1. Dạ Chết Non
 2. Đả Công Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 3. Đã Cưới Chủ Phụ Yêu Ta
 4. Dạ Dạ Dạ Xuân Tiêu
 5. Dạ Dạ Niệm Nô Kiều
 6. Dạ Dạ Tân Lang
 7. Dã Diễm Truyền Kỳ Lục
 8. Dã Hỏa Thiêu Xuân
 9. Dã Hương Hậu Cung Lục
 10. Đã Kết Hôn Bà Chủ Yêu Mến Ta
 11. Đả Kiếp: Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Dã Kiếp Sắc
 12. Dã Lý Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 13. Dạ Nan Miên
 14. Đả Tạo Tiếu Ngạo Hậu Cung
 15. Dã Thú
 16. Dã Thú Nhân Thê
 17. Dã Thú Người Vợ
 18. Dạ Thương
 19. Dã Tính Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 20. Đa Tình Dương Quá
 21. Đa Tình Hậu Cung Đô Thị Diễm Phúc Nhân Sinh
 22. Đa Tình Hoàng Đế
 23. Dã Tính Khó Bỏ
 24. Dã Tính Nan Ky
 25. Đa Tình Nhân Sinh
 26. Đa Tình Nhân Sinh’
 27. Dã Tính Nông Dân
 28. Đa Tình Y Tiên
 29. Đã Từng Chúng Ta Cũng Điên Qua
 30. Đa Xuất Lai Đích Hỗn Đản Tứ Bào Thai
 31. Dã Y Diễm Phúc Hậu Cung Truyền
 32. Đặc Biệt Cấp Cho Mập Mờ
 33. Đặc Cảnh Anh Thư
 34. Đặc Cảnh Kích Yêu
 35. Đắc Chí Rên Rỉ
 36. Đặc Chủng Binh Học Giáo Mật Sự
 37. Đặc Chủng Binh Xuyên Việt Dữ Mỹ Nữ Song Tu: Tiên Gia
 38. Đặc Chủng Thư Đồng
 39. Đặc Công Anh Thư
 40. Đặc Công Phong Lưu Lục
 41. Đặc Công Xuất Ngũ
 42. Đặc Dị Công Năng
 43. Đặc Quyền Của Thần Hào
 44. Đặc Sắc Tài Nguyên
 45. Đặc Thù Không Gian
 46. Đại Ác Ma Cùng Người Sau Truyện
 47. Đại Ác Ma Đồng Nhân Hậu Truyện
 48. Đại Ẩn
 49. Đài Bắc Danh Hoa
 50. Đại Bảo Hậu Cung Truyền Kỳ
 51. Đại Bảo Hệ Liệt
 52. Đại Bị Đồng Miên
 53. Đại Chiến Thục Nữ Ký
 54. Đại Chúa Tể
 55. Đại Chúa Tể Lão Khất Cái Quật Khởi
 56. Đại Cứu Vớt Thế Giới võ Hiệp
 57. Đại Đạo Chủ
 58. Đại Địa Nguyên Phẫn
 59. Đại Địa Phong Lưu
 60. Đại Địa Phong Vân Truyện
 61. Đại Địa Phong Vân Truyền Kỳ
 62. Đại Địa Vương Giả
 63. Đại Điêu Giấc Mộng
 64. Đại Điêu Mộng Tưởng
 65. Đại Điểu Thiếu Niên Hậu Cung
 66. Đại Đế Chuyện Tình Yêu Nhớ
 67. Đại Đường Chi Phi Đao Vấn Tình
 68. Đại Đường Chi Tà Thần Phong Lưu
 69. Đại Đường Dâm Du Ký
 70. Đại Đường Diễm Lục
 71. Đại Đường Diễm Tình Lục
 72. Đại Đường Diễm Tình Truyện
 73. Đại Đường Hậu Cung Đoạt Diễm Truyện
 74. Đại Đường Hoàn Khố Công Tử
 75. Đại Đường Lăng Phong Truyện
 76. Đại Đường Liệp Mỹ Hậu Cung Ký
 77. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Ghi Chép
 78. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Lục
 79. Đại Đường Mỹ Nữ Gặp Bi Thảm Tao Ngộ
 80. Đại Đường Ngự Y
 81. Đại Đường Phong Lưu Hành
 82. Đại Đường Phong Lưu Ký
 83. Đại Đường Phong Vân Hậu Cung Truyền
 84. Đại Đường Quần Phương Lục
 85. Đại Đường Quần Phương Phổ
 86. Đại Đường Săn Mỹ Hậu Cung Ký
 87. Đại Đường Song Long Chi Trọng sinh Biên Bất Phụ
 88. Đại Đường Song Long Đoạt Diễm Ký
 89. Đại Đường Song Long Truyện – Đồng Nhân
 90. Đại Đường Sử Thượng Mạnh Nhất Hậu Cung
 91. Đại Đường Thú Diễm Ký
 92. Đại Đường Thú Phương Lục
 93. Đại Đường Tiêu Dao Hành
 94. Đại Đường Trộm Hương Truyền
 95. Đại Đường Tự Tại Hành
 96. Đại Đường Tửu Đồ
 97. Đại Đường Vẫn Như Cũ
 98. Đại Giang Đi Về Hướng Đông Lãng Đào Tẫn
 99. Đại Giang Hồ Chi Ngân Diện Độc Thủ
 100. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Chi Công Tử Vô Tâm
 101. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Chi Hồng Diệp Thư Sinh
 102. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Kiếm Ma
 103. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Trường Sinh Kinh
 104. Đại Hào Môn
 105. Đại Hàng Hải Thời Đại — Lý Hoa Mai Thiên
 106. Đại Hanh
 107. Đại Hiệp Hồn
 108. Đại Hoang Diễm Lữ
 109. Đại Học Bạn Gái 28 Thiên Kịch Biến
 110. Đai Học Bảo Vệ Cửa Lão Đổng
 111. Đại Học Chi Đạo
 112. Đại Học Chi Mạn Du Hoa Tùng
 113. Đại Học Chi Tràn Đầy Du Buội Hoa
 114. Đại Học Chuyện Tình Yêu
 115. Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng
 116. Đại Học Diễm Sử
 117. Đại Học Dục Vọng Sử
 118. “Đại Học Khiếu Thú” Đích Dâm Loạn Sinh Hoạt
 119. Đại Học Na Ta Sự Nhi
 120. Đại Học Na Ta Sự Nhi Hậu Tục
 121. Đại Học Những Chuyện Kia Mà
 122. Đại Học Những Chuyện Kia Mà Sau Này
 123. Đại Học Nữ Học Sinh
 124. Đại Học Nữ Sinh Ký Túc Xá Xuân Tình
 125. Đại Hội Đấu Phá Trời Cao – Hắc Ám Nô Lệ Bán Đấu Giá Đại Hội
 126. Đại Kiếm Sư Ngoại Truyện
 127. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
 128. Đại Kiếm Thần
 129. Đại La Dâm Tiên Tại Đô Thị
 130. Đại La Kim Tiên Dị Giới Tiêu Hồn
 131. Đại Lộ: Bắt Được Mỹ Nhân Tâm
 132. Đại Lục Diễn Nghệ Quyển Diễm Sử Hệ Liệt
 133. Đại Lục Giải Trí Vòng Diễm Sử Hệ Liệt
 134. Đại Lục Giới Showbiz Tình Yêu Hệ Liệt
 135. Đại Lục Giới Văn Nghệ Chuyện Tình Yêu Hệ Liệt
 136. Đại Luyện Sĩ
 137. Đại Ma Đạo Sư Tình Nô Thí Luyện
 138. Đại Ma Quân Hoàng Rung Động Hồi Ức Lục
 139. Đại Ma Quân Hoàng Liên Y Hồi Ức Lục
 140. Đại Minh
 141. Đại Minh Anh Liệt Dâm Hương Lục
 142. Đại Minh Chi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
 143. Đại Minh Chinh Mỹ Truyện
 144. Đại Minh Cướp Biển
 145. Đại Minh Kỳ Tăng Truyện
 146. Đại Minh Lưu Manh Hoàng Đế
 147. Đại Minh Thiên Hạ
 148. Đại Minh Thiên Hạ (Tu Chỉnh Bản)
 149. Đại Minh Tinh Chi Lộ
 150. Đại Minh Tinh Đường
 151. Đại Minh Tinh Thêm Sắc Bản
 152. Đại Nãi Nữ Hữu Bạo Lộ Ký Lục
 153. Đại Ngọc Chi Ca
 154. Đại Ngọc Lạc Hồng Ký
 155. Đại Ngọc Rơi Hồng Nhớ
 156. Đại Ngọc Sắp Hót
 157. Đại Nữ Nhi Gả Tuần Trăng Mật Phong Ba
 158. Đại Nữ Nhi Giá Đích Mật Nguyệt Phong Ba
 159. Đại Quản Gia Hệ Liệt
 160. Đại Tần Bá Nghiệp
 161. Đại Thám Tử Mori Kogoro
 162. Đại Thanh Cung Đình Bí Sử Chi Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu Thiên
 163. Đại Thế Ba Ba Nhượng Mụ Mụ Hài Lòng
 164. Đại Thoại Thiên Nga Hồ
 165. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Phụ Cuộc Sống
 166. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
 167. Đại Tiểu Mỹ Nữ Ái Thượng Ngã
 168. Đại Tiểu Thư Không Thể Trêu Vào
 169. Đại Tiểu Thư Toàn Chức Bảo Tiêu
 170. Đại Tranh Chi Thế
 171. Đái Trứ Tẩu Tử Khứ Lữ Du Chi Dâm Loạn Bút Tiên Kinh Hồn
 172. Đại Trượng Phu
 173. Đài Truyền Hình Người Chủ Trì DJ
 174. Đại Tùy Hoàng Đế
 175. Dâm Ẩm Ướt Đối Nghịch
 176. Dâm Ấn Thiên Sử
 177. Dâm Bá Vương Truyện Thuyết
 178. Dâm Bé Gái Ngực To Muội
 179. Đấm Bóp Sau Ta Cuồng Sấp Mẫu Thân Và Tỷ Tỷ
 180. Đàm Cổ Luận Kim Chi Giác Lượng
 181. Dâm Côn Tam Huynh Đệ
 182. Dâm Cướp Mê Án
 183. Dâm Dâm Chúng Sinh Kiếp
 184. Dâm Đãng Bạn Gái
 185. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 1
 186. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 2
 187. Dâm Đãng Bệnh Viện
 188. Dâm Đãng Đệ Tử Muội
 189. Dâm Đãng Đích Viên Cảnh Chi Thê
 190. Dâm Đãng Lão Bà Linh Vận
 191. Dâm Đãng Lão Bà Yêu Đương Vụng Trộm Ký
 192. Dâm Đãng Mẫu Cẩu Giao Phối Chứng Thực
 193. Dâm Đãng Mẹ Xinh Đẹp Thân Thể
 194. Dâm Đãng Mụ Mụ Đích Mỹ Lệ Đỗng Thể
 195. Dâm Đãng Mụ Mụ Tao Tỷ Tỷ
 196. Dâm Đãng Mỹ Phụ Tố Cầm
 197. Dâm Đãng Gia Đình Nhà Gái Giáo
 198. Dâm Đãng Nữ Lãnh Đạo
 199. Dâm Đãng Si Nữ Ký
 200. Dâm Đãng Thiếu Phụ Đường Tử Ngọc
 201. Dâm Đãng Thiếu Phụ Bạch Khiết
 202. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Dị Địa Vẽ Vật Thực
 203. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Gợi Cảm Chân Dung
 204. Dâm Đãng Thiếu Phụ Thủy Mạn Chi Dị Địa Tả Sinh
 205. Dâm Đãng Thiếu Phụ Tôn Thiến
 206. Dâm Đãng Tình Sử
 207. Dâm Đế Gia Tộc
 208. Dâm Đế Phục Thù
 209. Dâm Đến Trong Xương Tủy Hoàng Dung Mẹ Con
 210. Dâm Đồ
 211. Dâm Đồ Cũng Tu Tiên
 212. Dâm Đồ Diệc Tu Tiên
 213. Dâm Đọa Đích Nữ Vũ Thần
 214. Dâm Đọa Nữ Võ Thần
 215. Dâm Dục Chuyển Học Sinh
 216. Dâm Dục Học Sinh Chuyển Trường
 217. Dâm Dục Phi Phi
 218. Dâm Duyệt Giả Kỳ
 219. Dâm Duyệt Ngày Nghỉ
 220. Dâm Duyệt Nhị Thứ Nguyên
 221. Dam Giới Nữ Nhân Hành
 222. Đàm Hà Dục Đích Na Ta Sự Nhi
 223. Dâm Hành Hạ Giang Hồ Chí
 224. Dâm Hồ Ngoại Truyện Chi Của Ta Tất Chân Thục Mẫu Lão Sư
 225. Dâm Huyệt Mỹ Nữ
 226. Dâm Khắp Thiên Hạ Tiểu Lưu Manh
 227. Dâm Kì Sao Chi Phệ Mộng Người
 228. Dâm Kiếp Mê Án
 229. Dâm Kỳ Hệ Liệt
 230. Dâm Kỳ Sao Chi Xâm Nhập
 231. Dâm Loạn Bí Sử
 232. Dâm Loạn Đại Gia Đình
 233. Dâm Loạn Chi Bạo
 234. Dâm Loạn Cuộc Sống
 235. Dâm Loạn Gia Đình Hệ Liệt
 236. Dâm Loạn Giang Hồ
 237. Dâm Loạn Hạnh Phúc Gia Đình
 238. Dâm Loạn Hỏa Khinh Viêm
 239. Dâm Loạn Minh Triều Đích Một Đóa Kỳ Ba: Bát Nhất Bát Kim Bình Mai
 240. Dâm Loạn Mẹ Con Cuộc Sống
 241. Dâm Loạn Một Nhà Thân
 242. Dâm Loạn Phòng Học Chi Sư Bạo
 243. Dâm Loạn Sinh Hoạt
 244. Dâm Loạn Thê Tử
 245. Dâm Loạn Thị Trấn Nhỏ
 246. Dâm Loạn Tiểu Trấn
 247. Dâm Loạn Trấn Nhỏ
 248. Dâm Loạn Trúc Lâu
 249. Dâm Long Đãng Phượng
 250. Dâm Long Trọng Sinh
 251. Dâm Ma Đại Đô Thị
 252. Dâm Ma Đạo
 253. Dâm Ma Giáo Sư
 254. Dâm Ma Hoàng Gian Dâm Mỹ Nữ Ký
 255. Dâm Ma Ngự Tỷ
 256. Dâm Ma Tái Thế
 257. Dâm Ma Trái Cây Chi Sân Trường Thiên
 258. Dâm Mẫu
 259. Dâm Mẫu Cùng Thiếu Nữ Đẹp Và Gia Đình Lão Sư
 260. Dâm Mẫu Món Đồ Chơi
 261. Dâm Mẫu Tính Diễn
 262. Dâm Mẫu Tính Diễn Tiền Truyện
 263. Đắm Mình Truỵ Lạc Tiểu Kiều Thê
 264. Dâm Mộng Nữ Yêu
 265. Dâm Muốn Đổi Học Sinh
 266. Dâm Mỹ Cám Dỗ
 267. Dâm Nam Loạn Nữ
 268. Dâm Nếu
 269. Dâm Ngôn Dục Sắc
 270. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Chi Xanh Biếc Lữ Giang Hồ
 271. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Hệ Liệt
 272. Dâm Ngược Phòng Thí Nghiệm
 273. Dâm Nhạc Hậu Cung Thần Điêu Vương
 274. Đam Nhậm Lĩnh Đạo Đích Hảo Xử
 275. Đảm Nhiệm Lãnh Đạo Chỗ Tốt
 276. Dâm Nhũ Hoàng
 277. Dâm Nhũ Khai Quan
 278. Dâm Nhục Bệnh Viện
 279. Dâm Nhục Học Sinh Xuất Sắc
 280. Dâm Nhục Nữ Cảnh
 281. Dâm Nhược
 282. Dâm Nội Cuốn Hút
 283. Dâm Nói Muốn Sắc
 284. Dâm Nữ
 285. Dâm Nữ Bạo Lực SM Câu Chuyện
 286. Dâm Nữ Đại Gia Đình
 287. Dâm Nữ Đạo
 288. Dâm Nữ Liệt Truyện Hệ Liệt
 289. Dâm Nữ Tu Tiên Truyện
 290. Dâm Ô Khả Khả
 291. Dâm Phụ Bút Ký
 292. Dâm Phụ Maggie
 293. Dâm Phụ Người Chế Tạo
 294. Dâm Phụ Nữ Giáo Sư Tiểu Hạnh
 295. Dâm Phụ Quản Lí Tư Nhật Kí
 296. Dâm Phụ Thang Gia Lệ
 297. Dâm Phụ Tự Bạch
 298. Dâm Phược Giang Hồ
 299. Dâm Sắc Hoàng Đô
 300. Dâm Sinh Ngoại Chuyển Nhỏ Xinh Đẹp Thứ Bảy
 301. Dâm Sinh Ngoại Truyện Hệ Liệt
 302. Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt
 303. Đầm Sông Dụ Cái Kia Chút Ít Công Việc
 304. Đàm Tà Thuyết Đế
 305. Dâm Tặc Võng Du Hành
 306. Dâm Tại Bệnh Viện
 307. Dâm Tận Thiên Hạ Hoa
 308. Dâm Thần Dị Chữ Tu Thần Truyền
 309. Dâm Thần Dị Vũ Tu Thần Truyện
 310. Dâm Thần Liệp Diễm Dị Giới
 311. Dâm Thành Cảnh Sự
 312. Dâm Thành Hệ Liệt
 313. Dâm Thấp Tác Đối
 314. Dâm Thê A Mỹ Hệ Liệt
 315. Dâm Thê Bị Động Tiến Hành Khi
 316. Dâm Thê Bổn Lang
 317. Dâm Thê Cực Hạn
 318. Dâm Thê La Mạn Sử
 319. Dâm Thế Mị Ma Truyện
 320. Dâm Thê Tiểu Thuyết Tình Yêu
 321. Dâm Thê Trường Thiên
 322. Dâm Thịt Bệnh Viện
 323. Dâm Thú Ái Chiến Sĩ
 324. Dâm Thú Dạy Dỗ
 325. Dâm Thú Khế Ước
 326. Dâm Thú Thủy Tinh Cầu
 327. Dâm Thú Yêu Chiến Sĩ
 328. Dâm Thuật Luyện Kim Sĩ
 329. Dâm Tiện Đến Trong Khung Thê Tử Của Ta
 330. Dâm Tiện Mẹ Hòa Đàng Hoàng Ba Ba
 331. Dâm Tội Đặc Trinh
 332. Dâm Trinh Diễm Tham Chi Hồ Điệp Công Ngụ
 333. Dâm Tu
 334. Dâm Ướt Đối Nghịch
 335. Dâm Vợ A Mỹ Hàng Loạt
 336. Dâm Vợ Cực Hạn
 337. Dâm Vợ Trường Thiên
 338. Dâm Xà Chuyển Sinh
 339. Dâm Xà Thịnh Yến
 340. Đan Cảnh
 341. Dân Công Tội Phạm Chi Lăng Nhục Giả Tĩnh Văn
 342. Đan Đỉnh Tu Diễm Lục
 343. Đan Dược Đại Hạnh
 344. Đan Dược Trùm
 345. Dân Gian Dâm Hoàng Diễm Hậu Cung
 346. Dẫn Hoa Miên
 347. Dẫn Lang Nhập Thất
 348. Dẫn Lang Nhập Thất Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 349. Dân Quốc Hào Phóng Nữ
 350. Dân Quốc Lãng Đãng Tử
 351. Dân Quốc Phong Lưu Sử
 352. Dân Quốc Tay Ăn Chơi
 353. Dẫn Sói Vào Nhà
 354. Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 355. Đản Tẫn Lương Tuyệt
 356. Đan Thần Phiêu Miểu Lục
 357. Dằng Dặc Phong Hoa Đêm Tuyết Mùa Hè
 358. Đãng Dạng Nữ Hoàng
 359. Đàng Hoàng Nhân Thê Hệ Liệt
 360. Đang Muội Thợ Săn
 361. Đãng Nguyệt Chinh Diễm Lục
 362. Đãng Phụ Bút Ký
 363. Đãng Thiên Sử
 364. Đáng Thương Mụ Mụ
 365. Đánh Cướp: Mỹ Nữ Tuyệt Sắc Cũng Cướp Sắc
 366. Danh Giáo Người Trong Sắp Thứ Tự
 367. Danh Kỹ Hoàng Dung
 368. Danh Kỹ Tô Uyển Uyển
 369. Đánh Lén Mụ Mụ
 370. Danh Môn
 371. Danh Môn Diễm Lữ
 372. Danh Nhân Loạn Sự Tình
 373. Danh Phương Phổ
 374. Đạo Ấn
 375. Đảo Chủ Cuộc Sống Hạnh Phúc
 376. Đảo Chủ Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 377. Đạo Chụp Giáo Sư Dạy Kèm Ở Nhà
 378. Đáo Dị Giới Phao Nữu Khứ
 379. Đào Diễm Đô Thị Hoa Y
 380. Đào Hoa Ao Vận Sự
 381. Đào Hoa Bảo Điển
 382. Đào Hoa Đế Quốc Lục
 383. Đào Hoa Hậu Cung
 384. Đạo Hoa Thái Tuế
 385. Đào Hoa Thôn Nữ Nhân
 386. Đào Hoa Thôn Thượng Dã Sắc Đa: Thôn Sắc Vô Biên
 387. Đào Hoa Thôn Tình Sự
 388. Đạo Hỏa Tuyến
 389. Đào Học Uy Long (H Bản)
 390. Đạo Hương I + II
 391. Đào Lý Tranh Xuân
 392. Đào Ngẫu Diễm Dục
 393. Đào Ngẫu Tươi Đẹp Muốn
 394. Đảo Ngọc Đài
 395. Đào Sắc Bảo Giám
 396. Đào Sắc Cấm Khu
 397. Đào Sắc Cô Dâu Lệ
 398. Đào Sắc Đế Quốc
 399. Đào Sắc Dụ Hoặc
 400. Đào Sắc Dục Vọng
 401. Đào Sắc Hoa Y
 402. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ngã Thị Đại Ma Vương
 403. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ta Là Đại Ma Vương
 404. Đào Sắc Kỳ Hiệp Truyền
 405. Đào Sắc Tân Nương Lệ
 406. Đào Sắc Thần Y
 407. Đào Sắc Tu Chân Truyện
 408. Đào Sắc Y Tiên
 409. Đạo Sĩ Xuống Núi Sóng Giang Hồ
 410. Đạo Sĩ Hạ Sơn Lãng Giang Hồ
 411. Đạo Tiên Phàm
 412. Đào Vận Cuồng Y
 413. Đào Vận Quan Đồ
 414. Đào Vận Thiên Vương
 415. Đào Vận Vô Song
 416. Đạo Vô Chỉ Tẫn
 417. Đào Vong Diễm Lữ
 418. Dập Dờn Nữ Hoàng
 419. Dập Lửa
 420. Đạp Mộng Giang Hồ
 421. Đạp Mộng Giang Hồ Hành
 422. Đất Cao Lương Dã Đầu Giường Đặt Gần Lò Sưởi Mà
 423. Đất Của Ta, Ta Làm Chủ!
 424. Đất Hoang Diễm Lữ
 425. Đầu Có Động Hệ Liệt — Squeez Học Vườn
 426. Đầu Đội Hào Quang Nữ Nhân
 427. Đấu La Đại Lục
 428. Đấu La Đại Lục H Bản
 429. Đấu La Đại Lục – Đọa Hồn Loạn Vũ
 430. Đẩu M Muội
 431. Đấu Phá Chi Hóa Ma
 432. Đấu Phá Chi Ta Liền Mù Chi Viết Viết
 433. Đấu Phá Thần Điêu
 434. Đấu Phá Thương Khung
 435. Đấu Phá Thương Khung – Hắc Ám Nô Lệ Phách Mại
 436. Đấu Phá Thương Khung (NTR Thôi Miên)
 437. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Bản Chi Dục Tông
 438. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Tổng Hợp
 439. Đấu Phá Thương Khung Chi Chuyển Kiếp Luân Hồi
 440. Đấu Phá Thương Khung Chi Dâm Tông Tứ Ngược
 441. Đấu Phá Thương Khung Chi Hoa Tông Bí Sử
 442. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Bổ Sung Lý Lịch
 443. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Hành Trình
 444. Đấu Phá Thương Khung Thao Phá Trời Cao
 445. Đấu Phá Thương Khung Trọng Sinh Tiêu Viêm
 446. Đầu Tường Có Hạnh
 447. Đầu Xuân Tháng Hai — Thành Phần Tri Thức Mỹ Nhân Hệ Liệt Chi Bốn
 448. Dạy Dỗ
 449. Dạy Dỗ Bách Chi
 450. Dạy Dỗ Bạn Gái
 451. Dạy Dỗ Cơ Bắp Tập Thể Hình Giáo Luyện
 452. Dạy Dỗ Đại Đường Mỹ Nữ
 453. Dạy Dỗ Địa Cầu
 454. Dạy Dỗ Hương Giang
 455. Dạy Dỗ Hương Thôn
 456. Dạy Dỗ Lão Bản
 457. Dạy Dỗ Mỹ Nữ Lão Sư
 458. Dạy Dỗ Nhà Giàu Mỹ Nữ
 459. Dạy Dỗ Nữ Thần
 460. Dạy Dỗ Thanh Thuần Lão Bà Năm Năm Có Cảm
 461. Dạy Dỗ Thiên Kim
 462. Dạy Dỗ Thiên Long Muội Muội
 463. Dạy Dỗ Tiên Tử
 464. Dạy Dỗ Trăm Mị
 465. Đáy Quần Hương
 466. Dây Thừng Hoàng
 467. Dây Thừng Trói Thiếu Nữ Đẹp
 468. Đầy Tớ Công Chúa Tô Phỉ Á
 469. Đầy Tớ Nữ Cảnh
 470. Đầy Vườn Xuân Sắc Giam Không Được
 471. Đầy Vườn Sắc Xuân Ngắn Tập Trung
 472. DCAT
 473. Đế Bá
 474. Đế Bá – Lý Bát Dạ
 475. Đế Đài Xuân
 476. Dễ Dàng Ẩm Ướt Lưu
 477. Đệ Đệ Của Ta Muội Muội Chính Là Như Vậy Đáng Yêu
 478. Đê Điều Đích Hoa Lệ
 479. Đế Dương Thần Công
 480. Đế Hoàng Liệp Diễm Hành
 481. Đế Hoàng Quyết
 482. Đế Lâm Nhị Thứ Nguyên
 483. Đệ Nhất Bí Thư
 484. Đệ Nhất Thiên Hạ Phong Lưu
 485. Đệ Nhất Thiên Hạ Quả Phụ
 486. Đệ Nhất Thứ Mộng
 487. Đế Quốc Bản Sắc
 488. Đế Quốc Chi Loạn
 489. Đế Quốc Mỹ Nữ
 490. Đế Quốc Thương Khung
 491. Đệ Tam Loại Hạnh Phúc Nhân Sinh
 492. Đế Vương Bản Sắc
 493. Đế Vương Công Hầu Dâm Phong Lục
 494. Đế Vương Dã Sử
 495. Đế Vương Dã Sử Chi Tây Môn Khánh
 496. Đế Vương Liệp Mỹ Lục
 497. Đế Vương Săn Mỹ Lục
 498. Đế Vương Thời Đại
 499. Đế Vương Yến
 500. Đề Xe Ôm Anh Hùng Liên Minh Sinh Hoạt
 501. Đêm Chết Yểu
 502. Đêm Dài Đằng Đẵng Nông Làm Bạn Với Vua
 503. Đêm Đông
 504. Đêm Khó Ngủ
 505. Đem Không Người Dám Tiết Độc Mỹ Nữ Phá Cung
 506. Đêm Khuya Trò Chơi Tiết Mục
 507. Đem Làm Nón Xanh Gặp Gỡ Hồng Hạnh
 508. Đêm Như Ca
 509. Đem Quân Lệnh
 510. Đem Tay Vươn Vào Mẫu Thân Váy Ngắn
 511. Đêm Tham Phủ Thừa Tướng Thừa Tướng Tù Thiếp – Hoàng Dung
 512. Đêm Thương
 513. Đêm Tối Chi Lang
 514. Đêm Tối Gian Nan
 515. Đem Yêu Cấp Ba Ba
 516. Đến Chi Mẫu
 517. Đến Dị Giới Tán Gái Hành
 518. Đến Gần Lãnh Đạo Phu Nhân: Quyền Lực Mật Mã
 519. Đen Nhánh Đích Linh Hồn Người Thỉnh Thoảng
 520. Đen Sẫm Hàn Ngu Truyện
 521. Đến Từ Tương Lai
 522. Đen Viền Ren Hệ Liệt Tập Hợp
 523. Đẹp Bang Cao Giai Quản Lý Bất Luân
 524. Đẹp Đẽ Bụi Hoa
 525. Đẹp Nhất Thị Trưởng Dương Ngưng Băng
 526. Đẹp Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ Cùng Nhân
 527. Đẹp Trai Đẹp Trai Tiểu Tử Chi Thiên Kiều Bá Mị
 528. Đều Do Lão Bà Rất Ôn Nhu
 529. Đều Là Ánh Trăng Gây Họa
 530. Đều Là Công Công Gây Họa
 531. Đều Là Tất Chân Gây Họa
 532. Desire Program
 533. Dị Chủng Bài Tựa
 534. Dị Chủng Tự Ngôn
 535. Dị Địa Bạn Gái Chi Tình Dục Khó Thu
 536. Dị Đoan Chi Thần
 537. Dị Đoan Kỵ Sĩ
 538. Di Động Tàng Kinh Các
 539. Dị Dục Gia Đinh
 540. Dị Giới Chi Cực Phẩm Nãi Ba
 541. Dị Giới Chi Du Hí Giang Hồ
 542. Dị Giới Chi Đường Môn Độc Thánh
 543. Dị Giới Chi Không Gì Làm Không Được
 544. Dị Giới Chi Nghịch Thiên Siêu Thị
 545. Dị Giới Chi Nữ Minh Tinh Hậu Cung
 546. Dị Giới Chi Nữ Tính Phúc Âm Sư
 547. Dị Giới Chi Phong Lưu Cả Đời
 548. Dị Giới Chi Tà Long Du Thương Hải
 549. Dị Giới Chi Tam Cung Lục Viện
 550. Dị Giới Chi Tài Sắc Kiêm Thu
 551. Dị Giới Chi Tuyệt Sắc Phong Mang
 552. Dị Giới Cực Phẩm Sắc Lang
 553. Dị Giới Cực Phẩm Vú Em
 554. Dị Giới Cùng Mỹ Thành Thần
 555. Dị Giới Đạo Sư
 556. Dị Giới Dược Sư
 557. Dị Giới Ngược Duyến
 558. Dị Giới Hành Hạ Duyến
 559. Dị Giới Hậu Cung Diễm Phúc Ký
 560. Dị giới Hoa Tâm Tà Tôn
 561. Dị Giới Hồi Xuân
 562. Dị Giới Khai Thác Hệ Thống
 563. Dị Giới Linh Vũ Cải Biên Bản
 564. Dị Giới Mị Ảnh Tiêu Dao
 565. Dị Giới Muối Lậu
 566. Dị Giới Phong Lưu Phách Vương
 567. Dị Giới Phong Lưu Thần Đế
 568. Dị Giới Thương Nghiệp Bá Chủ
 569. Dị Giới Truy Mỹ Ký
 570. Dị Giới Tuyệt Sắc Phổ
 571. Dị Giới Xác Ướp
 572. Dị Giới Xử Nữ Truyền Kỳ
 573. Dị Giới Xuân Về
 574. Đi Làm Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 575. Dĩ Hậu Đích Thời Đại
 576. Dị Hiệp
 577. Dị Hiệp (NTR Thôi Miên Loại)
 578. Dĩ Hôn Chủ Phụ Ái Thượng Ngã
 579. Đi Hướng Nón Xanh Vực Sâu
 580. Dị Năng Giới Hệ Thống
 581. Dị Năng Thiên Hạ
 582. Dị Năng Tiêu Diêu Thần Y
 583. Dị Năng Truy Mỹ Ký
 584. Dì Nhỏ Hấp Dẫn
 585. Dì Nhỏ Liễu Hạm Yên
 586. Đi Quang Đích Mụ Mụ
 587. Di Ta Ảo Tưởng
 588. Dị Thế Chi Thâu Hương Thiết Ngọc
 589. Dị Thế Chi Tiêu Diêu Tiểu Vương Gia
 590. Dị Thế Chi Vương
 591. Dị Thế Đọa Lạc Thiên Tài
 592. Dị Thế Hậu Cung 3000 Phi
 593. Dị Thế Không Miện Tà Hoàng
 594. Dị Thế Liệp Diễm Hậu Cung Truyện
 595. Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ
 596. Dị Thế Long Tiêu Dao
 597. Dị Thế Lục Hoàng Lục
 598. Dị Thế Lục Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Quyển Sách
 599. Dị Thế Ma Hoàng
 600. Dị Thế Phong Lưu Sang Thế Thần
 601. Dị Thế Tà Quân
 602. Dị Thế Vô Ưu
 603. Dị Thế Vua
 604. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục
 605. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Thiên
 606. Dị Thời Không Thiếu Niên
 607. Di Thôn Con Dâu Đẹp Quá
 608. Dị Tinh Dâm Tình
 609. Di Truyền Con (Tu Chỉnh Bản)
 610. Đi Vào Thâm Uyên Nữ Nhân
 611. Đi Về Hướng Sa Đọa
 612. Đi Vũ Người
 613. Dị Vực Thâm Uyên
 614. Đi Xuyên Qua Rừng Nhiệt Đới
 615. Địa Bàn Của Ta Ta Tác Chủ!
 616. Địa Cầu Thượng Tối Ngưu Bức Đích Nam Nhân
 617. Địa Hạ Phách Mại Sở
 618. Địa Ngục Chi Môn
 619. Địa Ngục Chỗ Sâu Nhất
 620. Địa Ngục Còn Là Thiên Đường
 621. Địa Ngục Hay Là Thiên Đường
 622. Địa Ngục Hoàn Thị Thiên Đường
 623. Địa Ngục Hồng Nhan (Nguyên Bản)
 624. Địa Ngục Là Thiên Đường
 625. Địa Ngục Môn
 626. Địa Ngục Trường Học
 627. Địa Phủ Lâm Thời Công
 628. Địa Thiết Tình Duyên
 629. Dịch Dung Thuật: Túy Nhập Nữ Nhân Hoài
 630. Diễm Bá Hậu Cung Thiên Hạ
 631. Diễm Chi Thương
 632. Diễm Cơ Mị Hành Cực Nhạc Kiếp Chi Kiếm Tông Tình Oán
 633. Diễm Đãng Hoa Lau Loan
 634. Diễm Đạo Đa Tình Lục
 635. Diễm Đế Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 636. Diễm Đô Lưu Phương
 637. Diễm Dục: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 638. Diễm Dục Thập Nhị Cung
 639. Diễm Dục Thiên Hạ
 640. Diễm Dục Vô Song
 641. Diễm Duyên Hiệp Nữ
 642. Diễm Hành Kỳ Dục Đô Thị
 643. Diễm Hành Phong Lưu Hậu Cung Truyền Thuyết
 644. Diễm Hành Phong Trần
 645. Diễm Hiệp Tình Chủng
 646. Diễm Hồn Chú
 647. Diễm Hương Mê Túy
 648. Diễm Hương Mê Túy’
 649. Diễm Kiều Long Dục
 650. Diễm Loạn Đô Thị
 651. Diễm Loạn Mỹ Mẫu
 652. Diễm Luyến Ma Tâm
 653. Diễm Mãn Hạnh Hoa Thôn
 654. Diễm Mãn Sĩ Đồ
 655. Diễm Mãn Sĩ Dục
 656. Điềm Mật Tứ Thiên Kim
 657. Diễm Mẫu Cám Dỗ
 658. Diễm Mẫu Đích Hoang Đường Đổ Ước
 659. Diễm Mẫu Dục Hoặc
 660. Diễm Mẹ Hoang Đường Đánh Cuộc
 661. Diễm Mộng Hậu Cung Nhân Sinh
 662. Diễm Muốn: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 663. Diễm Muốn Thiên Hạ
 664. Diễm Mỹ Đô Thị
 665. Diễm Mỹ Hậu Cung Duyến
 666. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Cầm
 667. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Một Thanh Bắt
 668. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Nhất Bả Trảo
 669. Diễm Ngộ Chi Lữ
 670. Diễm Ngộ Cổ Kim Hậu Cung Truyện
 671. Diễm Ngộ Lộ
 672. Diễm Ngộ Nan Chắn
 673. Diễm Ngộ Nhân Sinh
 674. Diễm Ngộ Phong Lưu Ký
 675. Diễm Ngộ Truyền Thuyết
 676. Diễm Ngộ Tu Chân
 677. Diễm Nguyệt Cuồng Thiên
 678. Diễm Nô Thiên Hương Truyền
 679. Diễm Nói Đại Đường
 680. Diễm Nói Liêu Trai
 681. Diễm Nữ Hương Hồn Y Tá Nữ Tù Mất Hồn Lệ
 682. Diễm Nữ Kỳ Lân Tiếu Thiếu Nữ Xinh Đẹp
 683. Diễm Nữ Mất Hồn Lệ
 684. Diễm Phách Hậu Cung Thiên Hạ
 685. Diễm Pháp Chiến
 686. Diễm Phúc Bá Chủ
 687. Diễm Phúc Đại Đường
 688. Diễm Phúc Đô Thị Tiêu Dao
 689. Diễm Phúc Dục Vọng Nhân Sinh
 690. Diễm Phúc Nhân Sinh Chi Thông Cật
 691. Diễm Phúc Sâu
 692. Diễm Phúc Tiên Y
 693. Diễm Phúc Tiêu Dao
 694. Diễm Phúc Tiêu Diêu
 695. Diễm Phượng Truyện Kỳ
 696. Diêm Quân Đô Thị
 697. Diễm Quang Tẫn Lãm
 698. Diễm Quật Huyết Địa Ngục
 699. Diễm Sắc Ký
 700. Diễm Say Mê Hương
 701. Diễm Thú Đô Thị
 702. Diễm Thuyết Đại Đường
 703. Diễm Trạch
 704. Diễm Tu
 705. Diễm Tu Thiên Địa Bất Dung
 706. Diễm Túy Hậu Cung Truyền Thuyết
 707. Diễm Túy Mê Hương
 708. Diễm Túy Mỹ Nữ Hậu Cung Truyền Thuyết
 709. Diễm Tuyệt Nông Thôn
 710. Diêm Vương Trở Về
 711. Diễm Yêu Ma Tâm
 712. Điện Ảnh Và Truyền Hình Anime Hậu Cung Ký
 713. Điên Cuồng Bầu Trời Đêm
 714. Điên Cuồng Đại Gia Tộc
 715. Điên Cuồng Mê Hương Thuật
 716. Điên Cuồng Nội Công
 717. Điên Cuồng Vương Quốc
 718. Điền Dã Hương Hoa
 719. Điền Dã Mùa Xuân
 720. Điền Dã Mùi Hoa
 721. Điên Đảo Sơn Tình Sự – Mỗi Dạ Chinh Phục Nhất Cá Nữ Nhân
 722. Diễn Du Tìm Tần
 723. Điên Phong Bảo Giám
 724. Điên Phong Chinh Đồ
 725. Điên Phúc Hỏa Ảnh
 726. Điện Thị Thai Đích Chủ Trì Nhân
 727. Diễn Thịt Nhân Sinh Chi Lăng Nhục
 728. Điền Tụ Cùng Hắn Bọn Đầy Tớ
 729. Điền Viên Phong Quang
 730. Điệp Biển Hoa
 731. Điệp Hải Hoa
 732. Điệp Mộng Hồng Hoa
 733. Diệp Thanh Cố Sự
 734. Diệp Thị Gia Tộc
 735. Điệp Vũ Đại Đường Xuân
 736. Diệt Chủ Dị Thế
 737. Diệt Chủ Dị Thế Mất Hồn
 738. Điểu
 739. Điều Giáo
 740. Điều Giáo Bách Chi
 741. Điều Giáo Bách Mị
 742. Điều Giáo Cả Nhà Bạn Gái
 743. Điều Giáo Đại Đường
 744. Điều Giáo Đại Đường Mỹ Nữ
 745. Điều Giáo Địa Cầu
 746. Điều Giáo Hương Giang
 747. Điều Giáo Hương Thôn
 748. Điều Giáo Lão Bản
 749. Điều Giáo Mụ Mụ Thiên
 750. Điều Giáo Mỹ Nữ Lão Sư
 751. Điều Giáo Nữ Thần
 752. Điều Giáo Sau Ly Hôn
 753. Điều Giáo Thần Điêu Chúng Nữ
 754. Điều Giáo Thanh Thuần Lão Bà Ngũ Niên Hữu Cảm
 755. Điều Giáo Thiên Long Muội Muội
 756. Điều Hương Thánh Thủ
 757. Điều Khiển Kiếp Sống
 758. Diệu Mỹ Nhân
 759. Điểu Phá Thương Khung
 760. Điểu Phá Trời Cao
 761. Điểu Rách Trời Cao
 762. Điệu Thấp Hoa Lệ
 763. Diệu Thủ Loạn Xuân
 764. Diệu Thủ Thần Chức
 765. Diệu Thủ Thôi Hoa
 766. Điểu Ti Đích YY Nhân Sinh
 767. Điểu Ti Ngày Trung Thiên Đích Sân Trường Nghịch Tập Nhân Sinh
 768. Điểu Ti Nhật Trung Thiên Đích Giáo Viên Nghịch Tập Nhân Sinh
 769. Điệu Tiến Mỹ Nhân Oa
 770. Đỉnh Bảo Giám
 771. Đỉnh Cấp Bại Hoại
 772. Đỉnh Cấp Lang Thang Cuồng Đồ
 773. Đỉnh Cấp Lưu Manh
 774. Đỉnh Cấp Người Mẫu Bạn Gái Chi Nhật Bản Du
 775. Đính Cấp Phôi Đản
 776. Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống
 777. Đình Đời Phách Diễm
 778. Đinh Gia Mây Mưa
 779. Đinh Gia Vân Vũ
 780. Định Nhan Châu
 781. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh
 782. Đỉnh Phong Bảo Giám
 783. Đỉnh Phong Hành Trình
 784. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân
 785. DLP Quần Áo Lụa Là Tổng Tài
 786. Đồ Cấm Loạn Dục
 787. Đồ Đê Tiện Mẫu Thân
 788. Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)
 789. Đồ Mạt Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 790. Đỏ Thẫm Thiếu Nữ (Scarlet Girls)
 791. Đô Thành Phong Nguyệt
 792. Đô Thị Bách Mỹ Lục
 793. Đô Thị Bách Mỹ Lục – TCB
 794. Đô Thị Bảo Phiêu Kỳ Ngộ Ký
 795. Đô Thị Bảo Tiêu Kỳ Ngộ Nhớ
 796. Đô Thị Bầy Mỹ Truyện
 797. Đô Thị Bộ Đội Đặc Chủng
 798. Đô Thị Bụi Hoa Lục
 799. Đô Thị Cảnh Xuân
 800. Đô Thị Chi Cẩu Thả Bụi Hoa
 801. Đô Thị Chi Dục Kính Hoa Duyến
 802. Đô Thị Chi Nữ Thần Trò Chơi
 803. Đô Thị Chi Sân Trường Săn Dục
 804. Đô Thị Chi Súng Thần
 805. Đô Thị Chi Thương Thần
 806. Đô Thị Chi Vương Giả Trở Về
 807. Đô Thị Chúng Sinh Tương
 808. Đô Thị Chuyện Tình Yêu
 809. Đô Thị Chuyện Tình Yêu Lục
 810. Đô Thị Cực Lạc Hậu Cung
 811. Đô Thị Cực Nhạc Hậu Cung
 812. Đô Thị Cực Phẩm Thiên Sư
 813. Đô Thị Đại Thiếu
 814. Đô Thị Đại Vu
 815. Đô Thị Đặc Chủng Binh
 816. Đô Thị Dâm Hồ Truyện
 817. Đô Thị Dâm Hồ Truyền Chi Tần Băng Thiên
 818. Đô Thị Dâm Loạn Gia Tộc
 819. Đô Thị Đào Hoa Truyện
 820. Đô Thị Đào Hoa Vận
 821. Đô Thị Di Hồn Khúc
 822. Đô Thị Dị Tưởng Hậu Cung Lục
 823. Đô Thị Diễm Đế
 824. Đô Thị Diễm Đi
 825. Đô Thị Diễm Lục
 826. Đô Thị Diễm Mộng Hậu Cung Truyện
 827. Đô Thị Diễm Ngộ
 828. Đô Thị Diễm Ngộ Chỉ Nam
 829. Đô Thị Diễm Ngọc Ký
 830. Đô Thị Diễm Phụ
 831. Đô Thị Diễm Sử Lục
 832. Đô Thị Điên Thần Bảng
 833. Đô Thị Du Long
 834. Đô Thị Dục Sắc
 835. Đô Thị Dục Thần
 836. Đô Thị Dục Túng Hậu Cung
 837. Đô Thị Dục Vọng Sân Trường
 838. Đô Thị Dục Vọng: Phong Cuồng Đích Triền + Miên
 839. Đô Thị Duyệt Nữ Hậu Cung Truyện
 840. Đô Thị Ghi Việc
 841. Đô Thị Giai Nhân
 842. Đô Thị Gió Trăng
 843. Đô Thị Gió Trăng Kỳ Đàm
 844. Đô Thị Hậu Cung Dục Vọng Truyền Kỳ
 845. Đô Thị Hậu Cung Lục
 846. Đô Thị Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 847. Đô Thị Hậu Cung Quan Trường Lục
 848. Đô Thị Hậu Hoa Viên
 849. Đô Thị Hoa Đạo
 850. Đô Thị Hoa Duyến Mộng
 851. Đô Thị Hoa Ngữ
 852. Đô Thị Hoa Tùng Lục
 853. Đô Thị Hoàng Cung
 854. Đô Thị Hỏi Tình
 855. Đô Thị Hồng Nhan Hậu Cung Truyền
 856. Đô Thị Hồng Nhan Phổ
 857. Đô Thị Hương Ngọc
 858. Đô Thị Huyền Huyễn: Dục Chi Trầm Luân
 859. Đô Thị Kì Duyên
 860. Đô Thị Kiều Thê Chi Mỹ Nữ Hậu Cung
 861. Đô Thị Kỳ Ma
 862. Đô Thị Ký Sự
 863. Đô Thị Lăng Hoa Ký
 864. Đô Thị Lãng Hương Lục
 865. Đô Thị Lệ Nhân Chi Mỹ Diễm Nhân Thê Tiếu Bí Thư
 866. Đô Thị Liệp Diễm: Thiếu Phụ Câu Lạc Bộ
 867. Đô Thị Long Du
 868. Đô Thị Mất Hồn Hành
 869. Đô Thị Mê Hương Ký
 870. Đô Thị Minh Tinh Hậu Cung Lục
 871. Đô Thị Mỗi Người Một Vẻ
 872. Đô Thị Mỹ Diễm Hậu Cung
 873. Đô Thị Mỹ Nhân Sinh Hoạt Ký
 874. Đô Thị Mỹ Phụ
 875. Đô Thị Nghịch Long
 876. Đô Thị Nghiệt Duyến Long Hấp Thủy
 877. Đô Thị Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa
 878. Đô Thị Nón Xanh Anh Hùng Truyện
 879. Đô Thị Nữ Thần Đích Ngoại Ngộ
 880. Đô Thị Nữ Thần Ngoại Tình
 881. Đô Thị Ở Chung Vật Ngữ
 882. Đô Thị Phẩm Hương Lục
 883. Đô Thị Phong Lưu
 884. Đô Thị Phong Lưu Đế Vương
 885. Đô Thị Phong Lưu Sử
 886. Đô Thị Phong Lưu Tà Thiếu
 887. Đô Thị Phong Lưu Truyện
 888. Đô Thị Phong Lưu Vương
 889. Đô Thị Phong Nguyệt
 890. Đô Thị Phong Nguyệt Kỳ Đàm
 891. Đô Thị Quy Tắc Ngầm
 892. Đô Thị Rừng Rậm
 893. Đô Thị Sắc Thần Hành
 894. Đô Thị Sau Khi Chợt Giàu
 895. Đô Thị Sau Vườn Hoa
 896. Đô Thị Siêu Cấp Thiếu Niên
 897. Đô Thị Song Tu Ký
 898. Đô Thị Tà Ác Đế Vương
 899. Đô Thị Tà Đồng
 900. Đô Thị Tà Tu
 901. Đô Thị Tầm Diễm Lục
 902. Đô Thị Tầm Hoa Lục
 903. Đô Thị Tầm Hoan
 904. Đô Thị Tầm Mỹ Ký
 905. Đô Thị Tàng Kiều
 906. Đô Thị Thâu Tâm Long Trảo Thủ
 907. Đô Thị Thiên Long
 908. Đô Thị Thiếu Long Diễm Truyền
 909. Đô Thị Thiếu Phụ Trầm Luân
 910. Đô Thị Thiếu Phụ: Của Ta Độc Thân Mẹ Kế
 911. Đô Thị Thiếu Soái
 912. Đô Thị Thôi Miên Truyền Kỳ
 913. Đô Thị Thuật Thần
 914. Đô Thị Tiềm Long
 915. Đô Thị Tiểu Cương Pháo
 916. Đô Thị Tiêu Dao
 917. Đô Thị Tiêu Dao Truyện
 918. Đô Thị Tiêu Dao Hiệp
 919. Đô Thị Tiêu Dao Ký
 920. Đô Thị Tiêu Dao Phong Lưu Ký
 921. Đô Thị Tiêu Dao Tu Thần
 922. Đô Thị Tiêu Diêu
 923. Đô Thị Tiêu Diêu Truyện
 924. Đô Thị Tiểu Tử Liệp Diễm Thực Lục
 925. Đô Thị Tiểu Tử Thải Hoa Thực Lục
 926. Đô Thị Tìm Diễm Lục
 927. Đô Thị Tìm Vui Mừng
 928. Đô Thị Tình Duyên
 929. Đô Thị Tình Hiệp Phong Vân Lục
 930. Đô Thị Tình Sắc
 931. Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư
 932. Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống
 933. Đô Thị Trăm Mỹ Lục
 934. Đô Thị Trần Dục Thú Diễm
 935. Đô Thị Trộm Hương Tặc
 936. Đô Thị Trộm Tâm Long Trảo Thủ
 937. Đô Thị Truyền Thuyết
 938. Đô Thị Túng Diễm Hành
 939. Đô Thị Tung Hoành Mỹ Nữ Truyện
 940. Đô Thị Tùng Lâm
 941. Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
 942. Đô Thị Vấn Tình
 943. Đô Thị Vương Triều
 944. Đô Thị Xinh Đẹp Hậu Cung
 945. Đô Thị Xuân Triều
 946. Đở Nàng Dãy Núi
 947. Dò Xét Thừa Tướng Phủ
 948. Đọa
 949. Đọa Dục Nữ Võ Thần
 950. Đọa Lạc Chi Vương
 951. Đọa Lạc Đích Hôi Trần
 952. Đọa Lạc Đích Tro Bụi
 953. Đọa Lạc Nhân Sinh
 954. Đọa Lạc Thiên Sứ Chi Yêu Mẫu Không Đường Về
 955. Đọa Lạc Thiên Sứ Nguyền Rủa
 956. Đọa Mẫu
 957. Đọa Nhập Thâm Uyên Đích Mỹ Diễm Thục Phụ
 958. Đoàn Gia Nữ Đem Tục (Đế Quốc)
 959. Đoàn Gia Nữ Tướng
 960. Đoạn Gia Nữ Tương Tục (Đế Quốc)
 961. Đoản Thiên Tác Phẩm
 962. Đoạn Tình Khúc
 963. Đoạn Tội Ma Nữ
 964. Đoan Trang Thượng Hải Nhạc Mẫu
 965. Đoàn Tụ Cung Ký Sự Bộ 2
 966. Đoàn Tụ Sum Vầy
 967. Đoạt Thê: Thực Cốt Nhu Tình
 968. Đoạt Tình Bá Yêu
 969. Đoạt Tình Phách Ái
 970. Đoạt Vợ
 971. Đoạt Vợ: Thực Cốt Nhu Tình
 972. Độc Bộ Tiên Trần
 973. Độc Chiếm
 974. Độc Chiếm Đông Chu Hoa Thơm Cỏ Lạ
 975. Độc Chiêm Đông Chu Quần Phương
 976. Độc Chiếm Quần Phương
 977. Độc Dược Giải Dược Quần Thể Tổ Đội 18 Cấm Hạn
 978. Độc Gió Kiếm Lưu
 979. Độc Kiếm Phong Lưu
 980. Độc Tâm Tiểu Tử Hỗn Quan Tràng
 981. Độc Thoại
 982. Độc Tôn Phẩm Hương Lục
 983. Độc Tôn Tinh Hà
 984. Dog Girl
 985. Đời Cha Dư Âm
 986. Đôi Câu Vài Lời
 987. Đói Khát Nhạc Mẫu
 988. Đội Mũ Xanh: Cùng Chung Kiều Thê
 989. Đời Nhà Thanh Cung Đình Chuyện Tình Yêu
 990. Đội Nón Xanh: Cộng Hưởng Kiều Thê
 991. Đổi Phụ Ký
 992. Đổi Thê
 993. Dời Thích — Ta Cùng Con Trai Chuyện Xưa Không Thể Nói
 994. Đổi Trứng Kỳ Công
 995. Đổi Yêu Hoàng Tiểu Lan
 996. Dòm Bí: Thành Nhân Nãi Mụ Hành Nghiệp Tiềm Quy Tắc 
 997. Dòm Dục Kỳ Duyên
 998. Dồn Chúng Ta Cuối Cùng Đem Chết Đi Đích Thanh Xuân
 999. Đơn Giản Dục Vọng
 1000. Đông Bắc Đại Kháng
 1001. Đông Bắc Ký Sự Chi Dục Tình
 1002. Đông Bắc Nông Thôn Tình Dục Trường Thiên: Hắc Đất
 1003. Đồng Cư Vạn Tuế
 1004. Đóng Cửa Lại Kéo Lên Cửa Sổ
 1005. Đóng Cửa Một Nhà Thân
 1006. Đông Cung Hỗn Loạn
 1007. Đông Hải Huề Mỹ Phong Lưu Hành
 1008. Đông Hải Kỳ Dị Du Ký
 1009. Đông Hán Bá Vương Truyện
 1010. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Cùng Chị Dâu Ở Chung Thời Gian
 1011. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Hòa Tẩu Tử Đồng Cư Đích Nhật Tử
 1012. Đông Hoàn Lệ Nhân
 1013. Đồng Học Chi Mẫu Ngã Đích Thê
 1014. Đồng Học Mụ Mụ
 1015. Đồng Học Mụ Mụ Dâm Loạn
 1016. Đông Kinh Phong Nguyệt
 1017. Đông Kinh Phong Tình Lục
 1018. Động Mạn Chi Hậu Cung Chi Lữ
 1019. Động Mạn Chi Toàn Thu Ma Vương
 1020. Động Mạn Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 1021. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Đãi Chúc Đích Tẫn Khuyển
 1022. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Mộng Huyễn Câu Nhạc Bộ
 1023. Động Mạn Thế Giới Lý Đích Thôi Thổ Ky
 1024. Đồng Nghiệp Lăng Nhục Hệ Liệt
 1025. Đồng Nghiệp Thông Dâm Ngày
 1026. Đồng Nhân Hệ Liệt
 1027. Đồng Nhân Lăng Nhục Hệ Liệt
 1028. Đồng Niên
 1029. Đồng Phi Dưỡng Thành Dâm Ký
 1030. Đông Phách Hán Vương Truyền
 1031. Đông Phong Truyền Kỳ
 1032. Đông Phong Truyền Kỳ – Thanh Phương Truyền Kỳ
 1033. Đông Phương Bất Bại
 1034. Đông Phương Đệ Nhất Kiếm
 1035. Đông Phương Truyền Kỳ Chi Bạch Tố
 1036. Đông Phương Vân Mộng Đàm
 1037. Đồng Sự
 1038. Đồng Sự Ngả Linh
 1039. Đồng Thời Khoái Cảm
 1040. Động Tình Tam Quốc
 1041. Động Tình Thiên Hạ
 1042. Đổng Trác Phách Tam Quốc
 1043. Động Tràn Đầy Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 1044. Đông Tuyết Hồi Ký
 1045. Đông Tuyết Hồi Ức Lục
 1046. Đông Tuyết Nhớ Lại Tam Bộ Khúc
 1047. Doraemon H Bản
 1048. Đốt Mắt Chi Nguyên Tội Rớt Xuống
 1049. Đốt Yêu Lục
 1050. Dota Chi Thần Truyền Thuyết
 1051. Dragon World
 1052. Dữ Ái Đồng Hành
 1053. Dụ Dỗ Mê Đều
 1054. Dụ Dỗ Quấn Thân
 1055. Dụ Dỗ Thánh Nữ
 1056. Du Du Phong Hoa Tuyết Dạ Hạ Thiên
 1057. Dữ Hạm Nương Tại Dị Thứ Nguyên Đích Nhật Tử
 1058. Du Hí Lý Đích Chân Cảm Tình
 1059. Du Hí Nhân Sinh
 1060. Dụ Hoặc
 1061. Dụ Hoặc Học Viện Chi Tuyệt Sắc Vật Ngữ
 1062. Du Học Sinh Tô Tịnh Tại Tính Dục Trung Sa Đọa
 1063. Dụ Hồng Lâu
 1064. Dụ Hương Cổ Hoàng
 1065. Dữ Lão Mụ Đích Cố Sự
 1066. Du Long Diễn Phượng
 1067. Du Long Hí Phượng (Quy Lộ + Long Đằng Thiên Lý)
 1068. Du Long Thần Điêu
 1069. Du Long Truyện
 1070. Dụ Mẫu Toàn Công Lược
 1071. Dữ Mỹ Đồng Cư
 1072. Dữ Mỹ Nữ Lão Tổng Đích Ái Muội Sinh Hoạt
 1073. Dự Ngôn Sư
 1074. Dữ Nhạc Phụ Nhạc Mẫu Cộng Đồng Trụ Tại Nhất Khởi Đích Nhật Tử
 1075. Dữ Thế Vô Tranh
 1076. Đùa Du Bụi Hoa
 1077. Đưa Hàng Trên Giường
 1078. Đùa Mỹ Đồ
 1079. Đưa Nón Xanh Cấp Bạn Trai!
 1080. Đưa Tới Cửa Con Dâu Nuôi Từ Bé
 1081. Dục Ái Di Tình
 1082. Dục Ấn
 1083. Dục Bá Ỷ Thiên Hậu Cung
 1084. Dục Bãi Bất Năng
 1085. Dục Bãi Bất Năng’
 1086. Dục Bất Tử
 1087. Dục Bổng Hương Chinh
 1088. Dục Chi Chinh Phục
 1089. Dục Chi Không Vui
 1090. Dục Chi Quả Hoan
 1091. Dục Chi Trầm Luân
 1092. Dục Cùng Mộng: Nữ Tiến Sĩ Cùng Nữ Cảnh Hoa
 1093. Dục Diễm Chuyện Cũ
 1094. Dục Diễm Hậu Cung Đô Thị Hành
 1095. Dục Diễm Hoa Viên
 1096. Dục Diễm Hoặc Luyến
 1097. Dục Diễm Phí Đằng
 1098. Dục Diễm Phòng Học
 1099. Dục Diễm Phong Lưu
 1100. Dục Đều Hậu Cung Truyền
 1101. Dục Đồ Di Quyển – Đồng Duyên
 1102. Dục Đô Hậu Cung Truyện
 1103. Dục Đồ Quyển Tông
 1104. Dục Dòm Đường Đi
 1105. Dục Dữ Mộng: Nữ Bác Sĩ Hòa Nữ Cảnh Hoa
 1106. Dục Hà
 1107. Dục Hải Lộng Triều
 1108. Dục Hải Nan Bình: Đọa Lạc Đích Nữ Thần
 1109. Dục Hải Quan Môn
 1110. Dục Hải Thần Long
 1111. Dục Hải Tiêu Diêu
 1112. Dục Hải Tiêu Diêu (Tu Cải Bản)
 1113. Dục Hải Trầm Luân: Nhất Cá Hoán Thê Kinh Lịch Giả Đích Lương Tâm Sám Hối
 1114. Dục Hải Trầm Luân Chi Na Na
 1115. Dục Hải Túng Tình
 1116. Dục Hải Y Sư
 1117. Dục Hải Y Tâm
 1118. Dục Hải Yin Thê
 1119. Dục Hành Đô Thị
 1120. Dục Hỏa Đốt Người: Phong Lưu Tẩu Tử
 1121. Dục Hỏa Luân Hồi
 1122. Dục Hỏa Mà Sinh
 1123. Dục Hỏa Nan Miên
 1124. Dục Hỏa Nhi Sinh
 1125. Dục Hoàng Loạn Hậu Cung
 1126. Dục Hoàng Nhũ Ma
 1127. Dục Khuy Lữ Đồ
 1128. Dục Kỳ Sao Yêu Tử
 1129. Dục Lãng Tình Thiêu
 1130. Dục Linh
 1131. Dục Linh Thiên Hạ
 1132. Dục Loạn Mê Tình
 1133. Dục Loạn Muội Muội
 1134. Dục Loạn Mỹ Nhân Nương Chi A Phương Chuyện Xưa
 1135. Dục Loạn Phồn Quang
 1136. Dục Loạn Xuân Tâm
 1137. Dục Loạn Ưu Đẳng Sinh
 1138. Dục Long Liệp Diễm
 1139. Dục Lửa Khó Ngủ
 1140. Dục Luân Diễm Kí
 1141. Dục Ma Chuyện Tình Yêu
 1142. Dục Ma Diễm Đế
 1143. Dục Ma Diễm Sử
 1144. Dục Ma Tươi Đẹp Đế
 1145. Dục Mãn Hoa Đô
 1146. Dục Mẫu Mê Tình
 1147. Dục Mộng Mê Điệp
 1148. Dục Nghiệt
 1149. Dục Nhục Cuồng Long
 1150. Dục Niệm Thân
 1151. Dục Niệm Túng Sinh
 1152. Dục Nô Huấn Luyện Học Vườn
 1153. Dục Nữ Giai Di
 1154. Dục Nữ Liệp Lang Ký
 1155. Dục Nữ Săn Lang Ký
 1156. Dục Sắc: Những Thứ Kia Giáo Hội Ngươi Ân Ái Đích Nữ Nhân
 1157. Dục Sắc Chi Mê Dục Nữ Nhân
 1158. Dục Sắc Hoàng Đô
 1159. Dục Sông
 1160. Dục Thủ Đô Lâm Thời Thành Phố
 1161. Dục Tiên Dục Tử
 1162. Dục Truy Đuổi
 1163. Dục Vọng
 1164. Dục Vọng Bay Lên
 1165. Dục Vọng Chi Bên Ngoài… Mụ Mụ
 1166. Dục Vọng Chi Ca
 1167. Dục Vọng Chi Chủ Thân Hữu Thiên
 1168. Dục Vọng Chi Đảo
 1169. Dục Vọng Chi Đồng Truyền Thuyết
 1170. Dục Vọng Chi Dực
 1171. Dục Vọng Chi Hải
 1172. Dục Vọng Chi Môn
 1173. Dục Vọng Chi Môn’
 1174. Dục Vọng Chi Xuất Quỹ Đích Mụ Mụ
 1175. Dục Vọng Chinh Chiến Sử
 1176. Dục Vọng Chinh Phục
 1177. Dục Vọng Của Ta CuộC Sống
 1178. Dục Vọng Của Ta Kiếp Sống
 1179. Dục Vọng Danh Sách
 1180. Dục Vọng Đêm
 1181. Dục Vọng Đều Đảo
 1182. Dục Vọng Đích Hoang Dã
 1183. Dục Vọng Đô Thị
 1184. Dục Vọng Đô Thị’
 1185. Dục Vọng Đô Thị Chi Bội Luân Nghiệt Yêu
 1186. Dục Vọng Đô Thị Hệ Liệt
 1187. Dục Vọng Đọa Lạc Luân Hồi
 1188. Dục Vọng Đường
 1189. Dục Vọng Đường Tinh
 1190. Dục Vọng Đứng Đầu Thân Hữu Thiên
 1191. Dục Vọng Giang Hồ
 1192. Dục Vọng Hắc Mãng
 1193. Dục Vọng Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 1194. Dục Vọng Hồng Hạnh
 1195. Dục Vọng Lao Tù
 1196. Dục Vọng Ma Đô
 1197. Dục Vọng Năng Lượng
 1198. Dục Vọng Ngân Hà
 1199. Dục Vọng Nhà Trọ ~ Cấm Kỵ Bí Mật Hoa Viên
 1200. Dục Vọng Nhân Sinh
 1201. Dục Vọng Nhân Sinh Hậu Cung
 1202. Dục Vọng Như Triều Nữ Nhân Như Thuỷ
 1203. Dục Vọng Phong Lưu
 1204. Dục Vọng Rừng Rậm
 1205. Dục Vọng Sa Đọa Luân Hồi
 1206. Dục Vọng Thản Bào
 1207. Dục Vọng Thành Thị Chi Mười Dặm Dương Ruột
 1208. Dục Vọng Thành Thị Chi Thập Lý Dương Tràng
 1209. Dục Vọng Tháp
 1210. Dục Vọng Thiên Kiêu
 1211. Dục Vọng Thiếu Niên Hậu Cung Hành
 1212. Dục Vọng Thôn Trang
 1213. Dục Vọng Tổng Thống
 1214. Dục Vọng Trò Chơi
 1215. Dục Vọng Trung Đích Thành Phố
 1216. Dục Vọng Vô Giới
 1217. Dục Vọng Yêu Mẫu
 1218. Dục Y Sám Hối Lục
 1219. Dục Yêu Cố Mộng
 1220. Dục Yêu Di Tình
 1221. Đùi Đẹp Rên Rỉ
 1222. Đùi Đẹp Y Mẫu
 1223. Đui Mù Lưu Thiên Hạ
 1224. Đừng Bắt Tôi Yêu Em
 1225. Đứng Đầu Một Nhà
 1226. Đúng Dịp Mẹ
 1227. Dung Dung
 1228. Dũng Giả Cấm Lục
 1229. Dũng Giả Trở Thành Ma Vương
 1230. Đúng Là Mật Đào Thành Thục Khi
 1231. Đứng Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh
 1232. Đừng Yêu 1
 1233. Dược Thần
 1234. Đuổi Bắt
 1235. Dưới Bóng Đêm Bến Thượng Hải
 1236. Dưới Bóng Đêm Phía Sau Màn Giao Dịch: Đổi Yêu
 1237. Dưới Cái Nóng Mùa Hè Sau Đích Tuyết Trắng
 1238. Dưới Giường Nam Nhân: Kiều Thê Nói Dối
 1239. Dưới Mặt Đất Đấu Giá Chỗ
 1240. Duỗi Nhập Mụ Mụ Váy Ngắn
 1241. Dưới Váy Hương
 1242. Đường Bá Hổ Dâm Truyện Đặc Huấn Tuyên Thệ Trước Khi Xuất Quân
 1243. Đường Bá Hổ Hiện Đại Tầm Phương Ký
 1244. Đường Bá Hổ Ngoại Truyện
 1245. Đường Chuyên
 1246. Dương Dã Độc Chiếm Hệ Liệt
 1247. Dương Dã Hệ Liệt
 1248. Dương Dã Phong Lưu
 1249. Dương Dã Phong Lưu Hậu Cung Hệ Liệt
 1250. Đường Dần Phong Lưu Truyện
 1251. Dương Gia Đem
 1252. Dương Gia Nữ Kiều Nương
 1253. Dương Gia Oa Tình Sự
 1254. Dương Gia Tướng Chi Phong Lưu Bát Thiểu
 1255. Dương Gia Tướng Chinh Mỹ Truyện
 1256. Dương Gia Tướng Ngoại (Oai) Truyền
 1257. Dương Lục Lang Tân Truyện
 1258. Đương Lục Mạo Ngộ Thượng Hồng Hạnh
 1259. Dưỡng Mẫu Ban Thưởng
 1260. Dưỡng Mẫu Đích Tưởng Lệ
 1261. Dưỡng Mẫu Khen Thưởng
 1262. Dương Môn Nữ Tướng
 1263. Dương Môn Nữ Tướng Mộc Quế Anh Bổ Sung Lý Lịch
 1264. Dương Môn Nữ Tương Mục Quế Anh Biệt Truyện
 1265. Đường Phố Bá Đồng Nhân Nữ Cảnh Sát Xuân Lệ
 1266. Đường Say
 1267. Đường Tăng Thịt (NP)
 1268. Đương Thợ Sửa Chữa Ngày
 1269. Đương Thì Minh Nguyệt Tại
 1270. Dương Tiểu Năm Thăng Quan Ký
 1271. Dương Tiểu Thanh Tự Bạch
 1272. Đường Triều Bộ Dạng Thùy Mị
 1273. Đường Triều Phong Vận
 1274. Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
 1275. Dương Vật Trải Qua Nguy Hiểm Ký
 1276. Duy Ta Độc Tôn
 1277. Duyến Dục Đô Thị Hành
 1278. Duyến Khởi Duyến Diệt
 1279. Duyên Tới Duyên Đi
 1280. Duyệt Mỹ Đô Thị Lục
 1281. Duyệt Nhạc Học Viện
 1282. Duyệt Nữ Đô Thị Hậu Cung Truyện
 1283. Duyệt Nữ Ngô Huyền
 1284. Duyệt Tẫn Hồng Nhan

One thought on “Tàng Thư Các – D

Add Comment