Thiên Long Chi Ta Là Đại Lý Vương Tử

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C255)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Phong Nhưng, cái này hệ tiếng Trung tài tử từ nhỏ bị người nhà khi dễ, cô linh phiêu bạt, phẫn thế nhanh tục, có tài nhược không làm, trực giác chính mình có người sinh không có đường ra.

Hắn yêu thích qua, vậy mà thích càng sâu, thương càng nặng, đương yêu thích lấy đích nhân đối với hắn thuyết chia tay chi tế, đang lúc mờ mịt, chuyển kiếp kỳ ngộ bất kỳ tới, khiến hắn thành sống lại trào lưu trung đích một thành viên, chuyển kiếp đến 《 Thiên Long Bát Bộ 》 sau thời đại.

Quần hùng bội xuất niên đại, Liêu Quốc thực lực suy yếu, Nữ Chân quật khởi, phồn hoa Đại Tống Trọng Văn Khinh Võ, ca múa…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment