Trọng Sinh Chi Đô Thị Phong Lưu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Trọng Sinh Chi Phúc Diễm Thiên Hạ
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 重生之都市风流
重生之福艳天下

Tác giả: Hoàng Gia Ngũ Hào (皇家五号)
Text: 
Convert: ChaoS

Ebook: ChaoS

Nội dung: Trọng sinh, tài nguyên cuồn cuộn mà đến.

Trọng sinh, bên người mỹ nữ như mây.

Trọng sinh, trọng sinh phúc tươi đẹp thiên hạ.

Trọng sinh, lại để cho sống uổng quang âm trở nên càng đặc sắc.

Trọng sinh, cái thế giới này đem không có bi kịch, chỉ có càng đặc sắc nhân sinh.

Trọng sinh là mỗi người mộng tưởng, có thể một lần nữa viết nhân sinh của mình, bằng hữu ngài trọng sinh mộng tưởng là cái gì, nếu như là phúc tươi đẹp thiên hạ, đô thị phong lưu, phú khả địch quốc, mỹ nữ như mây lời mà nói…, xin ngài ở chỗ này lưu lại quý giá ý kiến, để cho chúng ta cộng đồng chứng kiến chân heo phát triển, chứng kiến 《 Trọng Sinh Chi Đô Thị Phong Lưu 》 đi về hướng huy hoàng.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

3 thoughts on “Trọng Sinh Chi Đô Thị Phong Lưu

Add Comment