1. [P.O.S] Dâm Kỳ Sao Chi Khóa Tình Chú
 2. [P.O.S] Huyễn Tình Hệ Liệt
 3. Perfect Life
 4. Phá Diệt Đích Đoạn Chương
 5. Phá Hiểu Thánh Ca
 6. Phá Lang Phong Lưu
 7. Phá Sói Phong Lưu
 8. Phá Ma Trò Chơi
 9. Phá Ma Trò Chơi’
 10. Phá Toái Đích Mệnh Vận
 11. Phá Vỡ Hỏa Ảnh
 12. Phác Hỏa
 13. Phách Diễm Tinh Nguyệt
 14. Phách Thượng Lưu Thủ Thôn Phụ: Đào Sắc Mãn Hương Xuân
 15. Phách Vương Hoa Khôi Truyện
 16. Phải Địt Tử Hệ Liệt
 17. Phẩm Hạnh Bất Lương
 18. Phẩm Hương Hậu Cung Diễm Mỹ Truyện
 19. Phàm Nhân Tu Tiên
 20. Phàm Nhân Tu Tiên Cải Biên Nam Cung Uyển
 21. Phàm Nhân Tu Tiên Truyện Đồng Nhân: Thứ Hai Ma Tiên
 22. Phạm Nữ Tiên Duyên
 23. Phàm Trần Diễm Ngộ
 24. Phấn Điệp Thủ Trung Đích Chỉ Lão Hổ
 25. Phấn Đỏ Chiến Câu
 26. Phấn Hồng Chiến Câu
 27. Phấn Hồng Giai Nhân
 28. Phấn Hồng Khô Lâu Quyển Sách
 29. Phan Kim Liên Chi Thiên Thiềm Máu
 30. Phan Kim Liên Toàn Bộ Truyện
 31. Phân Loạn Huyễn Tưởng
 32. Phân Loạn Huyễn Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Sinh Nhai
 33. Phần Ma Nguyên Dục
 34. Phần Thiên Phẫn Thiên Dâm Ma Âm Ma
 35. Phàn Tình Nhan Tâm
 36. Phần Yêu Lục
 37. Phảng & Tập
 38. Phao Cái Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc Làm Vợ
 39. Phao Nữu Hệ Thống
 40. Pháp Sư Đế Quốc
 41. Pháp Y Dục Vọng Hậu Cung Hành
 42. Phật Châu Cùng Biểu
 43. Phật Châu Dữ Biểu
 44. Phật Duyên Đạo Dục
 45. Phất Lai Triệt Thái Thái
 46. Phạt Ma Lục
 47. Phật Sống Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 48. Phát Tài Tiểu Tử Hí Tiểu Tam
 49. Phạt Trụ
 50. Phế Đô
 51. Phệ Hồn Mắt
 52. Phệ Hồn Linh Nhãn
 53. Phế Nhân Chọc Đào Hoa
 54. Phế Nhân Nhạ Đào Hoa
 55. Phi Mộng Tình
 56. Phi Phàm Hồng Hoang
 57. Phi Sắc Ái Muội: Nữ Khoa Trường Đích Tả Đệ Luyến
 58. Phi Sắc Đại Lục
 59. Phi Sắc Đại Lục’
 60. Phi Sắc Hồng Trần
 61. Phi Sắc Mập Mờ
 62. Phi Sắc Mập Mờ: Nữ Khoa Trưởng Chị Em Yêu Nhau
 63. Phi Sắc Phong Nguyệt Lục
 64. Phi Sắc Quan Đồ
 65. Phi Thăng Tu Chân Quyển
 66. Phi Thường Hạnh Vận
 67. Phi Thường Mập Mờ
 68. Phi Thường May Mắn
 69. Phi Thường Nữ Thủ Trưởng
 70. Phi Thường Tử Vong
 71. Phi Vân Huyễn Tuyết Giang Hồ Lộ
 72. Phiên Bản Hiện Đại Ba Vợ Bốn Nàng Hầu
 73. Phiến Diễm Thiết Hương Chi Thái Giam Truyện Kỳ
 74. Phiêu Cục Phong Vân
 75. Phiêu Hám Quan Trường
 76. Phiêu Hương Đô Thị
 77. Phiêu Hương Phong Lưu
 78. Phiêu Lượng Mụ Mụ Đích Quá Gia Gia Du Hí
 79. Phiêu Lượng Mụ Mụ Đường Nhã Đình
 80. Phiêu Lượng Mụ Mụ Trương Lâm Đích Cố Sự
 81. Phiêu Lượng Tiểu Bảo Mỗ: Hòa Nam Cố Chủ Đích Bí Mật Giao Dịch
 82. Phiêu Phiêu Dục Tiên
 83. Phiêu Phiêu Dục Tiên’
 84. Phố Bá Đồng Nghiệp Nữ Cảnh Sát Xuân Lệ
 85. Phổ Thiên Tình Hiệp Chi Ta Là Ai
 86. Phơi Bày Thê
 87. Phòng Của Tỷ Tỷ
 88. Phòng Của Tỷ Tỷ’
 89. Phong Cuồng Đích Dạ Không
 90. Phong Cuồng Mê Hương Thuật
 91. Phong Cuồng Vương Quốc
 92. Phóng Đãng Giáo Sư Mụ Mụ
 93. Phòng Giải Phẫu Cơ Thể Sống
 94. Phong Hành Thiên Hạ Mỹ Nữ Tùy
 95. Phong Hoa Chìm Nổi
 96. Phong Hỏa Lang Nha Duyến
 97. Phong Hoa Phù Trầm
 98. Phong Hoa Tuyệt Sắc Đích Ái Thê Mụ Mụ
 99. Phong Khiếu Cửu Thiên
 100. Phòng Làm Việc Cám Dỗ: Đẹp Nữ Cấp Trên
 101. Phòng Làm Việc Của Hiệu Trưởng
 102. Phòng Làm Việc Của Viện Trưởng
 103. Phòng Làm Việc Phong Vân
 104. Phòng Làm Việc Tình Chuyện: Ta Mỹ Nữ Tổng Giám
 105. Phong Linh Bên Trong Đao Thanh
 106. Phong Loạn Hương Vận
 107. Phong Lưu
 108. Phong Lưu Anh Hùng Liệp Diễm Ký
 109. Phong Lưu Âu Dương Khắc
 110. Phong Lưu Bí Sử
 111. Phong Lưu Biến Thân Ký
 112. Phong Lưu Chân Tiên
 113. Phong Lưu Chi Mỹ Nhân Thiên Hạ
 114. Phong Lưu Chiến Thần
 115. Phong Lưu Chủ Tịch
 116. Phong Lưu Đặc Công
 117. Phong Lưu Đặc Công’
 118. Phong Lưu Đại Bị Cộng Miên
 119. Phong Lưu Đại Đế
 120. Phong Lưu Đại Đường
 121. Phong Lưu Đại Lộ
 122. Phong Lưu Đại Thiếu
 123. Phong Lưu Đẩy Mạnh Tiêu Thụ Viên
 124. Phong Lưu Dị Giới Hành
 125. Phong Lưu Địa Sản Giới
 126. Phong Lưu Đích Lão Bà
 127. Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ
 128. Phong Lưu Diễm Mỹ Hậu Cung
 129. Phong Lưu Diễm Phúc
 130. Phong Lưu Diễm Phúc Truyền Kỳ
 131. Phong Lưu Diễm Phúc Liệp Mỹ Truyện
 132. Phong Lưu Diễm Thế Lục
 133. Phong Lưu Diễn Nghệ Quyển
 134. Phong Lưu Điền Sản Giới
 135. Phong Lưu Đô Thị
 136. Phong Lưu Đô Thị’
 137. Phong Lưu Đô Thị Ký
 138. Phong Lưu Đô Thị Lục
 139. Phong Lưu Đô Thị Tiểu Tử Hậu Cung
 140. Phong Lưu Đoàn Dự Tân Tập
 141. Phong Lưu Đoàn Dự Thiên Long Hành
 142. Phong Lưu Đổng Sự Trưởng
 143. Phong Lưu Dục Trần
 144. Phong Lưu Dương Quá Truyền
 145. Phong Lưu Giang Hồ
 146. Phong Lưu Giáo Hoàng
 147. Phong Lưu Giáo Sư I
 148. Phong Lưu Giáo Sư II
 149. Phong Lưu Giới Văn Nghệ
 150. Phong Lưu Hải Tặc Vương
 151. Phong Lưu Hạnh Hoa Thôn
 152. Phong Lưu Hậu Cung Chi Thôn Quan
 153. Phong Lưu Hậu Cung Đại Đế Truyện
 154. Phong Lưu Hậu Cung Giang Hồ Lục
 155. Phong Lưu Hậu Cung Ký
 156. Phong Lưu Hậu Cung Lộc Đỉnh Ký
 157. Phong Lưu Hậu Cung Tầm Hương Lục
 158. Phong Lưu Hình Cảnh Liệp Mỹ Ký
 159. Phong Lưu Hoa Thiếu
 160. Phong Lưu Hòa Thượng
 161. Phong Lưu Hòa Thượng Liệp Diễm Ký
 162. Phong Lưu Hoa Y
 163. Phong Lưu Hoàng Đế Trương Vô Kỵ
 164. Phong Lưu Không Hối Hận
 165. Phong Lưu Kiếm Thánh Vô Hạn Hành Trình
 166. Phong Lưu Kim Cương Không Ngã Thiếu
 167. Phong Lưu Kỵ Sĩ
 168. Phong Lưu Lại Đản Dị Giới Hành
 169. Phong Lưu Lão Sư Hậu Cung Truyện
 170. Phong Lưu Lão Sư Hậu Cung Truyền Kỳ
 171. Phong Lưu Liệp Diễm Hậu Cung Ký
 172. Phong Lưu Liệp Mỹ Truyện
 173. Phong Lưu Loạn Tình Lục
 174. Phong Lưu Lười Trứng Dị Giới
 175. Phong Lưu Lý Phát Sư
 176. Phong Lưu Ma Kiếm
 177. Phong Lưu Năm Tháng
 178. Phong Lưu Nguyệt Lão
 179. Phong Lưu Nhân Sinh
 180. Phong Lưu Nhân Sinh’
 181. Phong Lưu Nhân Viên Chào Hàng
 182. Phong Lưu Nữ Công An Cục Trưởng
 183. Phong Lưu Nữ Nhân Quốc
 184. Phong Lưu Nữ Nhi Quốc: Phượng Loạn Thiên Hạ
 185. Phong Lưu Pháp Sư
 186. Phong Lưu Pháp Sư Tại Đô Thị
 187. Phong Lưu Pháp Y
 188. Phong Lưu Phiêu Sư
 189. Phong Lưu Quân Thần
 190. Phong Lưu Săn Đẹp Truyền
 191. Phong Lưu Săn Mỹ Truyền
 192. Phong Lưu Sử
 193. Phong Lưu Tà Long
 194. Phong Lưu Tà Tôn
 195. Phong Lưu Tà Y
 196. Phong Lưu Tà Y’
 197. Phong Lưu Tam Quốc
 198. Phong Lưu Thái Tử Hậu Cung
 199. Phong Lưu Thái Tử Tại Đô Thị
 200. Phong Lưu Thần Chi Dục Tiên
 201. Phong Lưu Thần Phong Lưu Đô Thị Ký
 202. Phong Lưu Thần Phong Lưu Ký
 203. Phong Lưu Thánh Đấu Sĩ
 204. Phong Lưu Thanh Niên Trí Thức Nhân Sinh
 205. Phong Lưu Thành Phố
 206. Phong Lưu Thành Tính
 207. Phong Lưu Thánh Vương
 208. Phong Lưu Thầy Thuốc Tiếu Hộ Sĩ
 209. Phong Lưu Thị Trưởng 108 Cái Tình Sắc Nữ Nhân
 210. Phong Lưu Thiên Hạ Hành
 211. Phong Lưu Thiếu Gia
 212. Phong Lưu Thiếu Niên
 213. Phong Lưu Thiểu Niên’
 214. Phong Lưu Thiểu Niên Tiếu La Lỵ
 215. Phong Lưu Thiếu Niên Xinh Đẹp Laury
 216. Phong Lưu Thợ Cắt Tóc
 217. Phong Lưu Thôn Quan
 218. Phong Lưu Thôn Quan’
 219. Phong Lưu Tiểu Cảnh Sát
 220. Phong Lưu Tiêu Diêu Hầu
 221. Phong Lưu Tiểu Hoàng Đế
 222. Phong Lưu Tiểu Mới
 223. Phong Lưu Tiêu Sư
 224. Phong Lưu Tiểu Tử Tìm Mỹ lục
 225. Phong Lưu Tiểu Xà Vương
 226. Phong Lưu Tình Duyên Hậu Cung
 227. Phong Lưu Tình Thánh
 228. Phong Lưu Tình Ma
 229. Phong Lưu Tông Sư Đại Thánh Nhân
 230. Phong Lưu Trưởng Đài Biển Hoa Hí Phượng
 231. Phong Lưu Truyện
 232. Phong Lưu Truyền Kỳ
 233. Phong Lưu Tuế Nguyệt
 234. Phong Lưu Ung Chính
 235. Phong Lưu Viên Chức Liệp Diễm Ký
 236. Phong Lưu Võ Bá
 237. Phong Lưu Vô Địch Hậu Cung Ký
 238. Phong Lưu Vô Hối
 239. Phong Lưu Võ Lâm
 240. Phong Lưu Võ Lâm Dục Vọng
 241. Phong Lưu Vô Tội
 242. Phong Lưu Vô Tội Lấy
 243. Phong Lưu Vũ Lâm
 244. Phong Lưu Vũ Phách
 245. Phong Lưu Vương
 246. Phong Lưu Xã Công
 247. Phong Lưu Y Thánh
 248. Phong Nguyệt Chinh Đồ
 249. Phong Nguyệt Dã Sử Chi Xuân Sắc
 250. Phong Nguyệt Đại Đế
 251. Phong Nguyệt Đại Lục
 252. Phong Nguyệt Đại Lục Chi Đế Đô Thiên
 253. Phong Nguyệt Đại Lục Chi Thanh Châu Thiên
 254. Phong Nguyệt Đại Lục Chi Thiên Long Quyển Sách
 255. Phong Nguyệt Đại Lục Tưởng Tượng Truyền Thuyết
 256. Phong Nguyệt Đô Thị Hậu Cung Lục
 257. Phong Nguyệt Đô Thị Hậu Cung Truyền Kỳ
 258. Phong Nguyệt Đô Thị Tình
 259. Phong Nguyệt Giang Hồ Lộ
 260. Phong Nguyệt Hành Trình
 261. Phong Nguyệt Nhai Đích Đạo Sĩ
 262. Phong Nguyệt Săn Mỹ Truyền Thuyết
 263. Phong Nguyệt Sư
 264. Phong Nguyệt Tiêu Diêu
 265. Phong Nguyệt Truyền Kỳ
 266. Phong Nguyệt Tươi Đẹp Lưu Hương
 267. Phong Nguyệt Vô Song
 268. Phong Quang
 269. Phong Quang Quan Đạo
 270. Phong Quang Quan Đồ
 271. Phong Rít Gào Cửu Thiên
 272. Phòng Sản Đại Lão Đích Phong Lưu Truyện Thuyết
 273. Phòng Tắm Truyền Đến Bạn Gái Tiếng Rên Rỉ
 274. Phong Tao Dâm Phụ Hỗn Loạn Sinh Hoạt Cá Nhân
 275. Phong Tao Đãng Phụ Đích Hỗn Loạn Tư Sinh Hoạt
 276. Phong Tao Mẫu Nữ
 277. Phong Tao Mẹ Con
 278. Phong Thần
 279. Phong Thần Đoạt Diễm Ký
 280. Phong Thần Kí
 281. Phong Thần Liệp Diễm Hậu Cung Ký
 282. Phong Thần Trụ Vương Dâm Truyện
 283. Phòng Thuật
 284. Phong Tình Đô Thị
 285. Phong Tình Hệ Thống Gia Phả Liệt
 286. Phong Tình Phổ Chi Hệ Liệt
 287. Phong Tình Vô Hạn Mỹ Kiều Nương
 288. Phong Tình Vô Hạn Thiếu Nữ Xinh Đẹp
 289. Phóng Tới Thanh Xuân Mãnh Thiếu Niên
 290. Phong Trần Diễm Lộ
 291. Phong Trần Kiếp – Sửa
 292. Phòng Trọ Trao Đổi
 293. Phong Tư Vật Ngữ
 294. Phong Tư Vật Ngữ Tiền Truyện
 295. Phong Tục Cổ Hủ Ở Dưới Cống Phẩm
 296. Phóng Túng Nữ Gia Cát
 297. Phóng Túng Tính Tình Nữ Nhân Cốc: Nữ Nhi Quốc Ký
 298. Phong Tuyết Nông Thôn
 299. Phong Vân Chi Mạnh Nhất Nhân Vật Phản Diện
 300. Phong Vân Chi Tối Cường Phản Phái
 301. Phong Vận Cực Phẩm Nhạc Mẫu
 302. Phong Vân Đại Đường
 303. Phong Vân Đại Đường Hậu Cung Lục
 304. Phong Vận Đích Nữ Hiệp
 305. Phong Vân Liệp Diễm Thiên Hạ
 306. Phong Vân Liệt Diễm Thiên Hạ
 307. Phong Vân Quan Thương Hậu Cung Sử
 308. Phong Vũ Lý Đích Anh Túc Hoa
 309. Phong Vũ Tình Duyến
 310. Phụ Bối Đích Dư Âm: Bi Thảm Đồng Mẫu
 311. Phù Dâu Chu Tinh Chi Thôi Miên Dâm Ô
 312. Phù Diêu
 313. Phù Diêu Phu Nhân
 314. Phù Đời Hội
 315. Phù Dung Công Chúa Kỵ Sĩ Đoàn
 316. Phù Hoa Sau Lưng
 317. Phụ Khoa Hương Y
 318. Phụ Khoa Ma Túy Sư
 319. Phụ Khoa Nam Y
 320. Phụ Khoa Nam Y Sư
 321. Phụ Khoa Thuốc Mê Sư
 322. Phù Lãng Trần Ái
 323. Phủ Mẫu Chi Tâm
 324. Phủ Ngọc
 325. Phu Nhân Môn Đích Hương Quần
 326. Phú Nhị Đại Đích Lãng Đãng Cuộc Sống
 327. Phú Nhị Đại Lang Thang Nhân Sinh
 328. Phụ Nữ Tình Bộ 2
 329. Phụ Nữ Tình Bộ 3
 330. Phu Phụ Nhạc Viên Trát Ký
 331. Phu Quân Nhóm Không Dễ Chọc
 332. Phú Quý Phong Lưu Đệ Nhất Hương
 333. Phú Quý Song Phượng
 334. Phù Sóng Bụi Yêu
 335. Phú Tả Đích Yêu Nghiệt Nam Bảo Mỗ
 336. Phù Tha Sơn Mạch
 337. Phụ Thân, Ta Cùng Với Ngươi Song Tu!
 338. Phụ Thân Di Sản
 339. Phụ Thân Trách Nhiệm
 340. Phù Thế Hội
 341. Phụ Thể Kí
 342. Phu Thê Ký Sự
 343. Phu Thê Na Điểm Sự
 344. Phụ Thể Sau Đích Sinh Hoạt
 345. Phù Thiên Ký
 346. Phủ Xuống Acdemy City
 347. Phúc Diễm Chi Đô Thị Hậu Cung
 348. Phúc Diễm Nam Nhân
 349. Phúc Diễm Thiên Hạ
 350. Phúc Diễm Tiêu Dao
 351. Phúc Hắc Lão Công Ép Ta Gả
 352. Phúc Lâm Chi Đô Thị Tiêu Dao
 353. Phúc Vũ Đại Đường
 354. Phúc Vũ Đại Đường Chi Vô Hạn Phong Lưu
 355. Phúc Vũ Phiên Vân Chi Trục Diễm Khúc
 356. Phúc Vũ Phiên Vân Diễm Phúc Truyện
 357. Phúc Vũ Phiên Vân Hậu Cung Lục
 358. Phúc Vũ Phiên Vân Hậu Truyện Chi Giang Sơn Sắc Đẹp Lão Dâm Hùng
 359. Phúc Vũ Phiên Vân Phong Lưu Truyện
 360. Phúc Vũ Phiên Vân Tà Vương Thiên Hạ
 361. Phúc Vũ Phiên Vân Tiền Truyện Chi Kỷ Tích Tích
 362. Phúc Vũ Liệp Diễm Phong Lưu
 363. Phúc Vũ Săn Tình Hậu Cung Lục
 364. Phúc Vũ Tà Tình
 365. Phược Kiều Tác
 366. Phược Mỹ Truyện
 367. Phương Bắc Bầu Trời
 368. Phương Dao Oánh Hệ Liệt Chi Xích Lỏa Dạ Thiên Sử
 369. Phương Dao Oánh Hệ Liệt Chi Trần Truồng Đêm Thiên Sứ
 370. Phương Đích Tự Truyện
 371. Phương Tiện Giao Thông Loại
 372. Plug-in Vô Địch
 373. Pokemon Chi Sharigan Truyền Kỳ
 374. Pokemon H
 375. Pokemon Thế Giới Dâm Thần Truyền Nhân
 376. PR Kiếp Sống

Add Comment