Trốn Học Uy Long (H Bản)

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Đào Học Uy Long (H Bản) 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 逃学威龙 (H版)

Tác giả: Dạ Vị Ương (夜未央)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment