1. Lạ Lẫm Thị Trấn Nhỏ
 2. Lả Lướt Nghiệt Duyên
 3. La Lỵ Bút Ký I
 4. La Lỵ Công Ngụ
 5. Lạc Đạo Thần Giáo
 6. Lạc Dục Thiên âm
 7. Lạc Đường Hồng Hạnh
 8. Lạc Hoa Nhược Vũ
 9. Lạc Nhạn Trưởng Ca
 10. Lại Danh Sư Đồ Chi Tình Trận Đánh Cờ
 11. Lại Tên Một Đám Dâm Đãng Nữ Sinh
 12. Lai Sinh Duyến
 13. Làm Âm Nhạc Giáo Sư Thê Tử
 14. Làm Cho Nguyệt
 15. Làm Cho Tận Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 16. Lam Cương Đế Nguyệt
 17. Làm Dáng Dâm Phụ Hỗn Loạn Sinh Hoạt Cá Nhân
 18. Lâm Gia Nghiệt Tử
 19. Lâm Hải Tuyết
 20. Làm Mẹ Phu Nhân
 21. Làm Người Mẫu
 22. Làm Người Ta Tiêu Hồn Thực Cốt Người Của Vợ Con Trang
 23. Làm Nguyệt
 24. Lâm Nguyệt Như Thiên
 25. Làm Nô Vi Phu Vi Ma Vương
 26. Làm Nữ Trải Qua: Cùng Mỹ Phụ Đích Loạn Tùy Chuyện Cũ
 27. Lâm Nương Tử Và Cao Nha Nội Truyện Xưa
 28. Làm Quan Là Phải Ôm Đùi: Thị Ủy Nhất Bí Thư
 29. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không
 30. Lam Thiên Công Ty Hàng Không Tiếp Viên Hàng Không’
 31. Lâm Thục Đẹp Đẽ Bị Đàn Thú Cưỡng Dâm Mang Thai
 32. Làm Vương Bát Khoái Hoạt
 33. Lân Cư, Đồng Học, Nữ Hữu
 34. Lần Đầu Tiên Mộng
 35. Lân Gia Đích Thiếu Phụ
 36. Lân Hoa Tìm Phương Mỹ Người Kiều
 37. Lân Nữ Online
 38. Lần Tìm Xuân Sắc Mười Hai Nhai
 39. Lan Tư Vật Ngữ
 40. Lẫn Vào Vương
 41. Lang Bái Vi Gian
 42. Làng Chơi Bên Trong Nữ Nhân
 43. Làng Chơi Dặm Nữ Nhân
 44. Lãng Đãng Hoàng Đế Bí Sử
 45. Lãng Đãng Nghiệt Thần
 46. Lãng Diễm Kỳ Hiệp Hậu Cung Lục
 47. Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non
 48. Lang Dục Giáo Trường
 49. Lang Dục Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 50. Lang Dục Phong Lưu
 51. Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ
 52. Lăng Hoa Ký
 53. Lang Khiếu Tam Quốc
 54. Lãng Kiếm Dâm Tâm
 55. Lẳng Lơ Giai Di
 56. Lẳng Lơ Phải Địt Tử
 57. Lãng Mạn Đô Thị Hậu Cung Ký
 58. Lãng Mạn Liệp Mỹ Truyện Ký
 59. Lãng Mạn Quan Đồ
 60. Lãng Mạn Săn Mỹ Truyện Ký
 61. Lãng Mạn Thôn Quan
 62. Lang Muốn Phong Lưu
 63. Lang Nhân Truy Mỹ Ký
 64. Lăng Nhục Bạn Gái
 65. Lăng Nhục Bạn Gái Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 66. Lăng Nhục Diệp Thị Xí Nghiệp Bốn Vị Thiên Kim
 67. Lăng Nhục Nữ Cảnh Sát
 68. Lăng Nhục Nữ Hữu Dĩnh Dĩnh Hệ Liệt
 69. Lăng Nhục Nữ Minh Tinh Hệ Liệt
 70. Lang Nô Truyện
 71. Lăng Phong Phẩm Hương Lục
 72. Lãng Phụ Tranh Diễm
 73. Lãng Sử Kỳ Quan
 74. Lang Thang Nghiệt Thần
 75. Lang Thang Xử Nữ
 76. Lăng Thiên Truyền Thuyết
 77. Lãng Tích Hương Đô
 78. Lãng Tích Thần Điêu
 79. Lang Tính Tổng Tài Quá Hung Mãnh
 80. Lang Tính Trưởng Thôn
 81. Lãng Tử Giang Hồ
 82. Lãng Tử Giang Hồ Hậu Truyền
 83. Lãng Tử Hậu Cung Bách Hoa Lục
 84. Lãng Tử Hí Bách Hoa
 85. Lãng Tử Lục
 86. Lãng Tử Ngạn Thanh
 87. Lãng Tử Nhân Sinh
 88. Lãng Tử Quan Trường Liệp Diễm Ký
 89. Lãng Tử Thần Điêu
 90. Lãng Tử Xuất Mã
 91. Lăng Vân Bá Chủ
 92. Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ
 93. Lãnh Đạo Thân Tín
 94. Lãnh Địa Phong Lưu
 95. Lãnh Đình Đình Mười Năm
 96. Lãnh Hương Cốc
 97. Lánh Phụ Điều Giáo Tự Phách Liên Tiếp
 98. Lão Bà Ái Thượng Sàng
 99. Lão Bà Bắt Buộc Ta Khai Mở Hậu Cung
 100. Lão Bà Của Ta Là Cảnh Hoa
 101. Lão Bà Của Ta Là Hoa Khôi
 102. Lão Bà Của Ta Là Quân Hoa
 103. Lão Bà Của Ta Là Song Bào Thai
 104. Lão Bà Của Ta Là Tiên Tử
 105. Lão Bà Cùng Nhà Tạo Mẫu Tóc
 106. Lão Bà Cường Bách Ngã Khai Hậu Cung
 107. Lão Bà Đích Hấp Dẫn (Sexy) Khai Phát Cuộc Hành Trình
 108. Lão Bà Đích Tính Cảm Khai Phát Chi Lữ
 109. Lão Bà Diễm Vận Mụ Mụ
 110. Lão Bà Dục Vọng Cuộc Sống
 111. Lão Bà Gợi Cảm Khai Phát Hành Trình
 112. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội
 113. Lão Bà Hai Cái Biểu Muội Phần Tiếp Theo
 114. Lão Bà Hệ Thống Của Ta
 115. Lão Bà Khiết Như
 116. Lão Bà Linh Thú Của Ta
 117. Lão Bà Lữ Hành Bí Ký
 118. Lão Bà Như Thế Nào Theo Một Cái Đơn Thuần Nữ Nhân Biến Thành Dâm Dục Mười Phần Dâm Phụ
 119. Lão Bà Theo Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 120. Lão Bà Thiếu Hà
 121. Lão Bà Thú Giao Thành Thích
 122. Lão Bà Trầm Luân
 123. Lão Bà Từ Đơn Thuần Biến Thành Dâm Phụ
 124. Lão Bà Tuyết Nhi Đổi Thê Trải Qua
 125. Lão Bà Yêu Mến Giường
 126. Lão Công Chê Ít — Mị Mị Tính Phúc Nhân Sinh
 127. Lão Công Phấn Khích Chi Có Thê Mọi Người Thường
 128. Lão Kha Ngoài Ý Muốn Xuân Thiên
 129. Lão Lư Đầu Đích Thối Hưu Hạnh Phúc Sinh Hoạt
 130. Lão Lừa Đầu Về Hưu Cuộc Sống Hạnh Phúc
 131. Lão Mã Diễm Ngộ Ký
 132. Lão Ngưu Bị Bắt Ăn Nộn Thảo
 133. Lão Phu Thiểu Thê
 134. Lão Sư, Quá Cho Lực
 135. Lão Sư Chân Diện Mục
 136. Lão Sư Lưu Manh I
 137. Lão Sư Lưu Manh II
 138. Lão Sư Nguyên Thủy Nhất Tính Phúc
 139. Lão Sư Ta Muốn Ngươi
 140. Lão Sư Thái Dụ Yêu
 141. Lão Sư Thành Thục Thân Thể
 142. Lão Sư Tối Nguyên Thủy Đích Tính Phúc
 143. Lão Tôn Tính Phúc Sinh Hoạt
 144. Lạp Khắc Ti Bí Ẩn Cuộc Sống
 145. Lạp Lý Chinh Diễm Truyền Kỳ
 146. Lạp Lý Truyền Kỳ
 147. Lạp Mỗ Kỷ
 148. Lạp Ngập Tổng Tài Đích Siêu Cấp Diễm Ngộ
 149. Lạt Ma Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 150. Lật Nghiêng Hỏa Ảnh
 151. Lạt Thủ Thôi Hoa
 152. Laury Đêm Nay Lưu Lại
 153. Laury Nhà Trọ
 154. Laury Văn Album
 155. Larry Hậu Cung Truyền Kỳ Lục
 156. Larry Truyền Kỳ
 157. Lấy Bảo
 158. Lấy Cái Tỷ Tỷ Đem Làm Lão Bà
 159. Lay Động Thiên Sử
 160. Lấy Tháng
 161. Lệ Ảnh Giang Hồ
 162. Lệ Dục Võ Lâm
 163. Lelouch Chi Luân Hồi
 164. Lên Bá Đạo Mỹ Nữ Vợ Người Khác Tổng Giám Đốc
 165. Lên Chị Dâu Hoa Hồng Giường
 166. Lệnh Hồ Xung Hậu Soạn
 167. Lệnh Nương Phu Nhân
 168. Leo Lên Mụ Mụ Giường
 169. Lều Bên Trong Nguyên Thủy Dục Vọng
 170. Liên Bang Quân Kỹ
 171. Liên Hoa Huề Hạc Phi
 172. Liên Hoa Tầm Phương Mỹ Nhân Kiều
 173. Liên Hoa Tìm Phương Mỹ Nhân Kiều
 174. Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 175. Liệp Diễm
 176. Liệp Diễm’
 177. Liệp Diễm Bảo Giới
 178. Liệp Diễm Cao Thủ
 179. Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long
 180. Liệp Diễm Chinh Phục
 181. Liệp Diễm Đại Tần
 182. Liệp Diễm Giang Hồ
 183. Liệp Diễm Giang Hồ Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
 184. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
 185. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Hậu Truyện
 186. Liệp Diễm Hậu Cung
 187. Liệp Diễm Hệ Thống Truyện Thuyết
 188. Liệp Diễm Hương Tu
 189. Liệp Diễm Sáng Thế Lục
 190. Liệp Diễm Sinh Hương
 191. Liệp Diễm Tầm Tần Ký
 192. Liệp Diễm Thần Điêu Phổ
 193. Liệp Diễm Thiên Đình Phong Lưu
 194. Liệp Diễm Thiên Hạ
 195. Liệp Diễm Thiên Hạ’
 196. Liệp Diễm Tìm Tần Nhớ
 197. Liệp Diễm Tình Ma
 198. Liệp Diễm Tinh Sư
 199. Liệp Diễm Vô Song
 200. Liệp Diễm Vô Song’
 201. Liệp Diễm Ỷ Thiên
 202. Liệp Hương Phong Lưu
 203. Liệp Mỹ Chinh Đồ
 204. Liệp Mỹ Dâm Thuật Sư
 205. Liệp Mỹ Hành Trình
 206. Liệp Mỹ Hậu Cung Đô Thị Hành
 207. Liệp Mỹ Hậu Cung Đường
 208. Liệp Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 209. Liệp Mỹ Ngọc Long
 210. Liệp Mỹ Phong Nguyệt
 211. Liệp Mỹ Phong Vân Lục
 212. Liệp Mỹ Vô Hạn Hâu Cung Truyện
 213. Liệp Nhân Âu Dương Tiểu Hồng
 214. Liệp Sắc Thâu Hương
 215. Liệp Tình
 216. Liệt Diễm Tà Thần
 217. Liệt Hỏa Phượng Hoàng
 218. Liệt Huyết Thanh Xuân
 219. Liệt Võ Chí
 220. Liễu Nhi Y Y
 221. Lingeries
 222. Lĩnh Chủ Chi Binh Phạt Thiên Hạ
 223. Lính Đặc Biệt Trường Học Mật Chuyện
 224. Linh Đao Truyền Kỳ
 225. Linh Dị Nữ Vương
 226. Lĩnh Địa Phong Lưu
 227. Linh Đỉnh
 228. Lính Giải Ngũ Loạn Tình Nhân Sinh
 229. Linh Hồn Chế Sư
 230. Linh Hồn Chủng Thực
 231. Linh Hồn Gieo Trồng
 232. Linh Hồn Lãng Tử
 233. Linh Hồn Sang Sư
 234. Linh Hồn Trồng Trọt
 235. Linh Kiếm Ma Đế – Ma Linh Song Tu
 236. Linh Lung Nghiệt Duyên
 237. Linh Tê Giới
 238. Linh Thứu Phi Long
 239. Lỗ Ban Bí Truyền 36 Thức Sàng Phổ
 240. Lộ Chi Bi Minh
 241. Lộ Chi Rên Rĩ
 242. Lô Đỉnh Ký
 243. Loa Công Chúa
 244. Lỏa Hí Phong Ba
 245. Lỏa Lộ Thê
 246. Lỏa Yêu Lập Gia Đình
 247. Loạn Cuồng Tình
 248. Loạn Đắc Yếu Tử
 249. Loạn Dục, Lợi Nhàn Trang
 250. Loạn Dục Công Chúa
 251. Loạn Dục Đa Lợi Tạp
 252. Loạn Dục Đô Thị
 253. Loạn Dục Hoa Nhị
 254. Loạn Dục Nhân Sinh
 255. Loạn Duyên Cùng Mê Tình
 256. Loạn Không Diễm Mỹ Lục
 257. Loạn Lạc Chết Chóc Chí
 258. Loạn Luân 1
 259. Loạn Luân 2
 260. Loạn Luân 3
 261. Loạn Luân 4
 262. Loạn Luân Cả Nhà
 263. Loạn Luân Gia Tộc Chi Tống Thị Cộng Thê
 264. Loạn Luân Là Một Loại Khác Che Chở
 265. Loạn Luân Phong Lưu
 266. Loạn Luân Tập Hợp 1
 267. Loạn Luân Tập Hợp 2
 268. Loạn Luân Tập Hợp 3
 269. Loạn Luân Thiên Đường
 270. Loạn Luân Tiểu Thuyết Đại Tập Hợp
 271. Loạn Luân Tiểu Tử Thuật Phòng The Cùng Mười Lăm Cái Mỹ Nhân
 272. Loạn Luân Toàn Tập
 273. Loạn Luân Truyện
 274. Loạn Luân Vương Trung Vương
 275. Loạn Mẫu Duyên
 276. Loạn Muốn Chết
 277. Loạn Muốn Nhiều Lợi Tạp
 278. Loạn Phân Xuân Sắc Đến Người Ta
 279. Loạn Phân Xuân Sắc Đáo Nhân Gia
 280. Loạn Tây Du
 281. Loạn Thế Giai Lệ
 282. Loạn Thế Hồng Nhan
 283. Loạn Thế Kim Bình Mai
 284. Loạn Thế Mưa Gió Tình
 285. Loạn Thế Phong Vũ Tình
 286. Loạn Thế Tu Sắc Hành
 287. Loạn Tình Gia Đình
 288. Loạn Tình Lấy Tháng
 289. Loạn Tình Lộng Nguyệt
 290. Loạn Vân Hoặc Đều
 291. Loạn Vân Phi Độ
 292. Loạn Vận Tình Duyên
 293. Loạn Vô Ích Diễm Mỹ Lục
 294. Loạn Yêu Mỹ
 295. Lộc Đỉnh Hậu Cung Phong Lưu Hành
 296. Lộc Đỉnh Ký Oai Truyện
 297. Lộc Đỉnh Ký Thú
 298. Lộc Đỉnh Ký Thú’
 299. Lộc Đỉnh Phong Lưu Ký
 300. Lộc Trấn Tuế Nguyệt
 301. Lộc Trấn Việc Ít Người Biết Đến
 302. Lôi Đạo Thiên Tôn
 303. Lỗi Lạc Tinh Quan
 304. Lỗi Lầm Sung Sướng
 305. Lôi Long Cùng Tử La Lan
 306. Lỗi Muốn Cuộc Sống
 307. Lôi Thần Kinh Thiên
 308. Lôi Thân Phong Lưu Lục
 309. Lỗi Ủng Giang Sơn Nằm Mỹ Nhân
 310. Lỗi Vô Ích Nước Tháng Mạt Yêu
 311. LOL Đồng Nhân Chủ Tể Chi Lực
 312. Loli Đêm Nay Lưu Lại
 313. Lớn Nhỏ Mỹ Nữ Yêu Mến Ta
 314. Long Châu Chi Dâm Long Ngạo Thiên
 315. Long Chiến Sĩ
 316. Long Chiến Sĩ Hệ Liệt
 317. Long Chiến Sĩ Chính Truyện
 318. Long Chiến Sĩ Tiền Truyện
 319. Long Chiến Sĩ Ngoại Truyện
 320. Long Cơ Chi Vũ
 321. Long Đằng Thiên Hạ
 322. Long Diễn Bụi Hoa
 323. Long Diễn Hương Thôn
 324. Long Du Bụi Hoa
 325. Long Du Diễm Giới
 326. Long Du Hoa Tùng
 327. Long Du Thiên Hạ
 328. Long Dục Đô Thị
 329. Long Dục Đô Thị Phần Tiếp Theo
 330. Long Dục Đô Thị Hành
 331. Long Duệ
 332. Long Hành Thiên Hạ
 333. Long Hí Cửu Phượng Chi Mỹ Nữ Kiều Thê
 334. Long Hí Hoa Tùng
 335. Long Hí Hương Thôn
 336. Long Hoàng Diễm Đế
 337. Long Hồn Hiệp Ảnh
 338. Long Hồn Hiệp Ảnh Nón Xanh Cải Biên (Lâm Bích Nhu Thiên)
 339. Long Hồn Huyết Ngọc
 340. Long Huyết Chiến Sĩ
 341. Long Huyết Chiến Thần
 342. Lông Mà Đích Bí Mật
 343. Long Ngạo Hoa Đều Hậu Cung Ghi Chép
 344. Long Ngạo Hoa Đô Hậu Cung Lục
 345. Long Ngâm Bách Mỹ Duyến
 346. Lộng Nguyệt
 347. Long Nhập Hồng Trần
 348. Lông Nhi Đích Bí Mật
 349. Long Nữ Cuồng Tưởng Khúc
 350. Long Phi Phượng Vũ
 351. Long Phượng Tranh Hùng
 352. Lộng Sắc Thư Cửa Sổ
 353. Lộng Sắc Thư Song
 354. Long Sĩ Đầu
 355. Long Sứ
 356. Long Sứ Dưỡng Thành Kế Hoạch
 357. Long Sủng
 358. Long Thần Chiến Ca
 359. Long Thần Hành Khúc
 360. Long Thành Phong Nguyệt
 361. Long Thiếu Phúc Diễm Truyền
 362. Lòng Ta Khấp Huyết, Ly Hôn Sau Thê Tử Ở Tại Xã Khu Đối Diện Ngã Tư Đường
 363. Long Tại Biên Duyên
 364. Lộng Tẫn Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
 365. Long Tiềm Hoa Đô
 366. Long Tiếu Cửu Thiên
 367. Long Tổ Đặc Công
 368. Long Tương
 369. Long Vân Bảo Đỉnh
 370. Long Vũ Kiếm Pháp
 371. Long Vực
 372. Lớp Binh Xinh Đẹp Mụ Mụ
 373. LOVE
 374. Lovelive Thôi Miên Đồng Nhân
 375. Lữ Phụng Tiên
 376. Lựa Chọn
 377. Lửa Dục Khó Ngủ
 378. Lừa Gạt Diễm Thiết Hương Chi Thái Giám Truyền Kỳ
 379. Lửa Rừng Đốt Xuân
 380. Lửa Rừng Thiêu Xuân
 381. Luân Gian Lão Bà Vi Tiểu Bảo
 382. Luân Hãm Đích Nữ Thần
 383. Luân Hồi Dâm Tử
 384. Luân Hồi Diễm Phúc Hành
 385. Luân Hồi Kiếm Điển
 386. Luân Hồi Tà Thần Sasuke
 387. Luân Hồi Võ Lâm Hậu Cung Lục
 388. Luân Vi Gái Giang Hồ Đích Nữ Cảnh Quan
 389. Lúc Ấy Minh Nguyệt Tại
 390. Lúc Ấy Trăng Sáng Tại
 391. Lục Chi Kiếm Sĩ Chi Sơ Xuất Mao Lư Kiều Thê Thụ Nhục
 392. Lục Chi Kiếm Sĩ Mới Bắt Đầu Ra Nhà Tranh Kiều Thê Chịu Nhục
 393. Lục Cửu Ký Sự
 394. Lục Đầu Cân: Cộng Hưởng Kiều Thê
 395. Lục Đi Qua Tiến Hành Lúc
 396. Lục Đích Quá Khứ Tiến Hành Thì
 397. Lục Dục Trọng Sinh
 398. Lục Giới Đế Vương
 399. Lục Long Hồng Phượng
 400. Lục Lữ Du Tiên
 401. Lục Mạo Đích Ai Hào
 402. Lục Mão Tình Thâm
 403. Lục Mạo Túc Cầu Hệ Thống
 404. Lúc Này Mới Không Phải Ta Muốn Số Mạng
 405. Lục Nô Nhi Tử Hiến Mẫu Thân
 406. Lục Sắc Đích Long Châu Thế Giới
 407. Lục Tại Zombie Thành
 408. Lục Tích Chi Vạn Tông Triều Thiên Lục
 409. Lục Triều Thanh Vũ Ký
 410. Lục Triều Vân Long Ngâm
 411. Lục Triều Yến Ca Hành
 412. Lục Uyển Tâm Cung
 413. Lung Nhi Bí Mật
 414. Lung Tung Ảo Tưởng
 415. Lung Tung Ảo Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Đời Sống
 416. Lúng Túng Nữ Nhân Được
 417. Lưới Du Dâm Duyến (Sửa Đính Bản)
 418. Lưỡng Đại Phong Tình Trái
 419. Lưỡng Điểm Chi Gian
 420. Lương Sơn Bá Cùng Chúc Anh Đài Bổ Sung Lý Lịch
 421. Lưỡng Thế Huề Mỹ Tiêu Diêu Du
 422. Lướt Sóng Phong Lưu
 423. Lưu Dục Phong Tình Lục
 424. Lưu Kim Hưng Vong Lục
 425. Lưu Lạc Hoa Đô
 426. Lưu Lạc Hương Đô
 427. Lưu Lạc Thần Điêu
 428. Lưu Lãng Giả Chi Lữ
 429. Lưu Luyến Hồng Hạnh
 430. Lưu Manh Bản Sắc
 431. Lưu Manh Bóng Đá Quản Lí
 432. Lưu Manh Công Tử
 433. Lưu Manh Đại Địa Chủ
 434. Lưu Manh Đại Hanh
 435. Lưu Manh Diễm Ngộ Ký
 436. Lưu Manh Gương Tốt
 437. Lưu Manh Hậu Cung Lục
 438. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyện
 439. Lưu Manh Hậu Cung Phong Lưu Truyền Thuyết
 440. Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
 441. Lưu Manh Lái Xe
 442. Lưu Manh Lão Sư
 443. Lưu Manh Lão Sư’
 444. Lưu Manh Sư Biểu
 445. Lưu Manh Tài Xế
 446. Lưu Manh Thái Giám
 447. Lưu Manh Thần Tiên Tại Dị Giới
 448. Lưu Manh Thiếu Gia
 449. Lưu Manh Thiếu Gia Trần Thế Du
 450. Lưu Manh Trùm
 451. Lưu Manh Vạn Tuế
 452. Lưu Mỹ Tạp Ký
 453. Lưu Phong Dị Tưởng
 454. Lưu Phong Nghĩ Khác
 455. Lưu Thôn Mỹ Phụ Hôn Ngoại Mê Tình
 456. Luyện Đan Thần Y
 457. Luyện Huyết Chuyên Gia – Vô Xỉ Cương Thi
 458. Luyện Kim Sĩ Mary
 459. Luyến Luyến Hồng Hạnh
 460. Luyến Mẫu Đại Giới
 461. Luyến Mẫu Hồi Ức Lục
 462. Luyến Mẫu Mật Ngữ
 463. Luyến Mẫu Một Cái Giá Lớn
 464. Luyện Ngục Thiên Sứ
 465. Luyến Thượng Đổng Sự Trường Phu Nhân
 466. Luyến Vớ “Nữ Hoàng” Hậu Cung Ti Nô
 467. Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện
 468. Lý Chính Thiên Tại Nhật Bổn Quát Tháo Phong Vân
 469. Lý Công Tử Dâm Loạn Sổ Điển
 470. Ly Dị Nữ Giáo Sư Chi Hiểu Nảy Sinh Bảo Bảo Dâm Đãng Tự Thuật Tính Phúc Thời Gian
 471. Lý Đức Phu Nhân
 472. Ly Hạ Cùng Bố Chồng
 473. Ly Hạ Hòa Công Công
 474. Ly Hôn Sau… Dạy Dỗ
 475. Lỵ Lâm Chi Mẫu
 476. Lý Nhỏ Vệ Báo Thù
 477. Lý Tiểu Vệ Đích Phục Cừu
 478. Lỵ Trước Khi Chi Mẫu
 479. Lý Vệ Phong Lưu Ký

Add Comment