1. [P.O.S] Huyễn Tình Hệ Liệt
 2. Perfect Life
 3. Phá Diệt Đích Đoạn Chương
 4. Phá Hiểu Thánh Ca
 5. Phá Lang Phong Lưu
 6. Phá Sói Phong Lưu
 7. Phá Ma Trò Chơi
 8. Phá Toái Đích Mệnh Vận
 9. Phá Vỡ Hỏa Ảnh
 10. Phác Hỏa
 11. Phách Diễm Tinh Nguyệt
 12. Phách Thượng Lưu Thủ Thôn Phụ: Đào Sắc Mãn Hương Xuân
 13. Phách Vương Hoa Khôi Truyện
 14. Phải Địt Tử Hệ Liệt
 15. Phẩm Hạnh Bất Lương
 16. Phẩm Hương Hậu Cung Diễm Mỹ Truyện
 17. Phàm Nhân Tu Tiên
 18. Phàm Nhân Tu Tiên Cải Biên Nam Cung Uyển
 19. Phạm Nữ Tiên Duyên
 20. Phàm Trần Diễm Ngộ
 21. Phấn Điệp Thủ Trung Đích Chỉ Lão Hổ
 22. Phấn Đỏ Chiến Câu
 23. Phấn Hồng Chiến Câu
 24. Phấn Hồng Giai Nhân
 25. Phấn Hồng Khô Lâu Quyển Sách
 26. Phan Kim Liên Chi Thiên Thiềm Máu
 27. Phan Kim Liên Toàn Bộ Truyện
 28. Phân Loạn Huyễn Tưởng
 29. Phân Loạn Huyễn Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Sinh Nhai
 30. Phần Ma Nguyên Dục
 31. Phần Thiên Phẫn Thiên Dâm Ma Âm Ma
 32. Phàn Tình Nhan Tâm
 33. Phần Yêu Lục
 34. Phảng & Tập
 35. Phao Cái Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc Làm Vợ
 36. Phao Nữu Hệ Thống
 37. Pháp Sư Đế Quốc
 38. Pháp Y Dục Vọng Hậu Cung Hành
 39. Phật Châu Cùng Biểu
 40. Phật Châu Dữ Biểu
 41. Phật Duyên Đạo Dục
 42. Phất Lai Triệt Thái Thái
 43. Phạt Ma Lục
 44. Phật Sống Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 45. Phát Tài Tiểu Tử Hí Tiểu Tam
 46. Phạt Trụ
 47. Phế Đô
 48. Phệ Hồn Mắt
 49. Phệ Hồn Linh Nhãn
 50. Phế Nhân Chọc Đào Hoa
 51. Phế Nhân Nhạ Đào Hoa
 52. Phi Mộng Tình
 53. Phi Phàm Hồng Hoang
 54. Phi Sắc Ái Muội: Nữ Khoa Trường Đích Tả Đệ Luyến
 55. Phi Sắc Đại Lục
 56. Phi Sắc Đại Lục’
 57. Phi Sắc Hồng Trần
 58. Phi Sắc Mập Mờ
 59. Phi Sắc Mập Mờ: Nữ Khoa Trưởng Chị Em Yêu Nhau
 60. Phi Sắc Phong Nguyệt Lục
 61. Phi Sắc Quan Đồ
 62. Phi Thăng Tu Chân Quyển
 63. Phi Thường Hạnh Vận
 64. Phi Thường Mập Mờ
 65. Phi Thường May Mắn
 66. Phi Thường Nữ Thủ Trưởng
 67. Phi Thường Tử Vong
 68. Phi Vân Huyễn Tuyết Giang Hồ Lộ
 69. Phiên Bản Hiện Đại Ba Vợ Bốn Nàng Hầu
 70. Phiến Diễm Thiết Hương Chi Thái Giam Truyện Kỳ
 71. Phiêu Cục Phong Vân
 72. Phiêu Hám Quan Trường
 73. Phiêu Hương Đô Thị
 74. Phiêu Hương Phong Lưu
 75. Phiêu Lượng Mụ Mụ Trương Lâm Đích Cố Sự
 76. Phiêu Lượng Tiểu Bảo Mỗ: Hòa Nam Cố Chủ Đích Bí Mật Giao Dịch
 77. Phiêu Phiêu Dục Tiên
 78. Phiêu Phiêu Dục Tiên’
 79. Phố Bá Đồng Nghiệp Nữ Cảnh Sát Xuân Lệ
 80. Phơi Bày Thê
 81. Phòng Của Tỷ Tỷ
 82. Phòng Của Tỷ Tỷ’
 83. Phong Cuồng Đích Dạ Không
 84. Phong Cuồng Mê Hương Thuật
 85. Phong Cuồng Vương Quốc
 86. Phóng Đãng Giáo Sư Mụ Mụ
 87. Phòng Giải Phẫu Cơ Thể Sống
 88. Phong Hành Thiên Hạ Mỹ Nữ Tùy
 89. Phong Hoa Chìm Nổi
 90. Phong Hỏa Lang Nha Duyến
 91. Phong Hoa Phù Trầm
 92. Phong Hoa Tuyệt Sắc Đích Ái Thê Mụ Mụ
 93. Phong Khiếu Cửu Thiên
 94. Phòng Làm Việc Cám Dỗ: Đẹp Nữ Cấp Trên
 95. Phòng Làm Việc Của Hiệu Trưởng
 96. Phòng Làm Việc Của Viện Trưởng
 97. Phòng Làm Việc Phong Vân
 98. Phòng Làm Việc Tình Chuyện: Ta Mỹ Nữ Tổng Giám
 99. Phong Loạn Hương Vận
 100. Phong Lưu
 101. Phong Lưu Anh Hùng Liệp Diễm Ký
 102. Phong Lưu Âu Dương Khắc
 103. Phong Lưu Bí Sử
 104. Phong Lưu Biến Thân Ký
 105. Phong Lưu Chân Tiên
 106. Phong Lưu Chi Mỹ Nhân Thiên Hạ
 107. Phong Lưu Chiến Thần
 108. Phong Lưu Chủ Tịch
 109. Phong Lưu Đặc Công
 110. Phong Lưu Đặc Công’
 111. Phong Lưu Đại Bị Cộng Miên
 112. Phong Lưu Đại Đế
 113. Phong Lưu Đại Đường
 114. Phong Lưu Đại Lộ
 115. Phong Lưu Đại Thiếu
 116. Phong Lưu Đẩy Mạnh Tiêu Thụ Viên
 117. Phong Lưu Dị Giới Hành
 118. Phong Lưu Địa Sản Giới
 119. Phong Lưu Đích Lão Bà
 120. Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ
 121. Phong Lưu Diễm Mỹ Hậu Cung
 122. Phong Lưu Diễm Phúc
 123. Phong Lưu Diễm Phúc Truyền Kỳ
 124. Phong Lưu Diễm Phúc Liệp Mỹ Truyện
 125. Phong Lưu Diễm Thế Lục
 126. Phong Lưu Diễn Nghệ Quyển
 127. Phong Lưu Điền Sản Giới
 128. Phong Lưu Đô Thị
 129. Phong Lưu Đô Thị’
 130. Phong Lưu Đô Thị Ký
 131. Phong Lưu Đô Thị Lục
 132. Phong Lưu Đô Thị Tiểu Tử Hậu Cung
 133. Phong Lưu Đoàn Dự Tân Tập
 134. Phong Lưu Đoàn Dự Thiên Long Hành
 135. Phong Lưu Đổng Sự Trưởng
 136. Phong Lưu Dục Trần
 137. Phong Lưu Dương Quá Truyền
 138. Phong Lưu Giang Hồ
 139. Phong Lưu Giáo Hoàng
 140. Phong Lưu Giáo Sư I
 141. Phong Lưu Giáo Sư II
 142. Phong Lưu Giới Văn Nghệ
 143. Phong Lưu Hải Tặc Vương
 144. Phong Lưu Hạnh Hoa Thôn
 145. Phong Lưu Hậu Cung Chi Thôn Quan
 146. Phong Lưu Hậu Cung Đại Đế Truyện
 147. Phong Lưu Hậu Cung Giang Hồ Lục
 148. Phong Lưu Hậu Cung Ký
 149. Phong Lưu Hậu Cung Lộc Đỉnh Ký
 150. Phong Lưu Hậu Cung Tầm Hương Lục
 151. Phong Lưu Hình Cảnh Liệp Mỹ Ký
 152. Phong Lưu Hoa Thiếu
 153. Phong Lưu Hòa Thượng
 154. Phong Lưu Hòa Thượng Liệp Diễm Ký
 155. Phong Lưu Hoa Y
 156. Phong Lưu Hoàng Đế Trương Vô Kỵ
 157. Phong Lưu Không Hối Hận
 158. Phong Lưu Kiếm Thánh Vô Hạn Hành Trình
 159. Phong Lưu Kim Cương Không Ngã Thiếu
 160. Phong Lưu Kỵ Sĩ
 161. Phong Lưu Lão Sư Hậu Cung Truyện
 162. Phong Lưu Lão Sư Hậu Cung Truyền Kỳ
 163. Phong Lưu Liệp Diễm Hậu Cung Ký
 164. Phong Lưu Liệp Mỹ Truyện
 165. Phong Lưu Lý Phát Sư
 166. Phong Lưu Ma Kiếm
 167. Phong Lưu Năm Tháng
 168. Phong Lưu Nguyệt Lão
 169. Phong Lưu Nhân Sinh
 170. Phong Lưu Nhân Sinh’
 171. Phong Lưu Nhân Viên Chào Hàng
 172. Phong Lưu Nữ Công An Cục Trưởng
 173. Phong Lưu Nữ Nhân Quốc
 174. Phong Lưu Nữ Nhi Quốc: Phượng Loạn Thiên Hạ
 175. Phong Lưu Pháp Sư
 176. Phong Lưu Pháp Sư Tại Đô Thị
 177. Phong Lưu Pháp Y
 178. Phong Lưu Phiêu Sư
 179. Phong Lưu Quân Thần
 180. Phong Lưu Săn Đẹp Truyền
 181. Phong Lưu Săn Mỹ Truyền
 182. Phong Lưu Sử
 183. Phong Lưu Tà Long
 184. Phong Lưu Tà Tôn
 185. Phong Lưu Tà Y
 186. Phong Lưu Tà Y’
 187. Phong Lưu Tam Quốc
 188. Phong Lưu Thái Tử Hậu Cung
 189. Phong Lưu Thần Chi Dục Tiên
 190. Phong Lưu Thần Phong Lưu Đô Thị Ký
 191. Phong Lưu Thần Phong Lưu Ký
 192. Phong Lưu Thánh Đấu Sĩ
 193. Phong Lưu Thanh Niên Trí Thức Nhân Sinh
 194. Phong Lưu Thành Phố
 195. Phong Lưu Thành Tính
 196. Phong Lưu Thánh Vương
 197. Phong Lưu Thầy Thuốc Tiếu Hộ Sĩ
 198. Phong Lưu Thị Trưởng 108 Cái Tình Sắc Nữ Nhân
 199. Phong Lưu Thiên Hạ Hành
 200. Phong Lưu Thiếu Gia
 201. Phong Lưu Thiếu Niên
 202. Phong Lưu Thiểu Niên’
 203. Phong Lưu Thiểu Niên Tiếu La Lỵ
 204. Phong Lưu Thiếu Niên Xinh Đẹp Laury
 205. Phong Lưu Thợ Cắt Tóc
 206. Phong Lưu Thôn Quan
 207. Phong Lưu Thôn Quan’
 208. Phong Lưu Tiểu Cảnh Sát
 209. Phong Lưu Tiêu Diêu Hầu
 210. Phong Lưu Tiểu Hoàng Đế
 211. Phong Lưu Tiểu Mới
 212. Phong Lưu Tiêu Sư
 213. Phong Lưu Tiểu Tử Tìm Mỹ lục
 214. Phong Lưu Tiểu Xà Vương
 215. Phong Lưu Tình Duyên Hậu Cung
 216. Phong Lưu Tình Thánh
 217. Phong Lưu Tình Ma
 218. Phong Lưu Tông Sư Đại Thánh Nhân
 219. Phong Lưu Trưởng Đài Biển Hoa Hí Phượng
 220. Phong Lưu Truyện
 221. Phong Lưu Truyền Kỳ
 222. Phong Lưu Tuế Nguyệt
 223. Phong Lưu Ung Chính
 224. Phong Lưu Viên Chức Liệp Diễm Ký
 225. Phong Lưu Võ Bá
 226. Phong Lưu Vô Địch Hậu Cung Ký
 227. Phong Lưu Vô Hối
 228. Phong Lưu Võ Lâm
 229. Phong Lưu Võ Lâm Dục Vọng
 230. Phong Lưu Vô Tội
 231. Phong Lưu Vô Tội Lấy
 232. Phong Lưu Vũ Lâm
 233. Phong Lưu Vũ Phách
 234. Phong Lưu Vương
 235. Phong Lưu Xã Công
 236. Phong Lưu Y Thánh
 237. Phong Nguyệt Chinh Đồ
 238. Phong Nguyệt Dã Sử Chi Xuân Sắc
 239. Phong Nguyệt Đại Đế
 240. Phong Nguyệt Đại Lục
 241. Phong Nguyệt Đại Lục Chi Đế Đô Thiên
 242. Phong Nguyệt Đại Lục Chi Thanh Châu Thiên
 243. Phong Nguyệt Đại Lục Chi Thiên Long Quyển Sách
 244. Phong Nguyệt Đại Lục Tưởng Tượng Truyền Thuyết
 245. Phong Nguyệt Đô Thị Hậu Cung Lục
 246. Phong Nguyệt Đô Thị Hậu Cung Truyền Kỳ
 247. Phong Nguyệt Đô Thị Tình
 248. Phong Nguyệt Giang Hồ Lộ
 249. Phong Nguyệt Hành Trình
 250. Phong Nguyệt Nhai Đích Đạo Sĩ
 251. Phong Nguyệt Săn Mỹ Truyền Thuyết
 252. Phong Nguyệt Sư
 253. Phong Nguyệt Tiêu Diêu
 254. Phong Nguyệt Truyền Kỳ
 255. Phong Nguyệt Tươi Đẹp Lưu Hương
 256. Phong Nguyệt Vô Song
 257. Phong Quang
 258. Phong Quang Quan Đạo
 259. Phong Quang Quan Đồ
 260. Phong Rít Gào Cửu Thiên
 261. Phòng Sản Đại Lão Đích Phong Lưu Truyện Thuyết
 262. Phòng Tắm Truyền Đến Bạn Gái Tiếng Rên Rỉ
 263. Phong Tao Dâm Phụ Hỗn Loạn Sinh Hoạt Cá Nhân
 264. Phong Tao Đãng Phụ Đích Hỗn Loạn Tư Sinh Hoạt
 265. Phong Tao Mẫu Nữ
 266. Phong Tao Mẹ Con
 267. Phong Thần
 268. Phong Thần Đoạt Diễm Ký
 269. Phong Thần Kí
 270. Phong Thần Liệp Diễm Hậu Cung Ký
 271. Phong Thần Trụ Vương Dâm Truyện
 272. Phòng Thuật
 273. Phong Tình Đô Thị
 274. Phong Tình Hệ Thống Gia Phả Liệt
 275. Phong Tình Phổ Chi Hệ Liệt
 276. Phong Tình Vô Hạn Mỹ Kiều Nương
 277. Phong Tình Vô Hạn Thiếu Nữ Xinh Đẹp
 278. Phóng Tới Thanh Xuân Mãnh Thiếu Niên
 279. Phong Trần Diễm Lộ
 280. Phong Trần Kiếp – Sửa
 281. Phòng Trọ Trao Đổi
 282. Phong Tư Vật Ngữ
 283. Phong Tư Vật Ngữ Tiền Truyện
 284. Phong Tục Cổ Hủ Ở Dưới Cống Phẩm
 285. Phóng Túng Tính Tình Nữ Nhân Cốc: Nữ Nhi Quốc Ký
 286. Phong Tuyết Nông Thôn
 287. Phong Vân Chi Mạnh Nhất Nhân Vật Phản Diện
 288. Phong Vân Chi Tối Cường Phản Phái
 289. Phong Vân Đại Đường
 290. Phong Vân Đại Đường Hậu Cung Lục
 291. Phong Vận Đích Nữ Hiệp
 292. Phong Vân Liệp Diễm Thiên Hạ
 293. Phong Vân Liệt Diễm Thiên Hạ
 294. Phong Vân Quan Thương Hậu Cung Sử
 295. Phong Vũ Lý Đích Anh Túc Hoa
 296. Phong Vũ Tình Duyến
 297. Phụ Bối Đích Dư Âm: Bi Thảm Đồng Mẫu
 298. Phù Dâu Chu Tinh Chi Thôi Miên Dâm Ô
 299. Phù Diêu
 300. Phù Diêu Phu Nhân
 301. Phù Đời Hội
 302. Phù Dung Công Chúa Kỵ Sĩ Đoàn
 303. Phù Hoa Sau Lưng
 304. Phụ Khoa Hương Y
 305. Phụ Khoa Ma Túy Sư
 306. Phụ Khoa Nam Y
 307. Phụ Khoa Nam Y Sư
 308. Phụ Khoa Thuốc Mê Sư
 309. Phù Lãng Trần Ái
 310. Phủ Mẫu Chi Tâm
 311. Phủ Ngọc
 312. Phu Nhân Môn Đích Hương Quần
 313. Phú Nhị Đại Đích Lãng Đãng Cuộc Sống
 314. Phú Nhị Đại Lang Thang Nhân Sinh
 315. Phụ Nữ Tình Bộ 2
 316. Phụ Nữ Tình Bộ 3
 317. Phu Quân Nhóm Không Dễ Chọc
 318. Phú Quý Phong Lưu Đệ Nhất Hương
 319. Phú Quý Song Phượng
 320. Phù Sóng Bụi Yêu
 321. Phú Tả Đích Yêu Nghiệt Nam Bảo Mỗ
 322. Phù Tha Sơn Mạch
 323. Phụ Thân, Ta Cùng Với Ngươi Song Tu!
 324. Phụ Thân Di Sản
 325. Phụ Thân Trách Nhiệm
 326. Phù Thế Hội
 327. Phụ Thể Kí
 328. Phu Thê Ký Sự
 329. Phu Thê Na Điểm Sự
 330. Phụ Thể Sau Đích Sinh Hoạt
 331. Phù Thiên Ký
 332. Phủ Xuống Acdemy City
 333. Phúc Diễm Chi Đô Thị Hậu Cung
 334. Phúc Diễm Nam Nhân
 335. Phúc Diễm Thiên Hạ
 336. Phúc Diễm Tiêu Dao
 337. Phúc Hắc Lão Công Ép Ta Gả
 338. Phúc Lâm Chi Đô Thị Tiêu Dao
 339. Phúc Vũ Đại Đường
 340. Phúc Vũ Đại Đường Chi Vô Hạn Phong Lưu
 341. Phúc Vũ Phiên Vân Chi Trục Diễm Khúc
 342. Phúc Vũ Phiên Vân Diễm Phúc Truyện
 343. Phúc Vũ Phiên Vân Hậu Cung Lục
 344. Phúc Vũ Phiên Vân Hậu Truyện Chi Giang Sơn Sắc Đẹp Lão Dâm Hùng
 345. Phúc Vũ Phiên Vân Phong Lưu Truyện
 346. Phúc Vũ Phiên Vân Tà Vương Thiên Hạ
 347. Phúc Vũ Phiên Vân Tiền Truyện Chi Kỷ Tích Tích
 348. Phúc Vũ Liệp Diễm Phong Lưu
 349. Phúc Vũ Săn Tình Hậu Cung Lục
 350. Phúc Vũ Tà Tình
 351. Phược Kiều Tác
 352. Phược Mỹ Truyện
 353. Phương Dao Oánh Hệ Liệt Chi Xích Lỏa Dạ Thiên Sử
 354. Phương Dao Oánh Hệ Liệt Chi Trần Truồng Đêm Thiên Sứ
 355. Phương Đích Tự Truyện
 356. Phương Tiện Giao Thông Loại
 357. Plug-in Vô Địch
 358. Pokemon Chi Sharigan Truyền Kỳ
 359. Pokemon H
 360. Pokemon Thế Giới Dâm Thần Truyền Nhân
 361. PR Kiếp Sống

Add Comment