1. Lạ Lẫm Thị Trấn Nhỏ
 2. Lả Lướt Nghiệt Duyên
 3. La Lỵ Bút Ký I
 4. La Lỵ Công Ngụ
 5. Lạc Đạo Thần Giáo
 6. Lạc Dục Thiên âm
 7. Lạc Đường Hồng Hạnh
 8. Lạc Hoa Nhược Vũ
 9. Lại Tên Một Đám Dâm Đãng Nữ Sinh
 10. Lai Sinh Duyến
 11. Làm Âm Nhạc Giáo Sư Thê Tử
 12. Làm Cho Nguyệt
 13. Làm Cho Tận Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 14. Lam Cương Đế Nguyệt
 15. Lâm Gia Nghiệt Tử
 16. Lâm Hải Tuyết
 17. Làm Mẹ Phu Nhân
 18. Làm Người Mẫu
 19. Làm Người Ta Tiêu Hồn Thực Cốt Người Của Vợ Con Trang
 20. Lâm Nguyệt Như Thiên
 21. Làm Nô Vi Phu Vi Ma Vương
 22. Làm Nữ Trải Qua: Cùng Mỹ Phụ Đích Loạn Tùy Chuyện Cũ
 23. Lâm Nương Tử Và Cao Nha Nội Truyện Xưa
 24. Làm Quan Là Phải Ôm Đùi: Thị Ủy Nhất Bí Thư
 25. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không
 26. Lâm Thục Đẹp Đẽ Bị Đàn Thú Cưỡng Dâm Mang Thai
 27. Làm Vương Bát Khoái Hoạt
 28. Lân Cư, Đồng Học, Nữ Hữu
 29. Lân Hoa Tìm Phương Mỹ Người Kiều
 30. Lân Nữ Online
 31. Lần Tìm Xuân Sắc Mười Hai Nhai
 32. Lan Tư Vật Ngữ
 33. Lang Bái Vi Gian
 34. Làng Chơi Dặm Nữ Nhân
 35. Lãng Đãng Hoàng Đế Bí Sử
 36. Lãng Đãng Nghiệt Thần
 37. Lãng Diễm Kỳ Hiệp Hậu Cung Lục
 38. Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non
 39. Lang Dục Giáo Trường
 40. Lang Dục Phong Lưu
 41. Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ
 42. Lăng Hoa Ký
 43. Lang Khiếu Tam Quốc
 44. Lẳng Lơ Giai Di
 45. Lẳng Lơ Phải Địt Tử
 46. Lãng Mạn Đô Thị Hậu Cung Ký
 47. Lãng Mạn Liệp Mỹ Truyện Ký
 48. Lãng Mạn Quan Đồ
 49. Lãng Mạn Săn Mỹ Truyện Ký
 50. Lãng Mạn Thôn Quan
 51. Lang Muốn Phong Lưu
 52. Lang Nhân Truy Mỹ Ký
 53. Lăng Nhục Bạn Gái
 54. Lăng Nhục Bạn Gái Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 55. Lăng Nhục Diệp Thị Xí Nghiệp Bốn Vị Thiên Kim
 56. Lăng Nhục Nữ Cảnh Sát
 57. Lăng Nhục Nữ Minh Tinh Hệ Liệt
 58. Lang Nô Truyện
 59. Lãng Phụ Tranh Diễm
 60. Lãng Sử Kỳ Quan
 61. Lang Thang Nghiệt Thần
 62. Lang Thang Xử Nữ
 63. Lăng Thiên Truyền Thuyết
 64. Lãng Tích Hương Đô
 65. Lãng Tích Thần Điêu
 66. Lang Tính Tổng Tài Quá Hung Mãnh
 67. Lang Tính Trưởng Thôn
 68. Lãng Tử Giang Hồ
 69. Lãng Tử Giang Hồ Hậu Truyền
 70. Lãng Tử Hậu Cung Bách Hoa Lục
 71. Lãng Tử Lục
 72. Lãng Tử Ngạn Thanh
 73. Lãng Tử Nhân Sinh
 74. Lãng Tử Quan Trường Liệp Diễm Ký
 75. Lãng Tử Thần Điêu
 76. Lãng Tử Xuất Mã
 77. Lăng Vân Bá Chủ
 78. Lãnh Đạo Thân Tín
 79. Lãnh Hương Cốc
 80. Lánh Phụ Điều Giáo Tự Phách Liên Tiếp
 81. Lão Bà Ái Thượng Sàng
 82. Lão Bà Bắt Buộc Ta Khai Mở Hậu Cung
 83. Lão Bà Của Ta Là Cảnh Hoa
 84. Lão Bà Của Ta Là Hoa Khôi
 85. Lão Bà Của Ta Là Quân Hoa
 86. Lão Bà Của Ta Là Song Bào Thai
 87. Lão Bà Của Ta Là Tiên Tử
 88. Lão Bà Cùng Nhà Tạo Mẫu Tóc
 89. Lão Bà Cường Bách Ngã Khai Hậu Cung
 90. Lão Bà Diễm Vận Mụ Mụ
 91. Lão Bà Dục Vọng Cuộc Sống
 92. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội
 93. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội Phần Tiếp Theo
 94. Lão Bà Hệ Thống Của Ta
 95. Lão Bà Khiết Như
 96. Lão Bà Linh Thú Của Ta
 97. Lão Bà Lữ Hành Bí Ký
 98. Lão Bà Thú Giao Thành Thích
 99. Lão Bà Trầm Luân
 100. Lão Bà Tuyết Nhi Đổi Thê Trải Qua
 101. Lão Bà Yêu Mến Giường
 102. Lão Công Chê Ít — Mị Mị Tính Phúc Nhân Sinh
 103. Lão Công Phấn Khích Chi Có Thê Mọi Người Thường
 104. Lão Kha Ngoài Ý Muốn Xuân Thiên
 105. Lão Mã Diễm Ngộ Ký
 106. Lão Ngưu Bị Bắt Ăn Nộn Thảo
 107. Lão Phu Thiểu Thê
 108. Lão Sư, Quá Cho Lực
 109. Lão Sư Chân Diện Mục
 110. Lão Sư Lưu Manh I
 111. Lão Sư Lưu Manh II
 112. Lão Sư Ta Muốn Ngươi
 113. Lão Sư Thái Dụ Yêu
 114. Lão Sư Thành Thục Thân Thể
 115. Lạp Khắc Ti Bí Ẩn Cuộc Sống
 116. Lạp Lý Chinh Diễm Truyền Kỳ
 117. Lạp Lý Truyền Kỳ
 118. Lạp Ngập Tổng Tài Đích Siêu Cấp Diễm Ngộ
 119. Lạt Ma Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 120. Lật Nghiêng Hỏa Ảnh
 121. Lạt Thủ Thôi Hoa
 122. Laury Đêm Nay Lưu Lại
 123. Laury Nhà Trọ
 124. Laury Văn Album
 125. Larry Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 126. Larry Truyền Kỳ
 127. Lấy Bảo
 128. Lấy Cái Tỷ Tỷ Đem Làm Lão Bà
 129. Lay Động Thiên Sử
 130. Lấy Tháng
 131. Lệ Ảnh Giang Hồ
 132. Lệ Dục Võ Lâm
 133. Lelouch Chi Luân Hồi
 134. Lên Bá Đạo Mỹ Nữ Vợ Người Khác Tổng Giám Đốc
 135. Lên Chị Dâu Hoa Hồng Giường
 136. Lệnh Hồ Xung Hậu Soạn
 137. Lệnh Nương Phu Nhân
 138. Leo Lên Mụ Mụ Giường
 139. Liên Hoa Huề Hạc Phi
 140. Liên Hoa Tầm Phương Mỹ Nhân Kiều
 141. Liên Hoa Tìm Phương Mỹ Nhân Kiều
 142. Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 143. Liệp Diễm
 144. Liệp Diễm’
 145. Liệp Diễm Bảo Giới
 146. Liệp Diễm Cao Thủ
 147. Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 148. Liệp Diễm Chinh Phục
 149. Liệp Diễm Đại Tần
 150. Liệp Diễm Giang Hồ
 151. Liệp Diễm Giang Hồ Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
 152. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
 153. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Hậu Truyện
 154. Liệp Diễm Hậu Cung
 155. Liệp Diễm Hương Tu
 156. Liệp Diễm Sinh Hương
 157. Liệp Diễm Tầm Tần Ký
 158. Liệp Diễm Thần Điêu Phổ
 159. Liệp Diễm Thiên Đình Phong Lưu
 160. Liệp Diễm Thiên Hạ
 161. Liệp Diễm Thiên Hạ’
 162. Liệp Diễm Tìm Tần Nhớ
 163. Liệp Diễm Tình Ma
 164. Liệp Diễm Tinh Sư
 165. Liệp Diễm Vô Song
 166. Liệp Diễm Vô Song’
 167. Liệp Diễm Ỷ Thiên
 168. Liệp Hương Phong Lưu
 169. Liệp Mỹ Dâm Thuật Sư
 170. Liệp Mỹ Hành Trình
 171. Liệp Mỹ Hậu Cung Đô Thị Hành
 172. Liệp Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 173. Liệp Mỹ Ngọc Long
 174. Liệp Mỹ Phong Vân Lục
 175. Liệp Mỹ Vô Hạn Hâu Cung Truyện
 176. Liệp Nhân Âu Dương Tiểu Hồng
 177. Liệp Sắc Thâu Hương
 178. Liệp Tình
 179. Liệt Diễm Tà Thần
 180. Liệt Hỏa Phượng Hoàng
 181. Liệt Huyết Thanh Xuân
 182. Liệt Võ Chí
 183. Liễu Nhi Y Y
 184. Lingeries
 185. Linh Đao Truyền Kỳ
 186. Linh Dị Nữ Vương
 187. Linh Đỉnh
 188. Lính Giải Ngũ Loạn Tình Nhân Sinh
 189. Linh Hồn Chế Sư
 190. Linh Hồn Chủng Thực
 191. Linh Hồn Gieo Trồng
 192. Linh Hồn Sang Sư
 193. Linh Hồn Trồng Trọt
 194. Linh Lung Nghiệt Duyên
 195. Linh Tê Giới
 196. Lỗ Ban Bí Truyền 36 Thức Sàng Phổ
 197. Lộ Chi Rên Rĩ
 198. Lô Đỉnh Ký
 199. Loa Công Chúa
 200. Lỏa Yêu Lập Gia Đình
 201. Loạn Cuồng Tình
 202. Loạn Đắc Yếu Tử
 203. Loạn Dục, Lợi Nhàn Trang
 204. Loạn Dục Công Chúa
 205. Loạn Dục Hoa Nhị
 206. Loạn Dục Nhân Sinh
 207. Loạn Duyên Cùng Mê Tình
 208. Loạn Không Diễm Mỹ Lục
 209. Loạn Lạc Chết Chóc Chí
 210. Loạn Luân 1
 211. Loạn Luân 2
 212. Loạn Luân 3
 213. Loạn Luân 4
 214. Loạn Luân Cả Nhà
 215. Loạn Luân Là Một Loại Khác Che Chở
 216. Loạn Luân Phong Lưu
 217. Loạn Luân Tập Hợp 1
 218. Loạn Luân Tập Hợp 2
 219. Loạn Luân Tập Hợp 3
 220. Loạn Luân Tiểu Thuyết Đại Tập Hợp
 221. Loạn Luân Tiểu Tử Thuật Phòng The Cùng Mười Lăm Cái Mỹ Nhân
 222. Loạn Luân Toàn Tập
 223. Loạn Luân Truyện
 224. Loạn Luân Vương Trung Vương
 225. Loạn Mẫu Duyên
 226. Loạn Phân Xuân Sắc Đến Người Ta
 227. Loạn Phân Xuân Sắc Đáo Nhân Gia
 228. Loạn Tây Du
 229. Loạn Thế Giai Lệ
 230. Loạn Thế Hồng Nhan
 231. Loạn Thế Kim Bình Mai
 232. Loạn Thế Mưa Gió Tình
 233. Loạn Thế Phong Vũ Tình
 234. Loạn Thế Tu Sắc Hành
 235. Loạn Tình Gia Đình
 236. Loạn Tình Lấy Tháng
 237. Loạn Tình Lộng Nguyệt
 238. Loạn Vân Phi Độ
 239. Loạn Vận Tình Duyên
 240. Loạn Vô Ích Diễm Mỹ Lục
 241. Loạn Yêu Mỹ
 242. Lộc Đỉnh Hậu Cung Phong Lưu Hành
 243. Lộc Đỉnh Ký Thú
 244. Lộc Đỉnh Phong Lưu Ký
 245. Lộc Trấn Tuế Nguyệt
 246. Lộc Trấn Việc Ít Người Biết Đến
 247. Lôi Đạo Thiên Tôn
 248. Lỗi Lạc Tinh Quan
 249. Lôi Long Cùng Tử La Lan
 250. Lôi Thần Kinh Thiên
 251. Lôi Thân Phong Lưu Lục
 252. Lỗi Ủng Giang Sơn Nằm Mỹ Nhân
 253. Lỗi Vô Ích Nước Tháng Mạt Yêu
 254. LOL Đồng Nhân Chủ Tể Chi Lực
 255. Loli Đêm Nay Lưu Lại
 256. Lớn Nhỏ Mỹ Nữ Yêu Mến Ta
 257. Long Châu Chi Dâm Long Ngạo Thiên
 258. Long Chiến Sĩ
 259. Long Chiến Sĩ Hệ Liệt
 260. Long Chiến Sĩ Chính Truyện
 261. Long Chiến Sĩ Tiền Truyện
 262. Long Chiến Sĩ Ngoại Truyện
 263. Long Cơ Chi Vũ
 264. Long Đằng Thiên Hạ
 265. Long Diễn Bụi Hoa
 266. Long Diễn Hương Thôn
 267. Long Du Bụi Hoa
 268. Long Du Diễm Giới
 269. Long Du Hoa Tùng
 270. Long Du Thiên Hạ
 271. Long Dục Đô Thị
 272. Long Dục Đô Thị Hành
 273. Long Duệ
 274. Long Hành Thiên Hạ
 275. Long Hí Cửu Phượng Chi Mỹ Nữ Kiều Thê
 276. Long Hí Hoa Tùng
 277. Long Hí Hương Thôn
 278. Long Hoàng Diễm Đế
 279. Long Hồn Hiệp Ảnh
 280. Long Huyết Chiến Sĩ
 281. Long Huyết Chiến Thần
 282. Lông Mà Đích Bí Mật
 283. Long Ngạo Hoa Đô Hậu Cung Lục
 284. Long Ngâm Bách Mỹ Duyến
 285. Lộng Nguyệt
 286. Long Nhập Hồng Trần
 287. Lông Nhi Đích Bí Mật
 288. Long Nữ Cuồng Tưởng Khúc
 289. Long Phượng Tranh Hùng
 290. Long Sứ Dưỡng Thành Kế Hoạch
 291. Long Sủng
 292. Long Thần Chiến Ca
 293. Long Thần Hành Khúc
 294. Long Thành Phong Nguyệt
 295. Lòng Ta Khấp Huyết, Ly Hôn Sau Thê Tử Ở Tại Xã Khu Đối Diện Ngã Tư Đường
 296. Lộng Tẫn Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 297. Long Tiềm Hoa Đô
 298. Long Tiếu Cửu Thiên
 299. Long Tổ Đặc Công
 300. Long Tương
 301. Long Vân Bảo Đỉnh
 302. Long Vũ Kiếm Pháp
 303. Long Vực
 304. Lớp Binh Xinh Đẹp Mụ Mụ
 305. LOVE
 306. Lovelive Thôi Miên Đồng Nhân
 307. Lựa Chọn
 308. Lửa Dục Khó Ngủ
 309. Lừa Gạt Diễm Thiết Hương Chi Thái Giám Truyền Kỳ
 310. Lửa Rừng Đốt Xuân
 311. Luân Gian Lão Bà Vi Tiểu Bảo
 312. Luân Hãm Đích Nữ Thần
 313. Luân Hồi Dâm Tử
 314. Luân Hồi Diễm Phúc Hành
 315. Luân Hồi Kiếm Điển
 316. Luân Hồi Tà Thần Sasuke
 317. Luân Hồi Võ Lâm Hậu Cung Lục
 318. Luân Vi Gái Giang Hồ Đích Nữ Cảnh Quan
 319. Lúc Ấy Trăng Sáng Tại
 320. Lục Cửu Ký Sự
 321. Lục Đi Qua Tiến Hành Lúc
 322. Lục Đích Quá Khứ Tiến Hành Thì
 323. Lục Dục Trọng Sinh
 324. Lục Giới Đế Vương
 325. Lục Long Hồng Phượng
 326. Lục Mạo Đích Ai Hào
 327. Lục Mạo Túc Cầu Hệ Thống
 328. Lúc Này Mới Không Phải Ta Muốn Số Mạng
 329. Lục Nô Nhi Tử Hiến Mẫu Thân
 330. Lục Sắc Đích Long Châu Thế Giới
 331. Lục Triều Thanh Vũ Ký
 332. Lục Triều Vân Long Ngâm
 333. Lục Uyển Tâm Cung
 334. Lung Nhi Bí Mật
 335. Lung Tung Ảo Tưởng
 336. Lung Tung Ảo Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Đời Sống
 337. Lúng Túng Nữ Nhân Được
 338. Lưỡng Điểm Chi Gian
 339. Lương Sơn Bá Cùng Chúc Anh Đài Bổ Sung Lý Lịch
 340. Lướt Sóng Phong Lưu
 341. Lưu Dục Phong Tình Lục
 342. Lưu Kim Hưng Vong Lục
 343. Lưu Lạc Hoa Đô
 344. Lưu Lạc Hương Đô
 345. Lưu Lạc Thần Điêu
 346. Lưu Lãng Giả Chi Lữ
 347. Lưu Luyến Hồng Hạnh
 348. Lưu Manh Bản Sắc
 349. Lưu Manh Bóng Đá Quản Lí
 350. Lưu Manh Công Tử
 351. Lưu Manh Đại Địa Chủ
 352. Lưu Manh Đại Hanh
 353. Lưu Manh Diễm Ngộ Ký
 354. Lưu Manh Gương Tốt
 355. Lưu Manh Hậu Cung Lục
 356. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyện
 357. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyền Thuyết
 358. Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
 359. Lưu Manh Lái Xe
 360. Lưu Manh Lão Sư
 361. Lưu Manh Lão Sư’
 362. Lưu Manh Sư Biểu
 363. Lưu Manh Tài Xế
 364. Lưu Manh Thái Giám
 365. Lưu Manh Thần Tiên Tại Dị Giới
 366. Lưu Manh Thiếu Gia
 367. Lưu Manh Thiếu Gia Trần Thế Du
 368. Lưu Manh Trùm
 369. Lưu Mỹ Tạp Ký
 370. Lưu Thôn Mỹ Phụ Hôn Ngoại Mê Tình
 371. Luyện Đan Thần Y
 372. Luyện Huyết Chuyên Gia – Vô Xỉ Cương Thi
 373. Luyện Kim Sĩ Mary
 374. Luyến Luyến Hồng Hạnh
 375. Luyến Mẫu Đại Giới
 376. Luyến Mẫu Hồi Ức Lục
 377. Luyến Mẫu Mật Ngữ
 378. Luyện Ngục Thiên Sứ
 379. Luyến Thượng Đổng Sự Trường Phu Nhân
 380. Luyến Vớ “Nữ Hoàng” Hậu Cung Ti Nô
 381. Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện
 382. Lý Chính Thiên Tại Nhật Bổn Quát Tháo Phong Vân
 383. Lý Công Tử Dâm Loạn Sổ Điển
 384. Ly Dị Nữ Giáo Sư Chi Hiểu Nảy Sinh Bảo Bảo Dâm Đãng Tự Thuật Tính Phúc Thời Gian
 385. Lý Đức Phu Nhân
 386. Ly Hôn Sau… Dạy Dỗ
 387. Lỵ Lâm Chi Mẫu
 388. Lỵ Trước Khi Chi Mẫu
 389. Lý Vệ Phong Lưu Ký

Add Comment