1. [Loạn Xuyên] Hãm Nhập H Du Hí
 2. [Loạn Xuyên] Lâm Vào H Trò Chơi
 3. Lạ Lẫm Thị Trấn Nhỏ
 4. Lả Lướt Nghiệt Duyên
 5. La Lỵ Bút Ký I
 6. La Lỵ Công Ngụ
 7. Lạc Đạo Thần Giáo
 8. Lạc Dục Thiên Âm
 9. Lạc Đường Bàng Hoàng: Bên Gối Người Xa Lạ
 10. Lạc Đường Bàng Hoàng: Thu Diệp Bí Ẩn
 11. Lạc Đường Hồng Hạnh
 12. Lạc Hoa Nhược Vũ
 13. Lạc Nhạn Trưởng Ca
 14. Lại Danh Sư Đồ Chi Tình Trận Đánh Cờ
 15. Lại Tên Một Đám Dâm Đãng Nữ Sinh
 16. Lai Sinh Duyến
 17. Làm Âm Nhạc Giáo Sư Thê Tử
 18. Làm Cho Nguyệt
 19. Làm Cho Tận Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 20. Lam Cương Đế Nguyệt
 21. Làm Dáng Dâm Phụ Hỗn Loạn Sinh Hoạt Cá Nhân
 22. Lâm Gia Nghiệt Tử
 23. Lâm Hải Tuyết
 24. Làm Mẹ Phu Nhân
 25. Làm Người Mẫu
 26. Làm Người Ta Tiêu Hồn Thực Cốt Người Của Vợ Con Trang
 27. Làm Nguyệt
 28. Lâm Nguyệt Như Thiên
 29. Làm Nô Vi Phu Vi Ma Vương
 30. Làm Nữ Trải Qua: Cùng Mỹ Phụ Đích Loạn Tùy Chuyện Cũ
 31. Lâm Nương Tử Và Cao Nha Nội Truyện Xưa
 32. Làm Quan Là Phải Ôm Đùi: Thị Ủy Nhất Bí Thư
 33. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không
 34. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không’
 35. Lâm Thục Đẹp Đẽ Bị Đàn Thú Cưỡng Dâm Mang Thai
 36. Làm Vương Bát Khoái Hoạt
 37. Lân Cư, Đồng Học, Nữ Hữu
 38. Lần Đầu Tiên Mộng
 39. Lân Gia Đích Thiếu Phụ
 40. Lân Hoa Tìm Phương Mỹ Người Kiều
 41. Lân Nữ Online
 42. Lần Tìm Xuân Sắc Mười Hai Nhai
 43. Lan Tư Vật Ngữ
 44. Lẫn Vào Vương
 45. Lang Bái Vi Gian
 46. Làng Chơi Bên Trong Nữ Nhân
 47. Làng Chơi Dặm Nữ Nhân
 48. Lãng Đãng Hoàng Đế Bí Sử
 49. Lãng Đãng Nghiệt Thần
 50. Lãng Diễm Kỳ Hiệp Hậu Cung Lục
 51. Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non
 52. Lang Dục Giáo Trường
 53. Lang Dục Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 54. Lang Dục Phong Lưu
 55. Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ
 56. Lăng Hoa Ký
 57. Lang Khiếu Tam Quốc
 58. Lãng Kiếm Dâm Tâm
 59. Lẳng Lơ Giai Di
 60. Lẳng Lơ Phải Địt Tử
 61. Lăng Loạn Đích Bách Hợp
 62. Lãng Mạn Đô Thị Hậu Cung Ký
 63. Lãng Mạn Liệp Mỹ Truyện Ký
 64. Lãng Mạn Quan Đồ
 65. Lãng Mạn Săn Mỹ Truyện Ký
 66. Lãng Mạn Thôn Quan
 67. Lang Muốn Phong Lưu
 68. Lang Nhân Truy Mỹ Ký
 69. Lăng Nhục Bạn Gái
 70. Lăng Nhục Bạn Gái Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 71. Lăng Nhục Chân Dài Bạn Gái Uyển Chân
 72. Lăng Nhục Diệp Thị Xí Nghiệp Bốn Vị Thiên Kim
 73. Lăng Nhục Nữ Cảnh Sát
 74. Lăng Nhục Nữ Hữu Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 75. Lăng Nhục Nữ Minh Tinh Hệ Liệt
 76. Lang Nô Truyện
 77. Lăng Phong Phẩm Hương Lục
 78. Lãng Phụ Tranh Diễm
 79. Lãng Sử Kỳ Quan
 80. Lang Thang Nghiệt Thần
 81. Lang Thang Xử Nữ
 82. Lăng Thiên Truyền Thuyết
 83. Lãng Tích Hương Đô
 84. Lãng Tích Thần Điêu
 85. Lang Tính Tổng Tài Quá Hung Mãnh
 86. Lang Tính Trưởng Thôn
 87. Lãng Tử Giang Hồ
 88. Lãng Tử Giang Hồ Hậu Truyền
 89. Lãng Tử Hậu Cung Bách Hoa Lục
 90. Lãng Tử Hí Bách Hoa
 91. Lãng Tử Lục
 92. Lãng Tử Ngạn Thanh
 93. Lãng Tử Nhân Sinh
 94. Lãng Tử Quan Trường Liệp Diễm Ký
 95. Lãng Tử Thần Điêu
 96. Lãng Tử Xuất Mã
 97. Lăng Vân Bá Chủ
 98. Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ
 99. Lãnh Đạo Thân Tín
 100. Lãnh Địa Phong Lưu
 101. Lãnh Đình Đình Mười Năm
 102. Lãnh Hương Cốc
 103. Lánh Phụ Điều Giáo Tự Phách Liên Tiếp
 104. Lão Bà Ái Thượng Sàng
 105. Lão Bà Bắt Buộc Ta Khai Mở Hậu Cung
 106. Lão Bà Của Ta Là Cảnh Hoa
 107. Lão Bà Của Ta Là Hoa Khôi
 108. Lão Bà Của Ta Là Quân Hoa
 109. Lão Bà Của Ta Là Song Bào Thai
 110. Lão Bà Của Ta Là Tiên Tử
 111. Lão Bà Cùng Nhà Tạo Mẫu Tóc
 112. Lão Bà Cường Bách Ngã Khai Hậu Cung
 113. Lão Bà Đích Hấp Dẫn (Sexy) Khai Phát Cuộc Hành Trình
 114. Lão Bà Đích Tính Cảm Khai Phát Chi Lữ
 115. Lão Bà Diễm Vận Mụ Mụ
 116. Lão Bà Dục Vọng Cuộc Sống
 117. Lão Bà Gợi Cảm Khai Phát Hành Trình
 118. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội
 119. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội Phần Tiếp Theo
 120. Lão Bà Hệ Thống Của Ta
 121. Lão Bà Khiết Như
 122. Lão Bà Linh Thú Của Ta
 123. Lão Bà Lữ Hành Bí Ký
 124. Lão Bà Như Thế Nào Theo Một Cái Đơn Thuần Nữ Nhân Biến Thành Dâm Dục Mười Phần Dâm Phụ
 125. Lão Bà Theo Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 126. Lão Bà Thiếu Hà
 127. Lão Bà Thú Giao Thành Thích
 128. Lão Bà Trầm Luân
 129. Lão Bà Từ Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 130. Lão Bà Tuyết Nhi Đổi Thê Trải Qua
 131. Lão Bà Yêu Mến Giường
 132. Lão Binh Quách Đại Hạ
 133. Lão Công Chê Ít — Mị Mị Tính Phúc Nhân Sinh
 134. Lão Công Phấn Khích Chi Có Thê Mọi Người Thường
 135. Lão Giang Ăn Cỏ Non
 136. Lão Giang Cật Nộn Thảo
 137. Lão Hán Độc Chiếm Hoa Tỷ Muội
 138. Lão Hán Độc Chiêm Tả Muội Hoa
 139. Lão Kha Ngoài Ý Muốn Xuân Thiên
 140. Lão Khất Cái Chi Một Hoàn Một Liễu
 141. Lão Khất Cái Chi Không Dứt
 142. Lão Khất Cái Làm Chúng Nữ
 143. Lão Khất Cái Quật Khởi
 144. Lão Lư Đầu Đích Thối Hưu Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 145. Lão Lừa Đầu Về Hưu Cuộc Sống Hạnh Phúc
 146. Lão Mã Diễm Ngộ Ký
 147. Lão Ngưu Bị Bắt Ăn Nộn Thảo
 148. Lão Phu Thiểu Thê
 149. Lão Sư, Quá Cho Lực
 150. Lão Sư Chân Diện Mục
 151. Lão Sư Lưu Manh I
 152. Lão Sư Lưu Manh II
 153. Lão Sư Nguyên Thủy Nhất Tính Phúc
 154. Lão Sư Ta Muốn Ngươi
 155. Lão Sư Thái Dụ Yêu
 156. Lão Sư Thành Thục Thân Thể
 157. Lão Sư Tối Nguyên Thủy Đích Tính Phúc
 158. Lão Tôn Tính Phúc Sinh Hoạt
 159. Lão Vương Lưu Thi Thi
 160. Lạp Khắc Ti Bí Ẩn Cuộc Sống
 161. Lạp Lý Chinh Diễm Truyền Kỳ
 162. Lạp Lý Truyền Kỳ
 163. Lạp Mỗ Kỷ
 164. Lạp Ngập Tổng Tài Đích Siêu Cấp Diễm Ngộ
 165. Lạt Ma Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 166. Lật Nghiêng Hỏa Ảnh
 167. Lạt Thủ Thôi Hoa
 168. Laury Đêm Nay Lưu Lại
 169. Laury Nhà Trọ
 170. Laury Văn Album
 171. Larry Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 172. Larry Truyền Kỳ
 173. Lấy Bảo
 174. Lấy Cái Tỷ Tỷ Đem Làm Lão Bà
 175. Lay Động Thiên Sử
 176. Lấy Tháng
 177. Lệ Ảnh Giang Hồ
 178. Lệ Dục Võ Lâm
 179. Lelouch Chi Luân Hồi
 180. Lên Bá Đạo Mỹ Nữ Vợ Người Khác Tổng Giám Đốc
 181. Lên Chị Dâu Hoa Hồng Giường
 182. Lệnh Hồ Xung Hậu Soạn
 183. Lệnh Nương Phu Nhân
 184. Leo Lên Mụ Mụ Giường
 185. Lều Bên Trong Nguyên Thủy Dục Vọng
 186. Lều Dặm Nguyên Thủy Dục Vọng
 187. Liên Bang Quân Kỹ
 188. Liên Hoa Huề Hạc Phi
 189. Liên Hoa Tầm Phương Mỹ Nhân Kiều
 190. Liên Hoa Tìm Phương Mỹ Nhân Kiều
 191. Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 192. Liệp Diễm
 193. Liệp Diễm’
 194. Liệp Diễm Bảo Giới
 195. Liệp Diễm Cao Thủ
 196. Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 197. Liệp Diễm Chinh Phục
 198. Liệp Diễm Đại Tần
 199. Liệp Diễm Đô Thị
 200. Liệp Diễm Giang Hồ
 201. Liệp Diễm Giang Hồ Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
 202. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
 203. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Hậu Truyện
 204. Liệp Diễm Hậu Cung
 205. Liệp Diễm Hệ Thống Truyện Thuyết
 206. Liệp Diễm Hương Tu
 207. Liệp Diễm Sáng Thế Lục
 208. Liệp Diễm Sinh Hương
 209. Liệp Diễm Tầm Tần Ký
 210. Liệp Diễm Thần Điêu Phổ
 211. Liệp Diễm Thiên Đình Phong Lưu
 212. Liệp Diễm Thiên Hạ
 213. Liệp Diễm Thiên Hạ’
 214. Liệp Diễm Tìm Tần Nhớ
 215. Liệp Diễm Tình Ma
 216. Liệp Diễm Tinh Sư
 217. Liệp Diễm Vô Song
 218. Liệp Diễm Vô Song’
 219. Liệp Diễm Ỷ Thiên
 220. Liệp Hương Phong Lưu
 221. Liệp Mỹ Chinh Đồ
 222. Liệp Mỹ Dâm Thuật Sư
 223. Liệp Mỹ Dị Giới Nhất Chích Thương
 224. Liệp Mỹ Hành Trình
 225. Liệp Mỹ Hậu Cung Đô Thị Hành
 226. Liệp Mỹ Hậu Cung Đường
 227. Liệp Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 228. Liệp Mỹ Ngọc Long
 229. Liệp Mỹ Phong Nguyệt
 230. Liệp Mỹ Phong Vân Lục
 231. Liệp Mỹ Vô Hạn Hâu Cung Truyện
 232. Liệp Nhân Âu Dương Tiểu Hồng
 233. Liệp Sắc Thâu Hương
 234. Liệp Tình
 235. Liệt Diễm Tà Thần
 236. Liệt Diễm Ỷ Thiên
 237. Liệt Hỏa Phượng Hoàng
 238. Liệt Huyết Thanh Xuân
 239. Liệt Võ Chí
 240. Liễu Nhi Y Y
 241. Lingeries
 242. Lĩnh Chủ Chi Binh Phạt Thiên Hạ
 243. Lính Đặc Biệt Trường Học Mật Chuyện
 244. Lính Đặc Chủng Xuyên Qua Cùng Mỹ Nữ Song Tu: Tiên Gia
 245. Linh Đao Truyền Kỳ
 246. Linh Dị Nữ Vương
 247. Lĩnh Địa Phong Lưu
 248. Linh Đỉnh
 249. Lính Già Quách Đại Hạ
 250. Lính Giải Ngũ Loạn Tình Nhân Sinh
 251. Linh Hồn Chế Sư
 252. Linh Hồn Chủng Thực
 253. Linh Hồn Gieo Trồng
 254. Linh Hồn Lãng Tử
 255. Linh Hồn Sang Sư
 256. Linh Hồn Trồng Trọt
 257. Linh Kiếm Ma Đế – Ma Linh Song Tu
 258. Linh Lung Nghiệt Duyên
 259. Linh Tê Giới
 260. Linh Thứu Phi Long
 261. Lỗ Ban Bí Truyền 36 Thức Sàng Phổ
 262. Lộ Chi Bi Minh
 263. Lộ Chi Rên Rĩ
 264. Lô Đỉnh Ký
 265. Loa Công Chúa
 266. Lỏa Hí Phong Ba
 267. Lỏa Lộ Thê
 268. Lỏa Yêu Lập Gia Đình
 269. Loạn Cuồng Tình
 270. Loạn Đắc Yếu Tử
 271. Loạn Dục, Lợi Nhàn Trang
 272. Loạn Dục Công Chúa
 273. Loạn Dục Đa Lợi Tạp
 274. Loạn Dục Đô Thị
 275. Loạn Dục Hoa Nhị
 276. Loạn Dục Nhân Sinh
 277. Loạn Duyên Cùng Mê Tình
 278. Loạn Không Diễm Mỹ Lục
 279. Loạn Lạc Chết Chóc Chí
 280. Loạn Luân 1
 281. Loạn Luân 2
 282. Loạn Luân 3
 283. Loạn Luân 4
 284. Loạn Luân Cả Nhà
 285. Loạn Luân Gia Tộc Chi Tống Thị Cộng Thê
 286. Loạn Luân Là Một Loại Khác Che Chở
 287. Loạn Luân Món Thập Cẩm
 288. Loạn Luân Phong Lưu
 289. Loạn Luân Tập Hợp 1
 290. Loạn Luân Tập Hợp 2
 291. Loạn Luân Tập Hợp 3
 292. Loạn Luân Thiên Đường
 293. Loạn Luân Tiểu Thuyết Đại Tập Hợp
 294. Loạn Luân Tiểu Tử Thuật Phòng The Cùng Mười Lăm Cái Mỹ Nhân
 295. Loạn Luân Toàn Tập
 296. Loạn Luân Truyện
 297. Loạn Luân Vương Trung Vương
 298. Loạn Mẫu Duyên
 299. Loạn Muốn Chết
 300. Loạn Muốn Nhiều Lợi Tạp
 301. Loạn Phân Xuân Sắc Đến Người Ta
 302. Loạn Phân Xuân Sắc Đáo Nhân Gia
 303. Loạn Tây Du
 304. Loạn Thế Giai Lệ
 305. Loạn Thế Hồng Nhan
 306. Loạn Thế Kim Bình Mai
 307. Loạn Thế Mưa Gió Tình
 308. Loạn Thế Phong Vũ Tình
 309. Loạn Thế Thần Ma
 310. Loạn Thế Tu Sắc Hành
 311. Loạn Tình Gia Đình
 312. Loạn Tình Lấy Tháng
 313. Loạn Tình Lộng Nguyệt
 314. Loạn Vân Hoặc Đều
 315. Loạn Vân Phi Độ
 316. Loạn Vận Tình Duyên
 317. Loạn Vô Ích Diễm Mỹ Lục
 318. Loạn Yêu Mỹ
 319. Lộc Đỉnh Hậu Cung Phong Lưu Hành
 320. Lộc Đỉnh Ký Oai Truyện
 321. Lộc Đỉnh Ký Thú
 322. Lộc Đỉnh Ký Thú’
 323. Lộc Đỉnh Phong Lưu Ký
 324. Lộc Trấn Tuế Nguyệt
 325. Lộc Trấn Việc Ít Người Biết Đến
 326. Lôi Đạo Thiên Tôn
 327. Lỗi Lạc Tinh Quan
 328. Lỗi Lầm Sung Sướng
 329. Lôi Long Cùng Tử La Lan
 330. Lỗi Muốn Cuộc Sống
 331. Lôi Thần Kinh Thiên
 332. Lôi Thân Phong Lưu Lục
 333. Lỗi Ủng Giang Sơn Nằm Mỹ Nhân
 334. Lỗi Vô Ích Nước Tháng Mạt Yêu
 335. LOL Đồng Nhân Chủ Tể Chi Lực
 336. Loli Đêm Nay Lưu Lại
 337. Lớn Nhỏ Mỹ Nữ Yêu Mến Ta
 338. Long Châu Chi Dâm Long Ngạo Thiên
 339. Long Chiến Sĩ
 340. Long Chiến Sĩ Hệ Liệt
 341. Long Chiến Sĩ Chính Truyện
 342. Long Chiến Sĩ Tiền Truyện
 343. Long Chiến Sĩ Ngoại Truyện
 344. Long Cơ Chi Vũ
 345. Long Đằng Thiên Hạ
 346. Long Diễn Bụi Hoa
 347. Long Diễn Hương Thôn
 348. Long Du Bụi Hoa
 349. Long Du Diễm Giới
 350. Long Du Hoa Tùng
 351. Long Du Thiên Hạ
 352. Long Dục Đô Thị
 353. Long Dục Đô Thị Phần Tiếp Theo
 354. Long Dục Đô Thị Hành
 355. Long Duệ
 356. Long Hành Thiên Hạ
 357. Long Hí Cửu Phượng Chi Mỹ Nữ Kiều Thê
 358. Long Hí Hoa Tùng
 359. Long Hí Hương Thôn
 360. Long Hoàng Diễm Đế
 361. Long Hồn Hiệp Ảnh
 362. Long Hồn Hiệp Ảnh Nón Xanh Cải Biên (Lâm Bích Nhu Thiên)
 363. Long Hồn Huyết Ngọc
 364. Long Huyết Chiến Sĩ
 365. Long Huyết Chiến Thần
 366. Long Huyết Phí Đằng
 367. Long Huyết Sôi Trào
 368. Long Lưỡi Lan
 369. Lông Mà Đích Bí Mật
 370. Long Ngạo
 371. Long Ngạo Hoa Đều Hậu Cung Ghi Chép
 372. Long Ngạo Hoa Đô Hậu Cung Lục
 373. Long Ngâm Bách Mỹ Duyến
 374. Lộng Nguyệt
 375. Long Nhập Hồng Trần
 376. Lông Nhi Đích Bí Mật
 377. Long Nữ Cuồng Tưởng Khúc
 378. Long Phi Phượng Vũ
 379. Long Phượng Tranh Hùng
 380. Lộng Sắc Thư Cửa Sổ
 381. Lộng Sắc Thư Song
 382. Long Sĩ Đầu
 383. Long Sứ
 384. Long Sứ Dưỡng Thành Kế Hoạch
 385. Long Sủng
 386. Long Thần Chiến Ca
 387. Long Thần Hành Khúc
 388. Long Thành Phong Nguyệt
 389. Long Thiệt Lan
 390. Long Thiếu Phúc Diễm Truyền
 391. Lòng Ta Khấp Huyết, Ly Hôn Sau Thê Tử Ở Tại Xã Khu Đối Diện Ngã Tư Đường
 392. Long Tại Biên Duyên
 393. Lộng Tẫn Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 394. Long Tiềm Hoa Đô
 395. Long Tiếu Cửu Thiên
 396. Long Tổ Đặc Công
 397. Long Tương
 398. Long Vân Bảo Đỉnh
 399. Long Vũ Kiếm Pháp
 400. Long Vực
 401. Lớp Binh Xinh Đẹp Mụ Mụ
 402. Lớp Trưởng Bí Mật
 403. Lột Xác — Hưởng Thụ Văn Phòng Bí Mật Tình Dục
 404. LOVE
 405. Lovelive Thôi Miên Đồng Nhân
 406. Lữ Phụng Tiên
 407. Lựa Chọn
 408. Lửa Dục Khó Ngủ
 409. Lừa Gạt Diễm Thiết Hương Chi Thái Giám Truyền Kỳ
 410. Lửa Rừng Đốt Xuân
 411. Lửa Rừng Thiêu Xuân
 412. Luân Gian Lão Bà Vi Tiểu Bảo
 413. Luân Hãm Đích Nữ Thần
 414. Luân Hồi Dâm Tử
 415. Luân Hồi Diễm Phúc Hành
 416. Luân Hồi Kiếm Điển
 417. Luân Hồi Tà Thần Sasuke
 418. Luân Hồi Võ Lâm Hậu Cung Lục
 419. Luân Vi Gái Giang Hồ Đích Nữ Cảnh Quan
 420. Lúc Ấy Minh Nguyệt Tại
 421. Lúc Ấy Trăng Sáng Tại
 422. Lục Chi Kiếm Sĩ Chi Sơ Xuất Mao Lư Kiều Thê Thụ Nhục
 423. Lục Chi Kiếm Sĩ Mới Bắt Đầu Ra Nhà Tranh Kiều Thê Chịu Nhục
 424. Lục Cửu Ký Sự
 425. Lục Đầu Cân: Cộng Hưởng Kiều Thê
 426. Lục Đi Qua Tiến Hành Lúc
 427. Lục Đích Quá Khứ Tiến Hành Thì
 428. Lục Dục Trọng Sinh
 429. Lục Giới Đế Vương
 430. Lục Long Hồng Phượng
 431. Lục Lữ Du Tiên
 432. Lục Mạo Đích Ai Hào
 433. Lục Mão Tình Thâm
 434. Lục Mạo Túc Cầu Hệ Thống
 435. Lúc Này Mới Không Phải Ta Muốn Số Mạng
 436. Lúc Nhỏ
 437. Lục Nô Nhi Tử Hiến Mẫu Thân
 438. Lục Sắc Đích Long Châu Thế Giới
 439. Lục Tại Zombie Thành
 440. Lục Tích Chi Vạn Tông Triều Thiên Lục
 441. Lục Triều Thanh Vũ Ký
 442. Lục Triều Vân Long Ngâm
 443. Lục Triều Yến Ca Hành
 444. Lục Uyển Tâm Cung
 445. Lung Nhi Bí Mật
 446. Lung Tung Ảo Tưởng
 447. Lung Tung Ảo Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Đời Sống
 448. Lúng Túng Nữ Nhân Được
 449. Lưới Du Chi Ngạo Long Ngàn Năm Dị Nghe Thấy Lục
 450. Lưới Du Dâm Duyến (Sửa Đính Bản)
 451. Lưỡng Đại Phong Tình Trái
 452. Lưỡng Điểm Chi Gian
 453. Lương Sơn Bá Cùng Chúc Anh Đài Bổ Sung Lý Lịch
 454. Lưỡng Thế Huề Mỹ Tiêu Diêu Du
 455. Lướt Sóng Phong Lưu
 456. Lưu Dục Phong Tình Lục
 457. Lưu Kim Hưng Vong Lục
 458. Lưu Lạc Hoa Đô
 459. Lưu Lạc Hương Đô
 460. Lưu Lạc Thần Điêu
 461. Lưu Lãng Giả Chi Lữ
 462. Lưu Lãng Hán Đích Hiếp Bách
 463. Lưu Luyến Hồng Hạnh
 464. Lưu Luyến Mẫu Tiếng Lòng
 465. Lưu Manh Bản Sắc
 466. Lưu Manh Bóng Đá Quản Lí
 467. Lưu Manh Công Tử
 468. Lưu Manh Đại Địa Chủ
 469. Lưu Manh Đại Hanh
 470. Lưu Manh Diễm Ngộ Ký
 471. Lưu Manh Gương Tốt
 472. Lưu Manh Hậu Cung Lục
 473. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyện
 474. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyền Thuyết
 475. Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
 476. Lưu Manh Lái Xe
 477. Lưu Manh Lão Sư
 478. Lưu Manh Lão Sư’
 479. Lưu Manh Sư Biểu
 480. Lưu Manh Tài Xế
 481. Lưu Manh Thái Giám
 482. Lưu Manh Thần Tiên Tại Dị Giới
 483. Lưu Manh Thiếu Gia
 484. Lưu Manh Thiếu Gia Trần Thế Du
 485. Lưu Manh Trùm
 486. Lưu Manh Vạn Tuế
 487. Lưu Mỹ Tạp Ký
 488. Lưu Phong Dị Tưởng
 489. Lưu Phong Nghĩ Khác
 490. Lưu Thôn Mỹ Phụ Hôn Ngoại Mê Tình
 491. Luyện Đan Thần Y
 492. Luyện Huyết Chuyên Gia – Vô Xỉ Cương Thi
 493. Luyện Kim Sĩ Mary
 494. Luyến Luyến Hồng Hạnh
 495. Luyến Mẫu Đại Giới
 496. Luyến Mẫu Hồi Ức Lục
 497. Luyến Mẫu Mật Ngữ
 498. Luyến Mẫu Một Cái Giá Lớn
 499. Luyện Ngục Thiên Sứ
 500. Luyến Thượng Đổng Sự Trường Phu Nhân
 501. Luyến Vớ “Nữ Hoàng” Hậu Cung Ti Nô
 502. Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện
 503. Lý Chính Thiên Tại Nhật Bổn Quát Tháo Phong Vân
 504. Lý Công Tử Dâm Loạn Sổ Điển
 505. Ly Dị Nữ Giáo Sư Chi Hiểu Nảy Sinh Bảo Bảo Dâm Đãng Tự Thuật Tính Phúc Thời Gian
 506. Lý Đức Phu Nhân
 507. Ly Hạ Cùng Bố Chồng
 508. Ly Hạ Hòa Công Công
 509. Ly Hôn Sau… Dạy Dỗ
 510. Lỵ Lâm Chi Mẫu
 511. Lý Nhỏ Vệ Báo Thù
 512. Lý Tiểu Vệ Đích Phục Cừu
 513. Lỵ Trước Khi Chi Mẫu
 514. Lý Vệ Phong Lưu Ký

Add Comment