Thiết Huyết Hắc Kỳ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tình trạng: Nguyên Bản (C017)
Tên tiếng trung: 铁血黑旗

Tác giả: Moonwolf
Xích Sắc Hỏa Diễm (赤色火焰)
Text:
 Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment