1. Lạ Lẫm Thị Trấn Nhỏ
 2. Lả Lướt Nghiệt Duyên
 3. La Lỵ Bút Ký I
 4. La Lỵ Công Ngụ
 5. Lạc Đạo Thần Giáo
 6. Lạc Dục Thiên âm
 7. Lạc Đường Hồng Hạnh
 8. Lạc Hoa Nhược Vũ
 9. Lại Tên Một Đám Dâm Đãng Nữ Sinh
 10. Lai Sinh Duyến
 11. Làm Âm Nhạc Giáo Sư Thê Tử
 12. Làm Cho Nguyệt
 13. Làm Cho Tận Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 14. Lam Cương Đế Nguyệt
 15. Làm Dáng Dâm Phụ Hỗn Loạn Sinh Hoạt Cá Nhân
 16. Lâm Gia Nghiệt Tử
 17. Lâm Hải Tuyết
 18. Làm Mẹ Phu Nhân
 19. Làm Người Mẫu
 20. Làm Người Ta Tiêu Hồn Thực Cốt Người Của Vợ Con Trang
 21. Làm Nguyệt
 22. Lâm Nguyệt Như Thiên
 23. Làm Nô Vi Phu Vi Ma Vương
 24. Làm Nữ Trải Qua: Cùng Mỹ Phụ Đích Loạn Tùy Chuyện Cũ
 25. Lâm Nương Tử Và Cao Nha Nội Truyện Xưa
 26. Làm Quan Là Phải Ôm Đùi: Thị Ủy Nhất Bí Thư
 27. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không
 28. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không’
 29. Lâm Thục Đẹp Đẽ Bị Đàn Thú Cưỡng Dâm Mang Thai
 30. Làm Vương Bát Khoái Hoạt
 31. Lân Cư, Đồng Học, Nữ Hữu
 32. Lần Đầu Tiên Mộng
 33. Lân Hoa Tìm Phương Mỹ Người Kiều
 34. Lân Nữ Online
 35. Lần Tìm Xuân Sắc Mười Hai Nhai
 36. Lan Tư Vật Ngữ
 37. Lẫn Vào Vương
 38. Lang Bái Vi Gian
 39. Làng Chơi Dặm Nữ Nhân
 40. Lãng Đãng Hoàng Đế Bí Sử
 41. Lãng Đãng Nghiệt Thần
 42. Lãng Diễm Kỳ Hiệp Hậu Cung Lục
 43. Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non
 44. Lang Dục Giáo Trường
 45. Lang Dục Phong Lưu
 46. Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ
 47. Lăng Hoa Ký
 48. Lang Khiếu Tam Quốc
 49. Lẳng Lơ Giai Di
 50. Lẳng Lơ Phải Địt Tử
 51. Lãng Mạn Đô Thị Hậu Cung Ký
 52. Lãng Mạn Liệp Mỹ Truyện Ký
 53. Lãng Mạn Quan Đồ
 54. Lãng Mạn Săn Mỹ Truyện Ký
 55. Lãng Mạn Thôn Quan
 56. Lang Muốn Phong Lưu
 57. Lang Nhân Truy Mỹ Ký
 58. Lăng Nhục Bạn Gái
 59. Lăng Nhục Bạn Gái Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 60. Lăng Nhục Diệp Thị Xí Nghiệp Bốn Vị Thiên Kim
 61. Lăng Nhục Nữ Cảnh Sát
 62. Lăng Nhục Nữ Minh Tinh Hệ Liệt
 63. Lang Nô Truyện
 64. Lăng Phong Phẩm Hương Lục
 65. Lãng Phụ Tranh Diễm
 66. Lãng Sử Kỳ Quan
 67. Lang Thang Nghiệt Thần
 68. Lang Thang Xử Nữ
 69. Lăng Thiên Truyền Thuyết
 70. Lãng Tích Hương Đô
 71. Lãng Tích Thần Điêu
 72. Lang Tính Tổng Tài Quá Hung Mãnh
 73. Lang Tính Trưởng Thôn
 74. Lãng Tử Giang Hồ
 75. Lãng Tử Giang Hồ Hậu Truyền
 76. Lãng Tử Hậu Cung Bách Hoa Lục
 77. Lãng Tử Lục
 78. Lãng Tử Ngạn Thanh
 79. Lãng Tử Nhân Sinh
 80. Lãng Tử Quan Trường Liệp Diễm Ký
 81. Lãng Tử Thần Điêu
 82. Lãng Tử Xuất Mã
 83. Lăng Vân Bá Chủ
 84. Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ
 85. Lãnh Đạo Thân Tín
 86. Lãnh Hương Cốc
 87. Lánh Phụ Điều Giáo Tự Phách Liên Tiếp
 88. Lão Bà Ái Thượng Sàng
 89. Lão Bà Bắt Buộc Ta Khai Mở Hậu Cung
 90. Lão Bà Của Ta Là Cảnh Hoa
 91. Lão Bà Của Ta Là Hoa Khôi
 92. Lão Bà Của Ta Là Quân Hoa
 93. Lão Bà Của Ta Là Song Bào Thai
 94. Lão Bà Của Ta Là Tiên Tử
 95. Lão Bà Cùng Nhà Tạo Mẫu Tóc
 96. Lão Bà Cường Bách Ngã Khai Hậu Cung
 97. Lão Bà Đích Hấp Dẫn (Sexy) Khai Phát Cuộc Hành Trình
 98. Lão Bà Đích Tính Cảm Khai Phát Chi Lữ
 99. Lão Bà Diễm Vận Mụ Mụ
 100. Lão Bà Dục Vọng Cuộc Sống
 101. Lão Bà Gợi Cảm Khai Phát Hành Trình
 102. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội
 103. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội Phần Tiếp Theo
 104. Lão Bà Hệ Thống Của Ta
 105. Lão Bà Khiết Như
 106. Lão Bà Linh Thú Của Ta
 107. Lão Bà Lữ Hành Bí Ký
 108. Lão Bà Theo Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 109. Lão Bà Thú Giao Thành Thích
 110. Lão Bà Trầm Luân
 111. Lão Bà Từ Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 112. Lão Bà Tuyết Nhi Đổi Thê Trải Qua
 113. Lão Bà Yêu Mến Giường
 114. Lão Công Chê Ít — Mị Mị Tính Phúc Nhân Sinh
 115. Lão Công Phấn Khích Chi Có Thê Mọi Người Thường
 116. Lão Kha Ngoài Ý Muốn Xuân Thiên
 117. Lão Lư Đầu Đích Thối Hưu Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 118. Lão Lừa Đầu Về Hưu Cuộc Sống Hạnh Phúc
 119. Lão Mã Diễm Ngộ Ký
 120. Lão Ngưu Bị Bắt Ăn Nộn Thảo
 121. Lão Phu Thiểu Thê
 122. Lão Sư, Quá Cho Lực
 123. Lão Sư Chân Diện Mục
 124. Lão Sư Lưu Manh I
 125. Lão Sư Lưu Manh II
 126. Lão Sư Ta Muốn Ngươi
 127. Lão Sư Thái Dụ Yêu
 128. Lão Sư Thành Thục Thân Thể
 129. Lạp Khắc Ti Bí Ẩn Cuộc Sống
 130. Lạp Lý Chinh Diễm Truyền Kỳ
 131. Lạp Lý Truyền Kỳ
 132. Lạp Mỗ Kỷ
 133. Lạp Ngập Tổng Tài Đích Siêu Cấp Diễm Ngộ
 134. Lạt Ma Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 135. Lật Nghiêng Hỏa Ảnh
 136. Lạt Thủ Thôi Hoa
 137. Laury Đêm Nay Lưu Lại
 138. Laury Nhà Trọ
 139. Laury Văn Album
 140. Larry Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 141. Larry Truyền Kỳ
 142. Lấy Bảo
 143. Lấy Cái Tỷ Tỷ Đem Làm Lão Bà
 144. Lay Động Thiên Sử
 145. Lấy Tháng
 146. Lệ Ảnh Giang Hồ
 147. Lệ Dục Võ Lâm
 148. Lelouch Chi Luân Hồi
 149. Lên Bá Đạo Mỹ Nữ Vợ Người Khác Tổng Giám Đốc
 150. Lên Chị Dâu Hoa Hồng Giường
 151. Lệnh Hồ Xung Hậu Soạn
 152. Lệnh Nương Phu Nhân
 153. Leo Lên Mụ Mụ Giường
 154. Liên Bang Quân Kỹ
 155. Liên Hoa Huề Hạc Phi
 156. Liên Hoa Tầm Phương Mỹ Nhân Kiều
 157. Liên Hoa Tìm Phương Mỹ Nhân Kiều
 158. Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 159. Liệp Diễm
 160. Liệp Diễm’
 161. Liệp Diễm Bảo Giới
 162. Liệp Diễm Cao Thủ
 163. Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 164. Liệp Diễm Chinh Phục
 165. Liệp Diễm Đại Tần
 166. Liệp Diễm Giang Hồ
 167. Liệp Diễm Giang Hồ Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
 168. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
 169. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Hậu Truyện
 170. Liệp Diễm Hậu Cung
 171. Liệp Diễm Hương Tu
 172. Liệp Diễm Sáng Thế Lục
 173. Liệp Diễm Sinh Hương
 174. Liệp Diễm Tầm Tần Ký
 175. Liệp Diễm Thần Điêu Phổ
 176. Liệp Diễm Thiên Đình Phong Lưu
 177. Liệp Diễm Thiên Hạ
 178. Liệp Diễm Thiên Hạ’
 179. Liệp Diễm Tìm Tần Nhớ
 180. Liệp Diễm Tình Ma
 181. Liệp Diễm Tinh Sư
 182. Liệp Diễm Vô Song
 183. Liệp Diễm Vô Song’
 184. Liệp Diễm Ỷ Thiên
 185. Liệp Hương Phong Lưu
 186. Liệp Mỹ Dâm Thuật Sư
 187. Liệp Mỹ Hành Trình
 188. Liệp Mỹ Hậu Cung Đô Thị Hành
 189. Liệp Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 190. Liệp Mỹ Ngọc Long
 191. Liệp Mỹ Phong Vân Lục
 192. Liệp Mỹ Vô Hạn Hâu Cung Truyện
 193. Liệp Nhân Âu Dương Tiểu Hồng
 194. Liệp Sắc Thâu Hương
 195. Liệp Tình
 196. Liệt Diễm Tà Thần
 197. Liệt Hỏa Phượng Hoàng
 198. Liệt Huyết Thanh Xuân
 199. Liệt Võ Chí
 200. Liễu Nhi Y Y
 201. Lingeries
 202. Lính Đặc Biệt Trường Học Mật Chuyện
 203. Linh Đao Truyền Kỳ
 204. Linh Dị Nữ Vương
 205. Linh Đỉnh
 206. Lính Giải Ngũ Loạn Tình Nhân Sinh
 207. Linh Hồn Chế Sư
 208. Linh Hồn Chủng Thực
 209. Linh Hồn Gieo Trồng
 210. Linh Hồn Sang Sư
 211. Linh Hồn Trồng Trọt
 212. Linh Lung Nghiệt Duyên
 213. Linh Tê Giới
 214. Linh Thứu Phi Long
 215. Lỗ Ban Bí Truyền 36 Thức Sàng Phổ
 216. Lộ Chi Rên Rĩ
 217. Lô Đỉnh Ký
 218. Loa Công Chúa
 219. Lỏa Hí Phong Ba
 220. Lỏa Lộ Thê
 221. Lỏa Yêu Lập Gia Đình
 222. Loạn Cuồng Tình
 223. Loạn Đắc Yếu Tử
 224. Loạn Dục, Lợi Nhàn Trang
 225. Loạn Dục Công Chúa
 226. Loạn Dục Đa Lợi Tạp
 227. Loạn Dục Đô Thị
 228. Loạn Dục Hoa Nhị
 229. Loạn Dục Nhân Sinh
 230. Loạn Duyên Cùng Mê Tình
 231. Loạn Không Diễm Mỹ Lục
 232. Loạn Lạc Chết Chóc Chí
 233. Loạn Luân 1
 234. Loạn Luân 2
 235. Loạn Luân 3
 236. Loạn Luân 4
 237. Loạn Luân Cả Nhà
 238. Loạn Luân Là Một Loại Khác Che Chở
 239. Loạn Luân Phong Lưu
 240. Loạn Luân Tập Hợp 1
 241. Loạn Luân Tập Hợp 2
 242. Loạn Luân Tập Hợp 3
 243. Loạn Luân Tiểu Thuyết Đại Tập Hợp
 244. Loạn Luân Tiểu Tử Thuật Phòng The Cùng Mười Lăm Cái Mỹ Nhân
 245. Loạn Luân Toàn Tập
 246. Loạn Luân Truyện
 247. Loạn Luân Vương Trung Vương
 248. Loạn Mẫu Duyên
 249. Loạn Muốn Nhiều Lợi Tạp
 250. Loạn Phân Xuân Sắc Đến Người Ta
 251. Loạn Phân Xuân Sắc Đáo Nhân Gia
 252. Loạn Tây Du
 253. Loạn Thế Giai Lệ
 254. Loạn Thế Hồng Nhan
 255. Loạn Thế Kim Bình Mai
 256. Loạn Thế Mưa Gió Tình
 257. Loạn Thế Phong Vũ Tình
 258. Loạn Thế Tu Sắc Hành
 259. Loạn Tình Gia Đình
 260. Loạn Tình Lấy Tháng
 261. Loạn Tình Lộng Nguyệt
 262. Loạn Vân Hoặc Đều
 263. Loạn Vân Phi Độ
 264. Loạn Vận Tình Duyên
 265. Loạn Vô Ích Diễm Mỹ Lục
 266. Loạn Yêu Mỹ
 267. Lộc Đỉnh Hậu Cung Phong Lưu Hành
 268. Lộc Đỉnh Ký Thú
 269. Lộc Đỉnh Phong Lưu Ký
 270. Lộc Trấn Tuế Nguyệt
 271. Lộc Trấn Việc Ít Người Biết Đến
 272. Lôi Đạo Thiên Tôn
 273. Lỗi Lạc Tinh Quan
 274. Lỗi Lầm Sung Sướng
 275. Lôi Long Cùng Tử La Lan
 276. Lỗi Muốn Cuộc Sống
 277. Lôi Thần Kinh Thiên
 278. Lôi Thân Phong Lưu Lục
 279. Lỗi Ủng Giang Sơn Nằm Mỹ Nhân
 280. Lỗi Vô Ích Nước Tháng Mạt Yêu
 281. LOL Đồng Nhân Chủ Tể Chi Lực
 282. Loli Đêm Nay Lưu Lại
 283. Lớn Nhỏ Mỹ Nữ Yêu Mến Ta
 284. Long Châu Chi Dâm Long Ngạo Thiên
 285. Long Chiến Sĩ
 286. Long Chiến Sĩ Hệ Liệt
 287. Long Chiến Sĩ Chính Truyện
 288. Long Chiến Sĩ Tiền Truyện
 289. Long Chiến Sĩ Ngoại Truyện
