Trần Pháp Lạp Dục Thành Kế Hoạch

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 陈法拉育成计划

Tác giả: Demon – Ma Quỹ (Demon-魔轨)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, cũng không phải là chiếu rọi trong hiện thực tương quan nhân vật — không thích Farad độc giả, nhưng dùng tùy ý đem nhập bất luận cái gì nữ tính thay vào Farad nhân vật (tuy nhiên ngươi đời nam tính ta đều ngăn a… Đến ngươi)

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment