Trở Lại Cổ Đại Chơi Xỏ Lá

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hồi Đáo Cổ Đại Sái Vô Lại
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 回到古代耍无赖

Tác giả: Bán Tiệt Đích Thái Giam (半截的太监)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Trở lại cổ đại chơi xỏ lá đúng vậy, người nam nhân này háo sắc vô lại, nhát gan khiếp nhược, yêu đùa nghịch tiểu thông minh…

Mà hắn trải qua hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, xác thực cũng thành công đã lấy được hắn muốn: Mỹ nữ, tiền tài, quyền thế, thậm chí uy tín…, nhưng đây hết thảy có thể thỏa mãn sao?

Không thể…

Đại Minh loạn trong giặc ngoài, làm cho cái này tiểu nam nhân tỉnh lại đi, hắn động thân mà ra, ngăn cơn sóng dữ, không chỉ có cải biến Đại Minh suy nhược hiện trạng, dương ta đường đường CN UY; hơn nữa không ngừng chinh phục Mông Cổ, Hậu Kim, Triều Tiên…

Tại nơi này nhiệt huyết sôi trào, hương diễm phong lưu hành trình ở bên trong, một cái vô lại tiểu nam nhân, đã trở thành chính thức anh hùng, hắn đem toàn bộ thế giới dẫm nát dưới chân!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Trở Lại Cổ Đại Chơi Xỏ Lá
Xếp hạng: 5/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment