Trở Thành Quốc Vương Chi Lộ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Tây Du Chiến Quốc Liệt Truyện
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 西游战国列传

Tác giả: Muộn Thiêu (闷烧)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook:  Hieu Tran

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Trở Thành Quốc Vương Chi Lộ

Add Comment