1. Lạ Lẫm Thị Trấn Nhỏ
 2. Lả Lướt Nghiệt Duyên
 3. La Lỵ Bút Ký I
 4. La Lỵ Công Ngụ
 5. Lạc Đạo Thần Giáo
 6. Lạc Dục Thiên âm
 7. Lạc Đường Hồng Hạnh
 8. Lạc Hoa Nhược Vũ
 9. Lạc Nhạn Trưởng Ca
 10. Lại Danh Sư Đồ Chi Tình Trận Đánh Cờ
 11. Lại Tên Một Đám Dâm Đãng Nữ Sinh
 12. Lai Sinh Duyến
 13. Làm Âm Nhạc Giáo Sư Thê Tử
 14. Làm Cho Nguyệt
 15. Làm Cho Tận Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 16. Lam Cương Đế Nguyệt
 17. Làm Dáng Dâm Phụ Hỗn Loạn Sinh Hoạt Cá Nhân
 18. Lâm Gia Nghiệt Tử
 19. Lâm Hải Tuyết
 20. Làm Mẹ Phu Nhân
 21. Làm Người Mẫu
 22. Làm Người Ta Tiêu Hồn Thực Cốt Người Của Vợ Con Trang
 23. Làm Nguyệt
 24. Lâm Nguyệt Như Thiên
 25. Làm Nô Vi Phu Vi Ma Vương
 26. Làm Nữ Trải Qua: Cùng Mỹ Phụ Đích Loạn Tùy Chuyện Cũ
 27. Lâm Nương Tử Và Cao Nha Nội Truyện Xưa
 28. Làm Quan Là Phải Ôm Đùi: Thị Ủy Nhất Bí Thư
 29. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không
 30. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không’
 31. Lâm Thục Đẹp Đẽ Bị Đàn Thú Cưỡng Dâm Mang Thai
 32. Làm Vương Bát Khoái Hoạt
 33. Lân Cư, Đồng Học, Nữ Hữu
 34. Lần Đầu Tiên Mộng
 35. Lân Gia Đích Thiếu Phụ
 36. Lân Hoa Tìm Phương Mỹ Người Kiều
 37. Lân Nữ Online
 38. Lần Tìm Xuân Sắc Mười Hai Nhai
 39. Lan Tư Vật Ngữ
 40. Lẫn Vào Vương
 41. Lang Bái Vi Gian
 42. Làng Chơi Bên Trong Nữ Nhân
 43. Làng Chơi Dặm Nữ Nhân
 44. Lãng Đãng Hoàng Đế Bí Sử
 45. Lãng Đãng Nghiệt Thần
 46. Lãng Diễm Kỳ Hiệp Hậu Cung Lục
 47. Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non
 48. Lang Dục Giáo Trường
 49. Lang Dục Phong Lưu
 50. Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ
 51. Lăng Hoa Ký
 52. Lang Khiếu Tam Quốc
 53. Lãng Kiếm Dâm Tâm
 54. Lẳng Lơ Giai Di
 55. Lẳng Lơ Phải Địt Tử
 56. Lãng Mạn Đô Thị Hậu Cung Ký
 57. Lãng Mạn Liệp Mỹ Truyện Ký
 58. Lãng Mạn Quan Đồ
 59. Lãng Mạn Săn Mỹ Truyện Ký
 60. Lãng Mạn Thôn Quan
 61. Lang Muốn Phong Lưu
 62. Lang Nhân Truy Mỹ Ký
 63. Lăng Nhục Bạn Gái
 64. Lăng Nhục Bạn Gái Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 65. Lăng Nhục Diệp Thị Xí Nghiệp Bốn Vị Thiên Kim
 66. Lăng Nhục Nữ Cảnh Sát
 67. Lăng Nhục Nữ Hữu Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 68. Lăng Nhục Nữ Minh Tinh Hệ Liệt
 69. Lang Nô Truyện
 70. Lăng Phong Phẩm Hương Lục
 71. Lãng Phụ Tranh Diễm
 72. Lãng Sử Kỳ Quan
 73. Lang Thang Nghiệt Thần
 74. Lang Thang Xử Nữ
 75. Lăng Thiên Truyền Thuyết
 76. Lãng Tích Hương Đô
 77. Lãng Tích Thần Điêu
 78. Lang Tính Tổng Tài Quá Hung Mãnh
 79. Lang Tính Trưởng Thôn
 80. Lãng Tử Giang Hồ
 81. Lãng Tử Giang Hồ Hậu Truyền
 82. Lãng Tử Hậu Cung Bách Hoa Lục
 83. Lãng Tử Lục
 84. Lãng Tử Ngạn Thanh
 85. Lãng Tử Nhân Sinh
 86. Lãng Tử Quan Trường Liệp Diễm Ký
 87. Lãng Tử Thần Điêu
 88. Lãng Tử Xuất Mã
 89. Lăng Vân Bá Chủ
 90. Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ
 91. Lãnh Đạo Thân Tín
 92. Lãnh Địa Phong Lưu
 93. Lãnh Đình Đình Mười Năm
 94. Lãnh Hương Cốc
 95. Lánh Phụ Điều Giáo Tự Phách Liên Tiếp
 96. Lão Bà Ái Thượng Sàng
 97. Lão Bà Bắt Buộc Ta Khai Mở Hậu Cung
 98. Lão Bà Của Ta Là Cảnh Hoa
 99. Lão Bà Của Ta Là Hoa Khôi
 100. Lão Bà Của Ta Là Quân Hoa
 101. Lão Bà Của Ta Là Song Bào Thai
 102. Lão Bà Của Ta Là Tiên Tử
 103. Lão Bà Cùng Nhà Tạo Mẫu Tóc
 104. Lão Bà Cường Bách Ngã Khai Hậu Cung
 105. Lão Bà Đích Hấp Dẫn (Sexy) Khai Phát Cuộc Hành Trình
 106. Lão Bà Đích Tính Cảm Khai Phát Chi Lữ
 107. Lão Bà Diễm Vận Mụ Mụ
 108. Lão Bà Dục Vọng Cuộc Sống
 109. Lão Bà Gợi Cảm Khai Phát Hành Trình
 110. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội
 111. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội Phần Tiếp Theo
 112. Lão Bà Hệ Thống Của Ta
 113. Lão Bà Khiết Như
 114. Lão Bà Linh Thú Của Ta
 115. Lão Bà Lữ Hành Bí Ký
 116. Lão Bà Như Thế Nào Theo Một Cái Đơn Thuần Nữ Nhân Biến Thành Dâm Dục Mười Phần Dâm Phụ
 117. Lão Bà Theo Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 118. Lão Bà Thiếu Hà
 119. Lão Bà Thú Giao Thành Thích
 120. Lão Bà Trầm Luân
 121. Lão Bà Từ Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 122. Lão Bà Tuyết Nhi Đổi Thê Trải Qua
 123. Lão Bà Yêu Mến Giường
 124. Lão Công Chê Ít — Mị Mị Tính Phúc Nhân Sinh
 125. Lão Công Phấn Khích Chi Có Thê Mọi Người Thường
 126. Lão Kha Ngoài Ý Muốn Xuân Thiên
 127. Lão Lư Đầu Đích Thối Hưu Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 128. Lão Lừa Đầu Về Hưu Cuộc Sống Hạnh Phúc
 129. Lão Mã Diễm Ngộ Ký
 130. Lão Ngưu Bị Bắt Ăn Nộn Thảo
 131. Lão Phu Thiểu Thê
 132. Lão Sư, Quá Cho Lực
 133. Lão Sư Chân Diện Mục
 134. Lão Sư Lưu Manh I
 135. Lão Sư Lưu Manh II
 136. Lão Sư Nguyên Thủy Nhất Tính Phúc
 137. Lão Sư Ta Muốn Ngươi
 138. Lão Sư Thái Dụ Yêu
 139. Lão Sư Thành Thục Thân Thể
 140. Lão Sư Tối Nguyên Thủy Đích Tính Phúc
 141. Lạp Khắc Ti Bí Ẩn Cuộc Sống
 142. Lạp Lý Chinh Diễm Truyền Kỳ
 143. Lạp Lý Truyền Kỳ
 144. Lạp Mỗ Kỷ
 145. Lạp Ngập Tổng Tài Đích Siêu Cấp Diễm Ngộ
 146. Lạt Ma Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 147. Lật Nghiêng Hỏa Ảnh
 148. Lạt Thủ Thôi Hoa
 149. Laury Đêm Nay Lưu Lại
 150. Laury Nhà Trọ
 151. Laury Văn Album
 152. Larry Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 153. Larry Truyền Kỳ
 154. Lấy Bảo
 155. Lấy Cái Tỷ Tỷ Đem Làm Lão Bà
 156. Lay Động Thiên Sử
 157. Lấy Tháng
 158. Lệ Ảnh Giang Hồ
 159. Lệ Dục Võ Lâm
 160. Lelouch Chi Luân Hồi
 161. Lên Bá Đạo Mỹ Nữ Vợ Người Khác Tổng Giám Đốc
 162. Lên Chị Dâu Hoa Hồng Giường
 163. Lệnh Hồ Xung Hậu Soạn
 164. Lệnh Nương Phu Nhân
 165. Leo Lên Mụ Mụ Giường
 166. Liên Bang Quân Kỹ
 167. Liên Hoa Huề Hạc Phi
 168. Liên Hoa Tầm Phương Mỹ Nhân Kiều
 169. Liên Hoa Tìm Phương Mỹ Nhân Kiều
 170. Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 171. Liệp Diễm
 172. Liệp Diễm’
 173. Liệp Diễm Bảo Giới
 174. Liệp Diễm Cao Thủ
 175. Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 176. Liệp Diễm Chinh Phục
 177. Liệp Diễm Đại Tần
 178. Liệp Diễm Giang Hồ
 179. Liệp Diễm Giang Hồ Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
 180. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
 181. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Hậu Truyện
 182. Liệp Diễm Hậu Cung
 183. Liệp Diễm Hương Tu
 184. Liệp Diễm Sáng Thế Lục
 185. Liệp Diễm Sinh Hương
 186. Liệp Diễm Tầm Tần Ký
 187. Liệp Diễm Thần Điêu Phổ
 188. Liệp Diễm Thiên Đình Phong Lưu
 189. Liệp Diễm Thiên Hạ
 190. Liệp Diễm Thiên Hạ’
 191. Liệp Diễm Tìm Tần Nhớ
 192. Liệp Diễm Tình Ma
 193. Liệp Diễm Tinh Sư
 194. Liệp Diễm Vô Song
 195. Liệp Diễm Vô Song’
 196. Liệp Diễm Ỷ Thiên
 197. Liệp Hương Phong Lưu
 198. Liệp Mỹ Chinh Đồ
 199. Liệp Mỹ Dâm Thuật Sư
 200. Liệp Mỹ Hành Trình
 201. Liệp Mỹ Hậu Cung Đô Thị Hành
 202. Liệp Mỹ Hậu Cung Đường
 203. Liệp Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 204. Liệp Mỹ Ngọc Long
 205. Liệp Mỹ Phong Nguyệt
 206. Liệp Mỹ Phong Vân Lục
 207. Liệp Mỹ Vô Hạn Hâu Cung Truyện
 208. Liệp Nhân Âu Dương Tiểu Hồng
 209. Liệp Sắc Thâu Hương
 210. Liệp Tình
 211. Liệt Diễm Tà Thần
 212. Liệt Hỏa Phượng Hoàng
 213. Liệt Huyết Thanh Xuân
 214. Liệt Võ Chí
 215. Liễu Nhi Y Y
 216. Lingeries
 217. Lĩnh Chủ Chi Binh Phạt Thiên Hạ
 218. Lính Đặc Biệt Trường Học Mật Chuyện
 219. Linh Đao Truyền Kỳ
 220. Linh Dị Nữ Vương
 221. Lĩnh Địa Phong Lưu
 222. Linh Đỉnh
 223. Lính Giải Ngũ Loạn Tình Nhân Sinh
 224. Linh Hồn Chế Sư
 225. Linh Hồn Chủng Thực
 226. Linh Hồn Gieo Trồng
 227. Linh Hồn Lãng Tử
 228. Linh Hồn Sang Sư
 229. Linh Hồn Trồng Trọt
 230. Linh Kiếm Ma Đế – Ma Linh Song Tu
 231. Linh Lung Nghiệt Duyên
 232. Linh Tê Giới
 233. Linh Thứu Phi Long
 234. Lỗ Ban Bí Truyền 36 Thức Sàng Phổ
 235. Lộ Chi Bi Minh
 236. Lộ Chi Rên Rĩ
 237. Lô Đỉnh Ký
 238. Loa Công Chúa
 239. Lỏa Hí Phong Ba
 240. Lỏa Lộ Thê
 241. Lỏa Yêu Lập Gia Đình
 242. Loạn Cuồng Tình
 243. Loạn Đắc Yếu Tử
 244. Loạn Dục, Lợi Nhàn Trang
 245. Loạn Dục Công Chúa
 246. Loạn Dục Đa Lợi Tạp
 247. Loạn Dục Đô Thị
 248. Loạn Dục Hoa Nhị
 249. Loạn Dục Nhân Sinh
 250. Loạn Duyên Cùng Mê Tình
 251. Loạn Không Diễm Mỹ Lục
 252. Loạn Lạc Chết Chóc Chí
 253. Loạn Luân 1
 254. Loạn Luân 2
 255. Loạn Luân 3
 256. Loạn Luân 4
 257. Loạn Luân Cả Nhà
 258. Loạn Luân Gia Tộc Chi Tống Thị Cộng Thê
 259. Loạn Luân Là Một Loại Khác Che Chở
 260. Loạn Luân Phong Lưu
 261. Loạn Luân Tập Hợp 1
 262. Loạn Luân Tập Hợp 2
 263. Loạn Luân Tập Hợp 3
 264. Loạn Luân Thiên Đường
 265. Loạn Luân Tiểu Thuyết Đại Tập Hợp
 266. Loạn Luân Tiểu Tử Thuật Phòng The Cùng Mười Lăm Cái Mỹ Nhân
 267. Loạn Luân Toàn Tập
 268. Loạn Luân Truyện
 269. Loạn Luân Vương Trung Vương
 270. Loạn Mẫu Duyên
 271. Loạn Muốn Chết
 272. Loạn Muốn Nhiều Lợi Tạp
 273. Loạn Phân Xuân Sắc Đến Người Ta
 274. Loạn Phân Xuân Sắc Đáo Nhân Gia
 275. Loạn Tây Du
 276. Loạn Thế Giai Lệ
 277. Loạn Thế Hồng Nhan
 278. Loạn Thế Kim Bình Mai
 279. Loạn Thế Mưa Gió Tình
 280. Loạn Thế Phong Vũ Tình
 281. Loạn Thế Tu Sắc Hành
 282. Loạn Tình Gia Đình
 283. Loạn Tình Lấy Tháng
 284. Loạn Tình Lộng Nguyệt
 285. Loạn Vân Hoặc Đều
 286. Loạn Vân Phi Độ
 287. Loạn Vận Tình Duyên
 288. Loạn Vô Ích Diễm Mỹ Lục
 289. Loạn Yêu Mỹ
 290. Lộc Đỉnh Hậu Cung Phong Lưu Hành
 291. Lộc Đỉnh Ký Oai Truyện
 292. Lộc Đỉnh Ký Thú
 293. Lộc Đỉnh Ký Thú’
 294. Lộc Đỉnh Phong Lưu Ký
 295. Lộc Trấn Tuế Nguyệt
 296. Lộc Trấn Việc Ít Người Biết Đến
 297. Lôi Đạo Thiên Tôn
 298. Lỗi Lạc Tinh Quan
 299. Lỗi Lầm Sung Sướng
 300. Lôi Long Cùng Tử La Lan
 301. Lỗi Muốn Cuộc Sống
 302. Lôi Thần Kinh Thiên
 303. Lôi Thân Phong Lưu Lục
 304. Lỗi Ủng Giang Sơn Nằm Mỹ Nhân
 305. Lỗi Vô Ích Nước Tháng Mạt Yêu
 306. LOL Đồng Nhân Chủ Tể Chi Lực
 307. Loli Đêm Nay Lưu Lại
 308. Lớn Nhỏ Mỹ Nữ Yêu Mến Ta
 309. Long Châu Chi Dâm Long Ngạo Thiên
 310. Long Chiến Sĩ
 311. Long Chiến Sĩ Hệ Liệt
 312. Long Chiến Sĩ Chính Truyện
 313. Long Chiến Sĩ Tiền Truyện
 314. Long Chiến Sĩ Ngoại Truyện
 315. Long Cơ Chi Vũ
 316. Long Đằng Thiên Hạ
 317. Long Diễn Bụi Hoa
 318. Long Diễn Hương Thôn
 319. Long Du Bụi Hoa
 320. Long Du Diễm Giới
 321. Long Du Hoa Tùng
 322. Long Du Thiên Hạ
 323. Long Dục Đô Thị
 324. Long Dục Đô Thị Phần Tiếp Theo
 325. Long Dục Đô Thị Hành
 326. Long Duệ
 327. Long Hành Thiên Hạ
 328. Long Hí Cửu Phượng Chi Mỹ Nữ Kiều Thê
 329. Long Hí Hoa Tùng
 330. Long Hí Hương Thôn
 331. Long Hoàng Diễm Đế
 332. Long Hồn Hiệp Ảnh
 333. Long Hồn Hiệp Ảnh Nón Xanh Cải Biên (Lâm Bích Nhu Thiên)
 334. Long Hồn Huyết Ngọc
 335. Long Huyết Chiến Sĩ
 336. Long Huyết Chiến Thần
 337. Lông Mà Đích Bí Mật
 338. Long Ngạo Hoa Đều Hậu Cung Ghi Chép
 339. Long Ngạo Hoa Đô Hậu Cung Lục
 340. Long Ngâm Bách Mỹ Duyến
 341. Lộng Nguyệt
 342. Long Nhập Hồng Trần
 343. Lông Nhi Đích Bí Mật
 344. Long Nữ Cuồng Tưởng Khúc
 345. Long Phi Phượng Vũ
 346. Long Phượng Tranh Hùng
 347. Lộng Sắc Thư Cửa Sổ
 348. Lộng Sắc Thư Song
 349. Long Sĩ Đầu
 350. Long Sứ
 351. Long Sứ Dưỡng Thành Kế Hoạch
 352. Long Sủng
 353. Long Thần Chiến Ca
 354. Long Thần Hành Khúc
 355. Long Thành Phong Nguyệt
 356. Long Thiếu Phúc Diễm Truyền
 357. Lòng Ta Khấp Huyết, Ly Hôn Sau Thê Tử Ở Tại Xã Khu Đối Diện Ngã Tư Đường
 358. Long Tại Biên Duyên
 359. Lộng Tẫn Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 360. Long Tiềm Hoa Đô
 361. Long Tiếu Cửu Thiên
 362. Long Tổ Đặc Công
 363. Long Tương
 364. Long Vân Bảo Đỉnh
 365. Long Vũ Kiếm Pháp
 366. Long Vực
 367. Lớp Binh Xinh Đẹp Mụ Mụ
 368. LOVE
 369. Lovelive Thôi Miên Đồng Nhân
 370. Lữ Phụng Tiên
 371. Lựa Chọn
 372. Lửa Dục Khó Ngủ
 373. Lừa Gạt Diễm Thiết Hương Chi Thái Giám Truyền Kỳ
 374. Lửa Rừng Đốt Xuân
 375. Lửa Rừng Thiêu Xuân
 376. Luân Gian Lão Bà Vi Tiểu Bảo
 377. Luân Hãm Đích Nữ Thần
 378. Luân Hồi Dâm Tử
 379. Luân Hồi Diễm Phúc Hành
 380. Luân Hồi Kiếm Điển
 381. Luân Hồi Tà Thần Sasuke
 382. Luân Hồi Võ Lâm Hậu Cung Lục
 383. Luân Vi Gái Giang Hồ Đích Nữ Cảnh Quan
 384. Lúc Ấy Minh Nguyệt Tại
 385. Lúc Ấy Trăng Sáng Tại
 386. Lục Chi Kiếm Sĩ Chi Sơ Xuất Mao Lư Kiều Thê Thụ Nhục
 387. Lục Chi Kiếm Sĩ Mới Bắt Đầu Ra Nhà Tranh Kiều Thê Chịu Nhục
 388. Lục Cửu Ký Sự
 389. Lục Đầu Cân: Cộng Hưởng Kiều Thê
 390. Lục Đi Qua Tiến Hành Lúc
 391. Lục Đích Quá Khứ Tiến Hành Thì
 392. Lục Dục Trọng Sinh
 393. Lục Giới Đế Vương
 394. Lục Long Hồng Phượng
 395. Lục Lữ Du Tiên
 396. Lục Mạo Đích Ai Hào
 397. Lục Mão Tình Thâm
 398. Lục Mạo Túc Cầu Hệ Thống
 399. Lúc Này Mới Không Phải Ta Muốn Số Mạng
 400. Lục Nô Nhi Tử Hiến Mẫu Thân
 401. Lục Sắc Đích Long Châu Thế Giới
 402. Lục Tại Zombie Thành
 403. Lục Tích Chi Vạn Tông Triều Thiên Lục
 404. Lục Triều Thanh Vũ Ký
 405. Lục Triều Vân Long Ngâm
 406. Lục Triều Yến Ca Hành
 407. Lục Uyển Tâm Cung
 408. Lung Nhi Bí Mật
 409. Lung Tung Ảo Tưởng
 410. Lung Tung Ảo Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Đời Sống
 411. Lúng Túng Nữ Nhân Được
 412. Lưới Du Dâm Duyến (Sửa Đính Bản)
 413. Lưỡng Đại Phong Tình Trái
 414. Lưỡng Điểm Chi Gian
 415. Lương Sơn Bá Cùng Chúc Anh Đài Bổ Sung Lý Lịch
 416. Lưỡng Thế Huề Mỹ Tiêu Diêu Du
 417. Lướt Sóng Phong Lưu
 418. Lưu Dục Phong Tình Lục
 419. Lưu Kim Hưng Vong Lục
 420. Lưu Lạc Hoa Đô
 421. Lưu Lạc Hương Đô
 422. Lưu Lạc Thần Điêu
 423. Lưu Lãng Giả Chi Lữ
 424. Lưu Luyến Hồng Hạnh
 425. Lưu Manh Bản Sắc
 426. Lưu Manh Bóng Đá Quản Lí
 427. Lưu Manh Công Tử
 428. Lưu Manh Đại Địa Chủ
 429. Lưu Manh Đại Hanh
 430. Lưu Manh Diễm Ngộ Ký
 431. Lưu Manh Gương Tốt
 432. Lưu Manh Hậu Cung Lục
 433. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyện
 434. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyền Thuyết
 435. Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
 436. Lưu Manh Lái Xe
 437. Lưu Manh Lão Sư
 438. Lưu Manh Lão Sư’
 439. Lưu Manh Sư Biểu
 440. Lưu Manh Tài Xế
 441. Lưu Manh Thái Giám
 442. Lưu Manh Thần Tiên Tại Dị Giới
 443. Lưu Manh Thiếu Gia
 444. Lưu Manh Thiếu Gia Trần Thế Du
 445. Lưu Manh Trùm
 446. Lưu Manh Vạn Tuế
 447. Lưu Mỹ Tạp Ký
 448. Lưu Phong Dị Tưởng
 449. Lưu Phong Nghĩ Khác
 450. Lưu Thôn Mỹ Phụ Hôn Ngoại Mê Tình
 451. Luyện Đan Thần Y
 452. Luyện Huyết Chuyên Gia – Vô Xỉ Cương Thi
 453. Luyện Kim Sĩ Mary
 454. Luyến Luyến Hồng Hạnh
 455. Luyến Mẫu Đại Giới
 456. Luyến Mẫu Hồi Ức Lục
 457. Luyến Mẫu Mật Ngữ
 458. Luyến Mẫu Một Cái Giá Lớn
 459. Luyện Ngục Thiên Sứ
 460. Luyến Thượng Đổng Sự Trường Phu Nhân
 461. Luyến Vớ “Nữ Hoàng” Hậu Cung Ti Nô
 462. Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện
 463. Lý Chính Thiên Tại Nhật Bổn Quát Tháo Phong Vân
 464. Lý Công Tử Dâm Loạn Sổ Điển
 465. Ly Dị Nữ Giáo Sư Chi Hiểu Nảy Sinh Bảo Bảo Dâm Đãng Tự Thuật Tính Phúc Thời Gian
 466. Lý Đức Phu Nhân
 467. Ly Hạ Cùng Bố Chồng
 468. Ly Hạ Hòa Công Công
 469. Ly Hôn Sau… Dạy Dỗ
 470. Lỵ Lâm Chi Mẫu
 471. Lý Nhỏ Vệ Báo Thù
 472. Lý Tiểu Vệ Đích Phục Cừu
 473. Lỵ Trước Khi Chi Mẫu
 474. Lý Vệ Phong Lưu Ký

Add Comment