1. Lạ Lẫm Thị Trấn Nhỏ
 2. Lả Lướt Nghiệt Duyên
 3. La Lỵ Bút Ký I
 4. La Lỵ Công Ngụ
 5. Lạc Đạo Thần Giáo
 6. Lạc Dục Thiên âm
 7. Lạc Đường Hồng Hạnh
 8. Lạc Hoa Nhược Vũ
 9. Lại Tên Một Đám Dâm Đãng Nữ Sinh
 10. Lai Sinh Duyến
 11. Làm Âm Nhạc Giáo Sư Thê Tử
 12. Làm Cho Nguyệt
 13. Làm Cho Tận Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 14. Lam Cương Đế Nguyệt
 15. Làm Dáng Dâm Phụ Hỗn Loạn Sinh Hoạt Cá Nhân
 16. Lâm Gia Nghiệt Tử
 17. Lâm Hải Tuyết
 18. Làm Mẹ Phu Nhân
 19. Làm Người Mẫu
 20. Làm Người Ta Tiêu Hồn Thực Cốt Người Của Vợ Con Trang
 21. Làm Nguyệt
 22. Lâm Nguyệt Như Thiên
 23. Làm Nô Vi Phu Vi Ma Vương
 24. Làm Nữ Trải Qua: Cùng Mỹ Phụ Đích Loạn Tùy Chuyện Cũ
 25. Lâm Nương Tử Và Cao Nha Nội Truyện Xưa
 26. Làm Quan Là Phải Ôm Đùi: Thị Ủy Nhất Bí Thư
 27. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không
 28. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không’
 29. Lâm Thục Đẹp Đẽ Bị Đàn Thú Cưỡng Dâm Mang Thai
 30. Làm Vương Bát Khoái Hoạt
 31. Lân Cư, Đồng Học, Nữ Hữu
 32. Lần Đầu Tiên Mộng
 33. Lân Gia Đích Thiếu Phụ
 34. Lân Hoa Tìm Phương Mỹ Người Kiều
 35. Lân Nữ Online
 36. Lần Tìm Xuân Sắc Mười Hai Nhai
 37. Lan Tư Vật Ngữ
 38. Lẫn Vào Vương
 39. Lang Bái Vi Gian
 40. Làng Chơi Dặm Nữ Nhân
 41. Lãng Đãng Hoàng Đế Bí Sử
 42. Lãng Đãng Nghiệt Thần
 43. Lãng Diễm Kỳ Hiệp Hậu Cung Lục
 44. Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non
 45. Lang Dục Giáo Trường
 46. Lang Dục Phong Lưu
 47. Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ
 48. Lăng Hoa Ký
 49. Lang Khiếu Tam Quốc
 50. Lẳng Lơ Giai Di
 51. Lẳng Lơ Phải Địt Tử
 52. Lãng Mạn Đô Thị Hậu Cung Ký
 53. Lãng Mạn Liệp Mỹ Truyện Ký
 54. Lãng Mạn Quan Đồ
 55. Lãng Mạn Săn Mỹ Truyện Ký
 56. Lãng Mạn Thôn Quan
 57. Lang Muốn Phong Lưu
 58. Lang Nhân Truy Mỹ Ký
 59. Lăng Nhục Bạn Gái
 60. Lăng Nhục Bạn Gái Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 61. Lăng Nhục Diệp Thị Xí Nghiệp Bốn Vị Thiên Kim
 62. Lăng Nhục Nữ Cảnh Sát
 63. Lăng Nhục Nữ Minh Tinh Hệ Liệt
 64. Lang Nô Truyện
 65. Lăng Phong Phẩm Hương Lục
 66. Lãng Phụ Tranh Diễm
 67. Lãng Sử Kỳ Quan
 68. Lang Thang Nghiệt Thần
 69. Lang Thang Xử Nữ
 70. Lăng Thiên Truyền Thuyết
 71. Lãng Tích Hương Đô
 72. Lãng Tích Thần Điêu
 73. Lang Tính Tổng Tài Quá Hung Mãnh
 74. Lang Tính Trưởng Thôn
 75. Lãng Tử Giang Hồ
 76. Lãng Tử Giang Hồ Hậu Truyền
 77. Lãng Tử Hậu Cung Bách Hoa Lục
 78. Lãng Tử Lục
 79. Lãng Tử Ngạn Thanh
 80. Lãng Tử Nhân Sinh
 81. Lãng Tử Quan Trường Liệp Diễm Ký
 82. Lãng Tử Thần Điêu
 83. Lãng Tử Xuất Mã
 84. Lăng Vân Bá Chủ
 85. Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ
 86. Lãnh Đạo Thân Tín
 87. Lãnh Hương Cốc
 88. Lánh Phụ Điều Giáo Tự Phách Liên Tiếp
 89. Lão Bà Ái Thượng Sàng
 90. Lão Bà Bắt Buộc Ta Khai Mở Hậu Cung
 91. Lão Bà Của Ta Là Cảnh Hoa
 92. Lão Bà Của Ta Là Hoa Khôi
 93. Lão Bà Của Ta Là Quân Hoa
 94. Lão Bà Của Ta Là Song Bào Thai
 95. Lão Bà Của Ta Là Tiên Tử
 96. Lão Bà Cùng Nhà Tạo Mẫu Tóc
 97. Lão Bà Cường Bách Ngã Khai Hậu Cung
 98. Lão Bà Đích Hấp Dẫn (Sexy) Khai Phát Cuộc Hành Trình
 99. Lão Bà Đích Tính Cảm Khai Phát Chi Lữ
 100. Lão Bà Diễm Vận Mụ Mụ
 101. Lão Bà Dục Vọng Cuộc Sống
 102. Lão Bà Gợi Cảm Khai Phát Hành Trình
 103. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội
 104. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội Phần Tiếp Theo
 105. Lão Bà Hệ Thống Của Ta
 106. Lão Bà Khiết Như
 107. Lão Bà Linh Thú Của Ta
 108. Lão Bà Lữ Hành Bí Ký
 109. Lão Bà Theo Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 110. Lão Bà Thú Giao Thành Thích
 111. Lão Bà Trầm Luân
 112. Lão Bà Từ Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 113. Lão Bà Tuyết Nhi Đổi Thê Trải Qua
 114. Lão Bà Yêu Mến Giường
 115. Lão Công Chê Ít — Mị Mị Tính Phúc Nhân Sinh
 116. Lão Công Phấn Khích Chi Có Thê Mọi Người Thường
 117. Lão Kha Ngoài Ý Muốn Xuân Thiên
 118. Lão Lư Đầu Đích Thối Hưu Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 119. Lão Lừa Đầu Về Hưu Cuộc Sống Hạnh Phúc
 120. Lão Mã Diễm Ngộ Ký
 121. Lão Ngưu Bị Bắt Ăn Nộn Thảo
 122. Lão Phu Thiểu Thê
 123. Lão Sư, Quá Cho Lực
 124. Lão Sư Chân Diện Mục
 125. Lão Sư Lưu Manh I
 126. Lão Sư Lưu Manh II
 127. Lão Sư Ta Muốn Ngươi
 128. Lão Sư Thái Dụ Yêu
 129. Lão Sư Thành Thục Thân Thể
 130. Lạp Khắc Ti Bí Ẩn Cuộc Sống
 131. Lạp Lý Chinh Diễm Truyền Kỳ
 132. Lạp Lý Truyền Kỳ
 133. Lạp Mỗ Kỷ
 134. Lạp Ngập Tổng Tài Đích Siêu Cấp Diễm Ngộ
 135. Lạt Ma Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 136. Lật Nghiêng Hỏa Ảnh
 137. Lạt Thủ Thôi Hoa
 138. Laury Đêm Nay Lưu Lại
 139. Laury Nhà Trọ
 140. Laury Văn Album
 141. Larry Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 142. Larry Truyền Kỳ
 143. Lấy Bảo
 144. Lấy Cái Tỷ Tỷ Đem Làm Lão Bà
 145. Lay Động Thiên Sử
 146. Lấy Tháng
 147. Lệ Ảnh Giang Hồ
 148. Lệ Dục Võ Lâm
 149. Lelouch Chi Luân Hồi
 150. Lên Bá Đạo Mỹ Nữ Vợ Người Khác Tổng Giám Đốc
 151. Lên Chị Dâu Hoa Hồng Giường
 152. Lệnh Hồ Xung Hậu Soạn
 153. Lệnh Nương Phu Nhân
 154. Leo Lên Mụ Mụ Giường
 155. Liên Bang Quân Kỹ
 156. Liên Hoa Huề Hạc Phi
 157. Liên Hoa Tầm Phương Mỹ Nhân Kiều
 158. Liên Hoa Tìm Phương Mỹ Nhân Kiều
 159. Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 160. Liệp Diễm
 161. Liệp Diễm’
 162. Liệp Diễm Bảo Giới
 163. Liệp Diễm Cao Thủ
 164. Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 165. Liệp Diễm Chinh Phục
 166. Liệp Diễm Đại Tần
 167. Liệp Diễm Giang Hồ
 168. Liệp Diễm Giang Hồ Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
 169. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
 170. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Hậu Truyện
 171. Liệp Diễm Hậu Cung
 172. Liệp Diễm Hương Tu
 173. Liệp Diễm Sáng Thế Lục
 174. Liệp Diễm Sinh Hương
 175. Liệp Diễm Tầm Tần Ký
 176. Liệp Diễm Thần Điêu Phổ
 177. Liệp Diễm Thiên Đình Phong Lưu
 178. Liệp Diễm Thiên Hạ
 179. Liệp Diễm Thiên Hạ’
 180. Liệp Diễm Tìm Tần Nhớ
 181. Liệp Diễm Tình Ma
 182. Liệp Diễm Tinh Sư
 183. Liệp Diễm Vô Song
 184. Liệp Diễm Vô Song’
 185. Liệp Diễm Ỷ Thiên
 186. Liệp Hương Phong Lưu
 187. Liệp Mỹ Dâm Thuật Sư
 188. Liệp Mỹ Hành Trình
 189. Liệp Mỹ Hậu Cung Đô Thị Hành
 190. Liệp Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 191. Liệp Mỹ Ngọc Long
 192. Liệp Mỹ Phong Vân Lục
 193. Liệp Mỹ Vô Hạn Hâu Cung Truyện
 194. Liệp Nhân Âu Dương Tiểu Hồng
 195. Liệp Sắc Thâu Hương
 196. Liệp Tình
 197. Liệt Diễm Tà Thần
 198. Liệt Hỏa Phượng Hoàng
 199. Liệt Huyết Thanh Xuân
 200. Liệt Võ Chí
 201. Liễu Nhi Y Y
 202. Lingeries
 203. Lính Đặc Biệt Trường Học Mật Chuyện
 204. Linh Đao Truyền Kỳ
 205. Linh Dị Nữ Vương
 206. Linh Đỉnh
 207. Lính Giải Ngũ Loạn Tình Nhân Sinh
 208. Linh Hồn Chế Sư
 209. Linh Hồn Chủng Thực
 210. Linh Hồn Gieo Trồng
 211. Linh Hồn Sang Sư
 212. Linh Hồn Trồng Trọt
 213. Linh Lung Nghiệt Duyên
 214. Linh Tê Giới
 215. Linh Thứu Phi Long
 216. Lỗ Ban Bí Truyền 36 Thức Sàng Phổ
 217. Lộ Chi Bi Minh
 218. Lộ Chi Rên Rĩ
 219. Lô Đỉnh Ký
 220. Loa Công Chúa
 221. Lỏa Hí Phong Ba
 222. Lỏa Lộ Thê
 223. Lỏa Yêu Lập Gia Đình
 224. Loạn Cuồng Tình
 225. Loạn Đắc Yếu Tử
 226. Loạn Dục, Lợi Nhàn Trang
 227. Loạn Dục Công Chúa
 228. Loạn Dục Đa Lợi Tạp
 229. Loạn Dục Đô Thị
 230. Loạn Dục Hoa Nhị
 231. Loạn Dục Nhân Sinh
 232. Loạn Duyên Cùng Mê Tình
 233. Loạn Không Diễm Mỹ Lục
 234. Loạn Lạc Chết Chóc Chí
 235. Loạn Luân 1
 236. Loạn Luân 2
 237. Loạn Luân 3
 238. Loạn Luân 4
 239. Loạn Luân Cả Nhà
 240. Loạn Luân Là Một Loại Khác Che Chở
 241. Loạn Luân Phong Lưu
 242. Loạn Luân Tập Hợp 1
 243. Loạn Luân Tập Hợp 2
 244. Loạn Luân Tập Hợp 3
 245. Loạn Luân Tiểu Thuyết Đại Tập Hợp
 246. Loạn Luân Tiểu Tử Thuật Phòng The Cùng Mười Lăm Cái Mỹ Nhân
 247. Loạn Luân Toàn Tập
 248. Loạn Luân Truyện
 249. Loạn Luân Vương Trung Vương
 250. Loạn Mẫu Duyên
 251. Loạn Muốn Chết
 252. Loạn Muốn Nhiều Lợi Tạp
 253. Loạn Phân Xuân Sắc Đến Người Ta
 254. Loạn Phân Xuân Sắc Đáo Nhân Gia
 255. Loạn Tây Du
 256. Loạn Thế Giai Lệ
 257. Loạn Thế Hồng Nhan
 258. Loạn Thế Kim Bình Mai
 259. Loạn Thế Mưa Gió Tình
 260. Loạn Thế Phong Vũ Tình
 261. Loạn Thế Tu Sắc Hành
 262. Loạn Tình Gia Đình
 263. Loạn Tình Lấy Tháng
 264. Loạn Tình Lộng Nguyệt
 265. Loạn Vân Hoặc Đều
 266. Loạn Vân Phi Độ
 267. Loạn Vận Tình Duyên
 268. Loạn Vô Ích Diễm Mỹ Lục
 269. Loạn Yêu Mỹ
 270. Lộc Đỉnh Hậu Cung Phong Lưu Hành
 271. Lộc Đỉnh Ký Thú
 272. Lộc Đỉnh Phong Lưu Ký
 273. Lộc Trấn Tuế Nguyệt
 274. Lộc Trấn Việc Ít Người Biết Đến
 275. Lôi Đạo Thiên Tôn
 276. Lỗi Lạc Tinh Quan
 277. Lỗi Lầm Sung Sướng
 278. Lôi Long Cùng Tử La Lan
 279. Lỗi Muốn Cuộc Sống
 280. Lôi Thần Kinh Thiên
 281. Lôi Thân Phong Lưu Lục
 282. Lỗi Ủng Giang Sơn Nằm Mỹ Nhân
 283. Lỗi Vô Ích Nước Tháng Mạt Yêu
 284. LOL Đồng Nhân Chủ Tể Chi Lực
 285. Loli Đêm Nay Lưu Lại
 286. Lớn Nhỏ Mỹ Nữ Yêu Mến Ta
 287. Long Châu Chi Dâm Long Ngạo Thiên
 288. Long Chiến Sĩ
 289. Long Chiến Sĩ Hệ Liệt
 290. Long Chiến Sĩ Chính Truyện
 291. Long Chiến Sĩ Tiền Truyện
 292. Long Chiến Sĩ Ngoại Truyện
 293. Long Cơ Chi Vũ
 294. Long Đằng Thiên Hạ
 295. Long Diễn Bụi Hoa
 296. Long Diễn Hương Thôn
 297. Long Du Bụi Hoa
 298. Long Du Diễm Giới
 299. Long Du Hoa Tùng
 300. Long Du Thiên Hạ
 301. Long Dục Đô Thị
 302. Long Dục Đô Thị Hành
 303. Long Duệ
 304. Long Hành Thiên Hạ
 305. Long Hí Cửu Phượng Chi Mỹ Nữ Kiều Thê
 306. Long Hí Hoa Tùng
 307. Long Hí Hương Thôn
 308. Long Hoàng Diễm Đế
 309. Long Hồn Hiệp Ảnh
 310. Long Hồn Hiệp Ảnh Nón Xanh Cải Biên (Lâm Bích Nhu Thiên)
 311. Long Huyết Chiến Sĩ
 312. Long Huyết Chiến Thần
 313. Lông Mà Đích Bí Mật
 314. Long Ngạo Hoa Đô Hậu Cung Lục
 315. Long Ngâm Bách Mỹ Duyến
 316. Lộng Nguyệt
 317. Long Nhập Hồng Trần
 318. Lông Nhi Đích Bí Mật
 319. Long Nữ Cuồng Tưởng Khúc
 320. Long Phi Phượng Vũ
 321. Long Phượng Tranh Hùng
 322. Lộng Sắc Thư Cửa Sổ
 323. Lộng Sắc Thư Song
 324. Long Sứ
 325. Long Sứ Dưỡng Thành Kế Hoạch
 326. Long Sủng
 327. Long Thần Chiến Ca
 328. Long Thần Hành Khúc
 329. Long Thành Phong Nguyệt
 330. Lòng Ta Khấp Huyết, Ly Hôn Sau Thê Tử Ở Tại Xã Khu Đối Diện Ngã Tư Đường
 331. Long Tại Biên Duyên
 332. Lộng Tẫn Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 333. Long Tiềm Hoa Đô
 334. Long Tiếu Cửu Thiên
 335. Long Tổ Đặc Công
 336. Long Tương
 337. Long Vân Bảo Đỉnh
 338. Long Vũ Kiếm Pháp
 339. Long Vực
 340. Lớp Binh Xinh Đẹp Mụ Mụ
 341. LOVE
 342. Lovelive Thôi Miên Đồng Nhân
 343. Lữ Phụng Tiên
 344. Lựa Chọn
 345. Lửa Dục Khó Ngủ
 346. Lừa Gạt Diễm Thiết Hương Chi Thái Giám Truyền Kỳ
 347. Lửa Rừng Đốt Xuân
 348. Lửa Rừng Thiêu Xuân
 349. Luân Gian Lão Bà Vi Tiểu Bảo
 350. Luân Hãm Đích Nữ Thần
 351. Luân Hồi Dâm Tử
 352. Luân Hồi Diễm Phúc Hành
 353. Luân Hồi Kiếm Điển
 354. Luân Hồi Tà Thần Sasuke
 355. Luân Hồi Võ Lâm Hậu Cung Lục
 356. Luân Vi Gái Giang Hồ Đích Nữ Cảnh Quan
 357. Lúc Ấy Minh Nguyệt Tại
 358. Lúc Ấy Trăng Sáng Tại
 359. Lục Cửu Ký Sự
 360. Lục Đầu Cân: Cộng Hưởng Kiều Thê
 361. Lục Đi Qua Tiến Hành Lúc
 362. Lục Đích Quá Khứ Tiến Hành Thì
 363. Lục Dục Trọng Sinh
 364. Lục Giới Đế Vương
 365. Lục Long Hồng Phượng
 366. Lục Mạo Đích Ai Hào
 367. Lục Mão Tình Thâm
 368. Lục Mạo Túc Cầu Hệ Thống
 369. Lúc Này Mới Không Phải Ta Muốn Số Mạng
 370. Lục Nô Nhi Tử Hiến Mẫu Thân
 371. Lục Sắc Đích Long Châu Thế Giới
 372. Lục Tích Chi Vạn Tông Triều Thiên Lục
 373. Lục Triều Thanh Vũ Ký
 374. Lục Triều Vân Long Ngâm
 375. Lục Triều Yến Ca Hành
 376. Lục Uyển Tâm Cung
 377. Lung Nhi Bí Mật
 378. Lung Tung Ảo Tưởng
 379. Lung Tung Ảo Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Đời Sống
 380. Lúng Túng Nữ Nhân Được
 381. Lưới Du Dâm Duyến (Sửa Đính Bản)
 382. Lưỡng Đại Phong Tình Trái
 383. Lưỡng Điểm Chi Gian
 384. Lương Sơn Bá Cùng Chúc Anh Đài Bổ Sung Lý Lịch
 385. Lưỡng Thế Huề Mỹ Tiêu Diêu Du
 386. Lướt Sóng Phong Lưu
 387. Lưu Dục Phong Tình Lục
 388. Lưu Kim Hưng Vong Lục
 389. Lưu Lạc Hoa Đô
 390. Lưu Lạc Hương Đô
 391. Lưu Lạc Thần Điêu
 392. Lưu Lãng Giả Chi Lữ
 393. Lưu Luyến Hồng Hạnh
 394. Lưu Manh Bản Sắc
 395. Lưu Manh Bóng Đá Quản Lí
 396. Lưu Manh Công Tử
 397. Lưu Manh Đại Địa Chủ
 398. Lưu Manh Đại Hanh
 399. Lưu Manh Diễm Ngộ Ký
 400. Lưu Manh Gương Tốt
 401. Lưu Manh Hậu Cung Lục
 402. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyện
 403. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyền Thuyết
 404. Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
 405. Lưu Manh Lái Xe
 406. Lưu Manh Lão Sư
 407. Lưu Manh Lão Sư’
 408. Lưu Manh Sư Biểu
 409. Lưu Manh Tài Xế
 410. Lưu Manh Thái Giám
 411. Lưu Manh Thần Tiên Tại Dị Giới
 412. Lưu Manh Thiếu Gia
 413. Lưu Manh Thiếu Gia Trần Thế Du
 414. Lưu Manh Trùm
 415. Lưu Manh Vạn Tuế
 416. Lưu Mỹ Tạp Ký
 417. Lưu Phong Dị Tưởng
 418. Lưu Phong Nghĩ Khác
 419. Lưu Thôn Mỹ Phụ Hôn Ngoại Mê Tình
 420. Luyện Đan Thần Y
 421. Luyện Huyết Chuyên Gia – Vô Xỉ Cương Thi
 422. Luyện Kim Sĩ Mary
 423. Luyến Luyến Hồng Hạnh
 424. Luyến Mẫu Đại Giới
 425. Luyến Mẫu Hồi Ức Lục
 426. Luyến Mẫu Mật Ngữ
 427. Luyến Mẫu Một Cái Giá Lớn
 428. Luyện Ngục Thiên Sứ
 429. Luyến Thượng Đổng Sự Trường Phu Nhân
 430. Luyến Vớ “Nữ Hoàng” Hậu Cung Ti Nô
 431. Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện
 432. Lý Chính Thiên Tại Nhật Bổn Quát Tháo Phong Vân
 433. Lý Công Tử Dâm Loạn Sổ Điển
 434. Ly Dị Nữ Giáo Sư Chi Hiểu Nảy Sinh Bảo Bảo Dâm Đãng Tự Thuật Tính Phúc Thời Gian
 435. Lý Đức Phu Nhân
 436. Ly Hạ Cùng Bố Chồng
 437. Ly Hạ Hòa Công Công
 438. Ly Hôn Sau… Dạy Dỗ
 439. Lỵ Lâm Chi Mẫu
 440. Lý Nhỏ Vệ Báo Thù
 441. Lý Tiểu Vệ Đích Phục Cừu
 442. Lỵ Trước Khi Chi Mẫu
 443. Lý Vệ Phong Lưu Ký

Add Comment