Tân Tiếu Ngạo Chi Lệnh Hồ Xung Phong Lưu Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Tiếu Ngạo Chi Lệnh Hồ Xung Phong Lưu
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Cây Gậy Bọn Tây (棒棒毛子)
Text: Cuong Nguyen
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang, Le_O

Nội dung: Không biết ngươi có nhớ nguyên tác bên trong xinh đẹp đại độ Thánh cô Nhậm Doanh Doanh?

Không biết ngươi có nhớ kia vi thích mà chết tiểu Sư Muội Nhạc Linh San?

Không biết ngươi có nhớ bản mới tiếu ngạo xinh đẹp Vô Song thiên hạ đệ nhất cao thủ Đông Phương Bất Bại?

Không biết ngươi có nhớ nguyên tác bên trong Phương Hoa mất sớm, có thể so với Hoàng Dong tiểu mỹ nữ khúc Phi Yên?

Không biết ngươi có nhớ kia tuyệt lệ xinh đẹp tuyệt trần hấp dẫn thục. Phụ sư nương Minh Trung Tắc?

Quyển sách, người hiện đại bởi vì cứu vớt trong lúc vô tình Địa Cầu mà hy sinh, chuyển kiếp thành Lệnh Hồ Xung, hắn hội tiêu diệt hết tất cả địch nhân, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ, trở thành vô thượng Võ Lâm bá chủ, đồng thời lấy được tất cả mỹ nhân, thành lập cường đại nhất hậu cung.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment