1. Lạ Lẫm Thị Trấn Nhỏ
 2. Lả Lướt Nghiệt Duyên
 3. La Lỵ Bút Ký I
 4. La Lỵ Công Ngụ
 5. Lạc Đạo Thần Giáo
 6. Lạc Dục Thiên âm
 7. Lạc Đường Hồng Hạnh
 8. Lạc Hoa Nhược Vũ
 9. Lạc Nhạn Trưởng Ca
 10. Lại Danh Sư Đồ Chi Tình Trận Đánh Cờ
 11. Lại Tên Một Đám Dâm Đãng Nữ Sinh
 12. Lai Sinh Duyến
 13. Làm Âm Nhạc Giáo Sư Thê Tử
 14. Làm Cho Nguyệt
 15. Làm Cho Tận Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 16. Lam Cương Đế Nguyệt
 17. Làm Dáng Dâm Phụ Hỗn Loạn Sinh Hoạt Cá Nhân
 18. Lâm Gia Nghiệt Tử
 19. Lâm Hải Tuyết
 20. Làm Mẹ Phu Nhân
 21. Làm Người Mẫu
 22. Làm Người Ta Tiêu Hồn Thực Cốt Người Của Vợ Con Trang
 23. Làm Nguyệt
 24. Lâm Nguyệt Như Thiên
 25. Làm Nô Vi Phu Vi Ma Vương
 26. Làm Nữ Trải Qua: Cùng Mỹ Phụ Đích Loạn Tùy Chuyện Cũ
 27. Lâm Nương Tử Và Cao Nha Nội Truyện Xưa
 28. Làm Quan Là Phải Ôm Đùi: Thị Ủy Nhất Bí Thư
 29. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không
 30. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không’
 31. Lâm Thục Đẹp Đẽ Bị Đàn Thú Cưỡng Dâm Mang Thai
 32. Làm Vương Bát Khoái Hoạt
 33. Lân Cư, Đồng Học, Nữ Hữu
 34. Lần Đầu Tiên Mộng
 35. Lân Gia Đích Thiếu Phụ
 36. Lân Hoa Tìm Phương Mỹ Người Kiều
 37. Lân Nữ Online
 38. Lần Tìm Xuân Sắc Mười Hai Nhai
 39. Lan Tư Vật Ngữ
 40. Lẫn Vào Vương
 41. Lang Bái Vi Gian
 42. Làng Chơi Bên Trong Nữ Nhân
 43. Làng Chơi Dặm Nữ Nhân
 44. Lãng Đãng Hoàng Đế Bí Sử
 45. Lãng Đãng Nghiệt Thần
 46. Lãng Diễm Kỳ Hiệp Hậu Cung Lục
 47. Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non
 48. Lang Dục Giáo Trường
 49. Lang Dục Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 50. Lang Dục Phong Lưu
 51. Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ
 52. Lăng Hoa Ký
 53. Lang Khiếu Tam Quốc
 54. Lãng Kiếm Dâm Tâm
 55. Lẳng Lơ Giai Di
 56. Lẳng Lơ Phải Địt Tử
 57. Lăng Loạn Đích Bách Hợp
 58. Lãng Mạn Đô Thị Hậu Cung Ký
 59. Lãng Mạn Liệp Mỹ Truyện Ký
 60. Lãng Mạn Quan Đồ
 61. Lãng Mạn Săn Mỹ Truyện Ký
 62. Lãng Mạn Thôn Quan
 63. Lang Muốn Phong Lưu
 64. Lang Nhân Truy Mỹ Ký
 65. Lăng Nhục Bạn Gái
 66. Lăng Nhục Bạn Gái Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 67. Lăng Nhục Diệp Thị Xí Nghiệp Bốn Vị Thiên Kim
 68. Lăng Nhục Nữ Cảnh Sát
 69. Lăng Nhục Nữ Hữu Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 70. Lăng Nhục Nữ Minh Tinh Hệ Liệt
 71. Lang Nô Truyện
 72. Lăng Phong Phẩm Hương Lục
 73. Lãng Phụ Tranh Diễm
 74. Lãng Sử Kỳ Quan
 75. Lang Thang Nghiệt Thần
 76. Lang Thang Xử Nữ
 77. Lăng Thiên Truyền Thuyết
 78. Lãng Tích Hương Đô
 79. Lãng Tích Thần Điêu
 80. Lang Tính Tổng Tài Quá Hung Mãnh
 81. Lang Tính Trưởng Thôn
 82. Lãng Tử Giang Hồ
 83. Lãng Tử Giang Hồ Hậu Truyền
 84. Lãng Tử Hậu Cung Bách Hoa Lục
 85. Lãng Tử Hí Bách Hoa
 86. Lãng Tử Lục
 87. Lãng Tử Ngạn Thanh
 88. Lãng Tử Nhân Sinh
 89. Lãng Tử Quan Trường Liệp Diễm Ký
 90. Lãng Tử Thần Điêu
 91. Lãng Tử Xuất Mã
 92. Lăng Vân Bá Chủ
 93. Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ
 94. Lãnh Đạo Thân Tín
 95. Lãnh Địa Phong Lưu
 96. Lãnh Đình Đình Mười Năm
 97. Lãnh Hương Cốc
 98. Lánh Phụ Điều Giáo Tự Phách Liên Tiếp
 99. Lão Bà Ái Thượng Sàng
 100. Lão Bà Bắt Buộc Ta Khai Mở Hậu Cung
 101. Lão Bà Của Ta Là Cảnh Hoa
 102. Lão Bà Của Ta Là Hoa Khôi
 103. Lão Bà Của Ta Là Quân Hoa
 104. Lão Bà Của Ta Là Song Bào Thai
 105. Lão Bà Của Ta Là Tiên Tử
 106. Lão Bà Cùng Nhà Tạo Mẫu Tóc
 107. Lão Bà Cường Bách Ngã Khai Hậu Cung
 108. Lão Bà Đích Hấp Dẫn (Sexy) Khai Phát Cuộc Hành Trình
 109. Lão Bà Đích Tính Cảm Khai Phát Chi Lữ
 110. Lão Bà Diễm Vận Mụ Mụ
 111. Lão Bà Dục Vọng Cuộc Sống
 112. Lão Bà Gợi Cảm Khai Phát Hành Trình
 113. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội
 114. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội Phần Tiếp Theo
 115. Lão Bà Hệ Thống Của Ta
 116. Lão Bà Khiết Như
 117. Lão Bà Linh Thú Của Ta
 118. Lão Bà Lữ Hành Bí Ký
 119. Lão Bà Như Thế Nào Theo Một Cái Đơn Thuần Nữ Nhân Biến Thành Dâm Dục Mười Phần Dâm Phụ
 120. Lão Bà Theo Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 121. Lão Bà Thiếu Hà
 122. Lão Bà Thú Giao Thành Thích
 123. Lão Bà Trầm Luân
 124. Lão Bà Từ Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 125. Lão Bà Tuyết Nhi Đổi Thê Trải Qua
 126. Lão Bà Yêu Mến Giường
 127. Lão Công Chê Ít — Mị Mị Tính Phúc Nhân Sinh
 128. Lão Công Phấn Khích Chi Có Thê Mọi Người Thường
 129. Lão Kha Ngoài Ý Muốn Xuân Thiên
 130. Lão Lư Đầu Đích Thối Hưu Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 131. Lão Lừa Đầu Về Hưu Cuộc Sống Hạnh Phúc
 132. Lão Mã Diễm Ngộ Ký
 133. Lão Ngưu Bị Bắt Ăn Nộn Thảo
 134. Lão Phu Thiểu Thê
 135. Lão Sư, Quá Cho Lực
 136. Lão Sư Chân Diện Mục
 137. Lão Sư Lưu Manh I
 138. Lão Sư Lưu Manh II
 139. Lão Sư Nguyên Thủy Nhất Tính Phúc
 140. Lão Sư Ta Muốn Ngươi
 141. Lão Sư Thái Dụ Yêu
 142. Lão Sư Thành Thục Thân Thể
 143. Lão Sư Tối Nguyên Thủy Đích Tính Phúc
 144. Lão Tôn Tính Phúc Sinh Hoạt
 145. Lạp Khắc Ti Bí Ẩn Cuộc Sống
 146. Lạp Lý Chinh Diễm Truyền Kỳ
 147. Lạp Lý Truyền Kỳ
 148. Lạp Mỗ Kỷ
 149. Lạp Ngập Tổng Tài Đích Siêu Cấp Diễm Ngộ
 150. Lạt Ma Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 151. Lật Nghiêng Hỏa Ảnh
 152. Lạt Thủ Thôi Hoa
 153. Laury Đêm Nay Lưu Lại
 154. Laury Nhà Trọ
 155. Laury Văn Album
 156. Larry Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 157. Larry Truyền Kỳ
 158. Lấy Bảo
 159. Lấy Cái Tỷ Tỷ Đem Làm Lão Bà
 160. Lay Động Thiên Sử
 161. Lấy Tháng
 162. Lệ Ảnh Giang Hồ
 163. Lệ Dục Võ Lâm
 164. Lelouch Chi Luân Hồi
 165. Lên Bá Đạo Mỹ Nữ Vợ Người Khác Tổng Giám Đốc
 166. Lên Chị Dâu Hoa Hồng Giường
 167. Lệnh Hồ Xung Hậu Soạn
 168. Lệnh Nương Phu Nhân
 169. Leo Lên Mụ Mụ Giường
 170. Lều Bên Trong Nguyên Thủy Dục Vọng
 171. Liên Bang Quân Kỹ
 172. Liên Hoa Huề Hạc Phi
 173. Liên Hoa Tầm Phương Mỹ Nhân Kiều
 174. Liên Hoa Tìm Phương Mỹ Nhân Kiều
 175. Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 176. Liệp Diễm
 177. Liệp Diễm’
 178. Liệp Diễm Bảo Giới
 179. Liệp Diễm Cao Thủ
 180. Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 181. Liệp Diễm Chinh Phục
 182. Liệp Diễm Đại Tần
 183. Liệp Diễm Giang Hồ
 184. Liệp Diễm Giang Hồ Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
 185. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
 186. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Hậu Truyện
 187. Liệp Diễm Hậu Cung
 188. Liệp Diễm Hệ Thống Truyện Thuyết
 189. Liệp Diễm Hương Tu
 190. Liệp Diễm Sáng Thế Lục
 191. Liệp Diễm Sinh Hương
 192. Liệp Diễm Tầm Tần Ký
 193. Liệp Diễm Thần Điêu Phổ
 194. Liệp Diễm Thiên Đình Phong Lưu
 195. Liệp Diễm Thiên Hạ
 196. Liệp Diễm Thiên Hạ’
 197. Liệp Diễm Tìm Tần Nhớ
 198. Liệp Diễm Tình Ma
 199. Liệp Diễm Tinh Sư
 200. Liệp Diễm Vô Song
 201. Liệp Diễm Vô Song’
 202. Liệp Diễm Ỷ Thiên
 203. Liệp Hương Phong Lưu
 204. Liệp Mỹ Chinh Đồ
 205. Liệp Mỹ Dâm Thuật Sư
 206. Liệp Mỹ Hành Trình
 207. Liệp Mỹ Hậu Cung Đô Thị Hành
 208. Liệp Mỹ Hậu Cung Đường
 209. Liệp Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 210. Liệp Mỹ Ngọc Long
 211. Liệp Mỹ Phong Nguyệt
 212. Liệp Mỹ Phong Vân Lục
 213. Liệp Mỹ Vô Hạn Hâu Cung Truyện
 214. Liệp Nhân Âu Dương Tiểu Hồng
 215. Liệp Sắc Thâu Hương
 216. Liệp Tình
 217. Liệt Diễm Tà Thần
 218. Liệt Hỏa Phượng Hoàng
 219. Liệt Huyết Thanh Xuân
 220. Liệt Võ Chí
 221. Liễu Nhi Y Y
 222. Lingeries
 223. Lĩnh Chủ Chi Binh Phạt Thiên Hạ
 224. Lính Đặc Biệt Trường Học Mật Chuyện
 225. Linh Đao Truyền Kỳ
 226. Linh Dị Nữ Vương
 227. Lĩnh Địa Phong Lưu
 228. Linh Đỉnh
 229. Lính Giải Ngũ Loạn Tình Nhân Sinh
 230. Linh Hồn Chế Sư
 231. Linh Hồn Chủng Thực
 232. Linh Hồn Gieo Trồng
 233. Linh Hồn Lãng Tử
 234. Linh Hồn Sang Sư
 235. Linh Hồn Trồng Trọt
 236. Linh Kiếm Ma Đế – Ma Linh Song Tu
 237. Linh Lung Nghiệt Duyên
 238. Linh Tê Giới
 239. Linh Thứu Phi Long
 240. Lỗ Ban Bí Truyền 36 Thức Sàng Phổ
 241. Lộ Chi Bi Minh
 242. Lộ Chi Rên Rĩ
 243. Lô Đỉnh Ký
 244. Loa Công Chúa
 245. Lỏa Hí Phong Ba
 246. Lỏa Lộ Thê
 247. Lỏa Yêu Lập Gia Đình
 248. Loạn Cuồng Tình
 249. Loạn Đắc Yếu Tử
 250. Loạn Dục, Lợi Nhàn Trang
 251. Loạn Dục Công Chúa
 252. Loạn Dục Đa Lợi Tạp
 253. Loạn Dục Đô Thị
 254. Loạn Dục Hoa Nhị
 255. Loạn Dục Nhân Sinh
 256. Loạn Duyên Cùng Mê Tình
 257. Loạn Không Diễm Mỹ Lục
 258. Loạn Lạc Chết Chóc Chí
 259. Loạn Luân 1
 260. Loạn Luân 2
 261. Loạn Luân 3
 262. Loạn Luân 4
 263. Loạn Luân Cả Nhà
 264. Loạn Luân Gia Tộc Chi Tống Thị Cộng Thê
 265. Loạn Luân Là Một Loại Khác Che Chở
 266. Loạn Luân Phong Lưu
 267. Loạn Luân Tập Hợp 1
 268. Loạn Luân Tập Hợp 2
 269. Loạn Luân Tập Hợp 3
 270. Loạn Luân Thiên Đường
 271. Loạn Luân Tiểu Thuyết Đại Tập Hợp
 272. Loạn Luân Tiểu Tử Thuật Phòng The Cùng Mười Lăm Cái Mỹ Nhân
 273. Loạn Luân Toàn Tập
 274. Loạn Luân Truyện
 275. Loạn Luân Vương Trung Vương
 276. Loạn Mẫu Duyên
 277. Loạn Muốn Chết
 278. Loạn Muốn Nhiều Lợi Tạp
 279. Loạn Phân Xuân Sắc Đến Người Ta
 280. Loạn Phân Xuân Sắc Đáo Nhân Gia
 281. Loạn Tây Du
 282. Loạn Thế Giai Lệ
 283. Loạn Thế Hồng Nhan
 284. Loạn Thế Kim Bình Mai
 285. Loạn Thế Mưa Gió Tình
 286. Loạn Thế Phong Vũ Tình
 287. Loạn Thế Tu Sắc Hành
 288. Loạn Tình Gia Đình
 289. Loạn Tình Lấy Tháng
 290. Loạn Tình Lộng Nguyệt
 291. Loạn Vân Hoặc Đều
 292. Loạn Vân Phi Độ
 293. Loạn Vận Tình Duyên
 294. Loạn Vô Ích Diễm Mỹ Lục
 295. Loạn Yêu Mỹ
 296. Lộc Đỉnh Hậu Cung Phong Lưu Hành
 297. Lộc Đỉnh Ký Oai Truyện
 298. Lộc Đỉnh Ký Thú
 299. Lộc Đỉnh Ký Thú’
 300. Lộc Đỉnh Phong Lưu Ký
 301. Lộc Trấn Tuế Nguyệt
 302. Lộc Trấn Việc Ít Người Biết Đến
 303. Lôi Đạo Thiên Tôn
 304. Lỗi Lạc Tinh Quan
 305. Lỗi Lầm Sung Sướng
 306. Lôi Long Cùng Tử La Lan
 307. Lỗi Muốn Cuộc Sống
 308. Lôi Thần Kinh Thiên
 309. Lôi Thân Phong Lưu Lục
 310. Lỗi Ủng Giang Sơn Nằm Mỹ Nhân
 311. Lỗi Vô Ích Nước Tháng Mạt Yêu
 312. LOL Đồng Nhân Chủ Tể Chi Lực
 313. Loli Đêm Nay Lưu Lại
 314. Lớn Nhỏ Mỹ Nữ Yêu Mến Ta
 315. Long Châu Chi Dâm Long Ngạo Thiên
 316. Long Chiến Sĩ
 317. Long Chiến Sĩ Hệ Liệt
 318. Long Chiến Sĩ Chính Truyện
 319. Long Chiến Sĩ Tiền Truyện
 320. Long Chiến Sĩ Ngoại Truyện
 321. Long Cơ Chi Vũ
 322. Long Đằng Thiên Hạ
 323. Long Diễn Bụi Hoa
 324. Long Diễn Hương Thôn
 325. Long Du Bụi Hoa
 326. Long Du Diễm Giới
 327. Long Du Hoa Tùng
 328. Long Du Thiên Hạ
 329. Long Dục Đô Thị
 330. Long Dục Đô Thị Phần Tiếp Theo
 331. Long Dục Đô Thị Hành
 332. Long Duệ
 333. Long Hành Thiên Hạ
 334. Long Hí Cửu Phượng Chi Mỹ Nữ Kiều Thê
 335. Long Hí Hoa Tùng
 336. Long Hí Hương Thôn
 337. Long Hoàng Diễm Đế
 338. Long Hồn Hiệp Ảnh
 339. Long Hồn Hiệp Ảnh Nón Xanh Cải Biên (Lâm Bích Nhu Thiên)
 340. Long Hồn Huyết Ngọc
 341. Long Huyết Chiến Sĩ
 342. Long Huyết Chiến Thần
 343. Lông Mà Đích Bí Mật
 344. Long Ngạo Hoa Đều Hậu Cung Ghi Chép
 345. Long Ngạo Hoa Đô Hậu Cung Lục
 346. Long Ngâm Bách Mỹ Duyến
 347. Lộng Nguyệt
 348. Long Nhập Hồng Trần
 349. Lông Nhi Đích Bí Mật
 350. Long Nữ Cuồng Tưởng Khúc
 351. Long Phi Phượng Vũ
 352. Long Phượng Tranh Hùng
 353. Lộng Sắc Thư Cửa Sổ
 354. Lộng Sắc Thư Song
 355. Long Sĩ Đầu
 356. Long Sứ
 357. Long Sứ Dưỡng Thành Kế Hoạch
 358. Long Sủng
 359. Long Thần Chiến Ca
 360. Long Thần Hành Khúc
 361. Long Thành Phong Nguyệt
 362. Long Thiếu Phúc Diễm Truyền
 363. Lòng Ta Khấp Huyết, Ly Hôn Sau Thê Tử Ở Tại Xã Khu Đối Diện Ngã Tư Đường
 364. Long Tại Biên Duyên
 365. Lộng Tẫn Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 366. Long Tiềm Hoa Đô
 367. Long Tiếu Cửu Thiên
 368. Long Tổ Đặc Công
 369. Long Tương
 370. Long Vân Bảo Đỉnh
 371. Long Vũ Kiếm Pháp
 372. Long Vực
 373. Lớp Binh Xinh Đẹp Mụ Mụ
 374. LOVE
 375. Lovelive Thôi Miên Đồng Nhân
 376. Lữ Phụng Tiên
 377. Lựa Chọn
 378. Lửa Dục Khó Ngủ
 379. Lừa Gạt Diễm Thiết Hương Chi Thái Giám Truyền Kỳ
 380. Lửa Rừng Đốt Xuân
 381. Lửa Rừng Thiêu Xuân
 382. Luân Gian Lão Bà Vi Tiểu Bảo
 383. Luân Hãm Đích Nữ Thần
 384. Luân Hồi Dâm Tử
 385. Luân Hồi Diễm Phúc Hành
 386. Luân Hồi Kiếm Điển
 387. Luân Hồi Tà Thần Sasuke
 388. Luân Hồi Võ Lâm Hậu Cung Lục
 389. Luân Vi Gái Giang Hồ Đích Nữ Cảnh Quan
 390. Lúc Ấy Minh Nguyệt Tại
 391. Lúc Ấy Trăng Sáng Tại
 392. Lục Chi Kiếm Sĩ Chi Sơ Xuất Mao Lư Kiều Thê Thụ Nhục
 393. Lục Chi Kiếm Sĩ Mới Bắt Đầu Ra Nhà Tranh Kiều Thê Chịu Nhục
 394. Lục Cửu Ký Sự
 395. Lục Đầu Cân: Cộng Hưởng Kiều Thê
 396. Lục Đi Qua Tiến Hành Lúc
 397. Lục Đích Quá Khứ Tiến Hành Thì
 398. Lục Dục Trọng Sinh
 399. Lục Giới Đế Vương
 400. Lục Long Hồng Phượng
 401. Lục Lữ Du Tiên
 402. Lục Mạo Đích Ai Hào
 403. Lục Mão Tình Thâm
 404. Lục Mạo Túc Cầu Hệ Thống
 405. Lúc Này Mới Không Phải Ta Muốn Số Mạng
 406. Lục Nô Nhi Tử Hiến Mẫu Thân
 407. Lục Sắc Đích Long Châu Thế Giới
 408. Lục Tại Zombie Thành
 409. Lục Tích Chi Vạn Tông Triều Thiên Lục
 410. Lục Triều Thanh Vũ Ký
 411. Lục Triều Vân Long Ngâm
 412. Lục Triều Yến Ca Hành
 413. Lục Uyển Tâm Cung
 414. Lung Nhi Bí Mật
 415. Lung Tung Ảo Tưởng
 416. Lung Tung Ảo Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Đời Sống
 417. Lúng Túng Nữ Nhân Được
 418. Lưới Du Dâm Duyến (Sửa Đính Bản)
 419. Lưỡng Đại Phong Tình Trái
 420. Lưỡng Điểm Chi Gian
 421. Lương Sơn Bá Cùng Chúc Anh Đài Bổ Sung Lý Lịch
 422. Lưỡng Thế Huề Mỹ Tiêu Diêu Du
 423. Lướt Sóng Phong Lưu
 424. Lưu Dục Phong Tình Lục
 425. Lưu Kim Hưng Vong Lục
 426. Lưu Lạc Hoa Đô
 427. Lưu Lạc Hương Đô
 428. Lưu Lạc Thần Điêu
 429. Lưu Lãng Giả Chi Lữ
 430. Lưu Luyến Hồng Hạnh
 431. Lưu Manh Bản Sắc
 432. Lưu Manh Bóng Đá Quản Lí
 433. Lưu Manh Công Tử
 434. Lưu Manh Đại Địa Chủ
 435. Lưu Manh Đại Hanh
 436. Lưu Manh Diễm Ngộ Ký
 437. Lưu Manh Gương Tốt
 438. Lưu Manh Hậu Cung Lục
 439. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyện
 440. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyền Thuyết
 441. Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
 442. Lưu Manh Lái Xe
 443. Lưu Manh Lão Sư
 444. Lưu Manh Lão Sư’
 445. Lưu Manh Sư Biểu
 446. Lưu Manh Tài Xế
 447. Lưu Manh Thái Giám
 448. Lưu Manh Thần Tiên Tại Dị Giới
 449. Lưu Manh Thiếu Gia
 450. Lưu Manh Thiếu Gia Trần Thế Du
 451. Lưu Manh Trùm
 452. Lưu Manh Vạn Tuế
 453. Lưu Mỹ Tạp Ký
 454. Lưu Phong Dị Tưởng
 455. Lưu Phong Nghĩ Khác
 456. Lưu Thôn Mỹ Phụ Hôn Ngoại Mê Tình
 457. Luyện Đan Thần Y
 458. Luyện Huyết Chuyên Gia – Vô Xỉ Cương Thi
 459. Luyện Kim Sĩ Mary
 460. Luyến Luyến Hồng Hạnh
 461. Luyến Mẫu Đại Giới
 462. Luyến Mẫu Hồi Ức Lục
 463. Luyến Mẫu Mật Ngữ
 464. Luyến Mẫu Một Cái Giá Lớn
 465. Luyện Ngục Thiên Sứ
 466. Luyến Thượng Đổng Sự Trường Phu Nhân
 467. Luyến Vớ “Nữ Hoàng” Hậu Cung Ti Nô
 468. Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện
 469. Lý Chính Thiên Tại Nhật Bổn Quát Tháo Phong Vân
 470. Lý Công Tử Dâm Loạn Sổ Điển
 471. Ly Dị Nữ Giáo Sư Chi Hiểu Nảy Sinh Bảo Bảo Dâm Đãng Tự Thuật Tính Phúc Thời Gian
 472. Lý Đức Phu Nhân
 473. Ly Hạ Cùng Bố Chồng
 474. Ly Hạ Hòa Công Công
 475. Ly Hôn Sau… Dạy Dỗ
 476. Lỵ Lâm Chi Mẫu
 477. Lý Nhỏ Vệ Báo Thù
 478. Lý Tiểu Vệ Đích Phục Cừu
 479. Lỵ Trước Khi Chi Mẫu
 480. Lý Vệ Phong Lưu Ký

Add Comment