1. Sa Đọa Cảnh Sát
 2. Sa Đọa Nhân Sinh
 3. Sa Đọa Tro Bụi
 4. Sa Vào Dâm Dục Thân Thể Mềm Mại
 5. Sắc Cấm
 6. Sắc Cướp – Nữ Cảnh Sát Dâm Mộng
 7. Sắc Đẹp
 8. Sắc Đẹp Khôn Cùng
 9. Sắc Dụ
 10. Sắc Dục Giáo Sư Candy
 11. Sắc Dục Ma Vương
 12. Sắc Dục Tu Chân Ngoạn Thiên Hạ
 13. Sắc Gian Đạo
 14. Sắc Giới Chỉ – Tứ Hợp
 15. Sắc Giới Chi Dương Môn Bí Sử
 16. Sắc Giới Chí Tôn
 17. Sắc Hiệp 1
 18. Sắc Hiệp 2
 19. Sắc Hiệp 3
 20. Sắc Hiệp 4
 21. Sắc Hiệp 5
 22. Sắc Hiệp 6
 23. Sắc Hiệp 7
 24. Sắc Hiệp 8
 25. Sắc Hiệp 9
 26. Sắc Hiệp 10
 27. Sắc Hiệp 11
 28. Sắc Hiệp 12
 29. Sắc Hiệp 13
 30. Sắc Hiệp 14
 31. Sắc Hiệp 15
 32. Sắc Hiệp 16
 33. Sắc Hiệp 17
 34. Sắc Hiệp 18
 35. Sắc Hiệp 19
 36. Sắc Hiệp 20
 37. Sắc Hiệp 21
 38. Sắc Hiệp 22
 39. Sắc Hiệp 23
 40. Sắc Hiệp 24
 41. Sắc Hiệp 25
 42. Sắc Hiệp 26
 43. Sắc Hiệp 27
 44. Sắc Hiệp 28
 45. Sắc Hiệp 29
 46. Sắc Hiệp 30
 47. Sắc Hiệp 31
 48. Sắc Hiệp 32
 49. Sắc Hiệp 33
 50. Sắc Hiệp 34
 51. Sắc Hiệp 35
 52. Sắc Hiệp 36
 53. Sắc Hiệp 37
 54. Sắc Hiệp 38
 55. Sắc Hiệp 39
 56. Sắc Hiệp 40
 57. Sắc Hiệp 41
 58. Sắc Hiệp 42
 59. Sắc Hiệp 43
 60. Sắc Hiệp 44
 61. Sắc Hiệp 45
 62. Sắc Hiệp 46
 63. Sắc Hiệp 47
 64. Sắc Hiệp 48
 65. Sắc Hiệp 49
 66. Sắc Hiệp 50
 67. Sắc Hiệp 51
 68. Sắc Hiệp 52
 69. Sắc Hiệp 53
 70. Sắc Hiệp 54
 71. Sắc Hiệp 55
 72. Sắc Hiệp 56
 73. Sắc Hiệp 57
 74. Sắc Hiệp 58
 75. Sắc Hiệp 59
 76. Sắc Hiệp 60
 77. Sắc Hiệp 61
 78. Sắc Hiệp 62
 79. Sắc Hiệp 63
 80. Sắc Hiệp 64
 81. Sắc Hiệp 65
 82. Sắc Hiệp 66
 83. Sắc Hiệp 67
 84. Sắc Hiệp 68
 85. Sắc Hiệp 69
 86. Sắc Hiệp 70
 87. Sắc Hương Hạo Kiếp
 88. Sắc Hương Xạ Điêu
 89. Sắc Hữu Phách Tam Quốc
 90. Sắc Kiếp – Nữ Cảnh Sát Dâm Mộng
 91. Sắc Lão Đầu Hậu Cung
 92. Sắc Lão Nhân Hậu Cung
 93. Sắc Lang Giáo Viên
 94. Sắc Lang Truyền Thuyết
 95. Sắc Ma
 96. Sắc Ma Đạo Sư
 97. Sắc Ma Ma Dục Ngàn Năm
 98. Sắc Màu Rực Rỡ
 99. Sắc Muốn Ma Vương
 100. Sắc Nữ
 101. Sắc Nước Hương Trời
 102. Sắc Sắc Bạch Si
 103. Sắc Sắc Ngu Ngốc
 104. Sắc Thành 2008 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Nhất Giới)
 105. Sắc Thành 2009 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Hai Giới)
 106. Sắc Thành 2011 Thử Kỳ Thịnh Sự Đồng Nhân Cải  Biên
 107. Sắc Thành 2011 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Tư Giới) (Ngụy)
 108. Sắc Thành 2013
 109. Sắc Thành 2013 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Sáu Giới)
 110. Sắc Thành 2014 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Bảy Giới) (Album)
 111. Sắc Thành 2015 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Tám Giới) (Album)
 112. Sắc Thành 2015 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Tám Giới) (Hội Sở)
 113. Sắc Thành 2015 Tuổi Trung Yêu Cầu Viết Bài
 114. Sắc Thành 2016 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài · Văn Tâm Điêu Long (Thứ Chín Giới) Album
 115. Sắc Thành 2017 Tuổi Trung Yêu Cầu Viết Bài — Võng Hồng
 116. Sắc Thành (Hội Sở) 2016 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài · Văn Tâm Điêu Long (Thứ Chín Giới) Album
 117. Sắc Thành (Ngụy) 2016 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài · Văn Tâm Điêu Long (Đệ Chín Giới)
 118. Sắc Thành Phong Lưu Hàn Bách Tác Phẩm Tập
 119. Sắc Thành Văn Tâm Điêu Long Thứ Năm Giới Thứ Sáu Tập
 120. Sắc Tức Là Không
 121. Sắc Y Truyện
 122. Sách Kiếm Dài An
 123. Sách Mẫu Vi Hậu
 124. Sai Chỗ Lạc Đường
 125. Sai Dục Nhân Sinh
 126. Sai Vị Lạc Đường
 127. Sấm Vương Bảo Tàng Chi Mê
 128. Săn Bắn, Chế Ngự
 129. Săn Bắn Diễm Lữ Hành
 130. Săn Bắn Hoa Thành
 131. Săn Bắn Hương Quốc
 132. Săn Bắn Tươi Đẹp Lữ Hành
 133. Săn Diễm Lữ Hành
 134. Săn Diễm Vô Song
 135. Săn Dục Ảo Mộng
 136. Săn Dục Đô Thị
 137. Săn Hoa Hậu Cung Truyền Kỳ
 138. Săn Hoa Thành
 139. Săn Hoa Vô Hạn Hậu Cung Truyền
 140. Săn Hương Nước
 141. Săn Mỹ Dâm Thuật Sư
 142. Săn Mỹ Dục Vọng Sư
 143. Săn Mỹ Hành Trình
 144. Săn Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 145. Săn Mỹ Hương Dã Truyền Kỳ
 146. Săn Mỹ Ngọc Long
 147. Săn Mỹ Phong Vân Lục
 148. Săn Mỹ Phúc Truyện
 149. Săn Mỹ Thiên Hạ
 150. Săn Tình
 151. Săn Tình Vô Song
 152. Sân Trường
 153. Sân Trường Bạn Gái
 154. Sân Trường Kỳ Ba
 155. Sân Trường Lãng Đãng Sử
 156. Sân Trường Mật Bí
 157. Sân Trường Mỹ Nữ Hậu Cung Lục
 158. Sân Trường Phong Diệp Hồng
 159. Sân Trường Thời Đại
 160. Sân Trường Tiêu Dao Hậu Cung Hệ Thống
 161. Sân Trường Tình Thánh
 162. Sân Trường Truyền Kỳ Công Tử
 163. Sàng Chỉ Bí Thuật : Hoang Thôn Nữ Nhân Phiếm Lạm Xuân Tình
 164. Sáng Kiếm
 165. Sáng Kiếm Tiền Truyện
 166. Sáng Sủa Thiếu Niên Gian Dâm Nhớ Chi Dị Giới Một Khẩu Súng
 167. Sáng Tạo Một Chồng Nhiều Vợ Gia Đình
 168. Sáng Thế Chi Tử Liệp Diễm Hành Trình
 169. Sáng Thế Kỷ Tiền Truyện: Đỉnh Băng Ma Yêu
 170. Sang Thế Thần Đích Nhật Thường
 171. Sáng Thế Thần Hằng Ngày
 172. Sao Đôi Tình Duyên
 173. Sáo Ngọc Bạch Mã
 174. Sáp Kiện Vô Địch
 175. Sát Nhân Quảng Cáo
 176. Sát Quỷ, Thống Khoái
 177. Sắt Thép Nam Là Như Thế Nào Luyện Thành
 178. Sát Thủ Diễm Phúc Hậu Cung Đô Thị Dục
 179. Sát Thủ Điên Phong
 180. Sát Thủ Đô Thị Hành
 181. Sáu Dấu Vết Chi Vạn Tông Chỉ Lên Trời Lục
 182. Sáu Hướng Yến Ca Được
 183. Sâu Khe Nước Chảy Hoa Dại Mị
 184. Sau Loan Thôn Đích Những Chuyện Kia Mà
 185. Sáu Tích Chi Vạn Tông Hướng Lên Trời Lục
 186. Sau Vịnh Thôn Cái Kia Chút Ít Công Việc
 187. Say Chẩm Giang Sơn
 188. Say Cười Nằm Hương Dã
 189. Say Mộng Nhân Gian
 190. Say Mỹ Muốn Võ Lâm
 191. Say Nằm Hoa Thơm Cỏ Lạ
 192. Say Nhan Hồng
 193. Shakugan Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 194. Shakugan Chi Campione
 195. Shakugan Chi Kanon
 196. Shakugan Tiền Truyện
 197. Shinichi Kudo Nhật Bản Hậu Cung
 198. Shinichi Kudo Tán Gái Ký
 199. Shokuhou Misaki Giá Trị
 200. Si Cẩu Hận
 201. Sĩ Đồ Quan Đạo
 202. Sỉ Mẫu
 203. Sỉ Nhục Chi Giáo Dục Thực Tập
 204. Si Sắc: Tình Dây Dưa Nữ Lão Bản
 205. Sinh Cũng Hà Vui Mừng
 206. Sinh Diệc Hà Hoan
 207. Sinh Hóa Nguy Ky Trục Diễm Khúc
 208. Sinh Hoạt Đem Đến Cho Ta Biến Hóa
 209. Sinh Vật Nguyên Trùng
 210. Sinh Viên Trao Đổi Bạn Gái 1
 211. Sinh Viên Trao Đổi Bạn Gái 2
 212. Siêu Cấp Bại Gia Tử
 213. Siêu Cấp Bảo An
 214. Siêu Cấp Cầm Thú
 215. Siêu Cấp Cao Thủ Diễm Ngộ Ký
 216. Siêu Cấp Cửa Hàng
 217. Siêu Cấp Dâm Dục Hệ Thống
 218. Siêu Cấp Dâm Ma Hệ Thống
 219. Siêu Cấp Đệ Tử
 220. Siêu Cấp Hệ Thống Tán Gái
 221. Siêu Cấp Hộ Hoa Bảo Tiêu
 222. Siêu Cấp Học Sinh Tiểu Hoa Khôi
 223. Siêu Cấp Lưu Manh Chiến Thần
 224. Siêu Cấp Ma Thần Hệ Thống
 225. Siêu Cấp Nam Nhân
 226. Siêu Cấp Nhẫn Giả
 227. Siêu Cấp Phá Gia Chi Tử
 228. Siêu Cấp Phao Nữu Hệ Thống
 229. Siêu Cấp Quan Mê
 230. Siêu Cấp Sưu Mỹ Nghi
 231. Siêu Cấp Sưu Quỷ Nghi
 232. Siêu Cấp Tà Ác Hệ Thống
 233. Siêu Cấp Tán Gái Hệ Thống
 234. Siêu Cấp Tán Gái Hệ Thống 2.0
 235. Siêu Cấp Thương Điếm
 236. Siêu Cấp Tính Nô Hệ Thống
 237. Siêu Cấp Tu Chân Cuồng Thiếu
 238. Siêu Cấp YY Hệ Thống
 239. Siêu Cực Phẩm Cuồng Thiểu
 240. Siêu Ma Truyền Thuyết
 241. Siêu Năng Phong Lưu Thiểu Gia
 242. Siêu Năng Tà Tôn
 243. Siêu Phàm Giả Du Hí
 244. Siêu Phàm Nhân Sinh
 245. SIS Thầy Trò Dâm Loạn Album
 246. Slime Khế Ước Công Chủ
 247. Slime Thần Thánh Đàm
 248. SM GIRL
 249. SM Mỹ Nữ Ma Thuật Sư Tiếp Long Hệ Liệt
 250. SM Mỹ Nữ Nhà Ảo Thuật Chơi Đô-Mi-Nô Hàng Loạt
 251. SM Nhật Ký
 252. Sờ Cốt Sư Mùa Xuân
 253. Sợ Gì Phong Lưu
 254. Sợ Gì Phong Lưu : Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 255. Số Mạng Nhà Tù
 256. Số Mạng Thiên Thần Hoang Dâm Lục
 257. Sở Yên Hoa Đào Loạn
 258. Sói Chi Thiên Hạ
 259. Sói Đói Trong Đàn Tiểu Thịt Non
 260. Sói Dục Hiệu Trưởng
 261. Sói Nhà Khó Phòng: Cô Em Vợ Khó Cản Tỷ Phu Cám Dỗ
 262. Sói Săn Mồi
 263. Sói Tru Ba Nước
 264. Soma 99 – Part 3
 265. SOME & SWING Chân Chính
 266. Sơn Ca Trang Lý Đích Nữ Nhân
 267. Sơn Ca Trong Trang Nữ Nhân
 268. Sơn Dã Hậu Cung
 269. Sơn Dã Thôn Sắc
 270. Sơn Dã Tình Khoản Nợ
 271. Sơn Dã Tình Loạn
 272. Sơn Dã Tình Trái
 273. Sơn Gian Liệp Diễm
 274. Sơn Hà Mỹ Nhân Đồ
 275. Sơn Hương Diễm Sự
 276. Son Lệ
 277. Sơn Liễu Thôn Đích Đào Hoa Thịnh Khai
 278. Sơn Liễu Thôn Đích Quả Phụ Tình Sử
 279. Sơn Lý Nhân Gia
 280. Son Son Môi Hệ Liệt
 281. Sơn Tặc Đoàn
 282. Sơn Thôn Dã Sự
 283. Sơn Thôn Đào Nguyên Ký
 284. Sơn Thôn Hậu Cung
 285. Sơn Thôn Làm Loạn
 286. Sơn Thôn Liệp Diễm
 287. Sơn Thôn Mỹ Sắc Chi Vi Tiểu Bảo
 288. Sơn Thôn Nhà Ga
 289. Sơn Thôn Như Thế Đa Kiều
 290. Sơn Thôn Phong Lưu
 291. Sơn Thôn Tị Nan Ký
 292. Sơn Thôn Tiểu Tử Cây Mận Mộc
 293. Sơn Thôn Tình Sự
 294. Sơn Trại Truyền Kỳ
 295. Sống Có Gì Vui
 296. Sống Cùng Biểu Tỷ
 297. Sống Cùng Vạn Tuế
 298. Sống Đan Lục
 299. Song Diện Ngọa Để
 300. Sóng Hiệp Đỗ Lạc Truyền Kỳ
 301. Sống Lại Chi Mẹ Con Dạy Dỗ
 302. Sống Lại Chi Nữ Diễn Viên Đế Quốc
 303. Sống Lại Đỉnh Phúc Đắt Vòng
 304. Sống Lại Giàu Sang Công Tử
 305. Sống Lại Làm Bát Linh Niên Đại
 306. Sống Lại Làm Phong Lưu Thiên Hạ Hành
 307. Sống Lại Làm Tà Ác Thiên Tài
 308. Sống Lại Làm Tâm Động
 309. Sống Lại Mỹ Nữ Lược Đoạt Giả
 310. Sống Lại Năm 80
 311. Song Mặt Nằm Vùng
 312. Song Ngoạn Ký
 313. Sóng Phụ Tranh Giành Tươi Đẹp
 314. Sông Quê Mùa Nước Lũ
 315. Song Song Thế Giới Kiếm Hồ Sơn Trang
 316. Sóng Sử
 317. Song Thành Thánh Chủ
 318. Song Tinh Ký
 319. Song Tinh Tình Duyên
 320. Song Trọng Khoái Cảm
 321. Song Tu Cao Thủ Tại Hoa Đô
 322. Soumia Hành Khúc
 323. Stars Hậu Cung (Bản Cũ)
 324. Sử Lai Mỗ Khế Ước Công Chủ
 325. Sử Lai Mỗ Thần Thánh Đàm
 326. Sư Nương Chính Là Hấp Dẫn
 327. Sư Nương Xinh Đẹp Của Ta
 328. Sư Phụ Của Ta Đẹp Như Yêu
 329. Sư Phụ Của Ta Là Hoàng Dung
 330. Sư Phụ Của Ta Là Tiểu Long Nữ
 331. Sư Phụ Cuối Cùng Một Người Đệ Tử
 332. Sư Phụ Đích Tối Hậu Nhất Cá Đệ Tử
 333. Sư Phụ Không Cần A
 334. Sư Phụ Nha Đầu Ngốc
 335. Sư Sinh Dâm Loạn Album
 336. Sử Thượng Tối Dâm Hôn Lễ
 337. Sử Thượng Tối Ngưu Hái Hoa Tặc
 338. Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
 339. Sự Vui Mừng Tươi Đẹp Mỹ Lục
 340. Suất Suất Tiểu Tử Chi Thiên Kiều Bách Mị
 341. Súng Ngắm Mụ Mụ
 342. Sủng Vật Tiểu Tinh Linh Chi Tả Luân Nhãn Truyền Kỳ
 343. Sương Chiều Ngưng Hương
 344. Sướng Chơi Tận Thế Mỹ Nữ
 345. Sướng Ngoạn Mạt Thế Mỹ Nữ
 346. Sụp Đổ Thánh Nữ
 347. Super Man
 348. Sửu Văn
 349. Suy Tiên Truyền Thuyết
 350. Sỹ Đồ Phong Lưu

Add Comment