1. Dạ Chết Non
 2. Đả Công Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 3. Đã Cưới Chủ Phụ Yêu Ta
 4. Dạ Dạ Dạ Xuân Tiêu
 5. Dạ Dạ Niệm Nô Kiều
 6. Dạ Dạ Tân Lang
 7. Dã Diễm Truyền Kỳ Lục
 8. Dã Hỏa Thiêu Xuân
 9. Dã Hương Hậu Cung Lục
 10. Đã Kết Hôn Bà Chủ Yêu Mến Ta
 11. Đả Kiếp: Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Dã Kiếp Sắc
 12. Dã Lý Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 13. Dạ Nan Miên
 14. Đả Tạo Tiếu Ngạo Hậu Cung
 15. Dã Thú
 16. Dã Thú Nhân Thê
 17. Dã Thú Người Vợ
 18. Dạ Thương
 19. Dã Tính Đệ Đệ Bá Đạo Yêu
 20. Đa Tình Dương Quá
 21. Đa Tình Hậu Cung Đô Thị Diễm Phúc Nhân Sinh
 22. Đa Tình Hoàng Đế
 23. Dã Tính Khó Bỏ
 24. Dã Tính Nan Ky
 25. Đa Tình Nhân Sinh
 26. Đa Tình Nhân Sinh’
 27. Dã Tính Nông Dân
 28. Đa Tình Y Tiên
 29. Đã Từng Chúng Ta Cũng Điên Qua
 30. Đa Xuất Lai Đích Hỗn Đản Tứ Bào Thai
 31. Dã Y Diễm Phúc Hậu Cung Truyền
 32. Đặc Biệt Cấp Cho Mập Mờ
 33. Đặc Cảnh Anh Thư
 34. Đặc Cảnh Kích Yêu
 35. Đắc Chí Rên Rỉ
 36. Đặc Chủng Binh Học Giáo Mật Sự
 37. Đặc Chủng Thư Đồng
 38. Đặc Công Anh Thư
 39. Đặc Công Phong Lưu Lục
 40. Đặc Công Xuất Ngũ
 41. Đặc Dị Công Năng
 42. Đặc Quyền Của Thần Hào
 43. Đặc Sắc Tài Nguyên
 44. Đặc Thù Không Gian
 45. Đại Ác Ma Cùng Người Sau Truyện
 46. Đại Ác Ma Đồng Nhân Hậu Truyện
 47. Đại Ẩn
 48. Đài Bắc Danh Hoa
 49. Đại Bảo Hậu Cung Truyền Kỳ
 50. Đại Bảo Hệ Liệt
 51. Đại Bị Đồng Miên
 52. Đại Chiến Thục Nữ Ký
 53. Đại Chúa Tể
 54. Đại Chúa Tể Lão Khất Cái Quật Khởi
 55. Đại Cứu Vớt Thế Giới võ Hiệp
 56. Đại Đạo Chủ
 57. Đại Địa Nguyên Phẫn
 58. Đại Địa Phong Lưu
 59. Đại Địa Phong Vân Truyện
 60. Đại Địa Phong Vân Truyền Kỳ
 61. Đại Địa Vương Giả
 62. Đại Điêu Giấc Mộng
 63. Đại Điêu Mộng Tưởng
 64. Đại Điểu Thiếu Niên Hậu Cung
 65. Đại Đế Chuyện Tình Yêu Nhớ
 66. Đại Đường Chi Phi Đao Vấn Tình
 67. Đại Đường Chi Tà Thần Phong Lưu
 68. Đại Đường Dâm Du Ký
 69. Đại Đường Diễm Lục
 70. Đại Đường Diễm Tình Lục
 71. Đại Đường Diễm Tình Truyện
 72. Đại Đường Hậu Cung Đoạt Diễm Truyện
 73. Đại Đường Hoàn Khố Công Tử
 74. Đại Đường Lăng Phong Truyện
 75. Đại Đường Liệp Mỹ Hậu Cung Ký
 76. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Ghi Chép
 77. Đại Đường Mỹ Nữ Điều Giáo Lục
 78. Đại Đường Mỹ Nữ Gặp Bi Thảm Tao Ngộ
 79. Đại Đường Ngự Y
 80. Đại Đường Phong Lưu Hành
 81. Đại Đường Phong Lưu Ký
 82. Đại Đường Phong Vân Hậu Cung Truyền
 83. Đại Đường Quần Phương Lục
 84. Đại Đường Quần Phương Phổ
 85. Đại Đường Săn Mỹ Hậu Cung Ký
 86. Đại Đường Song Long Chi Trọng sinh Biên Bất Phụ
 87. Đại Đường Song Long Đoạt Diễm Ký
 88. Đại Đường Song Long Truyện – Đồng Nhân
 89. Đại Đường Sử Thượng Mạnh Nhất Hậu Cung
 90. Đại Đường Thú Diễm Ký
 91. Đại Đường Thú Phương Lục
 92. Đại Đường Tiêu Dao Hành
 93. Đại Đường Trộm Hương Truyền
 94. Đại Đường Tự Tại Hành
 95. Đại Đường Tửu Đồ
 96. Đại Đường Vẫn Như Cũ
 97. Đại Giang Đi Về Hướng Đông Lãng Đào Tẫn
 98. Đại Giang Hồ Chi Ngân Diện Độc Thủ
 99. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Chi Công Tử Vô Tâm
 100. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Chi Hồng Diệp Thư Sinh
 101. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Kiếm Ma
 102. Đại Giang Hồ Hệ Liệt Trường Sinh Kinh
 103. Đại Hào Môn
 104. Đại Hàng Hải Thời Đại — Lý Hoa Mai Thiên
 105. Đại Hanh
 106. Đại Hiệp Hồn
 107. Đại Hoang Diễm Lữ
 108. Đại Học Bạn Gái 28 Thiên Kịch Biến
 109. Đai Học Bảo Vệ Cửa Lão Đổng
 110. Đại Học Chi Đạo
 111. Đại Học Chi Mạn Du Hoa Tùng
 112. Đại Học Chi Tràn Đầy Du Buội Hoa
 113. Đại Học Chuyện Tình Yêu
 114. Đại Học Cổng Bảo Vệ Lão Đổng
 115. Đại Học Diễm Sử
 116. Đại Học Dục Vọng Sử
 117. “Đại Học Khiếu Thú” Đích Dâm Loạn Sinh Hoạt
 118. Đại Học Na Ta Sự Nhi
 119. Đại Học Na Ta Sự Nhi Hậu Tục
 120. Đại Học Những Chuyện Kia Mà
 121. Đại Học Những Chuyện Kia Mà Sau Này
 122. Đại Học Nữ Học Sinh
 123. Đại Học Nữ Sinh Ký Túc Xá Xuân Tình
 124. Đại Hội Đấu Phá Trời Cao – Hắc Ám Nô Lệ Bán Đấu Giá Đại Hội
 125. Đại Kiếm Sư Ngoại Truyện
 126. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
 127. Đại Kiếm Thần
 128. Đại La Dâm Tiên Tại Đô Thị
 129. Đại La Kim Tiên Dị Giới Tiêu Hồn
 130. Đại Lộ: Bắt Được Mỹ Nhân Tâm
 131. Đại Lục Diễn Nghệ Quyển Diễm Sử Hệ Liệt
 132. Đại Lục Giải Trí Vòng Diễm Sử Hệ Liệt
 133. Đại Lục Giới Showbiz Tình Yêu Hệ Liệt
 134. Đại Lục Giới Văn Nghệ Chuyện Tình Yêu Hệ Liệt
 135. Đại Luyện Sĩ
 136. Đại Ma Đạo Sư Tình Nô Thí Luyện
 137. Đại Ma Quân Hoàng Rung Động Hồi Ức Lục
 138. Đại Ma Quân Hoàng Liên Y Hồi Ức Lục
 139. Đại Minh
 140. Đại Minh Anh Liệt Dâm Hương Lục
 141. Đại Minh Chi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
 142. Đại Minh Chinh Mỹ Truyện
 143. Đại Minh Cướp Biển
 144. Đại Minh Kỳ Tăng Truyện
 145. Đại Minh Lưu Manh Hoàng Đế
 146. Đại Minh Thiên Hạ
 147. Đại Minh Thiên Hạ (Tu Chỉnh Bản)
 148. Đại Minh Tinh Chi Lộ
 149. Đại Minh Tinh Đường
 150. Đại Minh Tinh Thêm Sắc Bản
 151. Đại Nãi Nữ Hữu Bạo Lộ Ký Lục
 152. Đại Ngọc Chi Ca
 153. Đại Ngọc Lạc Hồng Ký
 154. Đại Ngọc Rơi Hồng Nhớ
 155. Đại Ngọc Sắp Hót
 156. Đại Nữ Nhi Gả Tuần Trăng Mật Phong Ba
 157. Đại Nữ Nhi Giá Đích Mật Nguyệt Phong Ba
 158. Đại Quản Gia Hệ Liệt
 159. Đại Tần Bá Nghiệp
 160. Đại Thám Tử Mori Kogoro
 161. Đại Thanh Cung Đình Bí Sử Chi Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu Thiên
 162. Đại Thế Ba Ba Nhượng Mụ Mụ Hài Lòng
 163. Đại Thoại Thiên Nga Hồ
 164. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Phụ Cuộc Sống
 165. Đại Thúc Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
 166. Đại Tiểu Mỹ Nữ Ái Thượng Ngã
 167. Đại Tiểu Thư Không Thể Trêu Vào
 168. Đại Tiểu Thư Toàn Chức Bảo Tiêu
 169. Đại Tranh Chi Thế
 170. Đái Trứ Tẩu Tử Khứ Lữ Du Chi Dâm Loạn Bút Tiên Kinh Hồn
 171. Đại Trượng Phu
 172. Đài Truyền Hình Người Chủ Trì DJ
 173. Đại Tùy Hoàng Đế
 174. Dâm Ẩm Ướt Đối Nghịch
 175. Dâm Ấn Thiên Sử
 176. Dâm Bá Vương Truyện Thuyết
 177. Dâm Bé Gái Ngực To Muội
 178. Đấm Bóp Sau Ta Cuồng Sấp Mẫu Thân Và Tỷ Tỷ
 179. Đàm Cổ Luận Kim Chi Giác Lượng
 180. Dâm Côn Tam Huynh Đệ
 181. Dâm Cướp Mê Án
 182. Dâm Dâm Chúng Sinh Kiếp
 183. Dâm Đãng Bạn Gái
 184. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 1
 185. Dâm Đãng Bạn Gái Tiểu Tịch 2
 186. Dâm Đãng Bệnh Viện
 187. Dâm Đãng Đệ Tử Muội
 188. Dâm Đãng Đích Viên Cảnh Chi Thê
 189. Dâm Đãng Lão Bà Linh Vận
 190. Dâm Đãng Lão Bà Yêu Đương Vụng Trộm Ký
 191. Dâm Đãng Mẫu Cẩu Giao Phối Chứng Thực
 192. Dâm Đãng Mẹ Xinh Đẹp Thân Thể
 193. Dâm Đãng Mụ Mụ Đích Mỹ Lệ Đỗng Thể
 194. Dâm Đãng Mụ Mụ Tao Tỷ Tỷ
 195. Dâm Đãng Mỹ Phụ Tố Cầm
 196. Dâm Đãng Gia Đình Nhà Gái Giáo
 197. Dâm Đãng Nữ Lãnh Đạo
 198. Dâm Đãng Si Nữ Ký
 199. Dâm Đãng Thiếu Phụ Đường Tử Ngọc
 200. Dâm Đãng Thiếu Phụ Bạch Khiết
 201. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Dị Địa Vẽ Vật Thực
 202. Dâm Đãng Thiếu Phụ Nước Khắp Chi Gợi Cảm Chân Dung
 203. Dâm Đãng Thiếu Phụ Thủy Mạn Chi Dị Địa Tả Sinh
 204. Dâm Đãng Thiếu Phụ Tôn Thiến
 205. Dâm Đãng Tình Sử
 206. Dâm Đế Phục Thù
 207. Dâm Đến Trong Xương Tủy Hoàng Dung Mẹ Con
 208. Dâm Đồ
 209. Dâm Đồ Cũng Tu Tiên
 210. Dâm Đồ Diệc Tu Tiên
 211. Dâm Đọa Nữ Võ Thần
 212. Dâm Dục Chuyển Học Sinh
 213. Dâm Dục Học Sinh Chuyển Trường
 214. Dâm Dục Phi Phi
 215. Dâm Duyệt Giả Kỳ
 216. Dâm Duyệt Ngày Nghỉ
 217. Dâm Duyệt Nhị Thứ Nguyên
 218. Dam Giới Nữ Nhân Hành
 219. Đàm Hà Dục Đích Na Ta Sự Nhi
 220. Dâm Hành Hạ Giang Hồ Chí
 221. Dâm Hồ Ngoại Truyện Chi Của Ta Tất Chân Thục Mẫu Lão Sư
 222. Dâm Huyệt Mỹ Nữ
 223. Dâm Khắp Thiên Hạ Tiểu Lưu Manh
 224. Dâm Kì Sao Chi Phệ Mộng Người
 225. Dâm Kiếp Mê Án
 226. Dâm Kỳ Hệ Liệt
 227. Dâm Kỳ Sao Chi Xâm Nhập
 228. Dâm Loạn Bí Sử
 229. Dâm Loạn Đại Gia Đình
 230. Dâm Loạn Chi Bạo
 231. Dâm Loạn Cuộc Sống
 232. Dâm Loạn Gia Đình Hệ Liệt
 233. Dâm Loạn Giang Hồ
 234. Dâm Loạn Hạnh Phúc Gia Đình
 235. Dâm Loạn Hỏa Khinh Viêm
 236. Dâm Loạn Minh Triều Đích Một Đóa Kỳ Ba: Bát Nhất Bát Kim Bình Mai
 237. Dâm Loạn Mẹ Con Cuộc Sống
 238. Dâm Loạn Một Nhà Thân
 239. Dâm Loạn Phòng Học Chi Sư Bạo
 240. Dâm Loạn Sinh Hoạt
 241. Dâm Loạn Thê Tử
 242. Dâm Loạn Thị Trấn Nhỏ
 243. Dâm Loạn Tiểu Trấn
 244. Dâm Loạn Trấn Nhỏ
 245. Dâm Loạn Trúc Lâu
 246. Dâm Long Trọng Sinh
 247. Dâm Ma Đại Đô Thị
 248. Dâm Ma Đạo
 249. Dâm Ma Giáo Sư
 250. Dâm Ma Ngự Tỷ
 251. Dâm Ma Tái Thế
 252. Dâm Ma Trái Cây Chi Sân Trường Thiên
 253. Dâm Mẫu
 254. Dâm Mẫu Cùng Thiếu Nữ Đẹp Và Gia Đình Lão Sư
 255. Dâm Mẫu Món Đồ Chơi
 256. Dâm Mẫu Tính Diễn
 257. Dâm Mẫu Tính Diễn Tiền Truyện
 258. Đắm Mình Truỵ Lạc Tiểu Kiều Thê
 259. Dâm Mộng Nữ Yêu
 260. Dâm Muốn Đổi Học Sinh
 261. Dâm Mỹ Cám Dỗ
 262. Dâm Nam Loạn Nữ
 263. Dâm Nếu
 264. Dâm Ngôn Dục Sắc
 265. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Chi Xanh Biếc Lữ Giang Hồ
 266. Dâm Ngược Giang Hồ Chí Hệ Liệt
 267. Dâm Ngược Phòng Thí Nghiệm
 268. Dâm Nhạc Hậu Cung Thần Điêu Vương
 269. Đam Nhậm Lĩnh Đạo Đích Hảo Xử
 270. Đảm Nhiệm Lãnh Đạo Chỗ Tốt
 271. Dâm Nhũ Hoàng
 272. Dâm Nhũ Khai Quan
 273. Dâm Nhục Bệnh Viện
 274. Dâm Nhục Học Sinh Xuất Sắc
 275. Dâm Nhục Nữ Cảnh
 276. Dâm Nhược
 277. Dâm Nội Cuốn Hút
 278. Dâm Nói Muốn Sắc
 279. Dâm Nữ
 280. Dâm Nữ Bạo Lực SM Câu Chuyện
 281. Dâm Nữ Đại Gia Đình
 282. Dâm Nữ Đạo
 283. Dâm Nữ Liệt Truyện Hệ Liệt
 284. Dâm Nữ Tu Tiên Truyện
 285. Dâm Ô Khả Khả
 286. Dâm Phụ Bút Ký
 287. Dâm Phụ Maggie
 288. Dâm Phụ Người Chế Tạo
 289. Dâm Phụ Nữ Giáo Sư Tiểu Hạnh
 290. Dâm Phụ Quản Lí Tư Nhật Kí
 291. Dâm Phụ Thang Gia Lệ
 292. Dâm Phụ Tự Bạch
 293. Dâm Phược Giang Hồ
 294. Dâm Sắc Hoàng Đô
 295. Dâm Sinh Ngoại Chuyển Nhỏ Xinh Đẹp Thứ Bảy
 296. Dâm Sinh Ngoại Truyện Hệ Liệt
 297. Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt
 298. Đầm Sông Dụ Cái Kia Chút Ít Công Việc
 299. Đàm Tà Thuyết Đế
 300. Dâm Tặc Võng Du Hành
 301. Dâm Tại Bệnh Viện
 302. Dâm Tận Thiên Hạ Hoa
 303. Dâm Thần Dị Chữ Tu Thần Truyền
 304. Dâm Thần Dị Vũ Tu Thần Truyện
 305. Dâm Thần Liệp Diễm Dị Giới
 306. Dâm Thành Cảnh Sự
 307. Dâm Thành Hệ Liệt
 308. Dâm Thấp Tác Đối
 309. Dâm Thê A Mỹ Hệ Liệt
 310. Dâm Thê Bị Động Tiến Hành Khi
 311. Dâm Thê Bổn Lang
 312. Dâm Thê Cực Hạn
 313. Dâm Thê La Mạn Sử
 314. Dâm Thế Mị Ma Truyện
 315. Dâm Thê Tiểu Thuyết Tình Yêu
 316. Dâm Thê Trường Thiên
 317. Dâm Thịt Bệnh Viện
 318. Dâm Thú Ái Chiến Sĩ
 319. Dâm Thú Khế Ước
 320. Dâm Thú Thủy Tinh Cầu
 321. Dâm Thú Yêu Chiến Sĩ
 322. Dâm Thuật Luyện Kim Sĩ
 323. Dâm Tiện Đến Trong Khung Thê Tử Của Ta
 324. Dâm Tiện Mẹ Hòa Đàng Hoàng Ba Ba
 325. Dâm Tội Đặc Trinh
 326. Dâm Trinh Diễm Tham Chi Hồ Điệp Công Ngụ
 327. Dâm Tu
 328. Dâm Ướt Đối Nghịch
 329. Dâm Vợ A Mỹ Hàng Loạt
 330. Dâm Vợ Cực Hạn
 331. Dâm Vợ Trường Thiên
 332. Dâm Xà Chuyển Sinh
 333. Dâm Xà Thịnh Yến
 334. Đan Cảnh
 335. Dân Công Tội Phạm Chi Lăng Nhục Giả Tĩnh Văn
 336. Đan Đỉnh Tu Diễm Lục
 337. Đan Dược Đại Hạnh
 338. Đan Dược Trùm
 339. Dân Gian Dâm Hoàng Diễm Hậu Cung
 340. Dẫn Hoa Miên
 341. Dẫn Lang Nhập Thất
 342. Dẫn Lang Nhập Thất Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 343. Dân Quốc Hào Phóng Nữ
 344. Dân Quốc Lãng Đãng Tử
 345. Dân Quốc Phong Lưu Sử
 346. Dân Quốc Tay Ăn Chơi
 347. Dẫn Sói Vào Nhà
 348. Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
 349. Đản Tẫn Lương Tuyệt
 350. Đan Thần Phiêu Miểu Lục
 351. Dằng Dặc Phong Hoa Đêm Tuyết Mùa Hè
 352. Đãng Dạng Nữ Hoàng
 353. Đàng Hoàng Nhân Thê Hệ Liệt
 354. Đang Muội Thợ Săn
 355. Đãng Nguyệt Chinh Diễm Lục
 356. Đãng Phụ Bút Ký
 357. Đãng Thiên Sử
 358. Đáng Thương Mụ Mụ
 359. Đánh Cướp: Mỹ Nữ Tuyệt Sắc Cũng Cướp Sắc
 360. Danh Giáo Người Trong Sắp Thứ Tự
 361. Danh Kỹ Hoàng Dung
 362. Đánh Lén Mụ Mụ
 363. Danh Môn
 364. Danh Môn Diễm Lữ
 365. Danh Nhân Loạn Sự Tình
 366. Danh Phương Phổ
 367. Đạo Ấn
 368. Đảo Chủ Cuộc Sống Hạnh Phúc
 369. Đảo Chủ Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 370. Đạo Chụp Giáo Sư Dạy Kèm Ở Nhà
 371. Đáo Dị Giới Phao Nữu Khứ
 372. Đào Diễm Đô Thị Hoa Y
 373. Đào Hoa Ao Vận Sự
 374. Đào Hoa Bảo Điển
 375. Đào Hoa Đế Quốc Lục
 376. Đào Hoa Hậu Cung
 377. Đạo Hoa Thái Tuế
 378. Đào Hoa Thôn Nữ Nhân
 379. Đào Hoa Thôn Thượng Dã Sắc Đa: Thôn Sắc Vô Biên
 380. Đào Hoa Thôn Tình Sự
 381. Đạo Hỏa Tuyến
 382. Đào Học Uy Long (H Bản)
 383. Đạo Hương I + II
 384. Đào Lý Tranh Xuân
 385. Đào Ngẫu Diễm Dục
 386. Đào Ngẫu Tươi Đẹp Muốn
 387. Đảo Ngọc Đài
 388. Đào Sắc Bảo Giám
 389. Đào Sắc Cấm Khu
 390. Đào Sắc Cô Dâu Lệ
 391. Đào Sắc Đế Quốc
 392. Đào Sắc Dụ Hoặc
 393. Đào Sắc Dục Vọng
 394. Đào Sắc Hoa Y
 395. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ngã Thị Đại Ma Vương
 396. Đào Sắc Kiều Thê Chi Ta Là Đại Ma Vương
 397. Đào Sắc Kỳ Hiệp Truyền
 398. Đào Sắc Tân Nương Lệ
 399. Đào Sắc Thần Y
 400. Đào Sắc Tu Chân Truyện
 401. Đào Sắc Y Tiên
 402. Đạo Sĩ Xuống Núi Sóng Giang Hồ
 403. Đạo Sĩ Hạ Sơn Lãng Giang Hồ
 404. Đạo Tiên Phàm
 405. Đào Vận Cuồng Y
 406. Đào Vận Quan Đồ
 407. Đào Vận Thiên Vương
 408. Đào Vận Vô Song
 409. Đạo Vô Chỉ Tẫn
 410. Đào Vong Diễm Lữ
 411. Dập Dờn Nữ Hoàng
 412. Dập Lửa
 413. Đạp Mộng Giang Hồ
 414. Đạp Mộng Giang Hồ Hành
 415. Đất Cao Lương Dã Đầu Giường Đặt Gần Lò Sưởi Mà
 416. Đất Của Ta, Ta Làm Chủ!
 417. Đất Hoang Diễm Lữ
 418. Đầu Có Động Hệ Liệt — Squeez Học Vườn
 419. Đầu Đội Hào Quang Nữ Nhân
 420. Đấu La Đại Lục
 421. Đấu La Đại Lục H Bản
 422. Đấu La Đại Lục – Đọa Hồn Loạn Vũ
 423. Đẩu M Muội
 424. Đấu Phá Chi Hóa Ma
 425. Đấu Phá Chi Ta Liền Mù Chi Viết Viết
 426. Đấu Phá Thần Điêu
 427. Đấu Phá Thương Khung
 428. Đấu Phá Thương Khung – Hắc Ám Nô Lệ Phách Mại
 429. Đấu Phá Thương Khung (NTR Thôi Miên)
 430. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Bản Chi Dục Tông
 431. Đấu Phá Thương Khung Cải Biên Tổng Hợp
 432. Đấu Phá Thương Khung Chi Chuyển Kiếp Luân Hồi
 433. Đấu Phá Thương Khung Chi Dâm Tông Tứ Ngược
 434. Đấu Phá Thương Khung Chi Hoa Tông Bí Sử
 435. Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu Huân Nhi Bổ Sung Lý Lịch
 436. Đấu Phá Thương Khung Thao Phá Trời Cao
 437. Đấu Phá Thương Khung Trọng Sinh Tiêu Viêm
 438. Đầu Tường Có Hạnh
 439. Đầu Xuân Tháng Hai — Thành Phần Tri Thức Mỹ Nhân Hệ Liệt Chi Bốn
 440. Dạy Dỗ
 441. Dạy Dỗ Bách Chi
 442. Dạy Dỗ Bạn Gái
 443. Dạy Dỗ Cơ Bắp Tập Thể Hình Giáo Luyện
 444. Dạy Dỗ Đại Đường Mỹ Nữ
 445. Dạy Dỗ Địa Cầu
 446. Dạy Dỗ Hương Giang
 447. Dạy Dỗ Hương Thôn
 448. Dạy Dỗ Lão Bản
 449. Dạy Dỗ Mỹ Nữ Lão Sư
 450. Dạy Dỗ Nhà Giàu Mỹ Nữ
 451. Dạy Dỗ Nữ Thần
 452. Dạy Dỗ Thanh Thuần Lão Bà Năm Năm Có Cảm
 453. Dạy Dỗ Thiên Kim
 454. Dạy Dỗ Thiên Long Muội Muội
 455. Dạy Dỗ Tiên Tử
 456. Dạy Dỗ Trăm Mị
 457. Đáy Quần Hương
 458. Dây Thừng Hoàng
 459. Đầy Tớ Công Chúa Tô Phỉ Á
 460. Đầy Tớ Nữ Cảnh
 461. Đầy Vườn Xuân Sắc Giam Không Được
 462. Đầy Vườn Sắc Xuân Ngắn Tập Trung
 463. DCAT
 464. Đế Bá
 465. Đế Bá – Lý Bát Dạ
 466. Đế Đài Xuân
 467. Dễ Dàng Ẩm Ướt Lưu
 468. Đệ Đệ Của Ta Muội Muội Chính Là Như Vậy Đáng Yêu
 469. Đê Điều Đích Hoa Lệ
 470. Đế Dương Thần Công
 471. Đế Hoàng Liệp Diễm Hành
 472. Đế Hoàng Quyết
 473. Đế Lâm Nhị Thứ Nguyên
 474. Đệ Nhất Bí Thư
 475. Đệ Nhất Thiên Hạ Phong Lưu
 476. Đệ Nhất Thiên Hạ Quả Phụ
 477. Đệ Nhất Thứ Mộng
 478. Đế Quốc Bản Sắc
 479. Đế Quốc Chi Loạn
 480. Đế Quốc Mỹ Nữ
 481. Đế Quốc Thương Khung
 482. Đệ Tam Loại Hạnh Phúc Nhân Sinh
 483. Đế Vương Bản Sắc
 484. Đế Vương Công Hầu Dâm Phong Lục
 485. Đế Vương Dã Sử
 486. Đế Vương Dã Sử Chi Tây Môn Khánh
 487. Đế Vương Liệp Mỹ Lục
 488. Đế Vương Săn Mỹ Lục
 489. Đế Vương Thời Đại
 490. Đế Vương Yến
 491. Đề Xe Ôm Anh Hùng Liên Minh Sinh Hoạt
 492. Đêm Chết Yểu
 493. Đêm Dài Đằng Đẵng Nông Làm Bạn Với Vua
 494. Đêm Đông
 495. Đêm Khó Ngủ
 496. Đem Không Người Dám Tiết Độc Mỹ Nữ Phá Cung
 497. Đêm Khuya Trò Chơi Tiết Mục
 498. Đem Làm Nón Xanh Gặp Gỡ Hồng Hạnh
 499. Đêm Như Ca
 500. Đem Quân Lệnh
 501. Đem Tay Vươn Vào Mẫu Thân Váy Ngắn
 502. Đêm Tham Phủ Thừa Tướng Thừa Tướng Tù Thiếp – Hoàng Dung
 503. Đêm Thương
 504. Đêm Tối Chi Lang
 505. Đêm Tối Gian Nan
 506. Đem Yêu Cấp Ba Ba
 507. Đến Chi Mẫu
 508. Đến Dị Giới Tán Gái Hành
 509. Đến Gần Lãnh Đạo Phu Nhân: Quyền Lực Mật Mã
 510. Đen Nhánh Đích Linh Hồn Người Thỉnh Thoảng
 511. Đen Sẫm Hàn Ngu Truyện
 512. Đến Từ Tương Lai
 513. Đẹp Bang Cao Giai Quản Lý Bất Luân
 514. Đẹp Đẽ Bụi Hoa
 515. Đẹp Nhất Thị Trưởng Dương Ngưng Băng
 516. Đẹp Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ Cùng Nhân
 517. Đẹp Trai Đẹp Trai Tiểu Tử Chi Thiên Kiều Bá Mị
 518. Đều Do Lão Bà Rất Ôn Nhu
 519. Đều Là Ánh Trăng Gây Họa
 520. Đều Là Công Công Gây Họa
 521. Đều Là Tất Chân Gây Họa
 522. Desire Program
 523. Dị Chủng Bài Tựa
 524. Dị Chủng Tự Ngôn
 525. Dị Địa Bạn Gái Chi Tình Dục Khó Thu
 526. Dị Đoan Chi Thần
 527. Dị Đoan Kỵ Sĩ
 528. Di Động Tàng Kinh Các
 529. Dị Dục Gia Đinh
 530. Dị Giới Chi Du Hí Giang Hồ
 531. Dị Giới Chi Đường Môn Độc Thánh
 532. Dị Giới Chi Không Gì Làm Không Được
 533. Dị Giới Chi Nghịch Thiên Siêu Thị
 534. Dị Giới Chi Nữ Minh Tinh Hậu Cung
 535. Dị Giới Chi Nữ Tính Phúc Âm Sư
 536. Dị Giới Chi Phong Lưu Cả Đời
 537. Dị Giới Chi Tà Long Du Thương Hải
 538. Dị Giới Chi Tam Cung Lục Viện
 539. Dị Giới Chi Tài Sắc Kiêm Thu
 540. Dị Giới Chi Tuyệt Sắc Phong Mang
 541. Dị Giới Cực Phẩm Sắc Lang
 542. Dị Giới Cùng Mỹ Thành Thần
 543. Dị Giới Đạo Sư
 544. Dị Giới Dược Sư
 545. Dị Giới Ngược Duyến
 546. Dị Giới Hành Hạ Duyến
 547. Dị Giới Hậu Cung Diễm Phúc Ký
 548. Dị giới Hoa Tâm Tà Tôn
 549. Dị Giới Hồi Xuân
 550. Dị Giới Khai Thác Hệ Thống
 551. Dị Giới Linh Vũ Cải Biên Bản
 552. Dị Giới Mị Ảnh Tiêu Dao
 553. Dị Giới Muối Lậu
 554. Dị Giới Phong Lưu Phách Vương
 555. Dị Giới Phong Lưu Thần Đế
 556. Dị Giới Thương Nghiệp Bá Chủ
 557. Dị Giới Truy Mỹ Ký
 558. Dị Giới Tuyệt Sắc Phổ
 559. Dị Giới Xác Ướp
 560. Dị Giới Xử Nữ Truyền Kỳ
 561. Dị Giới Xuân Về
 562. Đi Làm Tiểu Tử Kỳ Ngộ Ký
 563. Dĩ Hậu Đích Thời Đại
 564. Dị Hiệp
 565. Dị Hiệp (NTR Thôi Miên Loại)
 566. Dĩ Hôn Chủ Phụ Ái Thượng Ngã
 567. Đi Hướng Nón Xanh Vực Sâu
 568. Dị Năng Giới Hệ Thống
 569. Dị Năng Thiên Hạ
 570. Dị Năng Tiêu Diêu Thần Y
 571. Dị Năng Truy Mỹ Ký
 572. Dì Nhỏ Hấp Dẫn
 573. Dì Nhỏ Liễu Hạm Yên
 574. Đi Quang Đích Mụ Mụ
 575. Di Ta Ảo Tưởng
 576. Dị Thế Chi Thâu Hương Thiết Ngọc
 577. Dị Thế Chi Tiêu Diêu Tiểu Vương Gia
 578. Dị Thế Chi Vương
 579. Dị Thế Hậu Cung 3000 Phi
 580. Dị Thế Không Miện Tà Hoàng
 581. Dị Thế Liệp Diễm Hậu Cung Truyện
 582. Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ
 583. Dị Thế Long Tiêu Dao
 584. Dị Thế Lục Hoàng Lục
 585. Dị Thế Lục Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Quyển Sách
 586. Dị Thế Ma Hoàng
 587. Dị Thế Phong Lưu Sang Thế Thần
 588. Dị Thế Tà Quân
 589. Dị Thế Vô Ưu
 590. Dị Thế Vua
 591. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục
 592. Dị Thế Xanh Biếc Hoàng Lục — Mai Nhược Tuyết Thiên
 593. Dị Thời Không Thiếu Niên
 594. Di Thôn Con Dâu Đẹp Quá
 595. Dị Tinh Dâm Tình
 596. Di Truyền Con (Tu Chỉnh Bản)
 597. Đi Vào Thâm Uyên Nữ Nhân
 598. Đi Về Hướng Sa Đọa
 599. Đi Vũ Người
 600. Dị Vực Thâm Uyên
 601. Đi Xuyên Qua Rừng Nhiệt Đới
 602. Địa Bàn Của Ta Ta Tác Chủ!
 603. Địa Cầu Thượng Tối Ngưu Bức Đích Nam Nhân
 604. Địa Hạ Phách Mại Sở
 605. Địa Ngục Chi Môn
 606. Địa Ngục Chỗ Sâu Nhất
 607. Địa Ngục Còn Là Thiên Đường
 608. Địa Ngục Hay Là Thiên Đường
 609. Địa Ngục Hoàn Thị Thiên Đường
 610. Địa Ngục Hồng Nhan (Nguyên Bản)
 611. Địa Ngục Môn
 612. Địa Ngục Trường Học
 613. Địa Phủ Lâm Thời Công
 614. Dịch Dung Thuật: Túy Nhập Nữ Nhân Hoài
 615. Diễm Bá Hậu Cung Thiên Hạ
 616. Diễm Chi Thương
 617. Diễm Cơ Mị Hành Cực Nhạc Kiếp Chi Kiếm Tông Tình Oán
 618. Diễm Đãng Hoa Lau Loan
 619. Diễm Đạo Đa Tình Lục
 620. Diễm Đế Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 621. Diễm Đô Lưu Phương
 622. Diễm Dục: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 623. Diễm Dục Thập Nhị Cung
 624. Diễm Dục Thiên Hạ
 625. Diễm Dục Vô Song
 626. Diễm Duyên Hiệp Nữ
 627. Diễm Hành Kỳ Dục Đô Thị
 628. Diễm Hành Phong Lưu Hậu Cung Truyền Thuyết
 629. Diễm Hành Phong Trần
 630. Diễm Hiệp Tình Chủng
 631. Diễm Hồn Chú
 632. Diễm Hương Mê Túy
 633. Diễm Hương Mê Túy’
 634. Diễm Kiều Long Dục
 635. Diễm Loạn Đô Thị
 636. Diễm Loạn Mỹ Mẫu
 637. Diễm Luyến Ma Tâm
 638. Diễm Mãn Hạnh Hoa Thôn
 639. Diễm Mãn Sĩ Đồ
 640. Diễm Mãn Sĩ Dục
 641. Điềm Mật Tứ Thiên Kim
 642. Diễm Mẫu Cám Dỗ
 643. Diễm Mẫu Đích Hoang Đường Đổ Ước
 644. Diễm Mẫu Dục Hoặc
 645. Diễm Mẹ Hoang Đường Đánh Cuộc
 646. Diễm Mộng Hậu Cung Nhân Sinh
 647. Diễm Muốn: Vệ Giáo Nam Giáo Sư
 648. Diễm Muốn Thiên Hạ
 649. Diễm Mỹ Đô Thị
 650. Diễm Mỹ Hậu Cung Duyến
 651. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Cầm
 652. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Một Thanh Bắt
 653. Diễm Ngộ Chi Cổ Đại Thái Hậu Nhất Bả Trảo
 654. Diễm Ngộ Chi Lữ
 655. Diễm Ngộ Cổ Kim Hậu Cung Truyện
 656. Diễm Ngộ Lộ
 657. Diễm Ngộ Nan Chắn
 658. Diễm Ngộ Nhân Sinh
 659. Diễm Ngộ Phong Lưu Ký
 660. Diễm Ngộ Truyền Thuyết
 661. Diễm Ngộ Tu Chân
 662. Diễm Nguyệt Cuồng Thiên
 663. Diễm Nô Thiên Hương Truyền
 664. Diễm Nói Liêu Trai
 665. Diễm Nữ Hương Hồn Y Tá Nữ Tù Mất Hồn Lệ
 666. Diễm Nữ Kỳ Lân Tiếu Thiếu Nữ Xinh Đẹp
 667. Diễm Nữ Mất Hồn Lệ
 668. Diễm Phách Hậu Cung Thiên Hạ
 669. Diễm Pháp Chiến
 670. Diễm Phúc Bá Chủ
 671. Diễm Phúc Đại Đường
 672. Diễm Phúc Đô Thị Tiêu Dao
 673. Diễm Phúc Dục Vọng Nhân Sinh
 674. Diễm Phúc Nhân Sinh Chi Thông Cật
 675. Diễm Phúc Sâu
 676. Diễm Phúc Tiên Y
 677. Diễm Phúc Tiêu Dao
 678. Diễm Phúc Tiêu Diêu
 679. Diễm Phượng Truyện Kỳ
 680. Diêm Quân Đô Thị
 681. Diễm Quang Tẫn Lãm
 682. Diễm Quật Huyết Địa Ngục
 683. Diễm Sắc Ký
 684. Diễm Say Mê Hương
 685. Diễm Thú Đô Thị
 686. Diễm Thuyết Đại Đường
 687. Diễm Trạch
 688. Diễm Tu
 689. Diễm Tu Thiên Địa Bất Dung
 690. Diễm Túy Hậu Cung Truyền Thuyết
 691. Diễm Túy Mê Hương
 692. Diễm Túy Mỹ Nữ Hậu Cung Truyền Thuyết
 693. Diễm Tuyệt Nông Thôn
 694. Diêm Vương Trở Về
 695. Diễm Yêu Ma Tâm
 696. Điện Ảnh Và Truyền Hình Anime Hậu Cung Ký
 697. Điên Cuồng Bầu Trời Đêm
 698. Điên Cuồng Đại Gia Tộc
 699. Điên Cuồng Mê Hương Thuật
 700. Điên Cuồng Nội Công
 701. Điên Cuồng Vương Quốc
 702. Điền Dã Hương Hoa
 703. Điền Dã Mùa Xuân
 704. Điền Dã Mùi Hoa
 705. Điên Đảo Sơn Tình Sự – Mỗi Dạ Chinh Phục Nhất Cá Nữ Nhân
 706. Diễn Du Tìm Tần
 707. Điên Phong Bảo Giám
 708. Điên Phong Chinh Đồ
 709. Điên Phúc Hỏa Ảnh
 710. Điện Thị Thai Đích Chủ Trì Nhân
 711. Diễn Thịt Nhân Sinh Chi Lăng Nhục
 712. Điền Tụ Cùng Hắn Bọn Đầy Tớ
 713. Điền Viên Phong Quang
 714. Điệp Biển Hoa
 715. Điệp Hải Hoa
 716. Điệp Mộng Hồng Hoa
 717. Diệp Thanh Cố Sự
 718. Diệp Thị Gia Tộc
 719. Điệp Vũ Đại Đường Xuân
 720. Diệt Chủ Dị Thế
 721. Diệt Chủ Dị Thế Mất Hồn
 722. Điểu
 723. Điều Giáo
 724. Điều Giáo Bách Chi
 725. Điều Giáo Bách Mị
 726. Điều Giáo Cả Nhà Bạn Gái
 727. Điều Giáo Đại Đường
 728. Điều Giáo Đại Đường Mỹ Nữ
 729. Điều Giáo Địa Cầu
 730. Điều Giáo Hương Giang
 731. Điều Giáo Hương Thôn
 732. Điều Giáo Lão Bản
 733. Điều Giáo Mỹ Nữ Lão Sư
 734. Điều Giáo Nữ Thần
 735. Điều Giáo Sau Ly Hôn
 736. Điều Giáo Thần Điêu Chúng Nữ
 737. Điều Giáo Thanh Thuần Lão Bà Ngũ Niên Hữu Cảm
 738. Điều Giáo Thiên Long Muội Muội
 739. Điều Hương Thánh Thủ
 740. Điều Khiển Kiếp Sống
 741. Diệu Mỹ Nhân
 742. Điểu Phá Thương Khung
 743. Điểu Phá Trời Cao
 744. Điểu Rách Trời Cao
 745. Điệu Thấp Hoa Lệ
 746. Diệu Thủ Loạn Xuân
 747. Diệu Thủ Thần Chức
 748. Diệu Thủ Thôi Hoa
 749. Điểu Ti Đích YY Nhân Sinh
 750. Điểu Ti Ngày Trung Thiên Đích Sân Trường Nghịch Tập Nhân Sinh
 751. Điểu Ti Nhật Trung Thiên Đích Giáo Viên Nghịch Tập Nhân Sinh
 752. Điệu Tiến Mỹ Nhân Oa
 753. Đỉnh Bảo Giám
 754. Đỉnh Cấp Bại Hoại
 755. Đỉnh Cấp Lang Thang Cuồng Đồ
 756. Đỉnh Cấp Lưu Manh
