1. Lạ Lẫm Thị Trấn Nhỏ
 2. Lả Lướt Nghiệt Duyên
 3. La Lỵ Bút Ký I
 4. La Lỵ Công Ngụ
 5. Lạc Đạo Thần Giáo
 6. Lạc Dục Thiên âm
 7. Lạc Đường Hồng Hạnh
 8. Lạc Hoa Nhược Vũ
 9. Lại Tên Một Đám Dâm Đãng Nữ Sinh
 10. Lai Sinh Duyến
 11. Làm Âm Nhạc Giáo Sư Thê Tử
 12. Làm Cho Nguyệt
 13. Làm Cho Tận Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 14. Lam Cương Đế Nguyệt
 15. Làm Dáng Dâm Phụ Hỗn Loạn Sinh Hoạt Cá Nhân
 16. Lâm Gia Nghiệt Tử
 17. Lâm Hải Tuyết
 18. Làm Mẹ Phu Nhân
 19. Làm Người Mẫu
 20. Làm Người Ta Tiêu Hồn Thực Cốt Người Của Vợ Con Trang
 21. Lâm Nguyệt Như Thiên
 22. Làm Nô Vi Phu Vi Ma Vương
 23. Làm Nữ Trải Qua: Cùng Mỹ Phụ Đích Loạn Tùy Chuyện Cũ
 24. Lâm Nương Tử Và Cao Nha Nội Truyện Xưa
 25. Làm Quan Là Phải Ôm Đùi: Thị Ủy Nhất Bí Thư
 26. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không
 27. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không’
 28. Lâm Thục Đẹp Đẽ Bị Đàn Thú Cưỡng Dâm Mang Thai
 29. Làm Vương Bát Khoái Hoạt
 30. Lân Cư, Đồng Học, Nữ Hữu
 31. Lần Đầu Tiên Mộng
 32. Lân Hoa Tìm Phương Mỹ Người Kiều
 33. Lân Nữ Online
 34. Lần Tìm Xuân Sắc Mười Hai Nhai
 35. Lan Tư Vật Ngữ
 36. Lẫn Vào Vương
 37. Lang Bái Vi Gian
 38. Làng Chơi Dặm Nữ Nhân
 39. Lãng Đãng Hoàng Đế Bí Sử
 40. Lãng Đãng Nghiệt Thần
 41. Lãng Diễm Kỳ Hiệp Hậu Cung Lục
 42. Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non
 43. Lang Dục Giáo Trường
 44. Lang Dục Phong Lưu
 45. Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ
 46. Lăng Hoa Ký
 47. Lang Khiếu Tam Quốc
 48. Lẳng Lơ Giai Di
 49. Lẳng Lơ Phải Địt Tử
 50. Lãng Mạn Đô Thị Hậu Cung Ký
 51. Lãng Mạn Liệp Mỹ Truyện Ký
 52. Lãng Mạn Quan Đồ
 53. Lãng Mạn Săn Mỹ Truyện Ký
 54. Lãng Mạn Thôn Quan
 55. Lang Muốn Phong Lưu
 56. Lang Nhân Truy Mỹ Ký
 57. Lăng Nhục Bạn Gái
 58. Lăng Nhục Bạn Gái Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 59. Lăng Nhục Diệp Thị Xí Nghiệp Bốn Vị Thiên Kim
 60. Lăng Nhục Nữ Cảnh Sát
 61. Lăng Nhục Nữ Minh Tinh Hệ Liệt
 62. Lang Nô Truyện
 63. Lăng Phong Phẩm Hương Lục
 64. Lãng Phụ Tranh Diễm
 65. Lãng Sử Kỳ Quan
 66. Lang Thang Nghiệt Thần
 67. Lang Thang Xử Nữ
 68. Lăng Thiên Truyền Thuyết
 69. Lãng Tích Hương Đô
 70. Lãng Tích Thần Điêu
 71. Lang Tính Tổng Tài Quá Hung Mãnh
 72. Lang Tính Trưởng Thôn
 73. Lãng Tử Giang Hồ
 74. Lãng Tử Giang Hồ Hậu Truyền
 75. Lãng Tử Hậu Cung Bách Hoa Lục
 76. Lãng Tử Lục
 77. Lãng Tử Ngạn Thanh
 78. Lãng Tử Nhân Sinh
 79. Lãng Tử Quan Trường Liệp Diễm Ký
 80. Lãng Tử Thần Điêu
 81. Lãng Tử Xuất Mã
 82. Lăng Vân Bá Chủ
 83. Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ
 84. Lãnh Đạo Thân Tín
 85. Lãnh Hương Cốc
 86. Lánh Phụ Điều Giáo Tự Phách Liên Tiếp
 87. Lão Bà Ái Thượng Sàng
 88. Lão Bà Bắt Buộc Ta Khai Mở Hậu Cung
 89. Lão Bà Của Ta Là Cảnh Hoa
 90. Lão Bà Của Ta Là Hoa Khôi
 91. Lão Bà Của Ta Là Quân Hoa
 92. Lão Bà Của Ta Là Song Bào Thai
 93. Lão Bà Của Ta Là Tiên Tử
 94. Lão Bà Cùng Nhà Tạo Mẫu Tóc
 95. Lão Bà Cường Bách Ngã Khai Hậu Cung
 96. Lão Bà Đích Hấp Dẫn (Sexy) Khai Phát Cuộc Hành Trình
 97. Lão Bà Đích Tính Cảm Khai Phát Chi Lữ
 98. Lão Bà Diễm Vận Mụ Mụ
 99. Lão Bà Dục Vọng Cuộc Sống
 100. Lão Bà Gợi Cảm Khai Phát Hành Trình
 101. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội
 102. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội Phần Tiếp Theo
 103. Lão Bà Hệ Thống Của Ta
 104. Lão Bà Khiết Như
 105. Lão Bà Linh Thú Của Ta
 106. Lão Bà Lữ Hành Bí Ký
 107. Lão Bà Thú Giao Thành Thích
 108. Lão Bà Trầm Luân
 109. Lão Bà Tuyết Nhi Đổi Thê Trải Qua
 110. Lão Bà Yêu Mến Giường
 111. Lão Công Chê Ít — Mị Mị Tính Phúc Nhân Sinh
 112. Lão Công Phấn Khích Chi Có Thê Mọi Người Thường
 113. Lão Kha Ngoài Ý Muốn Xuân Thiên
 114. Lão Mã Diễm Ngộ Ký
 115. Lão Ngưu Bị Bắt Ăn Nộn Thảo
 116. Lão Phu Thiểu Thê
 117. Lão Sư, Quá Cho Lực
 118. Lão Sư Chân Diện Mục
 119. Lão Sư Lưu Manh I
 120. Lão Sư Lưu Manh II
 121. Lão Sư Ta Muốn Ngươi
 122. Lão Sư Thái Dụ Yêu
 123. Lão Sư Thành Thục Thân Thể
 124. Lạp Khắc Ti Bí Ẩn Cuộc Sống
 125. Lạp Lý Chinh Diễm Truyền Kỳ
 126. Lạp Lý Truyền Kỳ
 127. Lạp Mỗ Kỷ
 128. Lạp Ngập Tổng Tài Đích Siêu Cấp Diễm Ngộ
 129. Lạt Ma Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 130. Lật Nghiêng Hỏa Ảnh
 131. Lạt Thủ Thôi Hoa
 132. Laury Đêm Nay Lưu Lại
 133. Laury Nhà Trọ
 134. Laury Văn Album
 135. Larry Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 136. Larry Truyền Kỳ
 137. Lấy Bảo
 138. Lấy Cái Tỷ Tỷ Đem Làm Lão Bà
 139. Lay Động Thiên Sử
 140. Lấy Tháng
 141. Lệ Ảnh Giang Hồ
 142. Lệ Dục Võ Lâm
 143. Lelouch Chi Luân Hồi
 144. Lên Bá Đạo Mỹ Nữ Vợ Người Khác Tổng Giám Đốc
 145. Lên Chị Dâu Hoa Hồng Giường
 146. Lệnh Hồ Xung Hậu Soạn
 147. Lệnh Nương Phu Nhân
 148. Leo Lên Mụ Mụ Giường
 149. Liên Hoa Huề Hạc Phi
 150. Liên Hoa Tầm Phương Mỹ Nhân Kiều
 151. Liên Hoa Tìm Phương Mỹ Nhân Kiều
 152. Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 153. Liệp Diễm
 154. Liệp Diễm’
 155. Liệp Diễm Bảo Giới
 156. Liệp Diễm Cao Thủ
 157. Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 158. Liệp Diễm Chinh Phục
 159. Liệp Diễm Đại Tần
 160. Liệp Diễm Giang Hồ
 161. Liệp Diễm Giang Hồ Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
 162. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
 163. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Hậu Truyện
 164. Liệp Diễm Hậu Cung
 165. Liệp Diễm Hương Tu
 166. Liệp Diễm Sáng Thế Lục
 167. Liệp Diễm Sinh Hương
 168. Liệp Diễm Tầm Tần Ký
 169. Liệp Diễm Thần Điêu Phổ
 170. Liệp Diễm Thiên Đình Phong Lưu
 171. Liệp Diễm Thiên Hạ
 172. Liệp Diễm Thiên Hạ’
 173. Liệp Diễm Tìm Tần Nhớ
 174. Liệp Diễm Tình Ma
 175. Liệp Diễm Tinh Sư
 176. Liệp Diễm Vô Song
 177. Liệp Diễm Vô Song’
 178. Liệp Diễm Ỷ Thiên
 179. Liệp Hương Phong Lưu
 180. Liệp Mỹ Dâm Thuật Sư
 181. Liệp Mỹ Hành Trình
 182. Liệp Mỹ Hậu Cung Đô Thị Hành
 183. Liệp Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 184. Liệp Mỹ Ngọc Long
 185. Liệp Mỹ Phong Vân Lục
 186. Liệp Mỹ Vô Hạn Hâu Cung Truyện
 187. Liệp Nhân Âu Dương Tiểu Hồng
 188. Liệp Sắc Thâu Hương
 189. Liệp Tình
 190. Liệt Diễm Tà Thần
 191. Liệt Hỏa Phượng Hoàng
 192. Liệt Huyết Thanh Xuân
 193. Liệt Võ Chí
 194. Liễu Nhi Y Y
 195. Lingeries
 196. Lính Đặc Biệt Trường Học Mật Chuyện
 197. Linh Đao Truyền Kỳ
 198. Linh Dị Nữ Vương
 199. Linh Đỉnh
 200. Lính Giải Ngũ Loạn Tình Nhân Sinh
 201. Linh Hồn Chế Sư
 202. Linh Hồn Chủng Thực
 203. Linh Hồn Gieo Trồng
 204. Linh Hồn Sang Sư
 205. Linh Hồn Trồng Trọt
 206. Linh Lung Nghiệt Duyên
 207. Linh Tê Giới
 208. Linh Thứu Phi Long
 209. Lỗ Ban Bí Truyền 36 Thức Sàng Phổ
 210. Lộ Chi Rên Rĩ
 211. Lô Đỉnh Ký
 212. Loa Công Chúa
 213. Lỏa Hí Phong Ba
 214. Lỏa Lộ Thê
 215. Lỏa Yêu Lập Gia Đình
 216. Loạn Cuồng Tình
 217. Loạn Đắc Yếu Tử
 218. Loạn Dục, Lợi Nhàn Trang
 219. Loạn Dục Công Chúa
 220. Loạn Dục Đa Lợi Tạp
 221. Loạn Dục Đô Thị
 222. Loạn Dục Hoa Nhị
 223. Loạn Dục Nhân Sinh
 224. Loạn Duyên Cùng Mê Tình
 225. Loạn Không Diễm Mỹ Lục
 226. Loạn Lạc Chết Chóc Chí
 227. Loạn Luân 1
 228. Loạn Luân 2
 229. Loạn Luân 3
 230. Loạn Luân 4
 231. Loạn Luân Cả Nhà
 232. Loạn Luân Là Một Loại Khác Che Chở
 233. Loạn Luân Phong Lưu
 234. Loạn Luân Tập Hợp 1
 235. Loạn Luân Tập Hợp 2
 236. Loạn Luân Tập Hợp 3
 237. Loạn Luân Tiểu Thuyết Đại Tập Hợp
 238. Loạn Luân Tiểu Tử Thuật Phòng The Cùng Mười Lăm Cái Mỹ Nhân
 239. Loạn Luân Toàn Tập
 240. Loạn Luân Truyện
 241. Loạn Luân Vương Trung Vương
 242. Loạn Mẫu Duyên
 243. Loạn Muốn Nhiều Lợi Tạp
 244. Loạn Phân Xuân Sắc Đến Người Ta
 245. Loạn Phân Xuân Sắc Đáo Nhân Gia
 246. Loạn Tây Du
 247. Loạn Thế Giai Lệ
 248. Loạn Thế Hồng Nhan
 249. Loạn Thế Kim Bình Mai
 250. Loạn Thế Mưa Gió Tình
 251. Loạn Thế Phong Vũ Tình
 252. Loạn Thế Tu Sắc Hành
 253. Loạn Tình Gia Đình
 254. Loạn Tình Lấy Tháng
 255. Loạn Tình Lộng Nguyệt
 256. Loạn Vân Hoặc Đều
 257. Loạn Vân Phi Độ
 258. Loạn Vận Tình Duyên
 259. Loạn Vô Ích Diễm Mỹ Lục
 260. Loạn Yêu Mỹ
 261. Lộc Đỉnh Hậu Cung Phong Lưu Hành
 262. Lộc Đỉnh Ký Thú
 263. Lộc Đỉnh Phong Lưu Ký
 264. Lộc Trấn Tuế Nguyệt
 265. Lộc Trấn Việc Ít Người Biết Đến
 266. Lôi Đạo Thiên Tôn
 267. Lỗi Lạc Tinh Quan
 268. Lỗi Lầm Sung Sướng
 269. Lôi Long Cùng Tử La Lan
 270. Lỗi Muốn Cuộc Sống
 271. Lôi Thần Kinh Thiên
 272. Lôi Thân Phong Lưu Lục
 273. Lỗi Ủng Giang Sơn Nằm Mỹ Nhân
 274. Lỗi Vô Ích Nước Tháng Mạt Yêu
 275. LOL Đồng Nhân Chủ Tể Chi Lực
 276. Loli Đêm Nay Lưu Lại
 277. Lớn Nhỏ Mỹ Nữ Yêu Mến Ta
 278. Long Châu Chi Dâm Long Ngạo Thiên
 279. Long Chiến Sĩ
 280. Long Chiến Sĩ Hệ Liệt
 281. Long Chiến Sĩ Chính Truyện
 282. Long Chiến Sĩ Tiền Truyện
 283. Long Chiến Sĩ Ngoại Truyện
 284. Long Cơ Chi Vũ
 285. Long Đằng Thiên Hạ
 286. Long Diễn Bụi Hoa
 287. Long Diễn Hương Thôn
 288. Long Du Bụi Hoa
 289. Long Du Diễm Giới
 290. Long Du Hoa Tùng
 291. Long Du Thiên Hạ
 292. Long Dục Đô Thị
 293. Long Dục Đô Thị Hành
 294. Long Duệ
 295. Long Hành Thiên Hạ
 296. Long Hí Cửu Phượng Chi Mỹ Nữ Kiều Thê
 297. Long Hí Hoa Tùng
 298. Long Hí Hương Thôn
 299. Long Hoàng Diễm Đế
 300. Long Hồn Hiệp Ảnh
 301. Long Hồn Hiệp Ảnh Nón Xanh Cải Biên (Lâm Bích Nhu Thiên)
 302. Long Huyết Chiến Sĩ
 303. Long Huyết Chiến Thần
 304. Lông Mà Đích Bí Mật
 305. Long Ngạo Hoa Đô Hậu Cung Lục
 306. Long Ngâm Bách Mỹ Duyến
 307. Lộng Nguyệt
 308. Long Nhập Hồng Trần
 309. Lông Nhi Đích Bí Mật
 310. Long Nữ Cuồng Tưởng Khúc
 311. Long Phi Phượng Vũ
 312. Long Phượng Tranh Hùng
 313. Long Sứ
 314. Long Sứ Dưỡng Thành Kế Hoạch
 315. Long Sủng
 316. Long Thần Chiến Ca
 317. Long Thần Hành Khúc
 318. Long Thành Phong Nguyệt
 319. Lòng Ta Khấp Huyết, Ly Hôn Sau Thê Tử Ở Tại Xã Khu Đối Diện Ngã Tư Đường
 320. Lộng Tẫn Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 321. Long Tiềm Hoa Đô
 322. Long Tiếu Cửu Thiên
 323. Long Tổ Đặc Công
 324. Long Tương
 325. Long Vân Bảo Đỉnh
 326. Long Vũ Kiếm Pháp
 327. Long Vực
 328. Lớp Binh Xinh Đẹp Mụ Mụ
 329. LOVE
 330. Lovelive Thôi Miên Đồng Nhân
 331. Lữ Phụng Tiên
 332. Lựa Chọn
 333. Lửa Dục Khó Ngủ
 334. Lừa Gạt Diễm Thiết Hương Chi Thái Giám Truyền Kỳ
 335. Lửa Rừng Đốt Xuân
 336. Luân Gian Lão Bà Vi Tiểu Bảo
 337. Luân Hãm Đích Nữ Thần
 338. Luân Hồi Dâm Tử
 339. Luân Hồi Diễm Phúc Hành
 340. Luân Hồi Kiếm Điển
 341. Luân Hồi Tà Thần Sasuke
 342. Luân Hồi Võ Lâm Hậu Cung Lục
 343. Luân Vi Gái Giang Hồ Đích Nữ Cảnh Quan
 344. Lúc Ấy Minh Nguyệt Tại
 345. Lúc Ấy Trăng Sáng Tại
 346. Lục Cửu Ký Sự
 347. Lục Đầu Cân: Cộng Hưởng Kiều Thê
 348. Lục Đi Qua Tiến Hành Lúc
 349. Lục Đích Quá Khứ Tiến Hành Thì
 350. Lục Dục Trọng Sinh
 351. Lục Giới Đế Vương
 352. Lục Long Hồng Phượng
 353. Lục Mạo Đích Ai Hào
 354. Lục Mão Tình Thâm
 355. Lục Mạo Túc Cầu Hệ Thống
 356. Lúc Này Mới Không Phải Ta Muốn Số Mạng
 357. Lục Nô Nhi Tử Hiến Mẫu Thân
 358. Lục Sắc Đích Long Châu Thế Giới
 359. Lục Triều Thanh Vũ Ký
 360. Lục Triều Vân Long Ngâm
 361. Lục Triều Yến Ca Hành
 362. Lục Uyển Tâm Cung
 363. Lung Nhi Bí Mật
 364. Lung Tung Ảo Tưởng
 365. Lung Tung Ảo Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Đời Sống
 366. Lúng Túng Nữ Nhân Được
 367. Lưới Du Dâm Duyến (Sửa Đính Bản)
 368. Lưỡng Điểm Chi Gian
 369. Lương Sơn Bá Cùng Chúc Anh Đài Bổ Sung Lý Lịch
 370. Lưỡng Thế Huề Mỹ Tiêu Diêu Du
 371. Lướt Sóng Phong Lưu
 372. Lưu Dục Phong Tình Lục
 373. Lưu Kim Hưng Vong Lục
 374. Lưu Lạc Hoa Đô
 375. Lưu Lạc Hương Đô
 376. Lưu Lạc Thần Điêu
 377. Lưu Lãng Giả Chi Lữ
 378. Lưu Luyến Hồng Hạnh
 379. Lưu Manh Bản Sắc
 380. Lưu Manh Bóng Đá Quản Lí
 381. Lưu Manh Công Tử
 382. Lưu Manh Đại Địa Chủ
 383. Lưu Manh Đại Hanh
 384. Lưu Manh Diễm Ngộ Ký
 385. Lưu Manh Gương Tốt
 386. Lưu Manh Hậu Cung Lục
 387. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyện
 388. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyền Thuyết
 389. Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
 390. Lưu Manh Lái Xe
 391. Lưu Manh Lão Sư
 392. Lưu Manh Lão Sư’
 393. Lưu Manh Sư Biểu
 394. Lưu Manh Tài Xế
 395. Lưu Manh Thái Giám
 396. Lưu Manh Thần Tiên Tại Dị Giới
 397. Lưu Manh Thiếu Gia
 398. Lưu Manh Thiếu Gia Trần Thế Du
 399. Lưu Manh Trùm
 400. Lưu Mỹ Tạp Ký
 401. Lưu Thôn Mỹ Phụ Hôn Ngoại Mê Tình
 402. Luyện Đan Thần Y
 403. Luyện Huyết Chuyên Gia – Vô Xỉ Cương Thi
 404. Luyện Kim Sĩ Mary
 405. Luyến Luyến Hồng Hạnh
 406. Luyến Mẫu Đại Giới
 407. Luyến Mẫu Hồi Ức Lục
 408. Luyến Mẫu Mật Ngữ
 409. Luyện Ngục Thiên Sứ
 410. Luyến Thượng Đổng Sự Trường Phu Nhân
 411. Luyến Vớ “Nữ Hoàng” Hậu Cung Ti Nô
 412. Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện
 413. Lý Chính Thiên Tại Nhật Bổn Quát Tháo Phong Vân
 414. Lý Công Tử Dâm Loạn Sổ Điển
 415. Ly Dị Nữ Giáo Sư Chi Hiểu Nảy Sinh Bảo Bảo Dâm Đãng Tự Thuật Tính Phúc Thời Gian
 416. Lý Đức Phu Nhân
 417. Ly Hạ Cùng Bố Chồng
 418. Ly Hạ Hòa Công Công
 419. Ly Hôn Sau… Dạy Dỗ
 420. Lỵ Lâm Chi Mẫu
 421. Lỵ Trước Khi Chi Mẫu
 422. Lý Vệ Phong Lưu Ký

Add Comment