phẩm Hương Lục
 782. Độc Tôn Tinh Hà
 783. Dog Girl
 784. Đôi Câu Vài Lời
 785. Đời Nhà Thanh Cung Đình Chuyện Tình Yêu
 786. Đội Nón Xanh: Cộng Hưởng Kiều Thê
 787. Đổi Phụ Ký
 788. Đổi Thê
 789. Dời Thích — Ta Cùng Con Trai Chuyện Xưa Không Thể Nói
 790. Đổi Trứng Kỳ Công
 791. Đổi Yêu Hoàng Tiểu Lan
 792. Dòm Dục Kỳ Duyên
 793. Dồn Chúng Ta Chung Đem Chết Đi Thanh Xuân
 794. Đơn Giản Dục Vọng
 795. Đông Bắc Đại Kháng
 796. Đông Bắc Ký Sự Chi Dục Tình
 797. Đông Bắc Nông Thôn Tình Dục Trường Thiên: Hắc Đất
 798. Đồng Cư Vạn Tuế
 799. Đóng Cửa Lại Kéo Lên Cửa Sổ
 800. Đông Cung Hỗn Loạn
 801. Đông Hải Kỳ Dị Du Ký
 802. Đông Hán Bá Vương Truyện
 803. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Cùng Chị Dâu Ở Chung Thời Gian
 804. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Hòa Tẩu Tử Đồng Cư Đích Nhật Tử
 805. Đông Hoàn Lệ Nhân
 806. Đồng Học Chi Mẫu Ngã Đích Thê
 807. Đồng Học Mụ Mụ
 808. Đồng Học Mụ Mụ Dâm Loạn
 809. Đông Kinh Phong Nguyệt
 810. Đông Kinh Phong Tình Lục
 811. Động Mạn Chi Hậu Cung Chi Lữ
 812. Động Mạn Chi Toàn Thu Ma Vương
 813. Động Mạn Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 814. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Đãi Chúc Đích Tẫn Khuyển
 815. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Mộng Huyễn Câu Nhạc Bộ
 816. Động Mạn Thế Giới Lý Đích Thôi Thổ Ky
 817. Động Tràn Đầy Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 818. Đồng Nghiệp Lăng Nhục Hệ Liệt
 819. Đồng Phi Dưỡng Thành Dâm Ký
 820. Đông Phách Hán Vương Truyền
 821. Đông Phong Truyền Kỳ
 822. Đông Phong Truyền Kỳ – Thanh Phương Truyền Kỳ
 823. Đông Phương Bất Bại
 824. Đông Phương Đệ Nhất Kiếm
 825. Đông Phương Truyền Kỳ Chi Bạch Tố
 826. Đông Phương Vân Mộng Đàm
 827. Đồng Sự
 828. Đồng Sự Ngả Linh
 829. Đồng Thời Khoái Cảm
 830. Động Tình Tam Quốc
 831. Động Tình Thiên Hạ
 832. Đổng Trác Phách Tam Quốc
 833. Doraemon H Bản
 834. Đốt Mắt Chi Nguyên Tội Rớt Xuống
 835. Đốt Yêu Lục
 836. Dota Chi Thần Truyền Thuyết
 837. Dữ Ái Đồng Hành
 838. Dụ Dỗ Mê Đều
 839. Dụ Dỗ Quấn Thân
 840. Du Du Phong Hoa Tuyết Dạ Hạ Thiên
 841. Dữ Hạm Nương Tại Dị Thứ Nguyên Đích Nhật Tử
 842. Du Hí Lý Đích Chân Cảm Tình
 843. Du Hí Nhân Sinh
 844. Dụ Hoặc
 845. Dụ Hoặc Học Viện Chi Tuyệt Sắc Vật Ngữ
 846. Dụ Hồng Lâu
 847. Dữ Lão Mụ Đích Cố Sự
 848. Du Long Diễn Phượng
 849. Du Long Hí Phượng (Quy Lộ + Long Đằng Thiên Lý)
 850. Du Long Thần Điêu
 851. Du Long Truyện
 852. Dụ Mẫu Toàn Công Lược
 853. Dữ Mỹ Đồng Cư
 854. Dự Ngôn Sư
 855. Dữ Nhạc Phụ Nhạc Mẫu Cộng Đồng Trụ Tại Nhất Khởi Đích Nhật Tử
 856. Dữ Thế Vô Tranh
 857. Đùa Du Bụi Hoa
 858. Đưa Hàng Trên Giường
 859. Đùa Mỹ Đồ
 860. Đưa Tới Cửa Con Dâu Nuôi Từ Bé
 861. Dục Ái Di Tình
 862. Dục Bá Ỷ Thiên Hậu Cung
 863. Dục Bãi Bất Năng
 864. Dục Bãi Bất Năng’
 865. Dục Bổng Hương Chinh
 866. Dục Chi Chinh Phục
 867. Dục Chi Không Vui
 868. Dục Chi Quả Hoan
 869. Dục Chi Trầm Luân
 870. Dục Diễm Chuyện Cũ
 871. Dục Diễm Hậu Cung Đô Thị Hành
 872. Dục Diễm Hoa Viên
 873. Dục Diễm Hoặc Luyến
 874. Dục Diễm Phí Đằng
 875. Dục Diễm Phòng Học
 876. Dục Diễm Phong Lưu
 877. Dục Đồ Di Quyển – Đồng Duyên
 878. Dục Đô Hậu Cung Truyện
 879. Dục Đồ Quyển Tông
 880. Dục Dòm Đường Đi
 881. Dục Dữ Mộng: Nữ Bác Sĩ Hòa Nữ Cảnh Hoa
 882. Dục Hà
 883. Dục Hải Quan Môn
 884. Dục Hải Tiêu Diêu
 885. Dục Hải Trầm Luân: Nhất Cá Hoán Thê Kinh Lịch Giả Đích Lương Tâm Sám Hối
 886. Dục Hải Trầm Luân Chi Na Na
 887. Dục Hải Túng Tình
 888. Dục Hỏa Đốt Người: Phong Lưu Tẩu Tử
 889. Dục Hỏa Luân Hồi
 890. Dục Hỏa Luân Hồi’
 891. Dục Hỏa Luân Hồi Chi Thiên Long: Mẹ Con Toàn Bộ Thu
 892. Dục Hỏa Nan Miên
 893. Dục Hoàng Loạn Hậu Cung
 894. Dục Hoàng Nhũ Ma
 895. Dục Khuy Lữ Đồ
 896. Dục Kỳ Sao Yêu Tử
 897. Dục Lãng Tình Thiêu
 898. Dục Linh
 899. Dục Loạn Mê Tình
 900. Dục Loạn Muội Muội
 901. Dục Loạn Mỹ Nhân Nương Chi A Phương Chuyện Xưa
 902. Dục Loạn Xuân Tâm
 903. Dục Loạn Ưu Đẳng Sinh
 904. Dục Long Liệp Diễm
 905. Dục Lửa Khó Ngủ
 906. Dục Luân Diễm Kí
 907. Dục Ma Chuyện Tình Yêu
 908. Dục Ma Diễm Đế
 909. Dục Ma Diễm Sử
 910. Dục Ma Tươi Đẹp Đế
 911. Dục Mãn Hoa Đô
 912. Dục Mẫu Mê Tình
 913. Dục Nghiệt
 914. Dục Nhục Cuồng Long
 915. Dục Niệm Túng Sinh
 916. Dục Nữ Giai Di
 917. Dục Nữ Liệp Lang Ký
 918. Dục Nữ Săn Lang Ký
 919. Dục Sắc: Những Thứ Kia Giáo Hội Ngươi Ân Ái Đích Nữ Nhân
 920. Dục Sắc Chi Mê Dục Nữ Nhân
 921. Dục Sắc Hoàng Đô
 922. Dục Sông
 923. Dục Thủ Đô Lâm Thời Thành Phố
 924. Dục Tiên Dục Tử
 925. Dục Truy Đuổi
 926. Dục Vọng
 927. Dục Vọng Chi Bên Ngoài… Mụ Mụ
 928. Dục Vọng Chi Ca
 929. Dục Vọng Chi Chủ Thân Hữu Thiên
 930. Dục Vọng Chi Đảo
 931. Dục Vọng Chi Đồng Truyền Thuyết
 932. Dục Vọng Chi Môn
 933. Dục Vọng Chi Môn’
 934. Dục Vọng Chi Xuất Quỹ Đích Mụ Mụ
 935. Dục Vọng Chinh Chiến Sử
 936. Dục Vọng Chinh Phục
 937. Dục Vọng Của Ta CuộC Sống
 938. Dục Vọng Của Ta Kiếp Sống
 939. Dục Vọng Đêm
 940. Dục Vọng Đều Đảo
 941. Dục Vọng Đích Hoang Dã
 942. Dục Vọng Đô Thị
 943. Dục Vọng Đô Thị’
 944. Dục Vọng Đô Thị Hệ Liệt
 945. Dục Vọng Đọa Lạc Luân Hồi
 946. Dục Vọng Đường
 947. Dục Vọng Đứng Đầu Thân Hữu Thiên
 948. Dục Vọng Giang Hồ
 949. Dục Vọng Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 950. Dục Vọng Hồng Hạnh
 951. Dục Vọng Lao Tù
 952. Dục Vọng Năng Lượng
 953. Dục Vọng Ngân Hà
 954. Dục Vọng Nhân Sinh Hậu Cung
 955. Dục Vọng Như Triều Nữ Nhân Như Thuỷ
 956. Dục Vọng Phong Lưu
 957. Dục Vọng Rừng Rậm
 958. Dục Vọng Thản Bào
 959. Dục Vọng Tháp
 960. Dục Vọng Thiên Kiêu
 961. Dục Vọng Thiếu Niên Hậu Cung Hành
 962. Dục Vọng Thôn Trang
 963. Dục Vọng Tổng Thống
 964. Dục Vọng Trò Chơi
 965. Dục Vọng Trung Đích Thành Phố
 966. Dục Vọng Vô Giới
 967. Dục Y Sám Hối Lục
 968. Dục Yêu Cố Mộng
 969. Dục Yêu Di Tình
 970. Đùi Đẹp Rên Rỉ
 971. Đùi Đẹp Y Mẫu
 972. Đui Mù Lưu Thiên Hạ
 973. Đứng Đầu Một Nhà
 974. Đúng Dịp Mẹ
 975. Dung Dung
 976. Dũng Giả Cấm Lục
 977. Đúng Là Mật Đào Thành Thục Khi
 978. Đứng Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh
 979. Đừng Yêu 1
 980. Đuổi Bắt
 981. Dưới Bóng Đêm Bến Thượng Hải
 982. Dưới Bóng Đêm Phía Sau Màn Giao Dịch: Đổi Yêu
 983. Dưới Cái Nóng Mùa Hè Sau Đích Tuyết Trắng
 984. Dưới Mặt Đất Đấu Giá Chỗ
 985. Dưới Váy Hương
 986. Đường Bá Hổ Dâm Truyện Đặc Huấn Tuyên Thệ Trước Khi Xuất Quân
 987. Đường Bá Hổ Hiện Đại Tầm Phương Ký
 988. Đường Bá Hổ Ngoại Truyện
 989. Đường Chuyên
 990. Dương Dã Độc Chiếm Hệ Liệt
 991. Dương Dã Hệ Liệt
 992. Dương Dã Phong Lưu
 993. Dương Dã Phong Lưu Hậu Cung Hệ Liệt
 994. Đường Dần Phong Lưu Truyện
 995. Dương Gia Đem
 996. Dương Gia Nữ Kiều Nương
 997. Dương Gia Oa Tình Sự
 998. Dương Gia Tướng Chi Phong Lưu Bát Thiểu
 999. Dương Gia Tướng Chinh Mỹ Truyện
 1000. Dương Gia Tướng Ngoại (Oai) Truyền
 1001. Dương Lục Lang Tân Truyện
 1002. Đương Lục Mạo Ngộ Thượng Hồng Hạnh
 1003. Dưỡng Mẫu Đích Tưởng Lệ
 1004. Dương Môn Nữ Tướng
 1005. Đường Say
 1006. Đương Thì Minh Nguyệt Tại
 1007. Dương Tiểu Năm Thăng Quan Ký
 1008. Dương Vật Trải Qua Nguy Hiểm Ký
 1009. Duy Ta Độc Tôn
 1010. Duyến Khởi Duyến Diệt
 1011. Duyên Tới Duyên Đi
 1012. Duyệt Mỹ Đô Thị Lục
 1013. Duyệt Nhạc Học Viện
 1014. Duyệt Nữ Đô Thị Hậu Cung Truyện
 1015. Duyệt Tẫn Hồng Nhan

One thought on “Tàng Thư Các – D

Add Comment