 757. Đỉnh Cấp Người Mẫu Bạn Gái Chi Nhật Bản Du
 758. Đính Cấp Phôi Đản
 759. Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống
 760. Đình Đời Phách Diễm
 761. Đinh Gia Mây Mưa
 762. Đinh Gia Vân Vũ
 763. Định Nhan Châu
 764. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh
 765. Đỉnh Phong Bảo Giám
 766. Đỉnh Phong Hành Trình
 767. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân
 768. DLP Quần Áo Lụa Là Tổng Tài
 769. Đồ Cấm Loạn Dục
 770. Đồ Đê Tiện Mẫu Thân
 771. Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)
 772. Đồ Mạt Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 773. Đỏ Thẫm Thiếu Nữ (Scarlet Girls)
 774. Đô Thành Phong Nguyệt
 775. Đô Thị Bách Mỹ Lục
 776. Đô Thị Bách Mỹ Lục – TCB
 777. Đô Thị Bảo Phiêu Kỳ Ngộ Ký
 778. Đô Thị Bảo Tiêu Kỳ Ngộ Nhớ
 779. Đô Thị Bầy Mỹ Truyện
 780. Đô Thị Bộ Đội Đặc Chủng
 781. Đô Thị Bụi Hoa Lục
 782. Đô Thị Cảnh Xuân
 783. Đô Thị Chi Cẩu Thả Bụi Hoa
 784. Đô Thị Chi Dục Kính Hoa Duyến
 785. Đô Thị Chi Sân Trường Săn Dục
 786. Đô Thị Chi Súng Thần
 787. Đô Thị Chi Thương Thần
 788. Đô Thị Chi Vương Giả Trở Về
 789. Đô Thị Chúng Sinh Tương
 790. Đô Thị Chuyện Tình Yêu
 791. Đô Thị Chuyện Tình Yêu Lục
 792. Đô Thị Cực Lạc Hậu Cung
 793. Đô Thị Cực Nhạc Hậu Cung
 794. Đô Thị Đại Thiếu
 795. Đô Thị Đại Vu
 796. Đô Thị Đặc Chủng Binh
 797. Đô Thị Dâm Hồ Truyện
 798. Đô Thị Dâm Hồ Truyền Chi Tần Băng Thiên
 799. Đô Thị Dâm Loạn Gia Tộc
 800. Đô Thị Đào Hoa Truyện
 801. Đô Thị Đào Hoa Vận
 802. Đô Thị Di Hồn Khúc
 803. Đô Thị Dị Tưởng Hậu Cung Lục
 804. Đô Thị Diễm Đế
 805. Đô Thị Diễm Đi
 806. Đô Thị Diễm Lục
 807. Đô Thị Diễm Mộng Hậu Cung Truyện
 808. Đô Thị Diễm Ngộ
 809. Đô Thị Diễm Ngộ Chỉ Nam
 810. Đô Thị Diễm Ngọc Ký
 811. Đô Thị Diễm Phụ
 812. Đô Thị Diễm Sử Lục
 813. Đô Thị Điên Thần Bảng
 814. Đô Thị Du Long
 815. Đô Thị Dục Sắc
 816. Đô Thị Dục Thần
 817. Đô Thị Dục Túng Hậu Cung
 818. Đô Thị Dục Vọng Sân Trường
 819. Đô Thị Dục Vọng: Phong Cuồng Đích Triền + Miên
 820. Đô Thị Duyệt Nữ Hậu Cung Truyện
 821. Đô Thị Ghi Việc
 822. Đô Thị Giai Nhân
 823. Đô Thị Gió Trăng
 824. Đô Thị Gió Trăng Kỳ Đàm
 825. Đô Thị Hậu Cung Dục Vọng Truyền Kỳ
 826. Đô Thị Hậu Cung Lục
 827. Đô Thị Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 828. Đô Thị Hậu Cung Quan Trường Lục
 829. Đô Thị Hậu Hoa Viên
 830. Đô Thị Hoa Đạo
 831. Đô Thị Hoa Duyến Mộng
 832. Đô Thị Hoa Ngữ
 833. Đô Thị Hoa Tùng Lục
 834. Đô Thị Hoàng Cung
 835. Đô Thị Hỏi Tình
 836. Đô Thị Hồng Nhan Hậu Cung Truyền
 837. Đô Thị Hồng Nhan Phổ
 838. Đô Thị Hương Ngọc
 839. Đô Thị Huyền Huyễn: Dục Chi Trầm Luân
 840. Đô Thị Kì Duyên
 841. Đô Thị Kiều Thê Chi Mỹ Nữ Hậu Cung
 842. Đô Thị Kỳ Ma
 843. Đô Thị Ký Sự
 844. Đô Thị Lăng Hoa Ký
 845. Đô Thị Lãng Hương Lục
 846. Đô Thị Lệ Nhân Chi Mỹ Diễm Nhân Thê Tiếu Bí Thư
 847. Đô Thị Liệp Diễm: Thiếu Phụ Câu Lạc Bộ
 848. Đô Thị Long Du
 849. Đô Thị Mất Hồn Hành
 850. Đô Thị Mê Hương Ký
 851. Đô Thị Minh Tinh Hậu Cung Lục
 852. Đô Thị Mỗi Người Một Vẻ
 853. Đô Thị Mỹ Diễm Hậu Cung
 854. Đô Thị Mỹ Nhân Sinh Hoạt Ký
 855. Đô Thị Mỹ Phụ
 856. Đô Thị Nghịch Long
 857. Đô Thị Nghiệt Duyến Long Hấp Thủy
 858. Đô Thị Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa
 859. Đô Thị Nón Xanh Anh Hùng Truyện
 860. Đô Thị Nữ Thần Đích Ngoại Ngộ
 861. Đô Thị Nữ Thần Ngoại Tình
 862. Đô Thị Ở Chung Vật Ngữ
 863. Đô Thị Phẩm Hương Lục
 864. Đô Thị Phong Lưu
 865. Đô Thị Phong Lưu Đế Vương
 866. Đô Thị Phong Lưu Sử
 867. Đô Thị Phong Lưu Tà Thiếu
 868. Đô Thị Phong Lưu Truyện
 869. Đô Thị Phong Lưu Vương
 870. Đô Thị Phong Nguyệt
 871. Đô Thị Phong Nguyệt Kỳ Đàm
 872. Đô Thị Quy Tắc Ngầm
 873. Đô Thị Rừng Rậm
 874. Đô Thị Sắc Thần Hành
 875. Đô Thị Sau Khi Chợt Giàu
 876. Đô Thị Sau Vườn Hoa
 877. Đô Thị Siêu Cấp Thiếu Niên
 878. Đô Thị Song Tu Ký
 879. Đô Thị Tà Ác Đế Vương
 880. Đô Thị Tà Đồng
 881. Đô Thị Tà Tu
 882. Đô Thị Tầm Diễm Lục
 883. Đô Thị Tầm Hoa Lục
 884. Đô Thị Tầm Hoan
 885. Đô Thị Tầm Mỹ Ký
 886. Đô Thị Tàng Kiều
 887. Đô Thị Thiên Long
 888. Đô Thị Thiếu Long Diễm Truyền
 889. Đô Thị Thiếu Phụ Trầm Luân
 890. Đô Thị Thiếu Phụ: Của Ta Độc Thân Mẹ Kế
 891. Đô Thị Thiếu Soái
 892. Đô Thị Thôi Miên Truyền Kỳ
 893. Đô Thị Thuật Thần
 894. Đô Thị Tiềm Long
 895. Đô Thị Tiểu Cương Pháo
 896. Đô Thị Tiêu Dao
 897. Đô Thị Tiêu Dao Truyện
 898. Đô Thị Tiêu Dao Hiệp
 899. Đô Thị Tiêu Dao Ký
 900. Đô Thị Tiêu Dao Phong Lưu Ký
 901. Đô Thị Tiêu Dao Tu Thần
 902. Đô Thị Tiêu Diêu
 903. Đô Thị Tiêu Diêu Truyện
 904. Đô Thị Tiểu Tử Liệp Diễm Thực Lục
 905. Đô Thị Tiểu Tử Thải Hoa Thực Lục
 906. Đô Thị Tìm Diễm Lục
 907. Đô Thị Tìm Vui Mừng
 908. Đô Thị Tình Duyên
 909. Đô Thị Tình Hiệp Phong Vân Lục
 910. Đô Thị Tình Sắc
 911. Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư
 912. Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống
 913. Đô Thị Trăm Mỹ Lục
 914. Đô Thị Trần Dục Thú Diễm
 915. Đô Thị Trộm Hương Tặc
 916. Đô Thị Truyền Thuyết
 917. Đô Thị Túng Diễm Hành
 918. Đô Thị Tung Hoành Mỹ Nữ Truyện
 919. Đô Thị Tùng Lâm
 920. Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
 921. Đô Thị Vấn Tình
 922. Đô Thị Vương Triều
 923. Đô Thị Xinh Đẹp Hậu Cung
 924. Đô Thị Xuân Triều
 925. Đở Nàng Dãy Núi
 926. Dò Xét Thừa Tướng Phủ
 927. Đọa
 928. Đọa Lạc Chi Vương
 929. Đọa Lạc Đích Hôi Trần
 930. Đọa Lạc Đích Tro Bụi
 931. Đọa Lạc Nhân Sinh
 932. Đọa Lạc Thiên Sứ Nguyền Rủa
 933. Đọa Mẫu
 934. Đọa Nhập Thâm Uyên Đích Mỹ Diễm Thục Phụ
 935. Đoàn Gia Nữ Đem Tục (Đế Quốc)
 936. Đoàn Gia Nữ Tướng
 937. Đoạn Gia Nữ Tương Tục (Đế Quốc)
 938. Đoản Thiên Tác Phẩm
 939. Đoạn Tình Khúc
 940. Đoạn Tội Ma Nữ
 941. Đoan Trang Thượng Hải Nhạc Mẫu
 942. Đoàn Tụ Cung Ký Sự Bộ 2
 943. Đoàn Tụ Sum Vầy
 944. Đoạt Thê: Thực Cốt Nhu Tình
 945. Đoạt Tình Bá Yêu
 946. Đoạt Tình Phách Ái
 947. Đoạt Vợ
 948. Đoạt Vợ: Thực Cốt Nhu Tình
 949. Độc Bộ Tiên Trần
 950. Độc Chiếm
 951. Độc Chiếm Đông Chu Hoa Thơm Cỏ Lạ
 952. Độc Chiêm Đông Chu Quần Phương
 953. Độc Chiếm Quần Phương
 954. Độc Dược Giải Dược Quần Thể Tổ Đội 18 Cấm Hạn
 955. Độc Gió Kiếm Lưu
 956. Độc Kiếm Phong Lưu
 957. Độc Tâm Tiểu Tử Hỗn Quan Tràng
 958. Độc Thoại
 959. Độc Tôn Phẩm Hương Lục
 960. Độc Tôn Tinh Hà
 961. Dog Girl
 962. Đời Cha Dư Âm
 963. Đôi Câu Vài Lời
 964. Đói Khát Nhạc Mẫu
 965. Đội Mũ Xanh: Cùng Chung Kiều Thê
 966. Đời Nhà Thanh Cung Đình Chuyện Tình Yêu
 967. Đội Nón Xanh: Cộng Hưởng Kiều Thê
 968. Đổi Phụ Ký
 969. Đổi Thê
 970. Dời Thích — Ta Cùng Con Trai Chuyện Xưa Không Thể Nói
 971. Đổi Trứng Kỳ Công
 972. Đổi Yêu Hoàng Tiểu Lan
 973. Dòm Bí: Thành Nhân Nãi Mụ Hành Nghiệp Tiềm Quy Tắc 
 974. Dòm Dục Kỳ Duyên
 975. Dồn Chúng Ta Cuối Cùng Đem Chết Đi Đích Thanh Xuân
 976. Đơn Giản Dục Vọng
 977. Đông Bắc Đại Kháng
 978. Đông Bắc Ký Sự Chi Dục Tình
 979. Đông Bắc Nông Thôn Tình Dục Trường Thiên: Hắc Đất
 980. Đồng Cư Vạn Tuế
 981. Đóng Cửa Lại Kéo Lên Cửa Sổ
 982. Đóng Cửa Một Nhà Thân
 983. Đông Cung Hỗn Loạn
 984. Đông Hải Huề Mỹ Phong Lưu Hành
 985. Đông Hải Kỳ Dị Du Ký
 986. Đông Hán Bá Vương Truyện
 987. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Cùng Chị Dâu Ở Chung Thời Gian
 988. Đông Hoàn Diễm Ngộ: Hòa Tẩu Tử Đồng Cư Đích Nhật Tử
 989. Đông Hoàn Lệ Nhân
 990. Đồng Học Chi Mẫu Ngã Đích Thê
 991. Đồng Học Mụ Mụ
 992. Đồng Học Mụ Mụ Dâm Loạn
 993. Đông Kinh Phong Nguyệt
 994. Đông Kinh Phong Tình Lục
 995. Động Mạn Chi Hậu Cung Chi Lữ
 996. Động Mạn Chi Toàn Thu Ma Vương
 997. Động Mạn Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 998. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Đãi Chúc Đích Tẫn Khuyển
 999. Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Mộng Huyễn Câu Nhạc Bộ
 1000. Động Mạn Thế Giới Lý Đích Thôi Thổ Ky
 1001. Động Tràn Đầy Hậu Cung Cuộc Hành Trình
 1002. Đồng Nghiệp Lăng Nhục Hệ Liệt
 1003. Đồng Nhân Hệ Liệt
 1004. Đồng Niên
 1005. Đồng Phi Dưỡng Thành Dâm Ký
 1006. Đông Phách Hán Vương Truyền
 1007. Đông Phong Truyền Kỳ
 1008. Đông Phong Truyền Kỳ – Thanh Phương Truyền Kỳ
 1009. Đông Phương Bất Bại
 1010. Đông Phương Đệ Nhất Kiếm
 1011. Đông Phương Truyền Kỳ Chi Bạch Tố
 1012. Đông Phương Vân Mộng Đàm
 1013. Đồng Sự
 1014. Đồng Sự Ngả Linh
 1015. Đồng Thời Khoái Cảm
 1016. Động Tình Tam Quốc
 1017. Động Tình Thiên Hạ
 1018. Đổng Trác Phách Tam Quốc
 1019. Doraemon H Bản
 1020. Đốt Mắt Chi Nguyên Tội Rớt Xuống
 1021. Đốt Yêu Lục
 1022. Dota Chi Thần Truyền Thuyết
 1023. Dragon World
 1024. Dữ Ái Đồng Hành
 1025. Dụ Dỗ Mê Đều
 1026. Dụ Dỗ Quấn Thân
 1027. Dụ Dỗ Thánh Nữ
 1028. Du Du Phong Hoa Tuyết Dạ Hạ Thiên
 1029. Dữ Hạm Nương Tại Dị Thứ Nguyên Đích Nhật Tử
 1030. Du Hí Lý Đích Chân Cảm Tình
 1031. Du Hí Nhân Sinh
 1032. Dụ Hoặc
 1033. Dụ Hoặc Học Viện Chi Tuyệt Sắc Vật Ngữ
 1034. Du Học Sinh Tô Tịnh Tại Tính Dục Trung Sa Đọa
 1035. Dụ Hồng Lâu
 1036. Dụ Hương Cổ Hoàng
 1037. Dữ Lão Mụ Đích Cố Sự
 1038. Du Long Diễn Phượng
 1039. Du Long Hí Phượng (Quy Lộ + Long Đằng Thiên Lý)
 1040. Du Long Thần Điêu
 1041. Du Long Truyện
 1042. Dụ Mẫu Toàn Công Lược
 1043. Dữ Mỹ Đồng Cư
 1044. Dự Ngôn Sư
 1045. Dữ Nhạc Phụ Nhạc Mẫu Cộng Đồng Trụ Tại Nhất Khởi Đích Nhật Tử
 1046. Dữ Thế Vô Tranh
 1047. Đùa Du Bụi Hoa
 1048. Đưa Hàng Trên Giường
 1049. Đùa Mỹ Đồ
 1050. Đưa Nón Xanh Cấp Bạn Trai!
 1051. Đưa Tới Cửa Con Dâu Nuôi Từ Bé
 1052. Dục Ái Di Tình
 1053. Dục Bá Ỷ Thiên Hậu Cung
 1054. Dục Bãi Bất Năng
 1055. Dục Bãi Bất Năng’
 1056. Dục Bất Tử
 1057. Dục Bổng Hương Chinh
 1058. Dục Chi Chinh Phục
 1059. Dục Chi Không Vui
 1060. Dục Chi Quả Hoan
 1061. Dục Chi Trầm Luân
 1062. Dục Cùng Mộng: Nữ Tiến Sĩ Cùng Nữ Cảnh Hoa
 1063. Dục Diễm Chuyện Cũ
 1064. Dục Diễm Hậu Cung Đô Thị Hành
 1065. Dục Diễm Hoa Viên
 1066. Dục Diễm Hoặc Luyến
 1067. Dục Diễm Phí Đằng
 1068. Dục Diễm Phòng Học
 1069. Dục Diễm Phong Lưu
 1070. Dục Đều Hậu Cung Truyền
 1071. Dục Đồ Di Quyển – Đồng Duyên
 1072. Dục Đô Hậu Cung Truyện
 1073. Dục Đồ Quyển Tông
 1074. Dục Dòm Đường Đi
 1075. Dục Dữ Mộng: Nữ Bác Sĩ Hòa Nữ Cảnh Hoa
 1076. Dục Hà
 1077. Dục Hải Quan Môn
 1078. Dục Hải Thần Long
 1079. Dục Hải Tiêu Diêu
 1080. Dục Hải Tiêu Diêu (Tu Cải Bản)
 1081. Dục Hải Trầm Luân: Nhất Cá Hoán Thê Kinh Lịch Giả Đích Lương Tâm Sám Hối
 1082. Dục Hải Trầm Luân Chi Na Na
 1083. Dục Hải Túng Tình
 1084. Dục Hải Y Sư
 1085. Dục Hành Đô Thị
 1086. Dục Hỏa Đốt Người: Phong Lưu Tẩu Tử
 1087. Dục Hỏa Luân Hồi
 1088. Dục Hỏa Mà Sinh
 1089. Dục Hỏa Nan Miên
 1090. Dục Hỏa Nhi Sinh
 1091. Dục Hoàng Loạn Hậu Cung
 1092. Dục Hoàng Nhũ Ma
 1093. Dục Khuy Lữ Đồ
 1094. Dục Kỳ Sao Yêu Tử
 1095. Dục Lãng Tình Thiêu
 1096. Dục Linh
 1097. Dục Linh Thiên Hạ
 1098. Dục Loạn Mê Tình
 1099. Dục Loạn Muội Muội
 1100. Dục Loạn Mỹ Nhân Nương Chi A Phương Chuyện Xưa
 1101. Dục Loạn Phồn Quang
 1102. Dục Loạn Xuân Tâm
 1103. Dục Loạn Ưu Đẳng Sinh
 1104. Dục Long Liệp Diễm
 1105. Dục Lửa Khó Ngủ
 1106. Dục Luân Diễm Kí
 1107. Dục Ma Chuyện Tình Yêu
 1108. Dục Ma Diễm Đế
 1109. Dục Ma Diễm Sử
 1110. Dục Ma Tươi Đẹp Đế
 1111. Dục Mãn Hoa Đô
 1112. Dục Mẫu Mê Tình
 1113. Dục Nghiệt
 1114. Dục Nhục Cuồng Long
 1115. Dục Niệm Thân
 1116. Dục Niệm Túng Sinh
 1117. Dục Nô Huấn Luyện Học Vườn
 1118. Dục Nữ Giai Di
 1119. Dục Nữ Liệp Lang Ký
 1120. Dục Nữ Săn Lang Ký
 1121. Dục Sắc: Những Thứ Kia Giáo Hội Ngươi Ân Ái Đích Nữ Nhân
 1122. Dục Sắc Chi Mê Dục Nữ Nhân
 1123. Dục Sắc Hoàng Đô
 1124. Dục Sông
 1125. Dục Thủ Đô Lâm Thời Thành Phố
 1126. Dục Tiên Dục Tử
 1127. Dục Truy Đuổi
 1128. Dục Vọng
 1129. Dục Vọng Bay Lên
 1130. Dục Vọng Chi Bên Ngoài… Mụ Mụ
 1131. Dục Vọng Chi Ca
 1132. Dục Vọng Chi Chủ Thân Hữu Thiên
 1133. Dục Vọng Chi Đảo
 1134. Dục Vọng Chi Đồng Truyền Thuyết
 1135. Dục Vọng Chi Dực
 1136. Dục Vọng Chi Hải
 1137. Dục Vọng Chi Môn
 1138. Dục Vọng Chi Môn’
 1139. Dục Vọng Chi Xuất Quỹ Đích Mụ Mụ
 1140. Dục Vọng Chinh Chiến Sử
 1141. Dục Vọng Chinh Phục
 1142. Dục Vọng Của Ta CuộC Sống
 1143. Dục Vọng Của Ta Kiếp Sống
 1144. Dục Vọng Đêm
 1145. Dục Vọng Đều Đảo
 1146. Dục Vọng Đích Hoang Dã
 1147. Dục Vọng Đô Thị
 1148. Dục Vọng Đô Thị’
 1149. Dục Vọng Đô Thị Chi Bội Luân Nghiệt Yêu
 1150. Dục Vọng Đô Thị Hệ Liệt
 1151. Dục Vọng Đọa Lạc Luân Hồi
 1152. Dục Vọng Đường
 1153. Dục Vọng Đứng Đầu Thân Hữu Thiên
 1154. Dục Vọng Giang Hồ
 1155. Dục Vọng Hắc Mãng
 1156. Dục Vọng Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 1157. Dục Vọng Hồng Hạnh
 1158. Dục Vọng Lao Tù
 1159. Dục Vọng Ma Đô
 1160. Dục Vọng Năng Lượng
 1161. Dục Vọng Ngân Hà
 1162. Dục Vọng Nhà Trọ ~ Cấm Kỵ Bí Mật Hoa Viên
 1163. Dục Vọng Nhân Sinh
 1164. Dục Vọng Nhân Sinh Hậu Cung
 1165. Dục Vọng Như Triều Nữ Nhân Như Thuỷ
 1166. Dục Vọng Phong Lưu
 1167. Dục Vọng Rừng Rậm
 1168. Dục Vọng Sa Đọa Luân Hồi
 1169. Dục Vọng Thản Bào
 1170. Dục Vọng Thành Thị Chi Mười Dặm Dương Ruột
 1171. Dục Vọng Thành Thị Chi Thập Lý Dương Tràng
 1172. Dục Vọng Tháp
 1173. Dục Vọng Thiên Kiêu
 1174. Dục Vọng Thiếu Niên Hậu Cung Hành
 1175. Dục Vọng Thôn Trang
 1176. Dục Vọng Tổng Thống
 1177. Dục Vọng Trò Chơi
 1178. Dục Vọng Trung Đích Thành Phố
 1179. Dục Vọng Vô Giới
 1180. Dục Vọng Yêu Mẫu
 1181. Dục Y Sám Hối Lục
 1182. Dục Yêu Cố Mộng
 1183. Dục Yêu Di Tình
 1184. Đùi Đẹp Rên Rỉ
 1185. Đùi Đẹp Y Mẫu
 1186. Đui Mù Lưu Thiên Hạ
 1187. Đừng Bắt Tôi Yêu Em
 1188. Đứng Đầu Một Nhà
 1189. Đúng Dịp Mẹ
 1190. Dung Dung
 1191. Dũng Giả Cấm Lục
 1192. Dũng Giả Trở Thành Ma Vương
 1193. Đúng Là Mật Đào Thành Thục Khi
 1194. Đứng Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh
 1195. Đừng Yêu 1
 1196. Dược Thần
 1197. Đuổi Bắt
 1198. Dưới Bóng Đêm Bến Thượng Hải
 1199. Dưới Bóng Đêm Phía Sau Màn Giao Dịch: Đổi Yêu
 1200. Dưới Cái Nóng Mùa Hè Sau Đích Tuyết Trắng
 1201. Dưới Giường Nam Nhân: Kiều Thê Nói Dối
 1202. Dưới Mặt Đất Đấu Giá Chỗ
 1203. Duỗi Nhập Mụ Mụ Váy Ngắn
 1204. Dưới Váy Hương
 1205. Đường Bá Hổ Dâm Truyện Đặc Huấn Tuyên Thệ Trước Khi Xuất Quân
 1206. Đường Bá Hổ Hiện Đại Tầm Phương Ký
 1207. Đường Bá Hổ Ngoại Truyện
 1208. Đường Chuyên
 1209. Dương Dã Độc Chiếm Hệ Liệt
 1210. Dương Dã Hệ Liệt
 1211. Dương Dã Phong Lưu
 1212. Dương Dã Phong Lưu Hậu Cung Hệ Liệt
 1213. Đường Dần Phong Lưu Truyện
 1214. Dương Gia Đem
 1215. Dương Gia Nữ Kiều Nương
 1216. Dương Gia Oa Tình Sự
 1217. Dương Gia Tướng Chi Phong Lưu Bát Thiểu
 1218. Dương Gia Tướng Chinh Mỹ Truyện
 1219. Dương Gia Tướng Ngoại (Oai) Truyền
 1220. Dương Lục Lang Tân Truyện
 1221. Đương Lục Mạo Ngộ Thượng Hồng Hạnh
 1222. Dưỡng Mẫu Ban Thưởng
 1223. Dưỡng Mẫu Đích Tưởng Lệ
 1224. Dưỡng Mẫu Khen Thưởng
 1225. Dương Môn Nữ Tướng
 1226. Dương Môn Nữ Tướng Mộc Quế Anh Bổ Sung Lý Lịch
 1227. Dương Môn Nữ Tương Mục Quế Anh Biệt Truyện
 1228. Đường Phố Bá Đồng Nhân Nữ Cảnh Sát Xuân Lệ
 1229. Đường Say
 1230. Đường Tăng Thịt (NP)
 1231. Đương Thì Minh Nguyệt Tại
 1232. Dương Tiểu Năm Thăng Quan Ký
 1233. Dương Tiểu Thanh Tự Bạch
 1234. Đường Triều Bộ Dạng Thùy Mị
 1235. Đường Triều Phong Vận
 1236. Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
 1237. Dương Vật Trải Qua Nguy Hiểm Ký
 1238. Duy Ta Độc Tôn
 1239. Duyến Dục Đô Thị Hành
 1240. Duyến Khởi Duyến Diệt
 1241. Duyên Tới Duyên Đi
 1242. Duyệt Mỹ Đô Thị Lục
 1243. Duyệt Nhạc Học Viện
 1244. Duyệt Nữ Đô Thị Hậu Cung Truyện
 1245. Duyệt Nữ Ngô Huyền
 1246. Duyệt Tẫn Hồng Nhan

One thought on “Tàng Thư Các – D

Add Comment