1. Dạ Chết Non
 2. Đả Công Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 3. Đã Cưới Chủ Phụ Yêu Ta
 4. Dạ Dạ Dạ Xuân Tiêu
 5. Dạ Dạ Niệm Nô Kiều
 6. Dạ Dạ Tân Lang
 7. Dã Diễm Truyền Kỳ Lục
 8. Dã Hỏa Thiêu Xuân
 9. Dã Hương Hậu Cung Lục
 10. Đã Kết Hôn Bà Chủ Yêu Mến Ta
 11. Đả Kiếp: Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Dã Kiếp Sắc
 12. Dã Lý Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 13. Dạ Nan Miên
 14. Đả Tạo Tiếu Ngạo Hậu Cung
 15. Dã Thú
 16. Dã Thú Nhân Thê
 17. Dã Thú Người Vợ
 18. Dạ Thương
 19. Dã Tính Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 20. Đa Tình Dương Quá
 21. Đa Tình Hậu Cung Đô Thị Diễm Phúc Nhân Sinh
 22. Đa Tình Hoàng Đế
 23. Dã Tính Khó Bỏ
 24. Dã Tính Nan Ky
 25. Đa Tình Nhân Sinh
 26. Dã Tính Nông Dân
 27. Đa Tình Y Tiên
 28. Đã Từng Chúng Ta Cũng Điên Qua
 29. Đa Xuất Lai Đích Hỗn Đản Tứ Bào Thai
 30. Dã Y Diễm Phúc Hậu Cung Truyền
 31. Đặc Biệt Cấp Cho Mập Mờ
 32. Đặc Cảnh Anh Thư
 33. Đặc Cảnh Kích Yêu
 34. Đắc Chí Rên Rỉ
 35. Đặc Chủng Binh Học Giáo Mật Sự
 36. Đặc Chủng Thư Đồng
 37. Đặc Công Anh Thư
 38. Đặc Công Phong Lưu Lục
 39. Đặc Công Xuất Ngũ
 40. Đặc Dị Công Năng
 41. Đặc Sắc Tài Nguyên
 42. Đặc Thù Không Gian
 43. Đại Ác Ma Cùng Người Sau Truyện
 44. Đại Ác Ma Đồng Nhân Hậu Truyện
 45. Đại Ẩn
 46. Đài Bắc Danh Hoa
 47. Đại Bảo Hậu Cung Truyền Kỳ
 48. Đại Bảo Hệ Liệt
 49. Đại Bị Đồng Miên
 50. Đại Chiến Thục Nữ Ký
 51. Đại Chúa Tể
 52. Đại Cứu Vớt Thế Giới võ Hiệp
 53. Đại Đạo Chủ
 54. Đại Địa Nguyên Phẫn
 55. Đại Địa Phong Lưu
 56. Đại Địa Phong Vân Truyện
 57. Đại Địa Phong Vân Truyền Kỳ
 58. Đại Địa Vương Giả
 59. Đại Điêu Giấc Mộng
 60. Đại Điêu Mộng Tưởng
 61. Đại Điểu Thiếu Niên Hậu Cung
 62. Đại Đế Chuyện Tình Yêu Nhớ
 63. Đại Đường Chi Phi Đao Vấn Tình
 64. Đại Đường Chi Tà Thần Phong Lưu
 65. Đại Đường Dâm Du Ký
 66. Đại Đường Diễm Lục
 67. Đại Đường Diễm Tình Lục
 68. Đại Đường Diễm Tình Truyện
 69. Đại Đường Hậu Cung Đoạt Diễm Truyện
 70. Đại Đường Hoàn Khố Công Tử
 71. Đại Đường Lăng Phong Truyện
 72. Đại Đường Liệp Mỹ Hậu Cung Ký
 73. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Ghi Chép
 74. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Lục
 75. Đại Đường Mỹ Nữ Gặp Bi Thảm Tao Ngộ
 76. Đại Đường Ngự Y
 77. Đại Đường Phong Lưu Hành
 78. Đại Đường Phong Lưu Ký
 79. Đại Đường Phong Vân Hậu Cung Truyền
 80. Đại Đường Quần Phương Lục
 81. Đại Đường Quần Phương Phổ
 82. Đại Đường Săn Mỹ Hậu Cung Ký
 83. Đại Đường Song Long Chi Trọng sinh Biên Bất Phụ
 84. Đại Đường Song Long Đoạt Diễm Ký
 85. Đại Đường Song Long Truyện – Đồng Nhân
 86. Đại Đường Sử Thượng Mạnh Nhất Hậu Cung
 87. Đại Đường Thú Diễm Ký
 88. Đại Đường Thú Phương Lục
 89. Đại Đường Tiêu Dao Hành
 90. Đại Đường Trộm Hương Truyền
 91. Đại Đường Tự Tại Hành
 92. Đại Đường Tửu Đồ
 93. Đại Đường Vẫn Như Cũ
 94. Đại Giang Đi Về Hướng Đông Lãng Đào Tẫn
 95. Đại Hào Môn
 96. Đại Hàng Hải Thời Đại — Lý Hoa Mai Thiên
 97. Đại Hanh
 98. Đại Hiệp Hồn
 99. Đại Hoang Diễm Lữ
 100. Đại Học Bạn Gái 28 Thiên Kịch Biến
 101. Đai Học Bảo Vệ Cửa Lão Đổng
 102. Đại Học Chi Đạo
 103. Đại Học Chi Mạn Du Hoa Tùng
 104. Đại Học Chi Tràn Đầy Du Buội Hoa
 105. Đại Học Chuyện Tình Yêu
 106. Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng
 107. Đại Học Diễm Sử
 108. Đại Học Dục Vọng Sử
 109. “Đại Học Khiếu Thú” Đích Dâm Loạn Sinh Hoạt
 110. Đại Học Na Ta Sự Nhi
 111. Đại Học Na Ta Sự Nhi Hậu Tục
 112. Đại Học Những Chuyện Kia Mà
 113. Đại Học Những Chuyện Kia Mà Sau Này
 114. Đại Học Nữ Học Sinh
 115. Đại Học Nữ Sinh Ký Túc Xá Xuân Tình
 116. Đại Hội Đấu Phá Trời Cao – Hắc Ám Nô Lệ Bán Đấu Giá Đại Hội
 117. Đại Kiếm Sư Ngoại Truyện
 118. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
 119. Đại Kiếm Thần
 120. Đại La Dâm Tiên Tại Đô Thị
 121. Đại La Kim Tiên Dị Giới Tiêu Hồn
 122. Đại Lục Diễn Nghệ Quyển Diễm Sử Hệ Liệt
 123. Đại Lục Giải Trí Vòng Diễm Sử Hệ Liệt
 124. Đại Lục Giới Showbiz Tình Yêu Hệ Liệt
 125. Đại Lục Giới Văn Nghệ Chuyện Tình Yêu Hệ Liệt
 126. Đại Luyện Sĩ
 127. Đại Ma Đạo Sư Tình Nô Thí Luyện
 128. Đại Ma Quân Hoàng Rung Động Hồi Ức Lục
 129. Đại Ma Quân Hoàng Liên Y Hồi Ức Lục
 130. Đại Minh
 131. Đại Minh Chi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
 132. Đại Minh Chinh Mỹ Truyện
 133. Đại Minh Cướp Biển
 134. Đại Minh Kỳ Tăng Truyện
 135. Đại Minh Lưu Manh Hoàng Đế
 136. Đại Minh Thiên Hạ
 137. Đại Minh Tinh Chi Lộ
 138. Đại Minh Tinh Đường
 139. Đại Minh Tinh Thêm Sắc Bản
 140. Đại Nãi Nữ Hữu Bạo Lộ Ký Lục
 141. Đại Ngọc Chi Ca
 142. Đại Ngọc Lạc Hồng Ký
 143. Đại Ngọc Rơi Hồng Nhớ
 144. Đại Ngọc Sắp Hót
 145. Đại Quản Gia Hệ Liệt
 146. Đại Tần Bá Nghiệp
 147. Đại Thám Tử Mori Kogoro
 148. Đại Thanh Cung Đình Bí Sử Chi Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu Thiên
 149. Đại Thoại Thiên Nga Hồ
 150. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Phụ Cuộc Sống
 151. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
 152. Đại Tiểu Mỹ Nữ Ái Thượng Ngã
 153. Đại Tiểu Thư Không Thể Trêu Vào
 154. Đại Tiểu Thư Toàn Chức Bảo Tiêu
 155. Đại Tranh Chi Thế
 156. Đái Trứ Tẩu Tử Khứ Lữ Du Chi Dâm Loạn Bút Tiên Kinh Hồn
 157. Đại Trượng Phu
 158. Đài Truyền Hình Người Chủ Trì DJ
 159. Đại Tùy Hoàng Đế
 160. Dâm Ẩm Ướt Đối Nghịch
 161. Dâm Ấn Thiên Sử
 162. Dâm Bá Vương Truyện Thuyết
 163. Dâm Bé Gái Ngực To Muội
 164. Đàm Cổ Luận Kim Chi Giác Lượng
 165. Dâm Cướp Mê Án
 166. Dâm Dâm Chúng Sinh Kiếp
 167. Dâm Đãng Bạn Gái
 168. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 1
 169. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 2
 170. Dâm Đãng Bệnh Viện
 171. Dâm Đãng Đích Viên Cảnh Chi Thê
 172. Dâm Đãng Lão Bà Linh Vận
 173. Dâm Đãng Lão Bà Yêu Đương Vụng Trộm Ký
 174. Dâm Đãng Mẫu Cẩu Giao Phối Chứng Thực
 175. Dâm Đãng Mẹ Xinh Đẹp Thân Thể
 176. Dâm Đãng Mụ Mụ Đích Mỹ Lệ Đỗng Thể
 177. Dâm Đãng Mụ Mụ Tao Tỷ Tỷ
 178. Dâm Đãng Gia Đình Nhà Gái Giáo
 179. Dâm Đãng Nữ Lãnh Đạo
 180. Dâm Đãng Si Nữ Ký
 181. Dâm Đãng Thiếu Phụ Bạch Khiết
 182. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Dị Địa Vẽ Vật Thực
 183. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Gợi Cảm Chân Dung
 184. Dâm Đãng Tình Sử
 185. Dâm Đế Phục Thù
 186. Dâm Đến Trong Xương Tủy Hoàng Dung Mẹ Con
 187. Dâm Đồ
 188. Dâm Đồ Cũng Tu Tiên
 189. Dâm Đồ Diệc Tu Tiên
 190. Dâm Đọa Nữ Võ Thần
 191. Dâm Dục Chuyển Học Sinh
 192. Dâm Dục Học Sinh Chuyển Trường
 193. Dâm Dục Phi Phi
 194. Dâm Duyệt Giả Kỳ
 195. Dâm Duyệt Ngày Nghỉ
 196. Dam Giới Nữ Nhân Hành
 197. Đàm Hà Dục Đích Na Ta Sự Nhi
 198. Dâm Hành Hạ Giang Hồ Chí
 199. Dâm Hồ Ngoại Truyện Chi Của Ta Tất Chân Thục Mẫu Lão Sư
 200. Dâm Huyệt Mỹ Nữ
 201. Dâm Khắp Thiên Hạ Tiểu Lưu Manh
 202. Dâm Kì Sao Chi Phệ Mộng Người
 203. Dâm Kiếp Mê Án
 204. Dâm Kỳ Hệ Liệt
 205. Dâm Kỳ Sao Chi Xâm Nhập
 206. Dâm Loạn Bí Sử I + II
 207. Dâm Loạn Đại Gia Đình
 208. Dâm Loạn Chi Bạo
 209. Dâm Loạn Cuộc Sống
 210. Dâm Loạn Gia Đình Hệ Liệt
 211. Dâm Loạn Giang Hồ
 212. Dâm Loạn Hỏa Khinh Viêm
 213. Dâm Loạn Minh Triều Đích Một Đóa Kỳ Ba: Bát Nhất Bát Kim Bình Mai
 214. Dâm Loạn Mẹ Con Cuộc Sống
 215. Dâm Loạn Phòng Học Chi Sư Bạo
 216. Dâm Loạn Sinh Hoạt
 217. Dâm Loạn Thê Tử
 218. Dâm Loạn Thị Trấn Nhỏ
 219. Dâm Loạn Tiểu Trấn
 220. Dâm Loạn Trấn Nhỏ
 221. Dâm Loạn Trúc Lâu
 222. Dâm Long Trọng Sinh
 223. Dâm Ma Đại Đô Thị
 224. Dâm Ma Đạo
 225. Dâm Ma Ngự Tỷ
 226. Dâm Ma Tái Thế
 227. Dâm Ma Trái Cây Chi Sân Trường Thiên
 228. Dâm Mẫu
 229. Dâm Mẫu Cùng Thiếu Nữ Đẹp Và Gia Đình Lão Sư
 230. Dâm Mẫu Món Đồ Chơi
 231. Dâm Mẫu Tính Diễn
 232. Dâm Mẫu Tính Diễn Tiền Truyện
 233. Đắm Mình Truỵ Lạc Tiểu Kiều Thê
 234. Dâm Mộng Nữ Yêu
 235. Dâm Muốn Đổi Học Sinh
 236. Dâm Nam Loạn Nữ
 237. Dâm Nếu
 238. Dâm Ngôn Dục Sắc
 239. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Chi Xanh Biếc Lữ Giang Hồ
 240. Dâm Ngược Phòng Thí Nghiệm
 241. Dâm Nhạc Hậu Cung Thần Điêu Vương
 242. Đam Nhậm Lĩnh Đạo Đích Hảo Xử
 243. Đảm Nhiệm Lãnh Đạo Chỗ Tốt
 244. Dâm Nhũ Hoàng
 245. Dâm Nhũ Khai Quan
 246. Dâm Nhục Bệnh Viện
 247. Dâm Nhục Học Sinh Xuất Sắc
 248. Dâm Nhục Nữ Cảnh
 249. Dâm Nhược
 250. Dâm Nội Cuốn Hút
 251. Dâm Nói Muốn Sắc
 252. Dâm Nữ
 253. Dâm Nữ Bạo Lực SM Câu Chuyện
 254. Dâm Nữ Đại Gia Đình
 255. Dâm Nữ Đạo
 256. Dâm Nữ Liệt Truyện Hệ Liệt
 257. Dâm Nữ Tu Tiên Truyện
 258. Dâm Phụ Bút Ký
 259. Dâm Phụ Thang Gia Lệ
 260. Dâm Phược Giang Hồ
 261. Dâm Sắc Hoàng Đô
 262. Dâm Sinh Ngoại Truyện Hệ Liệt
 263. Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt
 264. Đầm Sông Dụ Cái Kia Chút Ít Công Việc
 265. Đàm Tà Thuyết Đế
 266. Dâm Tặc Võng Du Hành
 267. Dâm Tận Thiên Hạ Hoa
 268. Dâm Thần Dị Chữ Tu Thần Truyền
 269. Dâm Thần Dị Vũ Tu Thần Truyện
 270. Dâm Thần Liệp Diễm Dị Giới
 271. Dâm Thành Hệ Liệt
 272. Dâm Thấp Tác Đối
 273. Dâm Thê A Mỹ Hệ Liệt
 274. Dâm Thê Bị Động Tiến Hành Khi
 275. Dâm Thê Bổn Lang
 276. Dâm Thế Mị Ma Truyện
 277. Dâm Thê Tiểu Thuyết Tình Yêu
 278. Dâm Thê Trường Thiên
 279. Dâm Thịt Bệnh Viện
 280. Dâm Thú Ái Chiến Sĩ
 281. Dâm Thú Khế Ước
 282. Dâm Thú Thủy Tinh Cầu
 283. Dâm Thú Yêu Chiến Sĩ
 284. Dâm Thuật Luyện Kim Sĩ
 285. Dâm Tiện Mẹ Hòa Đàng Hoàng Ba Ba
 286. Dâm Trinh Diễm Tham Chi Hồ Điệp Công Ngụ
 287. Dâm Ướt Đối Nghịch
 288. Dâm Vợ A Mỹ Hàng Loạt
 289. Dâm Vợ Cực Hạn
 290. Dâm Vợ Trường Thiên
 291. Dâm Xà Chuyển Sinh
 292. Dâm Xà Thịnh Yến
 293. Đan Cảnh
 294. Dân Công Tội Phạm Chi Lăng Nhục Giả Tĩnh Văn
 295. Đan Dược Đại Hạnh
 296. Đan Dược Trùm
 297. Dân Gian Dâm Hoàng Diễm Hậu Cung
 298. Dẫn Hoa Miên
 299. Dẫn Lang Nhập Thất
 300. Dẫn Lang Nhập Thất Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 301. Dân Quốc Lãng Đãng Tử
 302. Dân Quốc Tay Ăn Chơi
 303. Dẫn Sói Vào Nhà
 304. Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 305. Đan Thần Phiêu Miểu Lục
 306. Dằng Dặc Phong Hoa Đêm Tuyết Mùa Hè
 307. Đãng Dạng Nữ Hoàng
 308. Đàng Hoàng Nhân Thê Hệ Liệt
 309. Đang Muội Thợ Săn
 310. Đãng Nguyệt Chinh Diễm Lục
 311. Đãng Phụ Bút Ký
 312. Đãng Thiên Sử
 313. Đáng Thương Mụ Mụ
 314. Đánh Cướp: Mỹ Nữ Tuyệt Sắc Cũng Cướp Sắc
 315. Danh Giáo Người Trong Sắp Thứ Tự
 316. Danh Kỹ Hoàng Dung
 317. Đánh Lén Mụ Mụ
 318. Danh Môn
 319. Danh Môn Diễm Lữ
 320. Danh Nhân Loạn Sự Tình
 321. Danh Phương Phổ
 322. Đạo Ấn
 323. Đảo Chủ Cuộc Sống Hạnh Phúc
 324. Đảo Chủ Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 325. Đạo Chụp Giáo Sư Dạy Kèm Ở Nhà
 326. Đáo Dị Giới Phao Nữu Khứ
 327. Đào Diễm Đô Thị Hoa Y
 328. Đào Hoa Ao Vận Sự
 329. Đào Hoa Đế Quốc Lục
 330. Đào Hoa Hậu Cung
 331. Đạo Hoa Thái Tuế
 332. Đào Hoa Thôn Nữ Nhân
 333. Đào Hoa Thôn Thượng Dã Sắc Đa: Thôn Sắc Vô Biên
 334. Đào Hoa Thôn Tình Sự
 335. Đạo Hỏa Tuyến
 336. Đào Học Uy Long (H Bản)
 337. Đạo Hương I + II
 338. Đào Lý Tranh Xuân
 339. Đào Ngẫu Diễm Dục
 340. Đào Ngẫu Tươi Đẹp Muốn
 341. Đảo Ngọc Đài
 342. Đào Sắc Bảo Giám
 343. Đào Sắc Cấm Khu
 344. Đào Sắc Cô Dâu Lệ
 345. Đào Sắc Đế Quốc
 346. Đào Sắc Dụ Hoặc
 347. Đào Sắc Dục Vọng
 348. Đào Sắc Hoa Y
 349. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ngã Thị Đại Ma Vương
 350. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ta Là Đại Ma Vương
 351. Đào Sắc Tân Nương Lệ
 352. Đào Sắc Thần Y
 353. Đào Sắc Tu Chân Truyện
 354. Đào Sắc Y Tiên
 355. Đạo Tiên Phàm
 356. Đào Vận Cuồng Y
 357. Đào Vận Quan Đồ
 358. Đào Vận Thiên Vương
 359. Đào Vận Vô Song
 360. Đạo Vô Chỉ Tẫn
 361. Đào Vong Diễm Lữ
 362. Dập Dờn Nữ Hoàng
 363. Dập Lửa
 364. Đạp Mộng Giang Hồ
 365. Đạp Mộng Giang Hồ Hành
 366. Đất Hoang Diễm Lữ
 367. Đầu Có Động Hệ Liệt — Squeez Học Vườn
 368. Đầu Đội Hào Quang Nữ Nhân
 369. Đấu La Đại Lục
 370. Đấu La Đại Lục H Bản
 371. Đẩu M Muội
 372. Đấu Phá Chi Hóa Ma
 373. Đấu Phá Thần Điêu
 374. Đấu Phá Thương Khung
 375. Đấu Phá Thương Khung – Hắc Ám Nô Lệ Phách Mại
 376. Đấu Phá Thương Khung (NTR Thôi Miên)
 377. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Bản Chi Dục Tông
 378. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Tổng Hợp
 379. Đấu Phá Thương Khung Chi Chuyển Kiếp Luân Hồi
 380. Đấu Phá Thương Khung Chi Dâm Tông Tứ Ngược
 381. Đấu Phá Thương Khung Chi Hoa Tông Bí Sử
 382. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Bổ Sung Lý Lịch
 383. Đấu Phá Thương Khung Thao Phá Trời Cao
 384. Đấu Phá Thương Khung Trọng Sinh Tiêu Viêm
 385. Đầu Tường Có Hạnh
 386. Đầu Xuân Tháng Hai — Thành Phần Tri Thức Mỹ Nhân Hệ Liệt Chi Bốn
 387. Dạy Dỗ
 388. Dạy Dỗ Bách Chi
 389. Dạy Dỗ Bạn Gái
 390. Dạy Dỗ Đại Đường Mỹ Nữ
 391. Dạy Dỗ Địa Cầu
 392. Dạy Dỗ Hương Giang
 393. Dạy Dỗ Hương Thôn
 394. Dạy Dỗ Lão Bản
 395. Dạy Dỗ Mỹ Nữ Lão Sư
 396. Dạy Dỗ Nhà Giàu Mỹ Nữ
 397. Dạy Dỗ Nữ Thần
 398. Dạy Dỗ Thiên Kim
 399. Dạy Dỗ Thiên Long Muội Muội
 400. Dạy Dỗ Tiên Tử
 401. Dạy Dỗ Trăm Mị
 402. Đáy Quần Hương
 403. Dây Thừng Hoàng
 404. Đầy Tớ Công Chúa Tô Phỉ Á
 405. Đầy Tớ Nữ Cảnh
 406. Đầy Vườn Xuân Sắc Giam Không Được
 407. Đầy Vườn Sắc Xuân Ngắn Tập Trung
 408. DCAT
 409. Đế Đài Xuân
 410. Dễ Dàng Ẩm Ướt Lưu
 411. Đệ Đệ Của Ta Muội Muội Chính Là Như Vậy Đáng Yêu
 412. Đê Điều Đích Hoa Lệ
 413. Đế Dương Thần Công
 414. Đế Hoàng Liệp Diễm Hành
 415. Đế Hoàng Quyết
 416. Đế Lâm Nhị Thứ Nguyên
 417. Đệ Nhất Bí Thư
 418. Đệ Nhất Thiên Hạ Phong Lưu
 419. Đệ Nhất Thiên Hạ Quả Phụ
 420. Đệ Nhất Thứ Mộng
 421. Đế Quốc Bản Sắc
 422. Đế Quốc Chi Loạn
 423. Đế Quốc Mỹ Nữ
 424. Đế Quốc Thương Khung
 425. Đệ Tam Loại Hạnh Phúc Nhân Sinh
 426. Đế Vương Bản Sắc
 427. Đế Vương Công Hầu Dâm Phong Lục
 428. Đế Vương Dã Sử
 429. Đế Vương Dã Sử Chi Tây Môn Khánh
 430. Đế Vương Liệp Mỹ Lục
 431. Đế Vương Săn Mỹ Lục
 432. Đế Vương Thời Đại
 433. Đế Vương Yến
 434. Đề Xe Ôm Anh Hùng Liên Minh Sinh Hoạt
 435. Đêm Chết Yểu
 436. Đêm Dài Đằng Đẵng Nông Làm Bạn Với Vua
 437. Đêm Đông
 438. Đêm Khó Ngủ
 439. Đem Không Người Dám Tiết Độc Mỹ Nữ Phá Cung
 440. Đêm Khuya Trò Chơi Tiết Mục
 441. Đem Làm Nón Xanh Gặp Gỡ Hồng Hạnh
 442. Đêm Như Ca
 443. Đem Quân Lệnh
 444. Đem Tay Vươn Vào Mẫu Thân Váy Ngắn
 445. Đêm Thương
 446. Đêm Tối Chi Lang
 447. Đêm Tối Gian Nan
 448. Đem Yêu Cấp Ba Ba
 449. Đến Chi Mẫu
 450. Đến Dị Giới Tán Gái Hành
 451. Đến Gần Lãnh Đạo Phu Nhân: Quyền Lực Mật Mã
 452. Đen Nhánh Đích Linh Hồn Người Thỉnh Thoảng
 453. Đen Sẫm Hàn Ngu Truyện
 454. Đến Từ Tương Lai
 455. Đẹp Bang Cao Giai Quản Lý Bất Luân
 456. Đẹp Đẽ Bụi Hoa
 457. Đẹp Nhất Thị Trưởng Dương Ngưng Băng
 458. Đẹp Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ Cùng Nhân
 459. Đẹp Trai Đẹp Trai Tiểu Tử Chi Thiên Kiều Bá Mị
 460. Đều Do Lão Bà Rất Ôn Nhu
 461. Đều Là Ánh Trăng Gây Họa
 462. Desire Program
 463. Dị Chủng Bài Tựa
 464. Dị Chủng Tự Ngôn
 465. Dị Địa Bạn Gái Chi Tình Dục Khó Thu
 466. Dị Đoan Chi Thần
 467. Dị Đoan Kỵ Sĩ
 468. Di Động Tàng Kinh Các
 469. Dị Dục Gia Đinh
 470. Dị Giới Chi Du Hí Giang Hồ
 471. Dị Giới Chi Đường Môn Độc Thánh
 472. Dị Giới Chi Không Gì Làm Không Được
 473. Dị Giới Chi Nghịch Thiên Siêu Thị
 474. Dị Giới Chi Nữ Minh Tinh Hậu Cung
 475. Dị Giới Chi Nữ Tính Phúc Âm Sư
 476. Dị Giới Chi Phong Lưu Cả Đời
 477. Dị Giới Chi Tà Long Du Thương Hải
 478. Dị Giới Chi Tam Cung Lục Viện
 479. Dị Giới Chi Tài Sắc Kiêm Thu
 480. Dị Giới Chi Tuyệt Sắc Phong Mang
 481. Dị Giới Cực Phẩm Sắc Lang
 482. Dị Giới Cùng Mỹ Thành Thần
 483. Dị Giới Đạo Sư
 484. Dị Giới Dược Sư
 485. Dị Giới Ngược Duyến
 486. Dị Giới Hành Hạ Duyến
 487. Dị Giới Hậu Cung Diễm Phúc Ký
 488. Dị giới Hoa Tâm Tà Tôn
 489. Dị Giới Hồi Xuân
 490. Dị Giới Khai Thác Hệ Thống
 491. Dị Giới Linh Vũ Cải Biên Bản
 492. Dị Giới Mị Ảnh Tiêu Dao
 493. Dị Giới Muối Lậu
 494. Dị Giới Phong Lưu Phách Vương
 495. Dị Giới Phong Lưu Thần Đế
 496. Dị Giới Thương Nghiệp Bá Chủ
 497. Dị Giới Truy Mỹ Ký
 498. Dị Giới Tuyệt Sắc Phổ
 499. Dị Giới Xác Ướp
 500. Dị Giới Xử Nữ Truyền Kỳ
 501. Dị Giới Xuân Về
 502. Đi Làm Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 503. Dĩ Hậu Đích Thời Đại
 504. Dị Hiệp
 505. Dị Hiệp (NTR Thôi Miên Loại)
 506. Dĩ Hôn Chủ Phụ Ái Thượng Ngã
 507. Đi Hướng Nón Xanh Vực Sâu
 508. Dị Năng Thiên Hạ
 509. Dị Năng Tiêu Diêu Thần Y
 510. Dị Năng Truy Mỹ Ký
 511. Dì Nhỏ Hấp Dẫn
 512. Dì Nhỏ Liễu Hạm Yên
 513. Di Ta Ảo Tưởng
 514. Dị Thế Chi Thâu Hương Thiết Ngọc
 515. Dị Thế Chi Tiêu Diêu Tiểu Vương Gia
 516. Dị Thế Chi Vương
 517. Dị Thế Hậu Cung 3000 Phi
 518. Dị Thế Không Miện Tà Hoàng
 519. Dị Thế Liệp Diễm Hậu Cung Truyện
 520. Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ
 521. Dị Thế Long Tiêu Dao
 522. Dị Thế Lục Hoàng Lục
 523. Dị Thế Lục Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Quyển Sách
 524. Dị Thế Phong Lưu Sang Thế Thần
 525. Dị Thế Tà Quân
 526. Dị Thế Vô Ưu
 527. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục
 528. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Thiên
 529. Dị Thời Không Thiếu Niên
 530. Di Thôn Con Dâu Đẹp Quá
 531. Dị Tinh Dâm Tình
 532. Di Truyền Con (Tu Chỉnh Bản)
 533. Đi Vào Thâm Uyên Nữ Nhân
 534. Đi Về Hướng Sa Đọa
 535. Đi Vũ Người
 536. Dị Vực Thâm Uyên
 537. Đi Xuyên Qua Rừng Nhiệt Đới
 538. Địa Cầu Thượng Tối Ngưu Bức Đích Nam Nhân
 539. Địa Hạ Phách Mại Sở
 540. Địa Ngục Chi Môn
 541. Địa Ngục Chỗ Sâu Nhất
 542. Địa Ngục Hồng Nhan (Nguyên Bản)
 543. Địa Ngục Môn
 544. Địa Ngục Trường Học
 545. Địa Phủ Lâm Thời Công
 546. Dịch Dung Thuật: Túy Nhập Nữ Nhân Hoài
 547. Diễm Bá Hậu Cung Thiên Hạ
 548. Diễm Chi Thương
 549. Diễm Cơ Mị Hành Cực Nhạc Kiếp Chi Kiếm Tông Tình Oán
 550. Diễm Đãng Hoa Lau Loan
 551. Diễm Đạo Đa Tình Lục
 552. Diễm Đế Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 553. Diễm Đô Lưu Phương
 554. Diễm Dục: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 555. Diễm Dục Thập Nhị Cung
 556. Diễm Dục Thiên Hạ
 557. Diễm Dục Vô Song
 558. Diễm Duyên Hiệp Nữ
 559. Diễm Hành Kỳ Dục Đô Thị
 560. Diễm Hành Phong Lưu Hậu Cung Truyền Thuyết
 561. Diễm Hành Phong Trần
 562. Diễm Hiệp Tình Chủng
 563. Diễm Hồn Chú
 564. Diễm Hương Mê Túy
 565. Diễm Hương Mê Túy’
 566. Diễm Kiều Long Dục
 567. Diễm Loạn Đô Thị
 568. Diễm Loạn Mỹ Mẫu
 569. Diễm Luyến Ma Tâm
 570. Diễm Mãn Hạnh Hoa Thôn
 571. Diễm Mãn Sĩ Đồ
 572. Diễm Mãn Sĩ Dục
 573. Điềm Mật Tứ Thiên Kim
 574. Diễm Mẫu Cám Dỗ
 575. Diễm Mẫu Đích Hoang Đường Đổ Ước
 576. Diễm Mẫu Dục Hoặc
 577. Diễm Mẹ Hoang Đường Đánh Cuộc
 578. Diễm Mộng Hậu Cung Nhân Sinh
 579. Diễm Muốn Thiên Hạ
 580. Diễm Mỹ Đô Thị
 581. Diễm Mỹ Hậu Cung Duyến
 582. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Cầm
 583. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Một Thanh Bắt
 584. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Nhất Bả Trảo
 585. Diễm Ngộ Chi Lữ
 586. Diễm Ngộ Cổ Kim Hậu Cung Truyện
 587. Diễm Ngộ Lộ
 588. Diễm Ngộ Nan Chắn
 589. Diễm Ngộ Phong Lưu Ký
 590. Diễm Ngộ Truyền Thuyết
 591. Diễm Ngộ Tu Chân
 592. Diễm Nguyệt Cuồng Thiên
 593. Diễm Nô Thiên Hương Truyền
 594. Diễm Nói Liêu Trai
 595. Diễm Phách Hậu Cung Thiên Hạ
 596. Diễm Pháp Chiến
 597. Diễm Phúc Bá Chủ
 598. Diễm Phúc Đại Đường
 599. Diễm Phúc Đô Thị Tiêu Dao
 600. Diễm Phúc Dục Vọng Nhân Sinh
 601. Diễm Phúc Nhân Sinh Chi Thông Cật
 602. Diễm Phúc Sâu
 603. Diễm Phúc Tiên Y
 604. Diễm Phúc Tiêu Dao
 605. Diễm Phúc Tiêu Diêu
 606. Diễm Phượng Truyện Kỳ
 607. Diêm Quân Đô Thị
 608. Diễm Quang Tẫn Lãm
 609. Diễm Quật Huyết Địa Ngục
 610. Diễm Sắc Ký
 611. Diễm Say Mê Hương
 612. Diễm Thú Đô Thị
 613. Diễm Thuyết Đại Đường
 614. Diễm Trạch
 615. Diễm Tu
 616. Diễm Tu Thiên Địa Bất Dung
 617. Diễm Túy Hậu Cung Truyền Thuyết
 618. Diễm Túy Mê Hương
 619. Diễm Túy Mỹ Nữ Hậu Cung Truyền Thuyết
 620. Diễm Tuyệt Nông Thôn
 621. Diêm Vương Trở Về
 622. Diễm Yêu Ma Tâm
 623. Điện Ảnh Và Truyền Hình Anime Hậu Cung Ký
 624. Điên Cuồng Bầu Trời Đêm
 625. Điên Cuồng Đại Gia Tộc
 626. Điên Cuồng Mê Hương Thuật
 627. Điên Cuồng Nội Công
 628. Điên Cuồng Vương Quốc
 629. Điền Dã Hương Hoa
 630. Điền Dã Mùa Xuân
 631. Điên Đảo Sơn Tình Sự – Mỗi Dạ Chinh Phục Nhất Cá Nữ Nhân
 632. Diễn Du Tìm Tần
 633. Điên Phong Bảo Giám
 634. Điên Phúc Hỏa Ảnh
 635. Điện Thị Thai Đích Chủ Trì Nhân
 636. Diễn Thịt Nhân Sinh Chi Lăng Nhục
 637. Điền Tụ Cùng Hắn Bọn Đầy Tớ
 638. Điền Viên Phong Quang
 639. Điệp Biển Hoa
 640. Điệp Hải Hoa
 641. Điệp Mộng Hồng Hoa
 642. Diệp Thanh Cố Sự
 643. Diệp Thị Gia Tộc
 644. Điệp Vũ Đại Đường Xuân
 645. Diệt Chủ Dị Thế
 646. Diệt Chủ Dị Thế Mất Hồn
 647. Điểu
 648. Điều Giáo
 649. Điều Giáo Bách Chi
 650. Điều Giáo Bách Mị
 651. Điều Giáo Cả Nhà Bạn Gái
 652. Điều Giáo Đại Đường
 653. Điều Giáo Đại Đường Mỹ Nữ
 654. Điều Giáo Địa Cầu
 655. Điều Giáo Hương Giang
 656. Điều Giáo Hương Thôn
 657. Điều Giáo Lão Bản
 658. Điều Giáo Mỹ Nữ Lão Sư
 659. Điều Giáo Nữ Thần
 660. Điều Giáo Sau Ly Hôn
 661. Điều Giáo Thần Điêu Chúng Nữ
 662. Điều Giáo Thiên Long Muội Muội
 663. Điều Hương Thánh Thủ
 664. Điều Khiển Kiếp Sống
 665. Diệu Mỹ Nhân
 666. Điệu Thấp Hoa Lệ
 667. Diệu Thủ Loạn Xuân
 668. Diệu Thủ Thần Chức
 669. Diệu Thủ Thôi Hoa
 670. Điểu Ti Đích YY Nhân Sinh
 671. Điểu Ti Ngày Trung Thiên Đích Sân Trường Nghịch Tập Nhân Sinh
 672. Điểu Ti Nhật Trung Thiên Đích Giáo Viên Nghịch Tập Nhân Sinh
 673. Điệu Tiến Mỹ Nhân Oa
 674. Đỉnh Bảo Giám
 675. Đỉnh Cấp Bại Hoại
 676. Đỉnh Cấp Lang Thang Cuồng Đồ
 677. Đỉnh Cấp Lưu Manh
 678. Đỉnh Cấp Người Mẫu Bạn Gái Chi Nhật Bản Du
 679. Đính Cấp Phôi Đản
 680. Đình Đời Phách Diễm
 681. Đinh Gia Mây Mưa
 682. Đinh Gia Vân Vũ
 683. Định Nhan Châu
 684. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh
 685. Đỉnh Phong Bảo Giám
 686. Đỉnh Phong Hành Trình
 687. DLP Quần Áo Lụa Là Tổng Tài
 688. Đồ Cấm Loạn Dục
 689. Đồ Mạt Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 690. Đỏ Thẫm Thiếu Nữ (Scarlet Girls)
 691. Đô Thành Phong Nguyệt
 692. Đô Thị Bách Mỹ Lục
 693. Đô Thị Bách Mỹ Lục – TCB
 694. Đô Thị Bảo Phiêu Kỳ Ngộ Ký
 695. Đô Thị Bảo Tiêu Kỳ Ngộ Nhớ
 696. Đô Thị Bầy Mỹ Truyện
 697. Đô Thị Bộ Đội Đặc Chủng
 698. Đô Thị Bụi Hoa Lục
 699. Đô Thị Cảnh Xuân
 700. Đô Thị Chi Cẩu Thả Bụi Hoa
 701. Đô Thị Chi Sân Trường Săn Dục
 702. Đô Thị Chi Súng Thần
 703. Đô Thị Chi Thương Thần
 704. Đô Thị Chi Vương Giả Trở Về
 705. Đô Thị Chúng Sinh Tương
 706. Đô Thị Chuyện Tình Yêu
 707. Đô Thị Chuyện Tình Yêu Lục
 708. Đô Thị Cực Nhạc Hậu Cung
 709. Đô Thị Đại Vu
 710. Đô Thị Đặc Chủng Binh
 711. Đô Thị Dâm Hồ Truyện
 712. Đô Thị Dâm Hồ Truyền Chi Tần Băng Thiên
 713. Đô Thị Dâm Loạn Gia Tộc
 714. Đô Thị Đào Hoa Vận
 715. Đô Thị Di Hồn Khúc
 716. Đô Thị Dị Tưởng Hậu Cung Lục
 717. Đô Thị Diễm Đế
 718. Đô Thị Diễm Đi
 719. Đô Thị Diễm Lục
 720. Đô Thị Diễm Mộng Hậu Cung Truyện
 721. Đô Thị Diễm Ngộ
 722. Đô Thị Diễm Ngộ Chỉ Nam
 723. Đô Thị Diễm Ngọc Ký
 724. Đô Thị Diễm Phụ
 725. Đô Thị Diễm Sử Lục
 726. Đô Thị Điên Thần Bảng
 727. Đô Thị Du Long
 728. Đô Thị Dục Sắc
 729. Đô Thị Dục Thần
 730. Đô Thị Dục Túng Hậu Cung
 731. Đô Thị Dục Vọng Sân Trường
 732. Đô Thị Dục Vọng: Phong Cuồng Đích Triền + Miên
 733. Đô Thị Duyệt Nữ Hậu Cung Truyện
 734. Đô Thị Ghi Việc
 735. Đô Thị Giai Nhân
 736. Đô Thị Gió Trăng
 737. Đô Thị Gió Trăng Kỳ Đàm
 738. Đô Thị Hậu Cung Dục Vọng Truyền Kỳ
 739. Đô Thị Hậu Cung Lục
 740. Đô Thị Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 741. Đô Thị Hậu Cung Quan Trường Lục
 742. Đô Thị Hậu Hoa Viên
 743. Đô Thị Hoa Đạo
 744. Đô Thị Hoa Duyến Mộng
 745. Đô Thị Hoa Ngữ
 746. Đô Thị Hoa Tùng Lục
 747. Đô Thị Hoàng Cung
 748. Đô Thị Hỏi Tình
 749. Đô Thị Hồng Nhan Hậu Cung Truyền
 750. Đô Thị Hồng Nhan Phổ
 751. Đô Thị Hương Ngọc
 752. Đô Thị Huyền Huyễn: Dục Chi Trầm Luân
 753. Đô Thị Kì Duyên
 754. Đô Thị Kiều Thê Chi Mỹ Nữ Hậu Cung
 755. Đô Thị Kỳ Ma
 756. Đô Thị Ký Sự
 757. Đô Thị Lăng Hoa Ký
 758. Đô Thị Lãng Hương Lục
 759. Đô Thị Lệ Nhân Chi Mỹ Diễm Nhân Thê Tiếu Bí Thư
 760. Đô Thị Liệp Diễm: Thiếu Phụ Câu Lạc Bộ
 761. Đô Thị Long Du
 762. Đô Thị Mê Hương Ký
 763. Đô Thị Mỗi Người Một Vẻ
 764. Đô Thị Mỹ Diễm Hậu Cung
 765. Đô Thị Mỹ Nhân Sinh Hoạt Ký
 766. Đô Thị Mỹ Phụ
 767. Đô Thị Nghịch Long
 768. Đô Thị Nghiệt Duyến Long Hấp Thủy
 769. Đô Thị Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa
 770. Đô Thị Nón Xanh Anh Hùng Truyện
 771. Đô Thị Ở Chung Vật Ngữ
 772. Đô Thị Phẩm Hương Lục
 773. Đô Thị Phong Lưu
 774. Đô Thị Phong Lưu Đế Vương
 775. Đô Thị Phong Lưu Sử
 776. Đô Thị Phong Lưu Tà Thiếu
 777. Đô Thị Phong Lưu Truyện
 778. Đô Thị Phong Lưu Vương
 779. Đô Thị Phong Nguyệt
 780. Đô Thị Phong Nguyệt Kỳ Đàm
 781. Đô Thị Quy Tắc Ngầm
 782. Đô Thị Rừng Rậm
 783. Đô Thị Sắc Thần Hành
 784. Đô Thị Sau Vườn Hoa
 785. Đô Thị Song Tu Ký
 786. Đô Thị Tà Ác Đế Vương
 787. Đô Thị Tà Đồng
 788. Đô Thị Tà Tu
 789. Đô Thị Tầm Diễm Lục
 790. Đô Thị Tầm Hoa Lục
 791. Đô Thị Tầm Hoan
 792. Đô Thị Tàng Kiều
 793. Đô Thị Thiên Long
 794. Đô Thị Thiếu Long Diễm Truyền
 795. Đô Thị Thiếu Phụ Trầm Luân
 796. Đô Thị Thiếu Soái
 797. Đô Thị Thôi Miên Truyền Kỳ
 798. Đô Thị Thuật Thần
 799. Đô Thị Tiềm Long
 800. Đô Thị Tiểu Cương Pháo
 801. Đô Thị Tiêu Dao
 802. Đô Thị Tiêu Dao Truyện
 803. Đô Thị Tiêu Dao Hiệp
 804. Đô Thị Tiêu Dao Ký
 805. Đô Thị Tiêu Dao Phong Lưu Ký
 806. Đô Thị Tiêu Dao Tu Thần
 807. Đô Thị Tiêu Diêu
 808. Đô Thị Tiêu Diêu Truyện
 809. Đô Thị Tiểu Tử Liệp Diễm Thực Lục
 810. Đô Thị Tiểu Tử Thải Hoa Thực Lục
 811. Đô Thị Tìm Diễm Lục
 812. Đô Thị Tìm Vui Mừng
 813. Đô Thị Tình Duyên
 814. Đô Thị Tình Hiệp Phong Vân Lục
 815. Đô Thị Tình Sắc
 816. Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư
 817. Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống
 818. Đô Thị Trăm Mỹ Lục
 819. Đô Thị Trần Dục Thú Diễm
 820. Đô Thị Truyền Thuyết
 821. Đô Thị Túng Diễm Hành
 822. Đô Thị Tung Hoành Mỹ Nữ Truyện
 823. Đô Thị Tùng Lâm
 824. Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
 825. Đô Thị Vấn Tình
 826. Đô Thị Vương Triều
 827. Đô Thị Xinh Đẹp Hậu Cung
 828. Đô Thị Xuân Triều
 829. Đở Nàng Dãy Núi
 830. Dò Xét Thừa Tướng Phủ
 831. Đọa
 832. Đọa Lạc Chi Vương
 833. Đọa Lạc Đích Hôi Trần
 834. Đọa Lạc Đích Tro Bụi
 835. Đọa Lạc Nhân Sinh
 836. Đọa Lạc Thiên Sứ Nguyền Rủa
 837. Đọa Nhập Thâm Uyên Đích Mỹ Diễm Thục Phụ
 838. Đoàn Gia Nữ Đem Tục (Đế Quốc)
 839. Đoàn Gia Nữ Tướng
 840. Đoạn Gia Nữ Tương Tục (Đế Quốc)
 841. Đoản Thiên Tác Phẩm
 842. Đoạn Tình Khúc
 843. Đoạn Tội Ma Nữ
 844. Đoan Trang Thượng Hải Nhạc Mẫu
 845. Đoàn Tụ Cung Ký Sự Bộ 2
 846. Đoàn Tụ Sum Vầy
 847. Đoạt Thê: Thực Cốt Nhu Tình
 848. Đoạt Tình Bá Yêu
 849. Đoạt Tình Phách Ái
 850. Đoạt Vợ
 851. Đoạt Vợ: Thực Cốt Nhu Tình
 852. Độc Bộ Tiên Trần
 853. Độc Chiếm
 854. Độc Chiếm Đông Chu Hoa Thơm Cỏ Lạ
 855. Độc Chiêm Đông Chu Quần Phương
 856. Độc Chiếm Quần Phương
 857. Độc Gió Kiếm Lưu
 858. Độc Kiếm Phong Lưu
 859. Độc Tâm Tiểu Tử Hỗn Quan Tràng
 860. Độc Thoại
 861. Độc Tôn Phẩm Hương Lục
 862. Độc Tôn Tinh Hà
 863. Dog Girl
 864. Đời Cha Dư Âm
 865. Đôi Câu Vài Lời
 866. Đời Nhà Thanh Cung Đình Chuyện Tình Yêu
 867. Đội Nón Xanh: Cộng Hưởng Kiều Thê
 868. Đổi Phụ Ký
 869. Đổi Thê
 870. Dời Thích — Ta Cùng Con Trai Chuyện Xưa Không Thể Nói
 871. Đổi Trứng Kỳ Công
 872. Đổi Yêu Hoàng Tiểu Lan
 873. Dòm Bí: Thành Nhân Nãi Mụ Hành Nghiệp Tiềm Quy Tắc 
 874. Dòm Dục Kỳ Duyên
 875. Dồn Chúng Ta Chung Đem Chết Đi Thanh Xuân
 876. Đơn Giản Dục Vọng
 877. Đông Bắc Đại Kháng
 878. Đông Bắc Ký Sự Chi Dục Tình
 879. Đông Bắc Nông Thôn Tình Dục Trường Thiên: Hắc Đất
 880. Đồng Cư Vạn Tuế
 881. Đóng Cửa Lại Kéo Lên Cửa Sổ
 882. Đông Cung Hỗn Loạn
 883. Đông Hải Huề Mỹ Phong Lưu Hành
 884. Đông Hải Kỳ Dị Du Ký
 885. Đông Hán Bá Vương Truyện
 886. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Cùng Chị Dâu Ở Chung Thời Gian
 887. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Hòa Tẩu Tử Đồng Cư Đích Nhật Tử
 888. Đông Hoàn Lệ Nhân
 889. Đồng Học Chi Mẫu Ngã Đích Thê
 890. Đồng Học Mụ Mụ
 891. Đồng Học Mụ Mụ Dâm Loạn
 892. Đông Kinh Phong Nguyệt
 893. Đông Kinh Phong Tình Lục
 894. Động Mạn Chi Hậu Cung Chi Lữ
 895. Động Mạn Chi Toàn Thu Ma Vương
 896. Động Mạn Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 897. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Đãi Chúc Đích Tẫn Khuyển
 898. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Mộng Huyễn Câu Nhạc Bộ
 899. Động Mạn Thế Giới Lý Đích Thôi Thổ Ky
 900. Động Tràn Đầy Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 901. Đồng Nghiệp Lăng Nhục Hệ Liệt
 902. Đồng Phi Dưỡng Thành Dâm Ký
 903. Đông Phách Hán Vương Truyền
 904. Đông Phong Truyền Kỳ
 905. Đông Phong Truyền Kỳ – Thanh Phương Truyền Kỳ
 906. Đông Phương Bất Bại
 907. Đông Phương Đệ Nhất Kiếm
 908. Đông Phương Truyền Kỳ Chi Bạch Tố
 909. Đông Phương Vân Mộng Đàm
 910. Đồng Sự
 911. Đồng Sự Ngả Linh
 912. Đồng Thời Khoái Cảm
 913. Động Tình Tam Quốc
 914. Động Tình Thiên Hạ
 915. Đổng Trác Phách Tam Quốc
 916. Doraemon H Bản
 917. Đốt Mắt Chi Nguyên Tội Rớt Xuống
 918. Đốt Yêu Lục
 919. Dota Chi Thần Truyền Thuyết
 920. Dragon World
 921. Dữ Ái Đồng Hành
 922. Dụ Dỗ Mê Đều
 923. Dụ Dỗ Quấn Thân
 924. Du Du Phong Hoa Tuyết Dạ Hạ Thiên
 925. Dữ Hạm Nương Tại Dị Thứ Nguyên Đích Nhật Tử
 926. Du Hí Lý Đích Chân Cảm Tình
 927. Du Hí Nhân Sinh
 928. Dụ Hoặc
 929. Dụ Hoặc Học Viện Chi Tuyệt Sắc Vật Ngữ
 930. Dụ Hồng Lâu
 931. Dụ Hương Cổ Hoàng
 932. Dữ Lão Mụ Đích Cố Sự
 933. Du Long Diễn Phượng
 934. Du Long Hí Phượng (Quy Lộ + Long Đằng Thiên Lý)
 935. Du Long Thần Điêu
 936. Du Long Truyện
 937. Dụ Mẫu Toàn Công Lược
 938. Dữ Mỹ Đồng Cư
 939. Dự Ngôn Sư
 940. Dữ Nhạc Phụ Nhạc Mẫu Cộng Đồng Trụ Tại Nhất Khởi Đích Nhật Tử
 941. Dữ Thế Vô Tranh
 942. Đùa Du Bụi Hoa
 943. Đưa Hàng Trên Giường
 944. Đùa Mỹ Đồ
 945. Đưa Tới Cửa Con Dâu Nuôi Từ Bé
 946. Dục Ái Di Tình
 947. Dục Bá Ỷ Thiên Hậu Cung
 948. Dục Bãi Bất Năng
 949. Dục Bãi Bất Năng’
 950. Dục Bất Tử
 951. Dục Bổng Hương Chinh
 952. Dục Chi Chinh Phục
 953. Dục Chi Không Vui
 954. Dục Chi Quả Hoan
 955. Dục Chi Trầm Luân
 956. Dục Cùng Mộng: Nữ Tiến Sĩ Cùng Nữ Cảnh Hoa
 957. Dục Diễm Chuyện Cũ
 958. Dục Diễm Hậu Cung Đô Thị Hành
 959. Dục Diễm Hoa Viên
 960. Dục Diễm Hoặc Luyến
 961. Dục Diễm Phí Đằng
 962. Dục Diễm Phòng Học
 963. Dục Diễm Phong Lưu
 964. Dục Đều Hậu Cung Truyền
 965. Dục Đồ Di Quyển – Đồng Duyên
 966. Dục Đô Hậu Cung Truyện
 967. Dục Đồ Quyển Tông
 968. Dục Dòm Đường Đi
 969. Dục Dữ Mộng: Nữ Bác Sĩ Hòa Nữ Cảnh Hoa
 970. Dục Hà
 971. Dục Hải Quan Môn
 972. Dục Hải Tiêu Diêu
 973. Dục Hải Tiêu Diêu (Tu Cải Bản)
 974. Dục Hải Trầm Luân: Nhất Cá Hoán Thê Kinh Lịch Giả Đích Lương Tâm Sám Hối
 975. Dục Hải Trầm Luân Chi Na Na
 976. Dục Hải Túng Tình
 977. Dục Hải Y Sư
 978. Dục Hỏa Đốt Người: Phong Lưu Tẩu Tử
 979. Dục Hỏa Luân Hồi
 980. Dục Hỏa Mà Sinh
 981. Dục Hỏa Nan Miên
 982. Dục Hỏa Nhi Sinh
 983. Dục Hoàng Loạn Hậu Cung
 984. Dục Hoàng Nhũ Ma
 985. Dục Khuy Lữ Đồ
 986. Dục Kỳ Sao Yêu Tử
 987. Dục Lãng Tình Thiêu
 988. Dục Linh
 989. Dục Loạn Mê Tình
 990. Dục Loạn Muội Muội
 991. Dục Loạn Mỹ Nhân Nương Chi A Phương Chuyện Xưa
 992. Dục Loạn Phồn Quang
 993. Dục Loạn Xuân Tâm
 994. Dục Loạn Ưu Đẳng Sinh
 995. Dục Long Liệp Diễm
 996. Dục Lửa Khó Ngủ
 997. Dục Luân Diễm Kí
 998. Dục Ma Chuyện Tình Yêu
 999. Dục Ma Diễm Đế
 1000. Dục Ma Diễm Sử
 1001. Dục Ma Tươi Đẹp Đế
 1002. Dục Mãn Hoa Đô
 1003. Dục Mẫu Mê Tình
 1004. Dục Nghiệt
 1005. Dục Nhục Cuồng Long
 1006. Dục Niệm Túng Sinh
 1007. Dục Nô Huấn Luyện Học Vườn
 1008. Dục Nữ Giai Di
 1009. Dục Nữ Liệp Lang Ký
 1010. Dục Nữ Săn Lang Ký
 1011. Dục Sắc: Những Thứ Kia Giáo Hội Ngươi Ân Ái Đích Nữ Nhân
 1012. Dục Sắc Chi Mê Dục Nữ Nhân
 1013. Dục Sắc Hoàng Đô
 1014. Dục Sông
 1015. Dục Thủ Đô Lâm Thời Thành Phố
 1016. Dục Tiên Dục Tử
 1017. Dục Truy Đuổi
 1018. Dục Vọng
 1019. Dục Vọng Bay Lên
 1020. Dục Vọng Chi Bên Ngoài… Mụ Mụ
 1021. Dục Vọng Chi Ca
 1022. Dục Vọng Chi Chủ Thân Hữu Thiên
 1023. Dục Vọng Chi Đảo
 1024. Dục Vọng Chi Đồng Truyền Thuyết
 1025. Dục Vọng Chi Hải
 1026. Dục Vọng Chi Môn
 1027. Dục Vọng Chi Môn’
 1028. Dục Vọng Chi Xuất Quỹ Đích Mụ Mụ
 1029. Dục Vọng Chinh Chiến Sử
 1030. Dục Vọng Chinh Phục
 1031. Dục Vọng Của Ta CuộC Sống
 1032. Dục Vọng Của Ta Kiếp Sống
 1033. Dục Vọng Đêm
 1034. Dục Vọng Đều Đảo
 1035. Dục Vọng Đích Hoang Dã
 1036. Dục Vọng Đô Thị
 1037. Dục Vọng Đô Thị’
 1038. Dục Vọng Đô Thị Hệ Liệt
 1039. Dục Vọng Đọa Lạc Luân Hồi
 1040. Dục Vọng Đường
 1041. Dục Vọng Đứng Đầu Thân Hữu Thiên
 1042. Dục Vọng Giang Hồ
 1043. Dục Vọng Hắc Mãng
 1044. Dục Vọng Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 1045. Dục Vọng Hồng Hạnh
 1046. Dục Vọng Lao Tù
 1047. Dục Vọng Năng Lượng
 1048. Dục Vọng Ngân Hà
 1049. Dục Vọng Nhân Sinh
 1050. Dục Vọng Nhân Sinh Hậu Cung
 1051. Dục Vọng Như Triều Nữ Nhân Như Thuỷ
 1052. Dục Vọng Phong Lưu
 1053. Dục Vọng Rừng Rậm
 1054. Dục Vọng Sa Đọa Luân Hồi
 1055. Dục Vọng Thản Bào
 1056. Dục Vọng Thành Thị Chi Mười Dặm Dương Ruột
 1057. Dục Vọng Thành Thị Chi Thập Lý Dương Tràng
 1058. Dục Vọng Tháp
 1059. Dục Vọng Thiên Kiêu
 1060. Dục Vọng Thiếu Niên Hậu Cung Hành
 1061. Dục Vọng Thôn Trang
 1062. Dục Vọng Tổng Thống
 1063. Dục Vọng Trò Chơi
 1064. Dục Vọng Trung Đích Thành Phố
 1065. Dục Vọng Vô Giới
 1066. Dục Y Sám Hối Lục
 1067. Dục Yêu Cố Mộng
 1068. Dục Yêu Di Tình
 1069. Đùi Đẹp Rên Rỉ
 1070. Đùi Đẹp Y Mẫu
 1071. Đui Mù Lưu Thiên Hạ
 1072. Đứng Đầu Một Nhà
 1073. Đúng Dịp Mẹ
 1074. Dung Dung
 1075. Dũng Giả Cấm Lục
 1076. Đúng Là Mật Đào Thành Thục Khi
 1077. Đứng Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh
 1078. Đừng Yêu 1
 1079. Dược Thần
 1080. Đuổi Bắt
 1081. Dưới Bóng Đêm Bến Thượng Hải
 1082. Dưới Bóng Đêm Phía Sau Màn Giao Dịch: Đổi Yêu
 1083. Dưới Cái Nóng Mùa Hè Sau Đích Tuyết Trắng
 1084. Dưới Mặt Đất Đấu Giá Chỗ
 1085. Duỗi Nhập Mụ Mụ Váy Ngắn
 1086. Dưới Váy Hương
 1087. Đường Bá Hổ Dâm Truyện Đặc Huấn Tuyên Thệ Trước Khi Xuất Quân
 1088. Đường Bá Hổ Hiện Đại Tầm Phương Ký
 1089. Đường Bá Hổ Ngoại Truyện
 1090. Đường Chuyên
 1091. Dương Dã Độc Chiếm Hệ Liệt
 1092. Dương Dã Hệ Liệt
 1093. Dương Dã Phong Lưu
 1094. Dương Dã Phong Lưu Hậu Cung Hệ Liệt
 1095. Đường Dần Phong Lưu Truyện
 1096. Dương Gia Đem
 1097. Dương Gia Nữ Kiều Nương
 1098. Dương Gia Oa Tình Sự
 1099. Dương Gia Tướng Chi Phong Lưu Bát Thiểu
 1100. Dương Gia Tướng Chinh Mỹ Truyện
 1101. Dương Gia Tướng Ngoại (Oai) Truyền
 1102. Dương Lục Lang Tân Truyện
 1103. Đương Lục Mạo Ngộ Thượng Hồng Hạnh
 1104. Dưỡng Mẫu Ban Thưởng
 1105. Dưỡng Mẫu Đích Tưởng Lệ
 1106. Dưỡng Mẫu Khen Thưởng
 1107. Dương Môn Nữ Tướng
 1108. Dương Môn Nữ Tướng Mộc Quế Anh Bổ Sung Lý Lịch
 1109. Dương Môn Nữ Tương Mục Quế Anh Biệt Truyện
 1110. Đường Say
 1111. Đương Thì Minh Nguyệt Tại
 1112. Dương Tiểu Năm Thăng Quan Ký
 1113. Đường Triều Bộ Dạng Thùy Mị
 1114. Đường Triều Phong Vận
 1115. Dương Vật Trải Qua Nguy Hiểm Ký
 1116. Duy Ta Độc Tôn
 1117. Duyến Dục Đô Thị Hành
 1118. Duyến Khởi Duyến Diệt
 1119. Duyên Tới Duyên Đi
 1120. Duyệt Mỹ Đô Thị Lục
 1121. Duyệt Nhạc Học Viện
 1122. Duyệt Nữ Đô Thị Hậu Cung Truyện
 1123. Duyệt Tẫn Hồng Nhan

One thought on “Tàng Thư Các – D

Add Comment