1. Y Đạo Hoa Đồ
 2. Y Đạo Quan Đồ
 3. Y Đạo Tinh Đồ
 4. Y Dục Hậu Cung Lục
 5. Y Dục Phong Lưu Hậu Cung Lục
 6. Y Giả Phong Lưu
 7. Y Giả Phong Lưu (Internet phiên bản)
 8. Y Hanh
 9. Y Hanh Phong Lưu
 10. Y Hừ
 11. Y Hừ Phong Lưu
 12. Ý Loạn Thiên Hạ
 13. Y Muốn Phong Lưu Hậu Cung Lục
 14. Ý Nghĩ Kỳ Lạ
 15. Y Quan Cầm Thú
 16. Ý Râm Vạn Tuế
 17. Y Sắc Chức Tràng: Phụ Sản Khoa
 18. Y Tá Dâm Mộng
 19. Y Tế Sở Âm Mưu
 20. Y Thần Lý Thập Trân
 21. Y Thánh Diễm Ngộ Ký
 22. Y Thế Vô Song
 23. Ỷ Thiên Diễm Phúc Truyền Kỳ
 24. Ỷ Thiên Đồ Long Biệt Truyện
 25. Ỷ Thiên Đồ Long Chi Liệp Diễm Phong Lưu
 26. Ỷ Thiên Đồ Long Chi Nhâm Tiêu Diêu
 27. Ỷ Thiên Đồ Long Chi Phong Thần Truyền Kỳ
 28. Ỷ Thiên Đồ Long Đoạt Diễm Ký
 29. Ỷ Thiên Đồ Long Đừng Ký
 30. Ỷ Thiên Đồ Long Hậu Truyền Chi Bi Thảm Giang Hồ
 31. Ỷ Thiên Đồ Long Ký (Đã Lớn Bản)
 32. Ỷ Thiên Đồ Long Ký (H Bản)
 33. Ỷ Thiên Đồ Long Ký H Bản Hệ Liệt
 34. Ỷ Thiên Đồ Long Ký (Sửa Chữa Bản)
 35. Ỷ Thiên Đồ Long Xoay Ngược Ký
 36. Ỷ Thiên Đồ Long Xuyên Việt
 37. Ỷ Thiên Độc Long Ký
 38. Ỷ Thiên Hậu Cung
 39. Ỷ Thiên Hậu Cung Phong Vân
 40. Ỷ Thiên Liệp Diễm Hành
 41. Ỷ Thiên Một Cái Cải Biên
 42. Ỷ Thiên Nhậm Mĩ Hành
 43. Ỷ Thiên Phúc Vũ Đại Đường Chi Nhâm Tiêu Diêu
 44. Ỷ Thiên Thần Điêu
 45. Ỷ Thiên Thư Mỹ Hành
 46. Y Thống Giang Sơn
 47. Y Tuần Viên Giống Như Sân Trường
 48. Y Viện Dích Na Ta Sự
 49. Y Viện Lý Dục Ngược Thịnh Yến
 50. Y Viện Viện Trường Đích Khoái Nhạc
 51. Yêm Môn Thôn Đích Hoa Hoa Sự
 52. Yên Chi Khẩu Hồng
 53. Yên Chi Khẩu Hồng Hệ Liệt
 54. Yến Song Phi
 55. Yên Vân Lục
 56. Yêu Bàng Hoàng
 57. Yêu Bờ Bên Kia
 58. Yêu Cơ
 59. Yêu Cười Nữ Hài
 60. Yêu Dâm Học Viên Chi NTR Câu Lạc Bộ
 61. Yêu Dâm Kiếm Cơ Truyện
 62. Yêu Đạo Đô Thị Hậu Cung 
 63. Yêu Đao Ký
 64. Yêu Đạo Thân Công Báo
 65. Yêu Diễm Hoa Tùng
 66. Yêu Đỏ Mặt Đích Nhạc Mẫu
 67. Yêu Dục Thanh Xuân
 68. Yêu Đường Tắt Vắng Vẻ
 69. Yêu Đương Vụng Trộm Công Tử Nhật Nguyệt Minh
 70. Yêu Đương Vụng Trộm Tầm Hoan
 71. Yêu Đương Vụng Trộm Trùm
 72. Yêu Gian Đạo
 73. Yêu Hận Đan Vào, Liều Chết Dây Dưa
 74. Yêu Hạnh Phúc
 75. Yêu Không Đến Muốn Trộm
 76. Yêu Linh Sư
 77. Yêu Ma Quỷ Quái Đại Liên Minh – Quái Dị Thế Giới Đệ Lục Thiên 《 Ma, Đạo 》
 78. Yêu Mãn Giang Thành
 79. Yêu Mẫu Mật Ngữ
 80. Yêu Mẹ Giá Cao
 81. Yêu Mến Mỹ Nữ Thiếu Phụ
 82. Yêu Mến Sư Nương Đích Sàng
 83. Yêu Mến Dì Nhỏ
 84. Yêu Miệt Nữ Hoàng Hậu Cung Ti Nô
 85. Yêu Muốn Dung Tình
 86. Yêu Nàng Đồng Thời Yêu Mụ Mụ Của Nàng
 87. Yêu Nếu Sặc Sở
 88. Yêu Nghiệt
 89. Yêu Nghiệt Diễm Sắc
 90. Yêu Nghiệt Đồng Cư
 91. Yêu Nghiệt Tiên Cung Diễm Truyện
 92. Yếu Nhập Danh Giáo! Duy Hữu Phụng Hiến Nhục Thể
 93. Yêu Nữ Ép Nước
 94. Yêu Nữ Học Viên II
 95. Yêu Nữ Trá Nước (Trá Tinh Văn)
 96. Yêu Nữ Trá Trấp
 97. Yêu Ở Trường Hoa Ở Chung Khi
 98. Yêu Sắc Mị Quỷ
 99. Yêu Say Đắm Thục Phụ Nhân Sinh
 100. Yêu Say Đắm Tiểu Lỵ Nhi
 101. Yêu Tại Đại Học Chi Hoa Hồng
 102. Yêu Thần Chi Truyền Kỳ
 103. Yêu Thú Triệu Hoán Sư
 104. Yêu Thượng Chủ Tịch Phu Nhân
 105. Yêu Tinh Giống Như Vương Phi
 106. Yêu Tức Như Mộng
 107. Yêu Tuế Tương Nguyệt
 108. Yêu Tuổi Tương Tháng
 109. Yêu Vô Giới
 110. Yêu Xấu Hổ Nhạc Mẫu
 111. Yêu Yêu
 112. Yin Huyệt Mỹ Nữ
 113. YIN Phách Vương Truyện Thuyết
 114. Yô-Ga Lão Sư Mụ Mụ
 115. Yukizome Phiêu Chu
 116. YY Lộc Đỉnh Ký
 117. YY Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Chi Long Đằng Tam Giới Ngạo Quần Thư

Add Comment