1. Dạ Chết Non
 2. Đả Công Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 3. Đã Cưới Chủ Phụ Yêu Ta
 4. Dạ Dạ Dạ Xuân Tiêu
 5. Dạ Dạ Niệm Nô Kiều
 6. Dạ Dạ Tân Lang
 7. Dã Diễm Truyền Kỳ Lục
 8. Dã Hỏa Thiêu Xuân
 9. Dã Hương Hậu Cung Lục
 10. Đã Kết Hôn Bà Chủ Yêu Mến Ta
 11. Đả Kiếp: Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Dã Kiếp Sắc
 12. Dã Lý Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 13. Dạ Nan Miên
 14. Đả Tạo Tiếu Ngạo Hậu Cung
 15. Dã Thú
 16. Dã Thú Nhân Thê
 17. Dã Thú Người Vợ
 18. Dạ Thương
 19. Dã Tính Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 20. Đa Tình Dương Quá
 21. Đa Tình Hậu Cung Đô Thị Diễm Phúc Nhân Sinh
 22. Đa Tình Hoàng Đế
 23. Dã Tính Khó Bỏ
 24. Dã Tính Nan Ky
 25. Đa Tình Nhân Sinh
 26. Đa Tình Nhân Sinh’
 27. Dã Tính Nông Dân
 28. Đa Tình Y Tiên
 29. Đã Từng Chúng Ta Cũng Điên Qua
 30. Đa Xuất Lai Đích Hỗn Đản Tứ Bào Thai
 31. Dã Y Diễm Phúc Hậu Cung Truyền
 32. Đặc Biệt Cấp Cho Mập Mờ
 33. Đặc Cảnh Anh Thư
 34. Đặc Cảnh Kích Yêu
 35. Đắc Chí Rên Rỉ
 36. Đặc Chủng Binh Học Giáo Mật Sự
 37. Đặc Chủng Thư Đồng
 38. Đặc Công Anh Thư
 39. Đặc Công Phong Lưu Lục
 40. Đặc Công Xuất Ngũ
 41. Đặc Dị Công Năng
 42. Đặc Quyền Của Thần Hào
 43. Đặc Sắc Tài Nguyên
 44. Đặc Thù Không Gian
 45. Đại Ác Ma Cùng Người Sau Truyện
 46. Đại Ác Ma Đồng Nhân Hậu Truyện
 47. Đại Ẩn
 48. Đài Bắc Danh Hoa
 49. Đại Bảo Hậu Cung Truyền Kỳ
 50. Đại Bảo Hệ Liệt
 51. Đại Bị Đồng Miên
 52. Đại Chiến Thục Nữ Ký
 53. Đại Chúa Tể
 54. Đại Cứu Vớt Thế Giới võ Hiệp
 55. Đại Đạo Chủ
 56. Đại Địa Nguyên Phẫn
 57. Đại Địa Phong Lưu
 58. Đại Địa Phong Vân Truyện
 59. Đại Địa Phong Vân Truyền Kỳ
 60. Đại Địa Vương Giả
 61. Đại Điêu Giấc Mộng
 62. Đại Điêu Mộng Tưởng
 63. Đại Điểu Thiếu Niên Hậu Cung
 64. Đại Đế Chuyện Tình Yêu Nhớ
 65. Đại Đường Chi Phi Đao Vấn Tình
 66. Đại Đường Chi Tà Thần Phong Lưu
 67. Đại Đường Dâm Du Ký
 68. Đại Đường Diễm Lục
 69. Đại Đường Diễm Tình Lục
 70. Đại Đường Diễm Tình Truyện
 71. Đại Đường Hậu Cung Đoạt Diễm Truyện
 72. Đại Đường Hoàn Khố Công Tử
 73. Đại Đường Lăng Phong Truyện
 74. Đại Đường Liệp Mỹ Hậu Cung Ký
 75. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Ghi Chép
 76. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Lục
 77. Đại Đường Mỹ Nữ Gặp Bi Thảm Tao Ngộ
 78. Đại Đường Ngự Y
 79. Đại Đường Phong Lưu Hành
 80. Đại Đường Phong Lưu Ký
 81. Đại Đường Phong Vân Hậu Cung Truyền
 82. Đại Đường Quần Phương Lục
 83. Đại Đường Quần Phương Phổ
 84. Đại Đường Săn Mỹ Hậu Cung Ký
 85. Đại Đường Song Long Chi Trọng sinh Biên Bất Phụ
 86. Đại Đường Song Long Đoạt Diễm Ký
 87. Đại Đường Song Long Truyện – Đồng Nhân
 88. Đại Đường Sử Thượng Mạnh Nhất Hậu Cung
 89. Đại Đường Thú Diễm Ký
 90. Đại Đường Thú Phương Lục
 91. Đại Đường Tiêu Dao Hành
 92. Đại Đường Trộm Hương Truyền
 93. Đại Đường Tự Tại Hành
 94. Đại Đường Tửu Đồ
 95. Đại Đường Vẫn Như Cũ
 96. Đại Giang Đi Về Hướng Đông Lãng Đào Tẫn
 97. Đại Giang Hồ Chi Ngân Diện Độc Thủ
 98. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Chi Công Tử Vô Tâm
 99. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Chi Hồng Diệp Thư Sinh
 100. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Kiếm Ma
 101. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Trường Sinh Kinh
 102. Đại Hào Môn
 103. Đại Hàng Hải Thời Đại — Lý Hoa Mai Thiên
 104. Đại Hanh
 105. Đại Hiệp Hồn
 106. Đại Hoang Diễm Lữ
 107. Đại Học Bạn Gái 28 Thiên Kịch Biến
 108. Đai Học Bảo Vệ Cửa Lão Đổng
 109. Đại Học Chi Đạo
 110. Đại Học Chi Mạn Du Hoa Tùng
 111. Đại Học Chi Tràn Đầy Du Buội Hoa
 112. Đại Học Chuyện Tình Yêu
 113. Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng
 114. Đại Học Diễm Sử
 115. Đại Học Dục Vọng Sử
 116. “Đại Học Khiếu Thú” Đích Dâm Loạn Sinh Hoạt
 117. Đại Học Na Ta Sự Nhi
 118. Đại Học Na Ta Sự Nhi Hậu Tục
 119. Đại Học Những Chuyện Kia Mà
 120. Đại Học Những Chuyện Kia Mà Sau Này
 121. Đại Học Nữ Học Sinh
 122. Đại Học Nữ Sinh Ký Túc Xá Xuân Tình
 123. Đại Hội Đấu Phá Trời Cao – Hắc Ám Nô Lệ Bán Đấu Giá Đại Hội
 124. Đại Kiếm Sư Ngoại Truyện
 125. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
 126. Đại Kiếm Thần
 127. Đại La Dâm Tiên Tại Đô Thị
 128. Đại La Kim Tiên Dị Giới Tiêu Hồn
 129. Đại Lộ: Bắt Được Mỹ Nhân Tâm
 130. Đại Lục Diễn Nghệ Quyển Diễm Sử Hệ Liệt
 131. Đại Lục Giải Trí Vòng Diễm Sử Hệ Liệt
 132. Đại Lục Giới Showbiz Tình Yêu Hệ Liệt
 133. Đại Lục Giới Văn Nghệ Chuyện Tình Yêu Hệ Liệt
 134. Đại Luyện Sĩ
 135. Đại Ma Đạo Sư Tình Nô Thí Luyện
 136. Đại Ma Quân Hoàng Rung Động Hồi Ức Lục
 137. Đại Ma Quân Hoàng Liên Y Hồi Ức Lục
 138. Đại Minh
 139. Đại Minh Chi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
 140. Đại Minh Chinh Mỹ Truyện
 141. Đại Minh Cướp Biển
 142. Đại Minh Kỳ Tăng Truyện
 143. Đại Minh Lưu Manh Hoàng Đế
 144. Đại Minh Thiên Hạ
 145. Đại Minh Thiên Hạ (Tu Chỉnh Bản)
 146. Đại Minh Tinh Chi Lộ
 147. Đại Minh Tinh Đường
 148. Đại Minh Tinh Thêm Sắc Bản
 149. Đại Nãi Nữ Hữu Bạo Lộ Ký Lục
 150. Đại Ngọc Chi Ca
 151. Đại Ngọc Lạc Hồng Ký
 152. Đại Ngọc Rơi Hồng Nhớ
 153. Đại Ngọc Sắp Hót
 154. Đại Nữ Nhi Gả Tuần Trăng Mật Phong Ba
 155. Đại Nữ Nhi Giá Đích Mật Nguyệt Phong Ba
 156. Đại Quản Gia Hệ Liệt
 157. Đại Tần Bá Nghiệp
 158. Đại Thám Tử Mori Kogoro
 159. Đại Thanh Cung Đình Bí Sử Chi Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu Thiên
 160. Đại Thế Ba Ba Nhượng Mụ Mụ Hài Lòng
 161. Đại Thoại Thiên Nga Hồ
 162. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Phụ Cuộc Sống
 163. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
 164. Đại Tiểu Mỹ Nữ Ái Thượng Ngã
 165. Đại Tiểu Thư Không Thể Trêu Vào
 166. Đại Tiểu Thư Toàn Chức Bảo Tiêu
 167. Đại Tranh Chi Thế
 168. Đái Trứ Tẩu Tử Khứ Lữ Du Chi Dâm Loạn Bút Tiên Kinh Hồn
 169. Đại Trượng Phu
 170. Đài Truyền Hình Người Chủ Trì DJ
 171. Đại Tùy Hoàng Đế
 172. Dâm Ẩm Ướt Đối Nghịch
 173. Dâm Ấn Thiên Sử
 174. Dâm Bá Vương Truyện Thuyết
 175. Dâm Bé Gái Ngực To Muội
 176. Đàm Cổ Luận Kim Chi Giác Lượng
 177. Dâm Côn Tam Huynh Đệ
 178. Dâm Cướp Mê Án
 179. Dâm Dâm Chúng Sinh Kiếp
 180. Dâm Đãng Bạn Gái
 181. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 1
 182. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 2
 183. Dâm Đãng Bệnh Viện
 184. Dâm Đãng Đệ Tử Muội
 185. Dâm Đãng Đích Viên Cảnh Chi Thê
 186. Dâm Đãng Lão Bà Linh Vận
 187. Dâm Đãng Lão Bà Yêu Đương Vụng Trộm Ký
 188. Dâm Đãng Mẫu Cẩu Giao Phối Chứng Thực
 189. Dâm Đãng Mẹ Xinh Đẹp Thân Thể
 190. Dâm Đãng Mụ Mụ Đích Mỹ Lệ Đỗng Thể
 191. Dâm Đãng Mụ Mụ Tao Tỷ Tỷ
 192. Dâm Đãng Mỹ Phụ Tố Cầm
 193. Dâm Đãng Gia Đình Nhà Gái Giáo
 194. Dâm Đãng Nữ Lãnh Đạo
 195. Dâm Đãng Si Nữ Ký
 196. Dâm Đãng Thiếu Phụ Đường Tử Ngọc
 197. Dâm Đãng Thiếu Phụ Bạch Khiết
 198. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Dị Địa Vẽ Vật Thực
 199. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Gợi Cảm Chân Dung
 200. Dâm Đãng Thiếu Phụ Thủy Mạn Chi Dị Địa Tả Sinh
 201. Dâm Đãng Thiếu Phụ Tôn Thiến
 202. Dâm Đãng Tình Sử
 203. Dâm Đế Phục Thù
 204. Dâm Đến Trong Xương Tủy Hoàng Dung Mẹ Con
 205. Dâm Đồ
 206. Dâm Đồ Cũng Tu Tiên
 207. Dâm Đồ Diệc Tu Tiên
 208. Dâm Đọa Nữ Võ Thần
 209. Dâm Dục Chuyển Học Sinh
 210. Dâm Dục Học Sinh Chuyển Trường
 211. Dâm Dục Phi Phi
 212. Dâm Duyệt Giả Kỳ
 213. Dâm Duyệt Ngày Nghỉ
 214. Dâm Duyệt Nhị Thứ Nguyên
 215. Dam Giới Nữ Nhân Hành
 216. Đàm Hà Dục Đích Na Ta Sự Nhi
 217. Dâm Hành Hạ Giang Hồ Chí
 218. Dâm Hồ Ngoại Truyện Chi Của Ta Tất Chân Thục Mẫu Lão Sư
 219. Dâm Huyệt Mỹ Nữ
 220. Dâm Khắp Thiên Hạ Tiểu Lưu Manh
 221. Dâm Kì Sao Chi Phệ Mộng Người
 222. Dâm Kiếp Mê Án
 223. Dâm Kỳ Hệ Liệt
 224. Dâm Kỳ Sao Chi Xâm Nhập
 225. Dâm Loạn Bí Sử
 226. Dâm Loạn Đại Gia Đình
 227. Dâm Loạn Chi Bạo
 228. Dâm Loạn Cuộc Sống
 229. Dâm Loạn Gia Đình Hệ Liệt
 230. Dâm Loạn Giang Hồ
 231. Dâm Loạn Hạnh Phúc Gia Đình
 232. Dâm Loạn Hỏa Khinh Viêm
 233. Dâm Loạn Minh Triều Đích Một Đóa Kỳ Ba: Bát Nhất Bát Kim Bình Mai
 234. Dâm Loạn Mẹ Con Cuộc Sống
 235. Dâm Loạn Một Nhà Thân
 236. Dâm Loạn Phòng Học Chi Sư Bạo
 237. Dâm Loạn Sinh Hoạt
 238. Dâm Loạn Thê Tử
 239. Dâm Loạn Thị Trấn Nhỏ
 240. Dâm Loạn Tiểu Trấn
 241. Dâm Loạn Trấn Nhỏ
 242. Dâm Loạn Trúc Lâu
 243. Dâm Long Trọng Sinh
 244. Dâm Ma Đại Đô Thị
 245. Dâm Ma Đạo
 246. Dâm Ma Giáo Sư
 247. Dâm Ma Ngự Tỷ
 248. Dâm Ma Tái Thế
 249. Dâm Ma Trái Cây Chi Sân Trường Thiên
 250. Dâm Mẫu
 251. Dâm Mẫu Cùng Thiếu Nữ Đẹp Và Gia Đình Lão Sư
 252. Dâm Mẫu Món Đồ Chơi
 253. Dâm Mẫu Tính Diễn
 254. Dâm Mẫu Tính Diễn Tiền Truyện
 255. Đắm Mình Truỵ Lạc Tiểu Kiều Thê
 256. Dâm Mộng Nữ Yêu
 257. Dâm Muốn Đổi Học Sinh
 258. Dâm Mỹ Cám Dỗ
 259. Dâm Nam Loạn Nữ
 260. Dâm Nếu
 261. Dâm Ngôn Dục Sắc
 262. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Chi Xanh Biếc Lữ Giang Hồ
 263. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Hệ Liệt
 264. Dâm Ngược Phòng Thí Nghiệm
 265. Dâm Nhạc Hậu Cung Thần Điêu Vương
 266. Đam Nhậm Lĩnh Đạo Đích Hảo Xử
 267. Đảm Nhiệm Lãnh Đạo Chỗ Tốt
 268. Dâm Nhũ Hoàng
 269. Dâm Nhũ Khai Quan
 270. Dâm Nhục Bệnh Viện
 271. Dâm Nhục Học Sinh Xuất Sắc
 272. Dâm Nhục Nữ Cảnh
 273. Dâm Nhược
 274. Dâm Nội Cuốn Hút
 275. Dâm Nói Muốn Sắc
 276. Dâm Nữ
 277. Dâm Nữ Bạo Lực SM Câu Chuyện
 278. Dâm Nữ Đại Gia Đình
 279. Dâm Nữ Đạo
 280. Dâm Nữ Liệt Truyện Hệ Liệt
 281. Dâm Nữ Tu Tiên Truyện
 282. Dâm Ô Khả Khả
 283. Dâm Phụ Bút Ký
 284. Dâm Phụ Maggie
 285. Dâm Phụ Người Chế Tạo
 286. Dâm Phụ Nữ Giáo Sư Tiểu Hạnh
 287. Dâm Phụ Quản Lí Tư Nhật Kí
 288. Dâm Phụ Thang Gia Lệ
 289. Dâm Phụ Tự Bạch
 290. Dâm Phược Giang Hồ
 291. Dâm Sắc Hoàng Đô
 292. Dâm Sinh Ngoại Chuyển Nhỏ Xinh Đẹp Thứ Bảy
 293. Dâm Sinh Ngoại Truyện Hệ Liệt
 294. Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt
 295. Đầm Sông Dụ Cái Kia Chút Ít Công Việc
 296. Đàm Tà Thuyết Đế
 297. Dâm Tặc Võng Du Hành
 298. Dâm Tại Bệnh Viện
 299. Dâm Tận Thiên Hạ Hoa
 300. Dâm Thần Dị Chữ Tu Thần Truyền
 301. Dâm Thần Dị Vũ Tu Thần Truyện
 302. Dâm Thần Liệp Diễm Dị Giới
 303. Dâm Thành Cảnh Sự
 304. Dâm Thành Hệ Liệt
 305. Dâm Thấp Tác Đối
 306. Dâm Thê A Mỹ Hệ Liệt
 307. Dâm Thê Bị Động Tiến Hành Khi
 308. Dâm Thê Bổn Lang
 309. Dâm Thê Cực Hạn
 310. Dâm Thế Mị Ma Truyện
 311. Dâm Thê Tiểu Thuyết Tình Yêu
 312. Dâm Thê Trường Thiên
 313. Dâm Thịt Bệnh Viện
 314. Dâm Thú Ái Chiến Sĩ
 315. Dâm Thú Khế Ước
 316. Dâm Thú Thủy Tinh Cầu
 317. Dâm Thú Yêu Chiến Sĩ
 318. Dâm Thuật Luyện Kim Sĩ
 319. Dâm Tiện Mẹ Hòa Đàng Hoàng Ba Ba
 320. Dâm Tội Đặc Trinh
 321. Dâm Trinh Diễm Tham Chi Hồ Điệp Công Ngụ
 322. Dâm Tu
 323. Dâm Ướt Đối Nghịch
 324. Dâm Vợ A Mỹ Hàng Loạt
 325. Dâm Vợ Cực Hạn
 326. Dâm Vợ Trường Thiên
 327. Dâm Xà Chuyển Sinh
 328. Dâm Xà Thịnh Yến
 329. Đan Cảnh
 330. Dân Công Tội Phạm Chi Lăng Nhục Giả Tĩnh Văn
 331. Đan Đỉnh Tu Diễm Lục
 332. Đan Dược Đại Hạnh
 333. Đan Dược Trùm
 334. Dân Gian Dâm Hoàng Diễm Hậu Cung
 335. Dẫn Hoa Miên
 336. Dẫn Lang Nhập Thất
 337. Dẫn Lang Nhập Thất Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 338. Dân Quốc Hào Phóng Nữ
 339. Dân Quốc Lãng Đãng Tử
 340. Dân Quốc Phong Lưu Sử
 341. Dân Quốc Tay Ăn Chơi
 342. Dẫn Sói Vào Nhà
 343. Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 344. Đan Thần Phiêu Miểu Lục
 345. Dằng Dặc Phong Hoa Đêm Tuyết Mùa Hè
 346. Đãng Dạng Nữ Hoàng
 347. Đàng Hoàng Nhân Thê Hệ Liệt
 348. Đang Muội Thợ Săn
 349. Đãng Nguyệt Chinh Diễm Lục
 350. Đãng Phụ Bút Ký
 351. Đãng Thiên Sử
 352. Đáng Thương Mụ Mụ
 353. Đánh Cướp: Mỹ Nữ Tuyệt Sắc Cũng Cướp Sắc
 354. Danh Giáo Người Trong Sắp Thứ Tự
 355. Danh Kỹ Hoàng Dung
 356. Đánh Lén Mụ Mụ
 357. Danh Môn
 358. Danh Môn Diễm Lữ
 359. Danh Nhân Loạn Sự Tình
 360. Danh Phương Phổ
 361. Đạo Ấn
 362. Đảo Chủ Cuộc Sống Hạnh Phúc
 363. Đảo Chủ Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 364. Đạo Chụp Giáo Sư Dạy Kèm Ở Nhà
 365. Đáo Dị Giới Phao Nữu Khứ
 366. Đào Diễm Đô Thị Hoa Y
 367. Đào Hoa Ao Vận Sự
 368. Đào Hoa Bảo Điển
 369. Đào Hoa Đế Quốc Lục
 370. Đào Hoa Hậu Cung
 371. Đạo Hoa Thái Tuế
 372. Đào Hoa Thôn Nữ Nhân
 373. Đào Hoa Thôn Thượng Dã Sắc Đa: Thôn Sắc Vô Biên
 374. Đào Hoa Thôn Tình Sự
 375. Đạo Hỏa Tuyến
 376. Đào Học Uy Long (H Bản)
 377. Đạo Hương I + II
 378. Đào Lý Tranh Xuân
 379. Đào Ngẫu Diễm Dục
 380. Đào Ngẫu Tươi Đẹp Muốn
 381. Đảo Ngọc Đài
 382. Đào Sắc Bảo Giám
 383. Đào Sắc Cấm Khu
 384. Đào Sắc Cô Dâu Lệ
 385. Đào Sắc Đế Quốc
 386. Đào Sắc Dụ Hoặc
 387. Đào Sắc Dục Vọng
 388. Đào Sắc Hoa Y
 389. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ngã Thị Đại Ma Vương
 390. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ta Là Đại Ma Vương
 391. Đào Sắc Kỳ Hiệp Truyền
 392. Đào Sắc Tân Nương Lệ
 393. Đào Sắc Thần Y
 394. Đào Sắc Tu Chân Truyện
 395. Đào Sắc Y Tiên
 396. Đạo Sĩ Xuống Núi Sóng Giang Hồ
 397. Đạo Sĩ Hạ Sơn Lãng Giang Hồ
 398. Đạo Tiên Phàm
 399. Đào Vận Cuồng Y
 400. Đào Vận Quan Đồ
 401. Đào Vận Thiên Vương
 402. Đào Vận Vô Song
 403. Đạo Vô Chỉ Tẫn
 404. Đào Vong Diễm Lữ
 405. Dập Dờn Nữ Hoàng
 406. Dập Lửa
 407. Đạp Mộng Giang Hồ
 408. Đạp Mộng Giang Hồ Hành
 409. Đất Cao Lương Dã Đầu Giường Đặt Gần Lò Sưởi Mà
 410. Đất Của Ta, Ta Làm Chủ!
 411. Đất Hoang Diễm Lữ
 412. Đầu Có Động Hệ Liệt — Squeez Học Vườn
 413. Đầu Đội Hào Quang Nữ Nhân
 414. Đấu La Đại Lục
 415. Đấu La Đại Lục H Bản
 416. Đấu La Đại Lục – Đọa Hồn Loạn Vũ
 417. Đẩu M Muội
 418. Đấu Phá Chi Hóa Ma
 419. Đấu Phá Chi Ta Liền Mù Chi Viết Viết
 420. Đấu Phá Thần Điêu
 421. Đấu Phá Thương Khung
 422. Đấu Phá Thương Khung – Hắc Ám Nô Lệ Phách Mại
 423. Đấu Phá Thương Khung (NTR Thôi Miên)
 424. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Bản Chi Dục Tông
 425. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Tổng Hợp
 426. Đấu Phá Thương Khung Chi Chuyển Kiếp Luân Hồi
 427. Đấu Phá Thương Khung Chi Dâm Tông Tứ Ngược
 428. Đấu Phá Thương Khung Chi Hoa Tông Bí Sử
 429. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Bổ Sung Lý Lịch
 430. Đấu Phá Thương Khung Thao Phá Trời Cao
 431. Đấu Phá Thương Khung Trọng Sinh Tiêu Viêm
 432. Đầu Tường Có Hạnh
 433. Đầu Xuân Tháng Hai — Thành Phần Tri Thức Mỹ Nhân Hệ Liệt Chi Bốn
 434. Dạy Dỗ
 435. Dạy Dỗ Bách Chi
 436. Dạy Dỗ Bạn Gái
 437. Dạy Dỗ Cơ Bắp Tập Thể Hình Giáo Luyện
 438. Dạy Dỗ Đại Đường Mỹ Nữ
 439. Dạy Dỗ Địa Cầu
 440. Dạy Dỗ Hương Giang
 441. Dạy Dỗ Hương Thôn
 442. Dạy Dỗ Lão Bản
 443. Dạy Dỗ Mỹ Nữ Lão Sư
 444. Dạy Dỗ Nhà Giàu Mỹ Nữ
 445. Dạy Dỗ Nữ Thần
 446. Dạy Dỗ Thanh Thuần Lão Bà Năm Năm Có Cảm
 447. Dạy Dỗ Thiên Kim
 448. Dạy Dỗ Thiên Long Muội Muội
 449. Dạy Dỗ Tiên Tử
 450. Dạy Dỗ Trăm Mị
 451. Đáy Quần Hương
 452. Dây Thừng Hoàng
 453. Đầy Tớ Công Chúa Tô Phỉ Á
 454. Đầy Tớ Nữ Cảnh
 455. Đầy Vườn Xuân Sắc Giam Không Được
 456. Đầy Vườn Sắc Xuân Ngắn Tập Trung
 457. DCAT
 458. Đế Bá
 459. Đế Bá – Lý Bát Dạ
 460. Đế Đài Xuân
 461. Dễ Dàng Ẩm Ướt Lưu
 462. Đệ Đệ Của Ta Muội Muội Chính Là Như Vậy Đáng Yêu
 463. Đê Điều Đích Hoa Lệ
 464. Đế Dương Thần Công
 465. Đế Hoàng Liệp Diễm Hành
 466. Đế Hoàng Quyết
 467. Đế Lâm Nhị Thứ Nguyên
 468. Đệ Nhất Bí Thư
 469. Đệ Nhất Thiên Hạ Phong Lưu
 470. Đệ Nhất Thiên Hạ Quả Phụ
 471. Đệ Nhất Thứ Mộng
 472. Đế Quốc Bản Sắc
 473. Đế Quốc Chi Loạn
 474. Đế Quốc Mỹ Nữ
 475. Đế Quốc Thương Khung
 476. Đệ Tam Loại Hạnh Phúc Nhân Sinh
 477. Đế Vương Bản Sắc
 478. Đế Vương Công Hầu Dâm Phong Lục
 479. Đế Vương Dã Sử
 480. Đế Vương Dã Sử Chi Tây Môn Khánh
 481. Đế Vương Liệp Mỹ Lục
 482. Đế Vương Săn Mỹ Lục
 483. Đế Vương Thời Đại
 484. Đế Vương Yến
 485. Đề Xe Ôm Anh Hùng Liên Minh Sinh Hoạt
 486. Đêm Chết Yểu
 487. Đêm Dài Đằng Đẵng Nông Làm Bạn Với Vua
 488. Đêm Đông
 489. Đêm Khó Ngủ
 490. Đem Không Người Dám Tiết Độc Mỹ Nữ Phá Cung
 491. Đêm Khuya Trò Chơi Tiết Mục
 492. Đem Làm Nón Xanh Gặp Gỡ Hồng Hạnh
 493. Đêm Như Ca
 494. Đem Quân Lệnh
 495. Đem Tay Vươn Vào Mẫu Thân Váy Ngắn
 496. Đêm Tham Phủ Thừa Tướng Thừa Tướng Tù Thiếp – Hoàng Dung
 497. Đêm Thương
 498. Đêm Tối Chi Lang
 499. Đêm Tối Gian Nan
 500. Đem Yêu Cấp Ba Ba
 501. Đến Chi Mẫu
 502. Đến Dị Giới Tán Gái Hành
 503. Đến Gần Lãnh Đạo Phu Nhân: Quyền Lực Mật Mã
 504. Đen Nhánh Đích Linh Hồn Người Thỉnh Thoảng
 505. Đen Sẫm Hàn Ngu Truyện
 506. Đến Từ Tương Lai
 507. Đẹp Bang Cao Giai Quản Lý Bất Luân
 508. Đẹp Đẽ Bụi Hoa
 509. Đẹp Nhất Thị Trưởng Dương Ngưng Băng
 510. Đẹp Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ Cùng Nhân
 511. Đẹp Trai Đẹp Trai Tiểu Tử Chi Thiên Kiều Bá Mị
 512. Đều Do Lão Bà Rất Ôn Nhu
 513. Đều Là Ánh Trăng Gây Họa
 514. Đều Là Công Công Gây Họa
 515. Đều Là Tất Chân Gây Họa
 516. Desire Program
 517. Dị Chủng Bài Tựa
 518. Dị Chủng Tự Ngôn
 519. Dị Địa Bạn Gái Chi Tình Dục Khó Thu
 520. Dị Đoan Chi Thần
 521. Dị Đoan Kỵ Sĩ
 522. Di Động Tàng Kinh Các
 523. Dị Dục Gia Đinh
 524. Dị Giới Chi Du Hí Giang Hồ
 525. Dị Giới Chi Đường Môn Độc Thánh
 526. Dị Giới Chi Không Gì Làm Không Được
 527. Dị Giới Chi Nghịch Thiên Siêu Thị
 528. Dị Giới Chi Nữ Minh Tinh Hậu Cung
 529. Dị Giới Chi Nữ Tính Phúc Âm Sư
 530. Dị Giới Chi Phong Lưu Cả Đời
 531. Dị Giới Chi Tà Long Du Thương Hải
 532. Dị Giới Chi Tam Cung Lục Viện
 533. Dị Giới Chi Tài Sắc Kiêm Thu
 534. Dị Giới Chi Tuyệt Sắc Phong Mang
 535. Dị Giới Cực Phẩm Sắc Lang
 536. Dị Giới Cùng Mỹ Thành Thần
 537. Dị Giới Đạo Sư
 538. Dị Giới Dược Sư
 539. Dị Giới Ngược Duyến
 540. Dị Giới Hành Hạ Duyến
 541. Dị Giới Hậu Cung Diễm Phúc Ký
 542. Dị giới Hoa Tâm Tà Tôn
 543. Dị Giới Hồi Xuân
 544. Dị Giới Khai Thác Hệ Thống
 545. Dị Giới Linh Vũ Cải Biên Bản
 546. Dị Giới Mị Ảnh Tiêu Dao
 547. Dị Giới Muối Lậu
 548. Dị Giới Phong Lưu Phách Vương
 549. Dị Giới Phong Lưu Thần Đế
 550. Dị Giới Thương Nghiệp Bá Chủ
 551. Dị Giới Truy Mỹ Ký
 552. Dị Giới Tuyệt Sắc Phổ
 553. Dị Giới Xác Ướp
 554. Dị Giới Xử Nữ Truyền Kỳ
 555. Dị Giới Xuân Về
 556. Đi Làm Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 557. Dĩ Hậu Đích Thời Đại
 558. Dị Hiệp
 559. Dị Hiệp (NTR Thôi Miên Loại)
 560. Dĩ Hôn Chủ Phụ Ái Thượng Ngã
 561. Đi Hướng Nón Xanh Vực Sâu
 562. Dị Năng Giới Hệ Thống
 563. Dị Năng Thiên Hạ
 564. Dị Năng Tiêu Diêu Thần Y
 565. Dị Năng Truy Mỹ Ký
 566. Dì Nhỏ Hấp Dẫn
 567. Dì Nhỏ Liễu Hạm Yên
 568. Đi Quang Đích Mụ Mụ
 569. Di Ta Ảo Tưởng
 570. Dị Thế Chi Thâu Hương Thiết Ngọc
 571. Dị Thế Chi Tiêu Diêu Tiểu Vương Gia
 572. Dị Thế Chi Vương
 573. Dị Thế Hậu Cung 3000 Phi
 574. Dị Thế Không Miện Tà Hoàng
 575. Dị Thế Liệp Diễm Hậu Cung Truyện
 576. Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ
 577. Dị Thế Long Tiêu Dao
 578. Dị Thế Lục Hoàng Lục
 579. Dị Thế Lục Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Quyển Sách
 580. Dị Thế Ma Hoàng
 581. Dị Thế Phong Lưu Sang Thế Thần
 582. Dị Thế Tà Quân
 583. Dị Thế Vô Ưu
 584. Dị Thế Vua
 585. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục
 586. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Thiên
 587. Dị Thời Không Thiếu Niên
 588. Di Thôn Con Dâu Đẹp Quá
 589. Dị Tinh Dâm Tình
 590. Di Truyền Con (Tu Chỉnh Bản)
 591. Đi Vào Thâm Uyên Nữ Nhân
 592. Đi Về Hướng Sa Đọa
 593. Đi Vũ Người
 594. Dị Vực Thâm Uyên
 595. Đi Xuyên Qua Rừng Nhiệt Đới
 596. Địa Bàn Của Ta Ta Tác Chủ!
 597. Địa Cầu Thượng Tối Ngưu Bức Đích Nam Nhân
 598. Địa Hạ Phách Mại Sở
 599. Địa Ngục Chi Môn
 600. Địa Ngục Chỗ Sâu Nhất
 601. Địa Ngục Còn Là Thiên Đường
 602. Địa Ngục Hay Là Thiên Đường
 603. Địa Ngục Hoàn Thị Thiên Đường
 604. Địa Ngục Hồng Nhan (Nguyên Bản)
 605. Địa Ngục Môn
 606. Địa Ngục Trường Học
 607. Địa Phủ Lâm Thời Công
 608. Dịch Dung Thuật: Túy Nhập Nữ Nhân Hoài
 609. Diễm Bá Hậu Cung Thiên Hạ
 610. Diễm Chi Thương
 611. Diễm Cơ Mị Hành Cực Nhạc Kiếp Chi Kiếm Tông Tình Oán
 612. Diễm Đãng Hoa Lau Loan
 613. Diễm Đạo Đa Tình Lục
 614. Diễm Đế Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 615. Diễm Đô Lưu Phương
 616. Diễm Dục: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 617. Diễm Dục Thập Nhị Cung
 618. Diễm Dục Thiên Hạ
 619. Diễm Dục Vô Song
 620. Diễm Duyên Hiệp Nữ
 621. Diễm Hành Kỳ Dục Đô Thị
 622. Diễm Hành Phong Lưu Hậu Cung Truyền Thuyết
 623. Diễm Hành Phong Trần
 624. Diễm Hiệp Tình Chủng
 625. Diễm Hồn Chú
 626. Diễm Hương Mê Túy
 627. Diễm Hương Mê Túy’
 628. Diễm Kiều Long Dục
 629. Diễm Loạn Đô Thị
 630. Diễm Loạn Mỹ Mẫu
 631. Diễm Luyến Ma Tâm
 632. Diễm Mãn Hạnh Hoa Thôn
 633. Diễm Mãn Sĩ Đồ
 634. Diễm Mãn Sĩ Dục
 635. Điềm Mật Tứ Thiên Kim
 636. Diễm Mẫu Cám Dỗ
 637. Diễm Mẫu Đích Hoang Đường Đổ Ước
 638. Diễm Mẫu Dục Hoặc
 639. Diễm Mẹ Hoang Đường Đánh Cuộc
 640. Diễm Mộng Hậu Cung Nhân Sinh
 641. Diễm Muốn Thiên Hạ
 642. Diễm Mỹ Đô Thị
 643. Diễm Mỹ Hậu Cung Duyến
 644. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Cầm
 645. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Một Thanh Bắt
 646. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Nhất Bả Trảo
 647. Diễm Ngộ Chi Lữ
 648. Diễm Ngộ Cổ Kim Hậu Cung Truyện
 649. Diễm Ngộ Lộ
 650. Diễm Ngộ Nan Chắn
 651. Diễm Ngộ Nhân Sinh
 652. Diễm Ngộ Phong Lưu Ký
 653. Diễm Ngộ Truyền Thuyết
 654. Diễm Ngộ Tu Chân
 655. Diễm Nguyệt Cuồng Thiên
 656. Diễm Nô Thiên Hương Truyền
 657. Diễm Nói Liêu Trai
 658. Diễm Phách Hậu Cung Thiên Hạ
 659. Diễm Pháp Chiến
 660. Diễm Phúc Bá Chủ
 661. Diễm Phúc Đại Đường
 662. Diễm Phúc Đô Thị Tiêu Dao
 663. Diễm Phúc Dục Vọng Nhân Sinh
 664. Diễm Phúc Nhân Sinh Chi Thông Cật
 665. Diễm Phúc Sâu
 666. Diễm Phúc Tiên Y
 667. Diễm Phúc Tiêu Dao
 668. Diễm Phúc Tiêu Diêu
 669. Diễm Phượng Truyện Kỳ
 670. Diêm Quân Đô Thị
 671. Diễm Quang Tẫn Lãm
 672. Diễm Quật Huyết Địa Ngục
 673. Diễm Sắc Ký
 674. Diễm Say Mê Hương
 675. Diễm Thú Đô Thị
 676. Diễm Thuyết Đại Đường
 677. Diễm Trạch
 678. Diễm Tu
 679. Diễm Tu Thiên Địa Bất Dung
 680. Diễm Túy Hậu Cung Truyền Thuyết
 681. Diễm Túy Mê Hương
 682. Diễm Túy Mỹ Nữ Hậu Cung Truyền Thuyết
 683. Diễm Tuyệt Nông Thôn
 684. Diêm Vương Trở Về
 685. Diễm Yêu Ma Tâm
 686. Điện Ảnh Và Truyền Hình Anime Hậu Cung Ký
 687. Điên Cuồng Bầu Trời Đêm
 688. Điên Cuồng Đại Gia Tộc
 689. Điên Cuồng Mê Hương Thuật
 690. Điên Cuồng Nội Công
 691. Điên Cuồng Vương Quốc
 692. Điền Dã Hương Hoa
 693. Điền Dã Mùa Xuân
 694. Điên Đảo Sơn Tình Sự – Mỗi Dạ Chinh Phục Nhất Cá Nữ Nhân
 695. Diễn Du Tìm Tần
 696. Điên Phong Bảo Giám
 697. Điên Phúc Hỏa Ảnh
 698. Điện Thị Thai Đích Chủ Trì Nhân
 699. Diễn Thịt Nhân Sinh Chi Lăng Nhục
 700. Điền Tụ Cùng Hắn Bọn Đầy Tớ
 701. Điền Viên Phong Quang
 702. Điệp Biển Hoa
 703. Điệp Hải Hoa
 704. Điệp Mộng Hồng Hoa
 705. Diệp Thanh Cố Sự
 706. Diệp Thị Gia Tộc
 707. Điệp Vũ Đại Đường Xuân
 708. Diệt Chủ Dị Thế
 709. Diệt Chủ Dị Thế Mất Hồn
 710. Điểu
 711. Điều Giáo
 712. Điều Giáo Bách Chi
 713. Điều Giáo Bách Mị
 714. Điều Giáo Cả Nhà Bạn Gái
 715. Điều Giáo Đại Đường
 716. Điều Giáo Đại Đường Mỹ Nữ
 717. Điều Giáo Địa Cầu
 718. Điều Giáo Hương Giang
 719. Điều Giáo Hương Thôn
 720. Điều Giáo Lão Bản
 721. Điều Giáo Mỹ Nữ Lão Sư
 722. Điều Giáo Nữ Thần
 723. Điều Giáo Sau Ly Hôn
 724. Điều Giáo Thần Điêu Chúng Nữ
 725. Điều Giáo Thanh Thuần Lão Bà Ngũ Niên Hữu Cảm
 726. Điều Giáo Thiên Long Muội Muội
 727. Điều Hương Thánh Thủ
 728. Điều Khiển Kiếp Sống
 729. Diệu Mỹ Nhân
 730. Điểu Phá Thương Khung
 731. Điểu Phá Trời Cao
 732. Điểu Rách Trời Cao
 733. Điệu Thấp Hoa Lệ
 734. Diệu Thủ Loạn Xuân
 735. Diệu Thủ Thần Chức
 736. Diệu Thủ Thôi Hoa
 737. Điểu Ti Đích YY Nhân Sinh
 738. Điểu Ti Ngày Trung Thiên Đích Sân Trường Nghịch Tập Nhân Sinh
 739. Điểu Ti Nhật Trung Thiên Đích Giáo Viên Nghịch Tập Nhân Sinh
 740. Điệu Tiến Mỹ Nhân Oa
 741. Đỉnh Bảo Giám
 742. Đỉnh Cấp Bại Hoại
 743. Đỉnh Cấp Lang Thang Cuồng Đồ
 744. Đỉnh Cấp Lưu Manh
 745. Đỉnh Cấp Người Mẫu Bạn Gái Chi Nhật Bản Du
 746. Đính Cấp Phôi Đản
 747. Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống
 748. Đình Đời Phách Diễm
 749. Đinh Gia Mây Mưa
 750. Đinh Gia Vân Vũ
 751. Định Nhan Châu
 752. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh
 753. Đỉnh Phong Bảo Giám
 754. Đỉnh Phong Hành Trình
 755. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân
 756. DLP Quần Áo Lụa Là Tổng Tài
 757. Đồ Cấm Loạn Dục
 758. Đồ Đê Tiện Mẫu Thân
 759. Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)
 760. Đồ Mạt Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 761. Đỏ Thẫm Thiếu Nữ (Scarlet Girls)
 762. Đô Thành Phong Nguyệt
 763. Đô Thị Bách Mỹ Lục
 764. Đô Thị Bách Mỹ Lục – TCB
 765. Đô Thị Bảo Phiêu Kỳ Ngộ Ký
 766. Đô Thị Bảo Tiêu Kỳ Ngộ Nhớ
 767. Đô Thị Bầy Mỹ Truyện
 768. Đô Thị Bộ Đội Đặc Chủng
 769. Đô Thị Bụi Hoa Lục
 770. Đô Thị Cảnh Xuân
 771. Đô Thị Chi Cẩu Thả Bụi Hoa
 772. Đô Thị Chi Sân Trường Săn Dục
 773. Đô Thị Chi Súng Thần
 774. Đô Thị Chi Thương Thần
 775. Đô Thị Chi Vương Giả Trở Về
 776. Đô Thị Chúng Sinh Tương
 777. Đô Thị Chuyện Tình Yêu
 778. Đô Thị Chuyện Tình Yêu Lục
 779. Đô Thị Cực Lạc Hậu Cung
 780. Đô Thị Cực Nhạc Hậu Cung
 781. Đô Thị Đại Thiếu
 782. Đô Thị Đại Vu
 783. Đô Thị Đặc Chủng Binh
 784. Đô Thị Dâm Hồ Truyện
 785. Đô Thị Dâm Hồ Truyền Chi Tần Băng Thiên
 786. Đô Thị Dâm Loạn Gia Tộc
 787. Đô Thị Đào Hoa Truyện
 788. Đô Thị Đào Hoa Vận
 789. Đô Thị Di Hồn Khúc
 790. Đô Thị Dị Tưởng Hậu Cung Lục
 791. Đô Thị Diễm Đế
 792. Đô Thị Diễm Đi
 793. Đô Thị Diễm Lục
 794. Đô Thị Diễm Mộng Hậu Cung Truyện
 795. Đô Thị Diễm Ngộ
 796. Đô Thị Diễm Ngộ Chỉ Nam
 797. Đô Thị Diễm Ngọc Ký
 798. Đô Thị Diễm Phụ
 799. Đô Thị Diễm Sử Lục
 800. Đô Thị Điên Thần Bảng
 801. Đô Thị Du Long
 802. Đô Thị Dục Sắc
 803. Đô Thị Dục Thần
 804. Đô Thị Dục Túng Hậu Cung
 805. Đô Thị Dục Vọng Sân Trường
 806. Đô Thị Dục Vọng: Phong Cuồng Đích Triền + Miên
 807. Đô Thị Duyệt Nữ Hậu Cung Truyện
 808. Đô Thị Ghi Việc
 809. Đô Thị Giai Nhân
 810. Đô Thị Gió Trăng
 811. Đô Thị Gió Trăng Kỳ Đàm
 812. Đô Thị Hậu Cung Dục Vọng Truyền Kỳ
 813. Đô Thị Hậu Cung Lục
 814. Đô Thị Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 815. Đô Thị Hậu Cung Quan Trường Lục
 816. Đô Thị Hậu Hoa Viên
 817. Đô Thị Hoa Đạo
 818. Đô Thị Hoa Duyến Mộng
 819. Đô Thị Hoa Ngữ
 820. Đô Thị Hoa Tùng Lục
 821. Đô Thị Hoàng Cung
 822. Đô Thị Hỏi Tình
 823. Đô Thị Hồng Nhan Hậu Cung Truyền
 824. Đô Thị Hồng Nhan Phổ
 825. Đô Thị Hương Ngọc
 826. Đô Thị Huyền Huyễn: Dục Chi Trầm Luân
 827. Đô Thị Kì Duyên
 828. Đô Thị Kiều Thê Chi Mỹ Nữ Hậu Cung
 829. Đô Thị Kỳ Ma
 830. Đô Thị Ký Sự
 831. Đô Thị Lăng Hoa Ký
 832. Đô Thị Lãng Hương Lục
 833. Đô Thị Lệ Nhân Chi Mỹ Diễm Nhân Thê Tiếu Bí Thư
 834. Đô Thị Liệp Diễm: Thiếu Phụ Câu Lạc Bộ
 835. Đô Thị Long Du
 836. Đô Thị Mất Hồn Hành
 837. Đô Thị Mê Hương Ký
 838. Đô Thị Minh Tinh Hậu Cung Lục
 839. Đô Thị Mỗi Người Một Vẻ
 840. Đô Thị Mỹ Diễm Hậu Cung
 841. Đô Thị Mỹ Nhân Sinh Hoạt Ký
 842. Đô Thị Mỹ Phụ
 843. Đô Thị Nghịch Long
 844. Đô Thị Nghiệt Duyến Long Hấp Thủy
 845. Đô Thị Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa
 846. Đô Thị Nón Xanh Anh Hùng Truyện
 847. Đô Thị Nữ Thần Đích Ngoại Ngộ
 848. Đô Thị Nữ Thần Ngoại Tình
 849. Đô Thị Ở Chung Vật Ngữ
 850. Đô Thị Phẩm Hương Lục
 851. Đô Thị Phong Lưu
 852. Đô Thị Phong Lưu Đế Vương
 853. Đô Thị Phong Lưu Sử
 854. Đô Thị Phong Lưu Tà Thiếu
 855. Đô Thị Phong Lưu Truyện
 856. Đô Thị Phong Lưu Vương
 857. Đô Thị Phong Nguyệt
 858. Đô Thị Phong Nguyệt Kỳ Đàm
 859. Đô Thị Quy Tắc Ngầm
 860. Đô Thị Rừng Rậm
 861. Đô Thị Sắc Thần Hành
 862. Đô Thị Sau Khi Chợt Giàu
 863. Đô Thị Sau Vườn Hoa
 864. Đô Thị Siêu Cấp Thiếu Niên
 865. Đô Thị Song Tu Ký
 866. Đô Thị Tà Ác Đế Vương
 867. Đô Thị Tà Đồng
 868. Đô Thị Tà Tu
 869. Đô Thị Tầm Diễm Lục
 870. Đô Thị Tầm Hoa Lục
 871. Đô Thị Tầm Hoan
 872. Đô Thị Tầm Mỹ Ký
 873. Đô Thị Tàng Kiều
 874. Đô Thị Thiên Long
 875. Đô Thị Thiếu Long Diễm Truyền
 876. Đô Thị Thiếu Phụ Trầm Luân
 877. Đô Thị Thiếu Phụ: Của Ta Độc Thân Mẹ Kế
 878. Đô Thị Thiếu Soái
 879. Đô Thị Thôi Miên Truyền Kỳ
 880. Đô Thị Thuật Thần
 881. Đô Thị Tiềm Long
 882. Đô Thị Tiểu Cương Pháo
 883. Đô Thị Tiêu Dao
 884. Đô Thị Tiêu Dao Truyện
 885. Đô Thị Tiêu Dao Hiệp
 886. Đô Thị Tiêu Dao Ký
 887. Đô Thị Tiêu Dao Phong Lưu Ký
 888. Đô Thị Tiêu Dao Tu Thần
 889. Đô Thị Tiêu Diêu
 890. Đô Thị Tiêu Diêu Truyện
 891. Đô Thị Tiểu Tử Liệp Diễm Thực Lục
 892. Đô Thị Tiểu Tử Thải Hoa Thực Lục
 893. Đô Thị Tìm Diễm Lục
 894. Đô Thị Tìm Vui Mừng
 895. Đô Thị Tình Duyên
 896. Đô Thị Tình Hiệp Phong Vân Lục
 897. Đô Thị Tình Sắc
 898. Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư
 899. Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống
 900. Đô Thị Trăm Mỹ Lục
 901. Đô Thị Trần Dục Thú Diễm
 902. Đô Thị Trộm Hương Tặc
 903. Đô Thị Truyền Thuyết
 904. Đô Thị Túng Diễm Hành
 905. Đô Thị Tung Hoành Mỹ Nữ Truyện
 906. Đô Thị Tùng Lâm
 907. Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
 908. Đô Thị Vấn Tình
 909. Đô Thị Vương Triều
 910. Đô Thị Xinh Đẹp Hậu Cung
 911. Đô Thị Xuân Triều
 912. Đở Nàng Dãy Núi
 913. Dò Xét Thừa Tướng Phủ
 914. Đọa
 915. Đọa Lạc Chi Vương
 916. Đọa Lạc Đích Hôi Trần
 917. Đọa Lạc Đích Tro Bụi
 918. Đọa Lạc Nhân Sinh
 919. Đọa Lạc Thiên Sứ Nguyền Rủa
 920. Đọa Mẫu
 921. Đọa Nhập Thâm Uyên Đích Mỹ Diễm Thục Phụ
 922. Đoàn Gia Nữ Đem Tục (Đế Quốc)
 923. Đoàn Gia Nữ Tướng
 924. Đoạn Gia Nữ Tương Tục (Đế Quốc)
 925. Đoản Thiên Tác Phẩm
 926. Đoạn Tình Khúc
 927. Đoạn Tội Ma Nữ
 928. Đoan Trang Thượng Hải Nhạc Mẫu
 929. Đoàn Tụ Cung Ký Sự Bộ 2
 930. Đoàn Tụ Sum Vầy
 931. Đoạt Thê: Thực Cốt Nhu Tình
 932. Đoạt Tình Bá Yêu
 933. Đoạt Tình Phách Ái
 934. Đoạt Vợ
 935. Đoạt Vợ: Thực Cốt Nhu Tình
 936. Độc Bộ Tiên Trần
 937. Độc Chiếm
 938. Độc Chiếm Đông Chu Hoa Thơm Cỏ Lạ
 939. Độc Chiêm Đông Chu Quần Phương
 940. Độc Chiếm Quần Phương
 941. Độc Dược Giải Dược Quần Thể Tổ Đội 18 Cấm Hạn
 942. Độc Gió Kiếm Lưu
 943. Độc Kiếm Phong Lưu
 944. Độc Tâm Tiểu Tử Hỗn Quan Tràng
 945. Độc Thoại
 946. Độc Tôn Phẩm Hương Lục
 947. Độc Tôn Tinh Hà
 948. Dog Girl
 949. Đời Cha Dư Âm
 950. Đôi Câu Vài Lời
 951. Đội Mũ Xanh: Cùng Chung Kiều Thê
 952. Đời Nhà Thanh Cung Đình Chuyện Tình Yêu
 953. Đội Nón Xanh: Cộng Hưởng Kiều Thê
 954. Đổi Phụ Ký
 955. Đổi Thê
 956. Dời Thích — Ta Cùng Con Trai Chuyện Xưa Không Thể Nói
 957. Đổi Trứng Kỳ Công
 958. Đổi Yêu Hoàng Tiểu Lan
 959. Dòm Bí: Thành Nhân Nãi Mụ Hành Nghiệp Tiềm Quy Tắc 
 960. Dòm Dục Kỳ Duyên
 961. Dồn Chúng Ta Chung Đem Chết Đi Thanh Xuân
 962. Đơn Giản Dục Vọng
 963. Đông Bắc Đại Kháng
 964. Đông Bắc Ký Sự Chi Dục Tình
 965. Đông Bắc Nông Thôn Tình Dục Trường Thiên: Hắc Đất
 966. Đồng Cư Vạn Tuế
 967. Đóng Cửa Lại Kéo Lên Cửa Sổ
 968. Đông Cung Hỗn Loạn
 969. Đông Hải Huề Mỹ Phong Lưu Hành
 970. Đông Hải Kỳ Dị Du Ký
 971. Đông Hán Bá Vương Truyện
 972. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Cùng Chị Dâu Ở Chung Thời Gian
 973. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Hòa Tẩu Tử Đồng Cư Đích Nhật Tử
 974. Đông Hoàn Lệ Nhân
 975. Đồng Học Chi Mẫu Ngã Đích Thê
 976. Đồng Học Mụ Mụ
 977. Đồng Học Mụ Mụ Dâm Loạn
 978. Đông Kinh Phong Nguyệt
 979. Đông Kinh Phong Tình Lục
 980. Động Mạn Chi Hậu Cung Chi Lữ
 981. Động Mạn Chi Toàn Thu Ma Vương
 982. Động Mạn Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 983. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Đãi Chúc Đích Tẫn Khuyển
 984. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Mộng Huyễn Câu Nhạc Bộ
 985. Động Mạn Thế Giới Lý Đích Thôi Thổ Ky
 986. Động Tràn Đầy Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 987. Đồng Nghiệp Lăng Nhục Hệ Liệt
 988. Đồng Nhân Hệ Liệt
 989. Đồng Niên
 990. Đồng Phi Dưỡng Thành Dâm Ký
 991. Đông Phách Hán Vương Truyền
 992. Đông Phong Truyền Kỳ
 993. Đông Phong Truyền Kỳ – Thanh Phương Truyền Kỳ
 994. Đông Phương Bất Bại
 995. Đông Phương Đệ Nhất Kiếm
 996. Đông Phương Truyền Kỳ Chi Bạch Tố
 997. Đông Phương Vân Mộng Đàm
 998. Đồng Sự
 999. Đồng Sự Ngả Linh
 1000. Đồng Thời Khoái Cảm
 1001. Động Tình Tam Quốc
 1002. Động Tình Thiên Hạ
 1003. Đổng Trác Phách Tam Quốc
 1004. Doraemon H Bản
 1005. Đốt Mắt Chi Nguyên Tội Rớt Xuống
 1006. Đốt Yêu Lục
 1007. Dota Chi Thần Truyền Thuyết
 1008. Dragon World
 1009. Dữ Ái Đồng Hành
 1010. Dụ Dỗ Mê Đều
 1011. Dụ Dỗ Quấn Thân
 1012. Dụ Dỗ Thánh Nữ
 1013. Du Du Phong Hoa Tuyết Dạ Hạ Thiên
 1014. Dữ Hạm Nương Tại Dị Thứ Nguyên Đích Nhật Tử
 1015. Du Hí Lý Đích Chân Cảm Tình
 1016. Du Hí Nhân Sinh
 1017. Dụ Hoặc
 1018. Dụ Hoặc Học Viện Chi Tuyệt Sắc Vật Ngữ
 1019. Du Học Sinh Tô Tịnh Tại Tính Dục Trung Sa Đọa
 1020. Dụ Hồng Lâu
 1021. Dụ Hương Cổ Hoàng
 1022. Dữ Lão Mụ Đích Cố Sự
 1023. Du Long Diễn Phượng
 1024. Du Long Hí Phượng (Quy Lộ + Long Đằng Thiên Lý)
 1025. Du Long Thần Điêu
 1026. Du Long Truyện
 1027. Dụ Mẫu Toàn Công Lược
 1028. Dữ Mỹ Đồng Cư
 1029. Dự Ngôn Sư
 1030. Dữ Nhạc Phụ Nhạc Mẫu Cộng Đồng Trụ Tại Nhất Khởi Đích Nhật Tử
 1031. Dữ Thế Vô Tranh
 1032. Đùa Du Bụi Hoa
 1033. Đưa Hàng Trên Giường
 1034. Đùa Mỹ Đồ
 1035. Đưa Nón Xanh Cấp Bạn Trai!
 1036. Đưa Tới Cửa Con Dâu Nuôi Từ Bé
 1037. Dục Ái Di Tình
 1038. Dục Bá Ỷ Thiên Hậu Cung
 1039. Dục Bãi Bất Năng
 1040. Dục Bãi Bất Năng’
 1041. Dục Bất Tử
 1042. Dục Bổng Hương Chinh
 1043. Dục Chi Chinh Phục
 1044. Dục Chi Không Vui
 1045. Dục Chi Quả Hoan
 1046. Dục Chi Trầm Luân
 1047. Dục Cùng Mộng: Nữ Tiến Sĩ Cùng Nữ Cảnh Hoa
 1048. Dục Diễm Chuyện Cũ
 1049. Dục Diễm Hậu Cung Đô Thị Hành
 1050. Dục Diễm Hoa Viên
 1051. Dục Diễm Hoặc Luyến
 1052. Dục Diễm Phí Đằng
 1053. Dục Diễm Phòng Học
 1054. Dục Diễm Phong Lưu
 1055. Dục Đều Hậu Cung Truyền
 1056. Dục Đồ Di Quyển – Đồng Duyên
 1057. Dục Đô Hậu Cung Truyện
 1058. Dục Đồ Quyển Tông
 1059. Dục Dòm Đường Đi
 1060. Dục Dữ Mộng: Nữ Bác Sĩ Hòa Nữ Cảnh Hoa
 1061. Dục Hà
 1062. Dục Hải Quan Môn
 1063. Dục Hải Tiêu Diêu
 1064. Dục Hải Tiêu Diêu (Tu Cải Bản)
 1065. Dục Hải Trầm Luân: Nhất Cá Hoán Thê Kinh Lịch Giả Đích Lương Tâm Sám Hối
 1066. Dục Hải Trầm Luân Chi Na Na
 1067. Dục Hải Túng Tình
 1068. Dục Hải Y Sư
 1069. Dục Hỏa Đốt Người: Phong Lưu Tẩu Tử
 1070. Dục Hỏa Luân Hồi
 1071. Dục Hỏa Mà Sinh
 1072. Dục Hỏa Nan Miên
 1073. Dục Hỏa Nhi Sinh
 1074. Dục Hoàng Loạn Hậu Cung
 1075. Dục Hoàng Nhũ Ma
 1076. Dục Khuy Lữ Đồ
 1077. Dục Kỳ Sao Yêu Tử
 1078. Dục Lãng Tình Thiêu
 1079. Dục Linh
 1080. Dục Loạn Mê Tình
 1081. Dục Loạn Muội Muội
 1082. Dục Loạn Mỹ Nhân Nương Chi A Phương Chuyện Xưa
 1083. Dục Loạn Phồn Quang
 1084. Dục Loạn Xuân Tâm
 1085. Dục Loạn Ưu Đẳng Sinh
 1086. Dục Long Liệp Diễm
 1087. Dục Lửa Khó Ngủ
 1088. Dục Luân Diễm Kí
 1089. Dục Ma Chuyện Tình Yêu
 1090. Dục Ma Diễm Đế
 1091. Dục Ma Diễm Sử
 1092. Dục Ma Tươi Đẹp Đế
 1093. Dục Mãn Hoa Đô
 1094. Dục Mẫu Mê Tình
 1095. Dục Nghiệt
 1096. Dục Nhục Cuồng Long
 1097. Dục Niệm Thân
 1098. Dục Niệm Túng Sinh
 1099. Dục Nô Huấn Luyện Học Vườn
 1100. Dục Nữ Giai Di
 1101. Dục Nữ Liệp Lang Ký
 1102. Dục Nữ Săn Lang Ký
 1103. Dục Sắc: Những Thứ Kia Giáo Hội Ngươi Ân Ái Đích Nữ Nhân
 1104. Dục Sắc Chi Mê Dục Nữ Nhân
 1105. Dục Sắc Hoàng Đô
 1106. Dục Sông
 1107. Dục Thủ Đô Lâm Thời Thành Phố
 1108. Dục Tiên Dục Tử
 1109. Dục Truy Đuổi
 1110. Dục Vọng
 1111. Dục Vọng Bay Lên
 1112. Dục Vọng Chi Bên Ngoài… Mụ Mụ
 1113. Dục Vọng Chi Ca
 1114. Dục Vọng Chi Chủ Thân Hữu Thiên
 1115. Dục Vọng Chi Đảo
 1116. Dục Vọng Chi Đồng Truyền Thuyết
 1117. Dục Vọng Chi Dực
 1118. Dục Vọng Chi Hải
 1119. Dục Vọng Chi Môn
 1120. Dục Vọng Chi Môn’
 1121. Dục Vọng Chi Xuất Quỹ Đích Mụ Mụ
 1122. Dục Vọng Chinh Chiến Sử
 1123. Dục Vọng Chinh Phục
 1124. Dục Vọng Của Ta CuộC Sống
 1125. Dục Vọng Của Ta Kiếp Sống
 1126. Dục Vọng Đêm
 1127. Dục Vọng Đều Đảo
 1128. Dục Vọng Đích Hoang Dã
 1129. Dục Vọng Đô Thị
 1130. Dục Vọng Đô Thị’
 1131. Dục Vọng Đô Thị Chi Bội Luân Nghiệt Yêu
 1132. Dục Vọng Đô Thị Hệ Liệt
 1133. Dục Vọng Đọa Lạc Luân Hồi
 1134. Dục Vọng Đường
 1135. Dục Vọng Đứng Đầu Thân Hữu Thiên
 1136. Dục Vọng Giang Hồ
 1137. Dục Vọng Hắc Mãng
 1138. Dục Vọng Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 1139. Dục Vọng Hồng Hạnh
 1140. Dục Vọng Lao Tù
 1141. Dục Vọng Ma Đô
 1142. Dục Vọng Năng Lượng
 1143. Dục Vọng Ngân Hà
 1144. Dục Vọng Nhân Sinh
 1145. Dục Vọng Nhân Sinh Hậu Cung
 1146. Dục Vọng Như Triều Nữ Nhân Như Thuỷ
 1147. Dục Vọng Phong Lưu
 1148. Dục Vọng Rừng Rậm
 1149. Dục Vọng Sa Đọa Luân Hồi
 1150. Dục Vọng Thản Bào
 1151. Dục Vọng Thành Thị Chi Mười Dặm Dương Ruột
 1152. Dục Vọng Thành Thị Chi Thập Lý Dương Tràng
 1153. Dục Vọng Tháp
 1154. Dục Vọng Thiên Kiêu
 1155. Dục Vọng Thiếu Niên Hậu Cung Hành
 1156. Dục Vọng Thôn Trang
 1157. Dục Vọng Tổng Thống
 1158. Dục Vọng Trò Chơi
 1159. Dục Vọng Trung Đích Thành Phố
 1160. Dục Vọng Vô Giới
 1161. Dục Vọng Yêu Mẫu
 1162. Dục Y Sám Hối Lục
 1163. Dục Yêu Cố Mộng
 1164. Dục Yêu Di Tình
 1165. Đùi Đẹp Rên Rỉ
 1166. Đùi Đẹp Y Mẫu
 1167. Đui Mù Lưu Thiên Hạ
 1168. Đừng Bắt Tôi Yêu Em
 1169. Đứng Đầu Một Nhà
 1170. Đúng Dịp Mẹ
 1171. Dung Dung
 1172. Dũng Giả Cấm Lục
 1173. Đúng Là Mật Đào Thành Thục Khi
 1174. Đứng Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh
 1175. Đừng Yêu 1
 1176. Dược Thần
 1177. Đuổi Bắt
 1178. Dưới Bóng Đêm Bến Thượng Hải
 1179. Dưới Bóng Đêm Phía Sau Màn Giao Dịch: Đổi Yêu
 1180. Dưới Cái Nóng Mùa Hè Sau Đích Tuyết Trắng
 1181. Dưới Giường Nam Nhân: Kiều Thê Nói Dối
 1182. Dưới Mặt Đất Đấu Giá Chỗ
 1183. Duỗi Nhập Mụ Mụ Váy Ngắn
 1184. Dưới Váy Hương
 1185. Đường Bá Hổ Dâm Truyện Đặc Huấn Tuyên Thệ Trước Khi Xuất Quân
 1186. Đường Bá Hổ Hiện Đại Tầm Phương Ký
 1187. Đường Bá Hổ Ngoại Truyện
 1188. Đường Chuyên
 1189. Dương Dã Độc Chiếm Hệ Liệt
 1190. Dương Dã Hệ Liệt
 1191. Dương Dã Phong Lưu
 1192. Dương Dã Phong Lưu Hậu Cung Hệ Liệt
 1193. Đường Dần Phong Lưu Truyện
 1194. Dương Gia Đem
 1195. Dương Gia Nữ Kiều Nương
 1196. Dương Gia Oa Tình Sự
 1197. Dương Gia Tướng Chi Phong Lưu Bát Thiểu
 1198. Dương Gia Tướng Chinh Mỹ Truyện
 1199. Dương Gia Tướng Ngoại (Oai) Truyền
 1200. Dương Lục Lang Tân Truyện
 1201. Đương Lục Mạo Ngộ Thượng Hồng Hạnh
 1202. Dưỡng Mẫu Ban Thưởng
 1203. Dưỡng Mẫu Đích Tưởng Lệ
 1204. Dưỡng Mẫu Khen Thưởng
 1205. Dương Môn Nữ Tướng
 1206. Dương Môn Nữ Tướng Mộc Quế Anh Bổ Sung Lý Lịch
 1207. Dương Môn Nữ Tương Mục Quế Anh Biệt Truyện
 1208. Đường Phố Bá Đồng Nhân Nữ Cảnh Sát Xuân Lệ
 1209. Đường Say
 1210. Đương Thì Minh Nguyệt Tại
 1211. Dương Tiểu Năm Thăng Quan Ký
 1212. Dương Tiểu Thanh Tự Bạch
 1213. Đường Triều Bộ Dạng Thùy Mị
 1214. Đường Triều Phong Vận
 1215. Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
 1216. Dương Vật Trải Qua Nguy Hiểm Ký
 1217. Duy Ta Độc Tôn
 1218. Duyến Dục Đô Thị Hành
 1219. Duyến Khởi Duyến Diệt
 1220. Duyên Tới Duyên Đi
 1221. Duyệt Mỹ Đô Thị Lục
 1222. Duyệt Nhạc Học Viện
 1223. Duyệt Nữ Đô Thị Hậu Cung Truyện
 1224. Duyệt Nữ Ngô Huyền
 1225. Duyệt Tẫn Hồng Nhan

One thought on “Tàng Thư Các – D

Add Comment