1. Lạ Lẫm Thị Trấn Nhỏ
 2. Lả Lướt Nghiệt Duyên
 3. La Lỵ Bút Ký I
 4. La Lỵ Công Ngụ
 5. Lạc Đạo Thần Giáo
 6. Lạc Dục Thiên Âm
 7. Lạc Đường Bàng Hoàng: Bên Gối Người Xa Lạ
 8. Lạc Đường Bàng Hoàng: Thu Diệp Bí Ẩn
 9. Lạc Đường Hồng Hạnh
 10. Lạc Hoa Nhược Vũ
 11. Lạc Nhạn Trưởng Ca
 12. Lại Danh Sư Đồ Chi Tình Trận Đánh Cờ
 13. Lại Tên Một Đám Dâm Đãng Nữ Sinh
 14. Lai Sinh Duyến
 15. Làm Âm Nhạc Giáo Sư Thê Tử
 16. Làm Cho Nguyệt
 17. Làm Cho Tận Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 18. Lam Cương Đế Nguyệt
 19. Làm Dáng Dâm Phụ Hỗn Loạn Sinh Hoạt Cá Nhân
 20. Lâm Gia Nghiệt Tử
 21. Lâm Hải Tuyết
 22. Làm Mẹ Phu Nhân
 23. Làm Người Mẫu
 24. Làm Người Ta Tiêu Hồn Thực Cốt Người Của Vợ Con Trang
 25. Làm Nguyệt
 26. Lâm Nguyệt Như Thiên
 27. Làm Nô Vi Phu Vi Ma Vương
 28. Làm Nữ Trải Qua: Cùng Mỹ Phụ Đích Loạn Tùy Chuyện Cũ
 29. Lâm Nương Tử Và Cao Nha Nội Truyện Xưa
 30. Làm Quan Là Phải Ôm Đùi: Thị Ủy Nhất Bí Thư
 31. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không
 32. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không’
 33. Lâm Thục Đẹp Đẽ Bị Đàn Thú Cưỡng Dâm Mang Thai
 34. Làm Vương Bát Khoái Hoạt
 35. Lân Cư, Đồng Học, Nữ Hữu
 36. Lần Đầu Tiên Mộng
 37. Lân Gia Đích Thiếu Phụ
 38. Lân Hoa Tìm Phương Mỹ Người Kiều
 39. Lân Nữ Online
 40. Lần Tìm Xuân Sắc Mười Hai Nhai
 41. Lan Tư Vật Ngữ
 42. Lẫn Vào Vương
 43. Lang Bái Vi Gian
 44. Làng Chơi Bên Trong Nữ Nhân
 45. Làng Chơi Dặm Nữ Nhân
 46. Lãng Đãng Hoàng Đế Bí Sử
 47. Lãng Đãng Nghiệt Thần
 48. Lãng Diễm Kỳ Hiệp Hậu Cung Lục
 49. Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non
 50. Lang Dục Giáo Trường
 51. Lang Dục Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 52. Lang Dục Phong Lưu
 53. Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ
 54. Lăng Hoa Ký
 55. Lang Khiếu Tam Quốc
 56. Lãng Kiếm Dâm Tâm
 57. Lẳng Lơ Giai Di
 58. Lẳng Lơ Phải Địt Tử
 59. Lăng Loạn Đích Bách Hợp
 60. Lãng Mạn Đô Thị Hậu Cung Ký
 61. Lãng Mạn Liệp Mỹ Truyện Ký
 62. Lãng Mạn Quan Đồ
 63. Lãng Mạn Săn Mỹ Truyện Ký
 64. Lãng Mạn Thôn Quan
 65. Lang Muốn Phong Lưu
 66. Lang Nhân Truy Mỹ Ký
 67. Lăng Nhục Bạn Gái
 68. Lăng Nhục Bạn Gái Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 69. Lăng Nhục Chân Dài Bạn Gái Uyển Chân
 70. Lăng Nhục Diệp Thị Xí Nghiệp Bốn Vị Thiên Kim
 71. Lăng Nhục Nữ Cảnh Sát
 72. Lăng Nhục Nữ Hữu Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 73. Lăng Nhục Nữ Minh Tinh Hệ Liệt
 74. Lang Nô Truyện
 75. Lăng Phong Phẩm Hương Lục
 76. Lãng Phụ Tranh Diễm
 77. Lãng Sử Kỳ Quan
 78. Lang Thang Nghiệt Thần
 79. Lang Thang Xử Nữ
 80. Lăng Thiên Truyền Thuyết
 81. Lãng Tích Hương Đô
 82. Lãng Tích Thần Điêu
 83. Lang Tính Tổng Tài Quá Hung Mãnh
 84. Lang Tính Trưởng Thôn
 85. Lãng Tử Giang Hồ
 86. Lãng Tử Giang Hồ Hậu Truyền
 87. Lãng Tử Hậu Cung Bách Hoa Lục
 88. Lãng Tử Hí Bách Hoa
 89. Lãng Tử Lục
 90. Lãng Tử Ngạn Thanh
 91. Lãng Tử Nhân Sinh
 92. Lãng Tử Quan Trường Liệp Diễm Ký
 93. Lãng Tử Thần Điêu
 94. Lãng Tử Xuất Mã
 95. Lăng Vân Bá Chủ
 96. Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ
 97. Lãnh Đạo Thân Tín
 98. Lãnh Địa Phong Lưu
 99. Lãnh Đình Đình Mười Năm
 100. Lãnh Hương Cốc
 101. Lánh Phụ Điều Giáo Tự Phách Liên Tiếp
 102. Lão Bà Ái Thượng Sàng
 103. Lão Bà Bắt Buộc Ta Khai Mở Hậu Cung
 104. Lão Bà Của Ta Là Cảnh Hoa
 105. Lão Bà Của Ta Là Hoa Khôi
 106. Lão Bà Của Ta Là Quân Hoa
 107. Lão Bà Của Ta Là Song Bào Thai
 108. Lão Bà Của Ta Là Tiên Tử
 109. Lão Bà Cùng Nhà Tạo Mẫu Tóc
 110. Lão Bà Cường Bách Ngã Khai Hậu Cung
 111. Lão Bà Đích Hấp Dẫn (Sexy) Khai Phát Cuộc Hành Trình
 112. Lão Bà Đích Tính Cảm Khai Phát Chi Lữ
 113. Lão Bà Diễm Vận Mụ Mụ
 114. Lão Bà Dục Vọng Cuộc Sống
 115. Lão Bà Gợi Cảm Khai Phát Hành Trình
 116. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội
 117. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội Phần Tiếp Theo
 118. Lão Bà Hệ Thống Của Ta
 119. Lão Bà Khiết Như
 120. Lão Bà Linh Thú Của Ta
 121. Lão Bà Lữ Hành Bí Ký
 122. Lão Bà Như Thế Nào Theo Một Cái Đơn Thuần Nữ Nhân Biến Thành Dâm Dục Mười Phần Dâm Phụ
 123. Lão Bà Theo Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 124. Lão Bà Thiếu Hà
 125. Lão Bà Thú Giao Thành Thích
 126. Lão Bà Trầm Luân
 127. Lão Bà Từ Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 128. Lão Bà Tuyết Nhi Đổi Thê Trải Qua
 129. Lão Bà Yêu Mến Giường
 130. Lão Công Chê Ít — Mị Mị Tính Phúc Nhân Sinh
 131. Lão Công Phấn Khích Chi Có Thê Mọi Người Thường
 132. Lão Hán Độc Chiếm Hoa Tỷ Muội
 133. Lão Hán Độc Chiêm Tả Muội Hoa
 134. Lão Kha Ngoài Ý Muốn Xuân Thiên
 135. Lão Khất Cái Làm Chúng Nữ
 136. Lão Khất Cái Quật Khởi
 137. Lão Lư Đầu Đích Thối Hưu Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 138. Lão Lừa Đầu Về Hưu Cuộc Sống Hạnh Phúc
 139. Lão Mã Diễm Ngộ Ký
 140. Lão Ngưu Bị Bắt Ăn Nộn Thảo
 141. Lão Phu Thiểu Thê
 142. Lão Sư, Quá Cho Lực
 143. Lão Sư Chân Diện Mục
 144. Lão Sư Lưu Manh I
 145. Lão Sư Lưu Manh II
 146. Lão Sư Nguyên Thủy Nhất Tính Phúc
 147. Lão Sư Ta Muốn Ngươi
 148. Lão Sư Thái Dụ Yêu
 149. Lão Sư Thành Thục Thân Thể
 150. Lão Sư Tối Nguyên Thủy Đích Tính Phúc
 151. Lão Tôn Tính Phúc Sinh Hoạt
 152. Lão Vương Lưu Thi Thi
 153. Lạp Khắc Ti Bí Ẩn Cuộc Sống
 154. Lạp Lý Chinh Diễm Truyền Kỳ
 155. Lạp Lý Truyền Kỳ
 156. Lạp Mỗ Kỷ
 157. Lạp Ngập Tổng Tài Đích Siêu Cấp Diễm Ngộ
 158. Lạt Ma Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 159. Lật Nghiêng Hỏa Ảnh
 160. Lạt Thủ Thôi Hoa
 161. Laury Đêm Nay Lưu Lại
 162. Laury Nhà Trọ
 163. Laury Văn Album
 164. Larry Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 165. Larry Truyền Kỳ
 166. Lấy Bảo
 167. Lấy Cái Tỷ Tỷ Đem Làm Lão Bà
 168. Lay Động Thiên Sử
 169. Lấy Tháng
 170. Lệ Ảnh Giang Hồ
 171. Lệ Dục Võ Lâm
 172. Lelouch Chi Luân Hồi
 173. Lên Bá Đạo Mỹ Nữ Vợ Người Khác Tổng Giám Đốc
 174. Lên Chị Dâu Hoa Hồng Giường
 175. Lệnh Hồ Xung Hậu Soạn
 176. Lệnh Nương Phu Nhân
 177. Leo Lên Mụ Mụ Giường
 178. Lều Bên Trong Nguyên Thủy Dục Vọng
 179. Lều Dặm Nguyên Thủy Dục Vọng
 180. Liên Bang Quân Kỹ
 181. Liên Hoa Huề Hạc Phi
 182. Liên Hoa Tầm Phương Mỹ Nhân Kiều
 183. Liên Hoa Tìm Phương Mỹ Nhân Kiều
 184. Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 185. Liệp Diễm
 186. Liệp Diễm’
 187. Liệp Diễm Bảo Giới
 188. Liệp Diễm Cao Thủ
 189. Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 190. Liệp Diễm Chinh Phục
 191. Liệp Diễm Đại Tần
 192. Liệp Diễm Đô Thị
 193. Liệp Diễm Giang Hồ
 194. Liệp Diễm Giang Hồ Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
 195. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
 196. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Hậu Truyện
 197. Liệp Diễm Hậu Cung
 198. Liệp Diễm Hệ Thống Truyện Thuyết
 199. Liệp Diễm Hương Tu
 200. Liệp Diễm Sáng Thế Lục
 201. Liệp Diễm Sinh Hương
 202. Liệp Diễm Tầm Tần Ký
 203. Liệp Diễm Thần Điêu Phổ
 204. Liệp Diễm Thiên Đình Phong Lưu
 205. Liệp Diễm Thiên Hạ
 206. Liệp Diễm Thiên Hạ’
 207. Liệp Diễm Tìm Tần Nhớ
 208. Liệp Diễm Tình Ma
 209. Liệp Diễm Tinh Sư
 210. Liệp Diễm Vô Song
 211. Liệp Diễm Vô Song’
 212. Liệp Diễm Ỷ Thiên
 213. Liệp Hương Phong Lưu
 214. Liệp Mỹ Chinh Đồ
 215. Liệp Mỹ Dâm Thuật Sư
 216. Liệp Mỹ Dị Giới Nhất Chích Thương
 217. Liệp Mỹ Hành Trình
 218. Liệp Mỹ Hậu Cung Đô Thị Hành
 219. Liệp Mỹ Hậu Cung Đường
 220. Liệp Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 221. Liệp Mỹ Ngọc Long
 222. Liệp Mỹ Phong Nguyệt
 223. Liệp Mỹ Phong Vân Lục
 224. Liệp Mỹ Vô Hạn Hâu Cung Truyện
 225. Liệp Nhân Âu Dương Tiểu Hồng
 226. Liệp Sắc Thâu Hương
 227. Liệp Tình
 228. Liệt Diễm Tà Thần
 229. Liệt Diễm Ỷ Thiên
 230. Liệt Hỏa Phượng Hoàng
 231. Liệt Huyết Thanh Xuân
 232. Liệt Võ Chí
 233. Liễu Nhi Y Y
 234. Lingeries
 235. Lĩnh Chủ Chi Binh Phạt Thiên Hạ
 236. Lính Đặc Biệt Trường Học Mật Chuyện
 237. Linh Đao Truyền Kỳ
 238. Linh Dị Nữ Vương
 239. Lĩnh Địa Phong Lưu
 240. Linh Đỉnh
 241. Lính Giải Ngũ Loạn Tình Nhân Sinh
 242. Linh Hồn Chế Sư
 243. Linh Hồn Chủng Thực
 244. Linh Hồn Gieo Trồng
 245. Linh Hồn Lãng Tử
 246. Linh Hồn Sang Sư
 247. Linh Hồn Trồng Trọt
 248. Linh Kiếm Ma Đế – Ma Linh Song Tu
 249. Linh Lung Nghiệt Duyên
 250. Linh Tê Giới
 251. Linh Thứu Phi Long
 252. Lỗ Ban Bí Truyền 36 Thức Sàng Phổ
 253. Lộ Chi Bi Minh
 254. Lộ Chi Rên Rĩ
 255. Lô Đỉnh Ký
 256. Loa Công Chúa
 257. Lỏa Hí Phong Ba
 258. Lỏa Lộ Thê
 259. Lỏa Yêu Lập Gia Đình
 260. Loạn Cuồng Tình
 261. Loạn Đắc Yếu Tử
 262. Loạn Dục, Lợi Nhàn Trang
 263. Loạn Dục Công Chúa
 264. Loạn Dục Đa Lợi Tạp
 265. Loạn Dục Đô Thị
 266. Loạn Dục Hoa Nhị
 267. Loạn Dục Nhân Sinh
 268. Loạn Duyên Cùng Mê Tình
 269. Loạn Không Diễm Mỹ Lục
 270. Loạn Lạc Chết Chóc Chí
 271. Loạn Luân 1
 272. Loạn Luân 2
 273. Loạn Luân 3
 274. Loạn Luân 4
 275. Loạn Luân Cả Nhà
 276. Loạn Luân Gia Tộc Chi Tống Thị Cộng Thê
 277. Loạn Luân Là Một Loại Khác Che Chở
 278. Loạn Luân Món Thập Cẩm
 279. Loạn Luân Phong Lưu
 280. Loạn Luân Tập Hợp 1
 281. Loạn Luân Tập Hợp 2
 282. Loạn Luân Tập Hợp 3
 283. Loạn Luân Thiên Đường
 284. Loạn Luân Tiểu Thuyết Đại Tập Hợp
 285. Loạn Luân Tiểu Tử Thuật Phòng The Cùng Mười Lăm Cái Mỹ Nhân
 286. Loạn Luân Toàn Tập
 287. Loạn Luân Truyện
 288. Loạn Luân Vương Trung Vương
 289. Loạn Mẫu Duyên
 290. Loạn Muốn Chết
 291. Loạn Muốn Nhiều Lợi Tạp
 292. Loạn Phân Xuân Sắc Đến Người Ta
 293. Loạn Phân Xuân Sắc Đáo Nhân Gia
 294. Loạn Tây Du
 295. Loạn Thế Giai Lệ
 296. Loạn Thế Hồng Nhan
 297. Loạn Thế Kim Bình Mai
 298. Loạn Thế Mưa Gió Tình
 299. Loạn Thế Phong Vũ Tình
 300. Loạn Thế Thần Ma
 301. Loạn Thế Tu Sắc Hành
 302. Loạn Tình Gia Đình
 303. Loạn Tình Lấy Tháng
 304. Loạn Tình Lộng Nguyệt
 305. Loạn Vân Hoặc Đều
 306. Loạn Vân Phi Độ
 307. Loạn Vận Tình Duyên
 308. Loạn Vô Ích Diễm Mỹ Lục
 309. Loạn Yêu Mỹ
 310. Lộc Đỉnh Hậu Cung Phong Lưu Hành
 311. Lộc Đỉnh Ký Oai Truyện
 312. Lộc Đỉnh Ký Thú
 313. Lộc Đỉnh Ký Thú’
 314. Lộc Đỉnh Phong Lưu Ký
 315. Lộc Trấn Tuế Nguyệt
 316. Lộc Trấn Việc Ít Người Biết Đến
 317. Lôi Đạo Thiên Tôn
 318. Lỗi Lạc Tinh Quan
 319. Lỗi Lầm Sung Sướng
 320. Lôi Long Cùng Tử La Lan
 321. Lỗi Muốn Cuộc Sống
 322. Lôi Thần Kinh Thiên
 323. Lôi Thân Phong Lưu Lục
 324. Lỗi Ủng Giang Sơn Nằm Mỹ Nhân
 325. Lỗi Vô Ích Nước Tháng Mạt Yêu
 326. LOL Đồng Nhân Chủ Tể Chi Lực
 327. Loli Đêm Nay Lưu Lại
 328. Lớn Nhỏ Mỹ Nữ Yêu Mến Ta
 329. Long Châu Chi Dâm Long Ngạo Thiên
 330. Long Chiến Sĩ
 331. Long Chiến Sĩ Hệ Liệt
 332. Long Chiến Sĩ Chính Truyện
 333. Long Chiến Sĩ Tiền Truyện
 334. Long Chiến Sĩ Ngoại Truyện
 335. Long Cơ Chi Vũ
 336. Long Đằng Thiên Hạ
 337. Long Diễn Bụi Hoa
 338. Long Diễn Hương Thôn
 339. Long Du Bụi Hoa
 340. Long Du Diễm Giới
 341. Long Du Hoa Tùng
 342. Long Du Thiên Hạ
 343. Long Dục Đô Thị
 344. Long Dục Đô Thị Phần Tiếp Theo
 345. Long Dục Đô Thị Hành
 346. Long Duệ
 347. Long Hành Thiên Hạ
 348. Long Hí Cửu Phượng Chi Mỹ Nữ Kiều Thê
 349. Long Hí Hoa Tùng
 350. Long Hí Hương Thôn
 351. Long Hoàng Diễm Đế
 352. Long Hồn Hiệp Ảnh
 353. Long Hồn Hiệp Ảnh Nón Xanh Cải Biên (Lâm Bích Nhu Thiên)
 354. Long Hồn Huyết Ngọc
 355. Long Huyết Chiến Sĩ
 356. Long Huyết Chiến Thần
 357. Long Huyết Phí Đằng
 358. Long Huyết Sôi Trào
 359. Long Lưỡi Lan
 360. Lông Mà Đích Bí Mật
 361. Long Ngạo
 362. Long Ngạo Hoa Đều Hậu Cung Ghi Chép
 363. Long Ngạo Hoa Đô Hậu Cung Lục
 364. Long Ngâm Bách Mỹ Duyến
 365. Lộng Nguyệt
 366. Long Nhập Hồng Trần
 367. Lông Nhi Đích Bí Mật
 368. Long Nữ Cuồng Tưởng Khúc
 369. Long Phi Phượng Vũ
 370. Long Phượng Tranh Hùng
 371. Lộng Sắc Thư Cửa Sổ
 372. Lộng Sắc Thư Song
 373. Long Sĩ Đầu
 374. Long Sứ
 375. Long Sứ Dưỡng Thành Kế Hoạch
 376. Long Sủng
 377. Long Thần Chiến Ca
 378. Long Thần Hành Khúc
 379. Long Thành Phong Nguyệt
 380. Long Thiệt Lan
 381. Long Thiếu Phúc Diễm Truyền
 382. Lòng Ta Khấp Huyết, Ly Hôn Sau Thê Tử Ở Tại Xã Khu Đối Diện Ngã Tư Đường
 383. Long Tại Biên Duyên
 384. Lộng Tẫn Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 385. Long Tiềm Hoa Đô
 386. Long Tiếu Cửu Thiên
 387. Long Tổ Đặc Công
 388. Long Tương
 389. Long Vân Bảo Đỉnh
 390. Long Vũ Kiếm Pháp
 391. Long Vực
 392. Lớp Binh Xinh Đẹp Mụ Mụ
 393. Lớp Trưởng Bí Mật
 394. Lột Xác — Hưởng Thụ Văn Phòng Bí Mật Tình Dục
 395. LOVE
 396. Lovelive Thôi Miên Đồng Nhân
 397. Lữ Phụng Tiên
 398. Lựa Chọn
 399. Lửa Dục Khó Ngủ
 400. Lừa Gạt Diễm Thiết Hương Chi Thái Giám Truyền Kỳ
 401. Lửa Rừng Đốt Xuân
 402. Lửa Rừng Thiêu Xuân
 403. Luân Gian Lão Bà Vi Tiểu Bảo
 404. Luân Hãm Đích Nữ Thần
 405. Luân Hồi Dâm Tử
 406. Luân Hồi Diễm Phúc Hành
 407. Luân Hồi Kiếm Điển
 408. Luân Hồi Tà Thần Sasuke
 409. Luân Hồi Võ Lâm Hậu Cung Lục
 410. Luân Vi Gái Giang Hồ Đích Nữ Cảnh Quan
 411. Lúc Ấy Minh Nguyệt Tại
 412. Lúc Ấy Trăng Sáng Tại
 413. Lục Chi Kiếm Sĩ Chi Sơ Xuất Mao Lư Kiều Thê Thụ Nhục
 414. Lục Chi Kiếm Sĩ Mới Bắt Đầu Ra Nhà Tranh Kiều Thê Chịu Nhục
 415. Lục Cửu Ký Sự
 416. Lục Đầu Cân: Cộng Hưởng Kiều Thê
 417. Lục Đi Qua Tiến Hành Lúc
 418. Lục Đích Quá Khứ Tiến Hành Thì
 419. Lục Dục Trọng Sinh
 420. Lục Giới Đế Vương
 421. Lục Long Hồng Phượng
 422. Lục Lữ Du Tiên
 423. Lục Mạo Đích Ai Hào
 424. Lục Mão Tình Thâm
 425. Lục Mạo Túc Cầu Hệ Thống
 426. Lúc Này Mới Không Phải Ta Muốn Số Mạng
 427. Lúc Nhỏ
 428. Lục Nô Nhi Tử Hiến Mẫu Thân
 429. Lục Sắc Đích Long Châu Thế Giới
 430. Lục Tại Zombie Thành
 431. Lục Tích Chi Vạn Tông Triều Thiên Lục
 432. Lục Triều Thanh Vũ Ký
 433. Lục Triều Vân Long Ngâm
 434. Lục Triều Yến Ca Hành
 435. Lục Uyển Tâm Cung
 436. Lung Nhi Bí Mật
 437. Lung Tung Ảo Tưởng
 438. Lung Tung Ảo Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Đời Sống
 439. Lúng Túng Nữ Nhân Được
 440. Lưới Du Chi Ngạo Long Ngàn Năm Dị Nghe Thấy Lục
 441. Lưới Du Dâm Duyến (Sửa Đính Bản)
 442. Lưỡng Đại Phong Tình Trái
 443. Lưỡng Điểm Chi Gian
 444. Lương Sơn Bá Cùng Chúc Anh Đài Bổ Sung Lý Lịch
 445. Lưỡng Thế Huề Mỹ Tiêu Diêu Du
 446. Lướt Sóng Phong Lưu
 447. Lưu Dục Phong Tình Lục
 448. Lưu Kim Hưng Vong Lục
 449. Lưu Lạc Hoa Đô
 450. Lưu Lạc Hương Đô
 451. Lưu Lạc Thần Điêu
 452. Lưu Lãng Giả Chi Lữ
 453. Lưu Luyến Hồng Hạnh
 454. Lưu Luyến Mẫu Tiếng Lòng
 455. Lưu Manh Bản Sắc
 456. Lưu Manh Bóng Đá Quản Lí
 457. Lưu Manh Công Tử
 458. Lưu Manh Đại Địa Chủ
 459. Lưu Manh Đại Hanh
 460. Lưu Manh Diễm Ngộ Ký
 461. Lưu Manh Gương Tốt
 462. Lưu Manh Hậu Cung Lục
 463. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyện
 464. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyền Thuyết
 465. Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
 466. Lưu Manh Lái Xe
 467. Lưu Manh Lão Sư
 468. Lưu Manh Lão Sư’
 469. Lưu Manh Sư Biểu
 470. Lưu Manh Tài Xế
 471. Lưu Manh Thái Giám
 472. Lưu Manh Thần Tiên Tại Dị Giới
 473. Lưu Manh Thiếu Gia
 474. Lưu Manh Thiếu Gia Trần Thế Du
 475. Lưu Manh Trùm
 476. Lưu Manh Vạn Tuế
 477. Lưu Mỹ Tạp Ký
 478. Lưu Phong Dị Tưởng
 479. Lưu Phong Nghĩ Khác
 480. Lưu Thôn Mỹ Phụ Hôn Ngoại Mê Tình
 481. Luyện Đan Thần Y
 482. Luyện Huyết Chuyên Gia – Vô Xỉ Cương Thi
 483. Luyện Kim Sĩ Mary
 484. Luyến Luyến Hồng Hạnh
 485. Luyến Mẫu Đại Giới
 486. Luyến Mẫu Hồi Ức Lục
 487. Luyến Mẫu Mật Ngữ
 488. Luyến Mẫu Một Cái Giá Lớn
 489. Luyện Ngục Thiên Sứ
 490. Luyến Thượng Đổng Sự Trường Phu Nhân
 491. Luyến Vớ “Nữ Hoàng” Hậu Cung Ti Nô
 492. Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện
 493. Lý Chính Thiên Tại Nhật Bổn Quát Tháo Phong Vân
 494. Lý Công Tử Dâm Loạn Sổ Điển
 495. Ly Dị Nữ Giáo Sư Chi Hiểu Nảy Sinh Bảo Bảo Dâm Đãng Tự Thuật Tính Phúc Thời Gian
 496. Lý Đức Phu Nhân
 497. Ly Hạ Cùng Bố Chồng
 498. Ly Hạ Hòa Công Công
 499. Ly Hôn Sau… Dạy Dỗ
 500. Lỵ Lâm Chi Mẫu
 501. Lý Nhỏ Vệ Báo Thù
 502. Lý Tiểu Vệ Đích Phục Cừu
 503. Lỵ Trước Khi Chi Mẫu
 504. Lý Vệ Phong Lưu Ký

Add Comment