1. Lạ Lẫm Thị Trấn Nhỏ
 2. Lả Lướt Nghiệt Duyên
 3. La Lỵ Bút Ký I
 4. La Lỵ Công Ngụ
 5. Lạc Đạo Thần Giáo
 6. Lạc Dục Thiên âm
 7. Lạc Đường Hồng Hạnh
 8. Lạc Hoa Nhược Vũ
 9. Lại Tên Một Đám Dâm Đãng Nữ Sinh
 10. Lai Sinh Duyến
 11. Làm Âm Nhạc Giáo Sư Thê Tử
 12. Làm Cho Nguyệt
 13. Làm Cho Tận Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 14. Lam Cương Đế Nguyệt
 15. Làm Dáng Dâm Phụ Hỗn Loạn Sinh Hoạt Cá Nhân
 16. Lâm Gia Nghiệt Tử
 17. Lâm Hải Tuyết
 18. Làm Mẹ Phu Nhân
 19. Làm Người Mẫu
 20. Làm Người Ta Tiêu Hồn Thực Cốt Người Của Vợ Con Trang
 21. Làm Nguyệt
 22. Lâm Nguyệt Như Thiên
 23. Làm Nô Vi Phu Vi Ma Vương
 24. Làm Nữ Trải Qua: Cùng Mỹ Phụ Đích Loạn Tùy Chuyện Cũ
 25. Lâm Nương Tử Và Cao Nha Nội Truyện Xưa
 26. Làm Quan Là Phải Ôm Đùi: Thị Ủy Nhất Bí Thư
 27. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không
 28. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không’
 29. Lâm Thục Đẹp Đẽ Bị Đàn Thú Cưỡng Dâm Mang Thai
 30. Làm Vương Bát Khoái Hoạt
 31. Lân Cư, Đồng Học, Nữ Hữu
 32. Lần Đầu Tiên Mộng
 33. Lân Hoa Tìm Phương Mỹ Người Kiều
 34. Lân Nữ Online
 35. Lần Tìm Xuân Sắc Mười Hai Nhai
 36. Lan Tư Vật Ngữ
 37. Lẫn Vào Vương
 38. Lang Bái Vi Gian
 39. Làng Chơi Dặm Nữ Nhân
 40. Lãng Đãng Hoàng Đế Bí Sử
 41. Lãng Đãng Nghiệt Thần
 42. Lãng Diễm Kỳ Hiệp Hậu Cung Lục
 43. Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non
 44. Lang Dục Giáo Trường
 45. Lang Dục Phong Lưu
 46. Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ
 47. Lăng Hoa Ký
 48. Lang Khiếu Tam Quốc
 49. Lẳng Lơ Giai Di
 50. Lẳng Lơ Phải Địt Tử
 51. Lãng Mạn Đô Thị Hậu Cung Ký
 52. Lãng Mạn Liệp Mỹ Truyện Ký
 53. Lãng Mạn Quan Đồ
 54. Lãng Mạn Săn Mỹ Truyện Ký
 55. Lãng Mạn Thôn Quan
 56. Lang Muốn Phong Lưu
 57. Lang Nhân Truy Mỹ Ký
 58. Lăng Nhục Bạn Gái
 59. Lăng Nhục Bạn Gái Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 60. Lăng Nhục Diệp Thị Xí Nghiệp Bốn Vị Thiên Kim
 61. Lăng Nhục Nữ Cảnh Sát
 62. Lăng Nhục Nữ Minh Tinh Hệ Liệt
 63. Lang Nô Truyện
 64. Lăng Phong Phẩm Hương Lục
 65. Lãng Phụ Tranh Diễm
 66. Lãng Sử Kỳ Quan
 67. Lang Thang Nghiệt Thần
 68. Lang Thang Xử Nữ
 69. Lăng Thiên Truyền Thuyết
 70. Lãng Tích Hương Đô
 71. Lãng Tích Thần Điêu
 72. Lang Tính Tổng Tài Quá Hung Mãnh
 73. Lang Tính Trưởng Thôn
 74. Lãng Tử Giang Hồ
 75. Lãng Tử Giang Hồ Hậu Truyền
 76. Lãng Tử Hậu Cung Bách Hoa Lục
 77. Lãng Tử Lục
 78. Lãng Tử Ngạn Thanh
 79. Lãng Tử Nhân Sinh
 80. Lãng Tử Quan Trường Liệp Diễm Ký
 81. Lãng Tử Thần Điêu
 82. Lãng Tử Xuất Mã
 83. Lăng Vân Bá Chủ
 84. Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ
 85. Lãnh Đạo Thân Tín
 86. Lãnh Hương Cốc
 87. Lánh Phụ Điều Giáo Tự Phách Liên Tiếp
 88. Lão Bà Ái Thượng Sàng
 89. Lão Bà Bắt Buộc Ta Khai Mở Hậu Cung
 90. Lão Bà Của Ta Là Cảnh Hoa
 91. Lão Bà Của Ta Là Hoa Khôi
 92. Lão Bà Của Ta Là Quân Hoa
 93. Lão Bà Của Ta Là Song Bào Thai
 94. Lão Bà Của Ta Là Tiên Tử
 95. Lão Bà Cùng Nhà Tạo Mẫu Tóc
 96. Lão Bà Cường Bách Ngã Khai Hậu Cung
 97. Lão Bà Đích Hấp Dẫn (Sexy) Khai Phát Cuộc Hành Trình
 98. Lão Bà Đích Tính Cảm Khai Phát Chi Lữ
 99. Lão Bà Diễm Vận Mụ Mụ
 100. Lão Bà Dục Vọng Cuộc Sống
 101. Lão Bà Gợi Cảm Khai Phát Hành Trình
 102. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội
 103. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội Phần Tiếp Theo
 104. Lão Bà Hệ Thống Của Ta
 105. Lão Bà Khiết Như
 106. Lão Bà Linh Thú Của Ta
 107. Lão Bà Lữ Hành Bí Ký
 108. Lão Bà Thú Giao Thành Thích
 109. Lão Bà Trầm Luân
 110. Lão Bà Tuyết Nhi Đổi Thê Trải Qua
 111. Lão Bà Yêu Mến Giường
 112. Lão Công Chê Ít — Mị Mị Tính Phúc Nhân Sinh
 113. Lão Công Phấn Khích Chi Có Thê Mọi Người Thường
 114. Lão Kha Ngoài Ý Muốn Xuân Thiên
 115. Lão Lư Đầu Đích Thối Hưu Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 116. Lão Lừa Đầu Về Hưu Cuộc Sống Hạnh Phúc
 117. Lão Mã Diễm Ngộ Ký
 118. Lão Ngưu Bị Bắt Ăn Nộn Thảo
 119. Lão Phu Thiểu Thê
 120. Lão Sư, Quá Cho Lực
 121. Lão Sư Chân Diện Mục
 122. Lão Sư Lưu Manh I
 123. Lão Sư Lưu Manh II
 124. Lão Sư Ta Muốn Ngươi
 125. Lão Sư Thái Dụ Yêu
 126. Lão Sư Thành Thục Thân Thể
 127. Lạp Khắc Ti Bí Ẩn Cuộc Sống
 128. Lạp Lý Chinh Diễm Truyền Kỳ
 129. Lạp Lý Truyền Kỳ
 130. Lạp Mỗ Kỷ
 131. Lạp Ngập Tổng Tài Đích Siêu Cấp Diễm Ngộ
 132. Lạt Ma Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 133. Lật Nghiêng Hỏa Ảnh
 134. Lạt Thủ Thôi Hoa
 135. Laury Đêm Nay Lưu Lại
 136. Laury Nhà Trọ
 137. Laury Văn Album
 138. Larry Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 139. Larry Truyền Kỳ
 140. Lấy Bảo
 141. Lấy Cái Tỷ Tỷ Đem Làm Lão Bà
 142. Lay Động Thiên Sử
 143. Lấy Tháng
 144. Lệ Ảnh Giang Hồ
 145. Lệ Dục Võ Lâm
 146. Lelouch Chi Luân Hồi
 147. Lên Bá Đạo Mỹ Nữ Vợ Người Khác Tổng Giám Đốc
 148. Lên Chị Dâu Hoa Hồng Giường
 149. Lệnh Hồ Xung Hậu Soạn
 150. Lệnh Nương Phu Nhân
 151. Leo Lên Mụ Mụ Giường
 152. Liên Bang Quân Kỹ
 153. Liên Hoa Huề Hạc Phi
 154. Liên Hoa Tầm Phương Mỹ Nhân Kiều
 155. Liên Hoa Tìm Phương Mỹ Nhân Kiều
 156. Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 157. Liệp Diễm
 158. Liệp Diễm’
 159. Liệp Diễm Bảo Giới
 160. Liệp Diễm Cao Thủ
 161. Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 162. Liệp Diễm Chinh Phục
 163. Liệp Diễm Đại Tần
 164. Liệp Diễm Giang Hồ
 165. Liệp Diễm Giang Hồ Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
 166. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
 167. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Hậu Truyện
 168. Liệp Diễm Hậu Cung
 169. Liệp Diễm Hương Tu
 170. Liệp Diễm Sáng Thế Lục
 171. Liệp Diễm Sinh Hương
 172. Liệp Diễm Tầm Tần Ký
 173. Liệp Diễm Thần Điêu Phổ
 174. Liệp Diễm Thiên Đình Phong Lưu
 175. Liệp Diễm Thiên Hạ
 176. Liệp Diễm Thiên Hạ’
 177. Liệp Diễm Tìm Tần Nhớ
 178. Liệp Diễm Tình Ma
 179. Liệp Diễm Tinh Sư
 180. Liệp Diễm Vô Song
 181. Liệp Diễm Vô Song’
 182. Liệp Diễm Ỷ Thiên
 183. Liệp Hương Phong Lưu
 184. Liệp Mỹ Dâm Thuật Sư
 185. Liệp Mỹ Hành Trình
 186. Liệp Mỹ Hậu Cung Đô Thị Hành
 187. Liệp Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 188. Liệp Mỹ Ngọc Long
 189. Liệp Mỹ Phong Vân Lục
 190. Liệp Mỹ Vô Hạn Hâu Cung Truyện
 191. Liệp Nhân Âu Dương Tiểu Hồng
 192. Liệp Sắc Thâu Hương
 193. Liệp Tình
 194. Liệt Diễm Tà Thần
 195. Liệt Hỏa Phượng Hoàng
 196. Liệt Huyết Thanh Xuân
 197. Liệt Võ Chí
 198. Liễu Nhi Y Y
 199. Lingeries
 200. Lính Đặc Biệt Trường Học Mật Chuyện
 201. Linh Đao Truyền Kỳ
 202. Linh Dị Nữ Vương
 203. Linh Đỉnh
 204. Lính Giải Ngũ Loạn Tình Nhân Sinh
 205. Linh Hồn Chế Sư
 206. Linh Hồn Chủng Thực
 207. Linh Hồn Gieo Trồng
 208. Linh Hồn Sang Sư
 209. Linh Hồn Trồng Trọt
 210. Linh Lung Nghiệt Duyên
 211. Linh Tê Giới
 212. Linh Thứu Phi Long
 213. Lỗ Ban Bí Truyền 36 Thức Sàng Phổ
 214. Lộ Chi Rên Rĩ
 215. Lô Đỉnh Ký
 216. Loa Công Chúa
 217. Lỏa Hí Phong Ba
 218. Lỏa Lộ Thê
 219. Lỏa Yêu Lập Gia Đình
 220. Loạn Cuồng Tình
 221. Loạn Đắc Yếu Tử
 222. Loạn Dục, Lợi Nhàn Trang
 223. Loạn Dục Công Chúa
 224. Loạn Dục Đa Lợi Tạp
 225. Loạn Dục Đô Thị
 226. Loạn Dục Hoa Nhị
 227. Loạn Dục Nhân Sinh
 228. Loạn Duyên Cùng Mê Tình
 229. Loạn Không Diễm Mỹ Lục
 230. Loạn Lạc Chết Chóc Chí
 231. Loạn Luân 1
 232. Loạn Luân 2
 233. Loạn Luân 3
 234. Loạn Luân 4
 235. Loạn Luân Cả Nhà
 236. Loạn Luân Là Một Loại Khác Che Chở
 237. Loạn Luân Phong Lưu
 238. Loạn Luân Tập Hợp 1
 239. Loạn Luân Tập Hợp 2
 240. Loạn Luân Tập Hợp 3
 241. Loạn Luân Tiểu Thuyết Đại Tập Hợp
 242. Loạn Luân Tiểu Tử Thuật Phòng The Cùng Mười Lăm Cái Mỹ Nhân
 243. Loạn Luân Toàn Tập
 244. Loạn Luân Truyện
 245. Loạn Luân Vương Trung Vương
 246. Loạn Mẫu Duyên
 247. Loạn Muốn Nhiều Lợi Tạp
 248. Loạn Phân Xuân Sắc Đến Người Ta
 249. Loạn Phân Xuân Sắc Đáo Nhân Gia
 250. Loạn Tây Du
 251. Loạn Thế Giai Lệ
 252. Loạn Thế Hồng Nhan
 253. Loạn Thế Kim Bình Mai
 254. Loạn Thế Mưa Gió Tình
 255. Loạn Thế Phong Vũ Tình
 256. Loạn Thế Tu Sắc Hành
 257. Loạn Tình Gia Đình
 258. Loạn Tình Lấy Tháng
 259. Loạn Tình Lộng Nguyệt
 260. Loạn Vân Hoặc Đều
 261. Loạn Vân Phi Độ
 262. Loạn Vận Tình Duyên
 263. Loạn Vô Ích Diễm Mỹ Lục
 264. Loạn Yêu Mỹ
 265. Lộc Đỉnh Hậu Cung Phong Lưu Hành
 266. Lộc Đỉnh Ký Thú
 267. Lộc Đỉnh Phong Lưu Ký
 268. Lộc Trấn Tuế Nguyệt
 269. Lộc Trấn Việc Ít Người Biết Đến
 270. Lôi Đạo Thiên Tôn
 271. Lỗi Lạc Tinh Quan
 272. Lỗi Lầm Sung Sướng
 273. Lôi Long Cùng Tử La Lan
 274. Lỗi Muốn Cuộc Sống
 275. Lôi Thần Kinh Thiên
 276. Lôi Thân Phong Lưu Lục
 277. Lỗi Ủng Giang Sơn Nằm Mỹ Nhân
 278. Lỗi Vô Ích Nước Tháng Mạt Yêu
 279. LOL Đồng Nhân Chủ Tể Chi Lực
 280. Loli Đêm Nay Lưu Lại
 281. Lớn Nhỏ Mỹ Nữ Yêu Mến Ta
 282. Long Châu Chi Dâm Long Ngạo Thiên
 283. Long Chiến Sĩ
 284. Long Chiến Sĩ Hệ Liệt
 285. Long Chiến Sĩ Chính Truyện
 286. Long Chiến Sĩ Tiền Truyện
 287. Long Chiến Sĩ Ngoại Truyện
 288. Long Cơ Chi Vũ
 289. Long Đằng Thiên Hạ
 290. Long Diễn Bụi Hoa
 291. Long Diễn Hương Thôn
 292. Long Du Bụi Hoa
 293. Long Du Diễm Giới
 294. Long Du Hoa Tùng
 295. Long Du Thiên Hạ
 296. Long Dục Đô Thị
 297. Long Dục Đô Thị Hành
 298. Long Duệ
 299. Long Hành Thiên Hạ
 300. Long Hí Cửu Phượng Chi Mỹ Nữ Kiều Thê
 301. Long Hí Hoa Tùng
 302. Long Hí Hương Thôn
 303. Long Hoàng Diễm Đế
 304. Long Hồn Hiệp Ảnh
 305. Long Hồn Hiệp Ảnh Nón Xanh Cải Biên (Lâm Bích Nhu Thiên)
 306. Long Huyết Chiến Sĩ
 307. Long Huyết Chiến Thần
 308. Lông Mà Đích Bí Mật
 309. Long Ngạo Hoa Đô Hậu Cung Lục
 310. Long Ngâm Bách Mỹ Duyến
 311. Lộng Nguyệt
 312. Long Nhập Hồng Trần
 313. Lông Nhi Đích Bí Mật
 314. Long Nữ Cuồng Tưởng Khúc
 315. Long Phi Phượng Vũ
 316. Long Phượng Tranh Hùng
 317. Lộng Sắc Thư Cửa Sổ
 318. Lộng Sắc Thư Song
 319. Long Sứ
 320. Long Sứ Dưỡng Thành Kế Hoạch
 321. Long Sủng
 322. Long Thần Chiến Ca
 323. Long Thần Hành Khúc
 324. Long Thành Phong Nguyệt
 325. Lòng Ta Khấp Huyết, Ly Hôn Sau Thê Tử Ở Tại Xã Khu Đối Diện Ngã Tư Đường
 326. Lộng Tẫn Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 327. Long Tiềm Hoa Đô
 328. Long Tiếu Cửu Thiên
 329. Long Tổ Đặc Công
 330. Long Tương
 331. Long Vân Bảo Đỉnh
 332. Long Vũ Kiếm Pháp
 333. Long Vực
 334. Lớp Binh Xinh Đẹp Mụ Mụ
 335. LOVE
 336. Lovelive Thôi Miên Đồng Nhân
 337. Lữ Phụng Tiên
 338. Lựa Chọn
 339. Lửa Dục Khó Ngủ
 340. Lừa Gạt Diễm Thiết Hương Chi Thái Giám Truyền Kỳ
 341. Lửa Rừng Đốt Xuân
 342. Lửa Rừng Thiêu Xuân
 343. Luân Gian Lão Bà Vi Tiểu Bảo
 344. Luân Hãm Đích Nữ Thần
 345. Luân Hồi Dâm Tử
 346. Luân Hồi Diễm Phúc Hành
 347. Luân Hồi Kiếm Điển
 348. Luân Hồi Tà Thần Sasuke
 349. Luân Hồi Võ Lâm Hậu Cung Lục
 350. Luân Vi Gái Giang Hồ Đích Nữ Cảnh Quan
 351. Lúc Ấy Minh Nguyệt Tại
 352. Lúc Ấy Trăng Sáng Tại
 353. Lục Cửu Ký Sự
 354. Lục Đầu Cân: Cộng Hưởng Kiều Thê
 355. Lục Đi Qua Tiến Hành Lúc
 356. Lục Đích Quá Khứ Tiến Hành Thì
 357. Lục Dục Trọng Sinh
 358. Lục Giới Đế Vương
 359. Lục Long Hồng Phượng
 360. Lục Mạo Đích Ai Hào
 361. Lục Mão Tình Thâm
 362. Lục Mạo Túc Cầu Hệ Thống
 363. Lúc Này Mới Không Phải Ta Muốn Số Mạng
 364. Lục Nô Nhi Tử Hiến Mẫu Thân
 365. Lục Sắc Đích Long Châu Thế Giới
 366. Lục Tích Chi Vạn Tông Triều Thiên Lục
 367. Lục Triều Thanh Vũ Ký
 368. Lục Triều Vân Long Ngâm
 369. Lục Triều Yến Ca Hành
 370. Lục Uyển Tâm Cung
 371. Lung Nhi Bí Mật
 372. Lung Tung Ảo Tưởng
 373. Lung Tung Ảo Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Đời Sống
 374. Lúng Túng Nữ Nhân Được
 375. Lưới Du Dâm Duyến (Sửa Đính Bản)
 376. Lưỡng Đại Phong Tình Trái
 377. Lưỡng Điểm Chi Gian
 378. Lương Sơn Bá Cùng Chúc Anh Đài Bổ Sung Lý Lịch
 379. Lưỡng Thế Huề Mỹ Tiêu Diêu Du
 380. Lướt Sóng Phong Lưu
 381. Lưu Dục Phong Tình Lục
 382. Lưu Kim Hưng Vong Lục
 383. Lưu Lạc Hoa Đô
 384. Lưu Lạc Hương Đô
 385. Lưu Lạc Thần Điêu
 386. Lưu Lãng Giả Chi Lữ
 387. Lưu Luyến Hồng Hạnh
 388. Lưu Manh Bản Sắc
 389. Lưu Manh Bóng Đá Quản Lí
 390. Lưu Manh Công Tử
 391. Lưu Manh Đại Địa Chủ
 392. Lưu Manh Đại Hanh
 393. Lưu Manh Diễm Ngộ Ký
 394. Lưu Manh Gương Tốt
 395. Lưu Manh Hậu Cung Lục
 396. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyện
 397. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyền Thuyết
 398. Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
 399. Lưu Manh Lái Xe
 400. Lưu Manh Lão Sư
 401. Lưu Manh Lão Sư’
 402. Lưu Manh Sư Biểu
 403. Lưu Manh Tài Xế
 404. Lưu Manh Thái Giám
 405. Lưu Manh Thần Tiên Tại Dị Giới
 406. Lưu Manh Thiếu Gia
 407. Lưu Manh Thiếu Gia Trần Thế Du
 408. Lưu Manh Trùm
 409. Lưu Manh Vạn Tuế
 410. Lưu Mỹ Tạp Ký
 411. Lưu Thôn Mỹ Phụ Hôn Ngoại Mê Tình
 412. Luyện Đan Thần Y
 413. Luyện Huyết Chuyên Gia – Vô Xỉ Cương Thi
 414. Luyện Kim Sĩ Mary
 415. Luyến Luyến Hồng Hạnh
 416. Luyến Mẫu Đại Giới
 417. Luyến Mẫu Hồi Ức Lục
 418. Luyến Mẫu Mật Ngữ
 419. Luyến Mẫu Một Cái Giá Lớn
 420. Luyện Ngục Thiên Sứ
 421. Luyến Thượng Đổng Sự Trường Phu Nhân
 422. Luyến Vớ “Nữ Hoàng” Hậu Cung Ti Nô
 423. Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện
 424. Lý Chính Thiên Tại Nhật Bổn Quát Tháo Phong Vân
 425. Lý Công Tử Dâm Loạn Sổ Điển
 426. Ly Dị Nữ Giáo Sư Chi Hiểu Nảy Sinh Bảo Bảo Dâm Đãng Tự Thuật Tính Phúc Thời Gian
 427. Lý Đức Phu Nhân
 428. Ly Hạ Cùng Bố Chồng
 429. Ly Hạ Hòa Công Công
 430. Ly Hôn Sau… Dạy Dỗ
 431. Lỵ Lâm Chi Mẫu
 432. Lỵ Trước Khi Chi Mẫu
 433. Lý Vệ Phong Lưu Ký

Add Comment