Thuần Phi Tiệc Lễ Đồ Cuốn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Tuần Phi Diên Đồ Quyển
Lạc Nhạn Trưởng Ca
Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C005) + Tu Chỉnh Bản (Q04 C003)
Tên tiếng trung: 驯妃筵图卷

Tác giả: Sangsd (Hắc Thủ) (黑手)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Tung hoành tứ phương, thú cơ vi phi. Dạy dỗ nô bộc, thuần hóa con cái. Càng dùng hắn ngực đầy đặn mông bự, eo nhỏ chân dài, tướng mạo đẹp da bạch chi hình, địa vị cao đẹp đẽ quý giá chi khí, xếp đặt sắc dục thịnh yến.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Thuần Phi Tiệc Lễ Đồ Cuốn
Xếp hạng: 7.8/10 (8 đạo hữu đánh giá)

6 thoughts on “Thuần Phi Tiệc Lễ Đồ Cuốn

Add Comment