1. Sa Đọa Cảnh Sát
 2. Sa Đọa Nhân Sinh
 3. Sa Đọa Tam Bộ Khúc Chi Ta Muốn Thành Ma
 4. Sa Đọa Tro Bụi
 5. Sa Vào Dâm Dục Thân Thể Mềm Mại
 6. Sắc Cấm
 7. Sắc Chinh
 8. Sắc Cướp – Nữ Cảnh Sát Dâm Mộng
 9. Sắc Đẹp
 10. Sắc Đẹp Khôn Cùng
 11. Sắc Diễm YY Chi Lữ
 12. Sắc Diễm YY Hành Trình
 13. Sắc Dụ
 14. Sắc Dục Giáo Sư Candy
 15. Sắc Dục Ma Vương
 16. Sắc Dục Tu Chân Ngoạn Thiên Hạ
 17. Sắc Gian Đạo
 18. Sắc Giới Chỉ – Tứ Hợp
 19. Sắc Giới Chi Dương Môn Bí Sử
 20. Sắc Giới Chí Tôn
 21. Sắc Hiệp 1
 22. Sắc Hiệp 2
 23. Sắc Hiệp 3
 24. Sắc Hiệp 4
 25. Sắc Hiệp 5
 26. Sắc Hiệp 6
 27. Sắc Hiệp 7
 28. Sắc Hiệp 8
 29. Sắc Hiệp 9
 30. Sắc Hiệp 10
 31. Sắc Hiệp 11
 32. Sắc Hiệp 12
 33. Sắc Hiệp 13
 34. Sắc Hiệp 14
 35. Sắc Hiệp 15
 36. Sắc Hiệp 16
 37. Sắc Hiệp 17
 38. Sắc Hiệp 18
 39. Sắc Hiệp 19
 40. Sắc Hiệp 20
 41. Sắc Hiệp 21
 42. Sắc Hiệp 22
 43. Sắc Hiệp 23
 44. Sắc Hiệp 24
 45. Sắc Hiệp 25
 46. Sắc Hiệp 26
 47. Sắc Hiệp 27
 48. Sắc Hiệp 28
 49. Sắc Hiệp 29
 50. Sắc Hiệp 30
 51. Sắc Hiệp 31
 52. Sắc Hiệp 32
 53. Sắc Hiệp 33
 54. Sắc Hiệp 34
 55. Sắc Hiệp 35
 56. Sắc Hiệp 36
 57. Sắc Hiệp 37
 58. Sắc Hiệp 38
 59. Sắc Hiệp 39
 60. Sắc Hiệp 40
 61. Sắc Hiệp 41
 62. Sắc Hiệp 42
 63. Sắc Hiệp 43
 64. Sắc Hiệp 44
 65. Sắc Hiệp 45
 66. Sắc Hiệp 46
 67. Sắc Hiệp 47
 68. Sắc Hiệp 48
 69. Sắc Hiệp 49
 70. Sắc Hiệp 50
 71. Sắc Hiệp 51
 72. Sắc Hiệp 52
 73. Sắc Hiệp 53
 74. Sắc Hiệp 54
 75. Sắc Hiệp 55
 76. Sắc Hiệp 56
 77. Sắc Hiệp 57
 78. Sắc Hiệp 58
 79. Sắc Hiệp 59
 80. Sắc Hiệp 60
 81. Sắc Hiệp 61
 82. Sắc Hiệp 62
 83. Sắc Hiệp 63
 84. Sắc Hiệp 64
 85. Sắc Hiệp 65
 86. Sắc Hiệp 66
 87. Sắc Hiệp 67
 88. Sắc Hiệp 68
 89. Sắc Hiệp 69
 90. Sắc Hiệp 70
 91. Sắc Hương Hạo Kiếp
 92. Sắc Hương Xạ Điêu
 93. Sắc Hữu Phách Tam Quốc
 94. Sắc Kiếp – Nữ Cảnh Sát Dâm Mộng
 95. Sắc Lão Đầu Hậu Cung
 96. Sắc Lão Nhân Hậu Cung
 97. Sắc Lang Giáo Viên
 98. Sắc Lang Truyền Thuyết
 99. Sắc Loạn Tiêu Dao
 100. Sắc Ma
 101. Sắc Ma Đạo Sư
 102. Sắc Ma Ma Dục Ngàn Năm
 103. Sắc Màu Rực Rỡ
 104. Sắc Muốn Ma Vương
 105. Sắc Nữ
 106. Sắc Nước Hương Trời
 107. Sắc Sắc Bạch Si
 108. Sắc Sắc Ngu Ngốc
 109. Sắc Sắc Tiểu Tử Giang Hồ Hành
 110. Sắc Thành 2008 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Nhất Giới)
