1. Lạ Lẫm Thị Trấn Nhỏ
 2. Lả Lướt Nghiệt Duyên
 3. La Lỵ Bút Ký I
 4. La Lỵ Công Ngụ
 5. Lạc Đạo Thần Giáo
 6. Lạc Dục Thiên âm
 7. Lạc Đường Bàng Hoàng: Bên Gối Người Xa Lạ
 8. Lạc Đường Bàng Hoàng: Thu Diệp Bí Ẩn
 9. Lạc Đường Hồng Hạnh
 10. Lạc Hoa Nhược Vũ
 11. Lạc Nhạn Trưởng Ca
 12. Lại Danh Sư Đồ Chi Tình Trận Đánh Cờ
 13. Lại Tên Một Đám Dâm Đãng Nữ Sinh
 14. Lai Sinh Duyến
 15. Làm Âm Nhạc Giáo Sư Thê Tử
 16. Làm Cho Nguyệt
 17. Làm Cho Tận Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 18. Lam Cương Đế Nguyệt
 19. Làm Dáng Dâm Phụ Hỗn Loạn Sinh Hoạt Cá Nhân
 20. Lâm Gia Nghiệt Tử
 21. Lâm Hải Tuyết
 22. Làm Mẹ Phu Nhân
 23. Làm Người Mẫu
 24. Làm Người Ta Tiêu Hồn Thực Cốt Người Của Vợ Con Trang
 25. Làm Nguyệt
 26. Lâm Nguyệt Như Thiên
 27. Làm Nô Vi Phu Vi Ma Vương
 28. Làm Nữ Trải Qua: Cùng Mỹ Phụ Đích Loạn Tùy Chuyện Cũ
 29. Lâm Nương Tử Và Cao Nha Nội Truyện Xưa
 30. Làm Quan Là Phải Ôm Đùi: Thị Ủy Nhất Bí Thư
 31. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không
 32. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không’
 33. Lâm Thục Đẹp Đẽ Bị Đàn Thú Cưỡng Dâm Mang Thai
 34. Làm Vương Bát Khoái Hoạt
 35. Lân Cư, Đồng Học, Nữ Hữu
 36. Lần Đầu Tiên Mộng
 37. Lân Gia Đích Thiếu Phụ
 38. Lân Hoa Tìm Phương Mỹ Người Kiều
 39. Lân Nữ Online
 40. Lần Tìm Xuân Sắc Mười Hai Nhai
 41. Lan Tư Vật Ngữ
 42. Lẫn Vào Vương
 43. Lang Bái Vi Gian
 44. Làng Chơi Bên Trong Nữ Nhân
 45. Làng Chơi Dặm Nữ Nhân
 46. Lãng Đãng Hoàng Đế Bí Sử
 47. Lãng Đãng Nghiệt Thần
 48. Lãng Diễm Kỳ Hiệp Hậu Cung Lục
 49. Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non
 50. Lang Dục Giáo Trường
 51. Lang Dục Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 52. Lang Dục Phong Lưu
 53. Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ
 54. Lăng Hoa Ký
 55. Lang Khiếu Tam Quốc
 56. Lãng Kiếm Dâm Tâm
 57. Lẳng Lơ Giai Di
 58. Lẳng Lơ Phải Địt Tử
 59. Lăng Loạn Đích Bách Hợp
 60. Lãng Mạn Đô Thị Hậu Cung Ký
 61. Lãng Mạn Liệp Mỹ Truyện Ký
 62. Lãng Mạn Quan Đồ
 63. Lãng Mạn Săn Mỹ Truyện Ký
 64. Lãng Mạn Thôn Quan
 65. Lang Muốn Phong Lưu
 66. Lang Nhân Truy Mỹ Ký
 67. Lăng Nhục Bạn Gái
 68. Lăng Nhục Bạn Gái Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 69. Lăng Nhục Chân Dài Bạn Gái Uyển Chân
 70. Lăng Nhục Diệp Thị Xí Nghiệp Bốn Vị Thiên Kim
 71. Lăng Nhục Nữ Cảnh Sát
 72. Lăng Nhục Nữ Hữu Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 73. Lăng Nhục Nữ Minh Tinh Hệ Liệt
 74. Lang Nô Truyện
 75. Lăng Phong Phẩm Hương Lục
 76. Lãng Phụ Tranh Diễm
