1. Lạ Lẫm Thị Trấn Nhỏ
 2. Lả Lướt Nghiệt Duyên
 3. La Lỵ Bút Ký I
 4. La Lỵ Công Ngụ
 5. Lạc Đạo Thần Giáo
 6. Lạc Dục Thiên âm
 7. Lạc Đường Hồng Hạnh
 8. Lạc Hoa Nhược Vũ
 9. Lạc Nhạn Trưởng Ca
 10. Lại Tên Một Đám Dâm Đãng Nữ Sinh
 11. Lai Sinh Duyến
 12. Làm Âm Nhạc Giáo Sư Thê Tử
 13. Làm Cho Nguyệt
 14. Làm Cho Tận Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 15. Lam Cương Đế Nguyệt
 16. Làm Dáng Dâm Phụ Hỗn Loạn Sinh Hoạt Cá Nhân
 17. Lâm Gia Nghiệt Tử
 18. Lâm Hải Tuyết
 19. Làm Mẹ Phu Nhân
 20. Làm Người Mẫu
 21. Làm Người Ta Tiêu Hồn Thực Cốt Người Của Vợ Con Trang
 22. Làm Nguyệt
 23. Lâm Nguyệt Như Thiên
 24. Làm Nô Vi Phu Vi Ma Vương
 25. Làm Nữ Trải Qua: Cùng Mỹ Phụ Đích Loạn Tùy Chuyện Cũ
 26. Lâm Nương Tử Và Cao Nha Nội Truyện Xưa
 27. Làm Quan Là Phải Ôm Đùi: Thị Ủy Nhất Bí Thư
 28. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không
 29. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không’
 30. Lâm Thục Đẹp Đẽ Bị Đàn Thú Cưỡng Dâm Mang Thai
 31. Làm Vương Bát Khoái Hoạt
 32. Lân Cư, Đồng Học, Nữ Hữu
 33. Lần Đầu Tiên Mộng
 34. Lân Gia Đích Thiếu Phụ
 35. Lân Hoa Tìm Phương Mỹ Người Kiều
 36. Lân Nữ Online
 37. Lần Tìm Xuân Sắc Mười Hai Nhai
 38. Lan Tư Vật Ngữ
 39. Lẫn Vào Vương
 40. Lang Bái Vi Gian
 41. Làng Chơi Dặm Nữ Nhân
 42. Lãng Đãng Hoàng Đế Bí Sử
 43. Lãng Đãng Nghiệt Thần
 44. Lãng Diễm Kỳ Hiệp Hậu Cung Lục
 45. Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non
 46. Lang Dục Giáo Trường
 47. Lang Dục Phong Lưu
 48. Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ
 49. Lăng Hoa Ký
 50. Lang Khiếu Tam Quốc
 51. Lãng Kiếm Dâm Tâm
 52. Lẳng Lơ Giai Di
 53. Lẳng Lơ Phải Địt Tử
 54. Lãng Mạn Đô Thị Hậu Cung Ký
 55. Lãng Mạn Liệp Mỹ Truyện Ký
 56. Lãng Mạn Quan Đồ
 57. Lãng Mạn Săn Mỹ Truyện Ký
 58. Lãng Mạn Thôn Quan
 59. Lang Muốn Phong Lưu
 60. Lang Nhân Truy Mỹ Ký
 61. Lăng Nhục Bạn Gái
 62. Lăng Nhục Bạn Gái Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 63. Lăng Nhục Diệp Thị Xí Nghiệp Bốn Vị Thiên Kim
 64. Lăng Nhục Nữ Cảnh Sát
 65. Lăng Nhục Nữ Minh Tinh Hệ Liệt
 66. Lang Nô Truyện
 67. Lăng Phong Phẩm Hương Lục
 68. Lãng Phụ Tranh Diễm
 69. Lãng Sử Kỳ Quan
 70. Lang Thang Nghiệt Thần
 71. Lang Thang Xử Nữ
 72. Lăng Thiên Truyền Thuyết
 73. Lãng Tích Hương Đô
 74. Lãng Tích Thần Điêu
 75. Lang Tính Tổng Tài Quá Hung Mãnh
 76. Lang Tính Trưởng Thôn
 77. Lãng Tử Giang Hồ
 78. Lãng Tử Giang Hồ Hậu Truyền
 79. Lãng Tử Hậu Cung Bách Hoa Lục
 80. Lãng Tử Lục
 81. Lãng Tử Ngạn Thanh
 82. Lãng Tử Nhân Sinh
 83. Lãng Tử Quan Trường Liệp Diễm Ký
 84. Lãng Tử Thần Điêu
 85. Lãng Tử Xuất Mã
 86. Lăng Vân Bá Chủ
 87. Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ
 88. Lãnh Đạo Thân Tín
 89. Lãnh Địa Phong Lưu
 90. Lãnh Hương Cốc
 91. Lánh Phụ Điều Giáo Tự Phách Liên Tiếp
 92. Lão Bà Ái Thượng Sàng
 93. Lão Bà Bắt Buộc Ta Khai Mở Hậu Cung
 94. Lão Bà Của Ta Là Cảnh Hoa
 95. Lão Bà Của Ta Là Hoa Khôi
 96. Lão Bà Của Ta Là Quân Hoa
 97. Lão Bà Của Ta Là Song Bào Thai
 98. Lão Bà Của Ta Là Tiên Tử
 99. Lão Bà Cùng Nhà Tạo Mẫu Tóc
 100. Lão Bà Cường Bách Ngã Khai Hậu Cung
 101. Lão Bà Đích Hấp Dẫn (Sexy) Khai Phát Cuộc Hành Trình
 102. Lão Bà Đích Tính Cảm Khai Phát Chi Lữ
 103. Lão Bà Diễm Vận Mụ Mụ
 104. Lão Bà Dục Vọng Cuộc Sống
 105. Lão Bà Gợi Cảm Khai Phát Hành Trình
 106. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội
 107. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội Phần Tiếp Theo
 108. Lão Bà Hệ Thống Của Ta
 109. Lão Bà Khiết Như
 110. Lão Bà Linh Thú Của Ta
 111. Lão Bà Lữ Hành Bí Ký
 112. Lão Bà Theo Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 113. Lão Bà Thú Giao Thành Thích
 114. Lão Bà Trầm Luân
 115. Lão Bà Từ Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 116. Lão Bà Tuyết Nhi Đổi Thê Trải Qua
 117. Lão Bà Yêu Mến Giường
 118. Lão Công Chê Ít — Mị Mị Tính Phúc Nhân Sinh
 119. Lão Công Phấn Khích Chi Có Thê Mọi Người Thường
 120. Lão Kha Ngoài Ý Muốn Xuân Thiên
 121. Lão Lư Đầu Đích Thối Hưu Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 122. Lão Lừa Đầu Về Hưu Cuộc Sống Hạnh Phúc
 123. Lão Mã Diễm Ngộ Ký
 124. Lão Ngưu Bị Bắt Ăn Nộn Thảo
 125. Lão Phu Thiểu Thê
 126. Lão Sư, Quá Cho Lực
 127. Lão Sư Chân Diện Mục
 128. Lão Sư Lưu Manh I
 129. Lão Sư Lưu Manh II
 130. Lão Sư Ta Muốn Ngươi
 131. Lão Sư Thái Dụ Yêu
 132. Lão Sư Thành Thục Thân Thể
 133. Lạp Khắc Ti Bí Ẩn Cuộc Sống
 134. Lạp Lý Chinh Diễm Truyền Kỳ
 135. Lạp Lý Truyền Kỳ
 136. Lạp Mỗ Kỷ
 137. Lạp Ngập Tổng Tài Đích Siêu Cấp Diễm Ngộ
 138. Lạt Ma Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 139. Lật Nghiêng Hỏa Ảnh
 140. Lạt Thủ Thôi Hoa
 141. Laury Đêm Nay Lưu Lại
 142. Laury Nhà Trọ
 143. Laury Văn Album
 144. Larry Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 145. Larry Truyền Kỳ
 146. Lấy Bảo
 147. Lấy Cái Tỷ Tỷ Đem Làm Lão Bà
 148. Lay Động Thiên Sử
 149. Lấy Tháng
 150. Lệ Ảnh Giang Hồ
 151. Lệ Dục Võ Lâm
 152. Lelouch Chi Luân Hồi
 153. Lên Bá Đạo Mỹ Nữ Vợ Người Khác Tổng Giám Đốc
 154. Lên Chị Dâu Hoa Hồng Giường
 155. Lệnh Hồ Xung Hậu Soạn
 156. Lệnh Nương Phu Nhân
 157. Leo Lên Mụ Mụ Giường
 158. Liên Bang Quân Kỹ
 159. Liên Hoa Huề Hạc Phi
 160. Liên Hoa Tầm Phương Mỹ Nhân Kiều
 161. Liên Hoa Tìm Phương Mỹ Nhân Kiều
 162. Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 163. Liệp Diễm
 164. Liệp Diễm’
 165. Liệp Diễm Bảo Giới
 166. Liệp Diễm Cao Thủ
 167. Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 168. Liệp Diễm Chinh Phục
 169. Liệp Diễm Đại Tần
 170. Liệp Diễm Giang Hồ
 171. Liệp Diễm Giang Hồ Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
 172. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
 173. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Hậu Truyện
 174. Liệp Diễm Hậu Cung
 175. Liệp Diễm Hương Tu
 176. Liệp Diễm Sáng Thế Lục
 177. Liệp Diễm Sinh Hương
 178. Liệp Diễm Tầm Tần Ký
 179. Liệp Diễm Thần Điêu Phổ
 180. Liệp Diễm Thiên Đình Phong Lưu
 181. Liệp Diễm Thiên Hạ
 182. Liệp Diễm Thiên Hạ’
 183. Liệp Diễm Tìm Tần Nhớ
 184. Liệp Diễm Tình Ma
 185. Liệp Diễm Tinh Sư
 186. Liệp Diễm Vô Song
 187. Liệp Diễm Vô Song’
 188. Liệp Diễm Ỷ Thiên
 189. Liệp Hương Phong Lưu
 190. Liệp Mỹ Chinh Đồ
 191. Liệp Mỹ Dâm Thuật Sư
 192. Liệp Mỹ Hành Trình
 193. Liệp Mỹ Hậu Cung Đô Thị Hành
 194. Liệp Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 195. Liệp Mỹ Ngọc Long
 196. Liệp Mỹ Phong Nguyệt
 197. Liệp Mỹ Phong Vân Lục
 198. Liệp Mỹ Vô Hạn Hâu Cung Truyện
 199. Liệp Nhân Âu Dương Tiểu Hồng
 200. Liệp Sắc Thâu Hương
 201. Liệp Tình
 202. Liệt Diễm Tà Thần
 203. Liệt Hỏa Phượng Hoàng
 204. Liệt Huyết Thanh Xuân
 205. Liệt Võ Chí
 206. Liễu Nhi Y Y
 207. Lingeries
 208. Lính Đặc Biệt Trường Học Mật Chuyện
 209. Linh Đao Truyền Kỳ
 210. Linh Dị Nữ Vương
 211. Lĩnh Địa Phong Lưu
 212. Linh Đỉnh
 213. Lính Giải Ngũ Loạn Tình Nhân Sinh
 214. Linh Hồn Chế Sư
 215. Linh Hồn Chủng Thực
 216. Linh Hồn Gieo Trồng
 217. Linh Hồn Sang Sư
