1. Dạ Chết Non
 2. Đả Công Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 3. Đã Cưới Chủ Phụ Yêu Ta
 4. Dạ Dạ Dạ Xuân Tiêu
 5. Dạ Dạ Niệm Nô Kiều
 6. Dạ Dạ Tân Lang
 7. Dã Diễm Truyền Kỳ Lục
 8. Dã Hỏa Thiêu Xuân
 9. Dã Hương Hậu Cung Lục
 10. Đã Kết Hôn Bà Chủ Yêu Mến Ta
 11. Đả Kiếp: Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Dã Kiếp Sắc
 12. Dã Lý Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 13. Dạ Nan Miên
 14. Đả Tạo Tiếu Ngạo Hậu Cung
 15. Dã Thú
 16. Dã Thú Nhân Thê
 17. Dã Thú Người Vợ
 18. Dạ Thương
 19. Dã Tính Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 20. Đa Tình Dương Quá
 21. Đa Tình Hậu Cung Đô Thị Diễm Phúc Nhân Sinh
 22. Đa Tình Hoàng Đế
 23. Dã Tính Khó Bỏ
 24. Dã Tính Nan Ky
 25. Đa Tình Nhân Sinh
 26. Đa Tình Nhân Sinh’
 27. Dã Tính Nông Dân
 28. Đa Tình Y Tiên
 29. Đã Từng Chúng Ta Cũng Điên Qua
 30. Đa Xuất Lai Đích Hỗn Đản Tứ Bào Thai
 31. Dã Y Diễm Phúc Hậu Cung Truyền
 32. Đặc Biệt Cấp Cho Mập Mờ
 33. Đặc Cảnh Anh Thư
 34. Đặc Cảnh Kích Yêu
 35. Đắc Chí Rên Rỉ
 36. Đặc Chủng Binh Học Giáo Mật Sự
 37. Đặc Chủng Binh Xuyên Việt Dữ Mỹ Nữ Song Tu: Tiên Gia
 38. Đặc Chủng Thư Đồng
 39. Đặc Công Anh Thư
 40. Đặc Công Phong Lưu Lục
 41. Đặc Công Xuất Ngũ
 42. Đặc Dị Công Năng
 43. Đặc Quyền Của Thần Hào
 44. Đặc Sắc Tài Nguyên
 45. Đặc Thù Không Gian
 46. Đại Ác Ma Cùng Người Sau Truyện
 47. Đại Ác Ma Đồng Nhân Hậu Truyện
 48. Đại Ẩn
 49. Đài Bắc Danh Hoa
 50. Đại Bảo Hậu Cung Truyền Kỳ
 51. Đại Bảo Hệ Liệt
 52. Đại Bị Đồng Miên
 53. Đại Chiến Thục Nữ Ký
 54. Đại Chúa Tể
 55. Đại Chúa Tể Lão Khất Cái Quật Khởi
 56. Đại Cứu Vớt Thế Giới võ Hiệp
 57. Đại Đạo Chủ
 58. Đại Địa Nguyên Phẫn
 59. Đại Địa Phong Lưu
 60. Đại Địa Phong Vân Truyện
 61. Đại Địa Phong Vân Truyền Kỳ
 62. Đại Địa Vương Giả
 63. Đại Điêu Giấc Mộng
 64. Đại Điêu Mộng Tưởng
 65. Đại Điểu Thiếu Niên Hậu Cung
 66. Đại Đế Chuyện Tình Yêu Nhớ
 67. Đại Đường Chi Phi Đao Vấn Tình
 68. Đại Đường Chi Tà Thần Phong Lưu
 69. Đại Đường Dâm Du Ký
 70. Đại Đường Diễm Lục
 71. Đại Đường Diễm Tình Lục
 72. Đại Đường Diễm Tình Truyện
 73. Đại Đường Hậu Cung Đoạt Diễm Truyện
 74. Đại Đường Hoàn Khố Công Tử
 75. Đại Đường Lăng Phong Truyện
 76. Đại Đường Liệp Mỹ Hậu Cung Ký
 77. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Ghi Chép
 78. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Lục
 79. Đại Đường Mỹ Nữ Gặp Bi Thảm Tao Ngộ
 80. Đại Đường Ngự Y
 81. Đại Đường Phong Lưu Hành
 82. Đại Đường Phong Lưu Ký
 83. Đại Đường Phong Vân Hậu Cung Truyền
 84. Đại Đường Quần Phương Lục
 85. Đại Đường Quần Phương Phổ
 86. Đại Đường Săn Mỹ Hậu Cung Ký
 87. Đại Đường Song Long Chi Trọng sinh Biên Bất Phụ
 88. Đại Đường Song Long Đoạt Diễm Ký
 89. Đại Đường Song Long Truyện – Đồng Nhân
 90. Đại Đường Sử Thượng Mạnh Nhất Hậu Cung
 91. Đại Đường Thú Diễm Ký
 92. Đại Đường Thú Phương Lục
 93. Đại Đường Tiêu Dao Hành
 94. Đại Đường Trộm Hương Truyền
 95. Đại Đường Tự Tại Hành
 96. Đại Đường Tửu Đồ
 97. Đại Đường Vẫn Như Cũ
 98. Đại Giang Đi Về Hướng Đông Lãng Đào Tẫn
 99. Đại Giang Hồ Chi Ngân Diện Độc Thủ
 100. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Chi Công Tử Vô Tâm
 101. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Chi Hồng Diệp Thư Sinh
 102. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Kiếm Ma
 103. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Trường Sinh Kinh
 104. Đại Hào Môn
 105. Đại Hàng Hải Thời Đại — Lý Hoa Mai Thiên
 106. Đại Hanh
 107. Đại Hiệp Hồn
 108. Đại Hoang Diễm Lữ
 109. Đại Học Bạn Gái 28 Thiên Kịch Biến
 110. Đai Học Bảo Vệ Cửa Lão Đổng
 111. Đại Học Chi Đạo
 112. Đại Học Chi Mạn Du Hoa Tùng
 113. Đại Học Chi Tràn Đầy Du Buội Hoa
 114. Đại Học Chuyện Tình Yêu
 115. Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng
 116. Đại Học Diễm Sử
 117. Đại Học Dục Vọng Sử
 118. “Đại Học Khiếu Thú” Đích Dâm Loạn Sinh Hoạt
 119. Đại Học Na Ta Sự Nhi
 120. Đại Học Na Ta Sự Nhi Hậu Tục
 121. Đại Học Những Chuyện Kia Mà
 122. Đại Học Những Chuyện Kia Mà Sau Này
 123. Đại Học Nữ Học Sinh
 124. Đại Học Nữ Sinh Ký Túc Xá Xuân Tình
 125. Đại Hội Đấu Phá Trời Cao – Hắc Ám Nô Lệ Bán Đấu Giá Đại Hội
 126. Đại Kiếm Sư Ngoại Truyện
 127. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
 128. Đại Kiếm Thần
 129. Đại La Dâm Tiên Tại Đô Thị
 130. Đại La Kim Tiên Dị Giới Tiêu Hồn
 131. Đại Lộ: Bắt Được Mỹ Nhân Tâm
 132. Đại Lục Diễn Nghệ Quyển Diễm Sử Hệ Liệt
 133. Đại Lục Giải Trí Vòng Diễm Sử Hệ Liệt
 134. Đại Lục Giới Showbiz Tình Yêu Hệ Liệt
 135. Đại Lục Giới Văn Nghệ Chuyện Tình Yêu Hệ Liệt
 136. Đại Luyện Sĩ
 137. Đại Ma Đạo Sư Tình Nô Thí Luyện
 138. Đại Ma Quân Hoàng Rung Động Hồi Ức Lục
 139. Đại Ma Quân Hoàng Liên Y Hồi Ức Lục
 140. Đại Minh
 141. Đại Minh Anh Liệt Dâm Hương Lục
 142. Đại Minh Chi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
 143. Đại Minh Chinh Mỹ Truyện
 144. Đại Minh Cướp Biển
 145. Đại Minh Kỳ Tăng Truyện
 146. Đại Minh Lưu Manh Hoàng Đế
 147. Đại Minh Thiên Hạ
 148. Đại Minh Thiên Hạ (Tu Chỉnh Bản)
 149. Đại Minh Tinh Chi Lộ
 150. Đại Minh Tinh Đường
 151. Đại Minh Tinh Thêm Sắc Bản
 152. Đại Nãi Nữ Hữu Bạo Lộ Ký Lục
 153. Đại Ngọc Chi Ca
 154. Đại Ngọc Lạc Hồng Ký
 155. Đại Ngọc Rơi Hồng Nhớ
 156. Đại Ngọc Sắp Hót
 157. Đại Nữ Nhi Gả Tuần Trăng Mật Phong Ba
 158. Đại Nữ Nhi Giá Đích Mật Nguyệt Phong Ba
 159. Đại Quản Gia Hệ Liệt
 160. Đại Tần Bá Nghiệp
 161. Đại Thám Tử Mori Kogoro
 162. Đại Thanh Cung Đình Bí Sử Chi Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu Thiên
 163. Đại Thế Ba Ba Nhượng Mụ Mụ Hài Lòng
 164. Đại Thoại Thiên Nga Hồ
 165. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Phụ Cuộc Sống
 166. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
 167. Đại Tiểu Mỹ Nữ Ái Thượng Ngã
 168. Đại Tiểu Thư Không Thể Trêu Vào
 169. Đại Tiểu Thư Toàn Chức Bảo Tiêu
 170. Đại Tranh Chi Thế
 171. Đái Trứ Tẩu Tử Khứ Lữ Du Chi Dâm Loạn Bút Tiên Kinh Hồn
 172. Đại Trượng Phu
 173. Đài Truyền Hình Người Chủ Trì DJ
 174. Đại Tùy Hoàng Đế
 175. Dâm Ẩm Ướt Đối Nghịch
 176. Dâm Ấn Thiên Sử
 177. Dâm Bá Vương Truyện Thuyết
 178. Dâm Bé Gái Ngực To Muội
 179. Đấm Bóp Sau Ta Cuồng Sấp Mẫu Thân Và Tỷ Tỷ
 180. Đàm Cổ Luận Kim Chi Giác Lượng
 181. Dâm Côn Tam Huynh Đệ
 182. Dâm Cướp Mê Án
 183. Dâm Dâm Chúng Sinh Kiếp
 184. Dâm Đãng Bạn Gái
 185. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 1
 186. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 2
 187. Dâm Đãng Bệnh Viện
 188. Dâm Đãng Đệ Tử Muội
 189. Dâm Đãng Đích Viên Cảnh Chi Thê
 190. Dâm Đãng Lão Bà Linh Vận
 191. Dâm Đãng Lão Bà Yêu Đương Vụng Trộm Ký
 192. Dâm Đãng Mẫu Cẩu Giao Phối Chứng Thực
 193. Dâm Đãng Mẹ Xinh Đẹp Thân Thể
 194. Dâm Đãng Mụ Mụ Đích Mỹ Lệ Đỗng Thể
 195. Dâm Đãng Mụ Mụ Tao Tỷ Tỷ
 196. Dâm Đãng Mỹ Phụ Tố Cầm
 197. Dâm Đãng Gia Đình Nhà Gái Giáo
 198. Dâm Đãng Nữ Lãnh Đạo
 199. Dâm Đãng Si Nữ Ký
 200. Dâm Đãng Thiếu Phụ Đường Tử Ngọc
 201. Dâm Đãng Thiếu Phụ Bạch Khiết
 202. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Dị Địa Vẽ Vật Thực
 203. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Gợi Cảm Chân Dung
 204. Dâm Đãng Thiếu Phụ Thủy Mạn Chi Dị Địa Tả Sinh
 205. Dâm Đãng Thiếu Phụ Tôn Thiến
 206. Dâm Đãng Tình Sử
 207. Dâm Đế Gia Tộc
 208. Dâm Đế Phục Thù
 209. Dâm Đến Trong Xương Tủy Hoàng Dung Mẹ Con
 210. Dâm Đồ
 211. Dâm Đồ Cũng Tu Tiên
 212. Dâm Đồ Diệc Tu Tiên
 213. Dâm Đọa Đích Nữ Vũ Thần
 214. Dâm Đọa Nữ Võ Thần
 215. Dâm Dục Chuyển Học Sinh
 216. Dâm Dục Học Sinh Chuyển Trường
 217. Dâm Dục Phi Phi
 218. Dâm Duyệt Giả Kỳ
 219. Dâm Duyệt Ngày Nghỉ
 220. Dâm Duyệt Nhị Thứ Nguyên
 221. Dam Giới Nữ Nhân Hành
 222. Đàm Hà Dục Đích Na Ta Sự Nhi
 223. Dâm Hành Hạ Giang Hồ Chí
 224. Dâm Hồ Ngoại Truyện Chi Của Ta Tất Chân Thục Mẫu Lão Sư
 225. Dâm Huyệt Mỹ Nữ
 226. Dâm Khắp Thiên Hạ Tiểu Lưu Manh
 227. Dâm Kì Sao Chi Phệ Mộng Người
 228. Dâm Kiếp Mê Án
 229. Dâm Kỳ Hệ Liệt
 230. Dâm Kỳ Sao Chi Xâm Nhập
 231. Dâm Loạn Bí Sử
 232. Dâm Loạn Đại Gia Đình
 233. Dâm Loạn Chi Bạo
 234. Dâm Loạn Cuộc Sống
 235. Dâm Loạn Gia Đình Hệ Liệt
 236. Dâm Loạn Giang Hồ
 237. Dâm Loạn Hạnh Phúc Gia Đình
 238. Dâm Loạn Hỏa Khinh Viêm
 239. Dâm Loạn Minh Triều Đích Một Đóa Kỳ Ba: Bát Nhất Bát Kim Bình Mai
 240. Dâm Loạn Mẹ Con Cuộc Sống
 241. Dâm Loạn Một Nhà Thân
 242. Dâm Loạn Phòng Học Chi Sư Bạo
 243. Dâm Loạn Sinh Hoạt
 244. Dâm Loạn Thê Tử
 245. Dâm Loạn Thị Trấn Nhỏ
 246. Dâm Loạn Tiểu Trấn
 247. Dâm Loạn Trấn Nhỏ
 248. Dâm Loạn Trúc Lâu
 249. Dâm Long Đãng Phượng
 250. Dâm Long Trọng Sinh
 251. Dâm Ma Đại Đô Thị
 252. Dâm Ma Đạo
 253. Dâm Ma Giáo Sư
 254. Dâm Ma Hoàng Gian Dâm Mỹ Nữ Ký
 255. Dâm Ma Ngự Tỷ
 256. Dâm Ma Tái Thế
 257. Dâm Ma Thánh Vương Truyện
 258. Dâm Ma Trái Cây Chi Sân Trường Thiên
 259. Dâm Mẫu
 260. Dâm Mẫu Cùng Thiếu Nữ Đẹp Và Gia Đình Lão Sư
 261. Dâm Mẫu Món Đồ Chơi
 262. Dâm Mẫu Tính Diễn
 263. Dâm Mẫu Tính Diễn Tiền Truyện
 264. Đắm Mình Truỵ Lạc Tiểu Kiều Thê
 265. Dâm Mộng Nữ Yêu
 266. Dâm Muốn Đổi Học Sinh
 267. Dâm Mỹ Cám Dỗ
 268. Dâm Nam Loạn Nữ
 269. Dâm Nếu
 270. Dâm Ngôn Dục Sắc
 271. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Chi Xanh Biếc Lữ Giang Hồ
 272. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Hệ Liệt
 273. Dâm Ngược Phòng Thí Nghiệm
 274. Dâm Nhạc Hậu Cung Thần Điêu Vương
 275. Đam Nhậm Lĩnh Đạo Đích Hảo Xử
 276. Đảm Nhiệm Lãnh Đạo Chỗ Tốt
 277. Dâm Nhũ Hoàng
 278. Dâm Nhũ Khai Quan
 279. Dâm Nhục Bệnh Viện
 280. Dâm Nhục Học Sinh Xuất Sắc
 281. Dâm Nhục Nữ Cảnh
 282. Dâm Nhược
 283. Dâm Nội Cuốn Hút
 284. Dâm Nói Muốn Sắc
 285. Dâm Nữ
 286. Dâm Nữ Bạo Lực SM Câu Chuyện
 287. Dâm Nữ Đại Gia Đình
 288. Dâm Nữ Đạo
 289. Dâm Nữ Liệt Truyện Hệ Liệt
 290. Dâm Nữ Tu Tiên Truyện
 291. Dâm Ô Khả Khả
 292. Dâm Phụ Bút Ký
 293. Dâm Phụ Maggie
 294. Dâm Phụ Người Chế Tạo
 295. Dâm Phụ Nữ Giáo Sư Tiểu Hạnh
 296. Dâm Phụ Quản Lí Tư Nhật Kí
 297. Dâm Phụ Thang Gia Lệ
 298. Dâm Phụ Tự Bạch
 299. Dâm Phược Giang Hồ
 300. Dâm Sắc Hoàng Đô
 301. Dâm Sinh Ngoại Chuyển Nhỏ Xinh Đẹp Thứ Bảy
 302. Dâm Sinh Ngoại Truyện Hệ Liệt
 303. Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt
 304. Đầm Sông Dụ Cái Kia Chút Ít Công Việc
 305. Đàm Tà Thuyết Đế
 306. Dâm Tặc Võng Du Hành
 307. Dâm Tại Bệnh Viện
 308. Dâm Tận Thiên Hạ Hoa
 309. Dâm Thần Dị Chữ Tu Thần Truyền
 310. Dâm Thần Dị Vũ Tu Thần Truyện
 311. Dâm Thần Liệp Diễm Dị Giới
 312. Dâm Thành Cảnh Sự
 313. Dâm Thành Hệ Liệt
 314. Dâm Thấp Tác Đối
 315. Dâm Thê A Mỹ Hệ Liệt
 316. Dâm Thê Bị Động Tiến Hành Khi
 317. Dâm Thê Bổn Lang
 318. Dâm Thê Cực Hạn
 319. Dâm Thê La Mạn Sử
 320. Dâm Thế Mị Ma Truyện
 321. Dâm Thê Tiểu Thuyết Tình Yêu
 322. Dâm Thê Trường Thiên
 323. Dâm Thịt Bệnh Viện
 324. Dâm Thú Ái Chiến Sĩ
 325. Dâm Thú Dạy Dỗ
 326. Dâm Thú Khế Ước
 327. Dâm Thú Thủy Tinh Cầu
 328. Dâm Thú Yêu Chiến Sĩ
 329. Dâm Thuật Luyện Kim Sĩ
 330. Dâm Tiện Đến Trong Khung Thê Tử Của Ta
 331. Dâm Tiện Mẹ Hòa Đàng Hoàng Ba Ba
 332. Dâm Tội Đặc Trinh
 333. Dâm Trinh Diễm Tham Chi Hồ Điệp Công Ngụ
 334. Dâm Tu
 335. Dâm Ướt Đối Nghịch
 336. Dâm Vợ A Mỹ Hàng Loạt
 337. Dâm Vợ Cực Hạn
 338. Dâm Vợ Trường Thiên
 339. Dâm Xà Chuyển Sinh
 340. Dâm Xà Thịnh Yến
 341. Đan Cảnh
 342. Dân Công Tội Phạm Chi Lăng Nhục Giả Tĩnh Văn
 343. Đan Đỉnh Tu Diễm Lục
 344. Đan Dược Đại Hạnh
 345. Đan Dược Trùm
 346. Dân Gian Dâm Hoàng Diễm Hậu Cung
 347. Dẫn Hoa Miên
 348. Dẫn Lang Nhập Thất
 349. Dẫn Lang Nhập Thất Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 350. Dân Quốc Hào Phóng Nữ
 351. Dân Quốc Lãng Đãng Tử
 352. Dân Quốc Phong Lưu Sử
 353. Dân Quốc Tay Ăn Chơi
 354. Dẫn Sói Vào Nhà
 355. Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 356. Đản Tẫn Lương Tuyệt
 357. Đan Thần Phiêu Miểu Lục
 358. Dằng Dặc Phong Hoa Đêm Tuyết Mùa Hè
 359. Đãng Dạng Nữ Hoàng
 360. Đàng Hoàng Nhân Thê Hệ Liệt
 361. Đang Muội Thợ Săn
 362. Đãng Nguyệt Chinh Diễm Lục
 363. Đãng Phụ Bút Ký
 364. Đãng Thiên Sử
 365. Đáng Thương Mụ Mụ
 366. Đánh Cướp: Mỹ Nữ Tuyệt Sắc Cũng Cướp Sắc
 367. Danh Giáo Người Trong Sắp Thứ Tự
 368. Danh Kỹ Hoàng Dung
 369. Danh Kỹ Tô Uyển Uyển
 370. Đánh Lén Mụ Mụ
 371. Danh Môn
 372. Danh Môn Diễm Lữ
 373. Danh Nhân Loạn Sự Tình
 374. Danh Phương Phổ
 375. Đạo Ấn
 376. Đảo Chủ Cuộc Sống Hạnh Phúc
 377. Đảo Chủ Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 378. Đạo Chụp Giáo Sư Dạy Kèm Ở Nhà
 379. Đáo Dị Giới Phao Nữu Khứ
 380. Đào Diễm Đô Thị Hoa Y
 381. Đào Hoa Ao Vận Sự
 382. Đào Hoa Bảo Điển
 383. Đào Hoa Đế Quốc Lục
 384. Đào Hoa Hậu Cung
 385. Đạo Hoa Thái Tuế
 386. Đào Hoa Thôn Nữ Nhân
 387. Đào Hoa Thôn Thượng Dã Sắc Đa: Thôn Sắc Vô Biên
 388. Đào Hoa Thôn Tình Sự
 389. Đạo Hỏa Tuyến
 390. Đào Học Uy Long (H Bản)
 391. Đạo Hương I + II
 392. Đào Lý Tranh Xuân
 393. Đào Ngẫu Diễm Dục
 394. Đào Ngẫu Tươi Đẹp Muốn
 395. Đảo Ngọc Đài
 396. Đào Sắc Bảo Giám
 397. Đào Sắc Cấm Khu
 398. Đào Sắc Cô Dâu Lệ
 399. Đào Sắc Đế Quốc
 400. Đào Sắc Dụ Hoặc
 401. Đào Sắc Dục Vọng
 402. Đào Sắc Hoa Y
 403. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ngã Thị Đại Ma Vương
 404. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ta Là Đại Ma Vương
 405. Đào Sắc Kỳ Hiệp Truyền
 406. Đào Sắc Tân Nương Lệ
 407. Đào Sắc Thần Y
 408. Đào Sắc Tu Chân Truyện
 409. Đào Sắc Y Tiên
 410. Đạo Sĩ Xuống Núi Sóng Giang Hồ
 411. Đạo Sĩ Hạ Sơn Lãng Giang Hồ
 412. Đạo Tiên Phàm
 413. Đào Vận Cuồng Y
 414. Đào Vận Quan Đồ
 415. Đào Vận Thiên Vương
 416. Đào Vận Vô Song
 417. Đạo Vô Chỉ Tẫn
 418. Đào Vong Diễm Lữ
 419. Dập Dờn Nữ Hoàng
 420. Dập Lửa
 421. Đạp Mộng Giang Hồ
 422. Đạp Mộng Giang Hồ Hành
 423. Đất Cao Lương Dã Đầu Giường Đặt Gần Lò Sưởi Mà
 424. Đất Của Ta, Ta Làm Chủ!
 425. Đất Hoang Diễm Lữ
 426. Đầu Có Động Hệ Liệt — Squeez Học Vườn
 427. Đầu Đội Hào Quang Nữ Nhân
 428. Đấu La Đại Lục
 429. Đấu La Đại Lục H Bản
 430. Đấu La Đại Lục – Đọa Hồn Loạn Vũ
 431. Đẩu M Muội
 432. Đấu Phá Chi Hóa Ma
 433. Đấu Phá Chi Ta Liền Mù Chi Viết Viết
 434. Đấu Phá Thần Điêu
 435. Đấu Phá Thương Khung
 436. Đấu Phá Thương Khung – Hắc Ám Nô Lệ Phách Mại
 437. Đấu Phá Thương Khung (NTR Thôi Miên)
 438. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Bản Chi Dục Tông
 439. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Tổng Hợp
 440. Đấu Phá Thương Khung Chi Chuyển Kiếp Luân Hồi
 441. Đấu Phá Thương Khung Chi Dâm Tông Tứ Ngược
 442. Đấu Phá Thương Khung Chi Hoa Tông Bí Sử
 443. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Bổ Sung Lý Lịch
 444. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Hành Trình
 445. Đấu Phá Thương Khung Thao Phá Trời Cao
 446. Đấu Phá Thương Khung Trọng Sinh Tiêu Viêm
 447. Đầu Tường Có Hạnh
 448. Đầu Xuân Tháng Hai — Thành Phần Tri Thức Mỹ Nhân Hệ Liệt Chi Bốn
 449. Dạy Dỗ
 450. Dạy Dỗ Bách Chi
 451. Dạy Dỗ Bạn Gái
 452. Dạy Dỗ Cơ Bắp Tập Thể Hình Giáo Luyện
 453. Dạy Dỗ Đại Đường Mỹ Nữ
 454. Dạy Dỗ Địa Cầu
 455. Dạy Dỗ Hương Giang
 456. Dạy Dỗ Hương Thôn
 457. Dạy Dỗ Lão Bản
 458. Dạy Dỗ Mỹ Nữ Lão Sư
 459. Dạy Dỗ Nhà Giàu Mỹ Nữ
 460. Dạy Dỗ Nữ Thần
 461. Dạy Dỗ Thanh Thuần Lão Bà Năm Năm Có Cảm
 462. Dạy Dỗ Thiên Kim
 463. Dạy Dỗ Thiên Long Muội Muội
 464. Dạy Dỗ Tiên Tử
 465. Dạy Dỗ Trăm Mị
 466. Đáy Quần Hương
 467. Dây Thừng Hoàng
 468. Dây Thừng Trói Thiếu Nữ Đẹp
 469. Đầy Tớ Công Chúa Tô Phỉ Á
 470. Đầy Tớ Nữ Cảnh
 471. Đầy Vườn Xuân Sắc Giam Không Được
 472. Đầy Vườn Sắc Xuân Ngắn Tập Trung
 473. DCAT
 474. Đế Bá
 475. Đế Bá – Lý Bát Dạ
 476. Đế Đài Xuân
 477. Dễ Dàng Ẩm Ướt Lưu
 478. Đệ Đệ Của Ta Muội Muội Chính Là Như Vậy Đáng Yêu
 479. Đê Điều Đích Hoa Lệ
 480. Đế Dương Thần Công
 481. Đế Hoàng Liệp Diễm Hành
 482. Đế Hoàng Quyết
 483. Đế Lâm Nhị Thứ Nguyên
 484. Đệ Nhất Bí Thư
 485. Đệ Nhất Thiên Hạ Phong Lưu
 486. Đệ Nhất Thiên Hạ Quả Phụ
 487. Đệ Nhất Thứ Mộng
 488. Đế Quốc Bản Sắc
 489. Đế Quốc Chi Loạn
 490. Đế Quốc Mỹ Nữ
 491. Đế Quốc Thương Khung
 492. Đệ Tam Loại Hạnh Phúc Nhân Sinh
 493. Đế Vương Bản Sắc
 494. Đế Vương Công Hầu Dâm Phong Lục
 495. Đế Vương Dã Sử
 496. Đế Vương Dã Sử Chi Tây Môn Khánh
 497. Đế Vương Liệp Mỹ Lục
 498. Đế Vương Săn Mỹ Lục
 499. Đế Vương Thời Đại
 500. Đế Vương Yến
 501. Đề Xe Ôm Anh Hùng Liên Minh Sinh Hoạt
 502. Đêm Chết Yểu
 503. Đêm Dài Đằng Đẵng Nông Làm Bạn Với Vua
 504. Đêm Đông
 505. Đêm Khó Ngủ
 506. Đem Không Người Dám Tiết Độc Mỹ Nữ Phá Cung
 507. Đêm Khuya Trò Chơi Tiết Mục
 508. Đem Làm Nón Xanh Gặp Gỡ Hồng Hạnh
 509. Đêm Như Ca
 510. Đem Quân Lệnh
 511. Đem Tay Vươn Vào Mẫu Thân Váy Ngắn
 512. Đêm Tham Phủ Thừa Tướng Thừa Tướng Tù Thiếp – Hoàng Dung
 513. Đêm Thương
 514. Đêm Tối Chi Lang
 515. Đêm Tối Gian Nan
 516. Đem Yêu Cấp Ba Ba
 517. Đến Chi Mẫu
 518. Đến Dị Giới Tán Gái Hành
 519. Đến Gần Lãnh Đạo Phu Nhân: Quyền Lực Mật Mã
 520. Đen Nhánh Đích Linh Hồn Người Thỉnh Thoảng
 521. Đen Sẫm Hàn Ngu Truyện
 522. Đến Từ Tương Lai
 523. Đen Viền Ren Hệ Liệt Tập Hợp
 524. Đẹp Bang Cao Giai Quản Lý Bất Luân
 525. Đẹp Đẽ Bụi Hoa
 526. Đẹp Nhất Thị Trưởng Dương Ngưng Băng
 527. Đẹp Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ Cùng Nhân
 528. Đẹp Trai Đẹp Trai Tiểu Tử Chi Thiên Kiều Bá Mị
 529. Đều Do Lão Bà Rất Ôn Nhu
 530. Đều Là Ánh Trăng Gây Họa
 531. Đều Là Công Công Gây Họa
 532. Đều Là Tất Chân Gây Họa
 533. Desire Program
 534. Dị Chủng Bài Tựa
 535. Dị Chủng Tự Ngôn
 536. Dị Địa Bạn Gái Chi Tình Dục Khó Thu
 537. Dị Đoan Chi Thần
 538. Dị Đoan Kỵ Sĩ
 539. Di Động Tàng Kinh Các
 540. Dị Dục Gia Đinh
 541. Dị Giới Chi Cực Phẩm Nãi Ba
 542. Dị Giới Chi Du Hí Giang Hồ
 543. Dị Giới Chi Đường Môn Độc Thánh
 544. Dị Giới Chi Không Gì Làm Không Được
 545. Dị Giới Chi Nghịch Thiên Siêu Thị
 546. Dị Giới Chi Nữ Minh Tinh Hậu Cung
 547. Dị Giới Chi Nữ Tính Phúc Âm Sư
 548. Dị Giới Chi Phong Lưu Cả Đời
 549. Dị Giới Chi Tà Long Du Thương Hải
 550. Dị Giới Chi Tam Cung Lục Viện
 551. Dị Giới Chi Tài Sắc Kiêm Thu
 552. Dị Giới Chi Tuyệt Sắc Phong Mang
 553. Dị Giới Cực Phẩm Sắc Lang
 554. Dị Giới Cực Phẩm Vú Em
 555. Dị Giới Cùng Mỹ Thành Thần
 556. Dị Giới Đạo Sư
 557. Dị Giới Dược Sư
 558. Dị Giới Ngược Duyến
 559. Dị Giới Hành Hạ Duyến
 560. Dị Giới Hậu Cung Diễm Phúc Ký
 561. Dị giới Hoa Tâm Tà Tôn
 562. Dị Giới Hồi Xuân
 563. Dị Giới Khai Thác Hệ Thống
 564. Dị Giới Linh Vũ Cải Biên Bản
 565. Dị Giới Mị Ảnh Tiêu Dao
 566. Dị Giới Muối Lậu
 567. Dị Giới Phong Lưu Phách Vương
 568. Dị Giới Phong Lưu Thần Đế
 569. Dị Giới Thương Nghiệp Bá Chủ
 570. Dị Giới Truy Mỹ Ký
 571. Dị Giới Tuyệt Sắc Phổ
 572. Dị Giới Xác Ướp
 573. Dị Giới Xử Nữ Truyền Kỳ
 574. Dị Giới Xuân Về
 575. Đi Làm Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 576. Dĩ Hậu Đích Thời Đại
 577. Dị Hiệp
 578. Dị Hiệp (NTR Thôi Miên Loại)
 579. Dĩ Hôn Chủ Phụ Ái Thượng Ngã
 580. Đi Hướng Nón Xanh Vực Sâu
 581. Dị Năng Giới Hệ Thống
 582. Dị Năng Thiên Hạ
 583. Dị Năng Tiêu Diêu Thần Y
 584. Dị Năng Truy Mỹ Ký
 585. Dì Nhỏ Hấp Dẫn
 586. Dì Nhỏ Liễu Hạm Yên
 587. Đi Quang Đích Mụ Mụ
 588. Di Ta Ảo Tưởng
 589. Dị Thế Chi Thâu Hương Thiết Ngọc
 590. Dị Thế Chi Tiêu Diêu Tiểu Vương Gia
 591. Dị Thế Chi Vương
 592. Dị Thế Đọa Lạc Thiên Tài
 593. Dị Thế Hậu Cung 3000 Phi
 594. Dị Thế Không Miện Tà Hoàng
 595. Dị Thế Liệp Diễm Hậu Cung Truyện
 596. Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ
 597. Dị Thế Long Tiêu Dao
 598. Dị Thế Lục Hoàng Lục
 599. Dị Thế Lục Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Quyển Sách
 600. Dị Thế Ma Hoàng
 601. Dị Thế Phong Lưu Sang Thế Thần
 602. Dị Thế Tà Quân
 603. Dị Thế Vô Ưu
 604. Dị Thế Vua
 605. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục
 606. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Thiên
 607. Dị Thời Không Thiếu Niên
 608. Di Thôn Con Dâu Đẹp Quá
 609. Dị Tinh Dâm Tình
 610. Di Truyền Con (Tu Chỉnh Bản)
 611. Đi Vào Thâm Uyên Nữ Nhân
 612. Đi Về Hướng Sa Đọa
 613. Đi Vũ Người
 614. Dị Vực Thâm Uyên
 615. Đi Xuyên Qua Rừng Nhiệt Đới
 616. Địa Bàn Của Ta Ta Tác Chủ!
 617. Địa Cầu Thượng Tối Ngưu Bức Đích Nam Nhân
 618. Địa Hạ Phách Mại Sở
 619. Địa Ngục Chi Môn
 620. Địa Ngục Chỗ Sâu Nhất
 621. Địa Ngục Còn Là Thiên Đường
 622. Địa Ngục Hay Là Thiên Đường
 623. Địa Ngục Hoàn Thị Thiên Đường
 624. Địa Ngục Hồng Nhan (Nguyên Bản)
 625. Địa Ngục Là Thiên Đường
 626. Địa Ngục Môn
 627. Địa Ngục Trường Học
 628. Địa Phủ Lâm Thời Công
 629. Địa Thiết Tình Duyên
 630. Dịch Dung Thuật: Túy Nhập Nữ Nhân Hoài
 631. Diễm Bá Hậu Cung Thiên Hạ
 632. Diễm Chi Thương
 633. Diễm Cơ Mị Hành Cực Nhạc Kiếp Chi Kiếm Tông Tình Oán
 634. Diễm Đãng Hoa Lau Loan
 635. Diễm Đạo Đa Tình Lục
 636. Diễm Đế Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 637. Diễm Đô Lưu Phương
 638. Diễm Dục: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 639. Diễm Dục Thập Nhị Cung
 640. Diễm Dục Thiên Hạ
 641. Diễm Dục Vô Song
 642. Diễm Duyên Hiệp Nữ
 643. Diễm Hành Kỳ Dục Đô Thị
 644. Diễm Hành Phong Lưu Hậu Cung Truyền Thuyết
 645. Diễm Hành Phong Trần
 646. Diễm Hiệp Tình Chủng
 647. Diễm Hồn Chú
 648. Diễm Hương Mê Túy
 649. Diễm Hương Mê Túy’
 650. Diễm Kiều Long Dục
 651. Diễm Loạn Đô Thị
 652. Diễm Loạn Mỹ Mẫu
 653. Diễm Luyến Ma Tâm
 654. Diễm Mãn Hạnh Hoa Thôn
 655. Diễm Mãn Sĩ Đồ
 656. Diễm Mãn Sĩ Dục
 657. Điềm Mật Tứ Thiên Kim
 658. Diễm Mẫu Cám Dỗ
 659. Diễm Mẫu Đích Hoang Đường Đổ Ước
 660. Diễm Mẫu Dục Hoặc
 661. Diễm Mẹ Hoang Đường Đánh Cuộc
 662. Diễm Mộng Hậu Cung Nhân Sinh
 663. Diễm Muốn: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 664. Diễm Muốn Thiên Hạ
 665. Diễm Mỹ Đô Thị
 666. Diễm Mỹ Hậu Cung Duyến
 667. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Cầm
 668. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Một Thanh Bắt
 669. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Nhất Bả Trảo
 670. Diễm Ngộ Chi Lữ
 671. Diễm Ngộ Cổ Kim Hậu Cung Truyện
 672. Diễm Ngộ Lộ
 673. Diễm Ngộ Nan Chắn
 674. Diễm Ngộ Nhân Sinh
 675. Diễm Ngộ Phong Lưu Ký
 676. Diễm Ngộ Truyền Thuyết
 677. Diễm Ngộ Tu Chân
 678. Diễm Nguyệt Cuồng Thiên
 679. Diễm Nô Thiên Hương Truyền
 680. Diễm Nói Đại Đường
 681. Diễm Nói Liêu Trai
 682. Diễm Nữ Hương Hồn Y Tá Nữ Tù Mất Hồn Lệ
 683. Diễm Nữ Kỳ Lân Tiếu Thiếu Nữ Xinh Đẹp
 684. Diễm Nữ Mất Hồn Lệ
 685. Diễm Phách Hậu Cung Thiên Hạ
 686. Diễm Pháp Chiến
 687. Diễm Phúc Bá Chủ
 688. Diễm Phúc Đại Đường
 689. Diễm Phúc Đô Thị Tiêu Dao
 690. Diễm Phúc Dục Vọng Nhân Sinh
 691. Diễm Phúc Nhân Sinh Chi Thông Cật
 692. Diễm Phúc Sâu
 693. Diễm Phúc Tiên Y
 694. Diễm Phúc Tiêu Dao
 695. Diễm Phúc Tiêu Diêu
 696. Diễm Phượng Truyện Kỳ
 697. Diêm Quân Đô Thị
 698. Diễm Quang Tẫn Lãm
 699. Diễm Quật Huyết Địa Ngục
 700. Diễm Sắc Ký
 701. Diễm Say Mê Hương
 702. Diễm Thú Đô Thị
 703. Diễm Thuyết Đại Đường
 704. Diễm Trạch
 705. Diễm Tu
 706. Diễm Tu Thiên Địa Bất Dung
 707. Diễm Túy Hậu Cung Truyền Thuyết
 708. Diễm Túy Mê Hương
 709. Diễm Túy Mỹ Nữ Hậu Cung Truyền Thuyết
 710. Diễm Tuyệt Nông Thôn
 711. Diêm Vương Trở Về
 712. Diễm Yêu Ma Tâm
 713. Điện Ảnh Và Truyền Hình Anime Hậu Cung Ký
 714. Điên Cuồng Bầu Trời Đêm
 715. Điên Cuồng Đại Gia Tộc
 716. Điên Cuồng Mê Hương Thuật
 717. Điên Cuồng Nội Công
 718. Điên Cuồng Vương Quốc
 719. Điền Dã Hương Hoa
 720. Điền Dã Mùa Xuân
 721. Điền Dã Mùi Hoa
 722. Điên Đảo Sơn Tình Sự – Mỗi Dạ Chinh Phục Nhất Cá Nữ Nhân
 723. Diễn Du Tìm Tần
 724. Điên Phong Bảo Giám
 725. Điên Phong Chinh Đồ
 726. Điên Phúc Hỏa Ảnh
 727. Điện Thị Thai Đích Chủ Trì Nhân
 728. Diễn Thịt Nhân Sinh Chi Lăng Nhục
 729. Điền Tụ Cùng Hắn Bọn Đầy Tớ
 730. Điền Viên Phong Quang
 731. Điệp Biển Hoa
 732. Điệp Hải Hoa
 733. Điệp Mộng Hồng Hoa
 734. Diệp Thanh Cố Sự
 735. Diệp Thị Gia Tộc
 736. Điệp Vũ Đại Đường Xuân
 737. Diệt Chủ Dị Thế
 738. Diệt Chủ Dị Thế Mất Hồn
 739. Điểu
 740. Điều Giáo
 741. Điều Giáo Bách Chi
 742. Điều Giáo Bách Mị
 743. Điều Giáo Cả Nhà Bạn Gái
 744. Điều Giáo Đại Đường
 745. Điều Giáo Đại Đường Mỹ Nữ
 746. Điều Giáo Địa Cầu
 747. Điều Giáo Hương Giang
 748. Điều Giáo Hương Thôn
 749. Điều Giáo Lão Bản
 750. Điều Giáo Mụ Mụ Thiên
 751. Điều Giáo Mỹ Nữ Lão Sư
 752. Điều Giáo Nữ Thần
 753. Điều Giáo Sau Ly Hôn
 754. Điều Giáo Thần Điêu Chúng Nữ
 755. Điều Giáo Thanh Thuần Lão Bà Ngũ Niên Hữu Cảm
 756. Điều Giáo Thiên Long Muội Muội
 757. Điều Hương Thánh Thủ
 758. Điều Khiển Kiếp Sống
 759. Diệu Mỹ Nhân
 760. Điểu Phá Thương Khung
 761. Điểu Phá Trời Cao
 762. Điểu Rách Trời Cao
 763. Điệu Thấp Hoa Lệ
 764. Diệu Thủ Loạn Xuân
 765. Diệu Thủ Thần Chức
 766. Diệu Thủ Thôi Hoa
 767. Điểu Ti Đích YY Nhân Sinh
 768. Điểu Ti Ngày Trung Thiên Đích Sân Trường Nghịch Tập Nhân Sinh
 769. Điểu Ti Nhật Trung Thiên Đích Giáo Viên Nghịch Tập Nhân Sinh
 770. Điệu Tiến Mỹ Nhân Oa
 771. Đỉnh Bảo Giám
 772. Đỉnh Cấp Bại Hoại
 773. Đỉnh Cấp Lang Thang Cuồng Đồ
 774. Đỉnh Cấp Lưu Manh
 775. Đỉnh Cấp Người Mẫu Bạn Gái Chi Nhật Bản Du
 776. Đính Cấp Phôi Đản
 777. Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống
 778. Đình Đời Phách Diễm
 779. Đinh Gia Mây Mưa
 780. Đinh Gia Vân Vũ
 781. Định Nhan Châu
 782. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh
 783. Đỉnh Phong Bảo Giám
 784. Đỉnh Phong Hành Trình
 785. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân
 786. DLP Quần Áo Lụa Là Tổng Tài
 787. Đồ Cấm Loạn Dục
 788. Đồ Đê Tiện Mẫu Thân
 789. Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)
 790. Đồ Mạt Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 791. Đỏ Thẫm Thiếu Nữ (Scarlet Girls)
 792. Đô Thành Phong Nguyệt
 793. Đô Thị Bách Mỹ Lục
 794. Đô Thị Bách Mỹ Lục – TCB
 795. Đô Thị Bảo Phiêu Kỳ Ngộ Ký
 796. Đô Thị Bảo Tiêu Kỳ Ngộ Nhớ
 797. Đô Thị Bầy Mỹ Truyện
 798. Đô Thị Bộ Đội Đặc Chủng
 799. Đô Thị Bụi Hoa Lục
 800. Đô Thị Cảnh Xuân
 801. Đô Thị Chi Cẩu Thả Bụi Hoa
 802. Đô Thị Chi Dục Kính Hoa Duyến
 803. Đô Thị Chi Nữ Thần Trò Chơi
 804. Đô Thị Chi Sân Trường Săn Dục
 805. Đô Thị Chi Súng Thần
 806. Đô Thị Chi Thương Thần
 807. Đô Thị Chi Vương Giả Trở Về
 808. Đô Thị Chúng Sinh Tương
 809. Đô Thị Chuyện Tình Yêu
 810. Đô Thị Chuyện Tình Yêu Lục
 811. Đô Thị Cực Lạc Hậu Cung
 812. Đô Thị Cực Nhạc Hậu Cung
 813. Đô Thị Cực Phẩm Thiên Sư
 814. Đô Thị Đại Thiếu
 815. Đô Thị Đại Vu
 816. Đô Thị Đặc Chủng Binh
 817. Đô Thị Dâm Hồ Truyện
 818. Đô Thị Dâm Hồ Truyền Chi Tần Băng Thiên
 819. Đô Thị Dâm Loạn Gia Tộc
 820. Đô Thị Đào Hoa Truyện
 821. Đô Thị Đào Hoa Vận
 822. Đô Thị Di Hồn Khúc
 823. Đô Thị Dị Tưởng Hậu Cung Lục
 824. Đô Thị Diễm Đế
 825. Đô Thị Diễm Đi
 826. Đô Thị Diễm Lục
 827. Đô Thị Diễm Mộng Hậu Cung Truyện
 828. Đô Thị Diễm Ngộ
 829. Đô Thị Diễm Ngộ Chỉ Nam
 830. Đô Thị Diễm Ngọc Ký
 831. Đô Thị Diễm Phụ
 832. Đô Thị Diễm Sử Lục
 833. Đô Thị Điên Thần Bảng
 834. Đô Thị Du Long
 835. Đô Thị Dục Sắc
 836. Đô Thị Dục Thần
 837. Đô Thị Dục Túng Hậu Cung
 838. Đô Thị Dục Vọng Sân Trường
 839. Đô Thị Dục Vọng: Phong Cuồng Đích Triền + Miên
 840. Đô Thị Duyệt Nữ Hậu Cung Truyện
 841. Đô Thị Ghi Việc
 842. Đô Thị Giai Nhân
 843. Đô Thị Gió Trăng
 844. Đô Thị Gió Trăng Kỳ Đàm
 845. Đô Thị Hậu Cung Dục Vọng Truyền Kỳ
 846. Đô Thị Hậu Cung Lục
 847. Đô Thị Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 848. Đô Thị Hậu Cung Quan Trường Lục
 849. Đô Thị Hậu Hoa Viên
 850. Đô Thị Hoa Đạo
 851. Đô Thị Hoa Duyến Mộng
 852. Đô Thị Hoa Ngữ
 853. Đô Thị Hoa Tùng Lục
 854. Đô Thị Hoàng Cung
 855. Đô Thị Hỏi Tình
 856. Đô Thị Hồng Nhan Hậu Cung Truyền
 857. Đô Thị Hồng Nhan Phổ
 858. Đô Thị Hương Ngọc
 859. Đô Thị Huyền Huyễn: Dục Chi Trầm Luân
 860. Đô Thị Kì Duyên
 861. Đô Thị Kiều Thê Chi Mỹ Nữ Hậu Cung
 862. Đô Thị Kỳ Ma
 863. Đô Thị Ký Sự
 864. Đô Thị Lăng Hoa Ký
 865. Đô Thị Lãng Hương Lục
 866. Đô Thị Lệ Nhân Chi Mỹ Diễm Nhân Thê Tiếu Bí Thư
 867. Đô Thị Liệp Diễm: Thiếu Phụ Câu Lạc Bộ
 868. Đô Thị Long Du
 869. Đô Thị Mất Hồn Hành
 870. Đô Thị Mê Hương Ký
 871. Đô Thị Minh Tinh Hậu Cung Lục
 872. Đô Thị Mỗi Người Một Vẻ
 873. Đô Thị Mỹ Diễm Hậu Cung
 874. Đô Thị Mỹ Nhân Sinh Hoạt Ký
 875. Đô Thị Mỹ Phụ
 876. Đô Thị Nghịch Long
 877. Đô Thị Nghiệt Duyến Long Hấp Thủy
 878. Đô Thị Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa
 879. Đô Thị Nón Xanh Anh Hùng Truyện
 880. Đô Thị Nữ Thần Đích Ngoại Ngộ
 881. Đô Thị Nữ Thần Ngoại Tình
 882. Đô Thị Ở Chung Vật Ngữ
 883. Đô Thị Phẩm Hương Lục
 884. Đô Thị Phong Lưu
 885. Đô Thị Phong Lưu Đế Vương
 886. Đô Thị Phong Lưu Sử
 887. Đô Thị Phong Lưu Tà Thiếu
 888. Đô Thị Phong Lưu Truyện
 889. Đô Thị Phong Lưu Vương
 890. Đô Thị Phong Nguyệt
 891. Đô Thị Phong Nguyệt Kỳ Đàm
 892. Đô Thị Quy Tắc Ngầm
 893. Đô Thị Rừng Rậm
 894. Đô Thị Sắc Thần Hành
 895. Đô Thị Sau Khi Chợt Giàu
 896. Đô Thị Sau Vườn Hoa
 897. Đô Thị Siêu Cấp Thiếu Niên
 898. Đô Thị Song Tu Ký
 899. Đô Thị Tà Ác Đế Vương
 900. Đô Thị Tà Đồng
 901. Đô Thị Tà Tu
 902. Đô Thị Tầm Diễm Lục
 903. Đô Thị Tầm Hoa Lục
 904. Đô Thị Tầm Hoan
 905. Đô Thị Tầm Mỹ Ký
 906. Đô Thị Tàng Kiều
 907. Đô Thị Thâu Tâm Long Trảo Thủ
 908. Đô Thị Thiên Long
 909. Đô Thị Thiếu Long Diễm Truyền
 910. Đô Thị Thiếu Phụ Trầm Luân
 911. Đô Thị Thiếu Phụ: Của Ta Độc Thân Mẹ Kế
 912. Đô Thị Thiếu Soái
 913. Đô Thị Thôi Miên Truyền Kỳ
 914. Đô Thị Thuật Thần
 915. Đô Thị Tiềm Long
 916. Đô Thị Tiểu Cương Pháo
 917. Đô Thị Tiêu Dao
 918. Đô Thị Tiêu Dao Truyện
 919. Đô Thị Tiêu Dao Hiệp
 920. Đô Thị Tiêu Dao Ký
 921. Đô Thị Tiêu Dao Phong Lưu Ký
 922. Đô Thị Tiêu Dao Tu Thần
 923. Đô Thị Tiêu Diêu
 924. Đô Thị Tiêu Diêu Truyện
 925. Đô Thị Tiểu Tử Liệp Diễm Thực Lục
 926. Đô Thị Tiểu Tử Thải Hoa Thực Lục
 927. Đô Thị Tìm Diễm Lục
 928. Đô Thị Tìm Vui Mừng
 929. Đô Thị Tình Duyên
 930. Đô Thị Tình Hiệp Phong Vân Lục
 931. Đô Thị Tình Sắc
 932. Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư
 933. Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống
 934. Đô Thị Trăm Mỹ Lục
 935. Đô Thị Trần Dục Thú Diễm
 936. Đô Thị Trộm Hương Tặc
 937. Đô Thị Trộm Tâm Long Trảo Thủ
 938. Đô Thị Truyền Thuyết
 939. Đô Thị Túng Diễm Hành
 940. Đô Thị Tung Hoành Mỹ Nữ Truyện
 941. Đô Thị Tùng Lâm
 942. Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
 943. Đô Thị Vấn Tình
 944. Đô Thị Vương Triều
 945. Đô Thị Xinh Đẹp Hậu Cung
 946. Đô Thị Xuân Triều
 947. Đở Nàng Dãy Núi
 948. Dò Xét Thừa Tướng Phủ
 949. Đọa
 950. Đọa Dục Nữ Võ Thần
 951. Đọa Lạc Chi Vương
 952. Đọa Lạc Đích Hôi Trần
 953. Đọa Lạc Đích Tro Bụi
 954. Đọa Lạc Nhân Sinh
 955. Đọa Lạc Thiên Sứ Chi Yêu Mẫu Không Đường Về
 956. Đọa Lạc Thiên Sứ Nguyền Rủa
 957. Đọa Mẫu
 958. Đọa Nhập Thâm Uyên Đích Mỹ Diễm Thục Phụ
 959. Đoàn Gia Nữ Đem Tục (Đế Quốc)
 960. Đoàn Gia Nữ Tướng
 961. Đoạn Gia Nữ Tương Tục (Đế Quốc)
 962. Đoản Thiên Tác Phẩm
 963. Đoạn Tình Khúc
 964. Đoạn Tội Ma Nữ
 965. Đoan Trang Thượng Hải Nhạc Mẫu
 966. Đoàn Tụ Cung Ký Sự Bộ 2
 967. Đoàn Tụ Sum Vầy
 968. Đoạt Thê: Thực Cốt Nhu Tình
 969. Đoạt Tình Bá Yêu
 970. Đoạt Tình Phách Ái
 971. Đoạt Vợ
 972. Đoạt Vợ: Thực Cốt Nhu Tình
 973. Độc Bộ Tiên Trần
 974. Độc Chiếm
 975. Độc Chiếm Đông Chu Hoa Thơm Cỏ Lạ
 976. Độc Chiêm Đông Chu Quần Phương
 977. Độc Chiếm Quần Phương
 978. Độc Dược Giải Dược Quần Thể Tổ Đội 18 Cấm Hạn
 979. Độc Gió Kiếm Lưu
 980. Độc Kiếm Phong Lưu
 981. Độc Tâm Tiểu Tử Hỗn Quan Tràng
 982. Độc Thoại
 983. Độc Tôn Phẩm Hương Lục
 984. Độc Tôn Tinh Hà
 985. Dog Girl
 986. Đời Cha Dư Âm
 987. Đôi Câu Vài Lời
 988. Đói Khát Nhạc Mẫu
 989. Đội Mũ Xanh: Cùng Chung Kiều Thê
 990. Đời Nhà Thanh Cung Đình Chuyện Tình Yêu
 991. Đội Nón Xanh: Cộng Hưởng Kiều Thê
 992. Đổi Phụ Ký
 993. Đổi Thê
 994. Dời Thích — Ta Cùng Con Trai Chuyện Xưa Không Thể Nói
 995. Đổi Trứng Kỳ Công
 996. Đổi Yêu Hoàng Tiểu Lan
 997. Dòm Bí: Thành Nhân Nãi Mụ Hành Nghiệp Tiềm Quy Tắc 
 998. Dòm Dục Kỳ Duyên
 999. Dồn Chúng Ta Cuối Cùng Đem Chết Đi Đích Thanh Xuân
 1000. Đơn Giản Dục Vọng
 1001. Đông Bắc Đại Kháng
 1002. Đông Bắc Ký Sự Chi Dục Tình
 1003. Đông Bắc Nông Thôn Tình Dục Trường Thiên: Hắc Đất
 1004. Đồng Cư Vạn Tuế
 1005. Đóng Cửa Lại Kéo Lên Cửa Sổ
 1006. Đóng Cửa Một Nhà Thân
 1007. Đông Cung Hỗn Loạn
 1008. Đông Hải Huề Mỹ Phong Lưu Hành
 1009. Đông Hải Kỳ Dị Du Ký
 1010. Đông Hán Bá Vương Truyện
 1011. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Cùng Chị Dâu Ở Chung Thời Gian
 1012. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Hòa Tẩu Tử Đồng Cư Đích Nhật Tử
 1013. Đông Hoàn Lệ Nhân
 1014. Đồng Học Chi Mẫu Ngã Đích Thê
 1015. Đồng Học Mụ Mụ
 1016. Đồng Học Mụ Mụ Dâm Loạn
 1017. Đông Kinh Phong Nguyệt
 1018. Đông Kinh Phong Tình Lục
 1019. Động Mạn Chi Hậu Cung Chi Lữ
 1020. Động Mạn Chi Toàn Thu Ma Vương
 1021. Động Mạn Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 1022. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Đãi Chúc Đích Tẫn Khuyển
 1023. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Mộng Huyễn Câu Nhạc Bộ
 1024. Động Mạn Thế Giới Lý Đích Thôi Thổ Ky
 1025. Đồng Nghiệp Lăng Nhục Hệ Liệt
 1026. Đồng Nghiệp Thông Dâm Ngày
 1027. Đồng Nhân Hệ Liệt
 1028. Đồng Nhân Lăng Nhục Hệ Liệt
 1029. Đồng Niên
 1030. Đồng Phi Dưỡng Thành Dâm Ký
 1031. Đông Phách Hán Vương Truyền
 1032. Đông Phong Truyền Kỳ
 1033. Đông Phong Truyền Kỳ – Thanh Phương Truyền Kỳ
 1034. Đông Phương Bất Bại
 1035. Đông Phương Đệ Nhất Kiếm
 1036. Đông Phương Truyền Kỳ Chi Bạch Tố
 1037. Đông Phương Vân Mộng Đàm
 1038. Đồng Sự
 1039. Đồng Sự Ngả Linh
 1040. Đồng Thời Khoái Cảm
 1041. Động Tình Tam Quốc
 1042. Động Tình Thiên Hạ
 1043. Đổng Trác Phách Tam Quốc
 1044. Động Tràn Đầy Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 1045. Đông Tuyết Hồi Ký
 1046. Đông Tuyết Hồi Ức Lục
 1047. Đông Tuyết Nhớ Lại Tam Bộ Khúc
 1048. Doraemon H Bản
 1049. Đốt Mắt Chi Nguyên Tội Rớt Xuống
 1050. Đốt Yêu Lục
 1051. Dota Chi Thần Truyền Thuyết
 1052. Dragon World
 1053. Dữ Ái Đồng Hành
 1054. Dụ Dỗ Mê Đều
 1055. Dụ Dỗ Quấn Thân
 1056. Dụ Dỗ Thánh Nữ
 1057. Du Du Phong Hoa Tuyết Dạ Hạ Thiên
 1058. Dữ Hạm Nương Tại Dị Thứ Nguyên Đích Nhật Tử
 1059. Du Hí Lý Đích Chân Cảm Tình
 1060. Du Hí Nhân Sinh
 1061. Dụ Hoặc
 1062. Dụ Hoặc Học Viện Chi Tuyệt Sắc Vật Ngữ
 1063. Du Học Sinh Tô Tịnh Tại Tính Dục Trung Sa Đọa
 1064. Dụ Hồng Lâu
 1065. Dụ Hương Cổ Hoàng
 1066. Dữ Lão Mụ Đích Cố Sự
 1067. Du Long Diễn Phượng
 1068. Du Long Hí Phượng (Quy Lộ + Long Đằng Thiên Lý)
 1069. Du Long Thần Điêu
 1070. Du Long Truyện
 1071. Dụ Mẫu Toàn Công Lược
 1072. Dữ Mỹ Đồng Cư
 1073. Dữ Mỹ Nữ Lão Tổng Đích Ái Muội Sinh Hoạt
 1074. Dự Ngôn Sư
 1075. Dữ Nhạc Phụ Nhạc Mẫu Cộng Đồng Trụ Tại Nhất Khởi Đích Nhật Tử
 1076. Dữ Thế Vô Tranh
 1077. Đùa Du Bụi Hoa
 1078. Đưa Hàng Trên Giường
 1079. Đùa Mỹ Đồ
 1080. Đưa Nón Xanh Cấp Bạn Trai!
 1081. Đưa Tới Cửa Con Dâu Nuôi Từ Bé
 1082. Dục Ái Di Tình
 1083. Dục Ấn
 1084. Dục Bá Ỷ Thiên Hậu Cung
 1085. Dục Bãi Bất Năng
 1086. Dục Bãi Bất Năng’
 1087. Dục Bất Tử
 1088. Dục Bổng Hương Chinh
 1089. Dục Chi Chinh Phục
 1090. Dục Chi Không Vui
 1091. Dục Chi Quả Hoan
 1092. Dục Chi Trầm Luân
 1093. Dục Cùng Mộng: Nữ Tiến Sĩ Cùng Nữ Cảnh Hoa
 1094. Dục Diễm Chuyện Cũ
 1095. Dục Diễm Hậu Cung Đô Thị Hành
 1096. Dục Diễm Hoa Viên
 1097. Dục Diễm Hoặc Luyến
 1098. Dục Diễm Phí Đằng
 1099. Dục Diễm Phòng Học
 1100. Dục Diễm Phong Lưu
 1101. Dục Đều Hậu Cung Truyền
 1102. Dục Đồ Di Quyển – Đồng Duyên
 1103. Dục Đô Hậu Cung Truyện
 1104. Dục Đồ Quyển Tông
 1105. Dục Dòm Đường Đi
 1106. Dục Dữ Mộng: Nữ Bác Sĩ Hòa Nữ Cảnh Hoa
 1107. Dục Hà
 1108. Dục Hải Lộng Triều
 1109. Dục Hải Nan Bình: Đọa Lạc Đích Nữ Thần
 1110. Dục Hải Quan Môn
 1111. Dục Hải Thần Long
 1112. Dục Hải Tiêu Diêu
 1113. Dục Hải Tiêu Diêu (Tu Cải Bản)
 1114. Dục Hải Trầm Luân: Nhất Cá Hoán Thê Kinh Lịch Giả Đích Lương Tâm Sám Hối
 1115. Dục Hải Trầm Luân Chi Na Na
 1116. Dục Hải Túng Tình
 1117. Dục Hải Y Sư
 1118. Dục Hải Y Tâm
 1119. Dục Hải Yin Thê
 1120. Dục Hành Đô Thị
 1121. Dục Hỏa Đốt Người: Phong Lưu Tẩu Tử
 1122. Dục Hỏa Luân Hồi
 1123. Dục Hỏa Mà Sinh
 1124. Dục Hỏa Nan Miên
 1125. Dục Hỏa Nhi Sinh
 1126. Dục Hoàng Loạn Hậu Cung
 1127. Dục Hoàng Nhũ Ma
 1128. Dục Khuy Lữ Đồ
 1129. Dục Kỳ Sao Yêu Tử
 1130. Dục Lãng Tình Thiêu
 1131. Dục Linh
 1132. Dục Linh Thiên Hạ
 1133. Dục Loạn Mê Tình
 1134. Dục Loạn Muội Muội
 1135. Dục Loạn Mỹ Nhân Nương Chi A Phương Chuyện Xưa
 1136. Dục Loạn Phồn Quang
 1137. Dục Loạn Xuân Tâm
 1138. Dục Loạn Ưu Đẳng Sinh
 1139. Dục Long Liệp Diễm
 1140. Dục Lửa Khó Ngủ
 1141. Dục Luân Diễm Kí
 1142. Dục Ma Chuyện Tình Yêu
 1143. Dục Ma Diễm Đế
 1144. Dục Ma Diễm Sử
 1145. Dục Ma Tươi Đẹp Đế
 1146. Dục Mãn Hoa Đô
 1147. Dục Mẫu Mê Tình
 1148. Dục Mộng Mê Điệp
 1149. Dục Nghiệt
 1150. Dục Nhục Cuồng Long
 1151. Dục Niệm Thân
 1152. Dục Niệm Túng Sinh
 1153. Dục Nô Huấn Luyện Học Vườn
 1154. Dục Nữ Giai Di
 1155. Dục Nữ Liệp Lang Ký
 1156. Dục Nữ Săn Lang Ký
 1157. Dục Sắc: Những Thứ Kia Giáo Hội Ngươi Ân Ái Đích Nữ Nhân
 1158. Dục Sắc Chi Mê Dục Nữ Nhân
 1159. Dục Sắc Hoàng Đô
 1160. Dục Sông
 1161. Dục Thủ Đô Lâm Thời Thành Phố
 1162. Dục Tiên Dục Tử
 1163. Dục Truy Đuổi
 1164. Dục Vọng
 1165. Dục Vọng Bay Lên
 1166. Dục Vọng Chi Bên Ngoài… Mụ Mụ
 1167. Dục Vọng Chi Ca
 1168. Dục Vọng Chi Chủ Thân Hữu Thiên
 1169. Dục Vọng Chi Đảo
 1170. Dục Vọng Chi Đồng Truyền Thuyết
 1171. Dục Vọng Chi Dực
 1172. Dục Vọng Chi Hải
 1173. Dục Vọng Chi Môn
 1174. Dục Vọng Chi Môn’
 1175. Dục Vọng Chi Xuất Quỹ Đích Mụ Mụ
 1176. Dục Vọng Chinh Chiến Sử
 1177. Dục Vọng Chinh Phục
 1178. Dục Vọng Của Ta CuộC Sống
 1179. Dục Vọng Của Ta Kiếp Sống
 1180. Dục Vọng Danh Sách
 1181. Dục Vọng Đêm
 1182. Dục Vọng Đều Đảo
 1183. Dục Vọng Đích Hoang Dã
 1184. Dục Vọng Đô Thị
 1185. Dục Vọng Đô Thị’
 1186. Dục Vọng Đô Thị Chi Bội Luân Nghiệt Yêu
 1187. Dục Vọng Đô Thị Hệ Liệt
 1188. Dục Vọng Đọa Lạc Luân Hồi
 1189. Dục Vọng Đường
 1190. Dục Vọng Đường Tinh
 1191. Dục Vọng Đứng Đầu Thân Hữu Thiên
 1192. Dục Vọng Giang Hồ
 1193. Dục Vọng Hắc Mãng
 1194. Dục Vọng Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 1195. Dục Vọng Hồng Hạnh
 1196. Dục Vọng Lao Tù
 1197. Dục Vọng Ma Đô
 1198. Dục Vọng Năng Lượng
 1199. Dục Vọng Ngân Hà
 1200. Dục Vọng Nhà Trọ ~ Cấm Kỵ Bí Mật Hoa Viên
 1201. Dục Vọng Nhân Sinh
 1202. Dục Vọng Nhân Sinh Hậu Cung
 1203. Dục Vọng Như Triều Nữ Nhân Như Thuỷ
 1204. Dục Vọng Phong Lưu
 1205. Dục Vọng Rừng Rậm
 1206. Dục Vọng Sa Đọa Luân Hồi
 1207. Dục Vọng Thản Bào
 1208. Dục Vọng Thành Thị Chi Mười Dặm Dương Ruột
 1209. Dục Vọng Thành Thị Chi Thập Lý Dương Tràng
 1210. Dục Vọng Tháp
 1211. Dục Vọng Thiên Kiêu
 1212. Dục Vọng Thiếu Niên Hậu Cung Hành
 1213. Dục Vọng Thôn Trang
 1214. Dục Vọng Tổng Thống
 1215. Dục Vọng Trò Chơi
 1216. Dục Vọng Trung Đích Thành Phố
 1217. Dục Vọng Vô Giới
 1218. Dục Vọng Yêu Mẫu
 1219. Dục Y Sám Hối Lục
 1220. Dục Yêu Cố Mộng
 1221. Dục Yêu Di Tình
 1222. Đùi Đẹp Rên Rỉ
 1223. Đùi Đẹp Y Mẫu
 1224. Đui Mù Lưu Thiên Hạ
 1225. Đừng Bắt Tôi Yêu Em
 1226. Đứng Đầu Một Nhà
 1227. Đúng Dịp Mẹ
 1228. Dung Dung
 1229. Dũng Giả Cấm Lục
 1230. Dũng Giả Trở Thành Ma Vương
 1231. Đúng Là Mật Đào Thành Thục Khi
 1232. Đứng Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh
 1233. Đừng Yêu 1
 1234. Dược Thần
 1235. Đuổi Bắt
 1236. Dưới Bóng Đêm Bến Thượng Hải
 1237. Dưới Bóng Đêm Phía Sau Màn Giao Dịch: Đổi Yêu
 1238. Dưới Cái Nóng Mùa Hè Sau Đích Tuyết Trắng
 1239. Dưới Giường Nam Nhân: Kiều Thê Nói Dối
 1240. Dưới Mặt Đất Đấu Giá Chỗ
 1241. Duỗi Nhập Mụ Mụ Váy Ngắn
 1242. Dưới Váy Hương
 1243. Đường Bá Hổ Dâm Truyện Đặc Huấn Tuyên Thệ Trước Khi Xuất Quân
 1244. Đường Bá Hổ Hiện Đại Tầm Phương Ký
 1245. Đường Bá Hổ Ngoại Truyện
 1246. Đường Chuyên
 1247. Dương Dã Độc Chiếm Hệ Liệt
 1248. Dương Dã Hệ Liệt
 1249. Dương Dã Phong Lưu
 1250. Dương Dã Phong Lưu Hậu Cung Hệ Liệt
 1251. Đường Dần Phong Lưu Truyện
 1252. Dương Gia Đem
 1253. Dương Gia Nữ Kiều Nương
 1254. Dương Gia Oa Tình Sự
 1255. Dương Gia Tướng Chi Phong Lưu Bát Thiểu
 1256. Dương Gia Tướng Chinh Mỹ Truyện
 1257. Dương Gia Tướng Ngoại (Oai) Truyền
 1258. Dương Lục Lang Tân Truyện
 1259. Đương Lục Mạo Ngộ Thượng Hồng Hạnh
 1260. Dưỡng Mẫu Ban Thưởng
 1261. Dưỡng Mẫu Đích Tưởng Lệ
 1262. Dưỡng Mẫu Khen Thưởng
 1263. Dương Môn Nữ Tướng
 1264. Dương Môn Nữ Tướng Mộc Quế Anh Bổ Sung Lý Lịch
 1265. Dương Môn Nữ Tương Mục Quế Anh Biệt Truyện
 1266. Đường Phố Bá Đồng Nhân Nữ Cảnh Sát Xuân Lệ
 1267. Đường Say
 1268. Đường Tăng Thịt (NP)
 1269. Đương Thợ Sửa Chữa Ngày
 1270. Đương Thì Minh Nguyệt Tại
 1271. Dương Tiểu Năm Thăng Quan Ký
 1272. Dương Tiểu Thanh Tự Bạch
 1273. Đường Triều Bộ Dạng Thùy Mị
 1274. Đường Triều Phong Vận
 1275. Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
 1276. Dương Vật Trải Qua Nguy Hiểm Ký
 1277. Duy Ta Độc Tôn
 1278. Duyến Dục Đô Thị Hành
 1279. Duyến Khởi Duyến Diệt
 1280. Duyên Tới Duyên Đi
 1281. Duyệt Mỹ Đô Thị Lục
 1282. Duyệt Nhạc Học Viện
 1283. Duyệt Nữ Đô Thị Hậu Cung Truyện
 1284. Duyệt Nữ Ngô Huyền
 1285. Duyệt Tẫn Hồng Nhan

One thought on “Tàng Thư Các – D

Add Comment