Tối Cường Khí Thiếu Lục Mạo

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Mạnh Nhất Khí Thiểu Xanh Biếc Mạo
Mạnh Nhất Khí Thiểu Nón Xanh Bản

Tình trạng: Nguyên Bản (C009) + Ngoại Thiên (Lạc Ảnh)
Tên tiếng trung: 最强弃少绿帽

Tác giả: zy T 120qwe – Pepsi K
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Con người mới lần thứ nhất phát tác thành phẩm, bởi vì bút pháp so sánh mới lạ, cho nên văn trung khả năng tham khảo một ít Đại Thần luận án chủ đoạn ngắn, xin mọi người thứ lỗi, bài này chỉ do ngu nhạc, mọi người tùy ý nhìn xem, đồng thời hướng bài này nguyên tác chào, « Tối Cường Khí Thiếu » là nhất bộ tương đối khá tác phẩm.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Tối Cường Khí Thiếu Lục Mạo
Xếp hạng: 9/10 (4 đạo hữu đánh giá)

2 thoughts on “Tối Cường Khí Thiếu Lục Mạo

Add Comment