1. Gái Hồng Lâu Trong Sinh Công Lược
 2. Gấm Sắt Vì Ai Mà Minh
 3. Game Kim Dung
 4. Game Online Kim Dung
 5. Gãy Cánh Thiên Sứ
 6. Gây Nên Chúng Ta Cuối Cùng Đem Mất Đi Thanh Xuân
 7. Ghi Chép Vợ Chồng Chúng Ta Quần Giao Trò Chơi Những Năm Này
 8. Gì Xuân Truyện Kỳ Sử
 9. Gia – Tập Hợp
 10. Gia Có Nữ Nhi Trở Thành Lưu Tinh
 11. Gia Đình Ảo Tưởng
 12. Gia Đình Đoạt
 13. Gia Đình Hạnh Phúc
 14. Gia Đình Hạnh Phúc Câu Lạc Bộ
 15. Gia Đình Lạc Thú
 16. Gia Đình Loạn Luân
 17. Gia Đình Loạn Luân Khu Tinh Hoa (Điển Tàng Bản)
 18. Gia Đình Loạn Văn Toàn Bổn
 19. Gia Đình Việc Ít Người Biết Đến
 20. Gia Giáo Tình Nhân
 21. Gia Hoa Tổng Bỉ Dã Hoa Hương
 22. Gia Hoa Tổng So Hoa Dại Hương
 23. Gia Lang Nan Phòng – Cô Em Vợ Nan Đáng Tỷ Phu Mê Hoặc
 24. Gia Lý Đích Dục Vọng
 25. Giả Nam Thần
 26. Giá Sử Sinh Nhai
 27. Giả Thái Giám Hỗn Nhập Cung
 28. Giả Thuyết Nhân Sinh
 29. Giá Tài Bất Thị Ngã Tưởng Yếu Đích Mệnh Vận
 30. Gia Tộc Cuồng Hoan
 31. Gia Tộc Gió Trăng Sự Nghiệp
 32. Gia Tộc Phong Nguyệt Sự Nghiệp
 33. Giấc Mộng Chi Đô
 34. Giấc Mộng Nhân Sinh
 35. Giải Cứu Đại Đường MM
 36. Giải Trí Chi Vương Trung Vương
 37. Giải Trí Đế Quốc Hành
 38. Giải Trí Đô Thị
 39. Giải Trí Hậu Cung 3000 Giai Lệ
 40. Giải Trí Hậu Cung Dục Sử
 41. Giải Trí Hậu Cung Phong Lưu
 42. Giải Trí Hậu Cung Sử
 43. Giải Trí Hoàng Đế
 44. Giải Trí Nhà Độc Tài
 45. Giải Trí Phong Lưu Đế Vương
 46. Giải Trí Phong Lưu Hậu Cung Đế Quốc
 47. Giản Đan Dục Vọng
 48. Gian Thi Câu Lạc Bộ
 49. Gian Thú Đạo
 50. Gian Thương
 51. Giang Hồ
 52. Giang Hồ’
 53. Giang Hồ Dã Sử Chi Dũng Chiến Trăm Kiều
 54. Giang Hồ Dâm Hương Lục
 55. Giang Hồ Dục Hương Phổ
 56. Giang Hồ Dục Vọng Lục
 57. Giang Hồ Gió Trăng Lục
 58. Giang Hồ Hái Hoa Hành
 59. Giang Hồ Hậu Cung Gió Trăng Lục
 60. Giang Hồ Hữu Ngư
 61. Giang Hồ Huyết Lệ Lục
 62. Giang Hồ Kiếm Nguyệt Lục
 63. Giang Hồ Lãm Mỹ Hậu Cung Truyện
 64. Giang Hồ Liệp Diễm Chi Vi Tiểu Bảo Tân Truyện
 65. Giang Hồ Liệp Diễm Truyền Kỳ Lục
 66. Giang Hồ Mưa Gió Đầy Trời Tình
 67. Giang Hồ Mỹ Nhân Lộ
 68. Giang Hồ Nghiệt Oán Lục
 69. Giang Hồ Phong Nguyệt Lục
 70. Giang Hồ Phong Vũ Mãn Thiên Tình
 71. Giang Hồ Thải Hoa Lục
 72. Giang Hồ Tình Hiệp Truyện
 73. Giang Hồ Tuyệt Sắc Phổ
 74. Giáng Khuyết Hồng Phi (H Bản)
 75. Giáng Khuyết Hồng Phi (Nguyên Bản)
 76. Giang Lăng Hương
 77. Giang Nam Chân Nương Tử
 78. Giang Nam Mĩ Nữ Minh Tinh Học Viện
 79. Giang Sơn Mỹ Nhân Dã Sử
 80. Giang Sơn Mỹ Nhân Phổ
 81. Giang Sơn Mỹ Nữ Đều Ở Trong Túi
 82. Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
 83. Giang Sơn Phong Nguyệt Kiếm
 84. Giang Sơn Tuyệt Sắc Bảng
 85. Giang Sơn Vân La
 86. Giáo Hoa Hậu Của Trường Cám Dỗ
 87. Giảo Hoạt Đích Phong Thủy Tướng Sư
 88. Giảo Hoạt Phong Lưu Thầy Tướng
 89. Giảo Hoạt Gia Đinh
 90. Giáo Sư Kiếp Sống
 91. Giáo Sư Mụ Mụ Đích Nhục Dục Nhân Sinh
 92. Giao Tế Hoa Trọng Sinh Công Lược
 93. Giáo Ủy Chi Xuân
 94. Giáo Viên Kỳ Ba
 95. Giáo Viên Lãng Đãng Sử
 96. Giáo Viên Liệp Dục
 97. Giáo Viên Mỹ Nhân Chí
 98. Giáo Viên Nữ Hữu
 99. Giáo Viên Phong Diệp Hồng
 100. Giáo Viên Phong Lưu Phách Vương
 101. Giáo Viên Quần Phương Ký
 102. Giáo Viên Tiêu Diêu Chi Hậu Cung Hệ Thống
 103. Giáo Viên Truyền Kỳ Công Tử
 104. Giấu Ở Tâm Linh Chỗ Sâu Nhất Che Giấu
 105. Giàu Sang Phong Lưu Thứ Nhất Hương
 106. Giàu Sang Song Phượng
 107. Gièm Pha
 108. Giết Quỷ, Thống Khoái
 109. Giơ Cao Dê Vũ Phong Vân
 110. Gió Trăng Dã Sử Chi Xuân Sắc
 111. Gió Trăng Đại Đế
 112. Gió Trăng Đại Lục Ảo Tưởng Truyền Thuyết
 113. Gió Trăng Đại Lục Chi Đế Đô Thiên
 114. Gió Trăng Đại Lục Chi Thanh Châu Thiên
 115. Gió Trăng Đại Lục Chi Thiên Long Thiên
 116. Gió Trăng Đô Thị Hậu Cung Lục
 117. Gió Trăng Đô Thị Hậu Cung Truyền Kỳ
 118. Gió Trăng Đô Thị Tình
 119. Gió Trăng Giang Hồ Lộ
 120. Gió Trăng Nhai Nói Sĩ
 121. Gió Trăng Sư
 122. Gió Trăng Truyền Kỳ
 123. Gió Trăng Tươi Đẹp Lưu Hương
 124. Gió Xoay Hoa
 125. Gió Xuân Hóa Mưa Lục
 126. Gió Xuân Loạn Độ Ngọc Môn Quan
 127. Gió Xuân Vừa Lục Giang Nam Ngạn
 128. Giới Cảnh Sát Dục Sói
 129. Giới Giải Trí Thiên Vương Thời Đại
 130. Giới Kinh Doanh Cuồng Long
 131. Giống Như Ảo Nhân Sinh Thượng Bộ Đào Vui Cười Cư (Nguyên Bản)
 132. Giữa Hè Vãn Tình Thiên Chi Tân Buồm Săn Mỹ
 133. Giữa Thiên Địa H
 134. Giữa Thiên Địa (Tu Chỉnh Bản)
 135. Giường Ngủ
 136. Giường Tre Bí Thuật: Thôn Hoang Vắng Nữ Nhân Tràn Lan Xuân Tình
 137. Giúp Kiều Thê Yêu Đương
 138. Giúp Người Làm Niềm Vui Ta Vợ
 139. Gợi Cảm Dục Nô
 140. Gợi Cảm Ngọc Nữ Bao Ngọc Đình Hệ Liệt
 141. Gợi Cảm Thiên Hậu
 142. Gợi Cảm Vưu Vật Lão Sư Mụ Mụ Vương Càng
 143. Gọi Ta Tiểu Nam Nhân Đích Thiếu Phụ Kia
 144. Gương Vỡ Lại Lành

Add Comment