 218. Linh Hồn Trồng Trọt
 219. Linh Kiếm Ma Đế – Ma Linh Song Tu
 220. Linh Lung Nghiệt Duyên
 221. Linh Tê Giới
 222. Linh Thứu Phi Long
 223. Lỗ Ban Bí Truyền 36 Thức Sàng Phổ
 224. Lộ Chi Bi Minh
 225. Lộ Chi Rên Rĩ
 226. Lô Đỉnh Ký
 227. Loa Công Chúa
 228. Lỏa Hí Phong Ba
 229. Lỏa Lộ Thê
 230. Lỏa Yêu Lập Gia Đình
 231. Loạn Cuồng Tình
 232. Loạn Đắc Yếu Tử
 233. Loạn Dục, Lợi Nhàn Trang
 234. Loạn Dục Công Chúa
 235. Loạn Dục Đa Lợi Tạp
 236. Loạn Dục Đô Thị
 237. Loạn Dục Hoa Nhị
 238. Loạn Dục Nhân Sinh
 239. Loạn Duyên Cùng Mê Tình
 240. Loạn Không Diễm Mỹ Lục
 241. Loạn Lạc Chết Chóc Chí
 242. Loạn Luân 1
 243. Loạn Luân 2
 244. Loạn Luân 3
 245. Loạn Luân 4
 246. Loạn Luân Cả Nhà
 247. Loạn Luân Là Một Loại Khác Che Chở
 248. Loạn Luân Phong Lưu
 249. Loạn Luân Tập Hợp 1
 250. Loạn Luân Tập Hợp 2
 251. Loạn Luân Tập Hợp 3
 252. Loạn Luân Tiểu Thuyết Đại Tập Hợp
 253. Loạn Luân Tiểu Tử Thuật Phòng The Cùng Mười Lăm Cái Mỹ Nhân
 254. Loạn Luân Toàn Tập
 255. Loạn Luân Truyện
 256. Loạn Luân Vương Trung Vương
 257. Loạn Mẫu Duyên
 258. Loạn Muốn Chết
 259. Loạn Muốn Nhiều Lợi Tạp
 260. Loạn Phân Xuân Sắc Đến Người Ta
 261. Loạn Phân Xuân Sắc Đáo Nhân Gia
 262. Loạn Tây Du
 263. Loạn Thế Giai Lệ
 264. Loạn Thế Hồng Nhan
 265. Loạn Thế Kim Bình Mai
 266. Loạn Thế Mưa Gió Tình
 267. Loạn Thế Phong Vũ Tình
 268. Loạn Thế Tu Sắc Hành
 269. Loạn Tình Gia Đình
 270. Loạn Tình Lấy Tháng
 271. Loạn Tình Lộng Nguyệt
 272. Loạn Vân Hoặc Đều
 273. Loạn Vân Phi Độ
 274. Loạn Vận Tình Duyên
 275. Loạn Vô Ích Diễm Mỹ Lục
 276. Loạn Yêu Mỹ
 277. Lộc Đỉnh Hậu Cung Phong Lưu Hành
 278. Lộc Đỉnh Ký Oai Truyện
 279. Lộc Đỉnh Ký Thú
 280. Lộc Đỉnh Ký Thú’
 281. Lộc Đỉnh Phong Lưu Ký
 282. Lộc Trấn Tuế Nguyệt
 283. Lộc Trấn Việc Ít Người Biết Đến
 284. Lôi Đạo Thiên Tôn
 285. Lỗi Lạc Tinh Quan
 286. Lỗi Lầm Sung Sướng
 287. Lôi Long Cùng Tử La Lan
 288. Lỗi Muốn Cuộc Sống
 289. Lôi Thần Kinh Thiên
 290. Lôi Thân Phong Lưu Lục
 291. Lỗi Ủng Giang Sơn Nằm Mỹ Nhân
 292. Lỗi Vô Ích Nước Tháng Mạt Yêu
 293. LOL Đồng Nhân Chủ Tể Chi Lực
 294. Loli Đêm Nay Lưu Lại
 295. Lớn Nhỏ Mỹ Nữ Yêu Mến Ta
 296. Long Châu Chi Dâm Long Ngạo Thiên
 297. Long Chiến Sĩ
 298. Long Chiến Sĩ Hệ Liệt
 299. Long Chiến Sĩ Chính Truyện
 300. Long Chiến Sĩ Tiền Truyện
 301. Long Chiến Sĩ Ngoại Truyện
 302. Long Cơ Chi Vũ
 303. Long Đằng Thiên Hạ
 304. Long Diễn Bụi Hoa
 305. Long Diễn Hương Thôn
 306. Long Du Bụi Hoa
 307. Long Du Diễm Giới
 308. Long Du Hoa Tùng
 309. Long Du Thiên Hạ
 310. Long Dục Đô Thị
 311. Long Dục Đô Thị Hành
 312. Long Duệ
 313. Long Hành Thiên Hạ
 314. Long Hí Cửu Phượng Chi Mỹ Nữ Kiều Thê
 315. Long Hí Hoa Tùng
 316. Long Hí Hương Thôn
 317. Long Hoàng Diễm Đế
 318. Long Hồn Hiệp Ảnh
 319. Long Hồn Hiệp Ảnh Nón Xanh Cải Biên (Lâm Bích Nhu Thiên)
 320. Long Huyết Chiến Sĩ
 321. Long Huyết Chiến Thần
 322. Lông Mà Đích Bí Mật
 323. Long Ngạo Hoa Đều Hậu Cung Ghi Chép
 324. Long Ngạo Hoa Đô Hậu Cung Lục
 325. Long Ngâm Bách Mỹ Duyến
 326. Lộng Nguyệt
 327. Long Nhập Hồng Trần
 328. Lông Nhi Đích Bí Mật
 329. Long Nữ Cuồng Tưởng Khúc
 330. Long Phi Phượng Vũ
 331. Long Phượng Tranh Hùng
 332. Lộng Sắc Thư Cửa Sổ
 333. Lộng Sắc Thư Song
 334. Long Sĩ Đầu
 335. Long Sứ
 336. Long Sứ Dưỡng Thành Kế Hoạch
 337. Long Sủng
 338. Long Thần Chiến Ca
 339. Long Thần Hành Khúc
 340. Long Thành Phong Nguyệt
 341. Lòng Ta Khấp Huyết, Ly Hôn Sau Thê Tử Ở Tại Xã Khu Đối Diện Ngã Tư Đường
 342. Long Tại Biên Duyên
 343. Lộng Tẫn Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 344. Long Tiềm Hoa Đô
 345. Long Tiếu Cửu Thiên
 346. Long Tổ Đặc Công
 347. Long Tương
 348. Long Vân Bảo Đỉnh
 349. Long Vũ Kiếm Pháp
 350. Long Vực
 351. Lớp Binh Xinh Đẹp Mụ Mụ
 352. LOVE
 353. Lovelive Thôi Miên Đồng Nhân
 354. Lữ Phụng Tiên
 355. Lựa Chọn
 356. Lửa Dục Khó Ngủ
 357. Lừa Gạt Diễm Thiết Hương Chi Thái Giám Truyền Kỳ
 358. Lửa Rừng Đốt Xuân
 359. Lửa Rừng Thiêu Xuân
 360. Luân Gian Lão Bà Vi Tiểu Bảo
 361. Luân Hãm Đích Nữ Thần
 362. Luân Hồi Dâm Tử
 363. Luân Hồi Diễm Phúc Hành
 364. Luân Hồi Kiếm Điển
 365. Luân Hồi Tà Thần Sasuke
 366. Luân Hồi Võ Lâm Hậu Cung Lục
 367. Luân Vi Gái Giang Hồ Đích Nữ Cảnh Quan
 368. Lúc Ấy Minh Nguyệt Tại
 369. Lúc Ấy Trăng Sáng Tại
 370. Lục Cửu Ký Sự
 371. Lục Đầu Cân: Cộng Hưởng Kiều Thê
 372. Lục Đi Qua Tiến Hành Lúc
 373. Lục Đích Quá Khứ Tiến Hành Thì
 374. Lục Dục Trọng Sinh
 375. Lục Giới Đế Vương
 376. Lục Long Hồng Phượng
 377. Lục Mạo Đích Ai Hào
 378. Lục Mão Tình Thâm
 379. Lục Mạo Túc Cầu Hệ Thống
 380. Lúc Này Mới Không Phải Ta Muốn Số Mạng
 381. Lục Nô Nhi Tử Hiến Mẫu Thân
 382. Lục Sắc Đích Long Châu Thế Giới
 383. Lục Tích Chi Vạn Tông Triều Thiên Lục
 384. Lục Triều Thanh Vũ Ký
 385. Lục Triều Vân Long Ngâm
 386. Lục Triều Yến Ca Hành
 387. Lục Uyển Tâm Cung
 388. Lung Nhi Bí Mật
 389. Lung Tung Ảo Tưởng
 390. Lung Tung Ảo Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Đời Sống
 391. Lúng Túng Nữ Nhân Được
 392. Lưới Du Dâm Duyến (Sửa Đính Bản)
 393. Lưỡng Đại Phong Tình Trái
 394. Lưỡng Điểm Chi Gian
 395. Lương Sơn Bá Cùng Chúc Anh Đài Bổ Sung Lý Lịch
 396. Lưỡng Thế Huề Mỹ Tiêu Diêu Du
 397. Lướt Sóng Phong Lưu
 398. Lưu Dục Phong Tình Lục
 399. Lưu Kim Hưng Vong Lục
 400. Lưu Lạc Hoa Đô
 401. Lưu Lạc Hương Đô
 402. Lưu Lạc Thần Điêu
 403. Lưu Lãng Giả Chi Lữ
 404. Lưu Luyến Hồng Hạnh
 405. Lưu Manh Bản Sắc
 406. Lưu Manh Bóng Đá Quản Lí
 407. Lưu Manh Công Tử
 408. Lưu Manh Đại Địa Chủ
 409. Lưu Manh Đại Hanh
 410. Lưu Manh Diễm Ngộ Ký
 411. Lưu Manh Gương Tốt
 412. Lưu Manh Hậu Cung Lục
 413. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyện
 414. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyền Thuyết
 415. Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
 416. Lưu Manh Lái Xe
 417. Lưu Manh Lão Sư
 418. Lưu Manh Lão Sư’
 419. Lưu Manh Sư Biểu
 420. Lưu Manh Tài Xế
 421. Lưu Manh Thái Giám
 422. Lưu Manh Thần Tiên Tại Dị Giới
 423. Lưu Manh Thiếu Gia
 424. Lưu Manh Thiếu Gia Trần Thế Du
 425. Lưu Manh Trùm
 426. Lưu Manh Vạn Tuế
 427. Lưu Mỹ Tạp Ký
 428. Lưu Phong Dị Tưởng
 429. Lưu Phong Nghĩ Khác
 430. Lưu Thôn Mỹ Phụ Hôn Ngoại Mê Tình
 431. Luyện Đan Thần Y
 432. Luyện Huyết Chuyên Gia – Vô Xỉ Cương Thi
 433. Luyện Kim Sĩ Mary
 434. Luyến Luyến Hồng Hạnh
 435. Luyến Mẫu Đại Giới
 436. Luyến Mẫu Hồi Ức Lục
 437. Luyến Mẫu Mật Ngữ
 438. Luyến Mẫu Một Cái Giá Lớn
 439. Luyện Ngục Thiên Sứ
 440. Luyến Thượng Đổng Sự Trường Phu Nhân
 441. Luyến Vớ “Nữ Hoàng” Hậu Cung Ti Nô
 442. Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện
 443. Lý Chính Thiên Tại Nhật Bổn Quát Tháo Phong Vân
 444. Lý Công Tử Dâm Loạn Sổ Điển
 445. Ly Dị Nữ Giáo Sư Chi Hiểu Nảy Sinh Bảo Bảo Dâm Đãng Tự Thuật Tính Phúc Thời Gian
 446. Lý Đức Phu Nhân
 447. Ly Hạ Cùng Bố Chồng
 448. Ly Hạ Hòa Công Công
 449. Ly Hôn Sau… Dạy Dỗ
 450. Lỵ Lâm Chi Mẫu
 451. Lý Nhỏ Vệ Báo Thù
 452. Lý Tiểu Vệ Đích Phục Cừu
 453. Lỵ Trước Khi Chi Mẫu
 454. Lý Vệ Phong Lưu Ký

Add Comment