Tính Nô Huấn Luyện Học Viên

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Dục Nô Huấn Luyện Học Vườn
Tình trạng: Nguyên Bản (C038) + Ngoại Thiên (C035)
Tên tiếng trung: 性奴训练学园

Tác giả: Capricandy
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Quyển tiểu thuyết chủ yếu miêu tả một đám cuộc thi học lên thất bại các cô gái bị bắt buộc, dụ dỗ, uy hiếp các loại phương thức chiêu mộ binh lính nhập “Tình Nô Huấn Luyện Học Viên” trường này, huấn luyện trở thành tình nô quá trình…

Áp dụng ngôi thứ nhất phương pháp sáng tác (ngoại truyện thiên ngôi thứ ba), nhân vật chính Lily nhân mắc có cao trào ngất chứng và bị hước xưng là “Bị làm đến sau khi cao triều hội thích đến hôn ngủ mất ZZ”, nàng cùng bên người nàng vài vị muốn bạn thân, cùng với chiếu cố, dạy các nàng học tỷ, tại đây sở trường học lăng nhục cuộc sống.

Hành văn viết rất nhỏ, đặc biệt cường điệu tại viết nhân vật chính cùng bên người bạn tốt đám bọn chúng tỷ muội tình, còn có các nàng đối mặt nhục nhã lòng của thái biến chuyển đợi.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

4 thoughts on “Tính Nô Huấn Luyện Học Viên

Add Comment