1. Lạ Lẫm Thị Trấn Nhỏ
 2. Lả Lướt Nghiệt Duyên
 3. La Lỵ Bút Ký I
 4. La Lỵ Công Ngụ
 5. Lạc Đạo Thần Giáo
 6. Lạc Dục Thiên âm
 7. Lạc Đường Hồng Hạnh
 8. Lạc Hoa Nhược Vũ
 9. Lại Tên Một Đám Dâm Đãng Nữ Sinh
 10. Lai Sinh Duyến
 11. Làm Âm Nhạc Giáo Sư Thê Tử
 12. Làm Cho Nguyệt
 13. Làm Cho Tận Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 14. Lam Cương Đế Nguyệt
 15. Lâm Gia Nghiệt Tử
 16. Lâm Hải Tuyết
 17. Làm Mẹ Phu Nhân
 18. Làm Người Mẫu
 19. Làm Người Ta Tiêu Hồn Thực Cốt Người Của Vợ Con Trang
 20. Lâm Nguyệt Như Thiên
 21. Làm Nô Vi Phu Vi Ma Vương
 22. Làm Nữ Trải Qua: Cùng Mỹ Phụ Đích Loạn Tùy Chuyện Cũ
 23. Lâm Nương Tử Và Cao Nha Nội Truyện Xưa
 24. Làm Quan Là Phải Ôm Đùi: Thị Ủy Nhất Bí Thư
 25. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không
 26. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không’
 27. Lâm Thục Đẹp Đẽ Bị Đàn Thú Cưỡng Dâm Mang Thai
 28. Làm Vương Bát Khoái Hoạt
 29. Lân Cư, Đồng Học, Nữ Hữu
 30. Lân Hoa Tìm Phương Mỹ Người Kiều
 31. Lân Nữ Online
 32. Lần Tìm Xuân Sắc Mười Hai Nhai
 33. Lan Tư Vật Ngữ
 34. Lẫn Vào Vương
 35. Lang Bái Vi Gian
 36. Làng Chơi Dặm Nữ Nhân
 37. Lãng Đãng Hoàng Đế Bí Sử
 38. Lãng Đãng Nghiệt Thần
 39. Lãng Diễm Kỳ Hiệp Hậu Cung Lục
 40. Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non
 41. Lang Dục Giáo Trường
 42. Lang Dục Phong Lưu
 43. Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ
 44. Lăng Hoa Ký
 45. Lang Khiếu Tam Quốc
 46. Lẳng Lơ Giai Di
 47. Lẳng Lơ Phải Địt Tử
 48. Lãng Mạn Đô Thị Hậu Cung Ký
 49. Lãng Mạn Liệp Mỹ Truyện Ký
 50. Lãng Mạn Quan Đồ
 51. Lãng Mạn Săn Mỹ Truyện Ký
 52. Lãng Mạn Thôn Quan
 53. Lang Muốn Phong Lưu
 54. Lang Nhân Truy Mỹ Ký
 55. Lăng Nhục Bạn Gái
 56. Lăng Nhục Bạn Gái Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 57. Lăng Nhục Diệp Thị Xí Nghiệp Bốn Vị Thiên Kim
 58. Lăng Nhục Nữ Cảnh Sát
 59. Lăng Nhục Nữ Minh Tinh Hệ Liệt
 60. Lang Nô Truyện
 61. Lăng Phong Phẩm Hương Lục
 62. Lãng Phụ Tranh Diễm
 63. Lãng Sử Kỳ Quan
 64. Lang Thang Nghiệt Thần
 65. Lang Thang Xử Nữ
 66. Lăng Thiên Truyền Thuyết
 67. Lãng Tích Hương Đô
 68. Lãng Tích Thần Điêu
 69. Lang Tính Tổng Tài Quá Hung Mãnh
 70. Lang Tính Trưởng Thôn
 71. Lãng Tử Giang Hồ
 72. Lãng Tử Giang Hồ Hậu Truyền
 73. Lãng Tử Hậu Cung Bách Hoa Lục
 74. Lãng Tử Lục
 75. Lãng Tử Ngạn Thanh
 76. Lãng Tử Nhân Sinh
 77. Lãng Tử Quan Trường Liệp Diễm Ký
 78. Lãng Tử Thần Điêu
 79. Lãng Tử Xuất Mã
 80. Lăng Vân Bá Chủ
 81. Lãnh Đạo Thân Tín
 82. Lãnh Hương Cốc
 83. Lánh Phụ Điều Giáo Tự Phách Liên Tiếp
 84. Lão Bà Ái Thượng Sàng
 85. Lão Bà Bắt Buộc Ta Khai Mở Hậu Cung
 86. Lão Bà Của Ta Là Cảnh Hoa
 87. Lão Bà Của Ta Là Hoa Khôi
 88. Lão Bà Của Ta Là Quân Hoa
 89. Lão Bà Của Ta Là Song Bào Thai
 90. Lão Bà Của Ta Là Tiên Tử
 91. Lão Bà Cùng Nhà Tạo Mẫu Tóc
 92. Lão Bà Cường Bách Ngã Khai Hậu Cung
 93. Lão Bà Đích Hấp Dẫn (Sexy) Khai Phát Cuộc Hành Trình
 94. Lão Bà Đích Tính Cảm Khai Phát Chi Lữ
 95. Lão Bà Diễm Vận Mụ Mụ
 96. Lão Bà Dục Vọng Cuộc Sống
 97. Lão Bà Gợi Cảm Khai Phát Hành Trình
 98. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội
 99. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội Phần Tiếp Theo
 100. Lão Bà Hệ Thống Của Ta
 101. Lão Bà Khiết Như
 102. Lão Bà Linh Thú Của Ta
 103. Lão Bà Lữ Hành Bí Ký
 104. Lão Bà Thú Giao Thành Thích
 105. Lão Bà Trầm Luân
 106. Lão Bà Tuyết Nhi Đổi Thê Trải Qua
 107. Lão Bà Yêu Mến Giường
 108. Lão Công Chê Ít — Mị Mị Tính Phúc Nhân Sinh
 109. Lão Công Phấn Khích Chi Có Thê Mọi Người Thường
 110. Lão Kha Ngoài Ý Muốn Xuân Thiên
 111. Lão Mã Diễm Ngộ Ký
 112. Lão Ngưu Bị Bắt Ăn Nộn Thảo
 113. Lão Phu Thiểu Thê
 114. Lão Sư, Quá Cho Lực
 115. Lão Sư Chân Diện Mục
 116. Lão Sư Lưu Manh I
 117. Lão Sư Lưu Manh II
 118. Lão Sư Ta Muốn Ngươi
 119. Lão Sư Thái Dụ Yêu
 120. Lão Sư Thành Thục Thân Thể
 121. Lạp Khắc Ti Bí Ẩn Cuộc Sống
 122. Lạp Lý Chinh Diễm Truyền Kỳ
 123. Lạp Lý Truyền Kỳ
 124. Lạp Mỗ Kỷ
 125. Lạp Ngập Tổng Tài Đích Siêu Cấp Diễm Ngộ
 126. Lạt Ma Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 127. Lật Nghiêng Hỏa Ảnh
 128. Lạt Thủ Thôi Hoa
 129. Laury Đêm Nay Lưu Lại
 130. Laury Nhà Trọ
 131. Laury Văn Album
 132. Larry Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 133. Larry Truyền Kỳ
 134. Lấy Bảo
 135. Lấy Cái Tỷ Tỷ Đem Làm Lão Bà
 136. Lay Động Thiên Sử
 137. Lấy Tháng
 138. Lệ Ảnh Giang Hồ
 139. Lệ Dục Võ Lâm
 140. Lelouch Chi Luân Hồi
 141. Lên Bá Đạo Mỹ Nữ Vợ Người Khác Tổng Giám Đốc
 142. Lên Chị Dâu Hoa Hồng Giường
 143. Lệnh Hồ Xung Hậu Soạn
 144. Lệnh Nương Phu Nhân
 145. Leo Lên Mụ Mụ Giường
 146. Liên Hoa Huề Hạc Phi
 147. Liên Hoa Tầm Phương Mỹ Nhân Kiều
 148. Liên Hoa Tìm Phương Mỹ Nhân Kiều
 149. Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 150. Liệp Diễm
 151. Liệp Diễm’
 152. Liệp Diễm Bảo Giới
 153. Liệp Diễm Cao Thủ
 154. Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 155. Liệp Diễm Chinh Phục
 156. Liệp Diễm Đại Tần
 157. Liệp Diễm Giang Hồ
 158. Liệp Diễm Giang Hồ Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
 159. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
 160. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Hậu Truyện
 161. Liệp Diễm Hậu Cung
 162. Liệp Diễm Hương Tu
 163. Liệp Diễm Sinh Hương
 164. Liệp Diễm Tầm Tần Ký
 165. Liệp Diễm Thần Điêu Phổ
 166. Liệp Diễm Thiên Đình Phong Lưu
 167. Liệp Diễm Thiên Hạ
 168. Liệp Diễm Thiên Hạ’
 169. Liệp Diễm Tìm Tần Nhớ
 170. Liệp Diễm Tình Ma
 171. Liệp Diễm Tinh Sư
 172. Liệp Diễm Vô Song
 173. Liệp Diễm Vô Song’
 174. Liệp Diễm Ỷ Thiên
 175. Liệp Hương Phong Lưu
 176. Liệp Mỹ Dâm Thuật Sư
 177. Liệp Mỹ Hành Trình
 178. Liệp Mỹ Hậu Cung Đô Thị Hành
 179. Liệp Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 180. Liệp Mỹ Ngọc Long
 181. Liệp Mỹ Phong Vân Lục
 182. Liệp Mỹ Vô Hạn Hâu Cung Truyện
 183. Liệp Nhân Âu Dương Tiểu Hồng
 184. Liệp Sắc Thâu Hương
 185. Liệp Tình
 186. Liệt Diễm Tà Thần
 187. Liệt Hỏa Phượng Hoàng
 188. Liệt Huyết Thanh Xuân
 189. Liệt Võ Chí
 190. Liễu Nhi Y Y
 191. Lingeries
 192. Lính Đặc Biệt Trường Học Mật Chuyện
 193. Linh Đao Truyền Kỳ
 194. Linh Dị Nữ Vương
 195. Linh Đỉnh
 196. Lính Giải Ngũ Loạn Tình Nhân Sinh
 197. Linh Hồn Chế Sư
 198. Linh Hồn Chủng Thực
 199. Linh Hồn Gieo Trồng
 200. Linh Hồn Sang Sư
 201. Linh Hồn Trồng Trọt
 202. Linh Lung Nghiệt Duyên
 203. Linh Tê Giới
 204. Lỗ Ban Bí Truyền 36 Thức Sàng Phổ
 205. Lộ Chi Rên Rĩ
 206. Lô Đỉnh Ký
 207. Loa Công Chúa
 208. Lỏa Hí Phong Ba
 209. Lỏa Lộ Thê
 210. Lỏa Yêu Lập Gia Đình
 211. Loạn Cuồng Tình
 212. Loạn Đắc Yếu Tử
 213. Loạn Dục, Lợi Nhàn Trang
 214. Loạn Dục Công Chúa
 215. Loạn Dục Đa Lợi Tạp
 216. Loạn Dục Đô Thị
 217. Loạn Dục Hoa Nhị
 218. Loạn Dục Nhân Sinh
 219. Loạn Duyên Cùng Mê Tình
 220. Loạn Không Diễm Mỹ Lục
 221. Loạn Lạc Chết Chóc Chí
 222. Loạn Luân 1
 223. Loạn Luân 2
 224. Loạn Luân 3
 225. Loạn Luân 4
 226. Loạn Luân Cả Nhà
 227. Loạn Luân Là Một Loại Khác Che Chở
 228. Loạn Luân Phong Lưu
 229. Loạn Luân Tập Hợp 1
 230. Loạn Luân Tập Hợp 2
 231. Loạn Luân Tập Hợp 3
 232. Loạn Luân Tiểu Thuyết Đại Tập Hợp
 233. Loạn Luân Tiểu Tử Thuật Phòng The Cùng Mười Lăm Cái Mỹ Nhân
 234. Loạn Luân Toàn Tập
 235. Loạn Luân Truyện
 236. Loạn Luân Vương Trung Vương
 237. Loạn Mẫu Duyên
 238. Loạn Muốn Nhiều Lợi Tạp
 239. Loạn Phân Xuân Sắc Đến Người Ta
 240. Loạn Phân Xuân Sắc Đáo Nhân Gia
 241. Loạn Tây Du
 242. Loạn Thế Giai Lệ
 243. Loạn Thế Hồng Nhan
 244. Loạn Thế Kim Bình Mai
 245. Loạn Thế Mưa Gió Tình
 246. Loạn Thế Phong Vũ Tình
 247. Loạn Thế Tu Sắc Hành
 248. Loạn Tình Gia Đình
 249. Loạn Tình Lấy Tháng
 250. Loạn Tình Lộng Nguyệt
 251. Loạn Vân Phi Độ
 252. Loạn Vận Tình Duyên
 253. Loạn Vô Ích Diễm Mỹ Lục
 254. Loạn Yêu Mỹ
 255. Lộc Đỉnh Hậu Cung Phong Lưu Hành
 256. Lộc Đỉnh Ký Thú
 257. Lộc Đỉnh Phong Lưu Ký
 258. Lộc Trấn Tuế Nguyệt
 259. Lộc Trấn Việc Ít Người Biết Đến
 260. Lôi Đạo Thiên Tôn
 261. Lỗi Lạc Tinh Quan
 262. Lỗi Lầm Sung Sướng
 263. Lôi Long Cùng Tử La Lan
 264. Lỗi Muốn Cuộc Sống
 265. Lôi Thần Kinh Thiên
 266. Lôi Thân Phong Lưu Lục
 267. Lỗi Ủng Giang Sơn Nằm Mỹ Nhân
 268. Lỗi Vô Ích Nước Tháng Mạt Yêu
 269. LOL Đồng Nhân Chủ Tể Chi Lực
 270. Loli Đêm Nay Lưu Lại
 271. Lớn Nhỏ Mỹ Nữ Yêu Mến Ta
 272. Long Châu Chi Dâm Long Ngạo Thiên
 273. Long Chiến Sĩ
 274. Long Chiến Sĩ Hệ Liệt
 275. Long Chiến Sĩ Chính Truyện
 276. Long Chiến Sĩ Tiền Truyện
 277. Long Chiến Sĩ Ngoại Truyện
 278. Long Cơ Chi Vũ
 279. Long Đằng Thiên Hạ
 280. Long Diễn Bụi Hoa
 281. Long Diễn Hương Thôn
 282. Long Du Bụi Hoa
 283. Long Du Diễm Giới
 284. Long Du Hoa Tùng
 285. Long Du Thiên Hạ
 286. Long Dục Đô Thị
 287. Long Dục Đô Thị Hành
 288. Long Duệ
 289. Long Hành Thiên Hạ
 290. Long Hí Cửu Phượng Chi Mỹ Nữ Kiều Thê
 291. Long Hí Hoa Tùng
 292. Long Hí Hương Thôn
 293. Long Hoàng Diễm Đế
 294. Long Hồn Hiệp Ảnh
 295. Long Hồn Hiệp Ảnh Nón Xanh Cải Biên (Lâm Bích Nhu Thiên)
 296. Long Huyết Chiến Sĩ
 297. Long Huyết Chiến Thần
 298. Lông Mà Đích Bí Mật
 299. Long Ngạo Hoa Đô Hậu Cung Lục
 300. Long Ngâm Bách Mỹ Duyến
 301. Lộng Nguyệt
 302. Long Nhập Hồng Trần
 303. Lông Nhi Đích Bí Mật
 304. Long Nữ Cuồng Tưởng Khúc
 305. Long Phi Phượng Vũ
 306. Long Phượng Tranh Hùng
 307. Long Sứ
 308. Long Sứ Dưỡng Thành Kế Hoạch
 309. Long Sủng
 310. Long Thần Chiến Ca
 311. Long Thần Hành Khúc
 312. Long Thành Phong Nguyệt
 313. Lòng Ta Khấp Huyết, Ly Hôn Sau Thê Tử Ở Tại Xã Khu Đối Diện Ngã Tư Đường
 314. Lộng Tẫn Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 315. Long Tiềm Hoa Đô
 316. Long Tiếu Cửu Thiên
 317. Long Tổ Đặc Công
 318. Long Tương
 319. Long Vân Bảo Đỉnh
 320. Long Vũ Kiếm Pháp
 321. Long Vực
 322. Lớp Binh Xinh Đẹp Mụ Mụ
 323. LOVE
 324. Lovelive Thôi Miên Đồng Nhân
 325. Lữ Phụng Tiên
 326. Lựa Chọn
 327. Lửa Dục Khó Ngủ
 328. Lừa Gạt Diễm Thiết Hương Chi Thái Giám Truyền Kỳ
 329. Lửa Rừng Đốt Xuân
 330. Luân Gian Lão Bà Vi Tiểu Bảo
 331. Luân Hãm Đích Nữ Thần
 332. Luân Hồi Dâm Tử
 333. Luân Hồi Diễm Phúc Hành
 334. Luân Hồi Kiếm Điển
 335. Luân Hồi Tà Thần Sasuke
 336. Luân Hồi Võ Lâm Hậu Cung Lục
 337. Luân Vi Gái Giang Hồ Đích Nữ Cảnh Quan
 338. Lúc Ấy Minh Nguyệt Tại
 339. Lúc Ấy Trăng Sáng Tại
 340. Lục Cửu Ký Sự
 341. Lục Đầu Cân: Cộng Hưởng Kiều Thê
 342. Lục Đi Qua Tiến Hành Lúc
 343. Lục Đích Quá Khứ Tiến Hành Thì
 344. Lục Dục Trọng Sinh
 345. Lục Giới Đế Vương
 346. Lục Long Hồng Phượng
 347. Lục Mạo Đích Ai Hào
 348. Lục Mạo Túc Cầu Hệ Thống
 349. Lúc Này Mới Không Phải Ta Muốn Số Mạng
 350. Lục Nô Nhi Tử Hiến Mẫu Thân
 351. Lục Sắc Đích Long Châu Thế Giới
 352. Lục Triều Thanh Vũ Ký
 353. Lục Triều Vân Long Ngâm
 354. Lục Triều Yến Ca Hành
 355. Lục Uyển Tâm Cung
 356. Lung Nhi Bí Mật
 357. Lung Tung Ảo Tưởng
 358. Lung Tung Ảo Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Đời Sống
 359. Lúng Túng Nữ Nhân Được
 360. Lưỡng Điểm Chi Gian
 361. Lương Sơn Bá Cùng Chúc Anh Đài Bổ Sung Lý Lịch
 362. Lưỡng Thế Huề Mỹ Tiêu Diêu Du
 363. Lướt Sóng Phong Lưu
 364. Lưu Dục Phong Tình Lục
 365. Lưu Kim Hưng Vong Lục
 366. Lưu Lạc Hoa Đô
 367. Lưu Lạc Hương Đô
 368. Lưu Lạc Thần Điêu
 369. Lưu Lãng Giả Chi Lữ
 370. Lưu Luyến Hồng Hạnh
 371. Lưu Manh Bản Sắc
 372. Lưu Manh Bóng Đá Quản Lí
 373. Lưu Manh Công Tử
 374. Lưu Manh Đại Địa Chủ
 375. Lưu Manh Đại Hanh
 376. Lưu Manh Diễm Ngộ Ký
 377. Lưu Manh Gương Tốt
 378. Lưu Manh Hậu Cung Lục
 379. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyện
 380. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyền Thuyết
 381. Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
 382. Lưu Manh Lái Xe
 383. Lưu Manh Lão Sư
 384. Lưu Manh Lão Sư’
 385. Lưu Manh Sư Biểu
 386. Lưu Manh Tài Xế
 387. Lưu Manh Thái Giám
 388. Lưu Manh Thần Tiên Tại Dị Giới
 389. Lưu Manh Thiếu Gia
 390. Lưu Manh Thiếu Gia Trần Thế Du
 391. Lưu Manh Trùm
 392. Lưu Mỹ Tạp Ký
 393. Lưu Thôn Mỹ Phụ Hôn Ngoại Mê Tình
 394. Luyện Đan Thần Y
 395. Luyện Huyết Chuyên Gia – Vô Xỉ Cương Thi
 396. Luyện Kim Sĩ Mary
 397. Luyến Luyến Hồng Hạnh
 398. Luyến Mẫu Đại Giới
 399. Luyến Mẫu Hồi Ức Lục
 400. Luyến Mẫu Mật Ngữ
 401. Luyện Ngục Thiên Sứ
 402. Luyến Thượng Đổng Sự Trường Phu Nhân
 403. Luyến Vớ “Nữ Hoàng” Hậu Cung Ti Nô
 404. Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện
 405. Lý Chính Thiên Tại Nhật Bổn Quát Tháo Phong Vân
 406. Lý Công Tử Dâm Loạn Sổ Điển
 407. Ly Dị Nữ Giáo Sư Chi Hiểu Nảy Sinh Bảo Bảo Dâm Đãng Tự Thuật Tính Phúc Thời Gian
 408. Lý Đức Phu Nhân
 409. Ly Hạ Cùng Bố Chồng
 410. Ly Hôn Sau… Dạy Dỗ
 411. Lỵ Lâm Chi Mẫu
 412. Lỵ Trước Khi Chi Mẫu
 413. Lý Vệ Phong Lưu Ký

Add Comment