1. Y Đạo Hoa Đồ
 2. Y Đạo Tinh Đồ
 3. Y Dục Hậu Cung Lục
 4. Y Dục Phong Lưu Hậu Cung Lục
 5. Y Giả Phong Lưu
 6. Y Giả Phong Lưu (Internet phiên bản)
 7. Y Hừ
 8. Y Hừ Phong Lưu
 9. Ý Loạn Thiên Hạ
 10. Y Muốn Phong Lưu Hậu Cung Lục
 11. Ý Nghĩ Kỳ Lạ
 12. Ý Râm Vạn Tuế
 13. Y Sắc Chức Tràng: Phụ Sản Khoa
 14. Y Tá Dâm Mộng
 15. Y Tế Sở Âm Mưu
 16. Y Thần Lý Thập Trân
 17. Y Thánh Diễm Ngộ Ký
 18. Y Thế Vô Song
 19. Ỷ Thiên Diễm Phúc Truyền Kỳ
 20. Ỷ Thiên Đồ Long Biệt Truyện
 21. Ỷ Thiên Đồ Long Chi Liệp Diễm Phong Lưu
 22. Ỷ Thiên Đồ Long Chi Nhâm Tiêu Diêu
 23. Ỷ Thiên Đồ Long Chi Phong Thần Truyền Kỳ
 24. Ỷ Thiên Đồ Long Đoạt Diễm Ký
 25. Ỷ Thiên Đồ Long Đừng Ký
 26. Ỷ Thiên Đồ Long Hậu Truyền Chi Bi Thảm Giang Hồ
 27. Ỷ Thiên Đồ Long Ký (Đã Lớn Bản)
 28. Ỷ Thiên Đồ Long Ký (H Bản)
 29. Ỷ Thiên Đồ Long Ký H Bản Hệ Liệt
 30. Ỷ Thiên Đồ Long Ký (Sửa Chữa Bản)
 31. Ỷ Thiên Đồ Long Xoay Ngược Ký
 32. Ỷ Thiên Đồ Long Xuyên Việt
 33. Ỷ Thiên Độc Long Ký
 34. Ỷ Thiên Hậu Cung
 35. Ỷ Thiên Hậu Cung Phong Vân
 36. Ỷ Thiên Liệp Diễm Hành
 37. Ỷ Thiên Một Cái Cải Biên
 38. Ỷ Thiên Nhậm Mĩ Hành
 39. Ỷ Thiên Phúc Vũ Đại Đường Chi Nhâm Tiêu Diêu
 40. Ỷ Thiên Thần Điêu
 41. Ỷ Thiên Thư Mỹ Hành
 42. Y Tuần Viên Giống Như Sân Trường
 43. Y Viện Lý Dục Ngược Thịnh Yến
 44. Y Viện Viện Trường Đích Khoái Nhạc
 45. Yêm Môn Thôn Đích Hoa Hoa Sự
 46. Yên Chi Khẩu Hồng
 47. Yên Chi Khẩu Hồng Hệ Liệt
 48. Yến Song Phi
 49. Yên Vân Lục
 50. Yêu Bờ Bên Kia
 51. Yêu Cơ
 52. Yêu Dâm Học Viên Chi NTR Câu Lạc Bộ
 53. Yêu Dâm Kiếm Cơ Truyện
 54. Yêu Đạo Đô Thị Hậu Cung 
 55. Yêu Đao Ký
 56. Yêu Đạo Thân Công Báo
 57. Yêu Diễm Hoa Tùng
 58. Yêu Đỏ Mặt Đích Nhạc Mẫu
 59. Yêu Dục Thanh Xuân
 60. Yêu Đường Tắt Vắng Vẻ
 61. Yêu Đương Vụng Trộm Công Tử Nhật Nguyệt Minh
 62. Yêu Đương Vụng Trộm Tầm Hoan
 63. Yêu Đương Vụng Trộm Trùm
 64. Yêu Gian Đạo
 65. Yêu Hận Đan Vào, Liều Chết Dây Dưa
 66. Yêu Hạnh Phúc
 67. Yêu Không Đến Muốn Trộm
 68. Yêu Linh Sư
 69. Yêu Ma Quỷ Quái Đại Liên Minh – Quái Dị Thế Giới Đệ Lục Thiên 《 Ma, Đạo 》
 70. Yêu Mãn Giang Thành
 71. Yêu Mẫu Mật Ngữ
 72. Yêu Mẹ Giá Cao
 73. Yêu Mến Mỹ Nữ Thiếu Phụ
 74. Yêu Mến Sư Nương Đích Sàng
 75. Yêu Mến Dì Nhỏ
 76. Yêu Miệt Nữ Hoàng Hậu Cung Ti Nô
 77. Yêu Muốn Dung Tình
 78. Yêu Nàng Đồng Thời Yêu Mụ Mụ Của Nàng
 79. Yêu Nghiệt Diễm Sắc
 80. Yêu Nghiệt Đồng Cư
 81. Yêu Nghiệt Tiên Cung Diễm Truyện
 82. Yếu Nhập Danh Giáo! Duy Hữu Phụng Hiến Nhục Thể
 83. Yêu Nữ Ép Nước
 84. Yêu Nữ Học Viên II
 85. Yêu Nữ Trá Nước (Trá Tinh Văn)
 86. Yêu Nữ Trá Trấp
 87. Yêu Ở Trường Hoa Ở Chung Khi
 88. Yêu Sắc Mị Quỷ
 89. Yêu Say Đắm Tiểu Lỵ Nhi
 90. Yêu Tại Đại Học Chi Hoa Hồng
 91. Yêu Thần Chi Truyền Kỳ
 92. Yêu Thú Triệu Hoán Sư
 93. Yêu Thượng Chủ Tịch Phu Nhân
 94. Yêu Tinh Giống Như Vương Phi
 95. Yêu Tức Như Mộng
 96. Yêu Tuế Tương Nguyệt
 97. Yêu Tuổi Tương Tháng
 98. Yêu Xấu Hổ Nhạc Mẫu
 99. Yêu Yêu
 100. Yin Huyệt Mỹ Nữ
 101. YIN Phách Vương Truyện Thuyết
 102. YY Lộc Đỉnh Ký

Add Comment