Thông Thiên Triệt Địa Vi Tiểu Bảo

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q04 C1306)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Vi Tước Gia
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: (Hữu tình nêu lên: Tốt nhất đừng vừa nhìn thư, vừa ăn cơm, bằng không có thể sẽ đem màn hình cấp tao đạp… ) hiên hoàng đại lục, một mảnh thần kỳ đại lục.

Nơi này không có ma pháp, càng không có đấu khí, có chỉ có sinh sản đã đến đỉnh phong huyền thuật hòa huyền công!

Cũng chỉ có huyền thuật hòa huyền công mới có thể làm cho ngươi ở đây cái nhược nhục cường thực trong thế giới thắng được tôn trọng cùng vinh quang!

Thả xem tiểu Bảo như thế nào chân đạp thất tinh, thông thiên triệt địa, thu phục chúng mỹ, tiêu dao dị giới!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Thông Thiên Triệt Địa Vi Tiểu Bảo
Xếp hạng: 8/10 (1 đạo hữu đánh giá)

4 thoughts on “Thông Thiên Triệt Địa Vi Tiểu Bảo

Add Comment