1. Lạ Lẫm Thị Trấn Nhỏ
 2. Lả Lướt Nghiệt Duyên
 3. La Lỵ Bút Ký I
 4. Lạc Đạo Thần Giáo
 5. Lạc Dục Thiên âm
 6. Lạc Đường Hồng Hạnh
 7. Lạc Hoa Nhược Vũ
 8. Lại Tên Một Đám Dâm Đãng Nữ Sinh
 9. Lai Sinh Duyến
 10. Làm Âm Nhạc Giáo Sư Thê Tử
 11. Làm Cho Nguyệt
 12. Làm Cho Tận Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 13. Lam Cương Đế Nguyệt
 14. Lâm Hải Tuyết
 15. Làm Mẹ Phu Nhân
 16. Làm Người Mẫu
 17. Làm Người Ta Tiêu Hồn Thực Cốt Người Của Vợ Con Trang
 18. Lâm Nguyệt Như Thiên
 19. Làm Nô Vi Phu Vi Ma Vương
 20. Làm Nữ Trải Qua: Cùng Mỹ Phụ Đích Loạn Tùy Chuyện Cũ
 21. Lâm Nương Tử Và Cao Nha Nội Truyện Xưa
 22. Làm Quan Là Phải Ôm Đùi: Thị Ủy Nhất Bí Thư
 23. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không
 24. Lâm Thục Đẹp Đẽ Bị Đàn Thú Cưỡng Dâm Mang Thai
 25. Làm Vương Bát Khoái Hoạt
 26. Lân Cư, Đồng Học, Nữ Hữu
 27. Lân Hoa Tìm Phương Mỹ Người Kiều
 28. Lân Nữ Online
 29. Lần Tìm Xuân Sắc Mười Hai Nhai
 30. Lan Tư Vật Ngữ
 31. Lang Bái Vi Gian
 32. Làng Chơi Dặm Nữ Nhân
 33. Lãng Đãng Hoàng Đế Bí Sử
 34. Lãng Đãng Nghiệt Thần
 35. Lãng Diễm Kỳ Hiệp Hậu Cung Lục
 36. Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non
 37. Lang Dục Giáo Trường
 38. Lang Dục Phong Lưu
 39. Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ
 40. Lăng Hoa Ký
 41. Lang Khiếu Tam Quốc
 42. Lẳng Lơ Giai Di
 43. Lẳng Lơ Phải Địt Tử
 44. Lãng Mạn Đô Thị Hậu Cung Ký
 45. Lãng Mạn Liệp Mỹ Truyện Ký
 46. Lãng Mạn Quan Đồ
 47. Lãng Mạn Săn Mỹ Truyện Ký
 48. Lãng Mạn Thôn Quan
 49. Lang Muốn Phong Lưu
 50. Lang Nhân Truy Mỹ Ký
 51. Lăng Nhục Bạn Gái
 52. Lăng Nhục Bạn Gái Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 53. Lăng Nhục Diệp Thị Xí Nghiệp Bốn Vị Thiên Kim
 54. Lăng Nhục Nữ Cảnh Sát
 55. Lăng Nhục Nữ Minh Tinh Hệ Liệt
 56. Lang Nô Truyện
 57. Lãng Phụ Tranh Diễm
 58. Lãng Sử Kỳ Quan
 59. Lang Thang Nghiệt Thần
 60. Lang Thang Xử Nữ
 61. Lăng Thiên Truyền Thuyết
 62. Lãng Tích Hương Đô
 63. Lãng Tích Thần Điêu
 64. Lang Tính Tổng Tài Quá Hung Mãnh
 65. Lang Tính Trưởng Thôn
 66. Lãng Tử Giang Hồ
 67. Lãng Tử Giang Hồ Hậu Truyền
 68. Lãng Tử Hậu Cung Bách Hoa Lục
 69. Lãng Tử Lục
 70. Lãng Tử Ngạn Thanh
 71. Lãng Tử Nhân Sinh
 72. Lãng Tử Quan Trường Liệp Diễm Ký
 73. Lãng Tử Thần Điêu
 74. Lãng Tử Xuất Mã
 75. Lăng Vân Bá Chủ
 76. Lãnh Đạo Thân Tín
 77. Lãnh Hương Cốc
 78. Lánh Phụ Điều Giáo Tự Phách Liên Tiếp
 79. Lão Bà Ái Thượng Sàng
 80. Lão Bà Bắt Buộc Ta Khai Mở Hậu Cung
 81. Lão Bà Của Ta Là Cảnh Hoa
 82. Lão Bà Của Ta Là Hoa Khôi
 83. Lão Bà Của Ta Là Quân Hoa
 84. Lão Bà Của Ta Là Song Bào Thai
 85. Lão Bà Của Ta Là Tiên Tử
 86. Lão Bà Cùng Nhà Tạo Mẫu Tóc
 87. Lão Bà Cường Bách Ngã Khai Hậu Cung
 88. Lão Bà Diễm Vận Mụ Mụ
 89. Lão Bà Dục Vọng Cuộc Sống
 90. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội
 91. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội Phần Tiếp Theo
 92. Lão Bà Hệ Thống Của Ta
 93. Lão Bà Khiết Như
 94. Lão Bà Linh Thú Của Ta
 95. Lão Bà Lữ Hành Bí Ký
 96. Lão Bà Thú Giao Thành Thích
 97. Lão Bà Trầm Luân
 98. Lão Bà Tuyết Nhi Đổi Thê Trải Qua
 99. Lão Bà Yêu Mến Giường
 100. Lão Công Chê Ít — Mị Mị Tính Phúc Nhân Sinh
 101. Lão Công Phấn Khích Chi Có Thê Mọi Người Thường
 102. Lão Kha Ngoài Ý Muốn Xuân Thiên
 103. Lão Mã Diễm Ngộ Ký
 104. Lão Ngưu Bị Bắt Ăn Nộn Thảo
 105. Lão Phu Thiểu Thê
 106. Lão Sư, Quá Cho Lực
 107. Lão Sư Chân Diện Mục
 108. Lão Sư Lưu Manh I
 109. Lão Sư Lưu Manh II
 110. Lão Sư Ta Muốn Ngươi
 111. Lão Sư Thái Dụ Yêu
 112. Lão Sư Thành Thục Thân Thể
 113. Lạp Khắc Ti Bí Ẩn Cuộc Sống
 114. Lạp Lý Chinh Diễm Truyền Kỳ
 115. Lạp Lý Truyền Kỳ
 116. Lạp Ngập Tổng Tài Đích Siêu Cấp Diễm Ngộ
 117. Lạt Ma Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 118. Lật Nghiêng Hỏa Ảnh
 119. Lạt Thủ Thôi Hoa
 120. Laury Đêm Nay Lưu Lại
 121. Larry Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 122. Larry Truyền Kỳ
 123. Laury Văn Album
 124. Lấy Bảo
 125. Lấy Cái Tỷ Tỷ Đem Làm Lão Bà
 126. Lay Động Thiên Sử
 127. Lấy Tháng
 128. Lệ Ảnh Giang Hồ
 129. Lệ Dục Võ Lâm
 130. Lelouch Chi Luân Hồi
 131. Lên Bá Đạo Mỹ Nữ Vợ Người Khác Tổng Giám Đốc
 132. Lên Chị Dâu Hoa Hồng Giường
 133. Lệnh Hồ Xung Hậu Soạn
 134. Lệnh Nương Phu Nhân
 135. Leo Lên Mụ Mụ Giường
 136. Liên Hoa Huề Hạc Phi
 137. Liên Hoa Tìm Phương Mỹ Nhân Kiều
 138. Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 139. Liệp Diễm
 140. Liệp Diễm’
 141. Liệp Diễm Bảo Giới
 142. Liệp Diễm Cao Thủ
 143. Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 144. Liệp Diễm Chinh Phục
 145. Liệp Diễm Đại Tần
 146. Liệp Diễm Giang Hồ
 147. Liệp Diễm Giang Hồ Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
 148. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
 149. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Hậu Truyện
 150. Liệp Diễm Hậu Cung
 151. Liệp Diễm Hương Tu
 152. Liệp Diễm Sinh Hương
 153. Liệp Diễm Tầm Tần Ký
 154. Liệp Diễm Thần Điêu Phổ
 155. Liệp Diễm Thiên Đình Phong Lưu
 156. Liệp Diễm Thiên Hạ
 157. Liệp Diễm Thiên Hạ’
 158. Liệp Diễm Tìm Tần Nhớ
 159. Liệp Diễm Tình Ma
 160. Liệp Diễm Tinh Sư
 161. Liệp Diễm Vô Song
 162. Liệp Diễm Vô Song’
 163. Liệp Diễm Ỷ Thiên
 164. Liệp Hương Phong Lưu
 165. Liệp Mỹ Dâm Thuật Sư
 166. Liệp Mỹ Hành Trình
 167. Liệp Mỹ Hậu Cung Đô Thị Hành
 168. Liệp Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 169. Liệp Mỹ Ngọc Long
 170. Liệp Mỹ Phong Vân Lục
 171. Liệp Mỹ Vô Hạn Hâu Cung Truyện
 172. Liệp Nhân Âu Dương Tiểu Hồng
 173. Liệp Sắc Thâu Hương
 174. Liệp Tình
 175. Liệt Diễm Tà Thần
 176. Liệt Hỏa Phượng Hoàng
 177. Liệt Huyết Thanh Xuân
 178. Liệt Võ Chí
 179. Liễu Nhi Y Y
 180. Lingeries
 181. Linh Đao Truyền Kỳ
 182. Linh Dị Nữ Vương
 183. Linh Đỉnh
 184. Lính Giải Ngũ Loạn Tình Nhân Sinh
 185. Linh Hồn Chế Sư
 186. Linh Hồn Chủng Thực
 187. Linh Hồn Gieo Trồng
 188. Linh Hồn Sang Sư
 189. Linh Hồn Trồng Trọt
 190. Linh Lung Nghiệt Duyên
 191. Linh Tê Giới
 192. Lỗ Ban Bí Truyền 36 Thức Sàng Phổ
 193. Lộ Chi Rên Rĩ
 194. Lô Đỉnh Ký
 195. Loa Công Chúa
 196. Lỏa Yêu Lập Gia Đình
 197. Loạn Cuồng Tình
 198. Loạn Đắc Yếu Tử
 199. Loạn Dục, Lợi Nhàn Trang
 200. Loạn Dục Công Chúa
 201. Loạn Dục Hoa Nhị
 202. Loạn Dục Nhân Sinh
 203. Loạn Duyên Cùng Mê Tình
 204. Loạn Không Diễm Mỹ Lục
 205. Loạn Lạc Chết Chóc Chí
 206. Loạn Luân 1
 207. Loạn Luân 2
 208. Loạn Luân 3
 209. Loạn Luân 4
 210. Loạn Luân Cả Nhà
 211. Loạn Luân Là Một Loại Khác Che Chở
 212. Loạn Luân Phong Lưu
 213. Loạn Luân Tập Hợp 1
 214. Loạn Luân Tập Hợp 2
 215. Loạn Luân Tập Hợp 3
 216. Loạn Luân Tiểu Thuyết Đại Tập Hợp
 217. Loạn Luân Tiểu Tử Thuật Phòng The Cùng Mười Lăm Cái Mỹ Nhân
 218. Loạn Luân Toàn Tập
 219. Loạn Luân Truyện
 220. Loạn Luân Vương Trung Vương
 221. Loạn Mẫu Duyên
 222. Loạn Phân Xuân Sắc Đến Người Ta
 223. Loạn Phân Xuân Sắc Đáo Nhân Gia
 224. Loạn Tây Du
 225. Loạn Thế Giai Lệ
 226. Loạn Thế Hồng Nhan
 227. Loạn Thế Kim Bình Mai
 228. Loạn Thế Mưa Gió Tình
 229. Loạn Thế Phong Vũ Tình
 230. Loạn Thế Tu Sắc Hành
 231. Loạn Tình Gia Đình
 232. Loạn Tình Lấy Tháng
 233. Loạn Tình Lộng Nguyệt
 234. Loạn Vân Phi Độ
 235. Loạn Vận Tình Duyên
 236. Loạn Vô Ích Diễm Mỹ Lục
 237. Loạn Yêu Mỹ
 238. Lộc Đỉnh Hậu Cung Phong Lưu Hành
 239. Lộc Đỉnh Ký Thú
 240. Lộc Đỉnh Phong Lưu Ký
 241. Lộc Trấn Tuế Nguyệt
 242. Lộc Trấn Việc Ít Người Biết Đến
 243. Lôi Đạo Thiên Tôn
 244. Lỗi Lạc Tinh Quan
 245. Lôi Long Cùng Tử La Lan
 246. Lôi Thần Kinh Thiên
 247. Lôi Thân Phong Lưu Lục
 248. Lỗi Ủng Giang Sơn Nằm Mỹ Nhân
 249. Lỗi Vô Ích Nước Tháng Mạt Yêu
 250. LOL Đồng Nhân Chủ Tể Chi Lực
 251. Loli Đêm Nay Lưu Lại
 252. Lớn Nhỏ Mỹ Nữ Yêu Mến Ta
 253. Long Châu Chi Dâm Long Ngạo Thiên
 254. Long Chiến Sĩ
 255. Long Chiến Sĩ Hệ Liệt
 256. Long Chiến Sĩ Chính Truyện
 257. Long Chiến Sĩ Tiền Truyện
 258. Long Chiến Sĩ Ngoại Truyện
 259. Long Cơ Chi Vũ
 260. Long Đằng Thiên Hạ
 261. Long Diễn Bụi Hoa
 262. Long Diễn Hương Thôn
 263. Long Du Bụi Hoa
 264. Long Du Diễm Giới
 265. Long Du Hoa Tùng
 266. Long Du Thiên Hạ
 267. Long Dục Đô Thị
 268. Long Dục Đô Thị Hành
 269. Long Duệ
 270. Long Hành Thiên Hạ
 271. Long Hí Cửu Phượng Chi Mỹ Nữ Kiều Thê
 272. Long Hí Hoa Tùng
 273. Long Hí Hương Thôn
 274. Long Hoàng Diễm Đế
 275. Long Hồn Hiệp Ảnh
 276. Long Huyết Chiến Sĩ
 277. Long Huyết Chiến Thần
 278. Long Ngạo Hoa Đô Hậu Cung Lục
 279. Lộng Nguyệt
 280. Long Nhập Hồng Trần
 281. Long Nữ Cuồng Tưởng Khúc
 282. Long Phượng Tranh Hùng
 283. Long Sứ Dưỡng Thành Kế Hoạch
 284. Long Sủng
 285. Long Thần Chiến Ca
 286. Long Thần Hành Khúc
 287. Long Thành Phong Nguyệt
 288. Lòng Ta Khấp Huyết, Ly Hôn Sau Thê Tử Ở Tại Xã Khu Đối Diện Ngã Tư Đường
 289. Lộng Tẫn Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 290. Long Tiềm Hoa Đô
 291. Long Tiếu Cửu Thiên
 292. Long Tổ Đặc Công
 293. Long Tương
 294. Long Vân Bảo Đỉnh
 295. Long Vũ Kiếm Pháp
 296. Long Vực
 297. Lớp Binh Xinh Đẹp Mụ Mụ
 298. LOVE
 299. Lovelive Thôi Miên Đồng Nhân
 300. Lựa Chọn
 301. Lửa Dục Khó Ngủ
 302. Lửa Rừng Đốt Xuân
 303. Luân Gian Lão Bà Vi Tiểu Bảo
 304. Luân Hãm Đích Nữ Thần
 305. Luân Hồi Dâm Tử
 306. Luân Hồi Diễm Phúc Hành
 307. Luân Hồi Kiếm Điển
 308. Luân Hồi Tà Thần Sasuke
 309. Luân Hồi Võ Lâm Hậu Cung Lục
 310. Luân Vi Gái Giang Hồ Đích Nữ Cảnh Quan
 311. Lúc Ấy Trăng Sáng Tại
 312. Lục Cửu Ký Sự
 313. Lục Đi Qua Tiến Hành Lúc
 314. Lục Đích Quá Khứ Tiến Hành Thì
 315. Lục Dục Trọng Sinh
 316. Lục Giới Đế Vương
 317. Lục Long Hồng Phượng
 318. Lục Mạo Đích Ai Hào
 319. Lúc Này Mới Không Phải Ta Muốn Số Mạng
 320. Lục Nô Nhi Tử Hiến Mẫu Thân
 321. Lục Sắc Đích Long Châu Thế Giới
 322. Lục Triều Thanh Vũ Ký
 323. Lục Triều Vân Long Ngâm
 324. Lung Tung Ảo Tưởng
 325. Lung Tung Ảo Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Đời Sống
 326. Lúng Túng Nữ Nhân Được
 327. Lưỡng Điểm Chi Gian
 328. Lương Sơn Bá Cùng Chúc Anh Đài Bổ Sung Lý Lịch
 329. Lướt Sóng Phong Lưu
 330. Lưu Dục Phong Tình Lục
 331. Lưu Kim Hưng Vong Lục
 332. Lưu Lạc Hoa Đô
 333. Lưu Lạc Hương Đô
 334. Lưu Lạc Thần Điêu
 335. Lưu Lãng Giả Chi Lữ
 336. Lưu Luyến Hồng Hạnh
 337. Lưu Manh Bản Sắc
 338. Lưu Manh Bóng Đá Quản Lí
 339. Lưu Manh Công Tử
 340. Lưu Manh Đại Địa Chủ
 341. Lưu Manh Đại Hanh
 342. Lưu Manh Diễm Ngộ Ký
 343. Lưu Manh Gương Tốt
 344. Lưu Manh Hậu Cung Lục
 345. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyện
 346. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyền Thuyết
 347. Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
 348. Lưu Manh Lái Xe
 349. Lưu Manh Lão Sư
 350. Lưu Manh Lão Sư’
 351. Lưu Manh Sư Biểu
 352. Lưu Manh Tài Xế
 353. Lưu Manh Thái Giám
 354. Lưu Manh Thần Tiên Tại Dị Giới
 355. Lưu Manh Thiếu Gia
 356. Lưu Manh Thiếu Gia Trần Thế Du
 357. Lưu Manh Trùm
 358. Lưu Mỹ Tạp Ký
 359. Lưu Thôn Mỹ Phụ Hôn Ngoại Mê Tình
 360. Luyện Đan Thần Y
 361. Luyện Huyết Chuyên Gia – Vô Xỉ Cương Thi
 362. Luyện Kim Sĩ Mary
 363. Luyến Luyến Hồng Hạnh
 364. Luyến Mẫu Đại Giới
 365. Luyến Mẫu Hồi Ức Lục
 366. Luyến Mẫu Mật Ngữ
 367. Luyện Ngục Thiên Sứ
 368. Luyến Thượng Đổng Sự Trường Phu Nhân
 369. Luyến Vớ “Nữ Hoàng” Hậu Cung Ti Nô
 370. Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện
 371. Lý Chính Thiên Tại Nhật Bổn Quát Tháo Phong Vân
 372. Lý Công Tử Dâm Loạn Sổ Điển
 373. Ly Dị Nữ Giáo Sư Chi Hiểu Nảy Sinh Bảo Bảo Dâm Đãng Tự Thuật Tính Phúc Thời Gian
 374. Lý Đức Phu Nhân
 375. Ly Hôn Sau… Dạy Dỗ
 376. Lỵ Lâm Chi Mẫu
 377. Lỵ Trước Khi Chi Mẫu
 378. Lý Vệ Phong Lưu Ký

Add Comment