Tiền Trang (Sử dụng Hắc Tệ)

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

“Hướng dẫn sử dụng Hắc Tệ”

MUA HẮC TỆ

 1. Thanh toán bằng THẺ CÀO điện thoại
  – Hiện đang bị khóa! Không thanh toán được
 2. Thanh toán qua MoMo, Zalopay, Airpay, Bảo Kim, Ngân Lượng
  – Đối với thành viên có tài khoản MoMo, Zalopay, Airpay, Bảo Kim, Ngân Lượng
 3. Thanh toán qua tài khoản NGÂN LƯỢNG
  – Đối với tất cả các thành viên
 4. Thanh toán qua NGÂN HÀNG (VCB)
  – Đối với thành viên có tài khoản ngân hàng khác VCB hoặc tài khoản VCB (Có Internet Banking)
 5. Thanh toán qua PAYPAL
  – Đối với thành viên ở nước ngoài

QUẢN LÝ HẮC TỆ

– Các lão vào mục QUẢN LÝ HẮC TỆ, để kiểm tra xem còn bao nhiêu Hắc Tệ trong tài khoản và lịch sử thanh toán bằng Hắc Tệ

103 thoughts on “Tiền Trang (Sử dụng Hắc Tệ)

Add Comment