Thiên Nhai Trăng Sáng Đa Tình Đao

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ma Nữ Cám Dỗ
Thiên Nhai Minh Nguyệt Đa Tình Đao

Tình trạng: Nguyên Bản (C110)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Phù Sinh Giống Như Mộng (浮生如梦)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái thế kỷ hai mươi mốt nam điểu tơ, xuyên việt đã đến Cổ Long võ hiệp trong thế giới, từ nay về sau, đã bắt đầu săn đuổi giang sơn cùng mỹ nhân hương thơm tươi đẹp lữ.

Võ lâm đệ nhất Nữ Gia Cát trăng sáng tâm, tự số cay hoa tồi tay chu đình, võ lâm thế gia chi nữ họ Nam Cung linh, khăng khít địa ngục Ma giáo công chúa hoa râm phượng, âm tàn Dương phu nhân, trời cao chi đỉnh trăng lạnh lưu tinh, vô số mỹ nhân, đều từng cái đầu nhập vào ngực của hắn.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment