Tiên Kiếm Bản Tọa Là Tà Kiếm Tiên

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 仙剑之本座邪剑仙

Tác giả: Phi Phi Phi Phi (飞飞飞飞)
Text: 
Convert: 

Ebook: Truyện Của Tui

Nội dung: Xuyên qua Tần triều, diệt Đế Thích Thiên, Thiên Môn ta làm chủ!

Đây là một ngàn năm lão quái ức hiếp hậu bối cố sự, mà nhìn Sở Thiên như thế nào treo lên đánh Hùng Bá, ức hiếp Phong Vân!

… … … Vô hạn trang bức quyển —— 《 Phong Vân 》 mở ra!

《 Phong Vân 》, 《 thần thoại 》 hai hợp một quyển.

Tiên Kiếm thế giới tu luyện đẳng cấp: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Hóa Thần, Đại Thừa, độ kiếp. Thiên Tiên, Chân Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Tiên Kiếm Bản Tọa Là Tà Kiếm Tiên
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

2 thoughts on “Tiên Kiếm Bản Tọa Là Tà Kiếm Tiên

Add Comment