 290. Long Cơ Chi Vũ
 291. Long Đằng Thiên Hạ
 292. Long Diễn Bụi Hoa
 293. Long Diễn Hương Thôn
 294. Long Du Bụi Hoa
 295. Long Du Diễm Giới
 296. Long Du Hoa Tùng
 297. Long Du Thiên Hạ
 298. Long Dục Đô Thị
 299. Long Dục Đô Thị Hành
 300. Long Duệ
 301. Long Hành Thiên Hạ
 302. Long Hí Cửu Phượng Chi Mỹ Nữ Kiều Thê
 303. Long Hí Hoa Tùng
 304. Long Hí Hương Thôn
 305. Long Hoàng Diễm Đế
 306. Long Hồn Hiệp Ảnh
 307. Long Hồn Hiệp Ảnh Nón Xanh Cải Biên (Lâm Bích Nhu Thiên)
 308. Long Huyết Chiến Sĩ
 309. Long Huyết Chiến Thần
 310. Lông Mà Đích Bí Mật
 311. Long Ngạo Hoa Đô Hậu Cung Lục
 312. Long Ngâm Bách Mỹ Duyến
 313. Lộng Nguyệt
 314. Long Nhập Hồng Trần
 315. Lông Nhi Đích Bí Mật
 316. Long Nữ Cuồng Tưởng Khúc
 317. Long Phi Phượng Vũ
 318. Long Phượng Tranh Hùng
 319. Lộng Sắc Thư Cửa Sổ
 320. Lộng Sắc Thư Song
 321. Long Sứ
 322. Long Sứ Dưỡng Thành Kế Hoạch
 323. Long Sủng
 324. Long Thần Chiến Ca
 325. Long Thần Hành Khúc
 326. Long Thành Phong Nguyệt
 327. Lòng Ta Khấp Huyết, Ly Hôn Sau Thê Tử Ở Tại Xã Khu Đối Diện Ngã Tư Đường
 328. Long Tại Biên Duyên
 329. Lộng Tẫn Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 330. Long Tiềm Hoa Đô
 331. Long Tiếu Cửu Thiên
 332. Long Tổ Đặc Công
 333. Long Tương
 334. Long Vân Bảo Đỉnh
 335. Long Vũ Kiếm Pháp
 336. Long Vực
 337. Lớp Binh Xinh Đẹp Mụ Mụ
 338. LOVE
 339. Lovelive Thôi Miên Đồng Nhân
 340. Lữ Phụng Tiên
 341. Lựa Chọn
 342. Lửa Dục Khó Ngủ
 343. Lừa Gạt Diễm Thiết Hương Chi Thái Giám Truyền Kỳ
 344. Lửa Rừng Đốt Xuân
 345. Lửa Rừng Thiêu Xuân
 346. Luân Gian Lão Bà Vi Tiểu Bảo
 347. Luân Hãm Đích Nữ Thần
 348. Luân Hồi Dâm Tử
 349. Luân Hồi Diễm Phúc Hành
 350. Luân Hồi Kiếm Điển
 351. Luân Hồi Tà Thần Sasuke
 352. Luân Hồi Võ Lâm Hậu Cung Lục
 353. Luân Vi Gái Giang Hồ Đích Nữ Cảnh Quan
 354. Lúc Ấy Minh Nguyệt Tại
 355. Lúc Ấy Trăng Sáng Tại
 356. Lục Cửu Ký Sự
 357. Lục Đầu Cân: Cộng Hưởng Kiều Thê
 358. Lục Đi Qua Tiến Hành Lúc
 359. Lục Đích Quá Khứ Tiến Hành Thì
 360. Lục Dục Trọng Sinh
 361. Lục Giới Đế Vương
 362. Lục Long Hồng Phượng
 363. Lục Mạo Đích Ai Hào
 364. Lục Mão Tình Thâm
 365. Lục Mạo Túc Cầu Hệ Thống
 366. Lúc Này Mới Không Phải Ta Muốn Số Mạng
 367. Lục Nô Nhi Tử Hiến Mẫu Thân
 368. Lục Sắc Đích Long Châu Thế Giới
 369. Lục Tích Chi Vạn Tông Triều Thiên Lục
 370. Lục Triều Thanh Vũ Ký
 371. Lục Triều Vân Long Ngâm
 372. Lục Triều Yến Ca Hành
 373. Lục Uyển Tâm Cung
 374. Lung Nhi Bí Mật
 375. Lung Tung Ảo Tưởng
 376. Lung Tung Ảo Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Đời Sống
 377. Lúng Túng Nữ Nhân Được
 378. Lưới Du Dâm Duyến (Sửa Đính Bản)
 379. Lưỡng Đại Phong Tình Trái
 380. Lưỡng Điểm Chi Gian
 381. Lương Sơn Bá Cùng Chúc Anh Đài Bổ Sung Lý Lịch
 382. Lưỡng Thế Huề Mỹ Tiêu Diêu Du
 383. Lướt Sóng Phong Lưu
 384. Lưu Dục Phong Tình Lục
 385. Lưu Kim Hưng Vong Lục
 386. Lưu Lạc Hoa Đô
 387. Lưu Lạc Hương Đô
 388. Lưu Lạc Thần Điêu
 389. Lưu Lãng Giả Chi Lữ
 390. Lưu Luyến Hồng Hạnh
 391. Lưu Manh Bản Sắc
 392. Lưu Manh Bóng Đá Quản Lí
 393. Lưu Manh Công Tử
 394. Lưu Manh Đại Địa Chủ
 395. Lưu Manh Đại Hanh
 396. Lưu Manh Diễm Ngộ Ký
 397. Lưu Manh Gương Tốt
 398. Lưu Manh Hậu Cung Lục
 399. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyện
 400. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyền Thuyết
 401. Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
 402. Lưu Manh Lái Xe
 403. Lưu Manh Lão Sư
 404. Lưu Manh Lão Sư’
 405. Lưu Manh Sư Biểu
 406. Lưu Manh Tài Xế
 407. Lưu Manh Thái Giám
 408. Lưu Manh Thần Tiên Tại Dị Giới
 409. Lưu Manh Thiếu Gia
 410. Lưu Manh Thiếu Gia Trần Thế Du
 411. Lưu Manh Trùm
 412. Lưu Manh Vạn Tuế
 413. Lưu Mỹ Tạp Ký
 414. Lưu Thôn Mỹ Phụ Hôn Ngoại Mê Tình
 415. Luyện Đan Thần Y
 416. Luyện Huyết Chuyên Gia – Vô Xỉ Cương Thi
 417. Luyện Kim Sĩ Mary
 418. Luyến Luyến Hồng Hạnh
 419. Luyến Mẫu Đại Giới
 420. Luyến Mẫu Hồi Ức Lục
 421. Luyến Mẫu Mật Ngữ
 422. Luyến Mẫu Một Cái Giá Lớn
 423. Luyện Ngục Thiên Sứ
 424. Luyến Thượng Đổng Sự Trường Phu Nhân
 425. Luyến Vớ “Nữ Hoàng” Hậu Cung Ti Nô
 426. Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện
 427. Lý Chính Thiên Tại Nhật Bổn Quát Tháo Phong Vân
 428. Lý Công Tử Dâm Loạn Sổ Điển
 429. Ly Dị Nữ Giáo Sư Chi Hiểu Nảy Sinh Bảo Bảo Dâm Đãng Tự Thuật Tính Phúc Thời Gian
 430. Lý Đức Phu Nhân
 431. Ly Hạ Cùng Bố Chồng
 432. Ly Hạ Hòa Công Công
 433. Ly Hôn Sau… Dạy Dỗ
 434. Lỵ Lâm Chi Mẫu
 435. Lỵ Trước Khi Chi Mẫu
 436. Lý Vệ Phong Lưu Ký

Add Comment