Trộm Yêu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Trộm Tình
Thâu Ái

Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (C328 – C400)
Tên tiếng trung: 偷爱

Tác giả: Long Hữu Hối (龙有悔)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Câu cửa miệng nói, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm tình, trộm tình, ngươi hiểu đấy.

Xấu nam nhân chính là ta, ta chính là xấu nam nhân, ta là Dương Vân Phi (quyển sách nhân vật chính).

Thông báo: Công trạng thường thường nghiệp vụ viên Dương Vân Phi, có một ngày buổi tối thêm ca đêm, lại ngoài ý muốn phát hiện, cao quý mà rất có bộ dạng thùy mị bà chủ lại nằm ở văn phòng trên ghế sa lon chơi “Chạy bằng điện công cụ”, nguyên lai nàng như vậy tịch mịch, đang cao hứng bà chủ đột nhiên phát hiện có người xông vào, chống lại cái kia đối với trợn thật lớn nhanh rớt xuống đến tròng mắt, Dương Vân Phi xấu hổ cực kỳ, chứa cái gì cũng không nhìn thấy, quay đầu muốn chuồn, kết quả bà chủ đối với lưng của hắn nói,

“Tiểu Dương, bằng không giúp một việc a!”

– Câu chuyện này liền từ nơi này bắt đầu, thành công từ trộm bà chủ bắt đầu – quyển sách 《 Trộm Tình 》 cùng 《 Dã Tính Khó Bó 》 đồng dạng, nhất định sẽ viết xong, thỉnh mọi người yên tâm xem.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

2 thoughts on “Trộm Yêu

Add Comment