 111. Sắc Thành 2009 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Hai Giới)
 112. Sắc Thành 2011 Thử Kỳ Thịnh Sự Đồng Nhân Cải  Biên
 113. Sắc Thành 2011 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Tư Giới) (Ngụy)
 114. Sắc Thành 2013
 115. Sắc Thành 2013 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Sáu Giới)
 116. Sắc Thành 2014 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Bảy Giới) (Album)
 117. Sắc Thành 2015 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Tám Giới) (Album)
 118. Sắc Thành 2015 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Tám Giới) (Hội Sở)
 119. Sắc Thành 2015 Tuổi Trung Yêu Cầu Viết Bài
 120. Sắc Thành 2016 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài · Văn Tâm Điêu Long (Thứ Chín Giới) Album
 121. Sắc Thành 2017 Tuổi Trung Yêu Cầu Viết Bài — Võng Hồng
 122. Sắc Thành (Hội Sở) 2016 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài · Văn Tâm Điêu Long (Thứ Chín Giới) Album
 123. Sắc Thành (Ngụy) 2016 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài · Văn Tâm Điêu Long (Đệ Chín Giới)
 124. Sắc Thành Phong Lưu Hàn Bách Tác Phẩm Tập
 125. Sắc Thành Văn Tâm Điêu Long Thứ Năm Giới Thứ Sáu Tập
 126. Sắc Tiểu Thiên
 127. Sắc Tức Là Không
 128. Sắc Y Truyện
 129. Sách Kiếm Dài An
 130. Sách Mẫu Vi Hậu
 131. Sai Chỗ Lạc Đường
 132. Sai Dục Nhân Sinh
 133. Sai Vị Lạc Đường
 134. Sấm Vương Bảo Tàng Chi Mê
 135. Săn Bắn, Chế Ngự
 136. Săn Bắn Diễm Lữ Hành
 137. Săn Bắn Hoa Thành
 138. Săn Bắn Hương Quốc
 139. Săn Bắn Tươi Đẹp Lữ Hành
 140. Săn Đẹp Gió Trăng
 141. Săn Diễm Lữ Hành
 142. Săn Diễm Vô Song
 143. Săn Dục Ảo Mộng
 144. Săn Dục Đô Thị
 145. Săn Hoa Hậu Cung Truyền Kỳ
 146. Săn Hoa Thành
 147. Săn Hoa Vô Hạn Hậu Cung Truyền
 148. Săn Hương Nước
 149. Săn Mỹ Dâm Thuật Sư
 150. Săn Mỹ Dục Vọng Sư
 151. Săn Mỹ Hành Trình
 152. Săn Mỹ Hậu Cung Lộ
 153. Săn Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 154. Săn Mỹ Hương Dã Truyền Kỳ
 155. Săn Mỹ Ngọc Long
 156. Săn Mỹ Phong Vân Lục
 157. Săn Mỹ Phúc Truyện
 158. Săn Mỹ Thiên Hạ
 159. Săn Tình
 160. Săn Tình Vô Song
 161. Sân Trường
 162. Sân Trường Bạn Gái
 163. Sân Trường Kỳ Ba
 164. Sân Trường Lãng Đãng Sử
 165. Sân Trường Mật Bí
 166. Sân Trường Mỹ Nữ Hậu Cung Lục
 167. Sân Trường Phong Diệp Hồng
 168. Sân Trường Quần Phương Ký
 169. Sân Trường Thời Đại
 170. Sân Trường Tiêu Dao Hậu Cung Hệ Thống
 171. Sân Trường Tình Thánh
 172. Sân Trường Truyền Kỳ Công Tử
 173. Sàng Chỉ Bí Thuật : Hoang Thôn Nữ Nhân Phiếm Lạm Xuân Tình
 174. Sáng Kiếm
 175. Sáng Kiếm Tiền Truyện
 176. Sáng Sủa Thiếu Niên Gian Dâm Nhớ Chi Dị Giới Một Khẩu Súng
 177. Sáng Tạo Một Chồng Nhiều Vợ Gia Đình
 178. Sáng Thế Chi Tử Liệp Diễm Hành Trình
 179. Sáng Thế Dâm Thần
 180. Sáng Thế Kỷ Tiền Truyện: Đỉnh Băng Ma Yêu
 181. Sang Thế Thần Đích Nhật Thường
 182. Sáng Thế Thần Hằng Ngày
 183. Sao Đôi Tình Duyên
 184. Sáo Ngọc Bạch Mã
 185. Sáp Kiện Vô Địch
 186. Sát Nhân Quảng Cáo
 187. Sát Quỷ, Thống Khoái
 188. Sắt Thép Nam Là Như Thế Nào Luyện Thành
 189. Sát Thủ Diễm Phúc Hậu Cung Đô Thị Dục
 190. Sát Thủ Điên Phong
 191. Sát Thủ Đô Thị Hành
 192. Sáu Dấu Vết Chi Vạn Tông Chỉ Lên Trời Lục
 193. Sáu Hướng Yến Ca Được
 194. Sâu Khe Nước Chảy Hoa Dại Mị
 195. Sau Loan Thôn Đích Những Chuyện Kia Mà
 196. Sáu Tích Chi Vạn Tông Hướng Lên Trời Lục
 197. Sau Vịnh Thôn Cái Kia Chút Ít Công Việc
 198. Say Chẩm Giang Sơn
 199. Say Cười Nằm Hương Dã
 200. Say Mộng Nhân Gian
 201. Say Mỹ Muốn Võ Lâm
 202. Say Nằm Hoa Thơm Cỏ Lạ
 203. Say Nhan Hồng
 204. Shakugan Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 205. Shakugan Chi Campione
 206. Shakugan Chi Kanon
 207. Shakugan Tiền Truyện
 208. Shinichi Kudo Nhật Bản Hậu Cung
 209. Shinichi Kudo Tán Gái Ký
 210. Shokuhou Misaki Giá Trị
 211. Si Cẩu Hận
 212. Sĩ Đồ Quan Đạo
 213. Si Dục Thân Duyên
 214. Sỉ Mẫu
 215. Si Muốn Thân Duyên
 216. Sỉ Nhục Chi Giáo Dục Thực Tập
 217. Si Sắc: Tình Dây Dưa Nữ Lão Bản
 218. Sinh Cũng Hà Vui Mừng
 219. Sinh Diệc Hà Hoan
 220. Sinh Hóa Nguy Ky Trục Diễm Khúc
 221. Sinh Hoạt Đem Đến Cho Ta Biến Hóa
 222. Sinh Tài Hữu Đạo
 223. Sinh Vật Nguyên Trùng
 224. Sinh Viên Trao Đổi Bạn Gái 1
 225. Sinh Viên Trao Đổi Bạn Gái 2
 226. Siêu Cấp Bại Gia Tử
 227. Siêu Cấp Bảo An
 228. Siêu Cấp Cầm Thú
 229. Siêu Cấp Cao Thủ Diễm Ngộ Ký
 230. Siêu Cấp Cửa Hàng
 231. Siêu Cấp Dâm Dục Hệ Thống
 232. Siêu Cấp Dâm Ma Hệ Thống
 233. Siêu Cấp Đệ Tử
 234. Siêu Cấp Hệ Thống Tán Gái
 235. Siêu Cấp Hộ Hoa Bảo Tiêu
 236. Siêu Cấp Học Sinh Tiểu Hoa Khôi
 237. Siêu Cấp Loạn Luân Gia Đình
 238. Siêu Cấp Lưu Manh Chiến Thần
 239. Siêu Cấp Ma Thần Hệ Thống
 240. Siêu Cấp Mất Hồn
 241. Siêu Cấp Nam Nhân
 242. Siêu Cấp Nhẫn Giả
 243. Siêu Cấp Phá Gia Chi Tử
 244. Siêu Cấp Phao Nữu Hệ Thống
 245. Siêu Cấp Quan Mê
 246. Siêu Cấp Sát Thủ Tiếu Giai Nhân
 247. Siêu Cấp Sát Thủ Xinh Đẹp Giai Nhân
 248. Siêu Cấp Sưu Mỹ Nghi
 249. Siêu Cấp Sưu Quỷ Nghi
 250. Siêu Cấp Tà Ác Hệ Thống
 251. Siêu Cấp Tán Gái Hệ Thống
 252. Siêu Cấp Tán Gái Hệ Thống 2.0
 253. Siêu Cấp Thương Điếm
 254. Siêu Cấp Tính Nô Hệ Thống
 255. Siêu Cấp Tu Chân Cuồng Thiếu
 256. Siêu Cấp YY Hệ Thống
 257. Siêu Cực Phẩm Cuồng Thiểu
 258. Siêu Ma Truyền Thuyết
 259. Siêu Năng Phong Lưu Thiểu Gia
 260. Siêu Năng Tà Tôn
 261. Siêu Phàm Giả Du Hí
 262. Siêu Phàm Nhân Sinh
 263. Siêu Việt Tài Chính
 264. SIS Thầy Trò Dâm Loạn Album
 265. Slime Khế Ước Công Chủ
 266. Slime Thần Thánh Đàm
 267. SM GIRL
 268. SM Mỹ Nữ Ma Thuật Sư Tiếp Long Hệ Liệt
 269. SM Mỹ Nữ Nhà Ảo Thuật Chơi Đô-Mi-Nô Hàng Loạt
 270. SM Nhật Ký
 271. Sờ Cốt Sư Mùa Xuân
 272. Sợ Gì Phong Lưu
 273. Sợ Gì Phong Lưu : Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 274. Số Không Đao Truyền Kỳ
 275. Số Mã Bạo Long Chi Nghịch Chuyển Thì Không
 276. Số Mạng Nhà Tù
 277. Số Mạng Thiên Thần Hoang Dâm Lục
 278. Sở Yên Hoa Đào Loạn
 279. Soái Soái Tiểu Tử Chi Thiên Kiều Bách Mị
 280. Sói Chi Thiên Hạ
 281. Sợi Cỏ Nhật Ký Trưởng Thành
 282. Sói Đói Trong Đàn Tiểu Thịt Non
 283. Sói Dục Hậu Cung Phong Lưu Mộng
 284. Sói Dục Hiệu Trưởng
 285. Sói Nhà Khó Phòng: Cô Em Vợ Khó Cản Tỷ Phu Cám Dỗ
 286. Sói Săn Mồi
 287. Sói Tính Trưởng Thôn
 288. Sói Tru Ba Nước
 289. Soma 99 – Part 3
 290. SOME & SWING Chân Chính
 291. Sơn Ca Trang Lý Đích Nữ Nhân
 292. Sơn Ca Trong Trang Nữ Nhân
 293. Sơn Dã Hậu Cung
 294. Sơn Dã Thôn Sắc
 295. Sơn Dã Tình Khoản Nợ
 296. Sơn Dã Tình Loạn
 297. Sơn Dã Tình Trái
 298. Sơn Gian Liệp Diễm
 299. Sơn Hà Mỹ Nhân Đồ
 300. Sơn Hương Diễm Sự
 301. Son Lệ
 302. Sơn Liễu Thôn Đích Đào Hoa Thịnh Khai
 303. Sơn Liễu Thôn Đích Quả Phụ Tình Sử
 304. Sơn Lý Nhân Gia
 305. Son Son Môi Hệ Liệt
 306. Sơn Tặc Đoàn
 307. Sơn Thôn Dã Sự
 308. Sơn Thôn Đào Nguyên Ký
 309. Sơn Thôn Hậu Cung
 310. Sơn Thôn Làm Loạn
 311. Sơn Thôn Liệp Diễm
 312. Sơn Thôn Mỹ Sắc Chi Vi Tiểu Bảo
 313. Sơn Thôn Nhà Ga
 314. Sơn Thôn Như Thế Đa Kiều
 315. Sơn Thôn Phong Lưu
 316. Sơn Thôn Tị Nan Ký
 317. Sơn Thôn Tiểu Tử Cây Mận Mộc
 318. Sơn Thôn Tình Sự
 319. Sơn Trại Truyền Kỳ
 320. Sống Có Gì Vui
 321. Sống Cùng Biểu Tỷ
 322. Sống Cùng Vạn Tuế
 323. Sống Đan Lục
 324. Song Diện Ngọa Để
 325. Sóng Hiệp Đỗ Lạc Truyền Kỳ
 326. Sóng Kiếm Dâm Tâm
 327. Sống Lại Chi Mẹ Con Dạy Dỗ
 328. Sống Lại Chi Nữ Diễn Viên Đế Quốc
 329. Sống Lại Đỉnh Phúc Đắt Vòng
 330. Sống Lại Giàu Sang Công Tử
 331. Sống Lại Làm Bát Linh Niên Đại
 332. Sống Lại Làm Đô Thị Hậu Cung Hành Trình
 333. Sống Lại Làm Màu Đỏ Hoàn Khố
 334. Sống Lại Làm Phong Lưu Thiên Hạ Hành
 335. Sống Lại Làm Tà Ác Thiên Tài
 336. Sống Lại Làm Tâm Động
 337. Sống Lại Mỹ Nữ Lược Đoạt Giả
 338. Sống Lại Năm 80
 339. Song Mặt Nằm Vùng
 340. Song Ngoạn Ký
 341. Sóng Phụ Tranh Giành Tươi Đẹp
 342. Sông Quê Mùa Nước Lũ
 343. Song Song Thế Giới Kiếm Hồ Sơn Trang
 344. Sóng Sử
 345. Song Thành Thánh Chủ
 346. Song Tinh Ký
 347. Song Tinh Tình Duyên
 348. Song Trọng Khoái Cảm
 349. Song Tu Cao Thủ Tại Hoa Đô
 350. Soumia Hành Khúc
 351. Starcraft Khiêu Chiến Vũ Trụ
 352. Stars Hậu Cung (Bản Cũ)
 353. Sử Lai Mỗ Khế Ước Công Chủ
 354. Sử Lai Mỗ Thần Thánh Đàm
 355. Sư Mẫu Xin Dừng Bước
 356. Sư Nương Chính Là Hấp Dẫn
 357. Sư Nương Thỉnh Lưu Bộ
 358. Sư Nương Xinh Đẹp Của Ta
 359. Sư Phụ Của Ta Đẹp Như Yêu
 360. Sư Phụ Của Ta Là Hoàng Dung
 361. Sư Phụ Của Ta Là Tiểu Long Nữ
 362. Sư Phụ Cuối Cùng Một Người Đệ Tử
 363. Sư Phụ Đích Tối Hậu Nhất Cá Đệ Tử
 364. Sư Phụ Không Cần A
 365. Sư Phụ Nha Đầu Ngốc
 366. Sư Sinh Dâm Loạn Album
 367. Sử Thượng Tối Dâm Hôn Lễ
 368. Sử Thượng Tối Ngưu Hái Hoa Tặc
 369. Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
 370. Sự Vui Mừng Tươi Đẹp Mỹ Lục
 371. Suất Suất Tiểu Tử Chi Thiên Kiều Bách Mị
 372. Súng Ngắm Mụ Mụ
 373. Sủng Vật Tiểu Tinh Linh Chi Tả Luân Nhãn Truyền Kỳ
 374. Sương Chiều Ngưng Hương
 375. Sướng Chơi Tận Thế Mỹ Nữ
 376. Sướng Ngoạn Mạt Thế Mỹ Nữ
 377. Sụp Đổ Thánh Nữ
 378. Super Man
 379. Sửu Văn
 380. Suy Tiên Truyền Thuyết
 381. Sỹ Đồ Phong Lưu

Add Comment