Trí Đại Đích Ai Tu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Trí Thay Mặt Ai Xấu Hổ
Trí Đời Buồn Bã Xấu Hổ

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 智代的哀羞

Tác giả: Ngự Võ Lôi (御武雷)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Trí Đại Đích Ai Tu
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment