1. Dạ Chết Non
 2. Đả Công Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 3. Đã Cưới Chủ Phụ Yêu Ta
 4. Dạ Dạ Dạ Xuân Tiêu
 5. Dạ Dạ Niệm Nô Kiều
 6. Dạ Dạ Tân Lang
 7. Dã Diễm Truyền Kỳ Lục
 8. Dã Hỏa Thiêu Xuân
 9. Dã Hương Hậu Cung Lục
 10. Đã Kết Hôn Bà Chủ Yêu Mến Ta
 11. Đả Kiếp: Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Dã Kiếp Sắc
 12. Dã Lý Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 13. Dạ Nan Miên
 14. Đả Tạo Tiếu Ngạo Hậu Cung
 15. Dã Thú
 16. Dã Thú Nhân Thê
 17. Dã Thú Người Vợ
 18. Dạ Thương
 19. Dã Tính Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 20. Đa Tình Dương Quá
 21. Đa Tình Hậu Cung Đô Thị Diễm Phúc Nhân Sinh
 22. Đa Tình Hoàng Đế
 23. Dã Tính Khó Bỏ
 24. Dã Tính Nan Ky
 25. Đa Tình Nhân Sinh
 26. Dã Tính Nông Dân
 27. Đa Tình Y Tiên
 28. Đã Từng Chúng Ta Cũng Điên Qua
 29. Đa Xuất Lai Đích Hỗn Đản Tứ Bào Thai
 30. Dã Y Diễm Phúc Hậu Cung Truyền
 31. Đặc Biệt Cấp Cho Mập Mờ
 32. Đặc Cảnh Kích Yêu
 33. Đắc Chí Rên Rỉ
 34. Đặc Chủng Binh Học Giáo Mật Sự
 35. Đặc Chủng Thư Đồng
 36. Đặc Công Anh Thư
 37. Đặc Công Phong Lưu Lục
 38. Đặc Công Xuất Ngũ
 39. Đặc Dị Công Năng
 40. Đặc Sắc Tài Nguyên
 41. Đặc Thù Không Gian
 42. Đại Ác Ma Cùng Người Sau Truyện
 43. Đại Ác Ma Đồng Nhân Hậu Truyện
 44. Đại Ẩn
 45. Đài Bắc Danh Hoa
 46. Đại Bảo Hậu Cung Truyền Kỳ
 47. Đại Bảo Hệ Liệt
 48. Đại Bị Đồng Miên
 49. Đại Chiến Thục Nữ Ký
 50. Đại Chúa Tể
 51. Đại Cứu Vớt Thế Giới võ Hiệp
 52. Đại Đạo Chủ
 53. Đại Địa Nguyên Phẫn
 54. Đại Địa Phong Lưu
 55. Đại Địa Phong Vân Truyện
 56. Đại Địa Phong Vân Truyền Kỳ
 57. Đại Địa Vương Giả
 58. Đại Điêu Giấc Mộng
 59. Đại Điêu Mộng Tưởng
 60. Đại Điểu Thiếu Niên Hậu Cung
 61. Đại Đế Chuyện Tình Yêu Nhớ
 62. Đại Đường Chi Phi Đao Vấn Tình
 63. Đại Đường Chi Tà Thần Phong Lưu
 64. Đại Đường Dâm Du Ký
 65. Đại Đường Diễm Lục
 66. Đại Đường Diễm Tình Lục
 67. Đại Đường Diễm Tình Truyện
 68. Đại Đường Hậu Cung Đoạt Diễm Truyện
 69. Đại Đường Hoàn Khố Công Tử
 70. Đại Đường Lăng Phong Truyện
 71. Đại Đường Liệp Mỹ Hậu Cung Ký
 72. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Ghi Chép
 73. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Lục
 74. Đại Đường Mỹ Nữ Gặp Bi Thảm Tao Ngộ
 75. Đại Đường Ngự Y
 76. Đại Đường Phong Lưu Hành
 77. Đại Đường Phong Lưu Ký
 78. Đại Đường Phong Vân Hậu Cung Truyền
 79. Đại Đường Quần Phương Lục
 80. Đại Đường Quần Phương Phổ
 81. Đại Đường Săn Mỹ Hậu Cung Ký
 82. Đại Đường Song Long Chi Trọng sinh Biên Bất Phụ
 83. Đại Đường Song Long Đoạt Diễm Ký
 84. Đại Đường Song Long Truyện – Đồng Nhân
 85. Đại Đường Sử Thượng Mạnh Nhất Hậu Cung
 86. Đại Đường Thú Diễm Ký
 87. Đại Đường Thú Phương Lục
 88. Đại Đường Tiêu Dao Hành
 89. Đại Đường Trộm Hương Truyền
 90. Đại Đường Tự Tại Hành
 91. Đại Đường Tửu Đồ
 92. Đại Đường Vẫn Như Cũ
 93. Đại Giang Đi Về Hướng Đông Lãng Đào Tẫn
 94. Đại Hào Môn
 95. Đại Hàng Hải Thời Đại — Lý Hoa Mai Thiên
 96. Đại Hanh
 97. Đại Hiệp Hồn
 98. Đại Hoang Diễm Lữ
 99. Đại Học Bạn Gái 28 Thiên Kịch Biến
 100. Đai Học Bảo Vệ Cửa Lão Đổng
 101. Đại Học Chi Đạo
 102. Đại Học Chi Mạn Du Hoa Tùng
 103. Đại Học Chi Tràn Đầy Du Buội Hoa
 104. Đại Học Chuyện Tình Yêu
 105. Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng
 106. Đại Học Diễm Sử
 107. Đại Học Dục Vọng Sử
 108. “Đại Học Khiếu Thú” Đích Dâm Loạn Sinh Hoạt
 109. Đại Học Na Ta Sự Nhi
 110. Đại Học Na Ta Sự Nhi Hậu Tục
 111. Đại Học Những Chuyện Kia Mà
 112. Đại Học Những Chuyện Kia Mà Sau Này
 113. Đại Học Nữ Học Sinh
 114. Đại Học Nữ Sinh Ký Túc Xá Xuân Tình
 115. Đại Kiếm Sư Ngoại Truyện
 116. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
 117. Đại Kiếm Thần
 118. Đại La Dâm Tiên Tại Đô Thị
 119. Đại La Kim Tiên Dị Giới Tiêu Hồn
 120. Đại Lục Diễn Nghệ Quyển Diễm Sử Hệ Liệt
 121. Đại Lục Giải Trí Vòng Diễm Sử Hệ Liệt
 122. Đại Lục Giới Showbiz Tình Yêu Hệ Liệt
 123. Đại Lục Giới Văn Nghệ Chuyện Tình Yêu Hệ Liệt
 124. Đại Luyện Sĩ
 125. Đại Ma Đạo Sư Tình Nô Thí Luyện
 126. Đại Ma Quân Hoàng Rung Động Hồi Ức Lục
 127. Đại Ma Quân Hoàng Liên Y Hồi Ức Lục
 128. Đại Minh
 129. Đại Minh Chi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
 130. Đại Minh Chinh Mỹ Truyện
 131. Đại Minh Cướp Biển
 132. Đại Minh Kỳ Tăng Truyện
 133. Đại Minh Lưu Manh Hoàng Đế
 134. Đại Minh Thiên Hạ
 135. Đại Minh Tinh Chi Lộ
 136. Đại Minh Tinh Đường
 137. Đại Minh Tinh Thêm Sắc Bản
 138. Đại Nãi Nữ Hữu Bạo Lộ Ký Lục
 139. Đại Ngọc Chi Ca
 140. Đại Ngọc Lạc Hồng Ký
 141. Đại Ngọc Rơi Hồng Nhớ
 142. Đại Ngọc Sắp Hót
 143. Đại Quản Gia Hệ Liệt
 144. Đại Tần Bá Nghiệp
 145. Đại Thanh Cung Đình Bí Sử Chi Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu Thiên
 146. Đại Thoại Thiên Nga Hồ
 147. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Phụ Cuộc Sống
 148. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
 149. Đại Tiểu Mỹ Nữ Ái Thượng Ngã
 150. Đại Tiểu Thư Không Thể Trêu Vào
 151. Đại Tiểu Thư Toàn Chức Bảo Tiêu
 152. Đại Tranh Chi Thế
 153. Đái Trứ Tẩu Tử Khứ Lữ Du Chi Dâm Loạn Bút Tiên Kinh Hồn
 154. Đại Trượng Phu
 155. Đài Truyền Hình Người Chủ Trì DJ
 156. Đại Tùy Hoàng Đế
 157. Dâm Ẩm Ướt Đối Nghịch
 158. Dâm Ấn Thiên Sử
 159. Dâm Bá Vương Truyện Thuyết
 160. Dâm Bé Gái Ngực To Muội
 161. Đàm Cổ Luận Kim Chi Giác Lượng
 162. Dâm Cướp Mê Án
 163. Dâm Dâm Chúng Sinh Kiếp
 164. Dâm Đãng Bạn Gái
 165. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 1
 166. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 2
 167. Dâm Đãng Bệnh Viện
 168. Dâm Đãng Đích Viên Cảnh Chi Thê
 169. Dâm Đãng Lão Bà Linh Vận
 170. Dâm Đãng Lão Bà Yêu Đương Vụng Trộm Ký
 171. Dâm Đãng Mẫu Cẩu Giao Phối Chứng Thực
 172. Dâm Đãng Mẹ Xinh Đẹp Thân Thể
 173. Dâm Đãng Mụ Mụ Đích Mỹ Lệ Đỗng Thể
 174. Dâm Đãng Mụ Mụ Tao Tỷ Tỷ
 175. Dâm Đãng Gia Đình Nhà Gái Giáo
 176. Dâm Đãng Nữ Lãnh Đạo
 177. Dâm Đãng Si Nữ Ký
 178. Dâm Đãng Thiếu Phụ Bạch Khiết
 179. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Dị Địa Vẽ Vật Thực
 180. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Gợi Cảm Chân Dung
 181. Dâm Đãng Tình Sử
 182. Dâm Đế Phục Thù
 183. Dâm Đến Trong Xương Tủy Hoàng Dung Mẹ Con
 184. Dâm Đồ
 185. Dâm Đồ Cũng Tu Tiên
 186. Dâm Đồ Diệc Tu Tiên
 187. Dâm Đọa Nữ Võ Thần
 188. Dâm Dục Chuyển Học Sinh
 189. Dâm Dục Học Sinh Chuyển Trường
 190. Dâm Dục Phi Phi
 191. Dâm Duyệt Giả Kỳ
 192. Dâm Duyệt Ngày Nghỉ
 193. Dam Giới Nữ Nhân Hành
 194. Đàm Hà Dục Đích Na Ta Sự Nhi
 195. Dâm Hành Hạ Giang Hồ Chí
 196. Dâm Hồ Ngoại Truyện Chi Của Ta Tất Chân Thục Mẫu Lão Sư
 197. Dâm Huyệt Mỹ Nữ
 198. Dâm Kì Sao Chi Phệ Mộng Người
 199. Dâm Kiếp Mê Án
 200. Dâm Kỳ Hệ Liệt
 201. Dâm Kỳ Sao Chi Xâm Nhập
 202. Dâm Loạn Bí Sử I + II
 203. Dâm Loạn Đại Gia Đình
 204. Dâm Loạn Chi Bạo
 205. Dâm Loạn Cuộc Sống
 206. Dâm Loạn Gia Đình Hệ Liệt
 207. Dâm Loạn Giang Hồ
 208. Dâm Loạn Hỏa Khinh Viêm
 209. Dâm Loạn Minh Triều Đích Một Đóa Kỳ Ba: Bát Nhất Bát Kim Bình Mai
 210. Dâm Loạn Mẹ Con Cuộc Sống
 211. Dâm Loạn Phòng Học Chi Sư Bạo
 212. Dâm Loạn Sinh Hoạt
 213. Dâm Loạn Thê Tử
 214. Dâm Loạn Thị Trấn Nhỏ
 215. Dâm Loạn Tiểu Trấn
 216. Dâm Loạn Trấn Nhỏ
 217. Dâm Loạn Trúc Lâu
 218. Dâm Long Trọng Sinh
 219. Dâm Ma Đại Đô Thị
 220. Dâm Ma Đạo
 221. Dâm Ma Ngự Tỷ
 222. Dâm Ma Tái Thế
 223. Dâm Ma Trái Cây Chi Sân Trường Thiên
 224. Dâm Mẫu
 225. Dâm Mẫu Cùng Thiếu Nữ Đẹp Và Gia Đình Lão Sư
 226. Dâm Mẫu Món Đồ Chơi
 227. Dâm Mẫu Tính Diễn
 228. Dâm Mẫu Tính Diễn Tiền Truyện
 229. Đắm Mình Truỵ Lạc Tiểu Kiều Thê
 230. Dâm Mộng Nữ Yêu
 231. Dâm Muốn Đổi Học Sinh
 232. Dâm Nam Loạn Nữ
 233. Dâm Nếu
 234. Dâm Ngôn Dục Sắc
 235. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Chi Xanh Biếc Lữ Giang Hồ
 236. Dâm Ngược Phòng Thí Nghiệm
 237. Dâm Nhạc Hậu Cung Thần Điêu Vương
 238. Đam Nhậm Lĩnh Đạo Đích Hảo Xử
 239. Đảm Nhiệm Lãnh Đạo Chỗ Tốt
 240. Dâm Nhũ Hoàng
 241. Dâm Nhũ Khai Quan
 242. Dâm Nhục Bệnh Viện
 243. Dâm Nhục Học Sinh Xuất Sắc
 244. Dâm Nhục Nữ Cảnh
 245. Dâm Nhược
 246. Dâm Nội Cuốn Hút
 247. Dâm Nói Muốn Sắc
 248. Dâm Nữ
 249. Dâm Nữ Bạo Lực SM Câu Chuyện
 250. Dâm Nữ Đại Gia Đình
 251. Dâm Nữ Đạo
 252. Dâm Nữ Liệt Truyện Hệ Liệt
 253. Dâm Nữ Tu Tiên Truyện
 254. Dâm Phụ Thang Gia Lệ
 255. Dâm Phược Giang Hồ
 256. Dâm Sắc Hoàng Đô
 257. Dâm Sinh Ngoại Truyện Hệ Liệt
 258. Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt
 259. Đầm Sông Dụ Cái Kia Chút Ít Công Việc
 260. Đàm Tà Thuyết Đế
 261. Dâm Tặc Võng Du Hành
 262. Dâm Tận Thiên Hạ Hoa
 263. Dâm Thần Dị Chữ Tu Thần Truyền
 264. Dâm Thần Dị Vũ Tu Thần Truyện
 265. Dâm Thần Liệp Diễm Dị Giới
 266. Dâm Thành Hệ Liệt
 267. Dâm Thấp Tác Đối
 268. Dâm Thê A Mỹ Hệ Liệt
 269. Dâm Thê Bị Động Tiến Hành Khi
 270. Dâm Thê Bổn Lang
 271. Dâm Thế Mị Ma Truyện
 272. Dâm Thê Tiểu Thuyết Tình Yêu
 273. Dâm Thê Trường Thiên
 274. Dâm Thịt Bệnh Viện
 275. Dâm Thú Ái Chiến Sĩ
 276. Dâm Thú Khế Ước
 277. Dâm Thú Thủy Tinh Cầu
 278. Dâm Thú Yêu Chiến Sĩ
 279. Dâm Thuật Luyện Kim Sĩ
 280. Dâm Tiện Mẹ Hòa Đàng Hoàng Ba Ba
 281. Dâm Trinh Diễm Tham Chi Hồ Điệp Công Ngụ
 282. Dâm Ướt Đối Nghịch
 283. Dâm Vợ A Mỹ Hàng Loạt
 284. Dâm Vợ Cực Hạn
 285. Dâm Vợ Trường Thiên
 286. Dâm Xà Chuyển Sinh
 287. Dâm Xà Thịnh Yến
 288. Đan Cảnh
 289. Dân Công Tội Phạm Chi Lăng Nhục Giả Tĩnh Văn
 290. Đan Dược Đại Hạnh
 291. Đan Dược Trùm
 292. Dân Gian Dâm Hoàng Diễm Hậu Cung
 293. Dẫn Hoa Miên
 294. Dẫn Lang Nhập Thất
 295. Dẫn Lang Nhập Thất Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 296. Dân Quốc Lãng Đãng Tử
 297. Dân Quốc Tay Ăn Chơi
 298. Dẫn Sói Vào Nhà
 299. Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 300. Đan Thần Phiêu Miểu Lục
 301. Dằng Dặc Phong Hoa Đêm Tuyết Mùa Hè
 302. Đãng Dạng Nữ Hoàng
 303. Đàng Hoàng Nhân Thê Hệ Liệt
 304. Đang Muội Thợ Săn
 305. Đãng Nguyệt Chinh Diễm Lục
 306. Đãng Thiên Sử
 307. Đáng Thương Mụ Mụ
 308. Đánh Cướp: Mỹ Nữ Tuyệt Sắc Cũng Cướp Sắc
 309. Danh Giáo Người Trong Sắp Thứ Tự
 310. Danh Kỹ Hoàng Dung
 311. Đánh Lén Mụ Mụ
 312. Danh Môn
 313. Danh Môn Diễm Lữ
 314. Danh Nhân Loạn Sự Tình
 315. Danh Phương Phổ
 316. Đạo Ấn
 317. Đảo Chủ Cuộc Sống Hạnh Phúc
 318. Đảo Chủ Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 319. Đạo Chụp Giáo Sư Dạy Kèm Ở Nhà
 320. Đáo Dị Giới Phao Nữu Khứ
 321. Đào Diễm Đô Thị Hoa Y
 322. Đào Hoa Ao Vận Sự
 323. Đào Hoa Đế Quốc Lục
 324. Đào Hoa Hậu Cung
 325. Đạo Hoa Thái Tuế
 326. Đào Hoa Thôn Nữ Nhân
 327. Đào Hoa Thôn Thượng Dã Sắc Đa: Thôn Sắc Vô Biên
 328. Đào Hoa Thôn Tình Sự
 329. Đạo Hỏa Tuyến
 330. Đào Học Uy Long (H Bản)
 331. Đạo Hương I + II
 332. Đào Lý Tranh Xuân
 333. Đào Ngẫu Diễm Dục
 334. Đào Ngẫu Tươi Đẹp Muốn
 335. Đảo Ngọc Đài
 336. Đào Sắc Bảo Giám
 337. Đào Sắc Cấm Khu
 338. Đào Sắc Cô Dâu Lệ
 339. Đào Sắc Đế Quốc
 340. Đào Sắc Dụ Hoặc
 341. Đào Sắc Dục Vọng
 342. Đào Sắc Hoa Y
 343. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ngã Thị Đại Ma Vương
 344. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ta Là Đại Ma Vương
 345. Đào Sắc Tân Nương Lệ
 346. Đào Sắc Thần Y
 347. Đào Sắc Tu Chân Truyện
 348. Đào Sắc Y Tiên
 349. Đạo Tiên Phàm
 350. Đào Vận Cuồng Y
 351. Đào Vận Quan Đồ
 352. Đào Vận Thiên Vương
 353. Đào Vận Vô Song
 354. Đạo Vô Chỉ Tẫn
 355. Đào Vong Diễm Lữ
 356. Dập Dờn Nữ Hoàng
 357. Dập Lửa
 358. Đạp Mộng Giang Hồ
 359. Đạp Mộng Giang Hồ Hành
 360. Đất Hoang Diễm Lữ
 361. Đầu Có Động Hệ Liệt — Squeez Học Vườn
 362. Đầu Đội Hào Quang Nữ Nhân
 363. Đấu La Đại Lục
 364. Đấu La Đại Lục H Bản
 365. Đấu Phá Chi Hóa Ma
 366. Đấu Phá Thần Điêu
 367. Đấu Phá Thương Khung
 368. Đấu Phá Thương Khung (NTR Thôi Miên)
 369. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Bản Chi Dục Tông
 370. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Tổng Hợp
 371. Đấu Phá Thương Khung Chi Chuyển Kiếp Luân Hồi
 372. Đấu Phá Thương Khung Chi Dâm Tông Tứ Ngược
 373. Đấu Phá Thương Khung Chi Hoa Tông Bí Sử
 374. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Bổ Sung Lý Lịch
 375. Đấu Phá Thương Khung Thao Phá Trời Cao
 376. Đấu Phá Thương Khung Trọng Sinh Tiêu Viêm
 377. Đầu Tường Có Hạnh
 378. Đầu Xuân Tháng Hai — Thành Phần Tri Thức Mỹ Nhân Hệ Liệt Chi Bốn
 379. Dạy Dỗ
 380. Dạy Dỗ Bách Chi
 381. Dạy Dỗ Bạn Gái
 382. Dạy Dỗ Đại Đường Mỹ Nữ
 383. Dạy Dỗ Địa Cầu
 384. Dạy Dỗ Hương Giang
 385. Dạy Dỗ Hương Thôn
 386. Dạy Dỗ Lão Bản
 387. Dạy Dỗ Mỹ Nữ Lão Sư
 388. Dạy Dỗ Nhà Giàu Mỹ Nữ
 389. Dạy Dỗ Nữ Thần
 390. Dạy Dỗ Thiên Kim
 391. Dạy Dỗ Thiên Long Muội Muội
 392. Dạy Dỗ Tiên Tử
 393. Dạy Dỗ Trăm Mị
 394. Đáy Quần Hương
 395. Dây Thừng Hoàng
 396. Đầy Tớ Công Chúa Tô Phỉ Á
 397. Đầy Tớ Nữ Cảnh
 398. Đầy Vườn Xuân Sắc Giam Không Được
 399. Đầy Vườn Sắc Xuân Ngắn Tập Trung
 400. DCAT
 401. Đế Đài Xuân
 402. Dễ Dàng Ẩm Ướt Lưu
 403. Đệ Đệ Của Ta Muội Muội Chính Là Như Vậy Đáng Yêu
 404. Đê Điều Đích Hoa Lệ
 405. Đế Dương Thần Công
 406. Đế Hoàng Liệp Diễm Hành
 407. Đế Hoàng Quyết
 408. Đế Lâm Nhị Thứ Nguyên
 409. Đệ Nhất Bí Thư
 410. Đệ Nhất Thiên Hạ Phong Lưu
 411. Đệ Nhất Thiên Hạ Quả Phụ
 412. Đệ Nhất Thứ Mộng
 413. Đế Quốc Bản Sắc
 414. Đế Quốc Chi Loạn
 415. Đế Quốc Mỹ Nữ
 416. Đế Quốc Thương Khung
 417. Đệ Tam Loại Hạnh Phúc Nhân Sinh
 418. Đế Vương Bản Sắc
 419. Đế Vương Công Hầu Dâm Phong Lục
 420. Đế Vương Dã Sử
 421. Đế Vương Dã Sử Chi Tây Môn Khánh
 422. Đế Vương Liệp Mỹ Lục
 423. Đế Vương Săn Mỹ Lục
 424. Đế Vương Thời Đại
 425. Đế Vương Yến
 426. Đề Xe Ôm Anh Hùng Liên Minh Sinh Hoạt
 427. Đêm Chết Yểu
 428. Đêm Dài Đằng Đẵng Nông Làm Bạn Với Vua
 429. Đêm Đông
 430. Đêm Khó Ngủ
 431. Đem Không Người Dám Tiết Độc Mỹ Nữ Phá Cung
 432. Đêm Khuya Trò Chơi Tiết Mục
 433. Đem Làm Nón Xanh Gặp Gỡ Hồng Hạnh
 434. Đêm Như Ca
 435. Đem Quân Lệnh
 436. Đem Tay Vươn Vào Mẫu Thân Váy Ngắn
 437. Đêm Thương
 438. Đêm Tối Chi Lang
 439. Đêm Tối Gian Nan
 440. Đem Yêu Cấp Ba Ba
 441. Đến Chi Mẫu
 442. Đến Dị Giới Tán Gái Hành
 443. Đến Gần Lãnh Đạo Phu Nhân: Quyền Lực Mật Mã
 444. Đen Nhánh Đích Linh Hồn Người Thỉnh Thoảng
 445. Đen Sẫm Hàn Ngu Truyện
 446. Đến Từ Tương Lai
 447. Đẹp Bang Cao Giai Quản Lý Bất Luân
 448. Đẹp Đẽ Bụi Hoa
 449. Đẹp Nhất Thị Trưởng Dương Ngưng Băng
 450. Đẹp Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ Cùng Nhân
 451. Đẹp Trai Đẹp Trai Tiểu Tử Chi Thiên Kiều Bá Mị
 452. Đều Do Lão Bà Rất Ôn Nhu
 453. Đều Là Ánh Trăng Gây Họa
 454. Desire Program
 455. Dị Chủng Bài Tựa
 456. Dị Chủng Tự Ngôn
 457. Dị Địa Bạn Gái Chi Tình Dục Khó Thu
 458. Dị Đoan Chi Thần
 459. Dị Đoan Kỵ Sĩ
 460. Di Động Tàng Kinh Các
 461. Dị Dục Gia Đinh
 462. Dị Giới Chi Du Hí Giang Hồ
 463. Dị Giới Chi Đường Môn Độc Thánh
 464. Dị Giới Chi Không Gì Làm Không Được
 465. Dị Giới Chi Nghịch Thiên Siêu Thị
 466. Dị Giới Chi Nữ Minh Tinh Hậu Cung
 467. Dị Giới Chi Nữ Tính Phúc Âm Sư
 468. Dị Giới Chi Phong Lưu Cả Đời
 469. Dị Giới Chi Tà Long Du Thương Hải
 470. Dị Giới Chi Tam Cung Lục Viện
 471. Dị Giới Chi Tài Sắc Kiêm Thu
 472. Dị Giới Chi Tuyệt Sắc Phong Mang
 473. Dị Giới Cực Phẩm Sắc Lang
 474. Dị Giới Cùng Mỹ Thành Thần
 475. Dị Giới Đạo Sư
 476. Dị Giới Dược Sư
 477. Dị Giới Ngược Duyến
 478. Dị Giới Hành Hạ Duyến
 479. Dị Giới Hậu Cung Diễm Phúc Ký
 480. Dị giới Hoa Tâm Tà Tôn
 481. Dị Giới Hồi Xuân
 482. Dị Giới Khai Thác Hệ Thống
 483. Dị Giới Linh Vũ Cải Biên Bản
 484. Dị Giới Mị Ảnh Tiêu Dao
 485. Dị Giới Muối Lậu
 486. Dị Giới Phong Lưu Phách Vương
 487. Dị Giới Phong Lưu Thần Đế
 488. Dị Giới Thương Nghiệp Bá Chủ
 489. Dị Giới Truy Mỹ Ký
 490. Dị Giới Tuyệt Sắc Phổ
 491. Dị Giới Xác Ướp
 492. Dị Giới Xử Nữ Truyền Kỳ
 493. Dị Giới Xuân Về
 494. Đi Làm Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 495. Dĩ Hậu Đích Thời Đại
 496. Dị Hiệp
 497. Dị Hiệp (NTR Thôi Miên Loại)
 498. Dĩ Hôn Chủ Phụ Ái Thượng Ngã
 499. Dị Năng Thiên Hạ
 500. Dị Năng Tiêu Diêu Thần Y
 501. Dị Năng Truy Mỹ Ký
 502. Dì Nhỏ Hấp Dẫn
 503. Dì Nhỏ Liễu Hạm Yên
 504. Di Ta Ảo Tưởng
 505. Dị Thế Chi Thâu Hương Thiết Ngọc
 506. Dị Thế Chi Tiêu Diêu Tiểu Vương Gia
 507. Dị Thế Chi Vương
 508. Dị Thế Hậu Cung 3000 Phi
 509. Dị Thế Không Miện Tà Hoàng
 510. Dị Thế Liệp Diễm Hậu Cung Truyện
 511. Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ
 512. Dị Thế Long Tiêu Dao
 513. Dị Thế Lục Hoàng Lục
 514. Dị Thế Lục Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Quyển Sách
 515. Dị Thế Phong Lưu Sang Thế Thần
 516. Dị Thế Tà Quân
 517. Dị Thế Vô Ưu
 518. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục
 519. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Thiên
 520. Dị Thời Không Thiếu Niên
 521. Di Thôn Con Dâu Đẹp Quá
 522. Dị Tinh Dâm Tình
 523. Di Truyền Con (Tu Chỉnh Bản)
 524. Đi Vào Thâm Uyên Nữ Nhân
 525. Đi Về Hướng Sa Đọa
 526. Đi Vũ Người
 527. Dị Vực Thâm Uyên
 528. Đi Xuyên Qua Rừng Nhiệt Đới
 529. Địa Cầu Thượng Tối Ngưu Bức Đích Nam Nhân
 530. Địa Hạ Phách Mại Sở
 531. Địa Ngục Chi Môn
 532. Địa Ngục Chỗ Sâu Nhất
 533. Địa Ngục Hồng Nhan (Nguyên Bản)
 534. Địa Ngục Môn
 535. Địa Ngục Trường Học
 536. Địa Phủ Lâm Thời Công
 537. Dịch Dung Thuật: Túy Nhập Nữ Nhân Hoài
 538. Diễm Bá Hậu Cung Thiên Hạ
 539. Diễm Chi Thương
 540. Diễm Cơ Mị Hành Cực Nhạc Kiếp Chi Kiếm Tông Tình Oán
 541. Diễm Đãng Hoa Lau Loan
 542. Diễm Đạo Đa Tình Lục
 543. Diễm Đế Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 544. Diễm Đô Lưu Phương
 545. Diễm Dục: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 546. Diễm Dục Thập Nhị Cung
 547. Diễm Dục Thiên Hạ
 548. Diễm Dục Vô Song
 549. Diễm Duyên Hiệp Nữ
 550. Diễm Hành Kỳ Dục Đô Thị
 551. Diễm Hành Phong Lưu Hậu Cung Truyền Thuyết
 552. Diễm Hành Phong Trần
 553. Diễm Hiệp Tình Chủng
 554. Diễm Hồn Chú
 555. Diễm Hương Mê Túy
 556. Diễm Hương Mê Túy’
 557. Diễm Kiều Long Dục
 558. Diễm Loạn Đô Thị
 559. Diễm Loạn Mỹ Mẫu
 560. Diễm Luyến Ma Tâm
 561. Diễm Mãn Hạnh Hoa Thôn
 562. Diễm Mãn Sĩ Đồ
 563. Diễm Mãn Sĩ Dục
 564. Điềm Mật Tứ Thiên Kim
 565. Diễm Mẫu Cám Dỗ
 566. Diễm Mẫu Đích Hoang Đường Đổ Ước
 567. Diễm Mẫu Dục Hoặc
 568. Diễm Mẹ Hoang Đường Đánh Cuộc
 569. Diễm Mộng Hậu Cung Nhân Sinh
 570. Diễm Muốn Thiên Hạ
 571. Diễm Mỹ Đô Thị
 572. Diễm Mỹ Hậu Cung Duyến
 573. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Cầm
 574. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Một Thanh Bắt
 575. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Nhất Bả Trảo
 576. Diễm Ngộ Chi Lữ
 577. Diễm Ngộ Cổ Kim Hậu Cung Truyện
 578. Diễm Ngộ Lộ
 579. Diễm Ngộ Nan Chắn
 580. Diễm Ngộ Phong Lưu Ký
 581. Diễm Ngộ Truyền Thuyết
 582. Diễm Ngộ Tu Chân
 583. Diễm Nguyệt Cuồng Thiên
 584. Diễm Nô Thiên Hương Truyền
 585. Diễm Nói Liêu Trai
 586. Diễm Phách Hậu Cung Thiên Hạ
 587. Diễm Pháp Chiến
 588. Diễm Phúc Bá Chủ
 589. Diễm Phúc Đại Đường
 590. Diễm Phúc Đô Thị Tiêu Dao
 591. Diễm Phúc Dục Vọng Nhân Sinh
 592. Diễm Phúc Nhân Sinh Chi Thông Cật
 593. Diễm Phúc Sâu
 594. Diễm Phúc Tiên Y
 595. Diễm Phúc Tiêu Dao
 596. Diễm Phúc Tiêu Diêu
 597. Diễm Phượng Truyện Kỳ
 598. Diêm Quân Đô Thị
 599. Diễm Quang Tẫn Lãm
 600. Diễm Quật Huyết Địa Ngục
 601. Diễm Sắc Ký
 602. Diễm Say Mê Hương
 603. Diễm Thú Đô Thị
 604. Diễm Thuyết Đại Đường
 605. Diễm Trạch
 606. Diễm Tu
 607. Diễm Tu Thiên Địa Bất Dung
 608. Diễm Túy Hậu Cung Truyền Thuyết
 609. Diễm Túy Mê Hương
 610. Diễm Túy Mỹ Nữ Hậu Cung Truyền Thuyết
 611. Diễm Tuyệt Nông Thôn
 612. Diêm Vương Trở Về
 613. Diễm Yêu Ma Tâm
 614. Điện Ảnh Và Truyền Hình Anime Hậu Cung Ký
 615. Điên Cuồng Bầu Trời Đêm
 616. Điên Cuồng Đại Gia Tộc
 617. Điên Cuồng Mê Hương Thuật
 618. Điên Cuồng Nội Công
 619. Điên Cuồng Vương Quốc
 620. Điền Dã Hương Hoa
 621. Điền Dã Mùa Xuân
 622. Điên Đảo Sơn Tình Sự – Mỗi Dạ Chinh Phục Nhất Cá Nữ Nhân
 623. Diễn Du Tìm Tần
 624. Điên Phong Bảo Giám
 625. Điên Phúc Hỏa Ảnh
 626. Điện Thị Thai Đích Chủ Trì Nhân
 627. Diễn Thịt Nhân Sinh Chi Lăng Nhục
 628. Điền Tụ Cùng Hắn Bọn Đầy Tớ
 629. Điền Viên Phong Quang
 630. Điệp Biển Hoa
 631. Điệp Hải Hoa
 632. Điệp Mộng Hồng Hoa
 633. Diệp Thanh Cố Sự
 634. Diệp Thị Gia Tộc
 635. Điệp Vũ Đại Đường Xuân
 636. Diệt Chủ Dị Thế
 637. Diệt Chủ Dị Thế Mất Hồn
 638. Điểu
 639. Điều Giáo
 640. Điều Giáo Bách Chi
 641. Điều Giáo Bách Mị
 642. Điều Giáo Cả Nhà Bạn Gái
 643. Điều Giáo Đại Đường
 644. Điều Giáo Đại Đường Mỹ Nữ
 645. Điều Giáo Địa Cầu
 646. Điều Giáo Hương Giang
 647. Điều Giáo Hương Thôn
 648. Điều Giáo Lão Bản
 649. Điều Giáo Mỹ Nữ Lão Sư
 650. Điều Giáo Nữ Thần
 651. Điều Giáo Sau Ly Hôn
 652. Điều Giáo Thần Điêu Chúng Nữ
 653. Điều Giáo Thiên Long Muội Muội
 654. Điều Hương Thánh Thủ
 655. Điều Khiển Kiếp Sống
 656. Diệu Mỹ Nhân
 657. Điệu Thấp Hoa Lệ
 658. Diệu Thủ Loạn Xuân
 659. Diệu Thủ Thần Chức
 660. Diệu Thủ Thôi Hoa
 661. Điểu Ti Đích YY Nhân Sinh
 662. Điểu Ti Ngày Trung Thiên Đích Sân Trường Nghịch Tập Nhân Sinh
 663. Điểu Ti Nhật Trung Thiên Đích Giáo Viên Nghịch Tập Nhân Sinh
 664. Điệu Tiến Mỹ Nhân Oa
 665. Đỉnh Bảo Giám
 666. Đỉnh Cấp Bại Hoại
 667. Đỉnh Cấp Lang Thang Cuồng Đồ
 668. Đỉnh Cấp Lưu Manh
 669. Đỉnh Cấp Người Mẫu Bạn Gái Chi Nhật Bản Du
 670. Đính Cấp Phôi Đản
 671. Đình Đời Phách Diễm
 672. Đinh Gia Mây Mưa
 673. Đinh Gia Vân Vũ
 674. Định Nhan Châu
 675. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh
 676. Đỉnh Phong Bảo Giám
 677. Đỉnh Phong Hành Trình
 678. DLP Quần Áo Lụa Là Tổng Tài
 679. Đồ Cấm Loạn Dục
 680. Đồ Mạt Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 681. Đỏ Thẫm Thiếu Nữ (Scarlet Girls)
 682. Đô Thành Phong Nguyệt
 683. Đô Thị Bách Mỹ Lục
 684. Đô Thị Bách Mỹ Lục – TCB
 685. Đô Thị Bảo Phiêu Kỳ Ngộ Ký
 686. Đô Thị Bảo Tiêu Kỳ Ngộ Nhớ
 687. Đô Thị Bầy Mỹ Truyện
 688. Đô Thị Bộ Đội Đặc Chủng
 689. Đô Thị Bụi Hoa Lục
 690. Đô Thị Cảnh Xuân
 691. Đô Thị Chi Cẩu Thả Bụi Hoa
 692. Đô Thị Chi Sân Trường Săn Dục
 693. Đô Thị Chi Súng Thần
 694. Đô Thị Chi Thương Thần
 695. Đô Thị Chi Vương Giả Trở Về
 696. Đô Thị Chúng Sinh Tương
 697. Đô Thị Chuyện Tình Yêu
 698. Đô Thị Chuyện Tình Yêu Lục
 699. Đô Thị Cực Nhạc Hậu Cung
 700. Đô Thị Đại Vu
 701. Đô Thị Đặc Chủng Binh
 702. Đô Thị Dâm Hồ Truyện
 703. Đô Thị Dâm Hồ Truyền Chi Tần Băng Thiên
 704. Đô Thị Dâm Loạn Gia Tộc
 705. Đô Thị Đào Hoa Vận
 706. Đô Thị Di Hồn Khúc
 707. Đô Thị Dị Tưởng Hậu Cung Lục
 708. Đô Thị Diễm Đế
 709. Đô Thị Diễm Đi
 710. Đô Thị Diễm Lục
 711. Đô Thị Diễm Mộng Hậu Cung Truyện
 712. Đô Thị Diễm Ngộ
 713. Đô Thị Diễm Ngộ Chỉ Nam
 714. Đô Thị Diễm Ngọc Ký
 715. Đô Thị Diễm Phụ
 716. Đô Thị Diễm Sử Lục
 717. Đô Thị Điên Thần Bảng
 718. Đô Thị Du Long
 719. Đô Thị Dục Sắc
 720. Đô Thị Dục Thần
 721. Đô Thị Dục Túng Hậu Cung
 722. Đô Thị Dục Vọng Sân Trường
 723. Đô Thị Dục Vọng: Phong Cuồng Đích Triền + Miên
 724. Đô Thị Duyệt Nữ Hậu Cung Truyện
 725. Đô Thị Ghi Việc
 726. Đô Thị Giai Nhân
 727. Đô Thị Gió Trăng
 728. Đô Thị Gió Trăng Kỳ Đàm
 729. Đô Thị Hậu Cung Dục Vọng Truyền Kỳ
 730. Đô Thị Hậu Cung Lục
 731. Đô Thị Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 732. Đô Thị Hậu Cung Quan Trường Lục
 733. Đô Thị Hậu Hoa Viên
 734. Đô Thị Hoa Đạo
 735. Đô Thị Hoa Duyến Mộng
 736. Đô Thị Hoa Ngữ
 737. Đô Thị Hoa Tùng Lục
 738. Đô Thị Hoàng Cung
 739. Đô Thị Hỏi Tình
 740. Đô Thị Hồng Nhan Hậu Cung Truyền
 741. Đô Thị Hồng Nhan Phổ
 742. Đô Thị Hương Ngọc
 743. Đô Thị Huyền Huyễn: Dục Chi Trầm Luân
 744. Đô Thị Kì Duyên
 745. Đô Thị Kiều Thê Chi Mỹ Nữ Hậu Cung
 746. Đô Thị Kỳ Ma
 747. Đô Thị Ký Sự
 748. Đô Thị Lăng Hoa Ký
 749. Đô Thị Lãng Hương Lục
 750. Đô Thị Lệ Nhân Chi Mỹ Diễm Nhân Thê Tiếu Bí Thư
 751. Đô Thị Liệp Diễm: Thiếu Phụ Câu Lạc Bộ
 752. Đô Thị Long Du
 753. Đô Thị Mê Hương Ký
 754. Đô Thị Mỗi Người Một Vẻ
 755. Đô Thị Mỹ Diễm Hậu Cung
 756. Đô Thị Mỹ Nhân Sinh Hoạt Ký
 757. Đô Thị Mỹ Phụ
 758. Đô Thị Nghịch Long
 759. Đô Thị Nghiệt Duyến Long Hấp Thủy
 760. Đô Thị Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa
 761. Đô Thị Nón Xanh Anh Hùng Truyện
 762. Đô Thị Ở Chung Vật Ngữ
 763. Đô Thị Phẩm Hương Lục
 764. Đô Thị Phong Lưu
 765. Đô Thị Phong Lưu Đế Vương
 766. Đô Thị Phong Lưu Sử
 767. Đô Thị Phong Lưu Tà Thiếu
 768. Đô Thị Phong Lưu Truyện
 769. Đô Thị Phong Lưu Vương
 770. Đô Thị Phong Nguyệt
 771. Đô Thị Phong Nguyệt Kỳ Đàm
 772. Đô Thị Quy Tắc Ngầm
 773. Đô Thị Rừng Rậm
 774. Đô Thị Sắc Thần Hành
 775. Đô Thị Sau Vườn Hoa
 776. Đô Thị Song Tu Ký
 777. Đô Thị Tà Ác Đế Vương
 778. Đô Thị Tà Đồng
 779. Đô Thị Tà Tu
 780. Đô Thị Tầm Diễm Lục
 781. Đô Thị Tầm Hoa Lục
 782. Đô Thị Tầm Hoan
 783. Đô Thị Tàng Kiều
 784. Đô Thị Thiên Long
 785. Đô Thị Thiếu Long Diễm Truyền
 786. Đô Thị Thiếu Phụ Trầm Luân
 787. Đô Thị Thiếu Soái
 788. Đô Thị Thôi Miên Truyền Kỳ
 789. Đô Thị Thuật Thần
 790. Đô Thị Tiềm Long
 791. Đô Thị Tiểu Cương Pháo
 792. Đô Thị Tiêu Dao
 793. Đô Thị Tiêu Dao Truyện
 794. Đô Thị Tiêu Dao Hiệp
 795. Đô Thị Tiêu Dao Ký
 796. Đô Thị Tiêu Dao Phong Lưu Ký
 797. Đô Thị Tiêu Dao Tu Thần
 798. Đô Thị Tiêu Diêu
 799. Đô Thị Tiêu Diêu Truyện
 800. Đô Thị Tiểu Tử Liệp Diễm Thực Lục
 801. Đô Thị Tiểu Tử Thải Hoa Thực Lục
 802. Đô Thị Tìm Diễm Lục
 803. Đô Thị Tìm Vui Mừng
 804. Đô Thị Tình Duyên
 805. Đô Thị Tình Hiệp Phong Vân Lục
 806. Đô Thị Tình Sắc
 807. Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư
 808. Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống
 809. Đô Thị Trăm Mỹ Lục
 810. Đô Thị Trần Dục Thú Diễm
 811. Đô Thị Truyền Thuyết
 812. Đô Thị Túng Diễm Hành
 813. Đô Thị Tung Hoành Mỹ Nữ Truyện
 814. Đô Thị Tùng Lâm
 815. Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
 816. Đô Thị Vấn Tình
 817. Đô Thị Vương Triều
 818. Đô Thị Xinh Đẹp Hậu Cung
 819. Đô Thị Xuân Triều
 820. Đở Nàng Dãy Núi
 821. Dò Xét Thừa Tướng Phủ
 822. Đọa Lạc Chi Vương
 823. Đọa Lạc Đích Hôi Trần
 824. Đọa Lạc Đích Tro Bụi
 825. Đọa Lạc Nhân Sinh
 826. Đọa Lạc Thiên Sứ Nguyền Rủa
 827. Đọa Nhập Thâm Uyên Đích Mỹ Diễm Thục Phụ
 828. Đoàn Gia Nữ Đem Tục (Đế Quốc)
 829. Đoàn Gia Nữ Tướng
 830. Đoạn Gia Nữ Tương Tục (Đế Quốc)
 831. Đoản Thiên Tác Phẩm
 832. Đoạn Tình Khúc
 833. Đoạn Tội Ma Nữ
 834. Đoan Trang Thượng Hải Nhạc Mẫu
 835. Đoàn Tụ Cung Ký Sự Bộ 2
 836. Đoàn Tụ Sum Vầy
 837. Đoạt Thê: Thực Cốt Nhu Tình
 838. Đoạt Tình Bá Yêu
 839. Đoạt Tình Phách Ái
 840. Đoạt Vợ
 841. Đoạt Vợ: Thực Cốt Nhu Tình
 842. Độc Bộ Tiên Trần
 843. Độc Chiếm
 844. Độc Chiếm Đông Chu Hoa Thơm Cỏ Lạ
 845. Độc Chiêm Đông Chu Quần Phương
 846. Độc Chiếm Quần Phương
 847. Độc Gió Kiếm Lưu
 848. Độc Kiếm Phong Lưu
 849. Độc Tâm Tiểu Tử Hỗn Quan Tràng
 850. Độc Thoại
 851. Độc Tôn Phẩm Hương Lục
 852. Độc Tôn Tinh Hà
 853. Dog Girl
 854. Đôi Câu Vài Lời
 855. Đời Nhà Thanh Cung Đình Chuyện Tình Yêu
 856. Đội Nón Xanh: Cộng Hưởng Kiều Thê
 857. Đổi Phụ Ký
 858. Đổi Thê
 859. Dời Thích — Ta Cùng Con Trai Chuyện Xưa Không Thể Nói
 860. Đổi Trứng Kỳ Công
 861. Đổi Yêu Hoàng Tiểu Lan
 862. Dòm Bí: Thành Nhân Nãi Mụ Hành Nghiệp Tiềm Quy Tắc 
 863. Dòm Dục Kỳ Duyên
 864. Dồn Chúng Ta Chung Đem Chết Đi Thanh Xuân
 865. Đơn Giản Dục Vọng
 866. Đông Bắc Đại Kháng
 867. Đông Bắc Ký Sự Chi Dục Tình
 868. Đông Bắc Nông Thôn Tình Dục Trường Thiên: Hắc Đất
 869. Đồng Cư Vạn Tuế
 870. Đóng Cửa Lại Kéo Lên Cửa Sổ
 871. Đông Cung Hỗn Loạn
 872. Đông Hải Huề Mỹ Phong Lưu Hành
 873. Đông Hải Kỳ Dị Du Ký
 874. Đông Hán Bá Vương Truyện
 875. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Cùng Chị Dâu Ở Chung Thời Gian
 876. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Hòa Tẩu Tử Đồng Cư Đích Nhật Tử
 877. Đông Hoàn Lệ Nhân
 878. Đồng Học Chi Mẫu Ngã Đích Thê
 879. Đồng Học Mụ Mụ
 880. Đồng Học Mụ Mụ Dâm Loạn
 881. Đông Kinh Phong Nguyệt
 882. Đông Kinh Phong Tình Lục
 883. Động Mạn Chi Hậu Cung Chi Lữ
 884. Động Mạn Chi Toàn Thu Ma Vương
 885. Động Mạn Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 886. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Đãi Chúc Đích Tẫn Khuyển
 887. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Mộng Huyễn Câu Nhạc Bộ
 888. Động Mạn Thế Giới Lý Đích Thôi Thổ Ky
 889. Động Tràn Đầy Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 890. Đồng Nghiệp Lăng Nhục Hệ Liệt
 891. Đồng Phi Dưỡng Thành Dâm Ký
 892. Đông Phách Hán Vương Truyền
 893. Đông Phong Truyền Kỳ
 894. Đông Phong Truyền Kỳ – Thanh Phương Truyền Kỳ
 895. Đông Phương Bất Bại
 896. Đông Phương Đệ Nhất Kiếm
 897. Đông Phương Truyền Kỳ Chi Bạch Tố
 898. Đông Phương Vân Mộng Đàm
 899. Đồng Sự
 900. Đồng Sự Ngả Linh
 901. Đồng Thời Khoái Cảm
 902. Động Tình Tam Quốc
 903. Động Tình Thiên Hạ
 904. Đổng Trác Phách Tam Quốc
 905. Doraemon H Bản
 906. Đốt Mắt Chi Nguyên Tội Rớt Xuống
 907. Đốt Yêu Lục
 908. Dota Chi Thần Truyền Thuyết
 909. Dragon World
 910. Dữ Ái Đồng Hành
 911. Dụ Dỗ Mê Đều
 912. Dụ Dỗ Quấn Thân
 913. Du Du Phong Hoa Tuyết Dạ Hạ Thiên
 914. Dữ Hạm Nương Tại Dị Thứ Nguyên Đích Nhật Tử
 915. Du Hí Lý Đích Chân Cảm Tình
 916. Du Hí Nhân Sinh
 917. Dụ Hoặc
 918. Dụ Hoặc Học Viện Chi Tuyệt Sắc Vật Ngữ
 919. Dụ Hồng Lâu
 920. Dụ Hương Cổ Hoàng
 921. Dữ Lão Mụ Đích Cố Sự
 922. Du Long Diễn Phượng
 923. Du Long Hí Phượng (Quy Lộ + Long Đằng Thiên Lý)
 924. Du Long Thần Điêu
 925. Du Long Truyện
 926. Dụ Mẫu Toàn Công Lược
 927. Dữ Mỹ Đồng Cư
 928. Dự Ngôn Sư
 929. Dữ Nhạc Phụ Nhạc Mẫu Cộng Đồng Trụ Tại Nhất Khởi Đích Nhật Tử
 930. Dữ Thế Vô Tranh
 931. Đùa Du Bụi Hoa
 932. Đưa Hàng Trên Giường
 933. Đùa Mỹ Đồ
 934. Đưa Tới Cửa Con Dâu Nuôi Từ Bé
 935. Dục Ái Di Tình
 936. Dục Bá Ỷ Thiên Hậu Cung
 937. Dục Bãi Bất Năng
 938. Dục Bãi Bất Năng’
 939. Dục Bổng Hương Chinh
 940. Dục Chi Chinh Phục
 941. Dục Chi Không Vui
 942. Dục Chi Quả Hoan
 943. Dục Chi Trầm Luân
 944. Dục Cùng Mộng: Nữ Tiến Sĩ Cùng Nữ Cảnh Hoa
 945. Dục Diễm Chuyện Cũ
 946. Dục Diễm Hậu Cung Đô Thị Hành
 947. Dục Diễm Hoa Viên
 948. Dục Diễm Hoặc Luyến
 949. Dục Diễm Phí Đằng
 950. Dục Diễm Phòng Học
 951. Dục Diễm Phong Lưu
 952. Dục Đều Hậu Cung Truyền
 953. Dục Đồ Di Quyển – Đồng Duyên
 954. Dục Đô Hậu Cung Truyện
 955. Dục Đồ Quyển Tông
 956. Dục Dòm Đường Đi
 957. Dục Dữ Mộng: Nữ Bác Sĩ Hòa Nữ Cảnh Hoa
 958. Dục Hà
 959. Dục Hải Quan Môn
 960. Dục Hải Tiêu Diêu
 961. Dục Hải Tiêu Diêu (Tu Cải Bản)
 962. Dục Hải Trầm Luân: Nhất Cá Hoán Thê Kinh Lịch Giả Đích Lương Tâm Sám Hối
 963. Dục Hải Trầm Luân Chi Na Na
 964. Dục Hải Túng Tình
 965. Dục Hải Y Sư
 966. Dục Hỏa Đốt Người: Phong Lưu Tẩu Tử
 967. Dục Hỏa Luân Hồi
 968. Dục Hỏa Mà Sinh
 969. Dục Hỏa Nan Miên
 970. Dục Hỏa Nhi Sinh
 971. Dục Hoàng Loạn Hậu Cung
 972. Dục Hoàng Nhũ Ma
 973. Dục Khuy Lữ Đồ
 974. Dục Kỳ Sao Yêu Tử
 975. Dục Lãng Tình Thiêu
 976. Dục Linh
 977. Dục Loạn Mê Tình
 978. Dục Loạn Muội Muội
 979. Dục Loạn Mỹ Nhân Nương Chi A Phương Chuyện Xưa
 980. Dục Loạn Phồn Quang
 981. Dục Loạn Xuân Tâm
 982. Dục Loạn Ưu Đẳng Sinh
 983. Dục Long Liệp Diễm
 984. Dục Lửa Khó Ngủ
 985. Dục Luân Diễm Kí
 986. Dục Ma Chuyện Tình Yêu
 987. Dục Ma Diễm Đế
 988. Dục Ma Diễm Sử
 989. Dục Ma Tươi Đẹp Đế
 990. Dục Mãn Hoa Đô
 991. Dục Mẫu Mê Tình
 992. Dục Nghiệt
 993. Dục Nhục Cuồng Long
 994. Dục Niệm Túng Sinh
 995. Dục Nữ Giai Di
 996. Dục Nữ Liệp Lang Ký
 997. Dục Nữ Săn Lang Ký
 998. Dục Sắc: Những Thứ Kia Giáo Hội Ngươi Ân Ái Đích Nữ Nhân
 999. Dục Sắc Chi Mê Dục Nữ Nhân
 1000. Dục Sắc Hoàng Đô
 1001. Dục Sông
 1002. Dục Thủ Đô Lâm Thời Thành Phố
 1003. Dục Tiên Dục Tử
 1004. Dục Truy Đuổi
 1005. Dục Vọng
 1006. Dục Vọng Chi Bên Ngoài… Mụ Mụ
 1007. Dục Vọng Chi Ca
 1008. Dục Vọng Chi Chủ Thân Hữu Thiên
 1009. Dục Vọng Chi Đảo
 1010. Dục Vọng Chi Đồng Truyền Thuyết
 1011. Dục Vọng Chi Hải
 1012. Dục Vọng Chi Môn
 1013. Dục Vọng Chi Môn’
 1014. Dục Vọng Chi Xuất Quỹ Đích Mụ Mụ
 1015. Dục Vọng Chinh Chiến Sử
 1016. Dục Vọng Chinh Phục
 1017. Dục Vọng Của Ta CuộC Sống
 1018. Dục Vọng Của Ta Kiếp Sống
 1019. Dục Vọng Đêm
 1020. Dục Vọng Đều Đảo
 1021. Dục Vọng Đích Hoang Dã
 1022. Dục Vọng Đô Thị
 1023. Dục Vọng Đô Thị’
 1024. Dục Vọng Đô Thị Hệ Liệt
 1025. Dục Vọng Đọa Lạc Luân Hồi
 1026. Dục Vọng Đường
 1027. Dục Vọng Đứng Đầu Thân Hữu Thiên
 1028. Dục Vọng Giang Hồ
 1029. Dục Vọng Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 1030. Dục Vọng Hồng Hạnh
 1031. Dục Vọng Lao Tù
 1032. Dục Vọng Năng Lượng
 1033. Dục Vọng Ngân Hà
 1034. Dục Vọng Nhân Sinh Hậu Cung
 1035. Dục Vọng Như Triều Nữ Nhân Như Thuỷ
 1036. Dục Vọng Phong Lưu
 1037. Dục Vọng Rừng Rậm
 1038. Dục Vọng Sa Đọa Luân Hồi
 1039. Dục Vọng Thản Bào
 1040. Dục Vọng Tháp
 1041. Dục Vọng Thiên Kiêu
 1042. Dục Vọng Thiếu Niên Hậu Cung Hành
 1043. Dục Vọng Thôn Trang
 1044. Dục Vọng Tổng Thống
 1045. Dục Vọng Trò Chơi
 1046. Dục Vọng Trung Đích Thành Phố
 1047. Dục Vọng Vô Giới
 1048. Dục Y Sám Hối Lục
 1049. Dục Yêu Cố Mộng
 1050. Dục Yêu Di Tình
 1051. Đùi Đẹp Rên Rỉ
 1052. Đùi Đẹp Y Mẫu
 1053. Đui Mù Lưu Thiên Hạ
 1054. Đứng Đầu Một Nhà
 1055. Đúng Dịp Mẹ
 1056. Dung Dung
 1057. Dũng Giả Cấm Lục
 1058. Đúng Là Mật Đào Thành Thục Khi
 1059. Đứng Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh
 1060. Đừng Yêu 1
 1061. Dược Thần
 1062. Đuổi Bắt
 1063. Dưới Bóng Đêm Bến Thượng Hải
 1064. Dưới Bóng Đêm Phía Sau Màn Giao Dịch: Đổi Yêu
 1065. Dưới Cái Nóng Mùa Hè Sau Đích Tuyết Trắng
 1066. Dưới Mặt Đất Đấu Giá Chỗ
 1067. Duỗi Nhập Mụ Mụ Váy Ngắn
 1068. Dưới Váy Hương
 1069. Đường Bá Hổ Dâm Truyện Đặc Huấn Tuyên Thệ Trước Khi Xuất Quân
 1070. Đường Bá Hổ Hiện Đại Tầm Phương Ký
 1071. Đường Bá Hổ Ngoại Truyện
 1072. Đường Chuyên
 1073. Dương Dã Độc Chiếm Hệ Liệt
 1074. Dương Dã Hệ Liệt
 1075. Dương Dã Phong Lưu
 1076. Dương Dã Phong Lưu Hậu Cung Hệ Liệt
 1077. Đường Dần Phong Lưu Truyện
 1078. Dương Gia Đem
 1079. Dương Gia Nữ Kiều Nương
 1080. Dương Gia Oa Tình Sự
 1081. Dương Gia Tướng Chi Phong Lưu Bát Thiểu
 1082. Dương Gia Tướng Chinh Mỹ Truyện
 1083. Dương Gia Tướng Ngoại (Oai) Truyền
 1084. Dương Lục Lang Tân Truyện
 1085. Đương Lục Mạo Ngộ Thượng Hồng Hạnh
 1086. Dưỡng Mẫu Ban Thưởng
 1087. Dưỡng Mẫu Đích Tưởng Lệ
 1088. Dưỡng Mẫu Khen Thưởng
 1089. Dương Môn Nữ Tướng
 1090. Dương Môn Nữ Tướng Mộc Quế Anh Bổ Sung Lý Lịch
 1091. Dương Môn Nữ Tương Mục Quế Anh Biệt Truyện
 1092. Đường Say
 1093. Đương Thì Minh Nguyệt Tại
 1094. Dương Tiểu Năm Thăng Quan Ký
 1095. Đường Triều Bộ Dạng Thùy Mị
 1096. Đường Triều Phong Vận
 1097. Dương Vật Trải Qua Nguy Hiểm Ký
 1098. Duy Ta Độc Tôn
 1099. Duyến Dục Đô Thị Hành
 1100. Duyến Khởi Duyến Diệt
 1101. Duyên Tới Duyên Đi
 1102. Duyệt Mỹ Đô Thị Lục
 1103. Duyệt Nhạc Học Viện
 1104. Duyệt Nữ Đô Thị Hậu Cung Truyện
 1105. Duyệt Tẫn Hồng Nhan

One thought on “Tàng Thư Các – D

Add Comment