Quan Trường Quyền Dục: Tiểu Nhân Vật Lịch Sử Trưởng Thành

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Tiểu Nhân Vật Trưởng Thành Sử
Tình trạng: Nguyên Bản (C830)
Tên tiếng trung: 官场权欲:小人物的成长史
小人物的成长史

Tác giả: Lam Sắc Tâm Tình (蓝色心情)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Chikusaki Shigou, Sắc Lang

Nội dungSinh ra bần hàn Lý Chấn Hoa trong thôn đã bị thôn trưởng bọn người ức hiếp, thề muốn đọc sách đến cải biến chính mình bần hàn vận mệnh.

Tại cố gắng sau khi thi lên đại học, làm việc ngoài giờ đọc xong đại học, sau khi tốt nghiệp trải qua gian khổ thi được toà án nhân dân, sau lại trời đưa đất đẩy làm sao mà điều vào đến sảng khoái địa chính phủ, tại quan trường từng bước một lột xác, tại quyền lợi cùng trong dục vọng trầm luân.

Cả đời đã trải qua thanh mai trúc mã Lâm Y Nguyên, xinh đẹp quả phụ Kim Lan, bà chủ Lý Diễm Mai, gợi cảm học tỷ Trương Thiến, sư mẫu Gì Mai các loại đa tình nữ nhân, quan trường tình trường đều được ý, xem hắn như thế nào diễn dịch nhiều màu nhân sinh!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment