1. Lạ Lẫm Thị Trấn Nhỏ
 2. Lả Lướt Nghiệt Duyên
 3. La Lỵ Bút Ký I
 4. La Lỵ Công Ngụ
 5. Lạc Đạo Thần Giáo
 6. Lạc Dục Thiên Âm
 7. Lạc Đường Bàng Hoàng: Bên Gối Người Xa Lạ
 8. Lạc Đường Bàng Hoàng: Thu Diệp Bí Ẩn
 9. Lạc Đường Hồng Hạnh
 10. Lạc Hoa Nhược Vũ
 11. Lạc Nhạn Trưởng Ca
 12. Lại Danh Sư Đồ Chi Tình Trận Đánh Cờ
 13. Lại Tên Một Đám Dâm Đãng Nữ Sinh
 14. Lai Sinh Duyến
 15. Làm Âm Nhạc Giáo Sư Thê Tử
 16. Làm Cho Nguyệt
 17. Làm Cho Tận Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 18. Lam Cương Đế Nguyệt
 19. Làm Dáng Dâm Phụ Hỗn Loạn Sinh Hoạt Cá Nhân
 20. Lâm Gia Nghiệt Tử
 21. Lâm Hải Tuyết
 22. Làm Mẹ Phu Nhân
 23. Làm Người Mẫu
 24. Làm Người Ta Tiêu Hồn Thực Cốt Người Của Vợ Con Trang
 25. Làm Nguyệt
 26. Lâm Nguyệt Như Thiên
 27. Làm Nô Vi Phu Vi Ma Vương
 28. Làm Nữ Trải Qua: Cùng Mỹ Phụ Đích Loạn Tùy Chuyện Cũ
 29. Lâm Nương Tử Và Cao Nha Nội Truyện Xưa
 30. Làm Quan Là Phải Ôm Đùi: Thị Ủy Nhất Bí Thư
 31. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không
 32. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không’
 33. Lâm Thục Đẹp Đẽ Bị Đàn Thú Cưỡng Dâm Mang Thai
 34. Làm Vương Bát Khoái Hoạt
 35. Lân Cư, Đồng Học, Nữ Hữu
 36. Lần Đầu Tiên Mộng
 37. Lân Gia Đích Thiếu Phụ
 38. Lân Hoa Tìm Phương Mỹ Người Kiều
 39. Lân Nữ Online
 40. Lần Tìm Xuân Sắc Mười Hai Nhai
 41. Lan Tư Vật Ngữ
 42. Lẫn Vào Vương
 43. Lang Bái Vi Gian
 44. Làng Chơi Bên Trong Nữ Nhân
 45. Làng Chơi Dặm Nữ Nhân
 46. Lãng Đãng Hoàng Đế Bí Sử
 47. Lãng Đãng Nghiệt Thần
 48. Lãng Diễm Kỳ Hiệp Hậu Cung Lục
 49. Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non
 50. Lang Dục Giáo Trường
 51. Lang Dục Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 52. Lang Dục Phong Lưu
 53. Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ
 54. Lăng Hoa Ký
 55. Lang Khiếu Tam Quốc
 56. Lãng Kiếm Dâm Tâm
 57. Lẳng Lơ Giai Di
 58. Lẳng Lơ Phải Địt Tử
 59. Lăng Loạn Đích Bách Hợp
 60. Lãng Mạn Đô Thị Hậu Cung Ký
 61. Lãng Mạn Liệp Mỹ Truyện Ký
 62. Lãng Mạn Quan Đồ
 63. Lãng Mạn Săn Mỹ Truyện Ký
 64. Lãng Mạn Thôn Quan
 65. Lang Muốn Phong Lưu
 66. Lang Nhân Truy Mỹ Ký
 67. Lăng Nhục Bạn Gái
 68. Lăng Nhục Bạn Gái Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 69. Lăng Nhục Chân Dài Bạn Gái Uyển Chân
 70. Lăng Nhục Diệp Thị Xí Nghiệp Bốn Vị Thiên Kim
 71. Lăng Nhục Nữ Cảnh Sát
 72. Lăng Nhục Nữ Hữu Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 73. Lăng Nhục Nữ Minh Tinh Hệ Liệt
 74. Lang Nô Truyện
 75. Lăng Phong Phẩm Hương Lục
 76. Lãng Phụ Tranh Diễm
 77. Lãng Sử Kỳ Quan
 78. Lang Thang Nghiệt Thần
 79. Lang Thang Xử Nữ
 80. Lăng Thiên Truyền Thuyết
 81. Lãng Tích Hương Đô
 82. Lãng Tích Thần Điêu
 83. Lang Tính Tổng Tài Quá Hung Mãnh
 84. Lang Tính Trưởng Thôn
 85. Lãng Tử Giang Hồ
 86. Lãng Tử Giang Hồ Hậu Truyền
 87. Lãng Tử Hậu Cung Bách Hoa Lục
 88. Lãng Tử Hí Bách Hoa
 89. Lãng Tử Lục
 90. Lãng Tử Ngạn Thanh
 91. Lãng Tử Nhân Sinh
 92. Lãng Tử Quan Trường Liệp Diễm Ký
 93. Lãng Tử Thần Điêu
 94. Lãng Tử Xuất Mã
 95. Lăng Vân Bá Chủ
 96. Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ
 97. Lãnh Đạo Thân Tín
 98. Lãnh Địa Phong Lưu
 99. Lãnh Đình Đình Mười Năm
 100. Lãnh Hương Cốc
 101. Lánh Phụ Điều Giáo Tự Phách Liên Tiếp
 102. Lão Bà Ái Thượng Sàng
 103. Lão Bà Bắt Buộc Ta Khai Mở Hậu Cung
 104. Lão Bà Của Ta Là Cảnh Hoa
 105. Lão Bà Của Ta Là Hoa Khôi
 106. Lão Bà Của Ta Là Quân Hoa
 107. Lão Bà Của Ta Là Song Bào Thai
 108. Lão Bà Của Ta Là Tiên Tử
 109. Lão Bà Cùng Nhà Tạo Mẫu Tóc
 110. Lão Bà Cường Bách Ngã Khai Hậu Cung
 111. Lão Bà Đích Hấp Dẫn (Sexy) Khai Phát Cuộc Hành Trình
 112. Lão Bà Đích Tính Cảm Khai Phát Chi Lữ
 113. Lão Bà Diễm Vận Mụ Mụ
 114. Lão Bà Dục Vọng Cuộc Sống
 115. Lão Bà Gợi Cảm Khai Phát Hành Trình
 116. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội
 117. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội Phần Tiếp Theo
 118. Lão Bà Hệ Thống Của Ta
 119. Lão Bà Khiết Như
 120. Lão Bà Linh Thú Của Ta
 121. Lão Bà Lữ Hành Bí Ký
 122. Lão Bà Như Thế Nào Theo Một Cái Đơn Thuần Nữ Nhân Biến Thành Dâm Dục Mười Phần Dâm Phụ
 123. Lão Bà Theo Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 124. Lão Bà Thiếu Hà
 125. Lão Bà Thú Giao Thành Thích
 126. Lão Bà Trầm Luân
 127. Lão Bà Từ Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 128. Lão Bà Tuyết Nhi Đổi Thê Trải Qua
 129. Lão Bà Yêu Mến Giường
 130. Lão Công Chê Ít — Mị Mị Tính Phúc Nhân Sinh
 131. Lão Công Phấn Khích Chi Có Thê Mọi Người Thường
 132. Lão Hán Độc Chiếm Hoa Tỷ Muội
 133. Lão Hán Độc Chiêm Tả Muội Hoa
 134. Lão Kha Ngoài Ý Muốn Xuân Thiên
 135. Lão Lư Đầu Đích Thối Hưu Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 136. Lão Lừa Đầu Về Hưu Cuộc Sống Hạnh Phúc
 137. Lão Mã Diễm Ngộ Ký
 138. Lão Ngưu Bị Bắt Ăn Nộn Thảo
 139. Lão Phu Thiểu Thê
 140. Lão Sư, Quá Cho Lực
 141. Lão Sư Chân Diện Mục
 142. Lão Sư Lưu Manh I
 143. Lão Sư Lưu Manh II
 144. Lão Sư Nguyên Thủy Nhất Tính Phúc
 145. Lão Sư Ta Muốn Ngươi
 146. Lão Sư Thái Dụ Yêu
 147. Lão Sư Thành Thục Thân Thể
 148. Lão Sư Tối Nguyên Thủy Đích Tính Phúc
 149. Lão Tôn Tính Phúc Sinh Hoạt
 150. Lão Vương Lưu Thi Thi
 151. Lạp Khắc Ti Bí Ẩn Cuộc Sống
 152. Lạp Lý Chinh Diễm Truyền Kỳ
 153. Lạp Lý Truyền Kỳ
 154. Lạp Mỗ Kỷ
 155. Lạp Ngập Tổng Tài Đích Siêu Cấp Diễm Ngộ
 156. Lạt Ma Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 157. Lật Nghiêng Hỏa Ảnh
 158. Lạt Thủ Thôi Hoa
 159. Laury Đêm Nay Lưu Lại
 160. Laury Nhà Trọ
 161. Laury Văn Album
 162. Larry Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 163. Larry Truyền Kỳ
 164. Lấy Bảo
 165. Lấy Cái Tỷ Tỷ Đem Làm Lão Bà
 166. Lay Động Thiên Sử
 167. Lấy Tháng
 168. Lệ Ảnh Giang Hồ
 169. Lệ Dục Võ Lâm
 170. Lelouch Chi Luân Hồi
 171. Lên Bá Đạo Mỹ Nữ Vợ Người Khác Tổng Giám Đốc
 172. Lên Chị Dâu Hoa Hồng Giường
 173. Lệnh Hồ Xung Hậu Soạn
 174. Lệnh Nương Phu Nhân
 175. Leo Lên Mụ Mụ Giường
 176. Lều Bên Trong Nguyên Thủy Dục Vọng
 177. Lều Dặm Nguyên Thủy Dục Vọng
 178. Liên Bang Quân Kỹ
 179. Liên Hoa Huề Hạc Phi
 180. Liên Hoa Tầm Phương Mỹ Nhân Kiều
 181. Liên Hoa Tìm Phương Mỹ Nhân Kiều
 182. Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 183. Liệp Diễm
 184. Liệp Diễm’
 185. Liệp Diễm Bảo Giới
 186. Liệp Diễm Cao Thủ
 187. Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 188. Liệp Diễm Chinh Phục
 189. Liệp Diễm Đại Tần
 190. Liệp Diễm Đô Thị
 191. Liệp Diễm Giang Hồ
 192. Liệp Diễm Giang Hồ Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
 193. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
 194. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Hậu Truyện
 195. Liệp Diễm Hậu Cung
 196. Liệp Diễm Hệ Thống Truyện Thuyết
 197. Liệp Diễm Hương Tu
 198. Liệp Diễm Sáng Thế Lục
 199. Liệp Diễm Sinh Hương
 200. Liệp Diễm Tầm Tần Ký
 201. Liệp Diễm Thần Điêu Phổ
 202. Liệp Diễm Thiên Đình Phong Lưu
 203. Liệp Diễm Thiên Hạ
 204. Liệp Diễm Thiên Hạ’
 205. Liệp Diễm Tìm Tần Nhớ
 206. Liệp Diễm Tình Ma
 207. Liệp Diễm Tinh Sư
 208. Liệp Diễm Vô Song
 209. Liệp Diễm Vô Song’
 210. Liệp Diễm Ỷ Thiên
 211. Liệp Hương Phong Lưu
 212. Liệp Mỹ Chinh Đồ
 213. Liệp Mỹ Dâm Thuật Sư
 214. Liệp Mỹ Dị Giới Nhất Chích Thương
 215. Liệp Mỹ Hành Trình
 216. Liệp Mỹ Hậu Cung Đô Thị Hành
 217. Liệp Mỹ Hậu Cung Đường
 218. Liệp Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 219. Liệp Mỹ Ngọc Long
 220. Liệp Mỹ Phong Nguyệt
 221. Liệp Mỹ Phong Vân Lục
 222. Liệp Mỹ Vô Hạn Hâu Cung Truyện
 223. Liệp Nhân Âu Dương Tiểu Hồng
 224. Liệp Sắc Thâu Hương
 225. Liệp Tình
 226. Liệt Diễm Tà Thần
 227. Liệt Diễm Ỷ Thiên
 228. Liệt Hỏa Phượng Hoàng
 229. Liệt Huyết Thanh Xuân
 230. Liệt Võ Chí
 231. Liễu Nhi Y Y
 232. Lingeries
 233. Lĩnh Chủ Chi Binh Phạt Thiên Hạ
 234. Lính Đặc Biệt Trường Học Mật Chuyện
 235. Linh Đao Truyền Kỳ
 236. Linh Dị Nữ Vương
 237. Lĩnh Địa Phong Lưu
 238. Linh Đỉnh
 239. Lính Giải Ngũ Loạn Tình Nhân Sinh
 240. Linh Hồn Chế Sư
 241. Linh Hồn Chủng Thực
 242. Linh Hồn Gieo Trồng
 243. Linh Hồn Lãng Tử
 244. Linh Hồn Sang Sư
 245. Linh Hồn Trồng Trọt
 246. Linh Kiếm Ma Đế – Ma Linh Song Tu
 247. Linh Lung Nghiệt Duyên
 248. Linh Tê Giới
 249. Linh Thứu Phi Long
 250. Lỗ Ban Bí Truyền 36 Thức Sàng Phổ
 251. Lộ Chi Bi Minh
 252. Lộ Chi Rên Rĩ
 253. Lô Đỉnh Ký
 254. Loa Công Chúa
 255. Lỏa Hí Phong Ba
 256. Lỏa Lộ Thê
 257. Lỏa Yêu Lập Gia Đình
 258. Loạn Cuồng Tình
 259. Loạn Đắc Yếu Tử
 260. Loạn Dục, Lợi Nhàn Trang
 261. Loạn Dục Công Chúa
 262. Loạn Dục Đa Lợi Tạp
 263. Loạn Dục Đô Thị
 264. Loạn Dục Hoa Nhị
 265. Loạn Dục Nhân Sinh
 266. Loạn Duyên Cùng Mê Tình
 267. Loạn Không Diễm Mỹ Lục
 268. Loạn Lạc Chết Chóc Chí
 269. Loạn Luân 1
 270. Loạn Luân 2
 271. Loạn Luân 3
 272. Loạn Luân 4
 273. Loạn Luân Cả Nhà
 274. Loạn Luân Gia Tộc Chi Tống Thị Cộng Thê
 275. Loạn Luân Là Một Loại Khác Che Chở
 276. Loạn Luân Món Thập Cẩm
 277. Loạn Luân Phong Lưu
 278. Loạn Luân Tập Hợp 1
 279. Loạn Luân Tập Hợp 2
 280. Loạn Luân Tập Hợp 3
 281. Loạn Luân Thiên Đường
 282. Loạn Luân Tiểu Thuyết Đại Tập Hợp
 283. Loạn Luân Tiểu Tử Thuật Phòng The Cùng Mười Lăm Cái Mỹ Nhân
 284. Loạn Luân Toàn Tập
 285. Loạn Luân Truyện
 286. Loạn Luân Vương Trung Vương
 287. Loạn Mẫu Duyên
 288. Loạn Muốn Chết
 289. Loạn Muốn Nhiều Lợi Tạp
 290. Loạn Phân Xuân Sắc Đến Người Ta
 291. Loạn Phân Xuân Sắc Đáo Nhân Gia
 292. Loạn Tây Du
 293. Loạn Thế Giai Lệ
 294. Loạn Thế Hồng Nhan
 295. Loạn Thế Kim Bình Mai
 296. Loạn Thế Mưa Gió Tình
 297. Loạn Thế Phong Vũ Tình
 298. Loạn Thế Thần Ma
 299. Loạn Thế Tu Sắc Hành
 300. Loạn Tình Gia Đình
 301. Loạn Tình Lấy Tháng
 302. Loạn Tình Lộng Nguyệt
 303. Loạn Vân Hoặc Đều
 304. Loạn Vân Phi Độ
 305. Loạn Vận Tình Duyên
 306. Loạn Vô Ích Diễm Mỹ Lục
 307. Loạn Yêu Mỹ
 308. Lộc Đỉnh Hậu Cung Phong Lưu Hành
 309. Lộc Đỉnh Ký Oai Truyện
 310. Lộc Đỉnh Ký Thú
 311. Lộc Đỉnh Ký Thú’
 312. Lộc Đỉnh Phong Lưu Ký
 313. Lộc Trấn Tuế Nguyệt
 314. Lộc Trấn Việc Ít Người Biết Đến
 315. Lôi Đạo Thiên Tôn
 316. Lỗi Lạc Tinh Quan
 317. Lỗi Lầm Sung Sướng
 318. Lôi Long Cùng Tử La Lan
 319. Lỗi Muốn Cuộc Sống
 320. Lôi Thần Kinh Thiên
 321. Lôi Thân Phong Lưu Lục
 322. Lỗi Ủng Giang Sơn Nằm Mỹ Nhân
 323. Lỗi Vô Ích Nước Tháng Mạt Yêu
 324. LOL Đồng Nhân Chủ Tể Chi Lực
 325. Loli Đêm Nay Lưu Lại
 326. Lớn Nhỏ Mỹ Nữ Yêu Mến Ta
 327. Long Châu Chi Dâm Long Ngạo Thiên
 328. Long Chiến Sĩ
 329. Long Chiến Sĩ Hệ Liệt
 330. Long Chiến Sĩ Chính Truyện
 331. Long Chiến Sĩ Tiền Truyện
 332. Long Chiến Sĩ Ngoại Truyện
 333. Long Cơ Chi Vũ
 334. Long Đằng Thiên Hạ
 335. Long Diễn Bụi Hoa
 336. Long Diễn Hương Thôn
 337. Long Du Bụi Hoa
 338. Long Du Diễm Giới
 339. Long Du Hoa Tùng
 340. Long Du Thiên Hạ
 341. Long Dục Đô Thị
 342. Long Dục Đô Thị Phần Tiếp Theo
 343. Long Dục Đô Thị Hành
 344. Long Duệ
 345. Long Hành Thiên Hạ
 346. Long Hí Cửu Phượng Chi Mỹ Nữ Kiều Thê
 347. Long Hí Hoa Tùng
 348. Long Hí Hương Thôn
 349. Long Hoàng Diễm Đế
 350. Long Hồn Hiệp Ảnh
 351. Long Hồn Hiệp Ảnh Nón Xanh Cải Biên (Lâm Bích Nhu Thiên)
 352. Long Hồn Huyết Ngọc
 353. Long Huyết Chiến Sĩ
 354. Long Huyết Chiến Thần
 355. Long Huyết Phí Đằng
 356. Long Huyết Sôi Trào
 357. Long Lưỡi Lan
 358. Lông Mà Đích Bí Mật
 359. Long Ngạo
 360. Long Ngạo Hoa Đều Hậu Cung Ghi Chép
 361. Long Ngạo Hoa Đô Hậu Cung Lục
 362. Long Ngâm Bách Mỹ Duyến
 363. Lộng Nguyệt
 364. Long Nhập Hồng Trần
 365. Lông Nhi Đích Bí Mật
 366. Long Nữ Cuồng Tưởng Khúc
 367. Long Phi Phượng Vũ
 368. Long Phượng Tranh Hùng
 369. Lộng Sắc Thư Cửa Sổ
 370. Lộng Sắc Thư Song
 371. Long Sĩ Đầu
 372. Long Sứ
 373. Long Sứ Dưỡng Thành Kế Hoạch
 374. Long Sủng
 375. Long Thần Chiến Ca
 376. Long Thần Hành Khúc
 377. Long Thành Phong Nguyệt
 378. Long Thiệt Lan
 379. Long Thiếu Phúc Diễm Truyền
 380. Lòng Ta Khấp Huyết, Ly Hôn Sau Thê Tử Ở Tại Xã Khu Đối Diện Ngã Tư Đường
 381. Long Tại Biên Duyên
 382. Lộng Tẫn Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 383. Long Tiềm Hoa Đô
 384. Long Tiếu Cửu Thiên
 385. Long Tổ Đặc Công
 386. Long Tương
 387. Long Vân Bảo Đỉnh
 388. Long Vũ Kiếm Pháp
 389. Long Vực
 390. Lớp Binh Xinh Đẹp Mụ Mụ
 391. Lớp Trưởng Bí Mật
 392. Lột Xác — Hưởng Thụ Văn Phòng Bí Mật Tình Dục
 393. LOVE
 394. Lovelive Thôi Miên Đồng Nhân
 395. Lữ Phụng Tiên
 396. Lựa Chọn
 397. Lửa Dục Khó Ngủ
 398. Lừa Gạt Diễm Thiết Hương Chi Thái Giám Truyền Kỳ
 399. Lửa Rừng Đốt Xuân
 400. Lửa Rừng Thiêu Xuân
 401. Luân Gian Lão Bà Vi Tiểu Bảo
 402. Luân Hãm Đích Nữ Thần
 403. Luân Hồi Dâm Tử
 404. Luân Hồi Diễm Phúc Hành
 405. Luân Hồi Kiếm Điển
 406. Luân Hồi Tà Thần Sasuke
 407. Luân Hồi Võ Lâm Hậu Cung Lục
 408. Luân Vi Gái Giang Hồ Đích Nữ Cảnh Quan
 409. Lúc Ấy Minh Nguyệt Tại
 410. Lúc Ấy Trăng Sáng Tại
 411. Lục Chi Kiếm Sĩ Chi Sơ Xuất Mao Lư Kiều Thê Thụ Nhục
 412. Lục Chi Kiếm Sĩ Mới Bắt Đầu Ra Nhà Tranh Kiều Thê Chịu Nhục
 413. Lục Cửu Ký Sự
 414. Lục Đầu Cân: Cộng Hưởng Kiều Thê
 415. Lục Đi Qua Tiến Hành Lúc
 416. Lục Đích Quá Khứ Tiến Hành Thì
 417. Lục Dục Trọng Sinh
 418. Lục Giới Đế Vương
 419. Lục Long Hồng Phượng
 420. Lục Lữ Du Tiên
 421. Lục Mạo Đích Ai Hào
 422. Lục Mão Tình Thâm
 423. Lục Mạo Túc Cầu Hệ Thống
 424. Lúc Này Mới Không Phải Ta Muốn Số Mạng
 425. Lúc Nhỏ
 426. Lục Nô Nhi Tử Hiến Mẫu Thân
 427. Lục Sắc Đích Long Châu Thế Giới
 428. Lục Tại Zombie Thành
 429. Lục Tích Chi Vạn Tông Triều Thiên Lục
 430. Lục Triều Thanh Vũ Ký
 431. Lục Triều Vân Long Ngâm
 432. Lục Triều Yến Ca Hành
 433. Lục Uyển Tâm Cung
 434. Lung Nhi Bí Mật
 435. Lung Tung Ảo Tưởng
 436. Lung Tung Ảo Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Đời Sống
 437. Lúng Túng Nữ Nhân Được
 438. Lưới Du Chi Ngạo Long Ngàn Năm Dị Nghe Thấy Lục
 439. Lưới Du Dâm Duyến (Sửa Đính Bản)
 440. Lưỡng Đại Phong Tình Trái
 441. Lưỡng Điểm Chi Gian
 442. Lương Sơn Bá Cùng Chúc Anh Đài Bổ Sung Lý Lịch
 443. Lưỡng Thế Huề Mỹ Tiêu Diêu Du
 444. Lướt Sóng Phong Lưu
 445. Lưu Dục Phong Tình Lục
 446. Lưu Kim Hưng Vong Lục
 447. Lưu Lạc Hoa Đô
 448. Lưu Lạc Hương Đô
 449. Lưu Lạc Thần Điêu
 450. Lưu Lãng Giả Chi Lữ
 451. Lưu Luyến Hồng Hạnh
 452. Lưu Luyến Mẫu Tiếng Lòng
 453. Lưu Manh Bản Sắc
 454. Lưu Manh Bóng Đá Quản Lí
 455. Lưu Manh Công Tử
 456. Lưu Manh Đại Địa Chủ
 457. Lưu Manh Đại Hanh
 458. Lưu Manh Diễm Ngộ Ký
 459. Lưu Manh Gương Tốt
 460. Lưu Manh Hậu Cung Lục
 461. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyện
 462. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyền Thuyết
 463. Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
 464. Lưu Manh Lái Xe
 465. Lưu Manh Lão Sư
 466. Lưu Manh Lão Sư’
 467. Lưu Manh Sư Biểu
 468. Lưu Manh Tài Xế
 469. Lưu Manh Thái Giám
 470. Lưu Manh Thần Tiên Tại Dị Giới
 471. Lưu Manh Thiếu Gia
 472. Lưu Manh Thiếu Gia Trần Thế Du
 473. Lưu Manh Trùm
 474. Lưu Manh Vạn Tuế
 475. Lưu Mỹ Tạp Ký
 476. Lưu Phong Dị Tưởng
 477. Lưu Phong Nghĩ Khác
 478. Lưu Thôn Mỹ Phụ Hôn Ngoại Mê Tình
 479. Luyện Đan Thần Y
 480. Luyện Huyết Chuyên Gia – Vô Xỉ Cương Thi
 481. Luyện Kim Sĩ Mary
 482. Luyến Luyến Hồng Hạnh
 483. Luyến Mẫu Đại Giới
 484. Luyến Mẫu Hồi Ức Lục
 485. Luyến Mẫu Mật Ngữ
 486. Luyến Mẫu Một Cái Giá Lớn
 487. Luyện Ngục Thiên Sứ
 488. Luyến Thượng Đổng Sự Trường Phu Nhân
 489. Luyến Vớ “Nữ Hoàng” Hậu Cung Ti Nô
 490. Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện
 491. Lý Chính Thiên Tại Nhật Bổn Quát Tháo Phong Vân
 492. Lý Công Tử Dâm Loạn Sổ Điển
 493. Ly Dị Nữ Giáo Sư Chi Hiểu Nảy Sinh Bảo Bảo Dâm Đãng Tự Thuật Tính Phúc Thời Gian
 494. Lý Đức Phu Nhân
 495. Ly Hạ Cùng Bố Chồng
 496. Ly Hạ Hòa Công Công
 497. Ly Hôn Sau… Dạy Dỗ
 498. Lỵ Lâm Chi Mẫu
 499. Lý Nhỏ Vệ Báo Thù
 500. Lý Tiểu Vệ Đích Phục Cừu
 501. Lỵ Trước Khi Chi Mẫu
 502. Lý Vệ Phong Lưu Ký

Add Comment