1. [Loạn Xuyên] Hãm Nhập H Du Hí
 2. [Loạn Xuyên] Lâm Vào H Trò Chơi
 3. Lạ Lẫm Thị Trấn Nhỏ
 4. Lả Lướt Nghiệt Duyên
 5. La Lỵ Bút Ký I
 6. La Lỵ Công Ngụ
 7. Lạc Đạo Thần Giáo
 8. Lạc Dục Thiên Âm
 9. Lạc Đường Bàng Hoàng: Bên Gối Người Xa Lạ
 10. Lạc Đường Bàng Hoàng: Thu Diệp Bí Ẩn
 11. Lạc Đường Hồng Hạnh
 12. Lạc Hoa Nhược Vũ
 13. Lạc Nhạn Trưởng Ca
 14. Lại Danh Sư Đồ Chi Tình Trận Đánh Cờ
 15. Lại Độ Hồng Trần
 16. Lại Tên Một Đám Dâm Đãng Nữ Sinh
 17. Lai Sinh Duyến
 18. Làm Âm Nhạc Giáo Sư Thê Tử
 19. Làm Cho Nguyệt
 20. Làm Cho Tận Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 21. Lam Cương Đế Nguyệt
 22. Làm Dáng Dâm Phụ Hỗn Loạn Sinh Hoạt Cá Nhân
 23. Lâm Gia Nghiệt Tử
 24. Lâm Hải Tuyết
 25. Làm Mẹ Phu Nhân
 26. Làm Người Mẫu
 27. Làm Người Ta Tiêu Hồn Thực Cốt Người Của Vợ Con Trang
 28. Làm Nguyệt
 29. Lâm Nguyệt Như Thiên
 30. Làm Nô Vi Phu Vi Ma Vương
 31. Làm Nữ Trải Qua: Cùng Mỹ Phụ Đích Loạn Tùy Chuyện Cũ
 32. Lâm Nương Tử Và Cao Nha Nội Truyện Xưa
 33. Làm Quan Là Phải Ôm Đùi: Thị Ủy Nhất Bí Thư
 34. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không
 35. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không’
 36. Lâm Thục Đẹp Đẽ Bị Đàn Thú Cưỡng Dâm Mang Thai
 37. Làm Vận Luật Thao Mẹ
 38. Làm Vương Bát Khoái Hoạt
 39. Lân Cư, Đồng Học, Nữ Hữu
 40. Lần Đầu Tiên Mộng
 41. Lân Gia Đích Thiếu Phụ
 42. Lân Hoa Tìm Phương Mỹ Người Kiều
 43. Lân Nữ Online
 44. Lần Tìm Xuân Sắc Mười Hai Nhai
 45. Lan Tư Vật Ngữ
 46. Lẫn Vào Vương
 47. Lang Bái Vi Gian
 48. Làng Chơi Bên Trong Nữ Nhân
 49. Làng Chơi Dặm Nữ Nhân
 50. Lãng Đãng Hoàng Đế Bí Sử
 51. Lãng Đãng Nghiệt Thần
 52. Lãng Diễm Kỳ Hiệp Hậu Cung Lục
 53. Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non
 54. Lang Dục Giáo Trường
 55. Lang Dục Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 56. Lang Dục Phong Lưu
 57. Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ
 58. Lăng Hoa Ký
 59. Lang Khiếu Tam Quốc
 60. Lãng Kiếm Dâm Tâm
 61. Lẳng Lơ Giai Di
 62. Lẳng Lơ Phải Địt Tử
 63. Lăng Loạn Đích Bách Hợp
 64. Lãng Mạn Đô Thị Hậu Cung Ký
 65. Lãng Mạn Liệp Mỹ Truyện Ký
 66. Lãng Mạn Quan Đồ
 67. Lãng Mạn Săn Mỹ Truyện Ký
 68. Lãng Mạn Thôn Quan
 69. Lang Muốn Phong Lưu
 70. Lang Nhân Truy Mỹ Ký
 71. Lăng Nhục Bạn Gái
 72. Lăng Nhục Bạn Gái Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 73. Lăng Nhục Chân Dài Bạn Gái Uyển Chân
 74. Lăng Nhục Diệp Thị Xí Nghiệp Bốn Vị Thiên Kim
 75. Lăng Nhục Nữ Cảnh Sát
 76. Lăng Nhục Nữ Hữu Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 77. Lăng Nhục Nữ Minh Tinh Hệ Liệt
 78. Lang Nô Truyện
 79. Lăng Phong Phẩm Hương Lục
 80. Lãng Phụ Tranh Diễm
 81. Lãng Sử Kỳ Quan
 82. Lang Thang Nghiệt Thần
 83. Lang Thang Xử Nữ
 84. Lăng Thiên Truyền Thuyết
 85. Lãng Tích Hương Đô
 86. Lãng Tích Thần Điêu
 87. Lang Tính Tổng Tài Quá Hung Mãnh
 88. Lang Tính Trưởng Thôn
 89. Lãng Tử Giang Hồ
 90. Lãng Tử Giang Hồ Hậu Truyền
 91. Lãng Tử Hậu Cung Bách Hoa Lục
 92. Lãng Tử Hí Bách Hoa
 93. Lãng Tử Lục
 94. Lãng Tử Ngạn Thanh
 95. Lãng Tử Nhân Sinh
 96. Lãng Tử Quan Trường Liệp Diễm Ký
 97. Lãng Tử Thần Điêu
 98. Lãng Tử Xuất Mã
 99. Lăng Vân Bá Chủ
 100. Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ
 101. Lãnh Đạo Thân Tín
 102. Lãnh Địa Phong Lưu
 103. Lãnh Đình Đình Mười Năm
 104. Lãnh Hương Cốc
 105. Lánh Phụ Điều Giáo Tự Phách Liên Tiếp
 106. Lão Bà Ái Thượng Sàng
 107. Lão Bà Bắt Buộc Ta Khai Mở Hậu Cung
 108. Lão Bà Của Ta Là Cảnh Hoa
 109. Lão Bà Của Ta Là Hoa Khôi
 110. Lão Bà Của Ta Là Quân Hoa
 111. Lão Bà Của Ta Là Song Bào Thai
 112. Lão Bà Của Ta Là Tiên Tử
 113. Lão Bà Cùng Nhà Tạo Mẫu Tóc
 114. Lão Bà Cường Bách Ngã Khai Hậu Cung
 115. Lão Bà Đích Hấp Dẫn (Sexy) Khai Phát Cuộc Hành Trình
 116. Lão Bà Đích Tính Cảm Khai Phát Chi Lữ
 117. Lão Bà Diễm Vận Mụ Mụ
 118. Lão Bà Dục Vọng Cuộc Sống
 119. Lão Bà Gợi Cảm Khai Phát Hành Trình
 120. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội
 121. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội Phần Tiếp Theo
 122. Lão Bà Hệ Thống Của Ta
 123. Lão Bà Khiết Như
 124. Lão Bà Linh Thú Của Ta
 125. Lão Bà Lữ Hành Bí Ký
 126. Lão Bà Như Thế Nào Theo Một Cái Đơn Thuần Nữ Nhân Biến Thành Dâm Dục Mười Phần Dâm Phụ
 127. Lão Bà Theo Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 128. Lão Bà Thiếu Hà
 129. Lão Bà Thú Giao Thành Thích
 130. Lão Bà Trầm Luân
 131. Lão Bà Từ Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 132. Lão Bà Tuyết Nhi Đổi Thê Trải Qua
 133. Lão Bà Yêu Mến Giường
 134. Lão Binh Quách Đại Hạ
 135. Lão Công Chê Ít — Mị Mị Tính Phúc Nhân Sinh
 136. Lão Công Phấn Khích Chi Có Thê Mọi Người Thường
 137. Lão Giang Ăn Cỏ Non
 138. Lão Giang Cật Nộn Thảo
 139. Lão Hán Độc Chiếm Hoa Tỷ Muội
 140. Lão Hán Độc Chiêm Tả Muội Hoa
 141. Lão Kha Ngoài Ý Muốn Xuân Thiên
 142. Lão Khất Cái Chi Một Hoàn Một Liễu
 143. Lão Khất Cái Chi Không Dứt
 144. Lão Khất Cái Làm Chúng Nữ
 145. Lão Khất Cái Quật Khởi
 146. Lão Lư Đầu Đích Thối Hưu Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 147. Lão Lừa Đầu Về Hưu Cuộc Sống Hạnh Phúc
 148. Lão Mã Diễm Ngộ Ký
 149. Lão Ngưu Bị Bắt Ăn Nộn Thảo
 150. Lão Phu Thiểu Thê
 151. Lão Sư, Quá Cho Lực
 152. Lão Sư Chân Diện Mục
 153. Lão Sư Lưu Manh I
 154. Lão Sư Lưu Manh II
 155. Lão Sư Nguyên Thủy Nhất Tính Phúc
 156. Lão Sư Ta Muốn Ngươi
 157. Lão Sư Thái Dụ Yêu
 158. Lão Sư Thành Thục Thân Thể
 159. Lão Sư Tối Nguyên Thủy Đích Tính Phúc
 160. Lão Tôn Tính Phúc Sinh Hoạt
 161. Lão Vương Lưu Thi Thi
 162. Lạp Khắc Ti Bí Ẩn Cuộc Sống
 163. Lạp Lý Chinh Diễm Truyền Kỳ
 164. Lạp Lý Truyền Kỳ
 165. Lạp Mỗ Kỷ
 166. Lạp Ngập Tổng Tài Đích Siêu Cấp Diễm Ngộ
 167. Lạt Ma Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 168. Lật Nghiêng Hỏa Ảnh
 169. Lạt Thủ Thôi Hoa
 170. Laury Đêm Nay Lưu Lại
 171. Laury Nhà Trọ
 172. Laury Văn Album
 173. Larry Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 174. Larry Truyền Kỳ
 175. Lấy Bảo
 176. Lấy Cái Tỷ Tỷ Đem Làm Lão Bà
 177. Lay Động Thiên Sử
 178. Lấy Tháng
 179. Lệ Ảnh Giang Hồ
 180. Lệ Dục Võ Lâm
 181. Lelouch Chi Luân Hồi
 182. Lên Bá Đạo Mỹ Nữ Vợ Người Khác Tổng Giám Đốc
 183. Lên Chị Dâu Hoa Hồng Giường
 184. Lệnh Hồ Xung Hậu Soạn
 185. Lệnh Nương Phu Nhân
 186. Leo Lên Mụ Mụ Giường
 187. Lều Bên Trong Nguyên Thủy Dục Vọng
 188. Lều Dặm Nguyên Thủy Dục Vọng
 189. Liên Bang Quân Kỹ
 190. Liên Hoa Huề Hạc Phi
 191. Liên Hoa Tầm Phương Mỹ Nhân Kiều
 192. Liên Hoa Tìm Phương Mỹ Nhân Kiều
 193. Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 194. Liệp Diễm
 195. Liệp Diễm’
 196. Liệp Diễm Bảo Giới
 197. Liệp Diễm Cao Thủ
 198. Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 199. Liệp Diễm Chinh Phục
 200. Liệp Diễm Đại Tần
 201. Liệp Diễm Đô Thị
 202. Liệp Diễm Giang Hồ
 203. Liệp Diễm Giang Hồ Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
 204. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
 205. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Hậu Truyện
 206. Liệp Diễm Hậu Cung
 207. Liệp Diễm Hệ Thống Truyện Thuyết
 208. Liệp Diễm Hương Tu
 209. Liệp Diễm Sáng Thế Lục
 210. Liệp Diễm Sinh Hương
 211. Liệp Diễm Tầm Tần Ký
 212. Liệp Diễm Thần Điêu Phổ
 213. Liệp Diễm Thiên Đình Phong Lưu
 214. Liệp Diễm Thiên Hạ
 215. Liệp Diễm Thiên Hạ’
 216. Liệp Diễm Tìm Tần Nhớ
 217. Liệp Diễm Tình Ma
 218. Liệp Diễm Tinh Sư
 219. Liệp Diễm Vô Song
 220. Liệp Diễm Vô Song’
 221. Liệp Diễm Ỷ Thiên
 222. Liệp Hương Phong Lưu
 223. Liệp Mỹ Chinh Đồ
 224. Liệp Mỹ Dâm Thuật Sư
 225. Liệp Mỹ Dị Giới Nhất Chích Thương
 226. Liệp Mỹ Hành Trình
 227. Liệp Mỹ Hậu Cung Đô Thị Hành
 228. Liệp Mỹ Hậu Cung Đường
 229. Liệp Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 230. Liệp Mỹ Ngọc Long
 231. Liệp Mỹ Phong Nguyệt
 232. Liệp Mỹ Phong Vân Lục
 233. Liệp Mỹ Vô Hạn Hâu Cung Truyện
 234. Liệp Nhân Âu Dương Tiểu Hồng
 235. Liệp Sắc Thâu Hương
 236. Liệp Tình
 237. Liệt Diễm Tà Thần
 238. Liệt Diễm Ỷ Thiên
 239. Liệt Hỏa Phượng Hoàng
 240. Liệt Huyết Thanh Xuân
 241. Liệt Võ Chí
 242. Liễu Nhi Y Y
 243. Lingeries
 244. Lĩnh Chủ Chi Binh Phạt Thiên Hạ
 245. Lính Đặc Biệt Trường Học Mật Chuyện
 246. Lính Đặc Chủng Xuyên Qua Cùng Mỹ Nữ Song Tu: Tiên Gia
 247. Linh Đao Truyền Kỳ
 248. Linh Dị Nữ Vương
 249. Lĩnh Địa Phong Lưu
 250. Linh Đỉnh
 251. Lính Già Quách Đại Hạ
 252. Lính Giải Ngũ Loạn Tình Nhân Sinh
 253. Linh Hồn Chế Sư
 254. Linh Hồn Chủng Thực
 255. Linh Hồn Gieo Trồng
 256. Linh Hồn Lãng Tử
 257. Linh Hồn Sang Sư
 258. Linh Hồn Trồng Trọt
 259. Linh Kiếm Ma Đế – Ma Linh Song Tu
 260. Linh Lung Nghiệt Duyên
 261. Linh Tê Giới
 262. Linh Thứu Phi Long
 263. Lỗ Ban Bí Truyền 36 Thức Sàng Phổ
 264. Lộ Chi Bi Minh
 265. Lộ Chi Rên Rĩ
 266. Lô Đỉnh Ký
 267. Loa Công Chúa
 268. Lỏa Hí Phong Ba
 269. Lỏa Lộ Thê
 270. Lỏa Yêu Lập Gia Đình
 271. Loạn Cuồng Tình
 272. Loạn Đắc Yếu Tử
 273. Loạn Dục, Lợi Nhàn Trang
 274. Loạn Dục Công Chúa
 275. Loạn Dục Đa Lợi Tạp
 276. Loạn Dục Đô Thị
 277. Loạn Dục Hoa Nhị
 278. Loạn Dục Nhân Sinh
 279. Loạn Duyên Cùng Mê Tình
 280. Loạn Không Diễm Mỹ Lục
 281. Loạn Lạc Chết Chóc Chí
 282. Loạn Luân 1
 283. Loạn Luân 2
 284. Loạn Luân 3
 285. Loạn Luân 4
 286. Loạn Luân Cả Nhà
 287. Loạn Luân Gia Tộc Chi Tống Thị Cộng Thê
 288. Loạn Luân Là Một Loại Khác Che Chở
 289. Loạn Luân Món Thập Cẩm
 290. Loạn Luân Phong Lưu
 291. Loạn Luân Tập Hợp 1
 292. Loạn Luân Tập Hợp 2
 293. Loạn Luân Tập Hợp 3
 294. Loạn Luân Thiên Đường
 295. Loạn Luân Tiểu Thuyết Đại Tập Hợp
 296. Loạn Luân Tiểu Tử Thuật Phòng The Cùng Mười Lăm Cái Mỹ Nhân
 297. Loạn Luân Toàn Tập
 298. Loạn Luân Truyện
 299. Loạn Luân Vương Trung Vương
 300. Loạn Mẫu Duyên
 301. Loạn Muốn Chết
 302. Loạn Muốn Nhiều Lợi Tạp
 303. Loạn Phân Xuân Sắc Đến Người Ta
 304. Loạn Phân Xuân Sắc Đáo Nhân Gia
 305. Loạn Tây Du
 306. Loạn Thế Giai Lệ
 307. Loạn Thế Hồng Nhan
 308. Loạn Thế Kim Bình Mai
 309. Loạn Thế Mưa Gió Tình
 310. Loạn Thế Phong Vũ Tình
 311. Loạn Thế Thần Ma
 312. Loạn Thế Tu Sắc Hành
 313. Loạn Tình Gia Đình
 314. Loạn Tình Lấy Tháng
 315. Loạn Tình Lộng Nguyệt
 316. Loạn Vân Hoặc Đều
 317. Loạn Vân Phi Độ
 318. Loạn Vận Tình Duyên
 319. Loạn Vô Ích Diễm Mỹ Lục
 320. Loạn Yêu Mỹ
 321. Lộc Đỉnh Hậu Cung Phong Lưu Hành
 322. Lộc Đỉnh Ký Oai Truyện
 323. Lộc Đỉnh Ký Thú
 324. Lộc Đỉnh Ký Thú’
 325. Lộc Đỉnh Phong Lưu Ký
 326. Lộc Trấn Tuế Nguyệt
 327. Lộc Trấn Việc Ít Người Biết Đến
 328. Lôi Đạo Thiên Tôn
 329. Lỗi Lạc Tinh Quan
 330. Lỗi Lầm Sung Sướng
 331. Lôi Long Cùng Tử La Lan
 332. Lỗi Muốn Cuộc Sống
 333. Lôi Thần Kinh Thiên
 334. Lôi Thân Phong Lưu Lục
 335. Lỗi Ủng Giang Sơn Nằm Mỹ Nhân
 336. Lỗi Vô Ích Nước Tháng Mạt Yêu
 337. LOL Đồng Nhân Chủ Tể Chi Lực
 338. Loli Đêm Nay Lưu Lại
 339. Lớn Nhỏ Mỹ Nữ Yêu Mến Ta
 340. Long Châu Chi Dâm Long Ngạo Thiên
 341. Long Chiến Sĩ
 342. Long Chiến Sĩ Hệ Liệt
 343. Long Chiến Sĩ Chính Truyện
 344. Long Chiến Sĩ Tiền Truyện
 345. Long Chiến Sĩ Ngoại Truyện
 346. Long Cơ Chi Vũ
 347. Long Đằng Thiên Hạ
 348. Long Diễn Bụi Hoa
 349. Long Diễn Hương Thôn
 350. Long Du Bụi Hoa
 351. Long Du Diễm Giới
 352. Long Du Hoa Tùng
 353. Long Du Thiên Hạ
 354. Long Dục Đô Thị
 355. Long Dục Đô Thị Phần Tiếp Theo
 356. Long Dục Đô Thị Hành
 357. Long Duệ
 358. Long Hành Thiên Hạ
 359. Long Hí Cửu Phượng Chi Mỹ Nữ Kiều Thê
 360. Long Hí Hoa Tùng
 361. Long Hí Hương Thôn
 362. Long Hoàng Diễm Đế
 363. Long Hồn Hiệp Ảnh
 364. Long Hồn Hiệp Ảnh Nón Xanh Cải Biên (Lâm Bích Nhu Thiên)
 365. Long Hồn Huyết Ngọc
 366. Long Huyết Chiến Sĩ
 367. Long Huyết Chiến Thần
 368. Long Huyết Phí Đằng
 369. Long Huyết Sôi Trào
 370. Long Lưỡi Lan
 371. Lông Mà Đích Bí Mật
 372. Long Ngạo
 373. Long Ngạo Hoa Đều Hậu Cung Ghi Chép
 374. Long Ngạo Hoa Đô Hậu Cung Lục
 375. Long Ngâm Bách Mỹ Duyến
 376. Lộng Nguyệt
 377. Long Nhập Hồng Trần
 378. Lông Nhi Đích Bí Mật
 379. Long Nữ Cuồng Tưởng Khúc
 380. Long Phi Phượng Vũ
 381. Long Phượng Tranh Hùng
 382. Lộng Sắc Thư Cửa Sổ
 383. Lộng Sắc Thư Song
 384. Long Sĩ Đầu
 385. Long Sứ
 386. Long Sứ Dưỡng Thành Kế Hoạch
 387. Long Sủng
 388. Long Thần Chiến Ca
 389. Long Thần Hành Khúc
 390. Long Thành Phong Nguyệt
 391. Long Thiệt Lan
 392. Long Thiếu Phúc Diễm Truyền
 393. Lòng Ta Khấp Huyết, Ly Hôn Sau Thê Tử Ở Tại Xã Khu Đối Diện Ngã Tư Đường
 394. Long Tại Biên Duyên
 395. Lộng Tẫn Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 396. Long Tiềm Hoa Đô
 397. Long Tiếu Cửu Thiên
 398. Long Tổ Đặc Công
 399. Long Tương
 400. Long Vân Bảo Đỉnh
 401. Long Vũ Kiếm Pháp
 402. Long Vực
 403. Lớp Binh Xinh Đẹp Mụ Mụ
 404. Lớp Trưởng Bí Mật
 405. Lột Xác — Hưởng Thụ Văn Phòng Bí Mật Tình Dục
 406. LOVE
 407. Lovelive Thôi Miên Đồng Nhân
 408. Lữ Phụng Tiên
 409. Lựa Chọn
 410. Lửa Dục Khó Ngủ
 411. Lừa Gạt Diễm Thiết Hương Chi Thái Giám Truyền Kỳ
 412. Lửa Rừng Đốt Xuân
 413. Lửa Rừng Thiêu Xuân
 414. Luân Gian Lão Bà Vi Tiểu Bảo
 415. Luân Hãm Đích Nữ Thần
 416. Luân Hồi Dâm Tử
 417. Luân Hồi Diễm Phúc Hành
 418. Luân Hồi Kiếm Điển
 419. Luân Hồi Tà Thần Sasuke
 420. Luân Hồi Võ Lâm Hậu Cung Lục
 421. Luân Vi Gái Giang Hồ Đích Nữ Cảnh Quan
 422. Lúc Ấy Minh Nguyệt Tại
 423. Lúc Ấy Trăng Sáng Tại
 424. Lục Chi Kiếm Sĩ Chi Sơ Xuất Mao Lư Kiều Thê Thụ Nhục
 425. Lục Chi Kiếm Sĩ Mới Bắt Đầu Ra Nhà Tranh Kiều Thê Chịu Nhục
 426. Lục Cửu Ký Sự
 427. Lục Đầu Cân: Cộng Hưởng Kiều Thê
 428. Lục Đi Qua Tiến Hành Lúc
 429. Lục Đích Quá Khứ Tiến Hành Thì
 430. Lục Du Du Đích Đại Chủ Tể
 431. Lục Dục Trọng Sinh
 432. Lục Giới Đế Vương
 433. Lục Long Hồng Phượng
 434. Lục Lữ Du Tiên
 435. Lục Mạo Đích Ai Hào
 436. Lục Mão Tình Thâm
 437. Lục Mạo Túc Cầu Hệ Thống
 438. Lục Mạo Vũ Lâm Chi Dâm Loạn Hậu Cung
 439. Lúc Này Mới Không Phải Ta Muốn Số Mạng
 440. Lúc Nhỏ
 441. Lục Nô Nhi Tử Hiến Mẫu Thân
 442. Lục Sắc Đích Long Châu Thế Giới
 443. Lục Tại Zombie Thành
 444. Lục Tích Chi Vạn Tông Triều Thiên Lục
 445. Lục Triều Thanh Vũ Ký
 446. Lục Triều Vân Long Ngâm
 447. Lục Triều Yến Ca Hành
 448. Lục Uyển Tâm Cung
 449. Lung Nhi Bí Mật
 450. Lung Tung Ảo Tưởng
 451. Lung Tung Ảo Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Đời Sống
 452. Lúng Túng Nữ Nhân Được
 453. Lưới Du Chi Ngạo Long Ngàn Năm Dị Nghe Thấy Lục
 454. Lưới Du Dâm Duyến (Sửa Đính Bản)
 455. Lưỡng Đại Phong Tình Trái
 456. Lưỡng Điểm Chi Gian
 457. Lương Sơn Bá Cùng Chúc Anh Đài Bổ Sung Lý Lịch
 458. Lưỡng Thế Huề Mỹ Tiêu Diêu Du
 459. Lướt Sóng Phong Lưu
 460. Lưu Dục Phong Tình Lục
 461. Lưu Kim Hưng Vong Lục
 462. Lưu Lạc Hoa Đô
 463. Lưu Lạc Hương Đô
 464. Lưu Lạc Thần Điêu
 465. Lưu Lãng Giả Chi Lữ
 466. Lưu Lãng Hán Đích Hiếp Bách
 467. Lưu Luyến Hồng Hạnh
 468. Lưu Luyến Mẫu Tiếng Lòng
 469. Lưu Manh Bản Sắc
 470. Lưu Manh Bóng Đá Quản Lí
 471. Lưu Manh Công Tử
 472. Lưu Manh Đại Địa Chủ
 473. Lưu Manh Đại Hanh
 474. Lưu Manh Diễm Ngộ Ký
 475. Lưu Manh Gương Tốt
 476. Lưu Manh Hậu Cung Lục
 477. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyện
 478. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyền Thuyết
 479. Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
 480. Lưu Manh Lái Xe
 481. Lưu Manh Lão Sư
 482. Lưu Manh Lão Sư’
 483. Lưu Manh Sư Biểu
 484. Lưu Manh Tài Xế
 485. Lưu Manh Thái Giám
 486. Lưu Manh Thần Tiên Tại Dị Giới
 487. Lưu Manh Thiếu Gia
 488. Lưu Manh Thiếu Gia Trần Thế Du
 489. Lưu Manh Trùm
 490. Lưu Manh Vạn Tuế
 491. Lưu Mỹ Tạp Ký
 492. Lưu Phong Dị Tưởng
 493. Lưu Phong Nghĩ Khác
 494. Lưu Thôn Mỹ Phụ Hôn Ngoại Mê Tình
 495. Luyện Đan Thần Y
 496. Luyện Huyết Chuyên Gia – Vô Xỉ Cương Thi
 497. Luyện Kim Sĩ Mary
 498. Luyến Luyến Hồng Hạnh
 499. Luyến Mẫu Đại Giới
 500. Luyến Mẫu Hồi Ức Lục
 501. Luyến Mẫu Mật Ngữ
 502. Luyến Mẫu Một Cái Giá Lớn
 503. Luyện Ngục Thiên Sứ
 504. Luyến Thượng Đổng Sự Trường Phu Nhân
 505. Luyến Vớ “Nữ Hoàng” Hậu Cung Ti Nô
 506. Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện
 507. Lý Chính Thiên Tại Nhật Bổn Quát Tháo Phong Vân
 508. Lý Công Tử Dâm Loạn Sổ Điển
 509. Ly Dị Nữ Giáo Sư Chi Hiểu Nảy Sinh Bảo Bảo Dâm Đãng Tự Thuật Tính Phúc Thời Gian
 510. Lý Đức Phu Nhân
 511. Ly Hạ Cùng Bố Chồng
 512. Ly Hạ Hòa Công Công
 513. Ly Hôn Sau… Dạy Dỗ
 514. Lỵ Lâm Chi Mẫu
 515. Lý Nhỏ Vệ Báo Thù
 516. Lý Tiểu Vệ Đích Phục Cừu
 517. Lỵ Trước Khi Chi Mẫu
 518. Lý Vệ Phong Lưu Ký

Add Comment