Thiếu Long Thiên Không

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q01 C043)
Tên tiếng trung: 少龙天空

Tác giả: Wtw1974
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Không phải Long Thiên vừa xuyên việt về đến cổ đại Thiên Địa, mà là anh hùng mỹ nữ xuyên việt đi tới hiện đại thế giới; Long Thiên vừa như thế nào Quách Tĩnh Dương Quá Đoàn Dự Trương Vô Kỵ Lệnh Hồ Xung Lãng Phiên Vân Lý Tầm Hoan Văn Thái Lai Wesley các loại phần đông anh hùng trong đoạt tận danh tiếng trở thành lãnh tụ?

Hắn thì như thế nào tại Hoàng Dung Mục Niệm Từ Tiểu Long Nữ Vương Ngữ Yên Lạc Băng Lâm Thi Âm Kỷ Yên Nhiên Cầm thanh Bạch Tố Trinh nói tĩnh am các loại:đợi phần đông trong mỹ nữ như cá gặp nước cưu chiếm thước sào?

Mới lối suy nghĩ, mỹ diệu tình tiết, đô thị sinh hoạt, thương chiến tàn khốc, không giống với mặt khác võ hiệp đồng nghiệp.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment