1. [Loạn Xuyên] Hãm Nhập H Du Hí
 2. [Loạn Xuyên] Lâm Vào H Trò Chơi
 3. Lạ Lẫm Thị Trấn Nhỏ
 4. Lả Lướt Nghiệt Duyên
 5. La Lỵ Bút Ký I
 6. La Lỵ Công Ngụ
 7. Lạc Đạo Thần Giáo
 8. Lạc Dục Thiên Âm
 9. Lạc Đường Bàng Hoàng: Bên Gối Người Xa Lạ
 10. Lạc Đường Bàng Hoàng: Thu Diệp Bí Ẩn
 11. Lạc Đường Hồng Hạnh
 12. Lạc Hoa Nhược Vũ
 13. Lạc Nhạn Trưởng Ca
 14. Lại Danh Sư Đồ Chi Tình Trận Đánh Cờ
 15. Lại Tên Một Đám Dâm Đãng Nữ Sinh
 16. Lai Sinh Duyến
 17. Làm Âm Nhạc Giáo Sư Thê Tử
 18. Làm Cho Nguyệt
 19. Làm Cho Tận Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 20. Lam Cương Đế Nguyệt
 21. Làm Dáng Dâm Phụ Hỗn Loạn Sinh Hoạt Cá Nhân
 22. Lâm Gia Nghiệt Tử
 23. Lâm Hải Tuyết
 24. Làm Mẹ Phu Nhân
 25. Làm Người Mẫu
 26. Làm Người Ta Tiêu Hồn Thực Cốt Người Của Vợ Con Trang
 27. Làm Nguyệt
 28. Lâm Nguyệt Như Thiên
 29. Làm Nô Vi Phu Vi Ma Vương
 30. Làm Nữ Trải Qua: Cùng Mỹ Phụ Đích Loạn Tùy Chuyện Cũ
 31. Lâm Nương Tử Và Cao Nha Nội Truyện Xưa
 32. Làm Quan Là Phải Ôm Đùi: Thị Ủy Nhất Bí Thư
 33. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không
 34. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không’
 35. Lâm Thục Đẹp Đẽ Bị Đàn Thú Cưỡng Dâm Mang Thai
 36. Làm Vận Luật Thao Mẹ
 37. Làm Vương Bát Khoái Hoạt
 38. Lân Cư, Đồng Học, Nữ Hữu
 39. Lần Đầu Tiên Mộng
 40. Lân Gia Đích Thiếu Phụ
 41. Lân Hoa Tìm Phương Mỹ Người Kiều
 42. Lân Nữ Online
 43. Lần Tìm Xuân Sắc Mười Hai Nhai
 44. Lan Tư Vật Ngữ
 45. Lẫn Vào Vương
 46. Lang Bái Vi Gian
 47. Làng Chơi Bên Trong Nữ Nhân
 48. Làng Chơi Dặm Nữ Nhân
 49. Lãng Đãng Hoàng Đế Bí Sử
 50. Lãng Đãng Nghiệt Thần
 51. Lãng Diễm Kỳ Hiệp Hậu Cung Lục
 52. Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non
 53. Lang Dục Giáo Trường
 54. Lang Dục Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 55. Lang Dục Phong Lưu
 56. Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ
 57. Lăng Hoa Ký
 58. Lang Khiếu Tam Quốc
 59. Lãng Kiếm Dâm Tâm
 60. Lẳng Lơ Giai Di
 61. Lẳng Lơ Phải Địt Tử
 62. Lăng Loạn Đích Bách Hợp
 63. Lãng Mạn Đô Thị Hậu Cung Ký
 64. Lãng Mạn Liệp Mỹ Truyện Ký
 65. Lãng Mạn Quan Đồ
 66. Lãng Mạn Săn Mỹ Truyện Ký
 67. Lãng Mạn Thôn Quan
 68. Lang Muốn Phong Lưu
 69. Lang Nhân Truy Mỹ Ký
 70. Lăng Nhục Bạn Gái
 71. Lăng Nhục Bạn Gái Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 72. Lăng Nhục Chân Dài Bạn Gái Uyển Chân
 73. Lăng Nhục Diệp Thị Xí Nghiệp Bốn Vị Thiên Kim
 74. Lăng Nhục Nữ Cảnh Sát
 75. Lăng Nhục Nữ Hữu Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 76. Lăng Nhục Nữ Minh Tinh Hệ Liệt
 77. Lang Nô Truyện
 78. Lăng Phong Phẩm Hương Lục
 79. Lãng Phụ Tranh Diễm
 80. Lãng Sử Kỳ Quan
 81. Lang Thang Nghiệt Thần
 82. Lang Thang Xử Nữ
 83. Lăng Thiên Truyền Thuyết
 84. Lãng Tích Hương Đô
 85. Lãng Tích Thần Điêu
 86. Lang Tính Tổng Tài Quá Hung Mãnh
 87. Lang Tính Trưởng Thôn
 88. Lãng Tử Giang Hồ
 89. Lãng Tử Giang Hồ Hậu Truyền
 90. Lãng Tử Hậu Cung Bách Hoa Lục
 91. Lãng Tử Hí Bách Hoa
 92. Lãng Tử Lục
 93. Lãng Tử Ngạn Thanh
 94. Lãng Tử Nhân Sinh
 95. Lãng Tử Quan Trường Liệp Diễm Ký
 96. Lãng Tử Thần Điêu
 97. Lãng Tử Xuất Mã
 98. Lăng Vân Bá Chủ
 99. Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ
 100. Lãnh Đạo Thân Tín
 101. Lãnh Địa Phong Lưu
 102. Lãnh Đình Đình Mười Năm
 103. Lãnh Hương Cốc
 104. Lánh Phụ Điều Giáo Tự Phách Liên Tiếp
 105. Lão Bà Ái Thượng Sàng
 106. Lão Bà Bắt Buộc Ta Khai Mở Hậu Cung
 107. Lão Bà Của Ta Là Cảnh Hoa
 108. Lão Bà Của Ta Là Hoa Khôi
 109. Lão Bà Của Ta Là Quân Hoa
 110. Lão Bà Của Ta Là Song Bào Thai
 111. Lão Bà Của Ta Là Tiên Tử
 112. Lão Bà Cùng Nhà Tạo Mẫu Tóc
 113. Lão Bà Cường Bách Ngã Khai Hậu Cung
 114. Lão Bà Đích Hấp Dẫn (Sexy) Khai Phát Cuộc Hành Trình
 115. Lão Bà Đích Tính Cảm Khai Phát Chi Lữ
 116. Lão Bà Diễm Vận Mụ Mụ
 117. Lão Bà Dục Vọng Cuộc Sống
 118. Lão Bà Gợi Cảm Khai Phát Hành Trình
 119. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội
 120. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội Phần Tiếp Theo
 121. Lão Bà Hệ Thống Của Ta
 122. Lão Bà Khiết Như
 123. Lão Bà Linh Thú Của Ta
 124. Lão Bà Lữ Hành Bí Ký
 125. Lão Bà Như Thế Nào Theo Một Cái Đơn Thuần Nữ Nhân Biến Thành Dâm Dục Mười Phần Dâm Phụ
 126. Lão Bà Theo Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 127. Lão Bà Thiếu Hà
 128. Lão Bà Thú Giao Thành Thích
 129. Lão Bà Trầm Luân
 130. Lão Bà Từ Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 131. Lão Bà Tuyết Nhi Đổi Thê Trải Qua
 132. Lão Bà Yêu Mến Giường
 133. Lão Binh Quách Đại Hạ
 134. Lão Công Chê Ít — Mị Mị Tính Phúc Nhân Sinh
 135. Lão Công Phấn Khích Chi Có Thê Mọi Người Thường
 136. Lão Giang Ăn Cỏ Non
 137. Lão Giang Cật Nộn Thảo
 138. Lão Hán Độc Chiếm Hoa Tỷ Muội
 139. Lão Hán Độc Chiêm Tả Muội Hoa
 140. Lão Kha Ngoài Ý Muốn Xuân Thiên
 141. Lão Khất Cái Chi Một Hoàn Một Liễu
 142. Lão Khất Cái Chi Không Dứt
 143. Lão Khất Cái Làm Chúng Nữ
 144. Lão Khất Cái Quật Khởi
 145. Lão Lư Đầu Đích Thối Hưu Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 146. Lão Lừa Đầu Về Hưu Cuộc Sống Hạnh Phúc
 147. Lão Mã Diễm Ngộ Ký
 148. Lão Ngưu Bị Bắt Ăn Nộn Thảo
 149. Lão Phu Thiểu Thê
 150. Lão Sư, Quá Cho Lực
 151. Lão Sư Chân Diện Mục
 152. Lão Sư Lưu Manh I
 153. Lão Sư Lưu Manh II
 154. Lão Sư Nguyên Thủy Nhất Tính Phúc
 155. Lão Sư Ta Muốn Ngươi
 156. Lão Sư Thái Dụ Yêu
 157. Lão Sư Thành Thục Thân Thể
 158. Lão Sư Tối Nguyên Thủy Đích Tính Phúc
 159. Lão Tôn Tính Phúc Sinh Hoạt
 160. Lão Vương Lưu Thi Thi
 161. Lạp Khắc Ti Bí Ẩn Cuộc Sống
 162. Lạp Lý Chinh Diễm Truyền Kỳ
 163. Lạp Lý Truyền Kỳ
 164. Lạp Mỗ Kỷ
 165. Lạp Ngập Tổng Tài Đích Siêu Cấp Diễm Ngộ
 166. Lạt Ma Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 167. Lật Nghiêng Hỏa Ảnh
 168. Lạt Thủ Thôi Hoa
 169. Laury Đêm Nay Lưu Lại
 170. Laury Nhà Trọ
 171. Laury Văn Album
 172. Larry Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 173. Larry Truyền Kỳ
 174. Lấy Bảo
 175. Lấy Cái Tỷ Tỷ Đem Làm Lão Bà
 176. Lay Động Thiên Sử
 177. Lấy Tháng
 178. Lệ Ảnh Giang Hồ
 179. Lệ Dục Võ Lâm
 180. Lelouch Chi Luân Hồi
 181. Lên Bá Đạo Mỹ Nữ Vợ Người Khác Tổng Giám Đốc
 182. Lên Chị Dâu Hoa Hồng Giường
 183. Lệnh Hồ Xung Hậu Soạn
 184. Lệnh Nương Phu Nhân
 185. Leo Lên Mụ Mụ Giường
 186. Lều Bên Trong Nguyên Thủy Dục Vọng
 187. Lều Dặm Nguyên Thủy Dục Vọng
 188. Liên Bang Quân Kỹ
 189. Liên Hoa Huề Hạc Phi
 190. Liên Hoa Tầm Phương Mỹ Nhân Kiều
 191. Liên Hoa Tìm Phương Mỹ Nhân Kiều
 192. Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 193. Liệp Diễm
 194. Liệp Diễm’
 195. Liệp Diễm Bảo Giới
 196. Liệp Diễm Cao Thủ
 197. Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 198. Liệp Diễm Chinh Phục
 199. Liệp Diễm Đại Tần
 200. Liệp Diễm Đô Thị
 201. Liệp Diễm Giang Hồ
 202. Liệp Diễm Giang Hồ Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
 203. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
 204. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Hậu Truyện
 205. Liệp Diễm Hậu Cung
 206. Liệp Diễm Hệ Thống Truyện Thuyết
 207. Liệp Diễm Hương Tu
 208. Liệp Diễm Sáng Thế Lục
 209. Liệp Diễm Sinh Hương
 210. Liệp Diễm Tầm Tần Ký
 211. Liệp Diễm Thần Điêu Phổ
 212. Liệp Diễm Thiên Đình Phong Lưu
 213. Liệp Diễm Thiên Hạ
 214. Liệp Diễm Thiên Hạ’
 215. Liệp Diễm Tìm Tần Nhớ
 216. Liệp Diễm Tình Ma
 217. Liệp Diễm Tinh Sư
 218. Liệp Diễm Vô Song
 219. Liệp Diễm Vô Song’
 220. Liệp Diễm Ỷ Thiên
 221. Liệp Hương Phong Lưu
 222. Liệp Mỹ Chinh Đồ
 223. Liệp Mỹ Dâm Thuật Sư
 224. Liệp Mỹ Dị Giới Nhất Chích Thương
 225. Liệp Mỹ Hành Trình
 226. Liệp Mỹ Hậu Cung Đô Thị Hành
 227. Liệp Mỹ Hậu Cung Đường
 228. Liệp Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 229. Liệp Mỹ Ngọc Long
 230. Liệp Mỹ Phong Nguyệt
 231. Liệp Mỹ Phong Vân Lục
 232. Liệp Mỹ Vô Hạn Hâu Cung Truyện
 233. Liệp Nhân Âu Dương Tiểu Hồng
 234. Liệp Sắc Thâu Hương
 235. Liệp Tình
 236. Liệt Diễm Tà Thần
 237. Liệt Diễm Ỷ Thiên
 238. Liệt Hỏa Phượng Hoàng
 239. Liệt Huyết Thanh Xuân
 240. Liệt Võ Chí
 241. Liễu Nhi Y Y
 242. Lingeries
 243. Lĩnh Chủ Chi Binh Phạt Thiên Hạ
 244. Lính Đặc Biệt Trường Học Mật Chuyện
 245. Lính Đặc Chủng Xuyên Qua Cùng Mỹ Nữ Song Tu: Tiên Gia
 246. Linh Đao Truyền Kỳ
 247. Linh Dị Nữ Vương
 248. Lĩnh Địa Phong Lưu
 249. Linh Đỉnh
 250. Lính Già Quách Đại Hạ
 251. Lính Giải Ngũ Loạn Tình Nhân Sinh
 252. Linh Hồn Chế Sư
 253. Linh Hồn Chủng Thực
 254. Linh Hồn Gieo Trồng
 255. Linh Hồn Lãng Tử
 256. Linh Hồn Sang Sư
 257. Linh Hồn Trồng Trọt
 258. Linh Kiếm Ma Đế – Ma Linh Song Tu
 259. Linh Lung Nghiệt Duyên
 260. Linh Tê Giới
 261. Linh Thứu Phi Long
 262. Lỗ Ban Bí Truyền 36 Thức Sàng Phổ
 263. Lộ Chi Bi Minh
 264. Lộ Chi Rên Rĩ
 265. Lô Đỉnh Ký
 266. Loa Công Chúa
 267. Lỏa Hí Phong Ba
 268. Lỏa Lộ Thê
 269. Lỏa Yêu Lập Gia Đình
 270. Loạn Cuồng Tình
 271. Loạn Đắc Yếu Tử
 272. Loạn Dục, Lợi Nhàn Trang
 273. Loạn Dục Công Chúa
 274. Loạn Dục Đa Lợi Tạp
 275. Loạn Dục Đô Thị
 276. Loạn Dục Hoa Nhị
 277. Loạn Dục Nhân Sinh
 278. Loạn Duyên Cùng Mê Tình
 279. Loạn Không Diễm Mỹ Lục
 280. Loạn Lạc Chết Chóc Chí
 281. Loạn Luân 1
 282. Loạn Luân 2
 283. Loạn Luân 3
 284. Loạn Luân 4
 285. Loạn Luân Cả Nhà
 286. Loạn Luân Gia Tộc Chi Tống Thị Cộng Thê
 287. Loạn Luân Là Một Loại Khác Che Chở
 288. Loạn Luân Món Thập Cẩm
 289. Loạn Luân Phong Lưu
 290. Loạn Luân Tập Hợp 1
 291. Loạn Luân Tập Hợp 2
 292. Loạn Luân Tập Hợp 3
 293. Loạn Luân Thiên Đường
 294. Loạn Luân Tiểu Thuyết Đại Tập Hợp
 295. Loạn Luân Tiểu Tử Thuật Phòng The Cùng Mười Lăm Cái Mỹ Nhân
 296. Loạn Luân Toàn Tập
 297. Loạn Luân Truyện
 298. Loạn Luân Vương Trung Vương
 299. Loạn Mẫu Duyên
 300. Loạn Muốn Chết
 301. Loạn Muốn Nhiều Lợi Tạp
 302. Loạn Phân Xuân Sắc Đến Người Ta
 303. Loạn Phân Xuân Sắc Đáo Nhân Gia
 304. Loạn Tây Du
 305. Loạn Thế Giai Lệ
 306. Loạn Thế Hồng Nhan
 307. Loạn Thế Kim Bình Mai
 308. Loạn Thế Mưa Gió Tình
 309. Loạn Thế Phong Vũ Tình
 310. Loạn Thế Thần Ma
 311. Loạn Thế Tu Sắc Hành
 312. Loạn Tình Gia Đình
 313. Loạn Tình Lấy Tháng
 314. Loạn Tình Lộng Nguyệt
 315. Loạn Vân Hoặc Đều
 316. Loạn Vân Phi Độ
 317. Loạn Vận Tình Duyên
 318. Loạn Vô Ích Diễm Mỹ Lục
 319. Loạn Yêu Mỹ
 320. Lộc Đỉnh Hậu Cung Phong Lưu Hành
 321. Lộc Đỉnh Ký Oai Truyện
 322. Lộc Đỉnh Ký Thú
 323. Lộc Đỉnh Ký Thú’
 324. Lộc Đỉnh Phong Lưu Ký
 325. Lộc Trấn Tuế Nguyệt
 326. Lộc Trấn Việc Ít Người Biết Đến
 327. Lôi Đạo Thiên Tôn
 328. Lỗi Lạc Tinh Quan
 329. Lỗi Lầm Sung Sướng
 330. Lôi Long Cùng Tử La Lan
 331. Lỗi Muốn Cuộc Sống
 332. Lôi Thần Kinh Thiên
 333. Lôi Thân Phong Lưu Lục
 334. Lỗi Ủng Giang Sơn Nằm Mỹ Nhân
 335. Lỗi Vô Ích Nước Tháng Mạt Yêu
 336. LOL Đồng Nhân Chủ Tể Chi Lực
 337. Loli Đêm Nay Lưu Lại
 338. Lớn Nhỏ Mỹ Nữ Yêu Mến Ta
 339. Long Châu Chi Dâm Long Ngạo Thiên
 340. Long Chiến Sĩ
 341. Long Chiến Sĩ Hệ Liệt
 342. Long Chiến Sĩ Chính Truyện
 343. Long Chiến Sĩ Tiền Truyện
 344. Long Chiến Sĩ Ngoại Truyện
 345. Long Cơ Chi Vũ
 346. Long Đằng Thiên Hạ
 347. Long Diễn Bụi Hoa
 348. Long Diễn Hương Thôn
 349. Long Du Bụi Hoa
 350. Long Du Diễm Giới
 351. Long Du Hoa Tùng
 352. Long Du Thiên Hạ
 353. Long Dục Đô Thị
 354. Long Dục Đô Thị Phần Tiếp Theo
 355. Long Dục Đô Thị Hành
 356. Long Duệ
 357. Long Hành Thiên Hạ
 358. Long Hí Cửu Phượng Chi Mỹ Nữ Kiều Thê
 359. Long Hí Hoa Tùng
 360. Long Hí Hương Thôn
 361. Long Hoàng Diễm Đế
 362. Long Hồn Hiệp Ảnh
 363. Long Hồn Hiệp Ảnh Nón Xanh Cải Biên (Lâm Bích Nhu Thiên)
 364. Long Hồn Huyết Ngọc
 365. Long Huyết Chiến Sĩ
 366. Long Huyết Chiến Thần
 367. Long Huyết Phí Đằng
 368. Long Huyết Sôi Trào
 369. Long Lưỡi Lan
 370. Lông Mà Đích Bí Mật
 371. Long Ngạo
 372. Long Ngạo Hoa Đều Hậu Cung Ghi Chép
 373. Long Ngạo Hoa Đô Hậu Cung Lục
 374. Long Ngâm Bách Mỹ Duyến
 375. Lộng Nguyệt
 376. Long Nhập Hồng Trần
 377. Lông Nhi Đích Bí Mật
 378. Long Nữ Cuồng Tưởng Khúc
 379. Long Phi Phượng Vũ
 380. Long Phượng Tranh Hùng
 381. Lộng Sắc Thư Cửa Sổ
 382. Lộng Sắc Thư Song
 383. Long Sĩ Đầu
 384. Long Sứ
 385. Long Sứ Dưỡng Thành Kế Hoạch
 386. Long Sủng
 387. Long Thần Chiến Ca
 388. Long Thần Hành Khúc
 389. Long Thành Phong Nguyệt
 390. Long Thiệt Lan
 391. Long Thiếu Phúc Diễm Truyền
 392. Lòng Ta Khấp Huyết, Ly Hôn Sau Thê Tử Ở Tại Xã Khu Đối Diện Ngã Tư Đường
 393. Long Tại Biên Duyên
 394. Lộng Tẫn Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 395. Long Tiềm Hoa Đô
 396. Long Tiếu Cửu Thiên
 397. Long Tổ Đặc Công
 398. Long Tương
 399. Long Vân Bảo Đỉnh
 400. Long Vũ Kiếm Pháp
 401. Long Vực
 402. Lớp Binh Xinh Đẹp Mụ Mụ
 403. Lớp Trưởng Bí Mật
 404. Lột Xác — Hưởng Thụ Văn Phòng Bí Mật Tình Dục
 405. LOVE
 406. Lovelive Thôi Miên Đồng Nhân
 407. Lữ Phụng Tiên
 408. Lựa Chọn
 409. Lửa Dục Khó Ngủ
 410. Lừa Gạt Diễm Thiết Hương Chi Thái Giám Truyền Kỳ
 411. Lửa Rừng Đốt Xuân
 412. Lửa Rừng Thiêu Xuân
 413. Luân Gian Lão Bà Vi Tiểu Bảo
 414. Luân Hãm Đích Nữ Thần
 415. Luân Hồi Dâm Tử
 416. Luân Hồi Diễm Phúc Hành
 417. Luân Hồi Kiếm Điển
 418. Luân Hồi Tà Thần Sasuke
 419. Luân Hồi Võ Lâm Hậu Cung Lục
 420. Luân Vi Gái Giang Hồ Đích Nữ Cảnh Quan
 421. Lúc Ấy Minh Nguyệt Tại
 422. Lúc Ấy Trăng Sáng Tại
 423. Lục Chi Kiếm Sĩ Chi Sơ Xuất Mao Lư Kiều Thê Thụ Nhục
 424. Lục Chi Kiếm Sĩ Mới Bắt Đầu Ra Nhà Tranh Kiều Thê Chịu Nhục
 425. Lục Cửu Ký Sự
 426. Lục Đầu Cân: Cộng Hưởng Kiều Thê
 427. Lục Đi Qua Tiến Hành Lúc
 428. Lục Đích Quá Khứ Tiến Hành Thì
 429. Lục Du Du Đích Đại Chủ Tể
 430. Lục Dục Trọng Sinh
 431. Lục Giới Đế Vương
 432. Lục Long Hồng Phượng
 433. Lục Lữ Du Tiên
 434. Lục Mạo Đích Ai Hào
 435. Lục Mão Tình Thâm
 436. Lục Mạo Túc Cầu Hệ Thống
 437. Lúc Này Mới Không Phải Ta Muốn Số Mạng
 438. Lúc Nhỏ
 439. Lục Nô Nhi Tử Hiến Mẫu Thân
 440. Lục Sắc Đích Long Châu Thế Giới
 441. Lục Tại Zombie Thành
 442. Lục Tích Chi Vạn Tông Triều Thiên Lục
 443. Lục Triều Thanh Vũ Ký
 444. Lục Triều Vân Long Ngâm
 445. Lục Triều Yến Ca Hành
 446. Lục Uyển Tâm Cung
 447. Lung Nhi Bí Mật
 448. Lung Tung Ảo Tưởng
 449. Lung Tung Ảo Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Đời Sống
 450. Lúng Túng Nữ Nhân Được
 451. Lưới Du Chi Ngạo Long Ngàn Năm Dị Nghe Thấy Lục
 452. Lưới Du Dâm Duyến (Sửa Đính Bản)
 453. Lưỡng Đại Phong Tình Trái
 454. Lưỡng Điểm Chi Gian
 455. Lương Sơn Bá Cùng Chúc Anh Đài Bổ Sung Lý Lịch
 456. Lưỡng Thế Huề Mỹ Tiêu Diêu Du
 457. Lướt Sóng Phong Lưu
 458. Lưu Dục Phong Tình Lục
 459. Lưu Kim Hưng Vong Lục
 460. Lưu Lạc Hoa Đô
 461. Lưu Lạc Hương Đô
 462. Lưu Lạc Thần Điêu
 463. Lưu Lãng Giả Chi Lữ
 464. Lưu Lãng Hán Đích Hiếp Bách
 465. Lưu Luyến Hồng Hạnh
 466. Lưu Luyến Mẫu Tiếng Lòng
 467. Lưu Manh Bản Sắc
 468. Lưu Manh Bóng Đá Quản Lí
 469. Lưu Manh Công Tử
 470. Lưu Manh Đại Địa Chủ
 471. Lưu Manh Đại Hanh
 472. Lưu Manh Diễm Ngộ Ký
 473. Lưu Manh Gương Tốt
 474. Lưu Manh Hậu Cung Lục
 475. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyện
 476. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyền Thuyết
 477. Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
 478. Lưu Manh Lái Xe
 479. Lưu Manh Lão Sư
 480. Lưu Manh Lão Sư’
 481. Lưu Manh Sư Biểu
 482. Lưu Manh Tài Xế
 483. Lưu Manh Thái Giám
 484. Lưu Manh Thần Tiên Tại Dị Giới
 485. Lưu Manh Thiếu Gia
 486. Lưu Manh Thiếu Gia Trần Thế Du
 487. Lưu Manh Trùm
 488. Lưu Manh Vạn Tuế
 489. Lưu Mỹ Tạp Ký
 490. Lưu Phong Dị Tưởng
 491. Lưu Phong Nghĩ Khác
 492. Lưu Thôn Mỹ Phụ Hôn Ngoại Mê Tình
 493. Luyện Đan Thần Y
 494. Luyện Huyết Chuyên Gia – Vô Xỉ Cương Thi
 495. Luyện Kim Sĩ Mary
 496. Luyến Luyến Hồng Hạnh
 497. Luyến Mẫu Đại Giới
 498. Luyến Mẫu Hồi Ức Lục
 499. Luyến Mẫu Mật Ngữ
 500. Luyến Mẫu Một Cái Giá Lớn
 501. Luyện Ngục Thiên Sứ
 502. Luyến Thượng Đổng Sự Trường Phu Nhân
 503. Luyến Vớ “Nữ Hoàng” Hậu Cung Ti Nô
 504. Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện
 505. Lý Chính Thiên Tại Nhật Bổn Quát Tháo Phong Vân
 506. Lý Công Tử Dâm Loạn Sổ Điển
 507. Ly Dị Nữ Giáo Sư Chi Hiểu Nảy Sinh Bảo Bảo Dâm Đãng Tự Thuật Tính Phúc Thời Gian
 508. Lý Đức Phu Nhân
 509. Ly Hạ Cùng Bố Chồng
 510. Ly Hạ Hòa Công Công
 511. Ly Hôn Sau… Dạy Dỗ
 512. Lỵ Lâm Chi Mẫu
 513. Lý Nhỏ Vệ Báo Thù
 514. Lý Tiểu Vệ Đích Phục Cừu
 515. Lỵ Trước Khi Chi Mẫu
 516. Lý Vệ Phong Lưu Ký

Add Comment