1. Phá Diệt Đích Đoạn Chương
 2. Phá Hiểu Thánh Ca
 3. Phá Lang Phong Lưu
 4. Phá Sói Phong Lưu
 5. Phá Ma Trò Chơi
 6. Phá Toái Đích Mệnh Vận
 7. Phá Vỡ Hỏa Ảnh
 8. Phác Hỏa
 9. Phách Diễm Tinh Nguyệt
 10. Phách Thượng Lưu Thủ Thôn Phụ: Đào Sắc Mãn Hương Xuân
 11. Phách Vương Hoa Khôi Truyện
 12. Phải Địt Tử Hệ Liệt
 13. Phẩm Hạnh Bất Lương
 14. Phẩm Hương Hậu Cung Diễm Mỹ Truyện
 15. Phàm Nhân Tu Tiên
 16. Phàm Nhân Tu Tiên Cải Biên Nam Cung Uyển
 17. Phạm Nữ Tiên Duyên
 18. Phàm Trần Diễm Ngộ
 19. Phấn Đỏ Chiến Câu
 20. Phấn Hồng Chiến Câu
 21. Phấn Hồng Giai Nhân
 22. Phấn Hồng Khô Lâu Quyển Sách
 23. Phan Kim Liên Chi Thiên Thiềm Máu
 24. Phan Kim Liên Toàn Bộ Truyện
 25. Phân Loạn Huyễn Tưởng
 26. Phân Loạn Huyễn Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Sinh Nhai
 27. Phần Ma Nguyên Dục
 28. Phần Thiên Phẫn Thiên Dâm Ma Âm Ma
 29. Phàn Tình Nhan Tâm
 30. Phần Yêu Lục
 31. Phảng & Tập
 32. Phao Cái Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc Làm Vợ
 33. Phao Nữu Hệ Thống
 34. Pháp Sư Đế Quốc
 35. Phật Châu Cùng Biểu
 36. Phật Châu Dữ Biểu
 37. Phật Duyên Đạo Dục
 38. Phất Lai Triệt Thái Thái
 39. Phạt Ma Lục
 40. Phật Sống Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 41. Phát Tài Tiểu Tử Hí Tiểu Tam
 42. Phạt Trụ
 43. Phế Đô
 44. Phệ Hồn Mắt
 45. Phệ Hồn Linh Nhãn
 46. Phế Nhân Chọc Đào Hoa
 47. Phế Nhân Nhạ Đào Hoa
 48. Phi Mộng Tình
 49. Phi Phàm Hồng Hoang
 50. Phi Sắc Ái Muội: Nữ Khoa Trường Đích Tả Đệ Luyến
 51. Phi Sắc Đại Lục
 52. Phi Sắc Đại Lục’
 53. Phi Sắc Mập Mờ
 54. Phi Sắc Mập Mờ: Nữ Khoa Trưởng Chị Em Yêu Nhau
 55. Phi Sắc Phong Nguyệt Lục
 56. Phi Sắc Quan Đồ
 57. Phi Thường Hạnh Vận
 58. Phi Thường Mập Mờ
 59. Phi Thường Nữ Thủ Trưởng
 60. Phi Thường Tử Vong
 61. Phi Vân Huyễn Tuyết Giang Hồ Lộ
 62. Phiên Bản Hiện Đại Ba Vợ Bốn Nàng Hầu
 63. Phiến Diễm Thiết Hương Chi Thái Giam Truyện Kỳ
 64. Phiêu Cục Phong Vân
 65. Phiêu Hám Quan Trường
 66. Phiêu Hương Đô Thị
 67. Phiêu Hương Phong Lưu
 68. Phiêu Lượng Mụ Mụ Trương Lâm Đích Cố Sự
 69. Phiêu Phiêu Dục Tiên
 70. Phiêu Phiêu Dục Tiên’
 71. Phố Bá Đồng Nghiệp Nữ Cảnh Sát Xuân Lệ
 72. Phơi Bày Thê
 73. Phòng Của Tỷ Tỷ
 74. Phòng Của Tỷ Tỷ’
 75. Phong Cuồng Đích Dạ Không
 76. Phong Cuồng Vương Quốc
 77. Phóng Đãng Giáo Sư Mụ Mụ
 78. Phòng Giải Phẫu Cơ Thể Sống
 79. Phong Hành Thiên Hạ Mỹ Nữ Tùy
 80. Phong Hoa Chìm Nổi
 81. Phong Hỏa Lang Nha Duyến
 82. Phong Hoa Phù Trầm
 83. Phong Hoa Tuyệt Sắc Đích Ái Thê Mụ Mụ
 84. Phong Khiếu Cửu Thiên
 85. Phòng Làm Việc Cám Dỗ: Đẹp Nữ Cấp Trên
 86. Phòng Làm Việc Của Hiệu Trưởng
 87. Phòng Làm Việc Của Viện Trưởng
 88. Phòng Làm Việc Phong Vân
 89. Phòng Làm Việc Tình Chuyện: Ta Mỹ Nữ Tổng Giám
 90. Phong Loạn Hương Vận
 91. Phong Lưu
 92. Phong Lưu Anh Hùng Liệp Diễm Ký
 93. Phong Lưu Âu Dương Khắc
 94. Phong Lưu Bí Sử
 95. Phong Lưu Biến Thân Ký
 96. Phong Lưu Chi Mỹ Nhân Thiên Hạ
 97. Phong Lưu Chiến Thần
 98. Phong Lưu Chủ Tịch
 99. Phong Lưu Đặc Công
 100. Phong Lưu Đặc Công’
 101. Phong Lưu Đại Bị Cộng Miên
 102. Phong Lưu Đại Đế
 103. Phong Lưu Đại Đường
 104. Phong Lưu Đại Lộ
 105. Phong Lưu Đại Thiếu
 106. Phong Lưu Đẩy Mạnh Tiêu Thụ Viên
 107. Phong Lưu Dị Giới Hành
 108. Phong Lưu Địa Sản Giới
 109. Phong Lưu Đích Lão Bà
 110. Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ
 111. Phong Lưu Diễm Mỹ Hậu Cung
 112. Phong Lưu Diễm Phúc
 113. Phong Lưu Diễm Phúc Truyền Kỳ
 114. Phong Lưu Diễm Phúc Liệp Mỹ Truyện
 115. Phong Lưu Diễn Nghệ Quyển
 116. Phong Lưu Điền Sản Giới
 117. Phong Lưu Đô Thị
 118. Phong Lưu Đô Thị’
 119. Phong Lưu Đô Thị Ký
 120. Phong Lưu Đô Thị Lục
 121. Phong Lưu Đô Thị Tiểu Tử Hậu Cung
 122. Phong Lưu Đoàn Dự Tân Tập
 123. Phong Lưu Đoàn Dự Thiên Long Hành
 124. Phong Lưu Đổng Sự Trưởng
 125. Phong Lưu Dục Trần
 126. Phong Lưu Dương Quá Truyền
 127. Phong Lưu Giang Hồ
 128. Phong Lưu Giáo Hoàng
 129. Phong Lưu Giáo Sư I
 130. Phong Lưu Giáo Sư II
 131. Phong Lưu Hải Tặc Vương
 132. Phong Lưu Hạnh Hoa Thôn
 133. Phong Lưu Hậu Cung Chi Thôn Quan
 134. Phong Lưu Hậu Cung Đại Đế Truyện
 135. Phong Lưu Hậu Cung Ký
 136. Phong Lưu Hậu Cung Lộc Đỉnh Ký
 137. Phong Lưu Hậu Cung Tầm Hương Lục
 138. Phong Lưu Hình Cảnh Liệp Mỹ Ký
 139. Phong Lưu Hoa Thiếu
 140. Phong Lưu Hòa Thượng
 141. Phong Lưu Hòa Thượng Liệp Diễm Ký
 142. Phong Lưu Hoa Y
 143. Phong Lưu Hoàng Đế Trương Vô Kỵ
 144. Phong Lưu Không Hối Hận
 145. Phong Lưu Kiếm Thánh Vô Hạn Hành Trình
 146. Phong Lưu Kim Cương Không Ngã Thiếu
 147. Phong Lưu Kỵ Sĩ
 148. Phong Lưu Lão Sư Hậu Cung Truyện
 149. Phong Lưu Lão Sư Hậu Cung Truyền Kỳ
 150. Phong Lưu Liệp Diễm Hậu Cung Ký
 151. Phong Lưu Ma Kiếm
 152. Phong Lưu Năm Tháng
 153. Phong Lưu Nguyệt Lão
 154. Phong Lưu Nhân Sinh
 155. Phong Lưu Nhân Viên Chào Hàng
 156. Phong Lưu Nữ Công An Cục Trưởng
 157. Phong Lưu Nữ Nhân Quốc
 158. Phong Lưu Nữ Nhi Quốc: Phượng Loạn Thiên Hạ
 159. Phong Lưu Pháp Sư
 160. Phong Lưu Pháp Sư Tại Đô Thị
 161. Phong Lưu Pháp Y
 162. Phong Lưu Phiêu Sư
 163. Phong Lưu Săn Mỹ Truyền
 164. Phong Lưu Sử
 165. Phong Lưu Tà Long
 166. Phong Lưu Tà Tôn
 167. Phong Lưu Tam Quốc
 168. Phong Lưu Thái Tử Hậu Cung
 169. Phong Lưu Thần Chi Dục Tiên
 170. Phong Lưu Thần Phong Lưu Đô Thị Ký
 171. Phong Lưu Thần Phong Lưu Ký
 172. Phong Lưu Thánh Đấu Sĩ
 173. Phong Lưu Thanh Niên Trí Thức Nhân Sinh
 174. Phong Lưu Thành Tính
 175. Phong Lưu Thầy Thuốc Tiếu Hộ Sĩ
 176. Phong Lưu Thị Trưởng 108 Cái Tình Sắc Nữ Nhân
 177. Phong Lưu Thiên Hạ Hành
 178. Phong Lưu Thiếu Gia
 179. Phong Lưu Thiếu Niên
 180. Phong Lưu Thiểu Niên’
 181. Phong Lưu Thiểu Niên Tiếu La Lỵ
 182. Phong Lưu Thiếu Niên Xinh Đẹp Laury
 183. Phong Lưu Thôn Quan
 184. Phong Lưu Thôn Quan’
 185. Phong Lưu Tiểu Cảnh Sát
 186. Phong Lưu Tiêu Diêu Hầu
 187. Phong Lưu Tiểu Mới
 188. Phong Lưu Tiêu Sư
 189. Phong Lưu Tiểu Tử Tìm Mỹ lục
 190. Phong Lưu Tình Duyên Hậu Cung
 191. Phong Lưu Tình Thánh
 192. Phong Lưu Tình Ma
 193. Phong Lưu Tông Sư Đại Thánh Nhân
 194. Phong Lưu Trưởng Đài Biển Hoa Hí Phượng
 195. Phong Lưu Truyện
 196. Phong Lưu Truyền Kỳ
 197. Phong Lưu Tuế Nguyệt
 198. Phong Lưu Viên Chức Liệp Diễm Ký
 199. Phong Lưu Võ Bá
 200. Phong Lưu Vô Địch Hậu Cung Ký
 201. Phong Lưu Vô Hối
 202. Phong Lưu Võ Lâm
 203. Phong Lưu Võ Lâm Dục Vọng
 204. Phong Lưu Vô Tội
 205. Phong Lưu Vô Tội Lấy
 206. Phong Lưu Vũ Lâm
 207. Phong Lưu Vũ Phách
 208. Phong Lưu Vương
 209. Phong Lưu Xã Công
 210. Phong Lưu Y Thánh
 211. Phong Nguyệt Dã Sử Chi Xuân Sắc
 212. Phong Nguyệt Đại Đế
 213. Phong Nguyệt Đại Lục
 214. Phong Nguyệt Đại Lục Chi Đế Đô Thiên
 215. Phong Nguyệt Đại Lục Chi Thanh Châu Thiên
 216. Phong Nguyệt Đại Lục Chi Thiên Long Quyển Sách
 217. Phong Nguyệt Đại Lục Tưởng Tượng Truyền Thuyết
 218. Phong Nguyệt Đô Thị Hậu Cung Lục
 219. Phong Nguyệt Đô Thị Hậu Cung Truyền Kỳ
 220. Phong Nguyệt Đô Thị Tình
 221. Phong Nguyệt Giang Hồ Lộ
 222. Phong Nguyệt Nhai Đích Đạo Sĩ
 223. Phong Nguyệt Săn Mỹ Truyền Thuyết
 224. Phong Nguyệt Sư
 225. Phong Nguyệt Truyền Kỳ
 226. Phong Nguyệt Tươi Đẹp Lưu Hương
 227. Phong Nguyệt Vô Song
 228. Phong Quang
 229. Phong Quang Quan Đạo
 230. Phong Quang Quan Đồ
 231. Phong Rít Gào Cửu Thiên
 232. Phòng Sản Đại Lão Đích Phong Lưu Truyện Thuyết
 233. Phòng Tắm Truyền Đến Bạn Gái Tiếng Rên Rỉ
 234. Phong Tao Dâm Phụ Hỗn Loạn Sinh Hoạt Cá Nhân
 235. Phong Tao Đãng Phụ Đích Hỗn Loạn Tư Sinh Hoạt
 236. Phong Tao Mẫu Nữ
 237. Phong Tao Mẹ Con
 238. Phong Thần Đoạt Diễm Ký
 239. Phong Thần Kí
 240. Phong Thần Liệp Diễm Hậu Cung Ký
 241. Phong Thần Trụ Vương Dâm Truyện
 242. Phòng Thuật
 243. Phong Tình Đô Thị
 244. Phong Tình Hệ Thống Gia Phả Liệt
 245. Phong Tình Phổ Chi Hệ Liệt
 246. Phong Tình Vô Hạn Mỹ Kiều Nương
 247. Phong Tình Vô Hạn Thiếu Nữ Xinh Đẹp
 248. Phong Trần Diễm Lộ
 249. Phong Trần Kiếp – Sửa
 250. Phòng Trọ Trao Đổi
 251. Phong Tục Cổ Hủ Ở Dưới Cống Phẩm
 252. Phóng Túng Tính Tình Nữ Nhân Cốc: Nữ Nhi Quốc Ký
 253. Phong Tuyết Nông Thôn
 254. Phong Vân Chi Mạnh Nhất Nhân Vật Phản Diện
 255. Phong Vân Chi Tối Cường Phản Phái
 256. Phong Vân Đại Đường
 257. Phong Vân Đại Đường Hậu Cung Lục
 258. Phong Vận Đích Nữ Hiệp
 259. Phong Vân Liệp Diễm Thiên Hạ
 260. Phong Vân Liệt Diễm Thiên Hạ
 261. Phong Vân Quan Thương Hậu Cung Sử
 262. Phong Vũ Tình Duyến
 263. Phù Dâu Chu Tinh Chi Thôi Miên Dâm Ô
 264. Phù Diêu
 265. Phù Diêu Phu Nhân
 266. Phù Đời Hội
 267. Phù Dung Công Chúa Kỵ Sĩ Đoàn
 268. Phụ Khoa Hương Y
 269. Phụ Khoa Ma Túy Sư
 270. Phụ Khoa Nam Y
 271. Phụ Khoa Thuốc Mê Sư
 272. Phù Lãng Trần Ái
 273. Phủ Mẫu Chi Tâm
 274. Phủ Ngọc
 275. Phu Nhân Môn Đích Hương Quần
 276. Phú Nhị Đại Đích Lãng Đãng Cuộc Sống
 277. Phú Nhị Đại Lang Thang Nhân Sinh
 278. Phụ Nữ Tình Bộ 2
 279. Phụ Nữ Tình Bộ 3
 280. Phu Quân Nhóm Không Dễ Chọc
 281. Phú Quý Phong Lưu Đệ Nhất Hương
 282. Phú Quý Song Phượng
 283. Phù Sóng Bụi Yêu
 284. Phú Tả Đích Yêu Nghiệt Nam Bảo Mỗ
 285. Phù Tha Sơn Mạch
 286. Phụ Thân, Ta Cùng Với Ngươi Song Tu!
 287. Phụ Thân Trách Nhiệm
 288. Phù Thế Hội
 289. Phụ Thể Kí
 290. Phu Thê Ký Sự
 291. Phu Thê Na Điểm Sự
 292. Phụ Thể Sau Đích Sinh Hoạt
 293. Phủ Xuống Acdemy City
 294. Phúc Diễm Chi Đô Thị Hậu Cung
 295. Phúc Diễm Nam Nhân
 296. Phúc Diễm Thiên Hạ
 297. Phúc Diễm Tiêu Dao
 298. Phúc Hắc Lão Công Ép Ta Gả
 299. Phúc Lâm Chi Đô Thị Tiêu Dao
 300. Phúc Vũ Đại Đường
 301. Phúc Vũ Đại Đường Chi Vô Hạn Phong Lưu
 302. Phúc Vũ Phiên Vân Chi Trục Diễm Khúc
 303. Phúc Vũ Phiên Vân Diễm Phúc Truyện
 304. Phúc Vũ Phiên Vân Hậu Cung Lục
 305. Phúc Vũ Phiên Vân Hậu Truyện Chi Giang Sơn Sắc Đẹp Lão Dâm Hùng
 306. Phúc Vũ Phiên Vân Phong Lưu Truyện
 307. Phúc Vũ Phiên Vân Tà Vương Thiên Hạ
 308. Phúc Vũ Phiên Vân Tiền Truyện Chi Kỷ Tích Tích
 309. Phúc Vũ Liệp Diễm Phong Lưu
 310. Phúc Vũ Săn Tình Hậu Cung Lục
 311. Phúc Vũ Tà Tình
 312. Phược Kiều Tác
 313. Phược Mỹ Truyện
 314. Phương Dao Oánh Hệ Liệt Chi Xích Lỏa Dạ Thiên Sử
 315. Phương Dao Oánh Hệ Liệt Chi Trần Truồng Đêm Thiên Sứ
 316. Phương Đích Tự Truyện
 317. Phương Tiện Giao Thông Loại
 318. Plug-in Vô Địch
 319. Pokemon Chi Sharigan Truyền Kỳ
 320. Pokemon H
 321. Pokemon Thế Giới Dâm Thần Truyền Nhân
 322. PR Kiếp Sống

Add Comment