1. Sa Đọa Cảnh Sát
 2. Sa Đọa Nhân Sinh
 3. Sa Đọa Tro Bụi
 4. Sa Vào Dâm Dục Thân Thể Mềm Mại
 5. Sắc Cấm
 6. Sắc Cướp – Nữ Cảnh Sát Dâm Mộng
 7. Sắc Đẹp
 8. Sắc Đẹp Khôn Cùng
 9. Sắc Dụ
 10. Sắc Dục Giáo Sư Candy
 11. Sắc Dục Ma Vương
 12. Sắc Dục Tu Chân Ngoạn Thiên Hạ
 13. Sắc Gian Đạo
 14. Sắc Giới Chỉ – Tứ Hợp
 15. Sắc Giới Chi Dương Môn Bí Sử
 16. Sắc Giới Chí Tôn
 17. Sắc Hiệp 1
 18. Sắc Hiệp 2
 19. Sắc Hiệp 3
 20. Sắc Hiệp 4
 21. Sắc Hiệp 5
 22. Sắc Hiệp 6
 23. Sắc Hiệp 7
 24. Sắc Hiệp 8
 25. Sắc Hiệp 9
 26. Sắc Hiệp 10
 27. Sắc Hiệp 11
 28. Sắc Hiệp 12
 29. Sắc Hiệp 13
 30. Sắc Hiệp 14
 31. Sắc Hiệp 15
 32. Sắc Hiệp 16
 33. Sắc Hiệp 17
 34. Sắc Hiệp 18
 35. Sắc Hiệp 19
 36. Sắc Hiệp 20
 37. Sắc Hiệp 21
 38. Sắc Hiệp 22
 39. Sắc Hiệp 23
 40. Sắc Hiệp 24
 41. Sắc Hiệp 25
 42. Sắc Hiệp 26
 43. Sắc Hiệp 27
 44. Sắc Hiệp 28
 45. Sắc Hiệp 29
 46. Sắc Hiệp 30
 47. Sắc Hiệp 31
 48. Sắc Hiệp 32
 49. Sắc Hiệp 33
 50. Sắc Hiệp 34
 51. Sắc Hiệp 35
 52. Sắc Hiệp 36
 53. Sắc Hiệp 37
 54. Sắc Hiệp 38
 55. Sắc Hiệp 39
 56. Sắc Hiệp 40
 57. Sắc Hiệp 41
 58. Sắc Hiệp 42
 59. Sắc Hiệp 43
 60. Sắc Hiệp 44
 61. Sắc Hiệp 45
 62. Sắc Hiệp 46
 63. Sắc Hiệp 47
 64. Sắc Hiệp 48
 65. Sắc Hiệp 49
 66. Sắc Hiệp 50
 67. Sắc Hiệp 51
 68. Sắc Hiệp 52
 69. Sắc Hiệp 53
 70. Sắc Hiệp 54
 71. Sắc Hiệp 55
 72. Sắc Hiệp 56
 73. Sắc Hiệp 57
 74. Sắc Hiệp 58
 75. Sắc Hiệp 59
 76. Sắc Hiệp 60
 77. Sắc Hiệp 61
 78. Sắc Hiệp 62
 79. Sắc Hiệp 63
 80. Sắc Hiệp 64
 81. Sắc Hiệp 65
 82. Sắc Hiệp 66
 83. Sắc Hiệp 67
 84. Sắc Hiệp 68
 85. Sắc Hiệp 69
 86. Sắc Hiệp 70
 87. Sắc Hương Hạo Kiếp
 88. Sắc Hương Xạ Điêu
 89. Sắc Hữu Phách Tam Quốc
 90. Sắc Kiếp – Nữ Cảnh Sát Dâm Mộng
 91. Sắc Lão Đầu Hậu Cung
 92. Sắc Lão Nhân Hậu Cung
 93. Sắc Ma
 94. Sắc Ma Đạo Sư
 95. Sắc Ma Ma Dục Ngàn Năm
 96. Sắc Màu Rực Rỡ
 97. Sắc Muốn Ma Vương
 98. Sắc Nữ
 99. Sắc Nước Hương Trời
 100. Sắc Sắc Bạch Si
 101. Sắc Sắc Ngu Ngốc
 102. Sắc Thành 2008 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Nhất Giới)
 103. Sắc Thành 2009 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Hai Giới)
 104. Sắc Thành 2011 Thử Kỳ Thịnh Sự Đồng Nhân Cải  Biên
 105. Sắc Thành 2011 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Tư Giới) (Ngụy)
 106. Sắc Thành 2013
 107. Sắc Thành 2013 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Sáu Giới)
 108. Sắc Thành 2014 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Bảy Giới) (Album)
 109. Sắc Thành 2015 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Tám Giới) (Album)
 110. Sắc Thành 2015 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài – Văn Tâm Điêu Long (Thứ Tám Giới) (Hội Sở)
 111. Sắc Thành 2015 Tuổi Trung Yêu Cầu Viết Bài
 112. Sắc Thành 2016 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài · Văn Tâm Điêu Long (Thứ Chín Giới) Album
 113. Sắc Thành 2017 Tuổi Trung Yêu Cầu Viết Bài — Võng Hồng
 114. Sắc Thành (Hội Sở) 2016 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài · Văn Tâm Điêu Long (Thứ Chín Giới) Album
 115. Sắc Thành (Ngụy) 2016 Tuổi Mạt Yêu Cầu Viết Bài · Văn Tâm Điêu Long (Đệ Chín Giới)
 116. Sắc Thành Văn Tâm Điêu Long Thứ Năm Giới Thứ Sáu Tập
 117. Sắc Y Truyện
 118. Sách Kiếm Dài An
 119. Sách Mẫu Vi Hậu
 120. Sai Chỗ Lạc Đường
 121. Sai Dục Nhân Sinh
 122. Sai Vị Lạc Đường
 123. Sấm Vương Bảo Tàng Chi Mê
 124. Săn Bắn, Chế Ngự
 125. Săn Bắn Diễm Lữ Hành
 126. Săn Bắn Hoa Thành
 127. Săn Bắn Hương Quốc
 128. Săn Bắn Tươi Đẹp Lữ Hành
 129. Săn Diễm Lữ Hành
 130. Săn Dục Ảo Mộng
 131. Săn Dục Đô Thị
 132. Săn Hoa Hậu Cung Truyền Kỳ
 133. Săn Hoa Thành
 134. Săn Hoa Vô Hạn Hậu Cung Truyền
 135. Săn Hương Nước
 136. Săn Mỹ Dâm Thuật Sư
 137. Săn Mỹ Dục Vọng Sư
 138. Săn Mỹ Hành Trình
 139. Săn Mỹ Hậu Cung Truyền Kỳ
 140. Săn Mỹ Hương Dã Truyền Kỳ
 141. Săn Mỹ Ngọc Long
 142. Săn Mỹ Phong Vân Lục
 143. Săn Mỹ Phúc Truyện
 144. Săn Mỹ Thiên Hạ
 145. Săn Tình
 146. Săn Tình Vô Song
 147. Sân Trường
 148. Sân Trường Bạn Gái
 149. Sân Trường Kỳ Ba
 150. Sân Trường Lãng Đãng Sử
 151. Sân Trường Mật Bí
 152. Sân Trường Mỹ Nữ Hậu Cung Lục
 153. Sân Trường Phong Diệp Hồng
 154. Sân Trường Thời Đại
 155. Sân Trường Tiêu Dao Hậu Cung Hệ Thống
 156. Sân Trường Tình Thánh
 157. Sân Trường Truyền Kỳ Công Tử
 158. Sàng Chỉ Bí Thuật : Hoang Thôn Nữ Nhân Phiếm Lạm Xuân Tình
 159. Sáng Kiếm
 160. Sáng Kiếm Tiền Truyện
 161. Sáng Sủa Thiếu Niên Gian Dâm Nhớ Chi Dị Giới Một Khẩu Súng
 162. Sáng Tạo Một Chồng Nhiều Vợ Gia Đình
 163. Sáng Thế Chi Tử Liệp Diễm Hành Trình
 164. Sáng Thế Kỷ Tiền Truyện: Đỉnh Băng Ma Yêu
 165. Sang Thế Thần Đích Nhật Thường
 166. Sáng Thế Thần Hằng Ngày
 167. Sao Đôi Tình Duyên
 168. Sáo Ngọc Bạch Mã
 169. Sáp Kiện Vô Địch
 170. Sát Nhân Quảng Cáo
 171. Sát Quỷ, Thống Khoái
 172. Sắt Thép Nam Là Như Thế Nào Luyện Thành
 173. Sát Thủ Diễm Phúc Hậu Cung Đô Thị Dục
 174. Sát Thủ Điên Phong
 175. Sát Thủ Đô Thị Hành
 176. Sáu Hướng Yến Ca Được
 177. Sâu Khe Nước Chảy Hoa Dại Mị
 178. Sau Loan Thôn Đích Những Chuyện Kia Mà
 179. Sau Vịnh Thôn Cái Kia Chút Ít Công Việc
 180. Say Cười Nằm Hương Dã
 181. Say Mộng Nhân Gian
 182. Say Mỹ Muốn Võ Lâm
 183. Say Nằm Hoa Thơm Cỏ Lạ
 184. Say Nhan Hồng
 185. Shakugan Chi Nguyên Tội Phủ Xuống
 186. Shakugan Chi Campione
 187. Shakugan Chi Kanon
 188. Shakugan Tiền Truyện
 189. Shinichi Kudo Nhật Bản Hậu Cung
 190. Shinichi Kudo Tán Gái Ký
 191. Shokuhou Misaki Giá Trị
 192. Sỉ Nhục Chi Giáo Dục Thực Tập
 193. Si Cẩu Hận
 194. Si Sắc: Tình Dây Dưa Nữ Lão Bản
 195. Sinh Cũng Hà Vui Mừng
 196. Sinh Diệc Hà Hoan
 197. Sinh Hóa Nguy Ky Trục Diễm Khúc
 198. Sinh Hoạt Đem Đến Cho Ta Biến Hóa
 199. Sinh Vật Nguyên Trùng
 200. Sinh Viên Trao Đổi Bạn Gái 1
 201. Sinh Viên Trao Đổi Bạn Gái 2
 202. Siêu Cấp Bại Gia Tử
 203. Siêu Cấp Bảo An
 204. Siêu Cấp Cầm Thú
 205. Siêu Cấp Cao Thủ Diễm Ngộ Ký
 206. Siêu Cấp Cửa Hàng
 207. Siêu Cấp Dâm Dục Hệ Thống
 208. Siêu Cấp Dâm Ma Hệ Thống
 209. Siêu Cấp Đệ Tử
 210. Siêu Cấp Hệ Thống Tán Gái
 211. Siêu Cấp Hộ Hoa Bảo Tiêu
 212. Siêu Cấp Học Sinh Tiểu Hoa Khôi
 213. Siêu Cấp Lưu Manh Chiến Thần
 214. Siêu Cấp Ma Thần Hệ Thống
 215. Siêu Cấp Nam Nhân
 216. Siêu Cấp Nhẫn Giả
 217. Siêu Cấp Phá Gia Chi Tử
 218. Siêu Cấp Phao Nữu Hệ Thống
 219. Siêu Cấp Quan Mê
 220. Siêu Cấp Sưu Mỹ Nghi
 221. Siêu Cấp Sưu Quỷ Nghi
 222. Siêu Cấp Tà Ác Hệ Thống
 223. Siêu Cấp Tán Gái Hệ Thống
 224. Siêu Cấp Tán Gái Hệ Thống 2.0
 225. Siêu Cấp Tu Chân Cuồng Thiếu
 226. Siêu Cấp YY Hệ Thống
 227. Siêu Cực Phẩm Cuồng Thiểu
 228. Siêu Ma Truyền Thuyết
 229. Siêu Năng Phong Lưu Thiểu Gia
 230. Siêu Năng Tà Tôn
 231. Siêu Phàm Giả Du Hí
 232. Siêu Phàm Nhân Sinh
 233. SIS Thầy Trò Dâm Loạn Album
 234. Slime Khế Ước Công Chủ
 235. Slime Thần Thánh Đàm
 236. SM GIRL
 237. SM Mỹ Nữ Ma Thuật Sư Tiếp Long Hệ Liệt
 238. SM Mỹ Nữ Nhà Ảo Thuật Chơi Đô-Mi-Nô Hàng Loạt
 239. SM Nhật Ký
 240. Sờ Cốt Sư Mùa Xuân
 241. Sợ Gì Phong Lưu
 242. Sợ Gì Phong Lưu : Liên Lụy Mỹ Nữ Thị Trưởng
 243. Số Mạng Nhà Tù
 244. Số Mạng Thiên Thần Hoang Dâm Lục
 245. Sở Yên Hoa Đào Loạn
 246. Sói Chi Thiên Hạ
 247. Sói Dục Hiệu Trưởng
 248. Sói Nhà Khó Phòng: Cô Em Vợ Khó Cản Tỷ Phu Cám Dỗ
 249. Sói Săn Mồi
 250. Sói Tru Ba Nước
 251. Soma 99 – Part 3
 252. SOME & SWING Chân Chính
 253. Sơn Ca Trang Lý Đích Nữ Nhân
 254. Sơn Ca Trong Trang Nữ Nhân
 255. Sơn Dã Hậu Cung
 256. Sơn Dã Thôn Sắc
 257. Sơn Dã Tình Khoản Nợ
 258. Sơn Dã Tình Loạn
 259. Sơn Dã Tình Trái
 260. Sơn Gian Liệp Diễm
 261. Sơn Hà Mỹ Nhân Đồ
 262. Sơn Hương Diễm Sự
 263. Son Lệ
 264. Sơn Liễu Thôn Đích Đào Hoa Thịnh Khai
 265. Sơn Liễu Thôn Đích Quả Phụ Tình Sử
 266. Sơn Lý Nhân Gia
 267. Son Son Môi Hệ Liệt
 268. Sơn Tặc Đoàn
 269. Sơn Thôn Dã Sự
 270. Sơn Thôn Đào Nguyên Ký
 271. Sơn Thôn Hậu Cung
 272. Sơn Thôn Làm Loạn
 273. Sơn Thôn Liệp Diễm
 274. Sơn Thôn Mỹ Sắc Chi Vi Tiểu Bảo
 275. Sơn Thôn Nhà Ga
 276. Sơn Thôn Như Thế Đa Kiều
 277. Sơn Thôn Phong Lưu
 278. Sơn Thôn Tiểu Tử Cây Mận Mộc
 279. Sơn Thôn Tình Sự
 280. Sơn Trại Truyền Kỳ
 281. Sống Có Gì Vui
 282. Sống Cùng Biểu Tỷ
 283. Sống Cùng Vạn Tuế
 284. Sống Đan Lục
 285. Song Diện Ngọa Để
 286. Sóng Hiệp Đỗ Lạc Truyền Kỳ
 287. Sống Lại Chi Mẹ Con Dạy Dỗ
 288. Sống Lại Chi Nữ Diễn Viên Đế Quốc
 289. Sống Lại Đỉnh Phúc Đắt Vòng
 290. Sống Lại Giàu Sang Công Tử
 291. Sống Lại Làm Bát Linh Niên Đại
 292. Sống Lại Làm Phong Lưu Thiên Hạ Hành
 293. Sống Lại Làm Tà Ác Thiên Tài
 294. Sống Lại Làm Tâm Động
 295. Sống Lại Mỹ Nữ Lược Đoạt Giả
 296. Sống Lại Năm 80
 297. Song Mặt Nằm Vùng
 298. Song Ngoạn Ký
 299. Sóng Phụ Tranh Giành Tươi Đẹp
 300. Sông Quê Mùa Nước Lũ
 301. Song Song Thế Giới Kiếm Hồ Sơn Trang
 302. Sóng Sử
 303. Song Thành Thánh Chủ
 304. Song Tinh Ký
 305. Song Tinh Tình Duyên
 306. Song Trọng Khoái Cảm
 307. Song Tu Cao Thủ Tại Hoa Đô
 308. Soumia Hành Khúc
 309. Stars Hậu Cung (Bản Cũ)
 310. Sử Lai Mỗ Khế Ước Công Chủ
 311. Sử Lai Mỗ Thần Thánh Đàm
 312. Sư Nương Chính Là Hấp Dẫn
 313. Sư Nương Xinh Đẹp Của Ta
 314. Sư Phụ Của Ta Đẹp Như Yêu
 315. Sư Phụ Của Ta Là Hoàng Dung
 316. Sư Phụ Của Ta Là Tiểu Long Nữ
 317. Sư Phụ Không Cần A
 318. Sư Phụ Nha Đầu Ngốc
 319. Sư Sinh Dâm Loạn Album
 320. Sử Thượng Tối Dâm Hôn Lễ
 321. Sử Thượng Tối Ngưu Hái Hoa Tặc
 322. Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
 323. Sự Vui Mừng Tươi Đẹp Mỹ Lục
 324. Suất Suất Tiểu Tử Chi Thiên Kiều Bách Mị
 325. Súng Ngắm Mụ Mụ
 326. Sủng Vật Tiểu Tinh Linh Chi Tả Luân Nhãn Truyền Kỳ
 327. Sương Chiều Ngưng Hương
 328. Sướng Chơi Tận Thế Mỹ Nữ
 329. Sướng Ngoạn Mạt Thế Mỹ Nữ
 330. Sụp Đổ Thánh Nữ
 331. Super Man
 332. Sửu Văn
 333. Suy Tiên Truyền Thuyết
 334. Sỹ Đồ Phong Lưu

Add Comment