1. Dạ Chết Non
 2. Đả Công Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 3. Đã Cưới Chủ Phụ Yêu Ta
 4. Dạ Dạ Dạ Xuân Tiêu
 5. Dạ Dạ Niệm Nô Kiều
 6. Dạ Dạ Tân Lang
 7. Dã Diễm Truyền Kỳ Lục
 8. Dã Hỏa Thiêu Xuân
 9. Dã Hương Hậu Cung Lục
 10. Đã Kết Hôn Bà Chủ Yêu Mến Ta
 11. Đả Kiếp: Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Dã Kiếp Sắc
 12. Dã Lý Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 13. Dạ Nan Miên
 14. Đả Tạo Tiếu Ngạo Hậu Cung
 15. Dã Thú
 16. Dã Thú Nhân Thê
 17. Dã Thú Người Vợ
 18. Dạ Thương
 19. Dã Tính Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 20. Đa Tình Dương Quá
 21. Đa Tình Hậu Cung Đô Thị Diễm Phúc Nhân Sinh
 22. Đa Tình Hoàng Đế
 23. Dã Tính Khó Bỏ
 24. Dã Tính Nan Ky
 25. Đa Tình Nhân Sinh
 26. Đa Tình Nhân Sinh’
 27. Dã Tính Nông Dân
 28. Đa Tình Y Tiên
 29. Đã Từng Chúng Ta Cũng Điên Qua
 30. Đa Xuất Lai Đích Hỗn Đản Tứ Bào Thai
 31. Dã Y Diễm Phúc Hậu Cung Truyền
 32. Đặc Biệt Cấp Cho Mập Mờ
 33. Đặc Cảnh Anh Thư
 34. Đặc Cảnh Kích Yêu
 35. Đắc Chí Rên Rỉ
 36. Đặc Chủng Binh Học Giáo Mật Sự
 37. Đặc Chủng Binh Xuyên Việt Dữ Mỹ Nữ Song Tu: Tiên Gia
 38. Đặc Chủng Thư Đồng
 39. Đặc Công Anh Thư
 40. Đặc Công Phong Lưu Lục
 41. Đặc Công Xuất Ngũ
 42. Đặc Dị Công Năng
 43. Đặc Quyền Của Thần Hào
 44. Đặc Sắc Tài Nguyên
 45. Đặc Thù Không Gian
 46. Đại Ác Ma Cùng Người Sau Truyện
 47. Đại Ác Ma Đồng Nhân Hậu Truyện
 48. Đại Ẩn
 49. Đài Bắc Danh Hoa
 50. Đại Bảo Hậu Cung Truyền Kỳ
 51. Đại Bảo Hệ Liệt
 52. Đại Bị Đồng Miên
 53. Đại Chiến Thục Nữ Ký
 54. Đại Chúa Tể
 55. Đại Chúa Tể Lão Khất Cái Quật Khởi
 56. Đại Cứu Vớt Thế Giới võ Hiệp
 57. Đại Đạo Chủ
 58. Đại Địa Nguyên Phẫn
 59. Đại Địa Phong Lưu
 60. Đại Địa Phong Vân Truyện
 61. Đại Địa Phong Vân Truyền Kỳ
 62. Đại Địa Vương Giả
 63. Đại Điêu Giấc Mộng
 64. Đại Điêu Mộng Tưởng
 65. Đại Điểu Thiếu Niên Hậu Cung
 66. Đại Đế Chuyện Tình Yêu Nhớ
 67. Đại Đường Chi Phi Đao Vấn Tình
 68. Đại Đường Chi Tà Thần Phong Lưu
 69. Đại Đường Dâm Du Ký
 70. Đại Đường Diễm Lục
 71. Đại Đường Diễm Tình Lục
 72. Đại Đường Diễm Tình Truyện
 73. Đại Đường Hậu Cung Đoạt Diễm Truyện
 74. Đại Đường Hoàn Khố Công Tử
 75. Đại Đường Lăng Phong Truyện
 76. Đại Đường Liệp Mỹ Hậu Cung Ký
 77. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Ghi Chép
 78. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Lục
 79. Đại Đường Mỹ Nữ Gặp Bi Thảm Tao Ngộ
 80. Đại Đường Ngự Y
 81. Đại Đường Phong Lưu Hành
 82. Đại Đường Phong Lưu Ký
 83. Đại Đường Phong Vân Hậu Cung Truyền
 84. Đại Đường Quần Phương Lục
 85. Đại Đường Quần Phương Phổ
 86. Đại Đường Săn Mỹ Hậu Cung Ký
 87. Đại Đường Song Long Chi Trọng sinh Biên Bất Phụ
 88. Đại Đường Song Long Đoạt Diễm Ký
 89. Đại Đường Song Long Truyện – Đồng Nhân
 90. Đại Đường Sử Thượng Mạnh Nhất Hậu Cung
 91. Đại Đường Thú Diễm Ký
 92. Đại Đường Thú Phương Lục
 93. Đại Đường Tiêu Dao Hành
 94. Đại Đường Trộm Hương Truyền
 95. Đại Đường Tự Tại Hành
 96. Đại Đường Tửu Đồ
 97. Đại Đường Vẫn Như Cũ
 98. Đại Giang Đi Về Hướng Đông Lãng Đào Tẫn
 99. Đại Giang Hồ Chi Ngân Diện Độc Thủ
 100. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Chi Công Tử Vô Tâm
 101. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Chi Hồng Diệp Thư Sinh
 102. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Kiếm Ma
 103. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Trường Sinh Kinh
 104. Đại Hào Môn
 105. Đại Hàng Hải Thời Đại — Lý Hoa Mai Thiên
 106. Đại Hanh
 107. Đại Hiệp Hồn
 108. Đại Hoang Diễm Lữ
 109. Đại Học Bạn Gái 28 Thiên Kịch Biến
 110. Đai Học Bảo Vệ Cửa Lão Đổng
 111. Đại Học Chi Đạo
 112. Đại Học Chi Mạn Du Hoa Tùng
 113. Đại Học Chi Tràn Đầy Du Buội Hoa
 114. Đại Học Chuyện Tình Yêu
 115. Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng
 116. Đại Học Diễm Sử
 117. Đại Học Dục Vọng Sử
 118. “Đại Học Khiếu Thú” Đích Dâm Loạn Sinh Hoạt
 119. Đại Học Na Ta Sự Nhi
 120. Đại Học Na Ta Sự Nhi Hậu Tục
 121. Đại Học Những Chuyện Kia Mà
 122. Đại Học Những Chuyện Kia Mà Sau Này
 123. Đại Học Nữ Học Sinh
 124. Đại Học Nữ Sinh Ký Túc Xá Xuân Tình
 125. Đại Hội Đấu Phá Trời Cao – Hắc Ám Nô Lệ Bán Đấu Giá Đại Hội
 126. Đại Kiếm Sư Ngoại Truyện
 127. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
 128. Đại Kiếm Thần
 129. Đại La Dâm Tiên Tại Đô Thị
 130. Đại La Kim Tiên Dị Giới Tiêu Hồn
 131. Đại Lộ: Bắt Được Mỹ Nhân Tâm
 132. Đại Lục Diễn Nghệ Quyển Diễm Sử Hệ Liệt
 133. Đại Lục Giải Trí Vòng Diễm Sử Hệ Liệt
 134. Đại Lục Giới Showbiz Tình Yêu Hệ Liệt
 135. Đại Lục Giới Văn Nghệ Chuyện Tình Yêu Hệ Liệt
 136. Đại Luyện Sĩ
 137. Đại Ma Đạo Sư Tình Nô Thí Luyện
 138. Đại Ma Quân Hoàng Rung Động Hồi Ức Lục
 139. Đại Ma Quân Hoàng Liên Y Hồi Ức Lục
 140. Đại Minh
 141. Đại Minh Anh Liệt Dâm Hương Lục
 142. Đại Minh Chi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
 143. Đại Minh Chinh Mỹ Truyện
 144. Đại Minh Cướp Biển
 145. Đại Minh Kỳ Tăng Truyện
 146. Đại Minh Lưu Manh Hoàng Đế
 147. Đại Minh Thiên Hạ
 148. Đại Minh Thiên Hạ (Tu Chỉnh Bản)
 149. Đại Minh Tinh Chi Lộ
 150. Đại Minh Tinh Đường
 151. Đại Minh Tinh Thêm Sắc Bản
 152. Đại Nãi Nữ Hữu Bạo Lộ Ký Lục
 153. Đại Ngọc Chi Ca
 154. Đại Ngọc Lạc Hồng Ký
 155. Đại Ngọc Rơi Hồng Nhớ
 156. Đại Ngọc Sắp Hót
 157. Đại Nữ Nhi Gả Tuần Trăng Mật Phong Ba
 158. Đại Nữ Nhi Giá Đích Mật Nguyệt Phong Ba
 159. Đại Quản Gia Hệ Liệt
 160. Đại Tần Bá Nghiệp
 161. Đại Thám Tử Mori Kogoro
 162. Đại Thanh Cung Đình Bí Sử Chi Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu Thiên
 163. Đại Thế Ba Ba Nhượng Mụ Mụ Hài Lòng
 164. Đại Thoại Thiên Nga Hồ
 165. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Phụ Cuộc Sống
 166. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
 167. Đại Tiểu Mỹ Nữ Ái Thượng Ngã
 168. Đại Tiểu Thư Không Thể Trêu Vào
 169. Đại Tiểu Thư Toàn Chức Bảo Tiêu
 170. Đại Tranh Chi Thế
 171. Đái Trứ Tẩu Tử Khứ Lữ Du Chi Dâm Loạn Bút Tiên Kinh Hồn
 172. Đại Trượng Phu
 173. Đài Truyền Hình Người Chủ Trì DJ
 174. Đại Tùy Hoàng Đế
 175. Dâm Ẩm Ướt Đối Nghịch
 176. Dâm Ấn Thiên Sử
 177. Dâm Bá Vương Truyện Thuyết
 178. Dâm Bé Gái Ngực To Muội
 179. Đấm Bóp Sau Ta Cuồng Sấp Mẫu Thân Và Tỷ Tỷ
 180. Đàm Cổ Luận Kim Chi Giác Lượng
 181. Dâm Côn Tam Huynh Đệ
 182. Dâm Cướp Mê Án
 183. Dâm Dâm Chúng Sinh Kiếp
 184. Dâm Đãng Bạn Gái
 185. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 1
 186. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 2
 187. Dâm Đãng Bệnh Viện
 188. Dâm Đãng Đệ Tử Muội
 189. Dâm Đãng Đích Viên Cảnh Chi Thê
 190. Dâm Đãng Lão Bà Linh Vận
 191. Dâm Đãng Lão Bà Yêu Đương Vụng Trộm Ký
 192. Dâm Đãng Mẫu Cẩu Giao Phối Chứng Thực
 193. Dâm Đãng Mẹ Xinh Đẹp Thân Thể
 194. Dâm Đãng Mụ Mụ Đích Mỹ Lệ Đỗng Thể
 195. Dâm Đãng Mụ Mụ Tao Tỷ Tỷ
 196. Dâm Đãng Mỹ Phụ Tố Cầm
 197. Dâm Đãng Gia Đình Nhà Gái Giáo
 198. Dâm Đãng Nữ Lãnh Đạo
 199. Dâm Đãng Si Nữ Ký
 200. Dâm Đãng Thiếu Phụ Đường Tử Ngọc
 201. Dâm Đãng Thiếu Phụ Bạch Khiết
 202. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Dị Địa Vẽ Vật Thực
 203. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Gợi Cảm Chân Dung
 204. Dâm Đãng Thiếu Phụ Thủy Mạn Chi Dị Địa Tả Sinh
 205. Dâm Đãng Thiếu Phụ Tôn Thiến
 206. Dâm Đãng Tình Sử
 207. Dâm Đế Gia Tộc
 208. Dâm Đế Phục Thù
 209. Dâm Đến Trong Xương Tủy Hoàng Dung Mẹ Con
 210. Dâm Đồ
 211. Dâm Đồ Cũng Tu Tiên
 212. Dâm Đồ Diệc Tu Tiên
 213. Dâm Đọa Đích Nữ Vũ Thần
 214. Dâm Đọa Nữ Võ Thần
 215. Dâm Dục Chuyển Học Sinh
 216. Dâm Dục Học Sinh Chuyển Trường
 217. Dâm Dục Phi Phi
 218. Dâm Duyệt Giả Kỳ
 219. Dâm Duyệt Ngày Nghỉ
 220. Dâm Duyệt Nhị Thứ Nguyên
 221. Dam Giới Nữ Nhân Hành
 222. Đàm Hà Dục Đích Na Ta Sự Nhi
 223. Dâm Hành Hạ Giang Hồ Chí
 224. Dâm Hồ Ngoại Truyện Chi Của Ta Tất Chân Thục Mẫu Lão Sư
 225. Dâm Huyệt Mỹ Nữ
 226. Dâm Khắp Thiên Hạ Tiểu Lưu Manh
 227. Dâm Kì Sao Chi Phệ Mộng Người
 228. Dâm Kiếp Mê Án
 229. Dâm Kỳ Hệ Liệt
 230. Dâm Kỳ Sao Chi Xâm Nhập
 231. Dâm Loạn Bí Sử
 232. Dâm Loạn Đại Gia Đình
 233. Dâm Loạn Chi Bạo
 234. Dâm Loạn Cuộc Sống
 235. Dâm Loạn Gia Đình Hệ Liệt
 236. Dâm Loạn Giang Hồ
 237. Dâm Loạn Hạnh Phúc Gia Đình
 238. Dâm Loạn Hỏa Khinh Viêm
 239. Dâm Loạn Minh Triều Đích Một Đóa Kỳ Ba: Bát Nhất Bát Kim Bình Mai
 240. Dâm Loạn Mẹ Con Cuộc Sống
 241. Dâm Loạn Một Nhà Thân
 242. Dâm Loạn Phòng Học Chi Sư Bạo
 243. Dâm Loạn Sinh Hoạt
 244. Dâm Loạn Thê Tử
 245. Dâm Loạn Thị Trấn Nhỏ
 246. Dâm Loạn Tiểu Trấn
 247. Dâm Loạn Trấn Nhỏ
 248. Dâm Loạn Trúc Lâu
 249. Dâm Long Đãng Phượng
 250. Dâm Long Trọng Sinh
 251. Dâm Ma Đại Đô Thị
 252. Dâm Ma Đạo
 253. Dâm Ma Giáo Sư
 254. Dâm Ma Hoàng Gian Dâm Mỹ Nữ Ký
 255. Dâm Ma Ngự Tỷ
 256. Dâm Ma Tái Thế
 257. Dâm Ma Trái Cây Chi Sân Trường Thiên
 258. Dâm Mẫu
 259. Dâm Mẫu Cùng Thiếu Nữ Đẹp Và Gia Đình Lão Sư
 260. Dâm Mẫu Món Đồ Chơi
 261. Dâm Mẫu Tính Diễn
 262. Dâm Mẫu Tính Diễn Tiền Truyện
 263. Đắm Mình Truỵ Lạc Tiểu Kiều Thê
 264. Dâm Mộng Nữ Yêu
 265. Dâm Muốn Đổi Học Sinh
 266. Dâm Mỹ Cám Dỗ
 267. Dâm Nam Loạn Nữ
 268. Dâm Nếu
 269. Dâm Ngôn Dục Sắc
 270. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Chi Xanh Biếc Lữ Giang Hồ
 271. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Hệ Liệt
 272. Dâm Ngược Phòng Thí Nghiệm
 273. Dâm Nhạc Hậu Cung Thần Điêu Vương
 274. Đam Nhậm Lĩnh Đạo Đích Hảo Xử
 275. Đảm Nhiệm Lãnh Đạo Chỗ Tốt
 276. Dâm Nhũ Hoàng
 277. Dâm Nhũ Khai Quan
 278. Dâm Nhục Bệnh Viện
 279. Dâm Nhục Học Sinh Xuất Sắc
 280. Dâm Nhục Nữ Cảnh
 281. Dâm Nhược
 282. Dâm Nội Cuốn Hút
 283. Dâm Nói Muốn Sắc
 284. Dâm Nữ
 285. Dâm Nữ Bạo Lực SM Câu Chuyện
 286. Dâm Nữ Đại Gia Đình
 287. Dâm Nữ Đạo
 288. Dâm Nữ Liệt Truyện Hệ Liệt
 289. Dâm Nữ Tu Tiên Truyện
 290. Dâm Ô Khả Khả
 291. Dâm Phụ Bút Ký
 292. Dâm Phụ Maggie
 293. Dâm Phụ Người Chế Tạo
 294. Dâm Phụ Nữ Giáo Sư Tiểu Hạnh
 295. Dâm Phụ Quản Lí Tư Nhật Kí
 296. Dâm Phụ Thang Gia Lệ
 297. Dâm Phụ Tự Bạch
 298. Dâm Phược Giang Hồ
 299. Dâm Sắc Hoàng Đô
 300. Dâm Sinh Ngoại Chuyển Nhỏ Xinh Đẹp Thứ Bảy
 301. Dâm Sinh Ngoại Truyện Hệ Liệt
 302. Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt
 303. Đầm Sông Dụ Cái Kia Chút Ít Công Việc
 304. Đàm Tà Thuyết Đế
 305. Dâm Tặc Võng Du Hành
 306. Dâm Tại Bệnh Viện
 307. Dâm Tận Thiên Hạ Hoa
 308. Dâm Thần Dị Chữ Tu Thần Truyền
 309. Dâm Thần Dị Vũ Tu Thần Truyện
 310. Dâm Thần Liệp Diễm Dị Giới
 311. Dâm Thành Cảnh Sự
 312. Dâm Thành Hệ Liệt
 313. Dâm Thấp Tác Đối
 314. Dâm Thê A Mỹ Hệ Liệt
 315. Dâm Thê Bị Động Tiến Hành Khi
 316. Dâm Thê Bổn Lang
 317. Dâm Thê Cực Hạn
 318. Dâm Thê La Mạn Sử
 319. Dâm Thế Mị Ma Truyện
 320. Dâm Thê Tiểu Thuyết Tình Yêu
 321. Dâm Thê Trường Thiên
 322. Dâm Thịt Bệnh Viện
 323. Dâm Thú Ái Chiến Sĩ
 324. Dâm Thú Dạy Dỗ
 325. Dâm Thú Khế Ước
 326. Dâm Thú Thủy Tinh Cầu
 327. Dâm Thú Yêu Chiến Sĩ
 328. Dâm Thuật Luyện Kim Sĩ
 329. Dâm Tiện Đến Trong Khung Thê Tử Của Ta
 330. Dâm Tiện Mẹ Hòa Đàng Hoàng Ba Ba
 331. Dâm Tội Đặc Trinh
 332. Dâm Trinh Diễm Tham Chi Hồ Điệp Công Ngụ
 333. Dâm Tu
 334. Dâm Ướt Đối Nghịch
 335. Dâm Vợ A Mỹ Hàng Loạt
 336. Dâm Vợ Cực Hạn
 337. Dâm Vợ Trường Thiên
 338. Dâm Xà Chuyển Sinh
 339. Dâm Xà Thịnh Yến
 340. Đan Cảnh
 341. Dân Công Tội Phạm Chi Lăng Nhục Giả Tĩnh Văn
 342. Đan Đỉnh Tu Diễm Lục
 343. Đan Dược Đại Hạnh
 344. Đan Dược Trùm
 345. Dân Gian Dâm Hoàng Diễm Hậu Cung
 346. Dẫn Hoa Miên
 347. Dẫn Lang Nhập Thất
 348. Dẫn Lang Nhập Thất Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 349. Dân Quốc Hào Phóng Nữ
 350. Dân Quốc Lãng Đãng Tử
 351. Dân Quốc Phong Lưu Sử
 352. Dân Quốc Tay Ăn Chơi
 353. Dẫn Sói Vào Nhà
 354. Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 355. Đản Tẫn Lương Tuyệt
 356. Đan Thần Phiêu Miểu Lục
 357. Dằng Dặc Phong Hoa Đêm Tuyết Mùa Hè
 358. Đãng Dạng Nữ Hoàng
 359. Đàng Hoàng Nhân Thê Hệ Liệt
 360. Đang Muội Thợ Săn
 361. Đãng Nguyệt Chinh Diễm Lục
 362. Đãng Phụ Bút Ký
 363. Đãng Thiên Sử
 364. Đáng Thương Mụ Mụ
 365. Đánh Cướp: Mỹ Nữ Tuyệt Sắc Cũng Cướp Sắc
 366. Danh Giáo Người Trong Sắp Thứ Tự
 367. Danh Kỹ Hoàng Dung
 368. Đánh Lén Mụ Mụ
 369. Danh Môn
 370. Danh Môn Diễm Lữ
 371. Danh Nhân Loạn Sự Tình
 372. Danh Phương Phổ
 373. Đạo Ấn
 374. Đảo Chủ Cuộc Sống Hạnh Phúc
 375. Đảo Chủ Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 376. Đạo Chụp Giáo Sư Dạy Kèm Ở Nhà
 377. Đáo Dị Giới Phao Nữu Khứ
 378. Đào Diễm Đô Thị Hoa Y
 379. Đào Hoa Ao Vận Sự
 380. Đào Hoa Bảo Điển
 381. Đào Hoa Đế Quốc Lục
 382. Đào Hoa Hậu Cung
 383. Đạo Hoa Thái Tuế
 384. Đào Hoa Thôn Nữ Nhân
 385. Đào Hoa Thôn Thượng Dã Sắc Đa: Thôn Sắc Vô Biên
 386. Đào Hoa Thôn Tình Sự
 387. Đạo Hỏa Tuyến
 388. Đào Học Uy Long (H Bản)
 389. Đạo Hương I + II
 390. Đào Lý Tranh Xuân
 391. Đào Ngẫu Diễm Dục
 392. Đào Ngẫu Tươi Đẹp Muốn
 393. Đảo Ngọc Đài
 394. Đào Sắc Bảo Giám
 395. Đào Sắc Cấm Khu
 396. Đào Sắc Cô Dâu Lệ
 397. Đào Sắc Đế Quốc
 398. Đào Sắc Dụ Hoặc
 399. Đào Sắc Dục Vọng
 400. Đào Sắc Hoa Y
 401. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ngã Thị Đại Ma Vương
 402. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ta Là Đại Ma Vương
 403. Đào Sắc Kỳ Hiệp Truyền
 404. Đào Sắc Tân Nương Lệ
 405. Đào Sắc Thần Y
 406. Đào Sắc Tu Chân Truyện
 407. Đào Sắc Y Tiên
 408. Đạo Sĩ Xuống Núi Sóng Giang Hồ
 409. Đạo Sĩ Hạ Sơn Lãng Giang Hồ
 410. Đạo Tiên Phàm
 411. Đào Vận Cuồng Y
 412. Đào Vận Quan Đồ
 413. Đào Vận Thiên Vương
 414. Đào Vận Vô Song
 415. Đạo Vô Chỉ Tẫn
 416. Đào Vong Diễm Lữ
 417. Dập Dờn Nữ Hoàng
 418. Dập Lửa
 419. Đạp Mộng Giang Hồ
 420. Đạp Mộng Giang Hồ Hành
 421. Đất Cao Lương Dã Đầu Giường Đặt Gần Lò Sưởi Mà
 422. Đất Của Ta, Ta Làm Chủ!
 423. Đất Hoang Diễm Lữ
 424. Đầu Có Động Hệ Liệt — Squeez Học Vườn
 425. Đầu Đội Hào Quang Nữ Nhân
 426. Đấu La Đại Lục
 427. Đấu La Đại Lục H Bản
 428. Đấu La Đại Lục – Đọa Hồn Loạn Vũ
 429. Đẩu M Muội
 430. Đấu Phá Chi Hóa Ma
 431. Đấu Phá Chi Ta Liền Mù Chi Viết Viết
 432. Đấu Phá Thần Điêu
 433. Đấu Phá Thương Khung
 434. Đấu Phá Thương Khung – Hắc Ám Nô Lệ Phách Mại
 435. Đấu Phá Thương Khung (NTR Thôi Miên)
 436. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Bản Chi Dục Tông
 437. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Tổng Hợp
 438. Đấu Phá Thương Khung Chi Chuyển Kiếp Luân Hồi
 439. Đấu Phá Thương Khung Chi Dâm Tông Tứ Ngược
 440. Đấu Phá Thương Khung Chi Hoa Tông Bí Sử
 441. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Bổ Sung Lý Lịch
 442. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Hành Trình
 443. Đấu Phá Thương Khung Thao Phá Trời Cao
 444. Đấu Phá Thương Khung Trọng Sinh Tiêu Viêm
 445. Đầu Tường Có Hạnh
 446. Đầu Xuân Tháng Hai — Thành Phần Tri Thức Mỹ Nhân Hệ Liệt Chi Bốn
 447. Dạy Dỗ
 448. Dạy Dỗ Bách Chi
 449. Dạy Dỗ Bạn Gái
 450. Dạy Dỗ Cơ Bắp Tập Thể Hình Giáo Luyện
 451. Dạy Dỗ Đại Đường Mỹ Nữ
 452. Dạy Dỗ Địa Cầu
 453. Dạy Dỗ Hương Giang
 454. Dạy Dỗ Hương Thôn
 455. Dạy Dỗ Lão Bản
 456. Dạy Dỗ Mỹ Nữ Lão Sư
 457. Dạy Dỗ Nhà Giàu Mỹ Nữ
 458. Dạy Dỗ Nữ Thần
 459. Dạy Dỗ Thanh Thuần Lão Bà Năm Năm Có Cảm
 460. Dạy Dỗ Thiên Kim
 461. Dạy Dỗ Thiên Long Muội Muội
 462. Dạy Dỗ Tiên Tử
 463. Dạy Dỗ Trăm Mị
 464. Đáy Quần Hương
 465. Dây Thừng Hoàng
 466. Dây Thừng Trói Thiếu Nữ Đẹp
 467. Đầy Tớ Công Chúa Tô Phỉ Á
 468. Đầy Tớ Nữ Cảnh
 469. Đầy Vườn Xuân Sắc Giam Không Được
 470. Đầy Vườn Sắc Xuân Ngắn Tập Trung
 471. DCAT
 472. Đế Bá
 473. Đế Bá – Lý Bát Dạ
 474. Đế Đài Xuân
 475. Dễ Dàng Ẩm Ướt Lưu
 476. Đệ Đệ Của Ta Muội Muội Chính Là Như Vậy Đáng Yêu
 477. Đê Điều Đích Hoa Lệ
 478. Đế Dương Thần Công
 479. Đế Hoàng Liệp Diễm Hành
 480. Đế Hoàng Quyết
 481. Đế Lâm Nhị Thứ Nguyên
 482. Đệ Nhất Bí Thư
 483. Đệ Nhất Thiên Hạ Phong Lưu
 484. Đệ Nhất Thiên Hạ Quả Phụ
 485. Đệ Nhất Thứ Mộng
 486. Đế Quốc Bản Sắc
 487. Đế Quốc Chi Loạn
 488. Đế Quốc Mỹ Nữ
 489. Đế Quốc Thương Khung
 490. Đệ Tam Loại Hạnh Phúc Nhân Sinh
 491. Đế Vương Bản Sắc
 492. Đế Vương Công Hầu Dâm Phong Lục
 493. Đế Vương Dã Sử
 494. Đế Vương Dã Sử Chi Tây Môn Khánh
 495. Đế Vương Liệp Mỹ Lục
 496. Đế Vương Săn Mỹ Lục
 497. Đế Vương Thời Đại
 498. Đế Vương Yến
 499. Đề Xe Ôm Anh Hùng Liên Minh Sinh Hoạt
 500. Đêm Chết Yểu
 501. Đêm Dài Đằng Đẵng Nông Làm Bạn Với Vua
 502. Đêm Đông
 503. Đêm Khó Ngủ
 504. Đem Không Người Dám Tiết Độc Mỹ Nữ Phá Cung
 505. Đêm Khuya Trò Chơi Tiết Mục
 506. Đem Làm Nón Xanh Gặp Gỡ Hồng Hạnh
 507. Đêm Như Ca
 508. Đem Quân Lệnh
 509. Đem Tay Vươn Vào Mẫu Thân Váy Ngắn
 510. Đêm Tham Phủ Thừa Tướng Thừa Tướng Tù Thiếp – Hoàng Dung
 511. Đêm Thương
 512. Đêm Tối Chi Lang
 513. Đêm Tối Gian Nan
 514. Đem Yêu Cấp Ba Ba
 515. Đến Chi Mẫu
 516. Đến Dị Giới Tán Gái Hành
 517. Đến Gần Lãnh Đạo Phu Nhân: Quyền Lực Mật Mã
 518. Đen Nhánh Đích Linh Hồn Người Thỉnh Thoảng
 519. Đen Sẫm Hàn Ngu Truyện
 520. Đến Từ Tương Lai
 521. Đẹp Bang Cao Giai Quản Lý Bất Luân
 522. Đẹp Đẽ Bụi Hoa
 523. Đẹp Nhất Thị Trưởng Dương Ngưng Băng
 524. Đẹp Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ Cùng Nhân
 525. Đẹp Trai Đẹp Trai Tiểu Tử Chi Thiên Kiều Bá Mị
 526. Đều Do Lão Bà Rất Ôn Nhu
 527. Đều Là Ánh Trăng Gây Họa
 528. Đều Là Công Công Gây Họa
 529. Đều Là Tất Chân Gây Họa
 530. Desire Program
 531. Dị Chủng Bài Tựa
 532. Dị Chủng Tự Ngôn
 533. Dị Địa Bạn Gái Chi Tình Dục Khó Thu
 534. Dị Đoan Chi Thần
 535. Dị Đoan Kỵ Sĩ
 536. Di Động Tàng Kinh Các
 537. Dị Dục Gia Đinh
 538. Dị Giới Chi Cực Phẩm Nãi Ba
 539. Dị Giới Chi Du Hí Giang Hồ
 540. Dị Giới Chi Đường Môn Độc Thánh
 541. Dị Giới Chi Không Gì Làm Không Được
 542. Dị Giới Chi Nghịch Thiên Siêu Thị
 543. Dị Giới Chi Nữ Minh Tinh Hậu Cung
 544. Dị Giới Chi Nữ Tính Phúc Âm Sư
 545. Dị Giới Chi Phong Lưu Cả Đời
 546. Dị Giới Chi Tà Long Du Thương Hải
 547. Dị Giới Chi Tam Cung Lục Viện
 548. Dị Giới Chi Tài Sắc Kiêm Thu
 549. Dị Giới Chi Tuyệt Sắc Phong Mang
 550. Dị Giới Cực Phẩm Sắc Lang
 551. Dị Giới Cực Phẩm Vú Em
 552. Dị Giới Cùng Mỹ Thành Thần
 553. Dị Giới Đạo Sư
 554. Dị Giới Dược Sư
 555. Dị Giới Ngược Duyến
 556. Dị Giới Hành Hạ Duyến
 557. Dị Giới Hậu Cung Diễm Phúc Ký
 558. Dị giới Hoa Tâm Tà Tôn
 559. Dị Giới Hồi Xuân
 560. Dị Giới Khai Thác Hệ Thống
 561. Dị Giới Linh Vũ Cải Biên Bản
 562. Dị Giới Mị Ảnh Tiêu Dao
 563. Dị Giới Muối Lậu
 564. Dị Giới Phong Lưu Phách Vương
 565. Dị Giới Phong Lưu Thần Đế
 566. Dị Giới Thương Nghiệp Bá Chủ
 567. Dị Giới Truy Mỹ Ký
 568. Dị Giới Tuyệt Sắc Phổ
 569. Dị Giới Xác Ướp
 570. Dị Giới Xử Nữ Truyền Kỳ
 571. Dị Giới Xuân Về
 572. Đi Làm Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 573. Dĩ Hậu Đích Thời Đại
 574. Dị Hiệp
 575. Dị Hiệp (NTR Thôi Miên Loại)
 576. Dĩ Hôn Chủ Phụ Ái Thượng Ngã
 577. Đi Hướng Nón Xanh Vực Sâu
 578. Dị Năng Giới Hệ Thống
 579. Dị Năng Thiên Hạ
 580. Dị Năng Tiêu Diêu Thần Y
 581. Dị Năng Truy Mỹ Ký
 582. Dì Nhỏ Hấp Dẫn
 583. Dì Nhỏ Liễu Hạm Yên
 584. Đi Quang Đích Mụ Mụ
 585. Di Ta Ảo Tưởng
 586. Dị Thế Chi Thâu Hương Thiết Ngọc
 587. Dị Thế Chi Tiêu Diêu Tiểu Vương Gia
 588. Dị Thế Chi Vương
 589. Dị Thế Hậu Cung 3000 Phi
 590. Dị Thế Không Miện Tà Hoàng
 591. Dị Thế Liệp Diễm Hậu Cung Truyện
 592. Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ
 593. Dị Thế Long Tiêu Dao
 594. Dị Thế Lục Hoàng Lục
 595. Dị Thế Lục Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Quyển Sách
 596. Dị Thế Ma Hoàng
 597. Dị Thế Phong Lưu Sang Thế Thần
 598. Dị Thế Tà Quân
 599. Dị Thế Vô Ưu
 600. Dị Thế Vua
 601. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục
 602. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Thiên
 603. Dị Thời Không Thiếu Niên
 604. Di Thôn Con Dâu Đẹp Quá
 605. Dị Tinh Dâm Tình
 606. Di Truyền Con (Tu Chỉnh Bản)
 607. Đi Vào Thâm Uyên Nữ Nhân
 608. Đi Về Hướng Sa Đọa
 609. Đi Vũ Người
 610. Dị Vực Thâm Uyên
 611. Đi Xuyên Qua Rừng Nhiệt Đới
 612. Địa Bàn Của Ta Ta Tác Chủ!
 613. Địa Cầu Thượng Tối Ngưu Bức Đích Nam Nhân
 614. Địa Hạ Phách Mại Sở
 615. Địa Ngục Chi Môn
 616. Địa Ngục Chỗ Sâu Nhất
 617. Địa Ngục Còn Là Thiên Đường
 618. Địa Ngục Hay Là Thiên Đường
 619. Địa Ngục Hoàn Thị Thiên Đường
 620. Địa Ngục Hồng Nhan (Nguyên Bản)
 621. Địa Ngục Là Thiên Đường
 622. Địa Ngục Môn
 623. Địa Ngục Trường Học
 624. Địa Phủ Lâm Thời Công
 625. Địa Thiết Tình Duyên
 626. Dịch Dung Thuật: Túy Nhập Nữ Nhân Hoài
 627. Diễm Bá Hậu Cung Thiên Hạ
 628. Diễm Chi Thương
 629. Diễm Cơ Mị Hành Cực Nhạc Kiếp Chi Kiếm Tông Tình Oán
 630. Diễm Đãng Hoa Lau Loan
 631. Diễm Đạo Đa Tình Lục
 632. Diễm Đế Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 633. Diễm Đô Lưu Phương
 634. Diễm Dục: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 635. Diễm Dục Thập Nhị Cung
 636. Diễm Dục Thiên Hạ
 637. Diễm Dục Vô Song
 638. Diễm Duyên Hiệp Nữ
 639. Diễm Hành Kỳ Dục Đô Thị
 640. Diễm Hành Phong Lưu Hậu Cung Truyền Thuyết
 641. Diễm Hành Phong Trần
 642. Diễm Hiệp Tình Chủng
 643. Diễm Hồn Chú
 644. Diễm Hương Mê Túy
 645. Diễm Hương Mê Túy’
 646. Diễm Kiều Long Dục
 647. Diễm Loạn Đô Thị
 648. Diễm Loạn Mỹ Mẫu
 649. Diễm Luyến Ma Tâm
 650. Diễm Mãn Hạnh Hoa Thôn
 651. Diễm Mãn Sĩ Đồ
 652. Diễm Mãn Sĩ Dục
 653. Điềm Mật Tứ Thiên Kim
 654. Diễm Mẫu Cám Dỗ
 655. Diễm Mẫu Đích Hoang Đường Đổ Ước
 656. Diễm Mẫu Dục Hoặc
 657. Diễm Mẹ Hoang Đường Đánh Cuộc
 658. Diễm Mộng Hậu Cung Nhân Sinh
 659. Diễm Muốn: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 660. Diễm Muốn Thiên Hạ
 661. Diễm Mỹ Đô Thị
 662. Diễm Mỹ Hậu Cung Duyến
 663. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Cầm
 664. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Một Thanh Bắt
 665. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Nhất Bả Trảo
 666. Diễm Ngộ Chi Lữ
 667. Diễm Ngộ Cổ Kim Hậu Cung Truyện
 668. Diễm Ngộ Lộ
 669. Diễm Ngộ Nan Chắn
 670. Diễm Ngộ Nhân Sinh
 671. Diễm Ngộ Phong Lưu Ký
 672. Diễm Ngộ Truyền Thuyết
 673. Diễm Ngộ Tu Chân
 674. Diễm Nguyệt Cuồng Thiên
 675. Diễm Nô Thiên Hương Truyền
 676. Diễm Nói Đại Đường
 677. Diễm Nói Liêu Trai
 678. Diễm Nữ Hương Hồn Y Tá Nữ Tù Mất Hồn Lệ
 679. Diễm Nữ Kỳ Lân Tiếu Thiếu Nữ Xinh Đẹp
 680. Diễm Nữ Mất Hồn Lệ
 681. Diễm Phách Hậu Cung Thiên Hạ
 682. Diễm Pháp Chiến
 683. Diễm Phúc Bá Chủ
 684. Diễm Phúc Đại Đường
 685. Diễm Phúc Đô Thị Tiêu Dao
 686. Diễm Phúc Dục Vọng Nhân Sinh
 687. Diễm Phúc Nhân Sinh Chi Thông Cật
 688. Diễm Phúc Sâu
 689. Diễm Phúc Tiên Y
 690. Diễm Phúc Tiêu Dao
 691. Diễm Phúc Tiêu Diêu
 692. Diễm Phượng Truyện Kỳ
 693. Diêm Quân Đô Thị
 694. Diễm Quang Tẫn Lãm
 695. Diễm Quật Huyết Địa Ngục
 696. Diễm Sắc Ký
 697. Diễm Say Mê Hương
 698. Diễm Thú Đô Thị
 699. Diễm Thuyết Đại Đường
 700. Diễm Trạch
 701. Diễm Tu
 702. Diễm Tu Thiên Địa Bất Dung
 703. Diễm Túy Hậu Cung Truyền Thuyết
 704. Diễm Túy Mê Hương
 705. Diễm Túy Mỹ Nữ Hậu Cung Truyền Thuyết
 706. Diễm Tuyệt Nông Thôn
 707. Diêm Vương Trở Về
 708. Diễm Yêu Ma Tâm
 709. Điện Ảnh Và Truyền Hình Anime Hậu Cung Ký
 710. Điên Cuồng Bầu Trời Đêm
 711. Điên Cuồng Đại Gia Tộc
 712. Điên Cuồng Mê Hương Thuật
 713. Điên Cuồng Nội Công
 714. Điên Cuồng Vương Quốc
 715. Điền Dã Hương Hoa
 716. Điền Dã Mùa Xuân
 717. Điền Dã Mùi Hoa
 718. Điên Đảo Sơn Tình Sự – Mỗi Dạ Chinh Phục Nhất Cá Nữ Nhân
 719. Diễn Du Tìm Tần
 720. Điên Phong Bảo Giám
 721. Điên Phong Chinh Đồ
 722. Điên Phúc Hỏa Ảnh
 723. Điện Thị Thai Đích Chủ Trì Nhân
 724. Diễn Thịt Nhân Sinh Chi Lăng Nhục
 725. Điền Tụ Cùng Hắn Bọn Đầy Tớ
 726. Điền Viên Phong Quang
 727. Điệp Biển Hoa
 728. Điệp Hải Hoa
 729. Điệp Mộng Hồng Hoa
 730. Diệp Thanh Cố Sự
 731. Diệp Thị Gia Tộc
 732. Điệp Vũ Đại Đường Xuân
 733. Diệt Chủ Dị Thế
 734. Diệt Chủ Dị Thế Mất Hồn
 735. Điểu
 736. Điều Giáo
 737. Điều Giáo Bách Chi
 738. Điều Giáo Bách Mị
 739. Điều Giáo Cả Nhà Bạn Gái
 740. Điều Giáo Đại Đường
 741. Điều Giáo Đại Đường Mỹ Nữ
 742. Điều Giáo Địa Cầu
 743. Điều Giáo Hương Giang
 744. Điều Giáo Hương Thôn
 745. Điều Giáo Lão Bản
 746. Điều Giáo Mụ Mụ Thiên
 747. Điều Giáo Mỹ Nữ Lão Sư
 748. Điều Giáo Nữ Thần
 749. Điều Giáo Sau Ly Hôn
 750. Điều Giáo Thần Điêu Chúng Nữ
 751. Điều Giáo Thanh Thuần Lão Bà Ngũ Niên Hữu Cảm
 752. Điều Giáo Thiên Long Muội Muội
 753. Điều Hương Thánh Thủ
 754. Điều Khiển Kiếp Sống
 755. Diệu Mỹ Nhân
 756. Điểu Phá Thương Khung
 757. Điểu Phá Trời Cao
 758. Điểu Rách Trời Cao
 759. Điệu Thấp Hoa Lệ
 760. Diệu Thủ Loạn Xuân
 761. Diệu Thủ Thần Chức
 762. Diệu Thủ Thôi Hoa
 763. Điểu Ti Đích YY Nhân Sinh
 764. Điểu Ti Ngày Trung Thiên Đích Sân Trường Nghịch Tập Nhân Sinh
 765. Điểu Ti Nhật Trung Thiên Đích Giáo Viên Nghịch Tập Nhân Sinh
 766. Điệu Tiến Mỹ Nhân Oa
 767. Đỉnh Bảo Giám
 768. Đỉnh Cấp Bại Hoại
 769. Đỉnh Cấp Lang Thang Cuồng Đồ
 770. Đỉnh Cấp Lưu Manh
 771. Đỉnh Cấp Người Mẫu Bạn Gái Chi Nhật Bản Du
 772. Đính Cấp Phôi Đản
 773. Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống
 774. Đình Đời Phách Diễm
 775. Đinh Gia Mây Mưa
 776. Đinh Gia Vân Vũ
 777. Định Nhan Châu
 778. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh
 779. Đỉnh Phong Bảo Giám
 780. Đỉnh Phong Hành Trình
 781. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân
 782. DLP Quần Áo Lụa Là Tổng Tài
 783. Đồ Cấm Loạn Dục
 784. Đồ Đê Tiện Mẫu Thân
 785. Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)
 786. Đồ Mạt Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 787. Đỏ Thẫm Thiếu Nữ (Scarlet Girls)
 788. Đô Thành Phong Nguyệt
 789. Đô Thị Bách Mỹ Lục
 790. Đô Thị Bách Mỹ Lục – TCB
 791. Đô Thị Bảo Phiêu Kỳ Ngộ Ký
 792. Đô Thị Bảo Tiêu Kỳ Ngộ Nhớ
 793. Đô Thị Bầy Mỹ Truyện
 794. Đô Thị Bộ Đội Đặc Chủng
 795. Đô Thị Bụi Hoa Lục
 796. Đô Thị Cảnh Xuân
 797. Đô Thị Chi Cẩu Thả Bụi Hoa
 798. Đô Thị Chi Dục Kính Hoa Duyến
 799. Đô Thị Chi Nữ Thần Trò Chơi
 800. Đô Thị Chi Sân Trường Săn Dục
 801. Đô Thị Chi Súng Thần
 802. Đô Thị Chi Thương Thần
 803. Đô Thị Chi Vương Giả Trở Về
 804. Đô Thị Chúng Sinh Tương
 805. Đô Thị Chuyện Tình Yêu
 806. Đô Thị Chuyện Tình Yêu Lục
 807. Đô Thị Cực Lạc Hậu Cung
 808. Đô Thị Cực Nhạc Hậu Cung
 809. Đô Thị Cực Phẩm Thiên Sư
 810. Đô Thị Đại Thiếu
 811. Đô Thị Đại Vu
 812. Đô Thị Đặc Chủng Binh
 813. Đô Thị Dâm Hồ Truyện
 814. Đô Thị Dâm Hồ Truyền Chi Tần Băng Thiên
 815. Đô Thị Dâm Loạn Gia Tộc
 816. Đô Thị Đào Hoa Truyện
 817. Đô Thị Đào Hoa Vận
 818. Đô Thị Di Hồn Khúc
 819. Đô Thị Dị Tưởng Hậu Cung Lục
 820. Đô Thị Diễm Đế
 821. Đô Thị Diễm Đi
 822. Đô Thị Diễm Lục
 823. Đô Thị Diễm Mộng Hậu Cung Truyện
 824. Đô Thị Diễm Ngộ
 825. Đô Thị Diễm Ngộ Chỉ Nam
 826. Đô Thị Diễm Ngọc Ký
 827. Đô Thị Diễm Phụ
 828. Đô Thị Diễm Sử Lục
 829. Đô Thị Điên Thần Bảng
 830. Đô Thị Du Long
 831. Đô Thị Dục Sắc
 832. Đô Thị Dục Thần
 833. Đô Thị Dục Túng Hậu Cung
 834. Đô Thị Dục Vọng Sân Trường
 835. Đô Thị Dục Vọng: Phong Cuồng Đích Triền + Miên
 836. Đô Thị Duyệt Nữ Hậu Cung Truyện
 837. Đô Thị Ghi Việc
 838. Đô Thị Giai Nhân
 839. Đô Thị Gió Trăng
 840. Đô Thị Gió Trăng Kỳ Đàm
 841. Đô Thị Hậu Cung Dục Vọng Truyền Kỳ
 842. Đô Thị Hậu Cung Lục
 843. Đô Thị Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 844. Đô Thị Hậu Cung Quan Trường Lục
 845. Đô Thị Hậu Hoa Viên
 846. Đô Thị Hoa Đạo
 847. Đô Thị Hoa Duyến Mộng
 848. Đô Thị Hoa Ngữ
 849. Đô Thị Hoa Tùng Lục
 850. Đô Thị Hoàng Cung
 851. Đô Thị Hỏi Tình
 852. Đô Thị Hồng Nhan Hậu Cung Truyền
 853. Đô Thị Hồng Nhan Phổ
 854. Đô Thị Hương Ngọc
 855. Đô Thị Huyền Huyễn: Dục Chi Trầm Luân
 856. Đô Thị Kì Duyên
 857. Đô Thị Kiều Thê Chi Mỹ Nữ Hậu Cung
 858. Đô Thị Kỳ Ma
 859. Đô Thị Ký Sự
 860. Đô Thị Lăng Hoa Ký
 861. Đô Thị Lãng Hương Lục
 862. Đô Thị Lệ Nhân Chi Mỹ Diễm Nhân Thê Tiếu Bí Thư
 863. Đô Thị Liệp Diễm: Thiếu Phụ Câu Lạc Bộ
 864. Đô Thị Long Du
 865. Đô Thị Mất Hồn Hành
 866. Đô Thị Mê Hương Ký
 867. Đô Thị Minh Tinh Hậu Cung Lục
 868. Đô Thị Mỗi Người Một Vẻ
 869. Đô Thị Mỹ Diễm Hậu Cung
 870. Đô Thị Mỹ Nhân Sinh Hoạt Ký
 871. Đô Thị Mỹ Phụ
 872. Đô Thị Nghịch Long
 873. Đô Thị Nghiệt Duyến Long Hấp Thủy
 874. Đô Thị Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa
 875. Đô Thị Nón Xanh Anh Hùng Truyện
 876. Đô Thị Nữ Thần Đích Ngoại Ngộ
 877. Đô Thị Nữ Thần Ngoại Tình
 878. Đô Thị Ở Chung Vật Ngữ
 879. Đô Thị Phẩm Hương Lục
 880. Đô Thị Phong Lưu
 881. Đô Thị Phong Lưu Đế Vương
 882. Đô Thị Phong Lưu Sử
 883. Đô Thị Phong Lưu Tà Thiếu
 884. Đô Thị Phong Lưu Truyện
 885. Đô Thị Phong Lưu Vương
 886. Đô Thị Phong Nguyệt
 887. Đô Thị Phong Nguyệt Kỳ Đàm
 888. Đô Thị Quy Tắc Ngầm
 889. Đô Thị Rừng Rậm
 890. Đô Thị Sắc Thần Hành
 891. Đô Thị Sau Khi Chợt Giàu
 892. Đô Thị Sau Vườn Hoa
 893. Đô Thị Siêu Cấp Thiếu Niên
 894. Đô Thị Song Tu Ký
 895. Đô Thị Tà Ác Đế Vương
 896. Đô Thị Tà Đồng
 897. Đô Thị Tà Tu
 898. Đô Thị Tầm Diễm Lục
 899. Đô Thị Tầm Hoa Lục
 900. Đô Thị Tầm Hoan
 901. Đô Thị Tầm Mỹ Ký
 902. Đô Thị Tàng Kiều
 903. Đô Thị Thâu Tâm Long Trảo Thủ
 904. Đô Thị Thiên Long
 905. Đô Thị Thiếu Long Diễm Truyền
 906. Đô Thị Thiếu Phụ Trầm Luân
 907. Đô Thị Thiếu Phụ: Của Ta Độc Thân Mẹ Kế
 908. Đô Thị Thiếu Soái
 909. Đô Thị Thôi Miên Truyền Kỳ
 910. Đô Thị Thuật Thần
 911. Đô Thị Tiềm Long
 912. Đô Thị Tiểu Cương Pháo
 913. Đô Thị Tiêu Dao
 914. Đô Thị Tiêu Dao Truyện
 915. Đô Thị Tiêu Dao Hiệp
 916. Đô Thị Tiêu Dao Ký
 917. Đô Thị Tiêu Dao Phong Lưu Ký
 918. Đô Thị Tiêu Dao Tu Thần
 919. Đô Thị Tiêu Diêu
 920. Đô Thị Tiêu Diêu Truyện
 921. Đô Thị Tiểu Tử Liệp Diễm Thực Lục
 922. Đô Thị Tiểu Tử Thải Hoa Thực Lục
 923. Đô Thị Tìm Diễm Lục
 924. Đô Thị Tìm Vui Mừng
 925. Đô Thị Tình Duyên
 926. Đô Thị Tình Hiệp Phong Vân Lục
 927. Đô Thị Tình Sắc
 928. Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư
 929. Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống
 930. Đô Thị Trăm Mỹ Lục
 931. Đô Thị Trần Dục Thú Diễm
 932. Đô Thị Trộm Hương Tặc
 933. Đô Thị Trộm Tâm Long Trảo Thủ
 934. Đô Thị Truyền Thuyết
 935. Đô Thị Túng Diễm Hành
 936. Đô Thị Tung Hoành Mỹ Nữ Truyện
 937. Đô Thị Tùng Lâm
 938. Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
 939. Đô Thị Vấn Tình
 940. Đô Thị Vương Triều
 941. Đô Thị Xinh Đẹp Hậu Cung
 942. Đô Thị Xuân Triều
 943. Đở Nàng Dãy Núi
 944. Dò Xét Thừa Tướng Phủ
 945. Đọa
 946. Đọa Dục Nữ Võ Thần
 947. Đọa Lạc Chi Vương
 948. Đọa Lạc Đích Hôi Trần
 949. Đọa Lạc Đích Tro Bụi
 950. Đọa Lạc Nhân Sinh
 951. Đọa Lạc Thiên Sứ Chi Yêu Mẫu Không Đường Về
 952. Đọa Lạc Thiên Sứ Nguyền Rủa
 953. Đọa Mẫu
 954. Đọa Nhập Thâm Uyên Đích Mỹ Diễm Thục Phụ
 955. Đoàn Gia Nữ Đem Tục (Đế Quốc)
 956. Đoàn Gia Nữ Tướng
 957. Đoạn Gia Nữ Tương Tục (Đế Quốc)
 958. Đoản Thiên Tác Phẩm
 959. Đoạn Tình Khúc
 960. Đoạn Tội Ma Nữ
 961. Đoan Trang Thượng Hải Nhạc Mẫu
 962. Đoàn Tụ Cung Ký Sự Bộ 2
 963. Đoàn Tụ Sum Vầy
 964. Đoạt Thê: Thực Cốt Nhu Tình
 965. Đoạt Tình Bá Yêu
 966. Đoạt Tình Phách Ái
 967. Đoạt Vợ
 968. Đoạt Vợ: Thực Cốt Nhu Tình
 969. Độc Bộ Tiên Trần
 970. Độc Chiếm
 971. Độc Chiếm Đông Chu Hoa Thơm Cỏ Lạ
 972. Độc Chiêm Đông Chu Quần Phương
 973. Độc Chiếm Quần Phương
 974. Độc Dược Giải Dược Quần Thể Tổ Đội 18 Cấm Hạn
 975. Độc Gió Kiếm Lưu
 976. Độc Kiếm Phong Lưu
 977. Độc Tâm Tiểu Tử Hỗn Quan Tràng
 978. Độc Thoại
 979. Độc Tôn Phẩm Hương Lục
 980. Độc Tôn Tinh Hà
 981. Dog Girl
 982. Đời Cha Dư Âm
 983. Đôi Câu Vài Lời
 984. Đói Khát Nhạc Mẫu
 985. Đội Mũ Xanh: Cùng Chung Kiều Thê
 986. Đời Nhà Thanh Cung Đình Chuyện Tình Yêu
 987. Đội Nón Xanh: Cộng Hưởng Kiều Thê
 988. Đổi Phụ Ký
 989. Đổi Thê
 990. Dời Thích — Ta Cùng Con Trai Chuyện Xưa Không Thể Nói
 991. Đổi Trứng Kỳ Công
 992. Đổi Yêu Hoàng Tiểu Lan
 993. Dòm Bí: Thành Nhân Nãi Mụ Hành Nghiệp Tiềm Quy Tắc 
 994. Dòm Dục Kỳ Duyên
 995. Dồn Chúng Ta Cuối Cùng Đem Chết Đi Đích Thanh Xuân
 996. Đơn Giản Dục Vọng
 997. Đông Bắc Đại Kháng
 998. Đông Bắc Ký Sự Chi Dục Tình
 999. Đông Bắc Nông Thôn Tình Dục Trường Thiên: Hắc Đất
 1000. Đồng Cư Vạn Tuế
 1001. Đóng Cửa Lại Kéo Lên Cửa Sổ
 1002. Đóng Cửa Một Nhà Thân
 1003. Đông Cung Hỗn Loạn
 1004. Đông Hải Huề Mỹ Phong Lưu Hành
 1005. Đông Hải Kỳ Dị Du Ký
 1006. Đông Hán Bá Vương Truyện
 1007. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Cùng Chị Dâu Ở Chung Thời Gian
 1008. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Hòa Tẩu Tử Đồng Cư Đích Nhật Tử
 1009. Đông Hoàn Lệ Nhân
 1010. Đồng Học Chi Mẫu Ngã Đích Thê
 1011. Đồng Học Mụ Mụ
 1012. Đồng Học Mụ Mụ Dâm Loạn
 1013. Đông Kinh Phong Nguyệt
 1014. Đông Kinh Phong Tình Lục
 1015. Động Mạn Chi Hậu Cung Chi Lữ
 1016. Động Mạn Chi Toàn Thu Ma Vương
 1017. Động Mạn Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 1018. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Đãi Chúc Đích Tẫn Khuyển
 1019. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Mộng Huyễn Câu Nhạc Bộ
 1020. Động Mạn Thế Giới Lý Đích Thôi Thổ Ky
 1021. Đồng Nghiệp Lăng Nhục Hệ Liệt
 1022. Đồng Nghiệp Thông Dâm Ngày
 1023. Đồng Nhân Hệ Liệt
 1024. Đồng Nhân Lăng Nhục Hệ Liệt
 1025. Đồng Niên
 1026. Đồng Phi Dưỡng Thành Dâm Ký
 1027. Đông Phách Hán Vương Truyền
 1028. Đông Phong Truyền Kỳ
 1029. Đông Phong Truyền Kỳ – Thanh Phương Truyền Kỳ
 1030. Đông Phương Bất Bại
 1031. Đông Phương Đệ Nhất Kiếm
 1032. Đông Phương Truyền Kỳ Chi Bạch Tố
 1033. Đông Phương Vân Mộng Đàm
 1034. Đồng Sự
 1035. Đồng Sự Ngả Linh
 1036. Đồng Thời Khoái Cảm
 1037. Động Tình Tam Quốc
 1038. Động Tình Thiên Hạ
 1039. Đổng Trác Phách Tam Quốc
 1040. Động Tràn Đầy Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 1041. Đông Tuyết Hồi Ký
 1042. Đông Tuyết Hồi Ức Lục
 1043. Đông Tuyết Nhớ Lại Tam Bộ Khúc
 1044. Doraemon H Bản
 1045. Đốt Mắt Chi Nguyên Tội Rớt Xuống
 1046. Đốt Yêu Lục
 1047. Dota Chi Thần Truyền Thuyết
 1048. Dragon World
 1049. Dữ Ái Đồng Hành
 1050. Dụ Dỗ Mê Đều
 1051. Dụ Dỗ Quấn Thân
 1052. Dụ Dỗ Thánh Nữ
 1053. Du Du Phong Hoa Tuyết Dạ Hạ Thiên
 1054. Dữ Hạm Nương Tại Dị Thứ Nguyên Đích Nhật Tử
 1055. Du Hí Lý Đích Chân Cảm Tình
 1056. Du Hí Nhân Sinh
 1057. Dụ Hoặc
 1058. Dụ Hoặc Học Viện Chi Tuyệt Sắc Vật Ngữ
 1059. Du Học Sinh Tô Tịnh Tại Tính Dục Trung Sa Đọa
 1060. Dụ Hồng Lâu
 1061. Dụ Hương Cổ Hoàng
 1062. Dữ Lão Mụ Đích Cố Sự
 1063. Du Long Diễn Phượng
 1064. Du Long Hí Phượng (Quy Lộ + Long Đằng Thiên Lý)
 1065. Du Long Thần Điêu
 1066. Du Long Truyện
 1067. Dụ Mẫu Toàn Công Lược
 1068. Dữ Mỹ Đồng Cư
 1069. Dữ Mỹ Nữ Lão Tổng Đích Ái Muội Sinh Hoạt
 1070. Dự Ngôn Sư
 1071. Dữ Nhạc Phụ Nhạc Mẫu Cộng Đồng Trụ Tại Nhất Khởi Đích Nhật Tử
 1072. Dữ Thế Vô Tranh
 1073. Đùa Du Bụi Hoa
 1074. Đưa Hàng Trên Giường
 1075. Đùa Mỹ Đồ
 1076. Đưa Nón Xanh Cấp Bạn Trai!
 1077. Đưa Tới Cửa Con Dâu Nuôi Từ Bé
 1078. Dục Ái Di Tình
 1079. Dục Bá Ỷ Thiên Hậu Cung
 1080. Dục Bãi Bất Năng
 1081. Dục Bãi Bất Năng’
 1082. Dục Bất Tử
 1083. Dục Bổng Hương Chinh
 1084. Dục Chi Chinh Phục
 1085. Dục Chi Không Vui
 1086. Dục Chi Quả Hoan
 1087. Dục Chi Trầm Luân
 1088. Dục Cùng Mộng: Nữ Tiến Sĩ Cùng Nữ Cảnh Hoa
 1089. Dục Diễm Chuyện Cũ
 1090. Dục Diễm Hậu Cung Đô Thị Hành
 1091. Dục Diễm Hoa Viên
 1092. Dục Diễm Hoặc Luyến
 1093. Dục Diễm Phí Đằng
 1094. Dục Diễm Phòng Học
 1095. Dục Diễm Phong Lưu
 1096. Dục Đều Hậu Cung Truyền
 1097. Dục Đồ Di Quyển – Đồng Duyên
 1098. Dục Đô Hậu Cung Truyện
 1099. Dục Đồ Quyển Tông
 1100. Dục Dòm Đường Đi
 1101. Dục Dữ Mộng: Nữ Bác Sĩ Hòa Nữ Cảnh Hoa
 1102. Dục Hà
 1103. Dục Hải Nan Bình: Đọa Lạc Đích Nữ Thần
 1104. Dục Hải Quan Môn
 1105. Dục Hải Thần Long
 1106. Dục Hải Tiêu Diêu
 1107. Dục Hải Tiêu Diêu (Tu Cải Bản)
 1108. Dục Hải Trầm Luân: Nhất Cá Hoán Thê Kinh Lịch Giả Đích Lương Tâm Sám Hối
 1109. Dục Hải Trầm Luân Chi Na Na
 1110. Dục Hải Túng Tình
 1111. Dục Hải Y Sư
 1112. Dục Hải Y Tâm
 1113. Dục Hải Yin Thê
 1114. Dục Hành Đô Thị
 1115. Dục Hỏa Đốt Người: Phong Lưu Tẩu Tử
 1116. Dục Hỏa Luân Hồi
 1117. Dục Hỏa Mà Sinh
 1118. Dục Hỏa Nan Miên
 1119. Dục Hỏa Nhi Sinh
 1120. Dục Hoàng Loạn Hậu Cung
 1121. Dục Hoàng Nhũ Ma
 1122. Dục Khuy Lữ Đồ
 1123. Dục Kỳ Sao Yêu Tử
 1124. Dục Lãng Tình Thiêu
 1125. Dục Linh
 1126. Dục Linh Thiên Hạ
 1127. Dục Loạn Mê Tình
 1128. Dục Loạn Muội Muội
 1129. Dục Loạn Mỹ Nhân Nương Chi A Phương Chuyện Xưa
 1130. Dục Loạn Phồn Quang
 1131. Dục Loạn Xuân Tâm
 1132. Dục Loạn Ưu Đẳng Sinh
 1133. Dục Long Liệp Diễm
 1134. Dục Lửa Khó Ngủ
 1135. Dục Luân Diễm Kí
 1136. Dục Ma Chuyện Tình Yêu
 1137. Dục Ma Diễm Đế
 1138. Dục Ma Diễm Sử
 1139. Dục Ma Tươi Đẹp Đế
 1140. Dục Mãn Hoa Đô
 1141. Dục Mẫu Mê Tình
 1142. Dục Nghiệt
 1143. Dục Nhục Cuồng Long
 1144. Dục Niệm Thân
 1145. Dục Niệm Túng Sinh
 1146. Dục Nô Huấn Luyện Học Vườn
 1147. Dục Nữ Giai Di
 1148. Dục Nữ Liệp Lang Ký
 1149. Dục Nữ Săn Lang Ký
 1150. Dục Sắc: Những Thứ Kia Giáo Hội Ngươi Ân Ái Đích Nữ Nhân
 1151. Dục Sắc Chi Mê Dục Nữ Nhân
 1152. Dục Sắc Hoàng Đô
 1153. Dục Sông
 1154. Dục Thủ Đô Lâm Thời Thành Phố
 1155. Dục Tiên Dục Tử
 1156. Dục Truy Đuổi
 1157. Dục Vọng
 1158. Dục Vọng Bay Lên
 1159. Dục Vọng Chi Bên Ngoài… Mụ Mụ
 1160. Dục Vọng Chi Ca
 1161. Dục Vọng Chi Chủ Thân Hữu Thiên
 1162. Dục Vọng Chi Đảo
 1163. Dục Vọng Chi Đồng Truyền Thuyết
 1164. Dục Vọng Chi Dực
 1165. Dục Vọng Chi Hải
 1166. Dục Vọng Chi Môn
 1167. Dục Vọng Chi Môn’
 1168. Dục Vọng Chi Xuất Quỹ Đích Mụ Mụ
 1169. Dục Vọng Chinh Chiến Sử
 1170. Dục Vọng Chinh Phục
 1171. Dục Vọng Của Ta CuộC Sống
 1172. Dục Vọng Của Ta Kiếp Sống
 1173. Dục Vọng Đêm
 1174. Dục Vọng Đều Đảo
 1175. Dục Vọng Đích Hoang Dã
 1176. Dục Vọng Đô Thị
 1177. Dục Vọng Đô Thị’
 1178. Dục Vọng Đô Thị Chi Bội Luân Nghiệt Yêu
 1179. Dục Vọng Đô Thị Hệ Liệt
 1180. Dục Vọng Đọa Lạc Luân Hồi
 1181. Dục Vọng Đường
 1182. Dục Vọng Đứng Đầu Thân Hữu Thiên
 1183. Dục Vọng Giang Hồ
 1184. Dục Vọng Hắc Mãng
 1185. Dục Vọng Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 1186. Dục Vọng Hồng Hạnh
 1187. Dục Vọng Lao Tù
 1188. Dục Vọng Ma Đô
 1189. Dục Vọng Năng Lượng
 1190. Dục Vọng Ngân Hà
 1191. Dục Vọng Nhà Trọ ~ Cấm Kỵ Bí Mật Hoa Viên
 1192. Dục Vọng Nhân Sinh
 1193. Dục Vọng Nhân Sinh Hậu Cung
 1194. Dục Vọng Như Triều Nữ Nhân Như Thuỷ
 1195. Dục Vọng Phong Lưu
 1196. Dục Vọng Rừng Rậm
 1197. Dục Vọng Sa Đọa Luân Hồi
 1198. Dục Vọng Thản Bào
 1199. Dục Vọng Thành Thị Chi Mười Dặm Dương Ruột
 1200. Dục Vọng Thành Thị Chi Thập Lý Dương Tràng
 1201. Dục Vọng Tháp
 1202. Dục Vọng Thiên Kiêu
 1203. Dục Vọng Thiếu Niên Hậu Cung Hành
 1204. Dục Vọng Thôn Trang
 1205. Dục Vọng Tổng Thống
 1206. Dục Vọng Trò Chơi
 1207. Dục Vọng Trung Đích Thành Phố
 1208. Dục Vọng Vô Giới
 1209. Dục Vọng Yêu Mẫu
 1210. Dục Y Sám Hối Lục
 1211. Dục Yêu Cố Mộng
 1212. Dục Yêu Di Tình
 1213. Đùi Đẹp Rên Rỉ
 1214. Đùi Đẹp Y Mẫu
 1215. Đui Mù Lưu Thiên Hạ
 1216. Đừng Bắt Tôi Yêu Em
 1217. Đứng Đầu Một Nhà
 1218. Đúng Dịp Mẹ
 1219. Dung Dung
 1220. Dũng Giả Cấm Lục
 1221. Dũng Giả Trở Thành Ma Vương
 1222. Đúng Là Mật Đào Thành Thục Khi
 1223. Đứng Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh
 1224. Đừng Yêu 1
 1225. Dược Thần
 1226. Đuổi Bắt
 1227. Dưới Bóng Đêm Bến Thượng Hải
 1228. Dưới Bóng Đêm Phía Sau Màn Giao Dịch: Đổi Yêu
 1229. Dưới Cái Nóng Mùa Hè Sau Đích Tuyết Trắng
 1230. Dưới Giường Nam Nhân: Kiều Thê Nói Dối
 1231. Dưới Mặt Đất Đấu Giá Chỗ
 1232. Duỗi Nhập Mụ Mụ Váy Ngắn
 1233. Dưới Váy Hương
 1234. Đường Bá Hổ Dâm Truyện Đặc Huấn Tuyên Thệ Trước Khi Xuất Quân
 1235. Đường Bá Hổ Hiện Đại Tầm Phương Ký
 1236. Đường Bá Hổ Ngoại Truyện
 1237. Đường Chuyên
 1238. Dương Dã Độc Chiếm Hệ Liệt
 1239. Dương Dã Hệ Liệt
 1240. Dương Dã Phong Lưu
 1241. Dương Dã Phong Lưu Hậu Cung Hệ Liệt
 1242. Đường Dần Phong Lưu Truyện
 1243. Dương Gia Đem
 1244. Dương Gia Nữ Kiều Nương
 1245. Dương Gia Oa Tình Sự
 1246. Dương Gia Tướng Chi Phong Lưu Bát Thiểu
 1247. Dương Gia Tướng Chinh Mỹ Truyện
 1248. Dương Gia Tướng Ngoại (Oai) Truyền
 1249. Dương Lục Lang Tân Truyện
 1250. Đương Lục Mạo Ngộ Thượng Hồng Hạnh
 1251. Dưỡng Mẫu Ban Thưởng
 1252. Dưỡng Mẫu Đích Tưởng Lệ
 1253. Dưỡng Mẫu Khen Thưởng
 1254. Dương Môn Nữ Tướng
 1255. Dương Môn Nữ Tướng Mộc Quế Anh Bổ Sung Lý Lịch
 1256. Dương Môn Nữ Tương Mục Quế Anh Biệt Truyện
 1257. Đường Phố Bá Đồng Nhân Nữ Cảnh Sát Xuân Lệ
 1258. Đường Say
 1259. Đường Tăng Thịt (NP)
 1260. Đương Thì Minh Nguyệt Tại
 1261. Dương Tiểu Năm Thăng Quan Ký
 1262. Dương Tiểu Thanh Tự Bạch
 1263. Đường Triều Bộ Dạng Thùy Mị
 1264. Đường Triều Phong Vận
 1265. Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
 1266. Dương Vật Trải Qua Nguy Hiểm Ký
 1267. Duy Ta Độc Tôn
 1268. Duyến Dục Đô Thị Hành
 1269. Duyến Khởi Duyến Diệt
 1270. Duyên Tới Duyên Đi
 1271. Duyệt Mỹ Đô Thị Lục
 1272. Duyệt Nhạc Học Viện
 1273. Duyệt Nữ Đô Thị Hậu Cung Truyện
 1274. Duyệt Nữ Ngô Huyền
 1275. Duyệt Tẫn Hồng Nhan

One thought on “Tàng Thư Các – D

Add Comment