1. Sa Đọa Cảnh Sát
 2. Sa Đọa Nhân Sinh
 3. Sa Đọa Tro Bụi
 4. Sa Vào Dâm Dục Thân Thể Mềm Mại
 5. Sắc Cấm
 6. Sắc Cướp – Nữ Cảnh Sát Dâm Mộng
 7. Sắc Đẹp
 8. Sắc Đẹp Khôn Cùng
 9. Sắc Dụ
 10. Sắc Dục Giáo Sư Candy
 11. Sắc Dục Tu Chân Ngoạn Thiên Hạ
 12. Sắc Gian Đạo
 13. Sắc Giới Chỉ – Tứ Hợp
 14. Sắc Giới Chi Dương Môn Bí Sử
 15. Sắc Giới Chí Tôn
 16. Sắc Hiệp 1
 17. Sắc Hiệp 2
 18. Sắc Hiệp 3
 19. Sắc Hiệp 4
 20. Sắc Hiệp 5
 21. Sắc Hiệp 6
 22. Sắc Hiệp 7
 23. Sắc Hiệp 8
 24. Sắc Hiệp 9
 25. Sắc Hiệp 10
 26. Sắc Hiệp 11
 27. Sắc Hiệp 12
 28. Sắc Hiệp 13
 29. Sắc Hiệp 14
 30. Sắc Hiệp 15
 31. Sắc Hiệp 16
 32. Sắc Hiệp 17
 33. Sắc Hiệp 18
 34. Sắc Hiệp 19
 35. Sắc Hiệp 20
 36. Sắc Hiệp 21
 37. Sắc Hiệp 22
 38. Sắc Hiệp 23
 39. Sắc Hiệp 24
 40. Sắc Hiệp 25
 41. Sắc Hiệp 26
 42. Sắc Hiệp 27
 43. Sắc Hiệp 28
 44. Sắc Hiệp 29
 45. Sắc Hiệp 30
 46. Sắc Hiệp 31
 47. Sắc Hiệp 32
 48. Sắc Hiệp 33
 49. Sắc Hiệp 34
 50. Sắc Hiệp 35
 51. Sắc Hiệp 36
 52. Sắc Hiệp 37
 53. Sắc Hiệp 38
 54. Sắc Hiệp 39
 55. Sắc Hiệp 40
 56. Sắc Hiệp 41
 57. Sắc Hiệp 42
 58. Sắc Hiệp 43
 59. Sắc Hiệp 44
 60. Sắc Hiệp 45
 61. Sắc Hiệp 46
 62. Sắc Hiệp 47
 63. Sắc Hiệp 48
 64. Sắc Hiệp 49
 65. Sắc Hiệp 50
 66. Sắc Hiệp 51
 67. Sắc Hiệp 52
 68. Sắc Hiệp 53
 69. Sắc Hiệp 54
 70. Sắc Hiệp 55
 71. Sắc Hiệp 56
 72. Sắc Hiệp 57
 73. Sắc Hiệp 58
 74. Sắc Hiệp 59
 75. Sắc Hiệp 60
 76. Sắc Hiệp 61
 77. Sắc Hiệp 62
 78. Sắc Hiệp 63
 79. Sắc Hiệp 64
 80. Sắc Hiệp 65
 81. Sắc Hiệp 66
 82. Sắc Hiệp 67
 83. Sắc Hiệp 68
 84. Sắc Hiệp 69
 85. Sắc Hiệp 70
 86. Sắc Hương Hạo Kiếp
 87. Sắc Hương Xạ Điêu
 88. Sắc Hữu Phách Tam Quốc
 89. Sắc Kiếp – Nữ Cảnh Sát Dâm Mộng
 90. Sắc Lão Đầu Hậu Cung
 91. Sắc Lão Nhân Hậu Cung
 92. Sắc Ma
 93. Sắc Ma Đạo Sư
 94. Sắc Ma Ma Dục Ngàn Năm
 95. Sắc Màu Rực Rỡ
 96. Sắc Nữ
 97. Sắc Nước Hương Trời
 98. Sắc Sắc Bạch Si
 99. Sắc Sắc Ngu Ngốc
 100. Sắc Thành 2008 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Nhất Giới)
 101. Sắc Thành 2009 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Hai Giới)
 102. Sắc Thành 2011 Thử Kỳ Thịnh Sự Đồng Nhân Cải  Biên
 103. Sắc Thành 2011 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Tư Giới) (Ngụy)
 104. Sắc Thành 2013
 105. Sắc Thành 2013 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Sáu Giới)
 106. Sắc Thành 2014 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Bảy Giới) (Album)
 107. Sắc Thành 2015 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Tám Giới) (Album)
 108. Sắc Thành 2015 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Tám Giới) (Hội Sở)
 109. Sắc Thành 2015 Tuổi Trung Yêu Cầu Viết Bài
 110. Sắc Thành 2016 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài · Văn Tâm Điêu Long (Thứ Chín Giới) Album
 111. Sắc Thành (Hội Sở) 2016 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài · Văn Tâm Điêu Long (Thứ Chín Giới) Album
 112. Sắc Thành (Ngụy) 2016 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài · Văn Tâm Điêu Long (Đệ Chín Giới)
 113. Sắc Y Truyện
 114. Sách Mẫu Vi Hậu
 115. Sai Chỗ Lạc Đường
 116. Sai Vị Lạc Đường
 117. Sấm Vương Bảo Tàng Chi Mê
 118. Săn Bắn, Chế Ngự
 119. Săn Bắn Diễm Lữ Hành
 120. Săn Dục Ảo Mộng
 121. Săn Dục Đô Thị
 122. Săn Hoa Hậu Cung Truyền Kỳ
 123. Săn Hoa Vô Hạn Hậu Cung Truyền
 124. Săn Mỹ Dâm Thuật Sư
 125. Săn Mỹ Dục Vọng Sư
 126. Săn Mỹ Hành Trình
 127. Săn Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 128. Săn Mỹ Hương Dã Truyền Kỳ
 129. Săn Mỹ Ngọc Long
 130. Săn Mỹ Phong Vân Lục
 131. Săn Mỹ Phúc Truyện
 132. Săn Mỹ Thiên Hạ
 133. Săn Tình
 134. Săn Tình Vô Song
 135. Sân Trường
 136. Sân Trường Bạn Gái
 137. Sân Trường Kỳ Ba
 138. Sân Trường Lãng Đãng Sử
 139. Sân Trường Mật Bí
 140. Sân Trường Mỹ Nữ Hậu Cung Lục
 141. Sân Trường Phong Diệp Hồng
 142. Sân Trường Tiêu Dao Hậu Cung Hệ Thống
 143. Sân Trường Tình Thánh
 144. Sân Trường Truyền Kỳ Công Tử
 145. Sàng Chỉ Bí Thuật : Hoang Thôn Nữ Nhân Phiếm Lạm Xuân Tình
 146. Sáng Kiếm
 147. Sáng Kiếm Tiền Truyện
 148. Sáng Sủa Thiếu Niên Gian Dâm Nhớ Chi Dị Giới Một Khẩu Súng
 149. Sáng Tạo Một Chồng Nhiều Vợ Gia Đình
 150. Sáng Thế Chi Tử Liệp Diễm Hành Trình
 151. Sáng Thế Kỷ Tiền Truyện: Đỉnh Băng Ma Yêu
 152. Sao Đôi Tình Duyên
 153. Sáo Ngọc Bạch Mã
 154. Sáp Kiện Vô Địch
 155. Sát Nhân Quảng Cáo
 156. Sát Quỷ, Thống Khoái
 157. Sắt Thép Nam Là Như Thế Nào Luyện Thành
 158. Sát Thủ Diễm Phúc Hậu Cung Đô Thị Dục
 159. Sát Thủ Điên Phong
 160. Sát Thủ Đô Thị Hành
 161. Sâu Khe Nước Chảy Hoa Dại Mị
 162. Sau Loan Thôn Đích Những Chuyện Kia Mà
 163. Sau Vịnh Thôn Cái Kia Chút Ít Công Việc
 164. Say Cười Nằm Hương Dã
 165. Say Mộng Nhân Gian
 166. Say Mỹ Muốn Võ Lâm
 167. Say Nằm Hoa Thơm Cỏ Lạ
 168. Say Nhan Hồng
 169. Shakugan Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 170. Shakugan Chi Campione
 171. Shakugan Chi Kanon
 172. Shakugan Tiền Truyện
 173. Shinichi Kudo Nhật Bản Hậu Cung
 174. Shinichi Kudo Tán Gái Ký
 175. Shokuhou Misaki Giá Trị
 176. Sỉ Nhục Chi Giáo Dục Thực Tập
 177. Si Cẩu Hận
 178. Si Sắc: Tình Dây Dưa Nữ Lão Bản
 179. Sinh Cũng Hà Vui Mừng
 180. Sinh Diệc Hà Hoan
 181. Sinh Hóa Nguy Ky Trục Diễm Khúc
 182. Sinh Hoạt Đem Đến Cho Ta Biến Hóa
 183. Sinh Vật Nguyên Trùng
 184. Sinh Viên Trao Đổi Bạn Gái 1
 185. Sinh Viên Trao Đổi Bạn Gái 2
 186. Siêu Cấp Bại Gia Tử
 187. Siêu Cấp Bảo An
 188. Siêu Cấp Cầm Thú
 189. Siêu Cấp Cao Thủ Diễm Ngộ Ký
 190. Siêu Cấp Cửa Hàng
 191. Siêu Cấp Dâm Ma Hệ Thống
 192. Siêu Cấp Đệ Tử
 193. Siêu Cấp Hệ Thống Tán Gái
 194. Siêu Cấp Hộ Hoa Bảo Tiêu
 195. Siêu Cấp Học Sinh Tiểu Hoa Khôi
 196. Siêu Cấp Lưu Manh Chiến Thần
 197. Siêu Cấp Ma Thần Hệ Thống
 198. Siêu Cấp Nam Nhân
 199. Siêu Cấp Nhẫn Giả
 200. Siêu Cấp Phá Gia Chi Tử
 201. Siêu Cấp Phao Nữu Hệ Thống
 202. Siêu Cấp Quan Mê
 203. Siêu Cấp Sưu Mỹ Nghi
 204. Siêu Cấp Sưu Quỷ Nghi
 205. Siêu Cấp Tà Ác Hệ Thống
 206. Siêu Cấp Tán Gái Hệ Thống
 207. Siêu Cấp Tán Gái Hệ Thống 2.0
 208. Siêu Cấp Tu Chân Cuồng Thiếu
 209. Siêu Cấp YY Hệ Thống
 210. Siêu Cực Phẩm Cuồng Thiểu
 211. Siêu Ma Truyền Thuyết
 212. Siêu Năng Tà Tôn
 213. Siêu Phàm Giả Du Hí
 214. Siêu Phàm Nhân Sinh
 215. SIS Thầy Trò Dâm Loạn Album
 216. Slime Khế Ước Công Chủ
 217. SM GIRL
 218. SM Mỹ Nữ Ma Thuật Sư Tiếp Long Hệ Liệt
 219. SM Mỹ Nữ Nhà Ảo Thuật Chơi Đô-Mi-Nô Hàng Loạt
 220. SM Nhật Ký
 221. Sờ Cốt Sư Mùa Xuân
 222. Sợ Gì Phong Lưu
 223. Sợ Gì Phong Lưu : Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 224. Số Mạng Nhà Tù
 225. Sở Yên Hoa Đào Loạn
 226. Sói Chi Thiên Hạ
 227. Sói Dục Hiệu Trưởng
 228. Sói Nhà Khó Phòng: Cô Em Vợ Khó Cản Tỷ Phu Cám Dỗ
 229. Sói Tru Ba Nước
 230. Soma 99 – Part 3
 231. SOME & SWING Chân Chính
 232. Sơn Dã Hậu Cung
 233. Sơn Dã Thôn Sắc
 234. Sơn Dã Tình Khoản Nợ
 235. Sơn Dã Tình Loạn
 236. Sơn Dã Tình Trái
 237. Sơn Gian Liệp Diễm
 238. Sơn Hà Mỹ Nhân Đồ
 239. Sơn Hương Diễm Sự
 240. Son Lệ
 241. Sơn Liễu Thôn Đích Đào Hoa Thịnh Khai
 242. Sơn Liễu Thôn Đích Quả Phụ Tình Sử
 243. Sơn Lý Nhân Gia
 244. Sơn Tặc Đoàn
 245. Sơn Thôn Dã Sự
 246. Sơn Thôn Đào Nguyên Ký
 247. Sơn Thôn Hậu Cung
 248. Sơn Thôn Làm Loạn
 249. Sơn Thôn Liệp Diễm
 250. Sơn Thôn Mỹ Sắc Chi Vi Tiểu Bảo
 251. Sơn Thôn Nhà Ga
 252. Sơn Thôn Như Thế Đa Kiều
 253. Sơn Thôn Phong Lưu
 254. Sơn Thôn Tiểu Tử Cây Mận Mộc
 255. Sơn Thôn Tình Sự
 256. Sơn Trại Truyền Kỳ
 257. Sống Có Gì Vui
 258. Sống Cùng Biểu Tỷ
 259. Sống Cùng Vạn Tuế
 260. Sống Đan Lục
 261. Song Diện Ngọa Để
 262. Sóng Hiệp Đỗ Lạc Truyền Kỳ
 263. Sống Lại Chi Mẹ Con Dạy Dỗ
 264. Sống Lại Đỉnh Phúc Đắt Vòng
 265. Sống Lại Giàu Sang Công Tử
 266. Sống Lại Làm Bát Linh Niên Đại
 267. Sống Lại Làm Phong Lưu Thiên Hạ Hành
 268. Sống Lại Làm Tà Ác Thiên Tài
 269. Sống Lại Làm Tâm Động
 270. Sống Lại Mỹ Nữ Lược Đoạt Giả
 271. Sống Lại Năm 80
 272. Song Mặt Nằm Vùng
 273. Song Ngoạn Ký
 274. Sóng Phụ Tranh Giành Tươi Đẹp
 275. Song Song Thế Giới Kiếm Hồ Sơn Trang
 276. Sóng Sử
 277. Song Thành Thánh Chủ
 278. Song Tinh Tình Duyên
 279. Song Trọng Khoái Cảm
 280. Song Tu Cao Thủ Tại Hoa Đô
 281. Soumia Hành Khúc
 282. Stars Hậu Cung (Bản Cũ)
 283. Sử Lai Mỗ Khế Ước Công Chủ
 284. Sư Nương Chính Là Hấp Dẫn
 285. Sư Nương Xinh Đẹp Của Ta
 286. Sư Phụ Của Ta Đẹp Như Yêu
 287. Sư Phụ Của Ta Là Hoàng Dung
 288. Sư Phụ Của Ta Là Tiểu Long Nữ
 289. Sư Phụ Không Cần A
 290. Sư Sinh Dâm Loạn Album
 291. Sử Thượng Tối Dâm Hôn Lễ
 292. Sử Thượng Tối Ngưu Hái Hoa Tặc
 293. Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
 294. Sự Vui Mừng Tươi Đẹp Mỹ Lục
 295. Suất Suất Tiểu Tử Chi Thiên Kiều Bách Mị
 296. Súng Ngắm Mụ Mụ
 297. Sủng Vật Tiểu Tinh Linh Chi Tả Luân Nhãn Truyền Kỳ
 298. Sương Chiều Ngưng Hương
 299. Sướng Chơi Tận Thế Mỹ Nữ
 300. Sướng Ngoạn Mạt Thế Mỹ Nữ
 301. Sụp Đổ Thánh Nữ
 302. Super Man
 303. Sửu Văn
 304. Suy Tiên Truyền Thuyết
 305. Sỹ Đồ Phong Lưu

Add Comment