Trọng Sinh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 重生

Tác giả: 8654005
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái thế giới khác người tu chân, tại thảm sau khi chết cư nhiên trọng sinh đã đến Hoa Hạ, trở thành bị thân đệ đệ cùng tân hôn thê tử tính kế hạ độc, rõ ràng trọng sinh làm Bạch gia người thừa kế, thiếu không thể không thoát đi Bạch gia.

Bất quá, tổng hội cầm về đấy…

Liếc Hiểu Phàm như thế nào quấy phong vân, biến thu thiên hạ mỹ nữ!

(hậu cung sảng văn, thích chú ý nga)

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment