Tiên Hiệp Ma Tung

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 仙侠魔踪

Tác giả: Tiềm Long (潜龙)
Text: Chanwa
Convert: Chanwa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Tân Hình nguyên là Ngọc Đế bên cạnh thủ hộ Thần Long, bởi vì phạm phải luật trời, bị giáng chức hạ phàm gian, do Đạo Tôn thu làm đệ tử.

Một lần bị thiên Ma La — Hoắc u con gái khiến cho kế bắt, khốn tại dạ ma nhai, sau được Tử Quỳnh Tiên Tử đem hắn cứu ra, cũng truyền thụ hắn tiên thuật.

Sau bởi vì Tân Hình cùng Tử Quỳnh ẩn cư động quật bị ma tướng phát hiện, mà Tân Hình tu luyện lại còn vẫn chưa xong, hai người vì vậy quyết định bước vào trần thế tiếp tục tu luyện.

Ngay tại bọn hắn đi vào Trường An về sau, Tân Hình lại bị hai nữ ngộ nhận là tình nhân của các nàng — Dương tiễu thiên, cái này nhận sai đem vi Tân Hình mang đến sinh mệnh không thể đoán được cải biến…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

One thought on “Tiên Hiệp Ma Tung

Add Comment