Thiên Luân

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ngày Luân
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 天伦 

Tác giả: Tiểu Dã Lang (小野狼) Small Wolf
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Thiên Luân
Xếp hạng: 3/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment