Tình Trạng Bí Kíp

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

“Tiến độ Bí Kíp”

“Tình trạng Bí Kíp”

  • Nguyên Bản: Bản gốc truyện
  • Ngoại Thiên: Phần ngoại truyện tác giả viết thêm
  • Tu Chỉnh Bản: Tác giả điều chỉnh lại một số nội dung trong truyện
  • Tổng Hợp Bản: Do các vị tông sư làm ebooks tổng hợp nhiều truyện ngắn trong
  • Dị Bản: Dựa trên bản gốc, fan viết tiếp hoăc điều chỉnh một số nội dung

“Độ Dài Bí Kíp”

Tình Trạng Bí Kíp
Xếp hạng: 6/10 (5 đạo hữu đánh giá)

Add Comment