 77. Lãng Sử Kỳ Quan
 78. Lang Thang Nghiệt Thần
 79. Lang Thang Xử Nữ
 80. Lăng Thiên Truyền Thuyết
 81. Lãng Tích Hương Đô
 82. Lãng Tích Thần Điêu
 83. Lang Tính Tổng Tài Quá Hung Mãnh
 84. Lang Tính Trưởng Thôn
 85. Lãng Tử Giang Hồ
 86. Lãng Tử Giang Hồ Hậu Truyền
 87. Lãng Tử Hậu Cung Bách Hoa Lục
 88. Lãng Tử Hí Bách Hoa
 89. Lãng Tử Lục
 90. Lãng Tử Ngạn Thanh
 91. Lãng Tử Nhân Sinh
 92. Lãng Tử Quan Trường Liệp Diễm Ký
 93. Lãng Tử Thần Điêu
 94. Lãng Tử Xuất Mã
 95. Lăng Vân Bá Chủ
 96. Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ
 97. Lãnh Đạo Thân Tín
 98. Lãnh Địa Phong Lưu
 99. Lãnh Đình Đình Mười Năm
 100. Lãnh Hương Cốc
 101. Lánh Phụ Điều Giáo Tự Phách Liên Tiếp
 102. Lão Bà Ái Thượng Sàng
 103. Lão Bà Bắt Buộc Ta Khai Mở Hậu Cung
 104. Lão Bà Của Ta Là Cảnh Hoa
 105. Lão Bà Của Ta Là Hoa Khôi
 106. Lão Bà Của Ta Là Quân Hoa
 107. Lão Bà Của Ta Là Song Bào Thai
 108. Lão Bà Của Ta Là Tiên Tử
 109. Lão Bà Cùng Nhà Tạo Mẫu Tóc
 110. Lão Bà Cường Bách Ngã Khai Hậu Cung
 111. Lão Bà Đích Hấp Dẫn (Sexy) Khai Phát Cuộc Hành Trình
 112. Lão Bà Đích Tính Cảm Khai Phát Chi Lữ
 113. Lão Bà Diễm Vận Mụ Mụ
 114. Lão Bà Dục Vọng Cuộc Sống
 115. Lão Bà Gợi Cảm Khai Phát Hành Trình
 116. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội
 117. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội Phần Tiếp Theo
 118. Lão Bà Hệ Thống Của Ta
 119. Lão Bà Khiết Như
 120. Lão Bà Linh Thú Của Ta
 121. Lão Bà Lữ Hành Bí Ký
 122. Lão Bà Như Thế Nào Theo Một Cái Đơn Thuần Nữ Nhân Biến Thành Dâm Dục Mười Phần Dâm Phụ
 123. Lão Bà Theo Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 124. Lão Bà Thiếu Hà
 125. Lão Bà Thú Giao Thành Thích
 126. Lão Bà Trầm Luân
 127. Lão Bà Từ Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 128. Lão Bà Tuyết Nhi Đổi Thê Trải Qua
 129. Lão Bà Yêu Mến Giường
 130. Lão Công Chê Ít — Mị Mị Tính Phúc Nhân Sinh
 131. Lão Công Phấn Khích Chi Có Thê Mọi Người Thường
 132. Lão Kha Ngoài Ý Muốn Xuân Thiên
 133. Lão Lư Đầu Đích Thối Hưu Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 134. Lão Lừa Đầu Về Hưu Cuộc Sống Hạnh Phúc
 135. Lão Mã Diễm Ngộ Ký
 136. Lão Ngưu Bị Bắt Ăn Nộn Thảo
 137. Lão Phu Thiểu Thê
 138. Lão Sư, Quá Cho Lực
 139. Lão Sư Chân Diện Mục
 140. Lão Sư Lưu Manh I
 141. Lão Sư Lưu Manh II
 142. Lão Sư Nguyên Thủy Nhất Tính Phúc
 143. Lão Sư Ta Muốn Ngươi
 144. Lão Sư Thái Dụ Yêu
 145. Lão Sư Thành Thục Thân Thể
 146. Lão Sư Tối Nguyên Thủy Đích Tính Phúc
 147. Lão Tôn Tính Phúc Sinh Hoạt
 148. Lạp Khắc Ti Bí Ẩn Cuộc Sống
 149. Lạp Lý Chinh Diễm Truyền Kỳ
 150. Lạp Lý Truyền Kỳ
 151. Lạp Mỗ Kỷ
 152. Lạp Ngập Tổng Tài Đích Siêu Cấp Diễm Ngộ
 153. Lạt Ma Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 154. Lật Nghiêng Hỏa Ảnh
 155. Lạt Thủ Thôi Hoa
 156. Laury Đêm Nay Lưu Lại
 157. Laury Nhà Trọ
 158. Laury Văn Album
 159. Larry Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 160. Larry Truyền Kỳ
 161. Lấy Bảo
 162. Lấy Cái Tỷ Tỷ Đem Làm Lão Bà
 163. Lay Động Thiên Sử
 164. Lấy Tháng
 165. Lệ Ảnh Giang Hồ
 166. Lệ Dục Võ Lâm
 167. Lelouch Chi Luân Hồi
 168. Lên Bá Đạo Mỹ Nữ Vợ Người Khác Tổng Giám Đốc
 169. Lên Chị Dâu Hoa Hồng Giường
 170. Lệnh Hồ Xung Hậu Soạn
 171. Lệnh Nương Phu Nhân
 172. Leo Lên Mụ Mụ Giường
 173. Lều Bên Trong Nguyên Thủy Dục Vọng
 174. Lều Dặm Nguyên Thủy Dục Vọng
 175. Liên Bang Quân Kỹ
 176. Liên Hoa Huề Hạc Phi
 177. Liên Hoa Tầm Phương Mỹ Nhân Kiều
 178. Liên Hoa Tìm Phương Mỹ Nhân Kiều
 179. Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 180. Liệp Diễm
 181. Liệp Diễm’
 182. Liệp Diễm Bảo Giới
 183. Liệp Diễm Cao Thủ
 184. Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 185. Liệp Diễm Chinh Phục
 186. Liệp Diễm Đại Tần
 187. Liệp Diễm Giang Hồ
 188. Liệp Diễm Giang Hồ Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
 189. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
 190. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Hậu Truyện
 191. Liệp Diễm Hậu Cung
 192. Liệp Diễm Hệ Thống Truyện Thuyết
 193. Liệp Diễm Hương Tu
 194. Liệp Diễm Sáng Thế Lục
 195. Liệp Diễm Sinh Hương
 196. Liệp Diễm Tầm Tần Ký
 197. Liệp Diễm Thần Điêu Phổ
 198. Liệp Diễm Thiên Đình Phong Lưu
 199. Liệp Diễm Thiên Hạ
 200. Liệp Diễm Thiên Hạ’
 201. Liệp Diễm Tìm Tần Nhớ
 202. Liệp Diễm Tình Ma
 203. Liệp Diễm Tinh Sư
 204. Liệp Diễm Vô Song
 205. Liệp Diễm Vô Song’
 206. Liệp Diễm Ỷ Thiên
 207. Liệp Hương Phong Lưu
 208. Liệp Mỹ Chinh Đồ
 209. Liệp Mỹ Dâm Thuật Sư
 210. Liệp Mỹ Dị Giới Nhất Chích Thương
 211. Liệp Mỹ Hành Trình
 212. Liệp Mỹ Hậu Cung Đô Thị Hành
 213. Liệp Mỹ Hậu Cung Đường
 214. Liệp Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 215. Liệp Mỹ Ngọc Long
 216. Liệp Mỹ Phong Nguyệt
 217. Liệp Mỹ Phong Vân Lục
 218. Liệp Mỹ Vô Hạn Hâu Cung Truyện
 219. Liệp Nhân Âu Dương Tiểu Hồng
 220. Liệp Sắc Thâu Hương
 221. Liệp Tình
 222. Liệt Diễm Tà Thần
 223. Liệt Hỏa Phượng Hoàng
 224. Liệt Huyết Thanh Xuân
 225. Liệt Võ Chí
 226. Liễu Nhi Y Y
 227. Lingeries
 228. Lĩnh Chủ Chi Binh Phạt Thiên Hạ
 229. Lính Đặc Biệt Trường Học Mật Chuyện
 230. Linh Đao Truyền Kỳ
 231. Linh Dị Nữ Vương
 232. Lĩnh Địa Phong Lưu
 233. Linh Đỉnh
 234. Lính Giải Ngũ Loạn Tình Nhân Sinh
 235. Linh Hồn Chế Sư
 236. Linh Hồn Chủng Thực
 237. Linh Hồn Gieo Trồng
 238. Linh Hồn Lãng Tử
 239. Linh Hồn Sang Sư
 240. Linh Hồn Trồng Trọt
 241. Linh Kiếm Ma Đế – Ma Linh Song Tu
 242. Linh Lung Nghiệt Duyên
 243. Linh Tê Giới
 244. Linh Thứu Phi Long
 245. Lỗ Ban Bí Truyền 36 Thức Sàng Phổ
 246. Lộ Chi Bi Minh
 247. Lộ Chi Rên Rĩ
 248. Lô Đỉnh Ký
 249. Loa Công Chúa
 250. Lỏa Hí Phong Ba
 251. Lỏa Lộ Thê
 252. Lỏa Yêu Lập Gia Đình
 253. Loạn Cuồng Tình
 254. Loạn Đắc Yếu Tử
 255. Loạn Dục, Lợi Nhàn Trang
 256. Loạn Dục Công Chúa
 257. Loạn Dục Đa Lợi Tạp
 258. Loạn Dục Đô Thị
 259. Loạn Dục Hoa Nhị
 260. Loạn Dục Nhân Sinh
 261. Loạn Duyên Cùng Mê Tình
 262. Loạn Không Diễm Mỹ Lục
 263. Loạn Lạc Chết Chóc Chí
 264. Loạn Luân 1
 265. Loạn Luân 2
 266. Loạn Luân 3
 267. Loạn Luân 4
 268. Loạn Luân Cả Nhà
 269. Loạn Luân Gia Tộc Chi Tống Thị Cộng Thê
 270. Loạn Luân Là Một Loại Khác Che Chở
 271. Loạn Luân Món Thập Cẩm
 272. Loạn Luân Phong Lưu
 273. Loạn Luân Tập Hợp 1
 274. Loạn Luân Tập Hợp 2
 275. Loạn Luân Tập Hợp 3
 276. Loạn Luân Thiên Đường
 277. Loạn Luân Tiểu Thuyết Đại Tập Hợp
 278. Loạn Luân Tiểu Tử Thuật Phòng The Cùng Mười Lăm Cái Mỹ Nhân
 279. Loạn Luân Toàn Tập
 280. Loạn Luân Truyện
 281. Loạn Luân Vương Trung Vương
 282. Loạn Mẫu Duyên
 283. Loạn Muốn Chết
 284. Loạn Muốn Nhiều Lợi Tạp
 285. Loạn Phân Xuân Sắc Đến Người Ta
 286. Loạn Phân Xuân Sắc Đáo Nhân Gia
 287. Loạn Tây Du
 288. Loạn Thế Giai Lệ
 289. Loạn Thế Hồng Nhan
 290. Loạn Thế Kim Bình Mai
 291. Loạn Thế Mưa Gió Tình
 292. Loạn Thế Phong Vũ Tình
 293. Loạn Thế Thần Ma
 294. Loạn Thế Tu Sắc Hành
 295. Loạn Tình Gia Đình
 296. Loạn Tình Lấy Tháng
 297. Loạn Tình Lộng Nguyệt
 298. Loạn Vân Hoặc Đều
 299. Loạn Vân Phi Độ
 300. Loạn Vận Tình Duyên
 301. Loạn Vô Ích Diễm Mỹ Lục
 302. Loạn Yêu Mỹ
 303. Lộc Đỉnh Hậu Cung Phong Lưu Hành
 304. Lộc Đỉnh Ký Oai Truyện
 305. Lộc Đỉnh Ký Thú
 306. Lộc Đỉnh Ký Thú’
 307. Lộc Đỉnh Phong Lưu Ký
 308. Lộc Trấn Tuế Nguyệt
 309. Lộc Trấn Việc Ít Người Biết Đến
 310. Lôi Đạo Thiên Tôn
 311. Lỗi Lạc Tinh Quan
 312. Lỗi Lầm Sung Sướng
 313. Lôi Long Cùng Tử La Lan
 314. Lỗi Muốn Cuộc Sống
 315. Lôi Thần Kinh Thiên
 316. Lôi Thân Phong Lưu Lục
 317. Lỗi Ủng Giang Sơn Nằm Mỹ Nhân
 318. Lỗi Vô Ích Nước Tháng Mạt Yêu
 319. LOL Đồng Nhân Chủ Tể Chi Lực
 320. Loli Đêm Nay Lưu Lại
 321. Lớn Nhỏ Mỹ Nữ Yêu Mến Ta
 322. Long Châu Chi Dâm Long Ngạo Thiên
 323. Long Chiến Sĩ
 324. Long Chiến Sĩ Hệ Liệt
 325. Long Chiến Sĩ Chính Truyện
 326. Long Chiến Sĩ Tiền Truyện
 327. Long Chiến Sĩ Ngoại Truyện
 328. Long Cơ Chi Vũ
 329. Long Đằng Thiên Hạ
 330. Long Diễn Bụi Hoa
 331. Long Diễn Hương Thôn
 332. Long Du Bụi Hoa
 333. Long Du Diễm Giới
 334. Long Du Hoa Tùng
 335. Long Du Thiên Hạ
 336. Long Dục Đô Thị
 337. Long Dục Đô Thị Phần Tiếp Theo
 338. Long Dục Đô Thị Hành
 339. Long Duệ
 340. Long Hành Thiên Hạ
 341. Long Hí Cửu Phượng Chi Mỹ Nữ Kiều Thê
 342. Long Hí Hoa Tùng
 343. Long Hí Hương Thôn
 344. Long Hoàng Diễm Đế
 345. Long Hồn Hiệp Ảnh
 346. Long Hồn Hiệp Ảnh Nón Xanh Cải Biên (Lâm Bích Nhu Thiên)
 347. Long Hồn Huyết Ngọc
 348. Long Huyết Chiến Sĩ
 349. Long Huyết Chiến Thần
 350. Lông Mà Đích Bí Mật
 351. Long Ngạo Hoa Đều Hậu Cung Ghi Chép
 352. Long Ngạo Hoa Đô Hậu Cung Lục
 353. Long Ngâm Bách Mỹ Duyến
 354. Lộng Nguyệt
 355. Long Nhập Hồng Trần
 356. Lông Nhi Đích Bí Mật
 357. Long Nữ Cuồng Tưởng Khúc
 358. Long Phi Phượng Vũ
 359. Long Phượng Tranh Hùng
 360. Lộng Sắc Thư Cửa Sổ
 361. Lộng Sắc Thư Song
 362. Long Sĩ Đầu
 363. Long Sứ
 364. Long Sứ Dưỡng Thành Kế Hoạch
 365. Long Sủng
 366. Long Thần Chiến Ca
 367. Long Thần Hành Khúc
 368. Long Thành Phong Nguyệt
 369. Long Thiếu Phúc Diễm Truyền
 370. Lòng Ta Khấp Huyết, Ly Hôn Sau Thê Tử Ở Tại Xã Khu Đối Diện Ngã Tư Đường
 371. Long Tại Biên Duyên
 372. Lộng Tẫn Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 373. Long Tiềm Hoa Đô
 374. Long Tiếu Cửu Thiên
 375. Long Tổ Đặc Công
 376. Long Tương
 377. Long Vân Bảo Đỉnh
 378. Long Vũ Kiếm Pháp
 379. Long Vực
 380. Lớp Binh Xinh Đẹp Mụ Mụ
 381. Lớp Trưởng Bí Mật
 382. LOVE
 383. Lovelive Thôi Miên Đồng Nhân
 384. Lữ Phụng Tiên
 385. Lựa Chọn
 386. Lửa Dục Khó Ngủ
 387. Lừa Gạt Diễm Thiết Hương Chi Thái Giám Truyền Kỳ
 388. Lửa Rừng Đốt Xuân
 389. Lửa Rừng Thiêu Xuân
 390. Luân Gian Lão Bà Vi Tiểu Bảo
 391. Luân Hãm Đích Nữ Thần
 392. Luân Hồi Dâm Tử
 393. Luân Hồi Diễm Phúc Hành
 394. Luân Hồi Kiếm Điển
 395. Luân Hồi Tà Thần Sasuke
 396. Luân Hồi Võ Lâm Hậu Cung Lục
 397. Luân Vi Gái Giang Hồ Đích Nữ Cảnh Quan
 398. Lúc Ấy Minh Nguyệt Tại
 399. Lúc Ấy Trăng Sáng Tại
 400. Lục Chi Kiếm Sĩ Chi Sơ Xuất Mao Lư Kiều Thê Thụ Nhục
 401. Lục Chi Kiếm Sĩ Mới Bắt Đầu Ra Nhà Tranh Kiều Thê Chịu Nhục
 402. Lục Cửu Ký Sự
 403. Lục Đầu Cân: Cộng Hưởng Kiều Thê
 404. Lục Đi Qua Tiến Hành Lúc
 405. Lục Đích Quá Khứ Tiến Hành Thì
 406. Lục Dục Trọng Sinh
 407. Lục Giới Đế Vương
 408. Lục Long Hồng Phượng
 409. Lục Lữ Du Tiên
 410. Lục Mạo Đích Ai Hào
 411. Lục Mão Tình Thâm
 412. Lục Mạo Túc Cầu Hệ Thống
 413. Lúc Này Mới Không Phải Ta Muốn Số Mạng
 414. Lúc Nhỏ
 415. Lục Nô Nhi Tử Hiến Mẫu Thân
 416. Lục Sắc Đích Long Châu Thế Giới
 417. Lục Tại Zombie Thành
 418. Lục Tích Chi Vạn Tông Triều Thiên Lục
 419. Lục Triều Thanh Vũ Ký
 420. Lục Triều Vân Long Ngâm
 421. Lục Triều Yến Ca Hành
 422. Lục Uyển Tâm Cung
 423. Lung Nhi Bí Mật
 424. Lung Tung Ảo Tưởng
 425. Lung Tung Ảo Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Đời Sống
 426. Lúng Túng Nữ Nhân Được
 427. Lưới Du Dâm Duyến (Sửa Đính Bản)
 428. Lưỡng Đại Phong Tình Trái
 429. Lưỡng Điểm Chi Gian
 430. Lương Sơn Bá Cùng Chúc Anh Đài Bổ Sung Lý Lịch
 431. Lưỡng Thế Huề Mỹ Tiêu Diêu Du
 432. Lướt Sóng Phong Lưu
 433. Lưu Dục Phong Tình Lục
 434. Lưu Kim Hưng Vong Lục
 435. Lưu Lạc Hoa Đô
 436. Lưu Lạc Hương Đô
 437. Lưu Lạc Thần Điêu
 438. Lưu Lãng Giả Chi Lữ
 439. Lưu Luyến Hồng Hạnh
 440. Lưu Manh Bản Sắc
 441. Lưu Manh Bóng Đá Quản Lí
 442. Lưu Manh Công Tử
 443. Lưu Manh Đại Địa Chủ
 444. Lưu Manh Đại Hanh
 445. Lưu Manh Diễm Ngộ Ký
 446. Lưu Manh Gương Tốt
 447. Lưu Manh Hậu Cung Lục
 448. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyện
 449. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyền Thuyết
 450. Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
 451. Lưu Manh Lái Xe
 452. Lưu Manh Lão Sư
 453. Lưu Manh Lão Sư’
 454. Lưu Manh Sư Biểu
 455. Lưu Manh Tài Xế
 456. Lưu Manh Thái Giám
 457. Lưu Manh Thần Tiên Tại Dị Giới
 458. Lưu Manh Thiếu Gia
 459. Lưu Manh Thiếu Gia Trần Thế Du
 460. Lưu Manh Trùm
 461. Lưu Manh Vạn Tuế
 462. Lưu Mỹ Tạp Ký
 463. Lưu Phong Dị Tưởng
 464. Lưu Phong Nghĩ Khác
 465. Lưu Thôn Mỹ Phụ Hôn Ngoại Mê Tình
 466. Luyện Đan Thần Y
 467. Luyện Huyết Chuyên Gia – Vô Xỉ Cương Thi
 468. Luyện Kim Sĩ Mary
 469. Luyến Luyến Hồng Hạnh
 470. Luyến Mẫu Đại Giới
 471. Luyến Mẫu Hồi Ức Lục
 472. Luyến Mẫu Mật Ngữ
 473. Luyến Mẫu Một Cái Giá Lớn
 474. Luyện Ngục Thiên Sứ
 475. Luyến Thượng Đổng Sự Trường Phu Nhân
 476. Luyến Vớ “Nữ Hoàng” Hậu Cung Ti Nô
 477. Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện
 478. Lý Chính Thiên Tại Nhật Bổn Quát Tháo Phong Vân
 479. Lý Công Tử Dâm Loạn Sổ Điển
 480. Ly Dị Nữ Giáo Sư Chi Hiểu Nảy Sinh Bảo Bảo Dâm Đãng Tự Thuật Tính Phúc Thời Gian
 481. Lý Đức Phu Nhân
 482. Ly Hạ Cùng Bố Chồng
 483. Ly Hạ Hòa Công Công
 484. Ly Hôn Sau… Dạy Dỗ
 485. Lỵ Lâm Chi Mẫu
 486. Lý Nhỏ Vệ Báo Thù
 487. Lý Tiểu Vệ Đích Phục Cừu
 488. Lỵ Trước Khi Chi Mẫu
 489. Lý Vệ Phong Lưu Ký

Add Comment